$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August"

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r bsdene fra indelukket kl. 'l 1.00, idet det er planlagt, at vi sejler til Himmelbjerggrunden for at indtage frokosten som medbringes af brugerne af Rosengirdcentret. SMK giver en ol eller vand til maden. Men se iovrig narmere vedrorende del praktiske om trlrens tilretteleggelse ved opslag i kh-lbhltset, hvor oqs6 tilmelding finder sted. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden Lordag den 15 auqust er der igen frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden. stegningen starter kl se inde i bladet hvad dette ^{ arrangement bestir Lordaq den 12 september kl er der Tour de Gudeni. som sedvanlig er smk blevet bedt om at stille bade og mandskab til radighed for at opsamle eventuelle nodstedte kaiakroere. Lsrdag den 19 september kl er der motorkapsejlads. Se opslag i klubhuset. Lsrdaq den 17 oktober kl er der oprydningsdag i Indelukket. Oq samme aften kl er der afriggerfest i ktubhuset. Ssndaq den 18 oktober kl er der standerstrygning. Selvom sommeren ikke har varet os venlig stemt med hensyn til varmegrader, forstir bidfolket alligevel at hygge sig. Er temperaturen lige lav nok, finder visweateren frem og bilet. Aftenen gir herefter med gode historier, fallessang og begerklang. Alle er velkomne, vi kan godt vere flere omkring bilet. Foto: Tove Just

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Trf Kontortid hver tirsdag tit Bestvrelse: Formand.: Knud E. Jensen Nestformand.: Kasserer,: Arne Sommer 86820BB2 Sekretar.: Aksel Borre Qvrige bestyrelsesmedl. : Peer Jensen Palle Christiansen Herluf Christensen Udvalq Klubhus og kantine.: Palle Christiansen Brosamarbejdet.: Herluf Christensen Allan Nyg6rd Himmelbjerggrunden.: Peer Jensen Leif G. Thogersen Sejsgrunden.: Peer Jensen Klubaftner.: Palle Christiansen Brugerrddet.: Aksel Borre SMK's venner.: Peer Jensen Fanebeerer.: Johnny Lauridsen Edvin Andersen Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kantinen Opsyn Indelukket Bladudvalg.: Aksel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Aksel Borre ansvarshavende telefonnumre.: Ulykker til SOS Ring alarmcentralen 112 Falck Silkeborg Politi Amtsregistrerin g af b6de, afmelding/endring. Ring til Birthe SandgArd Arhus Amt Bladet udkommer igen primo november. Sidste frist for aflevering indlag til naste nummer er den 15 oktober. Bladet vil derefter udkomme igen primo februar, hvor sidste frist for afleverino af indleg er 15 januar 1999" Alle indlaq er velkomne - laeq dem i postkassen i klubhuset. Formanden har ordet. SA er vi i skrivende stund kommet godt i gang med en ny sason, men det har varet en kold start. Vort nye marinekontor i Klubhuset er 6bent hver tirsdaq mellem oq oq tlf.nummeret er Si kig ind hvis i har sporgsmal, eller mangler nogle af de ting klubben salger i form af sokort, standere, emblemer m.m. Vi har nu det hele samlet et sted, hvad vi er megetilfredse med. Vi har nu fiet vort nye tankanlag etableret. Der er nu mulighed for at tanke i dogndrift, idet anlegget der omfatter bade dieselog bensin (blyfri 95) bare skal have 50 eller 100 kr. sedler for at give valuta for pengene. Vi kom godt over markedsdagen den 16 maj. Der var besog af mange mennesker dagen lang, hvilket sikkert skyldtes, at vi i Ar b6de annoncerede ide lokale aviser, samt fik dagen omtalt i Radio Silkeborg. OgsA i 6r var Falck til stede for at afprove vort slukningsudstyr i badene. Det er rart at vide at udstyret er iorden, hvis vi kommer ud for uheld. Pinsetraffet med naboklubberne gik godt, der mgdte rigtig mange op tilturen omkring SlAensoen med skovloberen i spidsen. Det var et nyt og godt initiativ, idet vi fik en god snak om fremtidenskov. Fremover bliver det den starke der sejrer over den mindre starke, det bliver en form for hakkeorden. Efter denne rundtur sejlede vi til Ry hvor grillen var klar. Vi hyggede os her i mange timer og sidste mand gik ikke i seng for pinsesolen var staet op. Som i nok har erfaret. har der i pressen veret megen fokus pa bundmaling pa vore bide. Vi m6 nok regne med at mange af de nuverende malinger bliver forbudt, men vi hiber at de igangverende forsog med andre typer maling bliver lige sa gode. Vifolger udviklingen med spanding og informere s6snart der er nyt i sagen. Jeg vil opfordre jer til at bruge vort nye tankanlag bade med bensin og diesel, men var omhyggelig ved tankningen, pas pi ikke at spilde i Alsbet. PA Sejsgrunden har vi fiet sat forsatsvinduer i laskuret. Vinduerner sponceret af forsikringsselskabet Provinzial. Vinduerne giver godt med le nar det blaser fra soen. Klubben siger mange tak til Provinzial. Pi Himmelbjerggrunden skal der laves kystsikring, da vandet er ved at ade sig ind under overflade. Projektet er giet i gang. Med onsket om en rigtig god ferie og eftersommer. Med venlig hilsen Knud E. Jensen

3 Velkommen til nve medlemmer. Visiger velkommen til folgende nye medlemmer. Fra Silkeborg: Georg Balle, Frank Borch-Olsen, Mogens Vejvad, Karsten Lund Knudsen, Kire Hogberg, Chr. OverdalAagaard, Finn Kristensen, John Dalsgaard, Claus Lund, Erik Stougaard, Flemming Hermansen, Kim Dickmann, Kjeld Niefsen, Per Nordsmark, Cliff Bak Nielsen, Jargen Vedel Nielsen, poul Sondgrgaard, Steen Mertins, Henrik Hjarsbak, peter Bengt Thomsen Krattet, Claus Danner, Heinz Clausen, Erling Nielsen, Bent Jensen, Finn Hajer, Ingolf Jensen, Ole Nielsen, Torben Jensen, Ejnar Rasmussen, Morten Melin, Karsten Nielsen, Lars Larsen, Kurt Frank Grev$ Erling Hede, Kirsten og Per Bulow, Leif Lorentsen, Bent Dalsgaard pedersen, Erik Jorgensen, Carl Erik Jensen, Morten Palle Jensen, peter Riis Rasmussen, Kent Haun, Erik Schnedler, Knud Schjodt, per Mortensen, Carsten Husted, Poul Henriksen, Jorgen Andersen, Kurt Kristensen, Thomas Christensen. Poul Kristiansen, Firvang. Ole Nielsen, Bryrup. Steen Sonderborg, lkast. Erling Andersen, lkast. Steen Nordmark, Them. O.D. & E. Kirk, Herning. Vi haber i m6 falde godt til i sitkeborg Motorbidktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, samtidig med, at i vil nyde livet p6 soerne og betragte naturen som det felles samlingspunkt, som vi har ret til at bruge, men som vi ogsi har pligtil at beskytte. Har i sporgsmal tiljeres medlemskab, skal i bare kontakte bestyrelsen. AkselBorre, Sekreter. J g anbetalor mlg msd sevd NYT som REPARANONER i EL Og HVIDEVARER NB! Kom lnd q sd vor lorretning med dlt I belysning og tvidararer. Pensionisf Se/ads lgen i Ar sejler S.M.K. medlemmer pensionist sejlads med Roseng6rdcentret. Tilmeldingsliste er hangt op i Klubhuset. Husk at tilmelde jer i god tid. Ga ikke glip af denne dag. I kan lase om turen i det sidste S.M.K nyt eller ringe til Chang for narmere oplysning pd tlf Der vil blive holdt skippermode pa pladsen foran klubhuset kl den 8 august Hvis der er nogen som har en ide om hvor vi kan lane nogle borde og stole, si lad mig det vide. Vi skal jo regne med ca. 100 siddepladser, da vijo skal spise frokost sammen. Rosengirdcentret giver maden, S.M.K. giver en allvand. Husk tilmelding. Hilsen Chang. VIRKLUNO VOGINMANOSFORRETNI NG) & SILKEBORG APEC1ALTRANSPORT KAJ GEERT Thonntollcn A - Ttf. EO ogol nlr bldcn skal Gikksrt pt land for vinteren- Viqereqler Husk : Fritidssejlads normalt viger for erhvervssejlads. Motorb&de/skibe:.'rry,----,! --=-P Begge drejer 3l1t"..o - S -,-{-11 n /al I I l-,.n - \4.\ Det skib som har det andet skib rit styrbord skal vrge. Motor viger! [\ for sejl. - i nh i fl.?f t fi.ll "$N" b6d viger altid. KOMMER C^/ RALT I BY OG PA LAND ',,j', i i fliii ffiffi?fi **u,,* NYBADII Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor. Vi har ogsi et stort udvalg af brugt e bdde ogjoller. Ca. 4O brugte pdhangsmotorer. Nye motorer til FORNUFTIAD priser Fra 5 til 9O tlk MALINo TIL BADE,N t Vi har et stort udvalg al INTERIIATIOIIAL maling og tilbehor vol,vro PEN[A $suzun lltlem folle gogrom tlnder Alumlnlums loller MARINEMOTORER.s t),tnnffir \.xi Plll /EllGst0r0RER ;470 SPort Sejslllnrinecenter lr, lrl, r ^ I I ' ^ Julsovet 33. Sels,8600 srlkeboro tll BO 846d t4 kvd und6ri.9 m d tobl_sontm.ht tnd6h,or * trelast og lrlrghlngsartlkter rar verktsl og lteslag :4. alt tll hus, frave og ttolrtty

4 Afriggerfest i S.M.K. Iordag den Husk at satte kryds i kalenderen denne dag. Vi ved godt at det er i god tid, men af hensyn til bladudgivelsen f6r ien pdmindelse nu. Der vil blive hengt tilmelding op i klubhuset om festaftenen pa et senere tidspunkt. Husk vi kan kun vare et begranset antal p.g.a. pladshensyn. Sd de forste tilmeldter dem der kommer med, men sd kan de jo fortelle de andre medlemmer hvor god en fest vi har haft. Tilmelding pd tilmeldingslisten i Klubhuset eller til Chang pa tlf eller til Arne pa tlf. 86S I.IHDBFUG.INDUSTRI VENTITATION / 1 FODERANI..IEG \I v/ l0ljohrnon, Eohr$rei 4.E500 Sikrborg SALC.SERVICE'MONTAGE ILF Ellt hfonaosl 13f2 Fi altitl et t tilbud fra.1. \lt. E KONGSHEOENS VVS TLF ULjrLF ,f,l Benzin og l)ieselolie. f{er sidst ijuni, fik vi endelig installeret HyDRO-TE)(ACO Benzin og Diesel anleg i Indelukket, det er nu klar til at tage i brug. Der.er en seddelautomat, hvor,der kan bruges 50 eiler 100 kr. sedler, der kan lagges op til 400 kr. i automatenaf gln-g9n, fremgangsmiden stiir at lese ved antag'get. Huset og pladsen er miske ikke hert ferdig, r"n d"r arbejdes pt det, s6 a". m" no? rode lidt, men bar over med os, det hele taves pi frivilligiaris, nogle ai;;;-- medlemmer, men i er verkommen tir at tankg prisern" iit.,rr.", "f,o,n"pe tunkrtutionarn" tankning, ItI\"-lL.ll{ p-as pi ikke at spilde, vi vil alle gerne passe pli vores miljo. IIGJ\II\IC, brug af iben ILD er ikke tiiladt, husk nfrvcnf e.iet Nilr det er varmt vil der vere mange benzindampe omkring anlegget, "nienaetli si vc? meget forsigtig. vil prover -vi at salge motororie, totaks orie, det vil ogsi vere til de rigige priser. Hvis i har nogle probremer ang. tankning, kan i ringeii trf. 86s23976;rL'qiiiqqlz Vi er altid at treffe pi Marinekontoret Tirsdag aften fia kl. 1S.30 _ Er der nu en, eller flere som har en god ide, sl kom frem med dem? SMK,s Marinekontor Tlf Husk I Hilsen Chang. "KIRSEBERGRUNDEN" ved BRO nr. 57." skulle ved udgivelsen af dette blad, vare klar til at modtage medlemmer af Silkeborg MotorbAdklub. Tag en tur derud for at se hvorfor navnet er "Kirsebargrunden." Hvis i ser pa det kort over Juelso vi sendte jer i foraret, vil i finde bro nr. 57 pa landsiden overfor/mellem Lilleo og Magela. Netop nu her midt ijuli, er et frivilligt ulonnet arbejdshold g6et i gang med nedramning af pale til broerne, og pa land er der forberedelser til opsatning af hegn omkring de 600 m grund MotorbAdsklubben har lejet. Planker til banke og borde er under forberedelse pa sawarket. SA hvis alt gar efter planerne er broerne, hvor der mindst kan vare bade, klar omkring 1 august. Udover borde og banke er der planer om grill, toilet m.m. Der kan kun sejles til grunden, man ma ikke kore dertil fra landsiden. Grunden er lejet af Silkeborg Motorb6dklub, hvorfor kun S.M.K's medlemmer har adgang til broerne. Vi hdber grunden bliver til glade og fornojelse for medlemmerne. I ) f. eks Klubstander,trykt Sokort Sgkort,lamineret Sokort med bronumre og oversigt over faciliteterne ved broerne- 2 stk kr kr kr kr Blaserskjold kr Medlemsemblem til knaphul kr Nogle til klubhus kr Klubmarker ( ktabe ) fr Badepoletter kr Ovenstdende kan kobes p6 vort nye Marinekontor, som har dbent hver tirsdag fra tit A#W sr ffiq Sikringsgruppen Skalor godkendle lyverialarmet Tekniske alarmer Adgangskontrol aut. el-installator Vestergade Sitkeborg Ttf Alt andet er vand ved siden af! Aksel.

5 Rode og gronne skilte! Hvor mi man lagge til hvis man kommer sejlende til Silkeborg og hvad koster det? Fritids- og Kulturudvalget har den 22iuni 1998 udarbejdet folgende retni n gsli n ier for benyttelse af geste pladser Forsogsperiode: 1. Juli oktober 1998 For hvilke pladser: Hvordan bruges de rodlgronne skilte: Gaster: Betaling: Samtlige pladser i Indelukket, der vender ud mod 6en omfattes af skilteordningen ( undtagen er den lille b6dhavn og den store badhavn.) Udlejede b6dpladser i Havnen ( mod Ahavevej ) uhdlades. I forbindelse med arrangementer kan opsettes " optaget skilte ", saledes at pladserne ikke benyttes af uretmassige. Derudover findes gastepladser, som er markeret ved skiltning, ved folgende broer i Remstrup A: Hjejlebroen i Indelukket ( kaldet Skovridderbroen ) Havnen Skovbakken En kortere periode fastsattes til 24 timer. Ved et sidant fravar skal der opsattes gront skilt med oplysning om dato og klokkeslat for tilbagekomst.. Gaster skal henvende sig til opsynsmanden og oplyse, om de overnatter pa pladsen, eller benytter pladsen mere end 6 timer. Der skal betales kr. 40,- for overnatning ( i tidsrummet mellem kl ) og ved ophold ud over 6 timer. Betalingen er geldende for ophold indtil et dogn. Betalingen omfatter bidpladser, hvor de rodlgronne skilte anvendes og for gastepladser ved broer, hvor der er opsat skilte. Ansvar i forbindelse Det er b6dpladsejerens eget ansvar, at de oplysninger, der gives med forkert bonyttelsevia og pa de rodlgranne skilte er korrekte. I tilfalde af forkerte af skiltene: oplysninger og forkert benyttelse af skiltene m6 bidpladsejeren t6le, at gasten opretholder pladsen i henhold til de givne oplysninger p5 det gronne skilt. Betalingen for gastepladser ved benyttelse af pladser med radlgranne skilte ( alts6 en plads som iforvejen er udlejet ) skal dakke omkostninger iforbindelse med udsendelse af regninger, opsyn og eventuel beskadigelse af afmerkninger, pale m.m. Fri kadel lekon ku rrence Som omtalt under " det sked'afholdes der frikadellekonkurrence pa Himmelbjerggrunden lardag den 15 august. Da vi specielt de sidste par ir har faet mange nye medlemmer, som derfor m6ske ikke er klar over, hvad det er for en disciplin der konkurreres i, skal vi her kort forklare hvad den svare dyst gir ud pi. Allerforst skal vi sli fast, at alle der har en bad med mulighed for at stege en frikadelle kan vare med i dysten. om at kunne lave verdens bedste frikadeller. For man starter hjemmefra denne lordag eftermiddag, gir man til sin slagter og kober et halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke medbringes uibnet til Himmelbjerggrunden, hvor man skal vare senest kl Kl ger man iland medbringende sit indkobte fars og hvad der er af mandskab i b6den. Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den beres ombord pi en udleveret papbakke. Nu er skibets kaptajn udnevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl , sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 til 3 stk. frikadeller, der afleveres i land pracis k,18.00 tilgrundig bedommelse og eventuel pramiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere blev sendt i land. Medens dellerne bliver bedomt kan kokkene afuente deres dom ombord pa badene, hvor der samtidig kan vaskes op, gores rent efter stegningen, og hvor man kan tomme de glas/flasker man ikke naede under stegningen. N6r dette er klaret modes vi til spisning af bagte deller, samt anden medbragt proviant. Si mod endelig frem, alle kan vare med, og der er sikkert pramie til de fleste. Sekretaren Landkendins! 1. person: Har du hart om Borre,s a? 2. person: Nej, du mener vel Borres? 1. person: Nej, jeg mener Borre,s o. En lille sivs blev forelsket i Kaptajn A., Borre, som styrede "GEJT'. Sivoen omklamrede, Kaptajn Borre og skibet, ja, den slap farst sit tag, da alle ssens bide kom og kiggede p6, at rivalen 'TOYOTA' kom og snuppede A. Borre ud af favntaget. Fru m/s Cilla. +,l+.. r - holludkia tit atlc sider!!

6 10 ll Gode rid fra Rv Bidlauq. Ry Bidlaug, som vijo har meget samarbejde med, har i deres sidste blad til medlemmerne en rekke gode rad til alle der sejler pi soerne. Disse r6d kan vi ogsi lare af i Silkeborg MotorbAdklub, sa vi tillader os at'hugge " folgende fra deres blad. Sikkerhed til sos Husk at det er bidens ejer/forer, der er ansvarlig for at biden er iorden. FA baden sikkerhedstjekket hvis der er ting du ikke er sikker pi er iorden. Det er gratis her i Silkeborg, bare ret henvendelse til tlf , der herefter vil sorge for det videre fornodne. Men hav altid varktoj ombord sa du kan klare en mindre reparation. Og husk endelig, at der ombord i ethvert fartoj skal vere en redningsvest i passende storrelse til hver besatningsmedlem og gast ombord i baden. Boden er kr. 600,00 hvis der ikke er en vest til alle ombord. Og tenk lige pd hvad der kan ske, hvis alle pludselig skal fra borde ude midt pa saen. Aldersqranse for seilads med motorbide. I regulativet for sejlads pi Gudenien, er der ogsa anfort, at fareren af en motorbid skal vare mindst 16 Ar. Affaldshindterinq. BAde I Ry og her i Silkeborg er der store problemer med efterladenskaber ved broerne. De opsatte poser er mange gange sd overfyldte, at de der kommer efter bare stiller affaldet ved siden af poserne med det resultat, at disse poser gir itu eller odelagges af fugle, eller andre af naturens vilde dyr. Og det er et meget ubehageligt job for vor indsamler af affaldsposer at skulle til at gore rent efter ubetanksomme sejlere. Tag derfor si vidt muligt jeres affald med hjem til egen havn eller hjem i egen affaldspose. Bil oq qrill Kun ved de broer, hvor der direkte er anlagt en bilplads, er det tilladt at tande bdl. Og skal der grillesa pas p6, det er jo Aben ild der bruges. Og lad sd vere med at stille grillen/engangsgrillen pa broerne. Gangbredderne tager sa megen skade at de skal udskiftes. En dyr reparation for alle medlemmer. Slabestedsbommene Pas pa hvis der skulle komme turister/gestesejlere der beder jer om at Abne for en slebestedsbom. Hvis disse ikke er i besiddelse af gastenumre og har tegnet en ansvarsforsikring, kan der opsti problemer hvis der sker uheld til sos. Lyttil kanal 16- det er godt somandsskab! VHF eller mobiltelefon om bord. I takt med udbredelsen af mobiltelefoner finder Tele Danmark Erhverv anledning til at bede os pi falgende, sdfremt man 6nsker at erstatte/udskifte vor maritime VHF med en mobiltelefon: o Flere mobiltelefonsystemer har en begranset rakkevidde til sos. d e skal ikke vare serligt langt fra kysten, for de kan risikere at fa problemer med forbindelsen til/fra en mobiltelefon.. Der er ikke lyttevagt p6 mobiltelefonkanalerne som pa VHF kanal 16. r Alarmopkald fra en mobiltelefon skal altid afgives tt 112, alarmcentralen. Der kan let ga kostbar tid til spilde, for hjaelpenir frem, da personalet pi alarmcentralerne af gode grunde ikke har samme indgaende kendskab til soredningsaktioner o.l. som personalet pi kystradiostationen. Alle mobiltelefonkanaler vere optaget, nar man har mest brug for at komme igennem med et opkald. Kystradiostationen og iser skibe i nerheden kan ikke hore et nodopkald fra en mobiltelefon.. Redningstartajer kan ikke pejle en mobiltelefon r Der er ikke adgang til kystradiostationens tjenester, f. eks. " radio medical " ( indhentning af gratis lager6d ), fra en mobiltelefon. En mobiltelefon kan vere et glimrende supplementtil en maritim VHF, men aldrig en erstatning * det galder a//es sikkerhed. Chang Beglonskonlor: Veslie Kongevej Viby Fax, Assurandsrer: John Rasmussen. Sllkebotg go lto 44 RY BADEBYGGERI o $ INDUSTRIVEJ RY TELEFON

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 02. NovemberOktober, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

BH Rengøring Cup pointskema 2012

BH Rengøring Cup pointskema 2012 BH Rengøring Cup pointskema 2012 Point i alt Bakkeløbet Grejsdalsløbet Danmarks højeste Deltager 84 km 117 km 70 km 130 km 170 km 200 km 60 km 100 km 140 km 185 km Georg Riis Pape 295 24 Jørgen Lauritsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET VELKOMMEN TIL AALBORG UNIVERSITET Campus Service Vejledning til eksterne samarbejdspartnere VELKOMMEN Vi byder velkommen til medarbejdere i virksomheder, der arbejder for Campus Service på Aalborg Universitet,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn Laugposten 22. årgang nr. 02 2013 Indhold: Træskibe til Lynæs Standerhejsning Generalforsamling Påskefrokost Lynæs Fiskebutik Pinsetur 2013 Skt. Hans Aften Standernedhaling Afrigger fest Nyt toilet Træskibe

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Fra Stumpemarked. Vi mangler desværre stadigvæk at få rammet pæle ned ved både bro 2 og bro 3; vi har ikke glemt projektet med nedramning af pæle

Fra Stumpemarked. Vi mangler desværre stadigvæk at få rammet pæle ned ved både bro 2 og bro 3; vi har ikke glemt projektet med nedramning af pæle Esbjerg Søsport Nyhedsbrev nummer 72 september 2009 Fra Stumpemarked Formanden har ordet: Sejlersæsonen 2009 er ikke ovre endnu, men desværre lakker det alt for hurtigt mod enden. Vi har haft meget vekslende

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03 Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015 Vers.1.03 1. VIK bestyrelse 2. Sportslige område (Cheftræner ungdomskonsulent - Kampkoordinator bus koordinator dommer koordinator - målmandstrænere) 3. Ansvarlige

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere