Teestrup Menighedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008

2 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø Bogtrykkeri A/S Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 26. oktober Udkommer uge 47. Forsidens billeder: Udeskole for 2.klasse. Emne: forår i vandhuller - er der liv? Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Suppleant Redaktør Morten Lousen Suppleant Jette Højholdt Mikkelsen Ikke i bestyrrelsen Skuderløsevej 11A Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Teestrup Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3. Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Læs mere om Lokalrådets beretning og generalforsamling på side 6 Vi gi r dig bedre råd! - Lokalbladet 1/2008

3 1 år ad gangen. var tanken, da Mai Britt Pedersen for nu snart 11 år siden, indvilligede i at overtage, hvad der dengang var den lokale Brugs. Og med rygende hast er der nu gået 11 år og heldigvis for det. I dag kan vi vel alle betragte KwikSpar i Skuderløse som et af vore lokale knudepunkter. Et sted, vi stort set alle kommer i mere eller mindre grad, et sted hvor vi møder naboen, hvor vi får en snak om, hvad der sker omkring os. Jeg gik en tur ind for at tale lidt med Mai Britt om aktiviteterne i og omkring butikken. Men hvem er det vi møder, når vi kommer indenfor på Skuderløsevej 59? Jamen, det er i hvert fald Mai Britt selv, der ofte selv er tilstede i butikken enten på kontoret eller blandt de mange varehylder. Men derudover finder vi til daglig både Dorte og Helen. Dorte bor selv i Skuderløse, mens Helen kommer fra Haslev. Helen er den med flest år i butikken af alle, da hun allerede var ansat, da Mai Britt overtog ansvaret. Derudover møder vi Lone (Mai Britts søster), Jannie og Charlotte, der alle arbejder deltid og overvejende i weekenden. Kan man sige noget entydigt om, hvad vi lokale bruger vores lokale supermarked til? Nej, det er meget med forskel, mener Mai Britt. I mange tilfælde er vi, hvad jeg kalder en glemme-butik, hvor personer i nærområdet får handlet de ting, de glemte, da de var i Bilka og ikke orker at køre langt for. Men omvendt er der også en hel del lokale, der handler alt hvad de kan hos os, og herefter handler det resterende andre steder. Men kunderne der kommer til butikken er ikke kun de helt lokale. Eksempelvis er der kunder, der kommer helt fra Fensmark og handler flere gange om ugen og det på trods af, at der både er den ene og den anden handlemulighed i Fensmark. Jeg tror, at kunder foretrækker nærheden siger Mai Britt og jeg tænker det samme. Når man går ind i butikken, frembringer det nemlig en følelse af nærhed og åbenhed, hvor jeg føler mig rigtig velkommen, og hvor der bliver sagt pænt goddag og mere til, hvis der er tid til lidt småsnak. Desværre ser vi jo færre og færre af denne slags lokale supermarkeder i små byer som Skuderløse. Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Mai Britt fortæller da også, at det ikke er en guldgrube, men at salg uden for lokalområdet er med til at holde hjulene kørende for hendes erhverv. Dette omfatter bla. udbringning 4 dage om ugen i hele Faxe kommune. Derudover er der salget som følge af, at Skuderløse jo ligger på en ret trafikeret strækning mellem Næstved og Haslev, hvor KwikSpar indfanger en hel del strøg-handel. Jeg går bestemt ikke og er bitter over, at mange lokale vælger at handle inde i byerne jeg glæder mig tværtimod over det salg, der kommer fra de lokale, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for at understøtte de behov, der viser sig i lokalområdet. Jeg nikker og udtrykker min begejstring for KwikSpar s apotek-service. Vidste du, at du kan afhente din medicin i KwikSpar frem for at skulle indfinde dig i køen på Haslev apotek? Det er sandt og dette med kun 1 dags forsinkelse. Jeg er henrykt!! Desuden er kopi og fax-service ligeledes en del af vare-sortimentet hos Mai Britt og co. Til spørgsmålet om hvordan det er at være en af lokalområdets knudepunkter, svarer Mai Britt: Det er da sjovt. Vi får mange historier om, hvad der sker rundt omkring, da en hel del af vores kunder godt kan lide at få en snak, når de kommer ind i butikken. På den måde lærer vi rigtig mange ansigter at kende ikke navne eller hvem de er. En person, jeg føler jeg kender godt kan pludselig referere til dennes ægtefælle, og så kan jeg blive helt blank, fordi jeg ikke kender og navn og hvem der hører sammen med hvem. Men alt i alt er det hyggeligt, og vi prøver, hvad vi kan for at bidrage til livet i vores lokalområde. Morten Lokale erhverv søges I sidste nummer af lokalbladet startede vi en artikelrække, der vil fortælle om de lokale erhverv vi har i området lokale erhverv for lokale folk og har du i denne forbindelse forslag til et erhverv vi bør kigge nærmere på, er du meget velkommen til at kontakte Lokalrådet eller Lokalbladet, som med glæde vil tage imod et sådan forslag. 4 af de daglige ansigter i KwikSpar, Skuderløse. Fra venstre: Mai Britt, Dorte, Helen og Lone. Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 Hvad var det vi så på forsiden? På forsiden af sidste nummer var der billeder af gamle huse i Skuderløse. Billederne er taget den 19. januar 2008 af Poul Nielsen. Der er flere, der har spurgt om, hvad det var for huse. Den tanke havde slet ikke strejfet mig, at ikke alle kender husene i Skuderløse... Det er Kærvej nr. 16 set fra sydsiden, billedet er taget fra Vængevej Kærgården er beliggende på Rødebrovej nr. 4 Billedet er taget fra sydsiden. Kærgård har været i slægten Hermansens eje fra 1871 da den blev solgt fra Broksø og til Den blev da købt af direktør Charles Christensen, Fabrikken i Skuderløse for kr. Bygningerne er gamle, og den ældste del af stuehuset er vist nok mindst 150 år gammel. (kilde: Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805 af Vilh. Hansen ) Dette billede viser til venstre Vængevej nr. 2 og til højre er det Skuderløse Bygade nr. 19. Billedet er taget stående ved Skuderløse Bystævne. I 1964 boede der en damefrisør fru Mikkelsen i huset til venstre og i mange år blev det kaldt Damefrisørens hus. Bygaden nr. 19 blev dengang kaldt Kurvemagerhuset. Hvor mange år siden det er der boede en kurvemager ved jeg ikke - men måske nogle af vore læsere ved det? Anne Grete

6 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Lokalrådets generalforsamling den i Bestyrelsens beretning for 2007/2008 Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig på sit 1. møde den som følger: Formand: Rasmus Andersen Næstformand: Erik Hansen Kasserer: Rasmus Andersen Sekretær: Jette Højholt Mikkelsen Redaktør: Anne Grete Nielsen Arkiv: Erik Hansen Lokalhuset kontaktperson: Jørgen Petersen Skilte/ Hætter kontaktperson: Jørgen Petersen Annoncer: Anne Grete Nielsen Øvrige: Morten Lousen Suppleanter: Helen Lyngers I årets løb har Morten Lousen overtaget redaktørposten og arbejdet med annoncører. Lokalhuset Bestyrelsen har lagt en del kræfter i at renovere terrassen på lokalhuset, et arbejde, der ikke er helt færdigt i skrivende stund. Vi håber fortsat på en mere udbredt brug af lokalhuset. Medlemmer Pr havde lokalrådet 203 husstande som medlemmer. Igen i år havde bestyrelsen fordelt området imellem sig og gik rundt med girokort og brochurer. Arbejdet med dette fylder meget i en travl hverdag, og det vil derfor være et af de områder, hvor bestyrelsen mener, at der i det nye år skal arbejdes med andre rekrutteringsmodeller. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at så mange af husstandene i området som muligt er medlemmer. Arrangementer i løbet af året Der har været afholdt et virksomhedsbesøg på fabrikken, og en svampetur i Hesede skov. Begge arrangementer har været vellykkede. Endvidere har vi sammen med idrætsforeningerne igen været med i Juletræsfesten og fastelavnsarrangementet. Igen kan det konstateres, at det personlige engagement i disse aktiviteter fra bestyrelsens side er yderst begrænset. Det bør drøftes i den nye bestyrelse, hvordan arbejdet med disse, i øvrigt velbesøgte arrangementer skal organiseres. Der er en drøftelsee mellem de involverede foreninger om, hvorvidt disse arrangementer skal fortsætte. Lokalbladet Bladet, der ledes af et bladudvalg med deltagere fra foreningerne, menighedsrådene og os, er også i år udkommet med 4 numre. Det er bestyrelsens opfattelse, at bladet er vigtigt, men at det samtidig skal være et fælles anliggende for hele lokalområdet. Der har også i år været problemer med udbringningen. Bestyrelsen har derfor, som det også blev annonceret sidste år, valgt en anden distributør fra Bladet hænger ikke sammen økonomisk, og for 2007 er der et betragteligt underskud. Bladudvalget vil derfor blive indkaldt til drøftelse af bladets fremtid. I denne drøftelse er det lokalrådets bestyrelses holdning, at der skal drøftes prisstigninger på såvel annoncer som sider, eventuelle andre 6 - Lokalbladet 1/2008

7 partnere i indholdet, og hvis sådanne drøftelser ikke giver tilstrækkelig økonomi, må bladudvalget komme med andre forslag eller lukke bladet efter nr. 2/2008, således at der ikke er et større økonomisk tab. Hjemmeside/IT Hjemmesiden er efterhånden godt fungerende, om end bestyrelsen har svært ved at løfte nyhedsformidlingen. Også et emne til det kommende års bestyrelse. Vores web-redaktør, Jan Bigler, gør et stort stykke arbejde. Hvis medlemmerne har stof, er de velkomne til at sende dette til en fra bestyrelsen eller direkte til webmasteren. Hjemmesidens adresse: eller Økonomi Lokalrådets økonomi hænger fortsat fornuftigt sammen. I 2008 forventes det dog, at det kommunale tilskud sænkes betragteligt, idet det skal søges som et aktivitetstilskud og ikke blot som et driftstilskud- Der regnes derfor i budgettet med en sænkning fra til 6.500, hvorfor bestyrelsen foreslår generalforsamlingen en kontingentstigning fra 60 til 80 kr. for et almindeligt husstandsmedlemskab og 40 for enlige husstande. Lokalplaner Bestyrelsen konstaterer, at lokalplanerne for Teestrup og Bråby Kirkeby er vedtaget. Vi mangler dermed Skuderløse, hvor der dog i forvaltningen arbejdes med det gamle forslag og tilretninger i forhold til indsigelser og muligheder. Beboerne har dog ventet længe nok. Bestyrelsen ønsker derfor, at generalforsamlingen sender en opfordring til byrådet om at få færdiggjort også denne. Generelt I lokalrådets arbejde søger vi at få en balance imellem de forskellige dele af arbejdet. På den ene side det sociale arbejde med arrangementer af forskellig karakter, som retter sig mod både voksne og børn og på den anden side det arbejde, som handler om lokalområdets udvikling. Det er også vigtigt, at arbejdet i bestyrelsen og mængden af aktiviteter afspejler det niveau, som medlemmerne ønsker og har mulighed for. Bestyrelsen mener, at det at være medlem skal have et omfang, hvor også andre forpligtelser kan passes. Bestyrelsesarbejdet er en fritidsbeskæftigelse, og dette skal respekteres. Marts Bestyrelsen Uddrag af referatet fra årets general forsamling i : På valg i bestyrelsen i henhold til vedtægterne er: Rasmus Bo Andersen, formand modtager genvalg. Jette Højholdt Mikkelsen, sekretær modtager ikke genvalg. Jørgen Petersen, skilte modtager ikke genvalg. Kaare Schmidt, medlem modtager ikke genvalg Følgende medlemmer blev genvalgt til den nye bestyrelse: Rasmus Bo Andersen Bestyrelsen fortsætter med i alt 3 medlemmer, nemlig Rasmus Andersen, Anne Grete Nielsen og Erik Hansen, som vil konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde. Det er hensigten, at der hverves assistance adhoc til at udføre diverse opgaver, og at bestyrelsen løbende må supplere sig op, hvis der melder sig interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Morten Lousen og Jette Højholdt Mikkelsen fortsætter som suppleanter. Morten Lousen er fortsat redaktør af Lokalbladet. Jørgen Petersen vil fortsat varetage vedligeholdelse af skilte Mona Jensen og Else Marie Christensen blev genvalgt som revisorer. Cathrine Gudbergsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8 Fællesgraven har fået nye planter. KIRKEGÅRDEN SOM ARBEJDSPLADS Henrik Kofoed ny afløser i Teestrup. På Teestrup kirkegård kan man til daglig møde Peter og Henrik i fuld sving med lugejern, river og diverse maskiner. Peter har været graver siden 2004 og fortæller at arbejdet er meget alsidigt. Det er meget sæsonbetonet men det handler jo om at der hele tiden er pænt og ryddeligt. Henrik er blevet ansat her i foråret og er stadig under oplæring. Han skal hjælpe Peter i det daglige arbejde samt afløse i ferier og fri-weekends. Der er 712 gravsteder på kirkegården som for de flestes vedkommende bliver passet af kirkegårdens personale. Kun 4 gravsteder passes af familien. Arbejdet bestrår i at luge og rive for at holde ukrudtet væk, samt i mange tilfælde at plante blomster om foråret og om sommeren. Fra advent til påske er mange af gravene dækket af gran, så i den periode er der ikke så meget vedligeholdelse af gravstederne. Peter medvirker som regel ved gudstjenesten om søndagen hvor opgaverne bl.a. handler om at sørge for lys og varme, samt friske blomster på alteret. Her i foråret har de sammen givet det bagerste hjørne af kirkegården et tiltrængt løft. Beplantningen ved fællesgraven er blevet fornyet og de glæder sig til at de nye rododendron begynder at blomstre. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 SOMMERLEJR PÅ FEDDET VED FAKSE Igen i år inviterer kirkernes børneklubber alle børn i lokalområdet til en uge på Feddet, fra lørdag den 19. til torsdag den 24. juli, dvs. i uge 30. Fed-lejren er en gammel tradition for mange af de lokale beboere, som selv har været med som lejr-børn og senere som ledere i nogle år. Det børnene nyder allermest er de 4 daglige badeture, leg og boldspil i sandet, samt aftenhyggen i gryden. Nogle gange er der endda også et natløb??? Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. FED-lejren ligger som nabo til FED-camping. Kom og vær med til en skøn uge med masser af sand, vand, bibeldrama, leg og forhåbentlig solskin! Det koster 400 kroner at deltage. Program kan fås hos præsten Ring og hør nærmere. I år skal vi om formiddagen møde nogle de fattige i evangelierne. Mennesker, som af forskellige grunde blev set ned på men som blev forandrede da de mødte Jesus. Vi har kaldt temaet: EN UGE MED JESUS! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 11. maj (Pinsedag) maj (2. pinsedag) New Day Gospel Fælles i Boesdal kalkbrud 18. maj maj juni Ingen juni Werner Fischer Nielsen Ingen 15. juni 9.00 Ole Thomsen Ole Thomsen PINSEGOSPEL I TEESTRUP 2. pinsedag kl synger New Day Gospel i Teestrup kirke. Kom og nyd de 30 sangere med band. Gratis adgang. KIRKETUR TIL HERLUFSHOLM OG HOLSTED KIRKER Tirsdag den 3. juni kl med start fra Teestrup præstegård. Vi skal se noget gammelt - og noget nyt - og høre om det at være kirke i så forskellige rammer. Menighedsrådet byder på en kop kaffe i Holsted. Alle er velkomne. Tilmelding til Kirsten Pejtersen eller Kirsten Pedersen Velkommen. DanBolig Skolegade 23 SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen, Nyt fra Svalebækskolen Sikker skolevej Skolens elever har deltaget i en undersøgelse vedr. sikker skolevej. Børnehaveklassen 3.klasse fik hjælp af deres forældre og 4.-7.klasse svarede via internettet. I besvarelsen angav eleverne bl.a. hvilket transportmiddel, de anvender til skole, deres vej til skole samt hvilke steder, de føler sig utrygge i trafikken. Vi taler om trafiksikkerhed med eleverne. De opfordres til at cykle i skole og der er mange farlige steder. Skolebestyrelsesvalg På Svalebækskolen har vi forskudt valg til skolebestyrelsen. Bestyrelsen aflagde d. 12. marts beretning for de ca. 15 fremmødte forældre, én stor sejr i det forløbne år har været at 7. klasse forbliver på Svalebækskolen indtil den ny skole i Haslev er bygget. Udbygning af legepladsen med nye gynger og klatrestativ betyder at alle børn fra 3 14 år i Svalebæk har en lovlig legeplads at lege på. Næste opgave er at få vores nye skov hegnet ind, så det bliver en del af legepladsen. I forbindelse med aflægning af årsberetning var der opstilling af kandidater til den nye bestyrelse. Der er nu ved fredsvalg fundet 4 nye medlemmer til at indtræde i skolebestyrelsen fra d. 15. maj. De 4 nye er: Cathrine Riegels Gudbergsen, Britta Nielsen, Maria Thielke Hansen og Henning Palm. Der blev desuden fundet 4 stedfortrædere: Lars Pedersen, Kathrine Poll, Lars Andersen, Britta Johnsen. Velkommen til dem og tak for indsatsen i skolebestyrelses-arbejdet til Marianne Lusty, Niels Nielsen, Lars Pedersen og Pia Nielsen. Nyt fra skolebiblioteket Som noget nyt bliver børn, som starter i børnehaveklassen til august inviteret til at besøge biblioteket en gang om ugen. Skolebibliotekar Marian Thomsen Agersted fortæller hver gang en historie for børnene og de taler om de bøger de låner og som de har haft lånt med hjem. Det er en dejligt at så se de mange glade børn hver uge. En vision for skolebestyrelsen er at få udbygget skolen med klasse, således at der kan blive et tilbud om en hel skolegang på en lille skole Lokalbladet 1/2008

11 Svalebæk Idrætsforening Gymnastik Vores årlige gymnastikopvisning foregik lørdag den 15. marts. Der var cirka 100 gymnaster der deltog i opvisningen. Alle havde øvet sig flittigt og viste en god opvisning. Der var et gæste-hold fra HTT, der sjippede. Efter opvisningen var der uddeling af håndklæder til de gymnaster der havde gået til gymnastik 5 eller 10 år i træk (se indsatte billede). Om aftenen deltog ca i spisningen i aulaen. Da børnene var færdig med at spise, var de inde i gymnastiksalen og legede til de skulle hjem. En stor tak skal lyde til alle vores dygtige instruktører og til alle forældrene, der kører deres børn til gymnastik hver uge. 11

12 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis Tirsdag den 4. marts 2008 sluttede vi sæsonen af med klubmesterskaberne. Der blev spillet i 2 rækker: en for øvede og en for nybegyndere. Efter en masse spændende og jævnbyrdige kampe blev vinderne fundet. Troels Jørgensen vandt rækken for øvede og Jonathan K. Hansen vandt nybegynderrækken. Og Jonathan var virkelig nybegynder, for han har kun spillet i klubben ca. en måned. Efter alle kampe var spillet, gik børn og forældre i klubhuset, hvor ca. 30 hyggede sig med sodavand, slik, kaffe og kage og en masse lækre pizzaer. I klubhuset blev der også uddelt præmier til vinderne og alle spillerne fik en bordtennis-nøglering. Det er jo en rigtig god sæson vi her sluttede af. ialt 54 medaljer blev det til og mange nye spillere. Sæsonen er ikke helt slut endnu, for i weekenden 4. til 6. april, deltager 3 spillere i landsmeserskaberne i Vejen i Jylland. Derudover er der stadig nogle bordtennis-skoler man kan deltage på. Tak for den store opbakning fra jer forældre og en stor tak til Torben for at træne jer 2 gange om ugen. Og så håber vi at se jer alle igen næste sæson - som starter midt i september. Hilsen og god sommer Gitte Fisker S.I.F. Bordtennis J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Mobil: Inderegulering Tlf.: Service Fax: Montage Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Dilettant i Svalebæk Lørdag den 9. februar spillede Svalebæks dilettanter Svigermor på tilbud, det foregik som sædvanligt i Teestrup Forsamlingshus. Både om eftermiddagen til generalprøven, hvor det er for børn og pensionister, og om aftenen var der fin tilslutning. Stykket var virkelig sjovt, der var tempo og gode replikker hele vejen igennem og Klavs Jensen var i hovedrollen på stort set hele tiden, rigtig godt gået. Han må bestemt være kandidat til årets Olepris, som dilettanterne uddeler ved årets afslutningsfest i april. Efter stykket havde de fleste bestilt Ritas lækre smørrebrød, og så spillede det lokale band Basso- Four op til dans. De kan spille alt, og folk kan simpelthen ikke sidde stille. Lige som sidste år gik strømmen midt i det hele, men det ødelægger ikke festen, næsten tvært imod, for så får vi lidt mere musik i den sidste ende. Altså en rigtig festlig aften, som det anbefales at komme til næste år. Mandag aften afholdes caféaften, og det foregår således, at publikum sidder ved lange borde, hvor kaffe og kage bliver serveret i pausen. Her deltager dilettanterne også, så man kan få en sludder med dem. Denne måde at gøre det på tiltaler et andet publikum, og da næsten 100 vælger at komme mandag aften, er det en sikker succes. Sidste opførelse finder sted på Sclerosehospitalet få dage efter. Det er igen en helt anden sag, for det sker under meget primitive forhold, men det slår hverken skår i publikums eller skuespillernes oplevelse. Årets Ole-pris gik i år til Stinne, spillet af Marie Louise Frost. 13

14 Svalebæk Idrætsforening Generalforsamlinger Mandag den 25. februar blev der afholdt generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening 18 deltog. Der var genvalg på alle pladser, regnskabet blev godkendt, og der var en fornuftig debat efter bestyrelsens beretning. Debatten drejede sig om bordtennisafdelingen som er i rivende udvikling, og som ønsker mere træningstid, flere og bedre trænere, tilmelding af hold til en anden kreds, som vil give mere udfordring og lidt længere ude i fremtiden en ny hal. Generalforsamlingen udtrykte støtte til bordtennisafdelingen, og bestyrelsen vil være i tæt kontakt med dem for at tilgodese udviklingen bedst muligt. Der blev ytret ønske om, at SIF oprettede sin egen hjemmeside. Hertil svarede bestyrelsen, at det var blevet forsøgt for nogle år siden, men uden succes, og konklusionen var derefter, at vi hellere ville have oplysninger om foreningen på DGI s hjemmeside end at have en dårlig og ikke opdateret selvstændig hjemmeside. Det blev oplyst, at DBU har et system, som kan være til hjælp. Bestyrelsen lovede at gå videre med det. Det blev drøftet, hvad trænere/ledere skulle stille op med børn, der enten ikke kunne opføre sig efter gældende regler eller i øvrigt ikke var spilleberettigede. Der var enighed om, først at tale med forældrene, og hvis det ikke gav resultat, da at afvise de pågældende. Bråby IF ønskede en drøftelse af det fremtidige samarbejde omkring svømmeafdelingen. Bestyrelsen tog det til efterretning. Og så ser vi frem til en flot tavle ved vejen, som informerer om ugens fodboldkampe. Støtteforeningen kunne berette om indkøb af bordtennisrobot, Golden Goal og spillerbokse til fodboldspillerne. Sidstnævnte vil være på plads, når sæsonen starter. Herudover var der blevet arbejdet med bandereklamer, nogle er taget ned, andre er kommet op, og der er stadig forhandlinger med flere interesserede. Det er ikke nogen nem opgave, da det skal være meget lokale sponsorer, ellers vælger de Haslev eller Næstved, hvor de opnår meget større synlighed. Det undersøges om det er tilladt at sætte reklamer op på tavlen ved vejen. Og så er det i øvrigt blevet meget sværere at få penge ud af fondene. Der var genvalg på alle pladser, og regnskabet udviste et lille overskud. Det sidste medlem af Støtteforeningens bestyrelse udpeges af SIF, hvilket ikke er sket i skrivende stund. Generalforsamlingen sluttes af med en bid brød og en dram og hyggelig snak Lokalbladet 1/2008

15 Svalebæk Idrætsforening Fodbold Så er fodboldsæsonen 2008 i fuld gang. Seniorerne, der har trænet siden slutningen af januar med stor tilslutning, starter på udebane i Solrød lørdag d. 12 april i serie 3. Første hjemmekamp er d. 19 april kl. 15:30 mod Tune IF. Serie 3 holdet har aftalt 5 træningskampe op til sæsonen. De tre der pt. er spillet er bortset fra den første der gav et relativt stort nederlag til et fysisk stærk Holmegaard hold gået godt. Vi spiller alle træningskampe på udebane for ikke og ødelægge den ene bane vi har til rådighed. Da vi i de sidste par sæsonen har vist klart bedre form på hjemmebane skal dette også være en opfordring til at møde op og støtte holdet på hjemmebanen. Der er det ekstra krydderi på kampene i forårssæsonen at de alle er en slags pokalkampe, da vi kun skal møde det samme hold en gang. Dette fordi DBU/SBU ønsker og omlægge turneringen til efterår/forår. Det betyder at op/nedrykning allerede skal ske efter forårssæsonen hvor det eneste der ligger fast er at der er to oprykkere i serie 3 rækkerne, mens der op til otte scenarier for nedrykning afhængig af hvordan det går i de øvre rækker. Der vil dog mindst være tre nedrykkere. Pokalturneringen er pga. turneringsomlægningen derfor udskudt til efteråret. Det kan også nævnes at serie 6 er blevet til en motionsrække, hvorfra der ikke mere er oprykning. Serie 5 starter ligeledes på udebane søndag d. 13 april kl. 11:00 mod Nordstevns og er første gang på hjemmebane d. 20 april samme tid med Karrebæk. Komplet kampprogram og stilling for serie 3 og 5 kan løbende følges på følgende hjemmeside - aspx?clubid=1253 Her kan også følges ungdomsholdene U10 og U12 der er flyttet fra DGI til SBU i denne sæson for at undgå for lange køreture. For de resterende ungdomshold og veteran, der alle spiller 7-mands under DGI Storstrømmen, foreligger der pt. ikke kampprogrammer. Dette gælder også old-boys holdet der spiller i en privatturnering. Komplet kampprogram og stilling for 7-mands kan, når det foreligger, ses på følgende hjemmeside På trænerfronter er vi stadig uafklarede efter at vores seneste træner stoppede efter efterårssæsonen. Vi har vinteren over søgt efter en erstatning i aviser, på nettet og opslag i supermarkeder m.m. Senest har vi kontaktet et professionelt trænerbureau. For nærværende klarer en af spillerne, Lasse Arvedsen træningen, hvilket går rigtig godt, men vi søger en permanent løsning. På nuværende tidspunkt har vi været heldige at finde en ny træner. God ½ sæson 2008 Arne Pedersen

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 3/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Teestrup Menighedsråd. Bråby Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd. Bråby Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 3/2007 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. LokaLbLadet anne-grete Nielsen (ansvarshavende) kærvej

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev

Hele familiens nyhedsbrev Hele familiens nyhedsbrev Der sker jo hele tiden noget. Juni 2012 Ja så nåede vi faktisk sommer, og selvom vejret er lidt drilsk så har vi da haft mange gode timer i klubben og vi er jo ikke helt færdige

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DGI Storstrømmen - L2017. Landsstævnehold. Gymnastikhold - Du kan gå på!

DGI Storstrømmen - L2017. Landsstævnehold. Gymnastikhold - Du kan gå på! DGI Storstrømmen - L2017 Landsstævnehold Gymnastikhold - Du kan gå på! www.l2017.dk 2 GPF Landsstævnehold 2017 GF Præstø Fjord Målgruppe: Unge 15+ og voksne Instruktør: Terese og Lars Nerup Sted: Præstø

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere