Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne"

Transkript

1 Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Dansk Socialrådgiverforening April 2016

2 Side 2 af 16 Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Dansk Socialrådgiverforening EHP April 2016 Indhold 1. Resume af undersøgelsens resultater Sagstal på Sygedagpengeområdet Sagstal på kontanthjælpsområdet Sagstal på området vedr. ressourceforløb og fleksjob Koordinerende sagsbehandlere og administrativ bistand Metode og design... 14

3 Side 3 af 16 I efteråret 2015 gennemførte Dansk Socialrådgiverforening en undersøgelse blandt socialrådgivere ansat på jobcentrene af implementeringen af de store reformer på beskæftigelsesområdet 1. I den forbindelse blev respondenterne, som var socialrådgivere ansat på jobcentrene, også spurgt til deres sagstal og vurdering heraf. Denne rapport indeholder resultatet af svarene på spørgsmålene om sagstal. 1. Resume af undersøgelsens resultater Undersøgelsen af sagstal på beskæftigelsesområdet blandt 210 socialrådgivere fra 66 kommuner er gennemført i efteråret Sygedagpengeområdet Undersøgelsen viser at hovedparten af socialrådgiverne på sygedagpengeområdet har sager, og vurderer at sager vil være passende. Langt de fleste socialrådgivere arbejder med kategori 2-sager og en mindre gruppe arbejder med jobafklaringsforløb. Respondenterne vurderer, at en sagsstamme med udelukkende jobafklaringsforløb bør være på sager. Halvdelen af socialrådgiverne på sygedagpengeområdet er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager. De har hovedsageligt ansvar for sager vedrørende jobafklaringsforløb Kontanthjælpsområdet Undersøgelsen viser, at hovedparten af socialrådgiverne på kontanthjælpsområdet har sager, og vurderer at sager vil være passende. Socialrådgiverne arbejder typisk enten med unge under 30 år eller voksne over 30 år. De respondenter der arbejder med de unge har typisk en bred vifte af sager, både uddannelsesparate og aktivitetsparate. Respondenterne vurderer at en sagsstamme med udelukkende aktivitetsparate unge bør være på sager. De respondenter der arbejder med voksne, har typisk enten sager med jobparate eller sager med aktivitetsparate. Respondenterne vurderer, at en sagsstamme med udelukkende aktivitetsparate voksne bør være på sager. 1 Status på beskæftigelsesformerne, oktober 2015

4 Side 4 af 16 Næsten tre fjerdedele af respondenterne på kontanthjælpsområdet er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager. Området vedr. ressourceforløb og fleksjob Undersøgelsen viser, at hovedparten af socialrådgiverne på området vedr. ressourceforløb, fleksjob og ansøgninger om førtidspension har sager, og vurderer at sager vil være passende. Mange af socialrådgiverne på dette område arbejder med ressourceforløbssager. De vurderer at en sagsstamme med udelukkende ressourceforløbssager bør være på Hovedparten af socialrådgiverne på dette området er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager, især på ressourceforløbssager.

5 Side 5 af Sagstal på Sygedagpengeområdet Der er 80 respondenter der arbejder med sygedagpengeområdet. De har aktuelt i gennemsnit 55 sager. Deres sagstal spænder fra 25 sager til 120 sager. De fleste har mellem 40 og 65 sager De vurderer gennemsnitligt at 42 sager ville være passende. Deres forslag spænder fra 25 til 70 sager. De fleste forslag ligger mellem 35 og 50 sager. Deres vurdering tager udgangspunkt i en sagsstamme, der ligner den de arbejder med i dag, men som det fremgår herunder, så kan denne sagsstamme indeholde flere forskellige sagstyper. Sagstyper De 80 respondenter har svaret på hvor mange sager de har inden for de hver af de fem sagstyper på dette sagstalsområde sager: 3 respondenter har hver 1-3 sager. Kategori 1-sager: Kategori 2-sager: 5 respondenter har hver 1-10 sager. 60 respondenter har mellem 1 og 120 sager. I gennemsnit har de 44 sager. Hovedparten har mellem 30 og 60 sager. Kategori 3-sager: 23 respondenter har hver 1-20 sager. I gennemsnit har de 5 sager. Jobafklaringsforløb: 36 respondenter har mellem 1 og 87 sager. I gennemsnit har de 26 sager. Der ses ikke noget tydeligt mønster i hvordan sagstyperne er fordelt hos de enkelte respondenter. Det mest markante er dog at hovedparten af socialrådgiverne arbejder med kategori 2-sager og en mindre gruppe arbejder kun med jobafklaringforløb sager: Sygedagpengerefusion til arbejdsgiver ved kronisk eller langvarig sygdom Kategori 1: Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Kategori 2: Forventet sygemelding i over otte uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. Kategori 3: Uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og /eller udfordringer ud over sygdom. Jobafklaringsforløb: En individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvis sigte er at personen bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Kan iværksættes efter 22 ugers sygdom.

6 Side 6 af 16 Flere af disse respondenter har sagstyper på deres bord, som stammer fra de øvrige andre sagsområder. F.eks. revalideringer, ressourceforløb, førtidspensionssager samt virksomhedssamarbejde. Vurdering af sagstal hvis kun én sagstype Alle 210 respondenter i undersøgelsen har fået mulighed for at besvare et spørgsmål om hvad et passende sagstal burde være, hvis de kun arbejdede med én sagstype. 79 respondenter valgt at forholde sig til sagstyper på sygedagpengeområdet. De fleste (56 respondenter) har valgt at vurdere sygedagpengesager kategori 2, og hovedparten af disse vurderer at et passende sagstal for denne sagstype skal ligge mellem 35 og 50 sager. En lidt mindre gruppe (18 respondenter) har valgt at vurdere jobafklaringsforløb, og her vurderer hovedparten af disse, at et passende sagstal skal ligge mellem 35 og 45 sager. Der er ingen eller kun få der vurderer 56-sager og sygedagpengesager kategori 1 og 3. Alle 79 respondenters vurdering af passende sagstal på sygedagpengeområdet er også opgjort samlet set. Her er det hovedpartens vurdering at sagstallet bør være mellem 35 og 50 sager. Denne vurdering matcher præcist med den vurdering, som de 80 respondenter der arbejder på sygedagpengeområdet giver 3. Sygedagpengeområdet Vurdering af passende sagstal på enkelte sagstyper Sagstyper Antal respondenter Gennemsnitssagstal Fra laveste til højeste sagstal Hovedparten vurderer 56-sager 0 Sygedagpengesager, kategori Sygedagpengesager, kategori Sygedagpengesager, kategori Jobafklaringsforløb Sygedagpenge-området i alt Der er også overlap mellem de to grupper respondenter, hvilket kan være med til at forklare at der er overensstemmelse i deres vurderinger.

7 Side 7 af Sagstal på kontanthjælpsområdet Der er 76 respondenter 4 der arbejder med kontanthjælpsområdet. De har aktuelt i gennemsnit 70 sager. Deres sagstal spænder fra 30 sager til 144 sager. Desuden er der en enkelt respondent der har 215 sager. De fleste har mellem 40 og 100 sager. Der er tale om stor spredning, og der er ikke noget tydeligt mønster. De vurderer gennemsnitligt at 51 sager ville være passende. Deres forslag spænder fra 27 til 100 sager. De fleste forslag ligger mellem 35 og 75 sager. Også her er der stor spredning. Deres vurdering tager udgangspunkt i en sagsstamme, der ligner den de arbejder med i dag, men som det fremgår herunder, så kan denne sagsstamme indeholde flere forskellige sagstyper. Sagstyper De 76 respondenter har svaret på hvor mange sager de har inden for de hver af de otte sagstyper på dette sagstalsområde. Dagpengesager (forsikrede ledige): Jobparate under 30 år: Åbenlyst udd.parate under 30 år: Uddannelsesparate under 30 år: Aktivitetsparate under 30 år: Jobparate voksne over 30 år: 1 respondent har 20 sager. 5 respondenter har mellem 1 og 53 sager, 3 af disse respondenter har hver 5-7 sager. 11 respondenter har mellem 1 og 20 sager. 21 respondenter har mellem 2 og 68 sager. Halvdelen har mellem 10 og 35 sager. I gennemsnit har de 29 sager. 35 respondenter har mellem 1 og 113 sager. Hovedparten har mellem 10 og 55 sager. I gennemsnit har de 33 sager. 9 respondenter har mellem 1 og 144 sager. De fleste har over 75 sager. 4 Heraf arbejder 3 respondenter delvist som mentorer eller i visitationen. De er ikke medtaget i de nedenstående beregninger.

8 Side 8 af 16 Aktivitetsparate voksne over 30 år: Revalideringssager: 29 respondenter har mellem 1 og 215 sager. Hovedparten har mellem 30 og 90 sager. I gennemsnit har de 59 sager. 19 respondenter har mellem 1 og 93 sager. Hovedparten har mellem 1 og 5 sager. 3 respondenter har mellem 42 og 93 sager. I forhold til fordelingen af sagstyperne på respondenter, så ses der et mønster i at man enten arbejder med unge under 30 år eller voksne over 30 år. De respondenter der arbejder med de unge har typisk en bred vifte af sager, både uddannelsesparate og aktivitetsparate. De respondenter der arbejder med voksne, har typisk enten sager med jobparate eller sager med aktivitetsparate. Flere af respondenterne har sagstyper på deres bord, som stammer fra de øvrige sagsområder. F.eks. jobafklaring, ansøgninger uden ydelse, ressourceforløb samt visitation og virksomhedssamarbejde. Vurdering af sagstal hvis kun én sagstype Alle 210 respondenter i undersøgelsen har fået mulighed for at besvare et spørgsmål om hvad et passende sagstal burde være, hvis de kun arbejdede med én sagstype. 83 respondenter valgt at forholde sig til sagstyper på kontanthjælpsområdet. Cirka en tredjedel (28 respondenter) har valgt at vurdere aktivitetsparate under 30 år, og hovedparten af disse vurderer at et passende sagstal for denne sagstype skal ligge mellem 35 og 50 sager. En anden tredjedel (32 respondenter) har valgt at vurdere aktivitetsparate voksne over 30 år, og her vurderer hovedparten af disse, at et passende sagstal skal ligge mellem 40 og 60 sager. En lille gruppe (9 respondenter) vurderer sagstypen uddannelsesparate under 30 år. De fleste vurderer at et passende sagstal skal ligge mellem 40 og 50 sager. En lille gruppe (7 respondenter) vurderer sagstypen jobparate voksne over 30 år. De fleste vurderer, at et passende sagstal skal ligge mellem 65 og 75 sager. Der er ingen eller kun få der vurderer dagpengesager, jobparate under 30 år, åbenlyst uddannelsesparate under 30 år samt revalideringssager.

9 Side 9 af 16 Alle 83 respondenters vurdering af passende sagstal på kontanthjælpsområdet er også opgjort samlet set. Her er det hovedpartens vurdering at sagstallet bør være mellem 35 og 70 sager. Denne vurdering matcher godt med den vurdering på sager, som de 76 respondenter der arbejder på kontanthjælpsområdet giver 5. Kontanthjælpsområdet Vurdering af passende sagstal på enkelte sagstyper Sagstyper Antal respondenter Gennemsnitssagstal Fra laveste til højeste sagstal Hovedparten vurderer Dagpengesager 1 70 Jobparate under 30 år 0 Åbenlyst udd.parate under 30 år Uddannelsesparate under 30 år Aktivitetsparate under 30 år Jobparate voksne over 30 år Aktivitetsparate voksne over 30 år Revalideringssager Kontanthjælpsområdet i alt Der er også overlap mellem de to grupper respondenter, hvilket kan være med til at forklare at der er overensstemmelse i deres vurderinger.

10 Side 10 af Sagstal på området vedr. ressourceforløb og fleksjob Der er 44 respondenter der arbejder på området vedr. ressourceforløb og fleksjob. De har aktuelt i gennemsnit 53 sager. Deres sagstal spænder fra 20 sager til 114 sager. De fleste har mellem 35 og 75 sager De vurderer gennemsnitligt at 43 sager ville være passende. Deres forslag spænder fra 20 til 80 sager. De fleste forslag ligger mellem 30 og 50 sager. Deres vurdering tager udgangspunkt i en sagsstamme, der ligner den de arbejder med i dag, men som det fremgår herunder, så kan denne sagsstamme indeholde flere forskellige sagstyper. Sagstyper Dette området indeholder fem forskellige sagstyper, og respondenterne har svaret på, hvor mange sager de har inden for de hver af disse sagstyper. Ansøgninger u/ydelse 6 : 9 respondenter har mellem 1 og 23 sager. Ledighedsydelsessager 7 : 9 respondenter har mellem 5 og 73 sager. Fleksjoblønstilskud 8 : 2 respondenter har henholdsvis 2 og 9 sager 9. Ressourceforløb: 33 respondenter har mellem 2 og 66 sager. I gennemsnit har de 28 sager, men sagstallene er meget spredte. Førtidspensionsansøgninger: 10 respondenter har mellem 1 og 40 sager. De fleste respondenter i denne gruppe arbejder med ressourceforløbssager. Det er karakteristisk for disse, at jo højere sagstal de har på dette område, jo mere specialiserede er de. Dvs. at de således kun arbejder med ressourceforløb. Flere af respondenterne har desuden sagstyper på deres bord, som stammer fra de øvrige sagsområder. F.eks. jobafklaringsforløb, revalideringssager, sager med aktivitetsparate over 30 år, m.v. 6 Ansøgningsager uden ydelse: f.eks. ansøgninger om revalidering og fleksjob. 7 Ledighedsydelsessager: borgere der er visiteret til fleksjob. 8 Fleksjoblønstilskudssager: fleksjobberettigede i arbejde. 9 Derudover er der en enkelt respondent, der anfører at hun har 450 fleksjobløntilskudssager. Denne respondents sagstal er ikke medtaget i de øvrige gennemsnitsberegninger.

11 Side 11 af 16 Vurdering af sagstal hvis kun én sagstype Alle 210 respondenter i undersøgelsen har fået mulighed for at besvare et spørgsmål om hvad et passende sagstal burde være, hvis de kun arbejdede med én sagstype. 37 respondenter valgt at forholde sig til sagstyper på dette område. De fleste (28 respondenter) har valgt at vurdere ressourceforløbssager, og hovedparten af disse vurderer at et passende sagstal for denne sagstype skal ligge mellem 30 og 40 sager. Der er ingen eller kun få der vurderer ansøgningssager uden ydelse, ledighedsydelsessager, fleksjobløntilskudssager eller førtidspensionsansøgninger. Alle 37 respondenters vurdering af passende sagstal på dette område er også opgjort samlet set. Her er det hovedpartens vurdering at sagstallet bør være mellem 30 og 45 sager. Denne vurdering matcher med den vurdering, som de 44 respondenter der arbejder på området giver, nemlig sager 10. Området for ressourceforløb, fleksjob, mv. Vurdering af passende sagstal på enkelte sagstyper Fra laveste til højeste sagstal Sagstyper Antal respondenter Gennemsnitssagstal Ansøgningssager u/ydelse 1 45 Ledighedsydelsessager Fleksjobløntilskudssager Ressourceforløbssager Hovedparten vurderer Førtidspensionsansøgninger Området for ressourceforløb og fleksjob, m.v. i alt Der er også overlap mellem de to grupper respondenter, hvilket kan være med til at forklare at der er overensstemmelse i deres vurderinger. 11 Respondenten der foreslår 300 fleksjobløntilskudssager er ikke medregnet beregningen af sagstal på Området for ressourceforløb, fleksjob, m.v. i alt (nederste linje i tabellen)

12 Side 12 af Koordinerende sagsbehandlere og administrativ bistand I undersøgelsen bliver respondenterne spurgt til om de er koordinerende sagsbehandlere på deres sager. I dette afsnit gennemgås resultaterne for de tre områder hver for sig. Der er dog ikke noget tydeligt mønster. Nogle er koordinerende sagsbehandler på meget få sager ud af deres samlede sagsstamme. Andre er koordinerende sagsbehandlere på halvdelen af deres sager, og atter andre er koordinerende sagsbehandlere på alle sager i deres sagsstamme. Koordinerende sagsbehandlere på sygedagpengeområdet Halvdelen af socialrådgiverne på sygedagpengeområdet (41 respondenter) er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager. 34 respondenter er ikke koordinerende sagsbehandlere, og 5 respondenter svarer ved ikke til dette spørgsmål. De koordinerende sagsbehandlere har hovedsageligt ansvar for sager vedrørende jobafklaringsforløb. Antallet af koordinationssager er meget varieret. Det spænder fra 1 til 87 sager. 11 af respondenterne er desuden koordinerende sagsbehandlere på mellem 1 og 6 ressourceforløbssager. Koordinerende sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet Næsten tre fjerdedele af respondenterne på kontanthjælpsområdet (50 respondenter) er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager. 21 er ikke koordinerende sagsbehandlere og 5 svarer ved ikke til dette spørgsmål. De koordinerende sagsbehandlere har hovedsageligt ansvar for sager vedrørende kontanthjælpssager. Antallet af koordinationssager er meget varieret. Det spænder fra 2 til 215 sager. 9 af respondenterne er desuden koordinerende sagsbehandlere på mellem 1 og 10 ressourceforløbssager. Koordinerende sagsbehandlere på området vedr. ressourceforløb og fleksjob Hovedparten af socialrådgiverne på dette område (36 respondenter) er også koordinerende sagsbehandlere på deres sager. 7 er ikke koordinerende sagsbehandlere og én svarer ved ikke.

13 Side 13 af 16 De koordinerende sagsbehandlere har hovedsageligt ansvar for ressourceforløbssager. Antallet af koordinationssager er meget varieret. Det spænder fra 2 til 66 sager. Gennemsnitligt har man ansvar for 28 sager. 11 af respondenterne er desuden koordinerende sagsbehandlere på mellem 3 og 84 sager, der hører til under kontanthjælpsområdet. 7 respondenter er desuden koordinerende sagsbehandlere på mellem 5 og 42 jobafklaringsforløb (under sygedagpengeområdet). Administrativ bistand I undersøgelsen er der spurgt til om respondenterne får administrativ bistand. Cirka en tredjedel svarer ja til at de får administrativ bistand (47 respondenter). Cirka to tredjedele svarer nej til dette spørgsmål (161 respondenter). To respondenter svarer ved ikke. Der ses ikke at være nogen sammenhæng mellem særlige sagsområder eller sagstyper og den administrative bistand.

14 Side 14 af Metode og design Undersøgelsen blev foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt socialrådgivere, der arbejder på beskæftigelsesområdet i landets jobcentre. Undersøgelsen er foretaget i september Spørgeskemaet blev sendt til halvdelen af medlemmerne i Dansk Socialrådgiverforenings Beskæftigelsesfaggruppe, dvs. 918 socialrådgivere. Heraf har 251 socialrådgivere, der arbejder som medarbejdere i et jobcenter, besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er sendt ud i uge 39 og 40 i Undersøgelsesresultaterne vedrørende sagstal baserer sig på de 210 socialrådgivere, som anfører at de arbejder som menige socialrådgivere med myndighedsansvar. De 210 socialrådgivere kommer fra 66 store og små kommuner. De 210 socialrådgivere arbejder på disse fire områder: 80 arbejder på sygedagpengeområdet 76 arbejder på kontanthjælpsområdet 44 arbejder på området vedr. ressourceforløb, fleksjob, m.v. 10 arbejder på tværgående og andre områder (herunder virksomhedssamarbejde, integration, ydelser, visitation) I undersøgelsen gennemgås svarene fra de første tre grupper. Den lille gruppe der arbejder på tværgående og andre områder, er så lille og forskellige, det ikke har givet mening at bearbejde deres svar. En del af socialrådgiverne er deltidsansatte. Deres sagstal er omregnet til fuldtidssagstal, for at kunne sammenligne deres sagstal med fuldtidsansatte. Der er i undersøgelsen dels spurgt til hvilket sagsområde, de arbejder på, hvilke konkrete sagstyper de har, hvor mange sager de aktuelt har, og hvordan de er fordelt på de enkelte sagstyper. Respondenterne har desuden svaret på, hvad de vurderer der vil være et passende sagstal inden for deres sagsområde Alle respondenterne har desuden fået mulighed for at vælge et enkelt sagstype ud, og særligt svare på, hvad de vurderer vil være et passende sagstal for denne sagstype. Se bilag med spørgsmålene fra undersøgelsen, hvor alle sagstyperne fremgår.

15 Side 15 af 16 BILAG Spørgsmålene i undersøgelsen om sagstal Hvad er din aftalte ugentlige arbejdstid? o Anfør timer (numerisk) Hvilket område arbejder du primært på? (kun 1 svar) o Sygedagpenge (herunder jobafklaring) o Kontanthjælp (herunder dagpenge og revalidering) o Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb o Andre eller tværgående områder (virksomhedssamarbejde, integration, ydelser, visitation) Hvor mange sager har du i alt netop nu? o Anfør sagsantal (numerisk) Hvor mange sager synes du vil være et passende antal sager pr. sagsbehandler på dit område i en fuldtidsstilling? o Anfør cirka sagsantal (numerisk) Du skal nu fordele sagerne i din sagsstamme på følgende sagstyper. Husk at en sag kun må tælle med én gang. Hvilke sagstyper arbejder du med, og hvor mange sager har du aktuelt af hver sagstype? ØVRIGE SAGSTYPER, DEL 1: 1. Virksomhedssamarbejde (virksomhedskontakt og placering af borgere i virksomhederne) 2. Visitation 3. Ydelsessager SYGEDAGPENGEOMRÅDET: sager 5. Sygedagpengesager, kategori 1 (raskmeldte indenfor 8 uger) 6. Sygedagpengesager, kategori 2 (længerevarende, men forudsigelige forløb) 7. Sygedagpengesager, kategori 3 (komplekse forløb) 8. Jobafklaringsforløb KONTANTHJÆLPSOMRÅDET: 9. Dagpengesager (forsikrede ledige) 10. Jobparate under 30 år 11. Åbenlyst uddannelsesparate under 30 år 12. Uddannelsesparate under 30 år 13. Aktivitetsparate under 30 år 14. Jobparate voksne over 30 år 15. Aktivitetsparate voksne over 30 år 16. Revalideringssager

16 Side 16 af 16 OMRÅDET VEDR. RESSOURCEFORLØB, FLEKSJOB, M.V. 17. Ansøgningssager uden ydelse (f.eks. ansøgninger om revalidering og fleksjob) 18. Ledighedsydelsessager (visiteret til fleksjob) 19. Fleksjobløntilskudssager (fleksjobberettigede i arbejde) 20. Ressourceforløbssager 21. Førtidspensionssager (ansøgninger) ØVRIGE SAGSTYPER, DEL 2: 22. Integrationssager 23. Andre sagstyper Forestil dig, at du kun har én af de sagstyper, som du arbejder med i dag. - hvor mange sager synes du vil være et passende antal sager i en fuldtidsstilling udelukkende med denne sagstype? o Anfør sagstype: Anfør cirka sagsantal: (numerisk) Er du koordinerende sagsbehandler i nogle af sagerne i din sagsstamme? o Ja o Nej Hvis Ja til sidste spørgsmål. Hvor mange sager er du koordinerende sagsbehandler for? o Koordinerende sagsbehandler på jobafklaringsforløb - Anfør sagsantal sager (numerisk) o Koordinerende sagsbehandler På kontanthjælpsområdet - Anfør sagsantal sager o Koordinerende sagsbehandler på ressourceforløbssager - Anfør sagsantal sager Får du administrativ bistand i dine sager? Er der f.eks. administrativt personale, der foretager indkaldelser, indhenter lægeoplysninger, m.v. o Ja o Nej Har du kommentarer til spørgsmålene om sagstal? o Beskriv (tekstboks)

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2016 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter 20. november 2014 Sag 14/28855 Dok.nr. 265535-14 Kontaktperson: Henrik Juul Kjær E-mail: hejuk@assens.dk Nedenfor vises i skematisk oversigtsform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale, Sct.

Læs mere

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening De overordnede politiske mål med reformerne Alle skal have en chance Ingen skal parkeres (især ikke de unge) Unge skal have uddannelse Dem, som kan,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Sygedagpengeindsatsen

Sygedagpengeindsatsen Sygedagpengeindsatsen I lyset af sygedagpengereformen Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Sygedagpengereform Sygedagpengereformen Forlængelsesmulighed for borgere ramt af livstruende sygdom Baggrund

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformerne

Status på beskæftigelsesreformerne Status på beskæftigelsesreformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Introduktion og baggrund s. 3 Resume af undersøgelsens resultater s. 4 Metode

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Resume Februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Formål med benchmarkmodellen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere