% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) / & #& #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #"

Transkript

1 !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) / & & & 6 Sub CalcVecProduct() *

2 &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y = string_y + "ikke godt" Debug.Print streng_y / Debug.Print &string_y

3 " : Options Explicit ; $ string_y 5& &6 Options explicit Sub test() Dim streng_y As String streng_y = "det her går " streng_y = string_y + "ikke godt" Debug.Print streng_y & && " " option explicit " &, ". &6 EnhedOmk = 140 AntalEnhSolgt = 30 TotalOmk = EnhedOmk * AntalEnhSolgt & EnhedOmk -- *<= AntalEnhSolgt -- ;= $ TotalOmk & TotalOmk > 3 :9 :!*0 ; &$$&

4 ",73?;!*$.?;!*0 " 3 : 9;:BCD;:BCD ' < 9 : 9 9 < 9;<=:D:;;D *<=*:ED!<F G*<=*:ED! <F;<=:D:;;D D!*BEBCE;*;<DC:;*;=D <E<=CFC<FD<*:<B!;:<G <E<=CFC<FD<*:<B!;:< *BEBCE;*;<DC:;*;=D 4 D, E::;;B:=;CDF<BBFD=D E::;;B:=;CDF<BBFD=B HI *C --", HI ::J 1 & K",+ & 9 ;!* < <1

5 8 F 9 ;!*3 TotalOmk Hver Integer fylder to bytes i hukommelsen 4200 Hver rektangel fylder en byte 6 Sub CalcTotalOmk() Dim EnhedOmk As Integer, AntalEnhSolgt As Integer, TotalOmk As Integer EnhedOmk = 140 AntalEnhSolgt = 30 TotalOmk = EnhedOmk * AntalEnhSolgt & As / 6 Dim EnhedOmk, AntalEnhSolgt, TotalOmk As Integer TotalOmk K 8 F &

6 ? 3 && For i = 1 to 10&96 Dim i As Integer, j As Integer i = 10 j = 20 For i = 1 to 10 j = i * i next Dim i As Integer, j As Integer i = 10 j = 20 For i = 1 to 10 j = i * i next i " 6 Dim i As Integer, j As Integer i = 10: j = 20 For i = 1 to 10: j = i * i: Next i,!$ 6!$ + %'$!("%& 3 $0$ $' "*6"*F& &3 6 Sub ConstructArray1() ' giver nu ranget et navn ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Range("A1:A15").Name = "DataRange" ' ændre font ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Range("DataRange").Font.Size = 12 '... osv.

7 $ Sub ConstructArray2() Dim MyRng As Range Set MyRng = ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Range("A1:A15") ' giver nu ranget et navn MyRng.Name = "DataRange" ' ændre font MyRng.Font.Size = 12 '... osv. 2 $$ $ - -6 $LL )!%$**$%$* " & 3 " 6! "$%"! " L 6! "& Displays a prompt in a dialog box, waits for the user to input text or click a button, and returns a String containing the contents of the text box. Syntax InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context]) The InputBox function syntax has these named arguments: ' %! '! KM LL?L!!L *=:<( 3!! H()*;+IH()*=+I H()*;+N()*=+I(

8 , 0LL3-0LLL 3 - LL.!% 0 L(OL 3!%LO /!% 0 L( L 30!%LL!(( 1!- 0L/ L!/L3)!- ( 0 L/L // 3 )!- Remarks When both helpfile and context are provided, the user can press F1 (Windows) or HELP (Macintosh) to view the Help topic corresponding to the context. Some host applications, for example, Microsoft Excel, also automatically add a Help button to the dialog box. If the user clicks OK or presses ENTER, the InputBox function returns whatever is in the text box. If the user clicks Cancel, the function returns a zero-length string (""). Note To specify more than the first named argument, you must use InputBox in an expression. To omit some positional arguments, you must include the corresponding comma delimiter. 6 InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context]) &! 9& & & & + & 6 InputBox Indtast enhedsprisen., Salgspris / &&6

9 0%4-- H,LI& $%" L 9*) $%" + 6 && 6 MsgBox Produktets enhedspris er kr. 5.50, vbinformation, Salgspris & A5 FF=- 3- " -&- -- $ --/ & &6 + *$%$*,*$))", / 96 Resultat = MsgBox( Vil du fortsætte?, vbyesno, Chance for at stoppe ) 2

10 Resultat 3/%34" - &, 6 MsgBox inputbox( Indtast dit navn, Brugers navn ), vbinformation, Brugers navn 9& $ K$--H " I $ $& P "&$ " $ -!" ,L + 6-?8-?- --?8-% 6 --! "$%"" -?-H/ & 7I! H I96 FagNavn = Inputbox( Indtast fagets navn. ) H0I FagNavn/, -9 3?- & N $%"5 6 MsgBox Fagets navn er & FagNavn &.

11 N! HQI6 MsgBox Denne linie er så småt altså især når man skriver så meget som jeg gør _ ved at være for stor til at være på en linie. 8/ 6 MsgBox Denne linie er så småt altså især når man skriver så meget & _ som jeg gør, ved at være for stor til at være på en linie. N!&. (&*!"/$!" /& 3 "433H R () I 1 6,$/ !!!!$ " )6-$ &6 Streng1 = Right( Videregående IT for HA 2002, 4)

12 Streng2 = Left( Videregående IT for HA 2002, 15) Streng3 = Mid( Videregående IT for HA 2002, 16,4) & -:==:-1) 6 &$6- - 3?- C $ 6 & - -?$ - - & & 6 6 AntalKar = Len( Videregående IT for HA 2002 ) :B 6 $' '& & /&7> & $ < B Sub SkrivFilnavn() Dim Filnavn As String Filnavn = "Autoexec.bat" Filnavn = Left(Filnavn, Len(Filnavn) - 4) MsgBox Filnavnet er & Filnavn, Vis Filnavn & / -" L-H6HI < H& I $%" 6 MsgBox Filnavnet er & Left(Filnavn, Len(Filnavn) - 4), Vis Filnavn C9 *="433 B> 0 8

13 0 )1/1"/%'$!"*$%"!" 0$ ", " 9&!---9 &Worksheets( Data ) HIHI 9 Worksheets( Ark1 ) Worksheets(1)! )89$ H I6 Workbooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( Fyn ) 9 > (. Range( Fyn )& > (7> & & " $ :3; 88 :3)5 9&6 Range( Fyn ) S ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range( Fyn ) Range( Fyn ) &"/ Range( E4 ) & Worksheets( Juni ).Range( E4 ) :3)!- - %8 9 $ &$$H I6 Range( A1 ).Value

14 "*. "* 9- $"*-"*&6 Range( A1 ).Value = Nu står jeg i celle A1 / & "* HvadVarDet6 HvadVarDet = Range( A1 ).Value!--9$ &$$H I6 Range( Fyn ).ClearContents $!-- / HI/ 6T / "*6*=& *6*=&6 Range( A1:B10 ).Copy Destination:=Range( D1:E10 ) 6T6 Range( A1:B10 ).Copy Range( D1:E10 ), & & Range( D1:E10 )., & !4$*!"$! $ $ $ ; ) ; ) 9 "*

15 > R & &6 WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Value = Salg for Juni WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).HorizontalAlignment = xlleft WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Font.Name = Times New Roman WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Font.Bold = True WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Font.Size = 14 $ /; ) &6 With WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Value = Salg for Juni.HorizontalAlignment = xlleft With.Font.Name = Times New Roman.Bold = True.Size = 14 End With End With 8 & ; ) $ ; )3$ --H I9< 6 WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Value ; ) '; )<& WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Font <4; ) 6 WorkBooks( Salg ).Worksheets( Juni ).Range( A1 ).Font.Name ; ) &6 1 %8; ) R 1& R R >& &

16 '%%083$ $ 5 "!)* "L 5 $6" )!" " L & -' $ - Application.ScreenUpdating = False 3 &<% 5& )&7&"!* / L) &6 Application.DisplayAlerts = False

17 / $ &6 Application.DisplayAlerts = False Worksheets( Ark2 ).Delete Application.DisplayAlerts = True $ "/$!,& 9 & "),? 9& 9& Starttid & ElapsedTid Sub HvorLangTid() Starttid = Timer For ii = 1 to 1000 jj = ii * ii next ii ElapsedTid = Timer starttid MsgBox Det tog & ElapsedTid & sekunder at gennemføre programmet /*&!!%6"$" 3 " $% & $ $ < =!3> * U$ <Q*L' 2K &&6

18 ** *: *; *< & 5 4 & " 3 2 K 4 6-K <==- : U$ <Q:L' 2K : &&6 :* :: & 5 & * ;:===:F D=====- $ $ 9 ; U$ &6 Sub UdregnUdgifter() KundeNavn = InputBox("Indtast kundenavn") Nkoeb = InputBox("Indtast antal stk " & KundeNavn & " har købt i denne måned") Totalkoeb = 0 For i = 1 To Nkoeb Mngd = InputBox("Indtast beløb brugt af " & KundeNavn & " ved køb " & i) Totalkoeb = Totalkoeb + Mngd Next MsgBox KundeNavn & " har brugt ialt kr. " & Format(Totalkoeb, "0.00") & _ " i denne måned.", vbinformation ;* ;: 0L / %& 30L 5& & 0 L & &&

19 < K$"L 5 & &6 <* <: <; << <F <C <B & 9 & & & % & & %5' & O 15 2? 0 -?&*<=/& *=.BC< *=CEC- 0L F F* F: F; F< FF FC 9L5 &&6 & *=,0 & < & C &1 R / Sub Formater() ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A1").Font.Bold = True ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A1").Font.Size = 13 2

20 ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A1").HorizontalAlignment = xlleft ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A2:A15").Font.Bold = True ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A2:A15").Font.Italic = True ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A2:A15").Font.ColorIndex = 5 ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("A2:A15").InsertIndent 1 ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("B4:B11").Font.Bold = True ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("B4:B11").Font.Italic = True ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("B4:B11").Font.ColorIndex = 4 ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("B4:B11").HorizontalAlignment = xlright ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("c4:d4").Font.ColorIndex = 2 ActiveWorkbook.Worksheets("Ark1").Range("c4:d4").NumberFormat = ".0" B B* 5?L*=== C= & *==%8, &C====7 "? & Sub TaelStort() Dim cell As Range, NLarge As Long For Each cell In Range("Sales") If cell.value > 100 Then NLarge = NLarge + 1 Next MsgBox NLarge & " celler i ranget har en værdi større end 100.", vbinformation

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE Indhold 1 SPØRGSMÅL VED BRUG AF HELLO 2 1.1 Q: JEG VIL GODT HAVE ANDRE DELTAGERE I MIT VIDEOMØDE END DEM JEG HAR SENDT EN MØDEINDKALDELSE TIL HVORDAN GØR JEG DET? 2 1.2 Q: JEG

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frontpage kursus Dag 1 Dag 2 Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frames Formularer Mere grafik Hvordan kommer man UD Web-bots Generelt "Regler" for gode hjemmesider

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Fedora Core 6 Installationsvejledning

Fedora Core 6 Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Suart Ellis Paul Frields Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Udgave 2.0 Forfatter Forfatter Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual

LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual LevelOne WBR-3406TX 11g Wireless 1W, 4L Broad bog Router User`s Manual The specification is subject to change without notice. Table of Contents CHAPTER 4 CONFIGURING WIRELESS BROADBOG ROUTER 4.1 START-UP

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Din bruksanvisning MEDION LIFE P89626 MD 86407 http://no.yourpdfguides.com/dref/4572207

Din bruksanvisning MEDION LIFE P89626 MD 86407 http://no.yourpdfguides.com/dref/4572207 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

DVBLink Server Network Pack. Installations- og konfigurations-manual

DVBLink Server Network Pack. Installations- og konfigurations-manual DVBLink Server Network Pack Installations- og konfigurations-manual DVBLogic 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 4 Installations-filer... 4 DVBLink Server

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera

Brugsvejledning for M-880 digitalt vildtkamera CAMERA OVERVIEW (cont.) Instructions for M-880 Brugsvejledning for M-880 GameSpy digitalt vildtkamera Digital Camera TAK THANK for dit køb YOU af Grenes for your digital purchase vildtkamera. of the Læs

Læs mere

Hvad er Active Directory?

Hvad er Active Directory? Hvad er Active Directory? Active Directory er Microsofts implementering af en netværk objects database. Sådanne databaser er formelt beskrevet i X.500 standarden som værende en central database, der indeholder

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere