bips nyt 4/ 2009 Den Blå Planet ét byggeri, mange værktøjer livebim: Enterprenører og producenter rykker Trimmet og 3D to sider af samme sag byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt 4/ 2009 Den Blå Planet ét byggeri, mange værktøjer livebim: Enterprenører og producenter rykker Trimmet og 3D to sider af samme sag byggeri"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Den Blå Planet ét byggeri, mange værktøjer livebim: Enterprenører og producenter rykker Trimmet og 3D to sider af samme sag bips nyt 4/ 2009 bips 4 /

2 Strategi for bedre produktivitet i en krisetid Krisen kradser nu alvorligt i byggesektoren, og op mod årsskiftet er det nok det, som mange virksomheder i byggeriet har deres fokus rettet imod. terne og er paraply-specifikationen, der kan anvendes både i forbindelse med rådgiver- og entreprenør/ leverandør-kontrakter. Der vil naturligt blive kigget på, hvor der ligger endnu ikke realiserede besparelsesmuligheder og rationaliseringsgevinster. Men virksomhederne vil også have behov for at se efter, hvordan man kan komme styrket gennem krisen, og hvor virksomhederne kan styrke sig strategisk. Det gælder både i forhold til opnåelse af bedre produktivitet, og hvordan man kan få del i de opgaver, der stadig er der, og de opgaver man på den anden side af krisen skal køre sig i stilling til at få fat i. Vi ser for tiden virksomheder, der melder sig ind i bips og ønsker at abonnere på bips værktøjer, som kan være med til at bringe dem helt i front med hensyn til fx - at være opdateret på faglighed og systematik (beskrivelser) - at være på forkant med 3D Cad (Cad-publikationer og standarder) - at blive bedre til det digitale byggeri (IKT-specifikationer) Beskrivelsesværktøjet B1.000 er efter en omfattende revision og faglig bearbejdning nu ved at være komplet med en serie af nye opdaterede arbejdsbeskrivelser, og der er yderligere ved at blive indføjet renoveringsafsnit i beskrivelserne. Der er flere publikationer på vej, blandt andet den meget efterspurgte Dokumenthåndtering (tidligere Arkiv- og dokumentstruktur), som kommer til at indeholde navngivning af mapper, filer og anvendelse af metadata på dokumenter i dokumenthåndteringssystemer. Publikationen vil angive retningslinjer, for hvordan dokumenter i en byggesag skal organiseres på en fælles udvekslingsplatform med mulighed for at have en tilsvarende organisering af dokumenterne på virksomhedernes egne servere. bips er samtidig en vigtig aktør i processen for at videreføre og styrke det digitale byggeri. Men bips kan ikke klare disse ting alene. Derfor søger bips indflydelse og samarbejde med vigtige interessenter og aktører som Erhvervs- og byggestyrelsen, DiKon og internationale standardiserings- og udviklingsorganisationer. Det gælder for emner som fx klassifikation, buildingsmart-udvikling og BIM. På den måde kan bips sikre sine medlemsvirksomheder, at de initiativer, som bips igangsætter, bliver et led i en langsigtet holdbar strategi, og at de produkter, der udvikles for medlemmerne, også fremover vil kunne skabe forbedret produktivitet og samarbejde i den danske byggesektor. Mange virksomheder er stadig i deres vorden med at implementere 3D Cad-arbejdsmetode, og de kan finde støtte i bips Cad-manualer og i den nu udkomne Kom godt i gang med 3D (se introduktion længere inde i bladet). Erfaringer har vist, at virksomheder, der støtter sig hertil, kommer mere sikkert og mere tidsbesparende gennem en implementering. Foreningen ønsker alle sine medlemsvirksomheder en god jul og et godt nytår med håbet om bedring for byggesektoren i det kommende år. Og ikke mindst håber vi på, i samarbejde med mange af jer, at få identificeret og udviklet de vigtigste arbejdsmetoder og værktøjer, som virksomhederne har behov for i de kommende år. bips IKT-specifikationer er efterhånden blevet defactostandarden for at aftale digitale ydelser mellem par- Lars Coling, formand bips Forside fotos: Creo Arkitekter, Hamburgs nye Elbphilharmonie, Akershus Sykehus i Oslo, Den Blå Planet. 2 bips 4 / 2009

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 / 2009 Oplag: AutoCad er blot et af de mange 3D-værktøjer, der er anvendt ved projekteringen af Den Blå Planet se artiklen side 6. Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Gunnar Friborg, bips Poul Høegh Østergaard Sekretariat for bips Gunnar Friborg Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Inge Kobberø Ole Vedel Helle Petersen Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax DDB 4 Nu skal DBK gøres færdig BIM 6 Den Blå Planet 3D 11 COWI trækker bips ud i verden BIM 12 bips livebim 2009 Grafisk tilrettelæggelse Charlotte Bigler, Byggecentrum Tryk: KLS Grafisk Hus ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Næstformand Niels Ole Karstoft, Alectia Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Klaus Kaae, NCC Danmark Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Michael Harrebæk, Arkitema Christian Koch, Aarhus Universitet Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden Aksel Frandsen, Kirkebjerg Bjarne A. Andersen, Velux 3D 15 Godt i gang med 3D Cases 16 3D og trimmet projektering er to sider af samme sag buildingsmart 20 buildingsmart i Tyskland 22 buildingsmart i Norge CAD-ERFA 26 bips CAD Erfa øst i ZOO 26 Sygehus Erfa om byggeweb Kurser 27 OpenBIM- studietur til Stockholm 27 Kursus i BIM-ledelse 27 Kurser i BIM og IFC bips 4 /

4 Nu skal DBK gøres færdigt DiKon skal inden nytår levere forslag og anbefalinger EBST er klar til at sætte de nødvendige udviklingstiltag i gang. Men der følger ingen nye penge med. Af: Poul Høegh Østergaard Straks efter årsskiftet vil Erhvervs- & Byggestyrelsen tage stilling til, hvilke initiativer der skal sættes i gang for at sikre, at en dansk byggeklassifikation bliver effektivt implementeret i dansk byggeri senest i Det bekræfter kontorchef i styrelsen Lasse Sundahl. problemstillinger. Det er denne indsats, som inden nytår vil udmønte sig i DiKons anbefalinger, men allerede her i december vil DiKon præsentere styrelsen for forskellige scenarier som grundlag for den videre beslutningsproces. Det ligger dog allerede på forhånd fast, at initiativerne vil blive iværksat ud fra de forslag og anbefalinger, som DiKon-samarbejdet mellem de største entreprenør- og rådgiverfirmaer fremlægger for styrelsen inden udgangen af december. Det var DiKon, som med en kritisk rapport om den mangelfulde implementering af Dansk Bygge Klassifikation sidste vinter tvang Erhvervs- & Byggestyrelsen til at vedkende sig et ansvar for at få DBK og det digitale byggeri til at fungere. Siden har COWI i rapporten Forankring af Det Digitale Byggeri bekræftet, at implementeringen af DDB ikke er nået i mål, og at der er behov for yderligere udvikling og en afklaring af det fremtidige ejerskab, hvis det skal lykkes. Drøftelser mellem EBST og DiKon førte i sommer til, at styrelsen bad DiKon identificere de nødvendige initiativer og udarbejde en road map for, hvordan man kommer derhen. Medlemsvirksomhederne i Dikon har i efteråret bemandet et større antal arbejdsgrupper, som har arbejdet sig igennem hver deres specifikke Ingen nye penge til udvikling I Erhvervs- & Byggestyrelsen vil Lasse Sundahl ikke foregribe begivenhedernes gang, men han bekræfter, at styrelsen er indstillet på at stille sig bag de nødvendige udviklingsinitiativer, og at arbejdet formentlig vil strække sig over de næste tre år. Ambitionen er et effektivt implementeret DBK i Lasse Sundahl forventer, at der vil blive sat initiativer i gang på en række forskellige indsatsområder. Konkret peger han bl.a. på at der skal findes en løsning på at samkøre DBK og Landsbyggefondens nye Forvaltningsklassifikation, for vi kan jo ikke have flere forskellige klassifikationssystemer. Hvordan de nødvendige udviklingstiltag skal finansieres står fortsat hen i det uvisse. Førnævnte COWI-rapport anslog, at det vil koste op til 40 mio. kr at bringe Det Digitale Byggeri til at fungere som tiltænkt, men det er ikke penge, som Lasse Sundahl har i hånden: Vi har jo ikke nogen finanslovsbevilling til at færdiggøre DBK og det får vi nok heller ikke. Så det må gennemføres i den hastighed, som er mulig inden for rammerne af den økonomi, vi har til rådighed. Men det afhænger jo også af, hvad det er, der skal laves. Nu afventer vi i første omgang, hvad DiKon kommer og foreslår, siger Lasse Sundahl. Hvordan udviklingsopgaverne skal håndteres og hvem der skal stå for dem har styrelsen heller ikke lagt sig fast på. Men bips jo en central aktør som favner hele branchen, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at bips vil komme til at spille en central rolle, siger Lasse Sundahl. 4 bips 4 / 2009

5 Almene og kommuner I mellemtiden er der ikke aktuelt udsigt til, at de digitale bygherrekrav udvides til nye områder. Styrelsen er i dialog med Indenrigs- & Socialministeriet med henblik på at udvide kravstillelsen til også at omfatte de almene boligorganisationer. Lasse Sundahl præciserer imidlertid, at det er op til Indenrigs- & Socialministeriet at beslutte hvornår, og at det i givet fald vil ske som en bekendtgørelse under almenboligloven. Erhvervs- & Byggestyrelsen har heller ikke mulighed for at pålægge kommuner og regioner at følge bygherrekravene, siger Lasse Sundahl: Det må i givet fald indgå i det aftalekompleks, der er mellem staten og kommuner og regioner, så der skal Finansministeriet ind over, siger Lasse Sundahl. Erhvervs- & Byggestyrelsens strategi er i stedet at gøre det attraktivt for kommuner og regioner at anvende bygherrekravene: Da man udviklede Det Digitale Byggeri, så man jo meget på tingene nedefra med fokus på byggeprocesen Vi prøver at vende det om, så vi ser på det fra oven og fokuserer på gevinsterne. For når det kommer til stykket er det jo byg- og driftsherrerne, som har det største potentiale i dette her. ROB kigger på bygherrekravene I Rådet for Offentlige Bygherrer, ROB, har styrelsen taget initiativ til et udredningsarbejde, som skal se på, hvordan bygherrekravene kan understøtte dette perspektiv. ROB er et forum, hvor ledere fra offentlige byggeadministrationer statslige, almene, regionale og kommunale udveksler erfaringer og drøfter konkrete tiltag. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, om der er noget i bygherrekravene der skal ændres, eller om vi på anden måde kan gøre det lettere og mere attraktivt for de statslige bygherrer at arbejde med kravstillelsen og få de øvrige offentlige bygherrer til at begynde at bruge dem. Eller om vi for den sags skyld skal have nye krav ind, som kan være med til at forløse det kæmpe potentiale, der ligger i at nyttiggøre informationer fra byggefasen i den efterfølgende drift. Alle er enige om, at det helt store potentiale ligger i digital aflevering. Så måske skal vi stille kravene på en anden måde. Det er sådan nogle ting, vi vil undersøge, siger Lasse Sundahl. Arbejdsgruppen skal efter planen barsle med sine forslag og anbefalinger allerede i løbet af foråret. DDB får ny hjemmeside Det Digitale Byggeri får ny hjemmeside. Implementeringsnetværket har netop launched en gennemgribende revision af hjemmesiden i en beta-version, som frem til nytår vil køre parallelt med den hidtidige. Netværket modtager i den periode meget gerne kommentarer og forslag til justeringer. Med revisionen har Implementeringsnetværket ønsket at gøre det mere overskueligt for brugerne at finde nyttig og relevant information om det digitale byggeri. Den nye hjemmeside samler derfor formidlingen om de fire centrale temaer udbud og tilbudsgivning, bygningsmodeller, projektweb og digital aflevering. Indholdet er samtidig tilpasset, så det målrettes de centrale målgrupper: Byg- & driftsherrer, rådgivere og udførende. Sideløbende med det informative vil Implementeringsnetværket på hjemmesiden fokusere på praktiske erfaringer, nyttige råd og konkret viden. Der vil løbende blive tilføjet nye cases, der fortæller stort og småt om de erfaringer, som byggeriets parter gør sig med at de nye digitale metoder og samarbejdsværktøjer. På hjemmesiden vil man også kunne følge med i de forskellige afprøvningsprojekter, som er sat i gang med støtte fra Implementeringsnetværket. Den nye hjemmeside er den tredje i rækken for Det Digitale Byggeri. Den første fungerede under udviklingsfasen Nummer to blev skabt til at støtte implementering og læring De igangværende implementerings- og afprøvningsaktiviteter i Implementeringsnetværkets regi udløber med udgangen af bips 4 /

6 Den Blå Planet fra fri form til bygbar konstruktion 3xN Arkitekter og Moe & Brødsgaard har haft en større palet af forskellige CAD- og BIM-værktøjer i spil for at omsætte det fantastiske arkitektprojekt til et hus, der kan bygges Af: Poul Høegh Østergaard Malstrømme, hvirvler, galakser og fiskestrømme. 3xN Arkitekter har hentet inspiration fra naturens egne formationer og konstruktioner, da de tegnede deres vinderforslag til Danmarks nye Akvarium. Projektet Hvirvelstrøm har i sit hovedgreb form som en hvirvel eller et sneglehus, hvor publikum mellem to hvirvler sluses ned under et stort vandloft og ind i et centralt foyerrum, hvorfra der er adgang til forskellige akvariemiljøer i hver deres hvirvelarme. Siden konkurrencen i 2008 har 3xN-arkitekterne i samarbejde med konstruktions- og installationsingeniørerne hos Moe & Brødsgaard arbejdet intenst med at finde ud af, hvordan i alverden man skal bære sig ad med at bygge dette hus, som hverken i fri formgivning eller kompleksitet lader Frank Gehry noget efter. Sagsarkitekt hos 3xN Torsten Wang og ingeniør i Moe & Brødsgaards design team Henrik Tinning gav på bips-konferencen i Nyborg et indblik i de udfordringer, de har mødt og hvordan de har tacklet dem. Den Blå Planet, som akvariet kommer til at hedde, skal efter planen slå dørene op i foråret Den fornemme byggegrund på kanten af Øresund, syd for Kastrup havn, ligger klar til at entreprenøren som endnu ikke er valgt kan gå i jorden i efteråret Mange tegneprogrammer i kombination 3D CAD er selvfølgelig et must! Vi ville slet ikke selv kunne håndtere dette enormt komplekse projekt uden at arbejde i bygningsmodeller. Vi ville heller ikke have kunnet samarbejde med ingeniørerne eller for den 6 bips 4 / 2009

7 Den Blå Planet kommer ikke til at ligne noget andet akvarium i verden hverken inde eller ude. sags skyld med de mange forskellige specialrådgivere og producenter, vi har været i dialog med undervejs. Og vi ville næppe kunne forklare entreprenørerne, hvad det er for en bygning, vi skal have bygget, indledte Torsten Wang. Omvendt måtte vi også hurtigt erkende, at der ikke findes ét program, som alene kan klare opgaven. Vi har hen ad vejen benyttet mange forskellige softwareprogrammer. Det kan virke som lidt af et paradoks, men de forskellige programmer har hver deres styrker og begrænsninger. Så vi har skiftevis arbejdet med vores bygningsmodel i programmer som Rhino, Grasshopper, AutoCad og Revit. Da vi startede konkurrencen, tegnede vi i Rhino - et 3D program, som håndterer kurver og overflader ud fra en matematisk tilgang. Det er kun delvist parametrisk, men Rhinos styrke ligger i den måde, det uhindret håndterer free form 3D. For at få geometrien på plads begyndte vi længere ind i forløbet at arbejde i Grasshopper, som er et plug-in til Rhino og 100% parametrisk. Det er et meget dynamisk program at arbejde med. Man opstiller nogle scenarier og definerer nogle scripts. Og så har man fine muligheder for at justere på tingene, afprøve forskellige muligheder og få de forskelige faktorer til indbyrdes at hænge sammen. Styr på geometrien At det har trukket tænder ud at få geometrien på plads, behøver man blot at kaste et enkelt blik på projektet for at forstå. Torsten Wang fortalte på bipskonferencen, hvordan 3XN-arkitekterne har arbejdet med splines for at definere taggeometrien og optegnet formerne med grater og kehler, så man fik nogle sammenhængende flader. I den proces har man også skelet til hyperbolske paraboloider organiske former, der alene generes ud fra rette linjer og arbejdet med lineære frembringere til at fastlægge de krumme former. I arbejdsprocessen har vi skiftevis været nødt til både at forenkle former og forstørre udsnit, når vi skulle arbejde i detaljen. Det stiller store krav til modellen, men kombinationen af Rhino og Grasshopper har fungeret fint. Vi har brugt Grasshopper til at definere de stålrammer og åse, som skal bære det krumme tag og vi har også brugt programmet til at fastlægge et modulnet af radiære moduler uden på konstruktionen, så vi kunne arbejde formmæssigt med klimaskærmen. Der har vi igen brugt Grasshopper og Rhino til at afprøve forskellige overflade materialer og mønstre. Også Revit og AutoCad har været flittigt brugt i projekteringen af Den Blå Planet: I modsætning til Grasshopper, som arbejder med lagstruktur, er Revit et objektbaseret, intelligent program, hvor vi kan knytte informationer til objekterne. Det er perfekt til mange ting fx også når vi skal trække planer og snit. bips 4 /

8 Men det har også nogle begrænsninger, når man arbejder med en meget fri og kompleks geometri som vores. Fx kan vi ikke med Revit klippe vores komplicerede væggeometrier mod tag eller loft. Så der er vi nødt til at arbejde det over i AutoCad. Der tager vi nemmest vores form fra Rhino og samler og klipper det i en AutoCad 2D-tegning. Opstalter har vi også været nødt til at arbejde med i AutoCad sammen med vores tagplan. Vi har også brugt AutoCad til de fleste detaljeringer og til at lave delsnit 1:50. Mængder havde vi en idé om at vi ville tage fra Revitmodellen, men det har vi ikke været i stand til, så der bruger vi vores Rhino-model i kombination med Auto- Cad på den gode gammeldags facon. Rhino har vi også brugt som udgangspunkt for vores test af akustik og vindforhold. Så i virkeligheden er det denne kompleksitet, der udgør arbejdet med vores 3D-model. Vi har ikke arbejdet med én model, men en vifte af modeller. Fra free form til bygbar konstruktion For ingeniørrådgiverne hos Moe & Brødsgaard har Revit sammen med Robot derimod været de primære værktøjer i deres arbejde med at omsætte arkitekternes free form til bygbare konstruktioner inden for projektets økonomi. Herunder ikke mindst at få plads til de enorme mængder teknik og installationsføringer, der skal til for at håndtere det meget aggressive miljø af salt, varme og høj luftfugtighed. Henrik Tinning fra Moe & Brødsgaard design team gav to eksempler fra henholdsvis konstruktions- og installationsprojekteringen: Konstruktivt har vi en underbygning i beton og en overbygning i stål. Underbygningen kælder og dæk fik vi konverteret til en relativt regelret konstruktion. Den største udfordring lå i overbygningen, hvor tag og facader mere eller mindre går i ét. En vanskelig geometri med store spænd i et aggressivt miljø. Hvad er den simple løsning på det? Vi undersøgte forskellige muligheder: Rumgitre i en trekantopbygning. en konstruktion i skaller, rammer. Vi nåede efterhånden frem til, at en konstruktion i rammer var lettest at håndtere, også fordi arkitekterne kunne omsætte den komplekse geometri til nogle rammekonstruktioner, som hver især var relativt håndterbare. I arbejdet med at definere rammekonstruktionen brugte vi at eksportere modeldata fra Revit til Robot, hvor vi kan tilføje betonvægge, vindkryds osv. og regne på det statiske. Her kunne vi så regne konstruktionen igennem og fastlægge dimensioner. Desværre kan vi ikke, med vores komplicerede konstruktioner, lave skridtet tilbage igen sådan at vi, når Robot har beregnet stålprofilen, kan hente den tilbage i Revit og så er den tegnet. Bygningsmodellen i tre forskellige projekteringssoftware Rhino (øverst), AutoCad og Robot. 8 bips 4 / 2009

9 Indgangen til Den Blå Planet leder publikum direkte til det centrale foyerrum. Ventilationsanlægget gik gennem facaden På installationssiden har udfordringen først og fremmest været at indpasse teknik og installationer i den komplicerede geometri. Der skal rigtig mange installationer til at servicere akvarier og sikre et ordentligt indeklima, så over halvdelen af de små m 2 anvendes til forskellige former for teknik. Den kompleksitet kunne vi slet ikke håndtere uden at arbejde i bygningsmodeller, hvor vi hele tiden kan lave crashtests mellem installationer og konstruktioner. I et tilfælde viste en crashtest at et ventialtionsanlæg gik ud gennem facaden, så vi var nødt til at modificere facaden, sådan at ventilationsanlægget kunne være der. Modelbaserede simuleringer af temperatur, fugtighed og indeklima har været uomgængelige redskaber til at finde de rette løsninger på de udfordringer, der fx ligger i at etablere et kunstigt Amazonas med høj varme fugtighed og meget lys i et glasrum på kanten af Øresund. Andre simuleringer af fx akustik, vandtæthed og vindbelastninger er udført i et samarbejde med eksterne specialrådgivere i et enkelt tilfælde så langt væk som i Australien baseret på atter andre bygningsmodeller, som i hvert tilfælde har måttet tilpasses formålet og er blevet udvekslet mellem parterne. >> FAKTA Den Blå Planet Danmarks nye akvarium slår dørene op for publikum i foråret Byggeriet er netop på vej i udbud, baseret på 3xN Arkitekter og Moe & Brødgaards vinderprojekt fra en indbudt konkurrence i Det spektakulære byggeri på knap m 22 opføres på Amagers Øresundskyst mellem lufthavnen og Kastrup Havn. Bygningens bærende hovedkonstruktion over kælder opbygges af stålrammer med tværgående åse i stål, stabiliseret ved vindkryds, og med en stor ringbjælke i stål omkring foyerrummet. Klimaskærmen udføres som en let opbygning beklædt med naturanodiseret aluminiums shingles og større glas-alu partier med udvendig solafskærmning. Det 630 mio. kr dyre byggeri finansieres af Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby kommune. Bygherrerollen varetages af Bygningsfonden Den Blå Planet. bips 4 /

10 Giver mere kræver mere Modelteknologien giver mange nye muligheder men stiller også de projekterende over for mange nye udfordringer, konstaterer Torsten Wang, når han som sagsarkitekt skal gøre status over projekteringsteamets erfaringer med Den Blå Planet. På plussiden giver det os helt nye muligheder for at håndtere komplicerede goemetrier. Vi bliver som arkitekter tvunget til at tænke rumligt. Når vi tegner noget, slår det igennem alle steder i planer, snit og opstalter. Vi kan overskue meget store kompleksiteter, grænsefladerne bliver synlige. Vi får en løbende kvalitetssikring af de ting vi laver at det hænger sammen. Og vi får et mere kvalificeret grundlag for samarbejdet med vores projekteringspartnere og for dialogen med de mange forskellige specialistrådgivere og producenter, vi er i kontakt med gennem et projekt som dette. Når entreprenørerne kommer på banen, vil vi også langt bedre kunne formidle projektet til dem og drøfte de løsninger, vi har valgt. Men der er også udfordringer. Pludselig har vi fået et væld af programmer i spil, som i et vist omfang kræver, at vi har superbrugere, som forstår at håndtere dem. At vi har så mange formater i spil giver også udfordringer med udveksling ikke mindst med at finde de rette informationsniveauer i de modeller, vi udveksler med forskellige samarbejdspartnere som kan have forskellige krav. Det forpligter os til at være skarpe på, hvad det er for informationer, vi lægger ind i de forskellige modeller. At modelfilerne ind imellem kan være ret tunge stiller også krav til de computere, vi arbejder med. Og så er det et faktum, at der skal lægges meget arbejde ind i en model, inden vi får det output, vi gerne vil have i form af et konsistent grundlag! Og selv om 3D computermodeller er et fantastisk værktøj, erstatter de ikke den fysiske model eller håndskitsen. Tit kan håndskitsen gøre ting overskuelige, som kan være svære at få styr på i computermodellen! Vi har også benyttet os meget af at printe og samle fysiske modeller af computermodellen ved hjælp af lasercutter og CNC-fræser. Se den omfattende powerpoint om projekteringen af Den Blå Planet på under bips konference 2009 session 2A 10 bips 4 / 2009

11 COWI trækker bips ud i verden bips-standarder danner rygrad i COWIs globale CAD-portal Af: Poul Høegh Østergaard De danske bips-standarder kommer nu ud i verden som grundlag for IKT-aftaler, CAD-håndtering og tegningsproduktion ved byggeprojekter fra Norge til Emiraterne. Det sker via COWI, som har valgt at lade bips systematik og standarder danne grundlag for en ny intern CAD-portal for COWIs afdelinger overalt i verden. Vi ser et stort potentiale i at blive endnu bedre til at udnytte vores viden på tværs mellem vores kontorer, på tværs af fagdiscipliner og ikke mindst på tværs af landegrænser. Det kan bips-standarderne hjælpe os med det, fortæller COWI s IT-udviklingschef Jørgen Storm Emborg, som står i spidsen for opbygningen af rådgivervirksomhedens CAD-portal. Cowis cad-portal. Herhjemme er vi jo vant til at bruge bips-standarderne, som også efterspørges af vores kunder. Andre områder er væsentlig dårligere stillet, fordi der ikke er samme standardisering eller krav om det. Det fører til en masse subkulturer, som hver især gør det på deres måde. I COWI vil vi gerne sikre os, at vi leverer samme kvalitet overalt. At vi arbejder på samme grundlag vil også gøre det lettere at dele vores medarbejdere på tværs af organisationen. Men først og fremmest tror vi, at det vil gøre os mere effektive og dermed mere konkurrencedygtige, også internationalt, siger Jørgen Emborg. Men han vil også kunne finde eksempler på standarder fra andre lande og eksempler på forskellige løsninger, som hans kolleger i andre COWI-afdelinger gerne vil dele med de andre. CAD-portalen er skruet sammen efter 2.0-konceptet, så alle kan bidrage med at oplaste indhold. Der skelnes dog i portalen skarpt mellem lokalt eller brugergenereret indhold og selected practice, som COWIs medarbejdere som udgangspunkt skal anvende, uanset hvor de sidder. Og det er her, bips-standarderne er en del af rygraden: Fælles struktureret arbejdsgrundlag Etableringen af den nye fælles CAD-portal sker i slipstrømmen af den nye COWI-portal en intern videndelingsplatform, som sidste år blev kåret som et af de ti bedste corporate intranets i verden. Lige som moderportalen er CAD-portalen født på koncernsproget engelsk, men skruet sammen så den tilpasser sig brugerens faglige og nationale placering. En COWI-ingeniør i Norge vil som udgangspunkt blive præsenteret for norsk indhold og norske standarder. Det er vores erfaring, at vi egentlig er ret godt stillet med det materiale bips leverer det er faktisk bedre end det, man har mange andre steder. Det kan godt være, der er andre måder at gøre tingene på, men vi har ikke oplevet noget, der er lige så velstruktureret som bips. Og vi oplever, at hvis vi byder ind med det fra starten, kan vi ofte komme igennem med at arbejde struktureret på den måde, vi er vant til. Når vi nu bygger det ind i vores CAD-portal, tror vi, at kan styrke os ikke bare i Danmark, men også internationalt, siger Jørgen Emborg. bips 4 /

12 bips livebim 2009 Entreprenørerne og producenterne rykker også på BIM Af: NielsTreldal, Rambøll Kan man projektere et hus på to dage? Ja, demonstrerede sidste års livebim-event, hvor en håndfuld arkitekter, konstruktions- og installationsingeniører efter to dages koncentreret indsats ved arbejdsstationerne for øjnene af konferencens deltagere kunne levere et færdigt, kollisionstestet og prissat projekt på informationsniveau 4. Opildnet af successen havde bips derfor på dette års konference valgt at udfordre producenter og entreprenører. Årets bips livebim tog udgangspunkt i BIM modeller af det nydesignede bips huset, som et team fra Arkitema, Alectia og Rambøll designede i foråret, og som fremover kan anvendes ved forskellige afprøvninger i bips regi. Disse fagmodeller forelå i informationsniveau 4, og udfordringen i år var at løfte modellerne op til informationsniveau 5. FAKTA Deltagere ved bips livebim 2009 Producent af tagelementer: Taasinge Træ Vagn Rokkjær Andersen Kenneth Lindberg Pedersen Software: BO-CAD Producent af stålkonstruktioner: KECON Øyvind V. Johansen Software: Tekla Structures Færdigprojektering af VVS-installationer: NNC Jørgen Jørgensen Software: MagiCAD /ACA 2009 bips huset Taasinge Træ, KECON og NNC havde taget imod udfordringen og stillede med bemanding fra tidlig mandag morgen. Der var nemlig ingen tid at spilde, hvis fagmodellerne skulle løftes til informationsniveau 5 på de kun 2 dage, bips konferencen varede. Arrangører: Niels Treldal, Rambøll Jan Karlshøj, DTU Ulrik Kvist Nielsen, Holm & Grut Jette B. Stolberg, Alectia 12 bips 4 / 2009

13 Taasinge Træ produktion af tagkassetter direkte fra 3D model Taget i bips huset består af tagkassetter, og Vagn og Kenneth fra Taasinge Træ fik derfor til opgave at udføre detail- og produktionstegninger af disse med udgangspunkt i arkitektens fagmodel, sådan at tagkassetter i princippet var helt klar til produktion hos Taasinge Træ. Ved hjælp af IFC-formatet kunne de hente arkitektens fagmodel fra Revit direkte ind i BO- CAD og på baggrund heraf detaljere udformningen af de umiddelbart komplekse krumme tagkassetter. Det var ganske imponerende at se, hvor hurtigt de herefter - takket være automatiske rutiner i BO-CAD kunne skabe en 3D model med tagkassetter som detaljerede bygningsdele, hvor selv de enkelte beslag og lægter fremgik i præcise mål. produktion og logistik, så man kan pakke lastvognen optimalt og levere kassetterne i den rækkefølge, de skal monteres. Samtidig kunne Taasinge Træ sammen med detailtegninger - aflevere en IFC-fil med den detaljerede tagkonstruktion, som kunne integreres i en fællesmodel og her erstatte arkitektens oprindelige konstruktion. Taget var dermed løftet til Informationsniveau 5 og klar til udførelse. Vagn kunne fortælle, at tegningsudtræk fra disse modeller sendes direkte til den mand, som betjener savmaskinen i produktionshallen, hvor man på dette grundlag kan tilskære og samle tagkassetter, der passer præcist til det konkrete byggeri. Hos Taasinge Træ bruger man endvidere 3D modellen til at styre KECON produktion af stålprofiler direkte fra 3D model Det bærende system til tagkassetterne i bips huset består af stålprofiler, som samles i en række knudepunkter og hviler af på søjler. Øyvind fra KECON fik derfor til opgave at udføre detail- og produktionstegninger af stålprofilerne inkl. samlinger på baggrund af konstruktionsingeniørens fagmodel, sådan at stålprofilerne ville være helt klar til produktion hos KECON. KECON anvender Tekla, som fagmodellen fra ingeniørens side også var modelleret i. Der var derfor ikke behov for konvertering af modellen, før KEKON kunne fortsætte detaljeringen. Det ville formentlig have krævet mere modelleringsarbejde, hvis modellen kom fra et andet værktøj, men denne gang var Øjvind igang med det samme. på bips konference via webcam vise live billeder fra KECON s produktionshal, hvor deres seneste skæreog boreanlæg er i stand til at producere stålprofiler direkte på baggrund af den opbyggede 3D model. Også KECON kunne ved afslutningen af bips konferencen sammen med detailtegninger aflevere en IFC-fil med den detaljerede stålkonstruktion, som derefter kunne integreres i fællesmodellen og erstatte konstruktionsingeniørens konstruktion. Stålkonstruktionen var dermed også løftet til Informationsniveau 5 og klar til udførelse. Stålkonstruktionen blev herefter detaljeret ned til sidste bolt, så der var fuldstændig styr på samtlige samlingsdetaljer i konstruktionen. Igen var det imponerende at se, så hurtigt 3D modellen kun udvikle sig og opnå en meget høj detaljeringsgrad. Derefter var det lige til at trække nødvendige detailtegninger ud af de enkelte profiler og dermed var også stålkonstruktionen klar til produktion. Øyvind kunne undervejs bips 4 /

14 NNC detaljering af fagmodel med installationer Fagmodeller af VVS og ventilation var af installationsingeniøren tidligere udført på Informationsniveau 4 og opgaven for Jørgen fra NCC bestod derfor i at tage udgangspunkt i denne model og løfte den til Informationsniveau 5, så også de tekniske installationer var klar til udførelse. Da de tidligere fagmodeller var udført i MagiCAD, og da NCC selv arbejder i MagiCAD var det igen ikke nødvendigt at konvertere modellen før arbejdet kunne fortsætte. Dog stod det klart at havde den oprindelige fagmodellen været udført i et andet værtøj, så ville en konvetering her have været svær at opnå med de nuværende værktøjer på marked. Takket være store komponentbiblioteker i MAgiCAD kunne Jørgen på den korte tid, der var til rådighed, få indarbejdet de løsninger og produkter, som man normalt ville anvende på pladsen. Han kunne ud fra 3D modellen udføre detailberegninger af tryktab mv. og udtrække mængdefortegnelser. Derudover nåede Jørgen at udføre en ny kollisionskontrol for at sikre, at de valgte løsninger ikke forårsagede nye problemer i det tværfaglige design. Inden lukketid kunne NNC dermed aflevere arbejdstegninger samt en IFC-fil, som kunne erstatte installationsingeniørens oprindelige model i fællesmodellen. VVS- og ventilationssystemerne var dermed også løftet til Informationsniveau 5 og klar til udførelse. Konklusion: Tingene begynder at hænge sammen Det var utroligt inspirerende ved årets livebim event at opleve, hvordan anvendelsen af BIM modeller spreder sig, og at man ude i produktionshallerne er i fuld gang med at omstille sig til at arbejde BIM orienteret. Også denne gang var det imponerende at se, hvor hurtigt modellerne kunne detaljeres, og hvor vigtigt det er at kunne bruge 3D modellerne til at koordinere og skabe forståelse for løsninger hos projektets øvrige parter. livebim trak mange nysgerrige på bips-konferencen. Derudover var det meget positivt at se, at rådgivernes fagmodeller faktisk også kan have et stort potentiale i at kunne anvendes mere direkte under den efterfølgede udførelse og produktion af bygningsdele hos producenterne. Et sådant arbejdsflow må alt andet lige skabe en mere effektiv proces med færre fejl til følge. 14 bips 4 / 2009

15 Kom godt i gang med 3D Ny bips-publikation giver gode råd til, hvordan man kommer i gang med at arbejde i 3D uden at knække nakken Mange arkitekt- og ingeniørfirmaer er allerede kommet godt i gang med at arbejde i 3D bygningsmodeller, viste bips store medlemsundersøgelse sidste år. Mange andre står og tripper. De ved godt, at de er nødt til at tilegne sig de nye metodikker men de har endnu ikke taget springet. Som en håndsrækning til dem men også til entreprenør- eller håndværksvirksomheder i samme situation har bips nu udgivet hæftet Kom godt i gang med 3D. Det samler en håndfuld gode råd, suppleret med en række interviews med virksomheder, som selv har været møllen igennem. Det første skridt er, som i alle forhold, at træffe beslutningen. Ledelsen skal ville, at firmaet tilegner sig 3D-kompetencerne og være parat til at lægge handling bag. Det indebærer bl.a. at sætte et hold, som får til opgave at føre projektet igennem. Men også at ledelsen selv tager ansvar for og del i processen. Der skal lægges en handlingsplan. Og så skal man vælge et overskueligt projekt at starte op med. Herefter handler det om at holde fokus på de mål, man har sat sig. 3D modellering åbner mange nye muligheder, og der er mange tangenter, man kan bevæge sig ud af. Kom godt i gang med 3D opstiller en tjekliste, som kan være med til at grænse af og holde fokus. Man springer ikke direkte til BIM-modellering i ét hug men trin for trin, med mange små skridt, som en af de interviewede fortæller i de ledsagende cases. De seks case-interviews når hele værdikæden igennem fra bygherre (Gentofte Sygehus) og rådgivere (Ivar Lykke Kristensen, Juul Frost og Arkinord) til producent (Tåsinge Træ) og entreprenør (B. Nygaard Sørensen). Interviewene har tidligere været bragt i bips-nyt. Kom godt i gang med 3D er tilrettelagt af Svend Erik Jensen. Det blev hans sidste projekt. C110 "Kom godt i gang med 3D" kan købes via Byggecentrums Boghandel bips 4 /

16 3D og trimmet projektering er to sider af samme sag Entreprenøren forlangte 3D-modellering, da Creo Arkitekter blev valgt som underrådgiver på renoveringen af Glostrup Hospital. Det satte skub i en udvikling hos arkitekterne i Odense, som hurtigt kom til at handle mere om, hvordan de som arkitekter organiserer de interne arbejdsprocesser og som har givet gevinst på bundlinien Af: Poul Høegh Østergaard 16 bips 4 / 2009

17 Det var i slutningen af 2005, at Creo Arkitekter blev valgt som arkitektrådgiver ved en stor renoveringsopgave på Glostrup Hospital. NCC skulle i totalentreprise renovere en etagemeter stor behandlingsbygning og samlede et rådgiverhold, hvor Alectia stod for ingeniørdiciplinerne. Eftersom NCC netop var i gang med at undersøge mulighederne i de nye 3D BIM-teknologier i forbindelse med bygningsrenovering, havde man valgt at bruge Glostrups-sagen som pilotprojekt. Så arkitekt og ingeniør skulle modellere i en 3D-bygningsmodel. Det var en ny udfordring for Creo-arkitekterne med bygningskonstruktør Mads Glenstrup som sagsarkitekt i spidsen for projekteringsteamet. Som glade novicer løb vi ud og købte en masse udstyr. Vi troede, at vores største udfordring var at anskaffe de rigtige programmer og lære at bruge dem. Men det gik snart op for os, at udfordringen lå et helt andet sted. At vi var nødt til at tænke processen på en helt ny måde, fortæller Mads Glenstrup. Han peger som eksempel på, hvordan den normale projekteringstidsplan anskuer projekteringen som et lineært forløb: Den opdeler fx projekteringen i etager - i de og de uger projekterer vi 1. sal, derefter fortsætter vi med 2. sal osv. Først tegner vi plan og derpå snit og facade. Men i 3D modellerer vi alle etager samtidig og kan når som helst udtrække plan og snit og facade. Det er en helt anden proces. Og det betyder også, at informationer og beslutninger skal leveres i en anden rækkefølge. Vi måtte spørge os selv: Hvordan får vi dette til at virke? Hvordan skal vi organisere vores eget arbejde i teamet? Og hvordan skal vi samarbejde med de andre parter i projekteringen? Gode råd var dyre, for tidsplanen var stram og projekteringen skulle hurtigt i gang. En ung konstruktørpraktikant og en pensioneret direktør fra Niras satte teamet på sporet af løsningen. Louise og Martin Sven Bertelsen udgav i 2003 bogen Louise en beretning om trimmet byggeri. Som direktør i Niras stod Sven Bertelsen allerede i 1990erne bag en række af de initiativer, der førte frem til den danske oversættelse af lean construction. Siden har han helt helliget sig arbejdet med at udvikle og fremme den nye forståelse af byggeprocessen bl.a. som en ledende skikkelse i den internationale Lean Constructionarbejdsgruppe. Men i høj grad også i kraft af en række originale bogudgivelser herunder bogen om Louise, der som ny på byggepladsen kommer ind og stiller frække spørgsmål til den måde, de gamle rotter plejer at gøre tingene på: Vi tænkte, at vi måske kunne lære noget af, hvordan nogle af de udførende har arbejdet med deres processer, og da vi læste Louise stod det klart for os, at her var en procestænkning, vi kunne bruge. Arkitekten ser jo traditionelt sig selv som den store rorgænger i byggeprojektet, men når man projekterer i en bygningsmodel sammen med ingeniørrådgiverne og i dette tilfælde som underrådgiver for en totalentreprenør bliver det helt klart, at vi blot er et led i kæden. Louise gav os en procestænkning og nogle værktøjer, vi kunne lægge til grund for vores arbejdsproces i projekteringsteamet. Og her blev det en super gevinst for os, at vi havde Martin i teamet, fortæller Mads Glenstrup. Konstruktørerne Mads Glenstrup (t.v.) og Martin Andersen på Creotegnestuen. Til højre: Glostrup Hospital. bips 4 /

18 Martin Andersen blev Creo s Louise. Martin var i praktik hos Odense-arkitekterne som led i sin uddannelse som bygningskonstruktør. Han var på studiet blevet optaget af procesledelse og havde i sin afslutningsopgave på studiet valgt at skrive om procesledelse og lean hos rådgiverne: rede ægte teamwork. Formelle hierakier blev afløst af en funktionsbestemt uddelegering, hvor hver fandt sin rolle med det, han eller hun var bedst til. Dennis, der viste sig skrap til computerprogrammerne, tog ansvaret for dem. Martin blev proceslederen, som bestyrede lean-værktøjskassen og planlagde ugemøderne. Om det en byggeplads eller en tegnestue, så foregår der en proces og alle processer kan planlægges. Ideen med at nedbryde hovedtidsplanen i dynamiske periodeplaner og ugeplaner kan uden videre overføres til projekteringsprocessen. Men det er et opgør med den traditionelle planlægning i projekteringsprocesser. Og det baner vej for en ny kultur i projekteringen, siger Martin Andersen. Og sagsarkitekten blev den praktiske gris, som overbragte teamets ønsker til vores samarbejdsparter og kom hjem med de informationer, som teamet havde bedt om, fortæller Mads Glenstrup: Efterhånden så jeg mig selv som ham floor manageren hos McDonalds, der pisker rundt med kasket og headset, kommunikerer med dem ude bagved og sørger for at få den rette burger frem i en fart! Som en floor manager hos McDonalds Ud fra den nye erkendelse, at planlægning er nøglen til at ændre processen, kridtede Creo s projekteringsteam rammerne op for, hvordan de ville samarbejde gennem projekteringen. Med afsæt i hovedtidsplanen udarbejdede Mads en otte ugers plan over alle projekteringsaktiviter i den kommende periode. Denne dynamiske otte-ugers plan dannede så igen grundlag for den ugeplan, hvor teamet hver fredag linede den kommende uges aktiviteter op og fik identificeret de forudsætninger, som skulle bringes på plads. I den sædvanlige proces bruger vi ti minutter først på projekteringsmødet til at snakke tidsplan, og så går vi ellers over til at diskutere projektet. Alene det at indføre et møde, hvor vi kun drøfter planlægning og proces, havde en fantastisk effekt både for vores interne arbejde i teamet og eksternt i samarbejdet med entreprenør og ingeniør. Fordi jeg sammen med teamet netop havde gennemgået hvor vi var, og hvad vi skulle have på plads for at komme videre, var jeg helt på forkant, når jeg efterfølgende gik til projekteringsmøder med entreprenøren og ingeniøren, fortæller Mads Glenstrup. Internt i teamet var det med til at sikre flowet og fastholde momentum, når man på den måde kunne bringe forudsætningerne på plads i rette tid. Teamet trænede hinanden i at tænke fremad og spørge: Hvad skal jeg bruge for at udføre den opgave?. Man aftalte regler for det interne samarbejde: Hvordan man overdrager et arbejde til den næste. Hvilke oplysninger man giver videre. Hvordan man giver feedback. Efterhånden blev det tydeligt, at den nye proces også rykkede ved den måde, man samarbejdede på i teamet. Hvor de før havde arbejdet hver for sig ved siden af hinanden, blev de tandhjul i en maskine, der præste- De fem R er Headset eller ej så virkede det faktisk: Vi var så trætte af altid at være bagefter. Pludselig var vi på forkant, og det holdt hele projektet igennem. Det blev en af de første store sager, hvor vi ikke havde tonsvis af overarbejde. Tværtimod satte vi os på et tidspunkt det mål, at vi ville kunne holde fri en uge før Jul og det lykkedes! Som processen skred frem, blev vi bedre og bedre til at nå det, vi skulle. Det ugentlige planlægningsmøde bevirkede, at vi løbende fik gjort status på de forskellige aktiviteter. Har vi det nået det? Hvis ikke hvorfor? Hvad gør vi ved det? Uden at det blev den spanske inkvisition, var det med til at disciplinere os. Også på den måde, at folk blev bedre til at sige fra på forhånd, hvis tingene ikke hang sammen. Det kan jeg ikke nå! Hvad gør vi så? Det ændrede simpelthen vores projekteringskultur, siger Mads Glenstrup. Selv om der blev arbejdet igennem og bølgerne somme tider kunne gå højt, syntes alle i teamet, at det blev sjovere at gå på arbejde. De lavede også hyppigt sociale aktiviteter sammen uden for tegnestuen, men det afgørende var tilfredsstillelsen ved det, man skabte sammen: Hvis det ikke er skægt, så yder du heller ikke noget. Vores erfaring viser, at hvis du vil planlægge hårdt, skal du bruge bløde værdier, så alle i teamet selv finder frem til, hvordan de bidrager til helheden. Så vil det til gengæld give mening for folk at tegne opstalt af et lokum! 18 bips 4 / 2009

19 Vi indkredsede på et tidspunkt fem forudsætninger for at teamet kunne fungere. Vi kaldte dem de fem R er : Retning det vil sige et veldefineret mål. Rammerne skal være på plads, så alle kan yde optimalt. Rollerne skal være klare, så alle ved, hvem der gør hvad. Reglerne er de spilleregler, vi sammen aftaler for vores samarbejde. Hvad er OK og hvad er ikke? Der skal være plads til at hver især kan indrette arbejdet, så det hænger sammen med det private, når man bare hver især har tillid til, at vi alle sammen yder vores til det fælles. Relationerne er det, som gør at vi har det godt sammen. De fem R er skal være på plads for hver eneste i teamet. Når de er det, opstår synergien, hvor to og to bliver fem, siger Martin Andersen. Vi har fundet frem til, hvordan vi kan trimme projekteringsprocessen. Og vi er blevet skidegode til at arbejde med 3D bygningsmodeller! Historien om Creo Arkitekter og de erfaringer, de gjorde sig ved deres første 3D-modellering, er hentet fra bogen Bedre Byggeprocesser femten trimmede lærestykker fra aktuelt dansk byggeri, der udgives december 2009 af foreningen Lean Construction DK. Nu skal der rulles ud Det er jo en bundlinie, der vil noget og det er faktisk nogenlunde lykkedes Creo at nå resultater i det niveau, både på Glostrup-sagen og på efterfølgende projekter, hvor man har anvendt modellen. Mads Glenstrup vil ikke ud med de konkrete resultattal, men fastslår, at alle de nævnte projekter er kommet hjem med resultater på linie med eller bedre end det budgetterede. Intet under at Creo nu forsøger at udbrede den nye forståelse til andre projekter og resten af tegnestuen. I første omgang inden for den afdeling, som tager sig af forretningsområdet Sundhed, hvor teamets medlemmer nu er spredt på andre projekter, og hvor man på ugentlige fællesmøder støtter hinanden i den nye proces. Samtidig er der igangsat et strategiarbejde, hvor man med hjælp fra en ekstern proceskonsulent er i gang med at lægge en plan for, hvordan man mere systematisk kan udnytte og udrulle de nyvundne erfaringer. Det sker i erkendelse af, at man ikke bare kan copy-paste pilotprojektet ud på hele organisationen: For selvfølgelig lavede vi også nogle bommerter. Set i bakspejlet har det da ikke været smart at kaste alt op i luften og ville lave alt om på én gang. Det har da i nogen grad betydet, at vi har gået og trådt i vores egne snørebånd. Så når vi nu skal rulle det ud i resten af organisationen bliver det med ét skridt af gangen og ordentlig tid til at få det ind på rygmarven, før vi går videre med næste skridt, siger Mads Glenstrup. Hvor det fører Creo Arktekter hen, vil de kommende år vise. Men resultatet af Glostrup-sagen kan der ikke pilles ved. De nåede det, de satte sig for: Den nye proces ændrede samarbejdet i projekteringsteamet. De kom simpelthen mere på forkant. bips 4 /

20 For at effektivisere planlægningen og udførelsen af et af Europa s største aktuelle byggerier - Elbphilharmonie i Hamborg udnytter HochTief sine kompetencer i 3D modeller og virtuelt byggeri. HochTief AG er Tysklands største entreprenørvirksomhed og nummer 5 på verdensplan. En del af HochTief koncernen er HochTief ViCon, der blev skabt i 2004 som udviklingsområde i HochTief, men i 2007 skilt ud som en selvstændig virksomhed. ViCon, som står for Virtual Construction, tilbyder proces-og teknologiledelse indenfor virtuelt byggeri. Deres 25 medarbejdere har gennemført over 400 interne og eksterne projekter. På BuildingSmart konferencen berettede Jan Tulke, Virtual Construction Manager for HochTief ViCon, om HochTief ViCons arbejde på Elbphilharmonie (se boks). På dette projekt, som HochTief er hovedentreprenør på, har de lavet kollisionskontrol og såkaldte 4D byggesekvenser. Kollissionskontroller fanger tusindvis af projekteringsfejl HochTief har valgt at udføre kollisionskontrol ved hjælp af bygningsmodeller, selvom de som hovedentreprenør ikke har det direkte ansvar for projekteringen og koordineringen af rådgivernes materiale. Kollisionskontrollen blev udført mellem arkitektens, konstruktionsingeniørens og forskellige installationsbuildingsmart i Tyskland Også tyskerne rykker på BIM-fronten. ErhvervsPhD Ole Berard rapporterer fra den tyske buildingssmart konference Den 23. september 2009 holdt den tysktalende del af BuildingSMART deres årlige konference med over 170 deltagere. Om formiddagen blev arbejdet med BIM i Skandinavien præsenteret. Eftermiddagen derimod var dedikeret til tyske initiativer. Her kunne man bl.a. erfare, at de store entreprenørvirksomheder for alvor er i gang med at tage 3D og BIM til sig. Og at tyske kommuner begynder at finde ud af, hvordan de som driftsherrer kan få merværdi gennem BIM. Ole Berard ErhvervsPhD studerende ved MT Højgaard og DTU byg overværede den tyske BuildingSMART konference. Han har sendt denne rapport om to af de cases, der blev fremlagt. Tyske entreprenører ser lyset med BIM fags modeller. HochTief ViCon har delvist benyttet rådgivernes modeller og delvist rejst 2D planer til formålet. Hver anden uge blev modellerne sammenkørt til kollisionskontrollen, efterfølgende blev resultaterne gjort tilgængelige, inden der blev lavet koordineringsmøder. Disse foregik i såkaldte IRooms, med storskærme og med adgang til webcams, der giver mulighed for at iagttage vanskelige områder på byggepladsen. Efterfølgende var der mulighed for at rette op på problemerne. HochTief har oplevet, at der blev fundet op til 5000 kollisioner per omgang, hvoraf ca. 500 var relevante. Halvdelen af de irrelevante kollisioner kunne fjernes automatisk ved hjælp af selvudviklede værktøjer, mens den anden halvdel måtte fjernes manuelt. I alt blev der fundet næste relevante konflikter. HochTief har brugt ca. 0,13% af anlægssummen til kollisionsfri 3D projektering. Til gengæld vurderer de at have haft væsentlig besparelser i udførelsen, mere effektive projekteringsmøder og intet behov for yderligere koordinering. 4D byggesekvenser letter montagen Et andet område, hvor HochTief henter gevinster ved BIM, har været gennem såkaldte 4D byggesekvenser, som er en visualisering af montagerækkefølgen. I dette tilfælde blev det anvendt til stål og beton. Koncertsalene i Elbphilharmonie har en meget kompleks geometri. For at gøre udførelsen nemmere og øge forståelsen af geometrien har HochTief sammenknyttet tidsplan og 3D model i en række 4D byggese- 20 bips 4 / 2009

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference bips nyt 4 / 2005 bips 4 / 2005 1 Sandhedens time i Odense Som

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK bips nyt 2 / 2008 bips 2 / 2008 1 År 2 efter DDB

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser du behøver ikke vente på branchen indhold leder bips nyt

Læs mere

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 bips nyt bips medlemsliste 1 / 200 5 bips 1 / 2005 1 Fremtidssikring Fra

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen / bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant at konkludere på konferencen med den begrundelse, at konferencen endte med

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere