UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015"

Transkript

1 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé Albertslund

2 Indhold A. Indledning Antal svar og svarprocent Kønsfordeling Fordeling på klassetrin...3 B. Generel Trivsel Overordnede resultater Trivsel generelt Trivsel med familien Fortrolige blandt venner Voksne fortrolige Forhold til forældrene Ensomhed Modtaget grimme beskeder Selvskadelig adfærd Sengetider Fritidsaktiviteter...11 C. Skoletrivsel Overordnede resultater Skoleglæde Pjæk Social kapital i klassen Konflikter i klassen Mobning...19 D. Risikoadfærd Overordnede resultater Alkohol Rygning Hash og hårde stoffer Udsathed for kriminalitet Tyveri Hærværk og hæleri Vold og trusler Knive Kontakt med politiet Seksuelle tjenester/ydelser Sociale overdrivelser...37 Side 2 af 40

3 A. Indledning Albertslund kommunes skoler har i perioden november-december 2015 deltaget i den nationale ungeprofilundersøgelse. 37 kommuner har deltaget i undersøgelsen i dens første år, hvilket betyder at vi kan danne os et nogenlunde præcist billede af den danske ungdom anno Ungeprofilundersøgelsen afdækker børnenes trivsel og risikoadfærd på en lang række områder, fx i forhold til en selv, skolen, hjemmet og vennerne. Undersøgelsen er delt i to dele. Første del er til 7.-9.kl., og anden del er til 10.kl. og ungdomsuddannelser. I Albertslund har alle grundskoler, samt begge afdelinger af Ungecenteret deltaget. Undersøgelsen er en selvrapporteringsundersøgelse, hvor børnene via et anonymt spørgeskema har svaret på en række spørgsmål vedr. deres liv. Den Kriminalpræventive Enhed har stået for koordinering og gennemførsel af undersøgelsen, samt for udarbejdelse af rapporter og opsamlinger efterfølgende. DKE vil ligeledes være ansvarlig for deling af viden vedrørende unges trivsel og risikoadfærd fremadrettet, såvel internt som eksternt. 1. Antal svar og svarprocent Der er i alt 483 børn der både bor og går i skole i Albertslund, der har svaret på ungeprofilundersøgelsen. Det er lidt over halvdelen af alle mulige børn der kunne have svaret, hvilket giver et rimeligt solidt grundlag for at sige noget om hvordan børnene har det generelt. Man skal dog altid tage resultaterne med en smule forbehold, når ikke alle har svaret, da der kan være børn der ikke har svaret, der ville få billedet til at se anderledes ud. Grundet for få besvarelser, er det af hensyn til anonymiteten ikke muligt at sammenligne Ungecenterets besvarelser med resten af skolerne. De indgår dog stadigt i kommunens samlede besvarelser, og dermed i kommunegennemsnittet. For alle skoler er alle svar for 7.-9.kl. sammenregnet. Tabel 1 Skole Antal svar Antal elever 7.-9.kl. Svarprocent Egelundskolen % Herstedlund skole % Herstedvester skole % Herstedøster skole % Ungecenteret (ung) % I alt % 2. Kønsfordeling Som det fremgår af tabel 2, er der en meget lige fordeling mellem drenge og piger der har svaret. Tabel 2 Drenge Piger Ialt Albertslund 51,1 % 48,9 % 100 % Danmark 50,6 % 49,4 % 100 % 3. Fordeling på klassetrin Der var i alt 483 elever der går på skole i Albertslund, og nogenlunde lige mange fra hver årgang der har svaret. Tabel 3 Antal svar 7.klasse klasse klasse 144 Ialt 483 Side 3 af 40

4 B. Generel Trivsel 1. Overordnede resultater Børn i Albertslund synes generelt at trives godt. Langt hovedparten svarer overvejende positivt til spørgsmålene vedr. deres generelle trivsel. Der er dog også en mindre gruppe, der ikke synes at trives særligt godt. Der er således på en række af spørgsmålene vedr. fx skoletrivsel, flere i Albertslund der svarer at de ikke trives end i Danmark som helhed. Herunder er sammendrag af resultaterne vedr. den generelle trivsel. 75 % har det godt for tiden (DK 1 =76 %) 94 % det godt eller rigtigt godt med familien (DK=97 %) 94 % har 1 eller flere venner/veninder og/eller voksne de kan tale med om ting der gør dem kede af det (DK =95 %) 93 % har 1 eller flere voksne de kan tale med om ting der gør dem kede af det (DK =93 %) 11 % oplever at deres forældre sjældent eller aldrig taler med dem om hvordan de har det (DK=9 %) 86 % mener at forældrene for det meste eller altid kender ens venner (DK=91 %) 96 % føler sig ikke ensomme (DK=95 %) 19 % har modtaget 1 eller flere grimme beskeder de seneste 2 måneder (DK=21 %) 6 % har med vilje skadet sig selv 5 eller flere gange (DK=4 %) 50 % af børnene falder i søvn kl. 23 eller senere (DK=34 %) 30 % går i klub 1 eller flere gange om ugen (DK=21 %) 68 % dyrker fitness/motion eller går til noget i en forening (fx fodbold, spejder mm.) mindst 1 gang om ugen (DK=79 %) 85 % er sammen med deres venner mindst 1 gang om ugen (DK 77 %) 1 Når der sammenfattes med DK, refereres der til landsgennemsnittet. Side 4 af 40

5 2. Trivsel generelt Som det fremgår af figur 1, svarer hovedparten 5 eller højere i forhold til hvor godt de har det for tiden. 75 % svarer 7 eller højere (høj trivsel), 20 % svarer 4-6 (middel trivsel) og 5 % svarer 0-3 (lav trivsel). Disse tal svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. Figur 1 Side 5 af 40

6 3. Trivsel med familien I Albertslund har 94 % det godt eller rigtigt godt med familien/dem man bor sammen med. Dette er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Figur 2 4. Fortrolige blandt venner Ca. 19 ud af 20 børn i Albertslund har 1 eller flere venner eller veninder de kan tale med om ting der gør dem kede af det. Dette ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Figur 3 Side 6 af 40

7 5. Voksne fortrolige Ca. 19 ud af 20 børn i Albertslund har en eller flere voksne de kan tale med om ting der gør dem kede af det. Dette ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Figur 4 6. Forhold til forældrene 11 % af børnene i Albertslund oplever at deres forældre sjældent eller aldrig taler med dem om hvordan de har det (DK=9 %), mens 86 % mener at forældrene for det meste eller altid kender ens venner (DK=91 %). Figur 5 Side 7 af 40

8 Figur 6 7. Ensomhed 72 % af børnene i Albertslund føler sig aldrig ensomme, 24 % føler sig af og til ensomme, mens knap 4 % tit eller meget tit føler sig ensomme. Dette ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet, om end der er en anelse flere der ikke føler sig ensomme overhovedet i Albertslund. Figur 7 Side 8 af 40

9 8. Modtaget grimme beskeder Ca. hver 5. barn i Albertslund har en eller flere gange modtaget grimme beskeder via sms, mail eller sociale medier i løbet af de seneste 2 måneder. Dette ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Figur 8 9. Selvskadelig adfærd 15 % af børnene i Albertslund har 1 eller flere gange udøvet selvskadelig adfærd. 6 % har gjort det 5 eller flere gange. Dette ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet, om end der er marginalt flere der har udøvet selvskadende adfærd i Albertslund end i Danmark som helhed. Figur 9 Side 9 af 40

10 10. Sengetider 50 % af børnene der går i 7.-9.kl. i Albertslund falder i søvn kl. 23 eller senere, hvis de skal i skole næste dag. Dette er markant højere end landsgennemsnittet, der er på 34 %. Figur 10 Side 10 af 40

11 11. Fritidsaktiviteter 30 % af Albertslund børn går i klub ugentligt. Det er højere end landsgennemsnittet, der ligger på 21 %. Jf. figur 12 dyrker 68 % af børnene i Albertslund fitness/motion eller går til noget i en forening (fx fodbold, spejder mm.) mindst 1 gang om ugen. Det er lidt færre end landsgennemsnittet på 79 %. Jf. figur 13 er 72 % af børnene i Albertslund sammen med deres venner mindst 2 gange om ugen, sammenlignet med 57 i Danmark generelt. Det betyder at børn i Albertslund opholder sig mere i kommunale klubtilbud og er oftere sammen deres venner, og er samtidigt mindre deltagene i frivillige foreninger end i Danmark som helhed. At flere går i klub i Albertslund kan skyldes flere ting. Det kan skyldes at der er flere klubber i forhold til antal af unge, at klubberne geografisk ligger tættere på skole og/eller bopælen, hvilken gør adgangen til klubberne lettere, og det kan skyldes at det at gå i klub er mere accepteret blandt børn og unge i Albertslund, end i resten af landet, set som helhed. Fx er der jf. BUPL, 400 klubber i Danmark som helhed, hvilket svarer til 4 pr. kommune i gennemsnit. Men da Albertslund er en af de mindre kommuner i Danmark, skulle man forvente at der (jf. gennemsnittet) var færre klubber end 4. I Albertslund er der 5 klubber, og 8 hvis man tæller værestederne med. Derudover ligger boligmassen i Albertslund geografisk set ret tæt sammenlignet med mange andre kommuner, hvorfor den fysiske afstand i gennemsnit må formodes at være noget kortere til den nærmeste klub fra enten hjemmet eller skolen. Figur 11 Side 11 af 40

12 Figur 12 Figur 13 Side 12 af 40

13 C. Skoletrivsel 1. Overordnede resultater Børn skolerne i Albertslund synes generelt at trives godt. Hovedparten svarer overvejende positivt til spørgsmålene vedr. deres trivsel, om end Albertslund kommune synes at have flere der oplever konflikter i skolerne end landsgennemsnittet, ligesom eleverne synes at konflikterne ender på en dårligere måde end landsgennemsnittet. Herunder er sammendrag af resultaterne vedrørende skoletrivsel. 66 % af børnene er altid eller for det meste glade for at gå i skole (DK=73 %) 25 % har pjækket en eller flere gange inden for den seneste måned (DK=17 %) 85 % er altid eller for det meste med i fællesskabet i klassen (DK=87 %) 97 % har en eller flere i deres klasse de rigtigt godt kan lide at være sammen med (DK=98 %) 75 % synes at man altid eller for det meste er gode ved hinanden i klassen (DK=85 %) 84 % synes der i høj eller nogen grad er et godt sammenhold i klassen (DK=90 %) 77 % synes man i høj eller nogen grad er gode til at lytte til hinanden (DK=87 %) 67 % mener altid eller for det meste, at der er en voksen der gør noget hvis en kammerat har det svært (DK=71 %) 24 % oplever at der ofte eller meget ofte er konflikter i klassen (DK=16 %) 38 % mener at det kun af og til eller sjældent ender på en god måde, når nogen har været uvenner i klassen (DK=23 %) 18 % er blevet mobbet 1 eller flere gange de seneste 2 måneder (DK=15 %) 90 % tror nogen fra deres klasse vil hjælpe dem, hvis de bliver drillet, mobbet eller lign. (DK=93 %) Side 13 af 40

14 2. Skoleglæde 66 % af børnene i skolerne i Albertslund, er altid eller for det meste glade for at gå i skole (DK=73 %). Der er således færre der ofte er glade for at gå i skole i Albertslund sammenlignet med Danmark som helhed. 14 % af børnene svarer således, at de sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole, hvorimod der i Danmark som helhed er 8 % der svarer der samme. Figur Pjæk 25 % har pjækket en eller flere gange inden for den seneste måned (DK=17 %). Der er således flere der selv mener de har pjækket i Albertslund, end i Danmark som helhed. 12 % svarer oven i købet, at de har pjækket i mindst 1 dag (DK=8 %). Figur 15 Side 14 af 40

15 4. Social kapital i klassen 85 % mener at de altid eller for det meste med i fællesskabet i klassen, mens 97 % har en eller flere i deres klasse de rigtigt godt kan lide at være sammen med. Begge dele er på niveau med landsgennemsnittet. 75 % synes at man altid eller for det meste er gode ved hinanden i klassen (DK=85 %), mens 84 % synes der i høj eller nogen grad er et godt sammenhold i klassen (DK=90 %). Jf. figur 20 synes 77 % af børnene, at man i høj eller nogen grad er gode til at lytte til hinanden (DK=87 %), mens 67 % mener at der altid eller for det meste, er en voksen der gør noget hvis en kammerat har det svært (DK=71 %) Alt i alt tegner der sig et billede af, at færre børn i Albertslund oplever at der er god social kapital i deres klasser, end det er tilfældet for resten af Danmark set som helhed. Dette kunne således hænge sammen med det højere niveau af pjæk da der er almen enighed om at netop disse ting synes at hænge sammen. Figur 16 Side 15 af 40

16 Figur 17 Figur 18 Side 16 af 40

17 Figur 19 Figur 20 Side 17 af 40

18 Figur Konflikter i klassen 24 % oplever at der ofte eller meget ofte er konflikter i klassen (DK=16 %), mens 38 % mener at det kun af og til eller sjældent ender på en god måde, når nogen har været uvenner i klassen (DK=23 %) 18 % svarer at de er blevet mobbet 1 eller flere gange de seneste 2 måneder (DK=15 %), mens 90 % af børnene tror nogen fra deres klasse vil hjælpe dem, hvis de bliver drillet, mobbet eller lign. (DK=93 %) Figur 22 Side 18 af 40

19 Figur Mobning 18 % af 7.-9.kl. eleverne svarer, at de er blevet mobbet en eller flere gange de seneste to måneder (DK=15%). Ca. 10 % mener ikke at de har en i klassen der vil hjælpe dem, hvis de bliver drillet eller mobbet på skolen (DK=7%). Figur 24 Side 19 af 40

20 Figur 25 Side 20 af 40

21 D. Risikoadfærd 1. Overordnede resultater Børn i Albertslund synes generelt ikke at have en risikobetonet adfærd. Hovedparten svarer oftest overvejende at de ikke har risikoadfærd. Der er dog også en gruppe der synes at være risikovillige, om end det i meget høj grad er et meget lille mindretal. Herunder er sammendrag af resultaterne vedr. den generelle trivsel. 90 % af børnene i 7.-9.kl. drikker højst alkohol 1 gang om måneden (DK=83 %) Af de der drikker alkohol (80 stk.) har ca. halvdelen (46 %) ikke været fulde indenfor den seneste måned (DK=48 %) Blandt dem der har drukket alkohol nogensinde (29 %), tror omkring halvdelen af både pigerne og drengene, at de drikker mindre end deres jævnaldrende, selvom det er det modsatte der er tilfældet. Kun ca. hver 10. tror at de drikker mere end deres jævnaldrende 97 % ryger ikke cigaretter (DK=96 %) 92 % ryger ikke e-cigaretter (DK=97 %) 87 % ryger ikke vandpibe (DK=96 %) 96 % har ikke røget hash eller lign. nogensinde (DK=96 %) Af dem der har røget hash nogensinde (18 stk.), har 83 % røget det højst 2 gange indenfor de seneste 30 dage 97 % har ikke prøvet hårde stoffer som amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lign. nogensinde (DK=99 %) 18 % har en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder prøvet at få stjålet noget (DK=15 %) 15 % har inden for de seneste 12 måneder prøvet at blive slået eller at blive truet med at blive slået (DK=12 %) Side 21 af 40

22 2. Alkohol 90 % af børnene i 7.-9.kl. drikker højst alkohol 1 gang om måneden (DK=83 %) Blandt dem der har drukket alkohol nogensinde (Albertslund=29 %), tror omkring halvdelen af både pigerne og drengene, at de drikker mindre end deres jævnaldrende, selvom det er det modsatte der er tilfældet. Kun ca. hver 10. af dem der har prøvet at drikke, tror at de drikker mere end deres jævnaldrende. Dette betyder, at en del af dem der drikker alkohol blandt børn og unge, tror at andre jævnaldrende drikker mere alkohol end de selv gør. Dette kaldes sociale overdrivelser, og er et velkendt fænomen blandt både børn og voksne. Sociale overdrivelser har en klar tendens til at påvirke ens handlinger, fx i forhold til rygning og hvor meget alkohol man drikker. Fx er der en klar tendens til, at dem der tror at mange ryger eller drikker alkohol, selv ryger og drikker mere end alle andre. Og dette hovedsageligt fordi, de har en overdreven forestilling om at alle andre gør det, og at det derfor er almindeligt. Selvom vi igen og igen kan se i undersøgelserne, at det er et meget lille mindretal, der faktisk gør disse ting. Dvs. at vi ved at reducere de sociale overdrivelser, og give børnene et mere realistisk billede af deres jævnaldrendes risikoadfærd, faktisk kan reducere risikoadfærden hos de børn og unge der ryger og drikker mest. Figur 26 Figur 27 Side 22 af 40

23 Figur 28 Figur 29 Side 23 af 40

24 Figur Rygning 97 % ryger ikke cigaretter (DK=96 %), 92 % ryger ikke e-cigaretter (DK=97 %) og 87 % ryger ikke vandpibe (DK=96 %). Langt hoveparten af børnene i 7.-9.kl. i Albertslund ryger altså hverken cigaretter, e-cigaretter eller vandpibe. Der er dog en mellemgruppe af børn, der har prøvet at ryge eller som tidligere har røget, men så er stoppet. Figur 31 Side 24 af 40

25 Figur 32 Figur 33 Side 25 af 40

26 4. Hash og hårde stoffer 96 % har ikke røget hash eller lign. nogensinde. (DK=96 %) Af dem der har røget hash nogensinde (18 pers.), har 61 % (11 pers.) slet ikke røget hash indenfor de seneste 30 dage. Dvs. at vi er nede på en håndfuld af børnene, der svarer at de har røget hash de seneste 30 dage, som er det man vil karakterisere som et aktuelt forbrug. Dette svarer til at 99 % af dem der har svaret på spørgeskemaet, ikke har et aktuelt forbrug af hash i 7.-9.kl. 97 % har ikke prøvet hårde stoffer som amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lign. nogensinde (DK=99 %) Figur 34 Figur 35 Side 26 af 40

27 Figur 36 Figur 50 Side 27 af 40

28 5. Udsathed for kriminalitet 18 % har en eller flere gange inden for de seneste 12 måneder prøvet at få stjålet noget. (DK=15 %) 15 % har inden for de seneste 12 måneder prøvet at blive slået eller at blive truet med at blive slået. (DK=12 %) Der synes således at være en gruppe af børn, der er ofre for tyveri og/eller vold og trusler. Og der synes at være marginalt flere ofre i Albertslund, end i Danmark som helhed. Figur 37 Figur 38 Side 28 af 40

29 Figur 39 Figur 40 Side 29 af 40

30 6. Tyveri 82 % af 7.-9.kl. I Albertslund har aldrig taget noget fra deres forældre (fx penge eller alkohol) uden at have fået lov, mens hele 96 % aldrig har stjålet noget fra andre end deres forældre (fx i klasselokaler og omklædningsrum). Begge dele er på niveau med landsgennemsnittet. Omkring 9 ud af 10 har aldrig lavet butikstyveri eller har stjålet en cykel, hvilket vil sige, at der er en smule flere der har gjort disse ting i Albertslund, sammenlignet med i Danmark som sådan. Figur 41 Figur 42 Side 30 af 40

31 Figur 43 Figur 44 Side 31 af 40

32 7. Hærværk og hæleri 90 % har ikke lavet noget de betragter som hærværk inden for de seneste 12 måneder. 92 % har ikke taget imod eller købt noget som de vidste eller troede var stjålet. Figur 45 Figur 46 Side 32 af 40

33 8. Vold og trusler 15 % har en eller flere gange slået andre eller truet med at slå andre inden for de seneste 12 måneder. Det er lidt over landsgennemsnittet på 9 %, og det matcher billedet vedr. skoletrivsel, hvor flere i Albertslund synes at opleve konflikter, end tilfældet er i Danmark som helhed. 97 % svarer at de ikke har taget eller forsøgt at tage noget der ikke tilhørte dem, ved hjælp af trusler eller tvang (røveri). Figur 47 Figur 48 Side 33 af 40

34 9. Knive 8 % svarer at de en eller flere gange har medbragt kniv eller våben på steder hvor det ikke var tilladt. Det er en smule over landsgennemsnittet. For ca. halvdelen af dem der har medbragt kniv eller våben på steder hvor det ikke var tilladt, er det dog kun sket en gang. Figur Kontakt med politiet 93 % svarer, at de ikke har været i kontakt med politiet, på grund af noget ulovligt de har gjort, hvilket betyder at lidt flere af Albertslunds børn end landsgennemsnittet har været i kontakt med politiet. Af dem der har været i kontakt med politiet, har hovedparten kun været det en gang. Figur 51 Side 34 af 40

35 11. Seksuelle tjenester/ydelser 8 % af 7.-9.kl. I Albertslund har inden for de seneste 12 måneder sendt/postet et seksuelt billede af sig selv, fx i undertøj eller nøgen, mens 9 % svarer at de har sendt/postet et seksuelt billede af andre, i fx undertøj eller nøgen. Ca. 8 % har oplevet at andre har sendt/postet et seksuelt billede/video af dem selv, mens omkring 5 % har oplevet, at de er blevet opfordret til at udføre seksuelle ydelser mod gaver eller andre goder. Dette betyder i princippet, at der i hver skoleklasse sidder 1-2 børn, der har oplevet noget af ovenstående. Figur 52 Figur 53 Side 35 af 40

36 Figur 54 Figur 55 Side 36 af 40

37 Figur Sociale overdrivelser Der ses som i tidligere undersøgelser vedrørende sociale overdrivelser, en klar tendens til, at jo længere væk fra en selv begivenheder er, jo mere tror man andre gør det, som fx i forhold til hvor mange der ryger cigaretter, drikker sig fulde og ryger hash. Den største bevægelse sker, når man ændrer fra at spørge ind til hvor meget ens klassekammerater gør, til hvor meget ens jævnaldrende gør. Der ses en klar tendens til, at man tror at væsentligt flere på de andre skoler ryger cigaretter og hash samt drikker sig mere fulde, i forhold til ens egne klassekammerater. Dette er i og for sig naturligt nok, da man oftest kender dem man går i klasse og parallelklasse med væsentligt bedre, end man kender alle de jævnaldrende på de andre skoler. Og børn hører ofte overdrevne fortællinger viderebragt fra bekendte på de andre skoler, som de ofte relativt ukritisk accepterer som værende sande. Og de begynder ofte også selv, at fortælle netop disse historier videre om hvad børn på de andre skoler gør, hvilket gør, at de børn der ikke kender nogen på de andre skoler, som oftest tager disse historier som sandfærdige. På den måde opstår der kontinuerligt sociale overdrivelser blandt især børn på skolerne. Udfordringen med de sociale overdrivelser er imidlertid, at jo mere man tror de andre gør, og jo mere almindeligt man tror noget er, jo større er sandsynligheden for at man selv vil forsøge sig med noget af dette. Fx hvis jeg som elev i 7.kl. tror at halvdelen af alle elever i 7.kl. i Albertslund kommune ryger cigaretter og drikker sig fulde, så vil jeg have en markant større tendens til selv at ønske at gøre disse ting, sammenlignet med hvis jeg tror at det kun var fåtallet der ryger cigaretter og drikker sig fulde. Og det er netop det sidste der er tilfældet, men det første mange tror. Side 37 af 40

38 Figur 57 Figur 58 Figur 59 Side 38 af 40

39 Figur 60 Figur 61 Figur 62 Side 39 af 40

40 Figur 63 Figur 64 Figur 65 Side 40 af 40

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune

Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie Riishøj, Det

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Data er sidst opdateret 03.02.2011 16:50:38 Antal besvarelser: 2433 af 2720 for udvalg: 2010 - T1 - Nationalt - 9.klassetrin Antal besvarelser: 71 af 71 for udvalg: 2010 - T1 - Hjemly Idrætsefterskole

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Det er vigtigere for mig at være sammen med andre elever på skolen end at lære noget i timerne

Det er vigtigere for mig at være sammen med andre elever på skolen end at lære noget i timerne Målgruppen for undersøgelsen var elever i 008, 09, 10, 11, ALLE Undersøgelsesperiode: 10-02-2015 til 18-02- 2015 Antal besvarelser ialt: 52 Jeg kan godt lide at gå i skole Helt enig 13 svar 25% Enig 25

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune Ungeprofil 2014 Aabenraa kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om du er dreng eller pige: - - Det mener jeg om at gå i skole Jeg kan godt lide at gå i skole - - - - Jeg synes, det

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 6 Social kapital 7.-9. klasse i Sorø Kommune INDHOLD SOCIAL KAPITAL... METODE FOR BEREGNING AF SOCIAL KAPITAL... SAMLEDE SCORES FOR UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 6:... SAMLEDE SCORE FOR

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 2016 Spørgeskema til udskoling (7.-9. klasse) Version: 19. september 2016 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål.

Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål. Mobbeundersøgelsen er beskrevet på en række regneark i Excel. De er opdelt således : fanekort 1 til 22 viser elevernes besvarelser af de forskellige spørgsmål spørgsmål viser de 22 spørgsmål illustration

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelsen er gennemført i november 2010, hvor 369 elever har besvaret spørgsmålene. De adspurgte elever er fordelt på 158 fra indskolingen, 108

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofil

Børn- og Ungesundhedsprofil Børn- og Ungesundhedsprofil 2017 En undersøgelse af børn og unges sundhed, trivsel og risikoadfærd i Svendborg Kommune Børn- og ungesundhedsprofil 2017 Svendborg Kommune Sundhedssekretariatet Svinget 14

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret

Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1 Sammenligning mellem den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometret Dette notat sammenligner den nationale trivselsmåling

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE)

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2017 Revideret den 8. september 2017 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 5 Dig og din familie... 6 Trivsel... 7 Sundhed...

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0 Mobbeundersøgelse 1. Er du: Dreng 56.0% 1,040 Pige 44.0% 818 answered question 1,858 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 8.6% 159 11 13.8% 257 12 16.0% 297 13 26.1% 485 14 14.2%

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere