2007 Rundetaarn Købmagergade 52A 1150 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007 Rundetaarn Købmagergade 52A 1150 København K"

Transkript

1 2007 Rundetaarn

2 Indhold Forord 2 Fakta om Rundetaarn 4 Økonomi 7 Markedsføring 12 Observatoriet 15 Udstillinger 16 Koncerter 22 Andre begivenheder i tårnet 30

3 Forord Endnu et år med håndværkere alle steder. Men det lykkedes da, om end med forsinkelse, at få afsluttet arbejdet på Ringerloftet, så publikum i juli kunne inviteres til at tage de nye lokaler i øjesyn. De er blevet godt modtaget, og rigtig mange kikker ind for at se på de små, interessante udstillingsmontrer og nyde udsigten gennem glaspladerne til de imponerende trækonstruktioner i kirkens tag. Ombygningen af direktørens lejlighed til hårdt tiltrængte personalekontorer og ændringerne ved Bibliotekssalen er kommet godt i gang og forventes afsluttet i februar 2008, så tårnets gæster og personale kan få glæde af de nye, forbedrede forhold. Det er bemærkelsesværdigt, at det, trods ombygningen, er lykkedes at gennemføre Rundetaarns mange aktiviteter, så antallet af besøgende er steget, og at der har været et forøget antal af arrangementer for erhvervsfolk, som viser tårnets popularitet. En stor tak til personalet, som har gjort en kæmpe indsats for at få det hele til at køre. Det er bestyrelsens håb, at vi nu kommer ind i en mere rolig periode med så gode betingelser, at arbejdsindsatsen fortsat kan være til gavn og glæde for alle, der har interesse i Rundetaarn. Finn Hemmingsen Formand for Rundetaarns bestyrelse 2007 har på mange måder været et bemærkelsesværdigt år for Rundetaarn. Der er ikke sket så omfattende ændringer i tårnet siden 1987, da Bibliotekssalen blev taget i brug til udstillinger og koncerter. Ombygningerne på Ringerloftet, nedlæggelsen af lejligheden med henblik på at indrette kontorer og modernisering af Bibliotekssalen har været den altovervejende opgave i året. Samtidig med disse store forandringer har vi formået at holde tårnet åbent for publikum og bevare aktivitetsniveauet med udstillinger i salen. Koncerter og særarrangementer er blevet afviklet som tidligere. Bibliotekssalen har kun været lukket den sidste 1½ måned mod udgangen af Personligt vil jeg huske 2007 som året, hvor jeg og min familie flyttede ned i byen. Efter 25 år med bolig i tårnet blev jeg løst for bopælspligten. Hermed slutter en epoke i tårnets historie. Tårnet har været beboet af astronomer, portnere og opsynsmænd siden 1740 erne, og alle havde opgaver i Observatoriet og tårnet. Mange har beklaget, at jeg har valgt at fraflytte, men tiden har for længst gjort portnerens opgave unødvendig. Det er langt vigtigere at skabe en velfungerende arbejdsplads for tårnets medarbejdere og dermed for tårnets trivsel og udvikling bliver begyndelsen på et tårn med nye rammer for driften og nye aktiviteter til glæde for fremtidens publikum. Jesper Vang Hansen Direktør 2

4 Forside foto: Det gamle toilet på reposen blev fjernet under ombygningen, og der blev åbnet for udsigten mod øst. 3

5 Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer: Tre fra Trinitatis Kirkes menighedsråd, en fra Nationalmuseet og en fra Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet Grant Thornton ved Klaus Bech. Rundetaarn er bygningsfredet, og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er 100 % selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fond, sponsor eller andre. B e s t y r e l s e n Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre vælges fra Trinitatis Kirkes menighedsråd. Det er Finn Hemmingsen (formand), Nanna Bo Frelsen og (indtil august) Jens Kjærgaard Madsen. Efter hans død genindtrådte Lene Ruby i bestyrelsen. De to øvrige medlemmer er museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. Begge udpeget af Kirkeministeriet. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i Alle væsentlige spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles på møderne. Det er særligt bygningsændringerne, som har optaget bestyrelsesmedlemmerne i P e r s o n a l e o g d e n d a g l i g e d r i f t Tårnet blev i 2007 drevet af en lille stab på otte mennesker, 30 timeansatte assistenter og 13 observatører. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, 4

6 kirke og studentermenighed med i alt 25 brugere. Dertil kan syv ansatte koble sig på hjemmefra. Direktøren har i løbet af 2007 haft en del arbejde med de omfattende ombygninger. Der er været afholdt 38 byggemøder og adskillige ekstra møder med rådgivere og håndværkere. Kontorfuldmægtig Jeanette Bursche leder administrationen og de timeansatte medarbejdere, herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie, Taarn-net. Hun administrerer det daglige bogholderi, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for kassebeholdningen. Til de administrative opgaver hører også varepræsentation og -indkøb til butik og café, kasseterminalernes vedligeholdelse og opsætning samt arkiverings- og korrekturopgaver og pleje af personaleklubben. Kenneth Jørgensen har varetaget funktionerne med indkøb af rengøringsartikler, og har skrevet en guide til udførelsen af tårnets rengøring. Irina Zelenskaia har stået for særarrangementernes afvikling og assisteret på kontoret. Irina har også oplært det nye personale. Camilla Kikkenberg har i årets sidste to måneder arbejdet i administrationen og afløst Jeanette under ferie. Jeppe Sørensen er tårnets håndværker og har ansvaret for udstillingernes opsætning. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Det har været en stor opgave at rydde sal og loft, så der var plads til ombygningerne. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for Observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han webmaster på Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvar- 5

7 lig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer og udvikler kommunikationsstrategier i samarbejde med direktør Jesper Vang Hansen. Flere af administrationens ansatte har adgang til Rundetaarns server fra deres hjem og har derfor mulighed for også at arbejde uden for tårnet. Personalegruppens interne kommunikation sker blandt andet via det udbyggede Taarn-net. Her samles alle informationer om tårnets forhold, der er debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn m.m. Intranettet blev i 2007 videreudviklet af Steven Mountfield i samarbejde med Jeanette Bursche. Alle væsentlige oplysninger kan nu hentes af alle, der er i nærheden af en computer. Hver onsdag mellem kl. 11 og holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. T å r n e t s a n s a t t e i Administration: Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, personale/butik/kontor Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, kommunikation Kenneth Jørgensen, rengøring/indkøb Irina Zelenskaia, særarrangementer Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, bygning/inventar/lager Camilla Kikkenberg, kontor Timeansatte assistenter: Der blev ansat syv nye assistenter i 2007, og der blev brugt timer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m.. André Kraul Jensen Alex Legendre Anders Hollen Nielsen Cecilia Samsson Cæcilie Helmer Madsen Dea Melbye Didde Elbæk Ditte Marie Lund Dorthe Paaske Gertrud Linkis Gitte Højgaard-Nielsen Jacob Mortensen Jakob Jantzen Jens Juul Jesper Larsen Kasper Sejersen Katja Sonne-Hansen Kristian Mejrup Kristian Møller Bak Marianne Johansen Mattias Bjerring-Nielsen Mie Hørbo Morten Erik Møller Niels Biering Fonsbøl Rasmus Fraes Tornbjerg Rie Westermann Kjær Sherko Mesbah Siri Charluck Thilde Andersen Observatoriet (i alt 380 løntimer) Claus Bjarne Jensen Erik Jensen (tillige ass. ved omvisninger) Flemming Sørensen Frank Madsen Gunnar Tyrsted Helle Lundstrøm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Niels Bang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen (tillige ass. ved omvisninger) Ulrik Sorgenfrey 6

8 Økonomi I n d t æ g t e r Året 2007 har været et særdeles aktivt år med et godt besøgstal og omfattende ombygninger. Der er ført to sideløbende regnskaber: et for driften og et for ombygningerne (se under ombygninger). Driftsregnskabet hviler på 7,5 mio. kr. i omsætning, hvilket er knapt kr. højere end året før. Det forbedrede resultat skyldtes primært et øget besøg. 83 % af indtægterne kommer fra entreen og 10 % fra butik og café. Indtægter ved koncerter udgør 4,5 %, hvoraf fonde har bidraget med 1,5 %. Rente og kikkertindtægt udgør 1,5 %. Tilbage er 1 % fra øvrige særarrangementer. U d g i f t e r Rundetaarns udgifter for 2007 beløber sig til godt 7,1 mio. kr. Årets overskud på knapt kr. indgår i finansieringen af ombygningerne. Udgifter til lønninger og honorarer er steget 2 % i forhold til sidste år, hvilket i høj grad skyldes ombygningerne. Der er ligeledes sket en mindre stigning i administrationsudgifterne. Denne årsrapport vidner om utroligt mange aktiviteter, og det må derfor falde den opmærksomme læser besynderligt, at kun 6 % af udgifterne går til aktiviteter. Det skyldes, at hovedparten af koncerterne og udstillingerne betales af arrangør og udstiller, og altså ikke bliver administreret af Rundetaarn. Skønsmæssigt kan aktiviteterne for 2007 anslås til 3,5 mio. kr.. Rundetaarns bruttonationalprodukt udgør derfor en sum på omkring 11 mio. kr.. De fleste udstillinger og koncerter er Rundetaarn vært for. Rundetaarn leverer husly og arbejdskraft til opstilling, pr og markedsføring, hvorimod selve aktiviteten betales af arrangøren. Samarbejdet med arrangørerne bygger på joint venture aftaler, som begge parter kan drage nytte af. Rundetaarn bestræber sig på at kunne optimere service overfor arrangørerne, som derved kan koncentrere sig om indholdet af aktiviteten. Det er på dette princip arbejdet baseres, og sådan har det været siden udstillings- og koncertaktiviteterne begyndte i Fig.1. Udgifter. Lønninger og honorarer 60% Administration 11% Aktiviteter 6% El, varme mv 7% Vedligeholdelse mm 7% Butik og café 9% 7

9 Økonomiske overvejelser Rundetaarns økonomi er overvejende afhængig af indtjeningen ved billetsalget. Budgettet for 2008 hviler på forventede indtægter ved et besøgstal på Det drejer sig derfor om at holde åbent, hvor det er forventet, at kunderne vil komme. Fra 2008 udvides åbningstiden med godt 200 timer: På søn- og helligdage, hvor der fra 1. april åbnes kl. 10, og ved udvidelse af sommersæsonen i perioden Da entréindtægterne kan svinge, er det vigtigt at optimere indtægterne ved anden aktivitet. De omfattende ombygninger resulterer i, at vi kan yde bedre service overfor arrangørerne af udstillinger og koncerter og derved fastholde og forhåbentlig udvikle aktiviteterne og tiltrække et større publikum. Ombygningerne vil også gøre det muligt at øge antallet af arrangementer, hvor virksomheder bruger Rundetaarn til mødested for blandt andet receptioner og møder. R u n d e t a a r n s t i l g æ n g e l i g h e d Rundetaarn er åbent alle dage på nær nytårsdag, juleaften og juledag. Ombygningerne i 2007 har ikke bevirket, at tårnet måtte lukkes en eneste dag, hvilket faktisk er lidt af en bedrift. Rundetaarn har været åbent i omkring 3000 timer, så publikum går sjældent forgæves, når de vil besøge Rundetaarn. Besøgstal Rundetaarn blev besøgt af mennesker. Se fordelingen af besøgende nederst på siden. Af Rundetaarns besøgstal i de sidste år ses, at børn mellem 5 og 15 år er de mest stabile besøgende. Gruppen har udgjort 17 % af det totale besøg i mange år. Derimod er der fald i gruppebesøget opvejet af et stigende besøg af voksne individuelle gæster. Fra 56 % i 2004 udgør de voksne nu 60 % af det samlede besøg. Det falder godt i tråd med turistbranchens forudsigelser og konstateringer af, at turisten i dag er sin egen rejsefører, som ikke ønsker at underlægge sig en gruppe. Kategorien CC voksne dækker over besøget på såkaldte Copenhagen Cards: Et- eller tre- dagskort, som gælder til størstedelen af de Københavnske seværdigheder og offentlige transportmidler. Antallet af gæster i tårnet er steget pænt i forhold til de seneste år, men har ikke nået rekorderne fra midten af 1990 erne. Juli måned er stadig den bedst besøgte. For 2007 var tallet betydelig bedre end katastrofesommeren 2006 med hedebølge! August bliver bedre og bedre, den oversteg i Voksne 60% Børn 17% Gr. voksne 3% Gr. børn 6% Cc-voksne 5% Børn u.5 3% Andre 6% Fig.2. Besøgstal.

10 Det gamle kontor med tre arbejdspladser illustrerer administrationens pladsproblemer. 2007, hvilket skyldes, at skoleferien er skubbet én uge, men også at antallet af turister i København er stigende i sensommeren. O m b y g n i n g Ombygningerne blev igangsat i januar 2006 og efter planen skulle etape 1, Ringerloftet, være færdigt omkring årsskiftet 2006/2007. Men sådan gik det ikke. I slutningen af 2006 var byggeriet kun halvt færdigt, så den 5. januar 2007 holdt tårnet rejsegilde med krans, pølser, og hvad der ellers hører sig til. Der var mange problemer undervejs, og selv vejret fik en irriterende finger med i spillet: Den 22. februar bevirkede en speciel vindretning og fint sne, at der ligefrem var drivedannelser på loftet. Alt disponibelt mandskab blev kaldt ind for at skovle sneen væk. Ombygningerne på Ringerloftet var komplicerede bygningsdetaljer, som skulle dyrkes, før vi hen på foråret kunne gå i gang med indretningen af rummene. En lille udstilling om Trinitatis Kirke og Rundetaarn blev indrettet i den nyombyggede del af Ringerloftet, hvor publikum skulle have adgang. Et avanceret lysanlæg blev det sidste og mest irriterende problem, der skulle løses. Endelig den 7. juli 2007 kunne færdiggørelsen af den første etape af ombygningerne fejres med mange gæster, mad og musik. Fra den dag fik publikum adgang til Ringerloftet og kunne nu opleve det historisk spændende rum og se den lille udstilling om Rundetaarn og Trinitatis Kirkes historie. Den 9. september begyndte anden etape af ombygningerne, der gik ud på at ændre tårnets lejlighed til nye kontorer. Umiddelbart et arbejde, der De to gamle toiletter er fjernet, og nyt underlag skal reetableres.

11 kunne synes uproblematisk. Men alle installationer og gulvet i tre rum skulle udskiftes, og vinduerne totalafrenses og repareres. Arbejdet kom til at strække sig ind i Det lille toilet på reposen umiddelbart før stentrappen til platformen blev fjernet. Reposen fremtræder nu som et lyst og venligt rum. Publikum er blevet beriget med en ny vinduesniche, der, som den eneste i tårnet, har en fantastisk udsigt mod øst. På reposen er en fin lakeret bænk med en rød læderhynde. Rundetaarn er et populært mødested for forelskede par, så bænken fik hurtigt navnet kyssebænken! Der er endvidere sket renovering af el-installationerne og kommunikationskablerne i den øverste del af tårnet. I november 2007 begyndte tredje etape af ombygningerne. Hovedformålet var at renovere toiletterne i Bibliotekssalen, indrette et køkken med faciliteter til større arrangementer og udskifte inventaret i butik og café. Desuden indrettedes en rampe ved indgangen til glæde for publikum og transport af udstillingsmateriel ind og ud af salen. Der blev også indrettet et servicerum. Forbedringerne har længe været påkrævet for at kunne imødegå de mange opgaver, der følger med de stadig voksende aktiviteter med arrangementer og udstillinger i salen. Arbejdet var halvt fuldendt ved årsskiftet. Under alle tre etaper er der sket udskiftning af de gamle elektriske installationer, der er trukket helt nye edbog telefonkabler, og væsentlige dele af vand og varmeinstallationer er blevet udskiftet. Fredningsbestemmelser m.v. For Rundetaarn gælder det helt specielle, at Bibliotekssalen og Ringerloftet hører under de folkekirkelige regler, der administreres af Københavns Stiftsadministration. Rundetaarn er derimod bygningsfredet og hører under Kulturarvsstyrelsen. Dette dobbelte forhold har på ingen måde været et problem. Før ombygningerne blev iværksat, har Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen og direktør Jesper På Ringerloftet er der et kik gennem glas ned på gulvet med genstande fundet under ombygningen. Ombygningen af lejligheden. Væggene skulle nogle steder totalrepareres. 10

12 Ombygning af lejlighed til kontorer. Vang Hansen haft møder med rådgiverne fra Stiftsadministrationen, overinspektør på Nationalmuseet Michael Andersen og kgl. bygningsinspektør Peter Holsøe, samt arkitekt Jesper Peter Jensen fra Kulturarvstyrelsen. Alle tre har bidraget til gode løsningsmodeller og beriget ombygningerne med gode idéer og forslag. Ombygningernes økonomi De tre etaper kommer til at koste omkring 14.5 mio. kr.. En udgift som Rundetaarn selv dækker fra Rundetaarns kapital i Stiftsadministrationen og de sidste års driftsoverskud. I 2007 blev regnskabet for etape et afsluttet. Totaludgiften blev på 7.6 mio.kr. mod budgettet på 7.0 mio. kr.. Ombygningerne tærer så kraftigt på Rundetaarns reserver, at tårnet i fremtiden må finansiere store bygningsmæssige udgifter fra offentlige tilskud eller fra fonde. Rådgivere og håndværkere i forbindelse med ombygningerne: Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen; Skjoldø og Lynbech Aps Ingeniør Svend Jacobsen; Eduard Troelsgård A/S Vvs-ingeniør Kurt Jacobsen; Eduard Troelsgård A/S El-ingeniør Hans Grønlund Hovedentreprenør: Tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn AS Maler: Malerhuset Steen Nielsen A/S Murer: Jens G. Andersen A/S El-entreprisen: Lyders og Svend G A/S VVS: Andersen & Lassen ApS T. Jespersen Ventilation ApS Smedemester Emil Nielsen A/S Glarmester J. Snoer og Sønner A/S Køkkenentreprise: KEN Storkøkken A/S Inventar: po inventar as 11

13 Markedsføring Rundetaarn er andet og meget mere end et udsigtstårn! Den påstand er der blevet arbejdet hårdt for i Hele den omfattende indre ombygning af tårnet er jo sket med øje for at give tårnets gæster flere sjove, interessante, æstetiske og berigende oplevelser og en bedre service på vej til toppen. Vi sætter, med andre ord, næsten alle vores kræfter ind på at markedsføre Rundetaarn, når gæsterne er i tårnet, frem for at annoncere ude i byen. Den lokale markedsføring betyder også, at vi har arbejdet på at forbedre den skriftlige kommunikation i Det indebærer flere flyer med informationer om de nye attraktioner i tårnet, en lille bog om Ringerloftets historie, mere materiale på engelsk og en påbegyndt gennemskrivning af hjemmesiden. Permanent montreudstilling I forbindelse med ombygningen har Ringerloftet også fået en lille udstilling med otte tableauer, der giver en kort indføring i Trinitatis Kirke og Rundetaarns historie. Der er seks vægmontre udført efter forskrifter for tyverisikring og regulerbar lyslederbelysning. En syvende montre findes i gulvet, hvor man kan se det gamle gulv fra 1730 gennem en glasplade. Det ottende tableau er en lille udstilling af store genstande på selve loftet, som man kan se gennem en stor glasrude for enden af det ombyggede loft, der nu er åbent for publikum. Udstillingen er redigeret af Jesper Vang Hansen i samarbejde med arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen og dekoratør Mona Isabel Andersen. R u n d e t a a r n s h j e m m e - s i d e o g i n t e r n e t t e t er en levende og velbesøgt hjemmeside med mange oplysninger, der bevæger sig langt ud over basale fakta om Rundetaarn og dets historie. Derfor kommer hjemmesidens besøgende ikke kun for at søge information om tårnets arrangementer eller åbningstider, men også for at finde information om det Periodiske System eller om de gravere og kirketjenere, der har været ansat ved Trinitatis Kirke i tidens løb. Hjemmesiden har haft besøg i Det er et lille fald i forhold til 2006, men til gengæld blev de besøgende i 07 i gennemsnit længere på hjemmesiden. Den største del af de besøgende kommer fra Danmark. De udenlandske besøg er mest fra Norden og USA. Observatoriet var igen i år topscorer blandt de danske besøgende, og der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialet og de mange naturvidenskabelige artikler spiller en stor rolle for hjemmesidens popularitet. Det mindst søgte på rundetaarn.dk er mobilsiden, der er designet, så den passer til en lille mobilskærm. Siden er sandsynligvis ikke så populær, da mange i dag har skærme med høj opløsning og derfor går ind på tårnets normale hjemmeside, når de skal søge informationer. Google Earth, Second Life og Yahoo Mulighederne for at markedsføre sig via netmedier vokser dag for dag, og det kan let blive et uoverskueligt marked. Rundetaarns webmaster Erling Poulsen holder dagligt øje med, hvad der rør sig 12

14 Stand up komiker Mads Keiser underholder på Valentins Aften. på nettet, og hvor, hvordan og i hvilke sammenhænge Rundetaarn optræder. Tårnet optræder blandt andet på Google Earth, hvor Erling Poulsen har lagt en bedre model af tårn og kirke ind som erstatning for den, der allerede var placeret i databasen. Second Life har også to modeller af Rundetaarn. Den ene er udviklet af en ivrig studerende fra Århus, der drømte om at skabe hele Købmagergade i den virtuelle verden. Rundetaarn indgik et samarbejde med den studerende, men projektet strandede desværre undervejs. En side på Yahoo viser, at Rundetaarn er verdenskendt: Her figurer vi som nummer to blandt verdens mest populære tårne. Museer i København (MIK) Rundetaarn valgte i 2007 at opsige kontrakten med Museer i København fra d. 1. januar MIK s største aktiv er en digital museumsportal, hvor alle de repræsenterede museer betaler et beløb (bestemt ud fra museernes antal besøgende p.a.) for omtale af museet og dets arrangementer. Derudover arbejder MIK for fælles omtale og annoncering af museerne i pressen. I medlemsperioden var antallet af besøgende, som blev henvist fra MIK s til Rundetaarns hjemmeside, forbavsende lavt i forhold til det totale antal besøgende på og Rundetaarn blev ofte overset i pressens omtale af aktiviteter m.m. i forbindelse med MIK. Så medlemskabet var en dyr fornøjelse for tårnet, og derfor besluttede vi at stoppe samarbejdet og investere endnu mere energi og flere ressourcer i tårnets egne prog kommunikationsaktiviteter. Årsplakat 2007 Rundetaarn har udgivet en årsplakat med annoncering af årets udstillinger siden Det er en relativ dyr aktivitet: Honorar, trykkeomkostningerne og udsendelse af plakaten løber nemt op i kr.. Dertil kommer, at plakater ikke er, hvad de har været: Få hænger dem op på opslagstavlen, og en anden formidlingsmåde er påkrævet. Ud fra disse overvejelser er det derfor besluttet, at 2007 er sidste år med en årsplakat. Det blev en værdig afslutning med Per Arnoldi som årsplakatkunstner. R u n d e t a a r n s s æ r a r r a n g e m e n t e r De fleste særarrangementer i Runde- 13

15 Familie- og arbejdslivskommisionen fremlægger rapport i Bibliotekssalen den 9. maj. taarn er i høj grad med til at profilere tårnet og sikre os omtale i medierne. Men der er særligt to arrangementer, som både er publikums og pressens yndlinge. Valentins Aften (14. februar) Valentins Aften åbnede vi for fjerde år i træk dørene for romantiske aktiviteter som stjernekik i Observatoriet, stearinlys i Sneglegangen, guitar og sang fra flamencoens verden fremført af duoen Klaus Uhre og Heidi Fechner, samt de traditionelle små valentinskurve med champagne, chokolade og roser. Aftenen blev besøgt af 414 gæster, som i Bibliotekssalen kunne nyde et godt grin med stand up komiker Mads Keiser og hans show Han, hun og forskellen. Kulturnatten (12. oktober) Rundetaarn var igen et stort trækplaster på Kulturnatten. Vi havde næsten 7000 besøgende, der med glæde stod længe i kø for at komme op til Observatoriet og se på stjerner. Som noget helt nyt havde vi engageret tre spillere fra skuespiltruppen TaskForce til at underholde køen, og nede i Bibliotekssalen var der midnatsblues med Aske Jacoby og Billy Cross. Lancering af Verdens Sværeste Pusleslip ISIS i observatoriet. 14

16 Observatoriet Rundetaarns observatorium havde jubilæum d. 10. november Her fejrede tårnet, det er 25 år siden Observatoriet genåbnede for offentligheden. Men mest af alt var det et jubilæum, der også fejrede observator Erling Poulsens 25 år i Observatoriet. Tillykke! Åbningstider og begivenheder Der har været 54 normale aftenåbninger samt 10 dagåbninger i vinter- og efterårsferien. Derudover var Observatoriet åbent Valentins Aften d. 14. februar, under måneformørkelsen d. 3. marts og på Kulturnatten d. 12. oktober. Den 1. marts optog DR2 et interview med astronom Anja Andersen, der fortalte om stjernestøv i universet. Den 19. juni koblede nogle RUCstuderende Observatoriet sammen med Albertslund Lilleskole og gennemførte fjernundervisning fra Rundetaarn til Albertslund. 15

17 Udstillinger Ombygningerne på Ringerloftet og Bibliotekssalens renovering betød, at Rundetaarns udstillingsperiode blev kortere end normalt i Alligevel var der plads til syv udstillinger med i 198 kunstnere. Det var en tilfældighed, at fire af årets syv udstillinger var markeringer af jubilæer. Det er ikke et kriterium for at udstille i Rundetaarn, men kan snarere tolkes som en drivkraft i udstillingsgrupperne, der engagerer og ansporer til en fælles manifestation. Det er normalt, at udstillingerne bliver aftalt i god tid Ofte to år i forvejen, men der er ved at ske en ændring. I foråret 2006 så den fastlagte udstillingsplan for 2007 meget anderledes ud. To udstillinger blev aflyst, og andre to blev udskudt til senere lejlighed. I fremtiden må Rundetaarn indstille sig på, at udstillingskalenderen højst kan anskues et år frem i tiden. Tiden går hurtigere, temaer skal have aktualitet og kunne perspektiveres, hvis udstillingerne skal finde støtte. Det er blevet vanskeligere at finansiere udstillinger, fordi offentlige puljer til udstillingsprojekter går til større og bredere projekter, der enten er lokalt eller globalt forankrede via EU-midler eller koblet til større etablerede kulturprojekter. Det er for så vidt ikke noget nyt, at puljepenge påvirker udstillingstemaer: I starten af 1990 erne var der puljer, der støttede udstillingsprojekter i samarbejde med de baltiske lande. Omkring kulturbyåret 1996 var det derimod regionernes Europa og i slutningen af 90 erne øresundsregionerne, der kunne finde midler til udstillinger i Rundetaarn. Der synes at være færre midler til rådighed end tidligere, men det har vi ikke statistisk belæg for. Dog bør Rundetaarn ikke klage: I 2007 har offentlige støttekroner fundet vej til flere af årets udstillinger, der, sammen med private fonde og sponsorer, har gjort det muligt at gennemføre projekterne, hvilket Rundetaarn er meget taknemmelig for. PR Rundetaarn tilbyder alle udstillere i tårnet hjælp med at skrive og distribuere pressemeddelelse i forbindelse med udstillingerne. Distributionen sker i samarbejde med den elektroniske kulturguide Kultunaut, der også annoncerer tårnets arrangementer på kulturguidens egen hjemmeside. Udstillingerne annonceres tillige på Rundetaarns hjemmeside, på flyer og banner i tårnet. Tårn til Tårn 10. februar marts Udstillingsprojektet regnes for den største samlede præsentation af kunst fra Nordvestjylland med i alt 104 deltagere. Udstillingen blev i oktober 2006 vist på Bovbjerg Fyr for derefter at blive flyttet på tværs af landet til Rundetaarn. Udstillingerne blev finansieret af EU s strukturfonde og administreret af LEADER+ sekretariatet i Ringkøbing Amt (fra 2007 Region Midtjylland), der arbejdede med henblik på at styrke det kulturelle potentiale i landdistrikter. De organisatoriske hovedkræfter var Kristine Kristensen og Lene Øster, og for udstillingskonceptet og udstillingens disponering stod Lisbeth Hermansen. Det var et held, at Bibliotekssalen var helt lukket op til udstillingsperioden, således at der var god tid til opbygningen af udstillingen: Udstil- 16

18 Nordvestjysk kunstudstilling Tårn til Tårn. lingens arbejdstitel Det vestjyske hus blev opfattet meget konkret med opbygning af forskellige huse i udstillingssalen. Deltagere Agnethe Maagaard Anders Bune Ane Wöhlk Anna Bjerre Anne Kildegaard Anne Lise Bennedsgaard Anne Sofie Vemmelund Bente Møller Bente Rønberg Berthe Nautrup Madsen Betina Carlsen Lerbak Birgit Lindemann Buhl Birgitte Støvring Birthe Schuler Birthe Strandbygaard Bodil Havskov Jensen Britta Jespersgaard Christina Kjelsmark Clara Lundby Dorthe H. Bastrup Dorthe Møller P. Elin Berthelsen Elisabeth Schou Else Husted Kjær Else Kørschen Eva Hermann Grethe Hermansen Gunnar Gregersen Gunner Bjerre Hanne Vestergaard Hans Feldthaus Hans Morten Helene Lund Den Boer Helle Døj Helle Freja Hansen Henrik Diget-Thomsen Henry Kristiansen Ingalill Gunda Christensen Inger Birn Inge Kejlberg Tornvig Inge Kjær Inge Kobberup Ingrid Nielsen Irma Jung Iver J. Iversen Jan Holm Mikkelsen Jan Schuler Jette Ellgaard Kristensen Johanne Randen Jytte Hessellund Jørgen Hedegaard Jørn Valentin Kai Julian Karen Gabel Madsen Karen Havskov Jensen Karin Lorenzen Karen Smedegaard Karin Christensen Karin Elkjær Kirsten Bak Andersen Kirsten-Marie Korneliussen Kirsten Nygaard Kis Thesbjerg Kit Kjølhede Laursen Klavs Weiss Kristian Tikjøb Olsen Laila Westergaard Lasse Møller P. Lars Skovbakke Leila Andersen Lena Fiedler Vestergaard Lene Abildgaard Knudsen Lene Kastrup Knudsen Lili Hestbech Nielsen Lis Jensen Lisbeth S. Daugbjerg Lone Herping Lone Pedersen Lotte Kjær Marianne Lykkeberg Marianne R. Majgaard Merete Blak Lisby Mie Holm 17

19 International kunstudstilling Third Culture. Ninna Poulsen Niels Jørgen Enggaard Poulsen Ole Daniels Jakobsen Ole Kildegaard Peder Svendsen Peter Mock Randi Ottosen Ruth Kjær Ruth Lindemann Møller Ruth Lundehøj Sonja Lillebæk Søren Bresling Tage Fog Tommy Wølk Torben Poulsen Tove Hoppe Ulla Brosbøl Ulrikka Buskov Vagn Hasle Viggo Robert Jensen Aase Michel KURV 24. marts april Arrangeret af Pileforeningen, der fejrede 10 års jubilæum. Der deltog 10 kurvemagere, en billedkunstner og en billedhugger, som bruger pilematerialer i sin kunst. Udstillingen blev organiseret af Marianne Mortensen, Bent Winkler og Anette Hollesen. Udstillingens formål var at vise nye sider af kurvemagerfaget, der i 1980 erne var et næsten forsvundet håndværk, men som i dag er genopstået og i rivende udvikling. Interessen for kurveflet er stor, hvilket blandt andet kan måles på foreningens 1600 medlemmer. Udstillingen flyttede senere på året til Silkeborg Bad, hvor der også blev vist flere værker af foreningens medlemmer. I weekenden marts var der arbejdende værksted i Sneglegangen. Kurvemagere flettede under mottoet: Ud med plastikposen ind med indkøbskurven. Deltagere Bent Vinkler Mary Butcher, England David Drew, Frankrig Klaus Titze Anna Maria Väättäinen, Finland Anette Bendixen, Billedkunstner Jane Balsgaard, Tekstilkunstner og billedhugger Billedkunstner Annette Hollensen Eva Seidenfaden Anne Folehave Ane Lyngsgård Marianne Mortensen Tim Johnson, England 18

20 Fotoudstilling i juni med portrætter af Christiansøs beboere. Third Culture 28. april 28. maj Kunstudstilling arrangeret af kunstnernetværket EU-MAN - European Union Migrant Artists Network, der har hovedkvarter i Helsinki i Finland. I alt deltog 23 kunstnere, som alle har rødder i to forskellige kulturer. Udstillingens idé var at vise, at der i et kulturelt spændingsfelt mellem to kulturer opstår en tredje kultur. Udstillingen blev vist i 2006 i Turko og i Rundetaarn i anledning af, at organisationen kunne fejre sit 10 års jubilæum. Udstillingen blev organiseret af sammenslutnings formand Amir Khatib og foreningens danske repræsentant Vivian Bondy. Desværre fik denne udstilling ikke den opmærksomhed i de danske medier, som den havde fortjent. Deltagere Mohammad Abdulla, Holland/Irak Sadik Kwaish Al-Fraji, Holland/Irak Yehia Al-Sheikh, Norge/Irak Vivian Bondy, Danmark/Ungarn Soledad Chuaqui, Finland/Chile Avtarjeet Dhanjal, England/Indien Andrei Gennadiev, Finland/Rusland Irisamal Gosh, England/Indien Anna Zadros, Danmark/Polen Sasha Huber, Finland/Schweiz Haky Jasim, Sverige/Irak Nella Keskisarja, Finland Amir Khatib, Finland/Irak Zhanghong Liao, Holland/Kina Ali Najjar, Sverige/Irak 19

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Indledning RUNDETAARN 2005

Indledning RUNDETAARN 2005 Indledning af Finn Hemmingsen formand Selv om der har været et lille fald i besøgstallet i forhold til 2004, er det dejligt at konstatere, at Rundetaarn er så populær, at der kommer mange besøgende for

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere