Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2"

Transkript

1 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen s. 18

2 Et barn er født! Fra 2. til 1. division side 20 STILLING GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ Udgivelser i 2011 og 2012 # Udkommer ca. 1. december Indlæg senest: 1. november # Udkommer ca. 1. marts Indlæg senest: 1. februar # Udkommer ca. 1. juni Indlæg senest: 8. maj # Udkommer ca. 1. september Indlæg senest: 1. august # Udkommer ca. 1. december Indlæg senest: 1. november Tekstindlæg sendes som mail eller som tekstdokument, fx.doc eller.rtf. Fotos sendes i.jpg-format og med beskrivelse af billedet fx navne på personer på billedet, hvornår billedet er taget og evt. hvem der har taget billedet. Tekst og fotos sendes til: Et barn er 9 måneder undervejs og således også dette barn. Netop nu er det trekvart år siden, at det første møde fandt sted i sognegården med henblik på at samle kræfter til at lave et fælles blad for hele Stilling-Gram. Det nye blad skulle afløse de mange forskellige foreningsblade, så man kunne få ét produkt, der indeholdt det hele. Samtidig har ønsket fra begyndelsen også været at et fællesblad kunne skabe en sammenhængskraft på tværs af byens mange forskellige foreninger og institutioner. Idéen har tidligere været oppe og vende, men først nu har tiden altså vist sig moden til også at gøre det. Skolen, kirken, SIF og Stilling-Gram Borgerforening er de bærende kræfter i foreningen, men uden erhvervslivets interesse i at annoncere, ville økonomien ikke hænge sammen. Heldigvis har alle taget godt imod henvendelsen om at tegne annoncer i bladet (på trods af at prisen er steget sammenlignet med SIF s priser), og vi håber på at få endnu flere med. Ønsket er, at dette blad bliver et lokalt opslagsværk, når man skal have fat i en håndværker eller anden forretningsdrivende, såvel som når man skal se, hvad der rører sig i byen. Et blad har også brug for læsere, og her har vi oplevet, at byen har henvendt sig i glæde over dette nye initiativ. Mange har henvendt sig med forslag til, hvad barnet skal hedde. Vinderen blev Tyge Strøm Hansen fra Gyldenmuld, der ramte plet med navnet TVÆRS. Tillykke til ham. Præmien er en ballontur over Stilling- Gram, men den tur kan desværre først virkeliggøres til foråret Navnet TVÆRS har en dobbelt betydning: Man kan gå på tværs og det er præcis det, dette blad skal gøre; binde byen sammen på kryds og tværs så nye møder mellem Stilling-Grams borgere kan finde sted, og man kan være på tværs. Den sidste betydning skal ikke indikere, at vi ønsker at skabe furore, men forstås som et udtryk for, at bladet gerne må være med til at få folk til at stoppe op og se engang mere samt skabe en frugtbar debat om emner, der vedkommer vores lokalsamfund, og den måde vi lever med hinanden på. Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen s. 18 Alle er velkomne til at henvende sig til redaktionen og skrive til bladet om stort og småt i en god tone. Bladet udkommer fire gange om året og modtager derfor ikke læserbreve, men oplysende indlæg til gavn for mange. Af de positive tilkendegivelser bestyrelsen har modtaget skal her også nævnes en donation på kr. fra den tidligere aktive forening Familietræf, der tilbage i 1992 arbejdede for at skabe et fællesskab i byen for børn og voksne. De har stadig haft nogle penge tilovers, som de har ventet på at kunne give til nogen med samme målgruppe og her er bestyrelsen for dette nye fællesblad altså blevet betænkt. Der skal lyde en stor TAK til Arne Pedersen for donationen. Når et barn kommer til verden, er det ikke kun forældrenes. Barnet er hele familiens gave, og som forældre må man således slippe sit barn fri, så det kan skabe relationer i mødet med den øvrige familie og venner og siden danne sit eget netværk. Det kan være svært, for som forældre er man sårbar overfor det, man har været med til at sætte i verden. Sårbar overfor hvilken kritik og bedømmelse af det, man måtte møde. Som bestyrelse og redaktion er vi overordentlig stolte af bladet TVÆRS. Med is i maven overgiver vi det i jeres hænder til jeres bedømmelse og varetægt. Vi håber, at I vil tage godt imod det og føle et medansvar for, at det vokser op og bliver til gavn og glæde for Stilling-Grams borgere at I således vil bidrage med aktiviteter og den gode historie samt henvende jer med eventuel ris og ros til bestyrelsen, de til enhver tid lydhøre forældre. Til sidst skal udråbes et TILLYKKE til os alle med TVÆRS gid at det må gå det vel i mange mange år. Af Lisbeth Kristensen, Redaktør på TVÆRS 2 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

3 STILLING GRAM PÅ #1 september 2011 tvaers.mollers.dk Indhold Stilling Skole 4 Velkommen til Ny Stilling Skole 6 Skal Stilling Skole nu have arbejdslørdag igen?!? 7 Kan du løbe hurtigere end vinden? Lokalportræt 18 SuperBrugsen Stilling en madbutik lidt ud over det sædvanlige Stilling Skole Stilling Kirke Stilling-Gram Kunstforening Kirkens Korshær Genbrug Stilling-Gram Borgerforening Stilling Idrætsforening Skiftesporet Børnehuset Bifrost Stilling Kirke 8 Byen brænder 10 Kommende aktiviteter i Stilling kirke og Sognegård 11 Stilling Juniorkor starter op 12 Konfirmander Gudstjenester og kontaktoplysninger 15 Praktiske oplysninger Stilling-Gram Kunstforening 15 Nyt i kunstforeningen Stilling idrætsforening 20 Håndboldoprykning fra 2. Divison til 1. Division damer 21 Velkommen til det første fælles blad for Stilling og omegn 22 Alpenspektakel i Stilling-hallen 23 CyclingParts Race Danmarks Højeste Motionscykelløb Stilling Fitness også for dig 25 Højsæson på tennisbanerne 25 Sif løbeklub socialt, sjovt og svedigt! 26 U11 pigefodbold delt 1. plads 26 U13 og U15 drenge i Hoorn, Holland 27 Gymnastik i stilling 2011/2012 Kirkens korshær 16 Frivillig i Kirkens korshær Skiftesporet 28 Hvad sker der i Stilling-Grams pensionistklub? Stilling-Gram Borgerforening 17 Genåbning af Stilling Station? Børnehuset Bifrost 30 Tillykke med det nye lokalblad Stilling / Gram på TVÆRS SEPTEMBER

4 Stilling Skole Tekst: Anne Graah / Fotos: Anne Graah Stilling Skoles ledelse Skoleleder Anne Graah Pædagogisk leder Mogens Christensen skanderborg.dk SFO-leder Søren Riemer Velkommen til Ny Stilling Skole Af Anne Graah Skoleleder, Stilling Skole Administrativ leder Anne-Mette Have Rasmussen skanderborg.dk Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter Formand Mette Krustrup Næstformand Søren Abildgaard Pedersen Claus Grønlund Martin Eskildsen Morten Fly Per Sloth Nielsen Mette Kræmmer Hjemmeside I som har børn på Stilling Skole ved hvor store forandringer skolen har gennemgået i skoleåret , og på mange måder kan man sige at vi i år har åbnet dørene til en Ny Stilling Skole. At skolen skal nyopfindes skyldes primært tre ting: Vi har sagt velkommen til næsten 70 nye elever i specialklasser og til 24 nye medarbejdere fra Virring Skole. Vi har pga. besparelser og nedlæggelse af 10. klasserne sagt farvel til ni medarbejdere, og vi har fået lov til at bygge om i skolens centrum. I foråret 2010 gik desuden den gamle skoleleder, Jørgen Gaarde, af for at blive borgmester i Skanderborg Kommune, og jeg fik lov til at overtage stillingen som skolens leder. Nye børn og voksne på skolen I efteråret 2010 besluttede Byrådet at nedlægge specialklasserne på Virring Skole og flytte dem til Stilling. På Virring Skole havde flere af specialklasserne klasseværelser i barakker, og da 10. klasserne samtidig blev nedlagt på Stilling Skole, fik vi lokaler i overskud. Det er en udfordring og et stort ansvar at overtage en specialklasserække, og som skoleleder har det været fantastisk at opleve den positive stemning der har været igennem hele året i forhold til overflytningen. Elever, forældre og medarbejdere har engageret sig i flytningen og i specialpædagogiske spørgsmål, og vi har haft flere vellykkede arrangementer hvor medarbejdere, forældre og elever har mødt hinanden Skolens indretning skal tilgodese den tidssvarende pædagogik som vi ønsker at fremme, og der skal være plads til både selvstændigt arbejde og til tværfaglige projektforløb. på kryds og tværs mellem Virring og Stilling Skole. Det er vigtigt at skabe en forståelse for vore nye elevers behov og at skabe forudsætninger for at mødet mellem almen- og specialområdet skal blive godt. Med hjælp fra elever, forældre og medarbejdere (ikke mindst pedellerne!) fik vi i foråret 2011 omorganiseret skolen for at give plads til og skabe gode rammer for alle vore nye elever. Vi har valgt at lade specialklasserne ligge blandt almenklasserne, og vi vil øve os i at blive gode til at arbejde på tværs af almen- og specialområdet. Jeg tænker at det er rigtig godt for Stilling Skole at vi har fået de nye elever, og jeg er sikker på at vi har meget at lære af hinanden. Økonomi Som på de fleste andre skoler, har økonomien fyldt meget på Stilling Skole i skoleåret 10-11, ikke mindst for skolebestyrelsen og skolens ledelse. Vi har haft mange og lange møder med hinanden og med kommunens økonomer, og vi har regnet - og regnet igen. I starten af 2011 var vi klar over at situationen var kritisk, og vi blev nødt til at se i øjnene at vi var tvunget til at skære i medarbejderantallet for at kunne overholde det tildelte budget. Foråret var derfor (meget) hårdt 4 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

5 for alle medarbejderne på skolen, men heldigvis er alle de forflyttede lærere blevet tilbudt arbejde på andre skoler i kommunen. Vi kommer ud af 2011 med et mindre underskud, men vi har lavet en handleplan der gør at vi i løbet af tre år indhenter underskuddet. Hvis der ikke kommer flere nedskæringer, så indebærer handleplanen ikke yderligere besparelser på skolen. Ombygning vi vil have rammer der indbyder til læring og giver oplevelser til alle sanser Skolens indretning skal tilgodese den tidssvarende pædagogik som vi ønsker at fremme, og der skal være plads til både selvstændigt arbejde og til tværfaglige projektforløb. Vi vil rigtig gerne opgradere vores brug af IKT (Informations og kommunikationsteknologi), og i fremtiden vil bøger i højere grad blive erstattet af digitale læremidler. Skolebestyrelsen er ved at udforme principper for hvordan eleverne kan medbringe bærbare computere i skolen, og skolens pædagogiske udvalg arbejder med at udvikle de pædagogiske principper som vi arbejder efter. I vores ombygning har vi valgt at prioritere skolens hjerte området ved kantinen og biblioteket. Vi har brudt en smal og mørk gang op og forvandlet området til et lyst og rummeligt fællesområde med trådløst netværk og en ny og større kantine. Det nye fællesområde vil kunne bruges både i undervisningen og i pauserne. I de kommende år vil vi fortsat have fokus på at opdatere de fysiske rammer både på et funktionelt og et æstetisk plan. Vores omgivelser påvirker vores trivsel, og god trivsel er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø for både børn og voksne. 8. årgangs drenge hjælper med at gøre klar til specialklasserne. Fredag d. 15. juni fejrede vi specialklasserne med kagemand, sang og med at sende 64 balloner op en for hver ny elev SEPTEMBER

6 Tekst: Anne Graah / Fotos: Anne Graah Af Anne Graah Skoleleder på Stilling Skole Skal Stilling Skole nu have arbejdslørdag igen?!? Det enkle svar er: Ja, det skal vi!, men jeg vil i denne lille artikel forsøge at sætte ord på hvorfor vi har, ikke bare en fælles arbejdsdag men også motions- og idrætsdag, koloni og mange andre fælles arrangementer med deltagelse af forældre. Opbygning af social kapital Lørdag den 9. april havde vi for første gang en fælles arbejdsdag på Stilling Skole med deltagelse af elever, forældre og medarbejdere. Rundt regnet var vi omkring 1000 mennesker (!) der hamrede, fejede, plantede, skrubbede og ikke mindst grinte sammen. Hvis en skole skal fungere optimalt, skal børnene trives og opleve at de er en del af et fællesskab. Det er derfor uhyre vigtigt at arbejde med at opbygge social kapital. Social kapital opbygges ved at man bevidst arbejder med at styrke fællesskabet, fx ved at være sammen om en arbejdsdag. Selvom børnene i de små klasser måske kun var med på sidelinjen i forhold til de praktiske opgaver, så oplevede de hvordan de ældre elever, forældre og lærere var sammen om at tage ansvar for Stilling Skole, og det er rigtig vigtigt. Arbejdsdagen er langt fra det eneste eksempel på hvordan forældrene engagerer sig i Stilling Skole; ved motionsdagen (dagen før efterårsferien) deltager traditionelt både forældre og bedsteforældre, og idrætsdagens mange discipliner kan ikke klares uden forældrenes hjælp. Helt unikt er det desuden at forældre hvert år vælger at tage ferie(!) for at deltage i Soffens koloni i juni! Social kapital er en kapital man opnår gennem sit sociale netværk. Social kapital er et resultat af tillid mellem mennesker. Social kapital påvirker menneskers helbred, trivsel og udviklingsmuligheder. Social kapital vedligeholdes og bringes i vækst ved at blive brugt. Læringsmål og arbejdsdagen Stilling Skole bygger, som alle andre danske folkeskoler, på vores samfunds demokratiske traditioner og værdier. Eleverne skal forberedes til medbestemmelse og medansvar i samfundet, og deltagelse i lokalsamfundet er et væsentligt element i det danske demokrati. Det er i det lokale samfund, at følelsen af fællesskab forankres, og en velfungerende skole er med til at binde lokalsamfundet sammen. Derfor er den lokale folkeskole også nærdemokratiets skole. Demokrati vindes ikke én gang for alle; det skal læres og udvikles i hver generation. Medansvar, rettigheder og pligter i forhold til det fælles, kan man kalde de værdier og læringsmål som arbejdsdagen handler om. 6 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

7 Tekst: Anne Graah / Fotos: Anne Graah Stilling Skole blev shinet op fra gulv til loft af ivrige og arbejdsomme forældre og elever Hjem og skole-samarbejdet Både skolebestyrelsen og ledelsen på Stilling Skole er optaget af hvordan vi kan inddrage forældrene i skolens hverdag. Dette er vi fordi vi ønsker at Stilling Skole skal være en skole med et stærkt fællesskab, men også fordi nyere pædagogisk forskning viser at et godt samarbejde mellem hjem og skole påvirker børns faglige præstationer børns trivsel i skolen relationerne mellem elever og lærere og mellem eleverne i klassen læring af sociale færdigheder Traditionelt set består skole-hjem-samarbejde mest af møder hvor læreren er den formidlende part. Ved at mødes om noget praktisk, ændres forholdet mellem læreren, eleverne og forældrene: alle er lige i forhold til den opgave der skal løses. At man samtidig kan hygge med andre voksne på kolonien eller at skolen bliver shinet op fra gulv til loft på arbejdsdagen er jo heller ikke så dårligt! I skoleåret har Stilling Skole arbejdsdag lørdag d. 1. oktober. Kan du løbe hurtigere end vinden? For 12. år i træk drog Stilling Skoles SFO, Soffen, på koloni i juni måned. I år var temaet jord, luft, ild og vand, og 250 børn eksperimenterede med: Hvor meget vejer vand? Hvordan laver man ild? Hvor hurtig er vinden? og mange flere naturvidenskabelige spørgsmål. At kolonien kan lade sig gøre, afhænger helt og holdent af forældreengagement. Hvert år afsætter mellem 30 og 40 forældre en hel uges ferie for at på frivillig basis deltage i kolonien. Masser af aktiviteter med temaet jord, luft, ild og vand. SEPTEMBER

8 Stilling Kirke Tekst: Lisbeth Kristensen Stilling kirke Sognepræst Lisbeth Kristensen (kbf.) tlf: Sognepræst Anja Rokkjær (o.a.) tlf: Administrator Poul Raaby Stilling Kirkekontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Stilling Kirke/Kirkegård tlf Hjemmeside Byen brænder Sognepræst Lisbeth Kristensen var årets brandtaler. Af Lisbeth Kristensen Sognepræst i Stilling sogn Vi er samlet for at fejre Sankt Hans, men jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til ugen efter påske og indlede med at fortælle en lille sød historie, fra da jeg stadig havde konfirmander. Det var en morgen i kirken, hvor den ene af klasserne sad og lyttede intenst, mens jeg genfortalte påskens drama fra palmesøndag til 2. påskedag, og forsøgte at forklare betydningen af den sidste nadver og Jesu korsfæstelse, død og opstandelse, da jeg blev afbrudt: Stop lige en gang jeg forstår bare ikke hvor kommer påskeharen og påskeæggene ind i billedet henne? Umiddelbart kunne jeg ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, men det var faktisk et ret godt spørgsmål. For midt i al min forkyndelse af kirkens største højtid, så mærkede denne konfirmand en spænding over, at de sidste dages fejring uden for kirkens rum havde haft et helt andet omdrejningspunkt, nemlig; Gad vide om påskeharen kommer i år, og hvor mange æg den lægger? Et udtryk for forvirring over et kultursammenstød af både en kristen tradition og en hedensk skik, som også gør sig gældende for Sankt Hans og i øvrigt også julen. Før Harald Blåtand kristnede danerne var danerne hedenske vikinger med en række af hedenske skikke og traditioner. Da kristendommen kom til og skulle finde fodfæste koblede kirkens forkyndere sig på de allerede eksisterende fester og gav dem et kristent indhold. Således er Sankt Hans festen, som oprindeligt var en fejring af sommersolhverv nu i den kristne tradition en fejring af fødselsdagen for Den hellige Hans, som er det fordanskede helgennavn for Johannes Døber. Johannes Døber var ham, hvis stemme lød fra ørkenen, hvor intet liv fandt nåde under solen, at verden skulle fødes en frelser. Lys, liv og håb skulle komme til verden og være for alle som tror. Sankt Hans festen står altså i forhold til julen og Jesu fødsel som ligger et halvt år forude ved vinterhverv. Men endnu står vi her midt i sommersolhvervet og kigger på bålet og ser heksen blive brændt af. Sankt Hans natten var i overtroen fuld af både gode og onde magiske naturkræfter og bålet skulle til for at jage alle de onde magter væk. Heksen er kommet til efter 1860 erne, hvor nogle tyske håndværkere 8 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

9 symbolsk for alt det onde brændte en heks af og lod hende flyve mod Bloksbjerg i Harzen. Som vi nu står her i flok og lader blikket dvæle ved bålet kunne jeg godt tænke mig at dvæle ved billedet af jer og bålet. Ved billedet af ild og sjæle. Siden mennesket opdagede ilden har den samlet os. For at brænde skal ilden være under kontrol og passes på og fodres med brænde, så den ikke brænder ud. En sjæl kan også brænde. Den kan brænde og den kan brænde ud. Det afgørende er, hvorvidt vi som mennesker har noget at stå op til og leve for. Ikke leve af det handler ikke om mad og drikke ikke for os her. Heri lever vi et velsignet liv i overflod. Nej, det handler om, hvorvidt vi har noget at leve for noget uden for os selv, noget større end os selv, som vi længes efter og stræber mod. Dette kan være noget religiøst, det kan være et fællesskab af andre mennesker, det kan være en god sag, arbejde, familien eller en fritidshobby. Vi har alle en sjæl, og jeg tror på, at vi også alle kan få den sjæl til at brænde som ild. Det er blot et spørgsmål om, hvorvidt det brænde, vi kaster på bålet om det, vi beskæftiger os med i livet også får bålet til at brænde og ikke kvæle det. Når ilden brænder i os, kalder vi det engagement eller entusiasme. Vi giver noget af os selv, vi gør en forskel og intet kan stoppe os. Eller det vil sige næsten intet, for intet bål uden hekse. Før eller siden dukker noget op forhindringer, dårlige vaner eller begrænsninger. Det kan synes, som om det er i vore omgivelser, men ofte bor det inde i os selv. Vi kan gøre op med disse dårlige vaner ved nytårstide, eller vi kan vælge at kaste dem på bålet i aften og brænde dem som heksen, vi sendte til Bloksbjerg. Og herefter kan vi brænde igen som ildsjæle og gøre en forskel måske lige her i lokalsamfundet. En sjæl kan også brænde. Den kan brænde og den kan brænde ud. Det afgørende er, hvorvidt vi som mennesker har noget at stå op til og leve for. Stilling-Gram Borgerforening. Der findes masser af andre ildsjæle i Stilling. Lige før sommerferien blev Soffens koloni afviklet og i alt 300 børn og voksne fik en firedages oplevelse for livet takket være en hær af ildsjæle af forældre, pædagoger og lærere, der alle gav noget af sig selv for at gøre disse dage mulige trods kommunens krav om besparelser og nedskæringer. Stilling Idrætsforening ville heller ikke være noget uden alle deres ildsjæle, der giver sin tid til det formål at skabe rammer for fællesskab og fysisk udfoldelse, så vores sjæl kan bo og brænde i et sundt legeme. I kirkens regi brænder vi også for at gøre en forskel for andre mennesker. Vi brænder for at være katalysator for at folk i sognet kan mødes i nye fællesskaber ikke bare i kirken og i sognegården, men også ude i byen. Og derfor er jeg glad for invitationen til at tale i aften. Og sådan er der mange flere institutioner og foreninger, der kan fremhæves for deres hær af uundværlige ildsjæle. De sidste tre måneder har et nyt tiltag set dagens lys i Stilling-Gram. Det er Foreningen for fællesblad i Stilling-Gram. Skolen, kirken, SIF og Borgerforeningen har i samlet flok taget initiativ til et fællesblad, der skal være med til at give Stilling-Gram identitet som en by med sammenhængskraft på tværs af byens institutions- og foreningsliv. Fællesbladet skal være for byen og med byen og sætte fokus på alle de gode historier om børn, unge, voksne og ældre i vores lokalsamfund. Om alle de mange tiltag og fællesskaber, som eksisterer og netop gør os til et lokalsamfund. Håbet er, at bladet skal samle os, sådan så alle de små enheder af ildsjæle og medlemmer samles og brænder som ét stort bål som nu i aften. Sankt Hans bål eller ej byen brænder allerede, og jeg må sige, at jeg er taknemmelig over og stolt af at min familie og jeg er kommet til at bo netop her. Det er ikke bare Sankt Hansbålet der brænder byen brænder også. Dette arrangement vi står midt i er et eksempel på frivilligt arbejde udført af nogle af byens ildsjæle fra Glædelig Sankt Hans og en Guds velsignet sommer til jer alle SEPTEMBER

10 Kommende aktiviteter i Stilling kirke og sognegård Nørklerne Stilling Sognegård Tirsdag i lige uger kl (se bagside) Nørklerne er en gruppe af kvinder, der mødes hver anden tirsdag eftermiddag i sognegården kl for i fællesskab at hygge sig med sit håndarbejde. Har du problemer med en opskrift eller vil du gerne lære at hækle så kom og få svar. Her deler vi ud af erfaringerne og lærer af hinanden. Der er ingen tilmelding, man kan blot møde op, som det passer. Der laves kaffe i sognegården, men ønsker man noget til, så medbringer man det selv. Vil du gerne vide mere, kan du kontakte Eva Tranæs på tlf: Familierytmik Stilling Sognegård Lørdage kl (se bagside) Vibe Berthelsen byder på en times musikalsk nærvær for børn (op til ca. 5-6 år) og deres voksne. Der anvendes forskellige instrumenter og rekvisitter til at fange opmærksomheden. Der afsluttes med saft og kiks. Man kan blot møde op til denne skønne stund. Babysalmesang Stilling Kirke Onsdage kl (se bagside) Musikpædagog Tine Mynster byder velkommen til fem onsdage med babysalmesang for de allermindste og deres mor/far. Medbring gerne et tæppe til barnet. Der er deltagerbegrænsning på holdet tilmeld dig derfor straks til kirkekontoret: eller Sogneaftener i Stilling Sognegård 10 Foredrag v. Lisbeth Riisager Henriksen: Hvad i alverden er meningen? Onsdag 7. september kl I foråret udkom cand.mag. Lisbeth Riisager Henriksen som redaktør og skribent på antologien Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap. For de fleste er det at være personligt ramt af sygdom eller handicap eller at være pårørende et tungt livsvilkår, som giver anledning til mange eksistentielle overvejelser. Når livet gør ondt, hvordan lever man så med det? Og kan man finde en mening og et håb? STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ Foredrag for konfirmander og deres forældre: Alle har et liv, der er værd at leve Onsdag 5. oktober kl. 19 Globetrotter, freelancejournalist, robinsondeltager og foredragsholder, Anders Kofoed Pedersen holder foredrag for konfirmanderne og deres forældre om unges selvopfattelse på en direkte, morsom og fantastisk måde. Gå ikke glip af denne aften du er ikke den samme, når du går hjem, som da du kom!! Mortensaften med middag og foredrag Torsdag 10. november kl Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken kl Herefter (ca ) er der middag i sognegården med Mortens and og ris a l amande. Kl. 20 er der billedforedrag om Indien ved Edda Larsen og Helle Olivarius Nielsen, som begge er engagerede i foreningen Naya Jiwan, der betyder Nyt liv. Foreningen søger at afhjælpe nød i Indien ved at støtte familierne og de forældreløse børn med uddannelse og hjælp til selvhjælp. I ord og billeder vil de fortælle om deres arbejde. Læs mere på Alle er velkommen til at deltage i hele eller del af aftenen. Tilmelding til middag skal ske til Poul Raaby på mail: eller tlf: Middagen koster 50kr. Foredrag v. forfatter Karin Dyhr: Glaspigen Skrøbelig, Skærende, Skør Torsdag 17. november kl Glaspigen er en dokumentarisk roman, der beretter om forfatterens liv med incest og borderline. I aften vil Karin Dyhr fortælle sin historie, der implicerer 17 år med 70 indlæggelser på psykiatrisk afdeling og om vejen frem til helbredelse og det gode liv, hun lever i dag.

11 Kristendom for voksne Stilling Sognegård Tirsdage kl (se bagside) En studiegruppe for dem, der kunne tænke sig at vide mere. Koropstart Stilling Kirkes Juniorkor Tirsdag 27. september En aften i selskab med professor emeritus, Kirsten Nielsen, der vil gennemgå nogle udvalgte moderne salmer. Pianist Michael Blume vil supplere med lidt til melodierne, og vi vil synge dem i fællesskab. Sognerejse til Armenien forår 2012 Vi påtænker at arrangere en sognerejse til Armenien fra maj 2012, hvis der viser sig interesse nok for det. Forhenværende arkitekt, Keld Pedersen, der i mange år har lavet hjælpearbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien vil være rejseleder på turen. Armenien er verdens første kristne land og har en spændende historie at fortælle. En mere trist virkelighed er de mange fattige og forældreløse børn, der lever på børnehjem. Den humanitære organisation aibidji (NGO) hjælper via YMCA disse børn til at få en uddannelse. I Armenien vil man komme rundt og se disse skoler og børnehjem. Forud for rejsen arrangeres tre aftener. Alle er hjertelig velkommen også selvom man ikke ønsker at deltage i rejsen. Der serveres kaffe og kage. Tirsdag 1. november Sognepræst Lisbeth Kristensen inviterer til at være med til at forberede gudstjenesten sidste søndag i kirkeåret med tekstgennemgang og salmevalg. Hvad åbner teksterne op for at prædike og synge om? Torsdag 6. oktober kl En introduktion til Armenien, og hvad man kan se og opleve. Der vises en film om danskeren Karen Jeppe, der under det armenske folkedrab i reddede mange armeniere fra dødsmarcher, slavearbejde og henrettelser. Torsdag 9. februar 2012 kl Mere information om Armenien. Der vises en fantastisk film om YMCA og det sociale arbejde i byen Vardenis. Om hvordan pengene bliver omsat og modtaget i Vardenis. Tirsdag 8. maj 2012 kl Mere om landet og om dets folk og om, hvordan vi opfører os som gæster. Opsamling og afslutning af forberedelserne. Besvarelse af spørgsmål vi vil i fællesskab udfylde blanketter til ansøgning om visum. Tirsdag 22. november Søndagens gudstjeneste (sidste søndag i kirkeåret) evalueres. Er der overensstemmelse mellem det, præsten prædikede, og det menigheden hørte? Hvordan spillede tekster og salmer sammen? Endeligt gennemgåes kirkeårets tekster i store linjer. Der vil være kaffepause og tid til dialog. Alle er velkomne en, to eller alle aftener. Ønskekoncert for alle Fredag 7. oktober kl i sognegården Så er det igen Skiftesporets tur (men alle er velkomne til at være med!) til at ønske sig nogle elskede klaverstykker, sange eller andre musikstykker, som så vidt muligt vil blive spillet på vores fine flygel. Organist og pianist Michael Blume vil komme forbi Skiftesporet på et nærmere oplyst tidspunkt og indsamle alle ønsker, der så vil blive lavet et lille program over evt. med små historier/ anekdoter til hyggeligt samvær i sognegarden. Måske har den ene eller anden lyst til at fortælle, hvorfor netop dette eller hint stykke har fået så stor en personlig betydning. Der vil blive serveret kaffe og kage, og der er fri entré. Alle elever fra 4. kl. og opefter er hjerteligt velkomne Fredag 19. august kl i sognegården på Gl. Kirkevej 1 Vi vil synge sjove sange, rytmiske satser mv. samt salmer, der synges i kirken. Det forventes, at du kommer til prøve hver gang og synger til gudstjenester i kirken ca. 8 gange om året. Dette honoreres efter en prøvefase med 40 kr. pr. optræden det første år, og stiger med 10 kr. pr. år. Du er velkommen til at komme og synge med et par gange, inden du beslutter dig for resten af skoleåret. Koret øver hver fredag fra kl til Korplanen følger skolernes ferier. Tilbuddet er gratis for alle. Herudover deltager koret 1-2 gange om året i udenbys korstævner, hvor du kan få lejlighed til at opleve klangen af et stort kor på fx 150 deltagere! Yderligere oplysninger kan fås på tlf På gensyn Michael Blume SEPTEMBER

12 Årets konfirmander i Stilling-Gram 7.A Store Bededag 20. maj 2011 Drengene bagerst fra venstre: Peter Alling Vibe, Kasper Mathias Lassen, Martin Lagoni Rettrup, Lasse Oddershede Sørensen, Christian Nørdam, Silas Surya Aahauge, Simon Hedehus Jensen. Drengene forrest fra venstre: Mads Kidmose Andersen, Jonathan Fredslund Kristiansen, Anders Almskou Rasmussen, Anton Kusk Mortensen, Rasmus Dahl, Nicolaj Brokær Balnagown Ross, Lisbeth Kristensen, Niklas Schmidt Hansen. Pigerne fra venstre: Emily Arena Jørgensen, Sascha Rosenkrans Pedersen, Signe Mikkelsen, Caroline Rosada Berg Kjeldsen, Laura Caroline Frederikke Lindemann Hansen, Trine Kildehøj Dyrendom Thøgersen, Kathrine Weldingh Bjørnsen, Anna Kiær, Amalie Dobritz Hjuler Jacobsen, Mette Riis Sørensen. 7.B Lørdag 21. maj 2011 Bagerst fra venstre: Thomas Mark Hybel, Jonas Dam Laursen, Casper Klindrup Outsen, Thomas Havn Langsig, Jonas Jensen, Andreas Overgaard. Midten fra venstre: Kristine Sørensen, Emma Poulsen, Rebecca Titge Bech Olesen, Katrine Povlsen, Stine Rosendal Steen, Maiken Fløe Holm,Signe Buhl Rebsdorf, Kristine Urhøj Møller, Denice Archana Nielsen, Helene Villefrance Boeriis, Katrine Thorsøe, Frederikke Brandt Mahler, Stephanie Gerhrcke Jensen. Nederst fra venstre: Emil Spange Holm, Malthe Norland Mejner, Marcus Ørgaard Larsen, Jonas Tandrup Jensen, Morten Loft Sørensen, Alexander Juul Jensen. 12 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

13 7.C Søndag 22. maj 2011 Bagerst fra venstre: Martin Rohde Hjerresen, Jonas Rosendal, Kasper Sørensen, Esben Gustav Padkær Kvistgaard, Jamie Lauridsen Racey, Frederik Lund Øe, Morten Mandal, Martin Jakobsgaard. Midten fra venstre: Kristine Sachmann Hansen, Kamilla Kjær Boel, Emma Drejer Mouritsen, Laura Krintel Nissen, Carina Toftelund Lorentsen, Caroline Laursen, Sara Schultz Mæhlisen, Pernille Lindgaard Bossen, Mette Kristensen, Ann Øster Rasmussen, Tina Makne Quist, Sara Jakobsen. Forrest fra venstre: Frederik Nørgaard Lund, Casper Vilstrup- Sørensen, Mathias Ellesen Laursen, Rasmus Lund Moesgaard, Jens Otto Hee Iversen, Rasmus Andres Hesselbjerg Sørensen. Nyt fra kirkebogen Fødte Vilbert Møller Krogh Maul Sif Flohr Fjelding William Schlæger Sejer Magnus Kataoka Sivebæk Sørensen Olivia Bredmose Bech Mads Friis Knudsen Olivia Kajhøj Johnsen Alberte Kyed Laursen Leonora Quang Renner Marley Barner Højmark Engel Marc Lyhne Pedersen India Dahl Sønderskov Viede Ann Kirstine Sørensen og Michael Madsen Anne Christine Udengaard Skannrup og Thomas Jensen Døde Susanne Pedersen Kate Becker Sørensen Poul Prior Christensen Ulla Anna Jakobsen Emmy (Trab) Christensen Anders Verner Nielsen Teddy Rosenberg Edith Betty Pedersen SEPTEMBER

14 Gudtjenester i efteråret Dato Tid Præst Dag tekst Bemærkninger September 4. september kl. 11 LK 11. søndag efter Trinitatis Luk. 18, september kl LK 12. søndag efter Trinitatis Mark. 7, september kl. 11 AR 13. søndag efter Trinitatis Luk. 10, Familie-høstgudstjeneste. Vibe Berthelsen og KOR medvirker 25. september kl LK 14. søndag efter Trinitatis Luk. 17, Oktober 2. oktober kl. 11 LK 15. søndag efter Trinitatis Matt. 6, oktober kl AR 16. søndag efter Trinitatis Luk. 7, Kirkekaffe 16. oktober kl. 11 IG 17. søndag efter Trinitatis Luk. 14, 1-11 Inge-Gerd Terpager Staal 23. oktober kl LK 18. søndag efter Trinitatis Matt. 22, oktober kl. 11 NN 19. søndag efter Trinitatis Mark. 2, 1-12 Præster LK Lisbeth Kristensen AK Anja Rokkjær IG Inge-Gerd Terpager Staal NN Endnu ikke fastlagt november 6. november kl. 19 LK Alle helgens dag Matt. 5, 1-12 Mindegudstjeneste. KOR 10. november kl NN Mortensaften Middag i sognegården. Foredrag. Se omtale 13. november kl. 11 IG 21. søndag efter Trinitatis Joh. 4, november kl LK Sidste søndag i kirkeåret Matt. 25, november kl. 11 NN 1. søndag i advent Luk. 4, december 4. december kl LK 2. søndag i advent Matt. 25, 1-13 Kirkekaffe 11. december kl. 19 LK 3. søndag i advent Luk. 1, De ni læsninger. Konfirmander og KOR medvirker. Kontaktoplysninger Sognepræster Lisbeth Kristensen (kbf.) Ægirsvej 5, Gram Kontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Mandag fri Anja Rokkjær (o.a.) Hjulgårdsvej 4, 8380 Trige Kontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Mandag og tirsdag fri Stilling Kirkekontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Administrator Poul Raaby Kontortid Tirsdag & onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Stilling Kirke/Kirkegård tlf Graver Ida Madsen Horsensvej 114, Tebstrup Kirketjener Inga Christensen Violvej 3, Stilling tlf Organist Michael Blume Højdedraget 26, Skanderborg tlf Kirkesanger Poul Raaby Blåbærvænget 6, Skanderborg tlf Pedel Anna Gerda Nielsen Damagervej 12, Stilling tlf / Hjemmeside Provstiet Ungdomspræst Peter Tast tlf Børnepræst Pia Husted Blok tlf STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

15 Praktiske oplysninger Stilling Menighedsråd Fødsel Hvis mor og far ikke er gift, men er enige om at dele forældremyndigheden, skal de senest 14 dage efter fødslen aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Navngivning Skal finde sted, inden barnet bliver et halvt år. Henvendelse til kirkekontoret. Dåb Ring til kirkekontoret og lav en aftale om dåb og en samtale med sognepræsten i hjemmet inden dåben. Der kan være dåb ved alle gudstjenester. Se tider i gudstjenestelisten på bagsiden. Ved dåb navngives barnet samtidigt. Vielse Ring til kirkekontoret og lav en aftale om vielse og en samtale med sognepræsten i hjemmet inden vielsen. Folkeregisteret udsteder en prøvelsesattest for indgåelse af ægteskab (gælder 4 mdr.). Prøvelsesattest og dåbsattest (gerne kopi) afleveres til kirkekontoret eller til sognepræsten ved samtalen. Dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten og aftale tidspunkt for den kirkelige handling og en samtale i hjemmet. Et dødsfald skal anmeldes til sognepræsten eller kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet. En begravelsesforretning kan hjælpe med at ordne det praktiske. Navneændring Henvendelse på kirkekontoret, der er behjælpelig med diverse blanketter. Nye attester Kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Blanketter Blanketter til de forskellige formål kan hentes på Optagelse i og udtrædelse af folkekirken Henvendelse til sognepræsten. Kirkegård Aftaler om gravsteder sker ved henvendelse til graveren. Kirkebil Som en service for gangbesværede og andre, der har brug for kørsel, betaler kirkekassen taxa til gudstjenester og sognearrangementer. Man bedes selv bestille vognen hos Taxa Indsamlinger Det annonceres løbende ved gudstjenesterne, hvad der samles ind til. Marts: Kirkens Korshær April: De Samvirkende Menighedsplejer Maj: De Samvirkende Menighedsplejer Formand Hanne Kirkegaard tlf: Næstformand Per Bryndum Christensen tlf: Kasserer Birthe Møller tlf: Kontaktperson Ida Nørholm Pedersen tlf: Stilling-Gram Kunstforening Kirkeværge Eva Tranæs tlf: Stilling-Gram Kunstforening holdt stiftende generalforsamling den 13. januar 2010, og vi startede med et medlemstal på 20. Foreningens formål er at fremme interessen for lødig kunst og kultur ved at arrangere udstillinger i Sognegården og andre egnede lokaliteter, at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne, at skabe liv og interesse for kunst i Stilling-Gram med nye relationer til kunstnere og publikum udefra samt at arrangere besøg på udstillinger og museer. Siden etableringen af Stilling- Gram Kunstforening har vi afholdt syv udstillinger med malerier, akvareller, fotografier samt glaskunst. Desuden har vi været på besøg hos kunstneren Jens Peter Nielsen i hans atelier i Langballe, hvor han fortalte om sine billeder og valg af motiver. En rigtig spændende aften. Foreningens bestyrelse besøgte også den lokale kunstner Allan Krog i Gram og så nogle interessante skulpturer, og han fortalte om, hvordan han fremstiller dem. Vores nuværende udstiller er Marie Drewes, som arbejder med olie på lærred, akryl på lærred, akvarelteknikker og litografi. Hun har arbejdet som satirisk bladtegner og udført adskillige logo- og plakatopgaver. Marie Drewes er medlem af kunstnersammenslutningen ProKK (sammenslutningen af Profesionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere Marie Drewes udstiller i sognegården fra til i Århus området) og har atelier ved Voervadsbro. Stilling-Gram Kunstforening har brug for flere medlemmer! Er du interesseret i at blive medlem, er du hjertelig velkommen til at kontakte undertegnede for nærmere oplysninger. Jørn Kirkegaard Formand for Stilling-Gram kunstforening Tlf Hans Jørgen Christensen tlf: Esther Poulsen tlf: Torben Nielsen tlf: Lisbeth Kristensen tlf: Anja Rokkjær tlf: Hjemmeside SEPTEMBER

16 Kirkens Korshær Tekst: Judith Weng, frivillig Frivillig i kirkens korshær Kirkens Korshær Formand Ida Nørholm Pedersen tlf : Kasserer Grethe Huus Laursen tlf: Sekretær Judith Weng tlf: Adresse Kirkens Korshær Industrivej 1 E Stilling 8660 Skanderborg Åbningstider: Mandag- fradag:kl Lørdag kl tlf: ( i åbningstiden ) Hjemmeside En efterårsdag i 2009 blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at arbejde i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Stilling. Jeg var gået på efterløn i 2008 og synes, det måske kunne være spændende at gøre en lille indsats der. Jeg anede ikke, hvad man lavede i butikken, udover at sælge tøj, som folk indleverede. Arbejdet er jo frivilligt og udføres uden, at man får løn for det, men det er et arbejde med henblik på at hjælpe andre. Nogen har spurgt om jeg virkelig gad eller havde tid til det. Jeg var med første gang, da den nye butik på Industrivej åbnede. Jeg mødte en flok utrolig søde medarbejdere, som alle bød mig velkommen. Men hvad laver de 35 medarbejdere da, som er tilknyttet butikken? Ja, det fandt jeg hurtigt ud af. Jeg har nu været med i 1½ år og har stor respekt for det arbejde, der bliver gjort i og for butikken. Nogle sorterer tøjet i børne-dame-herre-lingeri-sko m.m., andre stryger, tøjet bliver hængt op og præsenteret på bedste måde, noget på giner, så kunderne bliver inspireret til køb. Ligeledes bliver vinduerne dekoreret. Bøgerne bliver sat i alfabetisk orden, så er der jo cd, bånd, plader, blade m.m., elektronik afprøves, og lamper hænges op. Porcelæn vaskes af og stilles frem. Møbler bliver af og til afhentet hos giverne det har vi nogle stærke mænd, der klarer. Der bliver lavet regnskab, hjemmesider, skilte og meget mere. Så der Pengene, der kommer ind via salget i butikken, går til mennesker i nød. Selv synes jeg, som har mit på det tørre, at det er dejligt, når man kan hjælpe de mange hjemløse. er arbejde til alle os medarbejdere med de forskellige baggrunde, vi har. Arbejdet bliver gjort med smil og et stort engagement. Vi har åben hver dag mandag til lørdag. Medarbejderne har typisk en vagt på 4 timer hver eller hver anden uge. Selv har jeg en vagt hver anden torsdag i 4 timer, og jeg glæder mig hver gang. Vi er altid to på arbejde ad gangen, og der bliver også tid til en kop kaffe og en hyggesnak. Der kommer så utrolig mange glade kunder, som altid roser butikken og synes, det er fantastisk med det udvalg af forskellige varer, vi har. Det er også hyggeligt med en snak med kunderne. Jeg har også været med til flere sociale arrangementer/ fødselsdage hos nogle medarbejdere, hvor vi har haft nogle hyggelige timer, og jeg føler at bekendtskabskredsen er blevet udvidet. Pengene, der kommer ind via salget i butikken, går til mennesker i nød. Selv synes jeg, som har mit på det tørre, at det er dejligt, når man kan hjælpe de mange hjemløse. Så hvordan kan man være andet end glad for at gå på arbejde, og tilmed vide at man hjælper folk i nød. 16 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

17 Stilling-Gram Borgerforening Tekst: Ole Hultén / Fotos: Helle Olivarius Nielsen m.fl. Genåbning af Stilling Station? Stilling-Gram Borgerforening Formand Henrik Bratbøl Søvejen 47 Stilling, 8660 Skanderborg Næstformand Mads Lindstrøm Thyrasvej 6 Stilling, 8660 Skanderborg Kasserer Ole Kragh Søbakken 19 Stilling, 8660 Skanderborg Ministeren opdager stationen. Af Ole Hultén Medlem afstilling-gram Borgerforening Den gamle stationsbygning som pt. huser foreningen Skiftesporet. Jørn Kirkegaard Søparken 5 Stilling, 8660 Skanderborg jorn I 1976 kom jeg til Stilling (Gram) og så med glæde på, at der var tog til Århus fra stationen i Stilling. Det var en kort glæde, fordi stationen blev lukket i I daværende Stilling Borgerforening har der været fokus på en genåbning, men der har ikke været megen forståelse at finde hos det offentlige, for genåbning af en Station, der lige er lukket. I mellemtiden blev borgerforeningen til Stilling- Gram Borgerforening og for nogle år siden blev der nedsat en del temagrupper i Stilling-Gram Borgerforening. En af dem er temagruppen for genåbning af Stilling station. De første år var ikke særligt opmuntrende. Vor tidligere formand, Flemming Sørensen blev drevet rundt i manegen mellem DSB, Trafikministeriet og Banedanmark til trods for en gunstig placering i Trafikstyrelsens publikation fra 2008 samt ry om en positiv stemning i Trafikudvalget. De eneste positive hele vejen igennem var Arriva. Temagruppen havde bestemt sig for at gøre et samlet fremstød for at se, om ikke fornuften kunne sejre om ikke for andet så, fordi alternativet til en genåbning var den måske kommende letbane (i 2030 med et samlet budget på 800 millioner kr.), der vil dele Stilling endnu mere op end i dag, hvor jernbanen og den gamle hovedvej splitter byen. Men ret som vi skulle til at sætte planen i værk kom transportministeren, der var en af vore punkter i planen, til Skanderborg. Vi rettede hurtig kontakt til den lokale folketingsmand Kim Andersen (V), der kunne berette, at ministeren ikke havde tid denne gang, men måske kunne hidkaldes ugen efter. Efter en grundig markvandring med Kim Andersen og borgerforeningen, stod det klart for Kim Andersen, at der var noget at basere et nyt møde på. Dette nye møde blev fastsat til torsdag den 29. juli kl. 9.30, og det var et velforberedt Stilling, der mødte transportminister Hans Christian Schmidt og Kim Andersen. Formand Henrik Bratbøl havde medbragt kaffe, vand, lidt kager samt nogle store plancher med de idéer Borgerforeningen gør sig om stationen og den øvrige udvikling i området Stilling-Gram Vision Godt bakket op af repræsentanter for ledelsen i Vila A/S (del af Bestseller Koncernen) og Kamstrup og foran en samlet presse må jeg sige at mødet gik op i en højere enhed. Henriks plancher, de erhvervsdrivendes udtalelser, ministerens kærlighed til gamle smukke stationer og naturligvis de åbenlyse muligheder, der er for en genåbning for meget beskedne midler, banede vejen for ministerens udtalelse til TV2: Jeg kan ikke se noget, der taler imod en genåbning og efterfølgende kommentarer om en mulig placering i køreplanen for 2012, hvis vi alle handlede hurtigt. Ministeren havde allerede aftalt møder med Arriva og Banedanmark de nærmeste dage, og fra pressen har vi kunnet læse, at Arriva heldigvis stadig er meget positive. Så vejen går over Banedanmark og en hurtig behandling i koordinationsudvalget. Efter ministerens besøg har jeg modtaget en mail fra Skanderborg byråd ved Jørgen Gaarde, der lover fuld opbakning til projektet. Men hvad med Skiftesporet vil nogle, måske rigtigt mange spørge. Skal og kan de blive såfremt stationen skal genbruges, eller må kommunen genhuse dem? Besvarelsen af disse spørgsmål ligger hos Banedanmark, om hvem vi ikke ved, hvad de agter at gøre. Der kan være stop i Stilling uden at skulle anvende stationsbygningen som tidligere. Ellers kan den type stop, der fordres i dag formentlig godt trives sammen med Skiftesporet i den gamle station, så denne del af projektet er uden for Borgerforeningens rækkevidde. Læs mere om Stilling-Grams projekt Vision 2020 på hjemmesiden > Projekter. Og til almindelig orientering så er det Borgerforeningen, der ejer grunden ned mod søen hvorpå bl.a. foldboldstadion ligger, et stadion der lejes af Stilling Idrætsforening for, siger og skriver 1 kr. om året. Man kan blive medlem af denne ideelle forening for kr. 100 kr. om året. Finn Hjelm Søfaldet 10 Stilling, 8660 Skanderborg Uffe Jochumsen Rønnevej 1 Stilling, 8660 Skanderborg Frede Uhrskov SEPTEMBER

18 Lokalportræt Tekst: Helle Olivarius Nielsen / Foto: Helle Olivarius Nielsen m.fl. SuperBrugsen Stilling En madbutik lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Stilling er under en stor og gennemgribende udvidelse, der gør den til en langt større og moderne SuperBrugs. SuperBrugsen i Stilling anno Meget er sket siden Brugsen startede op i Stilling i 1899 og har haft flere adresser i byen. Den første forretning lå på adressen Århusvej 27, men flyttede i 1920 til Hotelvej 4. I begyndelsen kunne kunderne gratis få stoppet deres pibe, og der var åbent søndag formiddag. I 1914 blev der installeret el i forretningen, og i 1930 blev adressen Randersvej 6 taget i anvendelse som Brugs. I 1960 flyttede Brugsen til den nuværende adresse, Hotelvej 3 og blev til Stilling Brugs; en selvbetjeningsbutik. Karen Pedersen blev ansat som første kvindelig elev men måtte alligevel tage slæbet som en mand. Der er siden bygget til først i 1974 og igen i blev dividenden afskaffet tilbygning, P-pladser og benzinanlæg bliver Brugsen til SuperBrugsen % dividende indføres. SuperBrugsen giver i samarbejde med OK Benzin penge til sporten gennem SIF s venner. SuperBrugsen har også været med ved Familietræf i Stilling, hvor de gav kaffe og rundstykker som start på en dejlig dag. 100 års jubilæum 1999 Stor fest i Stilling Hallen med spisning og underholdning af Leif Maibom og levende musik til dansen. SuperBrugsens nuværende uddeler Brian Scheel Falkenstrøm bor i Egebjerg med sin hustru Gitte og deres to dejlige døtre på henholdsvis 11 og 13 år. Brian har været i Brugsen siden han som 15 årig startede som flaskedreng. I tre år var han uddeler i DagliBrugsen Egebjerg for sidenhen at blive uddeler i SuperBrugsen Bredballe. Brian er 40 år og kom til Stilling SuperBrugsen i december 2007, og han forventer at blive her i mange år endnu. Det er der også tradition for i Stilling vores tidligere uddelere Poul Erik Nielsen var her fra 1987 til 2007 og før ham Egon Nielsen fra 1955 til STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

19 Brugsen på Århusvej Brugsen på Lynghøjvej års jubilæum SuperBrugsen Tilbage til den nuværende tilbygning på ca. 300 m 2. Den påbegyndtes i februar 2011 og første etape var færdig sidst i maj 2011 med tilbygning og en flot karruselindgang. Butikken er nu på total 1300 m 2. Som kunde har man kunne opleve, at der har været flyttet en del rundt på varerne under ombygningen. Det skyldes, at der skal nyt gulv i hele butikken. Dette arbejde har ofte foregået om natten, da det gav en del larm, og forretningen har jo hele tiden har været åben i dagtimerne på trods af rod og flytning. Dog har det ikke kunnet undgås, at der også har været lidt larm i åbningstiden. Ombygningen sker i tre etaper. Her først i juli var første etape færdig, som bestod af kiosk bager postkontor og en flot moderne Frugt & Grønt tre gange så stor som den gamle samt ikke at forglemme; en dejlig stor P-plads til ca. 100 biler. Anden etape forventes færdig sidst i juli den består af Non Food, personlig pleje m.m. Sidste etape er en ny slagterafdeling med betjening i weekenden og ny spændende delikatesse. Her kan man købe færdigretter og smørrebrød hver dag samt få mulighed for at bestille mad ud af huset evt. en lækker pålægsmand eller mad til festen derhjemme. Denne afdeling forventes færdig i september SuperBrugsen håber på at folk i Stilling og omegn vil synes godt om forandringerne. SEPTEMBER

20 Stilling Idrætsforening Tekst: Kim Bækgaard, Cheftræner for Stilling-Skanderborg håndboldpiger Stilling Idrætsforenings hovedbestyrelse Hovedformand for SIF Carsten Berg Kjeldsen tlf: division nu Damerne fra 2. division rykker op Håndbold Ulrik Dam Laursen tlf: Fodbold Morten Jensen tlf: Gymnastik Malene E. Begborg tlf: Badminton Jacob Mouritsen tlf: Fitness Joan Andersen tlf: Tennis Birthe Hald tlf: Løbeklub Lenette Bruun Sørensen tlf: SIF s Venner Michael Thomsen tlf: Hjemmeside Glæden var stor efter sejren og snart sprang champagnepropperne. Det endte med at blive en meget lang sæson for vores dameafdeling i den forgangne sæson, idet vores spillere i 2. division endte på 2. pladsen i deres række, og det betød, at vi i første omgang skulle spille mod Hornbæk og Ajax ude og hjemme inden det kunne afgøres, hvilke to af disse tre hold der skulle have lov at prøve kræfter mod nr. 10 og nr. 11 fra 1. division (de tre nedrykkere fra 1.division var fundet). Vi tabte begge vores hjemmekampe (uha), men vandt så begge vores udekampe, og det betød, at vi skulle spille mod nr. 10 fra 1. division Tarm om en plads i 1. division til den kommende sæson. Til den første kamp på hjemmebane i Morten Børup hallen startede vi skidt, og midt i 2. halvleg var vi bagefter med fem mål, og det så ikke så positivt ud, men som så mange gange før viste holdet moral og fighterånd, som gjorde, at vi endte med kun at tabe med to mål. Kampen i Tarm skulle nu vindes med tre mål, hvis SSH skulle have lov til at prøve kræfter med 1. division i næste sæson. Det så på forhånd lidt svært ud, da vi hjemme jo havde tabt med to mål, og vores stærke keeper Charlotte Frost samt højre bak, Nicoline Vodsgaard begge var ude med skader. Det gav til gengæld plads i startopstillingen til første års U-18 spilleren Simone Madsen samt Karen Mette Fårup i målet. Fra kampens start var det tydeligt, at vi havde forberedt os rigtigt godt på Tarms angreb. De kom ikke med noget som vi ikke var forberedt på, og vores konstante mandsopdækning af Anne Katrine Østergaard havde de ikke nogen modtræk til. Det betød, at vores forsvar kom til at stå rigtigt godt, anført af den evigt og altid velspillende forsvarsmur Sarah Olesen. Bag forsvarsmuren stod Karen Mette Fårup en rigtig flot kamp og havde en stor andel i at 1. divisionsholdet fra Tarm kun scorede 16 gange i hele kampen. I angrebet spillede U-18 spilleren Simone Madsen en flot kamp med 3 scoringer og 6 assist, men specielt vores to fløje, Ina Damsted og Ane Tarp var skarpe og stod for 12 af vores i alt 19 scoringer. 1. halvleg var meget lige, men vi kunne gå til pausen med en føring på 7-10, fordi vi var lidt skarpere i afslutningerne. Efter pausen trak vi fra og midt i halvlegen førte vi med 10-17, på dette tidspunkt havde vi alt under kontrol, men alligevel mistede vi lidt grebet om kampen. Dels fordi vi blev ramt af nogle ret tynde udvisninger i slutfasen, men bestemt også fordi Tarms målmand fik meldt sig ind i kampen. I de sidste 45 sek fik tilskuerne alt det drama, der hører til i den slags kampe, og jeg vil prøve at beskrive det her, så godt jeg kan: 50 sek igen. Tarm scorer til og er fremme i helbanepres for at jagte den sidste scoring. Vi spiller bolden rundt, og med 35 sek igen tager vi vores timeout. I samme øjeblik jeg lægger kortet, scorer min højre fløj og afgør kampen. Målet tæller naturligvis ikke, da der jo er taget timeout, og alle spillerne var tossede på mig J. Vi får samlet os og spillet bliver sat igang igen. Dommerne vælger at tage armen i vejret i samme sekund, de fløjter i gang en regel som vidst kun gælder i Tarm. Herefter spiller vi fem stationer til en helt fri Simone Madsen på højre bak, som hænger i feltet klar til at score sejrsmålet, da dommeren vælger at fløjte for passivt spil! Igen en situation som er helt uvirkelig i forhold til håndboldreglerne. Hjemmeholdet får fat i bolden med 20 sek igen, spiller den lange aflevering til en fri Pernille Olesen, som er løbet i kontra, men bolden er lige præcis for lang og ryger ud over baglinien. De næste 10 sek holder vi bolden igang og oprykningen var en realitet. Målscorer: Ina Damsted 7, Ane Tarp 5, Henriette Jensen 3, Simone Madsen 3, Mia Jørgensen 1. Karen Mette Fårup: Redningsprocent på 53, rigtig flot kamp. Hjemkomst Busturen hjem foregik i højt humør, og der blev ikke holdt igen på glade sange og alkohol. Da vi ankom til Stillinghallen stod omkring 50 mennesker klar med flag og champagne. Efter dette skulle vi ud og spise på Kulturhuset, hvor de andre gæster skal have en stor tak 20 STILLING / GRAM PÅ STILLING GRAM PÅ

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Soffen ta r på vikingetogt side 12 Sommer i højt gear side 25 #2 JUNI 2013 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Leder Redaktionen Kære læser Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Nummer 37 9. Årgang Juni 2011 MC klubben bag grusgraven i Tandskov Jubilæum i IF Centrum Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Sommerbilledskole Kirkemusikalsk legestue 1 SHELL/SPAR Alt under samme tag

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 1 Billeder fra Grønland. Andreas B. Pedersen Tekst side

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 1 JUL / AUG 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet JULI

Læs mere