Aasum Sogneblad. Nr Oktober, november og december årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr Oktober, november og december årgang

2 Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening fortsat Side 20 Aasum Bylaug Side 22 Idrætsforening Side 24 Læserbrev Side 26 Lokalhistorisk Arkiv Side 28 Adresseliste Side 35 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Frederik Bülow Christensen, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af januar 2008, er d. 3. december Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Akvarel: Aasum, Privateje (år ukendt). Sammenlign bagsiden: Gamle huse ved Kirkestræde

3 Præsten har ordet De nye glade konfirmander Med det nye skoleår, begynder nu også de nye konfirmander at gå til præst. Det er altid spændende at se dem første gang, og som det er tradition indledes undervisningen med en festlig velkomstaften i kirke og præstegård for de enkelte klasser. Mange af børnene har jeg selv døbt, og der er store smil på hos de forældre, der selv har gået til præst hos mig for nu snart mange år siden. De nye konfirmander er utroligt søde og nysgerrige, og nu skal vi så se, hvad de egentlig ved i forvejen. Kender I nogle vigtige personer fra gamle dage? spørger jeg dem. Ja, Elvis svarer en. Og Christian den Fjerde! Når I nu tænker på, at I går til præst, og det handler om kirken, hvem tænker vi så på? spørger jeg. Jesus fra Nazareth, og alt det der fra juleaften lyder svaret. Kender I nogen ord Jesus har sagt?, spørger jeg dem. Ja, svarer en og stritter med fingeren. Gør din pligt og kræv din ret Det er næsten rigtigt, svarer jeg så. Men hvis jeg nu siger noget om næstekærlighed, hvad sagde Jesus så? Du skal elske den næste svarer klassens frække pige. Det var jo tæt på, tænker jeg. Og så tænker jeg på treenigheden og siger til dem. Det er sådan, at der ofte er tre ting eller tre personer der hører sammen. Hvem tænker vi så på? Rip, Rap og Rup svarer en. Eller Caspar og Jesper og Jonathan Men så ved vi jo, hvor vi skal tage fat.

4 De skal undervejs lære trosbekendelsen, og vi starter med at forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og det gør vi i øvrigt kun i Danmark og i Norge. I alle de andre lande hører dette led ikke med. Så bekender vi troen på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Og det er godt nok, så længe vi kører på den store klinge. Men tager vi den med de seks dage, står de af. Darwin har vundet klokkerent. Børnene læser også Illustreret Videnskab og ved, at chimpanser har 98% af deres gener til fælles med mennesket. Og at chimpanser i øvrigt et tættere på menneske end på sin fætter gorillaen. Dernæst kommer vi til Jesus undfanget ved Helligånden. Hvad betyder undfanget, spørger de kære børn. Og så må jeg lidt famlende til at forklare det. Men det er der ingen grund til. De kender udmærket sammenhængen i den alder. Og den dag vi læser evangelistens Lukases beretning om Marias bebudelse, spørger jeg dem, hvordan man kunne vide, at englen hed Gabriel. Han havde en tatovering svarede en, og så er det svært at holde masken. Og til sidst kommer vi til Helligånden. Ånd er noget usynligt, men noget som er til alligevel Det forstår de godt. Min gamle hund har dårlig ånde, siger en af dem. Det kan heller ikke ses, men føj hvor det stinker!

5 Så snakker vi lidt om bibelen. Den med de seks dage, tror de som sagt ikke på. Det er der jo heller ingen andre i vor tid, som gør. Noahs ark køber de heller ikke. Gud druknede alle mennesker lige undtagen Noah hans nærmeste familie og to af hver af alle slags dyr. Hvor kærligt var det, og hvad med alle børnene? Nutidens unge er fundamentalt anderledes, end vi var på samme tid. Men de møder op med et glimt i øjet og med et åbent sind. Borte er al gammel autoritetstro, al klamren sig til fortidens dogmer og læresætninger. Tilbage er en sund nysgerrighed og vilje til at finde det væsentlige i den tro, som de er blevet opdraget i. Og det er et ganske udmærket sted at begynde. Nils Holger Ellekilde Sognepræst

6 Gudstjenester i Seden og Aasum Oktober Seden Aasum Søndag den. 7.. kl kl s.e.trin kirkekaffe NHE NHE Søndag den 14.. kl Kirkebil 19.s.e.trin NHE til Seden Søndag den 21. kl kl s.e.trin MN MN Søndag den 28.. kl Kirkebil til Seden 21.s.e.trin Gospelgudstjeneste NHE Onsdag den 31. November kl kor Fyraftensgudstjeneste MN Søndag den 4. kl kl Alle helgens dag MN MN Søndag den 11. kl kl s.e.trin NHE NHE Søndag den 18. kl kl s.e.trin Kirkekaffe NHE NHE Søndag den 25. kl Kirkebil til Seden Sidste søndag. i kirkeåret Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: fredag inden kl.12.

7 Gudstjenester i Seden og Aasum December Seden Aasum Søndag den 2. kl kl s.i advent Kirkefrokost Søndag den 9. Kirkebil kl s.i advent til Aasum Fælles julekoncert Søndag den 16. kl kl kor 3.s.i advent Søndag den 23. kl Kirkebil til Seden 4.s.i advent Familie- og børnegudstj. Mandag den 24. kl Juleaften kl kl Tirsdag den 25. kl kl Juledag Onsdag den 26. kl Kirkebil til Seden Anden juledag Søndag den 30. Henvisning til Henvisning til Julesøndag Nytårsdag Nytårsdag Januar 2008 Tirsdag den 1. kl kl Nytårsdag MN Marianne Nørsøller NHE Nils H. Ellekilde I december angives ikke prædikant ved de enkelte gudstjenester, da vikarsituationen ved Marianne Nørsøllers fravær er usikker.

8 Siden sidst Døbte i Aasum 1. juli 2007 Ian Westphal Hermansen, Kildegaardsvej juli 2007 Julius Mygind Møllegaard, Rågelundvej august 2007 Johanne Emilie Moustgaard Jensen, Åsum Bygade august 2007 Alexander Sangill Wellejus, Karetmagerstræde 3 Viede/Kirkeligt Velsignede i Aasum 30. juni 2007 Hanne Matras og Morten Matras, Svendsagervej juli 2007 Pernille Jakobsen og Robert Dahl Andersen, Nakskovvej august 2007 Heidi Lund og Aki Bjørn Bjørnsson, Bjerggårds Allé august 2007 Signe Junker Poulsen og Martin Kærgaard, Adelvej august 2007 Cathrine Wester og Thomas Erik Husted Andersen, Skt. Hans Gade sept Pia Kristensen og Martin Skafsgaard Lykke, Blommegrenen sept Katrine Wendelboe Larsen og Danny Jørgen Juel Jeppesen, Kongshøjvej 9 Døde Bisat/Begravede i Aasum 30. juni 2007 Kirstine Hansen, Åsum Bygade 16

9 Nyt fra Menighedsrådet Ny graver Fra 1. august har menighedsrådet ansat Bente Knudsen, som ny graver ved Aasum Kirke. Bente Knudsen overtager graverjobbet efter Poul Erik Isaksen, der har valgt at gå på efterløn fra samme dato. Bente Knudsen har i en årrække været afløser for graverne i Agedrup, Seden og Aasum kirker, så Bente er godt kendt med arbejdsopgaverne både på kirkegården og i kirken. Vi ønsker Bente velkommen som fast medarbejder i sognet. Tak En stor tak for den opmærksomhed der blev vist mig, da jeg valgte at gå på efterløn. Også en tak for godt samarbejde. Med venlig hilsen Poul Erik Isaksen Bente og Poul Erik i arbejdstøjet 10 års jubilæum Kirkesanger Niels Krüger havde den 1. september 2007 været ansat ved Aasum Kirke i 10 år. Vi ønsker Niels tillykke med jubilæet og ser frem til endnu mange år med Niels gode stemme. Ny kirkesanger i Seden Seden Sogns menighedsråd har pr. den 1. oktober ansat Marie Stenstrup Holm som kirkesanger. Marie vil indgå i det samarbejde, der består i vores pastorat mellem Sedens og Aasums sangere, d.v.s. en ligelig deling af tjenesterne i de to sogne. Derved får det også betydning for os i Aasum.

10 Marianne Nørsøller Efter næsten otte års tjeneste i Seden-Aasum forlader sognepræst Marianne Nørsøller pastoratet for at rejse med sin familie til Vestjylland, hvor hendes mand, sognepræst i Dalby og Stubberup sogne, har fået nyt embede. Aasum Menighedsråd vil med en afskedsreception efter gudstjenesten den 4. november sige Marianne tak for den tid hun har været i Aasum. Receptionen holdes i Rytterskolen, hvor alle er velkomne. Julekoncert i Aasum Kirke søndag den 9. dec. kl. 15. Ved den fælles julekoncert for de to sogne medvirker i år: ODIN-Koret. Koret dirigeres af Carsten Hessum. Luciaoptog af de grønne spejdere ved Hjørdis Poulsen. Kirkens organist og kirkesanger. Alle er meget velkomne.

11 Tirsdagscafé Tirsdag den 6. november kl Fynsk Barndom Et causeri. Ved udvalgte eksempler forsøger Frede Madsen at indkredse begrebet Fynsk Barndom. Der fortælles om - og citeres fra kendte og mindre kendte fynboers opvækst på Fyn; man kan gætte med. Ind imellem synges der af fynske sange og lyttes til fynske toner. Frede Madsen Frede Madsen har arbejdet som lærer i folkeskolen og derefter i 15 år som museumslærer ved Odenses museer, Møntergården, Den Fynske Landsby, H.C. Andersens Hus og Hollufgård, hvor utallige unge som ældre har nydt hans engagerende fortællinger om det daglige liv under historiens skiftende betingelser. Tirsdag den 4. december kl Julearrangement "Jul, kirkeligt og folkeligt". Underholdende causeri ved sognepræst Nils Holger Ellekilde: Om den kristne juletradition og dens tekstmæssige baggrund. Om folkelige skikke og gammel overtro.

12 Onsdag 24. oktober kl HILS PÅ SPROGDOKTOREN Sogneaftener i Aasum Foredrag af Anders Wedel Berthelsen, som er "sprogdoktor" på Fyens Stiftstidende. Her skriver han hver mandag om det danske sprog. Han vil fortælle om sprogets veje og vildveje, om sprogets forandringer, om fynsk og andre dialekter og om sprogets tilstand blandt børn, unge og ældre. Han besvarer også gerne sproglige spørgsmål fra de fremmødte. Anders Berthelsen er cand.mag. i dansk. Han er desuden journalist samt ansvarshavende redaktør af Højskolebladet. Han har også skrevet en populær bogserie om Odenses bykvarterer. -det siges jo også, at det fynske sprog er syngende. Torsdag d. 29. november kl EN AFTEN MED DAGDRØMMEREN PEER GYNT. Henrik Ibsens eventyr om Peer Gynt bliver fortalt i en levende, humoristisk og gribende form, når fortælleren Rasmus Skovmand fortæller sin fortolkning af det ca. 100 år gamle norske eventyr. Peer Gynt bliver udstødt, fordi han dagdrømmer. Han drømmer om at opleve verden. Ønsket om at realisere sin dagdrømme bliver en dag så stærkt, at han vælger at forlade sin døende mor og sin store kærlighed. Oplev den store kamp mellem drømme og virkelighed - mødet med underverdenen, troldkongen, angsten, sorgen, glæden og kærligheden. Oplev en aften i Peer Gynts dagdrømme.

13 Sogneaftener i Seden Gospelkoncert Søndag den 28. oktober kl i Seden Kirke ved vokalensemblet ExDjazz. ExDjazz er et semi-professionelt, 5-stemmigt blandet kor, der består af omkring 30 dygtige amatørsangere, en professionel korleder og 6 professionelle musikere, der akkompagnerer koret. Korleder og dirigent Lisa Freeman har medbragt nogle af sine yndlingssange fra sit hjemland USA. Entre 30,00 kr., der betales ved indgangen. Max 110 pladser. Ret og pligt Spændende sogneaften i Seden Præstegård, Konfirmandstuen 15 nov. Kl Ved Susanne Lyngsø, Susanne Lyngsø er Hanne Reintofts efterfølger i radioprogrammet Ret og pligt, som sendes i PI hver mandag. Susanne Lyngsø viser i sit program en oprigtig medfølelse over for de mennesker, som er kommet i klemme i systemet, men stiller også krav, og rusker dem lidt i ørene, som selv burde tage affære og komme videre. Manglende retfærdighed i socialpolitikken. Alle er meget velkomne. Jule- kirkefrokost Søndag den 2. december efter gudstjenesten kl. 11. Frokosten serveres i Kirkehuset og menighedsrådet er vært.

14 Dagpleje i Aasum Pasningsmuligheder og fritidsaktiviteter Referat af møde med Odense Kommunes fritidsafdeling og institutionsafdeling. Den 16.august var Susanne Duck og jeg til møde med Michael Gravesen og Finn Etzerodt fra henholdsvis fritids- og institutionsafdelingen i Odense Kommune. Baggrunden var vores brev vedrørende børnetallet i sognet nu og i fremtiden og vores ønsker om en drøftelse af pasningsmuligheder og fritidsaktiviteter lokalt. Michael og Finn gjorde rede for, at der pt. ikke var planer om øget aktivitetsniveau i deres forvaltninger, ligesom de understregede, at eventuelle fremtidige udbygninger af institutions- og fritidsområdet ikke ville tilgodese små lokalområder, men snarere ville ske som udvidelser af eksisterende institutioner. Begge understregede dog, at der på baggrund af lokale kræfter og initiativer altid kunne søges om midler til drift af lokale tiltag. Kun i forbindelse med dagplejebehovet i sognet var der positiv tilbagemelding. Såfremt vi kunne mønstre 4 familier, der ønskede dagplejeplads i Aasum ville der blive søgt om en dagplejer til os lokalt. Så, hvis I som småbørnsfamilie ønsker jeres barn passet i Aasum, så kontakt mig. Hvis der skulle være en, der ønsker at nedsætte sig som dagplejer her i sognet, vil vi opfordre jer til at kontakte institutionsafdelingen. Vi fik kaffe og kage og en god snak, men ret meget andet blev det altså ikke til!! Sinnet Bunde

15 Tlf ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen ENGTOFTEN 30 Tlf Alt murerarbejde udføres LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

16 Aktivitetskalender for Aasum Sogn Oktober torsdag Lokalhist. arkiv åbent søndag 9.30 Gudstjeneste NHE søndag Kirkebil til Seden søndag Gudstjeneste MN onsdag Lancier begynder Sogneaften, Sprogdokteren søndag Kirkebil til Seden, gospelgudstj onsdag Fyraftensgudstjeneste, kor Andespil i klubhuset November torsdag Åbent hus i lokalhistorisk arkiv søndag Gudstjeneste MN tirsdag Tirsdagscafé, Frede Madsen lørdag Arkivernes dag, udstilling søndag Gudstjeneste NHE søndag 9.30 Gudstjeneste NHE søndag 9.30 Kirkebil til Seden Andespil i klubhuset torsdag Sogneaften, Rasmus Skovmand

17 Aktivitetskalender for Aasum Sogn December søndag 9.30 Gudstjeneste mandag Deadline til Sognebladet tirsdag Tirsdagscafé, julearrangement NHE torsdag Åbent hus i Lokalhistorisk arkiv søndag Fælles julekoncert søndag Gudstjeneste, kor søndag Kirkebil til Seden mandag Gudstjeneste tirsdag Gudstjeneste onsdag Kirkebil til Seden Januar tirsdag Gudstjeneste Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op Fodboldkampe annonceres på side 24

18 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - flis-knust beton-piksten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

19 Aasum Bygade 6 Tlf SNEDKERIET V/ FLEMMING RASMUSSEN Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler Diner transportable ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET Medlem af DANSK VVS

20 Petanque hold stillede op til årets turnering. Der var kamp til stregen og spænding til det sidste. Målebåndet var flittigt i brug. I finalen skilte vinderne sig suverænt ud. Vinderne blev: Erik Rasmussen og Hjalmar Reitz. De modtog et nyt til lejligheden lavet tryk af Arne Pedersen.

21 Gennem hele turneringen var koncentrationen stor. Den enkeltes indsats blev fulgt med stor opmærksomhed. I mange tilfælde var det millimeter. der adskilte vinder fra taber. Turneringen blev afsluttet med fællespisning og hygge.

22 Indkaldelse til generalforsamling. Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2008, kl i Aasum Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkommet forslag: Ændring i vedtægterne/optagelse af 60 nye matrikler(udstykningen på Svendsagervej/Aasum Bygade) Efter generalforsamlingen er der: Spisning og selskabeligt samvær. Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is. Pris pr. kuvert kr. 135,00. Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest torsdag den 24. januar 2008 til oldermanden Mogens Burmølle tlf eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf Bestyrelsen Selvom der er længe til, så kunne du jo allerede nu reservere aftenen og tilmelde dig generalforsamlingen. Vi sidder klar ved telefonen. Du kunne på denne måde komme oldermanden i forkøbet. Med venlig hilsen Mogens Burmølle

23 Hjælp!!! Jeg må desværre konstatere, at der er nogle af vore beboere her i Aasum, der mener, at det er acceptabelt at smide haveaffald i vore anlæg. Det er det ikke. Jeg synes, at det må være ganske indlysende, at sådanne bunker ikke just pynter, når vi går tur. Efterårets blade fra anlæggenes træer må selvfølgelig godt køres retur, blot vi sørger for at jævne bunkerne ud. Alt andet affald bedes afleveret på kommunens genbrugsstationer. Med venlig hilsen Mogens Burmølle Oldermand Aasum Bylaug

24 Aasum Idrætsforening Fodboldsæsonen er snart slut for i år. Mørket melder sig for tidligt til aftenkamp, så nu spilles de sidste kampe lørdag - søndag. Førsteholdet har klaret sig flot og har for første gang i klubbens historie indtaget 1.pladsen. Flot klaret! Der følger nu nogle spændende kampe. Følgende kampe spilles på Aasum Sportsplads: Serie 2. Søndag d. 7. oktober kl Aasum - KR. 70 Lørdag d. 20. oktober kl Aasum - Årslev Serie 5. Lørdag d. 13. oktober Lørdag d. 20. oktober kl Aasum - Birkende kl Aasum - ØB Vi har: 2 old boys hold, 1 serie 2 hold, 1 serie 5 hold samt 1 drengehold. Vil du spille fodbold i Aasum, så mød op eller kontakt os. Drengeholdet har været en stor fornøjelse at træne, der er 7 drenge, som møder trofast hver onsdag til træning, og alle kommer; alle er 8 år. Vi har været til flere stævner, og det går bedre for hver gang. En stor tak til forældre, som også møder op med kage og sodavand. Vi håber, at der kommer flere børn til den nye sæson.

25 Gymnastik for motionsdamer Vintertræningen er i fuld gang. Samme gode formål: God motion for damer i alle aldre under ledelse af Jytte Storm. Ny tid Nyt sted Hver tirsdag i Rågelundhallen fra kl Mød op, der er allerede mange damer. Badminton. Ny tid Nyt sted Hver tirsdag i Rågelundhallen fra kl Der er 5 baner, så meld jer hurtigt. 4 spillere pr. bane. Tilmelding til Preben Schack Old Boys afslutning i Aasum Idrætsforenings klubhus fredag d. 12. okt. kl Lancier foregår i Aasum Idrætsforenings klubhus Starter onsdag d. 24. oktober kl Andespil i klubhuset: Onsdag d. 31. okt. kl Andespil i klubhuset: Søndag d. 25. nov. kl Preben Schack

26 Nogle minder om musikundervisning omkring 1940 Det var et prisværdigt initiativ, som Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv og Beboerforeningen tog ved at genopføre Oldermandens Høstgilde, der blev opført første gang i 1937, før verden gik af lave. Stykket var skrevet af Herman Madsen og musikken af Knud Åge Larsen og Knud Møllegård, altså gode, kendte, lokale kræfter. At så een af de medvirkende, Knud Åge Larsen, stadigvæk er medvirkende efter 70 års forløb, må siges at være godt gået. Jeg fik derfor den tanke at fremdrage nogle minder fra omkring 1940, der har relation til Knud Åge. Vi husker vist fra Matadorserien i TV, at nogle børn fra Korsbæk gik til musikundervisning for at fremme en vis kulturel opdragelse i datiden. Sådan foregik det også i Aasum, hvor adskillige børn, deriblandt undertegnede, gik til undervisning i violinspil ved Knud Åge i hans daværende hjem på gården i Rågelund. Samtidig underviste Knud Åges senere hustru, Dot, i klaverspil i hendes hjem i det nuværende Væverstræde 3. Dot vejleder en af sine små elever i hjemmet i Væverstræde, ca. 1980

27 Med mellemrum blev der holdt elevaftener, hvor forældrene kunne komme og påhøre de musiske udfoldelser. Jeg kan huske, at elevaftener blev afholdt dels i Knud Åges og Dots hjem og også engang på Bækgården og hos mine forældre i Rytterskolen. Een gang blev der også holdt elevaften i Aasum gl. forsamlingshus, hvor også den meget musikalske lægefamilie Palle Jørgensen fra Odense deltog. Knud Åge Larsen underviste også elever på Vestfyn, såvidt jeg husker omkring Nørre Åby eller Ejby. Efter nogle år droppede undertegnede, trods heftige protester fra mine forældre, ud af undervisningen p. g. a. mellemskolens ret bastante krav om lektielæsning hjemme. Jeg mener imidlertid, at den undervisning vi fik ved Knud Åge, altid med en understrøm af Knud Åges velkendte fynske lune, gav os et godt fundament for musikforståelse og musiknydelse senere i livet Med venlig hilsen Hans Lohmann Andersen Åsumvej Odense NØ

28 Lokalhistorisk Arkiv Billede af aktørerne ved uropførelsen af stykket Oldermandens Høstgilde i Stykket er skrevet af maleren Herman Madsen. Tilfældigt dukkede teksten op for et par år siden, mens billedet først blev fundet for nylig. Vi må konstatere, at det er 70 år siden, men flere kan genkende aktørerne på billedet. Dengang blev stykket opført i det gamle forsamlingshus på Staupudevej, hvor der gennem årene jævnlig er blevet opført dilettant med lokale aktører. Slutningsvers fra Malkepigens Sang Alt har nu vendt sig til Glæde og Lyst Glæde og Lyst synge vi vil nu ag fyldeste Bryst fuldeste Bryst, ja Bryst Spillet er endt og ny håbe vi vil Håbe vi vil alle vil gi os lidt Bifald dertil Bifald dertil, ja til.

29 Onsdag d. 12. september genopførtes i Rytterskolen Oldermandes Høstgilde med en enkelt af de oprindelige aktører. Knud Aage Larsen spillede dengang og denne gang. Knud Aage Larsen har sammen med Knud Møllegård komponeret melodierne til sangene. På billedet ses Knud Aage med sin violin. Ved siden af Grethe og Helge Nielsen, som sammen lagde stemmer til sangene. Per Lykke gennemførte fint at sammendrage teksten, så vi fik en god fornemmelse af det oprindelige stykke. Den gamle skolestue var fyldt af et medlevende og begejstret publikum, som i særdeleshed nød Knud Aages musik..

30 Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv har den 10. november kl en udstilling i Rytterskolen for at markere Arkivernes Dag. Udstillingens emne er Industri og Håndværk i Aasum Sogn. I den forbindelse efterlyser arkivet billeder, skriftligt materiale samt mindre effekter, der vedrører emnet. Arkivet har åbent den første torsdag i hver måned fra kl i Rytterskolen. Man kan komme for at se, hvad der er, og vi vil også gerne modtage materiale til låns eller arkivering både til den aktuelle udstilling og om Aasum i almindelighed. Vejrvarsler En hilsen fra dengang det var vinter om vinteren. Den første november går man i skoven og hugger en spån af et bøgetræ. Er den våd, bliver vinteren med regn og sne. Er den tør, bliver vinteren kold og hård. For den 25. november gælder det, at fryser det denne nat, vil der komme frost i 18 uger. ooo O ooo En hilsen fra Fjernvarme Fyn. Opgravningen på Aasum Bygade er til ende midt i oktober. Så er der lagt større rør ned, så også den nye udstykning kan få varme uanset en kold og hård vinter.

31 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst, kirkebogsfører, Ellen Rasmussen vielses- og begravelsesmyndighed Mindelundsvej 110 N. H. Ellekilde Tlf Mindelundsvej 45 tirsdag, onsdag, torsdag Tlf og fredag kl tirs., ons., fre. kl , tors Graver Sognepræst Bente Knudsen Marianne Nørsøller Mobil Fynshovedvej 322 Tlf Træffes efter aftale. Menighedsrådet Organist Formand Hans Brehm Alex Hold Egholmen 7 Åsum Bygade 4 Tlf Tlf Beboerforeningen Bylauget Formand Oldermand Sinnet Bunde Mogens Burmølle Væverstræde 3 Staupudevej 10 Tlf Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen Formand Formand Henning Larsen Preben Schack Gartnervænget 4 Ryttervejen 14 Tlf Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

32 Før 1911 September. 2007

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Indhold i dette nummer: Sognebladet Side 3 Meddelelser fra kirken Side 5 Aktivitetskalender Side 10 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Portræt af en aasumbo

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Aasum Sogneblad Nr. 2 2002 november, december, januar 2003 1. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Bylauget Side 11 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Aasum Bylaug

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 8 2004 Februar og marts 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Forsamlingshus Side 9 Oplevelser og minder under besættelsen Side 10 Aktivitetskalender

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening fortsat

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Lokalhistorisk Arkiv Side 13 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Forsamlingshuset

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere