nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11"

Transkript

1 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

2 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Leder 4 Forside Grønlands Kommando august Foto: Hanne Hansen Forretningsførerens klumme 6 Samarbejde med resultat 10 TEMA 2012: Arbejdsmiljø Søren Frederiksen forretningsfører Tlf.: Redigering og layout Hanne Hansen Tryk Specialtrykkeriet Viborg Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Nedtælling på Grønlands Kommando 24 Sejlførende skydeskive Oplag Næste nummer Udkommer 28. november på nettet og omdeles december Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 9. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: ISSN Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Husk at melde adresseændring til SK Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SKs hjemmeside - Annoncepriser 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver

3 Leder Stærk forening - lavt kontingent Når I læser dette, ved I formodentlig meget mere om, hvor besparelserne i Forsvaret rammer, end jeg gør i skrivende stund. Jeg vil derfor forbigå dette emne og i stedet henvise til vores hjemmeside og de nyhedsbreve vi vil udsende i den forbindelse, derfor vil jeg i stedet skrive lidt om SK til / og om vores medlemmer. Da Søværnets Konstabelforening blev stiftet 1997 skete det på baggrund af et ønske om at skabe en mere klar profil af konstabler og korporaler (M100) som en selvstændig gruppe for at kunne varetage gruppens suveræne interesser overfor vores arbejdsgiver. Dette var forsøgt løst indenfor vores daværende fællesskab i CS, men uden det fornødne held. Årsagerne kan have været mange, men personlig kemi har helt sikkert været én af dem. Samme kontingent også i 2013 I den tid, der er gået siden bruddet, har SK forandret og udviklet sig til en fagforening med et stabilt medlemsantal, som i skrivende stund er svagt stigende, og en stabil økonomi ikke mindst på grund af vores samarbejde og kontorfælleskab i CO-Søfart. Dette har igennem tiderne medført, at det har været muligt at sænke medlemskontingentet til de nuværende 375 kr om måneden, hvilket vi agter at fastholde også i 2013, samtidigt med at vi har medindflydelse i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og bestyrelsesplads i OAO-forsvar sammen med de øvrige fagforbund indenfor Forsvaret (HKKF, Metal, HK m.fl.) via vores medlemskab. Det er ikke så ringe endda af en fagforening, som har været forsøgt italesat som værende død og uden indflydelse. En misforståelse jeg må tage på min kappe. Hvor den tidligere formand Bjarne Krogh-Pedersen var rigtig dygtig til at få sine synspunkter ud i medierne, har jeg ikke haft samme behov for at vaske vores (Søværnets) snavsede tøj for åbne vinduer. Men tiden er måske inde til at ændre det. De af jer, der ser SKs gruppe på Facebook vil have set, at jeg har lagt en lille tekst ud om det at turde stå frem med kritik og behovet for samme. Til I andre drejer det sig kort fortalt om følgende: Vi har i flere omgange været ude for at medlemmer har kontaktet os i SK angående sager, de ønsker løst. Men de vil ikke nævnes og ønsker heller ikke at tjenestested eller skib bliver nævnt, da de så mener, det kan få ubehagelige konsekvenser for dem. Dette er et velkendt fænomen også hos andre fagforbund og er stigende i takt med den nuværende beskæftigelseskrise. Om det er en reel trussel eller om det bunder i egen forsigtighed pga. beskæftigelsessituationen, skal jeg lade være usagt, men ét er sikkert: hvis ikke man tør eller vil lægge de ting og sager frem på bordet, som nager på arbejdspladsen, så går ledelserne rundt og tror, at alt er i den skønneste orden. Så sker der da slet ikke noget. Men problemet er der jo stadigvæk og det vil stille og roligt ødelægge arbejdsmiljøet. Tilbage er en arbejdsplads, der er et sted man kommer af nød og ikke af lyst og interesse. Mange af problemerne skyldes uvidenhed og manglende lyst til, fra mellemlederes og lederes side, at sætte sig ordentligt ind i de regler, der allerede er på områderne arbejdsmiljø og medindflydelse i planlægning af opgaver. Derfor kan det blive nødvendigt i al offentlighed via pressen at få fokus på problemerne. Jeg finder det bare slet ikke hensigtsmæssigt at tage hele Søværnet som gidsel i sager som bunder i enkeltpersoners uvidenhed, gør I? Ib Skoubo, formand» Hvis ikke man tør eller vil lægge de ting og sager frem på bordet, som nager på arbejdspladsen, så går ledelserne rundt og tror, at alt er i den skønneste orden. «3

4 Forretningsførerens klumme Er du klar til nye udfordringer af Søren Frederiksen, forretningsfører Medierne flyder over med artikler om arbejdsløshed, kontanthjælp eller mangel på samme samt rapporter om overforbrug af penge i det offentlige, svindel, misbrug og en hel masse andet, relateret til krisen. Ja, og hvad kommer det mig ved, er der sikkert mange konstabler, der spørger. Jeg har jo arbejde i forsvaret, og det lukker jo ikke. Nej, det gør det ikke. Men forsvaret skal også på slankekur, og det er ikke nok med lidt kredsløbstræning, fysiske- samt coretest. Det kommer alle konstabler ved. Og alle andre for den sags skyld. Når der skal slankes, er det meget normalt, at man starter nærmest i panik og fyrer alt og alle, der ikke lige rammer målgruppen. SK må konstatere, at der indledes flere og flere sager, hvor medlemmer står til afsked af årsager, der indtil for nylig ikke havde den virkning. Nu kan fyring af nogle konstabler jo ikke tilvejebringe bare i nærheden af de 2,7 mia. kr., som forsvaret er blevet stillet i udsigt at skulle spare frem til Nej, men her er noget overskueligt, en overskuelig lønsum, en overskuelig gruppe osv. Senest har konsulentfirmaet McKinsey lavet en analyserapport af det danske forsvar. Analysen skal bruges som grundlag for de politiske forhandlinger, der i løbet af 2012 skal resultere i en besparelse af forsvarsudgifterne med 2,7 milliarder kroner fra En rapport hvor også lønniveauet er blevet gransket. Fra 2005 til 2010 er lønnen steget med syv procent i faste priser, når der korrigeres for sammensætningen af medarbejderne, og det er mere end i staten som helhed. Særligt de militært ansatte har fået mere i lønningsposen. Derfor foreslås det at ansætte flere civile og afskaffe og stramme op på udbetaling af tillæg og andre ydelser. SK hører gerne fra medlemmer der har fået syv procent eller mere i lønningsposen de seneste 5-7 år, for samme arbejde. Stillinger spares væk Tværtimod hører SK fra flere sider, at der er sparet stillinger væk, som bevirker at alle nu skal arbejde nærmest i døgndrift. Der er mange tilkendegivelser fra konstabler, der går vagt mere end 24 timer i træk, selvom det strider mod arbejdsmiljølovens regler Læs mere Investeringer i arbejdsmiljø og sikkerhed lønner sig Der er foretaget mange undersøgelser på området, se mere i artiklen om arbejdsmiljø på side 10. Og her: kommer dobbelt tilbage om hviletid. SK har kendskab til sager, der klokkeklart går imod lovgivningen, men da ingen vil stå frem, kan SK ikke dokumentere dette. Jeg forstår godt, at man ikke vil stå frem, for det er jo ikke ligefrem karriereskabende at komme med kritik, uanset hvor berettiget den er. Det ser ud til at Forsvaret har indført management by fear, som er udbredt i den knapt så oplyste del af verden. Det er almindeligt anerkendt, at investeringer i sikkerhed og arbejdsmiljø giver kroner direkte på bundlinjen. Hvorfor praktiserer Forsvaret ikke dette? Når nu det civile erhvervsliv kan? Pas på jer selv derude, der er ikke andre der gør det! 4

5 SK info FKKF og SK i tættere samarbejde Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening, FKKF, har anmodet om at blive optaget i SK som forening fra 1. januar SK og FKKF har gennem længere tid haft et tæt og udbytterigt samarbejde, hvilket vil kunne udvides yderligere ved optagelse af FKKF i SK. Bestyrelsen i SK behandlede på bestyrelsesmødet midt i september henvendelsen fra FKKF. En udvidelse af de tætte relationer vil efter bestyrelsens umiddelbare vurdering være en fordel for begge foreninger, da der vil være tale om store synergieffekter både på sekretariatsplan og politisk. Bestyrelsen i SK besluttede at imødekomme ansøgningen og iværksætter det forberedende arbejde som for eksempel udfærdigelse af forslag til ændring af vedtægter og afklaring af de nærmere juridiske aspekter forbundet med optagelse af FKKF som selvstændig gruppe i SK som for eksempel mindretalssikring og allokering af bestyrelsesposter til FKKF. Alle vedtægtsændringer mv. skal godkendes på SKs kongres, der afholdes torsdag 7. februar kl i Marinestuen på Holmen, København. Uændret kontingent også i 2013 Bestyrelsen i SK besluttede på sit seneste bestyrelsesmøde at fastholde kontingentsatserne uændrede også i Den absolut konkurrencedygtige kontingentsats for en marinekonstabel er derfor uændret på 375 kr. pr. måned. Lave omkostninger Kontingentsatserne kan blandt andet holdes uændrede i kraft af SKs lave administrationsomkostninger. SK er medlem af CO-Søfart, Danmarks største maritime faglige organisation, og har også kontorfællesskab med CO-Sea. Her har SK adgang til husets administrative og faglige kompetencer indenfor for f. eks. sagsbehandling og jura. hanh BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING Mange veje til medlemsskab - brug en af dem Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemsskab af SK gældende pr. 1. januar 2012 samt i 2013 oplyst pr. md. Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formular på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) Indtil udnævnelse til marinekonstabel Efter udnævnelse til marinekonstabel Seniorordning* 0 kr. 150 kr. 375 kr. 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemsskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening marinekonstabelgruppens fagforening 5

6 Tamburkorpsets nye støvler er samme model som før men med en stødabsorberende bund. En væsentlig forbedring sammenlignet med bundene i støvlerne, som vi skrev om i SKnyt 3 tidligere i år. Foto: Søren Frederiksen Nye sko til Tamburkorpset I SKnyt 3 i år fortalte vi om Tamburkorpsets støvler med jernbeslag og de fysiske skavanker støvlerne gav. af Søren Frederiksen, forretningsfører Siden da er der sket noget endog meget positivt for konstablerne ved Tamburkorpset. En sag der viser et eksemplarisk samarbejde på gulvet på tværs af organisationerne, og at det nytter at være vedholdende hvis der skal ske noget. Medlemmerne af Tamburkorpset (TKP) har fået nye støvler. Støvler der er gode at gå i, støvler der er bløde og behagelige. I det hele taget støvler der kan bruges. Støvlerne er samme model som tidligere, men med en anden bund. Bunden er opbygget af tre lag, hvoraf det midterste er en membran, som er stødabsorberende. I forbindelse med introduktionen af de nye støvler overfor SKnyt har flere medlemmer af TKP udtalt sig positivt. fortsætter næste side Samarbejdets kunst SK har ved flere lejligheder påpeget det dårlige arbejdsmiljø og samarbejde i visse dele af Forsvaret. Nogle steder er det endog meget vanskeligt at få et både godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø op at stå, for ikke at tale om at få det til at fungere i hverdagen. At det ikke altid er negativt vidner samarbejdet mellem talsmændene ved Tamburkorpset om. SK vil gerne på denne plads hylde det gode samarbejde, der eksisterer mellem de tre talsmænd ved Tamburkorpset. CS tillidsrepræsentanten, SK Talsmanden og SK Arbejdsmiljørepræsentanten. De tre har i sandhed vist hvordan man samarbejder, når viljen er til stede. Altid er de vidende om hvad der foregår. Altid er de lydhøre overfor hinanden. Altid er de til stede for hinanden. Altid har de respekt for hinanden. Det er SK bekendt, at der sættes pris på disse samarbejdsevner mellem De 3 hos ledelsen. Derfor vil SK også gerne på denne plads hylde det gode samarbejde, der nu foregår ved Tamburkorpset mellem alle involverede parter. Et samarbejde der forhåbentlig er vedvarende. 6

7 Pligtig afgangsalder og pensionsbidrag SK info Efter flere henvendelser, på baggrund af artiklen Pensionstillæg tjek din lønseddel side 7 i SKnyt , tydeliggør vi her, hvordan det hænger sammen. af Søren Frederiksen CFU-forliget fastslår, at der afsættes en pulje på 6 mio. kr. årligt til CS-aftaleområdet, som gælder for alle konstabler, sergenter og mekanikere, uanset hvilken forening man er medlem af. CFU er det organ der forhandler løn og andre vilkår for hele statens område, bl.a. ansatte i Søværnet. Det er altså CFU der har forhandlet de 6 mio. kr. hjem. Der er aftalt en særlig pensionsindbetaling til tjenestemænd, som er omfattet af den højere pligtige afgangsalder, vedtaget af Folketinget, og som ikke har mulighed for yderligere optjening af tjenestemandspensionsår ud over de maksimale 37 år. Fra 2011 vil der hos medarbejdere under CS-aftaleområdet ske en månedlig indbetaling på en særlig konto i CS FONDE. Indbetalingen kan ses på lønsedlen under lønkode Beløbets størrelse afhænger af den pligtige afgangsalder. Skema med oversigt over beløbenes størrelser i forhold til alder ligger under "Nyheder" på SKs hjemmeside. Find det på: - under SK s faneblad fortsat fra forrige side -Jeg har ikke haft smerter i knæ eller fødder siden vi tog de nye støvler i brug. Ikke som før, hvor der var virkning hele dagen, siger således én fra Tamburkorpset. SK talsmand Malte Henningsen udtaler: -Det glæder mig at problemet med vores fodtøj synes at være løst, efter en lang og sej gang i systemet. Også jeg har mærket en forbedring, de umiddelbare smerter jeg havde før i tiden efter brug af støvlerne er væk. SK PÅ INTERNETTET Nyheder Praktisk info SKnyt... og meget mere Skal gås til Nu skal de nye støvler så gås til, så alle igen kan nyde den gode musik med god samvittighed. Sagen viser med al ønskelig tydelighed, at det nytter at være vedholdende, når det er relevante problemer, der tages op. Problemer der i enhver henseende er til skade for de ansatte og forsvaret som arbejdsgiver. Det viser også at det gode samarbejde på tværs af organisationerne, her praktiseret ved de tre talsmænd ved TKP, er af afgørende betydning for et godt resultat. SK ønsker medlemmer af Tamburkorpset tillykke med de nye støvler. Pas på jer selv derude, I er de bedste til det Find det under SKs faneblad på SK er en del af CO-Sea Danmarks største maritime faglige organisation Søværnets Konstabelforening marinekonstabelgruppens fagforening 7

8 SAMMENHOLD BETALER SIG Attraktive forsikringer til dig der er med på holdet Hvis du er medlem af en organisation, der har en aftale med Tjenestemændenes Forsikring, kan du få adgang til gode forsikringer. Vi skilter ikke med, at prisen er lav. Selvfølgelig er den det, når du er med på holdet. Du er godt dækket ind og får god service, hvis du får brug for din forsikring. Måske er det derfor, at vi har Danmarks mest tilfredse forsikringskunder. Scan koden og få et godt tilbud - eller ring

9 SKnyt august årgang nummer 4 Runde dage december år 20. december Emil S. Schrøder København N Nyt om navne Jubilæum 40 år i Søværnet 18. oktober Marinespecialist Henning Jensen Idestrup 25 år i Søværnet 12. oktober Marinespecialist Jannik Torbjørn Larsen Nyborg 13. oktober Marinespecialist Henrik Pedersen Korsør 13. oktober Marinespecialist Claus Christensen Thiel Sæby 19. oktober Marinespecialist Ingemann Stig Nielsen Fårevejle 1. november Marinespecialist Kenneth Nielsen Frederikshavn 19. november Marinespecialist Brian Hermann Hansen Birkerød Udnævnte korporaler Fredag 28. september blev SK-medlemmerne Anders Kofoed Drejer fra Maritimt Overvågningscenter Syd og Tommy Gantzel Bendixen fra 'Iver Huitfeld' udnævnt Vinder af bogkonkurrence Den heldige vinder af bogkonkurrencen, som vi bragte i SKnyt 4 er: Michael Madsen Vemmelev Vi sender præmien, bogen Cirkus Marinen, og ønsker god læselyst. Anders Kofoed Drejer fra MOCS (tv) og Tommy Gantzel Bendixen fra Iver Huitfeldt ved udnævnelsen sidst i september. Foto: Privat til korporaler. Udnævnelsen fulgte efter afslutning af uddannelsen på korporalhold SK ønsker de nye korporaler tillykke med udnævnelsen. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

10 TEMA 2012 Arbejdsmiljø Invester én krone og få to igen af Søren Frederiksen, forretningsfører Giv lyd Sekretariat og redaktion sætter i interviews og artikler i år fokus på arbejdsmiljøet. Vi bringer artiklerne om de gode eksempler, hvor arbejdsmiljøet er i top - og ja, fortæller også om eksemplerne, hvor der er plads til forbedringer. Ring, mail eller skriv til os. telefon: mail: Ny international undersøgelse viser, at når en virksomhed investerer en krone i arbejdsmiljø, så kan den forvente at få et dobbelt så stort afkast retur. Danske undersøgelser har tidligere påvist tilsvarende effekt. Kampagnen skal gøre topledere opmærksomme på, at investeringer i arbejdsmiljø er en god forretning. Bag kampagnen står bl.a. DI, CO-industri og Lederne, der arbejder sammen i I-BAR, Industriens Branchearbejdsmiljøråd. ISSA, International Social Security Association, har gennemført en stor undersøgelse på tværs af lande og brancher. Undersøgelsen dokumenterer, at for hver krone investeret i arbejdsmiljø kan virksomhederne forvente at få et økonomisk afkast på 2,2 kroner retur. Tidligere har danske undersøgelser fra bl.a. Videnscenter for Arbejdsmiljø, LO og COWI også peget på økonomiske fordele ved et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. COWI har beregnet, hvor store summer dårligt arbejdsmiljø koster virksomheder og samfundet i form af sygefravær. Og sygefraværet kan nedbringes med omkring 30 pct., hvis arbejdsmiljøet forbedres, så afdelingerne i en virksomhed med det dårligste arbejdsklima får et arbejdsmiljø på niveau med de afdelinger, hvor det er bedst. Det er dog først med den nye ISSA-undersøgelse lykkedes at sætte beløb på, hvor meget virksomhederne konkret kan forvente at tjene, når de investerer i arbejdsmiljøet. En kampagne fra I-BAR, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, skal gøre opmærksom på fordelene ved at investere i et godt arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø Vi oplever, at stadig flere virksomheder er opmærksomme på de store økonomiske gevinster, der kan opnås ved at arbejde bevidst med arbejdsmiljøet. Det vil vi gerne sætte fokus på med kampagnen, så endnu flere topledere, virksomheder og medarbejdere kan få glæde af fordelene ved at investere i et godt arbejdsmiljø i bred forstand. Det gælder ikke blot de fysiske vilkår Kilde:http://avisen.dk/ritzauinfo/investeringer-i-godt-arbejdsmiljoe-kommer-dobbelt-ti_ aspx 10

11 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK-medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. som korrekt belysning, god udluftning og ergonomiske arbejdsstillinger. Det handler også om det psykiske arbejdsmiljø, fortæller Kenneth Bergen, formand for I-BAR. Data viser, at det psykiske arbejdsmiljø som fx at have indflydelse på at tilrettelægge egne arbejdsforhold har en langt større økonomisk betydning, end vi til daglig tilskriver det. En dansk rapport viser eksempelvis, at helt op til 30 % af sygefraværet på virksomhederne kan fjernes ved at forbedre arbejdsmiljøet. Den viden ønsker vi at dele med danske virksomhedsledere. Tydeligere kan det vist ikke siges. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. God arbejdslyst derude Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 11

12 NEDTÆLLING PÅ Grønlands Kommando er under afvikling. Torsdag 1. november er Grønlands Kommando fortid og et nyt kapitel begyndt med åbningen af Arktisk Kommando i Nuuk. SKnyt besøgte Grønnedal og Grønlands Kommando den sidste uge i august for at indfange et øjebliksbillede af arbejdet, livet og tankerne i Grønnedal, hvor nedlukningen er i gang. Sidste kapitel af kommandoens godt 60 årige historie er ved at blive skrevet. Om få år er alt måske revet ned. 12 NEDTÆLLING PÅ

13 GRØNLANDS KOMMANDO sidst i august måneder før lukning Ekstraopgaverne for de 60 ansatte på Grønlands Kommando er omfattende disse dage sidst i august, hvor SKnyt er på besøg. Nedlukning af Grønnedal og opbygning af Arktisk Komando er to omfattende projekter, som medarbejderne varetager samtidig med, at det daglige arbejde på kommandoen også skal passes. Familierne er for størstedelens vedkommende flyttet fra området. De er rykket enten til Nuuk eller hjem til Danmark. Dermed er antallet af beboere i Grønnedal mere end halvveret fra de ca. 150 til knapt 70. Afviklingen sætter sit præg på alt. Ringbind tømmes, kasser pakkes og hylder ryddes. Pakkede containere udskibes fra havnen og fragtes til enten Danmark eller Nuuk om bord på RALs skibe. Uvis fremtid Afviklingen er en anseelig ekstra opgave oven i det daglige arbejde. Og kontorerne i den blå administrationsbygning på skråningen mod havnen har været bemandet til ud på de små timer mange aftener de seneste måneder. Her har et helt tredje projekt også trukket timer. Afklaring, udredning og oplistning af fakta i forhold til overdragelse af området til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, FBE. Fremtiden for de, der skal overgå til Arktisk Kommando og flytte til Nuuk er klar. Men for en stor gruppe af ansatte er fremtiden under SKnyt's besøg fortsat uafklaret. Uvisheden giver spekulationer. Ikke kun for den enkelte, der måske står uden job om to måneder, men også hos FBE, der 1. november overtager ansvaret for driften af antenneparken i Grønnedal. Antenneparken er Arktisk Kommandos kommunikationsmæssige hovedpulsåre. Driften af antenneparken kræver en driftbemanding i Grønnedal på ca. otte mand. Vel at mærke otte mand, der ved, hvad der kræves for at holde antenneparken kørende og hvad det betyder at leve afsondret for omverdenen. Ansættelsen af de syv til otte nøglepersoner var i slutningen af august - to måneder før deadline - ikke på plads. En kilde til usikkerhed og mange spekulationer. Artiklerne på de følgene sider følges på side 18 op af et "Efterskrift", hvor SKnyt primo oktober har samlet op på status. tekst & foto Hanne Hansen Fakta 31. oktober Grønlands Kommando og Færøernes Kommando lukker 1. november Arktisk Kommando i Nuuk overtager - og åbner. 1. november Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, FBE, overtager bygninger og installationer på Grønlands Kommando i Grønnedal samt ansvaret for driften af antenneparken, som Arktisk Kommando er afhængig af, indtil en ny er etableret andet steds - evt. i Nuuk. Sælges eller nedrives Lykkes det ikke at finde en køber til bygninger og installationer i Grønnedal, skal alt rives ned og fjernes. Ansvaret ligger hos FBE. Morgenmøde på Grønlands Kommando. Cheferne for de enkelte afdelinger samles til en gennemgang af døgnets seneste hændelser, fartøjernes placering og aktiviteter samt agendaen for de kommende døgn. Samtidig udveksles status på de mange aktiviteter i forbindelse med nedlukningen. "Halv tolv" kaldes bebyggelsen med træhusene i klare farver. Om få år kan de ligesom alle bygninger på Grønlands Kommando være revet ned og fjernet, hvis der ikke findes en køber til hele området. GRØNLANDS KOMMANDO 13

14 Inspektionskutteren 'Tulugaq' på vej ind til havnen ved Grønlands Kommando. Et år i ekstraopgavernes tegn -Folk har ligget vandret i alle afdelinger, siger orlogskaptajan Michael Hjorth om arbejdsindsatsen på Grønlands Kommando gennem det seneste år. -Her ydes en meget stor ekstraindsats, tilføjer Michael Hjorth om arbejdet med at virkeliggøre den politiske beslutning om etablering af Arktisk Kommando i Nuuk og dermed lukning af Grønlands Kommando. -Vi ser fremad og indstiller os på den nye tilværelse. Men det er med blandede følelser, vi har udført det omfattende forberedende arbejde forud for nedbygningen her i Grønnedal. Det er et kapitel, der slutter, siger han. Processerne er detaljeret beskrevet i Business Cases, og arbejdet med henholdsvis Fakta Tre business cases Business Case 1 Oprettelsen af Arktisk Kommando Business Case 2 Nedbygningen af Grønlands Kommando Business Case 3 Drift af Grønnedal Et fjerde projekt er under forberedelse i regi af FBE Business Case 4 Nedbrydning og miljøoprydning flytningen til Nuuk og nedbygningen i Grønnedal er skarpt adskilte. Omfattende koordinering Foråret er gået med klargøring af både flytning og nedbygning. Omfattende og komplicerede projekter, der rækker vidt omkring i såvel Forsvaret som det omgivende samfund i Grønland. Koordinering har været en anseelig opgave. Ansatte på Grønlands Kommando har aktivt medvirket i udfærdigelsen af de tre business cases, der er fundamentet for de igangværende forandringer. Orlogskaptajn Michael Hjorth, chef for Operationsafdelingen på Grønlands Kommando. Af de 60 ansatte på Grønlands Kommando flytter 33 med til Nuuk - heriblandt også Michael Hjorth. -Den kultur, vi tager med os her fra er god. Grønlands Kommando består af velmotiverede medarbejdere, og det er mit håb, at den gode kultur flytter med, siger Michael Hjorth og fortsætter: -Desværre har vi ikke haft tid til at arbejde med forandringsledelse. Det ville have været oplagt, men tiden har simpelthen ikke været til det. Michael Hjorth er chef for Operationsafdelingen, men har under SKnyts besøg sidst i august også kommandoen i Grønnedal, idet chefen for Grønlands Kommando, admiral Henrik Kudsk, er på sejlads med statsminister Helle Thorning-Schmidt og stabschefen Michael Mouritsen er til møder i Danmark. Michael Hjorth håber, at de ansættelsesmæssige vilkår for den nødvendige dvalebemanding i Grønnedal meget hurtigt falder på plads med FPT. -Det burde have været på plads for længe siden. Beslutningen om, at antenneparken skal køre til og med første kvartal af 2014, er truffet og for de medarbejdere, det berører, er det en frustrerende situation, bemærker Michael Hjorth. tekst & foto Hanne Hansen 14 NEDTÆLLING PÅ

15 FBE overtager drift og ansvar Fortsat drift af antenneparken er det primære for FBE, der står overfor at tage over i Grønnedal. Orlogskaptajn Steen Christensen fra FBE har siden medio august været i Grønnedal for at få overblik og sætte sig ind i systemerne. Grønlands Kommando i Grønnedal er en selvforsynende by med egen vandforsyning, elværk og varmeværk foruden vejanlæg, og havnefaciliteter. Udgiften til årlig drift alene er anslået til mellem mio. kr. -Den primære opgave er antenneparken. Alt andet er sekundært, slår orlogskaptajn Steen Christensen fra Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste,FBE, fast. Han ankom midt i august til Grønnedal for at få indsigt i alle systemer og overblik over opgavens omfang for at være klar til overtagelse af driften 1. november. Udfordringer uden manual Opgaven, han er landet midt i, er uden fortilfælde, og der ligger ikke en manual i skuffen for, hvordan en hel by drives og derefter afvikles. Men det passer ham godt. -Problemløsning i sådan lidt kaos-lignende tilstande, trives jeg godt med, siger Steen Christensen, der har både operativ og teknisk baggrund. Jobbet er som skræddersyet til ham, mener han. -Det er en kompliceret, men meget konkret driftopgave, bemærker Steen Christensen og fortsætter: -Men driften er helt afhængig af, at vi får en bemanding af folk, der ved, hvad det her går ud på. Nogen der ved, hvad det vil sige at være afsondret her og kunne klare alle opgaver lige fra snerydning til reparationer af el-systemer. Vi skal efter 1. november kunne klare os selv. Steen Christensen lægger ikke skjul på, at den fortsatte uløste mandskabssituation under SKnyts besøg sidst i august nærmer sig et stressmoment. Flere af de, der oprindeligt var udset til opgaverne og også gerne ville, er ikke mere til rådighed, da de på grund af de uafklarede ansættelsesforhold er rejst til andre job. Ud af oprindeligt syv mand er tre tilbage. -Lige nu og her er driften i fokus. Og det er som det ser ud i denne uge et spil med flere ukendte faktorer, siger Steen Christensen og tilføjer: -Afviklingen og evt. nedbrydningen med efterfølgende miljøoprydning, det begynder vi at kigge på efter 1. november. tekst & foto Hanne Hansen -Jeg elsker naturen og selv om vi vil blive meget isolerede her, når kommandoen er lukket, så bliver jeg meget gerne, siger tømrer Jan V. Eriksen Jeg bliver her gerne Aldrig i sit 37-årige arbejdsliv i Søværnet har tømrer Jan V. Eriksen været så usikker på sit job, som her i denne sidste uge i august, hvor SKnyt er på besøg på Grønlands Kommando. -Jeg er blevet spurgt, om jeg vil blive her og indgå i driftbemanding efter 1. november. Det vil jeg gerne, men ansættelsesforholdet er slet ikke på plads med FPT, siger Jan V. Eriksen og fortsætter: -Det er en underlig fornemmelse, og jeg må indrømme, at jeg føler mig svigtet. Beklagelser hører ikke til det, han hyppigst beskæftiger sig med. Men situationen, som den ser ud i skrivende stund for ham, er slet ikke tilfredsstillende, og han har indstillet sig på, at han må rejse til Danmark sidst i oktober sammen med de øvrige, der skal forlade Grønnedal. Til december fylder han 58 og var, da han for tre år siden kom til Grønnedal, lovet job der, indtil han skulle pensioneres. -Det er svært. Jeg elsker naturen og trives virkelig med både job og omgivelser. Og jeg er helt indstillet på den meget isolerede tilværelse, der venter efter 1. november. Jeg ville helst blive, men er på den anden side nødt til at sikre mig selv. Tiden er ved at løbe ud, siger han. hanh GRØNLANDS KOMMANDO 15

16 Uden friskvarer som for eksempel salat kræver det lidt trylleri at lave smørrebrød. En udfordring, som leder af Kostforplejningen, kok Michael Albæk Jensen, synes er helt fin. Uvished i Kostforplejningen I Kostforplejningen mærkes nedbygningen i Grønnedal i mere end én forstand. Fremtiden er uvis for lederen af kostforplejningen, kok Michael Albæk Jensen, der ikke ved, hvad han skal efter 1. november. Og i takt med at antallet af indbyggere er reduceret fra 150 til knapt 70 er der også tilsvarende færre, der spiser i messen og færre handlende i Kostudsalget. -Vi er i gang med drosle det hele ned, siger Michael Albæk Jensen, der er ansvarlig for økonomi og drift i afdelingen. Han har været på Grønlands Kommando siden 2009 og har ubetinget været rigtig glad for jobbet. At han her sidst i august 2012 står uden afklaring af fremtiden er dog et irritationsmoment. -Men jeg har aldrig været bange for at hoppe ud i noget. Jeg lærer gerne nyt, siger han, mens han er i fuld gang med anretningen af flere fade med smørrebrød. Kollegaen i kabyssen, kok Lasse Brønager, sigter efter Grønnedal mod en tilværelse som elektriker i det civile. Han håber på at komme i gang med uddannelsen til marts. -Forsvaret er ikke det mest spændende mere med besparelser, siger Lasse Brønager og tilføjer: -Jeg vil meget gerne ud af systemet, men lige nu - ja, da ved jeg ingenting. Jeg kan ikke få nogen klar besked. En afklaring af fremtiden står således højt på ønskesedlen i Kostforplejningen. tekst & foto Hanne Hansen Kok Lasse Brønager satser på en uddannelse til elektriker og en fremtid uden for Forsvaret. Varesortimentet er under neddrosling i Kostudsalget. Her ekspederer Søs Lamhauge ved kassen Line Sanberg, MOKS, og Nicole Lund (th). Nedlukning gav uventet chance Skiftende læger i infirmeriet er ikke optimalt for de ansatte på Grønlands Kommando. Men for reservelæge af 2. grad, Mette Nagstrup Hermansen, har nedlukningen betydet uventede oplevelser og erfaring, da den faste læge for et halvt år siden rejste til Danmark til Reservelæge af 2. grad Mette Nagstrup Hermansen. en fast stilling. Det gav mulighed for, at hun i en måned som afløser varetog hvervet i sensommeren. -Jeg er så positivt overrasket over den måde, jeg er blevet taget imod på. Her er et fantastisk sammenhold, siger Mette Nagstrup Hermansen, der tidligere i år har gjort tjeneste om bord på henholdsvis 'Absalon' og 'Hvidbjørnen'. hanh 16 NEDTÆLLING PÅ

17 Kommuneskolen med solfangerne står tom, mens kun tre børn har god plads i børnehaven i den fem år gamle, gule bygning til højre. Farvel til skole og kommunekontor Skolen er tom og kun tre børn er tilbage i børnehaven Bamse-Mut. Kommunens afdelingskontor er under afvikling. -Det er sørgeligt at kigge på, bemærker Karen Hansen, leder af Sermersooq Kommunes afdelingskontor i Grønnedal. Hendes kommentar gælder skolen og de nu tomme lokaler og gange. 15. juni havde tre lærere og på det tidspunkt 11 elever sidste skoledag. Siden har bygningen med alle faciliteter og fritidsordning i kælderen stået tom. -Vi har tilbragt en tredjedel af vores liv her. Det seneste år har været hårdt, synes jeg. Alt lige nu er præget af afsked. Afsked med kolleger, afsked med forældre, borgere, Karen Hansen, leder af Sermersooq Kommunes afdelingskontor i Grønnedal. Selv forlader hun også Grønnedal for at rykke til kommunekontoret i Nuuk. børn og for manges vedkommende også gode venner, siger hun. Afdelingskontoret, som Karen Hansen er ved at lukke ned, har varetaget borgerservice, lønninger, bogholderi, skatteadministration og folkeregister. Ligesom administration af jagten på rensdyr og moskusokser til henholdsvis trofæ, fritid og erhverv er en del af hendes arbejde. Alt flytter - ligesom Karen Hansen - til hovedkontoret i Nuuk. Alt præget af afsked Tom er også byrådssalen i bygningen, der tidligere var rådhus i den daværende Ivittuut Kommune. Det er med vemod i stemmen Karen Hansen viser rundt i lokalerne, som for hendes eget vedkommende snart også er fortid. 1. november begynder hun på kommunekontoret i Nuuk. Og hun ser frem til igen at få kolleger efter at have været alene på kontoret i Grønnedal i tre måneder. Karen Hansen og hendes familie kom til Grønnedal i tekst & foto Hanne Hansen De tre børn i bønehaven Bamse-Mut har god plads at røre sig på i den kun fem år gamle bygning. I foråret var der 14 børn i alt. Yderst til højre er Magnus på tre i gang med at bage sammen med pædagogmedhjælper Stine Jørgensen. Imens tegner pædagog i vuggestuen Adriana Moreira med Martha på to år og Lærke forrest på knapt et år. GRØNLANDS KOMMANDO 17

18 Ville ikke til - er her end Efterskrift til artiklerne om Grønlands Kommando Ved redaktionens slutning først i oktober er flere væsentlige detaljer i Grønnedal faldet på plads. En afklaring af den fremtidige bemanding er tæt på. tekst & foto Hanne Hansen -Jeg er rigtig glad. Jeg får lov til at blive her som én af de syv i driftbemandingen efter 1. november og indtil udløbet af 2014, lyder det fra tømrer Jan V. Eriksen, der i artiklen på side 15 fortæller om sin usikre fremtid, som den så ud, da SKnyt sidst i august var på besøg. Nu en måned senere, er der til gengæld sket en udvikling i den positive retning, fortæller han, og det er han meget tilfreds med. -Det bliver en meget spændende opgave at være med til, selv om vi godt nok bliver meget isolerede. Men jeg må indrømme, at det for mig faktisk er noget af det, jeg ser frem til at prøve, fortæller Jan V. Eriksen. Driftopgave med udfordringer Driftopgaven af antenneparken tager også form for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, og orlogskaptajn Steen Christensen er her en måned senere tilfreds med udviklingen. -Der er afklaring med hensyn til bemandingen, og vi får nogle rigtig gode folk, siger Steen Christensen og tilføjer: -Det er altafgørende, at driftopgaven af antenneparken løses. Og det bliver den med de syv mand, der nu er ansat. -Vi har som sagt ikke nogen manual at slå op i, for den her opgave har ingen stået med før. Men jeg er helt overbevist om, at vi finder løsningerne undervejs, siger Steen Christensen. Til september næste år er det 40 år siden John "Arsuk" Rasmussen kom til Grønnedal som værnepligtig. Den gang blev han tvunget herop imod sin vilje. Nu bliver han her - også når Grønlands Kommando er flyttet og kommunens afdelingskontor lukker. tekst & foto Hanne Hansen -I niende måned 1973 kom jeg herop. Tvunget. For jeg ville ikke og jeg havde prøvet alt for at slippe, fortæller John "Arsuk" Rasmussen. Det borgerlige efternavn, Rasmussen, er det de færreste, der i dag kender. Til gengæld ved temmelig mange, hvem John "Arsuk" er. Tilnavnet fik han, fordi han i en årrække boede i bygden Arsuk, der ligger en lille times sejlads fra Grønnedal. Og fra Arsuk vendte han så tilbage til Grønnedal som ansat ved kommunen først i 90'erne. Den korte version af historien om John "Arsuk" er velkendt også langt uden for Grønlands farvande. Mange har hørt om den værnepligtige, der forsøgte samtlige krumspring for at undgå at komme til Grønlands Kommando i Grønnedal - for så at blive der i nu snart 40 år. Den sandfærdige udgave af historien er dog mere nuanceret. For John "Arsuk" har i flere omgange været væk fra Grønlands Kommando og Grønnedal. Tilknytningen til Grønland har dog altid været intakt. At det skulle gå sådan ville den trodsige, unge 18 NEDTÆLLING PÅ

19 SKnyt august årgang nummer 4 Grønnedal nu 39 år efter mand, der først i 70'erne stod til session, have forsvoret. Tvunget til Grønland John "Arsuk" fortæller, at han havde trukket et nummer, der sendte ham direkte til ingeniørtropperne. -Det ville jeg ikke. Det var helt sikkert. Så ville jeg hellere være militærnægter, fortæller han og fortsætter: -Nå, så hørte jeg et eller andet sted i rummet, at nogen råbte 'Søværnet'. Jeg skyndte mig at sige 'tak'. At han var hurtig til at takke ja, skyldtes ikke, at han havde et bankende hjerte for Søværnet. Næ, forklaringen var, at han forudså, at i Søværnet kunne han komme i u-bådene. Ikke fordi han var vild med u-både, men fordi han vidste, at de ved defekt skulle repareres på Orlogsværftet. Og derfra havde han kun ti minutter hjem til sine forældre på Østerbro. -Ja, og tyve minutter til kæresten, smiler han. Det blev dog ikke til hverken hyppige besøg hos forældrene eller noget længerevarende forhold til kæresten. -Til mønstring annoncerede de 'næste frivillige til Grønland' - og ja, så blev mit nummer råbt op. Og jeg brokkede mig. Det kan jeg love for, jeg gjorde. Men det hjalp ikke, fortæller han. Grønland gik i blodet John Rasmussen ankom således som 21- årig til Grønnedal i september 1973 for at aftjene sin 12 måneders værnepligt. John "Arsuk" Rasmussen vender først retur til Danmark, når fysikken ikke mere kan holde til livet i Grønnedal. -Jeg blev jo så bidt af det heroppe, bemærker han og sender blikket mod fjeldsiderne, der flankerer fjorden. -Området, naturen - ja, det hele. Her har hver eneste årstid og hver en lille krog sin charme. Jeg bliver aldrig træt af det, bemærker han. At Grønland gik ham direkte i blodet erkendte han hurtigt og søgte derfor om kontraktansættelse og fik det. Kontrakten fik forældrene ikke noget at vide om i første omgang. John "Arsuk" er enebarn, men da han endelig fortalte dem om forlængelsen af hans tilværelse i Grønland, havde de det nok allerede på fornemmelsen. Og det blev ikke meget, de herefter kom til at se til deres søn. John "Arsuk" har ikke overrendt Danmark. Sidst han var i landet var til hans mors begravelse for nu - vistnok - syv år siden. Med kontraktansættelsen fortsatte John som konstabel. Men efter en del år sagde han op i Grønnedal og rykkede til Julianehåb. Han havde i mellemtiden under et kursusophold i Danmark mødt Anni og var blevet forlovet. Anni kom fra nabobygden Arsuk, og tiden var inde for John til at prøve kræfter med andet end Grønlands Kommando. fortsætter næste side Grønlands Kommando set fra fjorden. Helt ude til højre i billedet er beboelseshusene 'Halv Tolv" og kommunens bebyggelse. GRØNLANDS KOMMANDO 19

20 fortsat fra side 19 Det blev blandt andet til flere år om bord på en sandsuger i grønlandske farvande, inden han og Anni slog sig ned i Arsuk, da bygden manglede én til at passe elværket. Det kombinerede han med jobbet som selvstændig smed - og tilnavnet "Arsuk" blev en realitet. Når faciliteterne hjemme på værkstedet i Arsuk ikke slog til, lånte han værkstedet ved kryolitminen i Ivittuut. Og det skete, at Grønlands Kommando havde brug for, at smeden fra Arsuk kom forbi. I 1993/1994 vendte han endegyldigt tilbage til Grønnedal, men denne gang som ansat i teknisk afdeling hos den daværende Ivittuut Kommune. Opgaverne, der favner fra renovation over snerydning til alskens vvs og tekniske udfordringer har han fortsat, selv om kommunen nu er nedlagt og området en del af Sermersooq Kommune. Sten og mineraler En spirende interesse for sten og mineraler tog for en halv snes år siden fart for John "Arsuk", da han kom i kontakt med geolog og forfatter Bjarne Ljungdal, formand for Grønlands Stenklub. Interessen har uden at overdrive udviklet sig til en lidenskab. Det er ingen tilfældighed, at John "Arsuk" benævner Bjarne Ljungdal som "min far" og han skjuler dårligt sin begejstring, når han viser rundt på Ivituut Mine- og Mineralmuseum, hvor han har bijob som kustode. Når Grønlands Kommando 1. november er lukket ned og byen er tæt på at være affolket, så forbliver John "Arsuk" som kommunens mand på stedet og fortsætter som kustode på museet, der blev indviet for seks år siden. -Der skal jo være nogen til at passe på de her tossede sten, bemærker han og tilføjer, at krydstogtturister og andre, der kigger indenfor i Ivittuut naturligvis skal serviceres. Selv om museet ligger langt fra alfarvej, har tælleapparatet i år rundet tusinde besøgende. Betalende vel at mærke. For alle der arbejder i Grønnedal kigger bare inden for, når det passer. Fangruppe på Facebook Selv om John "Arsuk" i august passerede de 60 år, har han ingen planer om at gå på pension. -Nej da. Det er ikke planen, siger han og tilføjer, at han er meget, meget glad for, at Den forladte miniby Ivittuut er i dag rammen om et Mine- og Mineralmuseum. John "Arsuk" fortsætter som engageret guide og kustode i minebyen - også når alle andre har forladt Grønnedal. han får lov at fortsætte i kommunen og på museet. Nedlukningen af Grønnedal ønsker han ikke at kommentere slår han fast med et blik, der mere end antyder, at han ikke er begejstret ved udsigten. I messen har han som den eneste på Grønlands Kommando sin faste plads - humoristisk reserveret med et gult skilt. Og gennem de snart fire årtier i Grønland er John "Arsuk" kendt vidt og bredt. Det er trods alt de færreste beskåret at have fans, der tager initiativ til at oprette en fangruppe på Facebook. Det har John "Arsuk". Selv er han ikke hverken på mail eller Facebook men indrømmer gerne, at han er en smule stolt over at have fået hen ved et par hundrede fødselsdagshilsner via fangruppen på Facebook, der har op mod 250 medlemmer. -Det luner da, smiler han. At han bliver, hvor han er - i Grønnedal -, skal ingen være i tvivl om. -Og her bliver jeg, så længe fysikken kan klare det, konkluderer han. 20 NEDTÆLLING PÅ GRØNLANDS KOMMANDO

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 nummer 6 december 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 Arbejdsmiljø

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere