Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag."

Transkript

1 [nedenstående emner medtages i bilaget, hvis privatsygehuset har kontrakt om dette.] HUSK: Hvis der er tale om smertebehandling, skal kontraktsygehuset have et særlig bilag. Bilag Behandlinger som tilbydes hos leverandøren i henhold til kontrakt af 2009 mellem Danske Regioner og leverandøren om behandling af patienter, som ikke har kunnet tilbydes behandling inden for 1 måned i det danske, offentlige sygehusvæsen Dette bilag gælder for private hospitaler og klinikker, der ikke har en virksomhedsansvarlig læge, der har et ydernummer. Det vil sige private hospitaler og klinikker der ikke er omfattet af overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Undlader leverandøren at oplyse herom, betragtes dette som en misligholdelse af kontrakten. Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag. 1. Omfattende sygehuse Følgende sygehuse/klinikker er omfattet af kontrakten: XX (kaldet leverandøren). 2. Behandlinger De behandlinger, der er omfattet af kontrakten fremgår af og dette bilag. Dette bilags behandlinger er kun gældende for så vidt de også fremgår af Det modsatte er ikke gældende. De aftalte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelsen samt anæstesi og genoptræning under indlæggelsen samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår af dette bilag eller

2 Leverandøren varetager, i det omfang det er muligt, behandling af eventuelle komplikationer opstået under indgrebet og indlæggelse. Kan leverandøren ikke varetage disse komplikationer, henviser leverandøren patienten til behandling på offentligt sygehus eventuelt i form af akut indlæggelse. Side 2 Endvidere er nødvendig medicin i relation til behandling under indlæggelse, samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover, omfattet af kontrakten. Det fremgår af hvis der er aftalt en pris, hvor behandling og konsultationer honoreres særskilt eller der er aftalt en pris for et samlet forløb, der inkluderer alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet. Fedme operationer Fedmeoperationer foregår i henhold til det nationale referenceprogram og honoreres i henhold til nedenstående. Leverandøren beskriver overfor Danske Regioner forløbene konkret er tilrettelagt. Leverandøren og Danske Regioner har aftalt tre forskellige forløbstakster i forbindelse med fedmekirurgisk behandling. Taksten varierer således afhængigt af hvor stor en del af forløbet, patienten modtager hos leverandøren. Forløbstakst 1 anvendes i de tilfælde, hvor patienten kun får foretaget den medicinske forundersøgelse og forbehandling hos leverandøren. Der findes en selvstændig takst for forundersøgelsen, som anvendes, hvis patientens forløb afsluttes efter forundersøgelsen. Forløbstakst 2 anvendes i de tilfælde, hvor patienten får foretaget det operative indgreb samt det efterfølgende kontrolforløb hos leverandøren. I dette forløb findes en selvstændig takst for operationen, som anvendes, hvis patienten ønsker, at efterbehandling og kontrol skal foregå på en offentlig afdeling. Forløbstakst 3 dækker det fulde fedmekirurgiske forløb fra forundersøgelse til og med kontrol og opfølgning. Denne forløbstakst anvendes, hvis patienten får foretaget hele det fedmekirurgiske forløb hos leverandøren.

3 Side 3 Behand- Tekst Pris (kr.) lingsko- de Forløbstakst 1 XY21 1) Forundersøgelse kr XY22 Forbehandling for fedmekirurgi kr. I alt hele den medicinske behandling kr. Forløbstakst 2 KJDF10, Laparoskopisk gastric bypass kr. 11 KJDF20, Laporoskopisk gastric banding kr. 21 XY23 Efterbehandlings- og kontrolforløb kr. I alt gastric banding kr I alt gastric bypass kr Forløbstakst 3 XY24 Gastric banding: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol XY24 Gastric bypass: Fuldt fedmekirurgiskforløb kr. inkl. forundersøgelse, forbe- handling, operation, efterbehandling og kontrol 1) Da der ikke findes en kode for fedmekirurgiske forløb i Sundhedsstyrelsens KlassifikationsSystem (SKS) er den pågældende behandling i forbindelse med denne aftale blevet tildelt koden XYXx. Koden vil blive brugt til registrering på Knæ- og hoftealloplastikoperationer Knæ- og hoftealloplastikoperationer honoreres i henhold til nedenstående. Primær ledprotese implantation i hofteled Primær ledprotese implantation i knæled KNFB** KNGB01,02,04,11,12, 14,20,30,40,59, kr kr.

4 Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Side 4 Den nævnte pris for knæ og hoftealloplastikker er prisen for et samlet forløb og omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, anæstesi, indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. De knæ- og hoftealloplastikoperationer, der ikke er nævnt i ovenstående tabel, honoreres i henhold til taksten på og indberetningsplatformen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Protese til knæ- og hoftealloplastik operationer hjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlings- SYD01 2) Leverandøren godtgøres udgiften til protese til kostprisen. 2) Der anvendes den protese, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Proteserne betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til altid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen, og protesens kode indsættes i patientens journal. Hvis patienten er indlagt i mindre end 3 overnatninger fratrækkes kr fra ovennævnte pris. Indlæggelses- og udskrivningsdato skal anføres på fakturaen, jf. standardkontraktens 8, stk. 3. Indlagt mindre end 3 overnatninger (pris). Primær ledprotese implantation i KNFB* hofteled Primær ledprotese implantation i KNGB01,02,04,11,12, knæled 14,20,30,40,59, kr kr

5 Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 5 Stivgørende rygoperation Stivgørende rygoperationer (KNAG) honoreres i henhold til nedenstående Stivgørende rygoperation med fiksation Stivgørende rygoperation med fiksation KNAG4* (ikke KNAG40), 5*, 7* KNAG kr. + protesepris kr. + protesepris kr. Stivgørende rygoperation uden KNAG3*, 6*, 9* fiksation Stivgørende rygoperation KNAG0y, 1*, 2* kr. Leverandøren godtgøres særskilt for proteseimplantat, hvis dette er anført ovenfor, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Indsættelse af diskusprotese Indsættelse af diskusprotese (KNAB90, 91, 92, 93, 94) honoreres med kr Indsættelse af diskusprotese (KNAB96) honoreres med kr Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Skulder- og albuealloplastik Skulder- og albuealloplastik honoreres i henhold til nedenstående Skulderalloplastik KNBB20,30, kr. Albuealloplastik KNCB kr. Leverandøren godtgøres derudover særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i prisen. Kopi af faktura for protesen skal

6 medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Der honoreres kun for synovectomi hvis dette er specificeret skriftligt på henvisningen. Side 6 Laserbehandling af hud Laserbehandling af hud honoreres som et samlet forløb. Taksten indeholder alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og fire laserbehandlinger. Laser- og fotokoagulation af hud KQAA40, KQBA40, KQCA40, KQDA kr. Hvis patienten har behov for yderligere behandling efter fire behandlinger honoreres disse med kr kr. pr. gang. Det er en forudsætning for at udføre yderligere laserbehandling, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Operation for varicer Operation for varicer (KPHB10 16, 99, KPHC22, KPHD) honoreres med kr for et samlet forløb. For operation af recidiv varicer honoreres kr for et samlet forløb. Taksterne gælder uanset hvilken anæstesiform, der benyttes. Dobbelte operationstakster Hvis der udføres dobbeltsidet operation eller operation på begge ben i forbindelse med samme indgreb, vil 2. indgreb blive honoreret med 50 pct. af den aftalte takst. Det vil være en forudsætning, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende sygehus. Aftalen om dette er afgrænset til de nedenstående operationer: Operationskode KPHB10,12,13,14, 99 KPHD* KJAB* (minus KJAB11 og KJAB97) KJAC* (minus KJAC11 og KJAC97) Operationsnavn Variceoperationer Brokoperationer Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation)

7 Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) honoreres som et samlet forløb til kr for operation på 1 finger. Side 7 Ved resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) på flere fingre eller recidiv honoreres leverandøren med kr Rekonstruktion af bryst Rekonstruktion af mammae med implantat (KHAE) Valg af behandlingsform bør i det enkelte tilfælde bero på en faglig medicinsk vurdering. Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med det henvisende sygehus ved henvisende læge. Den nævnte pris inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelse samt, herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv. Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet fra klinikken, er ikke dækket af anførte pris. Operation for grå stær En grå stær operation (KCJC*, KCJD*, KCJE*, KCJG*, KCJW*) omfatter hele patientforløbet, og følgende er omfattet i en grå stær operation: Forundersøgelse. Operation for grå stær med phacoapparatur, inkl. linse, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. kontrol efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Operation for grå stær honoreres med kr for et samlet forløb. Operation for grå stær på andet øje Hvis der ved henvisningen er anført indikation for operation på andet øje, kan begge øjne opereres i henhold til ovenstående priser, under forudsætning af, at begge øjne ikke opereres samme dag. Hvis begge øjne opereres

8 samme dag, gælder nedenstående vedr. honorering for flere indgreb samme dag. Side 8 Operation for grå stær på andet øje honoreres med kr , hvis behandlingen ikke udføres samme dag som operation for første øje. I øvrigt gælder reglerne om honorering af flere ydelser samme dag, og der kan derfor ikke ske honorering af kontrol af første øje i forbindelse med operation af andet øje. Hvis der ved henvisningen ikke er anført indikation for operation på andet øje, men der under patientforløbet ved operation for første øje findes indikation for operation på andet øje, kan operation på andet øje kun udføres efter godkendelse fra det henvisende sygehus. Operation for tunge øjenlåg Taksten for KCBB fastsættes ved første operation til kr , mens der for operation af andet øje i samme konsultation ydes en takst på kr Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øje er altid kr. 634, også selvom begge øjne ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Operation for stritører Taksten for KDAD30 fastsættes ved første operation til kr., mens der for operation af andet øre i samme konsultation ydes en takst på kr. Begge operationer skal være skrevet på samme henvisning, og taksten for andet øre er altid 1,569 kr., også selvom begge ører ikke opereres samme dag. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer. Gynækologiske operationer (KL*). Takst uden bidiagnoser Standard gynækologiske indgreb kr. Enklere gynækologiske kr. indgreb Mindre gynækologiske kr. indgreb På følgende gynækologiske indgreb er der aftalt en særlig takst:

9 Kode KLCD00, KLCD10, KLEF96 KLEF00, KLEF03 Takst uden bidiagnoser kr kr. Side 9 Blokader og injektioner Taksten for smertebehandling med blokade (BAFA6) og blokader, terapeutisk steorid-injektion (BLHN0, 00, 01) er totaltakster, som ikke kan tillægges konsultationstakst. Taksten for BLHN0, 00, 01 og BAFA6 er fastsat til kr. Røntgenundersøgelser og scanninger For røntgenundersøgelser og scanninger fremgår prisen af og indberetningsplatformen. Der kan alene tages den pris, der fremgår heraf. For røntgenundersøgelser, MR-scanning, CT-scanning og aniografi af thorax gælder, at taksterne er fastsat pr. patient uanset antal undersøgte regioner. Der kan ikke tillægges en konsultationstakst. For ultralydsscanning gælder, at ultralydsundersøgelsen honoreres særskilt, hvis den foretages samme dag som en behandling/undersøgelse eller ved en konsultation i forbindelse med en behandling. Hvis der alene foretages en ultralydsscanning, kan der ikke tillægges en konsultationstakst. Taksten for mammografi omfatter røntgen, ultralyd og klinisk undersøgelse. Det er et krav ved røntgen og ultralydsundersøgelser, at der udarbejdes en speciallægevurdering. PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) PTCA (ballon-udvidelse af kranspulsåre) inkl. 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn KFNG02 Perkutan transluminal plastik på koronararterie (PTCA) KFNG02A Primær perkut. translum. plastik på koronararterie (PTCA) KFNG05 Perkut. Translum. plastik på koronararterie (PTCA) m. stent KFNG05A Prim. perkut. Translum.plastik på koronarart. (PTCA) m stent kr. Ovennævnte pris inkluderer 1 ballonkateter og indlæggelse op til 5 døgn.

10 De nævnte behandlinger og priser omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet og under indlæggelse samt, anæstesi, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indlæggelsen, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus samt genoptræning under indlæggelsen. Side 10 Leverandøren godtgøres særskilt for yderligere ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til kostprisen Ballonkateter, stents og Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. SYD01 blodfortyndende medicin 2) Leverandøren godtgøres udgiften til ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin til patienten til kostprisen. 2) Der anvendes de ballonkateter og stents, som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. Ballonkateter, stents og blodfortyndende medicin betragtes afregningsmæssigt som ambulante særydelser, og leverandøren godtgøres af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater og medicin svarende til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter. Danske Regioner og leverandøren er i den forbindelse enige om, at leverandøren er forpligtet til, til hver en tid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Kopi af faktura for implantat skal medsendes faktura for operationen og protesens kode indsættes i patientens journal. Endvidere er omfattet nødvendig udover blodfortyndende medicin - medicin i relation til behandlingen under indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover. I det omfang leverandøren udfører en undersøgelse (f.eks. KAGundersøgelse) samme dag som PCTA behandlingen udføres, kan der kun opkræves for PCTA behandlingen. Søvnapnø

11 Søvnapnø honoreres som et samlet forløb med kr der inkluderer alle undersøgelser og nødvendige konsultationer i forbindelse med diagnosticeringen og behandlingsinitieringen. Side 11 Behandlingen honoreres med følgende takst: Søvnapnø diagnosticering (XY02) Søvnapnø behandling (XY01) kr kr. Leverandøren honoreres derudover særskilt for udgiften til CPAP-apparat. BGFC3 BGFC3 Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP apparat Maskebehandling: CPAPbehandling, udlevering af CPAP-maske SYD01 SYD01 Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. Ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr. 2) Leverandøren godtgøres udgiften til udlevering af CPAP-apparat til patienten til kostprisen for det pågældende apparat og forbruget af CPAP-masker. 2) 2) Et søvnapnø behandlingsforløb omfatter alle nødvendige konsultationer indtil 4 måneder efter start af behandlingen. Derefter kan patienten komme til kontrolregistrering efter yderligere 2 måneder. Søvnapnø kontrolregistreringen (xy13) efter 2 måneder honoreres med kr Hvis det forventede standard forløb bliver forlænget som følge af utilstrækkelig anvendelse eller utilstrækkelig effekt honoreres leverandøren for et forlængelses forløb (XY14) med kr Det forlængede søvnapnøforløb består af ambulante besøg med instruktion og træning. Leverandøren skal senest i forbindelse med kontrolregistreringen orientere den henvisende afdeling, hvis patientens forløb betragtes som et forløb der skal forlænges, og dermed skal honoreres med et forlænget forløb (XY14). Generelt om Synovectomi Der honoreres kun for synovectomi, hvor det specifikt fremgår af henvisningen, at der skal ske behandling for synovectomi, eller at der på anden måde er givet skriftlig accept af dette fra henvisningssygehuset.

12 3. Forundersøgelse og kontrol samt ambulante ydelser Det fremgår af og indberetningsplatformen, om der for den enkelte behandling er aftalt pris for et samlet forløb eller alene for behandlingen. Hvis der er aftale om et samlet forløb omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere. Hvis der kun er indgået kontrakt om en pris for behandlingen, kan leverandøren ligeledes honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er). Side 12 I det omfang leverandøren foretager en forundersøgelse af patienten inden indgrebet, afregnes denne med kr , såfremt forundersøgelsen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Såfremt forundersøgelsen finder sted samme dag som indgrebet, kan der ikke tages særskilt betaling herfor. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag 1. I det omfang leverandøren udfører yderligere nødvendige konsultationer (yderligere udredende undersøgelser og kontroller), afregnes sådanne konsultationer kr. x, såfremt konsultationen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet. Der kan kun udføres kontrolundersøgelser indtil 4 måneder efter behandlingen. Undtaget fra dette er operation for abdomen pendens (KQBJ30), reduktion af mammae (KHAD*) samt operationer hvor danske referenceprogrammer samt nationale database registreringer kræver opfølgning mere end 4 måneder (f.eks. ledbåndsrekonstruktion i knæleddet, KNGE*, hvor nationale database registrering kræver opfølgning efter 1 år). Forsøgsordning med forlænget kontrolperiode (kun BPKs medlemmer, der har de relevante koder) Som forsøgsordning etableres mulighed for at udføre kontrolundersøgelser i op til 12 måneder efter, at behandlingen er udført. Det er en forudsætning, at kontroller, der udføres mere end 4 måneder efter behandlingen, ikke er planlagte, men at patienterne selv henvender sig. Forsøget omfatter flg. udvalgte behandlingskoder:

13 Side 13 Rygoperationer KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBH51 KNBH52 Tekst Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Tekst Artroskop. resekt., intraart. eksostose/osteofyt, skulderled Åben resekt. Af intraart. eksostose/osteofyt i skulderled Forsøgsordningen omfatter ligeledes patienter, hvor leverandøren i samarbejde med patienten vurderer, at patienten med fordel kan behandles konservativt. Patienten kan da henvises til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller andet lignende tilbud i praksissektoren. Et eventuelt indgreb efter endt konservativ behandling kræver ikke en ny henvisning fra offentligt sygehus. Det samlede behandlingsforløb skal være tilendebragt, inden der er gået 12 måneder. Forsøget med forlænget kontrol på konservativt behandlede patienter omfatter flg. udvalgte behandlingskoder: Rygoperationer KABC01 KABC07 KABC30 KABC36 KNAG30 KNAG34 KNAG40 KNAG44 KNAG64 KNAG70 KNAG74 Skulderoperationer KNBF01 Perkut. endoskopisk fjernelse af cervikal diskusprolaps Perkut. endoskopisk fjernelse af lumbal diskusprolaps Dekompression af cervikal nerverod Dekompression af lumbal nerverod Forreste spondylodese u. fiksation i columna cervialis Forreste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. cervialis Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Bageste spondylodese m. fiksation i columna cervialis Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Artroskopisk total synovektomi i skulderled

14 KNBF02 KNBF12 KNBH31 KNBH32 KNBM79 Knæoperationer KNGE21 KNGE22 KNGE23 KNGE24 KNGF01 KNGF02 KNGF11 Åben total synovektomi i skulderled Åben partiel synovektomi i skulderled Artroskopisk løsning af adhærencer i skulder Åben løsning af adhærencer i skulder Excision af bursa i skulder/overarm Åben sutur el. reinsertion af forreste korsbånd i knæled Åben sutur el. reinsertion af bageste korsbånd i knæled Åben sutur/reinsert. af mediale kollateralligament i knæled Åben sutur/reinsert. af laterale kollateralligament i knæled Artroskopisk total synovektomi i knæled Åben total synovektomi i knæled Artroskopisk partiel synovektomi i knæled KNGF12 Åben partiel synovektomi i knæled Danske Regioner og leverandøren evaluerer begge forsøgsordninger efter 1 år. Med henblik på evalueringen er leverandøren forpligtet til at registrere antallet af kontrolbesøg, herunder antallet af kontrolbesøg pr. patient, der foretages efter fire måneder. Side Behandlinger og ambulante ydelser I tilknytning til indgreb/undersøgelser, som indplaceres takstmæssigt i en ambulant proceduregruppe tillægges proceduretaksten den ambulante besøgstakst (1.411 kr.). Det fremgår af og indberetningsplatformen, hvilke behandlinger, der kan tillægges en besøgstakst. Disse behandlinger er markeret med pris kr. Såfremt der udføres flere undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende sygehus, eller såfremt det er specificeret i bilag Hjælpemidler og behandlingsredskaber Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpemidler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om krykkestokke, armslynger, skinner, kørestole mv.

15 Hjælpemidler og behandlingsredskaber, der ikke kan genanvendes, er inkluderet i taksten. Danske Regioner forbeholder sig ret til at udarbejde retningslinier for udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber. Side 15 Øvrige behandlingsredskaber og hjælpemidler udlånes vederlagsfrit fra leverandøren og kan kun faktureres efter aftale med henvisningssygehuset. Såfremt det udleverede hjælpemiddel ikke er returneret til leverandøren af patienten selv eller patientens bopælsregion, subsidiært det henvisende sygehus senest 3 måneder efter, at patienten er udskrevet derfra, faktureres patientens bopælsregion for det udlånte hjælpemiddel til kostpris. Såfremt der udleveres hjælpemidler til patienten, skal det fremgå af den faktura, der sendes til regionen efter endt behandling, hvilke hjælpemidler, der er udleveret samt kostprisen for disse. 6. Henvisnings- og kvalitetssikringskrav Indikation og operationsmetode fastlægges af det henvisende sygehus ved den henvisende læge. I tilfælde af at leverandøren efter forundersøgelse af patienten har divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand samt operationsmetoder, må behandlingstiltag, som medfører meromkostninger kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der i direkte forbindelse med indgrebet er divergens i mellem henvisningen og leverandøren s vurdering af indikation, patientens helbredstilstand og operationsmetode eller behandling i øvrigt, træffes vurderingen dog af leverandøren. Det er en forudsætning, at prisen for behandlingen ikke ligger højere end den forhandlede takst. I det omfang, der optræder komplicerende bidiagnoser til den lidelse, patienten er henvist til behandling for, som har indvirkning på prisen for behandlingen, må behandlingstiltag ligeledes kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende læge. Såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende læge om indikation, operationsmetodens art, patientens tilstand mv., kan leverandøren afvise at behandle patienten. Nærværende bilag er udarbejdet i 2 eksemplarer, idet begge kontraktens parter modtager et eksemplar i underskrevet stand. København, den

16 For Danske Regioner For leverandøren Side 16 / /

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11

10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11 N O T A T 01.09.2013 Bilag 1 til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger samt behandlinger under udvidet

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER De Vestdanske Friklinikker Vejle-Give og Middelfart sygehuse Regionshospitalet Randers/Grenå Fredericia og Kolding Sygehuse Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder Sydvestjysk

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Behandling af Brud på skulderen

Behandling af Brud på skulderen ERGO- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 Behandling af Brud på skulderen Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2009-3647 patientinformation ERGOTERAPI- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN ÅRHUS

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere