Teestrup Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008

2 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø Bogtrykkeri A/S Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 26. oktober Udkommer uge 47. Forsidens billeder: Udeskole for 2.klasse. Emne: forår i vandhuller - er der liv? Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Suppleant Redaktør Morten Lousen Suppleant Jette Højholdt Mikkelsen Ikke i bestyrrelsen Skuderløsevej 11A Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Teestrup Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3. Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Læs mere om Lokalrådets beretning og generalforsamling på side 6 Vi gi r dig bedre råd! - Lokalbladet 1/2008

3 1 år ad gangen. var tanken, da Mai Britt Pedersen for nu snart 11 år siden, indvilligede i at overtage, hvad der dengang var den lokale Brugs. Og med rygende hast er der nu gået 11 år og heldigvis for det. I dag kan vi vel alle betragte KwikSpar i Skuderløse som et af vore lokale knudepunkter. Et sted, vi stort set alle kommer i mere eller mindre grad, et sted hvor vi møder naboen, hvor vi får en snak om, hvad der sker omkring os. Jeg gik en tur ind for at tale lidt med Mai Britt om aktiviteterne i og omkring butikken. Men hvem er det vi møder, når vi kommer indenfor på Skuderløsevej 59? Jamen, det er i hvert fald Mai Britt selv, der ofte selv er tilstede i butikken enten på kontoret eller blandt de mange varehylder. Men derudover finder vi til daglig både Dorte og Helen. Dorte bor selv i Skuderløse, mens Helen kommer fra Haslev. Helen er den med flest år i butikken af alle, da hun allerede var ansat, da Mai Britt overtog ansvaret. Derudover møder vi Lone (Mai Britts søster), Jannie og Charlotte, der alle arbejder deltid og overvejende i weekenden. Kan man sige noget entydigt om, hvad vi lokale bruger vores lokale supermarked til? Nej, det er meget med forskel, mener Mai Britt. I mange tilfælde er vi, hvad jeg kalder en glemme-butik, hvor personer i nærområdet får handlet de ting, de glemte, da de var i Bilka og ikke orker at køre langt for. Men omvendt er der også en hel del lokale, der handler alt hvad de kan hos os, og herefter handler det resterende andre steder. Men kunderne der kommer til butikken er ikke kun de helt lokale. Eksempelvis er der kunder, der kommer helt fra Fensmark og handler flere gange om ugen og det på trods af, at der både er den ene og den anden handlemulighed i Fensmark. Jeg tror, at kunder foretrækker nærheden siger Mai Britt og jeg tænker det samme. Når man går ind i butikken, frembringer det nemlig en følelse af nærhed og åbenhed, hvor jeg føler mig rigtig velkommen, og hvor der bliver sagt pænt goddag og mere til, hvis der er tid til lidt småsnak. Desværre ser vi jo færre og færre af denne slags lokale supermarkeder i små byer som Skuderløse. Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Mai Britt fortæller da også, at det ikke er en guldgrube, men at salg uden for lokalområdet er med til at holde hjulene kørende for hendes erhverv. Dette omfatter bla. udbringning 4 dage om ugen i hele Faxe kommune. Derudover er der salget som følge af, at Skuderløse jo ligger på en ret trafikeret strækning mellem Næstved og Haslev, hvor KwikSpar indfanger en hel del strøg-handel. Jeg går bestemt ikke og er bitter over, at mange lokale vælger at handle inde i byerne jeg glæder mig tværtimod over det salg, der kommer fra de lokale, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for at understøtte de behov, der viser sig i lokalområdet. Jeg nikker og udtrykker min begejstring for KwikSpar s apotek-service. Vidste du, at du kan afhente din medicin i KwikSpar frem for at skulle indfinde dig i køen på Haslev apotek? Det er sandt og dette med kun 1 dags forsinkelse. Jeg er henrykt!! Desuden er kopi og fax-service ligeledes en del af vare-sortimentet hos Mai Britt og co. Til spørgsmålet om hvordan det er at være en af lokalområdets knudepunkter, svarer Mai Britt: Det er da sjovt. Vi får mange historier om, hvad der sker rundt omkring, da en hel del af vores kunder godt kan lide at få en snak, når de kommer ind i butikken. På den måde lærer vi rigtig mange ansigter at kende ikke navne eller hvem de er. En person, jeg føler jeg kender godt kan pludselig referere til dennes ægtefælle, og så kan jeg blive helt blank, fordi jeg ikke kender og navn og hvem der hører sammen med hvem. Men alt i alt er det hyggeligt, og vi prøver, hvad vi kan for at bidrage til livet i vores lokalområde. Morten Lokale erhverv søges I sidste nummer af lokalbladet startede vi en artikelrække, der vil fortælle om de lokale erhverv vi har i området lokale erhverv for lokale folk og har du i denne forbindelse forslag til et erhverv vi bør kigge nærmere på, er du meget velkommen til at kontakte Lokalrådet eller Lokalbladet, som med glæde vil tage imod et sådan forslag. 4 af de daglige ansigter i KwikSpar, Skuderløse. Fra venstre: Mai Britt, Dorte, Helen og Lone. Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 Hvad var det vi så på forsiden? På forsiden af sidste nummer var der billeder af gamle huse i Skuderløse. Billederne er taget den 19. januar 2008 af Poul Nielsen. Der er flere, der har spurgt om, hvad det var for huse. Den tanke havde slet ikke strejfet mig, at ikke alle kender husene i Skuderløse... Det er Kærvej nr. 16 set fra sydsiden, billedet er taget fra Vængevej Kærgården er beliggende på Rødebrovej nr. 4 Billedet er taget fra sydsiden. Kærgård har været i slægten Hermansens eje fra 1871 da den blev solgt fra Broksø og til Den blev da købt af direktør Charles Christensen, Fabrikken i Skuderløse for kr. Bygningerne er gamle, og den ældste del af stuehuset er vist nok mindst 150 år gammel. (kilde: Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805 af Vilh. Hansen ) Dette billede viser til venstre Vængevej nr. 2 og til højre er det Skuderløse Bygade nr. 19. Billedet er taget stående ved Skuderløse Bystævne. I 1964 boede der en damefrisør fru Mikkelsen i huset til venstre og i mange år blev det kaldt Damefrisørens hus. Bygaden nr. 19 blev dengang kaldt Kurvemagerhuset. Hvor mange år siden det er der boede en kurvemager ved jeg ikke - men måske nogle af vore læsere ved det? Anne Grete

6 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Lokalrådets generalforsamling den i Bestyrelsens beretning for 2007/2008 Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig på sit 1. møde den som følger: Formand: Rasmus Andersen Næstformand: Erik Hansen Kasserer: Rasmus Andersen Sekretær: Jette Højholt Mikkelsen Redaktør: Anne Grete Nielsen Arkiv: Erik Hansen Lokalhuset kontaktperson: Jørgen Petersen Skilte/ Hætter kontaktperson: Jørgen Petersen Annoncer: Anne Grete Nielsen Øvrige: Morten Lousen Suppleanter: Helen Lyngers I årets løb har Morten Lousen overtaget redaktørposten og arbejdet med annoncører. Lokalhuset Bestyrelsen har lagt en del kræfter i at renovere terrassen på lokalhuset, et arbejde, der ikke er helt færdigt i skrivende stund. Vi håber fortsat på en mere udbredt brug af lokalhuset. Medlemmer Pr havde lokalrådet 203 husstande som medlemmer. Igen i år havde bestyrelsen fordelt området imellem sig og gik rundt med girokort og brochurer. Arbejdet med dette fylder meget i en travl hverdag, og det vil derfor være et af de områder, hvor bestyrelsen mener, at der i det nye år skal arbejdes med andre rekrutteringsmodeller. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at så mange af husstandene i området som muligt er medlemmer. Arrangementer i løbet af året Der har været afholdt et virksomhedsbesøg på fabrikken, og en svampetur i Hesede skov. Begge arrangementer har været vellykkede. Endvidere har vi sammen med idrætsforeningerne igen været med i Juletræsfesten og fastelavnsarrangementet. Igen kan det konstateres, at det personlige engagement i disse aktiviteter fra bestyrelsens side er yderst begrænset. Det bør drøftes i den nye bestyrelse, hvordan arbejdet med disse, i øvrigt velbesøgte arrangementer skal organiseres. Der er en drøftelsee mellem de involverede foreninger om, hvorvidt disse arrangementer skal fortsætte. Lokalbladet Bladet, der ledes af et bladudvalg med deltagere fra foreningerne, menighedsrådene og os, er også i år udkommet med 4 numre. Det er bestyrelsens opfattelse, at bladet er vigtigt, men at det samtidig skal være et fælles anliggende for hele lokalområdet. Der har også i år været problemer med udbringningen. Bestyrelsen har derfor, som det også blev annonceret sidste år, valgt en anden distributør fra Bladet hænger ikke sammen økonomisk, og for 2007 er der et betragteligt underskud. Bladudvalget vil derfor blive indkaldt til drøftelse af bladets fremtid. I denne drøftelse er det lokalrådets bestyrelses holdning, at der skal drøftes prisstigninger på såvel annoncer som sider, eventuelle andre 6 - Lokalbladet 1/2008

7 partnere i indholdet, og hvis sådanne drøftelser ikke giver tilstrækkelig økonomi, må bladudvalget komme med andre forslag eller lukke bladet efter nr. 2/2008, således at der ikke er et større økonomisk tab. Hjemmeside/IT Hjemmesiden er efterhånden godt fungerende, om end bestyrelsen har svært ved at løfte nyhedsformidlingen. Også et emne til det kommende års bestyrelse. Vores web-redaktør, Jan Bigler, gør et stort stykke arbejde. Hvis medlemmerne har stof, er de velkomne til at sende dette til en fra bestyrelsen eller direkte til webmasteren. Hjemmesidens adresse: eller Økonomi Lokalrådets økonomi hænger fortsat fornuftigt sammen. I 2008 forventes det dog, at det kommunale tilskud sænkes betragteligt, idet det skal søges som et aktivitetstilskud og ikke blot som et driftstilskud- Der regnes derfor i budgettet med en sænkning fra til 6.500, hvorfor bestyrelsen foreslår generalforsamlingen en kontingentstigning fra 60 til 80 kr. for et almindeligt husstandsmedlemskab og 40 for enlige husstande. Lokalplaner Bestyrelsen konstaterer, at lokalplanerne for Teestrup og Bråby Kirkeby er vedtaget. Vi mangler dermed Skuderløse, hvor der dog i forvaltningen arbejdes med det gamle forslag og tilretninger i forhold til indsigelser og muligheder. Beboerne har dog ventet længe nok. Bestyrelsen ønsker derfor, at generalforsamlingen sender en opfordring til byrådet om at få færdiggjort også denne. Generelt I lokalrådets arbejde søger vi at få en balance imellem de forskellige dele af arbejdet. På den ene side det sociale arbejde med arrangementer af forskellig karakter, som retter sig mod både voksne og børn og på den anden side det arbejde, som handler om lokalområdets udvikling. Det er også vigtigt, at arbejdet i bestyrelsen og mængden af aktiviteter afspejler det niveau, som medlemmerne ønsker og har mulighed for. Bestyrelsen mener, at det at være medlem skal have et omfang, hvor også andre forpligtelser kan passes. Bestyrelsesarbejdet er en fritidsbeskæftigelse, og dette skal respekteres. Marts Bestyrelsen Uddrag af referatet fra årets general forsamling i : På valg i bestyrelsen i henhold til vedtægterne er: Rasmus Bo Andersen, formand modtager genvalg. Jette Højholdt Mikkelsen, sekretær modtager ikke genvalg. Jørgen Petersen, skilte modtager ikke genvalg. Kaare Schmidt, medlem modtager ikke genvalg Følgende medlemmer blev genvalgt til den nye bestyrelse: Rasmus Bo Andersen Bestyrelsen fortsætter med i alt 3 medlemmer, nemlig Rasmus Andersen, Anne Grete Nielsen og Erik Hansen, som vil konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde. Det er hensigten, at der hverves assistance adhoc til at udføre diverse opgaver, og at bestyrelsen løbende må supplere sig op, hvis der melder sig interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Morten Lousen og Jette Højholdt Mikkelsen fortsætter som suppleanter. Morten Lousen er fortsat redaktør af Lokalbladet. Jørgen Petersen vil fortsat varetage vedligeholdelse af skilte Mona Jensen og Else Marie Christensen blev genvalgt som revisorer. Cathrine Gudbergsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8 Fællesgraven har fået nye planter. KIRKEGÅRDEN SOM ARBEJDSPLADS Henrik Kofoed ny afløser i Teestrup. På Teestrup kirkegård kan man til daglig møde Peter og Henrik i fuld sving med lugejern, river og diverse maskiner. Peter har været graver siden 2004 og fortæller at arbejdet er meget alsidigt. Det er meget sæsonbetonet men det handler jo om at der hele tiden er pænt og ryddeligt. Henrik er blevet ansat her i foråret og er stadig under oplæring. Han skal hjælpe Peter i det daglige arbejde samt afløse i ferier og fri-weekends. Der er 712 gravsteder på kirkegården som for de flestes vedkommende bliver passet af kirkegårdens personale. Kun 4 gravsteder passes af familien. Arbejdet bestrår i at luge og rive for at holde ukrudtet væk, samt i mange tilfælde at plante blomster om foråret og om sommeren. Fra advent til påske er mange af gravene dækket af gran, så i den periode er der ikke så meget vedligeholdelse af gravstederne. Peter medvirker som regel ved gudstjenesten om søndagen hvor opgaverne bl.a. handler om at sørge for lys og varme, samt friske blomster på alteret. Her i foråret har de sammen givet det bagerste hjørne af kirkegården et tiltrængt løft. Beplantningen ved fællesgraven er blevet fornyet og de glæder sig til at de nye rododendron begynder at blomstre. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 SOMMERLEJR PÅ FEDDET VED FAKSE Igen i år inviterer kirkernes børneklubber alle børn i lokalområdet til en uge på Feddet, fra lørdag den 19. til torsdag den 24. juli, dvs. i uge 30. Fed-lejren er en gammel tradition for mange af de lokale beboere, som selv har været med som lejr-børn og senere som ledere i nogle år. Det børnene nyder allermest er de 4 daglige badeture, leg og boldspil i sandet, samt aftenhyggen i gryden. Nogle gange er der endda også et natløb??? Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. FED-lejren ligger som nabo til FED-camping. Kom og vær med til en skøn uge med masser af sand, vand, bibeldrama, leg og forhåbentlig solskin! Det koster 400 kroner at deltage. Program kan fås hos præsten Ring og hør nærmere. I år skal vi om formiddagen møde nogle de fattige i evangelierne. Mennesker, som af forskellige grunde blev set ned på men som blev forandrede da de mødte Jesus. Vi har kaldt temaet: EN UGE MED JESUS! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 11. maj (Pinsedag) maj (2. pinsedag) New Day Gospel Fælles i Boesdal kalkbrud 18. maj maj juni Ingen juni Werner Fischer Nielsen Ingen 15. juni 9.00 Ole Thomsen Ole Thomsen PINSEGOSPEL I TEESTRUP 2. pinsedag kl synger New Day Gospel i Teestrup kirke. Kom og nyd de 30 sangere med band. Gratis adgang. KIRKETUR TIL HERLUFSHOLM OG HOLSTED KIRKER Tirsdag den 3. juni kl med start fra Teestrup præstegård. Vi skal se noget gammelt - og noget nyt - og høre om det at være kirke i så forskellige rammer. Menighedsrådet byder på en kop kaffe i Holsted. Alle er velkomne. Tilmelding til Kirsten Pejtersen eller Kirsten Pedersen Velkommen. DanBolig Skolegade 23 SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen, Nyt fra Svalebækskolen Sikker skolevej Skolens elever har deltaget i en undersøgelse vedr. sikker skolevej. Børnehaveklassen 3.klasse fik hjælp af deres forældre og 4.-7.klasse svarede via internettet. I besvarelsen angav eleverne bl.a. hvilket transportmiddel, de anvender til skole, deres vej til skole samt hvilke steder, de føler sig utrygge i trafikken. Vi taler om trafiksikkerhed med eleverne. De opfordres til at cykle i skole og der er mange farlige steder. Skolebestyrelsesvalg På Svalebækskolen har vi forskudt valg til skolebestyrelsen. Bestyrelsen aflagde d. 12. marts beretning for de ca. 15 fremmødte forældre, én stor sejr i det forløbne år har været at 7. klasse forbliver på Svalebækskolen indtil den ny skole i Haslev er bygget. Udbygning af legepladsen med nye gynger og klatrestativ betyder at alle børn fra 3 14 år i Svalebæk har en lovlig legeplads at lege på. Næste opgave er at få vores nye skov hegnet ind, så det bliver en del af legepladsen. I forbindelse med aflægning af årsberetning var der opstilling af kandidater til den nye bestyrelse. Der er nu ved fredsvalg fundet 4 nye medlemmer til at indtræde i skolebestyrelsen fra d. 15. maj. De 4 nye er: Cathrine Riegels Gudbergsen, Britta Nielsen, Maria Thielke Hansen og Henning Palm. Der blev desuden fundet 4 stedfortrædere: Lars Pedersen, Kathrine Poll, Lars Andersen, Britta Johnsen. Velkommen til dem og tak for indsatsen i skolebestyrelses-arbejdet til Marianne Lusty, Niels Nielsen, Lars Pedersen og Pia Nielsen. Nyt fra skolebiblioteket Som noget nyt bliver børn, som starter i børnehaveklassen til august inviteret til at besøge biblioteket en gang om ugen. Skolebibliotekar Marian Thomsen Agersted fortæller hver gang en historie for børnene og de taler om de bøger de låner og som de har haft lånt med hjem. Det er en dejligt at så se de mange glade børn hver uge. En vision for skolebestyrelsen er at få udbygget skolen med klasse, således at der kan blive et tilbud om en hel skolegang på en lille skole Lokalbladet 1/2008

11 Svalebæk Idrætsforening Gymnastik Vores årlige gymnastikopvisning foregik lørdag den 15. marts. Der var cirka 100 gymnaster der deltog i opvisningen. Alle havde øvet sig flittigt og viste en god opvisning. Der var et gæste-hold fra HTT, der sjippede. Efter opvisningen var der uddeling af håndklæder til de gymnaster der havde gået til gymnastik 5 eller 10 år i træk (se indsatte billede). Om aftenen deltog ca i spisningen i aulaen. Da børnene var færdig med at spise, var de inde i gymnastiksalen og legede til de skulle hjem. En stor tak skal lyde til alle vores dygtige instruktører og til alle forældrene, der kører deres børn til gymnastik hver uge. 11

12 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis Tirsdag den 4. marts 2008 sluttede vi sæsonen af med klubmesterskaberne. Der blev spillet i 2 rækker: en for øvede og en for nybegyndere. Efter en masse spændende og jævnbyrdige kampe blev vinderne fundet. Troels Jørgensen vandt rækken for øvede og Jonathan K. Hansen vandt nybegynderrækken. Og Jonathan var virkelig nybegynder, for han har kun spillet i klubben ca. en måned. Efter alle kampe var spillet, gik børn og forældre i klubhuset, hvor ca. 30 hyggede sig med sodavand, slik, kaffe og kage og en masse lækre pizzaer. I klubhuset blev der også uddelt præmier til vinderne og alle spillerne fik en bordtennis-nøglering. Det er jo en rigtig god sæson vi her sluttede af. ialt 54 medaljer blev det til og mange nye spillere. Sæsonen er ikke helt slut endnu, for i weekenden 4. til 6. april, deltager 3 spillere i landsmeserskaberne i Vejen i Jylland. Derudover er der stadig nogle bordtennis-skoler man kan deltage på. Tak for den store opbakning fra jer forældre og en stor tak til Torben for at træne jer 2 gange om ugen. Og så håber vi at se jer alle igen næste sæson - som starter midt i september. Hilsen og god sommer Gitte Fisker S.I.F. Bordtennis J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Mobil: Inderegulering Tlf.: Service Fax: Montage Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Dilettant i Svalebæk Lørdag den 9. februar spillede Svalebæks dilettanter Svigermor på tilbud, det foregik som sædvanligt i Teestrup Forsamlingshus. Både om eftermiddagen til generalprøven, hvor det er for børn og pensionister, og om aftenen var der fin tilslutning. Stykket var virkelig sjovt, der var tempo og gode replikker hele vejen igennem og Klavs Jensen var i hovedrollen på stort set hele tiden, rigtig godt gået. Han må bestemt være kandidat til årets Olepris, som dilettanterne uddeler ved årets afslutningsfest i april. Efter stykket havde de fleste bestilt Ritas lækre smørrebrød, og så spillede det lokale band Basso- Four op til dans. De kan spille alt, og folk kan simpelthen ikke sidde stille. Lige som sidste år gik strømmen midt i det hele, men det ødelægger ikke festen, næsten tvært imod, for så får vi lidt mere musik i den sidste ende. Altså en rigtig festlig aften, som det anbefales at komme til næste år. Mandag aften afholdes caféaften, og det foregår således, at publikum sidder ved lange borde, hvor kaffe og kage bliver serveret i pausen. Her deltager dilettanterne også, så man kan få en sludder med dem. Denne måde at gøre det på tiltaler et andet publikum, og da næsten 100 vælger at komme mandag aften, er det en sikker succes. Sidste opførelse finder sted på Sclerosehospitalet få dage efter. Det er igen en helt anden sag, for det sker under meget primitive forhold, men det slår hverken skår i publikums eller skuespillernes oplevelse. Årets Ole-pris gik i år til Stinne, spillet af Marie Louise Frost. 13

14 Svalebæk Idrætsforening Generalforsamlinger Mandag den 25. februar blev der afholdt generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening 18 deltog. Der var genvalg på alle pladser, regnskabet blev godkendt, og der var en fornuftig debat efter bestyrelsens beretning. Debatten drejede sig om bordtennisafdelingen som er i rivende udvikling, og som ønsker mere træningstid, flere og bedre trænere, tilmelding af hold til en anden kreds, som vil give mere udfordring og lidt længere ude i fremtiden en ny hal. Generalforsamlingen udtrykte støtte til bordtennisafdelingen, og bestyrelsen vil være i tæt kontakt med dem for at tilgodese udviklingen bedst muligt. Der blev ytret ønske om, at SIF oprettede sin egen hjemmeside. Hertil svarede bestyrelsen, at det var blevet forsøgt for nogle år siden, men uden succes, og konklusionen var derefter, at vi hellere ville have oplysninger om foreningen på DGI s hjemmeside end at have en dårlig og ikke opdateret selvstændig hjemmeside. Det blev oplyst, at DBU har et system, som kan være til hjælp. Bestyrelsen lovede at gå videre med det. Det blev drøftet, hvad trænere/ledere skulle stille op med børn, der enten ikke kunne opføre sig efter gældende regler eller i øvrigt ikke var spilleberettigede. Der var enighed om, først at tale med forældrene, og hvis det ikke gav resultat, da at afvise de pågældende. Bråby IF ønskede en drøftelse af det fremtidige samarbejde omkring svømmeafdelingen. Bestyrelsen tog det til efterretning. Og så ser vi frem til en flot tavle ved vejen, som informerer om ugens fodboldkampe. Støtteforeningen kunne berette om indkøb af bordtennisrobot, Golden Goal og spillerbokse til fodboldspillerne. Sidstnævnte vil være på plads, når sæsonen starter. Herudover var der blevet arbejdet med bandereklamer, nogle er taget ned, andre er kommet op, og der er stadig forhandlinger med flere interesserede. Det er ikke nogen nem opgave, da det skal være meget lokale sponsorer, ellers vælger de Haslev eller Næstved, hvor de opnår meget større synlighed. Det undersøges om det er tilladt at sætte reklamer op på tavlen ved vejen. Og så er det i øvrigt blevet meget sværere at få penge ud af fondene. Der var genvalg på alle pladser, og regnskabet udviste et lille overskud. Det sidste medlem af Støtteforeningens bestyrelse udpeges af SIF, hvilket ikke er sket i skrivende stund. Generalforsamlingen sluttes af med en bid brød og en dram og hyggelig snak Lokalbladet 1/2008

15 Svalebæk Idrætsforening Fodbold Så er fodboldsæsonen 2008 i fuld gang. Seniorerne, der har trænet siden slutningen af januar med stor tilslutning, starter på udebane i Solrød lørdag d. 12 april i serie 3. Første hjemmekamp er d. 19 april kl. 15:30 mod Tune IF. Serie 3 holdet har aftalt 5 træningskampe op til sæsonen. De tre der pt. er spillet er bortset fra den første der gav et relativt stort nederlag til et fysisk stærk Holmegaard hold gået godt. Vi spiller alle træningskampe på udebane for ikke og ødelægge den ene bane vi har til rådighed. Da vi i de sidste par sæsonen har vist klart bedre form på hjemmebane skal dette også være en opfordring til at møde op og støtte holdet på hjemmebanen. Der er det ekstra krydderi på kampene i forårssæsonen at de alle er en slags pokalkampe, da vi kun skal møde det samme hold en gang. Dette fordi DBU/SBU ønsker og omlægge turneringen til efterår/forår. Det betyder at op/nedrykning allerede skal ske efter forårssæsonen hvor det eneste der ligger fast er at der er to oprykkere i serie 3 rækkerne, mens der op til otte scenarier for nedrykning afhængig af hvordan det går i de øvre rækker. Der vil dog mindst være tre nedrykkere. Pokalturneringen er pga. turneringsomlægningen derfor udskudt til efteråret. Det kan også nævnes at serie 6 er blevet til en motionsrække, hvorfra der ikke mere er oprykning. Serie 5 starter ligeledes på udebane søndag d. 13 april kl. 11:00 mod Nordstevns og er første gang på hjemmebane d. 20 april samme tid med Karrebæk. Komplet kampprogram og stilling for serie 3 og 5 kan løbende følges på følgende hjemmeside - aspx?clubid=1253 Her kan også følges ungdomsholdene U10 og U12 der er flyttet fra DGI til SBU i denne sæson for at undgå for lange køreture. For de resterende ungdomshold og veteran, der alle spiller 7-mands under DGI Storstrømmen, foreligger der pt. ikke kampprogrammer. Dette gælder også old-boys holdet der spiller i en privatturnering. Komplet kampprogram og stilling for 7-mands kan, når det foreligger, ses på følgende hjemmeside På trænerfronter er vi stadig uafklarede efter at vores seneste træner stoppede efter efterårssæsonen. Vi har vinteren over søgt efter en erstatning i aviser, på nettet og opslag i supermarkeder m.m. Senest har vi kontaktet et professionelt trænerbureau. For nærværende klarer en af spillerne, Lasse Arvedsen træningen, hvilket går rigtig godt, men vi søger en permanent løsning. På nuværende tidspunkt har vi været heldige at finde en ny træner. God ½ sæson 2008 Arne Pedersen

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 1/2008 Edited by Foxit PDF Editor LokaLbLadet Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere