INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for alle tre modelporteføljer faldende aktiemarked Analyser: Amagerbanken Bang & Olufsen Bioporto Columbus IT Partner DSV Formuepleje Safe Glunz & Jensen Hadsten Bank Monberg & Thorsen NESA D/S Norden Nordjyske Bank Olicom Skako Industries Sydbank TK Development Totalbanken Tønder Bank U.I.E. Aab

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20 aktier handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne, og at misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjorte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling... side 3 Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV... side 5 Fremgang for alle tre modelporteføljer trods et vigende aktiemarked Vore tre modelporteføljer har alle ydet pæne afkast i april måned og har dermed lagt afstand til markedsindekset, der var vigende med 1,5 pct. over måneden. A. P. Møller Mærsk, der indgår i alle tre porteføljer har været alene om at give et negativt afkast dog sammen med Rockwool International i den konservative portefølje. Største positive bidragsyder har DSV været, men også Per Aarsleff, FLSmidth & Co. samt Novozymes har haft en særdeles positiv indvirkning på afkastene... side8 ANALYSER Amagerbanken 4010B.AMAR D/S Norden 2030B.NORD Bang & Olufsen 2520B.BANG Nordjyske Bank 4010D.NOJY Bioporto 3520D.BIOP Olicom 4520C.OLIC Columbus IT Partner 4510C.COLU Skako Industries 2010D.SKAK DSV 2030A.DSVB Sydbank 4010B.SYDS Formuepleje Safe 4020D.FPSA TK Development 4040D.TKDE Glunz & Jensen 2010C.GLUN Totalbanken 4010D.TOTA Hadsten Bank 4010D.HADS Tønder Bank 4010D.TØND Monberg & Thorsen 2010C.MONB U.I.E. 3020C.UNIE Nesa 5510D.NESA Aab 2530D.ÅBKL 3

4 4

5 MARKEDSKOMMENTAR GENERELT STÆRKE KVARTALSRAPPORTER TIKKER IND I MAJ Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20-aktier, som siden Nytår har været skurken i det danske markeds efterslæb, nu handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne - og misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjordte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling De globale markeder udviklede sig under ét positivt i april, hvor MSCI World steg 0,7% i lokale valutaer. Det brede amerikanske marked udviklede sig rimeligt positivt med en stigning på 1,2% i S&P 500, mens Nasdaq faldt 0,7%. Bortset fra det japanske marked, som mange har store forventninger til, men som i april udviste et fald på 0,4%, udviklede markederne i Fjernøsten sig stærkt. Taiwan steg hele 8,2%, Hong Kong 5,2% og Singapore 3,5%. Også de østeuropæiske markeder og Rusland, som er meget begunstiget af den fortsatte stigende oliepris, udviklede sig stærkt med indeksstigninger på hhv. 8,0% og 11,3%. Den kinesiske regering hævede i slutningen af april renten, hvilket har haft en negativ effekt på råvarepriserne globalt, da man forventer en lettere opbremsning i efterspørgslen fra Kina. Olien er i det hele taget fortsat nok det mest centrale tema, der driver aktiemarkederne. Frygten for, at de stigende energiomkostninger vil lægge en dæmper på den globale økonomiske vækst er imidlertid ikke fremherskende, om end der mærkes en vis volatilitet med dage, hvor markederne viser lidt nervøse tegn. Kommer olieprisen i en længere periode op omkring dollar forventes det for alvor at bremse væksten. Effekten på aktiemarkederne af de stigende oliepriser er i øvrigt flerstrenget. Ud over det pres, som højere råvarepriser generelt har, samt den negative effekt via energiprisstigningernes dæmper af den økonomiske af den økonomiske vækst i samfundet, mærker aktiemarkederne også en positiv effekt af den øgede indtjening i olierelaterede aktier. Der er ingen tvivl om, at de store olieselskaber har lukreret stærkt på den første stigning i olieprisen, men der er kommet øget fokus på, at fra det nuværende høje niveau tilfalder den alt væsentligste del af merindtjeningen ved yderligere prisstigninger de stater, som har udstedt licenserne. Omvendt er der også fokus på at en række leverandører af udstyr og serviceydelser til olieindustrien lukrerer på den stigende efterforskningsaktivitet. Så markedet er blevet mere nuanceret i vurderingen af de olierelaterede aktier. Generelt er særligt de europæiske aktiemarkeder fortsat præget af fusioner og opkøb samt spekulationer om disse bl.a. inden for den finansielle sektor og medicinalbranchen. Men i øvrigt har den seneste tids optimistiske nøgletal og målinger af forbrugernes og industriens tillid skabt forventning om, at Tyskland for alvor er ved at bevæge sig op ad de seneste mange års økonomiske dødvande. Mens det i første omgang har været de eksporterende tyske selskaber, som har haft medvind pga. den stigende efterspørgsel fra Fjernøsten af investeringsgoder, retter interessen sig nu også mod tyske virksomheder, som er eksponeret mod hjemmemarkedet. 3

6 Den igangværende sæson for kvartalsrapporter viser generelt fortsat stærk underliggende indtjeningsvækst, så selv om de internationale aktiemarkeder har vist lidt svaghed de første dage i maj, synes der at være grundlag for forventninger om en moderat positiv udvikling. Mens de store aktier i C20 indekset i april fortsatte med at vippe omkring indeksniveauet 400, så har specielt MidCap+ aktierne, men også SmallCap+ aktierne fortsat fremgangen. Samlet steg disse indeks hhv. 6,2 % og 9,2 % i april. I C20 er det primært DSV, der har trukket op, efter selskabet har realiseret opkøbet af hollandske Frans Maas, opjusteret forventningerne til 2006 og ansat synergierne i tilkøbet til respektable 400 mio. kr. Også Novozymes og Vestas har vejet positivt med kursfremgang i niveauet 10 %. I den tunge ende ligger rederierne D/S Torm og A. P. Møller Mærsk sammen med ØK. Det danske aktiemarked har således fortsat tendensen fra første kvartal af C20-indekset ligger på et forholdsvist uændret niveau i forhold til Nytår hvilket dog i ret høj grad kan tilskrives den faldende markedsværdi af A. P. Møller Mærsk. Over samme periode er MidCap+ indekset gået 32,2 % frem og MidCap+ indekset er øget med 25,7 %. Beregninger, som Dansk Aktie Analyse har foretaget, viser, at de aktier, der ligger uden for C20 nu som gruppe, er tydeligt dyrere end aktierne i C20, når man måler på kursen i forhold til den forventede indtjening pr. aktie for indeværense år P/E. Umiddelbart kan man pege på to rationelle forklaringer på dette, som dog efter vores vurdering udgør hele forklaringen. For det første vil vækstpotentialet alt andet lige være større i mindre selskaber, hvor der er mulighed for at vinde markedsandele frem for selskaber, der er blandt de dominerende i deres sektor og har svært ved at vokse hurtigere end deres branche. Selskaber med gode vækstmuligheder vil handle til en højere P/E værdi end de mere modne selskaber, der udgør en stor del af C20. En anden forklaring er, at A. P. Møller Mærsk, der vejer tungt i C20 indekset, faktisk er en af de billigste aktier på Fondsbørsen målt på P/E. Rederiet har historisk haft en lav P/E værdi, men samtidig tjener koncernen mange penge på den høje oliepris og de ligeledes høje rater på containerfragt i disse år, og risikoen for at forholdene ikke vedbliver at være lige så positive betyder en lav P/E. Alene af den grund vil C20 indekset samlet set handles til en lavere værdi. Når disse forhold er nævnt, må det dog konstateres, at prisforskellen på de store og de mellemstore og små aktier er øget set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Maj måned er den store måned for 1. kvartals-rapporter, men de hurtigste selskaber kunne aflægge deres rapporter allerede i april. Traditionelt er banker blandt de første til at aflægge regnskaber, og tonen i disse har været næsten entydigt positiv. I forbindelse med årsrapporterne forsøgte nogle bankdirektioner at mane til forsigtighed, men siden har det tydeligt vist været svært at bevare pessimismen. Der har således været en perlerække af opjusteringer fra bankernes side. Ringkjøbing Landbobank fastholdte forventningen for året, mens Roskilde Bank, SparNord og Sydbank opjusterede deres forventninger, mens Jyske Bank nærmest lovede en opjustering til sommer med halvårsregnskabet. En praksis der i øvrigt er en gentagelse af sidste år. Også Danske Bank opjusterede efter en vellykket overførsel af de købte irske banker til Danske Banks IT-platform i påsken. Bankernes nervøsitet omkring effekten på aktivitetsniveau ved renteændringer har tilsyneladende været stor. Men med de første forsigtige rentestigninger i hus er vurderingen, at festen for pengeinstitutterne fortsætter lidt endnu. 4

7 BRIEFING PÅ APRIL MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV B&O frem på flere fronter - ledelsen opjusterer forventningerne en tand B&O's vækst for såvel den brand-understøttende forretning som for den brand-uafhængige forretning var højere end ventet i regnskabsårets første 9 mdr. Koncernomsætningen steg således 13% til mio. kr. Også indtjeningen var bedre end ventet med et resultat før skat på 367 mio. kr. Særligt den gode indtjening var bemærkelsesværdig, da produktmixet er forskudt mod TV- og telefonsegmentet, som har lavere marginaler. Koncernens bruttoavance er forbedret fra 46,7% til 47,5%, hvilket tilskrives en gunstig udvikling i indkøbspriserne og lavere stigning i de faste omkostninger end i omsætningen. Det er positivt, at produktionen i Tjekkiet nu er påbegyndt som planlagt, hvilket dog først ventes at få væsentlig betydning på lidt længere sigt. CFO Peter Thostrup oplyser, at forventningen til besparelserne ved overflytning af produktion til Tjekkiet er i størrelsesordenen 200 tkr. pr. medarbejder, og der i første omgang ventes etableret 200 arbejdspladser svarende til en besparelse på ca. 40 mio. kr. på årsbasis. Ledelsen, som traditionelt melder konservativt ud, hæver forventningerne til omsætningsvæksten for 2005/06 fra 8% til 9-10% og til koncernens resultat før skat fra mio. kr. til mio. kr. Vi fastholder vores estimat på 450 mio. kr., men hæver forventningerne til kommende år en smule. Vi fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet), idet vi tror på både det kortsigtede og det langsigtede potentiale i aktien, som også fastholdes i vores konservative portefølje. Ledelsen udtrykker i kvartalsrapporten tilfredshed med lanceringen af det nye audiosystem til Audi A8, som også forventes lanceret til andre Audi-modeller og andre udvalgte bilmærker. Et anlæg koster uden afgifter i størrelsesordenen kr. Også samarbejdet med Samsung om mobil-telefonen Serene, som lidt forsinket blev lanceret i februar, udtrykkes der tilfredsstillende meldinger om. Ledelsen oplyser til os, at det positive ikke mindst ligger i den øgede trafik til B&O's butikker, som giver en afsmittende effekt. Der ses en meget positiv indtjeningsfremgang i både ICE Power og Medicom. Medicom har imidlertid mistet en større ordre på kontraktproduktion for Novo Nordisk, hvilket vil sænke omsætningsniveauet igen. Geografisk udvikler Storbritannien sig fortsat svagt med et fald på 4%, og Japan har også udvist tilbagegang. Alle andre markeder har haft tilfredsstillende udvikling, idet salget i USA belastes af en planlagt omlægning af distributionen. Danmark er med en vækst på 10% nu største marked, og Frankrig og Spanien har begge udvist vækst på 20%. Vores vurdering er, at nedgangen i Storbritannien er en konsekvens af de faldende ejendomspriser, hvilket kan give et varsel om en vis risiko ved stigende renter og evt. faldende ejendomspriser i andre lande. Stærk udvikling for ALK-Abellòs kerneforretning, opjustering og fastholdelse af Grazaxplan Ledelsen fastholder på basis af udviklingen i 1. halvår sine forventninger til EBIT for 2005/06 på mio. kr. og til omsætningen på 1,5 mia. kr., mens et bedre finansnetto end tidligere ventet 5

8 fører til, at forventningerne til resultat før skat hæves fra mio. kr. til mio. kr. Koncernen realiserede for 1. halvår en EBIT-fremgang for kerneforretningen på hele 80% til 221 mio. kr., mens omsætningen steg 31% til 799 mio. kr. Akkvisitionen af Allerbio bidrog til fremgangen, men den organiske vækst var også pæn med 13%. Pipelineomkostningerne udgjorde for halvåret 100 mio. kr., svarende til halvdelen af de udmeldte 200 mio. kr. for hele året. Det er også positivt, at ledelsen fastholder sine forventninger om, at græspollenallergi-tabletten Grazax, som blev godkendt af de svenske myndigheder i marts måned, kan blive lanceret på de første europæiske markeder i slutningen af 2006 og altså op til græspollensæsonen Det er vores vurdering, at den aktuelle værdiansættelse forudsætter en meget optimistisk lancering af Grazax, men som følge af udsigten til en overvejende positiv nyhedsstrøm i år fastholder vi anbefalingen af aktien på 3 (neutral). Nyhedsstrømmen forventes bl.a. at indeholde godkendelse i andre EU-lande efter den "gensidige anerkendelsesprocedure" samt afklaring med myndighederne omkring prisfastsættelse. Risikoen på lidt længere sigt er, at lanceringen ikke bliver den samme succes, som forventet i markedet, men denne mulige negative påvirkning vil i givet fald først indtræde i Auriga fastholder forventningerne trods svagt 1. kvartal Aurigas dominerende datterselskab, Cheminova, og i mindre grad Hardi, blev i 1. kvartal belastet af den lange vinter på den nordlige halvkugle, hvor foråret har været 3-4 uger forsinket. Koncernens resultat af primær drift er derfor faldet fra 142 mio. kr. til 66 mio. kr., hvor vores og markedets forventning har ligget på niveau 120 mio. kr., og årsagen er primært, at sprøjtesæsonen knapt har været påbegyndt i kvartalet. Umiddelbart er kvartalsrapporteringen således skuffende, men ledelsen fastholder forventningerne til hele 2006 om en koncernomsætning på 5,6 mia. kr. og et resultat før skat på ca. 330 mio. kr. Vi fastholder derfor også vores estimater og vores langsigtede anbefaling på 2 (bedre udvikling end markedet), idet risikoen anses som forhøjet. Forudsætningen er en efterlevelse af målsætningen fra ledelsens seneste strategiplan, som opstiller et mål for omsætningen på ca. 6 mia. kr. i 2010, hvilket er ca. 50% højere end det nuværende niveau, mens EBIT-margin skal hæves til 14%. Vi forudsætter også, at det manglende salg, som forsinkelsen af foråret har medført, forventes indhentet i de kommende kvartaler. Vi ser positivt på, at Skamol oplever en stærk udvikling på flere fronter. Dels er hovedsegmentet aluminiums-industrien i vækst, og afsætningen hertil er høj. Dels er levering af sten til brændeovne stimuleret af et meget højt salg pga. den høje oliepris. Skamol indgår ikke som kerneområde i den ny strategiplan, og en afhændelse under de nuværende gunstige forhold kan være en positiv kurstrigger. Novo Nordisk leverer stærk vækst i 1. kvartal, men fastholder indtjenings-forventningerne Selv om koncernens resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal er gået 24% frem, fastholder ledelsen forventningerne til en fremgang for hele 2006 på kun 10%. Dette til trods for, at man bl.a. på den efterfølgende telekonference forklarede, at der i 1. kvartal har været afholdt omkostninger til udvidelse af salgsstyrken i Nordamerika forud for lanceringen af Levemir. Salget i Nordamerika er øget hele 32% (diabetesprodukter alene +43%), hvilket vi tolker positivt, da konkurrenternes produktlanceringer således ikke synes at have påvirket Novo Nordisk væsentligt negativt. Positionen vil blive yderligere styrket i USA, når Levemir komplementerer 6

9 produktpalletten, og Novo Nordisk bliver den eneste udbyder af en fuldstændig palette, hvilket har vist sig fra lanceringen af Levemir i en række lande herunder i Europa. Vi vurderer på den baggrund, at ledelsen er lidt konservativ i sin udmelding, og vi fastholder vores estimat for fremgangen i EBIT for hele 2006 på 12%. Især to forhold betyder imidlertid en svagere udvikling resten af året, nemlig en lavere toplinevækst og en faldende dollar. Ledelsens udmelding vedr. toplinien er dog hævet fra en vækst på 10% til 11-13%. Koncernens samlede salg af insulinanaloger er trods flere lanceringer blandt konkurrenterne øget 60%, mens salget af NovoSeven er steget mere moderat med 16%. Et andet positivt forhold er, at International Operations har øget salget hele 56%. Grundlæggende er den øgede velstand i bl.a. Kina og Indien et stærkt væksttema for Novo Nordisk. Vi er da også blevet bestyrket i vores positive holdning til aktiens langsigtede potentiale og fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet). Der blev ved analytikerkonferencen i øvrigt fokuseret på, at fase III forsøg med den inhalerbare insulin AERx påbegyndes i 2. kvartal og ventes at løbe i 3 år. Lanceringen kan tidligst ske i 2009, hvor Pfizers konkurrerende Exubera ventes lanceret allerede i DSV opjusterer og fremsætter synergiforventning Ledelsen ansætter de forventede synergieffekter fra købet af Frans Maas til 400 mio. kr. årligt fra I 2006 ventes resultatpåvirkningen at være 100 mio. kr., men samtidig ansættes restruktureringsomkostningerne til at være 250 mio. kr. i år. Vi vurderer, at de udmeldte 400 mio. kr. indfrier forventningerne i markedet. DSV fremlagde et regnskab for 1. kvartal, der var klart bedre end selskabets budget, og ligeledes noget over vores forventninger. Ledelsen opjusterer da også forventningerne til året, men samtidig inkluderes Frans Maas fra 1. april, hvorfor størrelsen af den reelle opjustering er ukendt. Ledelsen venter nu en omsætning på 32,5 mia. kr., et driftsresultat før goodwill og særlige poster på mio. kr. samt et nettoresultat på 748 mio. kr. Vores estimat for 2006 er lidt over ledelsens udmelding. Air & Sea divisionen og specielt det amerikanske marked overgår klart budgettet, efter dette viste en indtjeningstilbagegang for USA. Også i Norden, Storbritannien og Asien tjener divisionen flere penge end budgetteret. Udviklingen har ligeledes været pæn, men mere afdæmpet, i Roaddivisionen. Vi hæfter os især ved, at indtjeningen på det svenske og britiske marked fortsætter med at vise fremgang. Endelig er der også pæn fremgang i Solutionsdivisionen, hvilket er interessant, idet satsningen på dette område øges efter overtagelsen af Frans Maas. Vi gentager vores positive holdning til selskabet og har vurderingen af aktiens kurspotentiale på 2 - bedre end markedet - mens risikovurderingen er neutrale 3. 7

10 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +61,63%, 3 år +211,38 % Aktie Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A. P. Møller Mærsk ,5-0,64% -22,82% 01/2005 Bang & Olufsen ,75 3,33% 34,86% 10/2005 Danske Bank ,66 4,24% 99,00% 09/2001 DSV ,04 22,92% 243,57% 09/2004 Novo Nordisk ,79 0,20% 74,45% 07/2003 Per Aarsleff ,05 14,13% 127,43% 07/2004 Rockwool International ,86-4,09% 76,62% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 57,49% 11/2005 UP ,05 6,97% 18,64% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 13 ændringer (Køb 6, Salg 7) I en måned, hvor aktiemarkedet ellers har været let vigende, har vores portefølje for den konservative investor fortsat frem. Porteføljen er steget 4,1% i værdi mod en udvikling i OMXC (totalindekset) på 1,5%. Der er således tale om en markant outperformance i seneste måned. Med udviklingen i april har porteføljen i indeværende år givet et afkast på 8,1% mod markedets fremgang på 3,2%. Den primære årsag til det flotte afkast er, at DSV er gået kraftigt frem i april, hvor selskabet både kunne realisere opkøbet af hollandske Frans Maas og præsentere et stærkt kvartalsregnskab med en opjustering. Aktiens værdi er øget 23%, hvilket gør den til den mest stigende C20-aktie og den 11. bedste aktie i april på Fondsbørsen. Vi ser fortsat et potentiale i aktien i takt med at synergierne fra opkøbet realiseres og muligvis opjusteres, ligesom afhændelse af materiel og bygninger kan bidrage med avancer. Den høje tillid til at væksten i byggeriet kan fortsætte, har været positiv for de byggerelaterede aktier, herunder også Per Aarsleff, der er steget med lidt over 14% den seneste måned. Endelig har også UP vist gode takter med en kursstigning på 7%. Plantageselskabet er efter en periode med oprydning i de mange selskaber og den komplicerede krydsejerstruktur, igen gået i offensiven, og har aflagt købstilbud på to indonesiske plantager. Rockwool og A. P. Møller Mærsk har bidraget med negative afkast. Rockwool er faldet 4,1% efter forrige måned at være en af topscorerne, mens A. P. Møller Mærsk med et afkast på 0,6% har stabiliseret sig, ovenpå det dramatiske fald i forbindelse med årsregnskabet. DAA Konservativ vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +73,10% OM XC +42,66%

11 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år + 100,26 % 3 år + 262,54 % Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings Aktie aktier anbefaling dato DLH ,41 1,06% 90,00% 06/2005 FLSmidth & Co ,94 11,77% 213,26% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Gyldendal ,25 7,41% 230,07% 04/2003 Lastas ,41 4,59% 57,73% 10/2005 Novozymes ,47 11,83% 71,72% 02/2005 SimCorp ,20 2,21% 72,56% 07/2005 Sjælsø Gruppen ,18 10,32% 481,20% 09/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 163,30% 11/2004 A.P. Møller - Mærsk ,5-0,64% 1,75% 03/2006 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 15 ændringer (Køb 8, Salg 7) Den risikovillige portefølje har ydet et afkast på 3,5% den seneste måned, hvilket er klart bedre end det samlede aktiemarkeds afkast på 1,5%, målt ved OMXC-indekset. Siden nytår udgør porteføljens afkast nu 20,3% mod markedets 3,2%. FLSmidth & Co, Novozymes og Sjælsø Gruppen har alle bidraget til porteføljen med et afkast på over 10%. Dermed har FLSmidth & Co. fortsat den stærke tendens fra forrige måned, hvor aktien steg 15,5%. Årsagen til den positive kursudvikling er afklaringen af ejerstrukturen, samtidig med at nervøsiteten for at Muhammed-krisen kunne påvirke selskabets indtjening nu er blevet stærkt begrænset. FLSmidth & Co. er regnskabsaktuelle den 18. maj. Novozymes steg pænt op til kvartalsmeddelelsen sidst på måneden og rapporten indfriede forventningerne. Ellers er det fortsat forventningen om et fremtidigt, men særdeles lukrativt marked inden for bioetanol som brændstof, der driver aktien. Sjælsø Gruppen fortsætter med at være en utrolig succesfuld investering. En fortsat attraktiv udvikling i boligpriserne spiller afgørende ind på kursudviklingen. Alene siden årsskiftet er aktien steget 58% i værdi. Efter stilstand i sidste måned er der igen kommet liv i Gyldendal med en stigning på 7,4%, mens A. P. Møller Mærsk som eneste aktie bidrager med et lille negativt afkast. DAA Risikovillig vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +120,16% OM XC +42,66%

12 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +50,46 %, siden start den 30/ ,39 % Aktie Antal aktier Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk ,5-0,64% 21,64% 07/2004 Danske Bank ,66 4,24% 75,86% 07/2004 DSV ,04 22,92% 26,28% 01/2006 FLSmidth & Co ,94 11,77% 196,15% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Novo Nordisk ,79 0,20% 26,89% 07/2004 Novozymes ,47 11,83% 66,58% 07/2004 Per Aarsleff ,05 14,13% 86,40% 12/2004 Simcorp ,20 2,21% 71,85% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 109,95% 07/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 139,85% 12/2004 Ændringer: Vi har primo februar solgt Luxor. I december er solgt Københavns Lufthavne og købt DSV. I november måned solgte vi Auriga og købte 47 aktier i Flügger. Auriga Industries og SimCorp blev indkøbt 4. juli 2005, Per Aarsleff, FLS Industries og Østasiatiske Kompagni 15. december 2004, og de øvrige aktier den 30. juli 2004 ved porteføljens start. Samlet afkast Siden porteføljens start 30/ har afkastet været 77,39% Med et afkast på 4,8% i april mod markedets tilbagegang på 1,5% har vores indeksbaserede modelportefølje klaret sig langt bedre end forventet og har over de seneste nu to måneder lagt afstand til udviklingen på aktiemarkedet. Porteføljen er konstrueret med sigte på at give et afkast, der kan måle sig med indeksudviklingen, men med et begrænset antal aktier, således at det er overkommeligt og økonomisk rationelt for private investorer at følge. Men en investering efter vores portefølje ved årsskiftet ville have givet et afkast på 12,4% mod udviklingen i OMXC indekset totalindekset - på 3,2%. Over den seneste måned har DSV været den primære trækkraft. Selskabet har effektueret købet af hollandske Frans Maas og har ligeledes fremlagt et flot regnskab for 1. kvartal, indeholdende en opjustering af forventningerne til året. Aktiens værdi er øget med 23% og har således eftertrykkeligt rettet op på den svage udvikling i kølvandet på årsrapporten. Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har nydt godt af den fortsatte høje aktivitet i sektoren og aktien er steget 14,1%, mens FLSmidth & Co og Novozymes har fortsat tidligere måneders positive udvikling og er begge steget knap 12% i værdi. Med kursstigninger på over 10% i fire ud af porteføljens elleve aktier er værdistigningen er således forholdsvist bredt funderet. Dette understeget yderligere af, at kun A. P. Møller Mærsk bidrager med et beskedent negativt afkast DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (30/ /5-2006) Indeks-portefølje +77,39% OM XC +57,82%

13 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og der for ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bioscan 10,75 11,51% 46,66% 09/2000 Danionics 12,96 28,19% 208,57% 07/2004 Greentech Energy Systems 68,38 0,90% 264,69% 10/2003 Land & Leisure 2,17 0,00% 69,53% 10/2000 Topsil 0,30 0,00% -16,67% 08/2002 Århus Elite 3,68 7,29% 24,32% 08/2001 Ændringer: Schaumann Propertis (tidligere AB) har fået aktiviteter inden for ejendomssektoren og er derfor taget af listen. Cainordic har fået kapital og udviddet de finansielle aktiviteter og er efterfølgende taget ud af listen. High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Victor International 9,05 11,82% Mols-Linien 7,63 27,24% Solar 7,18 13,76% TK Development 6,06 42,57% Totalbanken 4,77 25,52% Egetæpper 4,10 6,09% Capinordic 3,87 54,05% Scandinavian Brake Sys. 3,28 31,70% Rias 3,23 2,86% BioMar Holding 3,12 12,22% Der spekuleres i en samlet overtagelse af Mols-Linien, hvilket har tiltrukket sig opmærksomhed fra udenlandske investorer. Den relativt store omsætning i Solar skyldes sammenlægningen af Nordisk Solar Co. og Solar Holding, med det tidligere relativt illikvide Solar Holding som fortsættende selskab. TK Development kom med en overraskende positiv udmelding for det kommende regnskabsår, som markedet i de følgende dage under relativt stor handel sendte markant op. Stigende laksepriser har øget forventningerne til Biomar Holding. En forventet opjustering ved kvartalet blev dog undladt, men vurderes dog fortsat som sandsynlig senere på året. 11

14 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 6. april SP Group har udviddet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr., tegnet til kurs 110 kr. pr. aktie. 24. april Schaumann Properties har udviddet aktiekapitalen med nom kr. til nom kr., tegnet til kurs 4 kr. pr. aktie. Ændringer af noteringer den seneste måned Formuepleje Safe (4020D.FPSA) er fra den 12. april noteret på Københavns Fondsbørs. Nordisk Solar Co. (2110B.NOSO) er efter en fusion med Solar Holding fra den 26. april afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Theodor Ejendomsinvest har den 24. april ændret navn til Walls (4020D.Wall) 12

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2005. Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2005 Markedskommentar Købstilbud driver aktierne mens olien trækker ned Kapitalfondene har fået afgørende betydning for kursdannelsen på aktier Briefings

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere