$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August"

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r bsdene fra indelukket kl. 'l 1.00, idet det er planlagt, at vi sejler til Himmelbjerggrunden for at indtage frokosten som medbringes af brugerne af Rosengirdcentret. SMK giver en ol eller vand til maden. Men se iovrig narmere vedrorende del praktiske om trlrens tilretteleggelse ved opslag i kh-lbhltset, hvor oqs6 tilmelding finder sted. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden Lordag den 15 auqust er der igen frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden. stegningen starter kl se inde i bladet hvad dette ^{ arrangement bestir Lordaq den 12 september kl er der Tour de Gudeni. som sedvanlig er smk blevet bedt om at stille bade og mandskab til radighed for at opsamle eventuelle nodstedte kaiakroere. Lsrdag den 19 september kl er der motorkapsejlads. Se opslag i klubhuset. Lsrdaq den 17 oktober kl er der oprydningsdag i Indelukket. Oq samme aften kl er der afriggerfest i ktubhuset. Ssndaq den 18 oktober kl er der standerstrygning. Selvom sommeren ikke har varet os venlig stemt med hensyn til varmegrader, forstir bidfolket alligevel at hygge sig. Er temperaturen lige lav nok, finder visweateren frem og bilet. Aftenen gir herefter med gode historier, fallessang og begerklang. Alle er velkomne, vi kan godt vere flere omkring bilet. Foto: Tove Just

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Trf Kontortid hver tirsdag tit Bestvrelse: Formand.: Knud E. Jensen Nestformand.: Kasserer,: Arne Sommer 86820BB2 Sekretar.: Aksel Borre Qvrige bestyrelsesmedl. : Peer Jensen Palle Christiansen Herluf Christensen Udvalq Klubhus og kantine.: Palle Christiansen Brosamarbejdet.: Herluf Christensen Allan Nyg6rd Himmelbjerggrunden.: Peer Jensen Leif G. Thogersen Sejsgrunden.: Peer Jensen Klubaftner.: Palle Christiansen Brugerrddet.: Aksel Borre SMK's venner.: Peer Jensen Fanebeerer.: Johnny Lauridsen Edvin Andersen Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kantinen Opsyn Indelukket Bladudvalg.: Aksel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Aksel Borre ansvarshavende telefonnumre.: Ulykker til SOS Ring alarmcentralen 112 Falck Silkeborg Politi Amtsregistrerin g af b6de, afmelding/endring. Ring til Birthe SandgArd Arhus Amt Bladet udkommer igen primo november. Sidste frist for aflevering indlag til naste nummer er den 15 oktober. Bladet vil derefter udkomme igen primo februar, hvor sidste frist for afleverino af indleg er 15 januar 1999" Alle indlaq er velkomne - laeq dem i postkassen i klubhuset. Formanden har ordet. SA er vi i skrivende stund kommet godt i gang med en ny sason, men det har varet en kold start. Vort nye marinekontor i Klubhuset er 6bent hver tirsdaq mellem oq oq tlf.nummeret er Si kig ind hvis i har sporgsmal, eller mangler nogle af de ting klubben salger i form af sokort, standere, emblemer m.m. Vi har nu det hele samlet et sted, hvad vi er megetilfredse med. Vi har nu fiet vort nye tankanlag etableret. Der er nu mulighed for at tanke i dogndrift, idet anlegget der omfatter bade dieselog bensin (blyfri 95) bare skal have 50 eller 100 kr. sedler for at give valuta for pengene. Vi kom godt over markedsdagen den 16 maj. Der var besog af mange mennesker dagen lang, hvilket sikkert skyldtes, at vi i Ar b6de annoncerede ide lokale aviser, samt fik dagen omtalt i Radio Silkeborg. OgsA i 6r var Falck til stede for at afprove vort slukningsudstyr i badene. Det er rart at vide at udstyret er iorden, hvis vi kommer ud for uheld. Pinsetraffet med naboklubberne gik godt, der mgdte rigtig mange op tilturen omkring SlAensoen med skovloberen i spidsen. Det var et nyt og godt initiativ, idet vi fik en god snak om fremtidenskov. Fremover bliver det den starke der sejrer over den mindre starke, det bliver en form for hakkeorden. Efter denne rundtur sejlede vi til Ry hvor grillen var klar. Vi hyggede os her i mange timer og sidste mand gik ikke i seng for pinsesolen var staet op. Som i nok har erfaret. har der i pressen veret megen fokus pa bundmaling pa vore bide. Vi m6 nok regne med at mange af de nuverende malinger bliver forbudt, men vi hiber at de igangverende forsog med andre typer maling bliver lige sa gode. Vifolger udviklingen med spanding og informere s6snart der er nyt i sagen. Jeg vil opfordre jer til at bruge vort nye tankanlag bade med bensin og diesel, men var omhyggelig ved tankningen, pas pi ikke at spilde i Alsbet. PA Sejsgrunden har vi fiet sat forsatsvinduer i laskuret. Vinduerner sponceret af forsikringsselskabet Provinzial. Vinduerne giver godt med le nar det blaser fra soen. Klubben siger mange tak til Provinzial. Pi Himmelbjerggrunden skal der laves kystsikring, da vandet er ved at ade sig ind under overflade. Projektet er giet i gang. Med onsket om en rigtig god ferie og eftersommer. Med venlig hilsen Knud E. Jensen

3 Velkommen til nve medlemmer. Visiger velkommen til folgende nye medlemmer. Fra Silkeborg: Georg Balle, Frank Borch-Olsen, Mogens Vejvad, Karsten Lund Knudsen, Kire Hogberg, Chr. OverdalAagaard, Finn Kristensen, John Dalsgaard, Claus Lund, Erik Stougaard, Flemming Hermansen, Kim Dickmann, Kjeld Niefsen, Per Nordsmark, Cliff Bak Nielsen, Jargen Vedel Nielsen, poul Sondgrgaard, Steen Mertins, Henrik Hjarsbak, peter Bengt Thomsen Krattet, Claus Danner, Heinz Clausen, Erling Nielsen, Bent Jensen, Finn Hajer, Ingolf Jensen, Ole Nielsen, Torben Jensen, Ejnar Rasmussen, Morten Melin, Karsten Nielsen, Lars Larsen, Kurt Frank Grev$ Erling Hede, Kirsten og Per Bulow, Leif Lorentsen, Bent Dalsgaard pedersen, Erik Jorgensen, Carl Erik Jensen, Morten Palle Jensen, peter Riis Rasmussen, Kent Haun, Erik Schnedler, Knud Schjodt, per Mortensen, Carsten Husted, Poul Henriksen, Jorgen Andersen, Kurt Kristensen, Thomas Christensen. Poul Kristiansen, Firvang. Ole Nielsen, Bryrup. Steen Sonderborg, lkast. Erling Andersen, lkast. Steen Nordmark, Them. O.D. & E. Kirk, Herning. Vi haber i m6 falde godt til i sitkeborg Motorbidktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil nyde livet p6 soerne og betragte naturen som det felles samlingspunkt, som vi har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligtil at beskytte. Har i sporgsmal tiljeres medlemskab, skal i bare kontakte bestyrelsen. AkselBorre, Sekreter. J g anbetalor mlg msd sevd NYT som REPARANONER i EL Og HVIDEVARER NB! Kom lnd q sd vor lorretning med dlt I belysning og tvidararer. Pensionisf Se/ads lgen i Ar sejler S.M.K. medlemmer pensionist sejlads med Roseng6rdcentret. Tilmeldingsliste er hangt op i Klubhuset. Husk at tilmelde jer i god tid. Ga ikke glip af denne dag. I kan lase om turen i det sidste S.M.K nyt eller ringe til Chang for narmere oplysning pd tlf Der vil blive holdt skippermode pa pladsen foran klubhuset kl den 8 august Hvis der er nogen som har en ide om hvor vi kan lane nogle borde og stole, si lad mig det vide. Vi skal jo regne med ca. 100 siddepladser, da vijo skal spise frokost sammen. Rosengirdcentret giver maden, S.M.K. giver en allvand. Husk tilmelding. Hilsen Chang. VIRKLUNO VOGINMANOSFORRETNI NG) & SILKEBORG APEC1ALTRANSPORT KAJ GEERT Thonntollcn A - Ttf. EO ogol nlr bldcn skal Gikksrt pt land for vinteren- Viqereqler Husk : Fritidssejlads normalt viger for erhvervssejlads. Motorb&de/skibe:.'rry,----,! --=-P Begge drejer 3l1t"..o - S -,-{-11 n /al I I l-,.n - \4.\ Det skib som har det andet skib rit styrbord skal vrge. Motor viger! [\ for sejl. - i nh i fl.?f t fi.ll "$N" b6d viger altid. KOMMER C^/ RALT I BY OG PA LAND ',,j', i i fliii ffiffi?fi **u,,* NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsi et stort udvalg af brugt e bdde ogjoller. Ca. 4O brugte pdhangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIAD priser Fra 5 til 9O tlk MALINo TIL BADE,N t Vi har et stort udvalg al INTERIIATIOIIAL maling og tilbehor vol,vro PEN[A $suzun lltlem folle gogrom tlnder Alumlnlums loller MARINEMOTORER.s t),tnnffir \.xi Plll /EllGst0r0RER ;470 SPort Sejslllnrinecenter lr, lrl, r ^ I I ' ^ Julsovet 33. Sels,8600 srlkeboro tll BO 846d t4 kvd und6ri.9 m d tobl_sontm.ht tnd6h,or * trelast og lrlrghlngsartlkter rar verktsl og lteslag :4. alt tll hus, frave og ttolrtty

4 Afriggerfest i S.M.K. Iordag den Husk at satte kryds i kalenderen denne dag. Vi ved godt at det er i god tid, men af hensyn til bladudgivelsen f6r ien pdmindelse nu. Der vil blive hengt tilmelding op i klubhuset om festaftenen pa et senere tidspunkt. Husk vi kan kun vare et begranset antal p.g.a. pladshensyn. Sd de forste tilmeldter dem der kommer med, men sd kan de jo fortelle de andre medlemmer hvor god en fest vi har haft. Tilmelding pd tilmeldingslisten i Klubhuset eller til Chang pa tlf eller til Arne pa tlf. 86S I.IHDBFUG.INDUSTRI VENTITATION / 1 FODERANI..IEG \I v/ l0ljohrnon, Eohr$rei 4.E500 Sikrborg SALC.SERVICE'MONTAGE ILF Ellt hfonaosl 13f2 Fi altitl et t tilbud fra.1. \lt. E KONGSHEOENS VVS TLF ULjrLF ,f,l Benzin og l)ieselolie. f{er sidst ijuni, fik vi endelig installeret HyDRO-TE)(ACO Benzin og Diesel anleg i Indelukket, det er nu klar til at tage i brug. Der.er en seddelautomat, hvor,der kan bruges 50 eiler 100 kr. sedler, der kan lagges op til 400 kr. i automatenaf gln-g9n, fremgangsmiden stiir at lese ved antag'get. Huset og pladsen er miske ikke hert ferdig, r"n d"r arbejdes pt det, s6 a". m" no? rode lidt, men bar over med os, det hele taves pi frivilligiaris, nogle ai;;;-- medlemmer, men i er verkommen tir at tankg prisern" iit.,rr.", "f,o,n"pe tunkrtutionarn" tankning, ItI\"-lL.ll{ p-as pi ikke at spilde, vi vil alle gerne passe pli vores miljo. IIGJ\II\IC, brug af iben ILD er ikke tiiladt, husk nfrvcnf e.iet Nilr det er varmt vil der vere mange benzindampe omkring anlegget, "nienaetli si vc? meget forsigtig. vil prover -vi at salge motororie, totaks orie, det vil ogsi vere til de rigige priser. Hvis i har nogle probremer ang. tankning, kan i ringeii trf. 86s23976;rL'qiiiqqlz Vi er altid at treffe pi Marinekontoret Tirsdag aften fia kl. 1S.30 _ Er der nu en, eller flere som har en god ide, sl kom frem med dem? SMK,s Marinekontor Tlf Husk I Hilsen Chang. "KIRSEBERGRUNDEN" ved BRO nr. 57." skulle ved udgivelsen af dette blad, vare klar til at modtage medlemmer af Silkeborg MotorbAdklub. Tag en tur derud for at se hvorfor navnet er "Kirsebargrunden." Hvis i ser pa det kort over Juelso vi sendte jer i foraret, vil i finde bro nr. 57 pa landsiden overfor/mellem Lilleo og Magela. Netop nu her midt ijuli, er et frivilligt ulonnet arbejdshold g6et i gang med nedramning af pale til broerne, og pa land er der forberedelser til opsatning af hegn omkring de 600 m grund MotorbAdsklubben har lejet. Planker til banke og borde er under forberedelse pa sawarket. SA hvis alt gar efter planerne er broerne, hvor der mindst kan vare bade, klar omkring 1 august. Udover borde og banke er der planer om grill, toilet m.m. Der kan kun sejles til grunden, man ma ikke kore dertil fra landsiden. Grunden er lejet af Silkeborg Motorb6dklub, hvorfor kun S.M.K's medlemmer har adgang til broerne. Vi hdber grunden bliver til glade og fornojelse for medlemmerne. I ) f. eks Klubstander,trykt Sokort Sgkort,lamineret Sokort med bronumre og oversigt over faciliteterne ved broerne- 2 stk kr kr kr kr Blaserskjold kr Medlemsemblem til knaphul kr Nogle til klubhus kr Klubmarker ( ktabe ) fr Badepoletter kr Ovenstdende kan kobes p6 vort nye Marinekontor, som har dbent hver tirsdag fra tit A#W sr ffiq Sikringsgruppen Skalor godkendle lyverialarmet Tekniske alarmer Adgangskontrol aut. el-installator Vestergade Sitkeborg Ttf Alt andet er vand ved siden af! Aksel.

5 Rode og gronne skilte! Hvor mi man lagge til hvis man kommer sejlende til Silkeborg og hvad koster det? Fritids- og Kulturudvalget har den 22iuni 1998 udarbejdet folgende retni n gsli n ier for benyttelse af geste pladser Forsogsperiode: 1. Juli oktober 1998 For hvilke pladser: Hvordan bruges de rodlgronne skilte: Gaster: Betaling: Samtlige pladser i Indelukket, der vender ud mod 6en omfattes af skilteordningen ( undtagen er den lille b6dhavn og den store badhavn.) Udlejede b6dpladser i Havnen ( mod Ahavevej ) uhdlades. I forbindelse med arrangementer kan opsettes " optaget skilte ", saledes at pladserne ikke benyttes af uretmassige. Derudover findes gastepladser, som er markeret ved skiltning, ved folgende broer i Remstrup A: Hjejlebroen i Indelukket ( kaldet Skovridderbroen ) Havnen Skovbakken En kortere periode fastsattes til 24 timer. Ved et sidant fravar skal der opsattes gront skilt med oplysning om dato og klokkeslat for tilbagekomst.. Gaster skal henvende sig til opsynsmanden og oplyse, om de overnatter pa pladsen, eller benytter pladsen mere end 6 timer. Der skal betales kr. 40,- for overnatning ( i tidsrummet mellem kl ) og ved ophold ud over 6 timer. Betalingen er geldende for ophold indtil et dogn. Betalingen omfatter bidpladser, hvor de rodlgronne skilte anvendes og for gastepladser ved broer, hvor der er opsat skilte. Ansvar i forbindelse Det er b6dpladsejerens eget ansvar, at de oplysninger, der gives med forkert bonyttelsevia og pa de rodlgranne skilte er korrekte. I tilfalde af forkerte af skiltene: oplysninger og forkert benyttelse af skiltene m6 bidpladsejeren t6le, at gasten opretholder pladsen i henhold til de givne oplysninger p5 det gronne skilt. Betalingen for gastepladser ved benyttelse af pladser med radlgranne skilte ( alts6 en plads som iforvejen er udlejet ) skal dakke omkostninger iforbindelse med udsendelse af regninger, opsyn og eventuel beskadigelse af afmerkninger, pale m.m. Fri kadel lekon ku rrence Som omtalt under " det sked'afholdes der frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden lardag den 15 august. Da vi specielt de sidste par ir har faet mange nye medlemmer, som derfor m6ske ikke er klar over, hvad det er for en disciplin der konkurreres i, skal vi her kort forklare hvad den svare dyst gir ud pi. Allerforst skal vi sli fast, at alle der har en bad med mulighed for at stege en frikadelle kan vare med i dysten. om at kunne lave verdens bedste frikadeller. For man starter hjemmefra denne lordag eftermiddag, gir man til sin slagter og kober et halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke medbringes uibnet til Himmelbjerggrunden, hvor man skal vare senest kl Kl ger man iland medbringende sit indkobte fars og hvad der er af mandskab i b6den. Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den beres ombord pi en udleveret papbakke. Nu er skibets kaptajn udnevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl , sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 til 3 stk. frikadeller, der afleveres i land pracis k,18.00 tilgrundig bedommelse og eventuel pramiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere blev sendt i land. Medens dellerne bliver bedomt kan kokkene afuente deres dom ombord pa badene, hvor der samtidig kan vaskes op, gores rent efter stegningen, og hvor man kan tomme de glas/flasker man ikke naede under stegningen. N6r dette er klaret modes vi til spisning af bagte deller, samt anden medbragt proviant. Si mod endelig frem, alle kan vare med, og der er sikkert pramie til de fleste. Sekretaren Landkendins! 1. person: Har du hart om Borre,s a? 2. person: Nej, du mener vel Borres? 1. person: Nej, jeg mener Borre,s o. En lille sivs blev forelsket i Kaptajn A., Borre, som styrede "GEJT'. Sivoen omklamrede, Kaptajn Borre og skibet, ja, den slap farst sit tag, da alle ssens bide kom og kiggede p6, at rivalen 'TOYOTA' kom og snuppede A. Borre ud af favntaget. Fru m/s Cilla. +,l+.. r - holludkia tit atlc sider!!

6 10 ll Gode rid fra Rv Bidlauq. Ry Bidlaug, som vijo har meget samarbejde med, har i deres sidste blad til medlemmerne en rekke gode rad til alle der sejler pi soerne. Disse r6d kan vi ogsi lare af i Silkeborg MotorbAdklub, sa vi tillader os at'hugge " folgende fra deres blad. Sikkerhed til sos Husk at det er bidens ejer/forer, der er ansvarlig for at biden er iorden. FA baden sikkerhedstjekket hvis der er ting du ikke er sikker pi er iorden. Det er gratis her i Silkeborg, bare ret henvendelse til tlf , der herefter vil sorge for det videre fornodne. Men hav altid varktoj ombord sa du kan klare en mindre reparation. Og husk endelig, at der ombord i ethvert fartoj skal vere en redningsvest i passende storrelse til hver besatningsmedlem og gast ombord i baden. Boden er kr. 600,00 hvis der ikke er en vest til alle ombord. Og tenk lige pd hvad der kan ske, hvis alle pludselig skal fra borde ude midt pa saen. Aldersqranse for seilads med motorbide. I regulativet for sejlads pi Gudenien, er der ogsa anfort, at fareren af en motorbid skal vare mindst 16 Ar. Affaldshindterinq. BAde I Ry og her i Silkeborg er der store problemer med efterladenskaber ved broerne. De opsatte poser er mange gange sd overfyldte, at de der kommer efter bare stiller affaldet ved siden af poserne med det resultat, at disse poser gir itu eller odelagges af fugle, eller andre af naturens vilde dyr. Og det er et meget ubehageligt job for vor indsamler af affaldsposer at skulle til at gore rent efter ubetanksomme sejlere. Tag derfor si vidt muligt jeres affald med hjem til egen havn eller hjem i egen affaldspose. Bil oq qrill Kun ved de broer, hvor der direkte er anlagt en bilplads, er det tilladt at tande bdl. Og skal der grillesa pas p6, det er jo Aben ild der bruges. Og lad sd vere med at stille grillen/engangsgrillen pa broerne. Gangbredderne tager sa megen skade at de skal udskiftes. En dyr reparation for alle medlemmer. Slabestedsbommene Pas pa hvis der skulle komme turister/gestesejlere der beder jer om at Abne for en slebestedsbom. Hvis disse ikke er i besiddelse af gastenumre og har tegnet en ansvarsforsikring, kan der opsti problemer hvis der sker uheld til sos. Lyttil kanal 16- det er godt somandsskab! VHF eller mobiltelefon om bord. I takt med udbredelsen af mobiltelefoner finder Tele Danmark Erhverv anledning til at bede os pi falgende, sdfremt man 6nsker at erstatte/udskifte vor maritime VHF med en mobiltelefon: o Flere mobiltelefonsystemer har en begranset rakkevidde til sos. d e skal ikke vare serligt langt fra kysten, for de kan risikere at fa problemer med forbindelsen til/fra en mobiltelefon.. Der er ikke lyttevagt p6 mobiltelefonkanalerne som pa VHF kanal 16. r Alarmopkald fra en mobiltelefon skal altid afgives tt 112, alarmcentralen. Der kan let ga kostbar tid til spilde, for hjaelpenir frem, da personalet pi alarmcentralerne af gode grunde ikke har samme indgaende kendskab til soredningsaktioner o.l. som personalet pi kystradiostationen. Alle mobiltelefonkanaler vere optaget, nar man har mest brug for at komme igennem med et opkald. Kystradiostationen og iser skibe i nerheden kan ikke hore et nodopkald fra en mobiltelefon.. Redningstartajer kan ikke pejle en mobiltelefon r Der er ikke adgang til kystradiostationens tjenester, f. eks. " radio medical " ( indhentning af gratis lager6d ), fra en mobiltelefon. En mobiltelefon kan vere et glimrende supplementtil en maritim VHF, men aldrig en erstatning * det galder a//es sikkerhed. Chang Beglonskonlor: Veslie Kongevej Viby Fax, Assurandsrer: John Rasmussen. Sllkebotg go lto 44 RY BADEBYGGERI o $ INDUSTRIVEJ RY TELEFON

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

2013 21. årgang < En super dag på bjerget >

2013 21. årgang < En super dag på bjerget > 4 2013 21. årgang < En super dag på bjerget > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 4082 3333 kasserer@s-m-k.dk Bestyrelsesmedlem Henning Hvam Tlf:

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2014 En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere