Teestrup Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teestrup Menighedsråd"

Transkript

1 Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008

2 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø Bogtrykkeri A/S Lokalbladet nr. 3: Deadline 20. juli Udkommer uge 33. Lokalbladet nr. 4: Deadline 26. oktober Udkommer uge 47. Forsidens billeder: Udeskole for 2.klasse. Emne: forår i vandhuller - er der liv? Lokalrådets bestyrelse 2008 Titel Navn Adresse Tlf. Formand/Kasserer Rasmus Andersen Skuderløse Indelukke Næstformand Erik Hansen Skuderløse Indelukke Medlem Anne Grete Nielsen Kærvej Suppleant Redaktør Morten Lousen Suppleant Jette Højholdt Mikkelsen Ikke i bestyrrelsen Skuderløsevej 11A Web ansvarlig Jan Bigler Skuderløse Bygade Teestrup Bygade Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang hver måned. Møderne foregår i Lokalhuset, Svalebækvej 3. Find os på lokalrådets hjemmeside på adr.: Læs mere om Lokalrådets beretning og generalforsamling på side 6 Vi gi r dig bedre råd! - Lokalbladet 1/2008

3 1 år ad gangen. var tanken, da Mai Britt Pedersen for nu snart 11 år siden, indvilligede i at overtage, hvad der dengang var den lokale Brugs. Og med rygende hast er der nu gået 11 år og heldigvis for det. I dag kan vi vel alle betragte KwikSpar i Skuderløse som et af vore lokale knudepunkter. Et sted, vi stort set alle kommer i mere eller mindre grad, et sted hvor vi møder naboen, hvor vi får en snak om, hvad der sker omkring os. Jeg gik en tur ind for at tale lidt med Mai Britt om aktiviteterne i og omkring butikken. Men hvem er det vi møder, når vi kommer indenfor på Skuderløsevej 59? Jamen, det er i hvert fald Mai Britt selv, der ofte selv er tilstede i butikken enten på kontoret eller blandt de mange varehylder. Men derudover finder vi til daglig både Dorte og Helen. Dorte bor selv i Skuderløse, mens Helen kommer fra Haslev. Helen er den med flest år i butikken af alle, da hun allerede var ansat, da Mai Britt overtog ansvaret. Derudover møder vi Lone (Mai Britts søster), Jannie og Charlotte, der alle arbejder deltid og overvejende i weekenden. Kan man sige noget entydigt om, hvad vi lokale bruger vores lokale supermarked til? Nej, det er meget med forskel, mener Mai Britt. I mange tilfælde er vi, hvad jeg kalder en glemme-butik, hvor personer i nærområdet får handlet de ting, de glemte, da de var i Bilka og ikke orker at køre langt for. Men omvendt er der også en hel del lokale, der handler alt hvad de kan hos os, og herefter handler det resterende andre steder. Men kunderne der kommer til butikken er ikke kun de helt lokale. Eksempelvis er der kunder, der kommer helt fra Fensmark og handler flere gange om ugen og det på trods af, at der både er den ene og den anden handlemulighed i Fensmark. Jeg tror, at kunder foretrækker nærheden siger Mai Britt og jeg tænker det samme. Når man går ind i butikken, frembringer det nemlig en følelse af nærhed og åbenhed, hvor jeg føler mig rigtig velkommen, og hvor der bliver sagt pænt goddag og mere til, hvis der er tid til lidt småsnak. Desværre ser vi jo færre og færre af denne slags lokale supermarkeder i små byer som Skuderløse. Haslev Afdeling Jernbanegade 46A 4690 Haslev Tlf brænder for det ypperste 3

4 Mai Britt fortæller da også, at det ikke er en guldgrube, men at salg uden for lokalområdet er med til at holde hjulene kørende for hendes erhverv. Dette omfatter bla. udbringning 4 dage om ugen i hele Faxe kommune. Derudover er der salget som følge af, at Skuderløse jo ligger på en ret trafikeret strækning mellem Næstved og Haslev, hvor KwikSpar indfanger en hel del strøg-handel. Jeg går bestemt ikke og er bitter over, at mange lokale vælger at handle inde i byerne jeg glæder mig tværtimod over det salg, der kommer fra de lokale, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for at understøtte de behov, der viser sig i lokalområdet. Jeg nikker og udtrykker min begejstring for KwikSpar s apotek-service. Vidste du, at du kan afhente din medicin i KwikSpar frem for at skulle indfinde dig i køen på Haslev apotek? Det er sandt og dette med kun 1 dags forsinkelse. Jeg er henrykt!! Desuden er kopi og fax-service ligeledes en del af vare-sortimentet hos Mai Britt og co. Til spørgsmålet om hvordan det er at være en af lokalområdets knudepunkter, svarer Mai Britt: Det er da sjovt. Vi får mange historier om, hvad der sker rundt omkring, da en hel del af vores kunder godt kan lide at få en snak, når de kommer ind i butikken. På den måde lærer vi rigtig mange ansigter at kende ikke navne eller hvem de er. En person, jeg føler jeg kender godt kan pludselig referere til dennes ægtefælle, og så kan jeg blive helt blank, fordi jeg ikke kender og navn og hvem der hører sammen med hvem. Men alt i alt er det hyggeligt, og vi prøver, hvad vi kan for at bidrage til livet i vores lokalområde. Morten Lokale erhverv søges I sidste nummer af lokalbladet startede vi en artikelrække, der vil fortælle om de lokale erhverv vi har i området lokale erhverv for lokale folk og har du i denne forbindelse forslag til et erhverv vi bør kigge nærmere på, er du meget velkommen til at kontakte Lokalrådet eller Lokalbladet, som med glæde vil tage imod et sådan forslag. 4 af de daglige ansigter i KwikSpar, Skuderløse. Fra venstre: Mai Britt, Dorte, Helen og Lone. Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev 4 - Lokalbladet 1/2008

5 Hvad var det vi så på forsiden? På forsiden af sidste nummer var der billeder af gamle huse i Skuderløse. Billederne er taget den 19. januar 2008 af Poul Nielsen. Der er flere, der har spurgt om, hvad det var for huse. Den tanke havde slet ikke strejfet mig, at ikke alle kender husene i Skuderløse... Det er Kærvej nr. 16 set fra sydsiden, billedet er taget fra Vængevej Kærgården er beliggende på Rødebrovej nr. 4 Billedet er taget fra sydsiden. Kærgård har været i slægten Hermansens eje fra 1871 da den blev solgt fra Broksø og til Den blev da købt af direktør Charles Christensen, Fabrikken i Skuderløse for kr. Bygningerne er gamle, og den ældste del af stuehuset er vist nok mindst 150 år gammel. (kilde: Lidt om Skuderløse i tiden efter 1805 af Vilh. Hansen ) Dette billede viser til venstre Vængevej nr. 2 og til højre er det Skuderløse Bygade nr. 19. Billedet er taget stående ved Skuderløse Bystævne. I 1964 boede der en damefrisør fru Mikkelsen i huset til venstre og i mange år blev det kaldt Damefrisørens hus. Bygaden nr. 19 blev dengang kaldt Kurvemagerhuset. Hvor mange år siden det er der boede en kurvemager ved jeg ikke - men måske nogle af vore læsere ved det? Anne Grete

6 Bråby - Skuderløse - Teestrup lokalråd Lokalrådets generalforsamling den i Bestyrelsens beretning for 2007/2008 Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig på sit 1. møde den som følger: Formand: Rasmus Andersen Næstformand: Erik Hansen Kasserer: Rasmus Andersen Sekretær: Jette Højholt Mikkelsen Redaktør: Anne Grete Nielsen Arkiv: Erik Hansen Lokalhuset kontaktperson: Jørgen Petersen Skilte/ Hætter kontaktperson: Jørgen Petersen Annoncer: Anne Grete Nielsen Øvrige: Morten Lousen Suppleanter: Helen Lyngers I årets løb har Morten Lousen overtaget redaktørposten og arbejdet med annoncører. Lokalhuset Bestyrelsen har lagt en del kræfter i at renovere terrassen på lokalhuset, et arbejde, der ikke er helt færdigt i skrivende stund. Vi håber fortsat på en mere udbredt brug af lokalhuset. Medlemmer Pr havde lokalrådet 203 husstande som medlemmer. Igen i år havde bestyrelsen fordelt området imellem sig og gik rundt med girokort og brochurer. Arbejdet med dette fylder meget i en travl hverdag, og det vil derfor være et af de områder, hvor bestyrelsen mener, at der i det nye år skal arbejdes med andre rekrutteringsmodeller. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at så mange af husstandene i området som muligt er medlemmer. Arrangementer i løbet af året Der har været afholdt et virksomhedsbesøg på fabrikken, og en svampetur i Hesede skov. Begge arrangementer har været vellykkede. Endvidere har vi sammen med idrætsforeningerne igen været med i Juletræsfesten og fastelavnsarrangementet. Igen kan det konstateres, at det personlige engagement i disse aktiviteter fra bestyrelsens side er yderst begrænset. Det bør drøftes i den nye bestyrelse, hvordan arbejdet med disse, i øvrigt velbesøgte arrangementer skal organiseres. Der er en drøftelsee mellem de involverede foreninger om, hvorvidt disse arrangementer skal fortsætte. Lokalbladet Bladet, der ledes af et bladudvalg med deltagere fra foreningerne, menighedsrådene og os, er også i år udkommet med 4 numre. Det er bestyrelsens opfattelse, at bladet er vigtigt, men at det samtidig skal være et fælles anliggende for hele lokalområdet. Der har også i år været problemer med udbringningen. Bestyrelsen har derfor, som det også blev annonceret sidste år, valgt en anden distributør fra Bladet hænger ikke sammen økonomisk, og for 2007 er der et betragteligt underskud. Bladudvalget vil derfor blive indkaldt til drøftelse af bladets fremtid. I denne drøftelse er det lokalrådets bestyrelses holdning, at der skal drøftes prisstigninger på såvel annoncer som sider, eventuelle andre 6 - Lokalbladet 1/2008

7 partnere i indholdet, og hvis sådanne drøftelser ikke giver tilstrækkelig økonomi, må bladudvalget komme med andre forslag eller lukke bladet efter nr. 2/2008, således at der ikke er et større økonomisk tab. Hjemmeside/IT Hjemmesiden er efterhånden godt fungerende, om end bestyrelsen har svært ved at løfte nyhedsformidlingen. Også et emne til det kommende års bestyrelse. Vores web-redaktør, Jan Bigler, gør et stort stykke arbejde. Hvis medlemmerne har stof, er de velkomne til at sende dette til en fra bestyrelsen eller direkte til webmasteren. Hjemmesidens adresse: eller Økonomi Lokalrådets økonomi hænger fortsat fornuftigt sammen. I 2008 forventes det dog, at det kommunale tilskud sænkes betragteligt, idet det skal søges som et aktivitetstilskud og ikke blot som et driftstilskud- Der regnes derfor i budgettet med en sænkning fra til 6.500, hvorfor bestyrelsen foreslår generalforsamlingen en kontingentstigning fra 60 til 80 kr. for et almindeligt husstandsmedlemskab og 40 for enlige husstande. Lokalplaner Bestyrelsen konstaterer, at lokalplanerne for Teestrup og Bråby Kirkeby er vedtaget. Vi mangler dermed Skuderløse, hvor der dog i forvaltningen arbejdes med det gamle forslag og tilretninger i forhold til indsigelser og muligheder. Beboerne har dog ventet længe nok. Bestyrelsen ønsker derfor, at generalforsamlingen sender en opfordring til byrådet om at få færdiggjort også denne. Generelt I lokalrådets arbejde søger vi at få en balance imellem de forskellige dele af arbejdet. På den ene side det sociale arbejde med arrangementer af forskellig karakter, som retter sig mod både voksne og børn og på den anden side det arbejde, som handler om lokalområdets udvikling. Det er også vigtigt, at arbejdet i bestyrelsen og mængden af aktiviteter afspejler det niveau, som medlemmerne ønsker og har mulighed for. Bestyrelsen mener, at det at være medlem skal have et omfang, hvor også andre forpligtelser kan passes. Bestyrelsesarbejdet er en fritidsbeskæftigelse, og dette skal respekteres. Marts Bestyrelsen Uddrag af referatet fra årets general forsamling i : På valg i bestyrelsen i henhold til vedtægterne er: Rasmus Bo Andersen, formand modtager genvalg. Jette Højholdt Mikkelsen, sekretær modtager ikke genvalg. Jørgen Petersen, skilte modtager ikke genvalg. Kaare Schmidt, medlem modtager ikke genvalg Følgende medlemmer blev genvalgt til den nye bestyrelse: Rasmus Bo Andersen Bestyrelsen fortsætter med i alt 3 medlemmer, nemlig Rasmus Andersen, Anne Grete Nielsen og Erik Hansen, som vil konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde. Det er hensigten, at der hverves assistance adhoc til at udføre diverse opgaver, og at bestyrelsen løbende må supplere sig op, hvis der melder sig interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Morten Lousen og Jette Højholdt Mikkelsen fortsætter som suppleanter. Morten Lousen er fortsat redaktør af Lokalbladet. Jørgen Petersen vil fortsat varetage vedligeholdelse af skilte Mona Jensen og Else Marie Christensen blev genvalgt som revisorer. Cathrine Gudbergsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8 Fællesgraven har fået nye planter. KIRKEGÅRDEN SOM ARBEJDSPLADS Henrik Kofoed ny afløser i Teestrup. På Teestrup kirkegård kan man til daglig møde Peter og Henrik i fuld sving med lugejern, river og diverse maskiner. Peter har været graver siden 2004 og fortæller at arbejdet er meget alsidigt. Det er meget sæsonbetonet men det handler jo om at der hele tiden er pænt og ryddeligt. Henrik er blevet ansat her i foråret og er stadig under oplæring. Han skal hjælpe Peter i det daglige arbejde samt afløse i ferier og fri-weekends. Der er 712 gravsteder på kirkegården som for de flestes vedkommende bliver passet af kirkegårdens personale. Kun 4 gravsteder passes af familien. Arbejdet bestrår i at luge og rive for at holde ukrudtet væk, samt i mange tilfælde at plante blomster om foråret og om sommeren. Fra advent til påske er mange af gravene dækket af gran, så i den periode er der ikke så meget vedligeholdelse af gravstederne. Peter medvirker som regel ved gudstjenesten om søndagen hvor opgaverne bl.a. handler om at sørge for lys og varme, samt friske blomster på alteret. Her i foråret har de sammen givet det bagerste hjørne af kirkegården et tiltrængt løft. Beplantningen ved fællesgraven er blevet fornyet og de glæder sig til at de nye rododendron begynder at blomstre. Gisselfeld Kloster Entre kr. 30,00 - børn under 12 år gratis Se aktivitetskalender og åbningstider på vores hjemmeside 8 - Lokalbladet 1/2008

9 SOMMERLEJR PÅ FEDDET VED FAKSE Igen i år inviterer kirkernes børneklubber alle børn i lokalområdet til en uge på Feddet, fra lørdag den 19. til torsdag den 24. juli, dvs. i uge 30. Fed-lejren er en gammel tradition for mange af de lokale beboere, som selv har været med som lejr-børn og senere som ledere i nogle år. Det børnene nyder allermest er de 4 daglige badeture, leg og boldspil i sandet, samt aftenhyggen i gryden. Nogle gange er der endda også et natløb??? Børn i alderen 7 til 12 er er velkomne. FED-lejren ligger som nabo til FED-camping. Kom og vær med til en skøn uge med masser af sand, vand, bibeldrama, leg og forhåbentlig solskin! Det koster 400 kroner at deltage. Program kan fås hos præsten Ring og hør nærmere. I år skal vi om formiddagen møde nogle de fattige i evangelierne. Mennesker, som af forskellige grunde blev set ned på men som blev forandrede da de mødte Jesus. Vi har kaldt temaet: EN UGE MED JESUS! Gudstjenester TEESTRUP BRÅBY 11. maj (Pinsedag) maj (2. pinsedag) New Day Gospel Fælles i Boesdal kalkbrud 18. maj maj juni Ingen juni Werner Fischer Nielsen Ingen 15. juni 9.00 Ole Thomsen Ole Thomsen PINSEGOSPEL I TEESTRUP 2. pinsedag kl synger New Day Gospel i Teestrup kirke. Kom og nyd de 30 sangere med band. Gratis adgang. KIRKETUR TIL HERLUFSHOLM OG HOLSTED KIRKER Tirsdag den 3. juni kl med start fra Teestrup præstegård. Vi skal se noget gammelt - og noget nyt - og høre om det at være kirke i så forskellige rammer. Menighedsrådet byder på en kop kaffe i Holsted. Alle er velkomne. Tilmelding til Kirsten Pejtersen eller Kirsten Pedersen Velkommen. DanBolig Skolegade 23 SAMARBEJDER MED NORDEA Statsaut. ejendomsmægler MDE Jernbanegade 20 - Haslev Fax

10 Kirkevejen 18 A, 4690 Haslev, Tlf Kontaktperson: Anne-Marie Andersen, Nyt fra Svalebækskolen Sikker skolevej Skolens elever har deltaget i en undersøgelse vedr. sikker skolevej. Børnehaveklassen 3.klasse fik hjælp af deres forældre og 4.-7.klasse svarede via internettet. I besvarelsen angav eleverne bl.a. hvilket transportmiddel, de anvender til skole, deres vej til skole samt hvilke steder, de føler sig utrygge i trafikken. Vi taler om trafiksikkerhed med eleverne. De opfordres til at cykle i skole og der er mange farlige steder. Skolebestyrelsesvalg På Svalebækskolen har vi forskudt valg til skolebestyrelsen. Bestyrelsen aflagde d. 12. marts beretning for de ca. 15 fremmødte forældre, én stor sejr i det forløbne år har været at 7. klasse forbliver på Svalebækskolen indtil den ny skole i Haslev er bygget. Udbygning af legepladsen med nye gynger og klatrestativ betyder at alle børn fra 3 14 år i Svalebæk har en lovlig legeplads at lege på. Næste opgave er at få vores nye skov hegnet ind, så det bliver en del af legepladsen. I forbindelse med aflægning af årsberetning var der opstilling af kandidater til den nye bestyrelse. Der er nu ved fredsvalg fundet 4 nye medlemmer til at indtræde i skolebestyrelsen fra d. 15. maj. De 4 nye er: Cathrine Riegels Gudbergsen, Britta Nielsen, Maria Thielke Hansen og Henning Palm. Der blev desuden fundet 4 stedfortrædere: Lars Pedersen, Kathrine Poll, Lars Andersen, Britta Johnsen. Velkommen til dem og tak for indsatsen i skolebestyrelses-arbejdet til Marianne Lusty, Niels Nielsen, Lars Pedersen og Pia Nielsen. Nyt fra skolebiblioteket Som noget nyt bliver børn, som starter i børnehaveklassen til august inviteret til at besøge biblioteket en gang om ugen. Skolebibliotekar Marian Thomsen Agersted fortæller hver gang en historie for børnene og de taler om de bøger de låner og som de har haft lånt med hjem. Det er en dejligt at så se de mange glade børn hver uge. En vision for skolebestyrelsen er at få udbygget skolen med klasse, således at der kan blive et tilbud om en hel skolegang på en lille skole Lokalbladet 1/2008

11 Svalebæk Idrætsforening Gymnastik Vores årlige gymnastikopvisning foregik lørdag den 15. marts. Der var cirka 100 gymnaster der deltog i opvisningen. Alle havde øvet sig flittigt og viste en god opvisning. Der var et gæste-hold fra HTT, der sjippede. Efter opvisningen var der uddeling af håndklæder til de gymnaster der havde gået til gymnastik 5 eller 10 år i træk (se indsatte billede). Om aftenen deltog ca i spisningen i aulaen. Da børnene var færdig med at spise, var de inde i gymnastiksalen og legede til de skulle hjem. En stor tak skal lyde til alle vores dygtige instruktører og til alle forældrene, der kører deres børn til gymnastik hver uge. 11

12 Svalebæk Idrætsforening Bordtennis Tirsdag den 4. marts 2008 sluttede vi sæsonen af med klubmesterskaberne. Der blev spillet i 2 rækker: en for øvede og en for nybegyndere. Efter en masse spændende og jævnbyrdige kampe blev vinderne fundet. Troels Jørgensen vandt rækken for øvede og Jonathan K. Hansen vandt nybegynderrækken. Og Jonathan var virkelig nybegynder, for han har kun spillet i klubben ca. en måned. Efter alle kampe var spillet, gik børn og forældre i klubhuset, hvor ca. 30 hyggede sig med sodavand, slik, kaffe og kage og en masse lækre pizzaer. I klubhuset blev der også uddelt præmier til vinderne og alle spillerne fik en bordtennis-nøglering. Det er jo en rigtig god sæson vi her sluttede af. ialt 54 medaljer blev det til og mange nye spillere. Sæsonen er ikke helt slut endnu, for i weekenden 4. til 6. april, deltager 3 spillere i landsmeserskaberne i Vejen i Jylland. Derudover er der stadig nogle bordtennis-skoler man kan deltage på. Tak for den store opbakning fra jer forældre og en stor tak til Torben for at træne jer 2 gange om ugen. Og så håber vi at se jer alle igen næste sæson - som starter midt i september. Hilsen og god sommer Gitte Fisker S.I.F. Bordtennis J.O.Teknik v/ Jan Overgaard Aut. VVS-Installatør Ventilationsteknik Mobil: Inderegulering Tlf.: Service Fax: Montage Mail: 12 - Lokalbladet 1/2008

13 Dilettant i Svalebæk Lørdag den 9. februar spillede Svalebæks dilettanter Svigermor på tilbud, det foregik som sædvanligt i Teestrup Forsamlingshus. Både om eftermiddagen til generalprøven, hvor det er for børn og pensionister, og om aftenen var der fin tilslutning. Stykket var virkelig sjovt, der var tempo og gode replikker hele vejen igennem og Klavs Jensen var i hovedrollen på stort set hele tiden, rigtig godt gået. Han må bestemt være kandidat til årets Olepris, som dilettanterne uddeler ved årets afslutningsfest i april. Efter stykket havde de fleste bestilt Ritas lækre smørrebrød, og så spillede det lokale band Basso- Four op til dans. De kan spille alt, og folk kan simpelthen ikke sidde stille. Lige som sidste år gik strømmen midt i det hele, men det ødelægger ikke festen, næsten tvært imod, for så får vi lidt mere musik i den sidste ende. Altså en rigtig festlig aften, som det anbefales at komme til næste år. Mandag aften afholdes caféaften, og det foregår således, at publikum sidder ved lange borde, hvor kaffe og kage bliver serveret i pausen. Her deltager dilettanterne også, så man kan få en sludder med dem. Denne måde at gøre det på tiltaler et andet publikum, og da næsten 100 vælger at komme mandag aften, er det en sikker succes. Sidste opførelse finder sted på Sclerosehospitalet få dage efter. Det er igen en helt anden sag, for det sker under meget primitive forhold, men det slår hverken skår i publikums eller skuespillernes oplevelse. Årets Ole-pris gik i år til Stinne, spillet af Marie Louise Frost. 13

14 Svalebæk Idrætsforening Generalforsamlinger Mandag den 25. februar blev der afholdt generalforsamling i Svalebæk Idrætsforening og i Støtteforeningen for Svalebæk Idrætsforening 18 deltog. Der var genvalg på alle pladser, regnskabet blev godkendt, og der var en fornuftig debat efter bestyrelsens beretning. Debatten drejede sig om bordtennisafdelingen som er i rivende udvikling, og som ønsker mere træningstid, flere og bedre trænere, tilmelding af hold til en anden kreds, som vil give mere udfordring og lidt længere ude i fremtiden en ny hal. Generalforsamlingen udtrykte støtte til bordtennisafdelingen, og bestyrelsen vil være i tæt kontakt med dem for at tilgodese udviklingen bedst muligt. Der blev ytret ønske om, at SIF oprettede sin egen hjemmeside. Hertil svarede bestyrelsen, at det var blevet forsøgt for nogle år siden, men uden succes, og konklusionen var derefter, at vi hellere ville have oplysninger om foreningen på DGI s hjemmeside end at have en dårlig og ikke opdateret selvstændig hjemmeside. Det blev oplyst, at DBU har et system, som kan være til hjælp. Bestyrelsen lovede at gå videre med det. Det blev drøftet, hvad trænere/ledere skulle stille op med børn, der enten ikke kunne opføre sig efter gældende regler eller i øvrigt ikke var spilleberettigede. Der var enighed om, først at tale med forældrene, og hvis det ikke gav resultat, da at afvise de pågældende. Bråby IF ønskede en drøftelse af det fremtidige samarbejde omkring svømmeafdelingen. Bestyrelsen tog det til efterretning. Og så ser vi frem til en flot tavle ved vejen, som informerer om ugens fodboldkampe. Støtteforeningen kunne berette om indkøb af bordtennisrobot, Golden Goal og spillerbokse til fodboldspillerne. Sidstnævnte vil være på plads, når sæsonen starter. Herudover var der blevet arbejdet med bandereklamer, nogle er taget ned, andre er kommet op, og der er stadig forhandlinger med flere interesserede. Det er ikke nogen nem opgave, da det skal være meget lokale sponsorer, ellers vælger de Haslev eller Næstved, hvor de opnår meget større synlighed. Det undersøges om det er tilladt at sætte reklamer op på tavlen ved vejen. Og så er det i øvrigt blevet meget sværere at få penge ud af fondene. Der var genvalg på alle pladser, og regnskabet udviste et lille overskud. Det sidste medlem af Støtteforeningens bestyrelse udpeges af SIF, hvilket ikke er sket i skrivende stund. Generalforsamlingen sluttes af med en bid brød og en dram og hyggelig snak Lokalbladet 1/2008

15 Svalebæk Idrætsforening Fodbold Så er fodboldsæsonen 2008 i fuld gang. Seniorerne, der har trænet siden slutningen af januar med stor tilslutning, starter på udebane i Solrød lørdag d. 12 april i serie 3. Første hjemmekamp er d. 19 april kl. 15:30 mod Tune IF. Serie 3 holdet har aftalt 5 træningskampe op til sæsonen. De tre der pt. er spillet er bortset fra den første der gav et relativt stort nederlag til et fysisk stærk Holmegaard hold gået godt. Vi spiller alle træningskampe på udebane for ikke og ødelægge den ene bane vi har til rådighed. Da vi i de sidste par sæsonen har vist klart bedre form på hjemmebane skal dette også være en opfordring til at møde op og støtte holdet på hjemmebanen. Der er det ekstra krydderi på kampene i forårssæsonen at de alle er en slags pokalkampe, da vi kun skal møde det samme hold en gang. Dette fordi DBU/SBU ønsker og omlægge turneringen til efterår/forår. Det betyder at op/nedrykning allerede skal ske efter forårssæsonen hvor det eneste der ligger fast er at der er to oprykkere i serie 3 rækkerne, mens der op til otte scenarier for nedrykning afhængig af hvordan det går i de øvre rækker. Der vil dog mindst være tre nedrykkere. Pokalturneringen er pga. turneringsomlægningen derfor udskudt til efteråret. Det kan også nævnes at serie 6 er blevet til en motionsrække, hvorfra der ikke mere er oprykning. Serie 5 starter ligeledes på udebane søndag d. 13 april kl. 11:00 mod Nordstevns og er første gang på hjemmebane d. 20 april samme tid med Karrebæk. Komplet kampprogram og stilling for serie 3 og 5 kan løbende følges på følgende hjemmeside - aspx?clubid=1253 Her kan også følges ungdomsholdene U10 og U12 der er flyttet fra DGI til SBU i denne sæson for at undgå for lange køreture. For de resterende ungdomshold og veteran, der alle spiller 7-mands under DGI Storstrømmen, foreligger der pt. ikke kampprogrammer. Dette gælder også old-boys holdet der spiller i en privatturnering. Komplet kampprogram og stilling for 7-mands kan, når det foreligger, ses på følgende hjemmeside På trænerfronter er vi stadig uafklarede efter at vores seneste træner stoppede efter efterårssæsonen. Vi har vinteren over søgt efter en erstatning i aviser, på nettet og opslag i supermarkeder m.m. Senest har vi kontaktet et professionelt trænerbureau. For nærværende klarer en af spillerne, Lasse Arvedsen træningen, hvilket går rigtig godt, men vi søger en permanent løsning. På nuværende tidspunkt har vi været heldige at finde en ny træner. God ½ sæson 2008 Arne Pedersen

16 Lyt til Radio Haslev på FM 105,4 MHz Vi er i luften mandag til torsdag kl. 17. LK Electric ApS Teestrup Enghave Haslev Tlf Din lokale el-installatør Annonce bagside 50 x 110 mm QiDo Healing & samtale - Alle kan mærke og få udbytte af Reiki Healing Reiki Mester Jimmy Nakel Skuderløsevej 16B 4690 Haslev Telefon Annonce i bladet 50 x 60 mm Ry g es top Uden bivirkninger med akupunktur Skuderløsevej 16B 4690 Haslev

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Nr. 2 April 2009 34. årgang

Nr. 2 April 2009 34. årgang Nr. 2 April 2009 34. årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere