SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer"

Transkript

1 Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft

2 Essensen af aktieudvælgelse SKAGEN Focus er en koncentreret global aktiefond, der bygger på de bedste ideer i SKAGEN Fondene. Porteføljen er bygget op omkring en kerne af 35 udvalgte selskaber, der alle har potentiale for høje afkast. At porteføljen er koncentreret betyder, at der kan forekomme større udsving sammenlignet med en portefølje bestående af flere selskaber. Fonden bygger på SKAGENs unikke investeringsfilosofi, der består i at investere i undervurderede, underanalyserede og upopulære selskaber med muligheder for et godt risikojusteret afkast. Aktivt forvaltet fond Porteføljeforvalterne har en bottom-up-tilgang, hvor de koncentrerer sig om udvalgte selskaber og værdifastsættelsen af disse. Forvalternes valg af selskaber vil være helt uafhængig af referenceindeks, hvor målsætningen er at skabe exceptionelle afkast over tid. SKAGEN Focus har mulighed for at investere i selskaber over hele verden, uanset sektor, størrelse eller børsnoteringssted. SKAGEN Focus vil have en afkastprofil, der er mere præget af selskabsspecifikke hændelser end tendenser i brancher eller regioner. Forvalterne har tidligere haft god erfaring med at finde attraktive investeringsmuligheder blandt mellemstore selskaber. Fonden kan derfor komme til at have en relativ overvægt mod denne type selskaber. Gode grunde til at gå i mod strømmen SKAGEN Fondene følger ikke trends eller modefænomener. Vi tilbyder helt bevidst et begrænset udvalg af kvalitetsfonde, der gør kunderne i stand til at sammensætte en god velafbalanceret portefølje. Vi lancerer kun fonde, som vi mener giver vores kunder det bedste risikojusterede afkast. Fonde som vi selv investerer i. SKAGENs investeringsproces er baseret på grundige analyser, hvor vi udelukkende fokuserer på at levere gode risikojusterede resultater til vores kunder. Porteføljeforvalternes tankeprocesser er ofte ukonventionelle og kontrære. Historisk har de leveret stærke resultater ved at analysere og blotlægge muligheder som andre investorer har overset. Kort om SKAGEN Focus Bredt globalt aktiemandat Koncentreret portefølje Langsigtede investeringer Bottom-up-tilgang De ti største investeringer udgør % af fonden Investeringsbeslutninger tages uafhængigt af referenceindeks Passer til investorer med en investeringshorisont på fem år eller mere * SKAGEN Focus koncentrerede portefølje af ca. 35 selskaber kan være mindre tilbøjelig end andre fonde til at følge det generelle marked, som består af tusindvis af aktier. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Central investorinformation (KIID) og prospekter for alle vores fonde kan findes på vores hjemmeside.

3 Sommeraften ved Skagen, P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret).

4 Vores filosofi og investeringsproces SKAGEN Focus bygger på essensen i vores aktive og værdibaserede investeringsfilosofi. Vi jagter de undervurderede, underanalyserede og upopulære selskaber, som har mulighed for at øge i værdi på lang sigt. Det er sådan alle vores aktiefonde har været forvaltet siden starten i I SKAGEN udføres al analyse af porteføljeforvalterne, som har en stor erfaring i selskabsvurdering. Forvalterne nyder godt af samarbejdet og ideerne fra hele SKAGENs forvalterteam. De udfører fundamental analyse, relative værdiberegninger og vurderer hvert enkelt selskabs vækstmuligheder. Forvalterne i SKAGEN Fondene er alle aktive selskabsplukkere, der fokuserer på enkeltselskaber, uafhængigt af børsnoteringssted eller branche uanset om aktien indgår i et referenceindeks eller ej. Fondens brede mandat gør det muligt at udvælge de bedste selskaber fra aktiemarkeder over hele verden. For at reducere risikoen stræber forvalterteamet efter at opretholde en fornuftig sammensætning af selskaber. Dette opnås ved, at porteføljeforvalterne kontinuerligt identificerer fundamentale risikofaktorer hos selskaberne. Risikofaktorerne måles, følges op og balanceres mod hinanden.

5 Skagensjægere, P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). U UNDERVURDERET U UPOPULÆR U UNDERANALYSERET Selskaber med grundlæggende værdier, der ikke afspejles i aktiekursen Selskaber som ikke fanger opmærksomheden på grund af branchen de tilhører Selskaber som af forskellige årsager ikke appellerer til investorerne Selskaber, hvor informationerne er utilstrækkelige eller utilgængelige Selskaber, der tilhører en upopulær branche eller region, der alle skæres over én kam Selskaber som ikke har pressens og analytikernes bevågenhed Selskaber som efter vores mening er fejlanalyseret

6 Markedet har en tendens til at overreagere på de kortsigtede hændelser i selskaberne. De langsigtede og grundlæggende ændringer plejer at give meget mindre opmærksomhed. Til gengæld er det her du finder mulighederne for merafkast på længere sigt. Filip Weintraub, hovedforvalter SKAGEN Focus Idéskabelse og analyseproces I SKAGEN Fondene udfører vi både analysen og forvaltningen af fondene. Det giver os de optimale muligheder for at sammensætte en portefølje, der består af de selskaber vi har allerstørst tro på. Markederne er i konstant forandring, og potentialet for risikojusteret afkast fra forskellige enkeltselskaber, brancher og markeder udvikler sig over tid. Porteføljeforvalterne har en pragmatisk tilgang til hvilke sider af den fundamentale analyse de ligger vægt på. Analyse er ikke en statisk øvelse. Forvalterne evaluerer kontinuerligt de langsigtede dynamikker og udviklingen i de enkeltselskaber, brancher og markeder. Analysen behøver ikke føre til, at vi køber aktier i et selskab i dag, men det kan blive interessant om et par år. I jagten på bedst risikojusteret afkast vil hver position kontinuerligt kæmpe med de næstbedste investeringsmuligheder om pladsen i porteføljen. Dette ud fra en analyse af selskabet og fremtidige drivere.

7 Foto: Sara Hessel Teamet Filip Weintraub Filip Weintraub har fokuseret på værdibaseret forvaltning gennem hele karrieren. Han har 26 års investeringserfaring, deriblandt 18 år med institutionel fondsforvaltning i tre lande. Han var hovedforvalter i SKAGEN Global i I denne periode skabte fonden et betydeligt merafkast i forhold til verdens indekset, og fonden blev af flere uafhængige ratingbureauer vurderet til at være blandt de bedste globale fonde i verden. Fra 2010 til 2014 var han porteføljeforvalter og medgrundlægger af Labrusca Family Office. Filip Weintraub har en Bachelor of Arts i Economics & Global Studies fra Pacific Lutheran University i Washington og er certificeret finansanalytiker. Jonas Edholm Jonas Edholm har 20 års investeringserfaring og har arbejdet med risikostyring, aktivallokering og som aktiv, værdibaseret aktieplukker. Han beskrives ofte som en «talmagiker». Fra 2010 til 2014 var han porteføljeforvalter og medgrundlægger af Labrusca Family Office. Tidligere har han været porteføljeforvalter for flere typer aktiefonde, hvor han har været med at starte flere af dem. Jonas Edholm har en Master of Science i Business Studies and Economics fra Uppsala Universitet.

8 Omkostninger SKAGEN Focus A Årlig forvaltningshonorar: 1,6 procent, plus/minus variabelt forvaltningshonorar. Ved bedre værdiudvikling end referenceindekset MSCI World AC TR Index (i norske kroner) målt i procent, fordeles i forholdet 90/10 mellem investorerne og SKAGEN Fondene. Samlet forvaltningshonorar pr år kan ikke overstige 3,2 procent af fondens gennemsnitlige forvaltningskapital. Ved dårligere værdiudvikling end MSCI World AC TR Index (i norske kroner), trækkes 10 procent af underudviklingen fra forvaltningshonoraret. Den samlede forvaltningsgodtgørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere end 0,80 procent af fondens årlige gennemsnitlige forvaltningskapital. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig og afregnes kvartalsvis. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og afregnes årligt. SKAGEN Focus < Lavere (lav) risiko < Typisk lavere (lavt) afkast Højere (høj) risiko > Typisk højere (højt) afkast > Denne skala viser risikoen for kursudsving. SKAGEN Focus er placeret i kategori 6, baseret på en modelporteføljes historiske udsving. Målingen baserer sig på en ugentlig beregning i norske kroner igennem de sidste fem år. Det betyder at køb af andele inde bærer stor sandsynlighed for kursudsving. Finanstilsynets risikomærkning: Gul Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

9 Hunden Rap, P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret).

10 Kontakt os SKAGEN er et uafhængigt forvaltningsselskab. Vores eneste virksomhed er fondsforvaltning. SKAGEN har globale investeringer som sin specialitet og tilbyder aktie- og obligationsfonde i Danmark. SKAGENs forvaltere har en aktiv tilgang og går ofte mod strømmen. Dette er en central del af SKAGENs investeringsfilosofi. SKAGEN blev etableret i 1993 af erfarne investorer i Stavanger. I dag er selskabet et af de førende fondsforvaltningsselskaber i Norge, med voksende virksomhed i Norden og resten af Europa. SKAGEN Fondene forvalter ca. 100 milliarder danske kroner.

11 Hjemvendende skagensjægere, Laurits Tuxen.Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret) Vil du vide mere? Du kan læse mere om SKAGEN Focus på skagenfondene.dk/focus Vores kunderådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål på telefon alle hverdage mellem kl og Hjemmeside: skagenfondene.dk SKAGEN Fondene Kgs. Nytorv 8, København K /skagenfondenedk /company/skagenfondene /skagentvdanmark

12 Kunsten at anvende sund fornuft

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

virksomhedsobligationer

virksomhedsobligationer Epletrær, Æbletræ, 1907. 1907. Av Michael Af Michael Ancher, Ancher, en av en Skagenmalerne. af Skagensmalerne. Bildet Billedet tillhører tilhører Skagens Skagen Museum Museum (beskåret). (detalje). SKAGEN

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Hvilke muligheder venter efter stormens år?

Hvilke muligheder venter efter stormens år? Årsrapport 2008 Et nødskud. 1888. Udsnit Af Christian Krohg Tilhører Skagens Museum. Hvilke muligheder venter efter stormens år? Vores fonde 2008 Porteføljeforvalternes beretning Nye skatteregler i Danmark

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Fremgang sammen med vækstmarkederne

Fremgang sammen med vækstmarkederne Årsrapport 2010 Fremgang sammen med vækstmarkederne Pessimisterne tog fejl. Med vækstmarkederne i førersædet blev den globale vækst i 2010 solide fem procent. Investorerne i aktiefonde kunne glæde sig

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Indsigter gennem 25 år

Indsigter gennem 25 år Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2011. 10 Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft

Årsrapport 2011. 10 Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft Årsrapport 2011 10 Krise giver muligheder Porteføljeforvalterne køber, når andre tvinges til at sælge. 12 Guld værd Hvorfor god selskabsledelse er et fint udgangspunkt for at skabe værdi for investorerne.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller.

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller. Markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfondene.dk Hold fokus Den bedste måde at håndtere risiko på er at holde hovedet koldt. > 12 Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

markedsrapport Nu skilles avnerne fra hveden SKAGEN er årets investeringsforening Nye målepunkter Nytårskonferencen 2010 Varmluftsfonden

markedsrapport Nu skilles avnerne fra hveden SKAGEN er årets investeringsforening Nye målepunkter Nytårskonferencen 2010 Varmluftsfonden markedsrapport N U M M E R 7 D E C E M B E R 2 0 0 9 S K A G E N F O N D E N E. D K 5 SKAGEN er årets investeringsforening Morgenavisen Jyllands-Posten har igen rangeret samtlige danske foreninger 7 Nye

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere