Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012"

Transkript

1 Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Ved Storkundechef Rasmus Østergaard 1

2 Dagsorden Hvem er Nykredit Økonomi i dansk landbrug Hvordan er landbruget belånt nu Hvad anbefaler Nykredit Hvad er renten nu

3 Fra traditionelt realkreditinstitut til moderne finansiel koncern Internetbank Nykredit Direkte Nykredit.dk Kernekundekoncept Centre 1985 Etableret i under navnet Nykredit siden 1985 Nykredit den nye danske kreditforening Nykredit en internationalt konkurrencedygtig finansiel virksomhed Ejendomsmæglervirksomhed Det ledende realkreditinstitut Pantebrevshandel Børshandel Bankvirksomhed (Kapitalforvaltning) Forsikringsvirksomhed (Skade) (Liv & Pension) Jyske Bank Amagerbanken Totalkredit Internationale aktiviteter PI-samarbejde Forstædernes Bank M.fl. 2013

4 Nykredits områdecentre - her finder du os 9 forretningsmæssigt geografiske områder Områdecentre placeret i regionale kraftcentre 58 privatcentre 38 erhvervscentre 4

5 Nykredit er en bank Obligationsudstedelse Nykredit, mia. kr. 80 Bankudlån, mia. kr Nominel bruttoemmision eksl. refinansiering Refinansiering Forhåndsemmision 2007 Total nominel udstående mængde Mia. kr Udlånsvækst bank- og realkredit Nykredit Markedet Udlånsbalance bank- og realkredit Nykredit Markedet Markedsandel udlån (%) Nykredit 25,4 28,0 28, Nykredit Asset Management, mia. kr Formue under forvaltning Formue under administration Kilde: MFI-statistikken ekskl. Forstædernes Bank.

6 Driftsresultat, kr. Driftsresultat, kr. Driftsresultat og prognose svin Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter * 2011* 2012* 2013* * 2012* 2013* Gennemsnit Bedste 33 % Gennemsnit Bedste 33 % For 2011 forventes et samlet driftsresultat for svin på niveau med har været præget af et mindre godt bytteforhold pga. høje foderpriser. For 2012 forventes det, at resultatet er væsentligt forbedret i forhold til 2010 grundet forbedret bytteforhold, produktivitetsforbedringer samt fortsat lave renter. Særligt smågriseproducenter forventes bedre driftsresultater som følge af bedre smågrisepriser Stor eksport ud af EU sikre bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Store eksportmarkeder som Kina og Sydkorea forventes dog fremadrettet at øge produktionen af svin. Dette vil delvist opvejes af forventet faldende produktion i EU bl.a. pga krav om løsgående søer Kilde: Videncentret for landbrug Prognose for svineproducenternes økonomisk resultat dec

7 Driftsresultat, kr Driftsresultat og prognose planteavl Planteavl heltid NA * 2012** Gennemsnit Kr. pr. kg Hvede *Tab på finansielle forretninger er ikke medtaget modsat tidligere prognoser **Prognose Kilde: Landbrug og Fødevarer For 2010 forventes en pæn fremgang i driftsresultatet i forhold til 2009 grundet øgede salgsindtægter Årets globale kornhøst ser ud til at stige med 3 pct. Udbyttetab i USA og EU-27 udlignes af en normalisering af Sortehavsproduktionen efter sidste års tørke. Forbruget er stadigt voksende, og kan ikke helt dækkes af produktionen, men Ruslands genindtræden som eksportør til verdensmarkedet samt den økonomiske usikkerhed har medvirket til at presse prisen Generelt større volatilitet i kornpriser Prisforventningen foderhvede fra L&F dec er for kr/hkg og for kr/hkg Kilde: Videncentret for landbrug Prognose for planteproducenternes økonomisk resultat, dec

8 Landbrug driftsresultat og prognose , tkr Bedste tredjedel Gennemsnitsbrug NA * 2012* 2013* * 2012* 2013* Kilde: Prognose Videncenter for landbrug dec

9 Landbrugets indtjening* Driftsresultat landbrug sektorniveau, mia. kr ** 2011** 2012** 2013** 1,0-9,9 0,9 5,8 4,9 3,8 Gennemsnit pr. bedrift, kr. Driftsresultat landbrug Personlig indtjening Årets resultat før skat *Inkluderer alle bedrifter over 10 ha eller med et standard DB over kr. Modsat tidligere prognoser indregnes kursgevinst/tab for gæld ikke i prognosen **Prognose og foreløbige regnskaber Driftsresultat for gennemsnitlige heltidsbrug og bedste tredjedel kr. Gns Alle heltidsbrug Bedste tredjedel ) Modsat tidligere prognoser indregnes kursgevinst/tab for gæld ikke i prognosen 2) Baseret på prognose og foreløbige regnskaber Kilde: Prognose for landbrugets økonomiske resultater , Videncenter for landbrug, december2011 9

10 Stor spredning i producenternes økonomiske formåen Kilde: Økonomikongres 6. december 2011, Økonomiske prognoser, Videncenter for landbrug Andre sammenstillinger tyder på, at 8-10 % af heltidsbrugende svarende til ca brug er sammenbrudstruede af økonomiske problemer (høj gæld/lav effektivitet). 10

11 Antal salg fri handel opgjort pr. kvartal Landbrug 2-5 ha Landbrug ha Landbrug ha Landbrug, mere end 100 ha Kilde: Danmarks Statistik, opdateret

12 Prisudvikling landbrugsejendomme sammenlignet med privatboliger Enfamiliehuse Landbrug i alt Ejerlejligheder Kilde: Danmarks Statistik, opdateret

13 Landbrugets gældsforhold Gæld i alt ultimo 2010: 359 mia. kr. 272 mia. kr. realkreditgæld. Heraf 87 % variabelt forrentede lån og 60 % afdragsfrie lån. Stor rentefølsomhed. Rente stigning på 1% point øger landbrugets renteomkostninger med 3 mia. kr., alt andet lige. Gæld, i alt, mia. kr Renterudgifter, mia. kr Gæld i alt Renteudgifter Kilde: Landbrug Fødevare, Danmarks Statistik og Nykredit 13

14 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 4.kvt. 4.kvt. 4.kvt. 4.kvt. 4.kvt. Afdragsfrihed udlån landbrug 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brutto udlån M/afdrag U/afdrag % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obligationsrestgæld M/afdrag U/afdrag Kilde: Nykredit bestandsdatabasen 14

15 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 1.kvt. Fordeling af valuta på bestand landbrug mia. kr 120 Obligationsrestgæld EURIBOR Tlån Euro DKK i alt Obligationsrestgæld, 3. kvartal 2011 EURIBOR 35% DKK i alt 33% Tlån Euro 32% Kilde: Nykredit bestandsdatabasen 15

16 Hvad anbefaler Nykredit

17 . Hvorfor har mange landmænd valgt EURO-finansiering? 7,00% 6,00% DKK3M EUR3M 1. Rentebesparelse: Historisk har EUR renten været lavere end DKK renten. 5,00% 4,00% 2. Skatteargument: Visse omkostninger i forbindelse med låneetablering har kunnet fratrækkes i skat i forbindelse med afvikling af lånet 3,00% 3. Indtægter i EURO: Hektarstøtte 2,00% 1,00% 4. Fastkurssamarbejde mellem EUR og DKK. Dvs. EURO er historisk blevet betragtet som lavrisikovaluta 0,00% Hvilke argumenter er stadigvæk gældende? Skal vi fra EUR til DKK? Hvad foreslår I? Hvad anbefaler Nykredit?

18 Låntagning i EUR anbefales ikke længere 50% EUR langsigtet 0% EUR langsigtet Note: Anbefalingen tager udgangspunkt i et selskab uden kommercielle eksponering på EUR. Anbefalingen omfatter nyoptag af finansiering. Fra sommeren 2011 anbefales tillige nedlukning af eksisterende EUR-finansiering.

19 Hvordan har renten udviklet sig historisk

20 Hvad koster penge

21 Hvad har de gang i??? NY DLR-bank med engagement på DKK 3 Mia. Hvilke engagementer skal ligge der? Deltager Nykredit???

22 Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier Struktur Afkast Aktierne 10 ligevægtede amerikanske aktier noteret i lokal valuta (USD): 30% 1. HJ Heinz 2. Kraft Foods 3. Kellogg 4. Johnson & Johnson 5. Eli Lilly 6. AT&T 7. Coca-Cola 8. McDonald's 9. Procter & Gamble 10. Verizon Communications 0% 0% 30% Aktiestigning Valuta Løbetid Udstedelseskurs DKK 3½ år 100 (indlån) Indlånsrente 0% Loft på aktieafkast Individuelt loft på hver af de 10 aktier på 30-35% dog minimum 30% Aktiekonto Amerikanske aktier

23 Er Aktiekonto interessant for dig? Med Aktiekonto får du: muligheden for et attraktivt afkast med begrænset risiko for at miste dit indskud. Risikoen på selve afkastet er høj. muligheden for at få del af en evt. aktieoptur, på 10 amerikanske aktier, uden at købe selve aktien. muligheden for at få del i et generelt økonomisk opsving i USA i form af forbedret US dollar kurs overfor danske kroner. en alternativ investeringstype, som er et supplement til aktier, obligationer og kontantindskud. en bund under din investering i nervøse markeder. Aktiekonto Amerikanske aktier

24 Hvad er Nykredits budskab. Trim din virksomhed Sørg for at holde dig likvid Overvej om valutasammensætning af lån rigtig Gå længere ud på rentekurven med en del af din portefølje God ide til anbringelse af sparepenge

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 30. SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.286 mio. kr. mod 2.724 mio.

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere