Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland"

Transkript

1 Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): g DDKM 2. vers. Gyldighed: Dkumentbrugere: Hjemmefødselsrdning Sjælland Redaktør: Kvalitetskrdinatr Fagligt ansvar: Kvalitetskrdinatr Gdkendt HOS: Ledelsesansvar: Bestyrelsen Gdkendt RS: pdc Frmål At sikre, at visitatiner til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland indehlder alle relevante kliniske g øvrige infrmatiner med henblik på at understøtte smidig g krrekt visitatin samt et hensigtsmæssigt, krdineret patientfrløb. Anvendelsesmråde Denne retningslinje gælder fr alle visitatiner vedrørende gravide kvinder med ønske m hjemmefødsel, g gælder derfr fr visitatiner fra praktiserende læger, sygehuses jrdemdercentre samt svangreambulatrier til Hjemmefødselsrdning Sjælland. Endvidere gælder den fr alle visitatiner fra Hjemmefødselsrdning Sjælland til praktiserende læge g sundhedsplejersker, samt sygehusenes jrdemdercentre, svangreambulatrier g afdelinger, fødeg barselsafdelinger samt nenatal- g børneafdelinger. Jrdemødre i Hjemmefødselsrdning Sjælland henviser ikke til intensiv terapienhed kun til de før nævnte afdelinger, hvrfra vagthavende læge ved behv henviser til intensiv afdeling. Organisatin g ansvar Praktiserende læger g sygehusenes jrdemdercentre g svangreambulatrier i Regin Sjælland har ansvar fr at infrmere gravide kvinder m deres mulighed fr visitatin til hjemmefødsel med Hjemmefødselsrdning Sjælland, g i tilfælde af kvindens ønske m hjemmefødsel eller infrmatin herm da at fremsende kpi af hendes vandre- g svangrejurnal til jrdemderteamet i kvindens bpælskmmune. Der frefindes retningslinje fr visitatin til Hjemmefødselsrdning Sjælland i d4 (Regin Sjællands dkumentstyringssystem), sm sygehusene skal rette sig efter. Jrdemderteamet i kvindens bpælskmmune har ansvar fr, hurtigst muligt efter mdtagelse af jurnal, at tilbyde kvinden besøg i hjemmet Jrdemødre med virke i Hjemmefødselsrdning Sjælland har ansvar fr at infrmere gravide kvinder m deres mulighed fr visitatin til sygehusenes jrdemdercentre mhp. sygehusfødsel g i tilfælde af kvindens ønske herm da at fremsende kpi af hendes vandre- g svangrejurnal til jrdemdercentret ved det sygehus, hvr kvinden har prettet jurnal. Jrdemdercentret har herefter ansvar fr at tilbyde kvinden knsultatin. Jrdemødrene i Hjemmefødselsrdning Sjælland har endvidere ansvar fr at visitere den gravide kvinde til yderligere behandling hs egen praktiserende læge, svangreambulatrium, svangre- eller fødeafdeling ved behv i graviditeten g under fødslen, samt til praktiserende læge g sundhedsplejerske samt ved behv til barselsafdeling g/eller nenatal-/børneafdeling efter fødslen. Jf. Jurnal g dkumentatin har jrdemderen ansvar fr at pbevare kpi af epikrise til praktiserende læge med angivelse af afsendelsestidspunkt samt kpi af fødselsanmeldelse til sundhedsplejerske, således at der i frbindelse med jurnalaudit t gange årligt kan vurderes, m den angivne tidsfrist fr fremsendelse af disse frmularer er verhldt.

2 Visitatin til Hjemmefødselsrdning Sjælland Alle gravide, der ønsker nærmere infrmatin m hjemmefødsel, henvises til Hjemmefødselsrdning Sjælland, sm tilbyder infrmerende besøg i hjemmet. Ved dette besøg vil jrdemderen efter grundig gennemgang af kvindens anamnese, infrmere kvinden m frdele g ulemper ved valg af hjemmefødsel. Gravide med singletngraviditet g frventet spntant frløbende, ukmpliceret fødsel kan gennem hele graviditeten visiteres til hjemmefødsel. Hjemmefødsel er et tilbud til både førstegangs- g flergangsfødende. Kvinder, der ønsker at føde i eget hjem, har ret til jrdemderbistand, gså selvm faglige frhld i denne eller tidligere graviditeter eller ved den knkrete hjemmefødsel indikerer, at kvinden bør anbefales g af jrdemderen tilrådes fødsel på sygehus. Sådanne frhld kunne være: Tidligere: perinatalt dødt barn, samt evt. perinatal skade skulderdystci abrupti placenta eklampsia secti Akut transfusinskrævende blødning efter tidligere fødsel (blødning > 1000 ml) Abnrm uterus Medicinske sygdmme Gastric bypass-peratin Psykisk sygdm, vurderes individuelt i samråd med praktiserende læge, ved tvivl vedr. medicin kntaktes psykiater BMI > 35 Kvinder med følgende frhld kan visiteres til hjemmefødsel, men skal anbefales at blive fulgt af bstetriker i svangreambulatrium: IUGR i tidligere graviditet Tidligere svær præeklampsi Derfr visiteres: gravid, der ønsker nærmere infrmatin m hjemmefødsel gravid, der ønsker hjemmefødsel, evt. på trds af anden anbefaling. Praktiserende læger, sygehuses jrdemdercentre g svangreambulatrier fremsender kpi af kvindens vandre- g svangrejurnal til jrdemderteamet i kvindens bpælskmmune: Område Øst, kntakt Karen Ingversen, Falkevej 3, 2., 2400 København NV, tlf : Greve, Slrød, Køge, Ringsted, Næstved, Faxe g Stevns. Område Syd, kntakt Tina Lysgaard, Skvduevej 22, 4700 Næstved, tlf : Vrdingbrg, Guldbrgsund g Llland. Område Vest, kntakt Susanne Warming, Enebærvej 1, 4200 Slagelse, tlf : Srø, Slagelse g Kalundbrg. Område Nrd, kntakt Jette Hummelshøj, Østergade 29, 4000 Rskilde, tlf : Rskilde, Lejre, Hlbæk g Odsherred. Visitatin fra Hjemmefødselsrdning Sjælland Sm hvedregel er henvisninger af gravide, fødende g barslende fra Hjemmefødselsrdning Sjælland til reginens sygehusafdelinger akutte henvisninger. Henvisninger af gravide g barslende fra Hjemmefødselsrdning Sjælland til praktiserende læge g sundhedsplejerske er elektive.

3 Akut henvisning Generelt gælder i Regin Sjælland, at akutte henvisninger fregår ved telefnisk henvendelse til sundhedsfagligt persnale i den afdeling hvrtil henvisning fretages, g at der efterfølgende fremsendes supplerende plysninger m den henviste patient. Ved alle henvisninger plyses følgende i.f.m. telefnisk henvendelse: præsentatin af henviser beskrivelse af det aktuelle helbredsprblem, inkl. en krt sygehistrie g de bjektive fund kvindens samt efter fødslen gså barnets identitet m kvindens pårørende er underrettet. På dette link findes tlf.-nr. til afdelinger på Regin Sjællands sygehuse: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinfrmatin/almenpraksis/sjaelland/patientfrleb/visitatin-vejledninger/akutte-henvisninger/ Graviditeten Kvinden anbefales g tilrådes henvisning til svangre- eller fødedeling på det sygehus, hvr hun har prettet jurnal, i tilfælde af: gemelli placentainsuffiens lig- eller plyhydramnis hypertensin præeklampsi gestatinel diabetes (GDM) gruppe B streptcc-infektin (GBS) primært (genitalt) herpesudbrud (GA 37+0 til 42+0) graviditetslængde 42 fulde uger behv fr igangsættelse af fødslen skønnet fr strt eller fr lille fster indsættende fødsel før Dat g indikatin fr akut henvisning nteres i kvindens vandre- g graviditetsjurnaler. Svangre- g fødeafdeling har kpi af den gravides svangrejurnal, g hun medbringer sin pdaterede vandrejurnal, hvrfr det ikke er relevant at fremsende yderligere plysninger m hende. Fødslen Inden barnets fødsel anbefales kvinden henvisning til fødsel på det sygehus, hvr hun har prettet jurnal, i tilfælde af: påvirket almentilstand hs kvinden eller barnet manglende lindring af uhåndterbar smerte bstruktiner af fødslens frløb, sm ikke har kunnet afhjælpes i hjemmet kvindens ønske m sygehusfødsel. Efter barnets fødsel anbefales henvisning til sygehus i tilfælde af: påvirket almentilstand hs kvinden eller barnet patlgisk blødning fastsiddende placenta bristning, sm kræver vurdering/suturering af læge tilstand hs barnet, der kræver akut pædiatrisk tilsyn. Jf. Patientidentifikatin prettes erstatningspersnnummer til barnet, g jf. Jurnal g dkumentatin afleveres udfyldt verflytningsjurnal eller kpi af fødejurnal snarest efter ankmsten til afdelingen. Barselsperiden Kvinden anbefales henvisning til barselsafdeling på det sygehus, hvr hun har prettet jurnal, i tilfælde af: påvirket almentilstand patlgisk blødning patlgisk smerte

4 ammeprblemer, der ikke afhjælpes ved dagligt jrdemderbesøg. Barnet anbefales henvist til nenatal- eller børneafdeling i tilfælde af: påvirket almentilstand frhld, der kræver akut pædiatrisk tilsyn. I begge tilfælde prettes Jf. Patientidentifikatin erstatningspersnnummer til barnet. Kvinden medgives eller der fremsendes kpi af barselsjurnal, inkl. krt resumé af fødselsfrløb, resultat af børneundersøgelse samt evt. behandling efter fødslen. Kvinden bedes m at bringe barselsjurnal med tilbage (sygehuset kan kpiere, hvis behv). Elektiv henvisning Graviditeten Kvinden anbefales henvisning til praktiserende læge i tilfælde af: behv fr lægelig behandling uden specifik relatin til graviditeten behv fr videre henvisning, uden begrundelse i patlgisk udvikling af graviditeten. Kvinden retter selv henvendelse til praktiserende læge, sm har kpi af hendes svangrejurnal, g hun medbringer pdateret vandrejurnal, hvrfr fremsendelse af yderligere plysninger ikke er relevant. Hvis jrdemderen skønner det sundhedsfremmende fr graviditetens frløb g/eller fr kntinuiteten i kvindens frløb, ringer jrdemder efter aftale med kvinden til praktiserende læge g frelægger prblemstillingen g aftaler evt. tid fr knsultatin på kvindens vegne. Kvinden anbefales henvisning til sygehusets jrdemdercenter i tilfælde af: kvindens ønske m visitering til sygehusfødsel, uden begrundelse i patlgisk udvikling af graviditeten. Jrdemderen fremsender kpi af kvindens vandre- g svangrejurnal til jrdemdercentret ved det sygehus, hvr kvinden har prettet jurnal, g beder dem m at tilbyde kvinden knsultatin der. Barselsperiden Kvinde g barn henvises til praktiserende læge g sundhedsplejerske: Praktiserende læge: ikke akutte tilstande, der kræver lægelig vurdering. senest t hverdage efter fødslen sendes epikrise til praktiserende læge, jf. retningslinje Epikrise til praktiserende læge. Sundhedsplejerske: snarest muligt indenfr det første døgn efter fødslen gives telefnisk meddelelse m fødslen senest t hverdage efter fødslen sendes kpi af fødselsanmeldelse. Definitiner Behandling mfatter efter denne lv [Sundhedslven] undersøgelse, diagnsticering, sygdmsbehandling, fødselshjælp, genptræning, sundhedsfaglig pleje samt frebyggelse g sundhedsfremme i frhld til den enkelte patient. 1 Mål fr kvaliteten af henvisninger I frbindelse med jurnalaudit t gange årligt vurderes det, m der, i tilfælde af verflytning til sygehus i.f.m. fødslen, i kvindens fødejurnal er indført ntat m verflytning/henvisning eller freligger kpi af verflytningsjurnal. Endvidere vurderes det, m fremsendelse af epikrise til praktiserende læge g kpi af fødselsanmeldelse til sundhedsplejerske efter fødslen er sket indenfr den angivne tidsfrist. 1 Lvbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, kap. 58, 59, 60 g 61 Sundhedslven med eventuelle senere ændringer, https://www.retsinfrmatin.dk/frms/r0710.aspx?id=130455

5 Målet er, at der ved alle (100 %) verflytninger/henvisninger i frbindelse med fødslen skal være jurnalntat eller verflytningsjurnal, g tidsfristen fr fremsendelse af epikrise g kpi af fødselsanmeldelse skal være verhldt i.fm. alle hjemmefødslerne, jf. aftale med Regin Sjælland. Hvis målene ikke nås, debatteres i gruppen hvilke tiltag, der skal iværksættes, fr at målene kan nås ved næste jurnalaudit. Referencer Regin Sjælland: Henvisninger, dkumentnr vers. 7, Regin Sjælland: Hjemmefødsel visitatin, dkumentnr , vers. 1. Praksisinf nr. 10, nvember Akutte indlæggelser på Regin Sjællands sygehuse, Oversigt ver afdelinger g lkatinsnumre ved akut henvisning, https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinfrmatin/almenpraksis/sjaelland/patientfrleb/visitatin-vejledninger/akutte-henvisninger/

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere