Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag."

Transkript

1 [nedenstående emner medtages i bilaget, hvis privatsygehuset har kontrakt om dette.] HUSK: Hvis der er tale om smertebehandling, skal kontraktsygehuset have et særlig bilag. Bilag Behandlinger som tilbydes hos leverandøren i henhold til kontrakt af 2009 mellem Danske Regioner og leverandøren om behandling af patienter, som ikke har kunnet tilbydes behandling inden for 1 måned i det danske, offentlige sygehusvæsen Dette bilag gælder for private hospitaler og klinikker, der ikke har en virksomhedsansvarlig læge, der har et ydernummer. Det vil sige private hospitaler og klinikker der ikke er omfattet af overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Undlader leverandøren at oplyse herom, betragtes dette som en misligholdelse af kontrakten. Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag. 1. Omfattende sygehuse Følgende sygehuse/klinikker er omfattet af kontrakten: XX (kaldet leverandøren). 2. Behandlinger De behandlinger, der er omfattet af kontrakten fremgår af og dette bilag. Dette bilags behandlinger er kun gældende for så vidt de også fremgår af Det modsatte er ikke gældende. De aftalte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelsen samt anæstesi og genoptræning under indlæggelsen samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår af dette bilag eller

2 Leverandøren varetager, i det omfang det er muligt, behandling af eventuelle komplikationer opstået under indgrebet og indlæggelse. Kan leverandøren ikke varetage disse komplikationer, henviser leverandøren patienten til behandling på offentligt sygehus eventuelt i form af akut indlæggelse. Side 2 Endvidere er nødvendig medicin i relation til behandling under indlæggelse, samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover, omfattet af kontrakten. Det fremgår af hvis der er aftalt en pris, hvor behandling og konsultationer honoreres særskilt eller der er aftalt en pris for et samlet forløb, der inkluderer alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet. Fedme operationer Fedmeoperationer foregår i henhold til det nationale referenceprogram og honoreres i henhold til nedenstående. Leverandøren beskriver overfor Danske Regioner forløbene konkret er tilrettelagt. Leverandøren og Danske Regioner har aftalt tre forskellige forløbstakster i forbindelse med fedmekirurgisk behandling. Taksten varierer således afhængigt af hvor stor en del af forløbet, patienten modtager hos leverandøren. Forløbstakst 1 anvendes i de tilfælde, hvor patienten kun får foretaget den medicinske forundersøgelse og forbehandling hos leverandøren. Der findes en selvstændig takst for forundersøgelsen, som anvendes, hvis patientens forløb afsluttes efter forundersøgelsen. Forløbstakst 2 anvendes i de tilfælde, hvor patienten får foretaget det operative indgreb samt det efterfølgende kontrolforløb hos leverandøren. I dette forløb findes en selvstændig takst for operationen, som anvendes, hvis patienten ønsker, at efterbehandling og kontrol skal foregå på en offentlig afdeling. Forløbstakst 3 dækker det fulde fedmekirurgiske forløb fra forundersøgelse til og med kontrol og opfølgning. Denne forløbstakst anvendes, hvis patienten får foretaget hele det fedmekirurgiske forløb hos leverandøren.

3 Side 3 Behand- Tekst Pris (kr.) lingsko- de Forløbstakst 1 XY21 1) Forundersøgelse kr XY22 Forbehandling for fedmekirurgi kr. I alt hele den medicinske behandling kr. Forløbstakst 2 KJDF10, Laparoskopisk gastric bypass kr. 11 KJDF20, Laporoskopisk gastric banding kr. 21 XY23 Efterbehandlings- og kontrolforløb kr. I alt gastric banding kr I alt gastric bypass kr Forløbstakst 3 XY24 Gastric banding: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol XY24 Gastric bypass: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr. inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol 1) Da der ikke findes en kode for fedmekirurgiske forløb i Sundhedsstyrelsens KlassifikationsSystem (SKS) er den pågældende behandling i forbindelse med denne aftale blevet tildelt koden XYXx. Koden vil blive brugt til registrering på Knæ- og hoftealloplastikoperationer Knæ- og hoftealloplastikoperationer honoreres i henhold til nedenstående. Primær ledprotese implantation i hofteled Primær ledprotese implantation i knæled KNFB** KNGB01,02,04,11,12, 14,20,30,40,59, kr kr.

4 Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Side 4 Den nævnte pris for knæ og hoftealloplastikker er prisen for et samlet forløb og omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, anæstesi, indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. De knæ- og hoftealloplastikoperationer, der ikke er nævnt i ovenstående tabel, honoreres i henhold til taksten på og indberetningsplatformen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Protese til knæ- og hoftealloplastik operationer hjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlings- SYD01 2) Leverandøren godtgøres udgiften til protese til kostprisen. 2) Der anvendes den protese, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Proteserne betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til altid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen, og protesens kode indsættes i patientens journal. Hvis patienten er indlagt i mindre end 3 overnatninger fratrækkes kr fra ovennævnte pris. Indlæggelses- og udskrivningsdato skal anføres på fakturaen, jf. standardkontraktens 8, stk. 3. Indlagt mindre end 3 overnatninger (pris). Primær ledprotese implantation i KNFB* hofteled Primær ledprotese implantation i KNGB01,02,04,11,12, knæled 14,20,30,40,59, kr kr

5 Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 5 Stivgørende rygoperation Stivgørende rygoperationer (KNAG) honoreres i henhold til nedenstående Stivgørende rygoperation med fiksation Stivgørende rygoperation med fiksation KNAG4* (ikke KNAG40), 5*, 7* KNAG kr. + protesepris kr. + protesepris kr. Stivgørende rygoperation uden KNAG3*, 6*, 9* fiksation Stivgørende rygoperation KNAG0y, 1*, 2* kr. Leverandøren godtgøres særskilt for proteseimplantat, hvis dette er anført ovenfor, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Indsættelse af diskusprotese Indsættelse af diskusprotese (KNAB90, 91, 92, 93, 94) honoreres med kr Indsættelse af diskusprotese (KNAB96) honoreres med kr Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Skulder- og albuealloplastik Skulder- og albuealloplastik honoreres i henhold til nedenstående Skulderalloplastik KNBB20,30, kr. Albuealloplastik KNCB kr. Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal

6 medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 6 Laserbehandling af hud Laserbehandling af hud honoreres som et samlet forløb. Taksten indeholder alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og fire laserbehandlinger. Laser- og fotokoagulation af hud KQAA40, KQBA40, KQCA40, KQDA kr. Hvis patienten har behov for yderligere behandling efter fire behandlinger honoreres disse med kr kr. pr. gang. Det er en forudsætning for at udføre yderligere laserbehandling, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Operation for varicer Operation for varicer (KPHB10 16, 99, KPHC22, KPHD) honoreres med kr for et samlet forløb. For operation af recidiv varicer honoreres kr for et samlet forløb. Taksterne gælder uanset hvilken anæstesiform, der benyttes. Dobbelte operationstakster Hvis der udføres dobbeltsidet operation eller operation på begge ben i forbindelse med samme indgreb, vil 2. indgreb blive honoreret med 50 pct. af den aftalte takst. Det vil være en forudsætning, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Aftalen om dette er afgrænset til de nedenstående operationer: Operationskode KPHB10,12,13,14, 99 KPHD* KJAB* (minus KJAB11 og KJAB97) KJAC* (minus KJAC11 og KJAC97) Operationsnavn Variceoperationer Brokoperationer Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation)

7 Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) honoreres som et samlet forløb til kr for operation på 1 finger. Side 7 Ved resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) på flere fingre eller recidiv honoreres leverandøren med kr Rekonstruktion af bryst Rekonstruktion af mammae med implantat (KHAE) Valg af behandlingsform bør i det enkelte tilfælde bero på en faglig medicinsk vurdering. Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med det henvisende sygehus ved henvisende læge. Den nævnte pris inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelse samt, herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv. Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet fra klinikken, er ikke dækket af anførte pris. Operation for grå stær En grå stær operation (KCJC*, KCJD*, KCJE*, KCJG*, KCJW*) omfatter hele patientforløbet, og følgende er omfattet i en grå stær operation: Forundersøgelse. Operation for grå stær med phacoapparatur, inkl. linse, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. kontrol efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Operation for grå stær honoreres med kr for et samlet forløb. Operation for grå stær på andet øje Hvis der ved henvisningen er anført indikation for operation på andet øje, kan begge øjne opereres i henhold til ovenstående priser, under forudsætning af, at begge øjne ikke opereres samme dag. Hvis begge øjne opereres

8 samme dag, gælder nedenstående vedr. honorering for flere indgreb samme dag. Side 8 Operation for grå stær på andet øje honoreres med kr , hvis behandlingen ikke udføres samme dag som operation for første øje. I øvrigt gælder reglerne om honorering af flere ydelser samme dag, og der kan derfor ikke ske honorering af kontrol af første øje i forbindelse med operation af andet øje. Hvis der ved henvisningen ikke er anført indikation for operation på andet øje, men der under patientforløbet ved operation for første øje findes indikation for operation på andet øje, kan operation på andet øje kun udføres efter godkendelse fra det henvisende sygehus. Operation for tunge øjenlåg Taksten for KCBB fastsættes ved første operation til kr , mens der for operation af andet øje i samme konsultation ydes en takst på kr Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øje er altid kr. 634, også selvom begge øjne ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Operation for stritører Taksten for KDAD30 fastsættes ved første operation til kr., mens der for operation af andet øre i samme konsultation ydes en takst på kr. Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øre er altid 1,569 kr., også selvom begge ører ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Gynækologiske operationer (KL*). Takst uden bidiagnoser Standard gynækologiske indgreb kr. Enklere gynækologiske kr. indgreb Mindre gynækologiske kr. indgreb På følgende gynækologiske indgreb er der aftalt en særlig takst:

9 Kode KLCD00, KLCD10, KLEF96 KLEF00, KLEF03 Takst uden bidiagnoser kr kr. Side 9 Blokader og injektioner Taksten for smertebehandling med blokade (BAFA6) og blokader, terapeutisk steorid-injektion (BLHN0, 00, 01) er totaltakster, som ikke kan tillægges konsultationstakst. Taksten for BLHN0, 00, 01 og BAFA6 er fastsat til kr. Røntgenundersøgelser og scanninger For røntgenundersøgelser og scanninger fremgår prisen af og indberetningsplatformen. Der kan alene tages den pris, der fremgår heraf. For røntgenundersøgelser, MR-scanning, CT-scanning og aniografi af thorax gælder, at taksterne er fastsat pr. patient uanset antal undersøgte regioner. Der kan ikke tillægges en konsultationstakst. For ultralydsscanning gælder, at ultralydsundersøgelsen honoreres særskilt, hvis den foretages samme dag som en behandling/undersøgelse eller ved en konsultation i forbindelse med en behandling. Hvis der alene foretages en ultralydsscanning, kan der ikke tillægges en konsultationstakst. Taksten for mammografi omfatter røntgen, ultralyd og klinisk undersøgelse. Det er et krav ved røntgen og ultralydsundersøgelser, at der udarbejdes en speciallægevurdering. PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) inkl. 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn KFNG02 Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA) KFNG02A Primær perkut. translum. plastik på koronararterie (PTCA) KFNG05 Perkut. Translum. plastik på koronararterie (PTCA) m. stent KFNG05A Prim. perkut. Translum.plastik på koronarart. (PTCA) m stent kr. Ovennævnte pris inkluderer 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn.

10 De nævnte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelse samt, anæstesi, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. Side 10 Leverandøren godtgøres særskilt for yderligere ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til kostprisen Ballonkateter, stents og Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. SYD01 blodfortyndende medicin 2) Leverandøren godtgøres udgiften til ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til patienten til kostprisen. 2) Der anvendes de ballonkateter og stents, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser, og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater og medicin svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til, til hver en tid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for implantat skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Endvidere er omfattet nødvendig udover blodfortyndende medicin - medicin i relation til behandlingen under indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover. I det omfang leverandøren udfører en undersøgelse (f.eks. KAGundersøgelse) samme dag som PCTA behandlingen udføres, kan der kun opkræves for PCTA behandlingen. Søvnapnø

11 Søvnapnø honoreres som et samlet forløb med kr der inkluderer alle undersøgelser og nødvendige konsultationer i forbindelse med diagnosticeringen og behandlingsinitieringen. Side 11 Behandlingen honoreres med følgende takst: Søvnapnø diagnosticering (XY02) Søvnapnø behandling (XY01) kr kr. Leverandøren honoreres derudover særskilt for udgiften til CPAP-apparat. BGFC3 BGFC3 Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP apparat Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP-maske SYD01 SYD01 Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. 2) Leverandøren godtgøres udgiften til udlevering af CPAP-apparat til patienten til kostprisen for det pågældende apparat og forbruget af CPAP-masker. 2) 2) Et søvnapnø behandlingsforløb omfatter alle nødvendige konsultationer indtil 4 måneder efter start af behandlingen. Derefter kan patienten komme til kontrolregistrering efter yderligere 2 måneder. Søvnapnø kontrolregistreringen (xy13) efter 2 måneder honoreres med kr Hvis det forventede standard forløb bliver forlænget som følge af utilstrækkelig anvendelse eller utilstrækkelig effekt honoreres leverandøren for et forlængelses forløb (XY14) med kr Det forlængede søvnapnøforløb består af ambulante besøg med instruktion og træning. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontrolregistreringen orientere den henvisende afdeling, hvis patientens forløb betragtes som et forløb der skal forlænges, og dermed skal honoreres med et forlænget forløb (XY14). Generelt om Synovectomi Der honoreres kun for synovectomi, hvor det specifikt fremgår af henvisningen, at der skal ske behandling for synovectomi, eller at der på anden måde er givet skriftlig accept af dette fra henvisningssygehuset.

12 3. Forundersøgelse og kontrol samt ambulante ydelser Det fremgår af og indberetningsplatformen, om der for den enkelte behandling er aftalt pris for et samlet forløb eller alene for behandlingen. Hvis der er aftale om et samlet forløb omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere. Hvis der kun er indgået kontrakt om en pris for behandlingen, kan leverandøren ligeledes honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er). Side 12 I det omfang leverandøren foretager en forundersøgelse af patienten inden indgrebet, afregnes denne med kr , såfremt forundersøgelsen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Såfremt forundersøgelsen finder sted samme dag som indgrebet, kan der ikke tages særskilt betaling herfor. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag 1. I det omfang leverandøren udfører yderligere nødvendige konsultationer (yderligere udredende undersøgelser og kontroller), afregnes sådanne konsultationer kr. x, såfremt konsultationen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet. Der kan kun udføres kontrolundersøgelser indtil 4 måneder efter behandlingen. Undtaget fra dette er operation for abdomen pendens (KQBJ30), reduktion af mammae (KHAD*) samt operationer hvor danske referenceprogrammer samt nationale database registreringer kræver opfølgning mere end 4 måneder (f.eks. ledbåndsrekonstruktion i knæleddet, KNGE*, hvor nationale database registrering kræver opfølgning efter 1 år). Forsøgsordning med forlænget kontrolperiode (kun BPKs medlemmer, der har de relevante koder) Som forsøgsordning etableres mulighed for at udføre kontrolundersøgelser i op til 12 måneder efter, at behandlingen er udført. Det er en forudsætning, at kontroller, der udføres mere end 4 måneder efter behandlingen, ikke er planlagte, men at patienterne selv henvender sig. Forsøget omfatter flg. udvalgte behandlingskoder:

13 Side 13 Rygoperationer KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBH51 KNBH52 Tekst Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Tekst Artroskop. resekt., intraart. eksostose/osteofyt, skulderled Åben resekt. Af intraart. eksostose/osteofyt i skulderled Forsøgsordningen omfatter ligeledes patienter, hvor leverandøren i samarbejde med patienten vurderer, at patienten med fordel kan behandles konservativt. Patienten kan da henvises til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller andet lignende tilbud i praksissektoren. Et eventuelt indgreb efter endt konservativ behandling kræver ikke en ny henvisning fra offentligt sygehus. Det samlede behandlingsforløb skal være tilendebragt, inden der er gået 12 måneder. Forsøget med forlænget kontrol på konservativt behandlede patienter omfatter flg. udvalgte behandlingskoder: Rygoperationer KABC01 KABC07 KABC30 KABC36 KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBF01 Perkut. endoskopisk fjernelse af cervikal diskusprolaps Perkut. endoskopisk fjernelse af lumbal diskusprolaps Dekompression af cervikal nerverod Dekompression af lumbal nerverod Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Artroskopisk total synovektomi i skulderled

14 KNBF02 KNBF12 KNBH31 KNBH32 KNBM79 Knæoperationer KNGE21 KNGE22 KNGE23 KNGE24 KNGF01 KNGF02 KNGF11 Åben total synovektomi i skulderled Åben partiel synovektomi i skulderled Artroskopisk løsning af adhærencer i skulder Åben løsning af adhærencer i skulder Excision af bursa i skulder/overarm Åben sutur el. reinsertion af forreste korsbånd i knæled Åben sutur el. reinsertion af bageste korsbånd i knæled Åben sutur/reinsert. af mediale kollateralligament i knæled Åben sutur/reinsert. af laterale kollateralligament i knæled Artroskopisk total synovektomi i knæled Åben total synovektomi i knæled Artroskopisk partiel synovektomi i knæled KNGF12 Åben partiel synovektomi i knæled Danske Regioner og leverandøren evaluerer begge forsøgsordninger efter 1 år. Med henblik på evalueringen er leverandøren forpligtet til at registrere antallet af kontrolbesøg, herunder antallet af kontrolbesøg pr. patient, der foretages efter fire måneder. Side Behandlinger og ambulante ydelser I tilknytning til indgreb/undersøgelser, som indplaceres takstmæssigt i en ambulant proceduregruppe tillægges proceduretaksten den ambulante besøgstakst (1.411 kr.). Det fremgår af og indberetningsplatformen, hvilke behandlinger, der kan tillægges en besøgstakst. Disse behandlinger er markeret med pris kr. Såfremt der udføres flere undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag Hjælpemidler og behandlingsredskaber Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpemidler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om krykkestokke, armslynger, skinner, kørestole mv.

15 Hjælpemidler og behandlingsredskaber, der ikke kan genanvendes, er inkluderet i taksten. Danske Regioner forbeholder sig ret til at udarbejde retningslinier for udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber. Side 15 Øvrige behandlingsredskaber og hjælpemidler udlånes vederlagsfrit fra leverandøren og kan kun faktureres efter aftale med henvisningssygehuset. Såfremt det udleverede hjælpemiddel ikke er returneret til leverandøren af patienten selv eller patientens bopælsregion, subsidiært det henvisende sygehus senest 3 måneder efter, at patienten er udskrevet derfra, faktureres patientens bopælsregion for det udlånte hjælpemiddel til kostpris. Såfremt der udleveres hjælpemidler til patienten, skal det fremgå af den faktura, der sendes til regionen efter endt behandling, hvilke hjælpemidler, der er udleveret samt kostprisen for disse. 6. Henvisnings- og kvalitetssikringskrav Indikation og operationsmetode fastlægges af det henvisende sygehus ved den henvisende læge. I tilfælde af at leverandøren efter forundersøgelse af patienten har divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand samt operationsmetoder, må behandlingstiltag, som medfører meromkostninger kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der i direkte forbindelse med indgrebet er divergens i mellem henvisningen og leverandøren s vurdering af indikation, patientens helbredstilstand og operationsmetode eller behandling i øvrigt, træffes vurderingen dog af leverandøren. Det er en forudsætning, at prisen for behandlingen ikke ligger højere end den forhandlede takst. I det omfang, der optræder komplicerende bidiagnoser til den lidelse, patienten er henvist til behandling for, som har indvirkning på prisen for behandlingen, må behandlingstiltag ligeledes kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende læge om indikation, operationsmetodens art, patientens tilstand mv., kan leverandøren afvise at behandle patienten. Nærværende bilag er udarbejdet i 2 eksemplarer, idet begge kontraktens parter modtager et eksemplar i underskrevet stand. København, den

16 For Danske Regioner For leverandøren Side 16 / /

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11 N O T A T 01.09.2013 Bilag 1 til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger samt behandlinger under udvidet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning TAKSTSYSTEM 2006 - en vejledning 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Københavns

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Telefon: 33 92 33 60 Telefax:33 93 15 63 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design: 1508

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

dækningsmuligheder og takster

dækningsmuligheder og takster 2014 dækningsmuligheder og takster "danmark" gi r tilskud til jordemoder diætist tandlæge briller medicin - og 350 andre ting fysioterapi kiropraktor Danmarks største forening har over 350 forskellige

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER De Vestdanske Friklinikker Vejle-Give og Middelfart sygehuse Regionshospitalet Randers/Grenå Fredericia og Kolding Sygehuse Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder Sydvestjysk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

medlemmer sætter nye danmarksrekorder

medlemmer sætter nye danmarksrekorder 2008 dækningsmuligheder og takster 2 millioner medlemmer! Umuligt så store klubhuse findes ikke. 2 millioner medlemmer sætter nye danmarksrekorder danmark SYGEFORSIKRING Aldrig har så mange fået så meget

Læs mere

dækningsmuligheder og takster "danmark"? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde

dækningsmuligheder og takster danmark? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde 2015 dækningsmuligheder og takster "danmark"? Det er her, vi hjælper hinanden - både skægge og søde Er du medlem af "danmark"? Det bliver du spurgt om mange steder, f.eks. når du skal have briller, ordnet

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere