share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT"

Transkript

1 share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

2 TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse med de resultater, vi har opnået i første halvår af 15, hvor det fortsat har været Victoza og Levemir, der drev salgsvæksten. I andet kvartal har vi succesfuldt lanceret NovoEight og Saxenda i USA samt annonceret positive resultater fra det første fase 3a-studie med semaglutid, vores GLP-1 til dosering én gang om ugen. Salget steg med hele 5% til 5,3 mia. kr. og afspejler en betydelig styrkelse af specielt den amerikanske dollar. Opgjort i lokale valutaer steg salget med 9%. Nordamerika var den største bidragyder og tegnede sig for 5% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Europa, som bidrog med henholdsvis % og 1%. Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra Victoza og moderne insulin. På R&D-fronten meddelte vi i juli, at vi succesfuldt har afsluttet det første fase 3a-studie med semaglutid, en ny GLP-1-analog til subkutan dosering én gang om ugen. Vi har også succesfuldt afsluttet det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes. Vi forventer at rapportere resultaterne fra det andet og sidste fase 3a-studie i løbet af kort tid. Udfra et driftsøkonomisk perspektiv steg resultatet af primær drift med 57% opgjort i kroner og med 3% i lokale valutaer til,3 mia. kr. Justeret for engangsindtægten på, mia. kr. i relation til det delvise salg af vores IT-selskab, NNIT, steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 1%. For 15 forventer vi fortsat en salgsvækst på 7 9% opgjort i lokale valutaer, mens væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer forhøjes med to procentpoint og nu ventes at blive på omkring 19%. Lars Rebien Sørensen Administrerende direktør, Novo Nordisk

3 STOR OPMÆRKSOMHED OMKRING XULTOPHY Fra 5. til. juni deltog over 1. læger, forskere, repræsentanter fra lægemiddelindustrien samt patienter i årsmødet for den amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association (ADA). Resultater fra Novo Nordisks forsknings- og udviklingsaktiviteter blev præsenteret i 3 godkendte abstracts. Blandt de vigtigste præsentationer var et indlæg om DUAL V fase 3b-studiet af Xultophy (en kombination af insulin degludec og liraglutid), som blev offentliggjort i januar 15. DUAL V-studiet løb over uger og sammenlignede effekt og sikkerhed for Xultophy i forhold til insulin glargin, begge som tillæg til metformin, hos voksne med type -diabetes. For nogle mennesker er det ikke nok med livsstilsændringer for at I studiet opnå varigt opnåede vægttab. de deltagere, som blev behandlet med Xultophy, en statistisk signifikant større gennemsnitlig reduktion i langtidsblodsukkeret (HbA 1c ) på 1,% mod en reduktion på 1,1% hos deltagere, der under studiet øgede deres dosis af insulin glargin. BANEBRYDENDE DATA Dataene blev præsenteret af studiets Lead Investigator, Professor John Buse fra University of North Carolina School of Medicine, USA. Resultaterne fra studiet viser, at behandling med IDegLira [Xultophy ] kan have en positiv effekt for patienter, som er utilstrækkeligt reguleret med deres igangværende behandling med basal insulin, sagde han. De deltagere, der fik IDegLira i dette studie, havde ved studiets afslutning opnået et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau på,%, samtidig med at de havde tabt sig og oplevede markant mindre hypoglykæmi end dem, der fik en øget dose af insulin glargin. Under årsmødet blev der endvidere præsenteret resultater fra et fase 3b-studie af effekten af Victoza på personer med type - diabetes under ramadan, som blev offentliggjort i juni 15, samt yderligere analyser af de kliniske data for Saxenda fra fase 3a-udviklingsprogrammet SCALE, der blev offentliggjort i maj 15. NOVO NORDISK OPHØRER MED AT DISTRIBUERE TRESIBA I TYSKLAND Novo Nordisk meddelte den 1. juli 15, at virksomheden har besluttet at ophøre med distributionen af den langtidsvirkende insulin Tresiba (insulin degludec) i Tyskland. Det sker som følge af et negativt udfald af prisforhandlinger med GKV-Spitzenverband, den nationale sammenslutning af lovpligtige sygekasser i Tyskland. For at muliggøre et sikkert skift til en alternativ insulinbehandling for de. tyskere med diabetes, der i dag bruger Tresiba, vil Novo Nordisk fortsætte med at levere produktet indtil udgangen af september 15. Vi er meget skuffede over, at det ikke har været muligt at indgå en prisaftale med den tyske sygeforsikring, siger Jakob Riis, koncerndirektør med ansvar for Kina og Stillehavsområdet samt Marketing. Derudover nåede 7% af de deltagere, der fik Xultophy, ADA s mål for HbA 1c på under 7% mod 7% i insulin glargin-gruppen. Der var 57% færre episoder af hypoglykæmi (lavt blodsukker) med Xultophy og et vægttab på gennemsnitligt 1, kg mod en vægtstigning på 1, kg i insulin glargin-gruppen. HVAD ER XULTOPHY? Xultophy er et kombinationsprodukt til dosering én gang dagligt i én injektion. Det består af Tresiba (insulin degludec) og Victoza (liraglutid). Produktet blev først lanceret i Schweiz i starten af 15 og markedsføres nu også i Tyskland og Storbritannien. Tresiba er lanceret i 3 lande. Beslutningen om at ophøre med distributionen af Tresiba i Tyskland har ingen konsekvenser for andre lande, hvor produktet er tilgængeligt. Læs mere i pressemeddelelsen fra 1. juli på novonordisk.com/newsarchive. 3

4 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 57% (danske kroner) NETTORESULTATET STEG MED 35% (danske kroner) SALGET AF DIABETESPRODUKTER STEG MED % (danske kroner) SALGET AF INSULIN STEG MED % (danske kroner) HØJDEPUNKTER FOR FØRSTE HALVÅR Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 15 til,3 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 1% opgjort i lokale valutaer justeret for salget af NNIT Salget steg med 5% opgjort i kroner og med 9% i lokale valutaer til 5,3 mia. kr. - Salget af Victoza steg med 1% (% i lokale valutaer). - Salget af Levemir steg med % (1% i lokale valutaer). - Salget i Nordamerika steg med 35% (1% i lokale valutaer). - Salget i International Operations steg med % (17% i lokale valutaer). - Salget i Region Kina steg med 5% (3% i lokale valutaer). Bruttomarginen steg med, procentpoint opgjort i kroner til 5,% drevet af en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen og produktsammensætningen. Resultat af primær drift steg med 57% opgjort i kroner og med 3% i lokale valutaer til,3 mia. kr. Justeret for engangsindtægten på, mia. kr. i relation til det delvise salg af NNIT steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 1%. Nettoresultatet steg med 35% til 1, mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 3% til 7, kr. Justeret for det delvise salg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet resultat pr. aktie med henholdsvis % og %. I juli meddelte Novo Nordisk, at det første fase 3a-studie med semaglutid, en ny GLP-1-analog til subkutan dosering én gang om ugen, er afsluttet med succes. Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. For 15 forventes fortsat en salgsvækst på 7 9% opgjort i lokale valutaer, mens væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer forhøjes med to procentpoint og nu ventes at blive på omkring 19%. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra. august på novonordisk.com/newsarchive.

5 Samlet nettoomsætning Mia. kr % 5 5% 5 Mia. kr. 5% Salg af diabetesprodukter Salg af moderne insulin Mia. kr % 5 3 5% 5 3 5% 5 3 % 5 3 % % 5 3 % % 5 3 % 5 3 % % % % 1 % % Salg af Victoza Mia. kr % 1 1% 1 1% Salg af NovoSeven Mia. kr Salg af Norditropin Mia. kr. 1 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 3% 3%

6 NØGLETAL FOR FØRSTE HALVÅR 15 Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. 1. halvår halvår 1 Udvikling i % fra RESULTATOPGØRELSE 1H 1 til 1H 15 Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 5,% 3,% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 5,5% 5,% Forsknings- og udviklingsomkostninger.5.3 1% I procent af omsætning 1,% 1,9% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 3,3% 3,% Andre driftsindtægter (netto) N/A Engangsindtægt fra børsnotering af NNIT A/S.37 - N/A Resultat af primær drift.339 1,7 57% Overskudsgrad (primær drift) 5,% 39,9% Nettofinans (3.3) 5 N/A Resultat før skat % Selskabsskat % Effektiv skattesats,9%,% Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 3,9% 3,% 1. Antallet af fuldtidsansatte i NNIT A/S i 1. halvår 1 var.77. ANDRE NØGLETAL Af- og nedskrivninger (1%) Investeringer i materielle anlægsaktiviteter % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel,1% 57,% Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio stk.).59,1.5, (%) Udvandet resultat pr. aktie/adr (i kr.) 7, 5,9 3% Udvandet resultat pr. aktie/adr reguleret for engangsindtægt fra børsnotering af NNIT (i kr.), 5,9 % Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang (1%)

7 UDSAGN OM FREMTIDEN Dette dokument indeholder udsagn om fremtiden relateret til Novo Nordisks forretning, målsætninger og planer samt virksomhedens nuværende mål og forventninger til dens fremtidige finansielle resultater. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostningsog udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Vær opmærksom på risikoen på s. 3 i Årsrapport 1, som er tilgængelig på novonordisk.com, samt Novo Nordisks Form -F, der er indsendt til SEC, for eksempler på udsagn om fremtiden og en redegørelse for visse faktorer, der ville kunne forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i dette dokument, er afgivet på datoen for offentliggørelse af Novo Nordisks halvårsrapport og medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold., MIO. MENNESKER BRUGER VORES DIABETESPRODUKTER GLOBAL MARKEDSANDEL (VÆRDI) PÅ % 39.5 MEDARBEJDERE GLOBALT 7

8 BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE Finansdirektør Jesper Brandgaard mener, at Novo Nordisks fondsbaserede ejerstruktur har medvirket til, at virksomheden har kunnet levere stor værdiskabelse til aktionærerne. Novo Nordisks aktionærer har gennem de sidste fem år nydt godt af, at selskabet har været blandt de bedste i verden til værdiskabelse opgjort udfra en analyse af store børsnoterede virksomheder. Det viser en ny global rapport foretaget af konsulentvirksomheden Boston Consulting Group. Med en score på 3 point i analysen er Novo Nordisk rangeret som nummer syv på den globale liste over de mest værdifulde virksomheder. Ifølge finansdirektør Jesper Brandgaard er det Novo Nordisks langsigtede fokus og fondsbaserede ejerstruktur, der gør en positiv forskel: Jeg mener, at den gode placering i denne analyse reflekterer Novo Nordisks ejerskabsstruktur med én stor aktionær, der fokuserer langsigtet og ikke kun på det næste kvartal. Det giver os mulighed for at tage langsigtede beslutninger, som dermed skaber langsigtet værdi for vores aktionærer. Analysen fra Boston Consulting Group er baseret på Total Shareholder Return, som er et udtryk for virksomhedernes samlede værdiskabelse baseret på salgsog indtjeningsvækst, værdiansættelse samt aktietilbagekøb og dividender. FØRSTE FASE 3A-STUDIE MED LIRAGLUTID TIL TYPE 1-DIABETES AFSLUTTET MED SUCCES I juli 15 afsluttede Novo Nordisk det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin hos personer med type 1-diabetes. ADJUNCT TWO er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, som over uger har undersøgt effekt og sikkerhed af daglige doser på, mg, 1, mg eller 1, mg liraglutid sammenlignet med placebo som tillægsbehandling til insulin. Studiet blev gennemført blandt 5 personer med type 1-diabetes. tillægsbehandling til insulin, en statistisk signifikant større forbedring i HbA 1c på mellem,% og,3% mod,% for deltagere, der fik placebo. Endvidere opnåede deltagere, som blev behandlet med liraglutid som tillægsbehandling til insulin, et statistisk signifikant større vægttab på mellem kg og 5 kg, mens deltagere, der fik placebo, havde uforandret vægt. Fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA 1c ) på omkring,1% ved studiets start opnåede deltagere, der blev behandlet med liraglutid som Resultaterne fra det andet og sidste fase 3a-studie ADJUNCT ONE forventes at blive rapporteret i løbet af kort tid.

9 1,5 MIA. KR. INVESTERES I NY FABRIK TIL PRODUKTION AF BLØDERMEDICIN I maj annoncerede Novo Nordisk, at virksomheden vil investere 1,5 mia. kr. i en ny fabrik på 7.5 m i Kalundborg. Fabrikken skal producere aktive lægemiddelstoffer til NovoSeven og fremtidige lægemidler til bløderbehandling. Investeringen vurderes at ville skabe 1 nye job i Kalundborg, hvor Novo Nordisk i forvejen beskæftiger over. medarbejdere. Investeringen i Kalundborg understreger vores langsigtede ambition om at skabe og fastholde arbejdspladser i Danmark. Alene i år forventer vi, at Novo Nordisk vil skabe omkring 5 nye arbejdspladser i Kalundborg, og vi er altid på jagt efter dygtige og veluddannede medarbejdere, siger Henrik Wulff, der er koncerndirektør med ansvar for den globale produktion. Fabriksparken i Kalundborg blev grundlagt i 199 og er Novo Nordisks største med et samlet areal på 1.. m. Læs mere i pressemeddelelsen fra. maj på novonordisk.com/newsarchive. Sådan kommer den nye fabrik til blødermedicin i Kalundborg til at se ud. FØRSTE FASE 3A-STUDIE MED SEMAGLUTID AFSLUTTET MED SUCCESS Den 1. juli offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede resultater fra SUSTAIN 1, det første fase 3a-studie med den nye GLP-1-analog semaglutid doseret subkutant én gang om ugen. Studiet har undersøgt effekt og sikkerhed for,5 mg og 1, mg semaglutid givet som monoterapi (eneste behandling) i 3 uger sammenlignet med placebo hos 3 personer med type -diabetes, som tidligere blev behandlet med diæt og motion. Studiet opfyldte sit primære mål, idet det viste, at deltagere, som blev behandlet med doser på,5 mg og 1, mg semaglutid, fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA 1c ) på,1% ved studiets begyndelse opnåede større forbedringer i HbA 1c på henholdsvis 1,5% og 1,% sammenlignet med placebogruppen, der havde uændret HBA 1C. Vi er meget glade for disse resultater, som bekræfter, at semaglutid har potentiale til at hjælpe personer med type -diabetes med både at opnå en god blodsukkerregulering og et betydeligt vægttab med én ugentlig injektion. Vi glæder os til at se flere resultater fra det kliniske udviklingsprogram SUSTAIN, siger koncernforskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen. Novo Nordisk forventer at offentliggøre de overordnede resultater fra de resterende fem SUSTAIN-studier i løbet af de næste ni måneder. Læs mere i selskabsmeddelelsen fra 1. juli på novonordisk.com/newsarchive. 9

10 Fra. til. august var Team Novo Nordisk tilbage i Danmark for at deltage i Post Danmark Rundt for tredje gang. TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT Team Novo Nordisk, verdens første professionelle cykelhold bestående udelukkende af cykelryttere med diabetes, var for tredje gang tilbage i Danmark for at køre de seks etaper i Post Danmark Rundt fra. til. august. Holdet stillede med syv professionelle ryttere, og de mødte undervejs stor opbakning fra fans og Novo Nordisk-medarbejdere, der havde taget plads langs ruten. Team Novo Nordisk sluttede lige uden for top 1, og især franske Charles Planet imponerede som en del af udbruddet på løbets sjette og sidste etape. Team Novo Nordisk er et af de mest fulgte cykelhold på de sociale medier. Du kan følge holdet på facebook.com/teamnovonordisk eller læse mere på teamnovonordisk.com. SPONSORAT FORLÆNGET Team Novo Nordisk vil fortsætte med at køre under banneret Changing Diabetes i mindst to år til, efter at holdet i maj forlængede sin sponsoraftale med Novo Nordisk. Den oprindelige treårige aftale udløber senere i år, men nu fortsætter Novo Nordisk som sponsor for holdet indtil 17. Efter offentliggørelsen af den nye aftale sagde Jakob Riis, koncerndirektør med ansvar for Kina og Stillehavsområdet samt Marketing, at Novo Nordisk var stolt af at kunne fortsætte sin støtte til verdens første professionelle cykelhold kun bestående af ryttere med diabetes. Som verdens førende indenfor diabetesbehandling har Novo Nordisk et ansvar ikke bare for at levere innovative produkter til at håndtere diabetespandemien, men også for at investere i tiltag, som støtter diabetessamfundet, sagde han. 1

11 SVED PÅ PANDEN TIL SPORTSCAMP Dansepiger, håndboldbørn, små badmitonstjerner og seje drenge, der spiller amerikansk fodbold. Det er bare nogle af dem, der i løbet af sommeren har været samlet til Novo Nordisk SportsCamp. Her fik i alt 1 børn mellem 11 og 15 år pulsen lige så højt op som humøret, da de på otte forskellige sportslinjer deltog i en uge med masser af tid til sociale aktiviteter. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Man møder rigtig mange søde mennesker, får nye venner, og så er der enormt mange sjove aktiviteter også om aftenen, fortæller 13-årige Johanne Larsen, der brugte ugen på at spille badminton. SEJE DIABETESBØRN Johanne er et af de 1 børn med diabetes, der deltog i lejren, som Novo Nordisk har været hovedsponsor af siden. Med på lejren var også to sygeplejersker, der sørgede for at kaste et ekstra blik på børnenes blodsukker og sikre, at børnene hele tiden var i gode hænder. Sygeplejerske Anne Lundgreen fortæller, at det ellers ikke er nødvendigt at tage specielle hensyn til børnene. noget, siger hun og tilføjer, at børnene er rigtig gode til at tale med deres værelseskammerater om deres diabetes. Novo Nordisk SportsCamp løb af stablen forskel- lige steder i Danmark over hele sommeren, bl.a. med frivillige medarbejdere fra Novo Nordisk. Læs mere på sportscamp.dk. De her børn er simpelthen så superseje og meget bedre til at håndtere deres diabetes end mange voksne. Men vi sørger selvfølgelig for at holde øje med dem og for, at der ikke sker Der er otte forskellige sportslinjer på Novo Nordisk SportsCamp. Her træner en gruppe drenge amerikansk fodbold. 11

12 INFORMATION TIL INVESTORER FINANSIEL KALENDER Følg Novo Nordisk på novonordisk.com og på de sociale medier: facebook.com/novonordisk twitter.com/novonordisk 9. oktober 15 FØRSTE NI MÅNEDER AF februar 1 HELE ÅRET 15 linkedin.com/company/novo-nordisk pinterest.com/novonordisk youtube.com/novonordisk ks Aktiekursudvikling Novo Nordisk-aktien i forhold til sammenlignelige virksomheder Kr. Novo Nordisk OMXC CAP Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder* Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 1 15 * Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder omfatter AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Lundbeck, Merck, Novartis, Pfizer, Roche og Sanofi. Novo Nordisk A/S Corporate Communications, Novo Allé, Bagsværd Tlf. +5 Share distribueres tre gange årligt til aktionærer Redaktion Kursudvikling og månedlig omsætning af Aktiekursudvikling Christina Weber-Villumsen Novo Nordisks B-aktier Novo Nordisk-aktien i forhold til sammenlignelige virksomheder Tlf , nordisk. com Omsætning af B-aktier (venstre) Lukkekurs på Novo Nordisks B-aktie (højre) Chefredaktør Novo Nordisk (ansv.) Sammenlignelige lægemiddelvirksomheder* Mike OMXC Rulis CAP Mia. kr. 5 Kr. Oversættelse, korrektur og layout 3 Corporate Communications Tryk og distribution 3 39 Bording A/S, København 15 Oplag danske engelske Investorkontakt 5 7 Kasper Veje Tlf , Produktnavne Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Ikke Aug alle produkter, Sep Okt Nov der Dec nævnes Jan i Feb Share, Mar er Apr blevet Maj introduceret Jun Jul 1 15 i alle 1 lande. Produktnavne kan 15 variere fra land til land. * Sammenlignelige Foto lægemiddelvirksomheder omfatter AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Lundbeck, Merck, Novartis, Pfizer, Roche og Sanofi.

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) er et svensk biofarmaceutisk selskab med fokus på egenudvikling og salg af medicin inden for sjældne sygdomme. Selskabets

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det? Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det? Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes. For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround

Perspektiv. Spændingen stiger. Gennembrud i USA. Verdenspremiere på Levemir. Forskning er nøglen. Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2004 Gennembrud i USA Martin Soeters i spidsen for amerikansk turnaround Verdenspremiere på Levemir Ny insulinanalog på markedet

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere