Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr årgang Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013"

Transkript

1 Borgerbladet Nr årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften

2 Borgerforeningens flagregler for Tofterup Torv: Juledag, påskedag, pinsedag, og konfir mation flages der altid. Ønsker man at der skal flages ved bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, dia - mant bryllup, kron dia mantbryllup, be gra velser og fød sels dage fra 50 år og opefter, skal man bestille flagning i god tid hos: Kis Sørensen, Hovborgvej 56, tlf , eller hos afløser Hans Breum Hansen, Torvevænget 10B, tlf Borgerforeningen Borgerbladet udgives af Starup Sogns Borgerforening Årligt kontingent: Husstand: 165 kr. Enlige: 80 kr. Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse Kontonummer: CVR Redaktion, hjemmeside og annoncer: Lia de Sain, Hovborgvej 98, Webmaster: Layout og opsætning: Børge Konstmann. Bladet trykkes i ca. 500 eksemplarer, og omdeles til alle husstande i Starup Sogn 5 gange årligt. Telt udlejes Du kan også leje flagstænger med flag, for 25 kr. pr. stk. - Se teltets bookingliste på Teltet kan lejes i moduler på 18, 36, 54, eller 72 m 2. Priser for medlemmer af Borgerforeningen m Kr , m Kr ,- Tillæg for plasticgulv Kr. 250,- Priser for ikke-medlemmer: 18-36m Kr , m Kr ,- Tillæg for plasticgulv Kr. 400,- Se mere vedr. leje og opsætning på hjemmesiden. Eller kontakt Lars Petersen, Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Lars Petersen, Næstformand: Ernst Luttikhedde, Kasserer: Mikkel Ottosen, Debelvej Sekretær: Mette Christiansen, Referent: Heidi Jørgensen Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgivernes synspunkter. Næste nummer af Borgerbladet: Udkommer i uge 15, Indlæg skal indsendes senest 10. marts Leder Så skriver vi 2013 et forsinket godt nytår til alle! Vi i den nye bestyrelse glæder os til de forskellige udfordringer og opgaver i det nye år. En stor tak skal lyde til alle der har hjulpet med at sætte julelys op og tage dem ned igen. Det er et fantastisk, sammentømret hold, der giver den en skalle hvert år, tak til jer. Der er kommet en del spørgsmål om manglende lys i de nye træer på torvet. De er jo helt nye og det blev anbefalet ikke at sætte noget op det første år, da barken er meget sart på rønnene og ikke ville kunne holde til det, næste år vil der dog være lys i dem. Vi står over for at skal have julebelysningen renoveret og det vil komme til at løbe op i et større beløb. Alle stikkene på lygtepælene skal udskiftes og der skal installeres automatsikringer på alle lygtepæle, som vi har julebelysning i eller ved. Varde Kommune har i forbindelse med udskiftning af armaturerne i lygtepælene tilkendegivet, at de vil tage udgifterne til automatsikringer i alle de 48 lygtepæle, som vi har julebelysning i eller ved. Dermed skal vi kun selv stå for betaling af nye stik. Vores plan er også at der skal udskiftes stik, kabler, fatninger og pærer i de røde lanterner. Desuden overvejer vi om der skal noget nyt til, der hvor vi i dag har tre små juletræer. Dog venter vi og ser hvor dyrt det bliver at få skiftet stikkene i lygtepælene, inden vi tager beslutninger om, hvor meget vi udskifter i år. Her vil vi også gerne sende en stor tak til hakkedamerne og bænkedrengene for deres flotte arbejde i hele byen. Vi glæder os til foråret så vi kan nyde synet af de første forårsblomster. Spejdernes julemarked var, igen i år, en skøn oplevelse. De forstår at julehygge på en måde så alle kommer i julestemning. Hele spejderhuset lugter af gløgg, vafler og bolsjekogning. Der bliver fremstillet de fineste dekorationer og der er masser af mennesker, som hyggesnakker rundt omkring i alle rummene. Et dejligt arrangement. Juletræsfesten i skolens gymnastiksal var igen en succes. Rigtig mange mødte op til nogle timer i julens tegn. Smukt og stemningsfyldt er det når Lucia pigerne synger og julehistorie og julemand er et rent hit, især for de mindste. Lad os håbe at arrangørerne vil gentage denne fest igen i Den 26. november var der generalforsamling i Borgerforeningen. Der var mødt ca. 30 personer op, flot. Læs mere om generalforsamlingen andet sted i BorgerBladet. Der blev den nye bestyrelse til Borgerforeningen fundet. Kirsten og Lars Barslund ønskede ikke genvalg og i stedet blev Heidi Jørgensen og Mette Christiansen valgt ind. Kampvalget, Lars Barslund håbede på, blev dog ikke til noget da kun Heidi og Mette stillede op og blev enstemmigt valgt ind. Lars Petersen er blevet ny formand og de øvrige medlemmer kan ses på første side af BorgerBladet. Hermed vil vi gerne sige tak til Kirsten Petersen og Lars Barslund for deres kæmpe indsats for borgerforeningen. Tak for godt samarbejde, vi har haft nogle hyggelige timer sammen. Vi ønsker jer alt godt i fremtiden. Vi i bestyrelsen overvejer at få gang i vejformænd. En vejformand vil være ansvarlig for at give informationer om arrangementer osv. videre til hele vejen. Fx vil der blive sendt en sms eller mail om andebanko, dilletant og lignende og så er det formandens opgave at give denne 2 Borgerbladet Borgerbladet 3

3 information videre til alle naboer på vejen. Er det noget byen er interesseret i? Mange har bemærket at tonen i vores facebook-gruppe til tider er ret hård. Det håber vi at kunne få stoppet. Ikke alene er det grimt at se folk skændes og smide spydigheder ud, men gruppen er også byens ansigt udadtil. Mon ikke gruppen besøges af folk udefra, der overvejer at flytte til byen og så ser de en masse skænderier det klæder os ikke. Dermed ikke sagt at der ikke er mange positive opslag derinde, det er der! Mange gange overskygger det negative dog det positive. På facebook og i verden generelt. Vi håber at man, uanset om man er uenige, vil holde tonen sober og sige tingene på en pæn måde. Diskussioner er velkomne i en ordentlig tone. Igen i år vil vi stå i brugsen. Her kan man komme og snakke med os og også få betalt sit kontingent til Borgerforeningen. Læs mere om dette andet sted i BorgerBladet. 4 Borgerbladet Lars, Ernst, Mikkel, Heidi og Mette. Bestyrelsen i Starup Sogns Borgerforening I tilfælde af akut hjælp ved Hjertestop I tilfælde af, at det det ulykkelige skulle ske, at en person skulle få hjertestop kan en eller flere af flg, personer kontaktes, som har forstand på at bruge hjertestarteren: Lykke Rosengreen - Puglundvej 16 tlf.: Jytte Andreasen - Jernbaneallè 23 tlf.: Håkon Schmidt - Smedebakken 14 tlf.: Rasmus Brink Jensen - Smedegade 14 tlf.: Ernst Weis Hansen - Lærkevej 4. tlf.: Ernst Luttighedde - Starupvej 18. tlf.: Benny Hansen - Møllesvinget 11. tlf.: Mikkel Ottosen - Debelvej tlf.: Lene Mikkelsen - Stadionvej 15.. tlf.: Hjertestarteren er sat op på Starup Skole i gangen ved omklædningsrummet i kælderen lige ved Multihuset. Døren er låst udenfor skolens åbningstid, men vi har hængt en skovl op i trappeskakten ved omklædningsrummene. Denne skovl er beregnet til at knuse ruden med, så man kan komme ind til hjerterstarteren så hurtigt som muligt. iden Sidst Den 26. november var der generalforsamling i Borgerforeningen. Der var mødt ca. 30 personer op, flot. Den afgående formand fortalte i sin beretning om: julelysene, stikkene hertil og hvad planerne er fremad. Om den færdiggjorte hjemmeside (kig endelig ind hvis I ikke har været forbi, Han gav en tak for opbakningen til Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling og opbakningen til en yderst vellykket og velbesøgt byfest. Velkomstmapperne vil blive genindført, hvis nogen har idéer til dem, hører bestyrelsen gerne om det. Legepladsen blev færdig og de sidste midler dertil er søgt. Ligeledes er forskønnelse af rundkørslen i gang. Siden generalforsamlingen har vi dog fået afslag fra Vejdirektoratet. Denne afgørelse bliver der klaget over og arbejdet med forskønnelsen af rundkørslen er derfor langt fra færdigt. Klagen og det videre forløb sker i samarbejde med hakkedamerne og bænkedrengene. Ligeledes blev der til generalforsamlingen fremlagt et flot regnskab. Den 5. december holdt den nye bestyrelse sit første møde. På dette møde blev den nye bestyrelse konstitueret med Lars Petersen som formand, Ernst Luttikhedde som næstformand, Mikkel Ottosen som kasserer, Mette Christiansen som sekretær og Heidi Jørgensen som referent. Vi startede med at snakke om BorgerBladet, da deadline var en måned væk. Det blev besluttet at Mette blev bindeled til Lia og at Heidi står for kontakten til 6. klasse, der omdeler bladet. Desuden gik vi igennem de punkter, vi mente skulle med i lederen. Vi snakkede om julebelysningen det var gået fint med at sætte det op. Der skal sættes nye stik i lygtepælene og vi indhenter tilbud på hvad det koster at skifte stikkene i selve lysene. De nye træer kunne ikke holde til at få sat lys op hvorfor de i 2012 var bare. Vi var blevet inviteret til Pælesidning (se mere herom andet sted i BorgerBladet) og besluttede at tilmelde os. Endelig fastsatte vi datoen for dagen i Brugsen. Og så et par ord fra de nye bestyrelsesmedlemmer, der begge gerne vil takke for valget til borgerforeningens bestyrelse. Jeg hedder Heidi Jørgensen og bor i Vestterp sammen med min mand Arne og vores tre børn. Jeg er social- og sundhedshjælper og har arbejdet på Sognelunden i Agerbæk de sidste to år. Vi har boet i Starup Tofterup siden 1991 og er rigtig glade for det. Jeg synes, det er fantastisk at der er så mange i vores by, der er parate til at yde en indsats for lokalsamfundet. Det er til gavn for alle i lokalsamfundet og for udviklingen. Derfor glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet i borgerforeningen, så jeg også yder noget til vores gode lokal samfund. Jeg hedder Mette Christiansen og er født og opvokset i Starup. Mange kender mig nok fra Brugsen eller som Mette Taxa på trods af at jeg aldrig selv har kørt taxi. Jeg er vokset op på Hovborgvej og efter gymnasiet flyttede jeg til Nordenskov, så videre til Agerbæk og efter et kort ophold i Vrenderup vendte jeg i 2007 tilbage til Starup hvor jeg flyttede ind i Puglundvej 1. Her bor jeg stadig med mine to hunde. Borgerbladet 5

4 Sponseret af Mette Owen Luft Kånsert stod og manglede dankortterminaler til koncertpladsen og ikke mindst rare folk til at betjene dem. Heldigvis var Mette kunde i Andelskassen, der støtter gode, lokale initiativer. På den måde fik Owen Luft både sine terminale r og bemandingen på plads, og derfor kunne du hæve kontanter, mens musikken spillede. Tak til Mette. Og alle de andre kunder i Andelskassen sammen kan vi mere. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S 6 Borgerbladet Borgerbladet 7

5 Målaktier 2012 v. Marianne Vous Galsthovej 12, Starup, 7200 Grindsted Tlf Mail: Ågården Gary og Mette Lillistone, Galsthovej 7, Starup, 7200 Grindsted Telefon: Åbningstider: Juli og august samt ferier: kl. 11 til 17. Mandag er lukket Resten af året. Lørdag kl eller efter aftale. Vi har som vanligt fået lavet målaktier for første holdet i fodbold for året Vi startede ud i foråret med at spille i serie 6. Det gik rigtig godt og vi endte på en første plads og med en score på 36 mål i alt for foråret. I efteråret skulle vi så prøve kræfter med serie 5. Det gik lidt op og ned med både sejre og nederlag. Men alt i alt var det okay, og vi endte på en 4. plads. Det til trods for en del arbejde fra Verner Jessen og Bjarne Søgårds side for at kunne stille hold, hvilket til tider var noget af en udfordring. Tak for det! Målscoren for efteråret blev 27 mål. Forår og efterår lagt sammen giver altså en målscore på i alt 63 mål! Og der er faktisk en som har gættet rigtig på antal scorede mål! Claus Olsen har som den eneste ramt rigtig med 63 mål. Flot! Claus modtager derfor første præmien på 500 kr. Vi har yderligere trukket lod om 3 ekstra præmier på hver 250 kr. Og med hjælp fra Vita Jensen i Brugsen fandt vi frem til følgende vindere: Karsten Andreasen Mogens Andreasen Tanja Pedersen Spejdernyt Julemarked 2012 Spejdernes julemarked er overstået med et godt resultat og vi takker alle, som kom og støttede os på den ene eller anden måde. Tak til alle de frivillige hjælpere for jeres arbejde de to dage. Også tak til de private, der støttede med gevinster til tombolaen. Uden støtte fra dem og firmaerne, kan det ikke lade sig gøre at få så mange fine gevinster til tombolaen. En stor tak til vore sponsorer: Agerbæk El-Service Agerbæk Motorcentrum Agerbæk Pizza og Kebabhus Andelskassen BL Motorservice BL Værktøj, Roust Bygma, Agerbæk Tømmerhandel Cafebar v/ Jens Jessen Dagli Brugsen Starup-Tofterup 8 Borgerbladet Borgerbladet 9

6 Danske Bank Den Jydske Sparekasse, Grindsted Freia Forellen FV-Rørteknik, Roust Kim Fyhn, tømrer- og kloakmester Galleri M-huset v/laila Bonde Sørensen Grindsted Apotek Hedegaard Æg Jan s Traktor Service JM Engros ApS Kliphuset Kvik Spar, Fåborg Hanne og Evald Madsen Vognmand Holger Madsen Jan Mikkelsen Autoservice, Agerbæk Milano Pizzeria MK-Trade, Ansager Bertel Mortensen ApS, aut. kloakmester Murermester Claus Olsen Ejner Olesens efterfølger, Grindsted Partner Revision Vest Varde A/S Pia s køkken, Agerbæk Pigerne, Agerbæk PSK Transport RE El-teknik RM-forellen, Hovborg Salon Hårfix SB Consulting/Tofterup Kanoudlejning ScaniTech IT ApS Spar, Agerbæk Starup Autoservice Starup Taxi Studio 9, Agerbæk Sydbank, Grindsted TBS Maskinpower, Smedebakken Telma, Agerbæk Torvegrillen, Agerbæk Tüchsen Byg ApS, Sdr. Omme Tøjtorvet, Agerbæk Tømrer Rasmus Scherfig Visit Ella, Engtoften Spejderne vil også gerne takke for den gode modtagelse vi fik, da vi var rundt og sælge juleneg. Det samme gælder, hvor vi den første lørdag i januar måned har været rundt og hente brugte juletræer. Spejderne og forældrene har hygget sig på turene rundt i byen. Begge gang har vi sluttet af med Inga s dejlige mad i spejderhytten. Spejderne har startet de ugentlige møder op hver onsdag. Der holdes en fælles Gruppeweek-end den februar 2013, hvor vi tager til Degnetoften i Vester Vedsted. Der holdes generalforsamling søndag formiddag, inden alle vender hjem igen. Nærmere besked vil komme om begge arrangementer. Selv om vi har et stykke tid til sommerferien, er sommerlejren under forberedelse. Vi arbejder på at junior- og storspejdere kan komme med på en international lejr i Stavanger, Norge, i uge 28. Mikro- og minispejdere skal på teltlejr i uge 32 og vi prøver om vi kan deltage i en centerlejr på Port Arthur, som ligger 14 km fra Odense. Nærmere besked om begge lejre vil selvfølgelig blive givet til spejderne og forældrene. De spejdere, der ikke skal med til Norge, kan deltage i lejren på Fyn. Esther D. Jensen Spejderleder Spejderne i Starup-Tofterup takker for støtten fra OK/Dagli Brugsen Spejderne i Starup-Tofterup har netop modtaget årets sponsorstøtte fra OK/Dagli Brugsen. Det blev til kr , og det er vi meget taknemmelige for. Vi takker OK/Dagli Brugsen mange gange! Også en stor tak til alle borgere i byen, der har tegnet et OK tankkort med sponsoraftale koblet på. Pengene kommer til at indgå i det daglige spejderarbejde. Vi har udgifter til materialer til spejdermøder, til drift af spejderhytten og sidst men ikke mindst går spejdergruppen ind og giver tilskud til hver spejders deltagelse i sommerlejre osv. Der er pt. 48 spejdere i byen. Som noget nyt kan vi få fordoblet støtten, hvis man også køber el hos OK. OK fordobler så sponsorstøtten fra 6 øre til 12 øre pr. liter man tanker, så det kan blive til mange penge for vores lille spejderforening. Det er nemt at skifte el-selskab til OK. De tager sig af alt det praktiske i forbindelse med skiftet fra den nuværende leverandør. Som ny kunde får man desuden et velkomsttilbud den første måneds el til 0 kr. OK tankkort og el kan bestilles på tlf eller Starup-Tofterup Spejderne har sponsor nummer Dette nummer skal oplyses ved bestilling. På vegne af spejderne Kasserer Tine D. Schilling På billedet ses en del af spejdergruppen sammen med brugsuddeler Dorthe Gude og årets sponsorcheck. Billedet er taget lige inden årets indsamling af brugte juletræer. 10 Borgerbladet Borgerbladet 11

7 Andebanko Tirsdag d. 6. November blev der afholdt Andebanko på Tofterup Hotel. Der var ca. 140 glade og forventningsfulde børn og voksne, der håbede på at få en af de mange fine gevinster med hjem. Det er dejlig at der, ligesom sidste år, kommer så mange mennesker og bakker op om sådan et arrangerment. TAK til vores sponcer for de fine gaver vi modtog til aftenens pausebanko. TAK til Tofterup Hotel for logi, HP`s venner for lån af bankoplader samt til Ruth og Tage Christensen fordi I har lyst til at hjælpe os. Salon Hårfix v/ Inga Olsen Salon Kliphuset v/ Jytte Andreasen Sukkerkringler fra Magny Knudsen VisitElla v/ Ella Krog Fendt Starup Starup Smedie & VVS v/ Kurt Moustgaard Vognmand Holger Madsen ScaniTech v/ Otto Dagnæs Al-ko Ginge v/ Kurt Hermansen PSK Transport v/ Alex Pedersen Milano's Pizza & Grill Starup Fysioterapi v/ Ole Birk Kortegaard Unika Kunsthåndværk v/ Laila Bonde Tømmermester Rasmus Scherfig Murermester Claus Olsen BL Motorservice v/ Benny Lauridsen RE-Elteknik v/ Rasmus Eg Kloakmester Bertel Mortensen Starup Autoservice v/ Erik Jensen LF Fiskegrej Det Lille Hunde Hotel v/ Marianne Vous Tofterup Kanoudlejning v/ Søren Bonde Auto K v/ Kim Mathiassen Massør Leif Jensen Massør Marianne Mikkelsen Shell - Korskro Helle Hallerne DLG Agerbæk Pigerne, Agerbæk Freia-Forrellen v/ Finn Jensen Dagli'Brugsen Starup-Tofterup Tæppemanden v/ René Uglebjerg Starup Taxa v/ Inge Christiansen LR v/ Jonna Refshøj HATS På gensyn til Kulturgruppens næste arrangement, hvor der igen spilles Dillettant den 1. og 2. marts 2013 på Tofterup Hotel. Sådan udkommer Borgerbladet i 2013 Deadline nr. 1 søndag d. 6. januar/ bladet udkommer uge 6. Deadline nr. 2 søndag d. 10. marts / bladet udkommer uge 15. Deadline nr. 3 søndag d. 20. maj / bladet udkommer i uge 25. Deadline nr. 4 søndag d. 25. august / bladet udkommer uge 39. Deadline nr. 5 søndag d. 13. oktober / bladet udkommer uge Borgerbladet Borgerbladet 13

8 Pælesidning i Ansager Friskbagt brød hele dagen Dagligvarer Grillmad også ud af huset tlf Trailerudlejning Åbningstider: Grill: Hverdage Lørdag-søndag Butik: Hverdage 5-22 Lørdag-søndag 7-22 Shell Korskroen Korskrovej Esbjerg Ø Tlf fax Storegade Agerbæk. Tlf v/ Ella Krog Engtoften 6, Tofterup Tlf.: VisitElla E- mail: Borgerforeningen har tilmeldt sig Danmarks største pælesidningskonkurrence, som foregår i Ansager fra den 30. august til den 1. september Der vil løbende komme mere information om arrangementet, når vi selv ved mere om det. Når vi står i brugsen den 22. februar og tager imod kontingent tager vi det materiale med som vi har indtil nu, der er I meget velkomne til at stille spørgsmål. Formålet med at vi har tilmeldt os konkurrencen er at samle penge ind til at få renoveret vores flotte, gamle julelys og købe julelys til vores byportaler. Som det er lige nu er vores kræmmerhuse ikke lovlige at hænge op i lysmasterne. Derfor synes vi, at pælesidning ville være en sjov og anderledes måde at samle penge ind på. Det er så idéen, at vi kommer rundt og stemmer dørklokker og spørger folk om de vil være med til at give et bidrag til arrangementet. Virksomheder, der vælger at sponsorere arrangementet får et skilt til at stå foran vores pæl. En enkelt bliver derudover sponsor for pælen og får sit navn på vores pæl. Desuden ved vi at der vil blive trykt plakater, der deles rundt i hele oplandet (det meste af Varde Kommune) hvor de største sponsorer også er på. Som det ser ud nu, må vi gerne selv sætte et telt op, det arbejder vi videre med. Fx tænker vi at virksomheder og andre kan udstille i teltet og sætte ekstra fokus på Starup Tofterup. Vi får løbende informationer fra hovedmanden i Ansager så indtil videre kan vi ikke sige mere. Lige nu er vi på jagt efter en person, som er frisk på at sidde på en pæl i op til 48 timer. Hvis nogen vil eller kender en, der vil, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra dem. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Starup Sogns Borgerforening. 14 Borgerbladet Borgerbladet 15

9 Kom og mød bestyrelsen i Brugsen 22. februar 2013 Igen i år vil vi stå i brugsen. Her kan man komme og snakke med os og også få betalt sit kontingent til Borgerforeningen. Det bliver fredag den 22. februar fra kl. 14 til 19. I år bliver det kun én dag så håber alle, der har lyst, har mulighed for at komme. Bestyrelsen serverer en kop kaffe og er klar til en snak med alle. Har du en god idé hører vi også gerne om den denne dag. Kontingentet kan som altid betales med det girokort, der følger med BorgerBladet 16 Borgerbladet denne gang, i brugsen den 22. februar og via netbank. Man kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne eller lægge betalingen i en af vores postkasser. Husk at skrive navn og adresse på uanset hvordan der betales. Mvh. Lars, Ernst, Mikkel, Heidi og Mette, Bestyrelsen i Starup Sogns Borgerforening. Generalforsamling og historier af en tidligere starupborger Under overskriften Hvor blev de af? vil Steen Breum, der er født og opvokset i Starup fortælle om sit livsforløb. Inden foredraget, er der generalforsamling efter foreningens vedtægter. Tirsdag den 19. februar kl i Multihuset Starup-Tofterup Alle er velkommen og der er gratis entre og kaffe. Vester Starup sogns lokalhistorisk arkiv Turister og feriefolk i Starup Så nåede vi til den sidste artikel om turister og feriefolk i Starup, hvor vi har bevæget os tilbage til hyttebyen i Starup. I takt med den reviderede ferielovgivning i 1953, velstandsstigningen, udviklingen af bilismen og et udbygget vejnet fik flere og flere danskere mulighed for at holde ferie, og ferieindustrien udviklede sig kraftigt efter 2. Verdenskrig. Som beskrevet i de foregående artikler kom der flere og flere sommerhuse og ferieboliger til Starup sogn i den pågældende periode, og med den store naturfredning af Holme Ådalen i begyndelsen af 1970 erne var det oplagt at spekulere mere seriøst i områdets kommercielle muligheder indenfor turisterhvervet. Bl.a. var Holsted Kommune frontløber mht. at markedsføre naturområderne ved Hovborg, ligesom Helle Kommune havde set potentiale i området. Tankerne og planerne mødte da ikke altid ubetinget begejstring hos lokalbefolkningen. Egnens bønder skulle vænne sig til tanken om at malke turister frem for at malke køer som Vardes turistchef udtalte i forbindelse med åbningen af Kyst til Kyst stien. En af de personer i Starup, der så muligheder i at få turister til Starup, var den lidt excentriske Harry Johansen, der bl.a. gik med planer om at anlægge et cafeteria ved Tingvejen. Ligesom han tumlede med ideen om at etablere en camping- og teltslagningsplads på nogle skønne naturarealer langs Birkehøjvej. Harry Johansens manglende evne og lyst til at samarbejde med de offentlige systemer skrinlagde projekterne, men ideen om forbedrede turistfaciliteter i Starup var vakt. Det medførte, at Borgerforeningen nedsatte en række arbejdsgrupper i begyndelsen af 1980 erne, hvoraf en af grupperne skulle udvikle og gennemføre ideen omkring et ferieprojekt i byen. Første opgave var at finde velegnede arealer. Engen og landbrugsarealerne nord for åen og vest for jernbanen var perfekte til formålet, og arbejdsgruppen foreslog derfor Borgerforeningen, at man arbejdede videre på at erhverve disse arealer med henblik på oprettesen af et ferieområde her. I takt med, at planerne var blevet mere konkrete, havde en del af Borgerforeningens bestyrelse fået betænkeligheder ved projektet, ligesom flere lokale borgere gav udtryk for en utilfredshed med byens planer om turisme, der skulle tiltrække tyskere til området. Borgerforeningen var derfor indstillet på at skrotte planerne, men ved en ekstraordinær generalforsamling blev den eksisterende Borgerforenings bestyrelse væltet og en ny valgt hvorved planerne kunne fortsætte. Borgerbladet 17

10 Borgerforeningen indledte i 1984 forhandlinger om køb af arealerne med hhv. vognmand Marius Larsens enke og landmand Lambert Lauridsen, ligesom man erhvervede grundene fra den tidligere Seebergs Møbelfabrik af Helle Kommune. Købet af arealerne blev givet på særdeles favorable vilkår for Borgerforeningen, der klarede udgifterne herved med en beskeden forhøjelse af medlemskontingentet, som derved kom op på 60 kr. pr. familie. De arealer, der havde tilhørt Lambert Lauridsen, var stadig landbrugsjord og arbejdsgruppen måtte derfor sikre sig, at landbrugsorganisationerne godkendte, at man tog jorden ud af drift. Efter at landbrugets repræsentant Vestager havde besigtiget arealerne, gav man den tidligere landbrugsjord fri til udstykning og bebyggelse uden at kræve erstatning herfor, fordi jordens bonitet var så dårlig. Herudover krævede det, at man havde uarbejdet en detaljeret plan for anvendelse af arealerne, inden myndighederne ville godkende købet af jorden. I marts 1986 havde arbejdsgruppen fået udarbejdet den detaljerede plan om arealets fremtidige udnyttelse. Lokale borgere havde bygget en model af det færdige projekt, som gennem en periode havde været udstillet i brugsen, og den 25. marts 1986 inviterede Borgerforeningen til møde, hvor medlemmerne skulle godkende projektet og det endelige jordkøb. Af de 60 borgere, der mødte op, stemte kun 2 imod projektet. Herefter skulle Helle Kommune indarbejde projektet i deres lokalplan, hvorefter planerne skulle godkendes af stat og amt. Fredningsmyndighederne skulle dog først forarbejdes, inden de ville godkende projektet. I forbindelse med fredningen af Holme Ådalen havde man fredet et areal mellem Hovborgvej og åen på den østlige side af jernbanen. Dette areal var af fredningsmyndighederne reserveret som telt- og parkeringsplads for kommende turister og naturelskere, men ved at droppe disse planer kunne fredningsmyndighederne give tilsagn til projektet. En plan om etablering af 3 søer 18 Borgerbladet nedenfor ferieområdet blev dog ikke godkendt, hvorved gravning af søerne måtte droppes. Endelig skulle projektet være klar, men lige som man troede, at salget kunne begynde, gav Planstyrelsen i 1990 afslag til godkendelse af byggeriet med den begrundelse, at en borgerforening ikke måtte bygge fritidshuse. Denne lov blev dog meget bekvemt ændret i 1991, og endelig kunne salget realiseres troede man. For nu opstod der problemer med kreditforeningen Nykredit, der ikke ville tage pant i huse uden matrikelnummer. Borgerforeningen måtte til sidst rejse til Nykredits hovedsæde i Ringkøbing og fremlægge sagen for kreditforeningens topledelse, inden Nykredit indvilgede i, at yde kredit til hytterne, men så kunne projektet også starte op i april Lokalplanen gav lov til at lave 21 fiskehytter, 12 campinghytter, 10 kolonihaver og 20 teltslagningsenheder. Hele området blev i princippet udlagt som en campingplads, fordi man derved kunne undgå at lave kloakering til de enkelte hytter. For at skaffe kapital til opførelsen af fælleshuset, med badefaciliteter og køkken, skulle der mindst sælges 15 hytter. Der blev derfor udarbejdet en del salgsmateriale - det kunne være svært at overbevise køberne om, at den bare græsmark bag byen uden et træ eller busk, i løbet af nogle år kunne forvandles til et naturskønt ferieparadis. Borgerforeningen opførte derfor en fiskehytte, der fungerede som udstillingsmodel for kommende købere huset blev sidenhen købt af en esbjergenser. Borgerforeningen og arbejdsgruppen havde forventet, at især tyskere ville stå i kø for at købe hytter, men dette viste sig desværre ikke at være tilfældet. Starups borgere havde dog ikke i sinde at droppe projektet efter 7 års anstrengelser, og en lang række af byens borgere købte i stedet en hytte, eller man gik sammen med nogle naboer om en fælles erhvervelse. Salget af de 15 hytter lykkedes, og man kunne opføre fælleshuset og realisere projektet i løbet af Tanken var, at efterhånden som hyttebyen voksede sig større, kunne man udbygge fælleshuset, men i stedet herfor valgte en del ejere at indlægge bad og køkken i deres egne huse. Ligeledes valgte man ret hurtigt at ændre de planlagte 12 camping hytter til kolonihaver hytter, der var opført med status af kolonihavehuse, måtte bygges op til 35m2, og man havde selv mulighed for at bestemme udformningen. Dog var husets placering forudbestemt, ligesom bygherren skulle male husene i en bestemt farveskala og lægge tagpap på taget. Da fælleshuset var opført, opstod der et nyt problem. Elværket ville ikke godkende den elvarmer, der var indkøbt og installeret i fælleshuset. Projektets kasse var tom, og man havde stadig ikke varmt vand i fælleshuset. Information til alle husejere i Starup-Tofterup Igen trådte nogle lokale borgere til som ved køb af byggegrunde skaffede projektet den fornødne kapital, så der kunne installeres et gasvarmeanlæg i fælleshuset. Endelig var projektet ført ud i livet, og der kunne oprettes en grundejerforening, der i samarbejde med Borgerforeningen var ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse. I resten af 1990 erne gik salget af hytter dog drøjt, indtil man i 2002 lavede et nyt pr-fremstød. Det resulterede i, at man fik solgt 8 hytter mere, og efter man havde valgt at droppe teltslagningspladserne, var hyttebyen næsten fyldt op i dag består hyttebyen af 27 grunde. Et særdeles flot projekt, der blev realiseret vha. lokale kræfter, uden man fik en krone i støtte udefra. Hermed slutter denne artikelserie om Turister og feriefolk i Starup. Vi startede tilbage i 1584, hvor vi mødte Frederik den 2. og slutter i 2002 ved hyttebyen. Jeg håber, I har fået lidt ud af læsningen og måske er blevet mere bevidstgjort om de herlighedsværdier, der kendetegner vores lille sogn. På vegne af: Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv Holger Grumme Nielsen Lokalarkivet vil i foråret registrere og fotografere samtlige huse og ejendomme i byen. Vi håber I vil være os behjælpelige med oplysninger om bygningerne, når arkivet retter henvendelse herom. Hvis man ikke ønsker sit hus fotograferet bedes man kontakt Ove Villadsen på tlf.: Venlig hilsen Vester Starup sogns lokalhistoriske arkiv Borgerbladet 19

11 Opstaldning af heste Juletræsfest 2012 Dressur-undervisning LT Fiskegrej Vestterpvej 16, Starup 7200 Grindsted Åbningstider: mandag til fredag lørdag HUSK: Vi har altid et godt tilbud! kontakt Se mere på: D. 9. december, 2. søndag i advent havde Starup Tofterup igen besøg af julemanden. Midt under a rets juletræsfest med 220 tilmeldte kom julemanden pludselig dumpende ned gennem kaminen. Forinden var der blevet læst en julehistorie af nissepigen Henriette, om nissen Julle, som havde spist for meget risengrød og derfor kom til, at sidde fast i skorstenen. Julemanden havde en stor godtepose med til alle børn og ba de stor som sma dansede rundt om det flotte juletræ, som skolens elever havde pyntet. Pigerne fra 6. klasse gik Lucia og det klarede de rigtig flot. Ude i multihuset var der ikke mindre end 8 flotte boder hvor der blev solgt alt fra hjemmebag og blomster til smykker, nisser og kort m.m. Det var rigtig hyggeligt og mange var forbi og handlede lidt ind til julen. Idrætsforeningen solgte gløgg og æbleskiver. Alt i alt en rigtig hyggelig formiddag. Pa juletræsudvalgets vegne Anja & Thomas Tanja & Lars. 20 Borgerbladet Borgerbladet 21

12 Så inviterer vi igen til Mandag den 4. marts kl Kender du en? - eller går du selv med drømmen om, at blive kommunalpolitiker? - måske er du allerede blevet opfordret? opstillet? Måske vil du bare gerne med på en lytter/spørger? Hvis, får du her muligheden for denne aften at fortælle/høre om hvad du/de gerne vil med det politiske arbejde i Varde kommune.. Vi starter kl Efter velkomst, vil kandidaterne fra Starup-Tofterup i plenum give et oplæg. Derefter fordeler vi os i grupper. Hvor der vil være mulighed for at spørge ind til de enkelte kandidater samt bidrage med at klæde kandidaterne på til det politiske arbejde. Efter min roterer kandidaterne. Kandidater der har lyst til at være med kan tilmelde sig til Citta Valgreen tlf.: eller Ilse Due senest den 24 februar. Derefter vil aftenens program med kandidatene være at læse på StarupTofterups hjemmeside eller på Starup-Tofterup facebook. Eller Brugsens opslagstavle. Til arrangementet vil der blive serveret ost, brød og vin. Pris 30.kr Hilsen Citta og Ilse 22 Borgerbladet Borgerbladet 23

13 Starup Sogns Kirkesider Nr. 4, 1. årgang Gudstjenester 10. februar februar ingen 24. februar - HDY marts ingen 10. marts marts marts marts - Sskærtorsdag marts - Langfredag marts - Påskedag april - 2. påskedag HDY = Helle Delcin Yskes Kirkebil Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester kl ved henvendelse til Starup Taxa tlf Nytårshilse Jeg vil indlede årets første kirkesider med et digt af Poul Borum. Et takkedigt skrevet til nytåret 1995/96. Det lyder sådan her Et år mere, Herre! Jeg ved ikke hvordan jeg skal takke. Et år af sorger og glæder, nærheder og ligegyldigheder, opladthed og nød. Et år nærmere min død. Et år mere af forsvindende drømme og knopper der blev til løv. Et år mere lagt oven i bunken af år der synker længere ned og bliver til støv. Et år mere at samle grunde til at ville et år mere, Herre! Sådan skrev Poul Borum ganske kort før han døde om taknemmeligheden ved at være i live og have oplevet endnu et år. Et år mere, Herre, jeg ved ikke hvordan jeg skal takke, skriver han. Et år af sorger og glæder, af nærheder og ligegyldigheder, opladthed og nød. Er det ikke passende ord at møde det nye år med?!. Jeg synes det. Jeg vil ønske alle et godt og velsignet nytår! Merethe Jørgensen, sognepræst Aktivitetskalender Tirsdagsmøder i Sognehuset Formiddagskaffe og foredrag kl ca Tirsdag den 5. februar Helge Larsen fra Esbjerg tidligere for ungdomspensionen Bjerringhus vil fortælle om sit arbejde blandt socialt udsatte børn og unge. Foredraget kalder han: En ny verden Tirsdag den 5. marts Morten Thaysen, sognepræst i Varde genfortæller romanen Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Vester Starup Kirke Sognepræst: Merethe Jørgensen (træffes ikke mandage) Graver: Erik Baun Kristensen kirkegården Kirkeværge: Mette Lillistone Menighedsrådsformand Esther Jensen. Tlf Menighedsrådet Menighedsrådet har nu konstitueret sig som følger: Formand: Esther Digmann Jensen, Kratbakken 11 Næstformand: Asta Schmidt; Birkehøjvej 9 Kasserer: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5 Kirkeværge: Mette Lillistone, Galsthovej 7 Kontaktperson for personalet: Kirsten Sørensen Petersen, Birkehøjvej 7 Medlem: Hanne Tolstrup Madsen, Varde Landevej 2 Man er altid velkommen til at kontakte menighedsrådet ved evt. spørgsmål vedr. kirken og også gerne komme med forslag til kommende arrangementer for både små som store. 24 Borgerbladet Borgerbladet 25

14 Program for Starup Missionshus, Parallelvej 2 1. halvår 2013 Januar Tirsdag den 8. kl Eftermiddagssamvær v/ Kristian Mikkelsen, Grindsted Onsdag den 9. kl Alliancebedeuge i Missionshuset Torsdag den 10. kl Bede- og Skriftemåls Gudstjeneste i Vesterhede Tirsdag den 15. kl Mandsstævne i Starup v/ Peter Kristensen, Vejle Onsdag den 16. kl Mandsstævne i Starup v/ Jens Erik Hansen, Vejen Torsdag den 17. kl Mandsstævne i Starup v/ Jens Mortensen, Fredericia Torsdag den 24. kl Generalforsamling Torsdag den 31. kl Bibelstudie hos Edith og Gunnar Iversen Februar Torsdag den 7. kl Bibelstudie hos Kirsten og Alex Tirsdag den 12. kl Eftermiddagssamvær v/ Annelise Bach, Bramming. Torsdag den 14. kl Bowling i Grindsted Tirsdag den 19. kl Kvindetræf i Grimstrup v/ Pia Ælmholdt, Varde Onsdag den 20. kl Kvindetræf i Grimstrup v/ Pernille Troldborg, Gørding Torsdag den 21. kl Kvindetræf i Grimstrup v/ Karl Lund, Ansager Torsdag den 28. kl Bibelstudie hos Klara og Carl Agerbæk El-Service ApS Aut. El-inst. Anders Dall Nielsen Nørremarken 1A Agerbæk El-installation & Projektering Industri samt landbrugsinstallation Tele & Datainstallationer. Salg og reparation af hårde hvidevarer. Brugskunst Døgnvagt - tlf Marts Torsdag den 7. kl Lovsangsaften m/ band Tirsdag den 12. kl Eftermiddagssamvær v/ Hedeperlen, Hejnsvig Torsdag den 14. kl Møde v/ Lars Kristensen, Harboøre Emne: Troen flyttet fra hovedet ned i hjertet. Torsdag den 21. kl Bibelstudie hos Else og Erik April Torsdag den 4. kl Møde v/ Gidonitterne Karsten Ladefoged Tirsdag den 9. kl Eftermiddagssamvær v/ Jens Erik Christensen, Esbjerg Torsdag den 11. kl Bibelstudie hos Jolanda og Marien Torsdag den 18. kl Møde v/ Simon Overgård, Lemvig Maj Torsdag den 2. kl Bibelstudie hos Edith og Gunnar Kristensen Tirsdag den 14. kl Eftermiddagssamvær v/ Johannes Kristensen, Vejrup Torsdag den 16. kl Kredsmøde i Starup v/ Holger Haldrup Torsdag den 23. kl Bibelstudie hos Birgit og Frede Torsdag den 30. kl Udflugt til IMB, Børkop Juni Onsdag den 5. kl Hejbøl Knap/plantage, Krusbjerg v/ Forstander på Solgården Kresten Andersen (Medbring kaffe) Torsdag den 6. kl Møde v/ Steen Søvndal, Grindsted Tirsdag den 11. kl Eftermiddagssamvær Ud i det blå Torsdag den 13. kl Bibelstudie hos Jytte og Preben Søndag den 23. kl Sct. Hans fest hos Asta og Karsten Onsdag den 26. kl Møde i Ansager Missionshus v/ Jørgen og Lise Skydstofte En hilsen fra Johs. 8,12 Hvor Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Starup Indre Mission Kontakt person Jytte Amby Tlf Borgerbladet Borgerbladet 27

15 S A L O N Tlf Inga Olsen Parallelvej 18 Tofterup H Å R F I X Jernbanealle 5 Tofterup Tlf Starup Øko-Træ Smedebakken 28, Starup DK-7200 Grindsted Tlf Fax Åbningstider Mandag t/m torsdag Fredag Lørdag Mandag lukket Lørdag åben efter aftale Som I sikkert har hørt i pressen, har regeringen fremlagt et forslag til en ny folkeskolereform. Forslaget giver anledning til megen debat, og det bliver spændende at se, hvad man kan nå til enighed om. Her på skolen har der været gang i rigtig mange ting både med hensyn til de fysiske rammer, men også spændende ting, der er med til at variere den daglige undervisning. Nye møbler Skolen har fået nye møbler, og det er rart af hensyn til siddekomforten og det generelle læringsmiljø, for det pynter med nye møbler. Vi har valgt at købe ens skoleborde til hele skolen, hvilket betyder, at de mindste årgange har fået monteret en fodplade på deres stol. Det er dejligt at mærke elevernes begejstring for møblerne. Nye vinduer Her i starten af januar får skolen udskiftet 32 vinduer. Det er biblioteket og gangen med 3.-6.klasse der får nye vinduer. Vi har været heldige at få bevilget penge fra kommunens pulje til energibesparende foranstaltninger. Den gamle SFO-bygning De ældste SFO-bygninger er nu fjernet. Desværre nåede vi ikke at få området planeret og asfalteret inden vinteren satte ind. Det er meningen, der skal sås græs i området til foråret. Vi påtænker at lave et anlægsønske til Varde Kommune om en større buslomme i den nederst del af området, så bussen kan komme ordentligt ind til siden. Smedebakken 54, Starup, 7200 Grindsted, Tlf eller , 28 Borgerbladet Borgerbladet 29

16 Lucia på Helle Plejecenter Julen er forbundet med mange traditioner, og det er blevet en tradition, at eleverne fra indskolingen klipper julepynt og pynter juletræet på plejehjemmet, hvilket de også gjorde i år. Ligeledes er det en tradition, at pigerne fra de ældste klasser går Lucia både til juletræsfesten, på skolen og på plejehjemmet. Den 13. december gik 6.klasses piger Lucia på plejehjemmet, og efterfølgende var der fællessang med beboerne. Inden eleverne vendte tilbage til skolen blev de beværtet med hjemmebagte pebernødder, slik og saftevand. Det var totalt sjovt siger Thea Olsen. Det bedste ved Spil dansk dagen var at man var med til at synge sammen med en masse andre skoler. En rigtig rigtig stor oplevelse siger Thea Hansen. Viceskoleleder, Inga Søndergård sagde efterfølgende: Det blev til én af de "stjernestunder," som man aldrig glemmer. Det var dejligt at høre, hvordan der blev sunget igennem. Skrevet af Thea Olsen, Thea Hansen og Marianne Nielsen fra 3. klasse. Ribe Domkirke kl. besøger Ribe Domkirke fredag til fælles salmesang før jul. Stort arrangement der gratis tilbydes alle skoler af menighedssamarbejdet - RAMS i det gamle Ribe Amt. Bussen til Ribe var til lejligheden sponseret af det lokale menighedsråd i Starup. Nedenstående, er Mads og Emilies beskrivelse af dagen. Her i efteråret er der foregået mange spændende ting på tværs af klasserne. Store og små har arbejdet sammen i forskellige projekter. Hør blot, hvad elever og lærere fortæller om de gode Starup skole deltog i Spil dansk dagen den 25. oktober. Musik er en fest, og Spil Dansk Dagen er en kæmpe fest med over 1300 arrangementer landet over, hvor der bliver sunget, tænkt, følt og grinet. Arrangementerne når ud i alle hjørner af landet, og det foregår alle mulige steder, som ved en virkelig folkelig begivenhed. Thea Hansen og Thea Olsen fra 3. klasse fortæller: Vi havde øvet sange Præcis klokken gik det i gang på P4. Kendte danske sangere, såsom Anne Dorte Michelsen og Stig Rossen sang sangene: Jeg er i live, Se min kjole, Ud under åben himmel, I en lille båd der gynger, Jeg ser de bøgelyse øer og Hvalen Valborg. Hele skolen var samlet i ABC-salen og vi sang alle med på sangene. Vi skulle til Ribe Domkirke, og vi tog bussen der ned. Det var fredag den 16. november 2012, og jeg glædede mig. Da vi så kom der ned, skulle vi gå resten af vejen til kirken. Vi kom til at sidde bagerst i Domkirken, så vi kunne ikke rigtig se noget, men det var også det eneste der var lidt havet første salmer, skulle vi se et lille skuespil, det var rigtig godt. Så skulle vi synge de sidste to sange, kedelige, men den sidste salme kunne alle lide. Da det hele var færdig, skulle vi gå hen til bussen. Da vi så var henne ved bussen, kørte den os hjem til skolen. Vi kunne godt tænke os at tage til Ribe Domkirke eller bare til Ribe by igen. Emilie Sillas Jensen og Mads Krogager Madsen 4-5 klasse Starup Skole Matematikkens Dag Torsdag den 15. november var det Matematikkens Dag i hele Danmark. På Starup Skole deltog 3., 4./5. og 6. klasse sammen med deres matematiklærere. Hele dagen arbejdede vi med spil. Vi var blandet på kryds og tværs klasserne imellem. I første modul spillede vi Las Vegas, en slags kasino. Som penge brugte vi tændstikker, ispinde og jetoner. Nogle af os tabte, andre vandt stort. Matematiklærerne var kasinoejere. Vi skulle prøve at regne ud, hvor der var størst chance for at vinde nogle penge, men det gik ikke helt, som vi havde regnet ud. I andet modul skulle vi lave vores eget spil. Det var ret svært at finde på et spil og aftale regler for spillet. Vi havde kort, terninger og centicubes til rådighed. Det var vigtigt, at alle kendte reglerne, og at der var en rimelig chance for at vinde. Men det var også vigtigt, at udbetalingen ikke var så stor, at spillets bank gik konkurs. 30 Borgerbladet Borgerbladet 31

17 I tredje modul skulle spillene afprøves ude i biblioteket. Det var vildt sjovt at prøve de mange forskellige spil. Heldigvis var der ikke nogen, der gik konkurs, men nogen var tæt på. De heldige vindere blev Stephanie, Mads M, Christian Q og Emil. Som præmie fik de hver et spil kort. Alle eleverne og matematiklærerne i team 2 syntes, det var en god dag. fra efterårets aktiviteter på Starup Skole 3. klasse og Doris Teater 6.kl. Baggården. 6.klasse laver altid teater, og i år var det vores tur. Vi fandt ud af, at vi selv skulle skrive stykket og replikker, og hvad det skulle handle om. Det blev baggården, det skulle handle om. Stykket handler om, hvad der sker i løbet af et døgn i baggården. Det startede med, at alle lavede digte individuelt, og nogle af disse kunne bruges som sange eller læses op i stykket. Vores musiklærer hjalp med at vælge nogle digte, der skulle bruges til sange, hvorefter vi selv skulle sætte melodi til. Der blev 2 rap og 2 sange ud af det. Nu gik vi i gang med vores eget manus, og så fordelte vi rollerne. Vi delte os op i grupper. Der var alle mulige roller f.eks. posedamer, kærestepar, rockere, mor/barn og mange flere. Så gik vi i gang med at øve og øve. Vi havde premiere for børnehaven og de yngste børn i skolen, det gik rigtig godt. Næste gang var det for klasse til skolefest, og til allersidst var det for forældrene. Så kunne vi ånde lettede op, det hele var overstået, og det var gået rigtig godt. Skrevet af Signe, Cecilie og Charlotte, 6.kl. Inga Søndergaard 32 Borgerbladet Borgerbladet 33

18 TIMA-SERVICE Få en glasklar aftale på vinduespudsning v. Martin Harald Knudsen Hovborgvej 58, Tofterup / Starup Skalken Vardevej 39 - Rousthøje Aarre Tlf Snedkerimaskiner - Industristøvsugere - Kompressorer - Luftværktøj - Hånd - værktøj - CO 2 svejseanlæg med tilbehør - Autoplejemidler - El-værktøj - Stort AKKU-program - Tekniske artikler m. m. 34 Borgerbladet MURERMESTER CLAUS OLSEN Smedegade 18 Tofterup tlf H.H. Tømrer- & Snedkerforretning ApS v/henrik PEDERSEN. SØNDERSKOVVEJ 116. NORDENSKOV TLF BIL Så fik vi æren til at skrive Starup skalken. Vi kan lige starte med at præsentere os. Vi er Ernst og Ellen Luttikhedde, vi bor på Starupvej 18. Vi har 3 børn Lianne på 18, Emmelie på 16, og Celine på 14. Vi kommer fra Holland, og er flyttet til Starup i 1992 hvor vi købte Annelise og Verner Jessens gård. Jeg (Ellen) er vokset op i byen, mine forældre havde en cafe-restaurant. Jeg har uddannet mig som dyrlæge-assistent. Jeg havde et job i en dyrlægeklinik, og i min fritid hjalp jeg mine forældre i restauranten. Jeg brugte meget tid på min hest, og mine venner. Så skete det at jeg blev forelsket i en landmand, med store planer. Jeg (Ernst) er vokset op på landet, mine forældre bor på en gård som er forpagtet, og der hjalp jeg meget til. Efter jeg sluttede på landbrugsskolen, tog jeg i militæret. Da jeg kom hjem havde jeg en drøm, at jeg gerne ville have min egen gård sammen med Ellen. Vi vidste at vi ikke kunne købe noget i Holland, priserne var alt for høje, og så mange penge havde vi ikke. Vi kiggede rundt i Tyskland, og vi fandt en gård som blev forpagtet. Men vi blev snydt, så gad vi ikke mere. Så hørte vi fra en, at vi skulle kigge i Danmark, fordi jord priserne i Danmark ikke var så høje, og de var rigtig gode for unge landmænd. Men vi tænkte: så langt hjemmefra, og et sprog vi slet ikke kendte, det bliver da svært. Men alligevel kørte vi en dag til Danmark, og besøgte nogen landmænd, og de var alle sammen meget positive. Vores første tanke var: et flot land, megen plads, mange muligheder, og venlige mennesker. Vi fandt en som hjalp os med at finde en gård til os. Så kom vi til Starup, og så på Verners gård, en bindestald med 40 køer, og 36 hektar jord. De 36 hektar jord lå perfekt rundt om ejendommen, og ikke nok med det, også et dejligt hus. Det var lige en gård til os, det eneste var de Jersey køer, de var ikke ret store. Jeg (Ernst)havde tænkt mig dengang at de skulle skiftes ud til sortbrogede køer, men vi er glade for at vi ikke gjorde det. Vi blev rigtig glade for den lille gule ko. Efter 2 år fik vi lov til at bygge en ny løsdriftsstald. Lige nu har vi lidt over 100 køer plus opdræt, og 81 hektar jord. Vi kan som familie passe det hele selv, og vores 3 dygtige døtre hjælper rigtig godt til derude. Hvis vi skal i byen eller noget, så klarer børnene arbejdet ude i stalden. Vi har nogle skoledrenge som kommer og giver en hjælpende hånd et par gange om ugen og dem er vi glade for. Jeg (Ellen) har altid arbejdet på gården, men efterhånden da børnene blev større er jeg begyndt at arbejde ved siden af. Jeg arbejder nu i børnehaven Naturligvis i Ansager, og er rigtig glad for det. Men jeg hjælper stadigvæk i stalden. Jeg er med i Starup-cykelklub, vi cykler om sommeren, og det er super hyggeligt. Jeg (Ernst) er medlem af helle ride klub, og er formand for DSI. Hver torsdag går jeg til Borgerbladet 35

19 ridning med min hest Marokko. Jeg er også med i Starup løbeklub, og det er rigtig hyggeligt. Jeg er også i bestyrelsen i borgerforeningen, og det er spændende at være med. Vi vil gerne fortælle lidt om dengang i 1992 da vi kom til Starup. Der stod vi så den 1. august, vi vidste ikke særlig meget, og vi kunne heller ikke sproget. Verner forklarede os alt hvad vi skulle vide om stalden på dansk (og det var ikke meget vi forstod) men med hjælp fra hans arme og ben fik vi en rimelig god forståelse for hinanden. Så var der vores nabo Ole, som kom hver morgen for at spørge hvordan det gik, og han kunne snakke tysk. Han ringede for os til dyrlæge, inseminør osv. Hvad skulle vi have gjort uden ham. Det var også Ole som tog os med til byfest, og jagtfest. Jeg (Ellen) kan huske at Annelise spurgte mig om jeg vil være med til håndbold. Og jeg (Ernst) kom med til at spille fodbold. De tog rigtig godt imod os. Vi startede med dansk undervisning med det samme, men det var svært. Efterhånden synes vi at vi er godt integreret, og folk fra Starup har taget godt imod os. Vi er rigtig glade for at bo i Starup. Vi vil give skalken videre til Mikkel Ottosen. HUSKHUSKHUSKHUSKHUSK BYFEST 2013 Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du husker at der er byfest fra fredag, den 16. august til søndag, den 25. august. Vi kan allerede nu løfte sløret for enkelte arrangementer som: Fredag den 16. vil der, for børnene være Stjerne for en aften. Så læg allerede nu hovedet i blød, for at finde lige det nummer du/i kunne tænke dig/jer at optræde med. Lørdag den 17. vil der være optog gennem vores dejlige by prik til din nabo, til vennerne, til kollegaerne eller hvem du nu gerne vil lave det bedste optog sammen med, så er det måske jer der løber med 1. pladsen. Temaet kommer i næste borgerblad. Og selvfølgelig sluttes denne dag af med bal for de unge på 40 Mandag den 19. Vil der være Starup-Tofterup løb Desværre har vi ikke alle detaljer på plads, så glæd dig til næste nummer af Borgerbladet, hvor du kan se det færdige byfestprogram. Venlig hilsen Byfestudvalget Dagens Rimeri Af Henni Carstensen Din lokale bedemand - vi er til rådighed i livets svære øjeblikke Hanne Madsen Evald Madsen Claus Madsen Grindsted-Billund Begravelsesforretning Borgergade Grindsted Kløvervej 28A 7190 Billund Tlf svarer alle ugens dage 26. januar 2000 I dag jeg får et sløret blik, ser faktisk verden som et mosaik, for støvregn både kold og hvas blir perler på mit brilleglas. 9. marts 2000 Hvorfor længes efter sommer når vi ved, den altid kommer. Hvorfor ikke bare nyde det, som nuet kan os byde. 8. oktober 2006 Hvis du gør en masse godt og får berømmelse så flot, så vil du med et fejltrin lille meget hurtigt nedad trille. Vi hjælper med tilrettelægning i det omfang I ønsker det - og aftalerne kan træffes såvel hjemme som på vores kontor Borgerbladet Borgerbladet 37

20 Annoncepriser for Borgerbladet gældende fra /8 side (60 x 43 mm) 420 kr. 1/6 side (60 x 60 mm) 630 kr. 1/4 side (60 x 90 mm /126 x 43 mm) 840 kr. 1/3 side (126 x 59 mm) kr. 1/2 side (126 x 90 mm) kr. 1/1 side (126 x 185 mm) kr. Priserne er for annoncering i et år 5 numre Borgerbladets annoncører er samtidig automatisk og gratis medlem af Starup Sogns Borgerforening, og kan få del i de fordele der følger med medlemsskabet. Borgerbladet Side 4: Ande(efter)spil Side 7: Borgerforeningens nye bestyrelse Side 9: Referat fra generalforsamlingen Side 39: Syng-sammen-aften i april Nr årgang Februar 2010 Unika kunsthåndværk Malerier Smykker Glaskunst Kreative Kurser v/laila Bonde Tlf Åvænget 7 Tofterup 7200 Grindsted Forældrekaffe i Sfoen Den 12. december, var det en rigtigt hyggelig eftermiddag i Sfoen. Hvis man denne eftermiddag kom forbi ABC salen på skolen, blev man mødt af en duft af gran. Kiggede man ind i salen var der gran og andet grønt, ler, lys, tørrede kogler og en masse koncentreret børn, ja for stearin lyset skulle jo stå lige. Sfoen havde nemlig denne dag inviteret forældrene til æbleskiver og kaffe. Før kaffen var der muligheden for, at hjælpe børnene med at lave en juledekoration. Efter dekorationerne blev der serveret æbleskiver og kaffe i Skoraffen. Jeg vil gerne hermed gerne takke for den gode opbakning, fra de forældre, der denne dag fandt vejen forbi Sfoen og gav sig tid til at side lidt ned, i en ellers travl december. Stefan Lillelund 38 Borgerbladet Borgerbladet 39

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning Borgerbladet Vindere af byfestoptoget 2012 Side 9: Andespil Side 23: Spejdernytl Side 33: Generalforsamling Side 51: Snerydning Nr. 4 34. årgang September 2012 Borgerforeningens flagregler for Tofterup

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 Gørding Sogneblad Nr. 10 Årgang 21 November 2014 BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 5. januar 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr.

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr. Arnum Posten 6. årgang Nr. 9. årgang 1 April 2008 Nr. 2 September 2010 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Gymnastikopvisning 22. marts 2014 Her er det forældre/barn der er på banen ved det årlige Gymnastik opvisning. 23. årgang Nr. 2 2014 Foreningsregister:

Læs mere

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004 www.vrejlev-haestrup-sogne.dk 2 15. ÅRGAN G - maj 2004 Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Poulstrup Missionshus Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Lørdag den 29. maj kl. 19.30: Vækkelsesmøde

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere