Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann og Søren Thomsen Afbud: KAB: Kundechef Annette Birkov, kundesupportchef Lone Skriver og driftschef Ronny Hjordt-Nielsen Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Godkendelse af forretningsorden Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. august Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. august Fremlæggelse af revisionsprotokol Meddelelser fra formanden Organisationsbestyrelsens sammensætning Repræsentantskabets sammensætning... 5 Sager til beslutning Selskabets budget Selskabets og afdelingernes regnskaber for Bestyrelsens årsberetning /17

2 12. Forvaltningsrevision Styringsdialogmateriale Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab KAB s beboerophold Bestyrelseshonorar Tilbud om KAB s konfliktmægling lokalt Sager til orientering Kundetilfredshedsmåling i organisationsbestyrelserne Status seminar november Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Eventuelt Referat fra mødet eventuel fortrolighed Bilag 1: Forretningsordenen... 3 Bilag 2: Revisionsprotokollat... 4 Bilag 3: Selskabets budget... 6 Bilag 4: Regnskaber... 7 Bilag 5: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for Bilag 6: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision Bilag 7: Nøgletal for forvaltningsrevision for Bilag 8: Koncept for KAB s beboerophold Bilag 9: Konfliktmægling i nabostridigheder /17

3 1. Valg af dirigent Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal vælges en dirigent og herefter vælges der eventuelt en dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen vedlægges som bilag. Bilag 1: Forretningsordenen Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. 3. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. august 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 26. august 2015 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 14. september Der er fremkommet følgende bemærkninger til referatet fra Orla Neumann: Niels-Peter Frandsen deltog ikke på organisationsbestyrelsesmødet. Vedrørende punkt 4,udvalget blev nedsat på organisationsbestyrelsesmødet i februar Referatet fremlægges til formandens underskrift. Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 3/17

4 4. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26. august 2015 Fortroligt referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 26. august 2015 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 14. september Der er fremkommet en bemærkning til referatet fra Orla Neumann, som fremlægges på mødet. Referatet fremlægges til formandens underskrift. Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 5. Fremlæggelse af revisionsprotokol Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen af 6. oktober 2015 vedlægges som bilag. Bilag 2: Revisionsprotokollat Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 6. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/17

5 7. Organisationsbestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 29. oktober 2014 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Svend Lyster er udtrådt af organisationsbestyrelsen den 16. februar 2015, og Søren Thomsen er indtrådt. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning: På valg Formand David Nielsen-Ourø 2016 Næstformand Niels-Peter Frandsen 2015 Gunver Kreipke 2016 Orla Neumann 2016 Søren Thomsen 2015 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 8. Repræsentantskabets sammensætning På budgetmøderne i januar/februar 2015 blev der foretaget valg af medlemmer til repræsentantskabet. Birte Pedersen er udtrådt pr. den 1. oktober 2015 og derfor er 1. suppleant Dorthe Guldbrandsen indkaldt. Repræsentantskabet har herefter følgende sammensætning: Formand David Nielsen-Ourø Anja Kølbæk Andreasen Dorthe Guldbrandsen Bo Jensen Gunver Kreipke Ingelise Pedersen Ivan Graven Sørensen Jannik Andresen Schwarz Nadia Juliane Hertzberg Niels-Peter Frandsen Orla Neumann Søren Thomsen 5/17

6 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 9. Selskabets budget Der er udarbejdet driftsbudget for tiden 1. juni 2016 til 31. maj 2017 for. Driftsbudgettet udviser en forventet budgetreserve på kr. og balancerer med kr. Bruttoadministrationsudgifterne på i alt kr. er afgørende for fastsættelse af administrationsbidragene i de enkelte afdelinger. Administrationsbidraget pr. lejemål for budgetår udgør således kr., hvilket er et fald på 4,46 % i forhold til sidste budgetår Bilag 3: Selskabets budget Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget, der vil blive fremlagt til orientering, samtidig med godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 10. Selskabets og afdelingernes regnskaber for Som bilag vedlægges et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes regnskaber for tiden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig, og endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne. Regnskaberne udviser følgende: Driftsregnskabet balancerer med kr. Status balancerer med kr. og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inkl. renter kr., svarende til gennemsnitlig kr. pr. lejemål. 6/17

7 Glostrup Vestergård I Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Engbrydeparken Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Glostrup Vestergård II Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Glostrup Vestergård III Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Glostrup Vestergård IV Driftsregnskabet balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Glostrup Vestergård Selskabslokale Driftsregnskabet balancerer med kr. Status balancerer med kr. Bilag 4: Regnskaber Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber. 11. Bestyrelsens årsberetning Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand i samarbejde med administrationen. Beretningen aflægges på repræsentantskabsmødet den 28. oktober Bilag 5: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for /17

8 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning, godkender denne og fremlægger årsberetningen til godkendelse i repræsentantskabet. 12. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen er en del af en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver bestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet. I dette års forvaltningsrevision er der foretaget en sammenligning af udvalgte tal på tværs af KAB-fællesskabet. Når der sammenlignes på afdelingsniveau, anvendes type og ibrugtagelsesår som sammenligningsgrundlag. Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem forvaltningsrevision og regnskaber, idet forvaltningsrevisionen i nogle tilfælde bruger en anden kvadratmeteropmåling som beregningsgrundlag. Dette gøres for at muliggøre sammenligningen på tværs af selskaber. I forbindelse med sidste års forvaltningsrevision besluttede organisationsbestyrelsen at have fokus på lejeniveauet inkl. de individuelle moderniseringer, henlæggelser i de enkelte afdelinger samt udlejningen af selskabets boliger. Den gennemsnitlige forbedringsleje udgør ca. 10 % af den samlede husleje. Husleje kr./m 2 Huslejeudviklingen konto 201 Den gennemsnitlige husleje er steget mellem 2,5 og 5 % fra regnskabsåret til regnskabsåret , og ligger under gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger i KABfællesskabet, dog med undtagelse af Glostrup Vestergård I, som ligger lige op ad gennemsnittet. Forbedringsleje kr./m 2 Samlet leje kr./m /17

9 Tallene i tabellen er et udtryk for en gennemsnitsværdi, og kan således ikke give et billede af, om der er enkeltstående lejemål, hvor der er særligt store huslejestigninger efter individuel modernisering. Organisationsbestyrelse har tidligere vedtaget, at forbedringsarbejder i et enkelt lejemål ikke må overstige kr. Der er derfor indført en procedure på ejendomskontoret, som observerer forbedringslejen. Når en ansøgning om et ønsket forbedringsarbejde modtages på ejendomskontoret, bliver det kontrolleret, om den ønskede forbedring får det samlede beløb pr. md. over, eller i nærheden af de kr kr. Den gennemsnitlige forbedringsleje pr. lejemål er: Henlæggelser konto 401 og 120 Henlæggelserne er steget på konto 401, men ligger stadig betydeligt under niveauet for sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet. Der opfordres til, at driften i samarbejde med afdelingsbestyrelserne vurderer mulighederne og behovet for at øge henlæggelserne i budgetterne for Henlæggelserne på konto 401, opsamlede henlæggelser, skal som tommelfingerregel gerne være to til tre gange indbetalingen på konto 120 i slutningen af den 16- årige periode. Dette er ikke tilfældet for Glostrup Vestergård I og IV samt Engbrydeparken. Udlejning Udviklingen i udlejningen af familieboliger: Engbrydeparken er faldet 18 % i løbet af de seneste tre regnskabsår Glostrup Vestergård I er faldet 8 % i løbet af de seneste tre regnskabsår Glostrup Vestergård II er steget 7 % i løbet af de seneste tre regnskabsår Glostrup Vestergård III er faldet 24 % i løbet af de seneste tre regnskabsår Glostrup Vestergård IV er faldet 16 % i løbet af de seneste tre regnskabsår Udlejningssituationen giver ikke anledning til nye anbefalinger. Tab ved fraflytninger konto 130 Posten Tab ved fraflytninger svinger meget fra år til år set over de seneste tre år. Som nævnt i sidste års forvaltningsrevision har der været en procedureændring i KAB, der giver 9/17

10 en hurtigere afskrivning af tilgodehavender. Men de store udsving på kontoen i afdelingerne giver anledning til fortsat fokus på udviklingen på konto 130. Bilag 6: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision Bilag 7: Nøgletal for forvaltningsrevision for Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning og eventuelt beslutter, om der skal være særlige fokuspunkter til forvaltningsrevision for Styringsdialogmateriale Der er på nuværende tidspunkt ikke aftalt dato for styringsdialogmødet med Glostrup Kommune. Styringsdialogmødet forventes afholdt i december 2015, hvorfor organisationsbestyrelsen allerede nu kan drøfte mulige emner til behandling på mødet med kommunen. Organisationsbestyrelsen kan ligeledes beslutte, hvem der skal deltage i styringsdialogmødet med kommunen. Til styringsdialogen anvendes styringsrapportskema for og oplysningsskema for de almene afdelinger. Disse udarbejdes og sendes til kommunen senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning, og inden mødet med kommunen. Regnskabstallene for er endnu ikke tilgængelige til udarbejdelse af styringsrapport. Når regnskabstallene er tilgængelige, udarbejder KAB udkast til styringsrapport og oplysningsskemaer. Input til skemaerne for de enkelte afdelinger vil blive drøftet med afdelingsbestyrelserne. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter mulige emner til styringsdialogmødet og aftaler, hvem der deltager i mødet. 14. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab har to medlemmer i KAB s repræsentantskab. 10/17

11 I henhold til KAB s vedtægter vælges medlemmerne til KAB s repræsentantskab enten af den enkelte bestyrelse, eller på selskabets repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmødet den 24. april 1997 blev det besluttet, at medlemmerne til KAB s repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 4. december 2002, at formændene for afdeling Glostrup Vestergård I-IV og Engbrydeparken fast udpeges som medlemmer af KAB s repræsentantskab. Herudover skal vælges to suppleanter. På baggrund af organisationsbestyrelsens tidligere beslutning udpeges David Nielsen-Ourø og Carsten Skov til KAB s repræsentantskab. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to suppleanter til KAB s repræsentantskab. 15. KAB s beboerophold 2016 KAB afholder igen i år beboerophold for familier og seniorer. I 2015 havde opholdene i alt 147 deltagere, heraf deltog 66 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2016 vil KAB ansøge Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Samlet pris Den samlede pris for deltagelse på KAB s beboerhold, dvs. beboerens egenbetaling plus tilskud fra boligorganisationen, udgør i alt kr. for deltagelse på seniorophold og for deltagelse på famileophold er prisen i alt kr. for voksne og kr. for børn. Egenbetaling I 2016 er prisen for deltagelse på senioropholdet i alt kr. i egenbetaling. Det dækker udgiften til en uges ophold på Hotel Storebælt i Nyborg. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til seniorhøjskolen. Egenbetalingen for deltagelse på Familieopholdet vil i 2016 udgøre i alt kr. for voksne og kr. for børn. Tilskud fra boligorganisationen Den enkelte boligorganisation kan - i lighed med tidligere år - gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, reservere det antal pladser, boligorganisationen vil råde over på de i alt to beboerophold. Boligorganisationens tilskud er med til at finansiere transport, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for opholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere m.v. Boligorganisationerne er dermed med til at sikre, at 11/17

12 familier og seniorer, der ellers ville have vanskeligt ved at afholde ferie, får mulighed for et sommerophold med andre beboere fra KAB-fællesskabet. Boligorganisationens pris vil være op til kr. pr. plads i 2016, afhængig af de faktiske omkostninger pr. deltager. I 2015 deltog 10 beboere fra med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond. Bilag 8: Koncept for KAB s beboerophold Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil kr. pr. plads. 16. Bestyrelseshonorar Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, det vil sige fra den 1. juni Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 76,97 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 46,17 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. På mødet den 10. december 2014 besluttede bestyrelsen, at fordelingen af honorar skulle ske med en femtedel til hver gældende pr. den 1. januar Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtrædelse af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtrædelse af bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. På grund af ændring i organisationsbestyrelsens sammensætningen blev udbetaling af honorar ligeledes behandlet på mødet den 26. august 2015, hvor David Nielsen-Ourø, Søren 12/17

13 Thomsen, Gunver Kreipke og Niels-Peter Frandsen meddelte, at de ønsker udbetaling af honorar. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 17. Tilbud om KAB s konfliktmægling lokalt Under projektet En hånd til alle har der fra marts 2014 juli 2015 været gennemført et forsøg med mægling i nabokonflikter i KAB. Projektet er nu evalueret, og da der er opnået gode resultater er det besluttet, at KAB også fremadrettet skal tilbyde konfliktmægling. Vedlagt er et resumé af evalueringen. Selve evalueringen kan findes på og er også distribueret til alle organisationsbestyrelsesformænd i KAB fællesskabet. Der er mindst to gode grunde til at tilbyde konfliktmægling. Den ene grund er, at brug af konfliktmægling skaber bedre trivsel hos beboere. Desværre kan konflikter mellem naboer være af en karakter, hvor parterne har behov for hjælp til at løse disse selv. Den proces kan være særdeles belastende både for den, der klager, og for den, der klages over, samt for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der også ofte involveres. Fra evalueringen ved vi, at mæglingerne kan være med til at løse konflikter og dermed højne bo- og livskvalitet hos de involverede beboere. Den anden gode grund er, at mæglingerne kan være med til at forhindre dyre boligretssager. KAB har valgt at definere, at tilbuddet om konfliktmægling i sin nuværende form er et tilbud til beboere, der har konflikter med hinanden. Tilbuddet omfatter altså ikke konflikter med eller mellem ansatte. Konfliktmæglingen er frivillig og tilbydes efter et fagligt skøn til relevante sager, som et alternativ til den almindelige klagesagsbehandling. Hvis en part i en sag ønsker at droppe mæglingen og i stedet fortsætte behandlingen af klagen ad normal vej, kan dette til enhver tid ske. KAB vurderer, at konfliktmæglingen også kan være en støtte til det lokale driftspersonale, som dermed kan sende svære sager videre. Visitering af mæglingssager foregår i et samarbejde mellem lokale driftsfolk, de, der normalt behandler beboerklager i KAB, samt KAB s konfliktmægler. KAB s konfliktmægler vil ud over at varetage mæglinger også bidrage til, at personalet ude i afdelingerne selv bliver bedre rustet til at løse konflikter. 13/17

14 KAB s konfliktmægler er ansat 20 timer ugentligt. Konfliktmæglerens ressourcer vil derfor kun kunne anvendes i et begrænset antal egentlige mæglingssager. For egentlige mæglinger vil afdelingen blive opkrævet et beløb på 5000 kr. plus moms for ydelsen. Hertil kan komme udgifter til tolkebistand. Telefonisk rådgivning vil være gratis for boligafdelinger med stor pakke. Andre vil blive opkrævet efter medgået tid. Bilag 9: Konfliktmægling i nabostridigheder Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at KAB tilbyder boligorganisationens beboere mægling i sager, hvor det vurderes relevant. De berørte afdelinger træffer i den konkrete situation beslutning om konfliktmægling i samarbejde med den driftsansvarlige, som det sker i dag. Sager til orientering 18. Kundetilfredshedsmåling i organisationsbestyrelserne I KAB s målsætningsprogram er der under temaet kernedrift opstillet følgende indikator: Organisationsbestyrelsernes tilfredshed med KAB som administrator skal hvert år være mindst 4,0 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. I den forbindelse vil KAB gennemføre en årlig digital tilfredshedsmåling blandt alle organisationsbestyrelsesmedlemmer i KAB-fællesskabet i årene 2015 til og med Tilfredshedsmålingen vil årligt blive gennemført i 4. kvartal. Et link til spørgeskemaet vil blive sendt til hver enkelt organisationsbestyrelsesmedlems e- mail. Der er 8 spørgsmål, og det tager ca. 2-3 minutter at besvare dem. Alle besvarelser er anonyme, og vil blive behandlet fortroligt. Bestyrelsesmedlemmerne vil få en orienteringsmail en uge inden linket til spørgeskemaet fremsendes. Den enkelte boligorganisations resultat og det samlede resultat for KAB-fællesskabet vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til orientering og drøftelse. Det er naturligvis vigtigt for det endelige resultat, at svarprocenten er så høj som muligt. 14/17

15 KAB vil benytte resultaterne af kundetilfredshedsmålingen til at udvikle og forbedre kernedriften og dermed betjeningen af KAB-fællesskabets boligorganisationer. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at bestyrelsen sikrer en høj svarprocent. 19. Status seminar november 2015 Det ligger nu fast, at seminaret omhandlende energihandleplaner og fremtidssikring af boligerne herunder skimmelsvamp problematikken afholdes den november Oplæg til seminar blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 26. august Planlægningsgruppen holder møde den 7. oktober På mødet orienteres om sidste nyt. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Nyt fra afdelingerne Der er den 29. september 2015 afholdt fælles afdelingsmøde for alle fire afdelinger i Glostrup Vestergård. Der var 73 beboere og 57 lejemål repræsenteret. Afdelingsmødet blev afviklet i god ro og orden, godt styret af dirigenten Laurits Roikum, formand for Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Der var forud for mødet fremsendt otte forslag. Særligt to forslag vedrørende ændring af vasketider skabte debat. En tekniker fra Miele var ekstraordinært indkaldt til mødet for at besvare spørgsmål og vejlede til beslutning. Inden selve mødet var der vanen tro en times formøde, hvor bestyrelsen og administrationen orienterede om afsluttede projekter, nye tiltag og fremtidige fokusområder. Der er god fremdrift i projektet vedrørende de nye legepladser. Projektet er tidsmæssigt 3-4 forsinket uger på grund af kommunens sagsbehandling i forbindelse med byggetilladelsen. Afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken har fremsendt en forespørgsel til Glostrup Kommune vedrørende fartdæmpende foranstaltninger på vejene omkring afdelingen. På styringsdia- 15/17

16 logmødet med kommunen den 10. december 2014, blev det oplyst, at det i henhold til vej- og trafikplanen er hensigten, at hastighedsgrænsen på alle boligveje skal være 40 km/t, og at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på blandt andet Glentevej. I forbindelse med lægning af ny asfalt på Glentevej og Mellemtoftevej har afdelingsbestyrelsen forespurgt kommunen om, hvornår de hastighedsdæmpende foranstaltninger på Glentevej etableres, og hvornår ramper op til cykelstierne på Mellemtoftevej bliver retableret. De hidtidige ramper blev fjernet i forbindelse med lægning af ny asfalt. I såvel Engbrydeparken og Glostrup Vestergård er der store udfordringer med affaldshåndteringen. Dette er til gene både for beboerne og ikke mindst for gårdmændene. Administrationen har afholdt møde med Glostrup Forsyning vedrørende kommunens forestående affaldsplan. Driftschefen har inviteret projektleder Jannik Lund Olsen fra Glostrup Forsyning med til de forestående møder i de to bestyrelser. På mødet skal bl.a. drøftes krav til fraktionering, muligheder, adfærd, tidshorisont m.v. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Beboerklagenævnssager Der er ingen ændringer i statistikken siden den 5. august 2015, hvor den seneste statistik blev udarbejdet. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Eventuelt 23. Referat fra mødet eventuel fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. 16/17

17 Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater. Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat. 17/17

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: Jannik Andresen Schwarz, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Dorthe Guldbrandsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl. 17.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Gunver Kreipke, Niels-Peter Frandsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum Til stede: Per Husted Sørensen, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle, Dirk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organistionsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl. 19.00 Fælleshuset, Hækmosen 2F Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Valg af dirigent... 3 2. Godkendelse af boligorganisationens

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. november 2015, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantska bet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Jørgen Juul, Anette

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Bestyrelsen: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen, Jørgen Juul, Jytte Dræby, Søren Sabat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72 #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl. 17.00 Fælleshuset, Firkløverparken 72 Til stede: Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Anny Frederiksen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Til stede: Elin Jakobsen, Nina Smed, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Curt Mikkelsen,

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015, kl Laden, Mariehøj 204, Nivå. Kundechef Annette Birkov, driftschef Søren Martinussen

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015, kl Laden, Mariehøj 204, Nivå. Kundechef Annette Birkov, driftschef Søren Martinussen Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015, kl. 19.00 Laden, Mariehøj 204, Nivå Organisationsbestyrelsen: Henrik Harsberg, John Resting, John Friedrichsen, Helge From, Linda Storgaard, Bettina

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46 Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl. 19.00 Fælleshuset, Hyldemosen 46 Til stede Fra organisationsbestyrelsen: Hans Henrik Knudsen Astrid Tind Jan Michaels Jens Sjøgreen Kim Kristensen Fra afdelingerne:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand - afbud Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 18.30 Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Berit Breiner, Anne Oddermose, August Wilken,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale

Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale Repræsentantskabsmøde den 13. marts 2014, kl. 14,30 Stolpehøj 61, 1. sal, afdelingsbestyrelsens lokale Til stede Christine Langer, Svend Borggreen, Hanne M. Olsen, Karina Hostrup Michelsen, Martin Thejll

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere