Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag."

Transkript

1 [nedenstående emner medtages i bilaget, hvis privatsygehuset har kontrakt om dette.] HUSK: Hvis der er tale om smertebehandling, skal kontraktsygehuset have et særlig bilag. Bilag Behandlinger som tilbydes hos leverandøren i henhold til kontrakt af 2009 mellem Danske Regioner og leverandøren om behandling af patienter, som ikke har kunnet tilbydes behandling inden for 1 måned i det danske, offentlige sygehusvæsen Dette bilag gælder for private hospitaler og klinikker, der ikke har en virksomhedsansvarlig læge, der har et ydernummer. Det vil sige private hospitaler og klinikker der ikke er omfattet af overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Undlader leverandøren at oplyse herom, betragtes dette som en misligholdelse af kontrakten. Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag. 1. Omfattende sygehuse Følgende sygehuse/klinikker er omfattet af kontrakten: XX (kaldet leverandøren). 2. Behandlinger De behandlinger, der er omfattet af kontrakten fremgår af og dette bilag. Dette bilags behandlinger er kun gældende for så vidt de også fremgår af Det modsatte er ikke gældende. De aftalte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelsen samt anæstesi og genoptræning under indlæggelsen samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår af dette bilag eller

2 Leverandøren varetager, i det omfang det er muligt, behandling af eventuelle komplikationer opstået under indgrebet og indlæggelse. Kan leverandøren ikke varetage disse komplikationer, henviser leverandøren patienten til behandling på offentligt sygehus eventuelt i form af akut indlæggelse. Side 2 Endvidere er nødvendig medicin i relation til behandling under indlæggelse, samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover, omfattet af kontrakten. Det fremgår af hvis der er aftalt en pris, hvor behandling og konsultationer honoreres særskilt eller der er aftalt en pris for et samlet forløb, der inkluderer alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet. Fedme operationer Fedmeoperationer foregår i henhold til det nationale referenceprogram og honoreres i henhold til nedenstående. Leverandøren beskriver overfor Danske Regioner forløbene konkret er tilrettelagt. Leverandøren og Danske Regioner har aftalt tre forskellige forløbstakster i forbindelse med fedmekirurgisk behandling. Taksten varierer således afhængigt af hvor stor en del af forløbet, patienten modtager hos leverandøren. Forløbstakst 1 anvendes i de tilfælde, hvor patienten kun får foretaget den medicinske forundersøgelse og forbehandling hos leverandøren. Der findes en selvstændig takst for forundersøgelsen, som anvendes, hvis patientens forløb afsluttes efter forundersøgelsen. Forløbstakst 2 anvendes i de tilfælde, hvor patienten får foretaget det operative indgreb samt det efterfølgende kontrolforløb hos leverandøren. I dette forløb findes en selvstændig takst for operationen, som anvendes, hvis patienten ønsker, at efterbehandling og kontrol skal foregå på en offentlig afdeling. Forløbstakst 3 dækker det fulde fedmekirurgiske forløb fra forundersøgelse til og med kontrol og opfølgning. Denne forløbstakst anvendes, hvis patienten får foretaget hele det fedmekirurgiske forløb hos leverandøren.

3 Side 3 Behand- Tekst Pris (kr.) lingsko- de Forløbstakst 1 XY21 1) Forundersøgelse kr XY22 Forbehandling for fedmekirurgi kr. I alt hele den medicinske behandling kr. Forløbstakst 2 KJDF10, Laparoskopisk gastric bypass kr. 11 KJDF20, Laporoskopisk gastric banding kr. 21 XY23 Efterbehandlings- og kontrolforløb kr. I alt gastric banding kr I alt gastric bypass kr Forløbstakst 3 XY24 Gastric banding: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol XY24 Gastric bypass: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr. inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol 1) Da der ikke findes en kode for fedmekirurgiske forløb i Sundhedsstyrelsens KlassifikationsSystem (SKS) er den pågældende behandling i forbindelse med denne aftale blevet tildelt koden XYXx. Koden vil blive brugt til registrering på Knæ- og hoftealloplastikoperationer Knæ- og hoftealloplastikoperationer honoreres i henhold til nedenstående. Primær ledprotese implantation i hofteled Primær ledprotese implantation i knæled KNFB** KNGB01,02,04,11,12, 14,20,30,40,59, kr kr.

4 Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Side 4 Den nævnte pris for knæ og hoftealloplastikker er prisen for et samlet forløb og omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, anæstesi, indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. De knæ- og hoftealloplastikoperationer, der ikke er nævnt i ovenstående tabel, honoreres i henhold til taksten på og indberetningsplatformen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Protese til knæ- og hoftealloplastik operationer hjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlings- SYD01 2) Leverandøren godtgøres udgiften til protese til kostprisen. 2) Der anvendes den protese, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Proteserne betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til altid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen, og protesens kode indsættes i patientens journal. Hvis patienten er indlagt i mindre end 3 overnatninger fratrækkes kr fra ovennævnte pris. Indlæggelses- og udskrivningsdato skal anføres på fakturaen, jf. standardkontraktens 8, stk. 3. Indlagt mindre end 3 overnatninger (pris). Primær ledprotese implantation i KNFB* hofteled Primær ledprotese implantation i KNGB01,02,04,11,12, knæled 14,20,30,40,59, kr kr

5 Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 5 Stivgørende rygoperation Stivgørende rygoperationer (KNAG) honoreres i henhold til nedenstående Stivgørende rygoperation med fiksation Stivgørende rygoperation med fiksation KNAG4* (ikke KNAG40), 5*, 7* KNAG kr. + protesepris kr. + protesepris kr. Stivgørende rygoperation uden KNAG3*, 6*, 9* fiksation Stivgørende rygoperation KNAG0y, 1*, 2* kr. Leverandøren godtgøres særskilt for proteseimplantat, hvis dette er anført ovenfor, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Indsættelse af diskusprotese Indsættelse af diskusprotese (KNAB90, 91, 92, 93, 94) honoreres med kr Indsættelse af diskusprotese (KNAB96) honoreres med kr Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Skulder- og albuealloplastik Skulder- og albuealloplastik honoreres i henhold til nedenstående Skulderalloplastik KNBB20,30, kr. Albuealloplastik KNCB kr. Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal

6 medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 6 Laserbehandling af hud Laserbehandling af hud honoreres som et samlet forløb. Taksten indeholder alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og fire laserbehandlinger. Laser- og fotokoagulation af hud KQAA40, KQBA40, KQCA40, KQDA kr. Hvis patienten har behov for yderligere behandling efter fire behandlinger honoreres disse med kr kr. pr. gang. Det er en forudsætning for at udføre yderligere laserbehandling, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Operation for varicer Operation for varicer (KPHB10 16, 99, KPHC22, KPHD) honoreres med kr for et samlet forløb. For operation af recidiv varicer honoreres kr for et samlet forløb. Taksterne gælder uanset hvilken anæstesiform, der benyttes. Dobbelte operationstakster Hvis der udføres dobbeltsidet operation eller operation på begge ben i forbindelse med samme indgreb, vil 2. indgreb blive honoreret med 50 pct. af den aftalte takst. Det vil være en forudsætning, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Aftalen om dette er afgrænset til de nedenstående operationer: Operationskode KPHB10,12,13,14, 99 KPHD* KJAB* (minus KJAB11 og KJAB97) KJAC* (minus KJAC11 og KJAC97) Operationsnavn Variceoperationer Brokoperationer Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation)

7 Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) honoreres som et samlet forløb til kr for operation på 1 finger. Side 7 Ved resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) på flere fingre eller recidiv honoreres leverandøren med kr Rekonstruktion af bryst Rekonstruktion af mammae med implantat (KHAE) Valg af behandlingsform bør i det enkelte tilfælde bero på en faglig medicinsk vurdering. Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med det henvisende sygehus ved henvisende læge. Den nævnte pris inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelse samt, herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv. Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet fra klinikken, er ikke dækket af anførte pris. Operation for grå stær En grå stær operation (KCJC*, KCJD*, KCJE*, KCJG*, KCJW*) omfatter hele patientforløbet, og følgende er omfattet i en grå stær operation: Forundersøgelse. Operation for grå stær med phacoapparatur, inkl. linse, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. kontrol efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Operation for grå stær honoreres med kr for et samlet forløb. Operation for grå stær på andet øje Hvis der ved henvisningen er anført indikation for operation på andet øje, kan begge øjne opereres i henhold til ovenstående priser, under forudsætning af, at begge øjne ikke opereres samme dag. Hvis begge øjne opereres

8 samme dag, gælder nedenstående vedr. honorering for flere indgreb samme dag. Side 8 Operation for grå stær på andet øje honoreres med kr , hvis behandlingen ikke udføres samme dag som operation for første øje. I øvrigt gælder reglerne om honorering af flere ydelser samme dag, og der kan derfor ikke ske honorering af kontrol af første øje i forbindelse med operation af andet øje. Hvis der ved henvisningen ikke er anført indikation for operation på andet øje, men der under patientforløbet ved operation for første øje findes indikation for operation på andet øje, kan operation på andet øje kun udføres efter godkendelse fra det henvisende sygehus. Operation for tunge øjenlåg Taksten for KCBB fastsættes ved første operation til kr , mens der for operation af andet øje i samme konsultation ydes en takst på kr Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øje er altid kr. 634, også selvom begge øjne ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Operation for stritører Taksten for KDAD30 fastsættes ved første operation til kr., mens der for operation af andet øre i samme konsultation ydes en takst på kr. Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øre er altid 1,569 kr., også selvom begge ører ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Gynækologiske operationer (KL*). Takst uden bidiagnoser Standard gynækologiske indgreb kr. Enklere gynækologiske kr. indgreb Mindre gynækologiske kr. indgreb På følgende gynækologiske indgreb er der aftalt en særlig takst:

9 Kode KLCD00, KLCD10, KLEF96 KLEF00, KLEF03 Takst uden bidiagnoser kr kr. Side 9 Blokader og injektioner Taksten for smertebehandling med blokade (BAFA6) og blokader, terapeutisk steorid-injektion (BLHN0, 00, 01) er totaltakster, som ikke kan tillægges konsultationstakst. Taksten for BLHN0, 00, 01 og BAFA6 er fastsat til kr. Røntgenundersøgelser og scanninger For røntgenundersøgelser og scanninger fremgår prisen af og indberetningsplatformen. Der kan alene tages den pris, der fremgår heraf. For røntgenundersøgelser, MR-scanning, CT-scanning og aniografi af thorax gælder, at taksterne er fastsat pr. patient uanset antal undersøgte regioner. Der kan ikke tillægges en konsultationstakst. For ultralydsscanning gælder, at ultralydsundersøgelsen honoreres særskilt, hvis den foretages samme dag som en behandling/undersøgelse eller ved en konsultation i forbindelse med en behandling. Hvis der alene foretages en ultralydsscanning, kan der ikke tillægges en konsultationstakst. Taksten for mammografi omfatter røntgen, ultralyd og klinisk undersøgelse. Det er et krav ved røntgen og ultralydsundersøgelser, at der udarbejdes en speciallægevurdering. PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) inkl. 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn KFNG02 Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA) KFNG02A Primær perkut. translum. plastik på koronararterie (PTCA) KFNG05 Perkut. Translum. plastik på koronararterie (PTCA) m. stent KFNG05A Prim. perkut. Translum.plastik på koronarart. (PTCA) m stent kr. Ovennævnte pris inkluderer 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn.

10 De nævnte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelse samt, anæstesi, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. Side 10 Leverandøren godtgøres særskilt for yderligere ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til kostprisen Ballonkateter, stents og Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. SYD01 blodfortyndende medicin 2) Leverandøren godtgøres udgiften til ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til patienten til kostprisen. 2) Der anvendes de ballonkateter og stents, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser, og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater og medicin svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til, til hver en tid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for implantat skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Endvidere er omfattet nødvendig udover blodfortyndende medicin - medicin i relation til behandlingen under indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover. I det omfang leverandøren udfører en undersøgelse (f.eks. KAGundersøgelse) samme dag som PCTA behandlingen udføres, kan der kun opkræves for PCTA behandlingen. Søvnapnø

11 Søvnapnø honoreres som et samlet forløb med kr der inkluderer alle undersøgelser og nødvendige konsultationer i forbindelse med diagnosticeringen og behandlingsinitieringen. Side 11 Behandlingen honoreres med følgende takst: Søvnapnø diagnosticering (XY02) Søvnapnø behandling (XY01) kr kr. Leverandøren honoreres derudover særskilt for udgiften til CPAP-apparat. BGFC3 BGFC3 Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP apparat Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP-maske SYD01 SYD01 Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. 2) Leverandøren godtgøres udgiften til udlevering af CPAP-apparat til patienten til kostprisen for det pågældende apparat og forbruget af CPAP-masker. 2) 2) Et søvnapnø behandlingsforløb omfatter alle nødvendige konsultationer indtil 4 måneder efter start af behandlingen. Derefter kan patienten komme til kontrolregistrering efter yderligere 2 måneder. Søvnapnø kontrolregistreringen (xy13) efter 2 måneder honoreres med kr Hvis det forventede standard forløb bliver forlænget som følge af utilstrækkelig anvendelse eller utilstrækkelig effekt honoreres leverandøren for et forlængelses forløb (XY14) med kr Det forlængede søvnapnøforløb består af ambulante besøg med instruktion og træning. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontrolregistreringen orientere den henvisende afdeling, hvis patientens forløb betragtes som et forløb der skal forlænges, og dermed skal honoreres med et forlænget forløb (XY14). Generelt om Synovectomi Der honoreres kun for synovectomi, hvor det specifikt fremgår af henvisningen, at der skal ske behandling for synovectomi, eller at der på anden måde er givet skriftlig accept af dette fra henvisningssygehuset.

12 3. Forundersøgelse og kontrol samt ambulante ydelser Det fremgår af og indberetningsplatformen, om der for den enkelte behandling er aftalt pris for et samlet forløb eller alene for behandlingen. Hvis der er aftale om et samlet forløb omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere. Hvis der kun er indgået kontrakt om en pris for behandlingen, kan leverandøren ligeledes honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er). Side 12 I det omfang leverandøren foretager en forundersøgelse af patienten inden indgrebet, afregnes denne med kr , såfremt forundersøgelsen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Såfremt forundersøgelsen finder sted samme dag som indgrebet, kan der ikke tages særskilt betaling herfor. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag 1. I det omfang leverandøren udfører yderligere nødvendige konsultationer (yderligere udredende undersøgelser og kontroller), afregnes sådanne konsultationer kr. x, såfremt konsultationen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet. Der kan kun udføres kontrolundersøgelser indtil 4 måneder efter behandlingen. Undtaget fra dette er operation for abdomen pendens (KQBJ30), reduktion af mammae (KHAD*) samt operationer hvor danske referenceprogrammer samt nationale database registreringer kræver opfølgning mere end 4 måneder (f.eks. ledbåndsrekonstruktion i knæleddet, KNGE*, hvor nationale database registrering kræver opfølgning efter 1 år). Forsøgsordning med forlænget kontrolperiode (kun BPKs medlemmer, der har de relevante koder) Som forsøgsordning etableres mulighed for at udføre kontrolundersøgelser i op til 12 måneder efter, at behandlingen er udført. Det er en forudsætning, at kontroller, der udføres mere end 4 måneder efter behandlingen, ikke er planlagte, men at patienterne selv henvender sig. Forsøget omfatter flg. udvalgte behandlingskoder:

13 Side 13 Rygoperationer KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBH51 KNBH52 Tekst Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Tekst Artroskop. resekt., intraart. eksostose/osteofyt, skulderled Åben resekt. Af intraart. eksostose/osteofyt i skulderled Forsøgsordningen omfatter ligeledes patienter, hvor leverandøren i samarbejde med patienten vurderer, at patienten med fordel kan behandles konservativt. Patienten kan da henvises til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller andet lignende tilbud i praksissektoren. Et eventuelt indgreb efter endt konservativ behandling kræver ikke en ny henvisning fra offentligt sygehus. Det samlede behandlingsforløb skal være tilendebragt, inden der er gået 12 måneder. Forsøget med forlænget kontrol på konservativt behandlede patienter omfatter flg. udvalgte behandlingskoder: Rygoperationer KABC01 KABC07 KABC30 KABC36 KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBF01 Perkut. endoskopisk fjernelse af cervikal diskusprolaps Perkut. endoskopisk fjernelse af lumbal diskusprolaps Dekompression af cervikal nerverod Dekompression af lumbal nerverod Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Artroskopisk total synovektomi i skulderled

14 KNBF02 KNBF12 KNBH31 KNBH32 KNBM79 Knæoperationer KNGE21 KNGE22 KNGE23 KNGE24 KNGF01 KNGF02 KNGF11 Åben total synovektomi i skulderled Åben partiel synovektomi i skulderled Artroskopisk løsning af adhærencer i skulder Åben løsning af adhærencer i skulder Excision af bursa i skulder/overarm Åben sutur el. reinsertion af forreste korsbånd i knæled Åben sutur el. reinsertion af bageste korsbånd i knæled Åben sutur/reinsert. af mediale kollateralligament i knæled Åben sutur/reinsert. af laterale kollateralligament i knæled Artroskopisk total synovektomi i knæled Åben total synovektomi i knæled Artroskopisk partiel synovektomi i knæled KNGF12 Åben partiel synovektomi i knæled Danske Regioner og leverandøren evaluerer begge forsøgsordninger efter 1 år. Med henblik på evalueringen er leverandøren forpligtet til at registrere antallet af kontrolbesøg, herunder antallet af kontrolbesøg pr. patient, der foretages efter fire måneder. Side Behandlinger og ambulante ydelser I tilknytning til indgreb/undersøgelser, som indplaceres takstmæssigt i en ambulant proceduregruppe tillægges proceduretaksten den ambulante besøgstakst (1.411 kr.). Det fremgår af og indberetningsplatformen, hvilke behandlinger, der kan tillægges en besøgstakst. Disse behandlinger er markeret med pris kr. Såfremt der udføres flere undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag Hjælpemidler og behandlingsredskaber Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpemidler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om krykkestokke, armslynger, skinner, kørestole mv.

15 Hjælpemidler og behandlingsredskaber, der ikke kan genanvendes, er inkluderet i taksten. Danske Regioner forbeholder sig ret til at udarbejde retningslinier for udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber. Side 15 Øvrige behandlingsredskaber og hjælpemidler udlånes vederlagsfrit fra leverandøren og kan kun faktureres efter aftale med henvisningssygehuset. Såfremt det udleverede hjælpemiddel ikke er returneret til leverandøren af patienten selv eller patientens bopælsregion, subsidiært det henvisende sygehus senest 3 måneder efter, at patienten er udskrevet derfra, faktureres patientens bopælsregion for det udlånte hjælpemiddel til kostpris. Såfremt der udleveres hjælpemidler til patienten, skal det fremgå af den faktura, der sendes til regionen efter endt behandling, hvilke hjælpemidler, der er udleveret samt kostprisen for disse. 6. Henvisnings- og kvalitetssikringskrav Indikation og operationsmetode fastlægges af det henvisende sygehus ved den henvisende læge. I tilfælde af at leverandøren efter forundersøgelse af patienten har divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand samt operationsmetoder, må behandlingstiltag, som medfører meromkostninger kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der i direkte forbindelse med indgrebet er divergens i mellem henvisningen og leverandøren s vurdering af indikation, patientens helbredstilstand og operationsmetode eller behandling i øvrigt, træffes vurderingen dog af leverandøren. Det er en forudsætning, at prisen for behandlingen ikke ligger højere end den forhandlede takst. I det omfang, der optræder komplicerende bidiagnoser til den lidelse, patienten er henvist til behandling for, som har indvirkning på prisen for behandlingen, må behandlingstiltag ligeledes kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende læge om indikation, operationsmetodens art, patientens tilstand mv., kan leverandøren afvise at behandle patienten. Nærværende bilag er udarbejdet i 2 eksemplarer, idet begge kontraktens parter modtager et eksemplar i underskrevet stand. København, den

16 For Danske Regioner For leverandøren Side 16 / /

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 397 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 397 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 397 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 29. juni 2007 Kontor: Sundhedsstatistik J.nr.: 2007-1010-112 Sagsbeh.: TJN/EHA Fil-navn: Dokument

Læs mere

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11 N O T A T 01.09.2013 Bilag 1 til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger samt behandlinger under udvidet

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sammenligning af takster ( DRG-værdi, DUF og forløbstakster) opdelt på specialer og SKS-koder i 2007 Tekst fra sygesikringslisten

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet oftalmologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Kendelse. mod. Tvisten

Kendelse. mod. Tvisten Voldgiftsnævnet for de udvidede fritvalgsordninger Kendelse i sag om fastsættelse af takster efter det udvidede frie sygehusvalg for aftaler mellem Danske Regioner og medlemmer af Brancheforeningen for

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer.

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer. NOTAT 03-08-2017 Godkendelse af specialeaftale og tro & loveerklæring for intern medicin: lungesygdomme astma og allergi under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner * Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes Gruppe Specialfunktion Diagnosekode Regionsfunktioner

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for voksne med epilepsi under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5 Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om Undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om udvidet frit

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01.

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01. Fortegnelse over fakturaoverslag på en række (henvisnings) operationer, AniCura Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 276 kr excl moms Dato: 01.01.16 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDGÅELSE AF AFTALE Indgåelse af aftale med Danske Regioner...

Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDGÅELSE AF AFTALE Indgåelse af aftale med Danske Regioner... Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om det udvidede frie sygehus pr. 1. september 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 til kontrakt mellem Danske Regioner og private leverandører der udfører tværfaglig smertebehandling under det udvidede frie sygehusvalg.

Bilag 3 til kontrakt mellem Danske Regioner og private leverandører der udfører tværfaglig smertebehandling under det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T Bilag 3 til kontrakt mellem Danske Regioner og private leverandører der udfører tværfaglig smertebehandling under det udvidede frie sygehusvalg. 1. Omfattende sygehuse Dette bilag gælder for

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Operationsstatistik 1991-1998

Operationsstatistik 1991-1998 Operationsstatistik - Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Lægelig rådgiver Ole B. Larsen, lokal 6021 Grundlag for opgørelsen Registrering

Læs mere

Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning

Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning N O T A T 01.09.2013 Bilag A til undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning undersøgelser og udredning 1. OMFATTEDE LEVERANDØRER 3 2. UNDERSØGELSE OG UDREDNING 3 3. UNDERSØGELSER

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg SAMARBEJDSAFTALE Mellem XXXXX Adresse Postnr. CVR nr. XXXXX (herefter benævnt Klinikken ) og SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg CVR nr. 17 013 718 (herefter benævnt SOS ) Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI

RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI UDBUDSBILAG 3 RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI Parterne Region Nordjylland CVR-nr. 29190941 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø (i det følgende benævnt regionen ) og [navn, CVR-nr. og adresse] (i

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Karin H. Theilgaard, Odense Kommune Annette L. Stougaard, Region Syddanmark Fælles formandskab, følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler CPOP DAG, Torsdag

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation.

Ortopædkirurgisk Afdeling. Skulderprotese. Patientinformation. Ortopædkirurgisk Afdeling Skulderprotese Patientinformation www.koldingsygehus.dk Skulderprotese hvorfor operation: Det er nødvendigt at operere din skulder og indsætte et kunstigt ledhoved (Skulderledsprotese)

Læs mere

LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE)

LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:...3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag...4 Regionen...4

Læs mere

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen knæartroskopi(kikkertundersøgelse) kan finde årsagen

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Godkendelse af specialeaftale og tro & loveerklæring for tværfaglig smertebehandling under specialet: anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Orientering om udvidet frit valg 2011

Orientering om udvidet frit valg 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om udvidet frit valg 2011 Udgiften til privathospitaler vedrører

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag... 4 Regionen...

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Økonomisk perspektiv Formål At sammenligne omkostninger og effekter af kirurgisk behandling og

Læs mere

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2012 Ortopædisk kirurgi Regionsfunktioner Hofte- og knæalloplastik Fod-ankelkirurgi

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Rød= Berører ikke kommunerne Grøn= Kun kommunal opgave Gul= Tværsektoriel opgave Hvid= Usikker Nr Emne Evt. uddybning af målgruppe Forslag til placering i følgegruppe

Læs mere

Udkast til kontrakt om plastikkirurgi

Udkast til kontrakt om plastikkirurgi Udkast til kontrakt om plastikkirurgi Marts 2011 J.nr. 1-23-4-72-11-11 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:...2

Læs mere