F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 1"

Transkript

1 Windows programmer Windows tekst program:...4 Kontrolstrukturen i applikationen:...6 Opgaver:...11 Opgaver:...12 Opgaver:...14 Windows indtastnings formular: Personer...15 Opgaver:...20 Sidespring: Demo af forskellige C# kontroller:...21 ListView:...24 Generelle problemer: Når formen ændrer størrelse og hvad der så sker:...26 Layout og paneler:...30 Opgaver:...32 Eksempel: TreeView kontrollen:...32 Opgaver:...34 Anvendelse af exe.config filer til konfiguration af programmet:...34 Config utility:...36 Opgaver:...36 Windows projekt i SharpDevelop:...37 Delegater, events og event handlers...43 Opgaver:...48 Timer, Threads eller tråde:...48 Threads:...51 ThreadPool anonyme tråde:...57 Opgaver:...58 Skriv dine egne Windows kontroller:...58 Opgaver:...61 FlatStyle i ButtonBase:...61 MDI Multiple Documents programmer:...63 GDI programmer (Grafik programmer) i C#:...63 Tabeller og databaser ADO.NET Et Windows program som anvender databasen boghandel:...72 Opgaver:...77 Tabeller kan bruges til meget:...77 Opgaver:...79 Visning/konvertering af XML filer:...79 Opgaver:...83 At koble op til en Access database: DataReader Eksempel:...83 Opgaver:...86 Vis database i DataGrid med en DataAdapter og et DataSet:...87 En DataGrid er nem, men ikke altid velegnet:...89 F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 1

2 Opgaver:...90 At anvende en tekst database: At anvende en database på Internettet eller et netværk: ODBC drivere:...95 Ressourcer: Eksempel: ResourceWriter:...97 Skriv dine ressourcefiler i hånden: Gem ressourcer som XML: Opgaver: Lokalisering og ressourcer: En alternativ metode til lokalisering: Opgaver: Hjælp! Opgaver: Interop eksempler: MS Word: Internet og netværks programmer: Microsoft ASP: Statisk HTML: Dynamiske sider: Eksempel ASP og ODBC Database (Access): Klient side scripts: Microsoft ASPX eller ASP.NET: En simpel server i C#: Opgaver: En simpel netværks klient i C#: Unicode: Opgaver: En anden server: Opgaver: IEEXEC: Brug af ActiveX WebBrowser i C# applikation: Sammenfatning af databaser og netværksprogrammer: Remoting i Csharp: Klient: Klientens rpc (DLL) stub: Serverens Service: Serveren: Remoting uden config filer: Code Access Security (CAS): caspol: Profilering af C# programmer: Kryptering: Krypterings program eksempel: Opgaver: Attributter: Ny attribut klasse: DataAttribute: Finde og bruge attribut værdier: UsageAttribute: Opgaver F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 2

3 Konvertere fra C# til COM: Dynamisk kald af COM komponent: En COM Person klasse: COM+ eller ComPlus: Windows programmer. Alle hidtige programmer i dette kursus har været konsol programmer som er blevet afviklet i en kommando prompt, et DOS vindue. Konsol programmer er langt fra forældede og anvendes overalt også selv om grafiske windows programmer har eksisteret siden ca Konsol programmer har mange fordele frem for windows programmer. Alligevel produceres i dag først og fremmest grafiske windows programmer som præsenterer brugeren for et grafisk user interface (GUI) dvs en flade med vinduer, knapper, tekstbokse osv. Der er afgørende forskelle på konsol og windows programmer: 1. Windows programmer kører i en principielt evig løkke. Hvis jeg åbner Notesblok stopper programmet ikke af sig selv. Windows programmer startes (normalt) med en: Application.Run() som starter løkken. 2. Windows programmer er event styrede dvs de står og venter på at brugeren gør noget og reagerer så på det 3. Windows programmer fungerer ved at der bliver sendt budskaber eller messages rundt i systemet, når der sker en event: Når jeg klikker på en knap eller Button sender knappen en message til sin ejer eller parent fx formen selv. Denne message bliver så databehandlet på en vis måde. Den der skriver programmet bestemmer hvad der sker når man klikker på en Button. Alt kan omprogrammeres fx er det ikke givet eller nødvendigt at vinduet lukker fordi jeg klikker på det standard luk kryds der som regel er i formens øverste højre hjørne! Jeg kan programmere formens event handler til at gøre noget andet end at lukke formen! 4. Windows programmer styres i høj grad af musen eller lignende input mekanismer 5. Windows programmer tegner en grafisk flade af pixels med farver, kan vise billeder, skrift i forskelligt format osv 6. Windows programmer åbner for uanede muligheder og fri fantasi næsten alt kan lade sig gøre 7. Windows programmer stiller meget større krav til programmets design, dets robusthed, dets brugervenlighed osv 8. Hvis Windows programmer skulle kodes fra start af ville de være urimeligt besværlige at producere. Mange har prøvet i sin tid at skrive Windows programmer from scratch men hvis projekterne skal være realistiske skal Windows programmer bygge på klasser og kode som ligger der på forhånd på genbrug af kode. Basisklasserne i C# namespace System.Windows.Forms.dll har netop dette formål. I C# kaldes et window eller et vindue for en form og defineres i klassen Form. I C# findes to forskellige slags Windows klasser: Windows forms og webforms. I det følgende vil vi kun tale om almindelige Windows forms hvis formål er at levere en desktop applikation (og ikke en form til brug på et netværk). F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 3

4 Vi vil i det følgende gradvist opbygge 2 eksempler på Windows applikationer: et tekstbaseret program og et formular (indtastnings) program. Al kode vil her blive skrevet i hånden. Dels for bedre at kunne forstå C# programmeringen dels for at skabe mere effektiv kode. Mange C# Windows programmer produceres ved hjælp af et builder program fordi de fleste finder det meget nemmere med drag-and-drop grafisk at designe et Windows program. Problemet med denne fremgangsmåde kan dels være at programmøren ikke selv forstår den kode han har produceret dels at koden fylder urimeligt meget og derfor ikke er effektiv eller let at overskue. Desuden kan builder programmer aldrig skrive den væsentlige kode alligevel (et builder program kan typisk skrive triviel primitiv kode) og ofte er det lige så hurtigt at skrive koden i hånden! En tredie eller fjerde fordel er, at hvis man skriver koden i hånden er det muligt at være meget mere præcis med den grafiske udformning af et vindue fx hvis en tekstboks skal anbringes 2 pixels fra vinduets kant det er ikke særligt nemt at gennemføre i et grafisk drag and drop værktøj! Vi skal senere vende tilbage til anvendelsen af sådanne builder programmer. Windows tekst program: Det simplest mulige Windows program i C# vil nok se sådan ud: //fil:x1.cs //det simplest mulige C# Windows program //postcondition: viser et vindue using System.Windows.Forms; //vores egen definerede form: XForm public class XForm : Form //applikation - i samme fil - som anvender klassen XForm: class app public static void Main(string[] args) Application.Run(new XForm()); Programmet kompileres således: csc /r:system.windows.forms /t:winexe x1.cs Det er ikke sikkert at referencen r:/system.windows.forms er nødvendig men hvis der kommer en fejl meddelelse kan det være referencen er problemet. /t:winexe eller /target:winexe F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 4

5 sikrer at programmet kompileres som et Windows program hvilket betyder at hvis exe filen x1 åbnes fx i Windows Stifinder vil der ikke komme et DOS vindue. Ellers er /t:winexe ikke væsentlig. Programmet erklærer først en Xform som arver fra C# klassen Form uden nogen ændringer. Xform er altså identisk med Form! Alle de kommende udgaver af XForm vil også blive kaldt for XForm. Hvis en klasse skal kunne bruges som basis klasse til nedarving er det selvfølgeligt nødvendigt at den har et eget navn! Den skal kunne refereres til med eget navn og i en bestemt DLL fil. Når alle her bliver kaldt XForm er det blot fordi det er det enkleste. Programmet er lige som de kommende eksempler delt i to klasser selve den nye Windows klasse og en applikations klasse app som instantierer XForm. En sådan adskillelse gør det nemmere at genbruge klasser. App klassen anvender Application.Run(): Application er hele programmet som sådan. Metoden Run() er nødvendig for at starte den Windows loop (løkke) som blev nævnt tidligere. Hvis vi blot valgte at vise vores Xform fx med en sætning som enxform.show() (det er muligt) ville vinduet forsvinde lige så hurtigt som det kom frem! (Prøv det). Når x1 køres bliver resultatet følgende: Vinduet/formen kan minimeres, maximeres, lukkes. Den har en kontrol boks (klik på ikonet), et standard ikon og en standard størrelse. Og en titel linje uden titel. Men i forhold til hvor besværligt Windows programmeringen en gang var er vi kommet MEGET let til dette resultat! Klassen Form indeholder et utal af forskellige metoder, events og egenskaber. Kun en lille del heraf vil blive gennemgået her. Form klassen arver de fleste af sine egenskaber fra klassen Control lige som en lang række af Windows komponenter så som tekst boxe, lister, knapper, statuslinjer, check boxe osv osv. P.g.a. denne nedarving er de fleste egenskaber, events og metoder fælles for klassen Form og alle de forskellige komponenter heldigvis! F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 5

6 Med lidt øvelse kan man derfor hurtigt få en vis ide om hvad der kan gøres med de forskellige komponenter eller kontroller. Et eksempel på denne polymorfisme : Alle kontroller har en properties som Font og Width og det er altså muligt at skrive fx: enform.font=new Font( Arial,14); enform.width=300; enbutton.font=new Font( Arial,14); enbutton.width=300; entekstboks.font=new Font( Arial,14); entekstboks.width=300; NB Det er vigtigt at bruge nogle af de metoder vi gennemgik i forbindelse med C# reflection ellers er det svært at finde rundt i Windows klasserne! Der findes mellem 40 og 50 forskellige Windows kontroller og mellem 4000 og 5000 forskellige metoder og egenskaber for disse kontroller! Kontrolstrukturen i applikationen: Hvis vi analyserer ovenstående program kan vi se hvordan kontrol strukturen er: 1. Når programmet starter gås straks til linjen med Main() i app (Al koden før Main() linjen læses slet ikke af operativ systemet i første omgang!!). 2. I Main() gås derefter hen til parentesen 3. Der instantieres et nyt anonymt form objekt dvs kontrolstrukturen kalder (hopper op i) constructormetoden oppe i klassen og alle dens linjer gennemløbes 4. Derefter nu har vi det som står inde i parentesen gås til Run og derefter til Application! 5. Populært sagt læses Main() linjen bagfra! 6. NB i Main() kunne opstartes mange forms efter hinanden. De udgør så tilsammen det som kaldes Application. En Application kan indeholde mange forms (eller andet). 7. Der er derfor forskel på at lukke en form (form.close()) og at stoppe applikationen (Application.Exit())! I det følgende eksempel er der indsat en tekst boks i vinduet og der er etableret lidt mere kontrol over vores default vindue: //fil:x2.cs //mere kontrol over formen: //postcondition: viser et vindue med en rich tekstbox using System.Windows.Forms; using System.Drawing; //vores egen definerede form: XForm public class XForm : Form F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 6

7 //klassens instans variable/egenskaber/komponenter: RichTextBox tekstbox; //constructor til XForm: public XForm() Size=new Size(600,400); Text="C# Tekst program."; CenterToScreen(); tekstbox=new RichTextBox(); tekstbox.size=new Size(Width-10,Height-50); Controls.Add(tekstbox); //applikation - i samme fil - som anvender klassen XForm: class app public static void Main(string[] args) Application.Run(new XForm()); Kommentar: En række metoder i Form kræver klasser fra System.Drawing.dll derfor er der tilføjet en using sætning. Form har en liste Controls som rummer alle de komponenter som sættes på formen. For at en komponent vises skal den tilføjes samlingen Controls det sker med: Controls.Add(); Som det vil fremgå gælder denne procedure alle de komponenter som ønskes sat på formen. Alle komponenter har egenskaber som Size, Location, Left, Top, Width og Height. Formens koordinat system starter i øverste venstre hjørne med punktet 0,0. Første tal angiver pixel rækken og 2. tal angiver pixel kolonnen. Hvis en komponents Left sættes til 30 og Top til 100 betyder det: gå 30 pixels hen (x aksen) og derefter 100 pixels ned (y aksen). I stedet kan angives en Location som fx: tekstbox.location=new Point(300,100); Size og Point findes i Drawing.dll. Alle pukter på formen angives efter skemaet: new Point(hen,ned). Hvis en komponent ikke defineres med en størrelse sættes den ind med en default standard størrelse TextBox indsættes som en lille inputbox. I C# er der ikke principielt forskel på en lille tekstboks og et stort tekst vindue (modsat andre sprog). I dette tilfælde indsættes en RichTextBox (som kan rumme formatteret tekst) som blot fylder hele det tilgængelige område. NB Med hensun til formens size: Det er vigtigt at skærmopløsningen er ret forskellig på forskellige maskiner! Hvis du har sat formens bredde til 1100 pixels vil der være en del F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 7

8 maskiner der ikke vil kunne se hele formen!! Bredde og højde bør derfor som et primitivt udgangspunkt - være max 640/480 eller 800/600! Vi skal senere se hvordan dette problem kan løses mere fikst! Desuden sættes en tekst i formens titelinje (Text alle komponenter har en Text fx TextBox, Button, ListBox, Label) og formen sættes til en start størrelse. Som det ses er al denne initialisering anbragt i en constructor. Initialiseringen kunne være anbragt i en selvstændig metode Initialize() som så blev kaldt af constructoren. Builder værktøjer gør som regel dette. Bemærk at hvis formen maximeres ændrer tekst boksens størrelse sig ikke! Prøv at eksperimentere med formen som tekst behandling de fleste almindelige mekanismer fra tekst behandlingen virker allerede! Fx Control-X, Control-V osv. Du kan kopiere fra anden tekst og indsætte den med Control+V! Et tekst program kan dårligt klare sig uden en menu og det kommende eksempel viser hvordan en minimums menu ret nemt kan etableres. Bemærk at det i første omgang er nemmest at lave hele menuen og først siden tilføre menuen funktionalitet. Menu punkterne er derfor bevidst IKKE implementeret i dette eksempel: //fil:x3.cs //en hovedmenu er sat på formen: //postcondition: viser et vindue med en tekstbox og en menu using System.Windows.Forms; using System.Drawing; using System; //vores egen definerede form: XForm public class XForm : Form //klassens instans variable/egenskaber/komponenter: //alle private - eksempel på OOP indkapsling: private RichTextBox tekstbox; F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 8

9 private MainMenu menu; private MenuItem filer; private MenuItem ny; private MenuItem aaben; private MenuItem gemsom; private MenuItem udskriv; private MenuItem exit; //constructor til XForm: public XForm() Size=new Size(600,400); Text="C# Tekst program."; CenterToScreen(); tekstbox=new RichTextBox(); tekstbox.size=new Size(Width-10,Height-50); Controls.Add(tekstbox); //constructor kalder hjælper metoder opret_menu(): opret_menu(); //opret_menu() er anbragt i sin egen metode //for at gøre koden modulær/overskuelig: private void opret_menu() menu=new MainMenu(); filer=new MenuItem("&Filer"); menu.menuitems.add(filer); //opret de enkelte menu punkter og tilføj dem til menuen 'Filer': ny=new MenuItem("&Ny",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlN); filer.menuitems.add(ny); aaben=new MenuItem("Åbn",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlO); filer.menuitems.add(aaben); gemsom=new MenuItem("Gem som",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlS); filer.menuitems.add(gemsom); udskriv=new MenuItem("Udskriv",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlP); filer.menuitems.add(udskriv); exit=new MenuItem("E&xit",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlX); filer.menuitems.add(exit); Menu=menu; //en event handler der lige nu ikke gør noget som helst: private void klik_menu(object o,eventargs a) //applikation - i samme fil - som anvender klassen XForm: class app public static void Main(string[] args) F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 9

10 Application.Run(new XForm()); Kommentar: Som det kan ses opstår megen kode men det meste er trivielle gentagelser: ny=new MenuItem("&Ny",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlN); filer.menuitems.add(ny); gentages for alle menupunkter. Hvert menupunkt er et nyt objekt, som kan oprettes med 3 paramtre: 1)teksten i menupunktet (& tegnet giver en shortcut med fx Alt+F), 2)en eventhandler og en 3)genvejs tast. Som genvejstaster kan vælges alle kombinationer med Control og Alt og funktionstasterne. Det er vigtigt at være konservativ og vælge genveje som i forvejen er kendte som det er gjort i koden ovenfor. Fx skal F1 helst være Hjælp og Control+X helst være exit (programmet lukker). Der er foreløbigt skrevet den samme eventhandler til alle menupunkt-objekter nemlig: private void klik_menu(object o,eventargs a) Metoden er så efterhånden at implementere metoden for de enkelte menu punkter. At klikke på et menu punkt udløser en event. En event gør det muligt for programmet at gøre noget når en bestemt event forekommer. En eventhandler er en metode som definerer hvad der skal ske. Et mere generelt begreb for en event handler er i C# en delegat. En delegat delegerer arbejdet videre til en konkret metode. Delegater bruges overalt i Windows programmeringen i C#. Alle event handlere skal basalt set have de samme parametre som i eksemplet ovenfor: Nogle har en subklasse af EventArgs som 2.argument - fx en muse event handler der tager disse parametre: klik_mus(object o, MouseEventArgs a). Alle eventhandleres 1. argument er object o dvs det objekt som er afsender af event en (hvordan object kan udnyttes vil siden blive vist). Det første argument skrives derfor ofte i C# som object sender hvad jeg kalder parameteren er helt ligegyldigt! Begge argumenter gemmer information om den skete event som kan udnyttes af programmet. I eksemplet med en muse event gemmer MouseEventArgs fx x og y koordinaterne for hvor på formen musen er klikket. Resultat af at køre programmet x3: F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 10

11 Opgaver: 1. en use case bruges som en beskrivelse af en bestemt handling som en bruger kan udføre med et program: skriv en liste over mulige use cases i et tekstbehandlings program hvilke funktioner vil en bruger ønske implementeret 2. hvilke events kan forekomme i et program som i eksemplerne her - (et tekst baseret program)? 3. skriv kode til at oprette flere menuer og flere menupunkter 4. opret en samlet menu der minder om den man finder i professionelle programmer af denne type 5. implementer disse menupunkter ved at der vises en MessageBox når brugeren klikker på menupunktet. I disse bokse kan stå korte beskeder om hvad brugeren har gjort eller der kan stå at punktet snart bliver implementeret eller lignende! Se tidligere eksempler på hvordan man instantierer MessageBoxe - hvis du er i tvivl! 6. Tildel menupunkterne konservative shortcuts/genvejstaster 7. Giv formen en anden størrelse, find frem til en ideel størrelse 8. Korriger tekstboksen tilsvarende 9. Prøv at skifte ikon på formen med formlen: Icon=new Icon( mit_ikon.ico ); Vi vil nu implementere to af menupunkternes funktionalitet, så de laver noget fornuftigt. Det enkleste er at implementere exit menuen men vi er også interesseret i menu punktet Åbn: //event handlere til menuen Filer: private void klik_menu(object o,eventargs a)//tom eventhandler! private void klik_menu_aaben(object o,eventargs a) OpenFileDialog dialog=new OpenFileDialog(); //Hvis bruger klikker OK efter at have valgt en fil: if((dialog.showdialog())==dialogresult.ok) Stream stream=dialog.openfile(); StreamReader reader=new StreamReader(stream); string fil=reader.readtoend(); tekstbox.text=fil; F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 11

12 private void klik_menu_exit(object o,eventargs a)application.exit(); Der er skrevet to nye eventhandlere: klik_menu_aaben() og klik_menu_exit(). Application.Exit() betyder at hele applikationen lukker. I stedet kunne bruges: Close(), som ville lukke denne form. Resultatet er ofte det samme. Den anden eventhandler instantierer en af basisklasserne i C# - OpenFileDialog. (Der findes helt tilsvarende en SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog og en PrintPreviewDialog). Hvis brugeren klikker Annuller (Cancel) sker der intet. Hvis der klikkes Åbn/OK efter at en fil er valgt vises filen i formen. Metoderne til at læse en fil er omtalt tidligere i afsnittet om filer. En kørsel med x4 kan give dette resultat. Opgaver: 1. Skriv en implementering dvs en eventhandler til menupunktet Ny 2. Skriv en eventhandler til menupunktet Gem som brug de ting der stod i afsnittet om filer. Du kan bruge basisklassen SaveFileDialog, men du kan også gøre det på anden måde. 3. Skriv en eventhandler til punktet Udskriv 4. Skriv eventhandlere til andre menuer og menupunkter som du synes skal med i programmet 5. Lav en menu Hjælp og et menupunkt Om Programmet og vis en MessageBox der beskriver programmet (en såkaldt About box). Undersøg hvad der plejer at stå i sådanne bokse! 6. Lav et menupunkt under Hjælp der viser en ny form (med forskellig slags hjælp) hvis der klikkes. Opret en ny klasse der arver fra Form, instantier den når der klikkes i menuen og vis den således: Nyform.Show(); F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 12

13 Eller: Nyform.ShowDialog(); Hvad er forskellen på resultatet af de to metoder!? Hvordan opfører de to vinduer sig? I dette sidste eksempel er tilføjet en ny menu Formater som kan bruges til at ændre skriftstørrelsen i tekst boksen. Læg mærke til at tekstboksen har en automatisk linje brydning og automatisk visning af rullepaneler (scrolling). Som det ses er det rimeligt nemt at arbejde videre med menuer når først grunden er lagt. Det meste består blot i kopier og sæt ind og så ændre nogle få værdier! //opret_menu() er anbragt i sin egen metode //for at gøre koden modulær/overskuelig: private void opret_menu() menu=new MainMenu(); filer=new MenuItem("&Filer"); menu.menuitems.add(filer); formater=new MenuItem("For&mater"); menu.menuitems.add(formater); //opret de enkelte menu punkter og tilføj dem til menuen 'Filer': ny=new MenuItem("&Ny",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlN); filer.menuitems.add(ny); aaben=new MenuItem("Åbn",new EventHandler(klik_menu_aaben),Shortcut.CtrlO); filer.menuitems.add(aaben); gemsom=new MenuItem("Gem som",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlS); filer.menuitems.add(gemsom); udskriv=new MenuItem("Udskriv",new EventHandler(klik_menu),Shortcut.CtrlP); filer.menuitems.add(udskriv); exit=new MenuItem("E&xit",new EventHandler(klik_menu_exit),Shortcut.CtrlX); filer.menuitems.add(exit); stor=new MenuItem("Stor skrift",new EventHandler(klik_stor)); formater.menuitems.add(stor); mellem=new MenuItem("Mellem skrift",new EventHandler(klik_mellem)); formater.menuitems.add(mellem); lille=new MenuItem("Lille skrift",new EventHandler(klik_lille)); formater.menuitems.add(lille); Menu=menu; //event handlere til menuen Filer: private void klik_menu(object o,eventargs a)//tom eventhandler! private void klik_menu_aaben(object o,eventargs a) OpenFileDialog dialog=new OpenFileDialog(); //Hvis bruger klikker OK efter at have valgt en fil: F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 13

14 if((dialog.showdialog())==dialogresult.ok) Stream stream=dialog.openfile(); StreamReader reader=new StreamReader(stream); string fil=reader.readtoend(); tekstbox.text=fil; private void klik_menu_exit(object o,eventargs a)application.exit(); private void klik_stor(object o,eventargs a)tekstbox.font=new Font("Arial",24); private void klik_mellem(object o,eventargs a)tekstbox.font=new Font("Arial",12); private void klik_lille(object o,eventargs a)tekstbox.font=new Font("Arial",8); En kørsel med x5: Opgaver: 1. Opret flere menupunkter under Formater: fx valg af en skriftfarve eller skrift type uden at anvende FontDialog eller ColorDialog. 2. Prøv at skrive menupunkter der bruger en FontDialog og en ColorDialog. Når brugeren lukker disse bokse findes brugerens valg i fontdialog.font og farvedialog.color. Brug ellers den kode som vises i eksemplerne. 3. Skriv kode til at titelinjen viser filnavnet (som det ofte ses). 4. Du indsætter en separator streg mellem to menupunkter ved at indsætte et nyt MenuItem med strengen -. Prøv at gøre dine menuer mere overskuelige ved at indsætte sådanne adskille streger. 5. Skriv kode til en helt ny Windows applikation som indsætter et baggrundsbillede på hele formens baggrund: Filens navn fås igennem et kommandolinje argument (jvf string[] args) Billedet indsættes med koden: BackgroundImage=Image.FromFile( her står filens navn ); Skriv kode så at filens navn sættes i titelinjen. F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 14

15 Windows indtastnings formular: Personer En anden almindelig type af Windows programmer er formularer dvs. en form som kan vise data og hvor der kan indtastes og gemmes nye data. Formen ser sådan ud når programmet kører: Den mest interessante kode knytter sig til de to Buttons. Når vi tilføjer vores gemknap til formen med metoden Controls.Add() knytter vi samtidigt en event handler til knappen efter denne formel: knap.click+= new EventHandler(metodenavn); Det som sker her er følgende: Vi definerer at når der klikkes på denne knap kaldes metoden metodenavn. Næsten alle kontroller Button, PictureBox, ComboBox, Label osv en en indbygget event der hedder Click. Det gælder også selve vinduet som altså kan reagere hvis der klikkes på det. Formlen += betyder at mange forskellige event handlers kan tilføjes til den samme kontrol. Metoden i dette tilfælde ser sådan ud: private void gembtn_clicked(object o,eventargs a) panel1.text="personen gemmes i databasen: personer.txt.";//skriv tekst i statuslinjen som information FileInfo fil=new FileInfo("personer.txt"); //nye personer appendes til filen: StreamWriter writer=fil.appendtext(); writer.writeline(fornavn.text); writer.writeline(efternavn.text); F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 15

16 writer.writeline(telefon.text); writer.writeline( .text); writer.close(); //Nulstil tekst bokse: fornavn.text=""; efternavn.text=""; telefon.text=""; .text=""; Alle event handlers har den samme struktur: De har 2 parametre et objekt som er den kontrol eller andet som er afsender af message (budskabet) og et EventArgs som indeholder forskellige data om event en. Her gør vi det vi åbner en fil personer.txt som append (dvs hver gang vi gemmer, gemmer vi i forlængelse af det som allerede er gemt i filen) og skriver indholdet af tekstboksene ind i filen linje for linje. Dette er ikke nogen optimal måde at gemme data på (en database havde været væsentligt bedre og mere sikker ) men her er det vist som et enkelt eksempel på hvordan man kan gemme data. (Vi skal senere se hvordan man kan gemme data i en database). Derefter resettes (nul stilles) tekstboksene for at gøre det hele mere brugervenligt! Den anden event handler søg ser sådan ud: private void soegbtn_clicked(object o,eventargs a) panel1.text="søger efter: "+fornavn.text+" i databasen."; //I stedet kunne anvendes static metode: File.OpenText(): //Her burde være exception handling!: FileInfo fil=new FileInfo("personer.txt"); StreamReader reader=fil.opentext(); string ind=null; //Læs hele filen: while((ind=reader.readline())!=null) if(ind==fornavn.text) efternavn.text=reader.readline(); telefon.text=reader.readline(); .text=reader.readline(); else fornavn.text= Personen blev ikke fundet! ; reader.close(); NB Programmet er lavet enkelt på den måde at bruger indtaster et fornavn i den øverste tekstboks og klikker Søg! F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 16

17 Både denne og den anden event handler er gjort private de er ikke ment som offentlige metoder men som interne hjælpe metoder som programmet bruger! Denne eventhandler åbner så den samme fil personer.txt og læser linje for linje. Hvis den finder en linje med det fornavn som brugeren har indtastet i øverste tekstboks udskriver den alle personens data. Historisk er mange data blevet gemt på denne måde men systemet er meget sårbart. Hvad sker der hvis fx. brugeren er kommet til at redigere i filen eller slette en linje i filen!? Hele koden til programmet følger her (formen har også en statuslinje til informationer til bruger) læg mærke til at det meste af koden er triviel placering af kontrollerne osv: //Fil: personer.cs //Demo eksempel af form til indtastning //og søgning af personer //data gemmes i 'flad' fil: using System; using System.Windows.Forms; using System.Drawing; using System.IO; public class Vindue : Form //constructor: public Vindue() Text="Gem og Find Personer!"; //En farve kan oprettes med 3 værdier for rød, grøn og blå: BackColor=System.Drawing.Color.FromArgb(110,150,110); Size=new System.Drawing.Size(270,440); CenterToScreen(); //En statuslinje bruges her til at informere brugeren: status=new StatusBar(); status.font=new Font("Times New Roman",10); panel1=new StatusBarPanel(); panel2=new StatusBarPanel(); //OBS uden denne linje vises panelerne ikke!: status.showpanels=true; //OBS panelerne tilføjes statuslinjen ikke formen!: status.panels.add(panel1); status.panels.add(panel2); panel1.text=""; panel2.text=""; panel1.width=width-70; F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 17

18 panel2.width=70; //OBS statuslinjen har ikke her nogen Size eller Location: dvs den sættes på som standard: Controls.Add(status); //Initialisering af formens komponenter: for_navn=new Label(); for_navn.text="fornavn:"; for_navn.location=new Point(30,50); Controls.Add(for_navn); fornavn=new TextBox(); fornavn.location=new Point(30,80); fornavn.size=new Size(200,30); Controls.Add(fornavn); efter_navn=new Label(); efter_navn.text="efternavn:"; efter_navn.location=new Point(30,110); Controls.Add(efter_navn); efternavn=new TextBox(); efternavn.location=new Point(30,140); efternavn.size=new Size(200,30); Controls.Add(efternavn); tlf=new Label(); tlf.text="telefon:"; tlf.location=new Point(30,170); Controls.Add(tlf); telefon=new TextBox(); telefon.location=new Point(30,200); telefon.size=new Size(200,30); Controls.Add(telefon); mail=new Label(); mail.text=" "; mail.location=new Point(30,230); Controls.Add(mail); =new TextBox(); .location=new Point(30,260); .size=new Size(200,30); Controls.Add( ); gembtn=new Button(); gembtn.text="gem!"; gembtn.location=new Point(120,290); gembtn.click+=new EventHandler(gemBtn_clicked); Controls.Add(gemBtn); soegbtn=new Button(); soegbtn.text="søg!"; soegbtn.location=new Point(120,320); soegbtn.click+=new EventHandler(soegBtn_clicked); Controls.Add(soegBtn); F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 18

19 //Event handler til knappen Søg: private void soegbtn_clicked(object o,eventargs a) panel1.text="søger efter: "+fornavn.text+" i databasen."; //I stedet for FileInfo kunne anvendes en static metode i klassen File: File.OpenText(): //(Resultatet er det samme!) //Her burde være exception handling!: FileInfo fil=new FileInfo("personer.txt"); StreamReader reader=fil.opentext(); string ind=null; //Læs hele filen: while((ind=reader.readline())!=null) if(ind==fornavn.text) efternavn.text=reader.readline(); telefon.text=reader.readline(); .text=reader.readline(); reader.close(); //Event handler til knappen Gem: private void gembtn_clicked(object o,eventargs a) panel1.text="personen gemmes i databasen: personer.txt."; FileInfo fil=new FileInfo("personer.txt"); //nye personer appendes til filen: StreamWriter writer=fil.appendtext(); writer.writeline(fornavn.text); writer.writeline(efternavn.text); writer.writeline(telefon.text); writer.writeline( .text); writer.close(); //Nulstil tekst bokse: fornavn.text=""; efternavn.text=""; telefon.text=""; .text=""; //Formens kontrol medlemmer: private StatusBar status; private StatusBarPanel panel1; private StatusBarPanel panel2; private TextBox fornavn,efternavn,telefon, ; F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 19

20 private Label for_navn,efter_navn,tlf,mail; private Button gembtn,soegbtn; public static void Main() Application.Run(new Vindue()); Alle formens kontroller er private reglen i OOP er at hvis noget kan være private skal det være private for at sikre indkapsling og black box princippet! Statuslinjen er tilføjet 2 paneler dette er ikke strengt nødvendigt men giver et pænere billede og muliggør forskellige informationer i de to paneler. Husk sætningen: status.showpanels=true; Ellers vises ingen af panelerne! Som det ses er kodningen af kontrollerne rimelig enkel og kan klares med kopier sæt ind! Panelernes size kan sættes med en AutoSize f.eks. således: pnlstatus.text = "Ready"; pnlstatus.icon = new Icon(Application.StartupPath + "\\active.ico"); pnlstatus.autosize = StatusBarPanelAutoSize.Contents; StatusBarPanel pnlconnection = new StatusBarPanel(); pnlconnection.text = "Connected to localhost"; pnlconnection.autosize = StatusBarPanelAutoSize.Spring; statusbar.sizinggrip = false; Her er også vist hvordan man kan sætte et ikon i et panel. I det viste eksempel får det 1. panel en min størrelse, mens det 2. panel udfylder resten af statuslinjen. Desuden er fjernet den SizingGrip som normalt sættes på statuslinjen for at give et pænere resultat. Opgaver: 1. Hvordan man gøre gemme processen i filen mere sikker så evt fejl i filen ikke fik så stor betydning? 2. Hvordan kunne der skrives en exception handling til programmet? Hvad er problemet uden en sådan exception handling? 3. Skriv programmet om så der gives mere information i status panelerne! 4. Skriv et formular program som kan gemme udlån på et bibliotek! F:\csharpudvidet1.doc, 24. februar 2011 kl. 12:36:24 20

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Om binære søgetræer i Java

Om binære søgetræer i Java Om binære søgetræer i Java Mads Rosendahl 7. november 2002 Resumé En fix måde at gemme data på er i en træstruktur. Måden er nyttig hvis man får noget data ind og man gerne vil have at det gemt i en sorteret

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere