Skorstensfejeren. Marts årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. Marts 2008 15. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts årgang 1

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Tlf Fax Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Tlf Fax Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Tlf Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Tlf Fax Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse Tlf Fax Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Tlf Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Tlf Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Tlf Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Tlf Faglærer: Finn Hansen Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard LEDER Forårstid Foråret er nu på vej, og det er samtidig tiden, hvor allikerne bygger reder. Det er derfor tidspunktet, hvor vi i distrikterne skal ud og advare vore kunder om faremomenterne. Der er fra laugets side udsendt et lille oplæg til lokal pressemeddelelse, og jeg vil også gerne her i Skorstensfejeren påpege vigtigheden af oplysningen. Fagstolthed Vi er som skorstensfejere stolte af vores fag og det arbejde, vi dagligt udfører. En del - velsagtens alle kollegaer - har modtaget brev fra en leverandør i Danmark, hvor vi alle vel nærmest gøres til Dummepetere. Der skal IKKE herske tvivl om, at vi hele tiden forsøger at gøre vores arbejde bedst muligt, således vore kunder, leverandører af installationer og sidst, men ikke mindst vore ansættende myndigheder er tilfredse. Men det er nu engang sådan, at såfremt man som skorstensfejer konstaterer, at en installation IKKE lever op til lovgivningen, er man forpligtet til at påtale dette uden skelen til, hvem der har monteret eller hvem, der har leveret. I stort set alle tilfælde finder skorstensfejeren en løsning på problemerne sammen med de involverede parter, så den brandtekniske, miljømæssige og energimæssige side af sagen kommer i orden. Såfremt skorstensfejeren IKKE kan få en løsning igennem i forhold til lovgivningen, så har han kun én mulighed, nemlig at indbringe sagen for de kommunale myndigheder, som så træffer afgørelsen for den pågældende installation. Jeg vil godt her samtidig opfordre kollegaerne til IKKE at lade sig true til at give efter og derved se bort fra den faglighed, vi bruger i hverdagen. Man skal huske på, at det her ikke drejer sig om skorstensfejerens sikkerhed, men om vore kunders sikkerhed. Det er da muligt, af nogen bliver stødt over vores påtaler, men så er det ikke os, der har et problem, men den pågældende installatør/leverandør Sikkerhed I blad 3/2008 fra Blik og Rør er der en artikel om sikkerhedsarbejdet i det Østog Sydfynske. Et samarbejde med kommunen, som vi er glade for. Den folder, der omtales, er udarbejdet i samarbejde med kommunen. Vi, der er i området, kan konstatere, at den information, der gives ved kunderne, virker. Den opfattes positivt. Jeg har ikke haft negative henvendelser, når mine ansatte har lagt den hos forbrugerne. Jeg tror på, at vi kan nå langt ved oplysningsvirksomhed. Tanken med at starte dette arbejde op er at få opsat fornøden sikkerhed ved tagarbejde på de ejendomme, som vi igennem mange år er kravlet op på. På nye installationer er der ikke de samme problemer. Jeg er dog samtidig sikker på, at dette bliver et langt, sejt træk. Vi kan ikke ændre det hele med et slag, men set over en årrække tror jeg, øvelsen vil lykkes til gavn og glæde for os alle. LM Indhold Forårstid... 2 Balancerede aftræk... 3 Temadag i Nordsjælland... 4 Teoriundervisning... 5 Exhausto-jubilæum... 6 Glas fra Gammelgård... 8 Brændeovnsbekendtgørelse Mesterskole Ombygningsproblemer Mærkedage Skorstensfejermestre, der studerer Allike-riste-annoncen, nu da redaktøren advarer om faren. 2

3 Oldermandens balancerede flammetale Husk lige de balancerede aftræk Af Keld Lützhøft Jensen På trods af deres lidenhed er balancerede aftræk fra oliefyr stadig skorstene. Skorstene ændrer i disse år udseende, og materialet, de laves af, er ikke mere udelukkende stål og sten. Således eksisterer der i dag aftræk fra oliefyr (blåflammebrændere), som er lavet af plast. Vi skal nu vænne os til, at en skorsten ofte ikke er en særlig dominerende bygningsdel. Det vil indimellem være et lille, uanseligt udstødningsrør, der gemmer sig et sted på taget. Spinkle skorstene til træpilleovne og balancerede aftræk fra oliefyr syner ikke af meget på en tagflade. Det kan især være et problem for de balancerede aftræks vedkommende, idet de i nogle tilfælde vil kunne forveksles med gasaftræk. Det er derfor vigtigt, at vi er vågne, og sørger for at få registreret dem alle. Lovpligtig skorstensfejning Det er vigtigt at fastslå, at alle aftræk fra oliefyrede ildsteder er omfattet af lovpligtig skorstensfejning (Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse 239 af 27. april 1993). Ikke alle VVS-montører er vidende om dette og lader ofte kunden forstå, at skorstensfejeren ikke skal komme på besøg i fremtiden. Det kan derfor skabe lidt polemik, når skorstensfejeren herefter skal forklare kunden, at der forsat skal foretages lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn, selv om den gamle, murede skorsten er udskiftet med et spinkelt aftrækssystem. Når der så oven i købet er tale om aftræk fra en oliefyrskedel med kondenserende drift, er det i nogle tilfælde svært for kunden at forstå. Det er vigtigt at fastslå, at alle aftræk fra oliefyrede ildsteder er omfattet af lovpligtig skorstensfejning Et moderne, velfungerende oliefyr soder stort set ikke, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan sode, og at en løbende kontrol derfor er nødvendig. Ændrede rensemetoder At skorstenene har skiftet karakter, både hvad angår størrelse og materiale, betyder samtidig, at skorstensfejeren også må ændre på sit værktøj og rensemetoder. Det er nu ikke noget problem. Der findes velegnet værktøj også til de nye skorstenstyper. Lovkrav Vandrette, balancerede aftræk opfylder ikke bestemmelserne i bygningsreglementet og er derfor ikke tilladt. Seriefremstillede, balancerede aftræk skal være CE-mærkede. Afstanden til brændbart materiale fremgår af CE-mærkningen. Skorstene/aftrækssystemer skal have modstandsevne mod sodild. Dér vil der i designationskoden være et G efterfulgt af et tal (f.eks. G25), hvilket angiver minimumsafstanden i mm til brændbart materiale. Dette er dog ikke gældende for oliefyr med blåflammebrænder. Her vil i designationskoden i stedet være et O (f.eks. O00), hvilket ligeledes angiver minimumsafstanden mellem aftrækket og brændbart materiale. Meddelelser fra afdelingsformænd Der afholdes generalforsamling i Østre afdeling den Der afholdes generalforsamling i Vestre afdeling den Der opfordres til, at alle kommer og deltager. Teddy Nielsen Jens Chr. Sø 3

4 Temadag 24. januar Temadag i Nordsjællands Amtsklub Af Morten Bjørklund, Fredensborg Benjamin fra Ecotek afmystificerede pillebrændeovnene ved at pille ved brændeovnene Endnu en vellykket temadag er gennemført i Nordsjællands Amtsklub, hvor mestre, svende og elever deltog med en positiv indstilling til de emner, der var på programmet. Indbudte foredragsholdere til temadagen var: Frank M. Olsen fra Exhausto, formand for Fagteknisk Udvalg, Benny Lassen, Kim Laue Christensen og Benjamin Jensen fra Ecotek pillebrændeovne. Særligt indbudte gæster var vore gode kollegaer fra hhv. hinsidan Hans-Erik Lundquist fra Ängelholm, skorstensfejermester Tom Høeg fra Lyngby og skorstensfejermester Henrik B. Jensen fra København. Af udstillere var Lars Larsson skorstensfejerbeklædning, Exhausto, og som altid kommer Skorstensfejerværktøj v/ Esther & Jens Arne Frandsen gerne helt fra Oksbøl for at være med. Temadagen afvikledes med den sædvanlige livlighed og interesse blandt tilhørerne hos alle tre foredragsholdere. Benny Lassen og Kim Laue Christensen var som altid velforberedte og præcise i deres fremlæggelse af stoffet. Der blev fokuseret på forskellige fælder vedrørende opstilling af CE-mærkede stålskorstene i loftgennemførelser og etageadskillelser. Installationen er meget afhængig af, hvad producenten anfører i den medfølgende opstillingsvejledning. Det er således ikke muligt for os skorstensfejere mere at bruge de generelle afstandskrav i bygningsreglementet og G-afstanden på CE-mærkaten alene. Afstandskravene til brandbart materiale varierer afhængigt af, om der er isoleret omkring skorstenen, og om der er en flange på både oversiden og undersiden af en etageadskillelse. Den nye brændeovnsbekendtgørelse, der træder i kraft d. 1. juni i år, vil for skorstensfejeren betyde, at vi i højere grad i praksis kommer til at bruge vore faglige kompetencer i miljøspørgsmål. Det kan være kommunen, den enkelte husejer, naboen eller grundejerforeninger der retter henvendelse til skorstensfejeren for at få løst et problem i forhold til de nye regler. Benny anbefalede i den forbindelse, at det kunne være en god idé at rette henvendelse til miljøafdelingen i sin egen kommune for at få afklaret, hvordan fremtidige miljøproblemer vedrørende brændeovnsbekendtgørelsen skal håndteres. Lars Larsson foreslog, at vi i region Nordsjælland inviterede til et fællesmøde med samtlige miljømedarbejdere i vore kommuner for at diskutere brændeovnsbekendtgørelsen. Benjamin fra Ecotek medbragte en særdeles interessant udstilling og var på underholdende vis god til at informere og instruere om pillebrændeovnene. Alene det at se en ovn blive skilt ad, var med til at afmystificere teknik og røgveje i ovnen for mange af os. Den del, der vedrører trækforhold, sikkerhed og brandmæssige afstande fra pillebrændeovne, gav anledning til diskussion, hvoraf det tydeligt fremgik, at sælgere/montører af pillebrændeovne og skorstensfejere har hver deres erfaringer på området. Frank Olsen fra Exhausto præsenterede produkterne fortræffeligt. Frank kendte også betydningen af den nye brændeovnsbekendtgørelse og så naturligvis en markedsmulighed her. Vi skorstensfejere ved godt, at det bedste er, at skorstenen fungerer ved hjælp af naturligt træk, men mange røgproblemer kan naturligvis løses ved hjælp af en røgsuger. De røgsugere, der i fremtiden vil blive brug for, er jo nok mest dem, der har vertikalt afkast. Med i overvejelserne fra skorstensfejernes side omkring anbefalingen af røgsugere til kunderne er også, om det, vi anbefaler, ser nogenlunde pænt ud på folks ejendomme. Man kan jo altid diskutere, om en røgsuger med vertikalt afkast ser pæn ud på toppen af en muret skorsten eller en stålskorsten. Temadagen afsluttedes med en bevidsthed om, at fagligheden lå på et højt niveau, og arrangementet i høj grad er medvirkende til, at elever, svende og mestre i Region Nordsjælland er en del bedre rustet til de arbejdsopgaver, der følger med det nye bygningsreglement 2008 og den nye brændeovnsbekendtgørelse. Indholdet i brændeovnsbekendtgørelsen giver samtidig kommunerne en mulighed for at overlade en stor del af det praktiske og administrative arbejde til skorstensfejeren med henblik på at behandle klagesager i forbindelse med fastbrændselsfyring. 4

5 Ekstra teoriuddannelse Teoriundervisning øges med 5 uger Af John Clemmesen, Fagligt Udvalg Der har gennem lang tid været ønske om at udvide skorstensfejerens teoretiske uddannelse. Fagligt udvalg har tidligere forsøgt sig og har gennem tiden gjort et stort stykke arbejde for, at dette skulle blive en realitet. Regeringen havde medio 2007 besluttet, at erhvervsuddannelserne skulle forenkles, og samtidig skulle fokus øges på kompetencebeskrivelserne for de enkelte uddannelser. Fagligt udvalg ansøgte herefter ministeriet om en udvidelse af uddannelsen med fem uger på den teoretiske del. Vi håbede på vor chance, da der alligevel skulle laves nye bekendtgørelser på området. Skorstensfejeruddannelsen bliver herefter en trindelt uddannelse. Første trin, der samtidig er en reel afstigningsmulighed, er en uddannelse som kedelanlægstekniker (teknisk ekspert). Dette første trin i uddannelsen varer 1 1/2 år og skal bestås af alle. Denne del af uddannelsen kommer til at indebære 10 ugers grundforløb og 5 ugers hovedforløb på skolen. Blot for en god ordens skyld er her ikke tale om en halv skorstensfejer, men derimod en hel kedelanlægstekniker uden de kompetencer det kræver for at blive skorstensfejer. For at fortsætte på specialet skorstensfejer skal eleven have bestået eksamen som kedelanlægstekniker. Specialet skorstensfejer indebærer udover ovennævnte skoleforløb yderligere tre gang fem ugers skoleforløb. Dette betyder, at den teoretiske del af uddannelsen er blevet fem uger længere, end det tidligere var tilfældet, og disse fem uger bliver bygget på uddannelsen ISODOR har skiftet ejere som et ekstra hovedforløb. Eleverne vil dog stadigvæk have en læretid på 4 år. Vi er i fagligt udvalg glade for, at vi fortsat har vores egen uddannelse, og at den stadigvæk er en selvstændig uddannelse. Samtidig er den blevet styrket kraftigt på den teoretiske side. Vi er jo et af de eneste fag, der stort set kun har teori under skoleforløbene. Dette betyder også, at de praktiske kompetencer, der skal formidles til eleverne, skal læres hjemme i virksomhederne. Da der stadigvæk er et stort beskrivelsesarbejde i gang omkring uddannelserne, vil vi fra fagligt udvalg gerne vende tilbage senere på året med uddybende beskrivelse af den nye uddannelse. Firmaet ISODOR har, som vi alle ved, fået nye ejere. Skorstensfejeren bringer her billeder af deres nye stålforing, Jeremias, samt deres skorstenstage. På billedet herover med skorstenstage ser vi de to nye ejere: Torben G. Nielsen (tv) og Alex Johansen (th). 5

6 EXHAUSTO-røgsugeren fejrede rund fødselsdag Løsningen ved trækproblemer gennem 50 år Af Annette Hermansen I sept kunne EXHAUSTO røgsugeren fejre 50 års fødselsdag. Et produkt som mange af jer har stiftet bekendtskab med over årene. Udseendet har ændret sig med tiden, og produktprogrammet er udvidet, men røgsugerne er stadig lavet i støbegods, som holder i mange år. I den forbindelse har EXHAUSTO CDT udskrevet en konkurrence om at finde den ældste røgsuger, som stadig er i drift. Allerede i 50 erne var utilstrækkeligt skorstenstræk et problem, som resulterede i løbesod, kondens i skorstenen, mm. Det så Kai Hermansen en løsning til - en el-drevet røgsuger, som han fik patent på. Den lille røgsuger til montering på toppen af skorstenen sørgede allerede dengang for at skabe et optimalt skorstenstræk og blev grundlaget for firmaet EXHAUSTO, som i dag, 50 år senere, er blevet en stor koncern. Lige fra starten blev røgsugeren lavet i støbegods, fordi den skulle kunne holde til at være udsat for vejr og vind og til de varme røggasser, som blev suget op gennem skorstenen. Røgsugeren var oprindeligt bare med stop/start, men i 70 erne blev røgsugeren styret med en lille elektronisk trinløs regulator. Siden da er der kommet nye og mere intelligente styringer til, så skorstenstrækket kan reguleres til det nødvendige behov. For ligesom vejret ændrer sig i løbet af året, så varierer det naturlige træk over året med udetemperaturen og påvirkes af vejr og vind. Hver fjerde har problemer med pejsen eller brændeovnen Selvom mange af kedlerne og brændeovnene, som skabte trækproblemerne i 50 - og 60 erne nu er gået på pension, er problemet med dårligt skorstenstræk ikke blevet mindre. Tættere huse, udsugning eller emhætter, i de nu så populære åbne køkkenalrum, kan gøre det vanskeligt for skorstenen at skaffe nok friskluft. En undersøgelse, som A&B Analyse har lavet for EXHAUSTO CDT viser, at hver fjerde dansker, som ejer en pejs eller brændeovn, har problemer med optænding og røg i stuen. Deltagerne i undersøgelsen peger på fire væsentlige gener: Optændingsproblemer, svigtende træk i skorstenen, problemer med at fastholde ilden og dårligt indeklima, som følge af røg, når de tænder op. Mange danskere tror, at det er dem selv, der er for dårlige til at tænde op, når de har optændingsproblemer, men ofte er problemet et andet: Manglende træk i skorstenen. At fyre rigtigt eller at bruge det rigtige brændsel er et problem, som kun kan løses gennem mere information eller anden oplæring af brugerne. Noget som allerede gøres gennem kampagnen Fyr fornuftigt. Problemer med utilstrækkeligt skorstenstræk er derimod et problem, som må løses af anden vej. Dyre ombygninger, foring af skorstenen eller diverse ændringer i brændeovnens konstruktion er blot nogle af de metoder, som i dag bruges til at skabe det nødvendige træk - alle løsninger, som gennemføres uden garanti for, at de virker. Valget er nemt med 1 2 års returret En løsning, som med sikkerhed virker, er den elektriske røgsuger. EXHAUSTO CDT tror selv så meget på løsningen, som har bevist sit værd i de sidste 50 år, at man nu har valgt at tilbyde kunderne 6 måneders returret, da det eliminerer den usikkerhed, der er omkring produktets virkning. For at gøre det nemmere for kunderne at tage beslutningen om en røgsuger er den rigtige løsning, har forhandlere og skorstensfejere også mulighed for at købe en røgsuger med ekstra lang ledning. Denne kan tilsluttes en alm. stikkontakt og dermed monteres midlertidigt hos slutkunden. Dermed kan slutkunden se, at røgsugeren løser problemet, inden han investerer i produktet. Det er en investering, som kan betale sig, for røgsugerne har en lang levetid. Der findes flere eksempler på røgsugere, der har kørt i mere end 30 år, hvilket også er grunden til, at EXHAUSTO CDT nu har iværksat en konkurrence for at finde den ældste røgsuger, som stadig er i drift i dag. 6 En international løsning EXHAUSTO koncernen er den dag i dag stadig et familieejet firma, som siden 1969 er blevet ledet af Peter Hermansen, Kai Hermansens ældste søn. Koncernen har nu ca. 270 medarbejdere og et bredt produktprogram, som spænder over både ventilation og røgsugere. I dag er EXHAUSTO-navnet mest kendt for ventilation i de skandinaviske lande, men rundt om i resten af verden er EXHAUSTOnavnet nærmest synonymt med røgsugere. Ikke uden grund, for røgsugerne eksporteres i dag til mere end 30 forskellige lande over hele verden, bl.a. USA og Japan. I 1996 blev EXHAUSTO derfor tildelt Kong Frederik IX s Hæderspris for Fortjenstfuld Indsats for Dansk Eksport, som blev overrakt af HKH Prins Henrik. Fornyet fokus på røgsugerne I 2007, 50-året for EXHAUSTOs grundlæggelse, blev selskabsstrukturen ændret, så salg, udvikling og markedsføring af henholdsvis ventilationsprodukter og af røgsugere nu varetages af to separate selskaber. EXHAUSTO CDT (Chimney Draught Technology), med hovedkontor i Odense og egne filialer i Tyskland, Norge, Sverige og England, er ansvarlig for salget af røgsugersystemer. Her er også tredje generation Hermansen med i firmaet blandt nye og gamle medarbejdere med flere års anciennitet fra EXHAUSTO A/S. Omstruktureringen blev gennemført for at opnå større fokus på de enkelte produktområder og segmenter. Som en del af denne strategi er der nu oprettet flere lagerførende forhandlere rundt om i Danmark. Derudover sørger EXHAUSTO CDT også for at holde sig ajour med de nyeste regler og standarder på området gennem deltagelse i både det europæiske normarbejde for skorstensstandarder og i det danske skorstensforum, som arbejder med bygningsreglementet. Der arbejdes desuden på at tilbyde seminarer til både forhandlere og skorstensfejere med de nyeste informationer om firmaets produkter og løsninger, relevante regler og standarder mm. Skorstensfejeren er eksperten Især kontakten med skorstensfejerne rundt om i landet, er noget, der vil blive sat mere fokus på. Samme undersøgelse, som viste, at danskerne havde problemer med optænding og røg i stuen, viste også, at skorstensfejeren er eksperten, som 3 ud af 4 almindelige forbrugere vil henvende sig til, når de har problemer med pejsen eller brændeovnen. Så kunsten bliver at få forbrugerne til at spørge om råd i stedet for at tro, at det er dem selv, der gør noget forkert.

7 Annonce 7

8 Gaveidé blandt skorstensfejerfriere Glas fra Gammelgård»Gammelgård Glas«er en succesrig virksomhed i Bøvlingbjerg, der drives af mor Ingalil og to døtre. De leverer deres skøre produkter til førende varehuse både herhjemme og i udlandet. I begyndelsen lavede man glashøns, men snart udviklede det sig til mange andre forskellige ting, som folk elsker at stille frem eller hænge op derhjemme. Så en dag var en af vore kolleger på besøg i galleriet. Han var også stolt af sin profession, og under samtalen kom han ind på nogle af fagets traditioner. Han kunne bl.a. berette om, hvor vigtigt det er, at skorstensfejeren giver en tot af sin kost til den udkårne. Denne historie resulterede i endnu en glasfigur fra Gammelgård, nemlig skorstensfejeren på metalfod. I Danmark står han nu til skue i galleriet på Gammelgård Glas, hvor han er skabt, men også i diverse museer og kunstbutikker. Han bliver solgt som lykkebringer til skorstensfejere og andre, blot fordi folk synes om ham. Prisen kan variere alt efter, hvor han i verden står, men fra kr. kan han blive din inkl. fin emballage samt et kort med historien/traditionen om skorstensfejeren. Du kan læse mere om virksomheden på Kortfattet er det et familiefirma, hvor mor og døtre arbejder sammen. Et firma, der på få år har udviklet sig med markant fart. Firmaet forsyner i dag omkring 200 butikker i Danmark med glasfigurer samt eksport til 10 andre lande. Gammelgård Glas kan kontaktes på eller mail Gammelgård Vej Bøvlingbjerg Catrine, Camila og mor Ingalil Christensen er sammen om glasprojektet. Begge døtre har designeruddannelser. Camila (i midten) står for designet af figurerne. Alle tre har bevaret deres oprindelige arbejde også, hvorfor man har måttet ansætte medhjælpere i produktionen. På hjemmesiden kan man åbne en tv-udsendelse fra glasmageriet, der er værd at se. Nu vil der sikkert være mangen skorstensfejersvend, der får lyst til at rive nogle totter ud af kosten for en af de døtre, men det er vist for sent. Men som amulet tager de sikkert gerne imod. Med i pakken følger information Skorstensfejer Faget som skorstensfejer er kun godt 200 år gammelt. Den første kendes dog fra 1639, hvor Chr. IV ansatte Gudmand Olsen på sine slotte. Først efter Københavns brand i 1728 blev man klar over, at der skulle gøres noget for brandsikkerheden, og i 1731 ansattes den første uddannede skorstensfejer, Andreas Nieschke fra Schlesien. Andre fulgte senere efter, og i 1748 blev København delt i 3 distrikter. Den 11. februar 1778 oprettedes faget officielt som skorstensfejerlaug. En skorstensfejer opfattedes som et lykkebringende symbol, der stammer fra folkeoverleveringen, idet hans kost var fremstillet af birkeris eller af rødderne fra birketræet, der opfattedes som frugtbarhedssymbol, samt soden, der symboliserede ild og varme. Mødte man tilfældigt en skorstensfejer i forbindelse med en af livets overgangssituationer - f.eks. bryllup - ansås det for særligt lykkebringende. Kunne man tilegne sig et stykke af en sodet riskost, havde man en lykkeamulet uden lige. Arbejdstøjet er særpræget og har ikke ændret sig væsentligt. Det blev frem til 1910 importeret fra Tyskland, og man bruger stadig tyske betegnelser for de forskellige dele. Den høje hat var oprindeligt alle farende svendes symbol på frihed og uafhængighed. Det er således ikke tilladt at gå med høj hat, før man er udlært og frigivet af mester. Det samme gælder de andre værdighedstegn som blanke knapper og gjordlås. 8

9 Annonce 9

10 Skorsten sikret med genteknologi Genbrug Af Martin B. Hansen Genbrug af diverse objekter vinder mere og mere indpas i samfundet. Jes Rudebæk fra firmaet»jetek«i Hvejsel har nu taget et ekstra skridt i den retning. Jes har nemlig genbrugt en hel DM 44 skorsten, der i forbindelse Brændeovnsbekendtgørelsen Af Lars Michelsen med en ombygning ikke længere var hensigtsmæssigt placeret. Han hyrede derfor et kranfirma til at flytte den. Skorstenen blev løftet ved at fastgøre 4 stykker vinkeljern med løfteøjer til soklen med 8 stk 12 mm ekspansionsbolte. Da skorstenen efter flytningen er blevet solidt ankret i tagkonstruktionen, er installationen stadig i orden, og Jes Eller som den hedder Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion. Så kom den på gaden, og straks er vores fagtekniske udvalg på banen med møder og oplysningsvirksomhed. Endnu engang er de hurtige til at få os kollegaer opdateret, så vi kan håndtere disse nye ændringer og begynde at arbejde med bekendtgørelsen. Det, at der bliver afholdt disse små møder, betyder meget for det enkelte distrikt. Møderne gør det dog ikke alene, men vi får et godt grundlag. Vi skal stadigvæk benytte vores efteruddannelse, og skolen tilretter løbende ajourføringskurser i love og bestemmelser, og her kan der bruges mere tid til at gå i dybden med ny lovgivning. Jeg føler mig stolt over, at skorstensfejeren er direkte nævnt i bekendtgørelsen, således vi kan være med til at sikre mindre luftforurening og dermed også mindre energiforbrug, vores grundlæggende arbejdsområde som vi uddannes i. I øvrigt gælder bekendtgørelsen ikke kun brændeovne, men også centralvarmekedler, pejseindsatse, pilleovne, masseovne og lignende fastanlæg til energiproduktion. På Fyn har vi allerede haft besøg af Fagteknisk Udvalg. 10 har sparet både tid og penge ved ikke at skulle nedbryde den gamle skorsten og genopbygge en ny. SKORSTENS- FEJER TØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17)

11 Stillingsopslag Skorstensfejer SØGES straks til Jægerspris i det skønne Nordsjælland Gode arbejdsforhold i en veldrevet skorstensfejervirksomhed med gode kollegaer tilbydes. Ring og hør nærmere Skorstensfejermester Søren Bryde Kirkevænget 9, 3630 Jægerspris Skorstensfejersvend SØGES snarest muligt i Viborg Ring og hør nærmere Skorstensfejermester Tommy Christensen Kløvermarksvej 16, 8800 Viborg Skorstensfejersvend SØGES snarest muligt i Lemvig Ring og hør nærmere Skorstensfejermester Vagn Blæsbjerg Værkstedsvej 9, 7620 Lemvig Telefon Telefon eller mobil Telefon eller mobil

12 Barfodsfejerne var ikke tre generationer Mesterskole I forrige nummer var der en artikel af Erling Mogensen, hvori han havde skrevet om familien Vilsbæk Sørensen. Under hosstående billede blev der i redaktionen skrevet, at det drejede sig om tre generationer; men det har vist sig ikke at holde stik. Fra venstre er det Bernhard Nielsen, Henry Vilsbæk Sørensen og sidst Daniel Sørensen. Dette er oplyst af Jørn Vilsbæk Sørensen fra Brabrand. I kuverten har han vedlagt et billede, sikkert fra rensning af en mejerikedel, skriver han. Det er af min far, Henry, med en ung fejeraspirant, som jeg desværre ikke ved, hvem er. Men 3. generation blev det altså ikke til, skriver Jørn og slutter med venlig hilsen. Til redaktøren skriver Erling Mogensen nu i ledsagebrev: Manden i forgrunden er Henry Vilsbæk Sørensen, og jeg tror, han på dette billede er yngre end på det andet - men hvem er den unge mand? Kan det være Bernhard Nielsen som 14-årig? Hvad er det, Henry Vilsbæk har i hånden - er det en luftslange? Hvad mon han brugte den til? Optænding? Jeg har renset mange dampkedler på både sod- og vandside, men aldrig brugt luft. Med venlig hilsen, Mugge * Efter disse spørgsmål blev det spændende for den nye bogtrykker, for her kommer hele barndommen frem i klar erindring. Som født på et mejeri i Vesthimmerland har jeg en del erfaring med kedelrensning, der var en begivenhed, vi børn så frem til hvert år. Når skumningen var forbi og dampmaskinen stoppet, blev der skruet et rør på bundventilen. Røret strakte sig ud over forperronen til kloakken i gaden, og en trillebør blev lagt på hovedet over, så ingen skulle komme for skade at få den varme damp op i hovedet. Om eftermiddagen kom så to kedelrensere, der begyndte at tømme kanalen for gløder og aske. Allerede her er der anledning til at sige, at det, de to unge mænd overfor beskæftiger sig med, intet har med optænding at gøre. De har endnu ikke fået tømt kanalen for det gamle brændstof. Billedet er også taget i dagslys - altså kort efter ankomsten. Juleaften skulle vi altid være varsom med juletræet, for det skulle bruges igen på denne specielle dag. Med et reb blev det trukket igennem sidekanalerne, hvoraf vi ser den ene endnu uåbnet her ved Henrys hofte. Når rensningen af kanalerne var overstået, skulle vi børn ud af fyrrummet, for nu skulle kedelrenserne sove. De lagde sig oven på kedlen, hvor de kunne hvile ud inden nattens arbejde. Vi skulle også sove, hvis vi ville være med om natten. Det spændende for os var, når kedlen blev så kold, at man kunne kravle ned gennem mandehullet på toppen af kedlen. Det var lidt svært at komme derned, fordi man skulle vride kroppen en del for at komme ned at ligge ovenpå kanalen, der er excentrisk placeret forneden i kedelen. Jeg husker stadig en af renserne, der skulle lirke maven gennem mandehullet. 12 Hernede i det trange rum blev der nu en larm, som vi ikke kunne holde ud at ligge i så længe. Kedelstenene skulle væk, og det foregik ved hjælp af en elmotor med en lang, bøjelig aksel (som et overdimensioneret speedometerkabel), hvor der i enden var et hoved, der roterede med høj hastighed. Tre riflede planethjul i dette hoved slog/fræsede stenene af ned til det bare jern. Jeg fik også kortvarigt lov til at bruge den, selv om jeg kun har været omkring 9-10 år. I det hele taget var det lidt utroligt, at renseren ville have os til at kravle rundt nede ved ham i kedlen. Men den var jo lang, så vi kunne sagtens ligge og kigge på ham uden at være i vejen. Vi nød samværet med de voksne, og det har de kunnet se. Jeg kan undre mig over, at vore forældre lod os få lov, for vi skulle jo vaskes igen inden sengen, og vi skulle også op og i skole om morgenen. Der var kun én mand i kedlen, for der var kun én maskine. Med luftværktøj har man sagtens kunnet være to i gang samtidig. Den anden har så i mellemtiden haft ventilerne på kedelfronten skilt ad for at skifte pakninger og smøre nyt hanefedt på. Vandstandsglasset er også blevet udskiftet. Det tog mange timer at få kedelstenene slået af. Her kan vi kigge på billedet igen. Luftslangerne, som det ganske rigtigt er, kommer oppe fra et sted oven på kedlen, netop hvor de i virkeligheden skal bruges. De er kun kommet ned her af hensyn til fotografen. Denne type har jeg aldrig set anvendt, men det er et luftværktøj til samme brug inde i kedelens vandrum, og håndtaget er formet som de moderne haveredskaber af praktiske hensyn. Jeg har gransket værktøjet, og jeg er blevet opmærksom på, at de to unge fejere holder dem forskelligt. Først ville jeg have knappen, som man aner på det forreste værktøj, til at være en hammerstift, men ved at se drengen bagved stå med den omvendt (og rigtigt), er jeg nu overbevist om, at det er et rotationsværktøj med en grov fræser. Henry har altså fræseren til at vende ind mod kroppen her. Når de var færdige, skulle manddækslet skrues på igen, og kedlen skulle fyldes med vand - helt op i damphatten, til det

13 Fest på mejeriet i gamle dage Henry Vilsbæk og en ukendt lærling ved kedelrensning på mejeri kom ud ved sikkerhedsventilen. Der måtte ingen luft være til stede i kedlen. Mens vandet løb ind, ringede man til hr. Hove i Hobro. En mand, der stod frygt om, for han var foruden kedelsynsmand også køreprøvesagkyndig. Men noget humoristisk sans har han dog haft. Han kørte rundt i en lille Austin, og han var så stolt af den. Han hævdede, at den var så stærk, at hvis den havde kunnet hænge ved, kunne han køre den op ad muren på mejeriet. Kedelrenserne lo pligtskyldigst og lod til at være imponerede. Det var nok klogt, for om et øjeblik skulle han afgøre, om kedlen måtte bruges igen næste morgen. Kedlen skulle trykprøves! Det var grunden til, at vandkammeret skulle fyldes totalt. Nu blev der forbundet en pumpe, og med pumpestangen blev der nu sat tryk på. Normalt kom manometeret ikke meget over 10 atmosfære, men nu skulle det op på næsten det dobbelte, så en af dem måtte sidde på sikkerhedsventilens vægtstang. Hvis kedlen ikke kunne holde, ville det kun give et lille ufarligt knæk, mens det med luft i kedlen også ville medføre en livsfarlig eksplosion. Ved hyggesnakken efter veloverstået prøve kunne Hove begynde med sine historier igen. Han hævdede, at han engang havde arbejdet i Leipzig. Dernede var kedlerne rigtig store, og engang efter en kedelrensning var der en mand, der ikke var kommet med ud, inden de begyndte at fylde vand på. Den stakkels mand kunne ikke komme ud ved egen hjælp, men til sidst lykkedes det ham at kravle ud i vandstandsglasset, hvor han fik gjort opmærksom på sig selv. Selv om kedelen og rummet her på billedet er næsten identisk med min barndoms kedelrum, er der alligevel stor forskel. Hjemme blev væggene kalket en gang om ugen, og der var en pinlig orden også. Kedlen var altid sølvbronzeret og messingventilerne var pudsede. I det hele taget var det det bedste rum i mejeriet, for der var altid lunt og godt, og der var som et særsyn på egnen et komplet værksted med værktøjstavler. Far ville oprindelig have været mekaniker, men han blev sat i mejerilære i stedet. Allerede som 25-årig blev han bestyrer, og som noget helt usædvanligt reparerede han selv masser af ting, som andre mejerier altid skulle have smeden til. Hans lyst til mekanik afspejlede sig også på dampmaskinen, der blev pudset og slebet på plejlstængerne, så de fremstod med fornemt mønster. Den var altid velholdt med maling på svinghjul og sokkeldele og i det hele taget et pragtstykke. Jeg husker, da elektriciteten begyndte af afløse drivkraften på maskinerne. En skrothandler kom og smadrede dampmaskinen med forhammer, så han kunne bære den ud i småstumper. Den burde have stået på et museum i dag. Fyrrummet var det sted, hvor militæret oprettede telefoncentral, når der var vintermanøvre, og det var her alle kammeraterne kom, når der skulle lappes cykel eller laves geværer af elektrikerrør. I værkstedet kunne vi lave skæfter og alt muligt andet. Om lørdagsaftenerne blev der hængt et tæppe for vinduet, og den store vaskebalje blev rullet ned gennem mejeriet til fyrrummet. Her foran kedlen kunne vi fylde karret med varmt vand, og så skiftedes man til et karbad. Vi behøvede ikke at bruge det samme vand allesammen, for der var nok at tage af. Senere opfandt man noget, der hedder badeværelse, men så vidt var man ikke endnu. Det var en stor ting, da vi fik WC inde ved baggangen under krigen. Om eftermiddagen, når far sov til middag, kom der tit en bondemand, der skulle bruge et par transportspande med kogende vand i anledning af svineslagtning. Det blev så vi børn, der skulle klare det. Vi havde en forlængerstang med en gaffel, så vi kunne nå at åbne hovedventilen oven på kedlen, for vandet skulle varmes med en dampslange. Det var en fantastisk varmekilde, men det larmede som en flyvemaskine, indtil vandet nærmede sig kogepunktet. Derefter blev alt så tyst. Der var så en anden fordel. Vi vidste, hvor der skulle slagtes gris, så vi fulgte efter på vore cykler. Det var både uhyggeligt og lidt spændende, når grisen blev stukket, for det gik ikke stille af. Blev man længe nok, kunne man få svineblæren med hjem. Den var god at puste op og bruge som bold. Tja, det var de minder, der dukkede op fra fyrrerne med dette billede fra et gammelt mejeri. Jeg har dog aldrig set sådanne folk gå på bare fødder. PB 13

14 Skorstensfejerens overnaturlige evner Ombygningsproblemer Af Lars Michelsen En kunde kontaktede mig for vejledning til opsætning af en brændeovn Huset var en ældre såkaldt murermestervilla, der igennem tiden har haft forskellige ejere, som har foretaget diverse ombygninger. Nuværende ejer ville godt have lidt vejledning, inden han begyndte på sin ovnmontage. Det faldt mig ind ved første besøg, at gangen virkede forkert i forhold til husets alder. Jeg havde en mistanke om, at der kunne skjule sig ubehageligheder i konstruktionen, så derfor aftalte jeg med husejeren, at han skulle lave en prøveboring op gennem indklædningen. Han ringede til mig et par dage senere og fortalte, at min mistanke var berettiget. Han havde nu fjernet hele inddækningen, og der fandtes en jerndrager der, som måske var lagt an i skorstenen. Vi kender det nok alle sammen, og mange er sikkert stødt på samme opgaver/problemer. Jeg har efterfølgende spurgt mig selv: hvordan og hvorfor reagerer vi skorstensfejere på nogle installationer, der ikke er umiddelbare? Jeg tror, det skyldes, at vi i vores dagligdag bevæger os rundt i mange typer huse og dermed får opbygget en utrolig viden og fornemmelse af, hvordan et hus fra starten har været indrettet, når vi ser det udefra. Stemmer den faktiske indretning ikke overens med vore fornemmelser, er der nogle klokker, der ringer og fortæller, at her skal vi tænke os om. Resultatet ved den pågældende husejer blev, at jernbjælken blev skåret af i flugt med udvendig side på skorstenen, og der blev opmuret en pille til at bære bjælken. Dette kunne lade sig gøre, idet der i kælderen stod en væg lige nedenunder. Havde det ikke være tilfældet, havde det været nødvendig at få lavet hul i etagen, således opmuring kunne ske helt nede fra kældergulvet. Jeg har tidligere haft en lignende sag, hvor der for ca år siden var blevet sænket lofter. Her opdagede vi desværre Læg mærke til, at man har lavet jernbjælken smallere for at skjule den i skorstensvangen. først fejlen ved en skorstensbrand, da det begyndte at ryge fra etagen. Indsatslederen fik skåret loftet væk i køkkenet, og der viste sig også en jernbjælke lagt an på samme måde, og etagen var isoleret med flamingo. 14 Vi undersøgte efterfølgende, hvad der var sket dengang, og jeg kan oplyse, at det ikke var en selvbygger. Her var der ikke mulighed for at afkorte bjælken og mure under, hvorfor en ny blev lagt op ved siden af skorstenen.

15 Annoncer 15

16 Mærkedage Ved fhv. skorstensfejermester Christian E. Knudsens død Mandag den 17. december 2007 modtog vi den triste meddelelse, at fhv. skorstensfejermester Christian Egebjerg Knudsen, Vejle, var afgået ved døden. Christian, der var født den 1. marts 1920 i Randers, kom i lære i Vejen distriktet hos skorstensfejermester Egon Hansen, muligvis efter tilskyndelse fra sin morbror Martin Christensen, der senere blev skorstensfejermester i Randers. Efter lærertiden i Vejen, var Christian en kort overgang ansat i Esbjerg hos Ejnar Wessmann, inden han i maj 1944 fik arbejde hos skorstensfejermester Viktor Berg, Vejle. Christian var hos Berg ca. 2 år, til han den 1. april 1946 begyndte hos Søren Nielsen, Vejle søndre distrikt. Da Søren Nielsen sluttede som skorstensfejermester i 1963, blev Christian ansat indtil pensionen i 1990, altså 27 år, som mester. I Vejle tog Christian del i både det politiske og det fagpolitiske arbejde. Her var Christian i mange år frivillig brandmand i Vejle Brandvæsen, der dengang havde base Ved Anlæget, tæt på Søren Nielsens værksted. Christian sluttede sin karriere i Vejle Brandvæsen, som det der dengang hed brandassistent. Inden for faget var Christian aktiv i fagforeningen, hvor han i mange år var i bestyrelsen for Sønderjylland Afdeling. Christian blev valgt som afdelingsformand, da Børge Lønborg blev mester i Varde. I den 15-årige periode, Christian var formand, blev han valgt som næstformand i Skorstensfejersvendenes Fagforbund. Da forbundsformand Jens Peter Andresen blev ansat som mester i Odense, overtog Christian jobbet som forbundsformand frem til forbundets kongres i Den 1. april 1963 blev Christian ansat som skorstensfejermester i distriktet efter Søren Nielsen, og det gamle værksted i Vedelsgade, blev afløst af nye moderne lokaler på Pedersholms Allé. Christian, der var en meget dygtig håndværker og tillige en ualmindelig punktlig og ordentlig mand, kom hurtigt med i Skorstensfejerlaugets organitationsarbejde. Det betød, at han som næstformand og sekretær har udført et stort arbejde i Vejle Amtsklub. Siden Christian i 1990 trak sig tilbage og gik på pension, har han til stadighed haft glæde af at deltage i vore møder, hvor han var en meget seriøs debatør. Vi er mange der vil savne Christian. Æret være hans minde. På Vejle Amtsklubs vegne Palle Krag Tak for venlig deltagelse ved min hustru Birtes bisættelse. Børge Ib 70 år 90 år Gunnar Pedersen, Vejle Amt (Horsens/Hedensted) fyldte 90 år den 3. marts. 70 år Ole Alvdahl Hansen, Hørsholm fyldte 70 år den 3. marts. Ole var mester i Hørsholm fra 1973 til I sin tid som mester bestred Ole flere tillidsposter i Lauget som: klubformand i Frederiksborg Amt, hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af fagteknisk udvalg. Vi ønsker vor afholdte kollega et forsinket tillykke med dagen. På klubbens vegne Lars Larsson Ole Alvdahl Hansen 16 Egon Hviid, Kerteminde fylder 70 år den 8. april. Egon har igennem tiden varetaget meget organisatorisk arbejde, det være sig som klubformand på Fyn, medlem af Laugets hovedbestyrelse, repræsentant for Lauget i daværende Tønder Tekniske skoles bestyrelse, måleteknisk laboratorium og sidst, men ikke mindst været Laugets oldermand en del år. Egon har altid haft sit hjerte ved faget, og vi, der kender ham, ved, at han altid har været en dygtig og stolt fagmand, der gerne gør det bedst mulige for vores fag. Der skal fra kollegaerne på Fyn lyde et stort tilykke til dig med dagen. På klubbens vegne Lars Michelsen

17 Annoncer Beregnet til betragtning af naturens luner, som kan forekomme, hvor den globale opvarmning gør naturen lunere. 17

18 Annoncer Redaktionen opfordrer til at man vedhæfter portrætter, når der indsendes meddelelser om kollegers mærkedage. Andre billeder, der kan illustrere indsendte artikler og debatindlæg, er også velkomne - helst som vedhæftede jpg-filer, der ikke er reduceret i dpi - med andre ord: den direkte originaloptagelse fra kameraet uden bearbejdning. Vi klarer resten. 18

19 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg pob .tele.dk 19

20 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3 Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem 2 Hver 4. har problemer I hvert fjerde hjem med brændeovn eller pejs er der problemer, når der skal tændes op. Nogle af de hyppigste problemer er: Optændingsbesvær

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juni 2014 21. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

50 spørgsmål til designationskoderne.

50 spørgsmål til designationskoderne. 50 spørgsmål til designationskoderne. TEMPERATUR 1. Hvad er en designationskode? En række af tal og bogstaver som tilsammen angiver hvad et bestemt aftræk kan bruges til. 2. Har alle aftræk en designationskode?

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

1/2017. Sydjylland SIDE 3. Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5. Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet

1/2017. Sydjylland SIDE 3. Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5. Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet 1/2017 Sydjylland SIDE 3 Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5 Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet Peders leder Mens vi venter på politikerne Landmændenes rammevilkår er ikke gode nok. Hverken

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

2-3. Vi giver 10 års garanti! Meteor er 100% dansk produceret. Velkommen til Meteor 4 Meteor og kvalitet 5

2-3. Vi giver 10 års garanti! Meteor er 100% dansk produceret. Velkommen til Meteor 4 Meteor og kvalitet 5 Velkommen til Meteor 4 Meteor og kvalitet 5 Pejseindsatse Jupiter 550 højformat 2 Jupiter 550 XXL 7 Jupiter 550 XL 8 Jupiter 500-850 9 Jupiter 550 med buet låge 10 Jupiter 550 XL 11 Jupiter 470 højformat

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008.

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Dagsorden: 1. Skorsten. 2. Ændring af vedtægter vedr.

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik Midt i Thy, og helt i front med service og teknik GRØNKJÆR s Maskinværksted holder til i Hurup Thy, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere