Aasum Sogneblad. Nr Oktober, november og december årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr Oktober, november og december årgang

2 Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening fortsat Side 20 Aasum Bylaug Side 22 Idrætsforening Side 24 Læserbrev Side 26 Lokalhistorisk Arkiv Side 28 Adresseliste Side 35 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Frederik Bülow Christensen, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af januar 2008, er d. 3. december Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Akvarel: Aasum, Privateje (år ukendt). Sammenlign bagsiden: Gamle huse ved Kirkestræde

3 Præsten har ordet De nye glade konfirmander Med det nye skoleår, begynder nu også de nye konfirmander at gå til præst. Det er altid spændende at se dem første gang, og som det er tradition indledes undervisningen med en festlig velkomstaften i kirke og præstegård for de enkelte klasser. Mange af børnene har jeg selv døbt, og der er store smil på hos de forældre, der selv har gået til præst hos mig for nu snart mange år siden. De nye konfirmander er utroligt søde og nysgerrige, og nu skal vi så se, hvad de egentlig ved i forvejen. Kender I nogle vigtige personer fra gamle dage? spørger jeg dem. Ja, Elvis svarer en. Og Christian den Fjerde! Når I nu tænker på, at I går til præst, og det handler om kirken, hvem tænker vi så på? spørger jeg. Jesus fra Nazareth, og alt det der fra juleaften lyder svaret. Kender I nogen ord Jesus har sagt?, spørger jeg dem. Ja, svarer en og stritter med fingeren. Gør din pligt og kræv din ret Det er næsten rigtigt, svarer jeg så. Men hvis jeg nu siger noget om næstekærlighed, hvad sagde Jesus så? Du skal elske den næste svarer klassens frække pige. Det var jo tæt på, tænker jeg. Og så tænker jeg på treenigheden og siger til dem. Det er sådan, at der ofte er tre ting eller tre personer der hører sammen. Hvem tænker vi så på? Rip, Rap og Rup svarer en. Eller Caspar og Jesper og Jonathan Men så ved vi jo, hvor vi skal tage fat.

4 De skal undervejs lære trosbekendelsen, og vi starter med at forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og det gør vi i øvrigt kun i Danmark og i Norge. I alle de andre lande hører dette led ikke med. Så bekender vi troen på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Og det er godt nok, så længe vi kører på den store klinge. Men tager vi den med de seks dage, står de af. Darwin har vundet klokkerent. Børnene læser også Illustreret Videnskab og ved, at chimpanser har 98% af deres gener til fælles med mennesket. Og at chimpanser i øvrigt et tættere på menneske end på sin fætter gorillaen. Dernæst kommer vi til Jesus undfanget ved Helligånden. Hvad betyder undfanget, spørger de kære børn. Og så må jeg lidt famlende til at forklare det. Men det er der ingen grund til. De kender udmærket sammenhængen i den alder. Og den dag vi læser evangelistens Lukases beretning om Marias bebudelse, spørger jeg dem, hvordan man kunne vide, at englen hed Gabriel. Han havde en tatovering svarede en, og så er det svært at holde masken. Og til sidst kommer vi til Helligånden. Ånd er noget usynligt, men noget som er til alligevel Det forstår de godt. Min gamle hund har dårlig ånde, siger en af dem. Det kan heller ikke ses, men føj hvor det stinker!

5 Så snakker vi lidt om bibelen. Den med de seks dage, tror de som sagt ikke på. Det er der jo heller ingen andre i vor tid, som gør. Noahs ark køber de heller ikke. Gud druknede alle mennesker lige undtagen Noah hans nærmeste familie og to af hver af alle slags dyr. Hvor kærligt var det, og hvad med alle børnene? Nutidens unge er fundamentalt anderledes, end vi var på samme tid. Men de møder op med et glimt i øjet og med et åbent sind. Borte er al gammel autoritetstro, al klamren sig til fortidens dogmer og læresætninger. Tilbage er en sund nysgerrighed og vilje til at finde det væsentlige i den tro, som de er blevet opdraget i. Og det er et ganske udmærket sted at begynde. Nils Holger Ellekilde Sognepræst

6 Gudstjenester i Seden og Aasum Oktober Seden Aasum Søndag den. 7.. kl kl s.e.trin kirkekaffe NHE NHE Søndag den 14.. kl Kirkebil 19.s.e.trin NHE til Seden Søndag den 21. kl kl s.e.trin MN MN Søndag den 28.. kl Kirkebil til Seden 21.s.e.trin Gospelgudstjeneste NHE Onsdag den 31. November kl kor Fyraftensgudstjeneste MN Søndag den 4. kl kl Alle helgens dag MN MN Søndag den 11. kl kl s.e.trin NHE NHE Søndag den 18. kl kl s.e.trin Kirkekaffe NHE NHE Søndag den 25. kl Kirkebil til Seden Sidste søndag. i kirkeåret Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: fredag inden kl.12.

7 Gudstjenester i Seden og Aasum December Seden Aasum Søndag den 2. kl kl s.i advent Kirkefrokost Søndag den 9. Kirkebil kl s.i advent til Aasum Fælles julekoncert Søndag den 16. kl kl kor 3.s.i advent Søndag den 23. kl Kirkebil til Seden 4.s.i advent Familie- og børnegudstj. Mandag den 24. kl Juleaften kl kl Tirsdag den 25. kl kl Juledag Onsdag den 26. kl Kirkebil til Seden Anden juledag Søndag den 30. Henvisning til Henvisning til Julesøndag Nytårsdag Nytårsdag Januar 2008 Tirsdag den 1. kl kl Nytårsdag MN Marianne Nørsøller NHE Nils H. Ellekilde I december angives ikke prædikant ved de enkelte gudstjenester, da vikarsituationen ved Marianne Nørsøllers fravær er usikker.

8 Siden sidst Døbte i Aasum 1. juli 2007 Ian Westphal Hermansen, Kildegaardsvej juli 2007 Julius Mygind Møllegaard, Rågelundvej august 2007 Johanne Emilie Moustgaard Jensen, Åsum Bygade august 2007 Alexander Sangill Wellejus, Karetmagerstræde 3 Viede/Kirkeligt Velsignede i Aasum 30. juni 2007 Hanne Matras og Morten Matras, Svendsagervej juli 2007 Pernille Jakobsen og Robert Dahl Andersen, Nakskovvej august 2007 Heidi Lund og Aki Bjørn Bjørnsson, Bjerggårds Allé august 2007 Signe Junker Poulsen og Martin Kærgaard, Adelvej august 2007 Cathrine Wester og Thomas Erik Husted Andersen, Skt. Hans Gade sept Pia Kristensen og Martin Skafsgaard Lykke, Blommegrenen sept Katrine Wendelboe Larsen og Danny Jørgen Juel Jeppesen, Kongshøjvej 9 Døde Bisat/Begravede i Aasum 30. juni 2007 Kirstine Hansen, Åsum Bygade 16

9 Nyt fra Menighedsrådet Ny graver Fra 1. august har menighedsrådet ansat Bente Knudsen, som ny graver ved Aasum Kirke. Bente Knudsen overtager graverjobbet efter Poul Erik Isaksen, der har valgt at gå på efterløn fra samme dato. Bente Knudsen har i en årrække været afløser for graverne i Agedrup, Seden og Aasum kirker, så Bente er godt kendt med arbejdsopgaverne både på kirkegården og i kirken. Vi ønsker Bente velkommen som fast medarbejder i sognet. Tak En stor tak for den opmærksomhed der blev vist mig, da jeg valgte at gå på efterløn. Også en tak for godt samarbejde. Med venlig hilsen Poul Erik Isaksen Bente og Poul Erik i arbejdstøjet 10 års jubilæum Kirkesanger Niels Krüger havde den 1. september 2007 været ansat ved Aasum Kirke i 10 år. Vi ønsker Niels tillykke med jubilæet og ser frem til endnu mange år med Niels gode stemme. Ny kirkesanger i Seden Seden Sogns menighedsråd har pr. den 1. oktober ansat Marie Stenstrup Holm som kirkesanger. Marie vil indgå i det samarbejde, der består i vores pastorat mellem Sedens og Aasums sangere, d.v.s. en ligelig deling af tjenesterne i de to sogne. Derved får det også betydning for os i Aasum.

10 Marianne Nørsøller Efter næsten otte års tjeneste i Seden-Aasum forlader sognepræst Marianne Nørsøller pastoratet for at rejse med sin familie til Vestjylland, hvor hendes mand, sognepræst i Dalby og Stubberup sogne, har fået nyt embede. Aasum Menighedsråd vil med en afskedsreception efter gudstjenesten den 4. november sige Marianne tak for den tid hun har været i Aasum. Receptionen holdes i Rytterskolen, hvor alle er velkomne. Julekoncert i Aasum Kirke søndag den 9. dec. kl. 15. Ved den fælles julekoncert for de to sogne medvirker i år: ODIN-Koret. Koret dirigeres af Carsten Hessum. Luciaoptog af de grønne spejdere ved Hjørdis Poulsen. Kirkens organist og kirkesanger. Alle er meget velkomne.

11 Tirsdagscafé Tirsdag den 6. november kl Fynsk Barndom Et causeri. Ved udvalgte eksempler forsøger Frede Madsen at indkredse begrebet Fynsk Barndom. Der fortælles om - og citeres fra kendte og mindre kendte fynboers opvækst på Fyn; man kan gætte med. Ind imellem synges der af fynske sange og lyttes til fynske toner. Frede Madsen Frede Madsen har arbejdet som lærer i folkeskolen og derefter i 15 år som museumslærer ved Odenses museer, Møntergården, Den Fynske Landsby, H.C. Andersens Hus og Hollufgård, hvor utallige unge som ældre har nydt hans engagerende fortællinger om det daglige liv under historiens skiftende betingelser. Tirsdag den 4. december kl Julearrangement "Jul, kirkeligt og folkeligt". Underholdende causeri ved sognepræst Nils Holger Ellekilde: Om den kristne juletradition og dens tekstmæssige baggrund. Om folkelige skikke og gammel overtro.

12 Onsdag 24. oktober kl HILS PÅ SPROGDOKTOREN Sogneaftener i Aasum Foredrag af Anders Wedel Berthelsen, som er "sprogdoktor" på Fyens Stiftstidende. Her skriver han hver mandag om det danske sprog. Han vil fortælle om sprogets veje og vildveje, om sprogets forandringer, om fynsk og andre dialekter og om sprogets tilstand blandt børn, unge og ældre. Han besvarer også gerne sproglige spørgsmål fra de fremmødte. Anders Berthelsen er cand.mag. i dansk. Han er desuden journalist samt ansvarshavende redaktør af Højskolebladet. Han har også skrevet en populær bogserie om Odenses bykvarterer. -det siges jo også, at det fynske sprog er syngende. Torsdag d. 29. november kl EN AFTEN MED DAGDRØMMEREN PEER GYNT. Henrik Ibsens eventyr om Peer Gynt bliver fortalt i en levende, humoristisk og gribende form, når fortælleren Rasmus Skovmand fortæller sin fortolkning af det ca. 100 år gamle norske eventyr. Peer Gynt bliver udstødt, fordi han dagdrømmer. Han drømmer om at opleve verden. Ønsket om at realisere sin dagdrømme bliver en dag så stærkt, at han vælger at forlade sin døende mor og sin store kærlighed. Oplev den store kamp mellem drømme og virkelighed - mødet med underverdenen, troldkongen, angsten, sorgen, glæden og kærligheden. Oplev en aften i Peer Gynts dagdrømme.

13 Sogneaftener i Seden Gospelkoncert Søndag den 28. oktober kl i Seden Kirke ved vokalensemblet ExDjazz. ExDjazz er et semi-professionelt, 5-stemmigt blandet kor, der består af omkring 30 dygtige amatørsangere, en professionel korleder og 6 professionelle musikere, der akkompagnerer koret. Korleder og dirigent Lisa Freeman har medbragt nogle af sine yndlingssange fra sit hjemland USA. Entre 30,00 kr., der betales ved indgangen. Max 110 pladser. Ret og pligt Spændende sogneaften i Seden Præstegård, Konfirmandstuen 15 nov. Kl Ved Susanne Lyngsø, Susanne Lyngsø er Hanne Reintofts efterfølger i radioprogrammet Ret og pligt, som sendes i PI hver mandag. Susanne Lyngsø viser i sit program en oprigtig medfølelse over for de mennesker, som er kommet i klemme i systemet, men stiller også krav, og rusker dem lidt i ørene, som selv burde tage affære og komme videre. Manglende retfærdighed i socialpolitikken. Alle er meget velkomne. Jule- kirkefrokost Søndag den 2. december efter gudstjenesten kl. 11. Frokosten serveres i Kirkehuset og menighedsrådet er vært.

14 Dagpleje i Aasum Pasningsmuligheder og fritidsaktiviteter Referat af møde med Odense Kommunes fritidsafdeling og institutionsafdeling. Den 16.august var Susanne Duck og jeg til møde med Michael Gravesen og Finn Etzerodt fra henholdsvis fritids- og institutionsafdelingen i Odense Kommune. Baggrunden var vores brev vedrørende børnetallet i sognet nu og i fremtiden og vores ønsker om en drøftelse af pasningsmuligheder og fritidsaktiviteter lokalt. Michael og Finn gjorde rede for, at der pt. ikke var planer om øget aktivitetsniveau i deres forvaltninger, ligesom de understregede, at eventuelle fremtidige udbygninger af institutions- og fritidsområdet ikke ville tilgodese små lokalområder, men snarere ville ske som udvidelser af eksisterende institutioner. Begge understregede dog, at der på baggrund af lokale kræfter og initiativer altid kunne søges om midler til drift af lokale tiltag. Kun i forbindelse med dagplejebehovet i sognet var der positiv tilbagemelding. Såfremt vi kunne mønstre 4 familier, der ønskede dagplejeplads i Aasum ville der blive søgt om en dagplejer til os lokalt. Så, hvis I som småbørnsfamilie ønsker jeres barn passet i Aasum, så kontakt mig. Hvis der skulle være en, der ønsker at nedsætte sig som dagplejer her i sognet, vil vi opfordre jer til at kontakte institutionsafdelingen. Vi fik kaffe og kage og en god snak, men ret meget andet blev det altså ikke til!! Sinnet Bunde

15 Tlf ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen ENGTOFTEN 30 Tlf Alt murerarbejde udføres LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

16 Aktivitetskalender for Aasum Sogn Oktober torsdag Lokalhist. arkiv åbent søndag 9.30 Gudstjeneste NHE søndag Kirkebil til Seden søndag Gudstjeneste MN onsdag Lancier begynder Sogneaften, Sprogdokteren søndag Kirkebil til Seden, gospelgudstj onsdag Fyraftensgudstjeneste, kor Andespil i klubhuset November torsdag Åbent hus i lokalhistorisk arkiv søndag Gudstjeneste MN tirsdag Tirsdagscafé, Frede Madsen lørdag Arkivernes dag, udstilling søndag Gudstjeneste NHE søndag 9.30 Gudstjeneste NHE søndag 9.30 Kirkebil til Seden Andespil i klubhuset torsdag Sogneaften, Rasmus Skovmand

17 Aktivitetskalender for Aasum Sogn December søndag 9.30 Gudstjeneste mandag Deadline til Sognebladet tirsdag Tirsdagscafé, julearrangement NHE torsdag Åbent hus i Lokalhistorisk arkiv søndag Fælles julekoncert søndag Gudstjeneste, kor søndag Kirkebil til Seden mandag Gudstjeneste tirsdag Gudstjeneste onsdag Kirkebil til Seden Januar tirsdag Gudstjeneste Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op Fodboldkampe annonceres på side 24

18 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - flis-knust beton-piksten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

19 Aasum Bygade 6 Tlf SNEDKERIET V/ FLEMMING RASMUSSEN Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler Diner transportable ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET Medlem af DANSK VVS

20 Petanque hold stillede op til årets turnering. Der var kamp til stregen og spænding til det sidste. Målebåndet var flittigt i brug. I finalen skilte vinderne sig suverænt ud. Vinderne blev: Erik Rasmussen og Hjalmar Reitz. De modtog et nyt til lejligheden lavet tryk af Arne Pedersen.

21 Gennem hele turneringen var koncentrationen stor. Den enkeltes indsats blev fulgt med stor opmærksomhed. I mange tilfælde var det millimeter. der adskilte vinder fra taber. Turneringen blev afsluttet med fællespisning og hygge.

22 Indkaldelse til generalforsamling. Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2008, kl i Aasum Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkommet forslag: Ændring i vedtægterne/optagelse af 60 nye matrikler(udstykningen på Svendsagervej/Aasum Bygade) Efter generalforsamlingen er der: Spisning og selskabeligt samvær. Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is. Pris pr. kuvert kr. 135,00. Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest torsdag den 24. januar 2008 til oldermanden Mogens Burmølle tlf eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf Bestyrelsen Selvom der er længe til, så kunne du jo allerede nu reservere aftenen og tilmelde dig generalforsamlingen. Vi sidder klar ved telefonen. Du kunne på denne måde komme oldermanden i forkøbet. Med venlig hilsen Mogens Burmølle

23 Hjælp!!! Jeg må desværre konstatere, at der er nogle af vore beboere her i Aasum, der mener, at det er acceptabelt at smide haveaffald i vore anlæg. Det er det ikke. Jeg synes, at det må være ganske indlysende, at sådanne bunker ikke just pynter, når vi går tur. Efterårets blade fra anlæggenes træer må selvfølgelig godt køres retur, blot vi sørger for at jævne bunkerne ud. Alt andet affald bedes afleveret på kommunens genbrugsstationer. Med venlig hilsen Mogens Burmølle Oldermand Aasum Bylaug

24 Aasum Idrætsforening Fodboldsæsonen er snart slut for i år. Mørket melder sig for tidligt til aftenkamp, så nu spilles de sidste kampe lørdag - søndag. Førsteholdet har klaret sig flot og har for første gang i klubbens historie indtaget 1.pladsen. Flot klaret! Der følger nu nogle spændende kampe. Følgende kampe spilles på Aasum Sportsplads: Serie 2. Søndag d. 7. oktober kl Aasum - KR. 70 Lørdag d. 20. oktober kl Aasum - Årslev Serie 5. Lørdag d. 13. oktober Lørdag d. 20. oktober kl Aasum - Birkende kl Aasum - ØB Vi har: 2 old boys hold, 1 serie 2 hold, 1 serie 5 hold samt 1 drengehold. Vil du spille fodbold i Aasum, så mød op eller kontakt os. Drengeholdet har været en stor fornøjelse at træne, der er 7 drenge, som møder trofast hver onsdag til træning, og alle kommer; alle er 8 år. Vi har været til flere stævner, og det går bedre for hver gang. En stor tak til forældre, som også møder op med kage og sodavand. Vi håber, at der kommer flere børn til den nye sæson.

25 Gymnastik for motionsdamer Vintertræningen er i fuld gang. Samme gode formål: God motion for damer i alle aldre under ledelse af Jytte Storm. Ny tid Nyt sted Hver tirsdag i Rågelundhallen fra kl Mød op, der er allerede mange damer. Badminton. Ny tid Nyt sted Hver tirsdag i Rågelundhallen fra kl Der er 5 baner, så meld jer hurtigt. 4 spillere pr. bane. Tilmelding til Preben Schack Old Boys afslutning i Aasum Idrætsforenings klubhus fredag d. 12. okt. kl Lancier foregår i Aasum Idrætsforenings klubhus Starter onsdag d. 24. oktober kl Andespil i klubhuset: Onsdag d. 31. okt. kl Andespil i klubhuset: Søndag d. 25. nov. kl Preben Schack

26 Nogle minder om musikundervisning omkring 1940 Det var et prisværdigt initiativ, som Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv og Beboerforeningen tog ved at genopføre Oldermandens Høstgilde, der blev opført første gang i 1937, før verden gik af lave. Stykket var skrevet af Herman Madsen og musikken af Knud Åge Larsen og Knud Møllegård, altså gode, kendte, lokale kræfter. At så een af de medvirkende, Knud Åge Larsen, stadigvæk er medvirkende efter 70 års forløb, må siges at være godt gået. Jeg fik derfor den tanke at fremdrage nogle minder fra omkring 1940, der har relation til Knud Åge. Vi husker vist fra Matadorserien i TV, at nogle børn fra Korsbæk gik til musikundervisning for at fremme en vis kulturel opdragelse i datiden. Sådan foregik det også i Aasum, hvor adskillige børn, deriblandt undertegnede, gik til undervisning i violinspil ved Knud Åge i hans daværende hjem på gården i Rågelund. Samtidig underviste Knud Åges senere hustru, Dot, i klaverspil i hendes hjem i det nuværende Væverstræde 3. Dot vejleder en af sine små elever i hjemmet i Væverstræde, ca. 1980

27 Med mellemrum blev der holdt elevaftener, hvor forældrene kunne komme og påhøre de musiske udfoldelser. Jeg kan huske, at elevaftener blev afholdt dels i Knud Åges og Dots hjem og også engang på Bækgården og hos mine forældre i Rytterskolen. Een gang blev der også holdt elevaften i Aasum gl. forsamlingshus, hvor også den meget musikalske lægefamilie Palle Jørgensen fra Odense deltog. Knud Åge Larsen underviste også elever på Vestfyn, såvidt jeg husker omkring Nørre Åby eller Ejby. Efter nogle år droppede undertegnede, trods heftige protester fra mine forældre, ud af undervisningen p. g. a. mellemskolens ret bastante krav om lektielæsning hjemme. Jeg mener imidlertid, at den undervisning vi fik ved Knud Åge, altid med en understrøm af Knud Åges velkendte fynske lune, gav os et godt fundament for musikforståelse og musiknydelse senere i livet Med venlig hilsen Hans Lohmann Andersen Åsumvej Odense NØ

28 Lokalhistorisk Arkiv Billede af aktørerne ved uropførelsen af stykket Oldermandens Høstgilde i Stykket er skrevet af maleren Herman Madsen. Tilfældigt dukkede teksten op for et par år siden, mens billedet først blev fundet for nylig. Vi må konstatere, at det er 70 år siden, men flere kan genkende aktørerne på billedet. Dengang blev stykket opført i det gamle forsamlingshus på Staupudevej, hvor der gennem årene jævnlig er blevet opført dilettant med lokale aktører. Slutningsvers fra Malkepigens Sang Alt har nu vendt sig til Glæde og Lyst Glæde og Lyst synge vi vil nu ag fyldeste Bryst fuldeste Bryst, ja Bryst Spillet er endt og ny håbe vi vil Håbe vi vil alle vil gi os lidt Bifald dertil Bifald dertil, ja til.

29 Onsdag d. 12. september genopførtes i Rytterskolen Oldermandes Høstgilde med en enkelt af de oprindelige aktører. Knud Aage Larsen spillede dengang og denne gang. Knud Aage Larsen har sammen med Knud Møllegård komponeret melodierne til sangene. På billedet ses Knud Aage med sin violin. Ved siden af Grethe og Helge Nielsen, som sammen lagde stemmer til sangene. Per Lykke gennemførte fint at sammendrage teksten, så vi fik en god fornemmelse af det oprindelige stykke. Den gamle skolestue var fyldt af et medlevende og begejstret publikum, som i særdeleshed nød Knud Aages musik..

30 Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv har den 10. november kl en udstilling i Rytterskolen for at markere Arkivernes Dag. Udstillingens emne er Industri og Håndværk i Aasum Sogn. I den forbindelse efterlyser arkivet billeder, skriftligt materiale samt mindre effekter, der vedrører emnet. Arkivet har åbent den første torsdag i hver måned fra kl i Rytterskolen. Man kan komme for at se, hvad der er, og vi vil også gerne modtage materiale til låns eller arkivering både til den aktuelle udstilling og om Aasum i almindelighed. Vejrvarsler En hilsen fra dengang det var vinter om vinteren. Den første november går man i skoven og hugger en spån af et bøgetræ. Er den våd, bliver vinteren med regn og sne. Er den tør, bliver vinteren kold og hård. For den 25. november gælder det, at fryser det denne nat, vil der komme frost i 18 uger. ooo O ooo En hilsen fra Fjernvarme Fyn. Opgravningen på Aasum Bygade er til ende midt i oktober. Så er der lagt større rør ned, så også den nye udstykning kan få varme uanset en kold og hård vinter.

31 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst, kirkebogsfører, Ellen Rasmussen vielses- og begravelsesmyndighed Mindelundsvej 110 N. H. Ellekilde Tlf Mindelundsvej 45 tirsdag, onsdag, torsdag Tlf og fredag kl tirs., ons., fre. kl , tors Graver Sognepræst Bente Knudsen Marianne Nørsøller Mobil Fynshovedvej 322 Tlf Træffes efter aftale. Menighedsrådet Organist Formand Hans Brehm Alex Hold Egholmen 7 Åsum Bygade 4 Tlf Tlf Beboerforeningen Bylauget Formand Oldermand Sinnet Bunde Mogens Burmølle Væverstræde 3 Staupudevej 10 Tlf Tlf Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen Formand Formand Henning Larsen Preben Schack Gartnervænget 4 Ryttervejen 14 Tlf Tlf Klubhuset tlf Forsamlingshuset Ryttervejen 19 Tlf

32 Før 1911 September. 2007

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 24 2007 Juli, august og september 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening fortsat

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Aasum Sogneblad Nr. 10 2004 Juni, juli og august 2004 3. årgang Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum sang Side 12 Aktivitetskalender Side 14 Aasum Sogns Beboerforening Side 18 Læserbrev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Aasum Bylaug

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 16 2005 september og oktober 2005 4. årgang Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Meddelelser fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Arrangementer i Seden Side 14 Aktivitetskalender

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 18 2006 januar, februar og marts 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Læserbreve Side 12 Digt Side 16 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang Aasum Sogneblad Nr. 6 September og oktober 2003 2. årgang Indhold i dette nummer: Et års fødselsdag Side 3 Meddelelser fra kirken Side 4 Barndomserindringer fra Aasum Skole Side 10 Aktivitetskalender Side

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang Aasum Sogneblad Nr. 53 2014 september, oktober og november 2014 13. årgang Indhold i dette nummer: Gudstjenesteliste Side 5-6 Kirkestof Side 7-11 Beboerforeningen 25 år Side 12-13 Rytterskolen Side 14

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Aasum Sogneblad Nr. 19 2006 april, maj og juni 2006 5. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra kirken Side 3 Tøndeslagning Side 11 Læserbreve Side 12 Aasum Forsamlinghus Side 14 Aktivitetskalender Side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere