DECEMBER årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE ASSENS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2012 7. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Tøj, smykker & BrugskunsT. PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE 6471 1004 38 - ASSENS. WWW.emILy-rOse."

Transkript

1 HELNÆSPOSTEN 12 DECEMBER årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. JUL PÅ HELNÆS Se side 7 og 14 Ugle fra Elmebjerg Teglværk Se side søndag i Advent Foto: Tina Valbjørn Kirkeåret begyndte med tre nyheder En fornem gave til kirken Ved kirkeårets første gudstjeneste i søndags bar præsten en unik messehagel. Den er skabt af Solvejg Refslund og skænket til Helnæs Kirke af Anders Lyng kort efter Solvejgs alt for tidlige død. Helnæs Kirke har nu to messehageler skabt af herboende kunstnere, idet Hanne Dannié for en del år siden syede den grønne messehagel. Præsten bar den under Hannes bisættelse. Menighedsrådet udtrykker stor taknemmelighed over, at kirken har to så prægtige - om end meget forskellige kunstværker til rådighed og vil vide at påskønne og bruge dem ved ganske særlige lejligheder. (Mere om messehagelen i næste nummer. Se foto side 15). En ny informationsfolder om kirken Menighedsrådet har gennem hele denne fireårige periode arbejdet med tanken om at skabe en ny folder om kirken. En folder, som både fortæller kirkens historie og Læs mere på side 3 t Tøj, smykker & BrugskunsT Julen står for døren Bordbestilling kan ske på PLums gaard - østergade 38 - Assens PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE ASSENS TEL Find gaven hos HELNÆS ANTIK Tlf indd 1 18/01/

2 2 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 INDHOLD 1. søndag i Advent Kirkeåret begyndte med tre nyheder: En ny gæstebog, ny infofolder og en ny messehagel og ikke at forglemme et nyt menighedsråd. Forsiden Familien Andersen og teglværket på Elmebjerg (III) Historien handler om to generationer, far og søn, der begge hed Anders Andersen. I dette nummer er A.A. senior og Elmebjerg i fokus. Side 4-6 Jul på Helnæs afsluttes med julekoncert i Helnæs Kirke En kvintet bestående af 5 kvinder qvindetta sørger for, at vi kommer i julestemning. Side 7 Tørvejr, Travetur og Cowboykaffe Indvielse af LIFE - projektet på Maden. Side 9 Status for LIFE Helnæs projektet HP har atter bedt Annita Svendsen, Naturstyrelsen, om en status efter indvielsen af LIFE-projektet på Maden. Side 10 Nytilflyttere på Helnæs HP byder velkommen Peter Carstensen og Dorte Sandorff er nu flyttet ind midt i Helnæs By, Helnæs Byvej 51. HP har opsøgt dem for at byde velkommen hertil. Side Døbefontens forunderlige rejse I forbindelse med arbejdet med at skrive en ny informationsfolder om Helnæs Kirke, voksede behovet hos forfatterne for at få afklaret spørgsmålet: Hvordan var en døbefont fra Helnæs, fjernet i 1811, endt hos Nationalmuseet i 1893? Side og 16 Læs desuden: Torsdagsklub Side 3 Pastorens klumme Side 3 Efterskole for overvægtige Side 8 Generalforsamling i Forsamlingshuset Side 11 Tarteletfesten Side 16 Redaktionelt: Vi udkommer som sædvanligt den 1. torsdag i måneden, altså den 3. januar På grund af de mange jule- og nytårsdage er der deadline for artikler og længere indlæg den 21. december. Udefra kommende indlæg bedes anmeldt tidligere. Meddelelser til Det sker, og køb og salg kan afleveres på mail senest den 26. december. HELNÆSPOSTEN UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER RYET 22 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF MOBIL HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i abonnement og løssalg (spar, ebberup) UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende) REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) REDAKTIONSUDVALG: ANNE K. HANSEN, ANDERS LYNG, ANDERS L. RASMUSSEN, SUSANNE B. SØRENSEN, MARIANNE S. THERP, HELLE BLUME ANDRESEN FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: HELNÆSHUS GRAFISK Webmaster: PALLE HERMANSEN DISTRIBUTION: DAN RAVN-JOENSEN ANNONCER: NYTEGNING OG ADMINISTRATION SAMT ABONNEMENTER: ULLA DREISLER TLF / ÅRSABONNEMENT: KR. 375,- INCL. FORSENDELSE Leder Ved årets slutning I sne står urt og busk i skjul; det er så koldt derude; dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude. Sådan indledes B.S.Ingemanns lille vintersang fra 1831, der meget præcist angiver en stemning af sne, is og kulde. Den kan tolkes som andet end meteorologiske fænomener. Kim Larsens Det er en kold tid vi lever i handler heller ikke bare om dagens temperatur. Ser vi tilbage på det år, der er ved at rinde ud, kan man nemt komme til at tænke på et begreb, som blev kendt, da Dronning Elisabeth d. II sammenfattede sit år 1992 som Annus Horribilis, et horribelt år. Ulykker og tragedier var skyllet ind over hendes familie hele året. Det vil nok være for traurigt at beskrive situationen her på halvøen på tilsvarende vis, men vi er heller ikke blevet forskånet for en del smertelige tab af familie og venner og oven i højskolens lukning. Og hvor er alt det blevet af, som for blot 6 år siden skabte grundlaget for den nære omverdenens forundring og nysgerrighed. Hvad er det dog, der sker på kunstnerhalvøen, blev der spurgt. Og det kan vi så prøve at finde svar på. Ingemann lader den lille fugl synge, siddende på en kvist, og vi kan høre den selv gennem vores frosne rude. Fuglen synger: Giv tid, giv tid! Og livets træ bli r grønt, Må frosten det end kue; Giv tid! Og hvad du drømte skønt, Du skal i sandhed skue. Således får Ingemann i sin lille sang på fire vers om årstiderne peget på at livets træ atter bliver grønt og at de drømme vi har, bliver opfyldte, blot vi giver tid. For det er jo således, at området, på samme måde som træet, der end kuet af frosten, trods alt bliver grønt igen. Det er det, der bogstavelig talt kan siges om store dele af Helnæs, idet vi har fået noget natur tilbage ved Bobakkerne og ikke mindst på Maden, som søges at blive gjort til et engområde, således som det var for mere end 100 år siden. Det er fællesskabets fortjeneste, både det europæiske (EU) og danske (Staten). Et lokalt projekt om en friskole baseret på bl.a. lokale kræfter er omtalt i dette blad og en ny højskole er også blevet et projekt for lokalbefolkningen. Der er samlet mere end kr. ind som grundlag for tilførsel af yderligere kapital og en række lokale har givet tilsagn om støtte ved udnyttelsen af de særlige kompetencer, der er til stede på halvøen. Så hvad du drømte skønt, ser ud til at vi i sandhed skal skue. Giv tid, giv tid! livets træ bliver atter grønt som tegn på, at man ved ihærdigt og uselvisk arbejde, bevarer Helnæs som et sted for en ønskværdi fremtid. Med disse ord ønsker HelnæsPostens redaktion og medarbejdere alle annoncører, abonnenter, læsere, og alle, der støtter vort lille blad. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Lejre Friluftsaktiviteter for både børn og voksne Naturvejledning Kursusvirksomhed Kanoudlejning Tlf pd

3 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 3 Fortsat fra forsiden som siger noget om, hvad der findes af inventar i kirken og hvor det stammer fra. Folderen ligger nu i våbenhuset og kan erhverves for 10 kr. Kirkens nye gæstebog Det vil nu være muligt for både kirkegængere og turister eller andre gæster, som besøger kirken at notere deres indtryk af besøget eller af gudstjenesten i kirkens gæstebog. Alle kommentarer, gode idéer eller kritik af forskellige forhold omkring kirken er velkomne og vil få menighedsrådet til at overveje aspekter i kirken og kirkelivet her. KORT NYT Helnæs menighedsråd er konstitueret Det nye menighedsråd har på sit møde den 28. november konstitueret sig således: Marianne Therp fortsætter som formand, næstformand Inger Lund (nyvalgt), Ruth Madsen fortsætter som kasserer. Desuden består rådet af Moira Poulsen (nyvalgt) og Pia Haahr. Der var også genvalg til Charlotte Foss Madsen som kirkeværge. (ikke medlem af rådet). Menighedsrådsmøder er offentlige Publikum er velkomne til at overvære møderne. Alle vil være hjerteligt velkomne. Dagsordenen kan man få tilsendt, hvis man senest en uge før mødet oplyser sin eller sin postadresse til formand Marianne Therp, SMS til eller mail til Skriv en mail eller send en SMS, hvis du vil høre, hvor mødet skal afholdes og modtage en dagsorden. Møderne vil ligeledes blive meddelt i Helnæs- Posten under det sker. Næste møde er fastsat til onsdag den 23. januar kl pd Torsdagsklub Der har været to meget spændende og interessante eftermiddage i november måned i torsdagsklubben. Den 8. havde vi besøg af Sanne og Torben Bundgård fra Nr. Broby. De har et sommerhus så langt væk som på Cape Town halvøen i Sydafrika. De viste billeder og fortalte om deres tilknytning til stedet, om befolkningen og om mad- og vin-specialiteterne på restauranterne. Den 22. var det en af Helnæs vistnok modigste kvinder, Mette Jørgensen, der underholdt med fortælling og billeder fra hendes ca. 10 rejser i regnskoven til indianerne i Mellem og Sydamerika. De første rejser hun foretog, var i 1970 erne med rygsæk og senere med mand og 2 små piger og i årene efter rejste hun alene eller med veninder. Sidste rejse var i 2010, men ikke den allersidste, hvis det går efter Mettes ønsker. Det er så heldigt, at Mette Jørgensen har lovet at komme igen et andet år og fortælle om to andre indianerstammer, som hun også har besøgt. (Næste møde se side 14). ah PASTORENS KLUMME Anders Lundbeck Rasmussen Kærlighed og Mørke Den jødiske forfatter Amos Oz har skrevet en erindringsroman, som hedder: En fortælling om Kærlighed og Mørke. I bogen fortæller han om hvordan han da han var dreng under 2. verdenskrig var meget fascineret af historien, og ofte forestillede sig, hvordan ting og begivenheder i verdenshistorien kunne være gået helt anderledes end de gik. Med sin fantasi skabte han en parallelverden, hvor han kunne rette op på fortidens fejltagelser. F.eks. på en af de store katastrofer i jødisk historie. Det jødiske oprør mod romerne fra 132 til 136 e. Kristi fødsel. Et oprør der endte med at Jerusalem blev ødelagt og jøderne fordrevet. Men i drengens fantasi kan han forhindre Jerusalems ødelæggelse. Han flytter den moderne britiske hærs jødiske brigade tilbage til oldtiden. Med deres maskingeværer og granater kan de hjælpe den jødiske oprørsleder Bar Kochba med at slå de romerske kejsere Hadrian og Titus og deres hære, og til sidst indtage Rom. I sin fantasi skriver drengen altså historien om, så det bliver David, der vinder over Goliat det lille jødiske folk, der vinder over den romerske overmagt. Amos Oz slutter: Denne sære drift jeg havde som barn lysten til at give endnu en chance til den, der ikke havde nogen og ikke ville få nogen er en af de drifter, der den dag i dag fører min hånd, hver gang jeg sætter mig for at skrive en historie. Ved hjælp af fortællinger kan vi forestille os at verden og tingene kunne være helt anderledes, og i fantasien give nogen en chance til. Når vi skriver historie kan vi også yde en form for retfærdighed til dem i fortiden, med tilbagevirkende kraft. Ved at give oprejsning til dem, der måske ikke fik en chance. Ligesom vi også ved at tilgive på en måde kan ændre på fortiden, ved at se den i et nyt lys. Og se med kærlighed eller barmhjertighed på en som ikke har fortjent det, og: Give endnu en chance til den, der ikke havde nogen og (ellers) ikke ville få nogen. Tilgivelse er et nyt syn på fortiden som ændrer vores fælles fremtid. Og det er det som evangeliet om syndernes forladelse og det evige liv forkynder: Endnu en chance, til den, der ikke havde nogen og ikke ville få nogen. V INE FRA H.J.HANSEN VIN MED SJÆL Willemoesgade Assens Tlf PETSHOP: Kvalitetsfoder til katte, hunde, marsvin og kaniner Assens Dyreklinik Mette og Morten Mortensen Torø Huse Vej Assens Tlf

4 4 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Familien Andersen og teglværket på Elmebjerg (III) Vi vil i denne og næste artikel især beskæftige os med familien Andersen og primært de, der virkede som murermestre på og omkring Helnæs. Historien handler om to generationer, far og søn, der begge hed Anders Andersen. I dette nummer er A.A. senior og Elmebjerg i fokus. Slægts- og lokalhistorie Af Poul Dreisler Det er en temmelig kompliceret historie, der her skal berettes om. I HP nr. 10 bragte vi en artikel, som en læser i Silkeborg havde sendt. Artiklen rummede to spørgsmål om hans familie på Helnæs: 1. Hvor ligger det hus min oldefar boede i og drev skrædderi fra? 90 års fødselsdagsfest for Mette Andersen. Omgivet af hendes 6 børn. Anders står yderst tv. i forreste række. Adressen er Helnæs Byvej Findes der yderligere oplysninger og evt. fotos fra teglværket ved Elmebjerg, som min tipoldefar har ejet og drevet. Til den indsendte artikel, der beskrev indsenderens familieforhold, var vedføjet billeder til illustration af både huset, han søgte oplysninger om og af Elmebjerg. Undervejs i sin egen søgning, har vor læser sendt yderligere oplysninger og billeder, som vil blive brugt, hvor det vil passe bedst. I artiklen i nr. 10 skrev han også at han var overbevist om, at det lille hvide hus, Helnæs Byvej 50, var bygget og beboet af murermester Anders Andersen, som også havde bygget oldefars, skræddermester Johan Jørgen Andersen, hus Helnæs Byvej nr. 42. (Anders og Johan Jørgen er brødre og sønner af A.A. senior). Det første spørgsmål er besvaret i HP nr. 11. Det var Helnæs Byvej 42, der var afbilledet. Spørgsmål nr. 2 vil vi behandle i denne artikel. Til oplysningen om, at Anders Andersen junior har bygget det lille hvide hus, svarede vi, at vi mente, at det ikke kunne være rigtigt. Argumenterne herfor er, at alle oplysninger fra BBR-register, Sønderby Smede- og VVS v/karsten Andersen Tlf eller SAVE - SAVE BRÆNDE SPAR Kr. 1000,- HUSQVARNA 455 Rancher Stærk, robust og hurtig reagerende motorsav 3,5 HK - 15 sværd Vejl. udsalgspris Kr ,- NU Kr ,- Vinduespolering til erhverv og private Vi sætter kvalitet, stabilitet og loyalitet i højsædet. HUSQVARNA MOTORSAV FRA Kr ,- Tlf /

5 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 5 og beboere og andre i nabolaget hævder, at det er bygget i 1910 eller 1912, og at der er blevet brugt materialer, der stammede fra nedbrydningen af Toftegårds ladebygninger. Andre kilder siger os, at familien Andersen ikke boede på Helnæs i 1912, desuden er det mest sandsynligt, at ladebygningerne til Toftegård blev nedrevet senere end Vi opstillede derfor et tredje spørgsmål: 3. Hvem byggede Helnæs Byvej nr. 50 og hvornår? Gennemgangen af Anders Andersen jr. og hans families færden i årene fortæller os, at det faktisk er Anders Andersen jr., der har bygget huset og er flyttet ind i det med familie, men blot senere end i Alt dette vil vi vende tilbage til i næste artikel. Her vil vi primært beskæftige os med faderen, Anders Andersen senior, og teglværket på Elmebjerg. Teglværket på Elmebjerg Der er delte meninger, om der overhovedet har været et teglværk på Elmebjerg. Nogle mener endda, at det er en myte, at der var et teglværk på Elmebjerg, og at det styrtede i havet under stormfloden Ingen steder har det været nævnt, at noget sådant er sket. Indtrykket efter 1872 er, at alle skader blev refereret i dagspressen eller i oversigter over tab, men teglværket er ikke set at figurere i sådanne oversigter eller opgørelser. Ved at stykke forskellige oplysninger sammen, kan det dog med meget stor sandsynlighed slås fast, at der har været et teglværk. Elmebjerg er en bakke og en klint på bagsiden af Bobakkerne ud mod Helnæs Bugt, nord for Rørmosen. Placeringen af teglværket her skyldes, at der har været ler og sand lige til at grave op og bruge i produktionen, desuden har placeringen været praktisk, idet der i den tidsperiode Uglen som sparebøsse bemærk revnen i ryggen Produceret på Elmebjerg teglværk har været en betydelig større forstrand, der har givet plads til at et mindre teglværk har kunnet være der samt, at der har været en relativ tilgængelig kørevej fra Langøre, gennem en passage i åsen, og over de lavtliggende marker bagved og hen langs klinten direkte til teglværket. På en spadseretur i terrænet med en kender af stedet udpeges en tilhugget granitsten med et hængsel, som kunne være en af stolperne til et led ind til teglværket. Turen bekræfter desuden, at klinten og i det hele taget de geologiske forhold har været ideelle til et teglværk. Skrænten og jorden på stedet er meget lerholdig og det fine lerpulver, som også indgår i produktionen, er til stede i stort omfang. Kan brændsel til ovnen køres frem på hestevogn ad rimelige veje eller evt. sejles til kysten, er her et ideelt sted for teglproduktion i lille skala. På stranden ud for teglværkets sandsynlige beliggenhed ligger større og mindre sammenbrændte klumper af forarbejdede mursten spredt blandt strandstenene. De kunne være resultatet af et sammenbrud af ovnen. De kan også være skabt i den almindelige produktionsproces, hvor ikke alt altid gik lige godt. Et gårdteglværk Et teglværk, som det der formodes at havde været ved Elmebjerg, kaldes et gårdteglværk, idet det var et af mange værker, der blev etableret i 1800-tallet. Herregårde anlagde også deres egne teglværker og mange af disse lokale teglværker har for de bedst drevnes vedkommende været forløbere for industriteglværkerne, hvoraf der kun er et fåtal tilbage i dag. Årsagen til disse værkers opkomst var en generel opfordring fra landets myndigheder til at skifte stråtag ud med tegl. Naturligvis aht. brandfaren. Desuden skabte udflytningen af landsbyer et stort behov for moderne materialer ved gårdetableringer på de udskiftede eller delte jorder. I første halvdel af 1800 tallet, var der god økonomi på landet og husog landbrugsbyggeriet havde generelt gode vilkår og det blev bedre i løbet af århundredet. Derfor var der god mening i, at en eller anden, har fundet på, at anlægge et teglværk på Elmebjerg. Hvad ved vi om teglværket? En ældre dame skriver bag på fotografiet af en ugle, der er formet i ler, med en revne i ryggen til brug som sparebøsse, at hun har arvet uglen fra sin bedstefar, der fik den i 1861, da han var omkring 10 år. På bunden af figuren står ridset Helnæs før stormen 1872 og Teglværk Elmebjerg Det er dog ikke et produktmærke, men givetvis noget ejeren af uglen selv har frembragt. Vi ved ikke hvornår teglværket er etableret, ej heller af hvem. Hvis vi nu prøver at følge murermesteren, Anders Andersen og hans familie, får vi et lidt andet og mere nuanceret billede af teglværkets historie. Familien flytter og A.A. dør Anders er født i Dreslette Sogn 1838, bliver gift med den 4 år ældre Mette fra Hårby Sogn. De får 7 børn. I historien i HP nr. 10, som er en del af artiklen, der blev sendt fra Silkeborg, skrives der bl.a. Teglværket blev imidlertid totalt ødelagt ved stormfloden i Familien var ruineret og måtte starte forfra. De flyttede i 1876 med 7 børn fra Dreslette til Helnæs, hvor de kom til at bo i en lille ejendom ved Elmebjerg. Der var et foto af en mand i en båd, som vor læser mener, kunne være hans tipoldefar. Dette sidste bestrides af lokalkendte, der mener det må være et nyere foto, hvilket skulle fremgå af kysten og flagstangen på skrænten. Familiens fiskeri i bugten gør det sandsynligt, at fotoet er af et medlem af familien Andersen. Den 8. januar 1877 dør Anders Andersen pludselig, kun 38 år gammel. Dødsårsagen er ikke kendt, men i familien fortalte man, at han døde af sorg over at have mistet sit livsværk: teglværket på Læs mere på side 6 t

6 6 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Fortsat fra side 5 Helnæs. Anders begraves i Dreslette Kirke. Der knytter sig den bemærkning til kirkebogens oplysning om hans begravelse den 15. januar, at Bemeldte Anders Andersen afgik ved Døden paa Helnæs, men blev jordfæstet paa Dreslette Kirkegaard. Duplikat af Ligsynsattest af 14. Januar medfulgte.. Hvad betyder det? En ligsynsattest kan have mange årsager, enten at der er sket en ulykke eller et selvmord eller at dødsfaldet ikke skyldtes naturlige omstændigheder. Vi ved det ikke med sikkerhed. Flere kilder hælder til selvmordet, idet problemerne med teglværk, flytning og sikkert en dårlig økonomi har tårnet sig op til uoverskuelighed. Anders efterlod sig hustru, Mette, og 7 børn. Det yngste barn, Jens Peter, der i øvrigt var født på Helnæs, døde i 1879, tre år gammel, men det lykkedes for Mette at få de øvrige 6 børn godt i vej. Dvs. Mette havde indenfor det halve år fra juni 1876 til januar 1877 født sit 7. barn og mistet sin mand. Og dette barn dør 5. dec I folketællingslisten 1880 er der tre hjemmeboende børn og det noteres, at Mette Andersen er 45, enke, husmandskone. Lever af hendes jordlod. Sammenbrændte mursten på stranden. Foto: pd En tredje udlægning En tredje kilde skildrer Anders Andersen og hans skæbne med flere detaljer end de øvrige. Kilden er givetvis baseret på mundtlig overlevering. Trods det, bliver vi nødt til at gætte. Kilden skriver: Murer A. Andersen fra Dreslette byggede huset tillige med et teglværk, som han drev. Efter hans død, kom boet i pengevanskeligheder og en slægtning, gårdejer Jørgen Hansen fra Ebberup, overtog værket og drev det ved hjælp af en teglmester. Men da værket ikke arbejdede godt, blev det nedlagt. Murer Andersens enke (Mette) forblev boende der med alle børnene, indtil den ældste af sønnerne (Anders), der havde lært murerfaget, købte huset af Jørgen Hansen. Anders var gift med Karen Marie fra Gummerup. Det er en meget informationsrig kortfattet tekst, der fortæller om Anders Andersens skæbne og hvad der siden sker. Hvad ved vi nu? Murer Anders Andersen er født i Dreslette Sogn 1838, bliver gift med Mette Larsen, der er født i De får i alt 7 børn, 1 pige og 6 drenge. De seks, er født i Snave Sogn og det syvende i Helnæs sogn. Det sidste barn er født i juni Barnet før, Johanne, er født i Dreslette 7. juni Ved folketællingen 1911 oplyser Mette, enken, at hun er flyttet fra Dreslette Sogn i Hvis dette er rigtigt, og det må det formodes at være, er familien flyttet til Elmebjerg efteråret Da huset antages at være bygget 1876, må der have været en anden bolig på stedet. Det er også muligt, at teglværket led stor skade i forbindelse med stormfloden 1872, og oplysningen om byggeri af både hus- og teglværk kunne være i tiden efter flytningen i 1873 og de følgende år. Vi kan så med nogen sandsynlighed tro, at det har været vigtigt, måske nødvendigt at flytte fra huset i Snave, til Elmebjerg for at søge at bygge tilværelsen op på ny. Teglværket lukkes På tidspunktet for Anders død den 8. januar 1877 er der givetvis problemer med økonomien i teglværket, som forstærkes efter hans død, og hele ejendommen overtages / købes af en slægtning fra Ebberup. Han ansætter fagligt uddannet arbejdskraft, en teglmester, som dog heller ikke kan få økonomi i produktionen. Teglværket lukkes ned. Tidspunktet kendes ikke. I 1880 er enken Mette Andersen alene med 3 børn på 11, 8 og 6 år og det noteres på Folketælling-skemaet, at Mette lever af sin jordlod. De øvrige børn er rejst hjemmefra og er under uddannelse som håndværkere og den yngste, der blev født på Elmebjerg, er død i I Folketællingen 1890 er Anders, det ældste barn, registreret som værende 27 år gammel, gift og har 3 børn. Han har været udlært murer i en del år og har købt ejendommen af Jørgen Hansen, Ebberup, så snart det var økonomisk muligt for ham og flyttet sin familie ind på Elmebjerg, hvor nu kun hans mor boede. Familiens status Vi kan afslutte denne del af Anders Andersens historie med at konstatere, at hans tidlige død kan skyldes ulykkelige eller dramatiske omstændigheder. Hans hustru Mette og familien fra Ebberup, rykker sammen og søger at fortsætte Anders livsværk. Men det går ikke. Mette klarer på bedste vis dagen og vejen med sine børn med det udkomme den lille jordlod, kan yde. De har givetvis også skaffet sig til føden ved at fiske i det meget fiskerige farvand. Bl.a. er der mange ål. Alle drengebørn får en god faglært uddannelse, og datteren bliver gift med en gårdmand. Skræddermesteren Johan Jørgen har vi hørt om. En yngre bror, Hans Carl Andersen, blev tømrer, læser videre og blev en anerkendt arkitekt, der bl.a. også bliver medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Hans biografi kan læses på nettet, Wikipedia, eller på adressen Weilbachs Kunstnerleksikon. Her er bl.a. nævnt, at han i 1908 var arkitekt på landsbyskole til Helnæs. Vi kan så gætte på, om det er med hans bror Anders som udførende murermester. Det var nu ikke hele skolen, han byggede, men en udvidelse af den bestående mod syd, med to klasseværelser og ved samme lejlighed fik den stråtækte skole fast tag. Næste artikel Næste artikel vil handle om Anders Andersen junior, hvor vi vil opleve endnu en storfamilies liv og gerninger både i og udenfor Helnæs og hvor vi får svar på omstændighederne ved Anders Andersen jr s. husbyggeri og tidspunktet for indflytning i det lille hvide hus, i dag Helnæs Byvej 50. Ligeledes følger vi hans mors levned, og på et tidspunkt optages i sønnens husholdning. Kilder: Materialer fra: Jens Lisberg, Silkeborg Britta Møller, Toftlund Helnæs Lokalarkiv v/anne Hansen Carlo Jacobsen: Korte Træk af Helnæs Sogn s Historie, år 2000 Samtale: Regner Madsen, Elmebjerg Arne Rasmussen, Østergård

7 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 7 Jul på Helnæs afsluttes med julekoncert i Helnæs Kirke Kvintetten - Qvindetta En kvintet bestående af 5 kvinder qvindetta sørger for, at vi kommer i julestemning i år. Julekoncert Af Marianne Therp Søndag den 16. december kl afholdes årets julekoncert i Helnæs Kirke. De fem musikere har en fælles mission, nemlig at dele glæden ved musik og sammenspil med os, som kommer for at lytte til musikken og synge med. Glæden fra musikerne smitter af på os som publikum, når de skaber en vidunderlig og varm stemning i løbet af koncerten. Programmet er en blanding af klassiske værker krydret med smukke gengivelser af kendte elskede salmer og salmesang med publikum. Quintetten kalder sig Qvindetta De fem kvindelige musikere udfordrer grænserne mellem musiker og publikum og skaber en fælles oplevelse i musikken, i et alment menneskeligt fælles sprog. Fløjtenist: Eva Østergaard er en meget anerkendt fløjtenist i ind - og udland. I Danmark mest kendt for igennem mange år at have været solofløjte i Det Kongelige Kapel. Oboist: Josephine Blaamann Petersen har allerede under sin musikuddannelse været aktiv i den professionelle verden både som kammermusiker og orkestermusiker. Klarinettist: Tine Maj Antonsen studerer på solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, hun er samtidig med studiet freelancemusiker og turnerer rundt som assistent i landets symfoniorkestre. Hornist: Henriette Holk har man ofte set i orkestergraven i Det Kongelige Kapel, hvor hun i en årrække besad en af hornpladserne. Hun har derudover haft lange kontraktansættelser i de forskellige symfoniorkestre i landet. Fagottist: Xanthe Arthurs er til daglig ansat i Odense Symfoniorkester som 2. solofaggotist. Hun er også en aktiv kammermusiker og har til glæde for orkestret og for kvintetten forladt sit Skotske ophav for at fyldiggøre musikken her i Danmark. Der er som vanligt fri entré til julekoncerten, hvor vi kan glæde os til at høre de fem meget professionelle kvinder spille, og så skal vi også selv synge et par salmer. Alle er velkomne. Ebberup og Omegns Begravelsesforretning v/hasse Dixen Nørregade Glamsbjerg Østergades Begravelsesforretning v/hasse Dixen Østergade Assens Tlf Julekoncert i Helnæs Kirke Søndag den 16. december kl Vi hjælper Dem til rette med alt Hos os kan De gratis få tilsendt pjecen»min Sidste Vilje«Se: Vi svarer altid på tlf Salg af gravsten fra egen udstilling Savværksvej 2G Glamsbjerg En af vestfyns største udstillinger Qvindetta fem kvinder i musikken Julekoncert med kvindelige musikere, som ved hjælp af musik og deres egen glæde ved musik, vil sprede juleglæden hos publikum. Koncerten vil også omfatte fælles salmesang. Slut op om Jul på Helnæs 3. søndag i advent

8 8 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Efterskole for overvægtige på Helnæs? De fleste er formentlig enige om, at lukningen af højskolen er et tab for Helnæs. Ikke alene var højskolen et vartegn over det engagement, der kendetegner vores lille samfund, det var også den største arbejdsplads. Højskolen var således en institution, der betød meget såvel direkte som indirekte for livet og bosætningen på Helnæs. Men det samme kan man sige om mejeriet, skolen og brugsen, der blev til købmanden og til sidst lukkede. Vi lever i en verden i forandring, hvor det mest konstruktive formentlig er at lære af fortiden, frem for at holde fast i den. I den proces er det for mig at se vigtigt, at tænke i et helnæsperspektiv. Det er således vigtigt, at det der kommer til at ske i bygningerne på Helnæs Byvej fremmer beskæftigelsen og bosætning på Helnæs. Vi har ikke meget glæde af folk, der kommer på kort visit i en begrænset del af året. Samfundsproblem Helle og jeg arbejder med at etablere en efterskole for overvægtige. Der er kun én efterskole i landet, som henvender sig specielt til den målgruppe. Og overvægt er som bekendt et stigende problem, der har stor offentlig bevågenhed. I 2007 opgjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriet således de samfundsøkonomiske omkostninger som følge af overvægt til 14,4 mia. kr. Samme rapport påviste at frekvensen af svært overvægtige var steget med 50 % i perioden fra 1994 til 1999/2001, og at denne tendens synes at være accelererende. Der er omkring overvægtige børn i alderen fra år. Så der er et kæmpe behov for at gøre noget ved problemet. Gode relationer Jeg har været i kontakt med Claus Meyer, og har skabt en god relation til Meyers Madhus. Også Julemærkefonden og Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Holbæk Sygehus har været positive i forhold til projektet. Det er med andre ord en idé og et projekt, der møder velvillige blandt fagfolk. Og netop en bred faglighed er essentiel i forhold til at lave løsninger, der virker og er langtidsholdbare. Helnæs et godt sted for efterskole I forhold til overvægtige unge har Helnæs rigtig meget at byde på. Der er langt til butikker og kiosker, og der er gode muligheder for at cykle, gå ture, danse, spille bold, sejle, fiske, ride m.m. Og de unge kan deltage i fysisk arbejde i forbindelse med opgaver i fx landbrug eller naturprojekterne på Helnæs. Den unge har således enestående muligheder for at skabe interesser og vaner, der fører til et mere aktivt liv. Og det er interesser og vaner som den unge kan bringe med videre i livet. Konceptet handler altså både om de traditionelle løsninger med fokus på kost og motion, og om en opmærksomhed på de psykologiske og sociale faktorer. En efterskole godt for Helnæs Fra et Helnæs perspektiv betyder en efterskole for overvægtige en arbejdsplads med mindst 10 fuldtidsstillinger inden for flere forskellige fagområder. Og så er der jo stadig mulighed for at lave de attraktive højskolekurser i skoleferierne. Vi håber naturligvis på at projektet møder opbakning. Har I yderlige spørgsmål er i velkommen til at kontakte os: Christian Falk Rønne, Helnæs Byvej 38, , Åbningstider: Alle dage kl Bager: Alle dage kl POSTBUTIK: Mandag til fredag kl HÅNDKØBSUDSALG Fra Assens Apotek Varetur til Helnæs HVER FREDAG DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF

9 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 9 Tørvejr, Travetur og Cowboykaffe Made-området, hvor kvæg og får græssede side om side indenfor strandvoldene. Hun sluttede med at sige tillykke fra os tobenede som lever her på øen. Vandstandsregulering og pølsesnak Man travede nu i sluttet flok og under ledelse af biolog Annita Svendsen, der har været den praktiske tovholder på hele foretagenet, hen til den sydlige del af Maden, hvor der er blevet gravet en rende med et stemmeværk, så vandstanden kan reguleres. Her nedlagde man en såkaldt svineryg en bjælke på tværs af vandløbet, som holder på vandet, når der skal stemmes vand op. Derefter gik flokken tværs over arealet til pumpehuset, hvor den gamle dieselmotor blev startet symbolsk. Til sidst var der bålristede pølser med øl/vand og bålkaffe, samt almindelig hyggesnak. Et superfint arrangement! Indvielsen af projektet LIFE Helnæs. Foto: sbs Indvielse af LIFE - projektet på Maden. Maden Af Susanne B. Sørensen Torsdag den 9. november kl. 13 blev Natura 2000 projektet, om ikke afsluttet, så indviet med en hyggelig sammenkomst på Maden i naturens tegn. Tilslutningen var stor biler kørte i kortege ad den hullede - og meget våde madevej, og ud myldrede vel omkring mennesker, der gerne ville være med til at indvielsen. Og for enden af vejen helt henne ved krattet og lidt i læ for blæsten, havde Naturstyrelsen rejst et telt og forberedt et par bålpladser. Taler Her bød skovrider Søren Strandgård velkommen, takkede for det store fremmøde og fortalte lidt historisk om Maden. Maden er et gammelt maritimt forland, ca. 280 ha. stort, som bag naturlige strandvolde gennem de sidste par århundreder, har været brugt til græsning for øens kreaturer. Området har gennem tiderne skiftet status, fra græsningsområde til opdyrket areal, og nu tilbage igen til et genoprettet naturområde til glæde for dyr og mennesker, via et opkøb for bl.a. EU-penge. På nuværende tidspunkt står ca. 60 ha. af området med hævet vandstand, hvilket bl.a. skal hjælpe truede dyre- og plantearter, f.eks. den lille orkidé mygblomsten, strandtudsen samt vandsalamanderen. Hele herligheden løber op i den nette sum af ca. 18 mill. kroner, hvoraf ca. halvdelen er statslige midler, den anden halvdel fra EU, LIFE 2000, en fond, der er oprettet til finansiering af projekter, til beskyttelse af truede naturtyper. Søren Strandgård sluttede med at takke for hjælpen fra såvel konsulenter som lodsejere, der har været involveret i Maden. Herefter gik ordet videre til borgmester i Assens, Finn Brunse, der glædede sig over, at kommunen nu havde en fantastisk naturperle, som han håbede rigtig mange mennesker ville få glæde af. Samtidig håbede han, at det ville få indflydelse på bosætningslysten i kommunen, idet en undersøgelse viste, at bl.a. nærheden til natur var højt prioriteret på boligsøgendes liste. Og Helnæs er jo specielt begavet med en fantastisk natur. Han sluttede med at takke Naturstyrelsen for et flot projekt til glæde for alle. Endelig fik den lokale repræsentant for beboerrådet, Kirsten Rasmussen, ordet. Hun causerede over et tema af Henrik Pontoppidan, der allerede i slutningen af 18- hundrede tallet lovpriste Oplægning af svineryg. Foto: pd Lille juleaftensdag Søndag den 23. december Fælles gudstjeneste for alle 4 sogne Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs Helnæs Kirke kl Vestfynskoret medvirker Gløgg i våbenhuset

10 10 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Status for LIFE Helnæs projektet HP har endnu engang bedt Annita Svendsen, Naturstyrelsen, om en status efter indvielsen af LIFE-projektet på Maden. LIFE-projektets fremtid Af Annita Svendsen Fredag den 9. november blev LIFE Helnæs projektet indviet med manér med taler fra både borgmester Finn Brunse, skovrider Søren Strandgaard samt Beboerforeningen. Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag, hvor vejrguderne heldigvis var med os. Vi takker Helnæs og omegn for jeres fine opbakning til arrangementet! Naturforbedringer Vi er nu i gang med at justere vandstandshævningen i den sydlige del af Maden endelig på plads ved brug af pumpen og de 2 nye stemmeværker. Vandstanden har i nogle områder været lidt højere end beregnet, men vi forventer, at de sidste justeringer falder på plads snarest. I løbet af vinterperioden skal vi have hegnet de nye arealer i den sydlige del af Maden og i Bobakkerne, så arealerne er klar til afgræsning til foråret. Herudover vil eksisterende Galloway dyrene lukkes ud på Maden. Foto: as hegninger, vandinger, broer m.m. blive gennemgået og renoveret efter behov. I samarbejde med Assens Kommune skal vi have reduceret opvækst af træer og buske og ryddet bevoksninger med rynket rose. Vi har i samarbejde med vores forpagter indkøbt 5 stk. galloway køer, som skal hjælpe med til at forbedre afgræsningen af bl.a. den nordlige del af Fællesmaden. Galloway hører sammen med bl.a. Hereford og skotsk højlandskvæg til de robuste kvægracer, der er særligt velegnede til at afgræsse naturområder. De har en stor vom og er gode til at æde og omsætte strukturholdigt plantemateriale, som har en lav næringsværdi. De sætter en solid vinterpels med et underlag af uldhår og er egnede til at afgræsse naturområder hele året. Galloway er rolige dyr og vil naturligt trække lidt væk, når besøgende passerer forbi flokken. Vi forventer at oprense vandhuller til bl.a. strandtudse, når der kommer en tør periode i løbet af sensommeren Information og publikumsfaciliteter Vi er så småt startet på at udarbejde informationsmaterialer til skilte og en opdateret folder for området. Vi vil i samarbejde med Beboerforeningen udarbejde en informationstavle om naturen i Helnæs Made til I kan læse mere om projektet på hjemmesiden: Projektleder og biolog Annita Svendsen kan kontaktes på mail: eller på direkte tlf. (+45) eller mobil: (+45) ophængning på sprøjtehuset sammen med Beboerforeningens infomateriale om områdets kulturhistorie. Vi udarbejder også en informationstavle til ophængning på toiletbygningen ved Bobakkerne, der fortæller om naturen dér. Herudover vil de eksisterende infoskilte i Maden og Bobakkerne med oversigtskort bliver opdateret med de nye arealer, Naturstyrelsen har erhvervet. Vi arbejder på at etablere et lille besøgsområde med bord/bænksæt og bålsted i forbindelse med beplantningen på Fællesmaden nord for markvejen samt at opstille ekstra bord/bænksæt ved besøgsområdet i Bobakkerne. Forslag til information og publikumsfaciliteter vil også blive fremlagt og drøftet nærmere i forbindelse med det næste møde i projektets følgegruppe, der planlægges afholdt først i det nye år. Herefter holdes der et statusmøde for projektets styregruppe i slutningen af januar måned. Vi planlægger at afholde en offentlig tur til foråret, når strandtudserne forhåbentlig kvækker i området ÅRETS Detailkæde mad med mere mesterslagteren Leif Laustsen Østergade Assens Tlf

11 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 11 Generalforsamling i Forsamlingshuset Den årlige generalforsamling havde samlet ca. 20 medlemmer foruden bestyrelsens 7 medlemmer. Det blev en ganske udramatisk aften, hvor man fik konstateret, at det program, man har planlagt med bestyrelsen som tovholder, fungerer pænt med de sving, der vil være fra år til år. Udlejningen af huset var gået lidt i vejret, julen og fugleskydningen havde også givet et større bidrag end sidste år, hvorimod fastelavnsfesten havde skuffet lidt. Et stort problem er, at høstfesten eller som den blev kaldt i år, sensommerfesten, ikke kan trække folk til, hvorfor den atter måtte aflyses. Nu vil bestyrelsen forsøge at lægge en fest om foråret, formodentlig ud fra en antagelse om, at det er årstiden, der er problemet. Formanden, Jørgen Nielsen, nævnte i sin beretning, at man ikke havde nået alt, som var planlagt vedr. vedligeholdelse. Der var dog blevet malet. De tanker, der havde været om at etablere en filmklub med det AV-udstyr, der vil tilgå huset, er foreløbigt droppet, idet det har vist sig, at der er en lang række bestemmelser, hvis overholdelse vil gøre det tvivlsomt, om det så kunne gå. En planlagt terrasse på ca. 14 m2 har man endnu ikke kunnet realisere, idet det ikke var lykkedes at få midler fra de fonde, der var søgt hos. Som del af den løbende renovering har man ønsket at have passende pæne stole til de max. 150 gæster, der må være i huset. Der er pt. kun 100 stole, hvilket ikke er nok, hvis Tarteletfesten, som vanligt, får brug for 130. Det skulle dog ikke blive et problem, lovede formanden. Endelig nævntes, at der havde været indbrud i huset. En ærgerlig udgift til fornyet vindue. Jørgen Nielsen sluttede med at takke alle, der hjalp til, når der var brug for det. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. Foreningens økonomi viste et overskud af ca. samme størrelse som sidste år, hvilket var tilfredsstillende. Bestyrelsen havde givet vedtægterne et eftersyn som blev gennemgået og med enkelte justeringer vedtaget. De nye vedtægter indebar, at man efter 20 år uden kontingentsændringer ønskede dette gennemført. Efter en drøftelse om det praktiske i at gøre det i dette år, blev det udsat til næste. Forsamlingen bad bestyrelsen om at udarbejde budget og argumenter for ønskede stigninger af kontingentet. Alle valg var genvalg. Bestyrelsessuppleant Jørgen Wentzlau erstatter Peter Møller under hans arbejdsophold i UK. Derefter kaffe og kringle. pd Dorthe og Peter under indflytning. Foto: sbs Nytilflyttere på Helnæs HP byder velkommen Peter Carstensen og Dorte Sandorff er nu flyttet ind midt i Helnæs By i Helnæs Byvej 51. HP har opsøgt dem for at byde velkommen hertil. Præsentation af Susanne B. Sørensen Så skete det endelig, her i slutningen af november deltidshelneserne Peter og Dorte flyttede fast ind i Pie og Gerners hus på Helnæs Byvej, efter 5 måneder som weekendbeboere. Der var bare lige et arbejdsliv der skulle afsluttes først. Peter, der nu har status som folkepensionist, blev hængende lidt længere på arbejdsmarkedet han er uddannet maskinarbejder mens han ventede på Dorte, der havde sagt sit sygeplejejob op pr. 5. november d.å. på Næstved Sygehus, hvor hun har haft næsten 40 dejlige arbejdsår, de fleste på barselsgangen. Passionerede fotografer Peter, der var enkemand, har en brændende passion omkring fotografering. Han har fotograferet gennem masser af år er åbenbart rigtig skrap til det, har vundet flere anerkendelser, såvel herhjemme som i udlandet. Han har været fotodommer og undervist i foto, og har arbejdet som freelance pressefotograf for ugeaviser og fagblade. I fotoklubben i Næstved, hvor Peter var engageret, var der et andet medlem, Dorte. Der gik lang tid, hvor de ingen Læs mere på side 12 Kim Vinduespudser det er da klart! Vinduespolering til erhverv og private Tlf t Alt indenfor: Jord Beton Kloak (aut. kloakmester) Murerarbejde udføres Belægningsarbejder Udlejes: Minigraver Minilæsser Rendegraver Toiletvogn med bad HELNÆSHUS Grafisk Brochure, visitkort, logo eller en ny hjemmeside. Få et uforpligtende tilbud. Tlf

12 12 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Fortsat fra side 11 kontakt havde, men så en dag kom de til at sidde ved siden af hinanden og tja, det var så det Parret har i den seneste tid boet sammen i Dortes lille lejlighed ved Næstved sygehus, men pladsen var trang. Begge parter har både børn og børnebørn, så mere plads stod højt på ønskesedlen. En skelsættende weekend Hvad skal vi lave, Peter? Hvor skal vi hen. Det må du finde ud af, siger Dorte midt i januar måned dette år. Parret skulle på lang weekend og endte efter en tur rundt på Fyn med at booke værelse på Gl. Brydegård. Der lå Helnæs, så de skulle da også lige et smut over dæmningen. De så også, at Pies hus var til salg, men tænkte, at det så alt for dyrt ud. Senere, tilbage på Gl. Brydegård for at pakke, kom de til at tale med den daværende receptionist Betina. De fortalte hende, at de havde set et dejligt hus herude. Jamen, så skulle I bare se det indefra, sagde Betina, og gik ind og fandt det på salgssiden på computeren. Og så var Peter og Dorte bare solgt! Derfra gik Døbefontens forunderlige rejse det hurtigt, og en time senere var der fremvisning med ejendomsmægleren. Huset var deres Hvad med fremtiden? Hvad skal I så fylde tiden ud med nu?, spørger jeg, selv om jeg svagt kan fornemme, at det vist ikke er noget problem. Der står adskillige ting på række for at blive ført ud i livet. Udover foto, som fylder meget for begges vedkommende, drømmer Dorte om sin nyerhvervede æblehave, om at nusse i haven, sylte og regere. Hun er også aktiv skribent skriver med 10 pennevenner over hele verden. Og hygger sig med slægtsforskning. Peter vil gerne hanke op i sin interesse for gode, lange cykelture igen, ligesom han også er passioneret lystfisker. De har ligeledes store planer om at rejse, begge har rejst en del. For eks. er de lige kommet hjem fra en tur til Island og vil gerne derop igen. Jo, de er ikke den type, der sidder på hænderne. Der skal helst ske noget! Lige sådan nogle, vi ønsker os her på øen. Så I skal være så hjertelig velkomne her på Helnæs. I forbindelse med arbejdet med at skrive en ny informationsfolder om Helnæs Kirke, voksede behovet hos forfatterne for at få afklaret spørgsmålet: Hvordan var en døbefont fra Helnæs, fjernet i 1811, endt hos Nationalmuseet i 1893? Kirkemysterium Af Poul Dresler og Marianne S. Therp Egentlig var der ikke noget mysterium. Vi vidste fra den tidligere folder, at En anden døbefont, der lå ved kirken, blev fjernet af en af sognepræsterne. Han tog den simpelthen med sig, da han rejste. Den befinder sig nu på Nationalmuseet. Vi ville dog gerne vide mere om de nærmere omstændigheder vedrørende denne underlige historie, især fordi den lokale fortælling om bortfjernelsen havde tilføjet, at præsten simpelthen havde medtaget døbefonten som en slags betaling for, hvad han opfattede som erstatning for en for dårlig aflønning. Har man kendt magen? En præst rejser og tager en granitklump på adskillige hundrede kg med sig på flyttelæsset, uden der tilsyneladende sker mere i historien. Det er klart, at man på stedet har vidst, hvor han rejste hen, nemlig til et nyt embede i Kerte Kirke nord for Assens, men ingen ved, om det overhovedet var et problem, hvad han havde gjort. Hvad er problemet? Det kunne sagtens være således, at døbefonten faktisk var lagt udenfor kirken, fordi man havde sat en ny op, og ingen havde gjort ophævelser over, at den var taget med af præsten, da han rejste. Han kunne måske ligefrem have skaffet kirkeejeren af med et problem. Men en sådan opfattelse ville fjerne det dramatiske element i historien. Det var det forfatterne gerne ville have på det rene. Da alt dette finder sted i 1811 er det fortsat afdøde Niels Rybergs søn, Johan Chr. Ryberg, Frederiksgave, der ejer og har ansvaret for kirken. Og præsten var Johan Frederik Høeg, der var præst på Helnæs fra 1807 til Fonten Genstanden for denne historie er en romansk døbefont af Grafik af gl. døbefont. Foto: Tina Valbjørn granit, der på siderne er prydet med udhugget slyngværk og på underfladen med bladlignende ornamenter og med en tovslyngning over foden. I bunden af kummen findes et hul til afløb af vandet. Kummens diameter er 68 cm. Ved indleveringen af fonten til museet var kummen revnet i den ene side, holdt sammen af et jernbånd og der medfulgte et stykke af skaftet. Der var intet fodstykke. Denne type døbefont kunne tænkes at stamme fra en tid før Helnæs Kirke blev bygget, idet traditionen før år var, at dåben foregik ved fuld neddykning af dåbsbarnet, hvorfor fontene var meget rummelige og netop udstyret med et afløbshul i bunden, så vandet kunne løbe ud gennem fonten og ud i jorden. Med ændringen af dåbshandlingen til, at der kun øses ganske lidt vand på barnets hoved, indførtes de relativt flade dåbsfade, der blev lagt over fontens store åbning. Spørgsmålet er, om fonten er skiftet ud i , idet det er her Niels Ryberg foretager den store renovering og ændring af kirkens indre. Han forærer bl.a. netop et nyt dåbsfad til den font, der står i kirken nu. Den gamle font bliver sandsynligvis lagt udenfor kirken i en bunke med andre sten eller andet materiale og glemmes, indtil pastor Høeg finder på at tage den med sig, da han rejser til Kerte i Fundet som drikketrug I 1893 ser læge Dreyer, Nr.

13 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 13 ELARBEJDE MED GARANTI Aut. El-installatør John Pedersen A/S Melvej Assens Tlf Nuværende døbefont. Foto: Tina Valbjørn Åby, at der på gårdspladsen hos husmand Rasmus Peter Madsen i landsbyen Bro (Nordfyn) er nedgravet en fonte-kumme, der fungerer som vandtrug for dyrene. Han indberetter fundet til Nationalmuseet, som beder ham købe det. Husmanden indleder handlen med at forlange 150 kr. (hvilket i dag vil svare til over kr.), handlen ender dog på 10 kr. Og museet indlemmer den i sine studiesamlinger. Rejsen Helnæs Bro Pastor Høeg har denne tunge fonte-kumme med på sit flyttelæs fra Helnæs til Kerte præstegård, hvor den senere er set ligge i et stengærde om præstegårdshaven ud mod bygaden. Dette skriver sognepræsten fra Kerte i et brev til museet i Har De monstro en gammel Granitdøbefont fra Kjerte Kirke derinde? Pastor Fabricius fra Gislev, som var her igennem forleden Dag, mente det (Løffler), og i Liber Daticus [en embedsbog om sognets forhold] hér staar noget om, at Pastor Høgh, som rejste herfra til Gamborg 1819, tog en Stendøbefont med sig, og fra Gamborg skal den være kommen til Bro By i Brænderup Sogn i Nordvestfyn, hvor Pastor Høghs Søn var Boelsmand, og Pastor Fabricius angav: derfra til Nationalmuseet. Hvorledes mon dette forholder sig? Her i Kirken har i senere Tider kun været en Murpille i et Hjørne i Koret til Døbefonten, men Sandheden tro maa jeg tilføje, at der ogsaa i Liber Daticus hér staar, at Pastor Høgh skal have ført ovennævnte Døbefont med sig hertil fra Helnæs i En gammel Mand her i Byen, nu afgaaet ved Døden, har fortalt mig, at der engang skal have ligget en Døbefont i Stengærdet om Præstegaardshaven ud imod Bygaden. Der er altsaa noget, som spøger om denne Døbefont. Hvis De nu har vor gamle Døbefont derinde, kan vi saa faa den hertil igen?... Således var det gået til. Fra Helnæs til Kerte til Gamborg og så til Bro og derfra til Nationalmuseet. Museumsinspektøren som har været kontaktet i forbindelse med det nyligt afsluttede arbejde med folderen slutter sit brev Høgh lader til at have haft en mærkelig vane med at rejse rundt med stendøbefonte, som jo ellers ikke just er håndbagage. Kan vi få den tilbage til Helnæs? Præsten i Kerte bad om at Læs mere på side 16 t LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF Maxi 3 Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget mere på alle materialer, der tåler vand. Pris pr. liter kr. 43,75 JONSERED CS 2152 Oplev fornemmelsen af at arbejde med en rigtig professionel Antibak Cleaner sav i 50-kubikklassen. Jonsered CS 2152 er udviklet specielt til Kombineret skovejere, landmænd rengøringsmiddel og andre, der har brug for avanceret allroundsav. Modellen indgår i Ulticor, som er vores mest og avancerede kalkfjerner produktprogram til badeværelset. til dig, der går efter det optimale, når det gælder kraft, design, kontrol og fornemmelse. Afrenser 51,7 cc, 2,4 kw (3,3 snavs, hk), 5,0 kg. protein og kalk i bruseniche, håndvask 3.495, ,- og toilet. Pris pr. liter kr. 43,75 Se vejledninger og pletguide på Jonsered. All rights reserved. Flemløse Maskinforretning ApS Springenbjergvej Glamsbjerg Tlf

14 14 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 DET SKER DECEMBER 2012 Rubrikker sendes til Poul Dreisler tlf Gudstjenester i Helnæs Kirke 2. dec dec (LH) 16. dec Julekoncert 23. dec Fælles gudstjeneste for de 4 sogne 24. dec juleaften 25. dec juledag 26. dec juledag 30. dec. ingen 31. dec Nytårsaftensd. 6. jan Jul på Helnæs afsluttes med julekoncert i Helnæs Kirke En kvintet bestående af 5 kvinder Qvindetta sørger for, at vi kommer i julestemning i år. Søndag den 16. december kl Der er gratis adgang Alle er velkomne. Se omtale side 7 Lille Juleaftensdag Søndag d. 23. december Fælles gudstjeneste for de 4 sogne. Sønderby, Kærum, Dreslette og Helnæs I Helnæs kirke Kl Vestfynskoret medvirker Efter gudstjenesten serveres Gløgg i våbenhuset Menighedsrådsmøde Onsdag den 23. januar kl Dagsordenen og mødested, kan man få tilsendt, hvis man senest en uge før mødet oplyser sin eller sin postadresse til formand Marianne Therp, SMS til eller mail til Forsamlingshuset juletræsfest lørdag den 15. december For børn, forældre, bedsteforældre og andre barnlige sjæle fra kl Entré: 30 kr. For voksne: Fællesspisning fra kl. 18. Pris for to retter mad og kaffe: 80 kr. /person Tilmelding 2. december / Bestyrelsen Sy og strik I december mødes vi onsdag d. 5. december. I det nye år bliver første gang onsdag d. 9. januar. Vi mødes i Borgerhuset kl. 19 i lokale 2. Alle er velkomne. Spørgsmål til Pernille på tlf Ølsmagning for kneitene på Helnæs Der er ingen meddelelser om ølsmagning i december måned. Men der kunne måske blive plads til: En rigtig god jul og et godt nytår ønskes alle af Ølsmagningskneitene på Helnæs. Frysehuset Generalforsamling onsdag den 12. dec. kl i borgerhuset. Forslag senest 8 dage før. Venligst f. bestyrelsen Kirsten Nielsen Torsdagsklubben I december er der kun en sammenkomst i torsdagsklubben, og det er den 6. december. Inger Lund vil læse julehistorier. Vi skal julehygge og der bliver sponsoreret æbleskiver til kaffen. Alle er velkomne Anne Hansen Helnæs Lokalhistoriske arkiv Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl til dalvænget Assens Tlf biltlf Jul på Helnæs søndag den 16. december kl På den 3. adventssøndag går Helnæs amok i juletræer, julegaver, værtindegaver, julepynt, dekorationer, antikviteter, smykker og julehygge med gløgg og æbleskiver og endnu mere. Til slut en koncert i Helnæs Kirke se artiklen om de fem kvindelige musikere, som vil sprede juleglæden ud over os med deres musik. Hygge på Møllen I stalden gløgg og æbleskiver tombola fra Folkekirkens Nødhjælp Enestående julepynt, som holder mange år Dekorationer I laden boder med alt i julepynt, gave ideer, ja selv gede griller. Hanne med bøger og m.m. fra Odense Bys Museer. Dorthe med misteltene og pynt Elsebeth og Marianne med julepynt. og Poul med diverse gaveideer udført i træ. Julemanden Han kommer forbi kl. 13 og der vil være lidt for børnene. Herefter vil han underholde med musik i stalden. Helnæs Antik Bøgeskovvej nr. 9 Vi har pyntet op til Jul, og vi glæder os til at se jer Quiltepigerne Julestue på Strandbakken 35 Quiltepigerne holder julestue med masser af gode gaveideer i Patchwork- filt samt juledekorationer. Åben fra Julekoncert Som altid sluttes Jul på Helnæs af med julekoncert i Helnæs Kirke En kvintet bestående af 5 kvinder qvindetta sørger for, at vi kommer i julestemning i år. Der er fri entré og alle er velkomne. Alle lægger sig i selen, så du kan få noget ud af dagen. Og der bliver i år kun den ene dag, men sikken én. Der vil blive talt til alle sanser, når dørene går op for gæsterne både fra Helnæs og fra Fyn.

15 DECEMBER 2012 HELNÆSPOSTEN 15 FORENINGER Køb og salg PERSONLIGE Helnæs Beboerforening Fmd. Jens Zimmer Rasmussen Tlf Arkivet og Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Birgitte Elovara Tlf / Helnæs Forsamlingshus Fmd. Jørgen Nielsen Tlf Udlejning: Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Mogens Rasmussen Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Peter M. Hansen Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Tlf Skolekredsen for Helnæs Højskole Anders Lundbeck Rasmussen Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Marianne Therp Tlf / Frysehuset Fmd. Kirsten Nielsen Tlf Helnæs Vandværk Fmd. Thomas Rasmussen Tlf / Menighedsrådet Fmd. Marianne Therp Tlf / Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver Hanne Albrechtslund Tlf Helnæs Tartelet Selskab Fmd. Poul Dreisler Tlf Helnæs Miljøog Energiforening Fmd. Anders Lyng Tlf / Kartofler på Elmebjergvej 18 Ring og få et tilbud på større partier og på vaskede kartofler. Tlf / Regner Madsen Party telt udlejes Stort partytelt 5 x 10 m. Stort nok til 60 personer. Pris 500,00 for en weekend. tlf Henning Storm Skovareal sælges Skovstykke i Lilleskoven til salg. Der er ikke landbrugspligt på jorden, så den kan ejes af alle med anden matrikel. Eigil tlf Afgræsning tilbydes til får/heste mv, i skov og på mark. Bøgeskovsvej 16. Tlf / Frugtkasser sælges Gamle og i rigtig god stand. 20 kr. stk. Helnæs Antik Tlf Ledig boks i Helnæs Frysehus Vi har en ledig boks til leje. Du kan leje fra 1. januar 2013, men ønsker du det, kan du bruge den gratis i den sidste måned af Både strømforbrug og afrimning 2 gange årligt er inkluderet i lejen af boksen. Marianne og Jørgen Therp eller Gl. Brydegaard byder velkommen Mad fra bunden til glæde for munden Åbent alle dage kl Bordbestilling på tlf HJÆLP Vi mangler to unge røde hankatte, de er kælne og kan nok ikke finde hjem???? Vi bor Lindhovedvej 4. Tlf Paula eller Tlf Lene Petroleumskamin til salg Mrk. ZIBRO SRE 70x TC* Varmeovn med god effekt. Velegnet til rum fra 40 til 120 m 3. Elektrisk tænding. Str. 374x280x435 mm. Kun lidt brugt. Pris 500 kr. Henvendelse til Ulla Dreisler, Ryet 22 tlf Feriehus udlejes Ældre bondehus, beliggende helt ugenert med udsigt over Maden, udlejes Tlf Feriehus på Helnæs Dejligt hus med havudsigt, udlejes. tlf Helnæs Antik Jil Indramning v/jan Lind Butik Åbningstider: Torsdag - Fredag: Kl Lørdage: Kl Østergade Assens Tlf Værksted Åben efter aftale Stenløsegyden 10, Dømmestrup 5762 Årslev Tlf Rubrikken PERSONLIGE er for alle, der ønsker at meddele en personlig begivenhed. Fødselsdag, bryllup, jubilæum, taksigelser, nekrologer etc. Vi bringer kun, hvad der er aftalt med vedkommende. Vi kommer og tager et billede. Ring Dåb i Helnæs Kirke Søndag den 2. december var der atter barnedåb i Helnæs Kirke. Barnet fik navnet Thea Skole Boe Jacobsen. Forældrene er Mette Skole Jacobsen og Jacob Boe Madsen. Storebror på fars arm hedder Axel. Bedsteforældrene Inge Boe Madsen og Per Madsen, har rødder på Helnæs og hus på Helnæs Sommerland. Go fest Go musik Søren Navntoft Tlf Flemming Hansen Malermester Vi et et dygtigt malerteam, der kan løse alle maleropgaver store som små ude og inde Ring Medlem af Danske Malermestre

16 HELNÆSPOSTEN DECEMBER 2012 Fortsat fra side 13 få fonten tilbage i sit brev af 14. november 1930, men har givetvis fået et pænt afslag. Således skrev Helnæs Menighedsråd også om at få den tilbage til det oprindelige udgangspunkt i Museet svarer ligeledes pænt med en forklaring på, hvorledes den har været rundt på Vestfyn og brevet af 6. december, der er stilet til formanden, Lars Bang, slutter: Til orientering skal det tilføjes, at da kummen er tilgået museet ved køb, kan det ikke udleveres, og den vil fortsat indgå i museets studiesamlinger, om end den ikke for tiden er udstillet. Til svaret vedlægges et lystryk, der viser fontens udseende, anbragt på en fremmed fod. Dokument fra Nationalmuseet med tegning af gl. døbefont. Tarteletfesten 2013 nu med ændringer Vi har gjort en dyd af at være endog meget traditionsbundne i forbindelse med denne festlighed. Traditioner er gode, men de kan komme til at stå i vejen for selv ganske beskedne ændringer. Der er intet i programmet, menuen og underholdningens kvalitet, der ændres, men i selve tilmeldingen til festlighederne, indfører vi i år en ændring, der givet vil få betydning for nogle. Hvor ofte har vi ikke hørt, at det er umuligt at komme med, og man kan lige-så-godt-lade-være-med-atprøve-at-tilmelde-sig, idet Vi giver derfor næste år de, der er opført på ventelisterne, samme mulighed som medlemmerne har. Alle inviteres til at deltage efter først til mølle princippet når tilmeldingen åbner den 7. januar. Dog vil det fortsat være således, at medlemmer og noterede på ventelister har frist til at reservere plads til den 7. februar. Nye, der også kan tilmelde sig fra den 7. januar vil fortsat blive opført på venteliste og får tildelt plads i den rækkefølge, de har tilmeldt sig, hvis der er ledige pladser. Besked om reservation vil blive givet efter 8. februar. pd EDC Christian Darum er en moderne ejendomsmæglervirk somhed, der i dag drives af statsaut. ejendomsmægler Christian Darum samt et veluddannet team med stor salgs erfaring indenfor villaer, rækkehuse, landbrug, andelsboliger og fritidshuse. Hos os får du døgnudstilling i lokalområdet samt fleksibel markedsføring efter nærmere aftale. Vores veluddannede personale, vores indgående kendskab til efterspørgslen og indsigten i markedet er væsentlige faktorer for vores succesfulde resultater med salg af din bolig. Læn dig tilbage og se præsentationen Se boligfilm af en lang række boliger til salg på edc.dk Vil du se mere, så kom ind og aftal en fremvisning Se boligfilm af en lang række boliger til salg på edc.dk Vil du se mere, så kom ind og aftal en fremvisning Kom godt videre Mød os i forretningen Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser Christian Darum Trine Redhead Lone Clemmesen Regina Lemmicke EDC Christian Darum Østergade Assens edc.dk/assens Helnæsvej Ebberup Tlf

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere