Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015"

Transkript

1 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Charlotte Støy Christine Lærke Witzke Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, April 2015 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende rapporten til: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Introduktion 5 Hvad er et feedbackmøde? 6 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? 8 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? 15 Bilag 1: Metode 20 Bilag 2: Eksempler på patientgrupper og temaer 22 Bilag 3: Eksempel på drejebog til feedbackmøde 24 Henvisning til litteratur om feedbackmøder 25 3

4 Forord Forord Feedbackmøder er en værdifuld metode til at få indsigt i patienters oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet, og hvad der har betydet noget for dem i kontakten, hvad enten det er en indlæggelse, et ambulant besøg eller et længerevarende forløb med mange kontakter måske også i primær sektor. Kun med hjertet kan man se rigtigt. Sådan lyder et citat fra Den lille Prins af Saint-Exupéry, som jeg ofte har tænkt på ved feedbackmøder. At høre patienternes feedback direkte taler til følelserne og kan øge tilhørernes forståelse og indsigt i patienternes perspektiv fx i betydningen af god kommunikation, lydhørhed, respekt og tydelighed om, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Dette er blot nogle af de områder, som patienter kan vælge at kommentere på under et feedbackmøde. Mange andre områder kan blive bragt i spil også afhængig af, hvilket fokus en afdeling ønsker at lægge ved feedbackmødet. Med denne rapport ønsker vi at dele de erfaringer, vi har med at afholde feedbackmøder. Vi synes, at metoden giver gode input til at udvikle kvaliteten i det danske sundhedsvæsen i et samarbejde med patienter og pårørende. På den baggrund håber vi, at metoden fortsat vil blive udbredt, og at rapporten kan medvirke til at kvalificere brugen af feedbackmøder. Feedbackmøder har både en direkte effekt på deltagerne, der ofte bliver påvirkede af de konkrete og nogle gange personlige fortællinger, og en mere sekundær effekt, når personalet efterfølgende ændrer praksis som følge af det, de har hørt patienterne fortælle. Patienter og pårørende kan give kvalificeret input til personalet, og det er afgørende at lade deres stemme blive hørt og tage deres tilbagemeldinger alvorligt. Derfor bør feedbackmøder også følges op af konkrete handlinger i forhold til eventuelle forbedringsforslag fra patienterne samt gerne en tilbagemelding til patienterne om, hvad afdelingen har gjort som følge af mødet. Marie Fuglsang Leder af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 4

5 Introduktion Introduktion Feedbackmøder er en metode til brugerinddragelse, hvor personale får feedback direkte fra deres patienter. Metoden kan give konkret viden om patienternes oplevelser, ønsker og behov i forbindelse med eksempelvis deres akutte besøg, ambulante besøg, indlæggelse eller forløb på et hospital. I denne rapport formidler Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) vores erfaringer fra de mere end 70 feedbackmøder, som vi har afholdt siden Formålet med rapporten er at inspirere personale, kvalitetsmedarbejdere og andre i sundhedsvæsenet, der ønsker at få et bedre indblik i deres brugeres oplevelser, til at prøve denne metode. I rapporten beskriver vi, hvad feedbackmøder er og formidler vores erfaringer med at holde feedbackmøder. Derudover giver rapporten et indblik i, hvilket udbytte personaler, patienter og pårørende har af at deltage i et feedbackmøde. Rapporten består først af en beskrivelse af, hvad et feedbackmøde er. Derefter følger en præsentation af erfaringer med, hvad et feedbackmøde kan anvendes til for personaler, patienter og pårørende. Rapporten afrundes med et afsnit om erfaringer med, hvordan du sikrer et vellykket feedbackmøde. Rapporten er baseret på interview med personaler, patienter og pårørende, der har deltaget i feedbackmøder og løbende erfaringsopsamlinger med personale, der har anvendt metoden. Se Bilag 1 for nærmere beskrivelse af metoden. 5

6 Hvad er et feedbackmøde? Hvad er et feedbackmøde? Et feedbackmøde er et møde, hvor personale eller en afdeling inviterer en gruppe af patienter til at give feedback live og direkte til personalet. På et feedbackmøde bliver patienter interviewet om deres oplevelser og erfaringer med et specifikt forløb eksempelvis deres akutte besøg, ambulante besøg, indlæggelse eller forløb på en afdeling, mens personalet sidder i samme rum og lytter. Under feedbackmødet sidder patienter og personale hver for sig ved to adskilte borde, således at de kan se og høre hinanden (se Figur 1). Al kommunikation mellem patienter og personale foregår via interviewere. Formålet med dette er at skabe en situation, hvor personalet skal fokusere på at lytte og reflektere over det, patienterne siger, uden at skulle reagere på det de hører. De behøver således ikke at forklare eller forsvare, hvorfor tingene er som de er. Figur 1 Eksempel på opsætning af et feedbackmøde Patienter og personale sidder hver for sig, men de kan se og høre hinanden. Vores erfaringer baserer sig primært på feedbackmøder med patienter, men vi har også gode erfaringer med at holde feedbackmøder med fx pårørende eller andre brugere, som en afdeling, et hospital eller en kommune ønsker feedback fra. Derudover har vi også holdt feedbackmøder med samarbejdspartnere fra primær sektor. Et feedbackmødes forløb Et feedbackmøde varer omkring to til tre timer. Mødet bliver indledt med en introduktion, hvor formålet og formen for feedbackmødet bliver skitseret, og alle præsenterer sig. I Fase 1 af et feedbackmøde bliver patienter interviewet om deres oplevelser, mens personaler lytter. I Fase 2 bliver personalet interviewet om deres refleksioner i forhold til det, patienterne har fortalt. I Fase 3 bliver patienterne interviewet om deres refleksioner i forhold til personalets kommentarer og eventuelle spørgsmål. Til sidst bliver feedbackmødet afsluttet med en afrunding, hvor der kort samles op på udbyttet af feedbackmødet, og deltagerne bliver takket for deres deltagelse (se Figur 2). 6

7 Hvad er et feedbackmøde? Figur 2 Eksempel på forløb af et feedbackmøde Forløb og faser i et feedbackmøde med en varighed på omkring 2 3 timer. De hvide bokse illustrerer evt. supplerende muligheder til et feedbackmøde. De tre faser udgør et feedbackmødes grunddele. Udover de tre faser kan feedbackmødet udvides med forskellige supplerende muligheder, som fx: Korte telefoninterview med deltagende patienter før feedbackmødet Afprøvning af løsningsforslag (evt. som en del af interviewet med patienterne) Prioriteringsrunde Handleplansmøde Disse muligheder bliver nærmere beskrevet på side 16 og frem i afsnittet Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? 7

8 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Et feedbackmøde kan anvendes til flere ting. En central ting ved at anvende feedbackmøde som metode er, at både personaler, patienter og pårørende oplever at have et godt udbytte af at deltage i mødet. I det følgende beskriver vi først personalets udbytte, og derefter beskriver vi patienter og pårørendes udbytte af feedbackmøder. Personalets udbytte Feedback live og direkte fra patienter Først og fremmest er et feedbackmøde en måde, hvor personalet kan få tilbagemeldinger live og direkte fra patienter, om patienternes oplevelser, ønsker og behov eksempelvis i forhold til, hvad de særligt har på hjertet, og hvad der fungerer godt og mindre godt i deres forløb. Det, at der kommer ansigt på udsagnene fra patienterne, oplever personalet giver et større indtryk end resultater baseret på tal. Det, at man møder patienterne personligt, gør et stort indtryk. Vi oplevede, at patienterne gav udtryk for den kritik de havde, men på en meget konstruktiv måde. De gav os nogle ideer, vi kunne arbejde videre med. En ting er, når man får en idé på et stykke papir, noget andet er, når man får en tilbagemelding, så kan man tale om det og udvikle idéen. Ledende oversygeplejerske Tid og rum til at lytte til og lære af patienter Et feedbackmøde giver mulighed for, at patienter og personale får mulighed for at mødes under andre forhold og forudsætninger, end de gør til daglig. Under et feedbackmøde er patienter og personale til stede på samme tid og sted, og fokus er på patienterne og deres oplevelser. Det er en fordel, hvis intervieweren sikrer, at mødet bliver ledet efter en fast struktur, så alle patienter kan komme til orde uden at blive afbrudt af personalet. Da personalet ikke må afbryde, når patienterne har ordet, giver metoden patienterne mulighed for at tale uforstyrret. Samtidig får personalet mulighed for at lytte til patienternes oplevelser. Et feedbackmøde giver personale tid og ro til at reflektere over patienters oplevelser, da de ikke skal og må forklare sig. I forlængelse heraf fortæller personalet, at metoden er brugbar og relevant i forhold til læring, da de oplever et givende udbytte af det, som patienterne fortæller. Feedbackmødet giver god mulighed for, at deltagerne kan komme af med alle deres meninger og betragtninger uden at risikere, at modparten føler sig angrebet og dermed ofte går i forsvarsposition, hvilket ikke er befordrende for den gode dialog. Samtidig giver det tilhørerne tid til at tænke over det sagte i ro og mag. Fysioterapeut Jeg mener, at det er utrolig vigtigt at lytte til vores brugeres oplevelser og lære af det. Patienterne er principielt vores kunder, og derfor bør vi tage alvorligt, hvorledes de oplever vores system, og efterfølgende tilpasse det, således at vi tilfredsstiller vores kunder. Kvalitetskonsulent 8

9 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Dybdegående viden, inddrage patienter og kvalitetsudvikle En af fordelene ved at afholde et feedbackmøde er, at det kan anvendes til at få dybdegående viden om patienters oplevelser. Da patienterne selv fortæller om deres oplevelser, og da formen på et feedbackmøde giver mulighed for at stille uddybende og opfølgende spørgsmål, giver et feedbackmøde mere nuanceret og subjektiv viden om patienters oplevelser end eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle spørgsmål ligger fast på forhånd. Et feedbackmøde giver personalet dybdegående og konkret viden om patienters perspektiver. Derudover kan et feedbackmøde bruges til at inddrage patienter. Personalet beskriver, at der ligger meget viden hos patienter, som de har gavn af at få del i ved at inddrage dem. Det er fra brugerne, vi får de bedste oplysninger. Metoden er god, fordi det ikke bare er spørgsmål eller svar formuleret af de professionelle. Den er rummelig og inddragende. Sygeplejerske Da et feedbackmøde giver plads til, at patienter beskriver både positive og negative oplevelser, som de mener, at personalet bør arbejde med, kan metoden være med til at forbedre, udvikle og videreudvikle emner i relation til patienters oplevelser. Metoden kan være med til at be- og afkræfte, hvad der fungerer godt og mindre godt i deres forløb, og kan også være med til at give pejlemærker for, hvor personalet skal sætte ind fremadrettet. Ligeledes muliggør metoden, at der kan komme nye idéer, nye problemstillinger, konkrete forventninger og forslag til forbedringer fra patienter frem under et feedbackmøde, som personalet ikke kender til i forvejen, og som de kan bruge i arbejdet med at forbedre og udvikle samarbejdet mellem patienter og personale, og som kan danne baggrund for afdelingens arbejde med kvalitetsudvikling. Personalet beskriver, at de har gavn af at høre disse nye idéer og forslag fra patienter, da forbedringstiltag på afdelinger til tider kan være baseret på, hvad personalet tror, at patienters forventninger er, og ikke på, hvad patienters forventninger reelt er. Vi inviterer dem [patienter] også til at fortælle om det, som de synes, vi kunne gøre bedre. Og det er jo i høj grad derfor, vi gør det. Det er selvfølgelig altid rart at få positiv kritik og få at vide, at noget af det, man gør, er godt og bliv ved med det eller mere af det. Men vi gør det jo i høj grad for at få inspiration til, hvad er det, vi ikke selv har set og øje for [ ], som vi kunne gøre bedre. Afdelingsfysioterapeut Opfølgning på projekter af neutral interviewer Et feedbackmøde kan anvendes som opfølgning på projekter eller kvantitative undersøgelser for at få mere konkret viden om patienters oplevelser. Personalet fortæller, at de har oplevet det som en udfordring, at de selv skulle interviewe patienter som opfølgning på projekter, da de var bekymrede for, hvorvidt de ville få ærlige svar fra patienterne under interviewet, og om de kunne styre interviewet professionelt. I forbindelse hermed beskriver de, at det kan være en hjælp, hvis neutrale, udeforstående og erfarne interviewere faciliterer feedbackmøder, således at personalet kan få viden om patienters oplevelser uden at være bekymrede for metodiske faldgrupper. [Det var] godt fordi, at I [EEB] kom. Det er meget bedre, at I kommer ude fra, da I er neutrale og kan stille spørgsmålene neutralt. Kvalitetskonsulent 9

10 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Et eksempel på, at feedbackmøder kan anvendes som opfølgning er, at flere afdelinger fx har fået afholdt feedbackmøder, hvor afdelinger har ønsket at få uddybet udvalgte resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Konkrete ændringer efter feedbackmøde Konkrete ændringer efter feedbackmøder kan være af forskellig karakter. Eksempler på konkrete ændringer er fx udarbejdelse af informationsmateriale, ændringer i kost, bedre skiltning og nedsættelse af netværksgrupper. Indholdet fra feedbackmødet er blevet præsenteret i vores kvalitetsråd og på ledelsesmøder. Vi har udarbejdet og præsenteret en handleplan. Ud af feedbackmødet har vi identificeret to indsatsområder: Inddragelse og generel information til pårørende [ ] og Inddragelse og samarbejde med pårørende. Kvalitets- og uddannelsesleder Andre eksempler på konkrete ændringer er eksempelvis, at en afdeling har afholdt en temadag, hvor personalet har arbejdet med patienternes input fra et feedbackmøde og diskuteret, hvordan patienterne kan inddrages mere i udarbejdelsen af deres behandlingsplaner. Neden for finder du en faktaboks med en liste over nogle konkrete ændringer, der er sket som følge af feedbackmøder. 10

11 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? FAKTABOKS Eksempler på konkret udbytte af feedbackmøder: Informationsmateriale Udarbejdelse og revision af forskellige pjecer til patienter og pårørende for at forbedre den skriftlige information. Udarbejdelse af indlæggelses- og udskrivningspjecer til patienter med det formål, at patienter skal føle sig velinformerede og trygge. Udarbejdelse af modtagepjece med navn på kontaktsygeplejerske med det formål at give bedre patientinformation. Ændringer i patientinformation, fx på en hjemmeside, hvor der er adgang til videofilm med patientinformation. Opsætning af en tavle med billeder af personalet, så patienter kan genkende deres kontaktperson. Bedre skiltning på afdeling med det formål at patienter ved, hvor de skal henvende sig i afdelingen. Patienter tildeles forud for en operation en buddy, der er en tidligere patient, og som de kan kontakte for at få svar på spørgsmål. Fokus på patientforløb Ansættelse af en patientforløbskoordinator, der skal medvirke til at styrke patienters oplevelse af sammenhæng i deres forløb. Arbejde med at forbedre det ambulante møde for sikre, at patienter i et kronisk forløb fortrinsvis møder den samme læge fra besøg til besøg. Fokus på at minimere ventetider ved at ændre på samarbejdet mellem sygeplejersker og læger. Mere information til patienter om ventetid, fx i forbindelse med operation. Fokus på bedre kost til indlagte patienter med komplikationer i forbindelse med gastric bypassoperation. Fokus på at forbedre genoptræningsplaner på tværs af sektorer. Ændringer i arbejdsgange Sygeplejersker arbejder med en mere sikker arbejdsgang i forhold til at få dokumenteret, hvad og hvornår patienter får de nødvendige oplysninger, pjecer og sygepleje i deres forløb. Bedre dialog om patienters forløb på tværs af sektorer (kommune og region) Ændring af fysisk placering for afholdelse af patientmøder i forbindelse med psykoedukation. Dialog om og koordinering af brystkræftpatienters informationsbehov på tværs af afdelinger. Inddragelse af patienter og pårørende Etablering af forældrenetværksgrupper for at inddrage forældre til børn/unge med psykisk lidelse. Forældre og patienter bliver inddraget i udarbejdelsen af behandlingsplaner. Inddragelse af og information til pårørende, fx via skriftlig information for at forbedre pårørendeinddragelsen. 11

12 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Ændret refleksion hos personalet Udover de konkrete ændringer, som et feedbackmøde kan give anledning til, er det vores erfaring, at der også er en anden type udbytte af et feedbackmøde for personalet. Det handler om et indirekte udbytte i form af en ændret refleksion hos personalet. Personalet fortæller, at dét at lytte til patienters oplevelser og erfaringer direkte, gør et stort indtryk og giver anledning til en ny måde at tænke på. Efterfølgende har feedbackmødet haft den positive effekt, at man reflekterer mere over de udtalelser, der kommer fra patienterne i dagligdagen. Så der har på den måde været mere dialog om patienternes oplevelser af forløbene her efterfølgende. Fysioterapeut Jeg tror, dette her har fået kæmpe gehør i organisationen, fordi vi har fået en metode til at lytte. Fagpersonerne siger, at de kan lytte på en helt anden måde, når de ikke skal sidde over for en patient og forholde sig. De sidder i et fælles rum med en usynlig væg imellem. Jeg tror, det har et kæmpe stort udbytte for den patientoplevede kvalitet, fordi du har mulighed for at sætte meget åbent fokus på nogle ting, som ligger lige for at kunne ændres, og det er et talerør lige fra patienterne til ledelsen. Kvalitetskoordinator Personalet fortæller, at et feedbackmøde er anvendeligt, hvis personalet eksempelvis går og luller sig ind i, at alt går godt på afdelingen, og at den kan give et kvalitativt indblik i, hvad kvalitet er for patienterne. Et feedbackmøde kan på den måde være med til at påvirke kulturen på afdelingen. Et feedbackmøde giver ligeledes mulighed for at samle en tværfaglig gruppe af personale. I forbindelse hermed kan et feedbackmøde være med til at give personalet en fælles forståelse og fælles referenceramme i forhold til patienters oplevelser. Dette kan være med til at skabe bedre eller mere dialog imellem personalerne om patienters oplevelser. Det at kunne referere til nogle fælles udtalelser fra patienter selvom vi måske har haft en forskellig forståelse af, hvad patienterne har ment med det har været en god referenceramme i forhold til at blive enige om, hvilke forandringer eller ændringer i vores forløb, der var meningsfulde. Fysioterapeut Udbytte af handleplansmøder Det er vores erfaring, at et handleplansmøde i forlængelse af et feedbackmøde er med til at få patienters udtalelser i spil, mens personalet stadig er samlet, og mens det, patienterne har fortalt, stadig er frisk i erindringen. På det tidspunkt er personalet motiverede for at handle på patienters input, når et handleplansmøde er placeret i umiddelbar forlængelse af et feedbackmøde eller et kort stykke tid efter mødet er afholdt. Det handler om, at smede mens jernet er varmt. Et handleplansmøde gør patienternes udsagn under feedbackmødet mere konkrete. Derudover er et handleplansmøde med til at kategorisere patienternes udsagn, der kan igangsætte en prioritering. Handleplansmødet er med til at sikre, at der bliver etableret konkrete aftaler om det videre arbejde og uddelt opgaver i forhold til, hvem der går videre med hvad hvornår, så opgaverne og aftalerne ikke drukner i hverdagen. Et handleplansmøde fungerer derfor som et godt afsæt for det efterfølgende arbejde med patienternes udsagn. Handleplansmødet kan følges op af andre aktiviteter, hvor personalet faciliteret af interviewere arbejder mere dybdegående med patienternes udsagn og udarbejder konkrete bud på indsatser som opfølgning på feedbackmødet. 12

13 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Som udbytte af handleplansmødet får personalet mulighed for at kunne ændre nogle af patienternes forslag til forbedringer med det samme eksempelvis fra dag til dag mens andre forbedringer kræver en større organisatorisk ændring i afdelingen eller på hospitalet. Patienter og pårørendes udbytte Det er ikke kun personalet, der kan have et udbytte af at deltage i et feedbackmøde. Det er vores erfaring, at også patienter og pårørende, der deltager i et feedbackmøde, oplever et udbytte af at deltage. Positiv oplevelse Overordnet har patienter og pårørende en positiv oplevelse af at deltage i et feedbackmøde. Patienternes og de pårørendes tilbagemeldinger handler om, at de er glade for at deltage, og synes det er spændende at være med. Det var et fantastisk elegant og veltilrettelagt møde til udveksling af vores [patienternes] og personalets erfaringer og betragtninger om forholdene på afdelingen. Tak for et godt og oplysende møde. Patient Selvom patienterne og pårørende som udgangspunkt oplever, at det er positivt at deltage, kan det for nogle af dem også være følsomt at være med, da et feedbackmøde kan vække ting i én, men at det er godt at kunne komme af med ens frustrationer under feedbackmødet. Det er særligt i starten af et feedbackmøde, hvor der er mange mennesker tilstede, at det kan være følsomt at deltage. De patienter, der oplever det som følsomt at deltage, har gavn af at blive klædt godt på til deres deltagelse fx ved at gennemføre korte telefoninterview med dem inden selve feedbackmødet (se afsnittet Før feedbackmøde) At blive hørt og blive taget alvorligt For patienter og pårørende er et feedbackmøde en anledning til at blive hørt på og lyttet til af afdelingens ledelse og personale det gælder både positive og negative tilbagemeldinger om afdelingen. Desuden beskriver patienter og pårørende, at de oplever, at det som de fortæller, bliver taget alvorligt af personalet. [Det har været] super positivt at være med, fordi jeg bliver hørt af ledelsen. Patient Det [feedbackmødet] er godt, fordi man kan komme af med det, man har på sinde. Både det negative og det positive. Patient Patienterne og de pårørende beskriver desuden, at de er glade for at komme til orde, at det er rart, at nogle spørger dem om deres mening, og at de ønsker, at der bliver holdt flere feedbackmøder. At tale med andre i lignende situation Et afledt udbytte for patienterne og de pårørende er, at feedbackmøder kan give patienters og pårørende mulighed for at møde og tale med andre i lignende situation. Dét, at tale med andre i en lignende situation og som har oplevet et lignende forløb og lignende udfordringer, beskriver de som meget givende. Jeg har manglet at tale med andre pårørende. Det har jeg gjort her. Pårørende 13

14 Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? FAKTABOKS Hvad kan et feedbackmøde anvendes til? Personale Til at få feedback live og direkte fra patienter Til at have tid og rum til at lytte til og lære af patienter Til at få dybdegående viden, inddrage patienter og forbedre den patientoplevede kvalitet i afdelingen Som opfølgning på projekter Til at udføre konkrete ændringer på afdelingen efter feedbackmødet Til at få en ændret refleksion hos personalet Patienter og pårørende Til at blive hørt og taget alvorligt Til at tale med andre i lignende situation 14

15 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? I dette afsnit beskriver vi, hvilke udfordringer der kan være før, under og efter et feedbackmøde bliver afholdt. Disse udfordringer, vil det være en fordel at have i mente, hvis du vil sikre et vellykket feedbackmøde. Før feedbackmødet Formøde, formål med feedbackmøde og forberedelse Det er vigtigt at holde et formøde før et feedbackmøde med den afdeling, der er genstand for feedbacken. Formødets deltagere bør bestå en ledelsesrepræsentant, andre relevante personaler og interviewerne. Det er vigtigt med lederrepræsentation både til formøde og til feedbackmøde hvis der skal ske forandringer som følge af feedbackmøder. Et formål med formødet er at præsentere metoden for at give viden om, hvad et feedbackmøde er, og hvordan feedbackmødet bliver afholdt. Én af de ting, som er vigtige at tale om under formødet, er personalets rolle under feedbackmødet. Fx er det vigtigt, at personalet ved besked om, at de ikke må afbryde under patientinterviewet. Hensigten er dels at give patienterne taletid, og dels at give personalet rum til at kun at lytte. Endvidere skal personalet oplyses om, at deres opgave ikke er at forklare og forsvare sig under mødet, men at reflektere over det, som patienterne siger. Det kan være med til at forebygge eventuelle afbrydelser og uklarheder under et feedbackmøde. Et andet formål med formødet er, at få defineret et fokus for feedbackmødet. Et fokus kan fx tage udgangspunkt i et emne, et tema eller en konkret sygdom, som giver patienter og personale en fælles referenceramme og afsæt for feedbackmødet. (Se eksempler på temaer og patientgrupper i Bilag 2) Hvis et feedbackmøde skal blive vellykket, er det derudover vigtigt, at der på formødet bliver indgået indbydes aftaler om de praktiske forberedelser til feedbackmødet såsom at sørge for lokaler og forplejning, udarbejdelse af invitation til patienter interviewguide og drejebog (se Bilag 3), udvælgelse og rekruttering af patienter og personale. Udvælgelse og rekruttering Et vellykket feedbackmøde kræver, at både patienter, personale og ledelsesrepræsentant møder op til feedbackmødet. Dette kan imødekommes ved at lave et grundigt udvælgelses- og rekrutteringsarbejde før feedbackmødet. I forhold til antallet af deltagere til feedbackmøder, er det passende at udvælge cirka seks til ti nuværende eller tidligere patienter samt et nogenlunde tilsvarende antal personale til et feedbackmøde. Dette er for at sikre en ligelig balance mellem antallet af patienter og personale under feedbackmødet og for, at henholdsvis patienter og personale ikke oplever det ubehageligt at være i enten under- eller overtal. Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke deltagere, der skal udvælges til at være egnede til at blive inviteret til at deltage i et feedbackmøde. Et krav for at kunne deltage i et feedbackmøde er, at deltagerne skal have mulighed for at deltage i hele mødet. Metoden er stort set velegnet for alle patienter. Dog er metoden mindre egnet for kognitivt skadede patienter, svagthørende, ikke dansk talende, meget svækkede og alvorligt syge, udviklingshæmmede eller svært demente patienter. Hvis du ønsker at høre om disse patientgruppers meninger og oplevelser, anbe- 15

16 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? faler vi, at du overvejer, om du kan anvende en anden metode som fx individuelle interview, eller om du fx kan afholde feedbackmøde med pårørende til patienten i stedet. I forbindelse med at personale udvælger patienter til at blive inviteret til feedbackmøder, er det er en fordel at prøve at sikre at både positive og negative patientoplevelser er repræsenteret, således at feedbackmødet kommer til at indeholde både ros og noget, som afdelingen kan arbejde videre med. Samtidig kan det være en fordel, hvis patienterne er nogenlunde ens, så de har en fælles referenceramme at tale ud fra. Jeg oplevede feedbackmødet som en positiv oplevelse for alle deltagende parter. Patienterne er meget høflige, men som tiden skrider frem, får de alligevel sagt både positive og negative og kritiske problemstillinger, som de mener, personalet bør arbejde med. Sygeplejerske Det er en god ide at afsætte god tid til at udvælge og rekruttere deltagere til et feedbackmøde. Det er vigtigt at beslutte, hvem der er ansvarlig for at udvælge og rekruttere deltagerne, hvem der kommunikerer med og informerer patienter om feedbackmødet, ad hvilke(n) kommunikationsveje patienter skal udvælges og rekrutteres eksempelvis via skriftlig invitation, telefonopkald eller kontaktperson. Vi har gode erfaringer med, at afdelingen ringer til patienterne et par dage før feedbackmødet for at høre, om de stadig vil deltage. I starten var det en udfordring at rekruttere patienter, men da de første fra et afsnit havde sagt ja, fulgte flere efter, så vi endte med at have 11 patienter. [ ] Rekruttering af patienter er tidskrævende. Så mit råd må være: Begynd et par måneder i forvejen og vær vedholdende. Sygeplejerske Derudover er det relevant at overveje følgende aspekter: Dag og tidspunkt for afholdelse af feedbackmøde (undgå fredag og ferieperioder) Kørselsgodtgørelse og evt. gave til patienter som tak for deres deltagelse Ledelsesmæssig opbakning Hvis feedbackmødet skal være en succes, er det vigtigt, at ledelsen er en rollemodel og bakker op om feedbackmødet. Som tidligere nævnt handler dette dels om, at en ledelsesrepræsentant deltager i formødet og feedbackmødet, og dels handler det om, at personalet får afsat tid, ressourcer og hjælp til at forberede feedbackmødet. Dette er særligt i forhold til at udvælge og rekruttere patienter, og til at få accept af ledelsen til at personale må deltage i selve feedbackmødet. Derudover er den ledelsesmæssige opbakning vigtig i forhold til det efterfølgende arbejde med patienternes input, hvis der skal ske forandringer på baggrund inputtene fra feedbackmødet. Korte telefoninterview med deltagende patienter før feedbackmøde Forud for feedbackmødet er det muligt at gennemføre korte telefoninterview med de patienter, der skal deltage. Formålet er dels at informere patienterne om feedbackmødets indhold og dels at få indblik i hvilke oplevelser, som har været vigtige for patienten, så intervieweren kan spørge ind til det under feedbackmødet. Denne mulighed kan være særlig gavnligt for patienter, der er usikre på mødets indhold, da det giver tryghed for patienterne. Interviewerne kan eksempelvis ringe til patienterne i ugen op til feedbackmødet. Dette kan gøre patienterne mere trygge ved at møde op på dagen, samt forberede interviewere på, hvad patienterne særligt har på hjertet. Derudover kan det sikre, at det, som er vigtigt for patienterne, kommer op på dagen for feed- 16

17 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? backmødet. Ulempen ved at gennemføre telefoninterview er dog, at du skal sætte tid af til det, og det kan være vanskeligt at træffe patienterne på telefon. [Det er] godt at tale med patienterne inden selve mødet i cirka ti minutter. [Det] betød noget for trygheden. [De] talte med interviewer og den, der havde lavet aftalerne med patienterne. Kvalitetskonsulent Under feedbackmødet Skab en god atmosfære For at et feedbackmøde bliver vellykket, er det vigtigt, at der skabes en god atmosfære allerede fra første minut, når deltagerne ankommer. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage kontakt til patienterne, inden mødet starter, med uformel snak. Nogle patienter ankommer længe før feedbackmødets start, og det er her, at det kan være relevant at tage en uformel snak med patienterne. Det er ligeledes vigtigt, at der bliver budt velkommen gerne af ledelsen samt at både personale og interviewere i fællesskab har ansvar for at skabe en god atmosfære for deltagerne, således at der er en tryg og behagelig stemning under feedbackmødet. Ligeledes er det betydeligt med en god atmosfære, så patienterne føler sig trygge ved at tale åbent om deres oplevelser og oplever, at feedbackmødet er et forum, hvor de tør fortælle om deres personlige oplevelser af forskelligartede karakterer, også selvom nogen af dem måske er kritiske i forhold til personalet. Derudover er det centralt, at interviewerne sikrer, at personalet bevarer et åbent sind og lytter til patienternes fortællinger under patientinterviewet uden at afbryde patienterne og uden at gå i forsvarsposition. Facilitér feedbackmøde professionelt Det er af særlig vigtighed, at interviewerne faciliterer et feedbackmøde professionelt. Dette indebærer dels, at interviewerne under hele feedbackmødet skal være empatiske, gode til at interviewe, at involvere patienterne, at sikre at patienterne også selv kan bestemme, hvilke emner, de vil tale om, og at de sætter rammen for feedbackmødet. At sætte rammen for feedbackmøder består fx af, at klæde patienterne på ved at beskrive, hvorfor de er udvalgt til at deltage, hvad feedbackmødet handler om, og at de blot skal fortælle, hvad de har oplevet, således at de ikke oplever usikkerhed under feedbackmødet. Det er ligeledes vigtigt, at interviewerne er velforberedte, at sætter rammen for feedbackmødet, at de faciliterer et feedbackmøde i overensstemmelse med faserne i et feedbackmøde, samt at de overholder tiden og rammen for mødet. [Det er en] god form, som giver alle aktører mulighed for at komme til orde og reelt blive hørt. [Det var godt med] styringen, som var meget professionel og som holdt strukturen. Kvalitetskoordinator Afprøvning af løsningsforslag Som en del af feedbackmødet er det muligt at afprøve personalets løsningsforslag til konkrete problemstillinger. Dette går ud på, at personalet på forhånd har forberedt forskellige håndgribelige løsningsforslag i forhold til de temaer, som feedbackmødet skal handle om, som interviewerne spørger patienterne til under interviewet med patienter. Hermed får personalet direkte feedback og input på deres løsnings- 17

18 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? forslag. Afprøvning af løsningsforlag kan ligeledes gå den anden vej rundt fx ved, at løsningsforslagene kommer fra patienterne og bliver en del af personaleinterviewet. Prioriteringsrunde Som afslutning på et feedbackmøde er mulighed for at lade patienter prioritere deres input om deres oplevelser og erfaringer. Dette går ud på, at en fra personalet eller en interviewer undervejs noterer patienternes input på post-it-sedler. Efterfølgende hænges post-it-sedlerne med patienternes input op på en væg, og patienterne får hver især ved hjælp af små mærkater besked om at prioritere, hvilke af deres input, der er vigtigst, at personalet går videre med. Prioriteringsrunden bliver faciliteret af interviewerene. Det er vores erfaring, at en prioriteringsrunde kan være en hjælp for personale i forhold til at udvælge fokusområder for forandringer. Personale udarbejder handleplan I forlængelse af et feedbackmøde eller et stykke tid efter feedbackmødet har vi, som tidligere beskrevet, erfaring med at facilitere en proces, hvor personalet, der har deltaget i et feedbackmøde, udarbejder en handleplan på baggrund af feedbackmødet. Udarbejdelse af handleplan går ud på, at personalet reflekterer over, hvad patienterne har sagt og udarbejder en handleplan for, hvordan de vil arbejde videre med patienternes input. Processen med udarbejdelse af handleplan bliver faciliteret af interviewerne. Personalet kan have en mere eller mindre aktiv rolle i udarbejdelsen af handleplanen, men vi anbefaler, at de har en så aktiv rolle som muligt for at sikre deres ejerskab til handleplanen og den efterfølgende anvendelse af inputtene fra feedbackmødet. Efter feedbackmødet Opfølgning på feedbackmøde Efter et feedbackmøde er afsluttet, skal personalet følge op på feedbackmødet for at sikre at den viden, der er kommet frem under feedbackmødet, ikke går tabt. Der er flere måder at gøre dette på. Umiddelbart er der to ting, som vi anbefaler, at personalet følger op på. For det første skal personalet følge op på feedbackmødet ved at give en opfølgning til patienterne, der har deltaget. Dette kan eksempelvis blive gjort ved at udsende et referat af mødet eller et brev med besked om, hvilke indsatsområder de arbejder videre med efter feedbackmødet til de patienter, som har deltaget. For det andet skal personale, som ikke deltog i feedbackmødet, have mulighed for at få viden om feedbackmødets indhold. Dette kan eksempelvis gøres ved at holde et videndelingsmøde om indholdet af feedbackmødet eller ved at udarbejde og orientere om handleplaner på baggrund af mødet. For at feedbackmøder bliver vellykket også på længere sigt er det vores erfaring, at personalet bør være indstillet på, at de efter et feedbackmøde skal arbejde med patienternes input. Det er efter et feedbackmøde er afholdt, at personalets reelle arbejdsindsats ligger, hvilket de bør afsætte tid og ressourcer til. Et af værktøjerne til dette kan for eksempel være at få faciliteret en proces, hvor der udarbejdes handleplaner, for hvad der skal ske i forhold til de indsatsområder, som patienterne har peget på under feedbackmødet. 18

19 Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? FAKTABOKS Hvordan sikrer du et vellykket feedbackmøde? Før feedbackmødet: Afhold formøde med afdelingens ledelse og relevante medarbejdere Definer et formål med feedbackmøde og udvælg temaer for feedbackmøde Forbered feedbackmøde (lokaler og forplejning, udarbejd invitation, interviewguide og drejebog) Udvælg og rekrutter patienter, personale og ledelsesrepræsentant Sikre ledelsesmæssig opbakning Evt. lav korte telefoninterview med patienter Under feedbackmødet: Skab en god atmosfære Faciliter feedbackmøde professionelt Evt. afprøv løsningsforslag blandt patienter Evt. lad patienter prioritere input Evt. lad personale udarbejde handleplan Efter feedbackmødet: Lav opfølgning til patienter og personale Personale arbejder med patienters input Hvis du er interesseret i at høre mere om metoden Hvis du er interesseret i at høre mere om metoden, eller hvis du ønsker hjælp til at afholde et feedbackmøde, så kan du kontakte Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på eller på 19

20 Bilag 1: Metode Bilag 1: Metode Rapporten er baseret på EEB s erfaringer fra de mere end 70 feedbackmøder, som vi har afholdt siden Konkret er rapporten baseret på: - Efterfølgende kontakt til afdelingen/hospital: EEB har omkring to-tre måneder efter et feedbackmøde kontaktet kontaktpersonen på den afdeling/hospital, hvor et feedbackmøde er gennemført. Kontaktpersonen er blevet kontaktet via og/eller telefon for at interviewe dem om deres erfaringer med metoden ud fra på forhold definerede spørgsmål. Denne efterfølgende kontakt er sket efter 21 feedbackmøder. Se Tabel 1 nedenfor. - Opsamling i forbindelse med feedbackmøde: I sidste del af et feedbackmøde er der indsamlet erfaringer om patienters/pårørendes oplevelser med metoden. Det er foregået ved at spørge patienter/pårørende i slutningen af feedbackmøder ud fra på forhold definerede spørgsmål. Denne opsamling er sket i forbindelse med alle afholdte feedbackmøder. - Interview med patienter: For at supplere ovenstående opsamling har EEB gennemført to interview. Interviewene er gennemført som telefoninterview med patienter, der har deltaget i et feedbackmøde. Patienterne er blevet rekrutteret til at deltage i forbindelse med deres deltagelse i et feedbackmøde. Patienterne, der har deltaget i feedbackmøderne, har haft forskellige sygdomme og sygdomsforløb og er repræsenteret inden for både det somatiske og psykiatriske sygdomsområde. På baggrund af ovenstående har vi identificeret tværgående temaer. Citater i rapporten er medtaget for at underbygge relevante pointer. 20

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan?

Feedbackmøder i relation til patientforløb. -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Feedbackmøder i relation til patientforløb -Samtaler med patienter om oplevelser i deres patientforløb- Hvordan? Brugbare dialoger - indsigt til nye handlemuligheder Præsentationen i dag Feedbackmøder

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Formål for patient- og pårørendeudvalget At inddrage patienter og pårørende i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Brystkirurgisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Hæmatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Deltagere: 6 patienter med tilknytning til hhv. døgnafsnit og distriktspsykiatri

Deltagere: 6 patienter med tilknytning til hhv. døgnafsnit og distriktspsykiatri Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Esrumvej 143 3000 Helsingør Afsnit Afdelingsledelsen Helsingør Møde i: Direkte patientfeedback fra døgnafsnit og ambulant området Dato: Torsdag den 19. juni

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis DSR Fagdag 10. September 2015 Birgitte Ljunggreen Rasmussen, afd. sypl Annemette Lundmark Jensen, UKK Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere