Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk"

Transkript

1 Djøf Forlag Lærebøger Økonomi & Samfund Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

2 Djøf Forlag Lærebøger Generel erhvervsøkonomi... 4 Regnskab og økonomistyring... 6 Finansiering... 8 Nationaløkonomi og international økonomi Offentlig planlægning og økonomi Arbejdsmarkedsforhold Politik og sociologi Udvalgte tidsskrifter DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

3 Søger du inspiration til din undervisning? Bestil et pensumeksemplar Djøf Forlag udgiver en lang række teoretiske og praktiske lærebøger inden for jura, økonomi og samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Hvis du har lyst til at udforske udvalget af undervisningsmateriale, kan du besøge Djøf Forlags hjemmeside. Vi sender gerne et frit inspektionseksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. For at rekvirere et pensumeksemplar skal du blot udfylde en online bestillingsformular. Et par måneder efter du har modtaget bogen, vender vi tilbage for at høre, om du finder bogen brugbar og om du eventuelt har forslag til forbedringer eller helt nye lærebøger. Vi glæder os til at modtage din feedback. Bestillingsformular: Få direkte besked om nye udgivelser Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Tilmeld: på DJØF FORLAG LÆREBØGER

4 Generel erhvervsøkonomi Økonomisk virksomhedsbeskrivelse af Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard & Preben Melander Bogen giver indsigt i, hvordan virksomhedens styring kan anskues i et åbent og dynamisk perspektiv og danner et nødvendigt supplement til erhvervsøkonomi. Titlen relaterer sig i høj grad til anvendelsessituationer og styringsproblemer, der hersker i praksis, hvilket sætter læseren i stand til at sammenkoble virksomhedens udfordringer med beslutningsmodellernes muligheder. Fremstillingen foreligger nu i en 3. udgave og indeholder flere regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- E-bog kr. 308,- Brancheanalyse Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv af Per Vejrup-Hansen & John Kondrup»Brancheanalyse«omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Bogen indeholder dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling. Blandt hovedtemaerne er konjunkturudvikling via statistiske data, vækstprognoser, international handel, prisdannelse og konkurrence. Læseren kan ved hjælp af præcise referencer til kilder på internettet gå videre med detaljerede og ajourførte statistiske beskrivelser og analyser af udviklingen i erhverv og brancher og på denne måde holde sig ajour med ændringer i institutionelle forhold, eksempelvis vedrørende handelspolitik og konkurrencelovgivning. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- E-bog kr. 308,- Erhvervsøkonomi i grundtræk af Torben Leinsdorff Denne lærebog i virksomhedens driftsøkonomi og dens markedsmæssige relationer behandler de væsentligste aspekter i markedsføringen og den organisatoriske og økonomiske styring af virksomheden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 500,- 4 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

5 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard Bogen giver en grundlæggende indføring i centrale dele af driftsøkonomien med emner som: valg af optimalt produktionsprogram, produktions- og omkostningsteori, afsætningsteori. Hvert kapitel afsluttes med et resumé samt en række opgaver. Undervisere kan hos forlaget rekvirere Power Point-præsentationer af bogens figurer. Som et supplement er der udarbejdet ni større cases, der kan downloades. 7. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 545,- Generel erhvervsøkonomi Opgaver i driftsøkonomi af Peter Lynggard Indeholder et bredt udvalg af typeopgaver til forelæsnings- og øvelsesbrug, samt en del større opgaver velegnet som hjemmeopgaver, hvor analyse og metodevalg er en væsentlig del af løsningsprocessen. Opgaverne dækker såvel de generelle driftsøkonomiske emner som investerings- og finansieringsområdet. Opgavernes niveau svarer til undervisningskravene i erhvervsøkonomi på HA 1. år og HD 1. del. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 220,- VBA Programming in Business Economics af Sanne Wøhlk Denne bog adskiller sig fra andre udgivelser, der beskæftiger sig med Visuel Basic for Applications ved bl.a. at inddrage virksomhedsrelevante eksempler, der uddyber og introducerer til de forskellige VBA værktøjer. Dette vil klæde læseren på til at skrive mindre programmer. Hvert kapitel afsluttes med opgaver, der opsummerer kapitlet. Herudover kan der downloades flere opgaver og cases. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

6 Regnskab og økonomistyring Virksomhedens økonomistyring af Michael Andersen & Carsten Rohde I Virksomhedens økonomistyring får du en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Opgavesamling til»virksomhedens økonomistyring«af Michael Andersen, Jytte Grambo Larsen & Carsten Rohde Opgavesamlingen er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i lærebogen»virksomhedens økonomistyring«. Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. Dels indeholder den et antal større opgaver, der sigter på at træne i opbygning og anvendelse af forskellige styrings- og opfølgningsværktøjer. Der findes løsninger m.m. til bogen, der kan downloades. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 175,- Anvendt økonomistyring Opgaver, løsninger, teori af Bent Schack Bogen indeholder konkrete beskrivelser af anvendelsessiden ved økonomistyring, der kan supplere lærebøgernes teori. Vægten er lagt på cases og opgaver samt tilhørende, vejledende løsninger. Af hensyn til overblikket og til reference er der tilføjet nogle relativt korte teoriafsnit. Bogen kan anvendes af undervisere som illustration og diskussion af opgaveløsninger og er også velegnet til studerende. Bogens målgruppe er HA-, HD- og cand. merc.-studierne, samt de studier, hvor økonomistyring indgår som fagområde. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 310,- 6 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

7 Activity Based Costing Dansk økonomistyring under forvandling af Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen Indeholder en omfattende beskrivelse af»activity based costing«(abc). Baggrunden for udviklingen af den aktivitetsbaserede økonomimodel forklares, og modellens elementer beskrives. Forfatterne skildrer desuden, hvorledes et ABC-system udvikles, og hvilke faldgruber man skal være opmærksom på ved anvendelsen af det i kombination med de traditionelle danske principper. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse af Bent Schack Regnskab og økonomistyring Giver en samlet fremstilling af metoder og teknikker til analyser af virksomhedens regnskaber og budgetter. Bogen har siden sin første publicering i 1988 været anvendt på handelshøjskoler, universiteter, mm. og i praksis, hvor man beskæftiger sig virksomhedsanalyser og regnskabsvæsen. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Risikoledelse og risikostyring af Peter Lynggaard Kriser, krak og konkurser er i stigende grad blevet hverdagsemner. Det stiller krav til virksomhederne, som forventes at tage ting i opløbet og ikke først, når tabet er indtruffet. Bogen forklarer, hvad risikoledelse er, hvordan man afkoder fare-signaler og giver desuden anvisninger til at styre disse risici. 1. udg sider, Hæftet ISBN Pris kr. 275,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

8 Finansiering Investering og finansiering af Peter Lynggaard En lærebog i erhvervsmæssig investering og finansiering. Første del behandler investeringskalkulen, investeringers fordelagtighed og valg mellem forskellige investeringsmuligheder. Anden del gennemgår generelle finansieringsregler, finansiering med egenkapital og fremmedkapital, vurdering af lån samt beregning af kapitalbehov. Det nye, tredje afsnit sætter fokus på finansiering af ejerboliger. Undervisere kan rekvirere Power Pointpræsentationer til bogens figurer hos forlaget og opgaver og vejledende løsninger kan downloades. 9. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 285,- Finansiel risikostyring af Jørgen Just Andresen Få en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS. Bogen behandler markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko og anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne styringsteknikker. Opgavehæfte, formelsamling og powerpoint-præsentationer til undervisningsbrug kan downloades. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 580,- Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering af Per Vestergaard Andersen Bogen behandler alle ikke-juridiske aspekter vedr. køb og salg af virksomheder. Ét af bogens hovedbudskaber er, at virksomhedsejere bør fokusere mere på markedsværdien af deres virksomheder og på værdiskabelse, således at de selv kan realisere de mange milliarder, som kapitalfondene realiserer, når de køber deres virksomheder og trimmer dem til salg. Bogen henvender sig til virksomhedsejere og -ledelser, virksomhedssælgere og -købere og eksisterende samt potentielle aktieinvestorer. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 360,- 8 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

9 Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse af Michael Christensen Få en generel introduktion til såvel de teoretiske som de praktiske forhold, der vedrører aktier og aktieanalyse. Bogen omhandler aktier og de teorier og metoder, som bør indgå i enhver praktisk overvejelse om investering i aktier. Den fungerer dels som en lærebog til undervisningsbrug på handelshøjskoler og universiteter, dels som opslagsbog i den finansielle sektor samt hos medarbejdere ansat i finansielle stillinger i større erhvervsvirksomheder. Finansiering 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 585,- E-bog kr. 468,- Rentesregning af Bjarne Astrup Jensen»Rentesregning«giver en samlet fremstilling af principperne for beregning af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner med vægt på de fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked. Bogens målgruppe er studerende ved de økonomiske studier ved universiteter og handelshøjskoler samt medarbejdere i den finansielle sektor, som allerede har stiftet bekendtskab med rentesregning på elementært niveau. 6. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 375,- Obligationsinvestering Teori og praktisk anvendelse af Michael Christensen Bogen giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer. Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af investeringsteori, risikomål og aktiv porteføljestyring. De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang til den praktiske implementering med udgangspunkt i konkrete danske obligationer og obligationsporteføljer. 8. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 585,- E-bog kr. 468,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

10 Finansiering Strategisk investering og finansiering af Ove Hedegaard & Michael Hedegaard Bogen kobler den klassiske investerings- og finansieringsteori sammen med nye, strategiske perspektiver. Den giver dermed et solidt teori- og metodegrundlag og bringer investering og finansiering ind i et dynamisk, strategisk perspektiv. Små, praktiske eksempler illustrerer og forklarer teoriernes og metodernes anvendelse på konkrete problemstillinger. Bogen indeholder appendixes om finansielle funktioner i Excel og generel lommeregnerterminologi. Supplerende undervisningsmateriale kan downloades. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 420,- Strategic Investment and Finance by Ove Hedegaard & Michael Hedegaard A comprehensive course book covering investment analysis and finance from a strategic perspective. It explains classical theories and models of investment and finance and uses examples and case studies to illustrate their application to concrete business challenges. Supplementary exercises and models can be downloaded. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Corporate Governance Mechanisms and Systems af Steen Thomsen & Martin Conyon Denne udgivelse tilbyder en samlet introduktion til god selskabsledelse. Bogen beskæftiger sig med bestyrelser, ejere og selskabsretten i forhold til kontrol og styring af virksomheder. Herudover ses der også på ledelsesmekanismer og de forskellige styreformer rundt omkring i verden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 10 DJØF PUBLISHING 2014

11 Introduktion til Makroøkonomi af Jesper Jespersen & Henrik R. Jensen Denne lærebog giver dig de grundlæggende, makroøkonomiske teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede, økonomiske udvikling. Fremstillingen er baseret på simple figurer, der illustrerer det samfundsøkonomiske kredsløb i en enkel form, ligesom makroøkonomisk politik til opnåelse af høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet er gennemgående temaer. Hvert kapitel afsluttes med multiple choiceopgaver og er således velegnet til undervisning. Bogens grafik kan downloades som Power Point-materiale. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- Introduktion til Mikroøkonomi af Erik Gaden & Jesper Jespersen Få en indføring i grundlæggende mikro- og markedsøkonomisk teori. Bogen er udformet som en værktøjskasse til brug ved projektarbejde, hvor den økonomiske dimension sættes i et tværfagligt perspektiv. Hvert kapitel afsluttes med multiple choice-opgaver, som gør den velegnet til undervisning. Nationaløkonomi og international økonomi 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 380,- Praktisk statistisk metode for økonomer af Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier Genenmgår de praktiske, statistiske værktøjer, som studerende ved de samfundsøkonomiske uddannelser bør kende. Der indøves grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: procentvise stigninger, gennemsnitlige, årlige vækstrater, (vejede) gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, spredningsmål, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks. Metoderne illustreres med konkrete og simple taleksempler. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- DJØF PUBLISHING

12 Nationaløkonomi og international økonomi Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt af Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier Bogen beskriver kort de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de sidste knap 35 år. Hovedvægten er lagt på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik, og der gøres desuden rede for væsentlige, institutionelle ændringer og demografiske forhold. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 12. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- Løn, priser og indkomster af Niels Lynggård Hansen & Peter E. Storgaard Den løbende samfundsdebat er præget af emner, der har tilknytning til priser og indkomster to områder, som har betydelig indflydelse på den danske samfundsøkonomi. Derfor er det afgørende at forstå baggrunden for udviklingen på de to områder, men mængden af information er så omfattende, at det er nødvendigt med en solid basisviden om det statistiske grundlag. Denne bog præsenterer den centrale statistik på området. Statistikken suppleres med forklaring af pris- og lønudviklingen gennem de sidste årtier. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 1. udg sider Hæftet Pris kr. 225,- The Danish Economy An International Perspective af Torben M. Andersen, Valdemar Smith & Niels Westergård-Nielsen This book provides an introduction to the structure and institutions of the Danish economy from an international perspective. Its broad and non-technical approach makes it useful for teaching as well as for professionals who need insight into the Danish economy. Ny udgave udkommer i august udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- 12 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

13 Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi af Hjarn Z. Borberg Bogen behandler de seneste 20 års udenrigsøkonomiske udvikling, herunder politiske og økonomiske sammenhænge med udlandet. Bogen giver en systematisk gennemgang af kilder og metoder til opgørelse af de officielle statistikker fra Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank samt sammenhængen mellem dem. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Nationalregnskabet af Bent Thage & Annette Thomsen Bogen forklarer nationalregnskabets opbygning og indhold baseret på de nyeste tal og udviklinger inden for området. Fremstillingen er baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis, og bogen giver en indgående beskrivelse af den seneste økonomiske udvikling i Danmark baseret på nationalregnskabstal. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. Nationaløkonomi og international økonomi Ny udgave planlagt til udgivelse sommer udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 275,- Den finansielle sektor af Peter Wendt Denne bog giver indblik i finanssektorens komplekse verden, der for mange kan virke uoverskuelig. Forfatteren redegør for de grundlæggende principper bag de finansielle tjenesteydelsers samfundsmæssige rolle samt ydelsernes betydning for borgerne. Udviklingen og situationen for pengeinstitutter, boligfinansieringens og pensionsopsparingens institutioner gennemgås og belyses i tabeller og figurer. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 14. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

14 Nationaløkonomi og international økonomi Milton Friedman En pragmatisk revolutionær af Lars Christensen Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. I denne bog redegøres for Friedmans væsentligste bidrag til økonomisk teori og moderne liberal tænkning. Friedmans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940 erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- John Kenneth Galbraith Et biografisk essay af Henning Gottlieb John Kenneth Galbraith er en af de store amerikanske økonomer i det 20. århundrede. Han udarbejdede en analyse af det materielle overflodssamfund, som i stigende grad blev et dominerende træk ved amerikansk økonomi i anden halvdel af århundredet. Galbraith s forfatterskab omhandler samspillet mellem markedskræfter, det industrielle produktionssystem, husholdningernes umættelige forbrug og de politiske processer. Herved placerer han sig centralt i rækken af institutionelt orienterede økonomer. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Karl Marx Arbejderklassens teoretiker af Hans Aage Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års politiske historie lader sig ikke skrive uden reference til sociale og politiske kræfter, konflikter og bevægelser, som er uløseligt forbundet med Marx. Bogen gennemgår Marx forfatterskab, der udfordrer så mange konventioner, at læsningen igen og igen giver anledning til både inspiration og anfægtelser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- 14 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

15 John Stuart Mill Humanist, liberalist og socialist af Henrik Preben Perregaard John Stuart Mill er den socialliberale samfundstænker, der i det 19. århundrede evnede at forbinde Ricardos fundamentalistiske liberalisme og de praktiske forhold i den britiske økonomi. Han ønskede at fremme politisk frihed og økonomisk velstand for alle samfundsborgere. Bogen beskriver Mills liv og hans bidrag til den økonomiske videnskab. Men også Mills mere politisk prægede analyser om den repræsentative regering, frihedens problemer og kvindernes underkuelse behandles. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- John Maynard Keynes Den makroøkonomiske teoris oprindelse og udvikling af Jesper Jespersen John Maynard Keynes, , var det 20. århundredes største og mest anerkendte økonom. Han udviklede teorien for makroøkonomisk analyse og principperne bag nationalregnskabet. Denne bog giver baggrunden for Keynes teorier og bringer dem op til en helt aktuel diskussion af bl.a. bæredygtig udvikling, europæisk krise og offentlige budgetunderskud. Der er et åbenbart behov for, at Keynes atter får en central placering i de økonomiske lærebøger og i grundlaget for den økonomiske politik. Bogen er del af serien»økonomiens konger«, der præsenterer de økonomiske teorier beskrevet gennem deres ophavsmænd. Nationaløkonomi og international økonomi 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- David Ricardo Vækst, udenrigshandel og jordrente af Hector Estrup David Ricardo var en af det 19. århundredes betydeligste økonomer, hvis bidrag til den økonomiske videnskab fortsat er til diskussion. Han opstillede en sammenhængende økonomisk model baseret på idéen om økonomisk rationalitet, der igennem mere end 100 år udgjorde grundlaget for udviklingen inden for økonomisk teori. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

16 Nationaløkonomi og international økonomi Adam Smith Økonom, filosof og samfundstænker af Peter Kurrild-Klitgaard Adam Smith er verdenskendt som den økonomiske videnskabs grundlægger. Han var den første til i større omfang at kombinere teoretiske overvejelser om fundamentale samfundsøkonomiske spørgsmål med studier af, hvordan mennesker rent faktisk indretter sig, når de skal handle med hinanden, tilrettelægge produktion, eller hvordan udbud, efterspørgsel, priser og profitter udvikler sig. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Joseph A. Schumpeter Teorien om økonomisk evolution af Esben Sloth Andersen Joseph A. Schumpeter var en pioner, der i første halvdel af 1900-tallet satte innovatørerne og den økonomiske evolution på den nationaløkonomiske og samfundsvidenskabelige dagsorden. Han lagde op til en radikal udvidelse af økonomernes forståelse af den industrielle fornyelsesproces, kriserne og kapitalismens skæbne. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Den økonomiske teoris historie en introduktion af Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen Bogen giver en sammenhængende, kortfattet beskrivelse af hvorledes samfundsøkonomiske spørgsmål er blevet diskuteret igennem tre århundreder. Teorihistorien præsenteres med hovedvægten på forholdsvis få, men centrale, økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og deres hovedværker. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- 16 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

17 Velfærdsstaten og dens udfordringer af Jan Plovsing I denne bog beskrives velfærdsstatens karakter samt dens udvikling og udfordringer i de kommende år. Bogen lægger stor vægt på at sammenligne den danske velfærdsstat med andre landes velfærdsstater. Den belyser kerneområderne i alle velfærdsstater, som er det sociale sikringssystem herunder pensioner og dagpenge samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Det beskrives, hvordan alle velfærdsstater er helt afhængige af den økonomiske udvikling, af finansieringsmåden, af befolkningsudviklingen og af den måde arbejdsmarkedet fungerer på. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 210,- Den offentlige sektor af Thomas Larsen & Niels Jørgen Mau Pedersen Offentlig planlægning og økonomi Bogen giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomiske sammenhænge. Du får en forståelse af den offentlige sektors placering i dansk økonomi samtidig med, at nogle af de økonomisk-politiske problemstillinger på området berøres. Det sker med en introduktion til de grundlæggende begrundelser for det offentliges opgaver og struktur - og ikke mindst en fremstilling af de institutionelle, organisatoriske og finansieringsmæssige karakteristika og regelsæt, som gælder for sektoren. Bogen er ajourført i forhold til ny national regnskabsmodel. 8. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- Befolkning og samfund af Poul Chr. Matthiessen I løbet af de næste 25 år vil der blive en halv million flere ældre i Danmark. Samtidig vil der blive færre mennesker i de erhvervsaktive klasser. Denne bog redegør for udviklingen og sammenhængen mellem befolkningen og samfundet. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 10. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 200,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

18 Offentlig planlægning og økonomi Resultatstyring i den offentlige sektor af Mads Kristiansen Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle. 4. bind i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Styring og motivation i den offentlige sektor af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende; en problemstilling denne bog tager fat på! Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Læseren får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Offentlig ledelse og strategisk kommunikation Heidi Salomonsen (red.) Få en gennemgang af en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 18 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

19 Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPSprojektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 465,- E-bog kr. 372,- Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Offentlig planlægning og økonomi Hvordan kan vi fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Denne bog undersøger konceptet»samarbejdsdrevet innovation«både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres de udfordringer, som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- E-bog kr. 293,- Styringsparadigmer i den offentlige sektor af Leon Lerborg Bogen er en systematisk gennemgang af de forskellige styringsteorier grundantagelser, styrker og svagheder, og udgør et reflekteret indlæg i diskussionen om styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen diskuterer seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 570,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

20 Offentlig planlægning og økonomi Regelstaten Væksten i danske love og bekendtgørelser af Mads Leth Felsager Jakobsen & Peter Bjerre Mortensen Den offentlige debat om regler og regeltilvækst nuanceres med denne udgivelse, der viser, år for år, hvor meget omfanget af love og bekendtgørelser er vokset fra 1989 til Regelmængden er vokset i denne periode, men væksten har været langt mere begrænset, end man har hævdet i tidligere undersøgelser. Årsagerne til regelvæksten undersøges, og bogen gør op med en række myter om, hvad der forklarer regelvæksten - og peger på, at denne i vidt omfang kan føres tilbage til de folkevalgte medlemmer af Folketinget. 1. bind i serien»studier i offentlig politik«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- E-bog kr. 228,- Reformerne i den offentlige sektor skab seks plusser! af John Storm Pedersen Der er reformtrængsel i den offentlige sektor. Mere end 15 reformer er gennemført. Det overordnede mål er at sikre en bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor. Forfatteren analyserer reformernes hensigter og konsekvenser for sektoren, men ser også på de udfordringer det medfører for de offentlige ledere. Bogen diskuterer, hvordan lederne håndterer de nye krav og mulighederne for at indfri disse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Den offentlige sektor i flere niveauer af Niels Jørgen Mau Pedersen I denne bog fremlægges en sammenhængende analyse af de problemstillinger, der opstår, når opgaver udføres og finansieres på forskellige niveauer i det offentlige stat, region og kommune. Bogens fokus er det decentrale niveau. Hvad skal decentraliseres og har graden af decentralisering betydning for effektivitet og kontrol med udgifterne? Forfatteren redegør for, hvordan økonomisk teori forholder sig til disse spørgs mål. Teorien sammenholdes med de forhold, der kan iagttages i forskellige lande især i Danmark, som det ser ud efter kommunalreformen. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 570,- 20 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. semester Hus: 19.1 Projekttitel: Loven om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor

Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Udviklingen i styringen af den offentlige sektor Baggrundspapir til Produktivitetskommissionen Carsten Greve, Copenhagen Business School & Niels Ejersbo, Syddansk Universitet Forord I vinter fik vi en

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Christian Skou Larsen - 49929 Fagmodulsprojekt SV-K2

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Christian Skou Larsen - 49929 Fagmodulsprojekt SV-K2 ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Hus 22.1, Gruppe 9 Milad Javadi Lærke Kamma Clausen Anders

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Verdens bedste folkeskole?

Verdens bedste folkeskole? Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den

Læs mere

Når en driftsøkonom takker af 9

Når en driftsøkonom takker af 9 K a p i t e l 1 Når en driftsøkonom takker af Professor Per Nikolaj Bukh og Professor Niels Peter Mols Der er blevet uddannet økonomer ved Aarhus Universitetet siden 1936, ja næsten ligeså længe, som der

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10

Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 2: Metode... 8 3: Teori... 10 Indholdsfortegnelse Forord... 2 English Summary... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 6 2: Metode... 8 2.1 Empiriske kilder og deres anvendelse... 8 3: Teori... 10 3.1. Beslutningsprocesser,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... 2 ... 7 ... 20 ... 25 ... 34... 38 ... 45 ... 50... 53 ... 80... 82... 84

INDHOLDSFORTEGNELSE ... 2 ... 7 ... 20 ... 25 ... 34... 38 ... 45 ... 50... 53 ... 80... 82... 84 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROBLEMFELT/INDLEDNING... 2 1.2 PROBLEMSTILLING...4 1.3 PROBLEMFORMULERING...4 1.4 DISKUSSION AF PROBLEMFORMULERING...4 1.5 BEGREBSAFKLARING...5 1.6 MÅLGRUPPE...6 2 METODE... 7 2.1

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere