Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk"

Transkript

1 Djøf Forlag Lærebøger Økonomi & Samfund Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation

2 Djøf Forlag Lærebøger Generel erhvervsøkonomi... 4 Regnskab og økonomistyring... 6 Finansiering... 8 Nationaløkonomi og international økonomi Offentlig planlægning og økonomi Arbejdsmarkedsforhold Politik og sociologi Udvalgte tidsskrifter DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

3 Søger du inspiration til din undervisning? Bestil et pensumeksemplar Djøf Forlag udgiver en lang række teoretiske og praktiske lærebøger inden for jura, økonomi og samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Hvis du har lyst til at udforske udvalget af undervisningsmateriale, kan du besøge Djøf Forlags hjemmeside. Vi sender gerne et frit inspektionseksemplar af vores lærebøger til undervisere på videregående uddannelser. For at rekvirere et pensumeksemplar skal du blot udfylde en online bestillingsformular. Et par måneder efter du har modtaget bogen, vender vi tilbage for at høre, om du finder bogen brugbar og om du eventuelt har forslag til forbedringer eller helt nye lærebøger. Vi glæder os til at modtage din feedback. Bestillingsformular: Få direkte besked om nye udgivelser Tilmeld dig forlagets nyhedsservice og få direkte besked pr. om nye udgivelser inden for jura, økonomi og samfund, samt organisation, ledelse og kommunikation. Tilmeld: på DJØF FORLAG LÆREBØGER

4 Generel erhvervsøkonomi Økonomisk virksomhedsbeskrivelse af Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard & Preben Melander Bogen giver indsigt i, hvordan virksomhedens styring kan anskues i et åbent og dynamisk perspektiv og danner et nødvendigt supplement til erhvervsøkonomi. Titlen relaterer sig i høj grad til anvendelsessituationer og styringsproblemer, der hersker i praksis, hvilket sætter læseren i stand til at sammenkoble virksomhedens udfordringer med beslutningsmodellernes muligheder. Fremstillingen foreligger nu i en 3. udgave og indeholder flere regneeksempler, der demonstrerer, hvordan modellerne og metoderne anvendes til praktisk problemløsning. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- E-bog kr. 308,- Brancheanalyse Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv af Per Vejrup-Hansen & John Kondrup»Brancheanalyse«omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Bogen indeholder dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling. Blandt hovedtemaerne er konjunkturudvikling via statistiske data, vækstprognoser, international handel, prisdannelse og konkurrence. Læseren kan ved hjælp af præcise referencer til kilder på internettet gå videre med detaljerede og ajourførte statistiske beskrivelser og analyser af udviklingen i erhverv og brancher og på denne måde holde sig ajour med ændringer i institutionelle forhold, eksempelvis vedrørende handelspolitik og konkurrencelovgivning. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 385,- E-bog kr. 308,- Erhvervsøkonomi i grundtræk af Torben Leinsdorff Denne lærebog i virksomhedens driftsøkonomi og dens markedsmæssige relationer behandler de væsentligste aspekter i markedsføringen og den organisatoriske og økonomiske styring af virksomheden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 500,- 4 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

5 Driftsøkonomi af Peter Lynggaard Bogen giver en grundlæggende indføring i centrale dele af driftsøkonomien med emner som: valg af optimalt produktionsprogram, produktions- og omkostningsteori, afsætningsteori. Hvert kapitel afsluttes med et resumé samt en række opgaver. Undervisere kan hos forlaget rekvirere Power Point-præsentationer af bogens figurer. Som et supplement er der udarbejdet ni større cases, der kan downloades. 7. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 545,- Generel erhvervsøkonomi Opgaver i driftsøkonomi af Peter Lynggard Indeholder et bredt udvalg af typeopgaver til forelæsnings- og øvelsesbrug, samt en del større opgaver velegnet som hjemmeopgaver, hvor analyse og metodevalg er en væsentlig del af løsningsprocessen. Opgaverne dækker såvel de generelle driftsøkonomiske emner som investerings- og finansieringsområdet. Opgavernes niveau svarer til undervisningskravene i erhvervsøkonomi på HA 1. år og HD 1. del. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 220,- VBA Programming in Business Economics af Sanne Wøhlk Denne bog adskiller sig fra andre udgivelser, der beskæftiger sig med Visuel Basic for Applications ved bl.a. at inddrage virksomhedsrelevante eksempler, der uddyber og introducerer til de forskellige VBA værktøjer. Dette vil klæde læseren på til at skrive mindre programmer. Hvert kapitel afsluttes med opgaver, der opsummerer kapitlet. Herudover kan der downloades flere opgaver og cases. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

6 Regnskab og økonomistyring Virksomhedens økonomistyring af Michael Andersen & Carsten Rohde I Virksomhedens økonomistyring får du en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Opgavesamling til»virksomhedens økonomistyring«af Michael Andersen, Jytte Grambo Larsen & Carsten Rohde Opgavesamlingen er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i lærebogen»virksomhedens økonomistyring«. Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. Dels indeholder den et antal større opgaver, der sigter på at træne i opbygning og anvendelse af forskellige styrings- og opfølgningsværktøjer. Der findes løsninger m.m. til bogen, der kan downloades. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 175,- Anvendt økonomistyring Opgaver, løsninger, teori af Bent Schack Bogen indeholder konkrete beskrivelser af anvendelsessiden ved økonomistyring, der kan supplere lærebøgernes teori. Vægten er lagt på cases og opgaver samt tilhørende, vejledende løsninger. Af hensyn til overblikket og til reference er der tilføjet nogle relativt korte teoriafsnit. Bogen kan anvendes af undervisere som illustration og diskussion af opgaveløsninger og er også velegnet til studerende. Bogens målgruppe er HA-, HD- og cand. merc.-studierne, samt de studier, hvor økonomistyring indgår som fagområde. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 310,- 6 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

7 Activity Based Costing Dansk økonomistyring under forvandling af Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen Indeholder en omfattende beskrivelse af»activity based costing«(abc). Baggrunden for udviklingen af den aktivitetsbaserede økonomimodel forklares, og modellens elementer beskrives. Forfatterne skildrer desuden, hvorledes et ABC-system udvikles, og hvilke faldgruber man skal være opmærksom på ved anvendelsen af det i kombination med de traditionelle danske principper. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 320,- Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse af Bent Schack Regnskab og økonomistyring Giver en samlet fremstilling af metoder og teknikker til analyser af virksomhedens regnskaber og budgetter. Bogen har siden sin første publicering i 1988 været anvendt på handelshøjskoler, universiteter, mm. og i praksis, hvor man beskæftiger sig virksomhedsanalyser og regnskabsvæsen. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 495,- Risikoledelse og risikostyring af Peter Lynggaard Kriser, krak og konkurser er i stigende grad blevet hverdagsemner. Det stiller krav til virksomhederne, som forventes at tage ting i opløbet og ikke først, når tabet er indtruffet. Bogen forklarer, hvad risikoledelse er, hvordan man afkoder fare-signaler og giver desuden anvisninger til at styre disse risici. 1. udg sider, Hæftet ISBN Pris kr. 275,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

8 Finansiering Investering og finansiering af Peter Lynggaard En lærebog i erhvervsmæssig investering og finansiering. Første del behandler investeringskalkulen, investeringers fordelagtighed og valg mellem forskellige investeringsmuligheder. Anden del gennemgår generelle finansieringsregler, finansiering med egenkapital og fremmedkapital, vurdering af lån samt beregning af kapitalbehov. Det nye, tredje afsnit sætter fokus på finansiering af ejerboliger. Undervisere kan rekvirere Power Pointpræsentationer til bogens figurer hos forlaget og opgaver og vejledende løsninger kan downloades. 9. udg sider Indbundet ISBN Pris kr. 285,- Finansiel risikostyring af Jørgen Just Andresen Få en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS. Bogen behandler markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko og anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne styringsteknikker. Opgavehæfte, formelsamling og powerpoint-præsentationer til undervisningsbrug kan downloades. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 580,- Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering af Per Vestergaard Andersen Bogen behandler alle ikke-juridiske aspekter vedr. køb og salg af virksomheder. Ét af bogens hovedbudskaber er, at virksomhedsejere bør fokusere mere på markedsværdien af deres virksomheder og på værdiskabelse, således at de selv kan realisere de mange milliarder, som kapitalfondene realiserer, når de køber deres virksomheder og trimmer dem til salg. Bogen henvender sig til virksomhedsejere og -ledelser, virksomhedssælgere og -købere og eksisterende samt potentielle aktieinvestorer. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 360,- 8 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

9 Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse af Michael Christensen Få en generel introduktion til såvel de teoretiske som de praktiske forhold, der vedrører aktier og aktieanalyse. Bogen omhandler aktier og de teorier og metoder, som bør indgå i enhver praktisk overvejelse om investering i aktier. Den fungerer dels som en lærebog til undervisningsbrug på handelshøjskoler og universiteter, dels som opslagsbog i den finansielle sektor samt hos medarbejdere ansat i finansielle stillinger i større erhvervsvirksomheder. Finansiering 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 585,- E-bog kr. 468,- Rentesregning af Bjarne Astrup Jensen»Rentesregning«giver en samlet fremstilling af principperne for beregning af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner med vægt på de fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked. Bogens målgruppe er studerende ved de økonomiske studier ved universiteter og handelshøjskoler samt medarbejdere i den finansielle sektor, som allerede har stiftet bekendtskab med rentesregning på elementært niveau. 6. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 375,- Obligationsinvestering Teori og praktisk anvendelse af Michael Christensen Bogen giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, investorer står overfor ved investering i såvel danske som udenlandske obligationer. Bogen indeholder bl.a. en beskrivelse af investeringsteori, risikomål og aktiv porteføljestyring. De teoretiske problemstillinger relateres i vidt omfang til den praktiske implementering med udgangspunkt i konkrete danske obligationer og obligationsporteføljer. 8. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 585,- E-bog kr. 468,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

10 Finansiering Strategisk investering og finansiering af Ove Hedegaard & Michael Hedegaard Bogen kobler den klassiske investerings- og finansieringsteori sammen med nye, strategiske perspektiver. Den giver dermed et solidt teori- og metodegrundlag og bringer investering og finansiering ind i et dynamisk, strategisk perspektiv. Små, praktiske eksempler illustrerer og forklarer teoriernes og metodernes anvendelse på konkrete problemstillinger. Bogen indeholder appendixes om finansielle funktioner i Excel og generel lommeregnerterminologi. Supplerende undervisningsmateriale kan downloades. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 420,- Strategic Investment and Finance by Ove Hedegaard & Michael Hedegaard A comprehensive course book covering investment analysis and finance from a strategic perspective. It explains classical theories and models of investment and finance and uses examples and case studies to illustrate their application to concrete business challenges. Supplementary exercises and models can be downloaded. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Corporate Governance Mechanisms and Systems af Steen Thomsen & Martin Conyon Denne udgivelse tilbyder en samlet introduktion til god selskabsledelse. Bogen beskæftiger sig med bestyrelser, ejere og selskabsretten i forhold til kontrol og styring af virksomheder. Herudover ses der også på ledelsesmekanismer og de forskellige styreformer rundt omkring i verden. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 10 DJØF PUBLISHING 2014

11 Introduktion til Makroøkonomi af Jesper Jespersen & Henrik R. Jensen Denne lærebog giver dig de grundlæggende, makroøkonomiske teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede, økonomiske udvikling. Fremstillingen er baseret på simple figurer, der illustrerer det samfundsøkonomiske kredsløb i en enkel form, ligesom makroøkonomisk politik til opnåelse af høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet er gennemgående temaer. Hvert kapitel afsluttes med multiple choiceopgaver og er således velegnet til undervisning. Bogens grafik kan downloades som Power Point-materiale. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- Introduktion til Mikroøkonomi af Erik Gaden & Jesper Jespersen Få en indføring i grundlæggende mikro- og markedsøkonomisk teori. Bogen er udformet som en værktøjskasse til brug ved projektarbejde, hvor den økonomiske dimension sættes i et tværfagligt perspektiv. Hvert kapitel afsluttes med multiple choice-opgaver, som gør den velegnet til undervisning. Nationaløkonomi og international økonomi 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 380,- Praktisk statistisk metode for økonomer af Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier Genenmgår de praktiske, statistiske værktøjer, som studerende ved de samfundsøkonomiske uddannelser bør kende. Der indøves grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: procentvise stigninger, gennemsnitlige, årlige vækstrater, (vejede) gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, spredningsmål, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks. Metoderne illustreres med konkrete og simple taleksempler. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- DJØF PUBLISHING

12 Nationaløkonomi og international økonomi Danmarks økonomi siden 1980 en oversigt af Per Ulstrup Johansen & Mikael Trier Bogen beskriver kort de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de sidste knap 35 år. Hovedvægten er lagt på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik, og der gøres desuden rede for væsentlige, institutionelle ændringer og demografiske forhold. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 12. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- Løn, priser og indkomster af Niels Lynggård Hansen & Peter E. Storgaard Den løbende samfundsdebat er præget af emner, der har tilknytning til priser og indkomster to områder, som har betydelig indflydelse på den danske samfundsøkonomi. Derfor er det afgørende at forstå baggrunden for udviklingen på de to områder, men mængden af information er så omfattende, at det er nødvendigt med en solid basisviden om det statistiske grundlag. Denne bog præsenterer den centrale statistik på området. Statistikken suppleres med forklaring af pris- og lønudviklingen gennem de sidste årtier. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 1. udg sider Hæftet Pris kr. 225,- The Danish Economy An International Perspective af Torben M. Andersen, Valdemar Smith & Niels Westergård-Nielsen This book provides an introduction to the structure and institutions of the Danish economy from an international perspective. Its broad and non-technical approach makes it useful for teaching as well as for professionals who need insight into the Danish economy. Ny udgave udkommer i august udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 425,- 12 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

13 Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi af Hjarn Z. Borberg Bogen behandler de seneste 20 års udenrigsøkonomiske udvikling, herunder politiske og økonomiske sammenhænge med udlandet. Bogen giver en systematisk gennemgang af kilder og metoder til opgørelse af de officielle statistikker fra Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank samt sammenhængen mellem dem. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 4. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 290,- Nationalregnskabet af Bent Thage & Annette Thomsen Bogen forklarer nationalregnskabets opbygning og indhold baseret på de nyeste tal og udviklinger inden for området. Fremstillingen er baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis, og bogen giver en indgående beskrivelse af den seneste økonomiske udvikling i Danmark baseret på nationalregnskabstal. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. Nationaløkonomi og international økonomi Ny udgave planlagt til udgivelse sommer udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 275,- Den finansielle sektor af Peter Wendt Denne bog giver indblik i finanssektorens komplekse verden, der for mange kan virke uoverskuelig. Forfatteren redegør for de grundlæggende principper bag de finansielle tjenesteydelsers samfundsmæssige rolle samt ydelsernes betydning for borgerne. Udviklingen og situationen for pengeinstitutter, boligfinansieringens og pensionsopsparingens institutioner gennemgås og belyses i tabeller og figurer. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 14. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

14 Nationaløkonomi og international økonomi Milton Friedman En pragmatisk revolutionær af Lars Christensen Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. I denne bog redegøres for Friedmans væsentligste bidrag til økonomisk teori og moderne liberal tænkning. Friedmans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940 erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- John Kenneth Galbraith Et biografisk essay af Henning Gottlieb John Kenneth Galbraith er en af de store amerikanske økonomer i det 20. århundrede. Han udarbejdede en analyse af det materielle overflodssamfund, som i stigende grad blev et dominerende træk ved amerikansk økonomi i anden halvdel af århundredet. Galbraith s forfatterskab omhandler samspillet mellem markedskræfter, det industrielle produktionssystem, husholdningernes umættelige forbrug og de politiske processer. Herved placerer han sig centralt i rækken af institutionelt orienterede økonomer. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Karl Marx Arbejderklassens teoretiker af Hans Aage Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års politiske historie lader sig ikke skrive uden reference til sociale og politiske kræfter, konflikter og bevægelser, som er uløseligt forbundet med Marx. Bogen gennemgår Marx forfatterskab, der udfordrer så mange konventioner, at læsningen igen og igen giver anledning til både inspiration og anfægtelser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- 14 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

15 John Stuart Mill Humanist, liberalist og socialist af Henrik Preben Perregaard John Stuart Mill er den socialliberale samfundstænker, der i det 19. århundrede evnede at forbinde Ricardos fundamentalistiske liberalisme og de praktiske forhold i den britiske økonomi. Han ønskede at fremme politisk frihed og økonomisk velstand for alle samfundsborgere. Bogen beskriver Mills liv og hans bidrag til den økonomiske videnskab. Men også Mills mere politisk prægede analyser om den repræsentative regering, frihedens problemer og kvindernes underkuelse behandles. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- John Maynard Keynes Den makroøkonomiske teoris oprindelse og udvikling af Jesper Jespersen John Maynard Keynes, , var det 20. århundredes største og mest anerkendte økonom. Han udviklede teorien for makroøkonomisk analyse og principperne bag nationalregnskabet. Denne bog giver baggrunden for Keynes teorier og bringer dem op til en helt aktuel diskussion af bl.a. bæredygtig udvikling, europæisk krise og offentlige budgetunderskud. Der er et åbenbart behov for, at Keynes atter får en central placering i de økonomiske lærebøger og i grundlaget for den økonomiske politik. Bogen er del af serien»økonomiens konger«, der præsenterer de økonomiske teorier beskrevet gennem deres ophavsmænd. Nationaløkonomi og international økonomi 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- David Ricardo Vækst, udenrigshandel og jordrente af Hector Estrup David Ricardo var en af det 19. århundredes betydeligste økonomer, hvis bidrag til den økonomiske videnskab fortsat er til diskussion. Han opstillede en sammenhængende økonomisk model baseret på idéen om økonomisk rationalitet, der igennem mere end 100 år udgjorde grundlaget for udviklingen inden for økonomisk teori. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

16 Nationaløkonomi og international økonomi Adam Smith Økonom, filosof og samfundstænker af Peter Kurrild-Klitgaard Adam Smith er verdenskendt som den økonomiske videnskabs grundlægger. Han var den første til i større omfang at kombinere teoretiske overvejelser om fundamentale samfundsøkonomiske spørgsmål med studier af, hvordan mennesker rent faktisk indretter sig, når de skal handle med hinanden, tilrettelægge produktion, eller hvordan udbud, efterspørgsel, priser og profitter udvikler sig. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Joseph A. Schumpeter Teorien om økonomisk evolution af Esben Sloth Andersen Joseph A. Schumpeter var en pioner, der i første halvdel af 1900-tallet satte innovatørerne og den økonomiske evolution på den nationaløkonomiske og samfundsvidenskabelige dagsorden. Han lagde op til en radikal udvidelse af økonomernes forståelse af den industrielle fornyelsesproces, kriserne og kapitalismens skæbne. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 160,- Den økonomiske teoris historie en introduktion af Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen Bogen giver en sammenhængende, kortfattet beskrivelse af hvorledes samfundsøkonomiske spørgsmål er blevet diskuteret igennem tre århundreder. Teorihistorien præsenteres med hovedvægten på forholdsvis få, men centrale, økonomiske skoler, som vurderes i forhold til hinanden. Skolerne karakteriseres ved nogle få personligheder og deres hovedværker. 2. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- 16 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

17 Velfærdsstaten og dens udfordringer af Jan Plovsing I denne bog beskrives velfærdsstatens karakter samt dens udvikling og udfordringer i de kommende år. Bogen lægger stor vægt på at sammenligne den danske velfærdsstat med andre landes velfærdsstater. Den belyser kerneområderne i alle velfærdsstater, som er det sociale sikringssystem herunder pensioner og dagpenge samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Det beskrives, hvordan alle velfærdsstater er helt afhængige af den økonomiske udvikling, af finansieringsmåden, af befolkningsudviklingen og af den måde arbejdsmarkedet fungerer på. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 210,- Den offentlige sektor af Thomas Larsen & Niels Jørgen Mau Pedersen Offentlig planlægning og økonomi Bogen giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomiske sammenhænge. Du får en forståelse af den offentlige sektors placering i dansk økonomi samtidig med, at nogle af de økonomisk-politiske problemstillinger på området berøres. Det sker med en introduktion til de grundlæggende begrundelser for det offentliges opgaver og struktur - og ikke mindst en fremstilling af de institutionelle, organisatoriske og finansieringsmæssige karakteristika og regelsæt, som gælder for sektoren. Bogen er ajourført i forhold til ny national regnskabsmodel. 8. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 280,- Befolkning og samfund af Poul Chr. Matthiessen I løbet af de næste 25 år vil der blive en halv million flere ældre i Danmark. Samtidig vil der blive færre mennesker i de erhvervsaktive klasser. Denne bog redegør for udviklingen og sammenhængen mellem befolkningen og samfundet. Bogen udgør en del af serien»erhverv og Samfund«. 10. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 200,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

18 Offentlig planlægning og økonomi Resultatstyring i den offentlige sektor af Mads Kristiansen Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. Denne bog skaber et fundament for en bedre forståelse af styringsredskabets potentialer, begrænsninger, udfordringer og paradokser, og der opstilles en række anbefalinger relateret til adopteringen, designet og implementeringen af resultatstyring med henblik på at fremme de funktionelle effekter og hæmme de dysfunktionelle. 4. bind i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 395,- Styring og motivation i den offentlige sektor af Lotte Bøgh Andersen & Lene Holm Pedersen Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende; en problemstilling denne bog tager fat på! Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Læseren får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 250,- Offentlig ledelse og strategisk kommunikation Heidi Salomonsen (red.) Få en gennemgang af en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme. Bogen udkommer i serien»studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning«. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 325,- 18 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

19 Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPSprojektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 465,- E-bog kr. 372,- Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Offentlig planlægning og økonomi Hvordan kan vi fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Denne bog undersøger konceptet»samarbejdsdrevet innovation«både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres de udfordringer, som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- E-bog kr. 293,- Styringsparadigmer i den offentlige sektor af Leon Lerborg Bogen er en systematisk gennemgang af de forskellige styringsteorier grundantagelser, styrker og svagheder, og udgør et reflekteret indlæg i diskussionen om styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen diskuterer seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. 3. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 570,- DJØF FORLAG LÆREBØGER

20 Offentlig planlægning og økonomi Regelstaten Væksten i danske love og bekendtgørelser af Mads Leth Felsager Jakobsen & Peter Bjerre Mortensen Den offentlige debat om regler og regeltilvækst nuanceres med denne udgivelse, der viser, år for år, hvor meget omfanget af love og bekendtgørelser er vokset fra 1989 til Regelmængden er vokset i denne periode, men væksten har været langt mere begrænset, end man har hævdet i tidligere undersøgelser. Årsagerne til regelvæksten undersøges, og bogen gør op med en række myter om, hvad der forklarer regelvæksten - og peger på, at denne i vidt omfang kan føres tilbage til de folkevalgte medlemmer af Folketinget. 1. bind i serien»studier i offentlig politik«1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 285,- E-bog kr. 228,- Reformerne i den offentlige sektor skab seks plusser! af John Storm Pedersen Der er reformtrængsel i den offentlige sektor. Mere end 15 reformer er gennemført. Det overordnede mål er at sikre en bedre ressourceanvendelse i den offentlige sektor. Forfatteren analyserer reformernes hensigter og konsekvenser for sektoren, men ser også på de udfordringer det medfører for de offentlige ledere. Bogen diskuterer, hvordan lederne håndterer de nye krav og mulighederne for at indfri disse. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 450,- Den offentlige sektor i flere niveauer af Niels Jørgen Mau Pedersen I denne bog fremlægges en sammenhængende analyse af de problemstillinger, der opstår, når opgaver udføres og finansieres på forskellige niveauer i det offentlige stat, region og kommune. Bogens fokus er det decentrale niveau. Hvad skal decentraliseres og har graden af decentralisering betydning for effektivitet og kontrol med udgifterne? Forfatteren redegør for, hvordan økonomisk teori forholder sig til disse spørgs mål. Teorien sammenholdes med de forhold, der kan iagttages i forskellige lande især i Danmark, som det ser ud efter kommunalreformen. 1. udg sider Hæftet ISBN Pris kr. 570,- 20 DJØF FORLAG LÆREBØGER 2015

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG CHARLOTTE AAGAARD H.-C. MATHIESEN JENS RINGSMOSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.UDGAVE Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomiens Konger Redaktion: Professor Jesper Jespersen, Roskilde

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander Økonomisk

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Globaliseringens udfordringer

Globaliseringens udfordringer Globaliseringens udfordringer Politiske og administrative processer under pres Redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit Hans Reitzels Forlag Indhold Forord 11 Martin Marcussen og Karsten Ronit 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 5. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 5. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

University of Copenhagen. Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine

University of Copenhagen. Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine university of copenhagen University of Copenhagen Hvorfor er symboler og myter vigtige for europæisk integration? Lynggaard, Kennet; Manners, Ian James; Søby, Christine Published in: Politologisk Årbog

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Samfundsfag

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer. Der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017

Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Forløb: Regions- og kommunalvalget 21. november 2017 Længde: 8-9 lektioner af 60 min. varighed. Faglige mål: o Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Gastro-science HTX Samfundsfag C Rune Veigert Hold

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

Jesper Jespersen Henrik R. Jensen. Introduktion til. Makro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jesper Jespersen Henrik R. Jensen. Introduktion til. Makro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jesper Jespersen Henrik R. Jensen Introduktion til Makro økonomi 2. UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til Makroøkonomi Jesper Jespersen Henrik R. Jensen Introduktion til Makroøkonomi

Læs mere