INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for alle tre modelporteføljer faldende aktiemarked Analyser: Amagerbanken Bang & Olufsen Bioporto Columbus IT Partner DSV Formuepleje Safe Glunz & Jensen Hadsten Bank Monberg & Thorsen NESA D/S Norden Nordjyske Bank Olicom Skako Industries Sydbank TK Development Totalbanken Tønder Bank U.I.E. Aab

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20 aktier handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne, og at misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjorte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling... side 3 Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV... side 5 Fremgang for alle tre modelporteføljer trods et vigende aktiemarked Vore tre modelporteføljer har alle ydet pæne afkast i april måned og har dermed lagt afstand til markedsindekset, der var vigende med 1,5 pct. over måneden. A. P. Møller Mærsk, der indgår i alle tre porteføljer har været alene om at give et negativt afkast dog sammen med Rockwool International i den konservative portefølje. Største positive bidragsyder har DSV været, men også Per Aarsleff, FLSmidth & Co. samt Novozymes har haft en særdeles positiv indvirkning på afkastene... side8 ANALYSER Amagerbanken 4010B.AMAR D/S Norden 2030B.NORD Bang & Olufsen 2520B.BANG Nordjyske Bank 4010D.NOJY Bioporto 3520D.BIOP Olicom 4520C.OLIC Columbus IT Partner 4510C.COLU Skako Industries 2010D.SKAK DSV 2030A.DSVB Sydbank 4010B.SYDS Formuepleje Safe 4020D.FPSA TK Development 4040D.TKDE Glunz & Jensen 2010C.GLUN Totalbanken 4010D.TOTA Hadsten Bank 4010D.HADS Tønder Bank 4010D.TØND Monberg & Thorsen 2010C.MONB U.I.E. 3020C.UNIE Nesa 5510D.NESA Aab 2530D.ÅBKL 3

4 4

5 MARKEDSKOMMENTAR GENERELT STÆRKE KVARTALSRAPPORTER TIKKER IND I MAJ Mens de globale markeder udvikler sig moderat positivt, kan det konstateres, at de store OMXC20-aktier, som siden Nytår har været skurken i det danske markeds efterslæb, nu handler markant billigere end MidCap og SmallCap-aktierne - og misforholdet er blevet større. Sæsonen for 1. kvartals-rapporter er i gang og de foreløbigt offentliggjordte meddelelser viser en fortsat stærk indtjeningsudvikling De globale markeder udviklede sig under ét positivt i april, hvor MSCI World steg 0,7% i lokale valutaer. Det brede amerikanske marked udviklede sig rimeligt positivt med en stigning på 1,2% i S&P 500, mens Nasdaq faldt 0,7%. Bortset fra det japanske marked, som mange har store forventninger til, men som i april udviste et fald på 0,4%, udviklede markederne i Fjernøsten sig stærkt. Taiwan steg hele 8,2%, Hong Kong 5,2% og Singapore 3,5%. Også de østeuropæiske markeder og Rusland, som er meget begunstiget af den fortsatte stigende oliepris, udviklede sig stærkt med indeksstigninger på hhv. 8,0% og 11,3%. Den kinesiske regering hævede i slutningen af april renten, hvilket har haft en negativ effekt på råvarepriserne globalt, da man forventer en lettere opbremsning i efterspørgslen fra Kina. Olien er i det hele taget fortsat nok det mest centrale tema, der driver aktiemarkederne. Frygten for, at de stigende energiomkostninger vil lægge en dæmper på den globale økonomiske vækst er imidlertid ikke fremherskende, om end der mærkes en vis volatilitet med dage, hvor markederne viser lidt nervøse tegn. Kommer olieprisen i en længere periode op omkring dollar forventes det for alvor at bremse væksten. Effekten på aktiemarkederne af de stigende oliepriser er i øvrigt flerstrenget. Ud over det pres, som højere råvarepriser generelt har, samt den negative effekt via energiprisstigningernes dæmper af den økonomiske af den økonomiske vækst i samfundet, mærker aktiemarkederne også en positiv effekt af den øgede indtjening i olierelaterede aktier. Der er ingen tvivl om, at de store olieselskaber har lukreret stærkt på den første stigning i olieprisen, men der er kommet øget fokus på, at fra det nuværende høje niveau tilfalder den alt væsentligste del af merindtjeningen ved yderligere prisstigninger de stater, som har udstedt licenserne. Omvendt er der også fokus på at en række leverandører af udstyr og serviceydelser til olieindustrien lukrerer på den stigende efterforskningsaktivitet. Så markedet er blevet mere nuanceret i vurderingen af de olierelaterede aktier. Generelt er særligt de europæiske aktiemarkeder fortsat præget af fusioner og opkøb samt spekulationer om disse bl.a. inden for den finansielle sektor og medicinalbranchen. Men i øvrigt har den seneste tids optimistiske nøgletal og målinger af forbrugernes og industriens tillid skabt forventning om, at Tyskland for alvor er ved at bevæge sig op ad de seneste mange års økonomiske dødvande. Mens det i første omgang har været de eksporterende tyske selskaber, som har haft medvind pga. den stigende efterspørgsel fra Fjernøsten af investeringsgoder, retter interessen sig nu også mod tyske virksomheder, som er eksponeret mod hjemmemarkedet. 3

6 Den igangværende sæson for kvartalsrapporter viser generelt fortsat stærk underliggende indtjeningsvækst, så selv om de internationale aktiemarkeder har vist lidt svaghed de første dage i maj, synes der at være grundlag for forventninger om en moderat positiv udvikling. Mens de store aktier i C20 indekset i april fortsatte med at vippe omkring indeksniveauet 400, så har specielt MidCap+ aktierne, men også SmallCap+ aktierne fortsat fremgangen. Samlet steg disse indeks hhv. 6,2 % og 9,2 % i april. I C20 er det primært DSV, der har trukket op, efter selskabet har realiseret opkøbet af hollandske Frans Maas, opjusteret forventningerne til 2006 og ansat synergierne i tilkøbet til respektable 400 mio. kr. Også Novozymes og Vestas har vejet positivt med kursfremgang i niveauet 10 %. I den tunge ende ligger rederierne D/S Torm og A. P. Møller Mærsk sammen med ØK. Det danske aktiemarked har således fortsat tendensen fra første kvartal af C20-indekset ligger på et forholdsvist uændret niveau i forhold til Nytår hvilket dog i ret høj grad kan tilskrives den faldende markedsværdi af A. P. Møller Mærsk. Over samme periode er MidCap+ indekset gået 32,2 % frem og MidCap+ indekset er øget med 25,7 %. Beregninger, som Dansk Aktie Analyse har foretaget, viser, at de aktier, der ligger uden for C20 nu som gruppe, er tydeligt dyrere end aktierne i C20, når man måler på kursen i forhold til den forventede indtjening pr. aktie for indeværense år P/E. Umiddelbart kan man pege på to rationelle forklaringer på dette, som dog efter vores vurdering udgør hele forklaringen. For det første vil vækstpotentialet alt andet lige være større i mindre selskaber, hvor der er mulighed for at vinde markedsandele frem for selskaber, der er blandt de dominerende i deres sektor og har svært ved at vokse hurtigere end deres branche. Selskaber med gode vækstmuligheder vil handle til en højere P/E værdi end de mere modne selskaber, der udgør en stor del af C20. En anden forklaring er, at A. P. Møller Mærsk, der vejer tungt i C20 indekset, faktisk er en af de billigste aktier på Fondsbørsen målt på P/E. Rederiet har historisk haft en lav P/E værdi, men samtidig tjener koncernen mange penge på den høje oliepris og de ligeledes høje rater på containerfragt i disse år, og risikoen for at forholdene ikke vedbliver at være lige så positive betyder en lav P/E. Alene af den grund vil C20 indekset samlet set handles til en lavere værdi. Når disse forhold er nævnt, må det dog konstateres, at prisforskellen på de store og de mellemstore og små aktier er øget set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Maj måned er den store måned for 1. kvartals-rapporter, men de hurtigste selskaber kunne aflægge deres rapporter allerede i april. Traditionelt er banker blandt de første til at aflægge regnskaber, og tonen i disse har været næsten entydigt positiv. I forbindelse med årsrapporterne forsøgte nogle bankdirektioner at mane til forsigtighed, men siden har det tydeligt vist været svært at bevare pessimismen. Der har således været en perlerække af opjusteringer fra bankernes side. Ringkjøbing Landbobank fastholdte forventningen for året, mens Roskilde Bank, SparNord og Sydbank opjusterede deres forventninger, mens Jyske Bank nærmest lovede en opjustering til sommer med halvårsregnskabet. En praksis der i øvrigt er en gentagelse af sidste år. Også Danske Bank opjusterede efter en vellykket overførsel af de købte irske banker til Danske Banks IT-platform i påsken. Bankernes nervøsitet omkring effekten på aktivitetsniveau ved renteændringer har tilsyneladende været stor. Men med de første forsigtige rentestigninger i hus er vurderingen, at festen for pengeinstitutterne fortsætter lidt endnu. 4

7 BRIEFING PÅ APRIL MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Bang & Olufsen, ALK-Abello, Auriga Industries, Novo Nordisk og DSV B&O frem på flere fronter - ledelsen opjusterer forventningerne en tand B&O's vækst for såvel den brand-understøttende forretning som for den brand-uafhængige forretning var højere end ventet i regnskabsårets første 9 mdr. Koncernomsætningen steg således 13% til mio. kr. Også indtjeningen var bedre end ventet med et resultat før skat på 367 mio. kr. Særligt den gode indtjening var bemærkelsesværdig, da produktmixet er forskudt mod TV- og telefonsegmentet, som har lavere marginaler. Koncernens bruttoavance er forbedret fra 46,7% til 47,5%, hvilket tilskrives en gunstig udvikling i indkøbspriserne og lavere stigning i de faste omkostninger end i omsætningen. Det er positivt, at produktionen i Tjekkiet nu er påbegyndt som planlagt, hvilket dog først ventes at få væsentlig betydning på lidt længere sigt. CFO Peter Thostrup oplyser, at forventningen til besparelserne ved overflytning af produktion til Tjekkiet er i størrelsesordenen 200 tkr. pr. medarbejder, og der i første omgang ventes etableret 200 arbejdspladser svarende til en besparelse på ca. 40 mio. kr. på årsbasis. Ledelsen, som traditionelt melder konservativt ud, hæver forventningerne til omsætningsvæksten for 2005/06 fra 8% til 9-10% og til koncernens resultat før skat fra mio. kr. til mio. kr. Vi fastholder vores estimat på 450 mio. kr., men hæver forventningerne til kommende år en smule. Vi fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet), idet vi tror på både det kortsigtede og det langsigtede potentiale i aktien, som også fastholdes i vores konservative portefølje. Ledelsen udtrykker i kvartalsrapporten tilfredshed med lanceringen af det nye audiosystem til Audi A8, som også forventes lanceret til andre Audi-modeller og andre udvalgte bilmærker. Et anlæg koster uden afgifter i størrelsesordenen kr. Også samarbejdet med Samsung om mobil-telefonen Serene, som lidt forsinket blev lanceret i februar, udtrykkes der tilfredsstillende meldinger om. Ledelsen oplyser til os, at det positive ikke mindst ligger i den øgede trafik til B&O's butikker, som giver en afsmittende effekt. Der ses en meget positiv indtjeningsfremgang i både ICE Power og Medicom. Medicom har imidlertid mistet en større ordre på kontraktproduktion for Novo Nordisk, hvilket vil sænke omsætningsniveauet igen. Geografisk udvikler Storbritannien sig fortsat svagt med et fald på 4%, og Japan har også udvist tilbagegang. Alle andre markeder har haft tilfredsstillende udvikling, idet salget i USA belastes af en planlagt omlægning af distributionen. Danmark er med en vækst på 10% nu største marked, og Frankrig og Spanien har begge udvist vækst på 20%. Vores vurdering er, at nedgangen i Storbritannien er en konsekvens af de faldende ejendomspriser, hvilket kan give et varsel om en vis risiko ved stigende renter og evt. faldende ejendomspriser i andre lande. Stærk udvikling for ALK-Abellòs kerneforretning, opjustering og fastholdelse af Grazaxplan Ledelsen fastholder på basis af udviklingen i 1. halvår sine forventninger til EBIT for 2005/06 på mio. kr. og til omsætningen på 1,5 mia. kr., mens et bedre finansnetto end tidligere ventet 5

8 fører til, at forventningerne til resultat før skat hæves fra mio. kr. til mio. kr. Koncernen realiserede for 1. halvår en EBIT-fremgang for kerneforretningen på hele 80% til 221 mio. kr., mens omsætningen steg 31% til 799 mio. kr. Akkvisitionen af Allerbio bidrog til fremgangen, men den organiske vækst var også pæn med 13%. Pipelineomkostningerne udgjorde for halvåret 100 mio. kr., svarende til halvdelen af de udmeldte 200 mio. kr. for hele året. Det er også positivt, at ledelsen fastholder sine forventninger om, at græspollenallergi-tabletten Grazax, som blev godkendt af de svenske myndigheder i marts måned, kan blive lanceret på de første europæiske markeder i slutningen af 2006 og altså op til græspollensæsonen Det er vores vurdering, at den aktuelle værdiansættelse forudsætter en meget optimistisk lancering af Grazax, men som følge af udsigten til en overvejende positiv nyhedsstrøm i år fastholder vi anbefalingen af aktien på 3 (neutral). Nyhedsstrømmen forventes bl.a. at indeholde godkendelse i andre EU-lande efter den "gensidige anerkendelsesprocedure" samt afklaring med myndighederne omkring prisfastsættelse. Risikoen på lidt længere sigt er, at lanceringen ikke bliver den samme succes, som forventet i markedet, men denne mulige negative påvirkning vil i givet fald først indtræde i Auriga fastholder forventningerne trods svagt 1. kvartal Aurigas dominerende datterselskab, Cheminova, og i mindre grad Hardi, blev i 1. kvartal belastet af den lange vinter på den nordlige halvkugle, hvor foråret har været 3-4 uger forsinket. Koncernens resultat af primær drift er derfor faldet fra 142 mio. kr. til 66 mio. kr., hvor vores og markedets forventning har ligget på niveau 120 mio. kr., og årsagen er primært, at sprøjtesæsonen knapt har været påbegyndt i kvartalet. Umiddelbart er kvartalsrapporteringen således skuffende, men ledelsen fastholder forventningerne til hele 2006 om en koncernomsætning på 5,6 mia. kr. og et resultat før skat på ca. 330 mio. kr. Vi fastholder derfor også vores estimater og vores langsigtede anbefaling på 2 (bedre udvikling end markedet), idet risikoen anses som forhøjet. Forudsætningen er en efterlevelse af målsætningen fra ledelsens seneste strategiplan, som opstiller et mål for omsætningen på ca. 6 mia. kr. i 2010, hvilket er ca. 50% højere end det nuværende niveau, mens EBIT-margin skal hæves til 14%. Vi forudsætter også, at det manglende salg, som forsinkelsen af foråret har medført, forventes indhentet i de kommende kvartaler. Vi ser positivt på, at Skamol oplever en stærk udvikling på flere fronter. Dels er hovedsegmentet aluminiums-industrien i vækst, og afsætningen hertil er høj. Dels er levering af sten til brændeovne stimuleret af et meget højt salg pga. den høje oliepris. Skamol indgår ikke som kerneområde i den ny strategiplan, og en afhændelse under de nuværende gunstige forhold kan være en positiv kurstrigger. Novo Nordisk leverer stærk vækst i 1. kvartal, men fastholder indtjenings-forventningerne Selv om koncernens resultat af primær drift (EBIT) for 1. kvartal er gået 24% frem, fastholder ledelsen forventningerne til en fremgang for hele 2006 på kun 10%. Dette til trods for, at man bl.a. på den efterfølgende telekonference forklarede, at der i 1. kvartal har været afholdt omkostninger til udvidelse af salgsstyrken i Nordamerika forud for lanceringen af Levemir. Salget i Nordamerika er øget hele 32% (diabetesprodukter alene +43%), hvilket vi tolker positivt, da konkurrenternes produktlanceringer således ikke synes at have påvirket Novo Nordisk væsentligt negativt. Positionen vil blive yderligere styrket i USA, når Levemir komplementerer 6

9 produktpalletten, og Novo Nordisk bliver den eneste udbyder af en fuldstændig palette, hvilket har vist sig fra lanceringen af Levemir i en række lande herunder i Europa. Vi vurderer på den baggrund, at ledelsen er lidt konservativ i sin udmelding, og vi fastholder vores estimat for fremgangen i EBIT for hele 2006 på 12%. Især to forhold betyder imidlertid en svagere udvikling resten af året, nemlig en lavere toplinevækst og en faldende dollar. Ledelsens udmelding vedr. toplinien er dog hævet fra en vækst på 10% til 11-13%. Koncernens samlede salg af insulinanaloger er trods flere lanceringer blandt konkurrenterne øget 60%, mens salget af NovoSeven er steget mere moderat med 16%. Et andet positivt forhold er, at International Operations har øget salget hele 56%. Grundlæggende er den øgede velstand i bl.a. Kina og Indien et stærkt væksttema for Novo Nordisk. Vi er da også blevet bestyrket i vores positive holdning til aktiens langsigtede potentiale og fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (bedre end markedet). Der blev ved analytikerkonferencen i øvrigt fokuseret på, at fase III forsøg med den inhalerbare insulin AERx påbegyndes i 2. kvartal og ventes at løbe i 3 år. Lanceringen kan tidligst ske i 2009, hvor Pfizers konkurrerende Exubera ventes lanceret allerede i DSV opjusterer og fremsætter synergiforventning Ledelsen ansætter de forventede synergieffekter fra købet af Frans Maas til 400 mio. kr. årligt fra I 2006 ventes resultatpåvirkningen at være 100 mio. kr., men samtidig ansættes restruktureringsomkostningerne til at være 250 mio. kr. i år. Vi vurderer, at de udmeldte 400 mio. kr. indfrier forventningerne i markedet. DSV fremlagde et regnskab for 1. kvartal, der var klart bedre end selskabets budget, og ligeledes noget over vores forventninger. Ledelsen opjusterer da også forventningerne til året, men samtidig inkluderes Frans Maas fra 1. april, hvorfor størrelsen af den reelle opjustering er ukendt. Ledelsen venter nu en omsætning på 32,5 mia. kr., et driftsresultat før goodwill og særlige poster på mio. kr. samt et nettoresultat på 748 mio. kr. Vores estimat for 2006 er lidt over ledelsens udmelding. Air & Sea divisionen og specielt det amerikanske marked overgår klart budgettet, efter dette viste en indtjeningstilbagegang for USA. Også i Norden, Storbritannien og Asien tjener divisionen flere penge end budgetteret. Udviklingen har ligeledes været pæn, men mere afdæmpet, i Roaddivisionen. Vi hæfter os især ved, at indtjeningen på det svenske og britiske marked fortsætter med at vise fremgang. Endelig er der også pæn fremgang i Solutionsdivisionen, hvilket er interessant, idet satsningen på dette område øges efter overtagelsen af Frans Maas. Vi gentager vores positive holdning til selskabet og har vurderingen af aktiens kurspotentiale på 2 - bedre end markedet - mens risikovurderingen er neutrale 3. 7

10 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +61,63%, 3 år +211,38 % Aktie Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A. P. Møller Mærsk ,5-0,64% -22,82% 01/2005 Bang & Olufsen ,75 3,33% 34,86% 10/2005 Danske Bank ,66 4,24% 99,00% 09/2001 DSV ,04 22,92% 243,57% 09/2004 Novo Nordisk ,79 0,20% 74,45% 07/2003 Per Aarsleff ,05 14,13% 127,43% 07/2004 Rockwool International ,86-4,09% 76,62% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 57,49% 11/2005 UP ,05 6,97% 18,64% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 13 ændringer (Køb 6, Salg 7) I en måned, hvor aktiemarkedet ellers har været let vigende, har vores portefølje for den konservative investor fortsat frem. Porteføljen er steget 4,1% i værdi mod en udvikling i OMXC (totalindekset) på 1,5%. Der er således tale om en markant outperformance i seneste måned. Med udviklingen i april har porteføljen i indeværende år givet et afkast på 8,1% mod markedets fremgang på 3,2%. Den primære årsag til det flotte afkast er, at DSV er gået kraftigt frem i april, hvor selskabet både kunne realisere opkøbet af hollandske Frans Maas og præsentere et stærkt kvartalsregnskab med en opjustering. Aktiens værdi er øget 23%, hvilket gør den til den mest stigende C20-aktie og den 11. bedste aktie i april på Fondsbørsen. Vi ser fortsat et potentiale i aktien i takt med at synergierne fra opkøbet realiseres og muligvis opjusteres, ligesom afhændelse af materiel og bygninger kan bidrage med avancer. Den høje tillid til at væksten i byggeriet kan fortsætte, har været positiv for de byggerelaterede aktier, herunder også Per Aarsleff, der er steget med lidt over 14% den seneste måned. Endelig har også UP vist gode takter med en kursstigning på 7%. Plantageselskabet er efter en periode med oprydning i de mange selskaber og den komplicerede krydsejerstruktur, igen gået i offensiven, og har aflagt købstilbud på to indonesiske plantager. Rockwool og A. P. Møller Mærsk har bidraget med negative afkast. Rockwool er faldet 4,1% efter forrige måned at være en af topscorerne, mens A. P. Møller Mærsk med et afkast på 0,6% har stabiliseret sig, ovenpå det dramatiske fald i forbindelse med årsregnskabet. DAA Konservativ vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +73,10% OM XC +42,66%

11 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år + 100,26 % 3 år + 262,54 % Antal Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings Aktie aktier anbefaling dato DLH ,41 1,06% 90,00% 06/2005 FLSmidth & Co ,94 11,77% 213,26% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Gyldendal ,25 7,41% 230,07% 04/2003 Lastas ,41 4,59% 57,73% 10/2005 Novozymes ,47 11,83% 71,72% 02/2005 SimCorp ,20 2,21% 72,56% 07/2005 Sjælsø Gruppen ,18 10,32% 481,20% 09/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 163,30% 11/2004 A.P. Møller - Mærsk ,5-0,64% 1,75% 03/2006 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i april måned Seneste 12 mdr. 15 ændringer (Køb 8, Salg 7) Den risikovillige portefølje har ydet et afkast på 3,5% den seneste måned, hvilket er klart bedre end det samlede aktiemarkeds afkast på 1,5%, målt ved OMXC-indekset. Siden nytår udgør porteføljens afkast nu 20,3% mod markedets 3,2%. FLSmidth & Co, Novozymes og Sjælsø Gruppen har alle bidraget til porteføljen med et afkast på over 10%. Dermed har FLSmidth & Co. fortsat den stærke tendens fra forrige måned, hvor aktien steg 15,5%. Årsagen til den positive kursudvikling er afklaringen af ejerstrukturen, samtidig med at nervøsiteten for at Muhammed-krisen kunne påvirke selskabets indtjening nu er blevet stærkt begrænset. FLSmidth & Co. er regnskabsaktuelle den 18. maj. Novozymes steg pænt op til kvartalsmeddelelsen sidst på måneden og rapporten indfriede forventningerne. Ellers er det fortsat forventningen om et fremtidigt, men særdeles lukrativt marked inden for bioetanol som brændstof, der driver aktien. Sjælsø Gruppen fortsætter med at være en utrolig succesfuld investering. En fortsat attraktiv udvikling i boligpriserne spiller afgørende ind på kursudviklingen. Alene siden årsskiftet er aktien steget 58% i værdi. Efter stilstand i sidste måned er der igen kommet liv i Gyldendal med en stigning på 7,4%, mens A. P. Møller Mærsk som eneste aktie bidrager med et lille negativt afkast. DAA Risikovillig vs. OMXC (3/ /5-2006) Portefølje +120,16% OM XC +42,66%

12 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år +50,46 %, siden start den 30/ ,39 % Aktie Antal aktier Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk ,5-0,64% 21,64% 07/2004 Danske Bank ,66 4,24% 75,86% 07/2004 DSV ,04 22,92% 26,28% 01/2006 FLSmidth & Co ,94 11,77% 196,15% 12/2004 Flügger ,67 1,86% 30,03% 11/2005 Novo Nordisk ,79 0,20% 26,89% 07/2004 Novozymes ,47 11,83% 66,58% 07/2004 Per Aarsleff ,05 14,13% 86,40% 12/2004 Simcorp ,20 2,21% 71,85% 07/2005 Topdanmark ,87 0,16% 109,95% 07/2004 Østasiatiske Kompagni ,04 2,32% 139,85% 12/2004 Ændringer: Vi har primo februar solgt Luxor. I december er solgt Københavns Lufthavne og købt DSV. I november måned solgte vi Auriga og købte 47 aktier i Flügger. Auriga Industries og SimCorp blev indkøbt 4. juli 2005, Per Aarsleff, FLS Industries og Østasiatiske Kompagni 15. december 2004, og de øvrige aktier den 30. juli 2004 ved porteføljens start. Samlet afkast Siden porteføljens start 30/ har afkastet været 77,39% Med et afkast på 4,8% i april mod markedets tilbagegang på 1,5% har vores indeksbaserede modelportefølje klaret sig langt bedre end forventet og har over de seneste nu to måneder lagt afstand til udviklingen på aktiemarkedet. Porteføljen er konstrueret med sigte på at give et afkast, der kan måle sig med indeksudviklingen, men med et begrænset antal aktier, således at det er overkommeligt og økonomisk rationelt for private investorer at følge. Men en investering efter vores portefølje ved årsskiftet ville have givet et afkast på 12,4% mod udviklingen i OMXC indekset totalindekset - på 3,2%. Over den seneste måned har DSV været den primære trækkraft. Selskabet har effektueret købet af hollandske Frans Maas og har ligeledes fremlagt et flot regnskab for 1. kvartal, indeholdende en opjustering af forventningerne til året. Aktiens værdi er øget med 23% og har således eftertrykkeligt rettet op på den svage udvikling i kølvandet på årsrapporten. Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har nydt godt af den fortsatte høje aktivitet i sektoren og aktien er steget 14,1%, mens FLSmidth & Co og Novozymes har fortsat tidligere måneders positive udvikling og er begge steget knap 12% i værdi. Med kursstigninger på over 10% i fire ud af porteføljens elleve aktier er værdistigningen er således forholdsvist bredt funderet. Dette understeget yderligere af, at kun A. P. Møller Mærsk bidrager med et beskedent negativt afkast DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (30/ /5-2006) Indeks-portefølje +77,39% OM XC +57,82%

13 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og der for ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bioscan 10,75 11,51% 46,66% 09/2000 Danionics 12,96 28,19% 208,57% 07/2004 Greentech Energy Systems 68,38 0,90% 264,69% 10/2003 Land & Leisure 2,17 0,00% 69,53% 10/2000 Topsil 0,30 0,00% -16,67% 08/2002 Århus Elite 3,68 7,29% 24,32% 08/2001 Ændringer: Schaumann Propertis (tidligere AB) har fået aktiviteter inden for ejendomssektoren og er derfor taget af listen. Cainordic har fået kapital og udviddet de finansielle aktiviteter og er efterfølgende taget ud af listen. High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Victor International 9,05 11,82% Mols-Linien 7,63 27,24% Solar 7,18 13,76% TK Development 6,06 42,57% Totalbanken 4,77 25,52% Egetæpper 4,10 6,09% Capinordic 3,87 54,05% Scandinavian Brake Sys. 3,28 31,70% Rias 3,23 2,86% BioMar Holding 3,12 12,22% Der spekuleres i en samlet overtagelse af Mols-Linien, hvilket har tiltrukket sig opmærksomhed fra udenlandske investorer. Den relativt store omsætning i Solar skyldes sammenlægningen af Nordisk Solar Co. og Solar Holding, med det tidligere relativt illikvide Solar Holding som fortsættende selskab. TK Development kom med en overraskende positiv udmelding for det kommende regnskabsår, som markedet i de følgende dage under relativt stor handel sendte markant op. Stigende laksepriser har øget forventningerne til Biomar Holding. En forventet opjustering ved kvartalet blev dog undladt, men vurderes dog fortsat som sandsynlig senere på året. 11

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen 21. august 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Nervøsiteten er tiltaget Ugen der gik: Frygt for svag Emerging Markets vækst skabte nervøsitet på aktiemarkedet Ugen der kommer: Jackson Hole-konference i fokus

Læs mere