2007 Rundetaarn Købmagergade 52A 1150 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007 Rundetaarn Købmagergade 52A 1150 København K"

Transkript

1 2007 Rundetaarn

2 Indhold Forord 2 Fakta om Rundetaarn 4 Økonomi 7 Markedsføring 12 Observatoriet 15 Udstillinger 16 Koncerter 22 Andre begivenheder i tårnet 30

3 Forord Endnu et år med håndværkere alle steder. Men det lykkedes da, om end med forsinkelse, at få afsluttet arbejdet på Ringerloftet, så publikum i juli kunne inviteres til at tage de nye lokaler i øjesyn. De er blevet godt modtaget, og rigtig mange kikker ind for at se på de små, interessante udstillingsmontrer og nyde udsigten gennem glaspladerne til de imponerende trækonstruktioner i kirkens tag. Ombygningen af direktørens lejlighed til hårdt tiltrængte personalekontorer og ændringerne ved Bibliotekssalen er kommet godt i gang og forventes afsluttet i februar 2008, så tårnets gæster og personale kan få glæde af de nye, forbedrede forhold. Det er bemærkelsesværdigt, at det, trods ombygningen, er lykkedes at gennemføre Rundetaarns mange aktiviteter, så antallet af besøgende er steget, og at der har været et forøget antal af arrangementer for erhvervsfolk, som viser tårnets popularitet. En stor tak til personalet, som har gjort en kæmpe indsats for at få det hele til at køre. Det er bestyrelsens håb, at vi nu kommer ind i en mere rolig periode med så gode betingelser, at arbejdsindsatsen fortsat kan være til gavn og glæde for alle, der har interesse i Rundetaarn. Finn Hemmingsen Formand for Rundetaarns bestyrelse 2007 har på mange måder været et bemærkelsesværdigt år for Rundetaarn. Der er ikke sket så omfattende ændringer i tårnet siden 1987, da Bibliotekssalen blev taget i brug til udstillinger og koncerter. Ombygningerne på Ringerloftet, nedlæggelsen af lejligheden med henblik på at indrette kontorer og modernisering af Bibliotekssalen har været den altovervejende opgave i året. Samtidig med disse store forandringer har vi formået at holde tårnet åbent for publikum og bevare aktivitetsniveauet med udstillinger i salen. Koncerter og særarrangementer er blevet afviklet som tidligere. Bibliotekssalen har kun været lukket den sidste 1½ måned mod udgangen af Personligt vil jeg huske 2007 som året, hvor jeg og min familie flyttede ned i byen. Efter 25 år med bolig i tårnet blev jeg løst for bopælspligten. Hermed slutter en epoke i tårnets historie. Tårnet har været beboet af astronomer, portnere og opsynsmænd siden 1740 erne, og alle havde opgaver i Observatoriet og tårnet. Mange har beklaget, at jeg har valgt at fraflytte, men tiden har for længst gjort portnerens opgave unødvendig. Det er langt vigtigere at skabe en velfungerende arbejdsplads for tårnets medarbejdere og dermed for tårnets trivsel og udvikling bliver begyndelsen på et tårn med nye rammer for driften og nye aktiviteter til glæde for fremtidens publikum. Jesper Vang Hansen Direktør 2

4 Forside foto: Det gamle toilet på reposen blev fjernet under ombygningen, og der blev åbnet for udsigten mod øst. 3

5 Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer: Tre fra Trinitatis Kirkes menighedsråd, en fra Nationalmuseet og en fra Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet Grant Thornton ved Klaus Bech. Rundetaarn er bygningsfredet, og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er 100 % selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fond, sponsor eller andre. B e s t y r e l s e n Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre vælges fra Trinitatis Kirkes menighedsråd. Det er Finn Hemmingsen (formand), Nanna Bo Frelsen og (indtil august) Jens Kjærgaard Madsen. Efter hans død genindtrådte Lene Ruby i bestyrelsen. De to øvrige medlemmer er museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. Begge udpeget af Kirkeministeriet. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i Alle væsentlige spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles på møderne. Det er særligt bygningsændringerne, som har optaget bestyrelsesmedlemmerne i P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t Tårnet blev i 2007 drevet af en lille stab på otte mennesker, 30 timeansatte assistenter og 13 observatører. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, 4

6 kirke og studentermenighed med i alt 25 brugere. Dertil kan syv ansatte koble sig på hjemmefra. Direktøren har i løbet af 2007 haft en del arbejde med de omfattende ombygninger. Der er været afholdt 38 byggemøder og adskillige ekstra møder med rådgivere og håndværkere. Kontorfuldmægtig Jeanette Bursche leder administrationen og de timeansatte medarbejdere, herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie, Taarn-net. Hun administrerer det daglige bogholderi, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for kassebeholdningen. Til de administrative opgaver hører også varepræsentation og -indkøb til butik og café, kasseterminalernes vedligeholdelse og opsætning samt arkiverings- og korrekturopgaver og pleje af personaleklubben. Kenneth Jørgensen har varetaget funktionerne med indkøb af rengøringsartikler, og har skrevet en guide til udførelsen af tårnets rengøring. Irina Zelenskaia har stået for særarrangementernes afvikling og assisteret på kontoret. Irina har også oplært det nye personale. Camilla Kikkenberg har i årets sidste to måneder arbejdet i administrationen og afløst Jeanette under ferie. Jeppe Sørensen er tårnets håndværker og har ansvaret for udstillingernes opsætning. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Det har været en stor opgave at rydde sal og loft, så der var plads til ombygningerne. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for Observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han webmaster på Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvar- 5

7 lig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer og udvikler kommunikationsstrategier i samarbejde med direktør Jesper Vang Hansen. Flere af administrationens ansatte har adgang til Rundetaarns server fra deres hjem og har derfor mulighed for også at arbejde uden for tårnet. Personalegruppens interne kommunikation sker blandt andet via det udbyggede Taarn-net. Her samles alle informationer om tårnets forhold, der er debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn m.m. Intranettet blev i 2007 videreudviklet af Steven Mountfield i samarbejde med Jeanette Bursche. Alle væsentlige oplysninger kan nu hentes af alle, der er i nærheden af en computer. Hver onsdag mellem kl. 11 og holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. T å r n e t s a n s a t t e i Administration: Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, personale/butik/kontor Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, kommunikation Kenneth Jørgensen, rengøring/indkøb Irina Zelenskaia, særarrangementer Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, bygning/inventar/lager Camilla Kikkenberg, kontor Timeansatte assistenter: Der blev ansat syv nye assistenter i 2007, og der blev brugt timer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m.. André Kraul Jensen Alex Legendre Anders Hollen Nielsen Cecilia Samsson Cæcilie Helmer Madsen Dea Melbye Didde Elbæk Ditte Marie Lund Dorthe Paaske Gertrud Linkis Gitte Højgaard-Nielsen Jacob Mortensen Jakob Jantzen Jens Juul Jesper Larsen Kasper Sejersen Katja Sonne-Hansen Kristian Mejrup Kristian Møller Bak Marianne Johansen Mattias Bjerring-Nielsen Mie Hørbo Morten Erik Møller Niels Biering Fonsbøl Rasmus Fraes Tornbjerg Rie Westermann Kjær Sherko Mesbah Siri Charluck Thilde Andersen Observatoriet (i alt 380 løntimer) Claus Bjarne Jensen Erik Jensen (tillige ass. ved omvisninger) Flemming Sørensen Frank Madsen Gunnar Tyrsted Helle Lundstrøm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Niels Bang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen (tillige ass. ved omvisninger) Ulrik Sorgenfrey 6

8 Økonomi I n d t æ g t e r Året 2007 har været et særdeles aktivt år med et godt besøgstal og omfattende ombygninger. Der er ført to sideløbende regnskaber: et for driften og et for ombygningerne (se under ombygninger). Driftsregnskabet hviler på 7,5 mio. kr. i omsætning, hvilket er knapt kr. højere end året før. Det forbedrede resultat skyldtes primært et øget besøg. 83 % af indtægterne kommer fra entreen og 10 % fra butik og café. Indtægter ved koncerter udgør 4,5 %, hvoraf fonde har bidraget med 1,5 %. Rente og kikkertindtægt udgør 1,5 %. Tilbage er 1 % fra øvrige særarrangementer. U d g i f t e r Rundetaarns udgifter for 2007 beløber sig til godt 7,1 mio. kr. Årets overskud på knapt kr. indgår i finansieringen af ombygningerne. Udgifter til lønninger og honorarer er steget 2 % i forhold til sidste år, hvilket i høj grad skyldes ombygningerne. Der er ligeledes sket en mindre stigning i administrationsudgifterne. Denne årsrapport vidner om utroligt mange aktiviteter, og det må derfor falde den opmærksomme læser besynderligt, at kun 6 % af udgifterne går til aktiviteter. Det skyldes, at hovedparten af koncerterne og udstillingerne betales af arrangør og udstiller, og altså ikke bliver administreret af Rundetaarn. Skønsmæssigt kan aktiviteterne for 2007 anslås til 3,5 mio. kr.. Rundetaarns bruttonationalprodukt udgør derfor en sum på omkring 11 mio. kr.. De fleste udstillinger og koncerter er Rundetaarn vært for. Rundetaarn leverer husly og arbejdskraft til opstilling, pr og markedsføring, hvorimod selve aktiviteten betales af arrangøren. Samarbejdet med arrangørerne bygger på joint venture aftaler, som begge parter kan drage nytte af. Rundetaarn bestræber sig på at kunne optimere service overfor arrangørerne, som derved kan koncentrere sig om indholdet af aktiviteten. Det er på dette princip arbejdet baseres, og sådan har det været siden udstillings- og koncertaktiviteterne begyndte i Fig.1. Udgifter. Lønninger og honorarer 60% Administration 11% Aktiviteter 6% El, varme mv 7% Vedligeholdelse mm 7% Butik og café 9% 7

9 Økonomiske overvejelser Rundetaarns økonomi er overvejende afhængig af indtjeningen ved billetsalget. Budgettet for 2008 hviler på forventede indtægter ved et besøgstal på Det drejer sig derfor om at holde åbent, hvor det er forventet, at kunderne vil komme. Fra 2008 udvides åbningstiden med godt 200 timer: På søn- og helligdage, hvor der fra 1. april åbnes kl. 10, og ved udvidelse af sommersæsonen i perioden Da entréindtægterne kan svinge, er det vigtigt at optimere indtægterne ved anden aktivitet. De omfattende ombygninger resulterer i, at vi kan yde bedre service overfor arrangørerne af udstillinger og koncerter og derved fastholde og forhåbentlig udvikle aktiviteterne og tiltrække et større publikum. Ombygningerne vil også gøre det muligt at øge antallet af arrangementer, hvor virksomheder bruger Rundetaarn til mødested for blandt andet receptioner og møder. R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d Rundetaarn er åbent alle dage på nær nytårsdag, juleaften og juledag. Ombygningerne i 2007 har ikke bevirket, at tårnet måtte lukkes en eneste dag, hvilket faktisk er lidt af en bedrift. Rundetaarn har været åbent i omkring 3000 timer, så publikum går sjældent forgæves, når de vil besøge Rundetaarn. Besøgstal Rundetaarn blev besøgt af mennesker. Se fordelingen af besøgende nederst på siden. Af Rundetaarns besøgstal i de sidste år ses, at børn mellem 5 og 15 år er de mest stabile besøgende. Gruppen har udgjort 17 % af det totale besøg i mange år. Derimod er der fald i gruppebesøget opvejet af et stigende besøg af voksne individuelle gæster. Fra 56 % i 2004 udgør de voksne nu 60 % af det samlede besøg. Det falder godt i tråd med turistbranchens forudsigelser og konstateringer af, at turisten i dag er sin egen rejsefører, som ikke ønsker at underlægge sig en gruppe. Kategorien CC voksne dækker over besøget på såkaldte Copenhagen Cards: Et- eller tre- dagskort, som gælder til størstedelen af de Københavnske seværdigheder og offentlige transportmidler. Antallet af gæster i tårnet er steget pænt i forhold til de seneste år, men har ikke nået rekorderne fra midten af 1990 erne. Juli måned er stadig den bedst besøgte. For 2007 var tallet betydelig bedre end katastrofesommeren 2006 med hedebølge! August bliver bedre og bedre, den oversteg i Voksne 60% Børn 17% Gr. voksne 3% Gr. børn 6% Cc-voksne 5% Børn u.5 3% Andre 6% Fig.2. Besøgstal.

10 Det gamle kontor med tre arbejdspladser illustrerer administrationens pladsproblemer. 2007, hvilket skyldes, at skoleferien er skubbet én uge, men også at antallet af turister i København er stigende i sensommeren. O m b y g n i n g Ombygningerne blev igangsat i januar 2006 og efter planen skulle etape 1, Ringerloftet, være færdigt omkring årsskiftet 2006/2007. Men sådan gik det ikke. I slutningen af 2006 var byggeriet kun halvt færdigt, så den 5. januar 2007 holdt tårnet rejsegilde med krans, pølser, og hvad der ellers hører sig til. Der var mange problemer undervejs, og selv vejret fik en irriterende finger med i spillet: Den 22. februar bevirkede en speciel vindretning og fint sne, at der ligefrem var drivedannelser på loftet. Alt disponibelt mandskab blev kaldt ind for at skovle sneen væk. Ombygningerne på Ringerloftet var komplicerede bygningsdetaljer, som skulle dyrkes, før vi hen på foråret kunne gå i gang med indretningen af rummene. En lille udstilling om Trinitatis Kirke og Rundetaarn blev indrettet i den nyombyggede del af Ringerloftet, hvor publikum skulle have adgang. Et avanceret lysanlæg blev det sidste og mest irriterende problem, der skulle løses. Endelig den 7. juli 2007 kunne færdiggørelsen af den første etape af ombygningerne fejres med mange gæster, mad og musik. Fra den dag fik publikum adgang til Ringerloftet og kunne nu opleve det historisk spændende rum og se den lille udstilling om Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. Den 9. september begyndte anden etape af ombygningerne, der gik ud på at ændre tårnets lejlighed til nye kontorer. Umiddelbart et arbejde, der De to gamle toiletter er fjernet, og nyt underlag skal reetableres.

11 kunne synes uproblematisk. Men alle installationer og gulvet i tre rum skulle udskiftes, og vinduerne totalafrenses og repareres. Arbejdet kom til at strække sig ind i Det lille toilet på reposen umiddelbart før stentrappen til platformen blev fjernet. Reposen fremtræder nu som et lyst og venligt rum. Publikum er blevet beriget med en ny vinduesniche, der, som den eneste i tårnet, har en fantastisk udsigt mod øst. På reposen er en fin lakeret bænk med en rød læderhynde. Rundetaarn er et populært mødested for forelskede par, så bænken fik hurtigt navnet kyssebænken! Der er endvidere sket renovering af el-installationerne og kommunikationskablerne i den øverste del af tårnet. I november 2007 begyndte tredje etape af ombygningerne. Hovedformålet var at renovere toiletterne i Bibliotekssalen, indrette et køkken med faciliteter til større arrangementer og udskifte inventaret i butik og café. Desuden indrettedes en rampe ved indgangen til glæde for publikum og transport af udstillingsmateriel ind og ud af salen. Der blev også indrettet et servicerum. Forbedringerne har længe været påkrævet for at kunne imødegå de mange opgaver, der følger med de stadig voksende aktiviteter med arrangementer og udstillinger i salen. Arbejdet var halvt fuldendt ved årsskiftet. Under alle tre etaper er der sket udskiftning af de gamle elektriske installationer, der er trukket helt nye edbog telefonkabler, og væsentlige dele af vand og varmeinstallationer er blevet udskiftet. Fredningsbestemmelser m.v. For Rundetaarn gælder det helt specielle, at Bibliotekssalen og Ringerloftet hører under de folkekirkelige regler, der administreres af Københavns Stiftsadministration. Rundetaarn er derimod bygningsfredet og hører under Kulturarvsstyrelsen. Dette dobbelte forhold har på ingen måde været et problem. Før ombygningerne blev iværksat, har Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen og direktør Jesper På Ringerloftet er der et kik gennem glas ned på gulvet med genstande fundet under ombygningen. Ombygningen af lejligheden. Væggene skulle nogle steder totalrepareres. 10

12 Ombygning af lejlighed til kontorer. Vang Hansen haft møder med rådgiverne fra Stiftsadministrationen, overinspektør på Nationalmuseet Michael Andersen og kgl. bygningsinspektør Peter Holsøe, samt arkitekt Jesper Peter Jensen fra Kulturarvstyrelsen. Alle tre har bidraget til gode løsningsmodeller og beriget ombygningerne med gode idéer og forslag. Ombygningernes økonomi De tre etaper kommer til at koste omkring 14.5 mio. kr.. En udgift som Rundetaarn selv dækker fra Rundetaarns kapital i Stiftsadministrationen og de sidste års driftsoverskud. I 2007 blev regnskabet for etape et afsluttet. Totaludgiften blev på 7.6 mio.kr. mod budgettet på 7.0 mio. kr.. Ombygningerne tærer så kraftigt på Rundetaarns reserver, at tårnet i fremtiden må finansiere store bygningsmæssige udgifter fra offentlige tilskud eller fra fonde. Rådgivere og håndværkere i forbindelse med ombygningerne: Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen; Skjoldø og Lynbech Aps Ingeniør Svend Jacobsen; Eduard Troelsgård A/S Vvs-ingeniør Kurt Jacobsen; Eduard Troelsgård A/S El-ingeniør Hans Grønlund Hovedentreprenør: Tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn AS Maler: Malerhuset Steen Nielsen A/S Murer: Jens G. Andersen A/S El-entreprisen: Lyders og Svend G A/S VVS: Andersen & Lassen ApS T. Jespersen Ventilation ApS Smedemester Emil Nielsen A/S Glarmester J. Snoer og Sønner A/S Køkkenentreprise: KEN Storkøkken A/S Inventar: po inventar as 11

13 Markedsføring Rundetaarn er andet og meget mere end et udsigtstårn! Den påstand er der blevet arbejdet hårdt for i Hele den omfattende indre ombygning af tårnet er jo sket med øje for at give tårnets gæster flere sjove, interessante, æstetiske og berigende oplevelser og en bedre service på vej til toppen. Vi sætter, med andre ord, næsten alle vores kræfter ind på at markedsføre Rundetaarn, når gæsterne er i tårnet, frem for at annoncere ude i byen. Den lokale markedsføring betyder også, at vi har arbejdet på at forbedre den skriftlige kommunikation i Det indebærer flere flyer med informationer om de nye attraktioner i tårnet, en lille bog om Ringerloftets historie, mere materiale på engelsk og en påbegyndt gennemskrivning af hjemmesiden. Permanent montreudstilling I forbindelse med ombygningen har Ringerloftet også fået en lille udstilling med otte tableauer, der giver en kort indføring i Trinitatis Kirke og Rundetaarns historie. Der er seks vægmontre udført efter forskrifter for tyverisikring og regulerbar lyslederbelysning. En syvende montre findes i gulvet, hvor man kan se det gamle gulv fra 1730 gennem en glasplade. Det ottende tableau er en lille udstilling af store genstande på selve loftet, som man kan se gennem en stor glasrude for enden af det ombyggede loft, der nu er åbent for publikum. Udstillingen er redigeret af Jesper Vang Hansen i samarbejde med arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen og dekoratør Mona Isabel Andersen. R u n d e t a a r n s h j e m m e - s i d e o g i n t e r n e t t e t er en levende og velbesøgt hjemmeside med mange oplysninger, der bevæger sig langt ud over basale fakta om Rundetaarn og dets historie. Derfor kommer hjemmesidens besøgende ikke kun for at søge information om tårnets arrangementer eller åbningstider, men også for at finde information om det Periodiske System eller om de gravere og kirketjenere, der har været ansat ved Trinitatis Kirke i tidens løb. Hjemmesiden har haft besøg i Det er et lille fald i forhold til 2006, men til gengæld blev de besøgende i 07 i gennemsnit længere på hjemmesiden. Den største del af de besøgende kommer fra Danmark. De udenlandske besøg er mest fra Norden og USA. Observatoriet var igen i år topscorer blandt de danske besøgende, og der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialet og de mange naturvidenskabelige artikler spiller en stor rolle for hjemmesidens popularitet. Det mindst søgte på rundetaarn.dk er mobilsiden, der er designet, så den passer til en lille mobilskærm. Siden er sandsynligvis ikke så populær, da mange i dag har skærme med høj opløsning og derfor går ind på tårnets normale hjemmeside, når de skal søge informationer. Google Earth, Second Life og Yahoo Mulighederne for at markedsføre sig via netmedier vokser dag for dag, og det kan let blive et uoverskueligt marked. Rundetaarns webmaster Erling Poulsen holder dagligt øje med, hvad der rør sig 12

14 Stand up komiker Mads Keiser underholder på Valentins Aften. på nettet, og hvor, hvordan og i hvilke sammenhænge Rundetaarn optræder. Tårnet optræder blandt andet på Google Earth, hvor Erling Poulsen har lagt en bedre model af tårn og kirke ind som erstatning for den, der allerede var placeret i databasen. Second Life har også to modeller af Rundetaarn. Den ene er udviklet af en ivrig studerende fra Århus, der drømte om at skabe hele Købmagergade i den virtuelle verden. Rundetaarn indgik et samarbejde med den studerende, men projektet strandede desværre undervejs. En side på Yahoo viser, at Rundetaarn er verdenskendt: Her figurer vi som nummer to blandt verdens mest populære tårne. Museer i København (MIK) Rundetaarn valgte i 2007 at opsige kontrakten med Museer i København fra d. 1. januar MIK s største aktiv er en digital museumsportal, hvor alle de repræsenterede museer betaler et beløb (bestemt ud fra museernes antal besøgende p.a.) for omtale af museet og dets arrangementer. Derudover arbejder MIK for fælles omtale og annoncering af museerne i pressen. I medlemsperioden var antallet af besøgende, som blev henvist fra MIK s til Rundetaarns hjemmeside, forbavsende lavt i forhold til det totale antal besøgende på og Rundetaarn blev ofte overset i pressens omtale af aktiviteter m.m. i forbindelse med MIK. Så medlemskabet var en dyr fornøjelse for tårnet, og derfor besluttede vi at stoppe samarbejdet og investere endnu mere energi og flere ressourcer i tårnets egne prog kommunikationsaktiviteter. Årsplakat 2007 Rundetaarn har udgivet en årsplakat med annoncering af årets udstillinger siden Det er en relativ dyr aktivitet: Honorar, trykkeomkostningerne og udsendelse af plakaten løber nemt op i kr.. Dertil kommer, at plakater ikke er, hvad de har været: Få hænger dem op på opslagstavlen, og en anden formidlingsmåde er påkrævet. Ud fra disse overvejelser er det derfor besluttet, at 2007 er sidste år med en årsplakat. Det blev en værdig afslutning med Per Arnoldi som årsplakatkunstner. R u n d e t a a r n s s æ r a r r a n g e m e n t e r De fleste særarrangementer i Runde- 13

15 Familie- og arbejdslivskommisionen fremlægger rapport i Bibliotekssalen den 9. maj. taarn er i høj grad med til at profilere tårnet og sikre os omtale i medierne. Men der er særligt to arrangementer, som både er publikums og pressens yndlinge. Valentins Aften (14. februar) Valentins Aften åbnede vi for fjerde år i træk dørene for romantiske aktiviteter som stjernekik i Observatoriet, stearinlys i Sneglegangen, guitar og sang fra flamencoens verden fremført af duoen Klaus Uhre og Heidi Fechner, samt de traditionelle små valentinskurve med champagne, chokolade og roser. Aftenen blev besøgt af 414 gæster, som i Bibliotekssalen kunne nyde et godt grin med stand up komiker Mads Keiser og hans show Han, hun og forskellen. Kulturnatten (12. oktober) Rundetaarn var igen et stort trækplaster på Kulturnatten. Vi havde næsten 7000 besøgende, der med glæde stod længe i kø for at komme op til Observatoriet og se på stjerner. Som noget helt nyt havde vi engageret tre spillere fra skuespiltruppen TaskForce til at underholde køen, og nede i Bibliotekssalen var der midnatsblues med Aske Jacoby og Billy Cross. Lancering af Verdens Sværeste Pusleslip ISIS i observatoriet. 14

16 Observatoriet Rundetaarns observatorium havde jubilæum d. 10. november Her fejrede tårnet, det er 25 år siden Observatoriet genåbnede for offentligheden. Men mest af alt var det et jubilæum, der også fejrede observator Erling Poulsens 25 år i Observatoriet. Tillykke! Åbningstider og begivenheder Der har været 54 normale aftenåbninger samt 10 dagåbninger i vinter- og efterårsferien. Derudover var Observatoriet åbent Valentins Aften d. 14. februar, under måneformørkelsen d. 3. marts og på Kulturnatten d. 12. oktober. Den 1. marts optog DR2 et interview med astronom Anja Andersen, der fortalte om stjernestøv i universet. Den 19. juni koblede nogle RUCstuderende Observatoriet sammen med Albertslund Lilleskole og gennemførte fjernundervisning fra Rundetaarn til Albertslund. 15

17 Udstillinger Ombygningerne på Ringerloftet og Bibliotekssalens renovering betød, at Rundetaarns udstillingsperiode blev kortere end normalt i Alligevel var der plads til syv udstillinger med i 198 kunstnere. Det var en tilfældighed, at fire af årets syv udstillinger var markeringer af jubilæer. Det er ikke et kriterium for at udstille i Rundetaarn, men kan snarere tolkes som en drivkraft i udstillingsgrupperne, der engagerer og ansporer til en fælles manifestation. Det er normalt, at udstillingerne bliver aftalt i god tid Ofte to år i forvejen, men der er ved at ske en ændring. I foråret 2006 så den fastlagte udstillingsplan for 2007 meget anderledes ud. To udstillinger blev aflyst, og andre to blev udskudt til senere lejlighed. I fremtiden må Rundetaarn indstille sig på, at udstillingskalenderen højst kan anskues et år frem i tiden. Tiden går hurtigere, temaer skal have aktualitet og kunne perspektiveres, hvis udstillingerne skal finde støtte. Det er blevet vanskeligere at finansiere udstillinger, fordi offentlige puljer til udstillingsprojekter går til større og bredere projekter, der enten er lokalt eller globalt forankrede via EU-midler eller koblet til større etablerede kulturprojekter. Det er for så vidt ikke noget nyt, at puljepenge påvirker udstillingstemaer: I starten af 1990 erne var der puljer, der støttede udstillingsprojekter i samarbejde med de baltiske lande. Omkring kulturbyåret 1996 var det derimod regionernes Europa og i slutningen af 90 erne øresundsregionerne, der kunne finde midler til udstillinger i Rundetaarn. Der synes at være færre midler til rådighed end tidligere, men det har vi ikke statistisk belæg for. Dog bør Rundetaarn ikke klage: I 2007 har offentlige støttekroner fundet vej til flere af årets udstillinger, der, sammen med private fonde og sponsorer, har gjort det muligt at gennemføre projekterne, hvilket Rundetaarn er meget taknemmelig for. PR Rundetaarn tilbyder alle udstillere i tårnet hjælp med at skrive og distribuere pressemeddelelse i forbindelse med udstillingerne. Distributionen sker i samarbejde med den elektroniske kulturguide Kultunaut, der også annoncerer tårnets arrangementer på kulturguidens egen hjemmeside. Udstillingerne annonceres tillige på Rundetaarns hjemmeside, på flyer og banner i tårnet. Tårn til Tårn 10. februar marts Udstillingsprojektet regnes for den største samlede præsentation af kunst fra Nordvestjylland med i alt 104 deltagere. Udstillingen blev i oktober 2006 vist på Bovbjerg Fyr for derefter at blive flyttet på tværs af landet til Rundetaarn. Udstillingerne blev finansieret af EU s strukturfonde og administreret af LEADER+ sekretariatet i Ringkøbing Amt (fra 2007 Region Midtjylland), der arbejdede med henblik på at styrke det kulturelle potentiale i landdistrikter. De organisatoriske hovedkræfter var Kristine Kristensen og Lene Øster, og for udstillingskonceptet og udstillingens disponering stod Lisbeth Hermansen. Det var et held, at Bibliotekssalen var helt lukket op til udstillingsperioden, således at der var god tid til opbygningen af udstillingen: Udstil- 16

18 Nordvestjysk kunstudstilling Tårn til Tårn. lingens arbejdstitel Det vestjyske hus blev opfattet meget konkret med opbygning af forskellige huse i udstillingssalen. Deltagere Agnethe Maagaard Anders Bune Ane Wöhlk Anna Bjerre Anne Kildegaard Anne Lise Bennedsgaard Anne Sofie Vemmelund Bente Møller Bente Rønberg Berthe Nautrup Madsen Betina Carlsen Lerbak Birgit Lindemann Buhl Birgitte Støvring Birthe Schuler Birthe Strandbygaard Bodil Havskov Jensen Britta Jespersgaard Christina Kjelsmark Clara Lundby Dorthe H. Bastrup Dorthe Møller P. Elin Berthelsen Elisabeth Schou Else Husted Kjær Else Kørschen Eva Hermann Grethe Hermansen Gunnar Gregersen Gunner Bjerre Hanne Vestergaard Hans Feldthaus Hans Morten Helene Lund Den Boer Helle Døj Helle Freja Hansen Henrik Diget-Thomsen Henry Kristiansen Ingalill Gunda Christensen Inger Birn Inge Kejlberg Tornvig Inge Kjær Inge Kobberup Ingrid Nielsen Irma Jung Iver J. Iversen Jan Holm Mikkelsen Jan Schuler Jette Ellgaard Kristensen Johanne Randen Jytte Hessellund Jørgen Hedegaard Jørn Valentin Kai Julian Karen Gabel Madsen Karen Havskov Jensen Karin Lorenzen Karen Smedegaard Karin Christensen Karin Elkjær Kirsten Bak Andersen Kirsten-Marie Korneliussen Kirsten Nygaard Kis Thesbjerg Kit Kjølhede Laursen Klavs Weiss Kristian Tikjøb Olsen Laila Westergaard Lasse Møller P. Lars Skovbakke Leila Andersen Lena Fiedler Vestergaard Lene Abildgaard Knudsen Lene Kastrup Knudsen Lili Hestbech Nielsen Lis Jensen Lisbeth S. Daugbjerg Lone Herping Lone Pedersen Lotte Kjær Marianne Lykkeberg Marianne R. Majgaard Merete Blak Lisby Mie Holm 17

19 International kunstudstilling Third Culture. Ninna Poulsen Niels Jørgen Enggaard Poulsen Ole Daniels Jakobsen Ole Kildegaard Peder Svendsen Peter Mock Randi Ottosen Ruth Kjær Ruth Lindemann Møller Ruth Lundehøj Sonja Lillebæk Søren Bresling Tage Fog Tommy Wølk Torben Poulsen Tove Hoppe Ulla Brosbøl Ulrikka Buskov Vagn Hasle Viggo Robert Jensen Aase Michel KURV 24. marts april Arrangeret af Pileforeningen, der fejrede 10 års jubilæum. Der deltog 10 kurvemagere, en billedkunstner og en billedhugger, som bruger pilematerialer i sin kunst. Udstillingen blev organiseret af Marianne Mortensen, Bent Winkler og Anette Hollesen. Udstillingens formål var at vise nye sider af kurvemagerfaget, der i 1980 erne var et næsten forsvundet håndværk, men som i dag er genopstået og i rivende udvikling. Interessen for kurveflet er stor, hvilket blandt andet kan måles på foreningens 1600 medlemmer. Udstillingen flyttede senere på året til Silkeborg Bad, hvor der også blev vist flere værker af foreningens medlemmer. I weekenden marts var der arbejdende værksted i Sneglegangen. Kurvemagere flettede under mottoet: Ud med plastikposen ind med indkøbskurven. Deltagere Bent Vinkler Mary Butcher, England David Drew, Frankrig Klaus Titze Anna Maria Väättäinen, Finland Anette Bendixen, Billedkunstner Jane Balsgaard, Tekstilkunstner og billedhugger Billedkunstner Annette Hollensen Eva Seidenfaden Anne Folehave Ane Lyngsgård Marianne Mortensen Tim Johnson, England 18

20 Fotoudstilling i juni med portrætter af Christiansøs beboere. Third Culture 28. april 28. maj Kunstudstilling arrangeret af kunstnernetværket EU-MAN - European Union Migrant Artists Network, der har hovedkvarter i Helsinki i Finland. I alt deltog 23 kunstnere, som alle har rødder i to forskellige kulturer. Udstillingens idé var at vise, at der i et kulturelt spændingsfelt mellem to kulturer opstår en tredje kultur. Udstillingen blev vist i 2006 i Turko og i Rundetaarn i anledning af, at organisationen kunne fejre sit 10 års jubilæum. Udstillingen blev organiseret af sammenslutnings formand Amir Khatib og foreningens danske repræsentant Vivian Bondy. Desværre fik denne udstilling ikke den opmærksomhed i de danske medier, som den havde fortjent. Deltagere Mohammad Abdulla, Holland/Irak Sadik Kwaish Al-Fraji, Holland/Irak Yehia Al-Sheikh, Norge/Irak Vivian Bondy, Danmark/Ungarn Soledad Chuaqui, Finland/Chile Avtarjeet Dhanjal, England/Indien Andrei Gennadiev, Finland/Rusland Irisamal Gosh, England/Indien Anna Zadros, Danmark/Polen Sasha Huber, Finland/Schweiz Haky Jasim, Sverige/Irak Nella Keskisarja, Finland Amir Khatib, Finland/Irak Zhanghong Liao, Holland/Kina Ali Najjar, Sverige/Irak 19

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris.

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris. Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts Vores 12. turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomst bedes meldt til dommerbordet senest 15min.

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til Danbo-Open 2013 Lørdag 23 marts og Søndag 24 marts Vores 9.turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomstbedes meldt til dommerbordet

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere