BADMINTONARSM0DE TORSDAG d kl Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d kl tekets store madesal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal."

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d kl tekets store madesal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Spilleudvalgsformaendenes beretninger: a) seniorer b) ungdomsspillere c) motionister 3. Indkomne forslag 4. Valg af spilleudvalgsformand-senior i ulige ar. 5. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand i lige ar 6. Valg af spilleudvalgsformand-motionister - 1 lige ar. 7. Valg af afdelingsudvalgsmedlem - i ulige ar. 8. Fremlaggelse af aktivitetsplan og budget for kommende saeson, herunder forslag til kontingent. 9. Eventuelt. Med habet om stort fremmode Carsten P.V. Larsen

2 FRA FORMANBENS SKRIVEBORD Formand: Nils Wulff Stationsvej 16 Tlf Naestformand: J0rgen Ankjsr Pilevej 5 Tlf Senior-spilleulvalg: Carsten P.V. Larsen Endrupvej 35 Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Glaus Parkhai Tj0rnevej 1 Tlf Motionist-spilleudvalg: Per Stephensen Vilhelmsro 216 Tlf Banefordeler: Ole S0rensen Kovangen 610 Tlf Fredensborg-hallen: Kastanievej 18 Tlf (1.september-30.april) REDAKTION: J0rgen Ankjaer Charlotte Holm Marianne Parkh0i Per Stephensen ( Badm. ) Birte Kjaergaard ( Tennis Birte Thye Jensen Nils Wulff J0rgen Holm ( Fotograf ) BADMINTON Sekretar: Michael W0idemann (tollevanget H0rsholm Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacobsen Asmundsh0j 221 Tlf ( Torsdag ) Senior-spilleudvalg: Odd Bie Teglgardsvej th Humlebask Tlf Ungdoms-spilleudvalg: Ann Christensen Endrupvej 6 a Tlf Motionist-spilleudvalg. Annette N0rby Bodegardsvej Humlebaek Tlf Banefordeler: Birte Kjaergaard Hiller0dvejen 88 Tlf Klubhuset: Kastanievej 16 Tlf (1.maj-30.September) Pilevej 5 Stationsvej 23 Tj0rnevej 1 Vilhelmsro 216 Hiller0dvejen 88 Jernbanegade 3 Stationsvej 16 Stationsvej 23 Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf TENNIS Det er med stor glade at jeg kan oplyse om, at cafeteriaet i Fredensborghallen star foran sin tiltrangte udvidelse. Udvidelsen vil ske i 10bet af sommeren, saledes at vi med naeste saeson kan benytte os af de nye faciliteter. De mere detaljerede arbejdstegninger forellgger endnu ikke, men jeg har pa vores vegne sendt et forslag til Halbestyrelsens formand Povl Larsen. Nar de endelige planer foreligger skal jeg gerne bringe resultatet her i bladet. Samtidig vil jeg godt sige tak for mange ars arbejde i hallen fra Annie og Erlings side; jeg haber vi beholder Jer i klubben som aktive. Et velkommen skal ogsa lyde til vort nye bestyrerpar Linda og Bent, med hvem jeg haber pa et godt og udbytterigt samarbejde i mange ar. Ordinar generalforsamling afholdes torsdag d. 30 april i bibliotekets store sal kl Sa nu alle er varskoet i meget god tid, er jeg helt bange for, at lokalet ikke bliver stort nok til at klare fremm0det. Bestyrelsen har besluttet at nedlasgge haludvalget indtil videre. Meld dig til klubmesterskaberne og afslutningsfesten i badminton. M0d op pa badmintonarsm0det torsdag d. 26 marts pa biblioteket Kom til generalforsamlingen torsdag d kl NW BLADUDSENDELSE NESTE KLUBBLAD! Udkommer primo-medio april dog senest den Redaktionelt stof skal vaere Nils Wulff i haende senest den 3. april. AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING Fredensborghallen er fredag den 6.marts udlejet til afholdelse af koncert med Sjaellands Symfoniorkester. Derfor er al badmintonspil aflyst den pagaeldende dag. NW AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING AFLYSNING ADRESSEJENDRING Vi vil endnu engang fra redaktionens side opfordre alle medlemmer, der har skiftet adresse, om snarest muligt at give Niels J0rgen besked. Det er en umulig opgave for os der pakker bladene at gaette os frem til den nye adresse, se nu at fa det gjort. BTJ

3 isenkram vxrktoj - glas-porcelxnkekkenudstyr* Det gik I glip af- KJERE MOTIONISTER! KLUBMESTERSKAB 1987 KLUBMESTERSKABER BADMINTON: HUNDAHL Fredensborg KVISTGARD TRXELASTH A N DELA/s TR/ELAST- OG BYGNINGSARTIKLER HUIV^EUS REG. NR TLF. (O2) GIRO KOKKEDAL INDUSTRIPARK 15. POSTBOX KOKKEDAL TLF. (02) ' GIRO BANK: PRIVATBANKEN, USSIHOI, AID S&dan sa forsiden ud pa FTB-Nyt' s julenummer. Inde i bladet pa side 5 var der yderligere omtale af et glimrende arrangement. Vi motionister vil jo gerne spille meget badminton- ikke? Ef ter opslag i Fredensborghallen i sma to uger var der ca. 14 tilmeldte deltagere. Alle m0dte glade op hen ad morgenen if0rt varmt traningstej og madkurv, trods -r20 udenfor. I hall en var der ret sa koldt; men vi spillede os varme. Mellem mix-og doublerunden, blev den medbragte mad indtaget rundt om et fantasifuldt daekket bord, og en 01 og snaps lunede ogsa. Snakken gik livligt og alle var enige om, at to ting savnede vi dog. Nogle flere deltagere "savel nye som gamle" medlemmer, og sa et fotografiapparat, sa kunne vi ogsa her i bladet vise alle medlemmerne hvad klubhygge kan vare. Lyset gik ud to gange; men sa samledes vi blot til falles pause rundt om et par fyrfadslys og termokanderne. Badevandet var kun lunkent, og nogle biler matte skubbes igang. Men I kan tro vi var trastte og veltilpadse ef ter en meget, meget dejlig dag med mange gode kampe. Tak til udvalget for endnu et godt arrangement. Kirsten Aagaard Afholdes 1 perioden Se opslag i Fredensborghallen, m.h.t. najagtige datoer og raekkeinddelinger. Kalender Badminton afslutnings FEST senior Marts: 1. FAG B: FTB-Humlebsk F Frit spil motionist E 8. INVITATIONS-TURNERING for motionister F 21. SBKr: FTB l-birker0d F 22. SBKr: OB FTB 2-Birker0d F OB FTB l-helsing0r F Ringkamp: FTB-Humlebak F F: Fredensborghallen E: Endruphallen PS

4 M ser pa Deres 0konomi med nye 0jne. ** DEN DANSKE BANK HOLDTURNERINGSRESULTATER l.hold 3-serie pulje 3 tabt 4-9 til Hundested 2 tabt 6-7 til Blistrup vundet 10-3 over Espergarde 2. hold S.serie pulje 15 vundet 7-6 over Hornbeek vundet 13-0 over Vinder0d tabt 2-11 til Snekkersten 4. hold 7.serie pulje 26 tabt 4-9 til Lillered 6 vundet 12-1 over St. Lyngby Old-boys 1 B rk. pulje 56 tabt 5-6 til Slangerup vundet 6- b over FREM Hellebzk Old-boys 2 B rk. pulje 59 tabt 4-7 til Varebro tabt 1-10 til Farum 2 Junior B rk. pulje 5 vundet 4-3 over Niva Junior C rk. pulje 11 vundet 4-3 over Hornbak Puslinge B rk. pulje 18 vundet 4-3 over Virum tabt 3-4 til Blistrup Minipuslinge B rk. pulje 30 tabt 3-4 til H0rsholra vundet 4-3 over Frederikssund Mikropuslinge B rk. pulje 45 tabt 1-6 til Helsinge FAG Senior B rk. pulje 1 tabt 2-6 til Vindered MP Altid en sikker - WINNER! BRUGSEN Fredensborg Kffire motionist-ven! Ssesonen lakker mod enden. Snart kommer arsmadet, generalforsamlingen samt den grove planlsegning for den kommende saeson: Hvilke aktiviteter skal der satses pa? Hvad skal tilmeldes af hold naeste saeson? Hvilke nye ideer skal realiseres? Og??? Hvis du har nogle 0nsker/behov, du gerne vil ha" opfyldt, sa skriv til mig. Jeg kan se at begyndertrsningen har god tilslutning, og det er gladeligt. Men nar vi kommer til -Frit spil-, ja-, sa har det indtil for nylig vaeret en tynd kop te. Det samme gaelder de "Interne turneringer". I denne ssson ajndrede vi Internturneringen, den med de "farvede" hold, idet der var flere, der gjorde gaeldende, at det var svaert at se sa langt ud i fremtiden ( hvad Storm P. ogsa var klar o- ver). Pa trods af det, var der mange flere spillere den gang, bade de der skulle vaere der, og sa alle " de andre". Turneringen havde maske sine fejl; men der var langt mere "action". Na-, men OK, nu har vi pr0vet noget andet, men gode ideer og forslag modtages gerne. Det kan godt vasre, at jeg tager fejl; men jeg mener, at jeg er valgt til at formidle/lytte,-ikke sa meget til at opfinde. Sa kom ud af busken!!! Ksrllg Hilsen Per RESULTATSPALTEN JUNIOR I Sjaellandsmesterskaberne i SBKr blev Katrine Parkhoi nr. 2 i mixed-double i ynglinge A-raekken sammen med Jesper Hermansen Lillerad. Hans H0rdum og Henrik Parkh0i blev nr. 3 i herre-double i junior A-raekken. I Frederiksvaerks invitations turnering vandt Christina Bohmann damedoublen i junior rakken sammen med Pernille Knudsen Kokkedal. Sara Stephensen vandt damedoublen i puslinge raekken sammen med Carina Knudsen Kokkedal. Lars Bohn og Henrik Christensen blev nr. 2 i herredouble i minipuslinge raekken. Ved Landsmesterskaberne i DDGU blev Sara Stephensen nr. 2 i damedouble i puslinge raekken sammen med Carina Knudsen Kokkedal. Lars Bohn og Henrik Christensen blev nr. 3 i herredouble i minipuslinge raekken. Hans H0rdum blev nr. 2 i herresingle i junior raekken. Sussie Andersen og Katrine Parkh0i blev nr. 2 i damedouble i ynglinge rakken. MP RESULT AT SPALTEN SENIOR I Niva abne C-turnering vandt Katrine Parkh0i og Rene Stennicke mixed-doublen. Katrine og Rene er herefter klassificeret som B-rakke spillere under DBF MP

5 J0RN JENSEN'S Ketcherservice Opstrengninq af tennis- og badmintonke tohere. Strenqe Tennis Badm. Syntet Volutex Carbon Beatex XW Semitarm Tarm Supreme Md. 215 Tarm Supreme Ov. 230 VS tarm 40,- 50,- 60,- 70,- 130,- 150,- Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset hvad slags streng det er. Traeffes pa telefon O2-28 O9 93 efter kl pa hverdage og efter kl pa 10rd./helligd. Bastrupvej Fredensborg ANNs sport Skal du have ny ketcher eller blot have en ny opstrengning? Du kan blot ringe eller henvende dig til mig, sa vil jeg give dig den bedste vejledning uforbindende. Jeg har mange forskellige syntetiske strenge og det koster,.., max. 100 kr. Henvendelse til Ann PULJE 3 3 i SE RIE FREDERIKSSUND HUMLEBftK 2 GANL0SE STENL0SE HUNDESTEB 2 H0RSHOLH BLI3TRUP FREBENSBORG EIIRKERHD 3 ESPERGfiRDE PULJE 15 STILLINGEN I HOLDTURNERIHGEN FO R SENIOR EFTER! 4.SPILLERUNDE 6. SERIE FREDENSBORG 2 HORNBrfK SNEKKERSTEN ESPERGffRDE 2 FREM HELLEMK SKrfVINGE DLISTRUP 2 H0RSHOLH 3 VINBER0B NIVi S H SI B IP ? JUNIOR PULJE 11 H0RSHOLM 2 FARUM 3 LILLER0D 3 FREDENSBORG 2 SKrtVINGE HORNBrfK VEOBrfK HUMLEBifK PULJE 18 C-RffKKEN PUSLINGE 8-R«KKEN NIVA FREDERIKSVdRK FREDENSBORG VIKUM JiLISTRUP FREH-HELLEBrtK 2 S0LLER0D-N(fRUM tf Brj^^ la HOLDET TRUKKET HOLBET TRUKKET S 27- S S SERIE MIHIPUSLINGE B-RrfKKEN SPAREKASSEN PULJE 26 LILLER0D 6 VrfRL0SE 8 G0RL0SE GRKSTE8 2 FREDENSBORG 1 ALHOLH 2 MELBY ST. LYNGBY S SO PULJE 30 H0RSHOLH KOKKEDAL FREDENSBORG HUNBEBTED HUNLEBfEK FREBERIKSSUND NIVA B JUNIOR B-RrfKKEN MIKROPUSLINGtt B-RrtKKEN PULJE 5 FREDENSBORG BALLERUP NIVA FREM-HELLEBftK BR0NDBYERNE HILLER0B 2 S0LLER0D-N/fRUM HOLDET TRUKKET PULJE 15 ======== HELSINGE FREM-HELLEBrtK FREDERIKSSUND BUISTRUP ALS0NDERUP VINDER0B FREDENSBORG SIDE : A S

6 WSGARANTI Aut.VVS-installator BENT ANDERSEN BLIKKENSLAGERMESTER VARME NATURGASINSTALLATIONER SANITET OLIEFYRSSERVICE AUT. GAS- & VANDMESTER VVS-SERVICE V/ERKSTED&KONTOR LYHNESVEJ FREDENSBORG Jeg klarer den jeg harogsa konto i Handelsbanken HAISTDELSBAJSTKEN altid med i billedet Fredensborg Filial Jernbanegade 9A - Tif CONTINGENT Fredensborghallens repraesentantskab vedtog sidste ar en forhojelse af hallejen fra 220 kr. til 260 kr. i timen - gaeldende fra 1. januar Dette til daekning ( delvis ) af ekstraudgifter i forbindelse med den planlagte udvidelse af cafeteriet. Alene for FTB betyder forh0jelsen en merudgift pa ca. 50.OOO kroner pa arsbasis. Set i lyset af den stigende kommunale st0tte, vi har kunnet glsde os over i de senere ar, kunne dette store tal ikke chokere. Ved kommunal refusion pa 90% ville nettoudgiften jo kun blive kroner. Idrsetsunionens, halbestyrelsens og vor optimisme blev imidlertid gjort til skamme, idet byradet vedtog, at man ikke ville give idrstsklubberne tilskud til forhejelsen. Pa anmodning fra FTB blev der derfor indkaldt til ekstraordinaert m0de i halbestyrelsen. Formalet var at fa udsat hallejeforhejelsen et halvt ar, idet vi fandt det urimeligt, at vi skulle betale for en cafeteriaudvidelse, som endnu ikke er foretaget. Halbestyrelsenvar im0dekommende vort forslag blev godkendt - og pinen udsaettes derfor et halvt ar. Til den tid undgar vi ikke en kontingentforhojelse. Men fore!0big - tak til halbestyrelsen for prompte reaktion og stor forstaelse for vort problem. Forhabentlig kan vi gennem idreetsunionen fa b!0dgjort politikerne, sa vi snarest kan fa daekning for vore 0gede udgifter. Glaus Parkhai MOTIONISTAFDELINGENS INUITATIONSTURMERING! For 2. gang afvikler vi irores invitationsturnering. Det sker d. 8. marts i Fredensborghallen. I alt er der inviteret 8 andre klubber. Sidste ar var vi n0dsaget til at sla A og B raekken sammen, idet for fa havde tilmeldt sig. I ar bliver dette ikke tilfaldet, da vi har tilmeldinger nok i begge rsekker. Der kunne dog stadig have varet endnu flere. Huskede du forresten at tilmelde dig???? NW og PS GO"DAW TURNERING Vi starter saesonen med vor traditionelle for juniorer den IQ.maj Vi vil spille i to raskker og tilmelding kan finde sted i klubhuset indtil 8.maj. Torsdagstennistraef Ligesom de foregaende ar vil der vaere aben tennis for alle juniorer hver torsdag hele saesonen igennem. Man kan her spille frit, samt mode og spille med andre end lige netop dem man plejer at spille med. Vi haber at nye medlemmer hermed hurtigere vil finde sig til rette i deres nye klub. Vi arrangerer lidt "kom i gang traning" for de helt nye begyndere, men satser i0vrigt pa spillere der gerne vil hygge sig med deres tennis en torsdag eftermiddag. Klubben giver gratis saftevand, hjemmebagte kager er altid yderst velkomne. Torsdagsudvalg 10 11

7 For mig er det en sport, at mine kunder far mest muligt udaf derespenge. 12 Fa en Bankradgiver i Privatbanken. PRIVATbanken Fredensborg Afdeling Jernbanegade 3 Telefon (02) m/a/s/e JOGGING T-SHIRTS POLO S/ET Topkvalitet i spor t sbeklaedning i 100 % bomuld..,/-j / Husk du far 10 % medlemsrabat NlO ' pa alt " MASER " Jernbanegade 22, Jernbanegade 22, TENNISSLAMUR? TENNIS SLAMUR-WERD AT OVERVEJE. Som det sikkert er de fleste bekendt, far vi pa et tidspunkt yderligere 2 udend0rs tennisbaner. Jeg mener at det allerede nu er vasrd at overveje, om vi ikke b0r inddrage den ene af disse baner til en ren 0ve og slabane. En hel tennisbane vil med udenomspladsen nemt kunne rumme 2 slabaner pa hver side af muren. Selve muren skulle som pa KB's anlaeg vare en betonmur ( pant malet ), og hvorpa er markeret netlinier i naturlig h0jde. Murens h0jde b0r vaere ca. 3-3,5 meter. Pa hver side af muren vil der altsa vaere plads til 2 slabaner, hver med en bredde pa ca. 7-7,5 meter. De 4 slabaner kunne deles ind med 10sthsngende net i midten og foroven. Langsider og endesider skulle omkranses af stationasrt hegn. Dette giver rigelig plads til at 2 personer i hvert slabur vil kunne 0ve sig sammen. Med andre ord, en hel tennisbane indrettet pa denne made vil fint kunne rumme 8 aktive ud0- vere pr. time. Grunden til at jeg skriver dette, er ikke kun ment for at skabe flere spillepladser pa anlsegget. En slamur giver fremragende muligheder for at ind- 0ve slag, serv, stopbolde etc. Bolden kommer jo tilbage efter hvert slag, hvilket vil sige at dit benarbejde og din balanceevne, som er uhyre vigtigt for at kunne spille god tennis, vil blive udviklet i positiv retning - safremt du altsa gider flytte skankerne og 10be efter skaeve, for korte og for lange bolde. Jeg henstiller til bestyrelsen og spilleudvalget at overveje dette indlaeg. Husk venligst at en slamur ikke kun er for nybegyndere. Ogsa dygtige kan have gavn af en sadan. Jeg h0rer gerne i FTB- Ny t nseste gang, om nogen skulle have positive eller negative kommentarer til dette indlasg. JA En tennistraener SUK??? Klubbens spillere har af og til svaert fed at skilie begreberne "at trsene" og 'at spille". Spiller man er det primsre mal konkurrencen, og de t at 10be efter bolden og sla den over nettet,-heist flere gange end modstanderen... Traner man er et af malene ligeledes at sla bolden over nettet, men ikke for enhver pris. Det at fa bolden over er ikke det primare mal, men snarere metoden h vorved man far den over, er det afg0rende. Maske er forskellen pa disse begreber he 11 klar for nogle spi 11 ere, men som trainer har jeg desvsrre mattet sande at majoriteten af de spillere jeg har haft med at g0re, ikke kender denne forskel... Jeg vil derfor s0ge at belyse forskellen i detaljer, og pege pa arsagerne til at sa mange sp i Here he Here vi 1 spille end traene. Nar man vaelger at ga til training, ma man vaere indstillet pa f01gende: a) at acceptere at man kommer for at lasre noget, og ikke for at vise hvor dygtig man er til det ene eller det andet. b) at man er n0dt til at afgive noget af sin "spilletid" for at dygtiggere sig pa de omrader hvor man er svagest. c) at trane er ikke bare at rende rundt og sla til bolden, det betyder at man skal acceptere at man klumrer i det mange gange, inden man kan g0re det rigtig t. d) som trsner er man mere "interesseret" i folks svagheder end deres faerdigheder, da det jo er svaghederne og manglerne der kraever tid og opmeerksomhed. F. eks. har j eg en elev der er rimelig sikker pa sin for-og baghand. Salaenge traningen drejer sig om dette er han lykkelig og tilfreds, men i samme 0jeblik vi begynder at trsene ting som serve eller flugtn ing,-ja,-sa bryder drengen sammen. Hver gang vi traner noget andet end grundslag, plager han om at fa lov til "bare at spille". Han naegter at trsne noget han ikke er sikker pa. - Han vil aldrig blive bedre med den indstilling!! Som tramer er jeg endvidere temmelig traet af at h0re saetningen: "Det kan jeg ikke" eller "det kan man ikke". Med en negativ indstilling som denne vil der vise sig tydelige spor i en spillers evne til at Isre og naturligvis i sidste ende vil det prasge vedkommendes "kamp-and" og teknik i pressede kampsituationer. 13

8 Fredensborg Fragt- & Flytteforretning A/S H0j/angen 2 * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport og flytning udtores over hele landet * Kontortid: 7-17 Resultater kommer ikke uden hardt arbejde og selvdiciplin, man kan ikke "lege11 sig til de fantastiske resultater som vi alle gar rundt og drammer om! Det er lidt sargeligt at se hvordan de farreste spillere er villige til at investere den nadvendige tid. Utallige gange har jeg korrigeret en spiller og bedt vedkommende 0ve sig i det jeg lige har demonstreret. To dage ( eller to minutter ) senere vendte vedkommende tilbage til den gamle lidet funktionelle metode. Hvorfor? Fordi det tager tid at andre sine vaner. Og tid er abenbart noget de fleste ikke har nok af til at investere i deres spil. Selvom det ogsa er et problem hos juniorerne, er det desvarre sariig slemt hos de voksne. 9 ud af 10 gange efter at vare blevet korrigeret vender de tilbage til den "goe gamle" metode, som de har brugt de sidste ar. Det bliver man ikke bedre af! Sa he Here fortsatte uden saerlige fremskridt eller resultater i de naste ar. Der er et mindretal, der er villige til at investere nogen tid. Et godt eksempel er en spiller der, I begyndelsen af sidste sason bad mig om privat traning. Jeg fortalte hende at der ville ;a nogen tid ( muligvis maneder ) f0r lun begyndte at se rigtig fremgang. Jeg 'orklarede hende at der ville komme en vergangsperiode hvor hun rent faktisk verhovedet ikke vil kunne sla ordentigt. Jeg forberedte hende pa dette fordi der var tale om en omfattende nedirydning af hendes davaerende spillemade ig derefter opbygning af en ny. Hun ;purgte blot, "hvornar kan vi starte?"!er gik faktisk nogle maneder far vi egyndte at se nogle resultater, men e kom. Det var klart ved KM,at der ar sket en stor forbedring i hendes.pil. Det skete kun fordi hun var villig il at investere den nadvendige tid og rbejde. Samtidig med at jeg tranede ovennavnte traenede jeg ogsa en anden spiller. Hun havde ikke noget imod at blive irrettesat, bare hun slap for at g0re hvad hun blev bedt om. Hver time sagde hun 27 ;ange "det kan jeg ikke", og vendte tilbage til sin gamle stil. Efter nogle fa timer holdt hun op. Hun fik absolut intet ud af timerne. Ovenstaende eksempler viser hvor vigtigt det er at en spiller har "den rette indstilling" til traning, hvis gode resultater skal opnas. En vis portion ydmjghed ville hjaelpe mange spillere, hvis ego star i vejen for deres videre udvikling. Her i klub ben er der adskillige spillere som feler at de er "FANTASTISK GODE", og det er de maske ogsa, --- alt efter hvad man vaelger som malestok. Jeg yil vove pastanden at der ikke er nogle gode spillere i klubben. En sadan udtalelse vil uden tvivl skabe mange sma- f ornarmede miner, men det er pa h0je tid at vi ser i ajnene, at der skal hard og tidskravende training til for vi med berettigelse kan kalde os "gode"! Hvis traning er n0dvendigt for at spille godt, og forudsat at folk 0nsker at spille godt, hvorfor vil de fleste bare spille/lege fremfor at traene serl- 0st? Selvf01gelig kan det til tider vaere kedeligt at traene, men det beh0ver absolut ikke at vare det. Det er igen spillernes indstilling der er altafg0rende, har man et klart billede af sit mal, - ja sa kan traeningen maske opleves som en udfordring i sig selv. Praestationer behaver ikke altid blive malt i forhold til andres kvalifikationer. Det at kunne overga sine egne prastationer fra den ene uge til den neeste, kan vaere en stor personlig tilfredsstillelse. Og husk, at selv den bedste kan blive endnu bedre Lad vaere med at hvile pa laurbarrene fordi et eller andet resultat er opnaet, se det som en opmundring til at arbejde videre med dine andre svagheder. Problemer 10ser sig ikke af sig selv, og heller ikke ved at "traene" de ting/problemer der allerede er 10st. Faerdighederne er til at bruge nar man for alvor spiller, mens svaghederne skal hives frem i lyset nar man trasner.-meningen er at vende svagheder til faerdigheder gennem traening. Jeg mener ikke der er noget gait med "bare at spille". Jeg mener heller ikke at man hele tiden skal trane. Jeg synes blot at der skal vare en balance mellem traning og spil. De to begreber skal ikke opfattes som modsatninger. Med en fornuftig fordeling af hhv. traning og spil, fas et frugtbart udbytte af begge. -V. 15

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof!

I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 41 Marts 2007 Nr. 1 I dette nummer: Generalforsamling! Klubmesterskab! Nyt fra afdelingerne! Og meget mere interessant læsestof! I januar / februar blev Hvidovre

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 APRIL 2005 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Ikke

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf...

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf... ØK-NYT Nr. 3-2010 Judo kan fejre 10 års jubilæum... Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Glimt fra weekendtræf... Øvelser på agilitybanen... Fodboldskole i ØK... Hørt på fodboldskolen: Super-duper

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009

Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009 HÆNDERNE OP Nr. 13 - December 2011 Nr. 6 - Oktober 2009 Indholdsfortegnelse: Kære læsere s. 3 Leder Bestyrelsen s. 4 formandens klumme Bastian Koch s. 5 farvel girokort s. 6 Christianshavner-dagen 3/9

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere