INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for alle tre modelporteføljer faldende aktiemarked Analyser: Amagerbanken Bang & Olufsen Bioporto Columbus IT Partner DSV Formuepleje Safe Glunz & Jensen Hadsten Bank Monberg & Thorsen NESA D/S Norden Nordjyske Bank Olicom Skako Industries Sydbank TK Development Totalbanken Tønder Bank U.I.E. Aab

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20 aktier handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne, og at misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjorte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling... side 3 Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV... side 5 Fremgang for alle tre modelporteføljer trods et vigende aktiemarked Vore tre modelporteføljer har alle ydet pæne afkast i april måned og har dermed lagt afstand til markedsindekset, der var vigende med 1,5 pct. over måneden. A. P. Møller Mærsk, der indgår i alle tre porteføljer har været alene om at give et negativt afkast dog sammen med Rockwool International i den konservative portefølje. Største positive bidragsyder har DSV været, men også Per Aarsleff, FLSmidth & Co. samt Novozymes har haft en særdeles positiv indvirkning på afkastene... side8 ANALYSER Amagerbanken 4010B.AMAR D/S Norden 2030B.NORD Bang & Olufsen 2520B.BANG Nordjyske Bank 4010D.NOJY Bioporto 3520D.BIOP Olicom 4520C.OLIC Columbus IT Partner 4510C.COLU Skako Industries 2010D.SKAK DSV 2030A.DSVB Sydbank 4010B.SYDS Formuepleje Safe 4020D.FPSA TK Development 4040D.TKDE Glunz & Jensen 2010C.GLUN Totalbanken 4010D.TOTA Hadsten Bank 4010D.HADS Tønder Bank 4010D.TØND Monberg & Thorsen 2010C.MONB U.I.E. 3020C.UNIE Nesa 5510D.NESA Aab 2530D.ÅBKL 3

4 4

5 MARKEDSKOMMENTAR GENERELT STÆRKE KVARTALSRAPPORTER TIKKER IND I MAJ Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20-aktier, som siden Nytår har været skurken i det danske markeds efterslæb, nu handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne - og misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjordte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling De globale markeder udviklede sig under ét positivt i april, hvor MSCI World steg 0,7% i lokale valutaer. Det brede amerikanske marked udviklede sig rimeligt positivt med en stigning på 1,2% i S&P 500, mens Nasdaq faldt 0,7%. Bortset fra det japanske marked, som mange har store forventninger til, men som i april udviste et fald på 0,4%, udviklede markederne i Fjernøsten sig stærkt. Taiwan steg hele 8,2%, Hong Kong 5,2% og Singapore 3,5%. Også de østeuropæiske markeder og Rusland, som er meget begunstiget af den fortsatte stigende oliepris, udviklede sig stærkt med indeksstigninger på hhv. 8,0% og 11,3%. Den kinesiske regering hævede i slutningen af april renten, hvilket har haft en negativ effekt på råvarepriserne globalt, da man forventer en lettere opbremsning i efterspørgslen fra Kina. Olien er i det hele taget fortsat nok det mest centrale tema, der driver aktiemarkederne. Frygten for, at de stigende energiomkostninger vil lægge en dæmper på den globale økonomiske vækst er imidlertid ikke fremherskende, om end der mærkes en vis volatilitet med dage, hvor markederne viser lidt nervøse tegn. Kommer olieprisen i en længere periode op omkring dollar forventes det for alvor at bremse væksten. Effekten på aktiemarkederne af de stigende oliepriser er i øvrigt flerstrenget. Ud over det pres, som højere råvarepriser generelt har, samt den negative effekt via energiprisstigningernes dæmper af den økonomiske af den økonomiske vækst i samfundet, mærker aktiemarkederne også en positiv effekt af den øgede indtjening i olierelaterede aktier. Der er ingen tvivl om, at de store olieselskaber har lukreret stærkt på den første stigning i olieprisen, men der er kommet øget fokus på, at fra det nuværende høje niveau tilfalder den alt væsentligste del af merindtjeningen ved yderligere prisstigninger de stater, som har udstedt licenserne. Omvendt er der også fokus på at en række leverandører af udstyr og serviceydelser til olieindustrien lukrerer på den stigende efterforskningsaktivitet. Så markedet er blevet mere nuanceret i vurderingen af de olierelaterede aktier. Generelt er særligt de europæiske aktiemarkeder fortsat præget af fusioner og opkøb samt spekulationer om disse bl.a. inden for den finansielle sektor og medicinalbranchen. Men i øvrigt har den seneste tids optimistiske nøgletal og målinger af forbrugernes og industriens tillid skabt forventning om, at Tyskland for alvor er ved at bevæge sig op ad de seneste mange års økonomiske dødvande. Mens det i første omgang har været de eksporterende tyske selskaber, som har haft medvind pga. den stigende efterspørgsel fra Fjernøsten af investeringsgoder, retter interessen sig nu også mod tyske virksomheder, som er eksponeret mod hjemmemarkedet. 3

6 Den igangværende sæson for kvartalsrapporter viser generelt fortsat stærk underliggende indtjeningsvækst, så selv om de internationale aktiemarkeder har vist lidt svaghed de første dage i maj, synes der at være grundlag for forventninger om en moderat positiv udvikling. Mens de store aktier i C20 indekset i april fortsatte med at vippe omkring indeksniveauet 400, så har specielt MidCap+ aktierne, men også SmallCap+ aktierne fortsat fremgangen. Samlet steg disse indeks hhv. 6,2 % og 9,2 % i april. I C20 er det primært DSV, der har trukket op, efter selskabet har realiseret opkøbet af hollandske Frans Maas, opjusteret forventningerne til 2006 og ansat synergierne i tilkøbet til respektable 400 mio. kr. Også Novozymes og Vestas har vejet positivt med kursfremgang i niveauet 10 %. I den tunge ende ligger rederierne D/S Torm og A. P. Møller Mærsk sammen med ØK. Det danske aktiemarked har således fortsat tendensen fra første kvartal af C20-indekset ligger på et forholdsvist uændret niveau i forhold til Nytår hvilket dog i ret høj grad kan tilskrives den faldende markedsværdi af A. P. Møller Mærsk. Over samme periode er MidCap+ indekset gået 32,2 % frem og MidCap+ indekset er øget med 25,7 %. Beregninger, som Dansk Aktie Analyse har foretaget, viser, at de aktier, der ligger uden for C20 nu som gruppe, er tydeligt dyrere end aktierne i C20, når man måler på kursen i forhold til den forventede indtjening pr. aktie for indeværense år P/E. Umiddelbart kan man pege på to rationelle forklaringer på dette, som dog efter vores vurdering udgør hele forklaringen. For det første vil vækstpotentialet alt andet lige være større i mindre selskaber, hvor der er mulighed for at vinde markedsandele frem for selskaber, der er blandt de dominerende i deres sektor og har svært ved at vokse hurtigere end deres branche. Selskaber med gode vækstmuligheder vil handle til en højere P/E værdi end de mere modne selskaber, der udgør en stor del af C20. En anden forklaring er, at A. P. Møller Mærsk, der vejer tungt i C20 indekset, faktisk er en af de billigste aktier på Fondsbørsen målt på P/E. Rederiet har historisk haft en lav P/E værdi, men samtidig tjener koncernen mange penge på den høje oliepris og de ligeledes høje rater på containerfragt i disse år, og risikoen for at forholdene ikke vedbliver at være lige så positive betyder en lav P/E. Alene af den grund vil C20 indekset samlet set handles til en lavere værdi. Når disse forhold er nævnt, må det dog konstateres, at prisforskellen på de store og de mellemstore og små aktier er øget set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Maj måned er den store måned for 1. kvartals-rapporter, men de hurtigste selskaber kunne aflægge deres rapporter allerede i april. Traditionelt er banker blandt de første til at aflægge regnskaber, og tonen i disse har været næsten entydigt positiv. I forbindelse med årsrapporterne forsøgte nogle bankdirektioner at mane til forsigtighed, men siden har det tydeligt vist været svært at bevare pessimismen. Der har således været en perlerække af opjusteringer fra bankernes side. Ringkjøbing Landbobank fastholdte forventningen for året, mens Roskilde Bank, SparNord og Sydbank opjusterede deres forventninger, mens Jyske Bank nærmest lovede en opjustering til sommer med halvårsregnskabet. En praksis der i øvrigt er en gentagelse af sidste år. Også Danske Bank opjusterede efter en vellykket overførsel af de købte irske banker til Danske Banks IT-platform i påsken. Bankernes nervøsitet omkring effekten på aktivitetsniveau ved renteændringer har tilsyneladende været stor. Men med de første forsigtige rentestigninger i hus er vurderingen, at festen for pengeinstitutterne fortsætter lidt endnu. 4

7 BRIEFING PÅ APRIL MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV B&O frem på flere fronter - ledelsen opjusterer forventningerne en tand B&O's vækst for såvel den brand-understøttende forretning som for den brand-uafhængige forretning var højere end ventet i regnskabsårets første 9 mdr. Koncernomsætningen steg således 13% til mio. kr. Også indtjeningen var bedre end ventet med et resultat før skat på 367 mio. kr. Særligt den gode indtjening var bemærkelsesværdig, da produktmixet er forskudt mod TV- og telefonsegmentet, som har lavere marginaler. Koncernens bruttoavance er forbedret fra 46,7% til 47,5%, hvilket tilskrives en gunstig udvikling i indkøbspriserne og lavere stigning i de faste omkostninger end i omsætningen. Det er positivt, at produktionen i Tjekkiet nu er påbegyndt som planlagt, hvilket dog først ventes at få væsentlig betydning på lidt længere sigt. CFO Peter Thostrup oplyser, at forventningen til besparelserne ved overflytning af produktion til Tjekkiet er i størrelsesordenen 200 tkr. pr. medarbejder, og der i første omgang ventes etableret 200 arbejdspladser svarende til en besparelse på ca. 40 mio. kr. på årsbasis. Ledelsen, som traditionelt melder konservativt ud, hæver forventningerne til omsætningsvæksten for 2005/06 fra 8% til 9-10% og til koncernens resultat før skat fra mio. kr. til mio. kr. Vi fastholder vores estimat på 450 mio. kr., men hæver forventningerne til kommende år en smule. Vi fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet), idet vi tror på både det kortsigtede og det langsigtede potentiale i aktien, som også fastholdes i vores konservative portefølje. Ledelsen udtrykker i kvartalsrapporten tilfredshed med lanceringen af det nye audiosystem til Audi A8, som også forventes lanceret til andre Audi-modeller og andre udvalgte bilmærker. Et anlæg koster uden afgifter i størrelsesordenen kr. Også samarbejdet med Samsung om mobil-telefonen Serene, som lidt forsinket blev lanceret i februar, udtrykkes der tilfredsstillende meldinger om. Ledelsen oplyser til os, at det positive ikke mindst ligger i den øgede trafik til B&O's butikker, som giver en afsmittende effekt. Der ses en meget positiv indtjeningsfremgang i både ICE Power og Medicom. Medicom har imidlertid mistet en større ordre på kontraktproduktion for Novo Nordisk, hvilket vil sænke omsætningsniveauet igen. Geografisk udvikler Storbritannien sig fortsat svagt med et fald på 4%, og Japan har også udvist tilbagegang. Alle andre markeder har haft tilfredsstillende udvikling, idet salget i USA belastes af en planlagt omlægning af distributionen. Danmark er med en vækst på 10% nu største marked, og Frankrig og Spanien har begge udvist vækst på 20%. Vores vurdering er, at nedgangen i Storbritannien er en konsekvens af de faldende ejendomspriser, hvilket kan give et varsel om en vis risiko ved stigende renter og evt. faldende ejendomspriser i andre lande. Stærk udvikling for ALK-Abellòs kerneforretning, opjustering og fastholdelse af Grazaxplan Ledelsen fastholder på basis af udviklingen i 1. halvår sine forventninger til EBIT for 2005/06 på mio. kr. og til omsætningen på 1,5 mia. kr., mens et bedre finansnetto end tidligere ventet 5

8 fører til, at forventningerne til resultat før skat hæves fra mio. kr. til mio. kr. Koncernen realiserede for 1. halvår en EBIT-fremgang for kerneforretningen på hele 80% til 221 mio. kr., mens omsætningen steg 31% til 799 mio. kr. Akkvisitionen af Allerbio bidrog til fremgangen, men den organiske vækst var også pæn med 13%. Pipelineomkostningerne udgjorde for halvåret 100 mio. kr., svarende til halvdelen af de udmeldte 200 mio. kr. for hele året. Det er også positivt, at ledelsen fastholder sine forventninger om, at græspollenallergi-tabletten Grazax, som blev godkendt af de svenske myndigheder i marts måned, kan blive lanceret på de første europæiske markeder i slutningen af 2006 og altså op til græspollensæsonen Det er vores vurdering, at den aktuelle værdiansættelse forudsætter en meget optimistisk lancering af Grazax, men som følge af udsigten til en overvejende positiv nyhedsstrøm i år fastholder vi anbefalingen af aktien på 3 (neutral). Nyhedsstrømmen forventes bl.a. at indeholde godkendelse i andre EU-lande efter den "gensidige anerkendelsesprocedure" samt afklaring med myndighederne omkring prisfastsættelse. Risikoen på lidt længere sigt er, at lanceringen ikke bliver den samme succes, som forventet i markedet, men denne mulige negative påvirkning vil i givet fald først indtræde i Auriga fastholder forventningerne trods svagt 1. kvartal Aurigas dominerende datterselskab, Cheminova, og i mindre grad Hardi, blev i 1. kvartal belastet af den lange vinter på den nordlige halvkugle, hvor foråret har været 3-4 uger forsinket. Koncernens resultat af primær drift er derfor faldet fra 142 mio. kr. til 66 mio. kr., hvor vores og markedets forventning har ligget på niveau 120 mio. kr., og årsagen er primært, at sprøjtesæsonen knapt har været påbegyndt i kvartalet. Umiddelbart er kvartalsrapporteringen således skuffende, men ledelsen fastholder forventningerne til hele 2006 om en koncernomsætning på 5,6 mia. kr. og et resultat før skat på ca. 330 mio. kr. Vi fastholder derfor også vores estimater og vores langsigtede anbefaling på 2 (bedre udvikling end markedet), idet risikoen anses som forhøjet. Forudsætningen er en efterlevelse af målsætningen fra ledelsens seneste strategiplan, som opstiller et mål for omsætningen på ca. 6 mia. kr. i 2010, hvilket er ca. 50% højere end det nuværende niveau, mens EBIT-margin skal hæves til 14%. Vi forudsætter også, at det manglende salg, som forsinkelsen af foråret har medført, forventes indhentet i de kommende kvartaler. Vi ser positivt på, at Skamol oplever en stærk udvikling på flere fronter. Dels er hovedsegmentet aluminiums-industrien i vækst, og afsætningen hertil er høj. Dels er levering af sten til brændeovne stimuleret af et meget højt salg pga. den høje oliepris. Skamol indgår ikke som kerneområde i den ny strategiplan, og en afhændelse under de nuværende gunstige forhold kan være en positiv kurstrigger. Novo Nordisk leverer stærk vækst i 1. kvartal, men fastholder indtjenings-forventningerne Selv om koncernens resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal er gået 24% frem, fastholder ledelsen forventningerne til en fremgang for hele 2006 på kun 10%. Dette til trods for, at man bl.a. på den efterfølgende telekonference forklarede, at der i 1. kvartal har været afholdt omkostninger til udvidelse af salgsstyrken i Nordamerika forud for lanceringen af Levemir. Salget i Nordamerika er øget hele 32% (diabetesprodukter alene +43%), hvilket vi tolker positivt, da konkurrenternes produktlanceringer således ikke synes at have påvirket Novo Nordisk væsentligt negativt. Positionen vil blive yderligere styrket i USA, når Levemir komplementerer 6

9 produktpalletten, og Novo Nordisk bliver den eneste udbyder af en fuldstændig palette, hvilket har vist sig fra lanceringen af Levemir i en række lande herunder i Europa. Vi vurderer på den baggrund, at ledelsen er lidt konservativ i sin udmelding, og vi fastholder vores estimat for fremgangen i EBIT for hele 2006 på 12%. Især to forhold betyder imidlertid en svagere udvikling resten af året, nemlig en lavere toplinevækst og en faldende dollar. Ledelsens udmelding vedr. toplinien er dog hævet fra en vækst på 10% til 11-13%. Koncernens samlede salg af insulinanaloger er trods flere lanceringer blandt konkurrenterne øget 60%, mens salget af NovoSeven er steget mere moderat med 16%. Et andet positivt forhold er, at International Operations har øget salget hele 56%. Grundlæggende er den øgede velstand i bl.a. Kina og Indien et stærkt væksttema for Novo Nordisk. Vi er da også blevet bestyrket i vores positive holdning til aktiens langsigtede potentiale og fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet). Der blev ved analytikerkonferencen i øvrigt fokuseret på, at fase III forsøg med den inhalerbare insulin AERx påbegyndes i 2. kvartal og ventes at løbe i 3 år. Lanceringen kan tidligst ske i 2009, hvor Pfizers konkurrerende Exubera ventes lanceret allerede i DSV opjusterer og fremsætter synergiforventning Ledelsen ansætter de forventede synergieffekter fra købet af Frans Maas til 400 mio. kr. årligt fra I 2006 ventes resultatpåvirkningen at være 100 mio. kr., men samtidig ansættes restruktureringsomkostningerne til at være 250 mio. kr. i år. Vi vurderer, at de udmeldte 400 mio. kr. indfrier forventningerne i markedet. DSV fremlagde et regnskab for 1. kvartal, der var klart bedre end selskabets budget, og ligeledes noget over vores forventninger. Ledelsen opjusterer da også forventningerne til året, men samtidig inkluderes Frans Maas fra 1. april, hvorfor størrelsen af den reelle opjustering er ukendt. Ledelsen venter nu en omsætning på 32,5 mia. kr., et driftsresultat før goodwill og særlige poster på mio. kr. samt et nettoresultat på 748 mio. kr. Vores estimat for 2006 er lidt over ledelsens udmelding. Air & Sea divisionen og specielt det amerikanske marked overgår klart budgettet, efter dette viste en indtjeningstilbagegang for USA. Også i Norden, Storbritannien og Asien tjener divisionen flere penge end budgetteret. Udviklingen har ligeledes været pæn, men mere afdæmpet, i Roaddivisionen. Vi hæfter os især ved, at indtjeningen på det svenske og britiske marked fortsætter med at vise fremgang. Endelig er der også pæn fremgang i Solutionsdivisionen, hvilket er interessant, idet satsningen på dette område øges efter overtagelsen af Frans Maas. Vi gentager vores positive holdning til selskabet og har vurderingen af aktiens kurspotentiale på 2 - bedre end markedet - mens risikovurderingen er neutrale 3. 7

10 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +61,63%, 3 år +211,38 % Aktie Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A. P. Møller Mærsk ,5-0,64% -22,82% 01/2005 Bang & Olufsen ,75 3,33% 34,86% 10/2005 Danske Bank ,66 4,24% 99,00% 09/2001 DSV ,04 22,92% 243,57% 09/2004 Novo Nordisk ,79 0,20% 74,45% 07/2003 Per Aarsleff ,05 14,13% 127,43% 07/2004 Rockwool International ,86-4,09% 76,62% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 57,49% 11/2005 UP ,05 6,97% 18,64% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 13 ændringer (Køb 6, Salg 7) I en måned, hvor aktiemarkedet ellers har været let vigende, har vores portefølje for den konservative investor fortsat frem. Porteføljen er steget 4,1% i værdi mod en udvikling i OMXC (totalindekset) på 1,5%. Der er således tale om en markant outperformance i seneste måned. Med udviklingen i april har porteføljen i indeværende år givet et afkast på 8,1% mod markedets fremgang på 3,2%. Den primære årsag til det flotte afkast er, at DSV er gået kraftigt frem i april, hvor selskabet både kunne realisere opkøbet af hollandske Frans Maas og præsentere et stærkt kvartalsregnskab med en opjustering. Aktiens værdi er øget 23%, hvilket gør den til den mest stigende C20-aktie og den 11. bedste aktie i april på Fondsbørsen. Vi ser fortsat et potentiale i aktien i takt med at synergierne fra opkøbet realiseres og muligvis opjusteres, ligesom afhændelse af materiel og bygninger kan bidrage med avancer. Den høje tillid til at væksten i byggeriet kan fortsætte, har været positiv for de byggerelaterede aktier, herunder også Per Aarsleff, der er steget med lidt over 14% den seneste måned. Endelig har også UP vist gode takter med en kursstigning på 7%. Plantageselskabet er efter en periode med oprydning i de mange selskaber og den komplicerede krydsejerstruktur, igen gået i offensiven, og har aflagt købstilbud på to indonesiske plantager. Rockwool og A. P. Møller Mærsk har bidraget med negative afkast. Rockwool er faldet 4,1% efter forrige måned at være en af topscorerne, mens A. P. Møller Mærsk med et afkast på 0,6% har stabiliseret sig, ovenpå det dramatiske fald i forbindelse med årsregnskabet. DAA Konservativ vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +73,10% OM XC +42,66%

11 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år + 100,26 % 3 år + 262,54 % Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings Aktie aktier anbefaling dato DLH ,41 1,06% 90,00% 06/2005 FLSmidth & Co ,94 11,77% 213,26% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Gyldendal ,25 7,41% 230,07% 04/2003 Lastas ,41 4,59% 57,73% 10/2005 Novozymes ,47 11,83% 71,72% 02/2005 SimCorp ,20 2,21% 72,56% 07/2005 Sjælsø Gruppen ,18 10,32% 481,20% 09/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 163,30% 11/2004 A.P. Møller - Mærsk ,5-0,64% 1,75% 03/2006 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 15 ændringer (Køb 8, Salg 7) Den risikovillige portefølje har ydet et afkast på 3,5% den seneste måned, hvilket er klart bedre end det samlede aktiemarkeds afkast på 1,5%, målt ved OMXC-indekset. Siden nytår udgør porteføljens afkast nu 20,3% mod markedets 3,2%. FLSmidth & Co, Novozymes og Sjælsø Gruppen har alle bidraget til porteføljen med et afkast på over 10%. Dermed har FLSmidth & Co. fortsat den stærke tendens fra forrige måned, hvor aktien steg 15,5%. Årsagen til den positive kursudvikling er afklaringen af ejerstrukturen, samtidig med at nervøsiteten for at Muhammed-krisen kunne påvirke selskabets indtjening nu er blevet stærkt begrænset. FLSmidth & Co. er regnskabsaktuelle den 18. maj. Novozymes steg pænt op til kvartalsmeddelelsen sidst på måneden og rapporten indfriede forventningerne. Ellers er det fortsat forventningen om et fremtidigt, men særdeles lukrativt marked inden for bioetanol som brændstof, der driver aktien. Sjælsø Gruppen fortsætter med at være en utrolig succesfuld investering. En fortsat attraktiv udvikling i boligpriserne spiller afgørende ind på kursudviklingen. Alene siden årsskiftet er aktien steget 58% i værdi. Efter stilstand i sidste måned er der igen kommet liv i Gyldendal med en stigning på 7,4%, mens A. P. Møller Mærsk som eneste aktie bidrager med et lille negativt afkast. DAA Risikovillig vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +120,16% OM XC +42,66%

12 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +50,46 %, siden start den 30/ ,39 % Aktie Antal aktier Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk ,5-0,64% 21,64% 07/2004 Danske Bank ,66 4,24% 75,86% 07/2004 DSV ,04 22,92% 26,28% 01/2006 FLSmidth & Co ,94 11,77% 196,15% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Novo Nordisk ,79 0,20% 26,89% 07/2004 Novozymes ,47 11,83% 66,58% 07/2004 Per Aarsleff ,05 14,13% 86,40% 12/2004 Simcorp ,20 2,21% 71,85% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 109,95% 07/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 139,85% 12/2004 Ændringer: Vi har primo februar solgt Luxor. I december er solgt Københavns Lufthavne og købt DSV. I november måned solgte vi Auriga og købte 47 aktier i Flügger. Auriga Industries og SimCorp blev indkøbt 4. juli 2005, Per Aarsleff, FLS Industries og Østasiatiske Kompagni 15. december 2004, og de øvrige aktier den 30. juli 2004 ved porteføljens start. Samlet afkast Siden porteføljens start 30/ har afkastet været 77,39% Med et afkast på 4,8% i april mod markedets tilbagegang på 1,5% har vores indeksbaserede modelportefølje klaret sig langt bedre end forventet og har over de seneste nu to måneder lagt afstand til udviklingen på aktiemarkedet. Porteføljen er konstrueret med sigte på at give et afkast, der kan måle sig med indeksudviklingen, men med et begrænset antal aktier, således at det er overkommeligt og økonomisk rationelt for private investorer at følge. Men en investering efter vores portefølje ved årsskiftet ville have givet et afkast på 12,4% mod udviklingen i OMXC indekset totalindekset - på 3,2%. Over den seneste måned har DSV været den primære trækkraft. Selskabet har effektueret købet af hollandske Frans Maas og har ligeledes fremlagt et flot regnskab for 1. kvartal, indeholdende en opjustering af forventningerne til året. Aktiens værdi er øget med 23% og har således eftertrykkeligt rettet op på den svage udvikling i kølvandet på årsrapporten. Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har nydt godt af den fortsatte høje aktivitet i sektoren og aktien er steget 14,1%, mens FLSmidth & Co og Novozymes har fortsat tidligere måneders positive udvikling og er begge steget knap 12% i værdi. Med kursstigninger på over 10% i fire ud af porteføljens elleve aktier er værdistigningen er således forholdsvist bredt funderet. Dette understeget yderligere af, at kun A. P. Møller Mærsk bidrager med et beskedent negativt afkast DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (30/ /5-2006) Indeks-portefølje +77,39% OM XC +57,82%

13 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og der for ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bioscan 10,75 11,51% 46,66% 09/2000 Danionics 12,96 28,19% 208,57% 07/2004 Greentech Energy Systems 68,38 0,90% 264,69% 10/2003 Land & Leisure 2,17 0,00% 69,53% 10/2000 Topsil 0,30 0,00% -16,67% 08/2002 Århus Elite 3,68 7,29% 24,32% 08/2001 Ændringer: Schaumann Propertis (tidligere AB) har fået aktiviteter inden for ejendomssektoren og er derfor taget af listen. Cainordic har fået kapital og udviddet de finansielle aktiviteter og er efterfølgende taget ud af listen. High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Victor International 9,05 11,82% Mols-Linien 7,63 27,24% Solar 7,18 13,76% TK Development 6,06 42,57% Totalbanken 4,77 25,52% Egetæpper 4,10 6,09% Capinordic 3,87 54,05% Scandinavian Brake Sys. 3,28 31,70% Rias 3,23 2,86% BioMar Holding 3,12 12,22% Der spekuleres i en samlet overtagelse af Mols-Linien, hvilket har tiltrukket sig opmærksomhed fra udenlandske investorer. Den relativt store omsætning i Solar skyldes sammenlægningen af Nordisk Solar Co. og Solar Holding, med det tidligere relativt illikvide Solar Holding som fortsættende selskab. TK Development kom med en overraskende positiv udmelding for det kommende regnskabsår, som markedet i de følgende dage under relativt stor handel sendte markant op. Stigende laksepriser har øget forventningerne til Biomar Holding. En forventet opjustering ved kvartalet blev dog undladt, men vurderes dog fortsat som sandsynlig senere på året. 11

14 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 6. april SP Group har udviddet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr., tegnet til kurs 110 kr. pr. aktie. 24. april Schaumann Properties har udviddet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr., tegnet til kurs 4 kr. pr. aktie. Ændringer af noteringer den seneste måned Formuepleje Safe (4020D.FPSA) er fra den 12. april noteret på Københavns Fondsbørs. Nordisk Solar Co. (2110B.NOSO) er efter en fusion med Solar Holding fra den 26. april afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Theodor Ejendomsinvest har den 24. april ændret navn til Walls (4020D.Wall) 12

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere