BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24"

Transkript

1 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade 4, 2.sal, 2100 København Ø Ingeniør, installationer: Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører, Solrød Center 29, 2680 Solrød Strand

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring... 6

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener... 1

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 2 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 5

5 Orientering Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Bebyggelsens navn: Afd. 31 Ellekildehav Boliggården Adresse: Broloftet 1-84 og Omgangen 2-85 Matr.nr.: 3at og 3gv Ellebæk By, Hellebæk Ejendomsnummer: Bebyggelsen er opdelt i to områder kaldet Broloftet og Omgangen. Områderne er adskilt af et grønt bælte med fælleshus og legeplads. Bebyggelsen afd. 31 Ellekildehave er opført i perioden og samlet bestående af 168 boliger. Bebyggelsen er opført som tæt- lav rækkehusbebyggelse i ét og to plan - og fremtræder udvendigt med facader i lys beton og sadeltag med tagdækning af mørke betontagsten. Der er udarbejdet helhedsplan for bebyggelsen. Helhedsplan omfatter flere renoverings- og forbedrings-arbejder herunder: Etablering af tvungen boligventilation med varmegenindvinding Udskiftning af varmvandsbeholdere Etablering af ny tæt dampspærre i lofter mod tagrum Afrensning af betonfacader Udskiftning af udvendige betonfuger i facader Udskiftning af listebeklædning på facader Etablering af vindskeder for bedre inddækning ved gavle Udskiftning af hoveddøre Reparation af badeværelsesgulve Udbedring af revner i indvendige porebetonvægge Udbedring af revner i brandadskillelser i loftrum Opretning og reparation af stibelægning Udskiftning af beklædningsbrædder på haveskuer Forbedring af stibelysning Genhusning: Alle beboere genhuses under arbejdet i den enkelte bolig. De formelle processer i forbindelsen med genhusning, og herunder beboerdemokratisk proces, -koordinering og -orientering samt etablering af genhusningspavilloner varetages af bygherre. Hovedentreprenørens beboerkoordinator skal deltage aktivt i planlægningen af genhusning og indarbejde ud- og indflytningsterminer i tidsplanen, ligesom tilbudsgiver skal deltage aktivt i informationsmøder om de praktiske forhold i forbindelse med gennemførelsen af renoveringsarbejderne.

6 Orientering Side : 2/5 Bygherre varetager etableringen af 15 stk. genhusningspavilloner for midlertidig genhusning af beboerne. Pavillonerne påtænkes placeret i det grønne område mellem Broloftet og Omgangen. Det påhviler hovedentreprenøren at optimere byggetakten, så der opnås et jævnt, stabilt og kontinuert byggeflow gennem hele byggeperioden, uden unødvendig ventetid, så genhusningspavillonerne kan anvendes mest optimalt Entrepriser/arbejder Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Det er således hovedentreprenørens ansvar at forestå koordineringen mellem fagene, herunder at sikre at alle ydelser i snitfladerne mellem fagene er medregnet, samt at alle nødvendige bi- og følgeydelser er medregnet Bygherreleverancer Ad stk. 2. Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Boliggården afd. 31 Ellekildehave v/ Boliggården Trækbanen Helsingør Kontakt: Mikkel Selander Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade København K Kontakt: Peter Hermansen Mail: Tlf.nr: Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S Æbeløgade 4, 2.sal 2100 København Ø Kontakt: Thomas Dahl Mail: Tlf.nr: Ingeniør, installationer: Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S Solrød Center 29, 2.sal 2680 Solrød Strand Kontakt: Henrik Vejlø Mail: Tlf.nr:

7 Orientering Side : 3/5 Byggeleder: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S Lille Kongensgade København K Kontakt: Peter Hermansen Mail: Tlf.nr: Fagtilsyn: Peter Hermansen, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S Thomas Dahl, NOVA5 Arkitekter AS/ Henrik Vejlø, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S 1.4 Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance/januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012

8 Orientering Side : 4/5 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar Tegninger/bygningsmodeller For projektet er alle tegninger i henhold til dokumentfortegnelse for hovedprojekt gældende. Dokumentfortegnelsen omfatter: Generelle dokumenter Tegninger af eksisterende forhold Tegninger for byggeplads Tegninger arkitekt eksisterende forhold Tegninger arkitekt fremtidige forhold Tegninger ingeniør konstruktioner Tegninger ingeniør installationer 1.5 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Sikkerhedsstillelse Garanti for forudsætning af leverancer Entreprenørgaranti. Hovedentreprisekontrakt Digital kommunikation 1.6 Pålæg Projektweb Der etableres ikke projektweb. standard Obligatorisk for udveksling af er at der er en entydig byggeprojekt-id. I emnefeltet skal det entydigt identificerer det byggeprojekt som en vedrører. Det skrives i emnefeltet med følgende notation: Ellekildehave - efter fulgt af beskrivelse af emnet. Person der opretter filen skal tydeligt fremgå som afsender, med adresse for ens afsender. Oprettelsesdato for ens oprettelse skal tydeligt fremgå. Entydig dokument-id for det enkelte dokument skal oprettes automatisk af e- mailsystemet. Bips standard for byggeprojekter 2005 er gældende for projektet Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.

9 Orientering Side : 5/5 Overholder entreprenøren eller dennes underentreprenører eller leverandører ikke konventionen kan ordregiver i tilfælde af tab, der lides som følge af Leverandørens eller dennes underleverandørers overtrædelse af krav i henhold til ILOkonvention nr. 94 kræve erstatning af hovedentreprenøren efter dansk rets almindelige regler Medfører manglende overholdelse af denne forpligtelse et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Bygherren er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Udenlandske leverandører og underentreprenører er forpligtet til at dokumentere over for bygherren, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået bygherren senest 3 dage efter, at entreprenøren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis bygherren ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, er bygherren forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. For yderligere oplysninger om Registret om Udenlandske Tjenesteydere se Arbejdstilsynets hjemmeside Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i BEK om OPP. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren Sociale Klausuler Klausul 1 At det samlede antal lærlinge / elever i den budgivende entreprenørvirksomhed og evt. underentreprenører udgør en fastsat andel af den samlede medarbejderstab på årsbasis. Beregning af antal lærlinge / elever pålægges entreprenøren, der ved fremlæggelse af detailtidsplan skal fremlægge en samlet oversigt over de beskæftigede lær-

10 Orientering Side : 6/5 linge / elever indenfor de enkelte håndværksfag jf. Københavns kommunes anvisninger: Kontraktklausul om beskæftigelse af praktikanter (januar 2011), herunder: Vejledning til entreprenører og Vejledning til rådgivere Beregningsskema iht. udbud/udbud/ dokumentmappe- genrelle-dokumenter_udbud/sociale-klausuler-beskaeftigelse-afpraktikanter/praktikanter%20vejl%20til%20radgiver.pdf Klausul 2 At den budgivende entreprenørvirksomhed tilbyder sine medarbejdere ansættelsesforhold der overholder gældende lov og fagretlige aftaler og regler for det givne område, samt sikre at evt. underentreprenører har tilsvarende ansættelsesforhold. Leverandøren er ved udførelsen af Kontrakten ansvarlig for sine underleverandørers - herunder bl.a. evt. koncernforbundne selskabers - produktion og fremstilling af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på ganske samme måde som ved produktionen og fremstillingen af sine egne varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Vilkårene i nærværende kontraktbilag gælder derfor også for leverandøren i forhold til underleverandørens varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udførelsen af kontrakten. Københavns Kommunes kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb er gældende jf. Manglende overholdelse af ovenstående medfører de anførte sanktioner.

11 Referencer Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. At-vejledning om støj: At-vejledning D. 6.1 af marts 2002 om støj - 2. udgave 2004 Arbejdstilsynet. At-vejledning om hånd/arm vibrationer: At-vejledning nr. D.6.2 af november 2002 om hånd/arm vibrationer Arbejdstilsynet. Belysning og elforsyning på byggepladsen August 2001 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg. Støv på byggepladsen 2001 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS 2002 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Værktøjer for udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, PSS 2002 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Katalog over Gode tekniske hjælpemidler Juli 2002 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Kvalitetsstyringssystemer - systemkrav DS/EN ISO 9001: Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet.

12 Referencer Side : 2/3 BEK om OPP: Bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Erhvervs- og Byggestyrelsen. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 314 af 26. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr af 23. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Bekendtgørelse nr. 919 af 24. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Socialministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011"

13 Referencer Side : 3/3 Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

14 AB 92 Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 3. AB 92 AB92 i sin helhed er gældende for entreprisen, med nedenstående præciseringer. A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Tilføjelser og fravigelser gælder forud for AB 92 Bygherrens udbud 2. Byggesagsbeskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelser, kontrakt og tilbudslister supplerer hinanden og gælder hver for sig, således at ydelser skal medregnes i tilbuddet, selvom de kun er anført et af stederne. Entreprenørens tilbud 3. Der betales ikke udregningsvederlag. Hovedentreprenøren er ansvarlig for koordinering af og snitflader mellem underentrepriser, således alle beskrevne arbejder er prissat i hovedentreprenørens tilbud. Vedståelsesfristen er 120 dage. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Sikkerhedsstillelsen skal være i overensstemmelse med vedlagte Bilag A Bygherren accepterer ikke moderselskabsgarantier Nedskrivning af garantistillelser sker når mangler er afhjulpet og dette er skriftlig dokumenteret. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. 7 udgår og er derfor en fravigelse Forsikring 8. Stk. 1: Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikret. Bygherren betaler præmien.

15 AB 92 Side : 2/5 Stk. 3. Entreprenøren skal ved fremsendelse af underskrevet entreprisekontrakt dokumentere, at forsikringen er i kraft. Endvidere forpligtes entreprenøren til at meddele bygherren, hvis der sker ændringer i forsikringsforholdene. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenørens ydelse 10. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Entreprenøren har ansvar for overholdelse af byggetilladelsens bestemmelser. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelser, uden bygherrens accept. Ændringer i arbejdet 14. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn 17. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder og skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kvalitet og kapacitet Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet

16 AB 92 Side : 3/5 21. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Bygherren betaler efter udført arbejde. Ved hvert byggemøde opgøres stade, for det udførte arbejde. Entreprenøren kan herefter trække månedsvis aconto på sin kontraktsum, ud fra det opgjorte stade. Bygherrens betalingsbetingelser er 30 dage fra modtagelse af anmodningen. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Ved ansvarspådragende forsinkelse vil entreprenøren blive idømt dagbod fra sanktionsbærende mellemtermin dvs. aflevering af én etape. Sanktionsbærende datoer vil fremgå af tidsplanen. Dagboden pr. arbejdsdag er fastsat til DKK regnet fra sanktionsbærende dato. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Ad 28, stk. 1 - Tilføjelse Der sker en løbende teknisk gennemgang med henblik på aflevering af: alt arbejde vedr. blandt andet badeværelser og installationer inde i boligerne, oftest i en bygning ad gangen. indvendige adgangsveje til boligerne, pr bygning alt arbejde på klimaskærmen pr bygning og arbejde i terræn, opdelt i naturligt afgrænsede områder. Den tekniske gennemgang og afhjælpning foretages i følgende step: 1. Entreprenørens egen gennemgang og afhjælpning 2. Entreprenøren fremsender mangellister for egen gennemgang til byggeledelsen 3. Bygherrens og rådgivernes gennemgang 4. Afhjælpning af mangler 5. Beboere flytter ind 6. Beboeres påtaleperiode

17 AB 92 Side : 4/5 7. Afhjælpning af eventuelle mangler (på fastsat dag) Afhjælpning af mangler efter beboeres påtaleperiode Hvis beboeren ikke er hjemme når entreprenøren kommer for at afhjælpe mangler skriver entreprenøren med det samme en seddel til beboeren med besked om at ringe til entreprenøren og aftale en ny tid for afhjælpning. Hvis entreprenørens afhjælpning af en mangel resulterer i, at der skal foretages efterfølgende arbejder, er entreprenøren pligtig til, at tage fat i den entreprenør der skal foretage dette arbejde. Risikoovergangen sker ved beboeres indflytning. Ibrugtagning medfører ikke aflevering. Der gennemføres én samlet juridisk afleveringsforretning for hele entreprisen. Aflevering skal kunne gennemføres uden inspektion og ved alene at konstatere, at de tekniske gennemgange og mangelafhjælpningen er bekræftet. Denne samlede juridiske afleveringsforretning er fastlagt af hen syn til de formelle forhold i forbindelse med 1- og 5-årsgennemgangene og skematikken i forhold til Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Når der startes på en ny bygningstype afsættes der et antal referencefelter i den første bygning, og i relevant omfang fungerer disse referencefelter som udfaldskrav. Specielt vedrørende hovedtrapper og kældertrapper bemærkes at der skal udføres en fuldskalaprøve inden der igangsættes nogen elementproduktion. Mangelbegrebet 30. Entreprenøren skal dokumentere, at der i forhold til de underentreprenører, som entreprenøren anvender i forbindelse med arbejdets udførelse, indgås aftaler efter AB92 uden ændringer i 5, stk. 5, 10 stk. 4 og 30 stk. 1 og for så vidt angår leverandører, at leverancer sker i overensstemmelse med byggevareleverenceklausulen. Dokumentation kan være en af begge parter underskrevet erklæring om anvendelse af AB92 Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.

18 AB 92 Side : 5/5 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 37. Ad 37, stk. 1 - præcisering Ved etapevis ibrugtagning fastsættes tidspunkt for 1 og 5 års eftersyn til 1 og 5 år efter aflevering. 5-års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43. Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.

19 Byggeplads Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Byggeplads 4.1 Generelt Der skal tages størst muligt hensyn til beboerne, og entreprenørerne skal medvirke til en positiv dialog. Entreprenøren skal udarbejde en byggepladsplan der i detaljer viser byggepladsens indretning og placering i forhold til renoveringsarbejdet i det enkelte etapeområde. Byggepladsindretningen er som et tildelingskriterium en konkurrenceparameter. Byggepladsen skal tilrettelægges under hensyntagen til adgangsforhold for beboere, brandvæsen, renovation, post, m.m. til de beboede bygninger - og holdes indenfor det etapeområde hvor der udføres renoveringsarbejder. Materialeoplag, m.m. skal altid begrænses således, det ikke er til gene for omkringboende, renovation, brandvæsen, m.m. Det må ikke ske natleverancer af materialer. Natleverance defineres som leverancer i tidsrummet 22:00 05:00. Der vil blive lagt stor vægt på at få etableret et godt samarbejde mellem de enkelte entreprenører på pladsen og en udførelse fri for fejl og mangler. Styringen af byggepladsen (logistik) og beboerhåndteringen er som et tildelingskriterium en konkurrenceparameter. Samarbejdet på pladsen: Bygherre har opstillet følgende minimumskrav: Deltagelse i 2 stk. inddelende beboermøder Fælles målsætninger Regler for samarbejde Hoved- og detailtidsplan Arbejdets planlægning og byggetakt Arbejdets omfang, art og karakter Byggepladsplan Aktivering af erfaringer Fremsende punkter til dagorden Løbende deltagelse i 7 stk. områdevise informationsmøder inden opstart i område. Fælles målsætninger Regler for samarbejde Hoved- og detailtidsplan Arbejdets planlægning og byggetakt Arbejdets omfang, art og karakter Byggepladsplan Aktivering af erfaringer

20 Byggeplads Side : 2/16 Fremsende punkter til dagorden Løbende evaluering med entreprenørers formænd/sjakbajser - efter endt arbejde i et område/blok (opsamling ved milepæle) Drift af byggeplads Udvikling i fejl og mangler Hvad er forbedret Hvordan kan vi gøre det bedre Ugentlige "sort plet møder" ½ time med deltagelse af sjakbajser hvor grænseflader og risikozoner udpeges. Entreprenøren opfordres til også at indtænke velfærdsfaciliteterne som et værktøj til at understøtte det gode samarbejde på pladsen. Beboerinformationer og -relationer: Udbyder har opstillet følgende minimumskrav: Input til lovpligtige kollektive og individuelle varslinger udarbejdes til Boligforeningens videre foranstaltning Månedlige bidrag til informationer til afdelingens almindelige informationskanaler så som beboerblad og hjemmeside Afholdelse af områdevise informationsmøder inden opstart i området Omdeling og opsætning af detailtidsplaner i berørte områder, inkl. ajourføring af tidsplanerne Individuelle informationsbreve til beboerne om fremdrift 2 faste ugentlige mødetider for beboerkoordinatoren én tid inden for normal arbejdstid og én tid uden for normal arbejdstid Faciliteter for beboerkoordinatoren. Synlig medarbejder ID på alle, som arbejder på byggepladsen Registrering af hvem der arbejder i hvilke boliger på hvile datoer. 4.2 Bestemmelser Generelt Alle love og bekendtgørelser er naturligvis gældende. Herudover gøres følgende gældende: At- vejledninger, -anvisninger og meddelelser, specielt fremhæves: At- vejledning A Faldrisiko på gulv At- vejledning A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare At- vejledning D.3.1 Løft, træk og skub At- meddelelse nr Nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer. Branchevejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet, Specielt fremhæves: Håndbog for sikkerhedsgruppen Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Belysning og elforsyning på byggepladser Branchevejledning Asbest

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere