DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK"

Transkript

1 DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING København

2 DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse 2. Beslutning om kapitalforhøjelse 3. Bemyndigelse til dirigenten 2

3 INDHOLD AF ORIENTERING Baggrund Kombineret virksomhed og oversigt over Norfolkline Synergier og integration Købspris og finansiering 3

4 BAGGRUND - VORES VISION & STRATEGI Planlægning Valg af retning Forberedelse Effektivisering af drift Handling Køb af Norfolkline Skab en vision Europæisk søbaseret transportnetværk Ny netværksstrategi lanceret i 2007 Strategiudvikling 1. Opbyg førende netværk 2. Integrerede løsninger for fragt & passagerer 3. Sikring af volumen fra logistik & havneadgang 4. Konstant fokus på driften Forbedring af ledelsesmæssig effektivitet Transparent forretningsstruktur etableret Ledelsesprocesser og effektivitet forbedret Tilpasning af virksomheden Rettidige og væsentlige tilpasninger af driften i forhold til konjunkturnedgang Resultater Blandt de bedste i sektoren Vækst og ekspansion Bredere markedsdækning og stordrift Tilgang af nye kompetencer Tilpasning til kundebehov Fragtkunder bliver større Mere integrerede løsninger er påkrævet Ledende rolle i konsolidering 4

5 EUR mio. NY MARKEDSLEDER I NORDEUROPA Top 10 nordeuropæiske rederier, omsætning 2008 Købet af Norfolkline øger DFDS' omsætning med næsten 70% basis pro forma tal for 2009 Konsolideret 2008 pro forma omsætning for DFDS og Norfolkline var DKK 13,6 mia. (EUR 1,8 mia.) Estimeret konsolideret 2009 pro forma omsætning på DKK 11,0 mia. (EUR 1,5 mia.)

6 FRA RUSLAND TIL IRLAND NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS ruter Norfolkline ruter DFDS/Norfolkline 6 DFDS' ruter vist uden Container Shippings ruter

7 KOMBINERET VIRKSOMHED & OVERSIGT OVER NORFOLKLINE 7

8 KOMBINERET VIRKSOMHED Norfolklines aktiviteter passer ind i DFDS' nuværende forretningsstruktur med fem forretningsenheder Betydelig stordrift og forbedrede markedspositioner for forretningsenhederne DFDS Ro-Ro Shipping Passenger Shipping Container Shipping Terminal Services Norfolkline Ferry Port Kombineret virksomhed - Nøgletal 2009, pro forma Nøgletal, DKK m io. DFDS Norfolkline Kom bineret Omsætning EBITDA Drift Ansatte Skibe 57 18* 75 Ruter # Havneterminaler Logistikontorer Lagerbygninger N/A 8 8 Passagerer, tus Lanemetres, tus *Eksklusive nyligt salg af to skibe for levering i 2010 # Justeret for to ruter med space charter-aftale ud af Esbjerg Trailer Services Logistics 8

9 NORFOLKLINES RUTENETVÆRK Oversigt 10 ruter og 18 skibe 4 fragtruter, 6 passager- og fragtruter Kortere ruter med højere frekvens Muligheder Nordsøen: Betydelig forbedring af DFDS' nuværende markedsposition. Mange muligheder for at kombinere driften Kanalen: Nyt markedsområde, udvider netværk. Nyt passagerkoncept (day ferry) Irish Sea: Nyt markedsområde, udvider netværk. Væsentlig påvirkning fra nedgang i irsk økonomi Tonnage: Yngre, kompatibel flåde giver mulighed for at optimere allokering af skibe i netværket 9 Fragt, ro-ro Fragt & passagerer, ro-pax Fragt & passagerer, ro-pax (day ferry) Space charter, fragt

10 NORFOLKLINES HAVNETERMINALER Oversigt 1 ejet havneterminal og drift af 4 havneterminaler Ejet havneterminal i Vlaardingen (Rotterdam); optimal beliggenhed for fragt (ro-ro shipping) Drift af 3 havneterminaler i Det Irske Hav; drift af passagerterminal i Dunkerque Havneterminalerne servicerer primært Norfolklines egne ruter Ejet havneterminal Drift af havneterminal Anløbshavn Muligheder Konsolidering af havneterminaler på Nordsøen Adgang til nye havne på Kanalen, Det Irske Hav og Nordsøen Syd Styrkelse af strategiske havneterminaler 10

11 NORFOLKLINES LOGISTIKVIRKSOMHED Oversigt 28 salgskontorer i 11 lande; 8 lagerbygninger 4 hoved-transportkorridorer: Storbritannien-Irland Norden-Storbritannien Kontinentet-Storbritannien Kontinentet-Norden Omsætningen er dobbelt så stor som DFDS' forretningsenhed Trailer Services Fokus på sikring af volumen i rutenetværket Salgskontor Lagerbygning Muligheder Mange muligheder for at kombinere og integrere driften Bredere markedsdækning 11

12 SYNERGIER & INTEGRATION 12

13 SYNERGIPOTENTIALE Omsætnings- og indtjeningsvækst Implementering af DFDS fokuserede netværksstrategi og integrerede ledelsesmodel i den kombinerede virksomhed Udnyttelse af den bredere markedsdækning og forbedrede kundeservicetilbud Forbedring af indtjening for aktiviteter i Det Irske Hav Driftssynergier Årlige omkostnings- og integrationssynergier på ca. DKK 135 mio. er på nuværende tidspunkt identificeret Omstrukturering af ruter og havneterminaler Integration af IT-systemer og organisationer Optimering af flådeallokering Nye muligheder for at optimere skibsudnyttelsen på tværs af rutenetværket basis Norfolklines yngre, kompatibel flåde Optimeringsmuligheder på Nordsøen Betydelig synergi fra erstatning af indcharteret ro-ro-skibe i Norfolkline med skibe fra DFDS' flåde 13

14 FORELØBIG INTEGRATIONSPLAN En detaljeret integrationsplan vil blive udviklet i samarbejde med Norfolkline Udnyttelse af færdigheder og styrker fra begge organisationer er en forudsætning en succesfuld kombineret virksomhed Integrationen forventes at være gennemført i løbet af to til tre år Hovedparten af fordele forventes opnået inden for en kortere periode Primære fokusområder Generere omsætningsvækst gennem bredere markedsdækning Forbedre kundeservicetilbud Videreudvikle oplevelsen om bord for passagerer og udnytte fordele ved adgang til et større kundegrundlag Kombinere driften af ro-ro-shipping og havneterminaler i Nordsøen Forbedre indtjeningen på aktiviteterne i Det Irske Hav Integrere og fokusere logistikorganisationen på at forbedre rutenetværkets kapacitetsudnyttelse Tilpasse og integrere organisationen med henblik på at støtte forretningsudviklingsplanen Integrere IT-systemer 14

15 KØBSPRIS OG FINANSIERING 15

16 DKK mill. KØBSPRIS & FINANSIERING Gældfri købspris på DKK 2,6 mia. for 100% af aktierne i Norfolk Holdings BV Købspris, finansiering & likviditet Købsprisen er sammensat af: Kontant betaling: DKK mio. Rettet emission på 28,2% svarende til DKK mio. Overførsel egne aktier på 0,6% svarende til DKK 27 mio. Finansieringen er sammensat af: Rettet emission svarende til DKK mio. Fortegningsemission: DKK 550 mio. Banklån: DKK mio. Lauritzen Fonden har givet tilsagn om tegning af DKK 225 mio. af fortegningsemissionen Finansieringen giver et likviditetsoverskud på ca. DKK 745 mio. til refinansiering og styrkelse af DFDS' balance Købspris Finansiering Likviditet og omkostninger Transaktionsomkostninger Likviditetsforøgelse Banklån Fortegningsemission Overførsel af egne aktier Rettet emission Kontant betaling 16

17 BETINGELSER & FORVENTET TIDSPLAN Betingelser Tilfredsstillende godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder Godkendelse af fortegningsemission på DKK 550 mio. af DFDS' ekstraordinære generalforsamling Godkendelse af rettet emission af DFDS' ekstraordinære generalforsamling Efterfølgende gennemførelse af emissioner 11. januar 2010 DFDS' ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning om fortegningsemission og rettet emission 8. marts 2010 DFDS' årsrapport udsendes 2. kvt 2010 Godkendelse af handelen af konkurrencemyndigheder (estimeret godkendelsesperiode 3-5 måneder) 2. kvt 2010 Udsendelse af prospekt til fortegningsemission 2. kvt 2010 Afslutning af transaktionen 17

18 OPSUMMERING DFDS' køb af Norfolkline er den foreløbige kulmination af DFDS strategi Norfolkline har den rigtige størrelse, kundesammensætning og profil DFDS opnår flere stordriftsfordele og bedre markedsdækning til at servicere kunder udvider netværket Udvider netværk til Det Irske Hav, Kanalen og Nordsøen Syd - dækning fra Rusland til Irland Logistikområdet opnår kritisk masse, bedre muligheder for at understøtte netværket skaber værdi Årlige omkostningssynergier på DKK 135 mio. indtil videre identificeret Attraktiv værdiansættelse Balancen styrkes Mere balanceret ejerstruktur, langsigtet forbedring af aktiens likviditet og transformererer DFDS DFDS leder konsolidering af sektoren og kontrollerer i højere grad egen skæbne 18

19 DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING København

20 DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse 2. Beslutning om kapitalforhøjelse 3. Bemyndigelse til dirigenten 20

21 1. BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL KAPITALFORHØJELSE Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til indtil 31. december 2010 at forhøje DFDS aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK i forbindelse med en kontant fortegningsemission. Det foreslås at indsætte følgende bestemmelse som ny 2a i vedtægterne: Bestyrelsen er indtil den 31. december 2010 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling med indtil i alt nominelt DKK De eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer. 21

22 2. BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at forhøje aktiekapitalen med minimum nominelt DKK og maksimum nominelt DKK ved en rettet emission til A.P.Møller Mærsk A/S, og således uden fortegningsret for aktionærerne. DFDS Tor Line Holding AB har indgået aftale med A.P. Møller Mærsk A/S om erhvervelse af det hollandske selskab Norfolk Holdings B.V., der er et helejet datterselskab af A.P. Møller Mærsk A/S. Købesummen for Norfolk Holdings B.V. er sammensat af (i) et fast kontant beløb på 170 millioner EURO med fradrag af rentebærende gæld på overtagelsesdagen (ii) 0,6 % eksisterende egne aktier i DFDS og (iii) et variabelt beløb svarende til størrelsen af det samlede tegningsbeløb, som indbetales til DFDS i forbindelse med kapitalforhøjelsen under nærværende dagsordenspunkt 2. Størrelsen af kapitalforhøjelsen, der kan og skal tegnes af A.P. Møller Mærsk A/S skal udgøre 28,2 % af DFDS aktiekapital beregnet efter gennemførelse af den under dagsordenens punkt 1 anførte fortegningsemission og den rettede emission til A.P. Møller Mærsk A/S i henhold til dette dagsordenspunkt. 22

23 2. BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE Kapitalforhøjelsens størrelse er således fastsat som en funktion af selskabets kapital på tegningstidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal tegnes til markedskurs på tegningstidspunktet fastsat som gennemsnittet af børskursen de sidste 5 børsdage før tegningen, dog mindst kurs 100. Børskursen på den enkelte børsdag fastsættes som kurs alle handler, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle handler, der indberettes til NASDAQ OMX Copenhagen. Tegning skal ske 3 dage efter udløb af tegningsperioden for den fortegningsemission, der gennemføres på grundlag af dagsordenens punkt 1, det vil sige den dag, hvor der sker afvikling i forhold til DFDS i fortegningsemissionen. Tegningen er betinget af (i) gennemførelsen af DFDS Tor Line Holding AB s erhvervelse af Norfolk Holdings B.V., og dermed af opfyldelse af betingelserne i aftalen om erhvervelse af dette selskab, og (ii) gennemførelse af den fortegningsemission, hvortil der forventes meddelt bemyndigelse i henhold til dagsordenens punkt 1. Den væsentligste betingelse for erhvervelse af Norfolk Holdings B.V. er opnåelse af de fornødne konkurrenceretlige godkendelser. Den konkurrenceretlige godkendelse af købet af Norfolk Holdings B.V. forventes opnået i løbet af foråret Derefter vil der ske udbud af aktier med fortegningsret for aktionærerne på grundlag af bemyndigelsen udstedt i henhold til dagsordenens punkt 1. Tegningen skal således gennemføres, når betingelserne herfor er opfyldt. 23

24 2. BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE Årsagen til fravigelse af fortegningsretten er, at A.P. Møller Mærsk A/S, som et led i salget af sit datterselskab Norfolk Holdings B.V., har ønsket at blive aktionær i DFDS, samt at DFDS derved styrker sit kapitalgrundlag og bliver i stand til at udlåne kapital til DFDS Tor Line Holding AB til brug for erhvervelsen af Norfolk Holdings B.V. Kursen er fastsat til markedskurs beregnet som et gennemsnit af kursen de seneste 5 børsdage før tegningsdagen, idet bestyrelsen vurderer, at en sådan gennemsnitskurs giver et mere retvisende billede af markedskursen end fastsættelse alene på grundlag af kursen dagen inden tegning. Kapitalforhøjelsen skal være gennemført senest 12 måneder efter forhøjelsesbeslutningen. A.P. Møller Mærsk A/S skal gøres bekendt med tegningslistens fremlæggelse. DFDS udlåner provenuet i forbindelse med den rettede emission under nærværende dagsordenspunkt 2 samt en del af provenuet fra fortegningsemissionen til DFDS Tor Line Holding AB til brug for DFDS Tor Line Holding AB s betaling for aktierne i Norfolk Holdings B.V. 24

25 2. BESLUTNING OM KAPITALFORHØJELSE Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endvidere beslutter følgende om kapitalforhøjelsen: Tegningsperioden skal begynde 1. marts 2010 og udløbe 15. december Aktiernes nominelle størrelse skal være på 100 kr. per aktie. Betaling af aktierne skal ske på tegningstidspunktet. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne skal være omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af DFDS, udgør DKK (excl. moms). 25

26 DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING København

27 3. BEMYNDIGELSE TIL DIRIGENTEN Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. 27

28 DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING København

29 TAK FOR I DAG!

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

PROSPEKT Seek4Cars A/S

PROSPEKT Seek4Cars A/S PROSPEKT Seek4Cars A/S Nærværende prospekt er udarbejdet af ledelsen og bestyrelsen til brug for potentielle investorers investering i kapitalandele i Seek4Cars A/S. Hjørring, 19. april 2013 Indhold 1.0

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Fortegningsemission 15. november 2007

Fortegningsemission 15. november 2007 Fortegningsemission 15. november 2007 BØRSPROSPEKT Introduktion Dette Prospekt er udarbejdet som følge af et Udbud af Nye Aktier i Mondo A/S. Der udbydes som minimum 9.233.333 styk Nye Aktier og maksimalt

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere