Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold."

Transkript

1 DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2005 I Frafald Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold. Pigefodbolden på fremmarch, børnefodbolden i stabil udvikling, men ungdomsfodbolden har fortsat problemer. Kun 23% af lilleputholdene er tilbage, når de kommer op i ynglingerækkerne Efter et rekordår for DBUs børne- og ungdomsaktiviteter over hele landet, som vi beskrev i forrige udgave af Bulletin, retter blikket sig nu mod lokalunionernes holdstatistik. I statistikken over antallet af hold, der har gennemført turneringerne sidste år, ser vi desværre samme tendenser som de seneste par år. Pigefodbolden på fremmarch Pigefodbolden er fortsat det område, der står for den mest positive udvikling indenfor børne- og ungdomssektoren. Fremgangen ses på samtlige alderstrin på pigesiden. Siden 2003 er antallet af hold steget fra til pigehold. Det er en fremgang på mere end 24 %. (Se figur 1) De sidste års kraftige stigning i antallet af hold for vores yngste fodboldspillere synes derimod afløst af en mere jævn udvikling. Det kan blandt andet skyldes, at år gang 94 og 95 var relativt store år gange set i forhold til de årgange, der nu kommer ind i klubberne som de yngste. Under alle omstændigheder synes udviklingen stabil, og andelen af børn, der spiller fodbold, er meget flot sammenlignet med øvrige sportsgrene. Set over de sidste ti år er antallet af eksempelvis mikroputhold steget fra i 1995 til i Altså en stigning på knap hold på 10 år. Ungdomsfodbolden fortsat i problemer På trods af de sidste ti års voldsomme fremgang i antallet af børnehold, ses antallet af ungdomshold fortsat at ligge på et lavt niveau. Samtidig med, at der kan spores en lille fremgang i antallet af drenge- og juniorhold i for- >> Sorte penge på Fyn 8 BørneKulturForum Talentdommergruppe 13 Aktuelle nyheder hele døgnet på

2

3 >>Frafald Indhold Justering af udvalgssammensætning... 5 Tre ud af bestyrelsen... 7 Sorte penge på Fyn... 8 Nej til faste datoer for turneringsafslutninger Tillid og kontrol med danske topdommere Klubberne to pladser frem Talentdommergruppe...13 Racismen fik det røde kort FIFA fortsætter med Adidas Landsholdsklubben blandt børn og unge B&U til børnemesse i Forum Ny afdeling i Fodboldens Hus DBU Sponsorship indgår lejeaftale hold til 2003, er antallet af ynglingehold igen faldet, og er nu nede på kun 350 hold på landsplan. Det tal betyder faktisk, at der var færre herreynglingehold end damejuniorhold i For klubberne betyder det lave antal ynglingehold, at der bliver længere mellem holdene geografisk, og at det bliver sværere at få planlagt turneringerne, da der bliver længere og længere mellem klubberne. De nye tal underbygger således fortsat opfattelsen af det frafaldsproblem, der præger udviklingen for vores unge fodboldspillere. Tydeligst står problemet hvis man går ind og måler på de respektive årganges udvikling. Der er gennem de sidste år ført statistik over de enkelte årgangs udvikling fra de normalt starter med at spille 11-mandsfodbold som lilleputspillere, indtil de er ynglingespillere. Her tydeliggøres den negative udvikling, idet antallet af ynglingehold sidste år kun udgjorde 23% af samme årgang ( 86-87), da de for seks år siden var lilleputspillere. Med andre ord er hele 77% af holdene i disse årgange forsvundet på bare seks år. (Se figur 2) Uændret antal herreseniorhold Sidste år på samme tid var antallet af herreseniorhold nået det historisk lave niveau på 3.385, inklusive mandhold. I 2004 var det samlede antal hold steget til 3.400, hvor stigningen lå i antallet af 7-mandshold. Det betyder således fortsat, at antallet af herreseniorhold er på et niveau, der ligger mere end hold under niveauet for 10 år siden. I modsætning til medlemsstatistikken fra Danmarks Idræts-Forbund, som sidste år var præget af meget store udsving grundet ændrede dataindsamlingsmetoder, synes holdstatistikken mere pålidelig. Eller i hvert fald behæftet med noget mindre usikkerhed. Holdstatistikken er nemlig lokalunionernes reelle tal for, hvor mange hold i de respektive rækker der har gennemført turneringerne. Med ganske få undtagelser er holdstatistikken derfor direkte sammenlignelig med tidligere års statistik. Steen Jørgen Hermansen i ny funktion DBU Sponsorship reducerer bestyrelsen Pigeungdom FIFA tager strand-fodbold på programmet Rettelsesblade til årsberetning Sygdom og en stram produktionsplan i kommunikationsafdelingen har betydet, at to kapitler i årsberetningen indeholder den tilsvarende tekst fra årsberetningen Det drejer sig om kapitlerne»nationale klubturneringer«på side side 71 samt»internationale klubturneringer«på side Vedlagt denne udgave af Bulletin finder du rettelsesblade i samme format og kvalitet som årsberetningen, som du kan indsætte på de pågældne sider. Antal hold Miniput 500 Lilleput 400 Piger 300 Kvindejunior År Figur 1 Figur 2 Antal hold Udvikling lilleput-ynglinge fordelt på årgange Årgange Lilleput Drenge Junior Ynglinge DBU Bulletin februar

4

5 Justering af udvalgssammensætning DBUs repræsentantskabsmøde 2005 DBU vil have parallelitet i valget af repræsentanter fra divisionsklubberne og kontraktspillerne i DBUs Kontraktfodboldudvalg. Ny valgform skal sikre højere grad af demokrati og engagement blandt spillerne DBUs bestyrelse vil have parallelitet i organisationens love for valget af repræsentanterne fra henholdsvis klubberne og spillerne i DBUs Kontraktfodboldudvalg. Kontraktfodboldudvalget består af to medlemmer udpeget af DBUs bestyrelse, to medlemmer valgt blandt divisionsklubberne samt to medlemmer, som er udpeget af Spillerforeningen. I midten af halvfemserne ændrede DBUs repræsentantskab klubbernes repræsentation i kontraktfodboldudvalget fra at være udpeget af Divisionsforeningen til at være valgt af kontraktklubberne. Siden har klubbernes repræsentanter i udvalget været valgt gennem en valghandling foranstaltet af DBU af alle divisionsklubber med ret til at drive kontraktfodbold. Derimod er spillernes repræsentanter fortsat udpeget af Spillerforeningen.»Vi har lyttet til de helt rimelige synspunkter fra divisionsklubberne om parallelitet i valget fra de to interessegrupper«, forklarer DBUs formand Allan Hansen, og fortsætter:»det er den manglende logik i repræsentationen fra de to interessegrupper, bestyrelsen nu ønsker at få justeret gennem valg foretaget af og blandt spillerne med en godkendt DBU Standardspillerkontrakt«. DBUs bestyrelse ser også de samme demokratiske muligheder i ændringen af valget af spillernes repræsentanter, som var målsætningen for klubbernes repræsentation, da den blev ændret for godt 10 år siden.»de nuværende kontraktspillere er nødt til at tage et større medansvar for vilkårene for de kommende generationer af kontraktspillere. En justering for valget af spillernes repræsentanter vil give mulighed for et mere demokratisk valg af deres repræsentanter i kontraktfodboldudvalget. Og det vil i givet fald nødvendiggøre et større aktivt engagement i de problemstillinger og udfordringer, der vedrører spillernes egne forhold«, supplerer bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, der er valgt af SAS Liga-klubberne. DBUs administration vil arbejde på et oplæg til implementeringen og gennemførelsen af selve valghandlingen blandt kontraktspillerne. Lovændringen bliver fremlagt som en ændring til DBUs Love paragraf 36.1 på repræsentantskabsmødet. Lars Alt om repræsentantskabsmødet Vi har samlet alle relevante oplysninger til årets repræsentantskabsmøde på Her kan du finde dagsordenen, det samlede materiale og alle relaterede nyheder. DBU vil have parallelitet i valget af klubbernes og spillernes repræsentanter til DBUs Kontraktfodboldudvalg og samtidig skabe baggrund for større involvering og medansvar fra de aktive spilleres side i deres egne forhold. Klik ind på forsiden af dbu.dk, og klik ind på kapitlet årsmøde i bunden af siden eller skriv den præcise adresse: aspx?id=3097 /lb DBU Bulletin februar

6

7 DBUs repræsentantskabsmøde 2005 Tre ud af bestyrelsen Verner Ebdrup, Jørgen Nielsen og Hans Kurt Larsen forlader DBUs bestyrelse efter henholdsvis 13, fem og et enkelt år Tre bestyrelsesmedlemmer forlader deres poster efter repræsentantskabsmødet. Verner Ebdrup, 69 år, er blandt veteranerne med 13 år i DBUs bestyrelse. Og ikke mindre end 26 år som fodboldleder i sin lokalunion, JBU. Verner Ebdrup blev første gang valgt ind i DBUs repræsentantskab i 1978, og kom i JBUs bestyrelse seks år senere. Herfra blev han valgt som kasserer i 1989 for tre år senere at tiltræde i DBUs bestyrelse. Verner Ebdrup er tidligere kommunaldirektør i Vildbjerg Kommune, og blev i 1998 tildelt Ridder af Dannebrogordenen. Jørgen Nielsen afløste Gyrithe Kjær som kvindeeliteklubbernes repræsentant i bestyrelsen i marts Han blev samtidig valgt til formand for kvindeudvalget, som han havde været medlem af siden De første fire år repræsenterede Jørgen Nielsen sin klub, Hillerød, mens han det seneste år blev valgt på baggrund af at være opstillet af Fortuna Hjørring. Ved et kampvalg sidste år valgte 1. og 2. divisionsklubberne Hans Kurt Larsen, Skive, som den ene af deres repræsentanter. Han blev valgt med én stemme mere end Divisionsforeningens tidligere formand, Peter Iversen, der dermed forlod DBUs bestyrelse, forretningsudvalg og kontraktfodboldudvalg. Hans Kurt Larsen får imidlertid kun dette ene år i bestyrelsen, idet hans klub i sommeren 2004 rykkede ud af Danmarksturneringen, og han dermed ikke længere var valgbar. Bestyrelsesmødet fredag den 25. februar bliver deres sidste. Du vil kunne læse mere om de tre nye bestyrelsesmedlemmer Bent Clausen, Gert Andersen og Hans-Henning Jacobsen i marts-udgaven af Bulletin. Lars Bestyrelsen mister en veteran, når den jyske repræsentant med stort J Verner Ebdrup træder ud af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet. DBU Bulletin februar

8 Sorte penge på Fyn Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassim El-Banna, har i et interview anklaget sin nu tidligere klub, Dalum, for udbetaling af sorte penge Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassin El-Banna, har i et interview påstået, at hans nu tidligere klub, Dalum, har udbetalt ham kroner om måneden sort. Påstandene kom i første omgang i et radio-interview med den journaliststuderende Carsten Lektonen, der er tidligere holdkammerat med Wassim El-Banna fra deres fælles fortid i OB. Siden blev det gentaget på TV2 Fyn.»Der er sorte penge i omløb i alle idrætsgrene og i alle brancher i erhvervslivet. Selvfølgelig også indenfor vores egen sportsgren, hvor vi har hørt rygterne i årevis. Men hidtil har vi manglet ham, der har stået frem med beviserne«, udtaler DBUs formand, Allan Hansen og fortsætter:»vi har hele tiden sagt, at vi ville slå ned på konkrete sager, og det gør vi nu. Der er i givet fald tale om en overtrædelse af skattereglerne og givetvis også reglerne i vores eget system. Er der en sag, vil den få konsekvenser for klubben«. DBU har naturligvis ikke mulighed for at gennemføre en opsøgende, uanmeldt kontrol i landets fodboldklubber. Men forbundet vil naturligvis følge den konkrete sag op. Således giver unionens regler nogle muligheder for at indhente materiale og supplerende oplysninger fra klubberne. Derimod har DBU ikke samme politimæssige myndighed som eksempelvis Told & Skat, og derfor vil DBU i et vist omfang afvente et eventuelt resultat af det offentliges undersøgelse.»skatteunddragelse er ulovligt i forhold til myndighederne, og det er ulovligt i forhold til vores regler på det økonomiske område. Og konkurrenceforvridende på det sportslige område. Vi har alt mulig grund til at straffe i konkrete sager, og det vil vi også gøre for at sende et signal«, understreger Allan Hansen. Juridisk kan der godt finde en skattemæssig ulovlighed sted som de skyldige naturligvis skal stå til ansvar for uden, at der samtidig er tale om en overtrædelse af amatørbestemmelserne. Eksempelvis hvis betalingerne af sorte penge ikke overstiger loftet i amatørbestemmelserne. I givet fald er det alene en sag mellem klubben og de lokale skattemyndigheder. På spørgsmålet om, hvad DBU vil gøre for at forhindre anvendelse af ulovlige udbetalinger fremover, svarer Allan Hansen:»Hvis jeg kunne give dig svaret på det, så ville jeg for længst have siddet i et velbetalt job i Skatteministeriet«. Konsekvenserne for klubber og spillere, der overtræder amatørbestemmelserne, er beskrevet i Amatørbestemmelsernes DBU har anmodet Wassim El-Banna om en redegørelse. Ydermere forsøger DBU i skrivende stund at få fat i et eksemplar af interviewet med spilleren. Dernæst vil Dalum blive bedt om en redegørelse. Wassim El-Banna blev i 1998 noteret for en enkelt landskamp under U/20- landsholdets træningstur til Argentina. Lars Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassin El-Banna, har i et interview påstået, at hans nu tidligere klub, Dalum, har udbetalt ham kroner om måneden sort. 8 DBU Bulletin februar 2005

9 FAKTA Amatørbestemmelserne: DBUs Love: En overtrædelse af amatørbestemmelserne kan få konsekvenser for alle de parter, der har medvirket i overtrædelsen, hvilket fremgår af bestemmelserne paragraf 16.1:»Forsøger personer, som efter alt foregående ikke er berettiget til at virke som amatør, desuagtet at optræde som amatør på områder, der efter DBUs og/eller en under DBU hørende organisations love, propositioner og øvrige bestemmelser er forbeholdt amatører, skal der træffes disciplinære foranstaltninger over for den pågældende i overensstemmelse med DBUs Love, jf. lovenes paragraf 23. Dette gælder tilsvarende for den organisation, klub eller tredjemand og den eller de enkeltpersoner i organisationen, klubben eller hos tredjemand, som måtte have medvirket til forsøget på at omgå amatørbestemmelserne«. Konsekvenser for klubber eller personer, der overtræder DBUs love eller bestemmelser, fremgår af DBUs Love paragraf 23.1:»Såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har - overtrådt love, reglementer og bestemmelser, - overtrådt amatørbestemmelserne uden behørig tilladelse, - undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, - udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt - bragt fodboldspillet i vanry, kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: (a) Tildeling af misbilligelser og advarsler. (b) Idømmelse af bøder og erstatninger samt inddragelse af fortjeneste på kampe. (c) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe. (d) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. (e) Fastsættelse af en helt ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. (f) Disciplinær nedrykning af hold. (g) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. (h) Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU. (i) Frakendelse af amatørstatus. ( j) Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn«. DBU Bulletin februar

10 Nej til faste datoer for turneringsafslutninger Harmonisering af internationale kampdatoer er ideelt, men internationalt fastsatte perioder for de nationale turneringer vil have store konsekvenser for fodbolden i de nordiske lande FIFAs forslag: 14. maj: Sidste spilledag i højeste nationale liga maj: Restitutionsperiode for landsholdsspillere 23. maj-8. juni: Forberedelsesperiode for landshold til VM-slutrunden i Tyskland 9. juni: Åbningskamp ved VM-slutrunden i Tyskland Sådan spilles turneringerne i Norden: Danmark: Fra midten af marts til slutningen af november Finland: Fra midten af april til slutningen af oktober Færøerne: Fra slutningen af marts til midten af oktober Island: Fra midten af maj til slutningen af september Norge: Fra starten af april til slutningen af oktober Sverige: Fra starten af april til slutningen af oktober Det er med stor succes lykkedes det internationale fodboldforbund, FIFA, at sikre faste datoer for landskampe og internationale klubkampe. Nu har forbundet indført en skæringsdato for afslutningen af de nationale fodboldturneringer i Europa for den kommende sæson, der går forud for VM-slutrunden i Tyskland. Forslaget til en fast afslutningsdato hedder 14. maj 2006 for den kommende sæson. Gode intentioner Intentionerne er ganske fine. Det handler om at sikre spillerne en tilstrækkelig restitutionsperiode mellem afslutningen på de nationale klubturneringer og slutrunderne om enten de kontinentale mesterskaber og i det konkrete tilfælde verdensmesterskaberne. I praksis vil sådan en bagkant imidlertid have store konsekvenser for fodbolden i de nordiske lande, hvor de bedste fodboldmåneder netop ligger i sommerperioden. Derfor har DBUs generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, på vegne af fodboldforbundene i Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige gjort FIFA opmærksom på de konsekvenser, en internationalt fastsat afslutning i midten af maj måned vil få for turneringerne i de seks lande. Blandt argumenterne mod forslaget påpeger Jim Stjerne Hansen, at der på grund af klimaet i de seks nordiske lande er en vinterpause på mellem tre en halv og syv måneder. Dertil kommer, at kun SAS Ligaen følger en sommer-til-sommer-turneringsperiode, mens man i de øvrige fem lande fortsat følger kalenderåret. I topform når de skal slutte Med en vinterpause på tre og en halv måned i dette tilfælde SAS Ligaen vil spillerne højest have spillet turneringskampe i to måneder, inden turneringen skal afsluttes. Dermed er spillerne i de nordiske ligaer i topform på sluttidspunktet. Og ikke i en situation, hvor de fysisk er udbrændte som i de ligaer, der spilles over hele vinteren. Jim Stjerne Hansen påpeger overfor FIFA, at netop maj og juni tilbyder de bedste klimatiske forhold og dermed de bedste betingelser for gennemførelsen af de bedste rækker i de seks lande. Endelig bemærker han i sit brev til FIFA, at det ikke er realistisk, at alle seks nordiske lande kvalificerer sig til enten EM- eller VM-slutrunderne, og derfor er der ikke behov for en fælles sidste spillerunde for turneringerne i Finland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har bakket op om FIFA s forslag ved at rykke finalerne i forbundets to turneringer én uge frem, således at UEFA Cup-finalen i 2006 vil blive spillet den 10. maj i stedet for den 17. maj og Champions League-finalen 17. maj i stedet for 24. maj. Beslutningen gælder alene den fornemmeste liga i de nationale turneringer i de europæiske lande, der per tradition er storleverandør af spillere til VM-slutrunderne. Fodboldforbund udenfor Europa, som ønsker at fortsætte deres turneringer efter skæringsdatoen den 14. maj skal søge FIFA om dispensation. FIFA har bekræftet modtagelsen af henvendelsen, som forbundet vil behandle på et ikke nærmere angivet tidspunkt. Lars 10 DBU Bulletin februar 2005

11 Tillid og kontrol med danske topdommere Tysk dommerskandale: Tillid, dialog, holdninger og et åbent miljø skal sammen med grundig udvælgelse, uddannelse og faglige bedømmelser af de danske topdommere fortsat sikre dansk fodbold mod bestikkelsesaffærer Eksempler på matchfixing i tysk fodbold, som er startet med afsløringen af den unge dommer, Robert Hoyzer, har rejst spørgsmålet, om noget tilsvarende vil kunne ske i Danmark.»Først og fremmest vil jeg understrege, at vi har fuld tillid til vores egne topdommere. Dernæst skal jeg erkende, at vi naturligvis ikke kan udstikke garantier«, siger DBUs formand Allan Hansen. Dermed understreger Allan Hansen, at den danske model fortsat skal sikre den hjemlige fodbold mod tyske tilstande. De danske topdommere og linjedommere har netop været samlet til et fælles kursus i Svendborg i forrige weekend, hvor det faglige indhold blev suppleret af naturligt, socialt samvær. Åbenhed i dommerkredse»vi har ikke mindst fået skabt et meget åbent miljø med en konstruktiv dialog mellem elitedommerne og vores nye elitedommergruppe og dommerudvalg. Dermed har vi et godt udgangspunkt for at dele viden om styrker, svagheder og eventuelle trusler med hinanden«, fortæller Allan Hansen, og uddyber:»dertil kommer, at selve udvælgelsen af de nye dommertalenter er meget grundig også på det mentale plan, ligesom vi har styrket uddannelsen og videreuddannelsen af dommerne ved at koble DBUs uddannelsessektor ind på opgaven«. Disse samlinger medvirker til at give de aktive dommere, linjedommere og fagfolkene i dommer- og uddannelsessektoren god mulighed for at drøfte forskellige forhold også på et helt uformelt plan.»endelig har vi jo gennem årene styrket den faglige bedømmelse af dommernes indsats. Der er dommerbedømmere på hver eneste kamp i SAS Ligaen. De evaluerer dommerens indsats i den pågældende kamp i forhold til de præstationer, elitedommergruppen forventer af dommerne på det pågældende niveau«, påpeger Allan Hansen, og fortsætter:»udover det pædagogiske og uddannelsesmæssige aspekt i disse faste bedømmelser af dommerne, fungerer bedømmelserne jo rent faktisk samtidig som en indirekte sikkerhed for, at dommerens indsats ikke bliver præget udefra«. Værdier og holdninger Formanden for DBUs Dommerudvalg, Kurt Bagge-Hansen, er på linje med Allan Hansen:»Jeg havde fornøjelsen af at deltage på sidste weekends topdommerkursus. Jeg er imponeret over den åbenhed, der eksisterer internt mellem dommerne og mellem dommerne og de fagfolk, der arbejder med udvælgelsen, uddannelsen og bedømmelsen af dem. Det er min overbevisning, at viden om ulovlige forhold ville komme til vores kendskab«. DBU har ingen nedfældede regler for, hvorvidt dommere må spille på de kampe, de selv dømmer, og har heller ingen planer om at indføre det.»du kan sagtens lave regler på området, men det er jo lige meget, hvis moralen til at overholde dem alligevel ikke er til stede. Derfor arbejder vi mere med holdninger og værdier hos dommerne, ligesom vi fører målsætningen om åbenhed og tæt dialog med dommerne ud i livet«, påpeger Jørn West Larsen, der er medlem af såvel DBUs Uddannelsesudvalg som DBUs Elitedommergruppe. Dermed hentyder han til de personlige samtaler med divisionsdommerne, han i øjeblikket gennemfører med sine kolleger Kaj Østergaard og Peter Mikkelsen fra elitedommergruppen. I modsætning til konkrete, detaljerede regler arbejder DBU i stedet på et sæt etiske retningslinjer, der skal dække en række aspekter i dansk fodbold.»det er absolut relevant at inkludere holdninger til spil i de kommende etiske retningslinjer. Retningslinjer på området kan i givet fald dække alle spillets aktører«, siger Allan Hansen om de etiske retningslinjer, DBUs bestyrelse vil arbejde med at formulere det kommende års tid. Offentliggørelse ikke et emne Påsætningen af dommerne til kampene i SAS Ligaen foretages af DBUs Elitedommergruppe på baggrund af en skabelon, der giver mulighed for at ændre påsætningerne i forhold til dommernes aktuelle præstationsniveau og kampenes forventede intensitet og betydning. DBU benytter i år 14 dommere til kampene i SAS Ligaen. Det bliver offentliggjort mellem en uge og 10 dage inden kampene, hvilke dommere der påsat de enkelte kampe. Afsløringen af Robert Hoyzers manipulation med sine kendelser for at sikre specielt ønskelige udfald af de pågældende kampe får ikke DBU til at overveje eventuelt at hemmeligholde dommernes kommende opgaver. >> DBU Bulletin februar

12 >>Tillid og kontrol med danske topdommere»spil på fodboldkampe foregår nu om dage primært elektronisk, og der er åbent for spil indtil kort før kampenes start. Dommeren skal selvfølgelig vide i ordentlig tid, hvor i landet han skal rejse hen, ligesom vi skal have sikret os hans transport. Derfor giver det ikke den store mening at hemmeligholde påsætningerne overfor offentligheden, hvis det som i det tyske tilfælde alligevel er dommeren, der er synderen«, forklarer formanden for DBUs Elitedommergruppe, Kaj Østergaard, der selv er tidligere topdommer. DBU benytter i øjeblikket 31 forskellige dommerbedømmere til kampene i SAS Ligaen. Bedømmernes observationer bliver drøftet med de pågældende dommere straks efter kampene, ligesom vurderingerne bliver kommunikeret videre til elitedommergruppen til brug for de forestående påsætninger og senere indrangeringer af dommerne. Flere af dommerbedømmerne er selv tidligere topdommere, eksempelvis Peter Mikkelsen, Jan Damgaard, Jørn West Larsen og Kaj Østergaard selv. Lars Klubberne to pladser frem Dansk klubfodbold rykker to pladser op på UEFA s koefficientliste. Én plads fra ekstra UEFA Cup-deltager, otte pladser fra ekstra hold i kvalifikationen til Champions League FC Københavns og Brøndbys tidligere farvel til UEFA s klubturneringer sidste sommer får konsekvenser for dansk klubfodbolds internationale chancer de kommende år. Men først fra sæsonen 2006/2007. Dansk klubfodbold er rykket to pladser frem på UEFA s koefficientliste for sæsonen I praksis betyder placeringen som nummer 22 til den kommende sæson dog ikke noget, idet det stadig er én plads fra en placering, der giver tre deltagende hold i kvalifikationsturneringen til UEFA Cup en. Og det bliver næppe til den eftertragtede 21. plads næste år, som Rusland sidder på i år. Koefficienten er nemlig udregnet på baggrund af de seneste fem års afsluttede UEFA-turneringer. Og dermed vil eksempelvis FC Københavns og Brøndby IF s tidlige exit fra turneringerne i indeværende sæson først tælle med ved tildelingen af pladser til sæsonen 2006/2007. Danmark er placeret to pladser foran Sverige men syv pladser efter Norge med andre sammenlignelige lande som Belgien, Schweiz og Østrig også højere på listen. Du kan se den samlede oversigt over de enkelte landes pladser i Champions League og UEFA Cup en på UEFAs hjemmesider, som vi linker til fra dbu. dk. På dbu.dk finder du link under kapitlet turneringer, SAS Ligaen og internationale klubturneringer. Lars 12 DBU Bulletin februar 2005

13 Talentdommergruppe Tidligere topdommer Knud Stadsgaard indgår sammen Peter Mikkelsen, Tore Østergaard, Niels Leth-Sørensen samt Erik Høg i talentdommergruppen. Dommerudvalget styrker arbejdet med fastholdelsen og videreudviklingen af de mest talentfulde dommere med etableringen af en talentdommergruppe. Tidligere topdommer Peter Mikkelsen skal koordinere arbejdet DBUs Dommerudvalg har taget endnu et skridt i retning af en modernisering af den interne organisering. Udvalget har således nedsat arbejdsgruppen Talentdommergruppen med repræsentanter fra de væsentligste faggrupper indenfor sektoren. Danmarks tidligere, internationale topdommer Peter Mikkelsen bliver formand for gruppen, der også tæller Tore Østergaard, der er udpeget af dommeruddannelsesgruppen, Niels Leth-Sørensen anbefalet af breddedommergruppen samt Erik Høg og Knud Stadsgaard, der begge er udpeget af elitedommergruppen. Nye opgaver til Peter Mikkelsen Peter Mikkelsen Scheef blev sidste år udpeget til medlem af DBUs såkaldte Elitedommergruppe, der specifikt skal arbejde med udviklingen af dommerne i de bedste danske turneringer. I perioden fra sommeren 1995 og fem år frem var Peter Mikkelsen, 44 år, chef for DBUs turneringsafdeling. Siden, han stoppede sin aktive karriere som DBU- og FIFA-dommer i 1998, er han i stigende grad blevet involveret i det internationale dommerarbejde i UEFA og FIFA. UEFA benytter ham blandt andet som dommerbedømmer til kampe i Champions League, og i 2002 fungerede han eksempelvis for FIFA i en coaching-rolle for dommerne under VM-slutrunden i Japan og Sydkorea. Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal blandt andet beskrive mål og målgrupper på de forskellige talentniveauer med udgangspunkt i den dommerprofil, elitedommergruppen har tegnet af de potentielle talenter. Gruppen skal ligeledes indstille talenterne til nærmere vurdering i elitedommergruppen, udpege talenterne til deltagelse i DBUs talentkurser på baggrund af indstillinger fra lokalunionerne og endelig gennemføre mødeaktiviteten med lokalunionernes talentansvarlige. Talentdommergruppen vil have et løbende samarbejde med dommeruddannelsesgruppen, der har ansvaret for udarbejdelsen af kurser og aktivitetsbeskrivelser for talentarbejdet samt for udvikling af et talentcoachsystem. Følger ny udvalgsstruktur Etableringen af talentdommergruppen er resultatet af den ændrede udvalgsstruktur, DBUs bestyrelse startede gennemførelsen af i marts sidste år. Sammensætningen har til hensigt at decimere nogle af udvalgene til fordel for etableringen af arbejdsgrupper eller paneler, der med baggrund i specielle kompetencer refererer til de pågældende udvalg. Dommerudvalget har allerede gennemgået en stor forandring som følge af implementeringen af den nye struktur indenfor dommersektoren. Selve udvalget er blevet reduceret i forhold til tidligere år, mens kompetencen i forhold til arbejdet med henholdsvis bredde- og elitedommerne koncentreres i arbejdsgrupperne elitedommergruppen og breddedommergruppen, mens ansvaret for dommeruddannelsen nu er placeret i DBUs Uddannelsesudvalg med det praktiske ansvar placeret i dommeruddannelsesgruppen. Lars DBU Bulletin februar

14 Fodbold hele året rundt på kunstgræs... Værløse Boldklub ( ) v/sundby Idrætspark ( ) v/holbæk Stadion ( ) Skovshoved IF Nykøbing Falster Alliancen ( ) Vejle Idrætshøjskole ( ) v/farum Park ( ) v/farum Arena ( ) v/birkerød Stadion ( ) OB-Hjallelse MCT Hallen, Århus Kløvermarkens Idrætsanlæg, Kbh. v/gentofte Stadion v/b1903 Gigantium, Aalborg Top Danmark Hallen, Ballerup v/brøndby Stadion Club Danmark Hallen, Valby v/slagelse Stadion Harboe Storhallen, Næstved FIU, Frederiksberg samt på Island og Færøerne... ( ) 3. generations kunstgræs Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 Postboks Silkeborg Tlf

DBU-fodboldskole i Grønland

DBU-fodboldskole i Grønland DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. I August 200 I DBU-fodboldskole i Grønland I flere sæsoner har DBU-konsulent Svend Pedersen været fodboldskoleleder

Læs mere

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2007 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2007... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien!

DBU Bulletin. Masser af fodbold i ferien! DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.6/7 I Juni/juli 200 I Masser af fodbold i ferien! Selv om det er sommerferie, behøver fodboldstøvlerne ikke blive

Læs mere

DBU indfører rød tråd hele vejen op

DBU indfører rød tråd hele vejen op DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 12 I December 200 I DBU indfører rød tråd hele vejen op Holdninger og handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009

Dansk Boldspil-Union. Årsberetning 2009 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2009 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby Telefon 4326 2222 Telefax 4326 2245 e-mail dbu@dbu.dk www.dbu.dk Redaktion DBU Kommunikation Lars

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009

DBU Bulletin. Et strejf af noget stort i Århus. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2009 Indhold Indhold Bordinggaard forlænger DBU til VM 3 3 14 millioner i underskud

Læs mere

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Licenssystem skal sikre udvikling og fleksibilitet. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2008 Indhold Indhold Honorar til bestyrelse 5 DBU til VM 3 Kvalifikationsrækken erstattet

Læs mere

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union

Årsberetning. Dansk Boldspil-Union 2004 Årsberetning Dansk Boldspil-Union Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2004... 4 Internationale relationer... 7 Medlemstal... 10 Administrationen... 11 Organisationsplan... 12 Bestyrelsen...

Læs mere

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008

DBU Bulletin. DBU går efter U/21-slutrunde. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 6/7 I Juni/juli 2008 Indhold Indhold Aldersbegrænsning fjernet 3 DBU til VM 3 Nye retningslinjer

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2006... 4 Internationale relationer... 8 Medlemstal... 12 Administrationen...

Læs mere

DBU Bulletin. Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr.

DBU Bulletin. Fodbold: Et effektivt våben mod livsstilssygdomme. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2010 Indhold DBU UEFA til besøgte VM jyske klubber 3 Farvel 10 millioner til to bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Fløjten populær. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2009 Indhold Indhold Det skal være F.U.N. DBU til VM 3 3 Talenter udvikles i fællesskab

Læs mere

DBU Bulletin. Fodbold sundere end løb. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007

DBU Bulletin. Fodbold sundere end løb. Indhold. Indhold. I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2007 Peter Krustrup fremlægger resultaterne ved et pressemøde i Brøndby. Siden har

Læs mere

for at møde nye,«siger en meget tilfreds leder af DBUs Børn og Ungdomsafdeling,

for at møde nye,«siger en meget tilfreds leder af DBUs Børn og Ungdomsafdeling, DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 9 I September 2005 I DBU sætter ny rekord Fodbold er en populær sport - også i sommerferien. DBUs Fodboldskoler

Læs mere

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.

DBU Bulletin. Kom ud af busken, kvinder! I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009. Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu. DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 3 I Marts 2009 Indhold Indhold Årets børneklub 2008 DBU til VM 3 3 UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel

Læs mere

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009

I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2009 Fra den kommende sæson, skal SAS Liga-klubberne have mindst otte hjemmeudviklede

Læs mere

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2008 Indhold Indhold Frem fratrækkes fem points 3 DBU til VM 3 Hjælp til klubbernes

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk februar 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SIDSTE BANDE-DM - NU GÆLDER DET FUTSAL SANGEN OM LARSEN - GULD TIL JOHN FLØJLS-REVOLUTION FLØJLS-REVOLUTION - UNGDOMMEN

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2013-2014 Fotos: Per Kjærbye Design og tryk: Ellis print, 2605 Brøndby 2 Indhold Kære fodboldvenner... 5 Highlights fra årets turneringer... 11 Historieskrivning

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013

Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 BERETNING 2012-2013 Divisionsforeningens skriftlige Beretning 2012-2013 Fotos: Per Kjærbye og portrætsfotos ved JUULP photography Design og tryk: Forstædernes Bogtrykkeri, 2600 Glostrup 2 Indhold Kære

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere