Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold."

Transkript

1 DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 2 I Februar 2005 I Frafald Frafald der vil noget: 77% af holdene er forsvundet siden de var lilleputter, og indtil de sidste år blev ynglingehold. Pigefodbolden på fremmarch, børnefodbolden i stabil udvikling, men ungdomsfodbolden har fortsat problemer. Kun 23% af lilleputholdene er tilbage, når de kommer op i ynglingerækkerne Efter et rekordår for DBUs børne- og ungdomsaktiviteter over hele landet, som vi beskrev i forrige udgave af Bulletin, retter blikket sig nu mod lokalunionernes holdstatistik. I statistikken over antallet af hold, der har gennemført turneringerne sidste år, ser vi desværre samme tendenser som de seneste par år. Pigefodbolden på fremmarch Pigefodbolden er fortsat det område, der står for den mest positive udvikling indenfor børne- og ungdomssektoren. Fremgangen ses på samtlige alderstrin på pigesiden. Siden 2003 er antallet af hold steget fra til pigehold. Det er en fremgang på mere end 24 %. (Se figur 1) De sidste års kraftige stigning i antallet af hold for vores yngste fodboldspillere synes derimod afløst af en mere jævn udvikling. Det kan blandt andet skyldes, at år gang 94 og 95 var relativt store år gange set i forhold til de årgange, der nu kommer ind i klubberne som de yngste. Under alle omstændigheder synes udviklingen stabil, og andelen af børn, der spiller fodbold, er meget flot sammenlignet med øvrige sportsgrene. Set over de sidste ti år er antallet af eksempelvis mikroputhold steget fra i 1995 til i Altså en stigning på knap hold på 10 år. Ungdomsfodbolden fortsat i problemer På trods af de sidste ti års voldsomme fremgang i antallet af børnehold, ses antallet af ungdomshold fortsat at ligge på et lavt niveau. Samtidig med, at der kan spores en lille fremgang i antallet af drenge- og juniorhold i for- >> Sorte penge på Fyn 8 BørneKulturForum Talentdommergruppe 13 Aktuelle nyheder hele døgnet på

2

3 >>Frafald Indhold Justering af udvalgssammensætning... 5 Tre ud af bestyrelsen... 7 Sorte penge på Fyn... 8 Nej til faste datoer for turneringsafslutninger Tillid og kontrol med danske topdommere Klubberne to pladser frem Talentdommergruppe...13 Racismen fik det røde kort FIFA fortsætter med Adidas Landsholdsklubben blandt børn og unge B&U til børnemesse i Forum Ny afdeling i Fodboldens Hus DBU Sponsorship indgår lejeaftale hold til 2003, er antallet af ynglingehold igen faldet, og er nu nede på kun 350 hold på landsplan. Det tal betyder faktisk, at der var færre herreynglingehold end damejuniorhold i For klubberne betyder det lave antal ynglingehold, at der bliver længere mellem holdene geografisk, og at det bliver sværere at få planlagt turneringerne, da der bliver længere og længere mellem klubberne. De nye tal underbygger således fortsat opfattelsen af det frafaldsproblem, der præger udviklingen for vores unge fodboldspillere. Tydeligst står problemet hvis man går ind og måler på de respektive årganges udvikling. Der er gennem de sidste år ført statistik over de enkelte årgangs udvikling fra de normalt starter med at spille 11-mandsfodbold som lilleputspillere, indtil de er ynglingespillere. Her tydeliggøres den negative udvikling, idet antallet af ynglingehold sidste år kun udgjorde 23% af samme årgang ( 86-87), da de for seks år siden var lilleputspillere. Med andre ord er hele 77% af holdene i disse årgange forsvundet på bare seks år. (Se figur 2) Uændret antal herreseniorhold Sidste år på samme tid var antallet af herreseniorhold nået det historisk lave niveau på 3.385, inklusive mandhold. I 2004 var det samlede antal hold steget til 3.400, hvor stigningen lå i antallet af 7-mandshold. Det betyder således fortsat, at antallet af herreseniorhold er på et niveau, der ligger mere end hold under niveauet for 10 år siden. I modsætning til medlemsstatistikken fra Danmarks Idræts-Forbund, som sidste år var præget af meget store udsving grundet ændrede dataindsamlingsmetoder, synes holdstatistikken mere pålidelig. Eller i hvert fald behæftet med noget mindre usikkerhed. Holdstatistikken er nemlig lokalunionernes reelle tal for, hvor mange hold i de respektive rækker der har gennemført turneringerne. Med ganske få undtagelser er holdstatistikken derfor direkte sammenlignelig med tidligere års statistik. Steen Jørgen Hermansen i ny funktion DBU Sponsorship reducerer bestyrelsen Pigeungdom FIFA tager strand-fodbold på programmet Rettelsesblade til årsberetning Sygdom og en stram produktionsplan i kommunikationsafdelingen har betydet, at to kapitler i årsberetningen indeholder den tilsvarende tekst fra årsberetningen Det drejer sig om kapitlerne»nationale klubturneringer«på side side 71 samt»internationale klubturneringer«på side Vedlagt denne udgave af Bulletin finder du rettelsesblade i samme format og kvalitet som årsberetningen, som du kan indsætte på de pågældne sider. Antal hold Miniput 500 Lilleput 400 Piger 300 Kvindejunior År Figur 1 Figur 2 Antal hold Udvikling lilleput-ynglinge fordelt på årgange Årgange Lilleput Drenge Junior Ynglinge DBU Bulletin februar

4

5 Justering af udvalgssammensætning DBUs repræsentantskabsmøde 2005 DBU vil have parallelitet i valget af repræsentanter fra divisionsklubberne og kontraktspillerne i DBUs Kontraktfodboldudvalg. Ny valgform skal sikre højere grad af demokrati og engagement blandt spillerne DBUs bestyrelse vil have parallelitet i organisationens love for valget af repræsentanterne fra henholdsvis klubberne og spillerne i DBUs Kontraktfodboldudvalg. Kontraktfodboldudvalget består af to medlemmer udpeget af DBUs bestyrelse, to medlemmer valgt blandt divisionsklubberne samt to medlemmer, som er udpeget af Spillerforeningen. I midten af halvfemserne ændrede DBUs repræsentantskab klubbernes repræsentation i kontraktfodboldudvalget fra at være udpeget af Divisionsforeningen til at være valgt af kontraktklubberne. Siden har klubbernes repræsentanter i udvalget været valgt gennem en valghandling foranstaltet af DBU af alle divisionsklubber med ret til at drive kontraktfodbold. Derimod er spillernes repræsentanter fortsat udpeget af Spillerforeningen.»Vi har lyttet til de helt rimelige synspunkter fra divisionsklubberne om parallelitet i valget fra de to interessegrupper«, forklarer DBUs formand Allan Hansen, og fortsætter:»det er den manglende logik i repræsentationen fra de to interessegrupper, bestyrelsen nu ønsker at få justeret gennem valg foretaget af og blandt spillerne med en godkendt DBU Standardspillerkontrakt«. DBUs bestyrelse ser også de samme demokratiske muligheder i ændringen af valget af spillernes repræsentanter, som var målsætningen for klubbernes repræsentation, da den blev ændret for godt 10 år siden.»de nuværende kontraktspillere er nødt til at tage et større medansvar for vilkårene for de kommende generationer af kontraktspillere. En justering for valget af spillernes repræsentanter vil give mulighed for et mere demokratisk valg af deres repræsentanter i kontraktfodboldudvalget. Og det vil i givet fald nødvendiggøre et større aktivt engagement i de problemstillinger og udfordringer, der vedrører spillernes egne forhold«, supplerer bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, der er valgt af SAS Liga-klubberne. DBUs administration vil arbejde på et oplæg til implementeringen og gennemførelsen af selve valghandlingen blandt kontraktspillerne. Lovændringen bliver fremlagt som en ændring til DBUs Love paragraf 36.1 på repræsentantskabsmødet. Lars Alt om repræsentantskabsmødet Vi har samlet alle relevante oplysninger til årets repræsentantskabsmøde på Her kan du finde dagsordenen, det samlede materiale og alle relaterede nyheder. DBU vil have parallelitet i valget af klubbernes og spillernes repræsentanter til DBUs Kontraktfodboldudvalg og samtidig skabe baggrund for større involvering og medansvar fra de aktive spilleres side i deres egne forhold. Klik ind på forsiden af dbu.dk, og klik ind på kapitlet årsmøde i bunden af siden eller skriv den præcise adresse: aspx?id=3097 /lb DBU Bulletin februar

6

7 DBUs repræsentantskabsmøde 2005 Tre ud af bestyrelsen Verner Ebdrup, Jørgen Nielsen og Hans Kurt Larsen forlader DBUs bestyrelse efter henholdsvis 13, fem og et enkelt år Tre bestyrelsesmedlemmer forlader deres poster efter repræsentantskabsmødet. Verner Ebdrup, 69 år, er blandt veteranerne med 13 år i DBUs bestyrelse. Og ikke mindre end 26 år som fodboldleder i sin lokalunion, JBU. Verner Ebdrup blev første gang valgt ind i DBUs repræsentantskab i 1978, og kom i JBUs bestyrelse seks år senere. Herfra blev han valgt som kasserer i 1989 for tre år senere at tiltræde i DBUs bestyrelse. Verner Ebdrup er tidligere kommunaldirektør i Vildbjerg Kommune, og blev i 1998 tildelt Ridder af Dannebrogordenen. Jørgen Nielsen afløste Gyrithe Kjær som kvindeeliteklubbernes repræsentant i bestyrelsen i marts Han blev samtidig valgt til formand for kvindeudvalget, som han havde været medlem af siden De første fire år repræsenterede Jørgen Nielsen sin klub, Hillerød, mens han det seneste år blev valgt på baggrund af at være opstillet af Fortuna Hjørring. Ved et kampvalg sidste år valgte 1. og 2. divisionsklubberne Hans Kurt Larsen, Skive, som den ene af deres repræsentanter. Han blev valgt med én stemme mere end Divisionsforeningens tidligere formand, Peter Iversen, der dermed forlod DBUs bestyrelse, forretningsudvalg og kontraktfodboldudvalg. Hans Kurt Larsen får imidlertid kun dette ene år i bestyrelsen, idet hans klub i sommeren 2004 rykkede ud af Danmarksturneringen, og han dermed ikke længere var valgbar. Bestyrelsesmødet fredag den 25. februar bliver deres sidste. Du vil kunne læse mere om de tre nye bestyrelsesmedlemmer Bent Clausen, Gert Andersen og Hans-Henning Jacobsen i marts-udgaven af Bulletin. Lars Bestyrelsen mister en veteran, når den jyske repræsentant med stort J Verner Ebdrup træder ud af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet. DBU Bulletin februar

8 Sorte penge på Fyn Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassim El-Banna, har i et interview anklaget sin nu tidligere klub, Dalum, for udbetaling af sorte penge Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassin El-Banna, har i et interview påstået, at hans nu tidligere klub, Dalum, har udbetalt ham kroner om måneden sort. Påstandene kom i første omgang i et radio-interview med den journaliststuderende Carsten Lektonen, der er tidligere holdkammerat med Wassim El-Banna fra deres fælles fortid i OB. Siden blev det gentaget på TV2 Fyn.»Der er sorte penge i omløb i alle idrætsgrene og i alle brancher i erhvervslivet. Selvfølgelig også indenfor vores egen sportsgren, hvor vi har hørt rygterne i årevis. Men hidtil har vi manglet ham, der har stået frem med beviserne«, udtaler DBUs formand, Allan Hansen og fortsætter:»vi har hele tiden sagt, at vi ville slå ned på konkrete sager, og det gør vi nu. Der er i givet fald tale om en overtrædelse af skattereglerne og givetvis også reglerne i vores eget system. Er der en sag, vil den få konsekvenser for klubben«. DBU har naturligvis ikke mulighed for at gennemføre en opsøgende, uanmeldt kontrol i landets fodboldklubber. Men forbundet vil naturligvis følge den konkrete sag op. Således giver unionens regler nogle muligheder for at indhente materiale og supplerende oplysninger fra klubberne. Derimod har DBU ikke samme politimæssige myndighed som eksempelvis Told & Skat, og derfor vil DBU i et vist omfang afvente et eventuelt resultat af det offentliges undersøgelse.»skatteunddragelse er ulovligt i forhold til myndighederne, og det er ulovligt i forhold til vores regler på det økonomiske område. Og konkurrenceforvridende på det sportslige område. Vi har alt mulig grund til at straffe i konkrete sager, og det vil vi også gøre for at sende et signal«, understreger Allan Hansen. Juridisk kan der godt finde en skattemæssig ulovlighed sted som de skyldige naturligvis skal stå til ansvar for uden, at der samtidig er tale om en overtrædelse af amatørbestemmelserne. Eksempelvis hvis betalingerne af sorte penge ikke overstiger loftet i amatørbestemmelserne. I givet fald er det alene en sag mellem klubben og de lokale skattemyndigheder. På spørgsmålet om, hvad DBU vil gøre for at forhindre anvendelse af ulovlige udbetalinger fremover, svarer Allan Hansen:»Hvis jeg kunne give dig svaret på det, så ville jeg for længst have siddet i et velbetalt job i Skatteministeriet«. Konsekvenserne for klubber og spillere, der overtræder amatørbestemmelserne, er beskrevet i Amatørbestemmelsernes DBU har anmodet Wassim El-Banna om en redegørelse. Ydermere forsøger DBU i skrivende stund at få fat i et eksemplar af interviewet med spilleren. Dernæst vil Dalum blive bedt om en redegørelse. Wassim El-Banna blev i 1998 noteret for en enkelt landskamp under U/20- landsholdets træningstur til Argentina. Lars Den tidligere ungdomslandsholdsspiller, Wassin El-Banna, har i et interview påstået, at hans nu tidligere klub, Dalum, har udbetalt ham kroner om måneden sort. 8 DBU Bulletin februar 2005

9 FAKTA Amatørbestemmelserne: DBUs Love: En overtrædelse af amatørbestemmelserne kan få konsekvenser for alle de parter, der har medvirket i overtrædelsen, hvilket fremgår af bestemmelserne paragraf 16.1:»Forsøger personer, som efter alt foregående ikke er berettiget til at virke som amatør, desuagtet at optræde som amatør på områder, der efter DBUs og/eller en under DBU hørende organisations love, propositioner og øvrige bestemmelser er forbeholdt amatører, skal der træffes disciplinære foranstaltninger over for den pågældende i overensstemmelse med DBUs Love, jf. lovenes paragraf 23. Dette gælder tilsvarende for den organisation, klub eller tredjemand og den eller de enkeltpersoner i organisationen, klubben eller hos tredjemand, som måtte have medvirket til forsøget på at omgå amatørbestemmelserne«. Konsekvenser for klubber eller personer, der overtræder DBUs love eller bestemmelser, fremgår af DBUs Love paragraf 23.1:»Såfremt en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har - overtrådt love, reglementer og bestemmelser, - overtrådt amatørbestemmelserne uden behørig tilladelse, - undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, - udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt - bragt fodboldspillet i vanry, kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: (a) Tildeling af misbilligelser og advarsler. (b) Idømmelse af bøder og erstatninger samt inddragelse af fortjeneste på kampe. (c) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe. (d) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. (e) Fastsættelse af en helt ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. (f) Disciplinær nedrykning af hold. (g) Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. (h) Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU. (i) Frakendelse af amatørstatus. ( j) Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn«. DBU Bulletin februar

10 Nej til faste datoer for turneringsafslutninger Harmonisering af internationale kampdatoer er ideelt, men internationalt fastsatte perioder for de nationale turneringer vil have store konsekvenser for fodbolden i de nordiske lande FIFAs forslag: 14. maj: Sidste spilledag i højeste nationale liga maj: Restitutionsperiode for landsholdsspillere 23. maj-8. juni: Forberedelsesperiode for landshold til VM-slutrunden i Tyskland 9. juni: Åbningskamp ved VM-slutrunden i Tyskland Sådan spilles turneringerne i Norden: Danmark: Fra midten af marts til slutningen af november Finland: Fra midten af april til slutningen af oktober Færøerne: Fra slutningen af marts til midten af oktober Island: Fra midten af maj til slutningen af september Norge: Fra starten af april til slutningen af oktober Sverige: Fra starten af april til slutningen af oktober Det er med stor succes lykkedes det internationale fodboldforbund, FIFA, at sikre faste datoer for landskampe og internationale klubkampe. Nu har forbundet indført en skæringsdato for afslutningen af de nationale fodboldturneringer i Europa for den kommende sæson, der går forud for VM-slutrunden i Tyskland. Forslaget til en fast afslutningsdato hedder 14. maj 2006 for den kommende sæson. Gode intentioner Intentionerne er ganske fine. Det handler om at sikre spillerne en tilstrækkelig restitutionsperiode mellem afslutningen på de nationale klubturneringer og slutrunderne om enten de kontinentale mesterskaber og i det konkrete tilfælde verdensmesterskaberne. I praksis vil sådan en bagkant imidlertid have store konsekvenser for fodbolden i de nordiske lande, hvor de bedste fodboldmåneder netop ligger i sommerperioden. Derfor har DBUs generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, på vegne af fodboldforbundene i Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige gjort FIFA opmærksom på de konsekvenser, en internationalt fastsat afslutning i midten af maj måned vil få for turneringerne i de seks lande. Blandt argumenterne mod forslaget påpeger Jim Stjerne Hansen, at der på grund af klimaet i de seks nordiske lande er en vinterpause på mellem tre en halv og syv måneder. Dertil kommer, at kun SAS Ligaen følger en sommer-til-sommer-turneringsperiode, mens man i de øvrige fem lande fortsat følger kalenderåret. I topform når de skal slutte Med en vinterpause på tre og en halv måned i dette tilfælde SAS Ligaen vil spillerne højest have spillet turneringskampe i to måneder, inden turneringen skal afsluttes. Dermed er spillerne i de nordiske ligaer i topform på sluttidspunktet. Og ikke i en situation, hvor de fysisk er udbrændte som i de ligaer, der spilles over hele vinteren. Jim Stjerne Hansen påpeger overfor FIFA, at netop maj og juni tilbyder de bedste klimatiske forhold og dermed de bedste betingelser for gennemførelsen af de bedste rækker i de seks lande. Endelig bemærker han i sit brev til FIFA, at det ikke er realistisk, at alle seks nordiske lande kvalificerer sig til enten EM- eller VM-slutrunderne, og derfor er der ikke behov for en fælles sidste spillerunde for turneringerne i Finland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Danmark. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har bakket op om FIFA s forslag ved at rykke finalerne i forbundets to turneringer én uge frem, således at UEFA Cup-finalen i 2006 vil blive spillet den 10. maj i stedet for den 17. maj og Champions League-finalen 17. maj i stedet for 24. maj. Beslutningen gælder alene den fornemmeste liga i de nationale turneringer i de europæiske lande, der per tradition er storleverandør af spillere til VM-slutrunderne. Fodboldforbund udenfor Europa, som ønsker at fortsætte deres turneringer efter skæringsdatoen den 14. maj skal søge FIFA om dispensation. FIFA har bekræftet modtagelsen af henvendelsen, som forbundet vil behandle på et ikke nærmere angivet tidspunkt. Lars 10 DBU Bulletin februar 2005

11 Tillid og kontrol med danske topdommere Tysk dommerskandale: Tillid, dialog, holdninger og et åbent miljø skal sammen med grundig udvælgelse, uddannelse og faglige bedømmelser af de danske topdommere fortsat sikre dansk fodbold mod bestikkelsesaffærer Eksempler på matchfixing i tysk fodbold, som er startet med afsløringen af den unge dommer, Robert Hoyzer, har rejst spørgsmålet, om noget tilsvarende vil kunne ske i Danmark.»Først og fremmest vil jeg understrege, at vi har fuld tillid til vores egne topdommere. Dernæst skal jeg erkende, at vi naturligvis ikke kan udstikke garantier«, siger DBUs formand Allan Hansen. Dermed understreger Allan Hansen, at den danske model fortsat skal sikre den hjemlige fodbold mod tyske tilstande. De danske topdommere og linjedommere har netop været samlet til et fælles kursus i Svendborg i forrige weekend, hvor det faglige indhold blev suppleret af naturligt, socialt samvær. Åbenhed i dommerkredse»vi har ikke mindst fået skabt et meget åbent miljø med en konstruktiv dialog mellem elitedommerne og vores nye elitedommergruppe og dommerudvalg. Dermed har vi et godt udgangspunkt for at dele viden om styrker, svagheder og eventuelle trusler med hinanden«, fortæller Allan Hansen, og uddyber:»dertil kommer, at selve udvælgelsen af de nye dommertalenter er meget grundig også på det mentale plan, ligesom vi har styrket uddannelsen og videreuddannelsen af dommerne ved at koble DBUs uddannelsessektor ind på opgaven«. Disse samlinger medvirker til at give de aktive dommere, linjedommere og fagfolkene i dommer- og uddannelsessektoren god mulighed for at drøfte forskellige forhold også på et helt uformelt plan.»endelig har vi jo gennem årene styrket den faglige bedømmelse af dommernes indsats. Der er dommerbedømmere på hver eneste kamp i SAS Ligaen. De evaluerer dommerens indsats i den pågældende kamp i forhold til de præstationer, elitedommergruppen forventer af dommerne på det pågældende niveau«, påpeger Allan Hansen, og fortsætter:»udover det pædagogiske og uddannelsesmæssige aspekt i disse faste bedømmelser af dommerne, fungerer bedømmelserne jo rent faktisk samtidig som en indirekte sikkerhed for, at dommerens indsats ikke bliver præget udefra«. Værdier og holdninger Formanden for DBUs Dommerudvalg, Kurt Bagge-Hansen, er på linje med Allan Hansen:»Jeg havde fornøjelsen af at deltage på sidste weekends topdommerkursus. Jeg er imponeret over den åbenhed, der eksisterer internt mellem dommerne og mellem dommerne og de fagfolk, der arbejder med udvælgelsen, uddannelsen og bedømmelsen af dem. Det er min overbevisning, at viden om ulovlige forhold ville komme til vores kendskab«. DBU har ingen nedfældede regler for, hvorvidt dommere må spille på de kampe, de selv dømmer, og har heller ingen planer om at indføre det.»du kan sagtens lave regler på området, men det er jo lige meget, hvis moralen til at overholde dem alligevel ikke er til stede. Derfor arbejder vi mere med holdninger og værdier hos dommerne, ligesom vi fører målsætningen om åbenhed og tæt dialog med dommerne ud i livet«, påpeger Jørn West Larsen, der er medlem af såvel DBUs Uddannelsesudvalg som DBUs Elitedommergruppe. Dermed hentyder han til de personlige samtaler med divisionsdommerne, han i øjeblikket gennemfører med sine kolleger Kaj Østergaard og Peter Mikkelsen fra elitedommergruppen. I modsætning til konkrete, detaljerede regler arbejder DBU i stedet på et sæt etiske retningslinjer, der skal dække en række aspekter i dansk fodbold.»det er absolut relevant at inkludere holdninger til spil i de kommende etiske retningslinjer. Retningslinjer på området kan i givet fald dække alle spillets aktører«, siger Allan Hansen om de etiske retningslinjer, DBUs bestyrelse vil arbejde med at formulere det kommende års tid. Offentliggørelse ikke et emne Påsætningen af dommerne til kampene i SAS Ligaen foretages af DBUs Elitedommergruppe på baggrund af en skabelon, der giver mulighed for at ændre påsætningerne i forhold til dommernes aktuelle præstationsniveau og kampenes forventede intensitet og betydning. DBU benytter i år 14 dommere til kampene i SAS Ligaen. Det bliver offentliggjort mellem en uge og 10 dage inden kampene, hvilke dommere der påsat de enkelte kampe. Afsløringen af Robert Hoyzers manipulation med sine kendelser for at sikre specielt ønskelige udfald af de pågældende kampe får ikke DBU til at overveje eventuelt at hemmeligholde dommernes kommende opgaver. >> DBU Bulletin februar

12 >>Tillid og kontrol med danske topdommere»spil på fodboldkampe foregår nu om dage primært elektronisk, og der er åbent for spil indtil kort før kampenes start. Dommeren skal selvfølgelig vide i ordentlig tid, hvor i landet han skal rejse hen, ligesom vi skal have sikret os hans transport. Derfor giver det ikke den store mening at hemmeligholde påsætningerne overfor offentligheden, hvis det som i det tyske tilfælde alligevel er dommeren, der er synderen«, forklarer formanden for DBUs Elitedommergruppe, Kaj Østergaard, der selv er tidligere topdommer. DBU benytter i øjeblikket 31 forskellige dommerbedømmere til kampene i SAS Ligaen. Bedømmernes observationer bliver drøftet med de pågældende dommere straks efter kampene, ligesom vurderingerne bliver kommunikeret videre til elitedommergruppen til brug for de forestående påsætninger og senere indrangeringer af dommerne. Flere af dommerbedømmerne er selv tidligere topdommere, eksempelvis Peter Mikkelsen, Jan Damgaard, Jørn West Larsen og Kaj Østergaard selv. Lars Klubberne to pladser frem Dansk klubfodbold rykker to pladser op på UEFA s koefficientliste. Én plads fra ekstra UEFA Cup-deltager, otte pladser fra ekstra hold i kvalifikationen til Champions League FC Københavns og Brøndbys tidligere farvel til UEFA s klubturneringer sidste sommer får konsekvenser for dansk klubfodbolds internationale chancer de kommende år. Men først fra sæsonen 2006/2007. Dansk klubfodbold er rykket to pladser frem på UEFA s koefficientliste for sæsonen I praksis betyder placeringen som nummer 22 til den kommende sæson dog ikke noget, idet det stadig er én plads fra en placering, der giver tre deltagende hold i kvalifikationsturneringen til UEFA Cup en. Og det bliver næppe til den eftertragtede 21. plads næste år, som Rusland sidder på i år. Koefficienten er nemlig udregnet på baggrund af de seneste fem års afsluttede UEFA-turneringer. Og dermed vil eksempelvis FC Københavns og Brøndby IF s tidlige exit fra turneringerne i indeværende sæson først tælle med ved tildelingen af pladser til sæsonen 2006/2007. Danmark er placeret to pladser foran Sverige men syv pladser efter Norge med andre sammenlignelige lande som Belgien, Schweiz og Østrig også højere på listen. Du kan se den samlede oversigt over de enkelte landes pladser i Champions League og UEFA Cup en på UEFAs hjemmesider, som vi linker til fra dbu. dk. På dbu.dk finder du link under kapitlet turneringer, SAS Ligaen og internationale klubturneringer. Lars 12 DBU Bulletin februar 2005

13 Talentdommergruppe Tidligere topdommer Knud Stadsgaard indgår sammen Peter Mikkelsen, Tore Østergaard, Niels Leth-Sørensen samt Erik Høg i talentdommergruppen. Dommerudvalget styrker arbejdet med fastholdelsen og videreudviklingen af de mest talentfulde dommere med etableringen af en talentdommergruppe. Tidligere topdommer Peter Mikkelsen skal koordinere arbejdet DBUs Dommerudvalg har taget endnu et skridt i retning af en modernisering af den interne organisering. Udvalget har således nedsat arbejdsgruppen Talentdommergruppen med repræsentanter fra de væsentligste faggrupper indenfor sektoren. Danmarks tidligere, internationale topdommer Peter Mikkelsen bliver formand for gruppen, der også tæller Tore Østergaard, der er udpeget af dommeruddannelsesgruppen, Niels Leth-Sørensen anbefalet af breddedommergruppen samt Erik Høg og Knud Stadsgaard, der begge er udpeget af elitedommergruppen. Nye opgaver til Peter Mikkelsen Peter Mikkelsen Scheef blev sidste år udpeget til medlem af DBUs såkaldte Elitedommergruppe, der specifikt skal arbejde med udviklingen af dommerne i de bedste danske turneringer. I perioden fra sommeren 1995 og fem år frem var Peter Mikkelsen, 44 år, chef for DBUs turneringsafdeling. Siden, han stoppede sin aktive karriere som DBU- og FIFA-dommer i 1998, er han i stigende grad blevet involveret i det internationale dommerarbejde i UEFA og FIFA. UEFA benytter ham blandt andet som dommerbedømmer til kampe i Champions League, og i 2002 fungerede han eksempelvis for FIFA i en coaching-rolle for dommerne under VM-slutrunden i Japan og Sydkorea. Arbejdsgruppens opgaver Arbejdsgruppen skal blandt andet beskrive mål og målgrupper på de forskellige talentniveauer med udgangspunkt i den dommerprofil, elitedommergruppen har tegnet af de potentielle talenter. Gruppen skal ligeledes indstille talenterne til nærmere vurdering i elitedommergruppen, udpege talenterne til deltagelse i DBUs talentkurser på baggrund af indstillinger fra lokalunionerne og endelig gennemføre mødeaktiviteten med lokalunionernes talentansvarlige. Talentdommergruppen vil have et løbende samarbejde med dommeruddannelsesgruppen, der har ansvaret for udarbejdelsen af kurser og aktivitetsbeskrivelser for talentarbejdet samt for udvikling af et talentcoachsystem. Følger ny udvalgsstruktur Etableringen af talentdommergruppen er resultatet af den ændrede udvalgsstruktur, DBUs bestyrelse startede gennemførelsen af i marts sidste år. Sammensætningen har til hensigt at decimere nogle af udvalgene til fordel for etableringen af arbejdsgrupper eller paneler, der med baggrund i specielle kompetencer refererer til de pågældende udvalg. Dommerudvalget har allerede gennemgået en stor forandring som følge af implementeringen af den nye struktur indenfor dommersektoren. Selve udvalget er blevet reduceret i forhold til tidligere år, mens kompetencen i forhold til arbejdet med henholdsvis bredde- og elitedommerne koncentreres i arbejdsgrupperne elitedommergruppen og breddedommergruppen, mens ansvaret for dommeruddannelsen nu er placeret i DBUs Uddannelsesudvalg med det praktiske ansvar placeret i dommeruddannelsesgruppen. Lars DBU Bulletin februar

14 Fodbold hele året rundt på kunstgræs... Værløse Boldklub ( ) v/sundby Idrætspark ( ) v/holbæk Stadion ( ) Skovshoved IF Nykøbing Falster Alliancen ( ) Vejle Idrætshøjskole ( ) v/farum Park ( ) v/farum Arena ( ) v/birkerød Stadion ( ) OB-Hjallelse MCT Hallen, Århus Kløvermarkens Idrætsanlæg, Kbh. v/gentofte Stadion v/b1903 Gigantium, Aalborg Top Danmark Hallen, Ballerup v/brøndby Stadion Club Danmark Hallen, Valby v/slagelse Stadion Harboe Storhallen, Næstved FIU, Frederiksberg samt på Island og Færøerne... ( ) 3. generations kunstgræs Virklund Sport A/S Korshøjvej 2 Postboks Silkeborg Tlf

15 Racismen fik det røde kort DBU vært for et nordisk seminar om racisme i fodbold.»show racism the red card!«hed arrangementet, der havde deltagelse af spillerforeninger, fanklubber og andre organisationer. Levende diskussioner under seminariet i Brøndby. DBU var i dagene februar vært for et nordisk seminar om racisme i fodbold»show racism the red card!«. DBU var repræsenteret med fagfolk fra DBU Uddannelse og fra DBUs Fair play-udvalg, og var først og fremmest med på sidelinien for at følge den europæiske udvikling på området. Det var den multikulturelle forening MixEurope, som var initiativtager til seminaret, der foregik i DBUs nye auditorium i Fodboldens Hus. Formålet med seminaret var at dele viden mellem de deltagende spillerforeninger i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og desuden få internationale erfaringer fra arbejde med antiracisme fra andre organisationer og deltagere fra blandt andet Danmark, Skotland og Østrig. Dette mål blev i høj grad opfyldt. Forskelle mellem landene Der er stor forskel på, hvordan racismen kommer til udtryk rundt omkring i Europa, og det viste sig også på seminaret, at der er stor forskel på, hvor langt de enkelte lande er i arbejdet med antiracismekampagner og oplysning om problemet. Mens man i Norge og Finland har været i gang i flere år med samfundsoplysende aktiviteter omkring racisme i fodbold, er man i Sverige og Danmark stadig i den fase, hvor man kortlægger problemets omfang for derefter at kunne gøre noget ved det:»der skal være forståelse for, at vi er forskellige«, siger Gitte Minor Petersen fra DBU Uddannelse, der deltog som en af to repræsentanter fra DBU ved seminaret. Den forskellighed i fodboldkulturer, som seminaret var et levende bevis på, gør også, at der er stor forskel på, hvordan racismeproblemerne viser sig, og hvor store ressourcer der er til at arbejde med problemstillingen.»dette bør man have i tankerne, når man arbejder med problemstillingen«, mener Gitte Minor Petersen. Antiracisme og ordentlig opførsel På seminaret fik spillerforeningerne fra de nordiske lande mulighed for at komme til orde med, hvordan de oplever racismeproblemerne på de forskellige stadions. Der blev berettet om, hvordan der kan sættes fokus på problemet ved at samarbejde med fodboldklubberne, fodboldskoler, medierne samt i konkrete kampagner. Også her var det tydeligt, at der skal arbejdes med problemstillingen på flere niveauer.»i DBU går vi ind for, at vi skal holdningsbearbejde børn og unge«, siger Gitte Minor Petersen og fortsætter:»det gør vi gennem mange forskellige initiativer, for eksempel fair play - arbejde. Det vil altid være vigtigt at opføre sig ordentligt, og det gælder i særdeleshed i forbindelse med antiracisme«. Antiracisme for fremtiden Seminaret, der var det første af sin slags herhjemme, var på alle måder en succes for de deltagende parter. De forskellige organisationer har nu fået fortsættes side 17 >> DBU Bulletin februar

16

17 » Show racism the red card«et værdifuldt erfaringsgrundlag for at arbejde videre med problemstillingen lokalt. Dertil kommer en øget viden og et stort netværk af seriøse personer, som interesserer sig for forholdet mellem fodbold og antiracisme. DBU har nu behov for at stikke fingeren i jorden, og observere udviklingen i Danmark.»Det er vigtigt ikke at skyde gråspurve med kanoner«, mener Gitte Minor Petersen, og derfor kaster DBU sig heller ikke ud i store ressourcekrævende projekter på området lige foreløbig. Der er ikke aftalt lignende arrangementer i den nærmeste fremtid. Der er derimod lagt op til, at de enkelte organisationer og spillerforeninger tager fra seminaret hos DBU med optimisme og fornyet engagement til at arbejde videre med en problemstilling, der vedrører os alle. Troels racism the red card«er et initiativ, der skal sikre, at racismen holdes nede overalt i Europa. I efteråret 2004 tog foreningen MixEurope, der arbejder for antiracisme på tværs af grænser, kontakt til DBU for at involvere forbundet i seminaret. Resultatet blev, at DBU lagde lokaler til arrangementet, og kunne på denne måde følge udviklingen på nærmeste hold. DBU deltog med Enrique Cordova-Jensen fra DBUs Fair play-udvalg og Gitte Minor Petersen fra DBU Uddannelse. Sammen følger de udviklingen herhjemme og i resten af Norden. Foruden MixEurope, DBU og de nordiske spillerforeninger deltog foreningen Brøndbyfans, Rådet for Etniske Minoriteter, Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdom Mot Rasism og Show racism the red card organisationen (SRTEC) fra forskellige lande. /tj FIFA fortsætter med Adidas DBUs samarbejdspartner fortsætter sin aftale med det internationale fodboldforbund, FIFA, for perioden Adidas skal blandt andet levere kampbolde til VM. Her ses bolden fra sidste EM. Det internationale fodboldforbund, FIFA, har efter en åben udbudsrunde valgt at fortsætte sit mangeårige samarbejde med Adidas. Sportsudstyrsvirksomheden bliver partner og officiel leverandør af udstyr til alle FIFA s arrangementer i en otteårig periode fra 2007 til og med VMslutrunden i Aftalen har en samlet værdi på over to milliarder kroner fordelt med 1,2 milliarder i kontant betaling og leverancer til en værdi af over 800 millioner kroner. Aftalen med Adidas er FIFA s første i en ny markedsføringsstrategi, der skal omfatte seks såkaldte partners, samt seks til otte sponsorer for VM-slutrunderne og endelig mellem fire og seks lokale partnere ved de forskellige turneringer rundt om i verden. DBU indgik i 2003 en aftale med Adidas for levering af trænings- og spilletøj til forbundets spillere, trænere og ledere. Aftalen gælder for perioden juli 2004 til udgangen af juni Lars DBU Bulletin februar

18 Landsholdsklubben blandt børn og unge Lise Daugård fra DBU Landsholdsklub igang med et interview af børn fra 2. klasse. DBU Kommunikation gennemfører fokusgrupper blandt børn og unge for at målrette DBUs Landsholdsklub så præcist som muligt I etableringen af DBUs internetbaserede medlemsklub er det vigtigt at høre børn og unge, hvad de synes, hjemmesiden skal indeholde. Derfor drog koordinatorerne for landsholdsklubben ud på tre forskellige skoler, og lavede fokusgruppeinterviews med elever på tre forskellige klassetrin. Det kom der en masse nye ideer og gode forslag ud af. Der er mange ting at se til i opstartsfasen af DBUs Landsholdsklub. En af de vigtigste er at udforske børn og unges meninger og holdninger til fodbold samt kortlægge deres internetvaner. For at undgå at lave et projekt, der rammer ved siden af målgruppen, inddrages børn fra syv til 16 år som eksperter. På den måde får koordinatorerne det bedste udgangspunkt for at lave en medlemsklub, der fra starten er interessant og vedkommende for så mange børn som muligt. Nysgerrige børn De børn, som deltog i fokusgrupperne, var meget interesserede i projektet, og havde mange gode konkrete ideer til, hvad landsholdsklubben kan indeholde. Alt lige fra chat med spillerne til forskellige managerspil og oplysning om, hvordan man kommer til at spille fodbold. Det er selvfølgelig ikke alle børnenes ønsker, som kan efterkommes, af forskellige hensyn, men langt hen ad vejen vil børnenes ideer blive brugt i etableringen af landsholdsklubben. Børnene fra 2., 7., og 8. klasse er hver især meget interesseret i herre A-landsholdet, og ser langt de fleste kampe. Det er dog især drengene, der er interesseret i at følge DBUs landshold, og derfor viste fokusgrupperne, at der ligger en speciel udfordring i at få pigerne til at interessere sig for DBUs Landsholdsklub. Moderne metoder Fokusgrupper er et moderne kommunikationsredskab, der har sin store styrke i, at deltagerne frit kommer til orde med deres meninger. I de tre fokusgrupper, som blev foretaget, var der seks elever per interview. Det giver en helt særlig dynamik, der er garant for, at man som kommunikationsplanlægger kommer rundt i alle krogene af et emne. I et fokusgruppeinterview bliver resultatet ofte en livlig diskussion frem for svar på fastlagte spørgsmål, og dette er en stor fordel, når interviewet skal bruges til at generere ideer. Ved denne interviewform er det vigtigt at fortælle børnene, at der ikke er forkerte svar, og at alle meninger er lige værdifulde. Børnene skulle blandt andet svare på spørgsmål som:»hvad skal en fanklub indeholde?«og»hvad skal der være på en interessant hjemmeside?«det kom der trods generel enighed nogle livlige diskussioner ud af. Børn på Nettet Danske børn er nogle af de børn i verden, der er allermest på Internettet. Især fra tolv års alderen begynder børnene for alvor at benytte Internet- 18 DBU Bulletin februar 2005

19 tet. Dette sker primært i skolen og hjemme, hvor rigtig mange danskere efterhånden har hurtige bredbåndsforbindelser. Her bruger børnene Internettet til at chatte, spille og først og fremmest til at surfe efter forskellige spændende steder. DBUs Landsholdsklub skal være et af disse spændende steder, og derfor bliver mange af de ideer, der kom frem under fokusgrupperne inddraget i projektet. Selvom det endnu er for tidligt at lægge sig fast på det konkrete indhold i DBUs Landsholdsklub, vil der på hjemmesiden både være underholdning og oplysning. Dette er vigtigt for børnene, der mener, at der skal være både sjove og mere alvorlige ting på en hjemmeside. De vil underholdes og samtidig lære noget, hvilket kan blive en vigtig rettesnor for projektet. Interaktion og fællesskab De børn, der deltog i fokusgrupperne, gav i høj grad udtryk for, at der skal være en høj grad af interaktion på en interessant hjemmeside. Afstemninger, konkurrencer og forskellige former for kommunikation er vigtige elementer for børnene, som kræver at kunne bruge en hjemmeside aktivt for ikke at finde den kedelig. Således er de hjemmesider, som børnene nævner som deres favoritter, også alle hjemmesider, der involverer børnene samt, hvor børnene kan kommunikere indbyrdes. Børnenes favoritsider er alt lige fra medlemsklubber i forbindelse med forskelligt legetøj og sportsgrene til forskellige former for virtuelle fællesskaber, også kaldet communities. Her samles børnene om deres forskellige interesser. Det er denne form for interesse som DBUs Landsholdsklub gerne skulle munde ud i. De mange gode ideer, som børnene er fremkommet med bliver nu bearbejdet, og så vil det vise sig hvad der lader sig gøre, når hjemmesiden for fanklubben realiseres til sommer. Sikkert er det dog, at fokusgrupperne var meget værdifulde for det videre arbejde. Troels DBU kårer årets træner og leder i kvindefodbold Johnny Jensen, Skovlunde og Lasse Mikkelsen, Team Viborg, kåret som henholdsvis Årets Leder og Årets Træner i kvindefodbold Johnny Jensen fra Skovlund IF blev den fjerde, der modtog prisen som årets leder i kvindefodbold. Johnny Jensen er 50 år, har i godt 30 år arbejdet i Skovlunde IF som træner og leder, og det er for hans indsats som sidstnævnte, at DBU hædrer ham. Johnny Jensen har været dameudvalgsformand i Skovlunde fra 1985 til 1993, hvorefter han tog en femårig pause for at tage fat igen i Som formand har han været kraftig medvirkende årsag til, at Skovlunde kan se tilbage på 2004 som et særdeles godt år for klubben. Førsteholdet ligger på en fjerdeplads i Elitedivisionen, og nåede helt frem til finalen i DBUs pokalturnering. Samtidig er han formand for en klub, hvor talentarbejdet er i højsædet. I 2004 blev Skovlunde IF s pigejuniorer således danske mestre. I motivationen til valget har komiteen blandt andet lagt vægt på, at Johnny Larsen både har formået at klare den daglige ledelse samt tidskrævende rejser. Med hæderen fulgte en pokal til ejendom, en Adidas tøjpakke samt en rejse med til en af DBUs kvindelandsholds udekampe. Årets Kvindetræner blev kåret for femte gang. Valget faldt i år på den 29-årige Lasse Mikkelsen, der er træner for Team Viborgs pigejunior-dm hold. Sammenslutningen af Team Viborg er blot fire år gammel. På denne korte tid har overbygningen allerede gjort sig bemærket blandt eliten af dansk kvindefodbold, hvor førsteholdet spiller i Elitedivisionen og Pigejunior DM-holdet sluttede på en flot tredjeplads i I motivationen til kåringen står blandt andet, at Lasse Mikkelsen har medvirket til denne sportslige fremgang via hans engagement som træner. Komiteen til kåringen betragter ham som faglig særdeles kompetent indstilling. Hans spidskompetencer ligger indenfor coaching og fejlretning - både under træning og kamp begge vigtige dele i en talentudvikling. Med hæderen fulgte en pokal til ejendom, en Adidas tøjpakke samt en rejse med til en af DBUs kvindelandsholds udekampe. Erik Hjorth / Jacob Wadland Tidligere kåringer: Årets træner 2000 Søren Randa Bolt, Vanløse IF 2001 Else Toft Sørensen, Grønbjerg IF 2002 Kurt Skovmand, Lysabild G&I 2003 J.P. Nielsen, Vejle Årets leder 2001 Anette Søndergård, Solrød FC 2002 Junge Pedersen, Randers Sportsclub, Freja 2003 Finn Andersen, Brøndby IF DBU Bulletin februar

20 Længste karriere på landsholdet Siden 1951 har SELECT Brillant Super været i startopstillingen, når Danmark har spillet landskampe i Parken. Fordi den er slidstærk og løbevillig, men først og fremmest fordi den er stabil. Den bevæger sig lige nøjagtig, som dens medspillere ønsker, når de lægger en aflevering eller header på mål. Hos SELECT har vi en idé om, at det er spillernes dygtighed og ikke bolde med tilfældigt svæv, der skal afgøre fodboldkampene. En idé der genspejler sig i alle vores øvrige produkter, der som noget nyt også omfatter fodboldstøvler. Derfor er SELECT player s choice. SE HELE VORES S O RT I M E N T PÅ FODBOLDE HÅNDBOLDE ANDRE BOLDE SPORTSTØJ TILBEHØR SPORTSCARE w w w. b o h e m i a n. d k

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold Morten Wieghorst bliver ny aktiv spillerrepræsentant i DBUs Fair

Læs mere

fokus på børn og unge

fokus på børn og unge Målrettet fokus fokus på børn og unge I Vodskov gør de meget ud af at sætte børene i fokus. Derfor har DBU kåret dem til årets børneklub. Vodskov IF i Nordjylland er af DBU kåret til Årets Børneklub 2010

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen KENDELSE Afsagt den 30. marts 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Sagsfremstilling Sagens begyndelse hos Fodboldens

Læs mere

PROGRAM. Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter. Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer KVINDEFODBOLD ER COOL

PROGRAM. Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter. Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer KVINDEFODBOLD ER COOL IndeDM KVINDEFODBOLD ER COOL www.dbu.dk PROGRAM TIL LØRDAG DEN 27. JANUAR 2007 Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer PROGRAM Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter www.3f.dk/fodbold

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK

KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK KENDELSE Afsagt den 27. juni 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK Disciplinærinstansens undersøgelse af Middelfart G&BK I efteråret 2015 skrev

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen K.U.V. s historie. Selve arbejdet med KUV blev startet op i 1995. Det blev gennemført som et samarbejde mellem repræsentanter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00.

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2015 Stævneprogram Lørdag og søndag den 15-16. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Først en stille bøn til

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen.

Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. 2. 3. 4. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. Skabe en større fælles

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere DBU Jyllands Dommerstruktur 1.6.2013 NY DOMMERSTRUKTUR Ansøgningsprocedure Dommerfaglige personer ansøger ved en åben proces om sæde i en eller flere af DBU Jyllands udvalg/arbejdsgrupper for endelig godkendelse

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer.

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013 Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Det var med stor glæde at jeg den 24. juni fik meddelelse om at Dennis Mogensen er rykket

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og talentudvikling har

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere