$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August"

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r bsdene fra indelukket kl. 'l 1.00, idet det er planlagt, at vi sejler til Himmelbjerggrunden for at indtage frokosten som medbringes af brugerne af Rosengirdcentret. SMK giver en ol eller vand til maden. Men se iovrig narmere vedrorende del praktiske om trlrens tilretteleggelse ved opslag i kh-lbhltset, hvor oqs6 tilmelding finder sted. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden Lordag den 15 auqust er der igen frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden. stegningen starter kl se inde i bladet hvad dette ^{ arrangement bestir Lordaq den 12 september kl er der Tour de Gudeni. som sedvanlig er smk blevet bedt om at stille bade og mandskab til radighed for at opsamle eventuelle nodstedte kaiakroere. Lsrdag den 19 september kl er der motorkapsejlads. Se opslag i klubhuset. Lsrdaq den 17 oktober kl er der oprydningsdag i Indelukket. Oq samme aften kl er der afriggerfest i ktubhuset. Ssndaq den 18 oktober kl er der standerstrygning. Selvom sommeren ikke har varet os venlig stemt med hensyn til varmegrader, forstir bidfolket alligevel at hygge sig. Er temperaturen lige lav nok, finder visweateren frem og bilet. Aftenen gir herefter med gode historier, fallessang og begerklang. Alle er velkomne, vi kan godt vere flere omkring bilet. Foto: Tove Just

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Trf Kontortid hver tirsdag tit Bestvrelse: Formand.: Knud E. Jensen Nestformand.: Kasserer,: Arne Sommer 86820BB2 Sekretar.: Aksel Borre Qvrige bestyrelsesmedl. : Peer Jensen Palle Christiansen Herluf Christensen Udvalq Klubhus og kantine.: Palle Christiansen Brosamarbejdet.: Herluf Christensen Allan Nyg6rd Himmelbjerggrunden.: Peer Jensen Leif G. Thogersen Sejsgrunden.: Peer Jensen Klubaftner.: Palle Christiansen Brugerrddet.: Aksel Borre SMK's venner.: Peer Jensen Fanebeerer.: Johnny Lauridsen Edvin Andersen Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kantinen Opsyn Indelukket Bladudvalg.: Aksel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Aksel Borre ansvarshavende telefonnumre.: Ulykker til SOS Ring alarmcentralen 112 Falck Silkeborg Politi Amtsregistrerin g af b6de, afmelding/endring. Ring til Birthe SandgArd Arhus Amt Bladet udkommer igen primo november. Sidste frist for aflevering indlag til naste nummer er den 15 oktober. Bladet vil derefter udkomme igen primo februar, hvor sidste frist for afleverino af indleg er 15 januar 1999" Alle indlaq er velkomne - laeq dem i postkassen i klubhuset. Formanden har ordet. SA er vi i skrivende stund kommet godt i gang med en ny sason, men det har varet en kold start. Vort nye marinekontor i Klubhuset er 6bent hver tirsdaq mellem oq oq tlf.nummeret er Si kig ind hvis i har sporgsmal, eller mangler nogle af de ting klubben salger i form af sokort, standere, emblemer m.m. Vi har nu det hele samlet et sted, hvad vi er megetilfredse med. Vi har nu fiet vort nye tankanlag etableret. Der er nu mulighed for at tanke i dogndrift, idet anlegget der omfatter bade dieselog bensin (blyfri 95) bare skal have 50 eller 100 kr. sedler for at give valuta for pengene. Vi kom godt over markedsdagen den 16 maj. Der var besog af mange mennesker dagen lang, hvilket sikkert skyldtes, at vi i Ar b6de annoncerede ide lokale aviser, samt fik dagen omtalt i Radio Silkeborg. OgsA i 6r var Falck til stede for at afprove vort slukningsudstyr i badene. Det er rart at vide at udstyret er iorden, hvis vi kommer ud for uheld. Pinsetraffet med naboklubberne gik godt, der mgdte rigtig mange op tilturen omkring SlAensoen med skovloberen i spidsen. Det var et nyt og godt initiativ, idet vi fik en god snak om fremtidenskov. Fremover bliver det den starke der sejrer over den mindre starke, det bliver en form for hakkeorden. Efter denne rundtur sejlede vi til Ry hvor grillen var klar. Vi hyggede os her i mange timer og sidste mand gik ikke i seng for pinsesolen var staet op. Som i nok har erfaret. har der i pressen veret megen fokus pa bundmaling pa vore bide. Vi m6 nok regne med at mange af de nuverende malinger bliver forbudt, men vi hiber at de igangverende forsog med andre typer maling bliver lige sa gode. Vifolger udviklingen med spanding og informere s6snart der er nyt i sagen. Jeg vil opfordre jer til at bruge vort nye tankanlag bade med bensin og diesel, men var omhyggelig ved tankningen, pas pi ikke at spilde i Alsbet. PA Sejsgrunden har vi fiet sat forsatsvinduer i laskuret. Vinduerner sponceret af forsikringsselskabet Provinzial. Vinduerne giver godt med le nar det blaser fra soen. Klubben siger mange tak til Provinzial. Pi Himmelbjerggrunden skal der laves kystsikring, da vandet er ved at ade sig ind under overflade. Projektet er giet i gang. Med onsket om en rigtig god ferie og eftersommer. Med venlig hilsen Knud E. Jensen

3 Velkommen til nve medlemmer. Visiger velkommen til folgende nye medlemmer. Fra Silkeborg: Georg Balle, Frank Borch-Olsen, Mogens Vejvad, Karsten Lund Knudsen, Kire Hogberg, Chr. OverdalAagaard, Finn Kristensen, John Dalsgaard, Claus Lund, Erik Stougaard, Flemming Hermansen, Kim Dickmann, Kjeld Niefsen, Per Nordsmark, Cliff Bak Nielsen, Jargen Vedel Nielsen, poul Sondgrgaard, Steen Mertins, Henrik Hjarsbak, peter Bengt Thomsen Krattet, Claus Danner, Heinz Clausen, Erling Nielsen, Bent Jensen, Finn Hajer, Ingolf Jensen, Ole Nielsen, Torben Jensen, Ejnar Rasmussen, Morten Melin, Karsten Nielsen, Lars Larsen, Kurt Frank Grev$ Erling Hede, Kirsten og Per Bulow, Leif Lorentsen, Bent Dalsgaard pedersen, Erik Jorgensen, Carl Erik Jensen, Morten Palle Jensen, peter Riis Rasmussen, Kent Haun, Erik Schnedler, Knud Schjodt, per Mortensen, Carsten Husted, Poul Henriksen, Jorgen Andersen, Kurt Kristensen, Thomas Christensen. Poul Kristiansen, Firvang. Ole Nielsen, Bryrup. Steen Sonderborg, lkast. Erling Andersen, lkast. Steen Nordmark, Them. O.D. & E. Kirk, Herning. Vi haber i m6 falde godt til i sitkeborg Motorbidktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil nyde livet p6 soerne og betragte naturen som det felles samlingspunkt, som vi har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligtil at beskytte. Har i sporgsmal tiljeres medlemskab, skal i bare kontakte bestyrelsen. AkselBorre, Sekreter. J g anbetalor mlg msd sevd NYT som REPARANONER i EL Og HVIDEVARER NB! Kom lnd q sd vor lorretning med dlt I belysning og tvidararer. Pensionisf Se/ads lgen i Ar sejler S.M.K. medlemmer pensionist sejlads med Roseng6rdcentret. Tilmeldingsliste er hangt op i Klubhuset. Husk at tilmelde jer i god tid. Ga ikke glip af denne dag. I kan lase om turen i det sidste S.M.K nyt eller ringe til Chang for narmere oplysning pd tlf Der vil blive holdt skippermode pa pladsen foran klubhuset kl den 8 august Hvis der er nogen som har en ide om hvor vi kan lane nogle borde og stole, si lad mig det vide. Vi skal jo regne med ca. 100 siddepladser, da vijo skal spise frokost sammen. Rosengirdcentret giver maden, S.M.K. giver en allvand. Husk tilmelding. Hilsen Chang. VIRKLUNO VOGINMANOSFORRETNI NG) & SILKEBORG APEC1ALTRANSPORT KAJ GEERT Thonntollcn A - Ttf. EO ogol nlr bldcn skal Gikksrt pt land for vinteren- Viqereqler Husk : Fritidssejlads normalt viger for erhvervssejlads. Motorb&de/skibe:.'rry,----,! --=-P Begge drejer 3l1t"..o - S -,-{-11 n /al I I l-,.n - \4.\ Det skib som har det andet skib rit styrbord skal vrge. Motor viger! [\ for sejl. - i nh i fl.?f t fi.ll "$N" b6d viger altid. KOMMER C^/ RALT I BY OG PA LAND ',,j', i i fliii ffiffi?fi **u,,* NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsi et stort udvalg af brugt e bdde ogjoller. Ca. 4O brugte pdhangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIAD priser Fra 5 til 9O tlk MALINo TIL BADE,N t Vi har et stort udvalg al INTERIIATIOIIAL maling og tilbehor vol,vro PEN[A $suzun lltlem folle gogrom tlnder Alumlnlums loller MARINEMOTORER.s t),tnnffir \.xi Plll /EllGst0r0RER ;470 SPort Sejslllnrinecenter lr, lrl, r ^ I I ' ^ Julsovet 33. Sels,8600 srlkeboro tll BO 846d t4 kvd und6ri.9 m d tobl_sontm.ht tnd6h,or * trelast og lrlrghlngsartlkter rar verktsl og lteslag :4. alt tll hus, frave og ttolrtty

4 Afriggerfest i S.M.K. Iordag den Husk at satte kryds i kalenderen denne dag. Vi ved godt at det er i god tid, men af hensyn til bladudgivelsen f6r ien pdmindelse nu. Der vil blive hengt tilmelding op i klubhuset om festaftenen pa et senere tidspunkt. Husk vi kan kun vare et begranset antal p.g.a. pladshensyn. Sd de forste tilmeldter dem der kommer med, men sd kan de jo fortelle de andre medlemmer hvor god en fest vi har haft. Tilmelding pd tilmeldingslisten i Klubhuset eller til Chang pa tlf eller til Arne pa tlf. 86S I.IHDBFUG.INDUSTRI VENTITATION / 1 FODERANI..IEG \I v/ l0ljohrnon, Eohr$rei 4.E500 Sikrborg SALC.SERVICE'MONTAGE ILF Ellt hfonaosl 13f2 Fi altitl et t tilbud fra.1. \lt. E KONGSHEOENS VVS TLF ULjrLF ,f,l Benzin og l)ieselolie. f{er sidst ijuni, fik vi endelig installeret HyDRO-TE)(ACO Benzin og Diesel anleg i Indelukket, det er nu klar til at tage i brug. Der.er en seddelautomat, hvor,der kan bruges 50 eiler 100 kr. sedler, der kan lagges op til 400 kr. i automatenaf gln-g9n, fremgangsmiden stiir at lese ved antag'get. Huset og pladsen er miske ikke hert ferdig, r"n d"r arbejdes pt det, s6 a". m" no? rode lidt, men bar over med os, det hele taves pi frivilligiaris, nogle ai;;;-- medlemmer, men i er verkommen tir at tankg prisern" iit.,rr.", "f,o,n"pe tunkrtutionarn" tankning, ItI\"-lL.ll{ p-as pi ikke at spilde, vi vil alle gerne passe pli vores miljo. IIGJ\II\IC, brug af iben ILD er ikke tiiladt, husk nfrvcnf e.iet Nilr det er varmt vil der vere mange benzindampe omkring anlegget, "nienaetli si vc? meget forsigtig. vil prover -vi at salge motororie, totaks orie, det vil ogsi vere til de rigige priser. Hvis i har nogle probremer ang. tankning, kan i ringeii trf. 86s23976;rL'qiiiqqlz Vi er altid at treffe pi Marinekontoret Tirsdag aften fia kl. 1S.30 _ Er der nu en, eller flere som har en god ide, sl kom frem med dem? SMK,s Marinekontor Tlf Husk I Hilsen Chang. "KIRSEBERGRUNDEN" ved BRO nr. 57." skulle ved udgivelsen af dette blad, vare klar til at modtage medlemmer af Silkeborg MotorbAdklub. Tag en tur derud for at se hvorfor navnet er "Kirsebargrunden." Hvis i ser pa det kort over Juelso vi sendte jer i foraret, vil i finde bro nr. 57 pa landsiden overfor/mellem Lilleo og Magela. Netop nu her midt ijuli, er et frivilligt ulonnet arbejdshold g6et i gang med nedramning af pale til broerne, og pa land er der forberedelser til opsatning af hegn omkring de 600 m grund MotorbAdsklubben har lejet. Planker til banke og borde er under forberedelse pa sawarket. SA hvis alt gar efter planerne er broerne, hvor der mindst kan vare bade, klar omkring 1 august. Udover borde og banke er der planer om grill, toilet m.m. Der kan kun sejles til grunden, man ma ikke kore dertil fra landsiden. Grunden er lejet af Silkeborg Motorb6dklub, hvorfor kun S.M.K's medlemmer har adgang til broerne. Vi hdber grunden bliver til glade og fornojelse for medlemmerne. I ) f. eks Klubstander,trykt Sokort Sgkort,lamineret Sokort med bronumre og oversigt over faciliteterne ved broerne- 2 stk kr kr kr kr Blaserskjold kr Medlemsemblem til knaphul kr Nogle til klubhus kr Klubmarker ( ktabe ) fr Badepoletter kr Ovenstdende kan kobes p6 vort nye Marinekontor, som har dbent hver tirsdag fra tit A#W sr ffiq Sikringsgruppen Skalor godkendle lyverialarmet Tekniske alarmer Adgangskontrol aut. el-installator Vestergade Sitkeborg Ttf Alt andet er vand ved siden af! Aksel.

5 Rode og gronne skilte! Hvor mi man lagge til hvis man kommer sejlende til Silkeborg og hvad koster det? Fritids- og Kulturudvalget har den 22iuni 1998 udarbejdet folgende retni n gsli n ier for benyttelse af geste pladser Forsogsperiode: 1. Juli oktober 1998 For hvilke pladser: Hvordan bruges de rodlgronne skilte: Gaster: Betaling: Samtlige pladser i Indelukket, der vender ud mod 6en omfattes af skilteordningen ( undtagen er den lille b6dhavn og den store badhavn.) Udlejede b6dpladser i Havnen ( mod Ahavevej ) uhdlades. I forbindelse med arrangementer kan opsettes " optaget skilte ", saledes at pladserne ikke benyttes af uretmassige. Derudover findes gastepladser, som er markeret ved skiltning, ved folgende broer i Remstrup A: Hjejlebroen i Indelukket ( kaldet Skovridderbroen ) Havnen Skovbakken En kortere periode fastsattes til 24 timer. Ved et sidant fravar skal der opsattes gront skilt med oplysning om dato og klokkeslat for tilbagekomst.. Gaster skal henvende sig til opsynsmanden og oplyse, om de overnatter pa pladsen, eller benytter pladsen mere end 6 timer. Der skal betales kr. 40,- for overnatning ( i tidsrummet mellem kl ) og ved ophold ud over 6 timer. Betalingen er geldende for ophold indtil et dogn. Betalingen omfatter bidpladser, hvor de rodlgronne skilte anvendes og for gastepladser ved broer, hvor der er opsat skilte. Ansvar i forbindelse Det er b6dpladsejerens eget ansvar, at de oplysninger, der gives med forkert bonyttelsevia og pa de rodlgranne skilte er korrekte. I tilfalde af forkerte af skiltene: oplysninger og forkert benyttelse af skiltene m6 bidpladsejeren t6le, at gasten opretholder pladsen i henhold til de givne oplysninger p5 det gronne skilt. Betalingen for gastepladser ved benyttelse af pladser med radlgranne skilte ( alts6 en plads som iforvejen er udlejet ) skal dakke omkostninger iforbindelse med udsendelse af regninger, opsyn og eventuel beskadigelse af afmerkninger, pale m.m. Fri kadel lekon ku rrence Som omtalt under " det sked'afholdes der frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden lardag den 15 august. Da vi specielt de sidste par ir har faet mange nye medlemmer, som derfor m6ske ikke er klar over, hvad det er for en disciplin der konkurreres i, skal vi her kort forklare hvad den svare dyst gir ud pi. Allerforst skal vi sli fast, at alle der har en bad med mulighed for at stege en frikadelle kan vare med i dysten. om at kunne lave verdens bedste frikadeller. For man starter hjemmefra denne lordag eftermiddag, gir man til sin slagter og kober et halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke medbringes uibnet til Himmelbjerggrunden, hvor man skal vare senest kl Kl ger man iland medbringende sit indkobte fars og hvad der er af mandskab i b6den. Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den beres ombord pi en udleveret papbakke. Nu er skibets kaptajn udnevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl , sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 til 3 stk. frikadeller, der afleveres i land pracis k,18.00 tilgrundig bedommelse og eventuel pramiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere blev sendt i land. Medens dellerne bliver bedomt kan kokkene afuente deres dom ombord pa badene, hvor der samtidig kan vaskes op, gores rent efter stegningen, og hvor man kan tomme de glas/flasker man ikke naede under stegningen. N6r dette er klaret modes vi til spisning af bagte deller, samt anden medbragt proviant. Si mod endelig frem, alle kan vare med, og der er sikkert pramie til de fleste. Sekretaren Landkendins! 1. person: Har du hart om Borre,s a? 2. person: Nej, du mener vel Borres? 1. person: Nej, jeg mener Borre,s o. En lille sivs blev forelsket i Kaptajn A., Borre, som styrede "GEJT'. Sivoen omklamrede, Kaptajn Borre og skibet, ja, den slap farst sit tag, da alle ssens bide kom og kiggede p6, at rivalen 'TOYOTA' kom og snuppede A. Borre ud af favntaget. Fru m/s Cilla. +,l+.. r - holludkia tit atlc sider!!

6 10 ll Gode rid fra Rv Bidlauq. Ry Bidlaug, som vijo har meget samarbejde med, har i deres sidste blad til medlemmerne en rekke gode rad til alle der sejler pi soerne. Disse r6d kan vi ogsi lare af i Silkeborg MotorbAdklub, sa vi tillader os at'hugge " folgende fra deres blad. Sikkerhed til sos Husk at det er bidens ejer/forer, der er ansvarlig for at biden er iorden. FA baden sikkerhedstjekket hvis der er ting du ikke er sikker pi er iorden. Det er gratis her i Silkeborg, bare ret henvendelse til tlf , der herefter vil sorge for det videre fornodne. Men hav altid varktoj ombord sa du kan klare en mindre reparation. Og husk endelig, at der ombord i ethvert fartoj skal vere en redningsvest i passende storrelse til hver besatningsmedlem og gast ombord i baden. Boden er kr. 600,00 hvis der ikke er en vest til alle ombord. Og tenk lige pd hvad der kan ske, hvis alle pludselig skal fra borde ude midt pa saen. Aldersqranse for seilads med motorbide. I regulativet for sejlads pi Gudenien, er der ogsa anfort, at fareren af en motorbid skal vare mindst 16 Ar. Affaldshindterinq. BAde I Ry og her i Silkeborg er der store problemer med efterladenskaber ved broerne. De opsatte poser er mange gange sd overfyldte, at de der kommer efter bare stiller affaldet ved siden af poserne med det resultat, at disse poser gir itu eller odelagges af fugle, eller andre af naturens vilde dyr. Og det er et meget ubehageligt job for vor indsamler af affaldsposer at skulle til at gore rent efter ubetanksomme sejlere. Tag derfor si vidt muligt jeres affald med hjem til egen havn eller hjem i egen affaldspose. Bil oq qrill Kun ved de broer, hvor der direkte er anlagt en bilplads, er det tilladt at tande bdl. Og skal der grillesa pas p6, det er jo Aben ild der bruges. Og lad sd vere med at stille grillen/engangsgrillen pa broerne. Gangbredderne tager sa megen skade at de skal udskiftes. En dyr reparation for alle medlemmer. Slabestedsbommene Pas pa hvis der skulle komme turister/gestesejlere der beder jer om at Abne for en slebestedsbom. Hvis disse ikke er i besiddelse af gastenumre og har tegnet en ansvarsforsikring, kan der opsti problemer hvis der sker uheld til sos. Lyttil kanal 16- det er godt somandsskab! VHF eller mobiltelefon om bord. I takt med udbredelsen af mobiltelefoner finder Tele Danmark Erhverv anledning til at bede os pi falgende, sdfremt man 6nsker at erstatte/udskifte vor maritime VHF med en mobiltelefon: o Flere mobiltelefonsystemer har en begranset rakkevidde til sos. d e skal ikke vare serligt langt fra kysten, for de kan risikere at fa problemer med forbindelsen til/fra en mobiltelefon.. Der er ikke lyttevagt p6 mobiltelefonkanalerne som pa VHF kanal 16. r Alarmopkald fra en mobiltelefon skal altid afgives tt 112, alarmcentralen. Der kan let ga kostbar tid til spilde, for hjaelpenir frem, da personalet pi alarmcentralerne af gode grunde ikke har samme indgaende kendskab til soredningsaktioner o.l. som personalet pi kystradiostationen. Alle mobiltelefonkanaler vere optaget, nar man har mest brug for at komme igennem med et opkald. Kystradiostationen og iser skibe i nerheden kan ikke hore et nodopkald fra en mobiltelefon.. Redningstartajer kan ikke pejle en mobiltelefon r Der er ikke adgang til kystradiostationens tjenester, f. eks. " radio medical " ( indhentning af gratis lager6d ), fra en mobiltelefon. En mobiltelefon kan vere et glimrende supplementtil en maritim VHF, men aldrig en erstatning * det galder a//es sikkerhed. Chang Beglonskonlor: Veslie Kongevej Viby Fax, Assurandsrer: John Rasmussen. Sllkebotg go lto 44 RY BADEBYGGERI o $ INDUSTRIVEJ RY TELEFON

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere