BADMINTONARSM0DE TORSDAG d kl Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d kl tekets store madesal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal."

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d kl tekets store madesal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Spilleudvalgsformaendenes beretninger: a) seniorer b) ungdomsspillere c) motionister 3. Indkomne forslag 4. Valg af spilleudvalgsformand-senior i ulige ar. 5. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand i lige ar 6. Valg af spilleudvalgsformand-motionister - 1 lige ar. 7. Valg af afdelingsudvalgsmedlem - i ulige ar. 8. Fremlaggelse af aktivitetsplan og budget for kommende saeson, herunder forslag til kontingent. 9. Eventuelt. Med habet om stort fremmode Carsten P.V. Larsen

2 FRA FORMANBENS SKRIVEBORD Formand: Nils Wulff Stationsvej 16 Tlf Naestformand: J0rgen Ankjsr Pilevej 5 Tlf Senior-spilleulvalg: Carsten P.V. Larsen Endrupvej 35 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Glaus Parkhai Tj0rnevej 1 Tlf Motionist-spilleudvalg: Per Stephensen Vilhelmsro 216 Tlf Banefordeler: Ole S0rensen Kovangen 610 Tlf Fredensborg-hallen: Kastanievej 18 Tlf (1.september-30.april) REDAKTION: J0rgen Ankjaer Charlotte Holm Marianne Parkh0i Per Stephensen ( Badm. ) Birte Kjaergaard ( Tennis Birte Thye Jensen Nils Wulff J0rgen Holm ( Fotograf ) BADMINTON Sekretar: Michael W0idemann (tollevanget H0rsholm Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacobsen Asmundsh0j 221 Tlf ( Torsdag ) Senior-spilleudvalg: Odd Bie Teglgardsvej th Humlebask Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Ann Christensen Endrupvej 6 a Tlf Motionist-spilleudvalg. Annette N0rby Bodegardsvej Humlebaek Tlf Banefordeler: Birte Kjaergaard Hiller0dvejen 88 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf (1.maj-30.September) Pilevej 5 Stationsvej 23 Tj0rnevej 1 Vilhelmsro 216 Hiller0dvejen 88 Jernbanegade 3 Stationsvej 16 Stationsvej 23 Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf TENNIS Det er med stor glade at jeg kan oplyse om, at cafeteriaet i Fredensborghallen star foran sin tiltrangte udvidelse. Udvidelsen vil ske i 10bet af sommeren, saledes at vi med naeste saeson kan benytte os af de nye faciliteter. De mere detaljerede arbejdstegninger forellgger endnu ikke, men jeg har pa vores vegne sendt et forslag til Halbestyrelsens formand Povl Larsen. Nar de endelige planer foreligger skal jeg gerne bringe resultatet her i bladet. Samtidig vil jeg godt sige tak for mange ars arbejde i hallen fra Annie og Erlings side; jeg haber vi beholder Jer i klubben som aktive. Et velkommen skal ogsa lyde til vort nye bestyrerpar Linda og Bent, med hvem jeg haber pa et godt og udbytterigt samarbejde i mange ar. Ordinar generalforsamling afholdes torsdag d. 30 april i bibliotekets store sal kl Sa nu alle er varskoet i meget god tid, er jeg helt bange for, at lokalet ikke bliver stort nok til at klare fremm0det. Bestyrelsen har besluttet at nedlasgge haludvalget indtil videre. Meld dig til klubmesterskaberne og afslutningsfesten i badminton. M0d op pa badmintonarsm0det torsdag d. 26 marts pa biblioteket Kom til generalforsamlingen torsdag d kl NW BLADUDSENDELSE NESTE KLUBBLAD! Udkommer primo-medio april dog senest den Redaktionelt stof skal vaere Nils Wulff i haende senest den 3. april. AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING Fredensborghallen er fredag den 6.marts udlejet til afholdelse af koncert med Sjaellands Symfoniorkester. Derfor er al badmintonspil aflyst den pagaeldende dag. NW AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING ADRESSEJENDRING Vi vil endnu engang fra redaktionens side opfordre alle medlemmer, der har skiftet adresse, om snarest muligt at give Niels J0rgen besked. Det er en umulig opgave for os der pakker bladene at gaette os frem til den nye adresse, se nu at fa det gjort. BTJ

3 isenkram vxrktoj - glas-porcelxnkekkenudstyr* Det gik I glip af- KJERE MOTIONISTER! KLUBMESTERSKAB 1987 KLUBMESTERSKABER BADMINTON: HUNDAHL Fredensborg KVISTGARD TRXELASTH A N DELA/s TR/ELAST- OG BYGNINGSARTIKLER HUIV^EUS REG. NR TLF. (O2) GIRO KOKKEDAL INDUSTRIPARK 15. POSTBOX KOKKEDAL TLF. (02) ' GIRO BANK: PRIVATBANKEN, USSIHOI, AID S&dan sa forsiden ud pa FTB-Nyt' s julenummer. Inde i bladet pa side 5 var der yderligere omtale af et glimrende arrangement. Vi motionister vil jo gerne spille meget badminton- ikke? Ef ter opslag i Fredensborghallen i sma to uger var der ca. 14 tilmeldte deltagere. Alle m0dte glade op hen ad morgenen if0rt varmt traningstej og madkurv, trods -r20 udenfor. I hall en var der ret sa koldt; men vi spillede os varme. Mellem mix-og doublerunden, blev den medbragte mad indtaget rundt om et fantasifuldt daekket bord, og en 01 og snaps lunede ogsa. Snakken gik livligt og alle var enige om, at to ting savnede vi dog. Nogle flere deltagere "savel nye som gamle" medlemmer, og sa et fotografiapparat, sa kunne vi ogsa her i bladet vise alle medlemmerne hvad klubhygge kan vare. Lyset gik ud to gange; men sa samledes vi blot til falles pause rundt om et par fyrfadslys og termokanderne. Badevandet var kun lunkent, og nogle biler matte skubbes igang. Men I kan tro vi var trastte og veltilpadse ef ter en meget, meget dejlig dag med mange gode kampe. Tak til udvalget for endnu et godt arrangement. Kirsten Aagaard Afholdes 1 perioden Se opslag i Fredensborghallen, m.h.t. najagtige datoer og raekkeinddelinger. Kalender Badminton afslutnings FEST senior Marts: 1. FAG B: FTB-Humlebsk F Frit spil motionist E 8. INVITATIONS-TURNERING for motionister F 21. SBKr: FTB l-birker0d F 22. SBKr: OB FTB 2-Birker0d F OB FTB l-helsing0r F Ringkamp: FTB-Humlebak F F: Fredensborghallen E: Endruphallen PS

4 M ser pa Deres 0konomi med nye 0jne. ** DEN DANSKE BANK HOLDTURNERINGSRESULTATER l.hold 3-serie pulje 3 tabt 4-9 til Hundested 2 tabt 6-7 til Blistrup vundet 10-3 over Espergarde 2. hold S.serie pulje 15 vundet 7-6 over Hornbeek vundet 13-0 over Vinder0d tabt 2-11 til Snekkersten 4. hold 7.serie pulje 26 tabt 4-9 til Lillered 6 vundet 12-1 over St. Lyngby Old-boys 1 B rk. pulje 56 tabt 5-6 til Slangerup vundet 6- b over FREM Hellebzk Old-boys 2 B rk. pulje 59 tabt 4-7 til Varebro tabt 1-10 til Farum 2 Junior B rk. pulje 5 vundet 4-3 over Niva Junior C rk. pulje 11 vundet 4-3 over Hornbak Puslinge B rk. pulje 18 vundet 4-3 over Virum tabt 3-4 til Blistrup Minipuslinge B rk. pulje 30 tabt 3-4 til H0rsholra vundet 4-3 over Frederikssund Mikropuslinge B rk. pulje 45 tabt 1-6 til Helsinge FAG Senior B rk. pulje 1 tabt 2-6 til Vindered MP Altid en sikker - WINNER! BRUGSEN Fredensborg Kffire motionist-ven! Ssesonen lakker mod enden. Snart kommer arsmadet, generalforsamlingen samt den grove planlsegning for den kommende saeson: Hvilke aktiviteter skal der satses pa? Hvad skal tilmeldes af hold naeste saeson? Hvilke nye ideer skal realiseres? Og??? Hvis du har nogle 0nsker/behov, du gerne vil ha" opfyldt, sa skriv til mig. Jeg kan se at begyndertrsningen har god tilslutning, og det er gladeligt. Men nar vi kommer til -Frit spil-, ja-, sa har det indtil for nylig vaeret en tynd kop te. Det samme gaelder de "Interne turneringer". I denne ssson ajndrede vi Internturneringen, den med de "farvede" hold, idet der var flere, der gjorde gaeldende, at det var svaert at se sa langt ud i fremtiden ( hvad Storm P. ogsa var klar o- ver). Pa trods af det, var der mange flere spillere den gang, bade de der skulle vaere der, og sa alle " de andre". Turneringen havde maske sine fejl; men der var langt mere "action". Na-, men OK, nu har vi pr0vet noget andet, men gode ideer og forslag modtages gerne. Det kan godt vasre, at jeg tager fejl; men jeg mener, at jeg er valgt til at formidle/lytte,-ikke sa meget til at opfinde. Sa kom ud af busken!!! Ksrllg Hilsen Per RESULTATSPALTEN JUNIOR I Sjaellandsmesterskaberne i SBKr blev Katrine Parkhoi nr. 2 i mixed-double i ynglinge A-raekken sammen med Jesper Hermansen Lillerad. Hans H0rdum og Henrik Parkh0i blev nr. 3 i herre-double i junior A-raekken. I Frederiksvaerks invitations turnering vandt Christina Bohmann damedoublen i junior rakken sammen med Pernille Knudsen Kokkedal. Sara Stephensen vandt damedoublen i puslinge raekken sammen med Carina Knudsen Kokkedal. Lars Bohn og Henrik Christensen blev nr. 2 i herredouble i minipuslinge raekken. Ved Landsmesterskaberne i DDGU blev Sara Stephensen nr. 2 i damedouble i puslinge raekken sammen med Carina Knudsen Kokkedal. Lars Bohn og Henrik Christensen blev nr. 3 i herredouble i minipuslinge raekken. Hans H0rdum blev nr. 2 i herresingle i junior raekken. Sussie Andersen og Katrine Parkh0i blev nr. 2 i damedouble i ynglinge rakken. MP RESULT AT SPALTEN SENIOR I Niva abne C-turnering vandt Katrine Parkh0i og Rene Stennicke mixed-doublen. Katrine og Rene er herefter klassificeret som B-rakke spillere under DBF MP

5 J0RN JENSEN'S Ketcherservice Opstrengninq af tennis- og badmintonke tohere. Strenqe Tennis Badm. Syntet Volutex Carbon Beatex XW Semitarm Tarm Supreme Md. 215 Tarm Supreme Ov. 230 VS tarm 40,- 50,- 60,- 70,- 130,- 150,- Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset hvad slags streng det er. Traeffes pa telefon O2-28 O9 93 efter kl pa hverdage og efter kl pa 10rd./helligd. Bastrupvej Fredensborg ANNs sport Skal du have ny ketcher eller blot have en ny opstrengning? Du kan blot ringe eller henvende dig til mig, sa vil jeg give dig den bedste vejledning uforbindende. Jeg har mange forskellige syntetiske strenge og det koster,.., max. 100 kr. Henvendelse til Ann PULJE 3 3 i SE RIE FREDERIKSSUND HUMLEBftK 2 GANL0SE STENL0SE HUNDESTEB 2 H0RSHOLH BLI3TRUP FREBENSBORG EIIRKERHD 3 ESPERGfiRDE PULJE 15 STILLINGEN I HOLDTURNERIHGEN FO R SENIOR EFTER! 4.SPILLERUNDE 6. SERIE FREDENSBORG 2 HORNBrfK SNEKKERSTEN ESPERGffRDE 2 FREM HELLEMK SKrfVINGE DLISTRUP 2 H0RSHOLH 3 VINBER0B NIVi S H SI B IP ? JUNIOR PULJE 11 H0RSHOLM 2 FARUM 3 LILLER0D 3 FREDENSBORG 2 SKrtVINGE HORNBrfK VEOBrfK HUMLEBifK PULJE 18 C-RffKKEN PUSLINGE 8-R«KKEN NIVA FREDERIKSVdRK FREDENSBORG VIKUM JiLISTRUP FREH-HELLEBrtK 2 S0LLER0D-N(fRUM tf Brj^^ la HOLDET TRUKKET HOLBET TRUKKET S 27- S S SERIE MIHIPUSLINGE B-RrfKKEN SPAREKASSEN PULJE 26 LILLER0D 6 VrfRL0SE 8 G0RL0SE GRKSTE8 2 FREDENSBORG 1 ALHOLH 2 MELBY ST. LYNGBY S SO PULJE 30 H0RSHOLH KOKKEDAL FREDENSBORG HUNBEBTED HUNLEBfEK FREBERIKSSUND NIVA B JUNIOR B-RrfKKEN MIKROPUSLINGtt B-RrtKKEN PULJE 5 FREDENSBORG BALLERUP NIVA FREM-HELLEBftK BR0NDBYERNE HILLER0B 2 S0LLER0D-N/fRUM HOLDET TRUKKET PULJE 15 ======== HELSINGE FREM-HELLEBrtK FREDERIKSSUND BUISTRUP ALS0NDERUP VINDER0B FREDENSBORG SIDE : A S

6 WSGARANTI Aut.VVS-installator BENT ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE V/ERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG Jeg klarer den jeg harogsa konto i Handelsbanken HAISTDELSBAJSTKEN altid med i billedet Fredensborg Filial Jernbanegade 9A - Tif CONTINGENT Fredensborghallens repraesentantskab vedtog sidste ar en forhojelse af hallejen fra 220 kr. til 260 kr. i timen - gaeldende fra 1. januar Dette til daekning ( delvis ) af ekstraudgifter i forbindelse med den planlagte udvidelse af cafeteriet. Alene for FTB betyder forh0jelsen en merudgift pa ca. 50.OOO kroner pa arsbasis. Set i lyset af den stigende kommunale st0tte, vi har kunnet glsde os over i de senere ar, kunne dette store tal ikke chokere. Ved kommunal refusion pa 90% ville nettoudgiften jo kun blive kroner. Idrsetsunionens, halbestyrelsens og vor optimisme blev imidlertid gjort til skamme, idet byradet vedtog, at man ikke ville give idrstsklubberne tilskud til forhejelsen. Pa anmodning fra FTB blev der derfor indkaldt til ekstraordinaert m0de i halbestyrelsen. Formalet var at fa udsat hallejeforhejelsen et halvt ar, idet vi fandt det urimeligt, at vi skulle betale for en cafeteriaudvidelse, som endnu ikke er foretaget. Halbestyrelsenvar im0dekommende vort forslag blev godkendt - og pinen udsaettes derfor et halvt ar. Til den tid undgar vi ikke en kontingentforhojelse. Men fore!0big - tak til halbestyrelsen for prompte reaktion og stor forstaelse for vort problem. Forhabentlig kan vi gennem idreetsunionen fa b!0dgjort politikerne, sa vi snarest kan fa daekning for vore 0gede udgifter. Glaus Parkhai MOTIONISTAFDELINGENS INUITATIONSTURMERING! For 2. gang afvikler vi irores invitationsturnering. Det sker d. 8. marts i Fredensborghallen. I alt er der inviteret 8 andre klubber. Sidste ar var vi n0dsaget til at sla A og B raekken sammen, idet for fa havde tilmeldt sig. I ar bliver dette ikke tilfaldet, da vi har tilmeldinger nok i begge rsekker. Der kunne dog stadig have varet endnu flere. Huskede du forresten at tilmelde dig???? NW og PS GO"DAW TURNERING Vi starter saesonen med vor traditionelle for juniorer den IQ.maj Vi vil spille i to raskker og tilmelding kan finde sted i klubhuset indtil 8.maj. Torsdagstennistraef Ligesom de foregaende ar vil der vaere aben tennis for alle juniorer hver torsdag hele saesonen igennem. Man kan her spille frit, samt mode og spille med andre end lige netop dem man plejer at spille med. Vi haber at nye medlemmer hermed hurtigere vil finde sig til rette i deres nye klub. Vi arrangerer lidt "kom i gang traning" for de helt nye begyndere, men satser i0vrigt pa spillere der gerne vil hygge sig med deres tennis en torsdag eftermiddag. Klubben giver gratis saftevand, hjemmebagte kager er altid yderst velkomne. Torsdagsudvalg 10 11

7 For mig er det en sport, at mine kunder far mest muligt udaf derespenge. 12 Fa en Bankradgiver i Privatbanken. PRIVATbanken Fredensborg Afdeling Jernbanegade 3 Telefon (02) m/a/s/e JOGGING T-SHIRTS POLO S/ET Topkvalitet i spor t sbeklaedning i 100 % bomuld..,/-j / Husk du far 10 % medlemsrabat NlO ' pa alt " MASER " Jernbanegade 22, Jernbanegade 22, TENNISSLAMUR? TENNIS SLAMUR-WERD AT OVERVEJE. Som det sikkert er de fleste bekendt, far vi pa et tidspunkt yderligere 2 udend0rs tennisbaner. Jeg mener at det allerede nu er vasrd at overveje, om vi ikke b0r inddrage den ene af disse baner til en ren 0ve og slabane. En hel tennisbane vil med udenomspladsen nemt kunne rumme 2 slabaner pa hver side af muren. Selve muren skulle som pa KB's anlaeg vare en betonmur ( pant malet ), og hvorpa er markeret netlinier i naturlig h0jde. Murens h0jde b0r vaere ca. 3-3,5 meter. Pa hver side af muren vil der altsa vaere plads til 2 slabaner, hver med en bredde pa ca. 7-7,5 meter. De 4 slabaner kunne deles ind med 10sthsngende net i midten og foroven. Langsider og endesider skulle omkranses af stationasrt hegn. Dette giver rigelig plads til at 2 personer i hvert slabur vil kunne 0ve sig sammen. Med andre ord, en hel tennisbane indrettet pa denne made vil fint kunne rumme 8 aktive ud0- vere pr. time. Grunden til at jeg skriver dette, er ikke kun ment for at skabe flere spillepladser pa anlsegget. En slamur giver fremragende muligheder for at ind- 0ve slag, serv, stopbolde etc. Bolden kommer jo tilbage efter hvert slag, hvilket vil sige at dit benarbejde og din balanceevne, som er uhyre vigtigt for at kunne spille god tennis, vil blive udviklet i positiv retning - safremt du altsa gider flytte skankerne og 10be efter skaeve, for korte og for lange bolde. Jeg henstiller til bestyrelsen og spilleudvalget at overveje dette indlaeg. Husk venligst at en slamur ikke kun er for nybegyndere. Ogsa dygtige kan have gavn af en sadan. Jeg h0rer gerne i FTB- Ny t nseste gang, om nogen skulle have positive eller negative kommentarer til dette indlasg. JA En tennistraener SUK??? Klubbens spillere har af og til svaert fed at skilie begreberne "at trsene" og 'at spille". Spiller man er det primsre mal konkurrencen, og de t at 10be efter bolden og sla den over nettet,-heist flere gange end modstanderen... Traner man er et af malene ligeledes at sla bolden over nettet, men ikke for enhver pris. Det at fa bolden over er ikke det primare mal, men snarere metoden h vorved man far den over, er det afg0rende. Maske er forskellen pa disse begreber he 11 klar for nogle spi 11 ere, men som trainer har jeg desvsrre mattet sande at majoriteten af de spillere jeg har haft med at g0re, ikke kender denne forskel... Jeg vil derfor s0ge at belyse forskellen i detaljer, og pege pa arsagerne til at sa mange sp i Here he Here vi 1 spille end traene. Nar man vaelger at ga til training, ma man vaere indstillet pa f01gende: a) at acceptere at man kommer for at lasre noget, og ikke for at vise hvor dygtig man er til det ene eller det andet. b) at man er n0dt til at afgive noget af sin "spilletid" for at dygtiggere sig pa de omrader hvor man er svagest. c) at trane er ikke bare at rende rundt og sla til bolden, det betyder at man skal acceptere at man klumrer i det mange gange, inden man kan g0re det rigtig t. d) som trsner er man mere "interesseret" i folks svagheder end deres faerdigheder, da det jo er svaghederne og manglerne der kraever tid og opmeerksomhed. F. eks. har j eg en elev der er rimelig sikker pa sin for-og baghand. Salaenge traningen drejer sig om dette er han lykkelig og tilfreds, men i samme 0jeblik vi begynder at trsene ting som serve eller flugtn ing,-ja,-sa bryder drengen sammen. Hver gang vi traner noget andet end grundslag, plager han om at fa lov til "bare at spille". Han naegter at trsne noget han ikke er sikker pa. - Han vil aldrig blive bedre med den indstilling!! Som tramer er jeg endvidere temmelig traet af at h0re saetningen: "Det kan jeg ikke" eller "det kan man ikke". Med en negativ indstilling som denne vil der vise sig tydelige spor i en spillers evne til at Isre og naturligvis i sidste ende vil det prasge vedkommendes "kamp-and" og teknik i pressede kampsituationer. 13

8 Fredensborg Fragt- & Flytteforretning A/S H0j/angen 2 * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport og flytning udtores over hele landet * Kontortid: 7-17 Resultater kommer ikke uden hardt arbejde og selvdiciplin, man kan ikke "lege11 sig til de fantastiske resultater som vi alle gar rundt og drammer om! Det er lidt sargeligt at se hvordan de farreste spillere er villige til at investere den nadvendige tid. Utallige gange har jeg korrigeret en spiller og bedt vedkommende 0ve sig i det jeg lige har demonstreret. To dage ( eller to minutter ) senere vendte vedkommende tilbage til den gamle lidet funktionelle metode. Hvorfor? Fordi det tager tid at andre sine vaner. Og tid er abenbart noget de fleste ikke har nok af til at investere i deres spil. Selvom det ogsa er et problem hos juniorerne, er det desvarre sariig slemt hos de voksne. 9 ud af 10 gange efter at vare blevet korrigeret vender de tilbage til den "goe gamle" metode, som de har brugt de sidste ar. Det bliver man ikke bedre af! Sa he Here fortsatte uden saerlige fremskridt eller resultater i de naste ar. Der er et mindretal, der er villige til at investere nogen tid. Et godt eksempel er en spiller der, I begyndelsen af sidste sason bad mig om privat traning. Jeg fortalte hende at der ville ;a nogen tid ( muligvis maneder ) f0r lun begyndte at se rigtig fremgang. Jeg 'orklarede hende at der ville komme en vergangsperiode hvor hun rent faktisk verhovedet ikke vil kunne sla ordentigt. Jeg forberedte hende pa dette fordi der var tale om en omfattende nedirydning af hendes davaerende spillemade ig derefter opbygning af en ny. Hun ;purgte blot, "hvornar kan vi starte?"!er gik faktisk nogle maneder far vi egyndte at se nogle resultater, men e kom. Det var klart ved KM,at der ar sket en stor forbedring i hendes.pil. Det skete kun fordi hun var villig il at investere den nadvendige tid og rbejde. Samtidig med at jeg tranede ovennavnte traenede jeg ogsa en anden spiller. Hun havde ikke noget imod at blive irrettesat, bare hun slap for at g0re hvad hun blev bedt om. Hver time sagde hun 27 ;ange "det kan jeg ikke", og vendte tilbage til sin gamle stil. Efter nogle fa timer holdt hun op. Hun fik absolut intet ud af timerne. Ovenstaende eksempler viser hvor vigtigt det er at en spiller har "den rette indstilling" til traning, hvis gode resultater skal opnas. En vis portion ydmjghed ville hjaelpe mange spillere, hvis ego star i vejen for deres videre udvikling. Her i klub ben er der adskillige spillere som feler at de er "FANTASTISK GODE", og det er de maske ogsa, --- alt efter hvad man vaelger som malestok. Jeg yil vove pastanden at der ikke er nogle gode spillere i klubben. En sadan udtalelse vil uden tvivl skabe mange sma- f ornarmede miner, men det er pa h0je tid at vi ser i ajnene, at der skal hard og tidskravende training til for vi med berettigelse kan kalde os "gode"! Hvis traning er n0dvendigt for at spille godt, og forudsat at folk 0nsker at spille godt, hvorfor vil de fleste bare spille/lege fremfor at traene serl- 0st? Selvf01gelig kan det til tider vaere kedeligt at traene, men det beh0ver absolut ikke at vare det. Det er igen spillernes indstilling der er altafg0rende, har man et klart billede af sit mal, - ja sa kan traeningen maske opleves som en udfordring i sig selv. Praestationer behaver ikke altid blive malt i forhold til andres kvalifikationer. Det at kunne overga sine egne prastationer fra den ene uge til den neeste, kan vaere en stor personlig tilfredsstillelse. Og husk, at selv den bedste kan blive endnu bedre Lad vaere med at hvile pa laurbarrene fordi et eller andet resultat er opnaet, se det som en opmundring til at arbejde videre med dine andre svagheder. Problemer 10ser sig ikke af sig selv, og heller ikke ved at "traene" de ting/problemer der allerede er 10st. Faerdighederne er til at bruge nar man for alvor spiller, mens svaghederne skal hives frem i lyset nar man trasner.-meningen er at vende svagheder til faerdigheder gennem traening. Jeg mener ikke der er noget gait med "bare at spille". Jeg mener heller ikke at man hele tiden skal trane. Jeg synes blot at der skal vare en balance mellem traning og spil. De to begreber skal ikke opfattes som modsatninger. Med en fornuftig fordeling af hhv. traning og spil, fas et frugtbart udbytte af begge. -V. 15

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG VELKOMMEN TIL BADMINTON 90/91 TENNISARSMODE TIRSDAG 23.OKTOBER PLAN OVER HOLDKAMPE I BADMINTON RESULTATER FRA TENNISKLUBMESTERSKABER NYT FRA HUSMODERBADMINTON

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

FTB-NYT Nr. 1 Feb. 1988 7.ARGANG

FTB-NYT Nr. 1 Feb. 1988 7.ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Feb. 1988 7.ARGANG *Po /A/T -> 3/7 // - 5A/ HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelnsro 27 Tlf. 02 28 27 89 Kasserer: Niels Jargen Jacobsen

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken : HD - DD - MD B-r^kken : HD - DD - MD C-raekken : HD - DD -

KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken : HD - DD - MD B-r^kken : HD - DD - MD C-raekken : HD - DD - Medlemsblad forfredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 MAJ 1989 8. ARGANG Star der ikko iioget i raglerue om, nt man somme tider skill'bytteside...? KSubmesterskaber i doublersekkerne: A-raekken

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle HVEDBEYREE ormand: Nils

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere