DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10"

Transkript

1 Nr Oktober årgang DIÆTISTEN Mad og Medicin AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10 Tjek medicinlisten, når du vejleder Læs mere på side 23 Psykofarmaka får ofte "hele skylden" for vægtøgning Læs mere på side 27

2 SEKRETARIATSADRESSE Foreningen af Kliniske Diætister C/O NORSKER OG CO. ADVOKATER Landemærket København K. Tlf Mandag - fredag kl UDGIVER Foreningen af Kliniske Diætister ISSN REDAKTØR Ulla Mortensen Tlf ANSVARSHAVENDE Ginny Rhodes DEADLINES NÆSTE UDGIVELSE Sidste frist for annoncer 5. oktober Sidste frist for indlæg 15. oktober. Nr. 120 udkommer december Indlæg og annoncer sendes til sekretariatet, mrk.: Diætisten DESIGN, PRODUKTION OG TRYK AD-Work. Tlf INDHOLDSFORTEGNELSE Interaktioner mellem mad og lægemidler 5 AK-behandling ingen undskyldning for IKKE at spise grønt 10 Kost ved graviditet efter gastric bypass 13 Liste over hyppigt anvendte lægemidler og interaktioner med mad 19 FaKD indkalder til generalforsamling 20 Tjek medicinlisten, når du vejleder din patient 23 Psykofarmaka får ofte hele skylden for vægtøgning 27 MØDE- OG KONGRESKALENDER Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg, så de fremstår mere læsevenlige. Annoncer og indlæg i Diætisten udtryk ker ikke nødvendigvis redaktionens og Forenin gen af Kliniske Diætisters holdning. BESTYRELSEN Formand Ginny Rhodes. Næstformand Mette Pedersen. Kasserer Helle Ronneby. Øvrige medlemmer Maria Gamborg. Dorthe Wiuf Nielsen. / Margit Oien Nielsen. Marie-Louise Hartvig. Sofie Wendelboe. Suppleant Lonneke Hjermitslev. Line Rosgaard Dongsgaard REGIONSFORMÆND REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION SYDDANMARK REGION MIDTJYLLAND REGION NORDJYLLAND Dorthe Lindschouw Kaasgaard. Johnna Bork Christensen. Helene Andresen. Line Rosgaard Dongsgaard. Lonneke Hjermitslev. 2 Indholdsfortegnelse Diætisten nr

3 Mad og medicin et overset samarbejdsområde? Ginny Rhodes Formand Jeg tror, vi er en hel del ernæringsprofessionelle, der til enhver tid godt vil stille os op og argumentere for, at mad er medicin. Jeg tror også, at rigtig mange har skullet hjælpe til med råd om mad, der influerer på medicin, enten ved at mindske effekten af samme, eller det modsatte. Men hvor mange ved egentlig, hvor ofte det er et problem? Og hvor mange forskellige vanskeligheder, der kan ligge i kombinationen mad og medicin? Skal jeg være ærlig, så er der et par detaljer, jeg er blevet klogere på, efter at have læst artiklerne i dette blad. Og det har givet stof til en del eftertanke: er i behandling med blodtryksmidler som diuretika og calciumantagonister. 10 pct. af befolkningen har fx fodsvamp og dermed brug for antimykotika. Quinoloner antibiotika til systemisk brug benyttes dagligt på vores hospitaler mod infektioner. Over 1,2 mill. danskere har mindst én af de fem kroniske sygdomme, svarende til ca. 30 pct. af befolkningen over 18 år. Ja, man kan blive ved (er der nogle raske derude efterhånden?). Bare en detalje som tidspunkt for indtagelse af medicin i forhold til mad kan have en væsentlig indflydelse på, om den givne medicin har ordentlig effekt. Hvor mange tænker over det? Her kunne jeg godt lige få tanken, at hvis nu der var et ordentligt samarbejde omkring patient/borger, hvor der ikke kun blev set på medicinindtag, men også på kosten, så kunne der måske spares en del medicin, bivirkninger undgås, og en bedre compliance opnås? - Får vi opdateret vores viden tilstrækkeligt på dette område? (der er heldigvis hjælp at hente, bl.a. via interaktionsdatabasen.dk og pro.medicin.dk) - Har vi det nødvendige materiale til vores patienter og borgere? - Og forstår vores patienter og borgere problemstillingerne mht. compliance? - Og hvordan mon det lige forholder sig med denne viden om mad og medicin hos de faggrupper, vi samarbejder med, fx lægerne? Apropos det sidste, så minder det mig om en oplevelse, jeg selv har haft. Grapefrugt, som driller i så mange sammenhænge, figurerede i kosten som morgenmadsjuice hos en hjertepatient. Og en halv grapefrugt var også en favorit, ofte som dessert. Det viste sig, at hjertespecialisten intet viste om grapefrugt i forbindelse med hjertemedicin, men både læge og patient blev heldigvis klogere, og kosten og medicindosis efterfølgende rettet ind. Danskernes medicinforbrug Selv om det blot er et lille eksempel, så sætter det tingene i perspektiv, når man ser lidt på hvor mange, der faktisk er i en eller anden form for medicinsk behandling Omkring danskere skønnes at være i AK-behandling. 25 pct. af befolkningen skønnes at have forhøjet kolesterol, hvoraf mange behandles med statiner. Hvor er diætisten? Men hvad er det så, der foregår derude? Jo, diætisterne spares væk, og kostvejledning og diætbehandling kan man ikke som patient/borger på nogen måde være sikker på at få tilbudt, hverken på hospital eller hjemme i kommunen. Et eksempel: En patient får konstateret tarmkræft og må i den forbindelse have en stomi. Der stilles dog i udsigt, at hvis tarmfunktionen i øvrigt normaliseres, er der ingen grund til, at dette skal være permanent. Men er der hjælp til kosten? Nej, patienten overlades til selv at finde ud af, hvordan kosten sammensættes bedst og desværre gik det ikke helt optimalt, bl.a. med det, man selv kunne finde frem til på nettet. Hospitalet kunne ikke tilbyde diætbehandling ved diætist, men blot en kyndig på området og så i øvrigt jordskoksuppe! Medicinsk behandling blev iværksat, igen uden sammenhæng med kosten. Patienten måtte selv forsøge sig frem, og kun takket være, at patienten selv søgte en diætist efter hospitalsforløbet, blev der rettet op, så tarmfunktionen fungerer bedre, og vægten er stigende. Mon ikke vi kan hjælpe lægerne på deres område lad os være inde over ved medicinsk behandling det vil være til stor gavn for borger og patient. Diætisten nr Leder 3

4 We believe in the power of nutrition. We call it the Nestlé Kundservice: NOURISHING PERSONAL HEALTH

5 Af Kim Dalhoff, MD, DMSc, Klinisk farmakologi, Bispebjerg Universitets Hospital Interaktioner mellem mad og lægemidler Interaktioner mellem føde og lægemidler kan føre til en utilsigtet nedsættelse eller øgning af lægemidlets effekt. Konsekvenser i form af behandlingssvigt eller udvikling af toksiske bivirkninger kan bidrage til øget sygelighed og medføre forlængelse af behandlingstid eller indlæggelse. biotilgængeligheden af visse lægemidler som følge af binding til fiberkomponenterne (fx digoxin). Disse forhold er ofte dårligt belyst, og tillige anvendes flere forskellige definitioner på faste. Generelt forstås ved faste i denne sammenhæng, at fødeindtagelse undlades i mindst en time før og mindst to timer efter lægemiddelindtagelsen. Mekanismer bag føde-lægemiddelinteraktioner Føde-lægemiddelinteraktioner kan inddeles i farmakokinetiske og farmakodynamiske. De farmakokinetiske føde-lægemiddelinteraktioner, hvor fødeindtagelsen interagerer med lægemidlets absorption, fordeling, metabolisme eller elimination, er langt de hyppigste. Der er kun få eksempler på betydende farmakodynamiske føde-lægemiddelinteraktioner, hvor elementer fra føden interagerer med lægemidlet på dettes virkningssted i organismen. Lægemidlets egenskaber Lægemidlernes fysisk-kemiske egenskaber har betydning for deres potentiale for føde-lægemiddelinteraktioner, og såvel forskellige lægemidler fra samme stofgruppe som forskellige formuleringer af identiske lægemidler kan have vidt forskellige kemiske egenskaber, og dermed forskellige føde-lægemiddelinteraktioner. Det er dog generelt ikke muligt alene ud fra kendskab til et lægemiddels fysisk-kemiske egenskaber at forudsige føde-lægemiddelinteraktioner. Måltidets egenskaber Også måltidets størrelse, sammensætning og nøjagtige tidsmæssige relation til lægemiddel - indtagelsen har indflydelse på udvikling af føde-lægemiddelinteraktioner. Således øges biotilgængeligheden (lægemidlets tilgængelighed for det væv, det skal virke i) af lipofile lægemidler ofte af fedtrig føde, enten som følge af øget opløselighed (fx isotretinoin), eller ved stimulation af galdesekretionen (fx griseofulvin). Omvendt kan fiberrig føde reducere Farmakokinetiske effektmål I studier af føde-lægemiddelinteraktioner er ændring i biotilgængelighed som følge af fødeindtagelse et centralt farmakokinetisk effektmål, da lægemiddeleffekten for mange lægemidler er korreleret til biotilgængeligheden. Biotilgængelighed afhænger af lægemiddelabsorption og en eventuel first-pass metabolisme. Ændringer i omfanget af lægemiddelabsorption, enten som følge af en direkte kemisk reaktion mellem lægemiddel og føde (fx kelatdannelse), eller som følge af det fysiologiske respons på fødeindtagelse (fx ændring i ventrikel-ph, galdesekretion og gastrointestinal motilitet), er den dominerende årsag til betydende farmakokinetiske fødelægemiddelinteraktioner. Føde-lægemiddelinteraktioner, hvor kun hastigheden af lægemiddelabsorptionen påvirkes, er hyppige, men sjældent klinisk relevante. Dog kan en høj absorptionshastighed give anledning til høje maksimalkoncentrationer, der kan være ledsaget af koncentrationsafhængige bivirkninger. For andre lægemidler, deriblandt mange antibiotika, afhænger lægemiddeleffekten snarere af det tidsrum, hvor stofkoncentrationen overstiger en vis terapeutisk grænseværdi. Ved rigelig dosering øges dette tidsrum typisk, hvis absorptionshastigheden reduceres. Føde-lægemiddelinteraktioner, der påvirker metabolisme, fordeling eller elimination, er sjældne. Diætisten nr Tema 5

6 Kliniske effektmål Da der ikke altid er en simpel sammenhæng mellem farmakokinetiske effektmål og farmakologisk effekt, kan ændringer i biotilgængelighed kun indikere, at en føde-lægemiddelinteraktion er til stede. For at afgøre, om føde-lægemiddelinteraktionen også har klinisk betydning, må indvirkningen på lægemidlets farmakologiske effekt kvantificeres. De benyttede effektmål vil da afhænge af typen af lægemiddeleffekt (fx antibakteriel, antihypertensiv, lipidsænkende eller antikoagulans-effekt), og for mange lægemidler er en simpel eller nøjagtig kvantitering af den farmakologiske effekt ikke mulig. I de efterfølgende afsnit gives nogle eksempler på farmakokinetiske effektmål (oftest biotilgængelighed) samt en vurdering af den kliniske betydning af nogle vigtige føde-lægemiddelinteraktioner. Antikoagulantia Biotilgængeligheden af warfarin påvirkes ikke af fødeindtagelse. Derimod nedsættes effekten af warfarin som følge af direkte antagonisme ved indtagelse af K-vitaminholdige fødevarer som grøn- og rosenkål, broccoli og spinat samt diverse ernæringspræparater og kosttilskud. Enkeltstående excessiv indtagelse af K-vitaminholdige fødevarer fører dog ikke til klinisk betydende ændring af antikoagulans-effekt, og behandlingsresistens ses først ved betydelig daglig indtagelse gennem mindst en uge. Trods lavt K-vitaminindhold kan stor indtagelse af avocado nedsætte effekten af warfarin, men mekanismen er ukendt. Hjerteglykosider Almindelig fødeindtagelse påvirker ikke biotilgængeligheden af digoxin. Derimod kan et højt indhold af kostfiber, fx i form af fibertilskud, reducere biotilgængeligheden af digoxin med pct. Da det terapeutiske index for digoxin er snævert, kan en generel kostomlægning til en fiberrig diæt (fx indiceret af samtidig hypercholesterolæmi) give risiko for behandlingssvigt og medføre behov for dosisjustering. Diuretika Excessiv indtagelse af kaliumholdige fødevarer, som bananer og spinat, sammen med kaliumbesparende diuretika, kan føre til udvikling af hyperkaliæmi. Dette gælder også natrium-fattig saltsubstitution, der kan indeholde store mængder kalium, hvilket har medført livstruende hyperkaliæmi hos patienter i behandling med spironolakton. Calciumantagonister Effekten af fødeindtagelse på absorptionen af nifedipin afhænger af formuleringen. Da den blodtryksnedsættende effekt afhænger af koncentrationen, er større fluktuationer uhensigtsmæssige, og meget høje koncentrationer er forbundet med risiko for bivirkninger som hypotension, flushing og hovedpine. For nifedipinkapsler og - tabletter reduceres den initiale maksimale koncentration og dermed risikoen for bivirkninger ved samtidig fødeindtagelse, mens biotilgængeligheden og den kliniske effekt bevares. For sustained release depottabletter øges biotilgængeligheden af nifedipin med 31 pct. ved fødeindtagelse, hvilket medfører en signifikant yderligere blodtryksreduktion. Derimod har fødeindtagelse ingen større indvirkning på absorptionen af nifedipin fra controlled release depottabletter. Plasmalipidreducerende midler De forskellige HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner) har meget forskellige kemiske og farmakokinetiske egenskaber. Biotilgængeligheden af lovastatin øges med 50 pct. ved samtidig indtagelse af føde, hvilket giver en øget effekt. Derimod kan indtagelse af fibertilskud eller frugt som led i en kolesterolsænkende diæt kraftigt nedsætte absorptionen af lovastatin med risiko for behandlingssvigt. Biotilgængeligheden af pravastatin reduceres med 31 pct. ved samtidig fødeindtagelse, men da den lipidsænkende effekt ikke påvirkes, tillægges dette ikke klinisk betydning. 6 Tema Diætisten nr

7 Dermatologiske midler Biotilgængeligheden af aknemidlet isotretinoin øges med pct. ved indtagelse til eller kort tid efter et måltid, hvilket øger effekten. Da dosering af isotretinoin titreres efter klinisk effekt og forekomst af bivirkninger, bør isotrenoin tages med en fast måltidrelation. Ved samtidig fødeindtagelse øges biotilgængelighed af psoriasismidlet acitretin med 91 pct., og den interindividuelle variabilitet i biotilgængelighed mindskes, hvorfor dosering af acitretin til et måltid ofte foretrækkes. Tetracycliner Biotilgængeligheden af tetracyclin reduceres med pct. ved samtidig fødeindtagelse, med pct. ved samtidig indtagelse af mælkeprodukter, og med op til 81 pct. ved samtidig indtagelse af jern pga. kelatdannelse. Dette giver risiko for behandlingssvigt over for visse lavfølsomme organismer. Selv beskeden anvendelse af mælk i te eller kaffe er tilstrækkeligt til at reducere absorptionen af tetracyclin med 49 pct. Alle tetracycliner har høj affinitet for kelatdannelse med polyvalente kationer (fx jern, calcium, magnesium og aluminium), som kan indeholdes i forskellige kosttilskud. Quinoloner Biotilgængeligheden af ciprofloxacin påvirkes ikke af fødeindtagelse, men reduceres med pct. ved indtagelse af mælkeprodukter pga. kelatdannelse. Da ciprofloxacin sjældent overdoseres væsentligt, kan dette medføre risiko for behandlingssvigt over for moderat følsomme organismer. Ligeledes reduceres biotilgængeligheden af norfloxacin med pct. ved indtagelse af mælkeprodukter. Også sondeernæringsprodukter kan pga. indholdet af divalente kationer (fx jern, magnesium og zink) give anledning til kelatdannelse med quinoloner. Antimykotika Biotilgængeligheden af itraconazolkapsler øges med pct. ved samtidig fødeindtagelse, hvilket afspejles i et bedre klinisk respons. Interaktionen tilskrives effekten af mavesyre, idet itraconazol er en svag base, der kun er opløselig ved lavt ph. Biotilgængeligheden af griseofulvin øges med pct. ved samtidig fedtrig fødeindtagelse, men ikke ved indtagelse af kulhydrat eller protein. Hos børn øges biotilgængeligheden af griseofulvin med 900 pct. ved indtagelse med mælk, og indtagelse ved faste giver risiko for behandlingssvigt. Tuberkulosemidler Fødeindtagelse nedsætter biotilgængelighed af isoniazid med pct., hvilket kan give risiko for behandlingssvigt. Isoniazid er endvidere en monoaminoxidasehæmmer, hvorfor forsigtighed med tyraminholdige fødevarer må anbefales. For rifampicin reduceres biotilgængeligheden med op til 26 pct., men da tidsrummet med baktericide koncentrationer ikke påvirkes, er risikoen for behandlingssvigt ringe. Antiinflammatoriske og antireumatiske midler Absorptionen af de fleste NSAID-præparater forsinkes, men reduceres ikke i væsentlig grad af samtidig fødeindtagelse. Med mindre en hurtigindsættende effekt er påkrævet, foretrækkes ofte indtagelse til måltider for at mindske de gastrointestinale bivirkninger. Midler mod knoglesygdomme For bisfosfonater er effekten af fødeindtagelse meget markant som følge af udtalt kelatdannelse med divalente kationer i føden. Biotilgængeligheden af clodronat reduceres med 31 pct. ved indtagelse ½ time før et måltid, med 90 pct. ved indtagelse til et måltid, og er fortsat efter 2 timer reduceret med 66 pct. Tilsvarende reduceres biotilgængeligheden af alendronat med pct. ved indtagelse, samtidig med og i mindst 2 timer efter et måltid, hvilket kan medføre behandlingssvigt. Indtagelse af kaffe eller appelsinsaft er tilstrækkeligt til at reducere biotilgængeligheden af alendronat med 60 pct. Clodronat og alendronat skal således indtages med vand mindst 2 timer efter og mindst ½-1 time før fødeindtagelse (fx før morgenmåltidet). For etidronat giver samtidig fødeindtagelse anledning til 100 pct. malabsorption, mens dosering i Diætisten nr Tema 7

8 midten af en 4-timers faste periode giver fuld klinisk effekt. Konklusion Som det fremgår, er der stor variation i omfang og klinisk relevans af føde-lægemiddelinteraktioner. De vigtigste tilfælde er forbundet med stor risiko for behandlingssvigt ved fødeindtagelse. For en del lægemidler er der farmakokinetisk evidens for en føde-lægemiddelinteraktion, uden at denne synes væsentligt at påvirke den kliniske effekt, og for visse lægemidler medfører fødeindtagelse en øget biotilgængelighed og klinisk effekt, der oftest er hensigtsmæssig. For lægemidler med et snævert terapeutisk index, kan selv små ændringer i dosis/respons-forhold have stor konsekvens. Hos enkelte patienter, hvor vedligeholdelsesdosis af et sådant lægemiddel varierer uforklarligt, kan føde-lægemiddelinteraktion være en årsag, og lægemiddelindtagelse med en fast måltidsrelation bør forsøges. For lægemidler, hvor samtidig fødeindtagelse mindsker de subjektive gener for patienten, kan kendskab til disse forhold hjælpe til at sikre compliance. Mange variable forhold hos patienter, såsom kostvaner, sygdomstilstande, polyfarmaci, compliance og særlig følsomhed for enkelte lægemidler gør, at behandlingen ofte må tilpasses patienten individuelt. Lægen må forudsættes at have kendskab til potentielle føde-lægemiddelinteraktioner og derudfra afgøre, om de er relevante for den enkelte patient. Referencer 1. Schmidt LE, Dalhoff K. Food-drug interactions. Drugs 2002; 62: Schmidt LE, Dalhoff K. Interaktioner mellem føde og lægemidler. Rationel Farmakoterapi. November Dalhoff K, Kanfer I. Effect of food on bioavailability and the assessment of bioequivalence. In: Generic Drug Product Development. Volume 180; Informa Healthcare UDNYT DINE TALENTER Tag den Ernæringsfaglige diplomuddannelse og bliv klar til nye udfordringer i dit arbejdsliv. Vi styrker din specialistviden og giver dig et nyt perspektiv på din praksis. Undervisningen bygger på nationale og internationale forskningsresultater. Vi udbyder der modulerne Human ernæring og sundhedsfremme Tirsdage kl fra 29. januar til 15. maj 2013 Kroppen og fysisk aktivitet Tirsdage kl fra 27. august til 10. december 2013 Tjek ucsyd.dk/diplom diplom eller ring HADERSLEV 8 Tema Diætisten nr

9 Når du sender er din patient t trygt t hjem fortsætter Mediq Danmark s diætister dit arbejde V i lø ser ernæringsproblemer, samt giver neutrale råd og vejledning til din patient i eget hjem og på plejecentre. Ernæringsdrikke, tilskudsprodukter, spro sondeernæring og tilbehør når viden er vigtig B e stil vores nye katalog for k linisk ernæring. Tlf Fax Få mere viden om produkter på vores hjemmeside mediqdanmark d k.dk. Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby... når viden er vigtig g

10 Af Margit Vesterlund, klinisk diætist, Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding AK-behandling ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Margit Vesterlund Peroral Anti-Koagulationsbehandling (AK-behandling) er en blodfortyndende behandling, der gives i forbindelse med forskellige hjertekarsygdomme. Der er flere hovedgrupper af patienter, der typisk kommer i AK-behandling: patienter med ny hjerteklap, med atrieflimren/-flagren, med dyb venetrombose samt patienter, der har haft blodprop i lungerne eller skader i hjertet efter en større blodprop (post-ami) (1). Omkring danskere skønnes at være i AK-behandling. Formålet med AK-behandlingen er at forebygge trombedannelse ved at nedsætte blodets evne til at koagulere. Lægemidlerne, der bruges, sælges under navnene Marevan, Marcoumar, Waran og Warfarin Orion (2). AK-behandlingen virker kraftigere end behandling med fx hjertemagnyl, dipyridamol (Persantin) og clopidogrel (Plavix) m.fl. Koagulationsevnen skal lige netop reduceres så meget, at der ikke dannes nye blodpropper, men samtidig ikke så meget, at man risikerer at få blødninger. Behandlingen overvåges nøje ved at måle blodets INR-værdi. INR står for International Normaliseret Ratio. En INR på 2 betyder, at blodet er dobbelt så lang tid om at størkne som normalt. En høj INR-værdi øger risikoen for blødning, mens en lav INR øger risikoen for trombedannelse. Ofte stræbes efter en INR-værdi mellem 2.0 og 3.0, men dette er individuelt. Behandlingen kan styres af egen læge, sygehus eller af patienten selv efter grundig uddannelse. Måler patienten selv, tjekkes INR oftest én gang ugentligt. Er det egen læge eller sygehus, der overvåger behandlingen, går der ofte længere tid mellem målingerne, typisk 4-6 uger. K-vitamin i større mængder øger blodets evne til at koagulere. K-vitamin virker lige modsat AK-behandlingen og kan derfor påvirke denne. K-vitamin findes i varierende mængder i mange fødevarer - især i grønne grønsager. På lister over indhold af K-vitamin i fødevarer ses et højt indhold i især spinat, broccoli, rosenkål og grønkål (se tabel 1). Sensitiviteten for AK-behandlingen kan påvirkes ved et indtag på over 250 ug K-vitamin dagligt. Dette fører i praksis til en tommelfingerregel om at begrænse spinat, broccoli, rosenkål eller grønkål til maks. 100 g dagligt i alt. Man bør være opmærksom på folk, der lever helt eller delvist vegetarisk, da de ofte kan komme op på et betydende indtag af K-vitamin, eftersom det også findes i sojamel, -bønner og olie samt i kikærter. Desuden i tang og grøn te. Men indtages K-vitamin i nogenlunde samme mængder dagligt, indstilles medicinen efter dette. Det er store udsving i K-vitaminindtagelsen, der bør undgås. Der findes også et højt indhold af K-vitamin i persille og purløg samt andre krydderurter, men i praksis er der ingen grund til at undgå det grønne drys, da det vægtmæssigt stort set er uden betydning. I mit daglige arbejde, som klinisk diætist i Hjerteforeningen, møder jeg ofte personer, der undlader frugt og især grønt på grund af misinformation og/eller manglende viden 10 Tema Diætisten nr

11 om, hvilke få fødevarer, der er relevante at fokusere på, når man er i AK-behandling. Selvom man er i AK-behandling, bør man spise de 600 g frugt og grønt, som alle voksne anbefales at få dagligt. Alkohol kan øge effekten af AK-behandlingen, hvorfor det frarådes at indtage større mænger ad gangen (>3 genstande (2,3)). Ofte fortæller patienter om højere INR efter ferier sydpå, hvor der typisk er drukket mere vin, øl, drinks eller lign. end vanligt, foruden at kosten måske har været anderledes. Indtag af større mængder avocado er set at nedsætte effekten af AK-behandlingen (2). Andre typer medicin (fx Paracetamol), naturlægemidler (fx fiskeolie) og kosttilskud (fx perikum og tranebærsaft) kan også påvirke AK-behandlingen. Påbegyndes eller ophøres med nogle af disse, er det vigtigt at gøre opmærksom på dette til den læge, der styrer behandlingen. Endvidere kan feber samt forskellige sygdomme (lever- og galdevejssygdomme m.fl.) øge effekten af AK-behandlingen (2). Referencer 1. Rasmussen LH, Grove ECL, Husted SE, Larsen TB, Jespersen J og Christensen TD. Vitamin K-antagonistbehandling. DCS NBV Den Nationale kardiologiske behandlingsvejledning rev. april Vitamin K-antagonister, rev (lokaliseret ) 3. Nielsen JD, Vitamin K-antagonister, rev , Dansk Lægemiddelinformation A/S (DLI) Tabel 1 Fødevare ug K-vitamin pr. 100 g Tang 1385* Persille, rå 790 Spinat, rå 560 Sojaolie 540 Spinat, hk. dybfrost 340 Korianderblade 310 Purløg 310 Kikærter, tørrede rå 264 Broccoli 260 Rosenkål, rå / dybfr. 250 Grønkål, rå / dybfr. 250 Sojamel 200 Spidskål 170 Mungbønner, tørrede 170 Bønner, hvide tørrede 170 Bønner, brune tørrede 170 Rødkål, konserves 149 Rødkål, rå 149 Æg, hele. past. dybfr. 147 Salat, hovedsalat 130 Salat, iceberg 112 *K-vitaminindhold i tang er fra reference (2) Kilde: Dankost Pro. Kender du interaktionsdatabasen.dk? Formålet med Interaktionsdatabasen er at gøre behandlingen med lægemidler mere effektiv og sikker, og fremme kvaliteten i patientbehandlingen, herunder bidrage til rationel farmakoterapi. Redskabet er let at anvende i den kliniske hverdag, og der er, på højt fagligt niveau, skabt konsensus om rekommandationer og beskrivelser af interaktioner mellem lægemidler. Etableringen af Interaktionsdatabasen ( ) var et fælles projekt mellem Danmarks Apotekerforening, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Lægemiddel Information A/S og Institut for Rationel Farmakoterapi. Lægemiddelstyrelsen står for driften og vedligeholdelsen af databasen. Tjek Diætisten nr Tema 11

12 Tænk hvis du kunne reducere risikoen for allergi hos børn med 50% 1 NAN H.A. 1 den eneste modermælkserstatning som beviseligt reducerer risikoen for allergi hos børn op til 6-års alderen 1,2,3 Smagen af hydrolyseret modermælkserstatning falder ikke altid i god jord hos de små og det kan medføre store frustrationer hos deres forældre. NAN H.A. 1 er det velsmagende alternativ med dokumenteret effekt. Faktisk er NAN H.A. 1 den eneste partielt hydrolyserede modermælkserstatning som i hele 15 større kliniske studier har vist effektivt at modvirke udviklingen af allergi hos op til 52% af ikke brysternærede børn med allergi i familien. Ny forbedret emballage For mere information kontakt venligst din produktspecialist Lis Vinther på tlf eller mail. Vigtig information: Brystmælk er den bedste ernæring for det lille barn i de første levemåneder. Hvis det er muligt, bør det altid være førstevalg. 1. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of allergic diseases. Curr Med Res Opin. 2010;26(2): von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U et al. Preventive effect of hydrolysed infant formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI). J Allergy Clin Immunol 2008;121: (GINI study only shows effect on atopic dermatitis). 3. Alexander DD, Cabana MD. Partially hydrolyzed 100% whey protein infant formula and reduced risk of atopic dermatitis: a meta-analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50: Sammenlignet med almindelig NAN 1.

13 Af Lotte Juul Madsen, klinisk diætist med speciale i bariatri Kost ved graviditet efter gastric bypass Efter gastric bypass stilles store krav til kostens sammensætning på grund af de ernæringsmæssige udfordringer med begrænset fødeindtag samt malabsorption. Det anbefales, at diætisten følger patienten tæt gennem graviditet og ammeperiode med henblik på at få sammensat en diæt med lav volumen, som kan sikre patienten og barnet en sufficient ernæring. Risiko for mangeltilstande hos moderen Når moderen har gennemgået gastric bypass, betyder det, at optagelsen af vitaminer og mineraler er nedsat. Gastric bypass er en kombination af en restriktiv og en malabsorptiv procedure (1). Fødeindtagelsen begrænses af den lille nye mavesæk, og næringsoptaget nedsættes på grund af omlægning af øvre del af tyndtarmen. Gastric bypass har således konsekvenser for fordøjelsen på flere måder. Lotte Juul Madsen Der er flere gode grunde til at vente med graviditet til 18 måneder efter operationen gastric bypass. Primært, fordi operationen medfører et vægttab svarende til pct. af overvægten (1), og undervejs i dette store vægttab er kroppen i katabol fase. Operationen medfører malabsorption, og det tærer hårdt på kroppens depoter af vitaminer og mineraler. Endnu ved man ikke helt præcist, hvordan dette påvirker fosteret (2). Generelt kræver en graviditet, at moderen er i god ernæringstilstand, og at kroppen er i en stabil fase, hvor næringsstoffernes depoter er i balance. I Danmark har man derfor valgt at anbefale antikonception i de første 18 måneder efter gastric bypass (2). En graviditet efter gastric bypass kræver hyppig kontakt med obstetrisk afdeling. Der oprettes nu på landsplan særlige obstetriske specialeenheder med ekspertise til at varetage og sikre gode graviditetsforløb for netop denne patientgruppe. Dette for at forebygge de risici, der kan være forbundet med graviditet efter gastric bypass (2): Risici forbundet med graviditet efter gastric bypass. n Risiko for at føde børn med for lav fødselsvægt/underernærede børn n Risiko for dårlig ernæringstilstand hos moderen pga. lavt kostindtag, hyppige opkastninger n Risiko for mangeltilstande hos mor (barn) pga. malabsorption af vitaminer og mineraler n Risiko for intern herniering øges på grund af barnets pres. Risikoen er hyppigst i 3. trimester. Det kan være svært at skelne mellem symptomer på intern herniering og almindelige graviditetsgener (2,3) Figur 1. Illustration af operationen gastric bypass Ved operationen deles ventriklen, så der dannes en lille pouch på ca. 50 ml., og denne skal efterfølgende fungere som mavesæk. Når ventriklen i den grad minimeres, stiger ph-værdien. Dette har en negativ indvirkning på optagelsen af jern, som er afhængig af det sure miljø for at kunne omdanne madens Fe3+ til den optagelige form Fe2+. Mavesyren adskiller også B12- vitamin fra føden, og med mindre mavesaft bliver adskillelse fra føden nedsat (4). Optagelsen af B12- vitamin er endvidere berørt af den mindre dannelse af intrinsic faktor (IF), som er nødvendig for B12- vitamins optagelse (5). Dannelsen af B12-IF-komplekset er markant reduceret hos denne patientgruppe (6). Tarmsystemet deles i to ben. Det ene ben leder føden fra pouchen udenom duodenum og direkte ud i jejunum. Her tilkobles det andet tarmben, som bærer galde og pancreassekret. Tema 13

14 Ved denne sammenkobling kan fordøjelsen begynde. Optagelse af calcium, jern samt en stor del af proteinerne foregår normalt i duodenum, og en udsondring af dette område skaber derfor risiko for malabsorption (6). Endvidere kan udskillelsen af galdesalte og pancreasenzymer blive nedsat, når føden ikke længere kommer i kontakt med duodenum (6). Dette kan give sig udslag ved, at kroppens kapacitet til at fordøje en større mængde fedtstof er reduceret, og fedtet vil fortsætte delvist ufordøjet ned i colon, hvor det kan udløse fedtdiarré. Hyppig fedtdiarré kan påvirke optagelse af de fedtopløselige vitaminer. Her tænkes primært på D-vitamin, hvor optagelsen er nedsat (6-8). På baggrund af disse ændrede forhold anbefales gastric bypasspatienten et livslangt tilskud af vitaminer. end behovet for calciumtilskud til denne patientgruppe. I forbindelse med graviditet produceres ekstra aktivt D-vitamin i placenta. D-vitamin fremmer optagelsen af calcium. Derudover øger østrogen calciumoptaget gastrointestinalt, og via disse mekanismer skulle det øgede behov for calcium kunne tilgodeses. Anbefalingen i Sandbjerg-guidelines lyder på en samlet calciumindtagelse på mg dagligt, og calciumtilskud anbefales derfor kun til gravide, som ikke har et dagligt indtag på ½ liter mælkeprodukt (10). Sandbjerg-guidelines 2012 for anbefalede tilskud ved graviditet efter gastric bypass (10): n 1 stk. Gravitamin (dagsdosis) Det anbefalede daglige tilskud til ikke gravide på Bariatrisk Klinik, Køge sygehus, er (9): n 1 stk. JernC n B12- vitamin injektion n 2 stk. Livol 50+ (dagsdosis) n 1 stk. Unikalk Mega n 1 stk. JernC n Injektion med B12- vitamin hver 3. måned Dette bidrager med: 10 μg D-vitamin, 100 mg jern, 1 ml. B12- vitamin, 400 μg folinsyre. Dette bidrager med: 720 mg calcium, 63 μg D-vitamin, 100 mg jern, 1 ml. B12- vitamin, 400 μg folinsyre. I forbindelse med graviditet efter gastric bypass har Sandbjerg, Dansk Selskab for Obstetrik, udarbejdet guidelines for varetagelsen af graviditet (10). I disse guidelines frarådes høje doser af calcium på grund af risiko for tromboemboliske komplikationer, som kan være alvorlige og livstruende i graviditeten. Almindeligvis anbefales gastric bypass-patienter et højt calciumtilskud pga. malabsorption og risiko for afkalkning af knogler. Der hersker fortsat uenighed om, hvorvidt risikoen for trombose vægter højere Der kan være behov for yderligere vitamin- og mineraltilskud på baggrund af blodprøveværdier. Særligt synes det fornuftigt at holde fokus på calcium, D-vitamin og PTH, idet der ændres markant på anbefalingerne for tilskud af D-vitamin og calcium i forbindelse med graviditet (10). Lav jernstatus ses hyppig efter gastric bypass og bør derfor også få øget opmærksomhed (11). Generelt anbefales alle gastric bypass-opererede livslang blodprøvekontrol én gang om året for at sikre optimal ernæringstilstand, men i forbindelse med graviditet anbefales hyppigere kontrol ifølge Sandbjerg-guidelines 2012 (10). 14 Tema Diætisten nr

15 I forbindelse med graviditet anbefaler Sandbjerg-guidelines 2012 følgende blodprøver (10): n Vitamin A, D, B1, B6, B12 n Mineralerne calcium, jern (hb, ferritin), zink, selen, magnesium n Albumin n INR, APTT Blodprøvekontrol tidligt i graviditeten samt i hvert trimester. Hvis der ses biokemiske eller kliniske tegn på mangeltilstande, tages der blodprøver hver 4. uge i resten af graviditeten (10). Anbefaling for sammensætning af kosten Efter gastric bypass stilles store krav til kostens sammensætning på grund af de ernæringsmæssige udfordringer med begrænset fødeindtag samt malabsorption. Det anbefales, at diætisten følger patienten tæt gennem graviditet og ammeperiode med henblik på at få sammensat en diæt med lav volumen, som kan sikre patienten en sufficient ernæring (10). Energiindtaget forventes > 18 mdr. efter gastric bypass at ligge på minimum 6500 kj. Det er vigtigt, at energiindtaget ikke ligger lavere end 6300 kj, idet der kan være risiko for dannelse af ketonstoffer, som potentielt kan skade fosteret. I takt med, at fosteret vokser, vil den normalvægtige gravide have behov for at øge sit energiindtag gradvist til min kj i 2. trimester og min kj i 3. trimester (13). Har den gravide ikke nået normalvægt (BMI 25) efter gastric bypass operationen, vil behovet for øget energi være mindre end beskrevet. Energiindtaget skal her ses i sammenhæng med vægtudviklingen, jf. skemaet for vægtudvikling sidst i artiklen. Proteinindtaget anbefales til 1,1g pr. kg aktuel vægt (13). Dette begrundes både med malabsorptionen forårsaget af gastric bypass operationen, men kan også tilskrives det øgede behov på grund af graviditeten. Fedtindtaget følger den gældende officielle anbefaling, NNR (13): Mættede fedtsyrer + transfedtsyrer: maks. 10 E% Monoumættede fedtsyrer: E% Polyumættede fedtsyrer: 5 10 E% Målet med kosten er et indhold på maks E% fedt. En bivirkning efter gastric bypass er fedtdiarre, og kostens indhold af fedt bør derfor fordeles jævnt på dagens måltider og primært baseres på umættet fedt. Kulhydratindtaget begrænses en smule. Dette skyldes det øgede proteinbehov og det beskedne kostindtag. Den procentvise anbefaling for kulhydrat (i energiprocent) ligger derfor lavere end den generelle anbefaling, NNR (13). De simple kulhydrater kan, efter en gastric bypass-operation, give dumping. Derfor begrænses eller undgås sukkerholdige produkter. Tærsklen for, hvornår den enkelte person oplever dumping, er meget individuel, men generelt tåles ca. 10 g simple kulhydrater pr. måltid. Specielt de flydende produkter volder problemer. Dette betyder også, at screening for gestationel diabetes med sukkerbelastning ikke er en velegnet metode hos gravide, der er gastric bypass-opererede (2). Udover dumping vil et større indtag af raffinerede sukkerarter påvirke mors og barns sundhed. Sukker tager plads i den begrænsede ventrikel på bekostning af essentielle næringsstoffer. Den gravide bør derfor vejledes om alternativer til søde sager i den daglige kost. Kostfibre er vigtige for tarmperistaltikken, hvilket er meget relevant for netop gastric bypass-opererede, som ofte døjer med obstipation. På linje med NNR anbefales 3 g kostfiber pr. MJ. Kostfibre bidrager med mæthed, og derfor bør mængden af kostfibre afvejes i forhold til et sufficient kostindtag (13). Specielt hos de meget småtspisende, som også findes blandt gravide med gastric bypass, bør energiog proteinbehovet vægtes tungere end anbefalingen af kostfibre. Diæten i praksis 18 måneder efter gastric bypass tager kosten udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 8 kostråd. Der skal dog tages enkelte specielle hensyn i forhold til diætprincipperne for gastric bypass og for graviditet. Kostråd for gastric bypass (14): n 6-8 daglige måltider n Rig på protein n Fedtfattig n Lavt sukkerindhold n Højt fiberindhold, vælg fuldkorn n Dagligt indtag af mælk og ost n Spis g fisk om ugen n Drik først 30 minutter efter et måltid Kostråd ved graviditet (12): n Begræns indtaget af rovfisk (helleflynder, aborre, sværdfisk, sandart, oliefisk, tun) n Undgå lever og levertran n Undgå alkohol n Drik maks 3 kopper kaffe/te om dagen n Begræns lakridsindtaget (maks. 50 g pr. dag) Diætisten nr Tema 15

16 Forventet vægtøgning under graviditet Der kan opstå konflikt mellem et uhensigtsmæssigt vægttab under graviditet, og et ønske hos moderen om fortsat vægttab efter gastric bypass. Ved graviditet tages udgangspunkt i prægraviditets BMI-klasser med henblik på vurdering af nødvendig vægtøgning i forhold til barnets udvikling. Sundhedsstyrelsens anbefaling for vægtstigning i graviditeten er (15): BMI Vægtstigning < 18, kg 18,5 24, kg 25 29, kg > kg Over 4000 danskere har fået en gastric bypass operation, og halvdelen af de opererede er kvinder i den fertile alder (2,3). Det vil derfor ikke være ualmindeligt at møde gravide gastric bypass-opererede i klinikken, og derfor vigtig at have kendskab til de særlige diæthensyn. De gravide gastric bypass-opererede bør tilknyttes en obstetrisk specialeenhed, som har særlige kompetencer til at varetage graviditet hos denne patientgruppe samt for at kunne samle mere viden om graviditet efter gastric bypass. Blandt ERFA-gruppens diætister med speciale i gastric bypass forventes diætisterne i Aarhus, Aalborg, Viborg, Odense og Hvidovre at blive tilknyttet de gravide gastric bypass-opererede Referencer 1. Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark, København: Sundhedsstyrelsen Renault K, Andersen LL, Kjær MM, Lauenborg J, Gjerris AC, Berlac JF et. al., Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel opmærksomhed, Ugeskr læger, 2012; 174; 16: Kamper CH, Kruse CE, Ovesen PG, Intern herniering under graviditet efter gastric bypass-operation. Ugeskr læger, 2012; 174; 16: Drygalski A, Andris DA, Anemia after bariatric surgery, more than just iron deficiency, Nutrition in Clinical Practice, 2009; 24: Gong K, Micronutrient Deficiencies after laparascopic gastric bypass, recommendation, Obersity Surgery, 2008; 18: Poitou BC, Ciangura C, Coupaye M, Czernichow S, Bouillot JL, Basdevant A, Nutritional deficiency after gastric bypass: diagnoses, prevention and treatment, Diabetes & Metabolism, 2007; 33: Alvarez-Leite J, Nutrient deficiencies secondary to bariatric surgery, Curr Opin Clin Melab Care, 2004; 7: Johnson JM, Maher JW, Samuel I, Heitshusen D, Doherty C, Downs RW, Effects of Gastric Bypass procedures on bone mineral density, calcium, parathyroid, hormone and vitamin D, The Society for Surgery of the Alimentary Tract, 2005: Patientmappe, Bariatrisk klinik, Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus Gravide som er bariatrisk opererede, Sandbjerg, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Nomura RM. Dias MC, Igai AM, Anemia during pregnancy after silastic ring Roux-en-Y Gastric Bypass., Obstet Surg, 2011; 21: Råd om mad og motion når du er gravid, Sundhedsstyrelsen Nordic Nutrition Recommendations Madsen LJ, Albrectsen SJ, Diætbehandling af fedmeopererede, Diætisten 2009; 100: Anbefaling for svangeromsorgen, Sundhedsstyrelsen Tema Diætisten nr

17 Kender du pro.medicin.dk? Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle. Al information er skrevet på fagsprog. Hjemmesiden er nem at gå til, opdelt i medicin, terapivalg, vejledninger, patienttyper, bivirkninger/interaktioner. Du kan læse mere om indholdet i databasen på Pro.medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information A/S, der også står bag patientsiden min.medicin.dk. Dansk Lægemiddel Information A/S har udgivet lægemiddelinformation til sundhedsprofessionelle i knap 40 år, først i Lægemiddelkataloget og siden under navnet medicin.dk. Få Pro.medicin.dk som app til iphone og Android Pro.medicin.dk præparaterne nu som gratis app til iphone og Android Pro.medicin.dk er udkommet med en gratis app. App en indeholder præparatbeskrivelser og udleverings- og tilskudsregler for medicin på det danske marked. Informationen opdateres hver 14. dag i takt med Lægemiddelstyrelsens Medicinpriser og hjemmesiden pro.medicin.dk. Gratis for brugeren App en afløser tidligere mobile versioner af pro.medicin.dk og kan hentes gratis i App-store og Android Market. App en er udviklet af Dansk Lægemiddel Information A/S. Den er finansieret af de fem regioner og Dansk Lægemiddel Information A/S i fællesskab, via en aftale indgået mellem Danske Regioner og Dansk Lægemiddel Information A/S. Bogmærker, min visning og stregkodescanner Pro.medicin.dk bruges af mange forskellige faggrupper. Derfor er app en udviklet, så den kan tilpasses sin bruger. Med funktionen Min visning kan du selv bestemme hvilke afsnit i præparatbeskrivelserne, du vil se først. Du kan også gemme de opslag, du bruger mest som favoritter. Så gemmes de samlet og er endnu lettere at gå til. Desuden indeholder app en en stregkodescanner. Når du scanner stregkoden på medicin-pakken, vil app en vise dig præparatbeskrivelsen for det præparat, der er i pakken. Opdatering og adgang til data Hver 14. dag fortæller app en brugeren, at der er opdateringer klar. Når du har hentet en opdatering, er den hentet ned på telefonen og derfor uafhængig af, hvordan internetforbindelsen er på det sted, du befinder dig. App'en kan også hentes ved at scanne QR-koderne nedenfor. Læs mere om app en på pro.medicin.dk Kontakt: Kommunikationskonsulent, Tone M. Reersted, , Direktør, Jørgen Aagren Nielsen iphone Android Diætisten nr Tema 17

18 Ernæring fra vores dør til din patients hoveddør Fresenius Kabi gør det lettere for de patienter, der bliver udskrevet og har behov for vores ernæring. Nu er det muligt at bestille produkterne direkte hos os med levering til patientens hoveddør. Som det eneste firma i Danmark, der producerer og leverer alt inden for klinisk ernæring, har vi en lang tradition for at samarbejde med hospitaler og apoteker. Vores ekspertise og gode service tilbyder vi nu også alle patienter, der enten udskrives eller allerede er i primær sektor. Vi tilbyder telefonisk opfølgning og rådgivning fra vores produktspecialister og kundeservice. Vi underviser gerne personalet, der håndterer ernæringen, og besvarer spørgs mål fra personale og patienter i relation til ernæring. Kontakt os gerne. Vores dør er altid åben! Kundeservice Telefon: Fax:

19 Udarbejdet af Nikoline Schilling, farmaceutstuderende, Hospitalsapoteket Aarhus, Aarhus Universitetshospital Liste over hyppigt anvendte lægemidler og interaktioner med mad MAD LÆGEMIDDEL BEMÆRKNING n Alprazolam, Diazepam (beroligende) n Amiodaron (hjerterytmeregulerende) n Clarithomycin (antibiotikum) n Hydrocortison (binyrebarkhormon) Grapefrugt (CYP-hæmmer) n Nifedipin, (blodtrykssænkende og mod hjertekrampe) n Felodipin (blodtrykssænkende) n Verapamil (blodtrykssænkende, hjerterytmeregulerende og mod hjertekrampe) Grapefrugt kan enten øge eller reducere lægemidlers virkning. n Losartan (blodtrykssænkende) n Mirtazepin (antidepresiva) n Omeprazol, Esomeprazol (mod mavesår) n Simvastatin, Atorvastatin (kolesterolsænkende) n Tamoxifen (visse former for brystkræft) n Zopiclon (sovemiddel) Jernholdige fødevarer: n Ciprofloxacin (antibiotikum) Interaktion hæmmer optag af Broccoli, kød, lever, spinat, n Levodopa (parkinsonisme) lægemidler. tørret abrikos n Tetracyclin (antibiotikum) Der bør gå mindst to timer imellem indtagelsen af anførte fødevarer og medicin. Kilder: / Kaliumholdige fødevarer: Appelsin, banan, tørret abrikos Kalciumholdige fødevarer: Mælkeprodukter K-vitaminholdige fødevarer: Broccoli, grønkål, rosenkål, spinat Koffeinholdige drikke: Kaffe, the, cola Tyraminholdige fødevarer: Avocado, kyllingelever, ost, rødvin n Captopril, Enalapril, Ramipril (blodtrykssænkende og mod hjertesvigt) n Spironolacton (vanddrivende) n Ciprofloxacin (antibiotikum) n Penicillamin (mod leddegigt) n Tetracyclin (antibiotikum) n Warfarin (blodfortyndende) n Alendronat (mod knogleskørhed) n Ciprofloxacin (antibiotikum) n Theophyllin (mod astma) n Isoniazid (tuberkulose) n MAO-hæmmere fx isocarboxacid (antidepresiva) Interaktion kan føre til forstyrrelser i hjerterytmen. Interaktion hæmmer optag af lægemidler. Der bør gå mindst to timer imellem indtagelsen af anførte fødevarer og medicin. Interaktion hæmmer Warfarins virkning. Koffein sammen med theophyllin kan give en øget påvirkning af centralnervesystemet. Ciprofloxacin sammen med koffeinholdige drikkevarer kan øge koffeinkoncentrationen og giver nervøsitet og hyperaktivitet. Koffein nedsætter blandt andet effekten af alendronsyre. Interaktion kan føre til forhøjet blodtryk. Diætisten nr Tema 19

20 Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen af Kliniske Diætister At mødes til en generalforsamling er noget, mange måske betragter som endnu en måde at spilde en dag på. Men det at samles til møde har ikke altid været en selvfølge, endsige tilladt. Tidligere blev det bedømt som værende potentielt farligt, hvis man tillod borgere at samles, og i vores Grundlov 79 står stadig, at forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når det af dem kan befrygtes fra for den offentlige fred. Samme sted står, at politiet har ret til at overvære, og at tilladelse til at samles i øvrigt gælder, når deltagerne er ubevæbnede (!). Ret skal være ret så vidt vides, er alle ubevæbnede, (måske dog iført en skarp tunge), det er altid vældig fornøjeligt, nogle gange højrøstet, og altid meget frugtbart at mødes til generalforsamling i FaKD. Selve retten til at mødes blev opnået ved, at man var mange, der stod fast om en fælles sag. Og lige siden FaKD blev stiftet i 1993, har foreningen arbejdet målrettet på at forbedre diætisters vilkår. Blandt andet er vores autorisation opnået ved et stort, fælles arbejde, ligesom vi i mange andre henseender har fået skubbet til både arbejdsgivere og politikere ved at stå sammen som faggruppe. Og nu har vi så taget endnu et skridt i retning af bedre forhold for ernæring og ernæringsprofesionelle, med vores udvidelse af medlemskredsen ved den ekstraordinære generalforsamling i foråret. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil komme til generalforsamling og være med til at diskutere det fremtidige arbejde for foreningen, Altså, hvordan vi bedst hjælper hinanden og dermed hjælper til, at ernæring får en bedre plads i danskernes bevidsthed. Der er mange hårde kampe at vinde, og der er mange forskellige holdninger til, hvordan PBESere, diætister, cand.scient.er og andre ernæringsprofesionelle skal organiseres og arbejde. Vi er ikke i tvivl om, at der er brug for en forening med fokus på både det ernæringsfaglige og det fagpolitiske til at kunne løfte denne diskussion ud af kødgryderne og ind på den politiske arena. Og jo flere vi er, jo stærkere står vi. Så kom og vær med til at diskutere din fremtid. Vi glæder os til at se jer den 3. november i Odense. Generalforsamling - den 3. november 2012 I henhold til Foreningen af Kliniske Diætisters vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling lørdag den 3. November 2012, kl på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense Dagsorden: a) Valg af dirigent. b) Valg af referent. c) Resultat af bestyrelsesvalg. d) Bestyrelsens beretning. e) Fremlæggelse af regnskab. f) Fastsættelse af kontingent. g) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. h) Indkomne forslag - vedtægtsændringer. i) Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. j) Eventuelt Program: Kl. 11 start på generalforsamling Kl Frokost Kl Kaffepause Kl Tak for denne gang Som tidligere år byder vi på sandwich, frugt, øl og vand fra samt kaffe og kage om eftermiddagen. Tilmelding til i Sekretariatet senest den 19. oktober. OBS! Deltagelse er naturligvis gratis, men det er blevet nødvendigt at forbeholde os ret til at opkræve udeblivelsesgebyr på kr. 400 til dækning af omkostninger. Tilmelding gøres nemmest pr. eller tlf På gensyn og vel mødt Bestyrelsen 20 Bestyrelsen Diætisten nr

DIÆTISTEN. Formidling og faglighed. Formidling og faglighed en kompliceret cocktail? Læs mere på side 5. Vær klar i spyttet Læs mere på side 9

DIÆTISTEN. Formidling og faglighed. Formidling og faglighed en kompliceret cocktail? Læs mere på side 5. Vær klar i spyttet Læs mere på side 9 Nr. 120. december 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Formidling og faglighed Formidling og faglighed en kompliceret cocktail? Læs mere på side 5 Vær klar i spyttet Læs mere på side 9 Diætister i 'skyen' Læs mere

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD. Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD. Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5 Nr. 111. juni 2011. 19. årgang DIÆTISTEN NY NORDISK HVERDAGSMAD Sundhedspotentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad - OPUS Læs mere på side 5 Sunde aspekter af Nordisk kost - Betydning for dødelighed og kræftrisiko

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Nr. 95. oktober 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Diætister i kommuner Parløb med patienterne i Holstebro Læs mere på side 5 Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Læs mere på side 9 Ernæring på tværs

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Nr. 118. August 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Bachelor - dimittenders projekter Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Læs mere på side 5 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Læs mere

DIÆTISTEN. Hvor tit skal vi se patienterne? Læs mere på side 5. Syre-base-balancer i kroppen Læs mere på side 9. Min dag som tomat Læs mere på side 20

DIÆTISTEN. Hvor tit skal vi se patienterne? Læs mere på side 5. Syre-base-balancer i kroppen Læs mere på side 9. Min dag som tomat Læs mere på side 20 Nr. 96. December 2008. 16. årgang DIÆTISTEN Hvor tit skal vi se patienterne? Læs mere på side 5 Syre-base-balancer i kroppen Læs mere på side 9 Min dag som tomat Læs mere på side 20 www.fakd.dk www.diaetist.dk

Læs mere

DIÆTISTEN ERNÆRING AF NYRESYGE PATIENTER. Historisk ringe kommuneoverenskomst - PBESere sættes ned i grundløn Læs mere på side 5

DIÆTISTEN ERNÆRING AF NYRESYGE PATIENTER. Historisk ringe kommuneoverenskomst - PBESere sættes ned i grundløn Læs mere på side 5 Nr. 110. April 2011. 19. årgang DIÆTISTEN ERNÆRING AF NYRESYGE PATIENTER Historisk ringe kommuneoverenskomst - PBESere sættes ned i grundløn Læs mere på side 5 Tilsat fosfat i fødevarer - et overset område

Læs mere

DIÆTISTEN. FOKUS på proteinrig kost. Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18

DIÆTISTEN. FOKUS på proteinrig kost. Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18 Nr. 131. Oktober 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS på proteinrig kost Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18 Bliv skarpere og mere præcis med NCP. Læs artiklen med medlemmers

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE. Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5. Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE. Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5. Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11 Nr. 99. Juni 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL RASKE Vitamin D-mangel hos voksne Læs mere på side 5 Transfedtsyrer i fødevarer Læs mere på side 11 Kan anprisning af fødevarer gøre

Læs mere

DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD. Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5

DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD. Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5 Nr. 107. Oktober 2010. 18. årgang DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5 Styr på formen Læs mere på side 20 Indkaldelse til

Læs mere

DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET. Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5

DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET. Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5 Nr. 108. December 2010. 18. årgang DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5 FaKD vinder principiel sag om titlen "diætist" Læs

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28 Nr. 89. Oktober 2007. 15. årgang DIÆTISTEN Småtspisende Alle hoved-halscancerpatienter oplever massive ernæringsmæssige problemer i forbindelse med et ofte langvarigt behandlingsforløb. LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Diabetes Medlemsbladet nr. 3 Juni 2004

Diabetes Medlemsbladet nr. 3 Juni 2004 Diabetes Medlemsbladet nr. 3 Juni 2004 tema: egenomsorg DIABETESFORENINGEN leder Diabetes 3 2004 Årgang 64 Medlemsblad for Diabetesforeningen Landsforeningen for Sukkersyge Udkommer 6 gange årligt Oplag:

Læs mere

DIÆTISTEN. TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme. Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12

DIÆTISTEN. TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme. Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12 Nr. 93. juni 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Sundhedsfremme og forebyggelse UDE og hjemme Sundhed i virksomheden handler om balance Læs mere på side 12 Overvægtige gravide komplikationer ved graviditet

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag

DIÆTISTEN FOKUS. Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag Nr. 133. Februar 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Politisk og ernæringsfagligt fodslag om forbedring af ernæring til syge i Region Nord. Få inspiration fra en succesfuld temadag Vagtskifte på formands-

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

DIÆTISTEN. FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger. FaKD til Folkemødet på Bornholm. Hjernen skal med, når vaner skal ændres

DIÆTISTEN. FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger. FaKD til Folkemødet på Bornholm. Hjernen skal med, når vaner skal ændres Nr. 136. August 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Fødevarebårne infektioner og forgiftninger FaKD til Folkemødet på Bornholm Hjernen skal med, når vaner skal ændres Regionernes besparelser åbner et sort

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer 2012. Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi

Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer 2012. Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi TEMABLAD Sommer 2012 Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd Fedmebehandling uden kirurgi Nyt tilbud til madmisbrugere Etiske problemstillinger Kurser hjælper overvægtige gravide Verdens bedste kur TEMA Nyt

Læs mere

Nr. 121. februar 2013. 21. årgang DIÆTISTEN. Nutrition Care Process baggrund, teori og praksis. www.fakd.dk www.diaetist.dk

Nr. 121. februar 2013. 21. årgang DIÆTISTEN. Nutrition Care Process baggrund, teori og praksis. www.fakd.dk www.diaetist.dk Nr. 121. februar 2013. 21. årgang DIÆTISTEN Nutrition Care Process baggrund, teori og praksis www.fakd.dk www.diaetist.dk SEKRETARIATSADRESSE Foreningen af Kliniske Diætister C/O MAQS Law Firm Pilestræde

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2008. Nr. 3-2008. Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2008. Nr. 3-2008. Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen September 2008 Nr. 3-2008 Oplysningskampagnen skabte stor opmærksomhed om prostatakræft I bladet fortæller vi om kampagnen og den deraf følgende debat. Det er

Læs mere