Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D Denne handleplan er forelagt ledelsen og vil blive anvendt aktivt på de kommende sygeplejemøder frem til uge De af udførte stikprøvekontroller vil blive gennemgået i læringsforum i den enkelte afdeling og eventuelle udfordring, som går igen i flere afdelinger drøftes på sygeplejemøder og i afdelingslederforum. Krav Indsats Ansvarlig Tidsplan Evaluering 1. Alle instrukser var for nylig gennemgået og opdateret, men på Internettet var datofelt ikke opdateret Samtlige opdaterede instrukser skal sendes til webmaster, som lægger disse Krogstenshaves personaleintranet. Dette var ikke sket, hvorfor opdaterede instrukser kun var tilgængelige for personalet i printet udgave i vagtmappen. Jette Høimark Alle instrukser er lagt på personaleintranettet i uge Opgaven er udført og personalet kan nu finde opdaterede instrukser i elektronisk form. 2. I tre ud af fire stikprøver var det ikke dokumenteret i patientjournalen, hvem der havde dispenseret medicin Siden Hvidovre Kommune deltog i Partnerskabsprojektet i KL regi og i den forbindelse implementerede elektronisk disponering af fælles katalog for sygeplejefaglige indsatser på køreruter, er udførsel af medicindispensering dokumenteret manuelt på de printede disponeringslister (kørelister). Derved forefindes dokumentation for udført indsats ikke elektronisk. Dette har vi førhen beskrevet i en standardindsats Medicinhåndtering. Vi har i ledelsen besluttet at genindføre denne for alle beboere. Jette Høimark - sammen med sygeplejerskerne i de 6 afdelinger Der er oprettet en indsats vedr. medicinhåndtering for alle beboere d n følger op og laver stikprøver på dette løbende både før og efter d

2 3. I to ud af fire stikprøver var ikke beskrevet en fyldestgørende aktuel pleje og behandling f.eks. iltbehandling, smerteproblematik og hævede ben Dette dokumenterer vi på to måder: Hvis en beboers tilstand er ustabil og en konkrete pleje/behandling kræver hyppig evaluering og justering, skal der foreligge et indsatsområde. Sygeplejersken vurderer gerne i samråd med behandlingsansvarlige læge hvor ofte indsatsen skal evalueres. Når beboer er velbehandlet og ikke længere har behov for jævnlig evaluering af pleje/behandling, inaktiveres indsatsområdet. Hvis en beboers tilstand er stabil og aktuel pleje/behandling ikke kræver hyppig justering, dokumenteres indikation og behandling under de sygeplejefaglige problemområder f.eks. velbehandlet ødemproblematik eller smertebehandling. Det skal her fremgå hvilke sundhedsmæssige problemer, der har medført behandling, hvilken behandling der i iværksat, hvilken effekt beboeren har af behandling samt evt. behandlingsansvarlige. Her evalueres min. en gang om året samt løbende ved ændringer af beboerens tilstand. Afdelingsleder Mette Lykholt Der er fulgt op på aktuelle fund dagen efter tilsynet. Tjek af om den sygeplejefaglige dokumentation er fyldestgørende og lever op til Hvidovre Kommunes Instruks for sygeplejefaglig journalføring samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler samt Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser er en del af s hver 3. måned. Vi skal hele tiden blive bedre til at sikre dokumentation hele vejen rundt 4. Dette er desværre en fejl, som er I to ud af seks afdelinger n 2

3 I to ud af fire stikprøver fremgik aktuelle handelsnavn ikke medicinlisten hyppigere forekommende efter implementering af FMK. Systemisk er det en større opgave end tidligere. Vi har valgt at holde opgaven omkring FMK på få personer for at opnå rutine og minimere fejl. Det betyder, at nogle af de social- og sundhedsassistenter, som dispenserer medicin ikke kan genbestille og substituere medicin. Når en anden skal overtage og fuldføre opgaven, er der større risiko for fejl. Ansvar og procedure er beskrevet i henholdsvis Instruks for medicinhåndtering og procedure FMK. 1) Alle social- og sundhedsassistenter, som dispenserer, skal have autorisation til FMK samt undervisning i, hvilke specifikke funktioner, de skal/må anvende. Jette Høimark sørger for FMK autorisation til alle social- og sundhedsassistenter. Jette Høimark og sygeplejerskerne i afdelingerne står for undervisning og gennemgang af instruks og vejledning har udviklingssygeplejerske Jette Høimark gennemgået instruks for medicinhåndtering samt givet signatur til FMK/undervist i brug af FMK rettigheder. I de fire øvrige afdelinger er der i uge 33 og 34 bestilt signatur til FMK. afdelingerne underviser i uge 35-41i instruks for medicinhåndtering samt procedure FMK + sidemandsoplæring med support fra følger i uge 41 op på, om alle signaturer fungerer og om alle nye brugere er undervist. Stikprøver 1 i hver af 6 afdelinger i uge og uge 2-17 Herefter evalueres indsatsen og evt. behov for opfølgning vurderes. Tjek af om aktuelt handelsnavn fremgår af medicinlisten er en del af s 2) Instruks for medicinhåndtering gennemgås med alle social- og sundhedsassistenter. 5. stikprøver var det ikke muligt at identificere beboeren ved medicinudlevering, idet der ikke var navn og cpr.nummer på doseringsæskerne Det er en del af Hvidovre Kommunes instruks for medicinhåndtering, at doseringsæsker ved indflytning tydeligt markeres med navn og cpr.nummer. Det er ligeledes en del af instruksen, at dette sikres før dispenseringen startes. Ved stikprøver udført af udviklingssygeplejerske Jette Høimark over de sidste 4 år, er der ikke fundet Afdelingsleder Mette Lykholt d og Tjek af navn og cpr.nummer på doseringsæsker er en del af s 3

4 doseringsæsker uden navn og cpr. nummer. De doseringsæsker som ved tilsynet blev fundet uden korrekt identifikation blev straks efter tilsynet påført navn og cpr. nummer og øvrige doseringsæsker i afdelingen blev tjekket dagen efter tilsynet. Der blev ikke fundet yderligere doseringsæsker uden korrekt identifikation. 6. stikprøver var aktuel medicin ikke adskilt fra uaktuel medicin Det er en del af Hvidovre Kommunes instruks for medicinhåndtering, at aktuel medicin tydeligt er adskilt fra uaktuel medicin. 1) Alle medicinbeholdninger tjekkes for, om aktuel og uaktuel medicin er tydeligt adskilt. 2) Instruks for medicinhåndtering gennemgås med alle social- og sundhedsassistenter afdelingerne sørger for tjek af samtlige medicinbeholdninger Jette Høimark og sygeplejerskerne i afdelingerne står for gennemgang af instruks med samtlige social- og sundhedsassistenter Alle medicinbeholdninger er gennemgået i august afdelingerne underviser i uge 35-41i instruks for medicinhåndtering med support fra Tjek af om aktuel og uaktuel medicin er tydeligt adskilt er en del af s 7. I to ud af fire stikprøver fandtes kanyler med overskredet udløbsdato og i en ud af fire stikprøver et præparat til pn. brug med Holdbarhed af Adrenalin, kanyler og sprøjter blev tjekket og udskiftet efter behov i alle 6 bokse. Adrenalin opbevares på kontor i hver afdeling i aflåst medicinboks. Adrenalin må opbevares i 6 mdr. uden for køleskab. En sygeplejerske bestiller hver 6. måned ny Adrenalin og deler Mette Lykholt foranledigede at alle 6 bokse blev tjekket dagen efter tilsynet Jette Høimark er ansvarlig for at ny procedure besluttes på Ny procedure besluttes d Vil blive dokumenteret indenfor en uge efter sygeplejemødet. Afhænger af ny procedure. 4

5 overskredet holdbarhedsdato ud til de andre afdelinger på fælles sygeplejemøde. Det er op til den enkelte afdelings sygeplejerske at sørge for udskiftning af Adrenalin og tjek af kanylers og sprøjters holdbarhed. sygeplejemøde og at denne dokumenteres i instruks for medicinhåndtering Ny procedure vil dog blive overvejet. Er på dagsorden til næste sygeplejemøde d stikprøver var informeret samtykke til behandling ikke dokumenteret. Det fremgår tydeligt af instruks for sygeplejefaglig journalføring, at der altid skal indhentes informeret samtykke fra beboer eller ved varig inhabilitet stedfortrædende samtykke fra dennes nærmeste relation før kontakt til læge samt opstart af pleje/behandling (ved en ny sygdomssituation). Og at dette tydeligt skal fremgå af den sygeplejefaglige dokumentation Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på Krogstenshave er bekendt med deres ansvar i forhold til beboernes rettigheder. Og alligevel hænder det, at selve dokumentationen af samtykket glemmes. afdelingerne skal i dagligdagen sikre, at den sygeplejefaglige dokumentation lever op til loven om informeret samtykke. Sygeplejerskerne skal opdage mangler i forhold til dokumentation af informeret samtykke og sikre sig, at samtykke efterfølgende bliver dokumenteret af aktuelle medarbejder (for at skabe læring). afdelingen. Tjek af om informeret samtykke altid er dokumenteret ved kontakt til læge og før opstart af leje/behandling er en del af s hver 3. måned. Egenkontrol i afdelingen d.v.s. større fokus på kvalitet i dokumentation i forhold til informeret samtykke og læring i situationen. 5

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Plejecenter Kirstinehaven den 3/9 2015 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Tilsynet fandt sted d. 15/6 2015 Handleplan er udarbejdet d. 3/9 2015 af Udviklingssygeplejerske Stine Briand og

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1 Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn 30.11.15 Distrikt Fanefjord sagsnr. 5-2211-2531/1 Udarbejdet af * Distriktsleder Ulla Hilt Sygeplejefaglig vejleder I samarbejde med sygeplejersker og sosu.assistenter

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen NOTAT Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild Oversigten indeholder hovedpunkterne

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D.13.10.2014 Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Hvidovre Kommune Krav Indsats Ansvarlig Tidsplan Evaluering Samtlige problemområder

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Plejecenter d. 2.03.16 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Tilsynet fandt sted d. 2.03 2016 Handleplan er udarbejdet d. 14.06. 2016 af Torben Østergaard Nielsen og Anette 1 Krav Sundhedsadministrative

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Plejecenter Lundehaven d. 10.06.2016 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Tilsynet fandt sted d. 3.3.2016 Handleplan er udarbejdet d. 11.4.2016 2016 af Plejecenterleder Charlotte Harbou og

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecentret Krogstenshave. Adresse: Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Lene Petersen

Tilsynsrapport Plejecentret Krogstenshave. Adresse: Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Lene Petersen Tilsynsrapport 2016 Plejecentret Krogstenshave Adresse: Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Lene Petersen Telefon: 36 34 01 50 E-post: lpe@hvidovre.dk Dato for tilsynet: 12. juli

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Terndrup Ældrecenter den 2 juli 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Terndrup Ældrecenter den 2 juli 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Terndrup Ældrecenter den 2 juli 2014. KRAV At de problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den At det fremgår hvilke

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Nimbusparken Akaciegården. Adresse: Nimbusparken 26 og Borgmester Fischersvej 2A 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg

Tilsynsrapport 2014. Nimbusparken Akaciegården. Adresse: Nimbusparken 26 og Borgmester Fischersvej 2A 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg Tilsynsrapport 2014 Nimbusparken Akaciegården Adresse: Nimbusparken 26 og Borgmester Fischersvej 2A 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Henriette Wülser Telefon: 30 33 85 51 E-post: hela04@frederiksberg.dk

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Plejecenter Egely den 3/9 2015 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Tilsynet fandt sted d. 2/6 2015 Handleplan er udarbejdet d. 24/9 2015 af Afdelingssygeplejerske Jannie Brøndal og Plejecenterleder

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Præstehaven Adresse: Vestervej 3, 8362 Hørning Kommune: Skanderborg Leder: Distriktschef Dorit Molin Boesen, teamledere Helle Printzlau Pedersen, Vivi Marvin,

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport

Opfølgende tilsynsrapport Opfølgende tilsynsrapport 2011 Plejecentret Humlehaven J.nr. 4-17-56/6/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Tilsynsrapport Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Reaktivt tilsyn, 2019 Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne CVR- eller P-nummer: 1019503212 Dato for tilsynsbesøget:

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden Reaktivt tilsyn, 2017 Lindelunden 1 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1018198882 Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Rygårdcentret. Endelig rapport. Adresse: Niels Andersens Vej 22, 2900 Hellerup. Kommune: Gentofte. Leder: Berit Kronby

Tilsynsrapport Rygårdcentret. Endelig rapport. Adresse: Niels Andersens Vej 22, 2900 Hellerup. Kommune: Gentofte. Leder: Berit Kronby Tilsynsrapport 2016 Rygårdcentret Endelig rapport Adresse: Niels Andersens Vej 22, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Berit Kronby Telefon: 39 98 72 03 E-post: berk@gentofte.dk Dato for tilsynet: 15.og

Læs mere

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Blindebomsgade 5A, st 9670 Løgstør CVR- eller P-nummer: 1008187483 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Den Selvejende Inst. Søndervang Adresse: Rådhusvej 1, 4640 Faxe Kommune: Faxe Leder: Centerleder Lennart Christiansen Telefon: 56 76 16 00 E-post: sondervang@sondervang.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Lemvig Området (ældreområdet) Adresse: Nygade 35, 7620 Lemvig. Kommune: Lemvig

Tilsynsrapport 2014. Lemvig Området (ældreområdet) Adresse: Nygade 35, 7620 Lemvig. Kommune: Lemvig Tilsynsrapport 2014 Lemvig Området (ældreområdet) Adresse: Nygade 35, 7620 Lemvig Kommune: Lemvig Leder: Områdeleder Birgitte Nielsen, afdelingssygeplejerske Lillian Pedersen Telefon: 96 63 15 50 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Fuglebakkevej 4A, 8210 Århus V. Kommune: Århus

Tilsynsrapport Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Fuglebakkevej 4A, 8210 Århus V. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2016 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Fuglebakken Adresse: Fuglebakkevej 4A, 8210 Århus V Kommune: Århus Leder: Viceområdechef Gitte Krogh, teamleder Annette Sindberg Telefon: 87 13

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer: PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE Reaktivt tilsyn, 2017 Johan Krohns Vej 8 2500 Valby CVR- eller P-nummer: 1006887164 Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsbakken 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Jette Nissen. Telefon:

Tilsynsrapport Svanelundsbakken. Adresse: Svanelundsbakken 25, 9800 Hjørring. Kommune: Hjørring. Leder: Jette Nissen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Svanelundsbakken Adresse: Svanelundsbakken 25, 9800 Hjørring Kommune: Hjørring Leder: Jette Nissen Telefon: 72 33 69 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 22. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Flintholm Adresse: Elga Olgas vej 5, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Charlotte Kern Telefon: 38 21 56 50 E-post: flintholm@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Plejecentret Hørgården Adresse: Brydes Alle 30, 2300 København S Kommune: København Leder: Centerchef Vibeke Christensen Telefon: 82 56 30 00 E-post: tu79@suf.kk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Bispebjerghjemmet Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV Kommune: København Leder: Forstander Helle Ravn Telefon: 35 30 28 90 / 27 11 06 02 E-post: Q947@SUF.kk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Tårnbygård. Adresse: Løjtegårdsvej 100, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Plejehjemsleder Christina Simonsen

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Tårnbygård. Adresse: Løjtegårdsvej 100, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Plejehjemsleder Christina Simonsen Tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Tårnbygård Adresse: Løjtegårdsvej 100, 2770 Kastrup Kommune: Tårnby Leder: Plejehjemsleder Christina Simonsen Telefon: 32465800 E-post: plloj.sf@taarnby.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden

Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden Reaktivt tilsyn, 2017 Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand CVR-nummer: 15088672 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Bronzealdervej Plejeboliger. Adresse: Bronzealdervej 2-14, 8300 Odder. Kommune: Odder

Tilsynsrapport 2014. Bronzealdervej Plejeboliger. Adresse: Bronzealdervej 2-14, 8300 Odder. Kommune: Odder Tilsynsrapport 2014 Bronzealdervej Plejeboliger Adresse: Bronzealdervej 2-14, 8300 Odder Kommune: Odder Leder: Centerleder Bente Markfoged, ass. centerleder Hanne Kofoed Telefon: 87 80 32 70 E-post: signatur@odder.dk

Læs mere

Handleplan - Embedslægens tilsyn v. Møllegården Plejecenter d. 28. juli 2014

Handleplan - Embedslægens tilsyn v. Møllegården Plejecenter d. 28. juli 2014 KONKLUSION Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet arbejdede for at imødekomme Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 BIRKELSE PLEJECENTER Adresse: Birkevangen 2, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Karin Nielsen Telefon: 98 24 31 00 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecentret Svendebjerghave. Endelig rapport. Adresse: Svendebjergvej 28A, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Kim Knudsen

Tilsynsrapport Plejecentret Svendebjerghave. Endelig rapport. Adresse: Svendebjergvej 28A, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Kim Knudsen Tilsynsrapport 2016 Plejecentret Svendebjerghave Endelig rapport Adresse: Svendebjergvej 28A, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Kim Knudsen Telefon: 36 49 42 11 E-post: kku@hvidovre.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 MØLLEGÅRDEN. Adresse: Østervangsvej 60, 8370 Hadsten. Kommune: Favrskov

Tilsynsrapport 2016 MØLLEGÅRDEN. Adresse: Østervangsvej 60, 8370 Hadsten. Kommune: Favrskov Tilsynsrapport 2016 MØLLEGÅRDEN Adresse: Østervangsvej 60, 8370 Hadsten Kommune: Favrskov Leder: Distriktsleder Pia Hedegaard, gruppeleder Lisbeth Løgager Mikkelsen Telefon: 89 64 17 60 E-post: sikkerpost@favrskov.dk

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Tilsynsrapport 2016 Center Vest Adresse: Kirkebyvej 9, 6990 Ulfborg Kommune: Holstebro Leder: Lokalleder Anne Marie Damsgaard Telefon: 96 11 42 60 E-post: kultur.sundhed@holstebro.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Plejecenter Hotherhaven Adresse: Præstemarken 76, 4652 Hårlev Kommune: Stevns Leder: Anne-Mette Mortensen Telefon: 23 28 53 96 E-post: annemort@stevns.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Valby Søndergade 2 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1015723412 Dato for tilsynet: 27-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 PLEJECENTER HØJGAARDEN ÆLDREPLEJEN. Adresse: Højgårdsvej 10, 9640 Farsø. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Susanne Glerup

Tilsynsrapport 2016 PLEJECENTER HØJGAARDEN ÆLDREPLEJEN. Adresse: Højgårdsvej 10, 9640 Farsø. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Susanne Glerup Tilsynsrapport 2016 PLEJECENTER HØJGAARDEN ÆLDREPLEJEN Adresse: Højgårdsvej 10, 9640 Farsø Kommune: Vesthimmerlands Leder: Susanne Glerup Telefon: 99 66 96 52 E-post: sikkerpost@vesthimmerland.dk Dato

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 6, 8300 Odder. Kommune: Odder

Tilsynsrapport Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 6, 8300 Odder. Kommune: Odder Tilsynsrapport 2015 Stenslundscentret Adresse: Stenslund 6, 8300 Odder Kommune: Odder Leder: Centerleder Anni Andersen, ass. centerleder Tove Riis Hansen Telefon: 87 80 37 00 E-post: signatur@odder.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Sophienborg. Adresse: Axel Jarls Vej 2-12, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Jeanette Hjermind

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Sophienborg. Adresse: Axel Jarls Vej 2-12, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Jeanette Hjermind Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Sophienborg Adresse: Axel Jarls Vej 2-12, 3400 Hillerød Kommune: Hillerød Leder: Jeanette Hjermind Telefon: 72 32 69 10 E-post: jeah@hilleroed.dk Dato for tilsynet: 23.

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Pleje- og aktivitetscenter Lystholm Adresse: Lystholm 20, 3480 Fredensborg Kommune: Fredensborg Leder: Centerleder Charlotte Dyrby Telefon: 72562021 E-post: lystholm@fredensborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Tilsynsrapport Ekstra tilsyn Følstruphusene Hus A. Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen

Tilsynsrapport Ekstra tilsyn Følstruphusene Hus A. Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Tilsynsrapport 2016 Ekstra tilsyn Følstruphusene Hus A Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg Kommune: Hillerød Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Telefon: 72 32 60 08 E-post: lijn@hillerod.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn Sundhedsfagligt tilsyn Botilbuddet Dannebrogsgade d. 3. maj 0 Botilbuddet Dannebrogsgade Botilbuddet Saxogade Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget I botilbuddene bor der 46 beboere fordelt på fysisk

Læs mere

Tilsynsrapport Brædstrup Sundhedscenter Søndergården. Adresse: Søndergade 41, 8740 Brædstrup. Kommune: Horsens. Leder: Heidi Kristensen

Tilsynsrapport Brædstrup Sundhedscenter Søndergården. Adresse: Søndergade 41, 8740 Brædstrup. Kommune: Horsens. Leder: Heidi Kristensen Tilsynsrapport 2016 Brædstrup Sundhedscenter Søndergården Adresse: Søndergade 41, 8740 Brædstrup Kommune: Horsens Leder: Heidi Kristensen Telefon: 76 29 70 83 E-post: myndighed@horsens.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØRVAD PLEJEHJEM. Adresse: Langgade 16, 7550 Sørvad. Kommune: Herning. Leder: Helle Sørensen. Telefon:

Tilsynsrapport 2015 SØRVAD PLEJEHJEM. Adresse: Langgade 16, 7550 Sørvad. Kommune: Herning. Leder: Helle Sørensen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 SØRVAD PLEJEHJEM Adresse: Langgade 16, 7550 Sørvad Kommune: Herning Leder: Helle Sørensen Telefon: 96 28 55 50 E-post: tilsynsenheden@herning.dk Dato for tilsynet: 13. oktober 2015

Læs mere

Tilsynsrapport Rosenlund Centret

Tilsynsrapport Rosenlund Centret Reaktivt tilsyn, 2017 Sydgaden 8 7400 Herning CVR- eller P-nummer: 1003345154 Dato for tilsynet: 29-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-769/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport S/I AKACIEGÅRDEN Adresse: Midlertidigt til april 2016; Nimbusparken 26, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Henriette Wülser Telefon: 33 19 77

Læs mere

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus Reaktivt tilsyn, 2017 Hedevej 50 8240 Risskov P-nummer: 4932 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 08-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-427/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Kastanjehusene Bygning C Adresse: Alléen 2, 2200 København N Kommune: København Leder: Susan Andersen Telefon: 35303380 E-post: v135@suf.kk.dk Dato for tilsynet: 14.

Læs mere

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune 2017 2018. Målepunkt Fund Indsats Ansvarlig/ Tidsplan Patientforløb og journalføring: Opfølgning 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation.

Læs mere

Tilsynsrapport Rolighedsparken. Adresse: Rolighedsvej 1, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Lokalleder Tove Carlson. Telefon:

Tilsynsrapport Rolighedsparken. Adresse: Rolighedsvej 1, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Lokalleder Tove Carlson. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Rolighedsparken Adresse: Rolighedsvej 1, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Lokalleder Tove Carlson Telefon: 99 60 53 60 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 12.

Læs mere

Tilsynsrapport Sjørup Ældrecenter. Adresse: Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg. Kommune: Viborg

Tilsynsrapport Sjørup Ældrecenter. Adresse: Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg. Kommune: Viborg Tilsynsrapport 2014 Sjørup Ældrecenter Adresse: Vestre Skivevej 122A, 8800 Viborg Kommune: Viborg Leder: Centerleder Vibeke Ebbesen (også leder for Plejecenter Birkegården) Telefon: 87 87 64 50 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET Reaktivt tilsyn, 2018 Byvænget 12 8960 Randers SØ P-nummer: 1003357035 Randers kommune Dato for tilsynet: 11-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1842/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Islandsvej 5 7100 Vejle CVR-nummer: 38660918 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Tjekliste for Risikobaseret tilsyn-akut Tilbud. Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Forkortelser: MVV: Medarbejdernet-Værktøjer-vejledninger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vestergaarden. Adresse: Annebergvej 73, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Gitte Damsgaard Hansen. Telefon:

Tilsynsrapport Vestergaarden. Adresse: Annebergvej 73, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Gitte Damsgaard Hansen. Telefon: Tilsynsrapport 2016 Vestergaarden Adresse: Annebergvej 73, 9000 Aalborg Kommune: Aalborg Leder: Gitte Damsgaard Hansen Telefon: 99 31 69 20 E-post: aeldre.handicap@aalborg.dk Dato for tilsynet: 10. juni

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Birkebo. Adresse: Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Tina Møller. Telefon:

Tilsynsrapport Plejehjemmet Birkebo. Adresse: Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Tina Møller. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Plejehjemmet Birkebo Adresse: Forchhammersvej 23, 9000 Aalborg Kommune: Aalborg Leder: Tina Møller Telefon: 99 31 64 35 E-post: aeldre.handicap@aalborg.dk Dato for tilsynet: 11. september

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 LEM ÆLDRECENTER. Adresse: Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2016 LEM ÆLDRECENTER. Adresse: Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2016 LEM ÆLDRECENTER Adresse: Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup Kommune: Skive Leder: Charlotte Andersen (også leder for Rønbjerg og Hem Ældrecenter) Telefon: 97 56 81 09 E-post: sk@skivekommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg.

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset - demens Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 1. oktober 2010 Telefon: 6223 3400 /6223

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmepleje og hjemmesygepleje Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Hjemmepleje og hjemmesygepleje - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Plejehjemmet Falkenberg Adresse: Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde Kommune: Helsingør Leder: Plejehjemsleder Helle Lund Juul Telefon: 49282296 E-post: hlu46@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Tilsynsrapport 2016 Foreløbig Tilsynsrapport 2016 Foreløbig Nældebjerg Plejecenter Adresse: Rådhusholmen 8, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Marianne Mouritsen Jensen Telefon: 20 55 09 81 E-post: nmmj@greve.dk Dato for tilsynet: 24.

Læs mere

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Tilsynsrapport 2016 OMSORGSCENTRET KÆRBO Endelig rapport Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Områdeleder Susanne Jørgensen Telefon: 43 57 96 00 E-post: SUS@ISHOJ.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund Tilsynsrapport 2016 Bofællesskabet Valhalla Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Lotte Kragelund Telefon: 49 28 12 05 E-post: lok43@helsingor.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel Tilsynsrapport 2014 Seniorcenter Kildegården Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kommune: Gladsaxe Leder: Daglig leder Inger Frænchel Telefon: 39 57 40 50 E-post: sofifr@gladsaxe.dk Dato for

Læs mere

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Ulstedparken Adresse: Ulstedparken 13, 9370 Hals Kommune: Aalborg Leder: Anne Marie Rosenkilde Telefon: 99 82 7060 E-post: aeldre.handicap@aalborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C.

Tilsynsrapport Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Tilsynsrapport 2015 Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C Kommune: Århus Leder: Vakant. Telefon: 87 33 68 80 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Deborah Centret Adresse: Bryggergade 1, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerleder Helle Røssel Telefon: 82 32 51 00 E-post: br09@suf.kk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 AKTIVCENTER SYD HØJBO. Adresse: Skjernvej 19, 7400 Herning. Kommune: Herning. Leder: Dorthe Lauersen. Telefon: 97 14 91 44

Tilsynsrapport 2014 AKTIVCENTER SYD HØJBO. Adresse: Skjernvej 19, 7400 Herning. Kommune: Herning. Leder: Dorthe Lauersen. Telefon: 97 14 91 44 Tilsynsrapport 2014 AKTIVCENTER SYD HØJBO Adresse: Skjernvej 19, 7400 Herning Kommune: Herning Leder: Dorthe Lauersen Telefon: 97 14 91 44 E-post: dla@diakon.dk E-post endelig: tilsynsenheden@herning.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Aaglimt. Adresse: Otto Jørgensens Vej 1, 9620 Aalestrup. Kommune: Vesthimmerlands.

Tilsynsrapport Plejecenter Aaglimt. Adresse: Otto Jørgensens Vej 1, 9620 Aalestrup. Kommune: Vesthimmerlands. Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Aaglimt Adresse: Otto Jørgensens Vej 1, 9620 Aalestrup Kommune: Vesthimmerlands Leder: Ives Cohen Telefon: 99 66 97 50 E-post: sikkerpost@vesthimmerland.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby Kommune: København Leder: Forstander Inge Holm Telefon: 36 18 40 00 / 02 E-post: c668@suf.kk.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport KONG FREDERIK I'S HJEM Adresse: Kirstinedalsvej 11, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Annie Andersen Telefon: 36 14 01 19 E-post: anan05@ok-fonden.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Lykkevang. Adresse: Bautastenen 50, 9230 Svenstrup J. Kommune: Aalborg. Leder: Anne-Mette Nielsen. Telefon:

Tilsynsrapport Lykkevang. Adresse: Bautastenen 50, 9230 Svenstrup J. Kommune: Aalborg. Leder: Anne-Mette Nielsen. Telefon: Tilsynsrapport 2016 Lykkevang Adresse: Bautastenen 50, 9230 Svenstrup J Kommune: Aalborg Leder: Anne-Mette Nielsen Telefon: 99 31 32 35 E-post: aeldre.handicap@aalborg.dk Dato for tilsynet: 11. april 2016

Læs mere

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter Reaktivt tilsyn, 2018 Mellemgade 8 6900 Skjern CVR- eller P-nummer: 1003348049 Dato for tilsynet: 15-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-701/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Falkenberg. Adresse: Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde. Kommune: Helsingør. Leder: Helle Lund Juul

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Falkenberg. Adresse: Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde. Kommune: Helsingør. Leder: Helle Lund Juul Tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Falkenberg Adresse: Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde Kommune: Helsingør Leder: Helle Lund Juul Telefon: 49 28 22 96 E-post: hlu46@helsingor.dk Dato for tilsynet: 13. november

Læs mere

Tilsynsrapport Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 57. Adresse: Skovlundgårdsvej 57, 8260 Viby J. Kommune: Århus

Tilsynsrapport Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 57. Adresse: Skovlundgårdsvej 57, 8260 Viby J. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2015 Område Syd - Lokalcenter Bøgeskovhus, nr. 57 Adresse: Skovlundgårdsvej 57, 8260 Viby J Kommune: Århus Leder: Konstitueret centerchef Kim Lassen, driftsleder Katrine Christensen Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport Margrethelund. Adresse: Kong Georgsvej 9, 2950 Vedbæk. Kommune: Hørsholm. Leder: Pernille Bidsted Andersen. Telefon:

Tilsynsrapport Margrethelund. Adresse: Kong Georgsvej 9, 2950 Vedbæk. Kommune: Hørsholm. Leder: Pernille Bidsted Andersen. Telefon: Tilsynsrapport 2014 Margrethelund Adresse: Kong Georgsvej 9, 2950 Vedbæk Kommune: Hørsholm Leder: Pernille Bidsted Andersen Telefon: 72 68 39 32 E-post: pban@rudersdal.dk Dato for tilsynet: 20 november

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET SOLVANG Adresse: Orevej 33, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriksleder Gitte Andersen Telefon: 55 36 36 99 E-post: gitj@vordingborg.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Holmbohjemmet

Tilsynsrapport Ældrecenter Holmbohjemmet Reaktivt tilsyn, 2017 Klostervej 39 6950 Ringkøbing P-nummer: 1003345324 Ringkøbing Skjern Kommune Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-401/3

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Henriksdal. Adresse: Valbyvej 47, 2630 Taastrup. Kommune: Høje-Taastrup. Leder: Pia Luciw. Telefon:

Tilsynsrapport Plejecenter Henriksdal. Adresse: Valbyvej 47, 2630 Taastrup. Kommune: Høje-Taastrup. Leder: Pia Luciw. Telefon: Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Henriksdal Adresse: Valbyvej 47, 2630 Taastrup Kommune: Høje-Taastrup Leder: Pia Luciw Telefon: 43 35 26 30 E-post: henriksdal@htk.dk Dato for tilsynet: 25. november 2014

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Tilsynsrapport Suldrup Ældrecenter - Himmerlandshave. Adresse: Himmerlandshave 1, 9541 Suldrup. Kommune: Rebild

Tilsynsrapport Suldrup Ældrecenter - Himmerlandshave. Adresse: Himmerlandshave 1, 9541 Suldrup. Kommune: Rebild Tilsynsrapport 2014 Suldrup Ældrecenter - Himmerlandshave Adresse: Himmerlandshave 1, 9541 Suldrup Kommune: Rebild Leder: Distriktsleder Jeanette Larsen Telefon: 99 88 85 60 E-post: sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Tilsynsrapport 2016 Plejecenter Dalbogård Adresse: Jægergårdsvej 6, 8680 Ry Kommune: Skanderborg Leder: Kirsten Frich Schultz Telefon: 87 94 88 50 E-post: skanderborg.kommune@skanderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Kongerslev Plejecenter Lykkesminde. Adresse: Kongensgade 16, 9293 Kongerslev. Kommune: Aalborg. Leder: Lene Sejrup

Tilsynsrapport Kongerslev Plejecenter Lykkesminde. Adresse: Kongensgade 16, 9293 Kongerslev. Kommune: Aalborg. Leder: Lene Sejrup Tilsynsrapport 2015 Kongerslev Plejecenter Lykkesminde Adresse: Kongensgade 16, 9293 Kongerslev Kommune: Aalborg Leder: Lene Sejrup Telefon: 99823540 E-post: aeldre.handicap@aalborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Område Syd - Lokalcenter Tranbjerg. Adresse: Torvevænget 1, 8310 Tranbjerg J. Kommune: Århus

Tilsynsrapport Område Syd - Lokalcenter Tranbjerg. Adresse: Torvevænget 1, 8310 Tranbjerg J. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2016 Område Syd - Lokalcenter Tranbjerg Adresse: Torvevænget 1, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Leder: Daglig ledelse Lisbeth Thingholm og Helle Zanchetta Jensen. Telefon: 87 13 30 00 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 ASP PLEJECENTER. Adresse: Kirketoft 1, 7600 Struer. Kommune: Struer

Tilsynsrapport 2014 ASP PLEJECENTER. Adresse: Kirketoft 1, 7600 Struer. Kommune: Struer Tilsynsrapport 2014 ASP PLEJECENTER Adresse: Kirketoft 1, 7600 Struer Kommune: Struer Leder: Funktionsleder Marie Gregersen, stedfortræder Inge Dehnfeld Telefon: 97 48 74 22 E-post: sikkerpost@struer.dk

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Odder kommune

Hjemmesygeplejen, Odder kommune Hjemmesygeplejen, Odder kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Ålykkecentret 5 8300 Odder CVR- eller P-nummer: 1007533000 Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere