Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)"

Transkript

1 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar december 2011) Revideret udgave 19. april 2012

2 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne. Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) c/o shuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse:

3 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 REVISIONSPÅTEGNING... 5 INDLEDNING INDIKATORVÆRDIER DATAGRUNDLAG KOMPLETHED AF PATIENTREGISTRERING KOMPLETHED AF VARIABLE... 27

4 4 Forord Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) præsenterer hermed sin anden årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede fedmekirurgisk opererede i perioden 1. januar 31. december I alt er der indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. På baggrund af 8 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling mellem regioner og sygehuse i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. I 2011 blev >94 % af de opererede i Danmark blevet indberettet. Supplerende dataanalyser af en række af kvalitetsindikatorerne baseret på de som ifølge Landspatientregisteret er blevet opereret, men ikke indberettet, viser ingen væsentlige forskelle i forhold til de indberettede. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient er med enkelte undtagelser også tilfredsstillende. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at DFR giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos fedmekirurgiske. let af operationer er faldet markant efter indførslen af nye visitationskriterier for adgang til offentlig finansieret fedmekirurgi trådte i kraft per 1. januar Alle opgjorte kvalitetsindikatorer opfylder de opsatte standarder på landsplan. Der kan for de fleste af indikatorerne observeres nogen lokal variation og der er enkelte eksempler på at standarder ikke overholdes på enhedsniveau. Kvaliteten af fedmekirurgi i Danmark synes generelt at være høj også set fra et internationalt perspektiv. Med henblik på yderligere at sikre validiteten af datagrundlaget i DFR vil styregruppen tage initiativ til at udarbejde mere detaljerede datadefinitioner samt retningslinjer for kodning af diagnoser, procedurer og operationer i de patientadministrative systemer. April 2012 Styregruppen for DFR

5 5 Revisionspåtegning Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) og klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen. Rapporten lever samlet set op til basiskravene vedrørende rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser. Der henvises til de epidemiologiske og sundhedsfaglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i selve rapporten. Klinisk epidemiolog, forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord), Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

6 6 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra Dansk Fedmekirurgiregister. Rapporten dækker perioden: 1. januar december 2011 Der er i perioden i alt indberettet 2374 med fedmekirurgiske indgreb. Patienterne skal være indberettet til databasen inden den 24. januar 2012 for at indgå i rapporten. I Dansk Fedmekirurgiregister anvendes følgende indikatorer og standarder: I. Andelen af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse, dvs. komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Standard: 5 % II. III. IV. Andelen af med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Standard: 20 % Andelen af som dør inden for 30 dage. Standard: 0,5 % Andelen af som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb: Reoperation under samme indlæggelse Reoperation inden for 30 dage efter det primære indgreb Standard: <5 % V. Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % VI. VII. VIII. Andelen af som reopereres efter 30 dage: Efter 30 dage og inden for 1 år Efter 30 dage og inden for 5 år Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år og 30 % inden for 5 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år og 10 % inden for 5 år Andelen af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % Andelen af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % En række indikatorer omhandler langtidsresultatet efter operation, d.v.s. opereret før 2011.

7 7 Rapporten indeholder indikatorværdier for de enkelte afdelinger og for hele landet for perioden. Endvidere er angivet en oversigt over datakompletheden. 1. Indikatorværdier Indikator I: Andel af med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Standard: 5 % På landsplan udviklede i alt 2,1 % af de opererede interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen, hvilket var på niveau med 2010 (2,2%) og betydeligt lavere end den fastsatte kvalitetsstandard på 5 %. Standarden var tilsyneladende også opfyldt på de enkelte enheder, når den statistiske præcision blev taget i betragtning. For enkelte enheder er dog kun gennemført et mindre antal operationer i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. Sikkerhedsintervallerne er således brede for visse enheder, men ingen enheder har en andel af med komplikationer, som er statistisk signifikant højere end standarden. Interventionskrævende komplikationer omfatter alle komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Data vedr. transfusion indhentes via kobling til Dansk Transfusions Database, som indeholder data fra blodbankernes produktionssystemer og derfor principielt er komplette. Dansk Transfusions Database er dog endnu ikke komplet for 2011 og ikke alle transfusioner vil derfor være medtaget i den aktuelle opgørelse. Forekomsten af registrerede komplikationer varierede betydeligt i 2011 skønt alle enheder lå under den fastsatte standard. Dette kan være udtryk for en reel variation, men kan også hænge sammen med en variation i registreringspraksis. Med henblik på fremadrettet at reducere risikoen for variererende registreringspraksis vil der blive udarbejdet detaljerede datadefinitioner for de data som skal indberettes til DFR, herunder også de interventionskrævende komplikationer. Registreringen af komplikationer vil endvidere blive søgt yderligere integreret i det kliniske arbejdsflow. Dette vil ske ved at give udvalgt personale mulighed for at indberette komplikationer på, hvor de primære data allerede er indberettet i forbindelse med det operative indbegreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales at enhederne sikrer sig at registreringen af interventionskrævende komplikationer under indlæggelse er komplet, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler.

8 registreret med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 3.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 1.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - 8 Privathospitalet Mølholm, ( ) 1.8 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.7 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.4 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 2.2 ( )

9 9 Indikator II: Andel af med akut genindlæggelse inden for 30 dage Standard: 20 % I alt blev 5,6 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage efter at have undergået en fedmekirurgisk operation. På de enkelte enheder var der nogen variation, men ingen enheder havde indikatorværdier som lå statistisk signifikant over den fastsatte standard. Alle årsager til akut genindlæggelse indgik i denne opgørelse, som omfatter samtlige institutioner som indberetter til LPR, d.v.s. også akutte indlæggelser på andre enheder end den opererende enhed indgår. Standarden var således opfyldt på landsplan. Supplerende analyse 1 er baseret på de 143 som var registreret i LPR, men ikke i DFR med en fedmekirurgisk operation i Blandt disse blev 7,0 % af ne akut genindlagt inden for 30 dage. Disse resultater tyder således ikke på at der er en systematisk forskel (bias) i de, som er blevet indberettet til DFR, og de som ikke blev i 2011, hvilket understøtter resultatet af den primære analyse. I Supplerende analyse 2 omfatter samtlige genindlæggelser (d.v.s. inklusiv både akutte og planlagte). Med denne udvidede definition af genindlæggelser var andelen af, som blev genindlagt kun marginalt højere end i den primære analyse. Det underbygger, at selv ved en evt. misklassifikation af akutte og planlagte gendindlæggelse vil den samlede andel af som blev genindlagt være under den fastsatte standard. Det besluttes at fastholde indikatoren. På baggrund af den lave andel af med genindlæggelse i både 2010 og 2011 sænkes standarden fremadrettet til 15%. Anbefaling: Fortsat er opmærksomhed nødvendig for at fastholde den lave risiko for akut genindlæggelse, f.eks. ved grundig undersøgelse i forbindelse med udskrivelse efter operation. registreret med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 4.8 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.0 ( ) ( ) 10.5 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 4.2 ( )

10 10 Supplerende analyse 1: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR med akut genindlæggelse inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 5.3 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 13.3 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 14.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 2.7 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 4.3 ( ) Supplerende analyse 2: Alle genindlæggelser inklusiv planlagte. registreret med genindlæggel se inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 12.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 13.0 ( ) Århus ( ) 6.9 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 7.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 9.1 ( ) ( ) 12.1 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 3.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 16.7 ( ) Landsresultat ( ) 5.9 ( )

11 11 Indikator III: Andel af som dør inden for 30 dage Standard: 0,5 % Der blev identificeret 4 dødsfald blandt de indberettede opererede inden for 30 dage efter operation. Dette svarer til en mortalitet på 0,2% og standarden er således opfyldt på såvel landsplan, ligesom den også var opfyldt på alle de indberettende enheder. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. Det udtræk fra CPR-registeret der er blevet anvendt i forbindelse med den aktuelle rapport omfatter dog ikke som er registeret i DFR men ikke i LPR. Den gruppe er lille, men det kan principielt ikke udelukkes at der kan forekomme yderligere dødsfald. Ved fremtidige opgørelser af dødsfald fra DFR vil det blive sikret at også, som ikke er indberettet til LPR medtages. I en supplerende analyse er der ikke identificeret dødsfald blandt som er registreret med fedmekirurgisk operation i LPR men ikke i DFR i opgørelsesperiode. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat grundig patientselektion samt god præ-, per- og postoperativ behandling og observation er påkrævet med henblik på at undgå evt. dødsfald i forbindelse gennemførsel af fedmekirurgiske operationer. Det anbefales, at de relevante afdelinger foretager audit på de patientforløb, hvor patienten døde indenfor 30 dage efter operationen. registreret som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 0.0 ( ) Århus ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 0.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 0.0 ( )

12 12 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret kun i LPR som dør inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 0.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 0.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 0.0 ( )

13 13 Indikator IV: Andel af som reopereres inden for 30 dage Standard: <5 % I alt blev 3,3% af ne reopereret inden for 30 dage. I 2010 var andelen 1,7 %. Også for denne indikator kunne der observeres nogen variation, men ingen af enhederne havde en indikatorværdi som adskilte sig statistisk signifikant fra standarden. Reoperationerne er identificeret ved søgning i LPR. De operationskoder som der er søgt på er anført i Bilag A. Der er søgt på alle relevante operationer på samtlige danske hospitaler, d.v.s. ikke kun på de enheder som indberetter til DFR. Gastroskopi (KUJD02) er medtaget selv om denne procedure reelt ikke er klassificeret som en egentlig operation. For den enkelte patient er behov for gennemførsel af gastroskopi efter operation dog en væsentlig klinisk begivenhed. I alt fik 16 ud af de 79 med reoperation alene foretaget gastroskopi. I en supplerende analyse blandt som er registreret med en fedmekirurgisk operation i opgørelsesperioden i LPR men ikke i DFR blev der i alt identificeret reoperationer hos 3,5 % af ne. Hos 1 ud af de 5 med reoperation bestod reoperationen alene af en gastroskopi. Styregruppen vurderer, at der på dette felt er behov for at sikre en mere ensartet registrering af reoperationer i forbindelse med fedmekirurgi, herunder lækage, stenose, blødning og internt herniering. Der er derfor taget initiativ til udarbejdelse af detaljerede datadefinitioner, inklusiv afgræsning af de relevante procedure og operationskoder. Det kan konkluderes, at standarden var opfyldt både på landsplan og på de enkelte enheder med undtagelse af Aarhus. Sidstnævnte afdeling angiver at være karakteriseret ved en høj andel af komplekse, herunder, som tidligere har undergået fedmekirurgiske indgreb, hvilket kan have bidraget til den høje forekomst af reoperationer. Enkelte enheder har et sparsomt datagrundlag, hvilket medfører, at det i visse tilfælde er vanskeligt at drage håndfaste konklusioner. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat tæt observation af denne indikator er nødvendig. Der bør lokalt være opmærksomhed på korrekt kodning i LPR af alle reoperationer, således at LPR til stadighed forbliver en valid informationskilde vedrørende forekomsten af reoperationer. Afdelinger med en høj andel af med reoperation bør afdække årsagerne til reoperationerne.

14 14 registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 5.6 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.2 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.0 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

15 15 Kun for med Gastric Bypass: registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren (95% CI) Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 6.1 ( ) Midtjylland hospitalet Viborg ( ) 8.7 ( ) Århus ( ) 7.4 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) - Privathospitalet Mølholm, ( ) 2.0 ( ) Sydvestjysk, Esbjerg ( ) 16.7 ( ) Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 0.0 ( ) ( ) 3.4 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 0.9 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) 0.0 ( ) Landsresultat ( ) 1.7 ( )

16 16 Supplerende analyse: Patienter som optræder i LPR, men ikke i DFR registreret som reopereres inden for 30 dage Andel (%), som opfylder indikatoren Andel 2010 Nordjylland Aalborg ( ) 8.0 ( ) Midtjylland hospitalet Horsens ( ) 20.0 ( ) Syddanmark OUH Svendborg ( ) 100 ( ) Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital ( ) 2.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 4.8 ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) 1.3 ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) - Landsresultat ( ) 2.7 ( )

17 17 Indikator V: Andelen af med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard for gastrisk banding: 40 % Standard for gastrisk bypass: 50 % I alt havde 91,9 % af alle tabt 50 % af den overskydende vægt ved 1 års kontrolbesøget. Dette mål udtrykker, hvor stor en andel af overvægten der forsvinder og beregnes som antallet af BMI enheder der tabes. En patient som således har haft et 100% vægttab af overskydende vægt har således mindsket sit BMI til 25, mens en person med et BMI på 50, som via et vægttab reducerer sit BMI til 30 har haft et 80 % vægttab af overskydende vægt på 80%. For med gastrisk banding var den samlede andel af ne, som opnåede et vægttab på 50 % af den overskydende vægt 12,5%, mens andelen var markant højere blandt med gastrisk bypass (92,4%). Indikatoren forudsætter at der er registreret data vedr. vægt både på operationstidspunktet og ved den ambulante kontrol 1 år efter operationen, d.v.s. at det i nedenstående opgørelse kun er, som er opereret i 2010 som indgår. Det bemærkes, at det kun er ca. 50% af de opererede i 2010, som har fået indberettet de nødvendige data til at indgå i beregningen af indikatoren. Dette er ikke tilfredsstillende, men kan formentlig delvis tilskrives at logistiske udfordringer i forbindelse med etableringen af DFR i Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. På baggrund af det lave antal med gastric banding vil indikatoren fremadrettet kun blive opgjort for den samlede patientpopulation. Anbefaling: Det er af afgørende betydning for vurderingen af effekt og sikkerhed af fedmekirurgi, at data fra den opfølgende kontrol bliver indberettet så komplet som muligt. Afdelinger med lav komplethed af indberetningen bør tage konkrete skridt til at sikre en erfaringsudveksling med afdelinger, som har en høj komplethed af indberetningen. registreret med vægttab på >=50% overskydende vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

18 18 Gastrisk banding: registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Landsresultat ( ) Gastrisk bypass : registreret med vægttab på >=50% overskyden de vægt efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

19 19 Indikator VIa: Andel af som reopereres (>30 dage - 1 år) Standard for gastrisk banding: 10 % inden for 1 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år I alt blev 7,0% af ne reopereret i perioden >30 dage - 1 år efter en fedmekirurgisk operation blandt. Indikatoren er opgjort på som blev opereret i 2010 og hvor der derfor er mindst 1 års followup tid på alle. Det skal bemærkes at de præsenterede resultater næsten udelukkende omfatter med gastrisk bypass. Udover den generelt højere andel af som reopereres, kan der observeres nogen variation mellem de enkelte sygehusenheder. Den højeste andel af med reoperation findes på Sydvestjysk, Esbjerg og Aarhus. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Yderligere opfølgning er nødvendig for at kunne vurdere behovet for reoperationer i den sene postoperative fase. De foreløbige resultater indikerer dog at behovet kan være steget i forhold til 2010, og at det på enkelte enheder overstiger de opsatte standarder. Det anbefales, at der på enheder med en høj andel af med reoperation gennemføres journalaudit med henblik på at afdække evt. systematiske årsager til behovet for reoperationer. registreret som reopereres efter 30 dage og inden for 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Nordjylland Aalborg ( ) Midtjylland Århus ( ) hospitalet Viborg ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Sydvestjysk, Esbjerg ( ) ( ) Hovedstaden Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

20 Supplerende tabel med det totale antal reoperationer fordelt på operationstyper. Bemærk at der for nogle er gennemført mere end én reoperation og i andre tilfælde er gennemført flere procedurer/indgreb i forbindelse med den samme reoperation. Det samlede antal registrerede procedurer i forbindelse med reoperationer overstiger derfor antallet af reopererede angivet under indikator IV og VIa. 20 Operationskode Beskrivelse % KJAD10 Herniotomia cicatricialis KJAD97 KJAG01 Herniotomia cicatricialis laparoscopica Herniotomia aliae laparoscopica. Hernia obturatoria, hernia lumbalis, hernia Spigelii m.v KJAH00 Laparotomia explorativa KJAH01 Laparoscopia KJAK00 Peritoneal drænage og lavage KJAK01 KJAK04 KJCA55 Laparoskopisk drænage af bughule Laparoskopi og peritoneal lavage Dilatation af oesophagus eller oesophagusanastomose, endoskopisk KJDA00 Gastrotomia KJDA32 KJDA35 KJDA55 KJDW96A KJDW97 KJDW97A KJDW98 Endoskopisk injektionsbehandling / skleroterapi i ventrikel og pylorus Endoskopisk kontaktkoagulation i ventrikel og pylorus. Koagulation af blødning med diatermi, heater probe o.a. Endoskopisk dilatation af ventrikel, pylorus eller ventrikel anastomose Anden operation på ventrikel og duodenum Anden laparoskopisk operation på ventrikel og duodenum Laparoskopisk fjernelse af bånd efter gastric banding Anden transluminal endoskopisk operation på ventrikel og duodenum KJFD00 Jejunoileal shunt KJFD10 Revision af jejunoileal shunt

21 21 Operationskode Beskrivelse % KJFK00 Deling af streng ved ileus KJFK01 KJFK10 KJFK20 KJFK96 KJFK97 Laparoskopisk deling af streng ved ileus Løsning af adhærancer ved ileus Løsning af adhærencer og tarmplikatur Anden adhærenceoperation ved tarmobstruktion Andre laparoskopiske adhæranceoperationer ved tarmobstruktion KJFL00 Reposition af tarminvagination KJFL10 KJFL96 Behandling af tarmobstruktion uden resektion eller adhæranceløsning Anden operation for tarmobstruktion uden resektion eller adhærenceløsning KJKA20 Cholecystectomia KJKA21 Cholecystectomia laparoscopica KJWA00 KJWB00 KJWC00 KJWD00 KJWE00 KJWE01 KJWF00 KJWF01 KJWW96 Sutur af sårruptur efter gastroenterologisk operation Reoperation for overfladisk sårinfektion efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb infektion efter gastroenterologisk infektion Reoperation for overfladisk blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter gastroenterologisk operation Reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Perkutan endoskopisk reoperation for sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation Anden reoperation efter gastroenterologisk operation

22 22 Operationskode Beskrivelse % KJWW97 KJWW98 KTJA40 Anden perkutan endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Anden transluminal endoskopisk reoperation efter gastroenterologisk operation Perkutan drænage af intraperitoneal absces KUJD02 Gastroskopi

23 Indikator VII: Andel af med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % 23 I alt fik 14,2% af ne, som havde medicinsk behandlingskrævende type 2 diabetes mellitus på operationstidspunktet, fortsat antidiabetika (d.v.s. insulin og/eller orale antidiabetika) 1 år efter operationen. Standarden var således opfyldt på landsplan. På enhedsniveau varierede indikatorværdien noget, hvilket til dels skyldtes at nogle enheder kun var repræsenteret af ganske få, og at resultaterne derfor blev præget tilfældig variation for disse enheder. Ingen enheder var dog statistisk signifikant over den opsatte standard. Ikke alle enheder var repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den generelt lave andel af med diabetes som fortsat har et medicinsk behandlingsbehov er opløftende og indikerer, at der også i praksis kan opnås vigtige fysiologiske forbedringer af nes helbredsstilstand. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Fortsat opmærksomhed på fastholdelsen af forbedringen af diabetesreguleringen er nødvendig, herunder også at det lokalt sikres, at der løbende følges op på at ne med diabetes er tilstrækkeligt hjulpet med diætregulering alene. registreret som får antidiabetika efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

24 Indikator VIII: Andel af med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % I alt havde 93,9% af ne en uændret eller forbedret livskvalitet 1 år efter operationen bedømt ud fra Moorehead skemaet, som er et livskvalitetsværktøj specifikt udviklet til at afspejle livskvalitet hos som har undergået et fedmekirurgisk indgreb. I alt 92,5% oplevede en decideret fremgang i livskvalitet. Standarden var således opfyldt på landsplan og når den statistiske usikkerhed blev taget i betragtning også på de enkelte enheder. I lighed med indikator VII var ikke alle enheder repræsenteret i opgørelsen af denne indikator, idet indikatoren forudsætter at der dels er indberettet til DFR, som er opereret tilbage i 2010 og dels at der er gennemført og indberettet data fra disse s kontrolbesøg i Den tilsyneladende høje andel af, som oplever en forbedringer i livskvaliteten er glædelig, men der vil selvsagt til stadighed være brug for yderligere at reducere andelen af patienten som oplevere deciderede forringelse i livskvaliteten efter at have gennemgået et fedmekirurgisk indgreb. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling: Det anbefales, at der lokalt følges systematisk op på de som oplever et fald i livskvalitet med henblik på en nærmere afdækning af årsagerne her til. registreret med forbedret Moorehead score efter 1 år Andel (%), som opfylder indikatoren Midtjylland hospitalet Viborg ( ) Århus ( ) Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Hovedstaden Bariatric Center Copenhagen ApS ( ) ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Sjælland Nord, Køge ( ) Landsresultat ( )

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2010 (Perioden 1. januar - 31. december 2010) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2010 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2010 Dansk Fedmekirurgiregister 4 Årsrapport

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 7 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2015 (Perioden 1. januar - 31. december 2015) Endelig udgave 29. juni 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 10 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2014 (Perioden 1. januar - 31. december 2014)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2014 (Perioden 1. januar - 31. december 2014) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2014 (Perioden 1. januar - 31. december 2014) Endelig udgave 27. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm

Hvorfor Fedmekirurgi. Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Hvorfor Fedmekirurgi Jens Fromholt Larsen Privathospitalet Mølholm Fedmeepidemi Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed Virkeligheden som fed 245 kg Udfordrende forløb 2006-2009 1 års kontrol 1

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere