LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia"

Transkript

1 BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen.

2 Side 23 En fælles Boligorganisation Leder ved formændene Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Else-Marie Gøhns og Bent Klindt Andersen I efteråret 2009 besluttede de 4 bestyrelser sig for, at afholde en weekendkonference hvor vi skulle drøfte muligheden for at sammenlægge de 4 boligorganisationer. Sammenlægning blev ordet i stedet for fusion fordi alle var enige om, at i en sammenlægning vil det være 4 ligeværdige organisationer der lægger sig sammen, hvilket helt afspejler vort samarbejde. Konferencen mundede ud i, at vi ville drøfte vore overvejelser med vore respektive repræsentantskaber, hvilket skete i marts måned. Repræsentantskaberne gav os et mandat til at gå videre med arbejdet. Historisk set er der gået 6 år siden LAB og Andelsboligforeningen i 2004 gik sammen i vores administrative fællesskab Boligkontoret Fredericia. I 2005, altså et år senere, besluttede Arbejdernes Boligforening og Selvbyggerbo ligeledes at gå med i samarbejdet, hvilket gjorde Boligkontoret Fredericia til den største administrative boligorganisation sammenlignet med andre boligorganisationer på Fyn og i trekantsområdet. Godt gået - og set i bakspejlet en meget udviklings orienteret beslutning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man truffet beslutningen om at gennemfører en sammenlægning af alle de administrative funktioner kan man ikke undgå at bekymre sig en lille bitte smule i forhold til det ukendte og det nye. Her tænker vi ikke mindst på bestyrelsesmedlemmernes egen rolle i egen besty-relse men også den fælles rolle, kun nogen af bestyrelsesmedlemmerne ville skulle løfte i en fælles bestyrelse for administrationsselskabet. Ville det hele gå vores vej ville de be- styrelsesmedlem- mer der ikke var med i Boligkontorets bestyrelse kunne affinde sig med at visse beslutninger nu lå et andet sted ville der blive truffet beslutninger hvor et flertal mente noget andet end os kunne de medarbejdere vi havde med i administrationen finde deres plads og rolle blandt nye og mange flere kollegaer kunne ejendomsfunktionærerne fungere under en ny ledelse? Bekymringerne var der, men mest fordi man naturligvis bekymrede sig om sine egne og dengang ikke på samme måde som i dag interesserer sig for alle i vores organisationer. Bekymringerne blev heldigvis gjort til skamme og det gode samarbejde vi har har fået os til at tænke meget mere bredt på tværs af kulturer, regler, medarbejdere og beboere. Vi plejer er blevet lagt på hylden. Alle har fundet deres rolle i den nye organisation og tænker udvikling og et fælles ejerskab til beslutningerne. En markant udvikling der leder os hen til det hensigtsmæssige ved kun at være en en boligorganisation, en bestyrelse, et repræsentantskab og en økonomi. Ikke mindst fordi nye udfordringer i den almene Boliglov og dagligdagen gør, at beslutningsprocessen i dag kan virke lang når stort set alt skal diskuteres i fem bestyrelser. Ikke mindst når en sammenlægning af organisationerne ikke vil betyde nogen forandring for afdelingerne, bortset for måske et nyt afdelingsnummer. Der vil ikke med baggrund i sammenlægningen skulle ske nogen personalemæssige nedskæringer i admini-strationen da den fortsætter som hidtil. Der skal ikke ske nogen fyringer i områderne med baggrund i sammenlægningen da der heller ikke her vil være nogen ændringer. Fem organisationsbestyrelser bliver til en. Fem repræsentantskaber bliver til et. Pengekasserne slås sammen og fordeles i forhold til de oprindelige planer for trækningsret m.v. Baggrunden for vore drøftelser har ligeledes været, at vi med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010 er forpligtiget til at efterleve nye love og bekendtgørelser som gør, at vi skal tænke helt anderledes end vi har gjort tidligere. Vi skal fremover være en ny form for almen boligorganisation, hvilket betyder at vi skal have nye vedtægter der gør op med den gamle foreningstanke. Ingen forskel mellem Boligforeninger og Boligselskaber. Medlemsnumre forsvinder og bliver i stedet en indplacering på en venteliste som man kan miste hvis man glemmer eller undlader, at betale et ajourføringsgebyr. Fra 1. januar 2011 bliver der herudover lagt moms på administration, hvilket betyder at vi skal lægge ca. kr. 4 millioner oven i det administrationsbidrag der betales i dag. Det kan vi som en sidegevinst undgå ved en sammenlægning af organisationerne. Vi er ikke i tvivl sammen er vi stærkere! Boligkontoret får mere plads i Vesterbrogade Medarbejderne i Boligkontoret Fredericias hovedkontor har fået lidt mere luft mellem bordene i administrationen. Hele 90 kvm er det blevet til, og de er fremkommet, fordi ejendomsmæglerkæden Home er fraflyttet lejemålet i boligkontorets bygning. Vi havde stort behov for mere plads i økonomi- og udlejningsafdelingerne, og det har vi fået nu, siger direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia. Kvadratmeterudvidelsen har også givet mulighed for at etablere to nye mødelokaler og udvide arkivet i kælderen. I forbindelse med udvidelsen er der også etableret et nummer-system ved administrationens skranke, så beboerne kan blive ekspederet i den rækkefølge, de ankommer til kontoret. Når der næste gang skal foretages omlægninger/udvidelser i administrationen, vil det bl.a. været Boligkontorets tekniske afdeling, der ventes tilgodeset. Lejligheden Beboerblad for beboere i de fire boligorganisationer i Boligkontoret Fredericia, Andelsboligforeningen, Arbejdernes Boligforening, LAB og Selvbyggerbo. Redaktionsudvalg: Lis Gregersen (ansv.), Torsten Mørck, Preben Lærche og Finn Muus. Redaktionel medarbejder: Carsten Dall. Grafisk produktion: From-grafisk as, Kolding.

3 Side 3 Brug for alle, når helhedsplaner skal gennemføres Projektchef Jane Findahl og projektleder Iben Maxsø har haft travlt, siden de for et par måneder siden blev ansat til at stå i spidsen for den praktiske realisering af helhedsplanerne i Sønderparken og Korskærparken. De har planlagt forløbet af de forskellige elementer i helhedsplanerne, og de har ikke mindst været på præsentationsrunde i afdelingerne og har haft møder med varmemestrene, afdelingsbestyrelserne, skolerne, institutioner, samarbejdspartnere og en række andre involverede, der på et eller andet felt får betydning for et vellykket udfald af helhedsplanerne. Fredag den 18. Juni blev helhedsplanerne helt uformelt sat i gang ved et arrangement i Korskærparkens medborgerhus. Lis Gregersen, formand for Boligkontoret Fredericia og Erik Bennedsen, formand for Boli.nu byder velkommen til arrangementet, hvor også borgmester Thomas Banke holder tale. De to projektledere rykker efter sommerferien ud i områderne. Der bliver således stillet pavilloner op i både Sønderparken og Korskærparken, og her skal Jane Findahl og Iben Maxsø opholde sig sammen med andre samarbejdspartnere. Grundlaget i helhedsplanen er jo en øget indsats på det sociale niveau. Populært sagt skal vi have flere beboere til at vokse, siger projektchef Jane Findahl. En af vores store opgaver er f.eks. at tilbyde beboerne uddannelse på mange forskellige niveauer og på mange forskellige områder. En række unge har problemer og der findes forskellige sociale problemstillinger i området, men der er også en stor gruppe velfungerende beboere. Med andre ord er hele boligspektret repræsenteret, uden at der er tale om en ghettodannelse. Helhedsplanerne bliver netop iværksat for at undgå, at der opstår ghettolignende tilstande med deraf følgende problemstillinger. Helhedsplanerne har fået midler fra Landsbyggefonden, og omfatter foruden det sociale aspekt også en idébutik og et sundhedsprojekt. Planerne skal gennemføres over en fire år lang periode, og finansieres i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, boligselskaberne og kommunen. Sidstnævnte leverer også en betydelig portion know-how fra skoler, klubber, daginstitutioner m.fl. Vi lægger op til et meget bredt samarbejde med alle, der er engageret i området, siger Jane Findahl. Men det er ikke udelukkende aktører, der er i det lokale område men også alle Fredericias uddannelsesinstitutioner, der har kontakt til både de unge og de ældre, som i høj grad har involveret sig i arbejdet. De har på forhånd givet tilsagn om at ville lægge undervisning ude i områderne, for at imødekomme nogle af de, der nødigt vil forlade lokalområdet, men som gerne vil uddannes alligevel. Vi vil lave en slags Vestbyens skole, hvor vi vil lave undervisning på alle niveauer. Det kan være en lang række forskellige uddannelser lige fra folkeskole over HF til mere merkantile uddannelser. Jobcentret lægger også deres myndighedsopgaver ud i områderne alt efter hvad behovet er. Helt tydeligt er nogle af områdets beboere også centrets klienter. Får et ungt menneske i sin handleplan planlagt, at der skal tages uddannelse, kan en del af den tages i det område, man bor i. Og muligvis kan man også komme i praktik i området, for vi opfordrer også Vestbyens virksomheder til at gå ind aktivt ind i arbejdet på beskæftigelsesområdet. Boligorganisationerne har samtidig erklæret, at de er socialt forpligtede til at bruge områdets beboere, især de unge lærlinge og praktikanter, til at løse håndværksmæssige opgaver i forbindelse med den fysiske opgradering af boligerne. Vestbyens unge er seje Viceværterne vil også knytte unge beboere til deres arbejdsfunktion. Der kan ofte være brug for den positive forhåndsvurdering, for selv om Vestbyens unge er glade for det sted, de er vokset op i, og faktisk har en sej indstilling til fremtiden, så har de et problem, når de kommer uden for området. Når de f.eks. skal søge et fritidsjob, hænder det ofte, at de ikke får jobbet, fordi de kommer fra Korskærparken eller Sønderparken. Det er for ringe, men vi tror, vi kan være med til at forbedre de omstændigheder til fordel for de unge. Sammen med Jobcentret og uddannelsesorganisationerne laver vi også en virksomhed på området for en gruppe mennesker, der ikke umiddelbart er parate til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Virksomheden skal uddanne disse mennesker til eksempelvis rengøringsarbejde og andre serviceopgaver, så der bliver et utal af muligheder for at komme i aktivitet i den periode, helhedsplanerne skal folde sig ud, siger Jane Findahl, der oplyser, at man laver en undersøgelse af områdets sociale kapital efter sommerferien, og den samme undersøgelse afsluttes projektet også med om fire år. Vigtigt for helhedsplanernes realisation realisering er også det kommunikationsmæssige. Vi har ansvaret for, at planerne føres ud i livet, men ansvaret rummer også et krav om, at det sker i samarbejde med Projektchef Jane Findahl: Det er vigtigt, at det tværfaglige samarbejde mellem frivillige og professionelle kommer til at fungere. alle de implicerede parter i området, siger Jane Findahl. Sundhedsprojektet og Idebutikken er også i gang i området, og alle projekterne skal integreres i hinanden. Hvert eneste lille projekt får koblet en kommunikationsstrategi på sig, og vi skal drage omsorg for, at det skal være en kommunikation, som beboerne rent faktisk gider at forholde sig til. Vi skal også undgå at over-informere. Nu skal styregruppen for områderne godkende strategien, som er utrolig vigtig, hvis vi skal leve op til de forventninger, der er omkring helhedsplanen. Jane Findahl forventer, at mange af samarbejdsparterne i helhedsprojektet må træde lidt ud af deres professionelle rolle. De kommer til at samarbejde meget med frivillige, og det skal man vænne sig til. Det er en spændende opgave, som gerne skal lykkes, siger Jane Findahl. Skal være synlige i områderne Projektchefen lægger vægt på, at hun og samarbejdsparterne skal være synlige ude i områderne. Derfor holder vi også nogle sommerfester for at få rystet folk sammen, og gjort vore medarbejdere kendte over for beboerne. Jane Findahl har været glad for at kunne klare planlægningsfasen i Boligkontoret Fredericias faciliteter på Vesterbrogade, for var det foregået i boligområderne, ville medarbejderne for ofte være blevet forstyrret. Det er nødvendigt, at vi har planlægning og strategi på plads, inden vi kaster os ud i det praktiske arbejde i det virkelige liv, siger hun. Vi skal ikke mindst tage hensyn til balancen mellem det professionelle og det frivillige arbejde. Det er en stor udfordring at få denne del til at køre, men vort mål er, at vi får de tværfaglige samarbejde til at fungere optimalt. Det er forudsætningen for, at vi også kommer igennem dette med succes, fastslår Jane Findahl.

4 Side 45 En ny Boligorganisation fra 1. januar 2011 Repræsentantskaberne i Boligorganisationerne LAB, Andelsboligforeningen, Arbejdernes Boligforening og Boligforeningen Selvbyggerbo, har på deres respektive repræsentant-skabsmøder i maj og juni måned 2010, med et stort flertal godkendt at der med virkning fra 1. januar 2011 sker en sammenlægning med Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia, i en ny Boligorganisation, Boligkontoret Fredericia. Boligorganisationerne finder det naturligt, at samarbejdet nu udvides i form af en sammenlægning af boligorganisationerne, således at det såvel organisatorisk som økonomisk søges sikret, at boligorganisationerne også i fremtiden kan magte de opgaver, der stilles til boligorganisationerne, og dermed kan bevare og udvikle den service, der ydes til beboerne til en konkurrencedygtig pris. Som en sidegevinst ved en sammenlægning slipper Boligkontoret Fredericia for at opkræve yderligere kr. 4 millioner i administrationsbidrag, da der efter 1. januar 2011 er lagt moms på fremmed administration. Også selv om de fire Boligorganisationer som her, selv ejer administrationen. På de 4 repræsentantskabsmøder var der et overvældende flertal for en sammenlægning, hvilket de fire bestyrelser gerne vil takke repræsentantskabsmedlemmerne for, og her ikke mindst for deres deltagelse i møderne. Afgift på varmen fra Shell giver ekstraordinære stigning i fjernvarmeprisen Skat har gennemgået afgiftsforholdene for overskudsvarmen fra Shell raffinaderiet og det er afgjort, at der skal betales en ekstra varmeafgift på del af varmen Afgiftsberigtigelsen går tilbage til 2006, hvorfor der er tale em et efterslæb fra perioden på 8,3 mio. kr. Og på grund af afgifter stiger varmekøbsprisen i 2010 fra TVIS ca. 3%, hvilket alene betyder andre små 3 mio. kr. på årsbasis. Hele beløbet forventes indregnet i varmepriserne i 2010/11, hvorfor der bliver en ekstraordinær stigning i varmerisen til næste fyringssæson. Og indtræffer der ikke andre uforudseelige hændelser kan man forvente, at varmeprisen for de kommende perioder igen vil falde til et lavere niveau. Afgift på varmen fra Shell giver ekstraordinær stigning i fjernvarmeprisen I skemaet nedenfor kan man se de forventede priser fra Fredericia Fjernvarme's langtidsbudget; men det skal understreges, at de angivne priser er budgetpriser, og at de naturligvis kun må opfattes som en rettesnor, indtil endelige takstblade er udarbejdet. Skat har gennemgået afgiftsforholdene for overskudsvarmen fra Shell raffinaderiet og det er afgjort, at der skal betales en ekstra varmeafgift på del af varmen. Afgiftsberigtigelsen går tilbage til 2006, hvorfor der er tale em et efterslæb fra perioden på 8,3 mio. kr. Og på grund af afgifter stiger varmekøbsprisen i 2010 fra TVIS ca. 3%, hvilket alene betyder andre små 3 mio. kr. på årsbasis. Hele beløbet forventes indregnet i varmepriserne i 2010/11, hvorfor der bliver en ekstraordinær stigning i varmerisen til næste fyringssæson. Og indtræffer der ikke andre uforudseelige hændelser kan man forvente, at varmeprisen for de kommende perioder igen vil falde til et lavere niveau. I skemaet nedenfor kan man se de forventede priser fra Fredericia Fjernvarme s langtidsbudget; men det skal understreges, at de angivne priser er budgetpriser, og at de naturligvis kun må opfattes som en rettesnor, indtil endelige takstblade er udarbejdet. Ny varmepris Forventet prisudvikling, afhængig af udvikling i Fredericia Pris 2009/10 Forventet Pris 2010/11 Forventet Pris 2011/12 Eksempel på forbruger 2009/ m2 60 GJ 7 m3/gj Forventet 2010/11 Forventet 2011/12 Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Grundafgift kr./m³ 16,00 16,00 16, , , ,00 GJ-pris kr./gj 76,00 88,00 84, , , ,00 m³ pris kr./m³ 1,20 2,00 2,00 504,00 840,00 840,00 I alt 7.770, , ,00 Moms 1.911, , ,00 I alt inkl. moms 9.555, , ,00 Stigning i kr ,00 Stigning i % 14% Når vi vi alligevel oplyser oplyser om om de forventede forventede priser priser det naturligvis er det naturligvis for oplyse for vore at oplyse forbrugere vore om, forbrugere hvilket prisleje om, hvilket vi forventer prisleje fremover, vi forventer således fremover, man ikke foretager således dispositioner man ikke foretager på forkerte dispositioner på forkerte oplysninger. oplysninger.

5 Side 5 Senior Bo vil satse på mindre boligenheder 170 mødte op, så behovet for seniorboliger er til stede. Det kan formanden for Senior Bo i Fredericia, Edvin Steiness, fastslå. Han, der er medlem af bestyrelsen for boligselskabet LAB, er blandt igangsætterne af den nye seniorboligforening i Fredericia, der har til formål at rådgive, vejlede, formidle og yde praktisk bistand ved oprettelse af bofællesskaber for seniorer. Når bofællesskaberne er oprettede, er det hensigten, at de skal køre selvstændigt, at de støtter hinanden og ligeledes støtter nye initiativer. Vi vil arbejde for at etablere mindre boligenheder på mellem 15 og 30 boliger, og vi ønsker ikke selv at være bygherrer ved projekterne, fortæller Edvin Steiness, der understreger, at man primært vil etablere projekter i bynære områder. Seniorer vil i dag gerne bo ved bymidten, for de vil gerne deltage i alle de aktiviteter, der hører til cityområderne. Senior Bo vil arbejde for at skabe boliger i en form, der sikrer beboerne en god kontakt med hinanden, og samtidig giver den enkelte mulighed for et individuelt privatliv. Bofællesskaberne bør indrettes således, at man kan blive boende, også selv om man bliver gangbesværet. Der indrettes også fælleslokaler ved afdelingerne. I vedtægterne har den nye Seniorboforening fastslået, at man skal være fyldt 55 år, men må ikke være over 80 år på indflytningstidspunktet. Og så må der ikke være hjemmeboende børn. Man skal være indstillet på at bo i et fællesskab, påpeger Edvin Steiness. Det er vigtigt, man gør sig fælleskabets regler klart, før man melder sig til. Foreløbig har ca. 80 meldt sig ind i den nye forening, som har selvstændig status og ikke er gift med andre boligforeninger. Men da vi ikke selv vil være bygherrer, vil vi selvfølgelig gerne samarbejde med en eller flere boligforeninger om denne væsentlige del af projekterne, siger Edvin Steiness, der nævner, at Senior Bo hylder princippet Længst muligt i egnet bolig. Vore bofællesskaber skal ikke være plejehjem, men vi lægger vægt på, at der også tages hensyn til gangbesværede medborgere, siger Edvin Steiness. Røde mursten og tegl Senior Bo er allerede i kontakt med et arkitekt-firma for at få det første projekt på plads. Vi har præciseret, at vi tilhører en generation, der arkitektonisk sætter pris på røde mursten og tegl, og glasfladerne skal også lægge op til, at vi kan få gardiner i standardmål. Edvin Steiness og hans bestyrelseskolleger har været på studietur til Varde for at se på seniorboligerne, og her faldt man for en boligafdeling med 18 lejligheder. Vi har bedt arkitekterne om at skele til den stil, disse boliger repræsenterer, og nu er vi spændte på at se, hvad arkitekterne finder frem til, og så håber vi efterfølgende på at kunne præsentere et projekt så hurtigt som muligt, så både nuværende og kommende medlemmer kan se, at vi mener det alvorligt. Det er disse seniorboliger i Varde, bestyrelsen for Senior Bo er faldet for. Bestyrelsen har bedt arkitekterne om at skele lidt til boligerne, når de tegner boligerne til det første Senior Bo-projekt. Så er det nu! Hvis du vil bevare anciennitet på ventelisten Alle har fået et brev fra Boligkontoret Fredericia, og det er vigtigt at reagere på brevet inden 1. juli, hvis man fortsat vil bevare sin anciennitet på ventelisten. Det er ny lovgivning, der kræver, at medlemsnumre i almennyttige boligforeninger ændres til anciennitet på en venteliste. Et lavt medlemsnummer bliver således til høj anciennitet på ventelisten, og man kan således bevare de fordele, der er ved at have et lavt medlemsnummer. Medlemmerne skal på baggrund af brevet henvende sig til Boligkontoret Fredericia, hvis man vil bevare den anciennitet, der er knyttet til medlemsnummerets størrelse. Man skal huske at reagere og dermed bekræfte fortsat interesse i medlemskab, ellers mister man den anciennitet, der er oparbejdet gennem årene, og der skal startes forfra, hvis man senere ønsker sig en bolig. Gennem den levetid de boligorganisationerne der er administreret af Boligkontoret Fredericia har haft indtil nu er ca mennesker blevet skrevet op til en af de nu ca lejligheder. Det har været et stort arbejde at finde frem til en så stor gruppe, men takket være stor hjælp fra Post Danmarks adresseregister har vi fundet frem til aktuelle adresser på 67 procent af medlemmerne, og dem har vi kontaktet direkte. Mange medlemmer har allerede meldt sig for at være sikre på, at vi har deres korrekte adresse. Det er sket på baggrund af omtale i pressen og i DRs OBS-udsendelser. De fleste mennesker er meget opmærksomme på, hvor vigtigt det er at fastholde ancienniteten. Det er måske ikke noget, de tænker på til daglig, men når de får at vide, at lovgivningen er ændret, så reagerer de på det, siger udlejnings personalet, der har arbejdet ihærdigt på at finde frem til medlemmerne og organisere kampagnen for at gøre medlemmerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at bevare medlemskabet under de nye betingelser. Medlemskab af en boligforening var i sin tid bl.a. noget, der blev givet i dåbsgave. Det blev betragtet som en sikkerhed at være medlem af en almen forening, for når barnet så nåede alderen, hvor det skulle flytte hjemmefra, var medlemsnummeret måske så attraktivt, at der ventede en almen bolig til den pågældende. Ved denne omlægning af medlemskartoteket får vi et reelt billede af, hvor mange medlemmer, der aktuelt er interesserede i en bolig hos os, siger Boligkontoret Fredericias direktør Finn Muus. Det er medlemmer udover lejerne af de lejemål i boligforeninger, der har modtaget et brev fra Boligkontoret. Boligselskabet LAB s lejere får lige efter sommerferien besked fra Boligkontoret om de på samme måde som i boligforeningerne, ønsker at fastholde en anciennitet på en ny fælles venteliste, gældende fra 1. januar Er du i tvivl om noget i den nye lovgivning kan du kontakte administrationen på telefon

6 Side 67 Klima topmøde satte gang i Boligkontorets energiudvalg Formanden for Boligkontorets energiudvalg, Verner Zachariassen: Lavenergipærer gør det ikke alene, men de er gode at komme i gang på. Ganske vist var FN s klimatopmøde i Danmark først i december 2009, men allerede den 9. november kunne Energiudvalgets formand Verner Zachariassen byde velkommen til det første initiativ, foretaget af udvalget. Alle ejendomsfunktionærer og inspektører var samlet til kursus om el-besparelser i dagtimerne og om aftenen var det alle bestyrelserne fra Boligkontorets afdelinger, der gennemgik det samme kursus. Kernen i konferencen eller kurset var at få skiftet glødepæren ud med energisparepærer og en opfordring til at få tjekket vore varmepumper, og det gav stødet til, at flere afdelinger besluttede, at nu skulle deres afdeling tjekkes for mulige energibesparelser. Der er mange muligheder, når man lister op lige fra lys i opgangen og til lys på de udendørs områder. Alt sammen ændringer, der ikke skal gøre området mere utrygt at være i, fortæller Verner Zachariassen fra LAB. I udvalget har man haft møder med Danfoss og Tre-For for at få undersøgt, hvor man kan få den rigtige hjælp til at tjekke varmesystemerne. Også Fredericia Fjernvarme, som leverer varme til en lang række af Boligkontorets afdelinger, bliver hørt. Der er sket meget på kort tid i udvalgets arbejde, men der er plads til endnu flere forbedringer, så vi opfordrer fortsat afdelingsbestyrelserne til at finde områder, hvor der kan findes besparelser. Det er jo tilladt at drømme om at få titlen som byens mest grønne boligselskaber, til gavn for vore beboere og for miljøet, siger Verner Zachariassen. Udvalgets arbejde har sat gang i mange af Boligkontorets afdelinger. Et af eksemplerne finder vi i ABFs afdeling 18. Her har man i beboerhuset udskiftet 24 stk. 100 watts pærer i PH-lamperne til 10 w halogen. Investeringen er på kr., og den årlige besparelse er ca kr., så udgiften er hurtigt tjent ind. I afdeling 8 foretages der eksempelvis løbende udskiftning i opgangene og trappenedgangene fra 60w til 42w. I kælderregionen har de haft lysstofrør de seneste 10 år. Der er i hundredvis af eksempler på fysiske forhold i afdelingerne, hvor der kan spares gode beløb på energibesparelser, siger Verner Zachariassen, der også er involveret i det nye selskab Seniorbo: Det er også vigtigt at tage højde for nybyggeriet. Her skal vi være på forkant med alle tænkelige udfordringer, så vi sikrer, at vi kan matche fremtidens krav. Det kan være solceller, nye lys- og varmesystemer m.v., så energiforbruget bliver så billigt som muligt og så miljøvenligt som muligt. Beboerne er meget bevidste om, at der skal tænkes på miljøet, både af hensyn til samfundet, men også fordi der er penge at spare på forbruget. Her skal man så bare gøre sig klart, at der altid skal investeres først før man ser konkrete resultater. Det kan godt være temmelig mange penge, så man skal bevæbne sig med tålmodighed, før man forventer resultater, erkender Zachariassen. Nyt at tænke i energi og miljø Han vedstår, at det er nyt at tænke i energi og miljø, og i de nyeste afdelinger er der ikke meget at hente, fordi man alligevel i de senere år har taget højde for energibesparelser i større eller mindre målestok. Da Verner Zachariassen for 12 år siden rykkede ind i LAB s rækkehuse i Snoghøj, blev der allerede dengang brugt lavenergipærer. Det er primært i de gamle afdelinger og i de store afdelinger i eksempelvis Korskærparken, der kan og bør gøres en indsats. Det vil helt sikkert også ske, når de store helhedsplaner realiseres. Vi håber også, at beboerne inden for deres private område, i deres eget hjem, vil gøre en indsats for miljøet, for så batter det noget. Som særdeles aktiv boligforeningsmand glæder Verner Zachariassen sig over, at energiudvalget er kommet så godt fra start. Alle fire foreninger i Boligkontoret bakker initiativet op, og der vil blive lagt mange ressourcer i arbejdet. Alt, hvad der hedder energi, varme og lys, vil blive analyseret. Står du med et projekt til 25 mill. kr., er der også plads til en energiinvestering på kr., for den forrenter sig på enten kortere eller længere sigt. Som storforbrugere af energi står vi også stærkt på markedet, når vi skal vælge leverandører, og vi skal gå endnu mere ind i vurderinger af, hvor vi får den billigste og mest miljøvenlige energi til beboerne, fastslår Verner Zachariassen. Lavere husleje i juli og december Lavere husleje i to 2010-måneder. Det lyder næsten som en gave. Men der er en seriøs forklaring på det gavmilde budskab. Direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia, fortæller: Boligselskabers Landsforening, BL, og Albertslund Boligselskab vandt i 2008 en principiel sag om lønsumsafgiften. Dommen gjorde også op med momsproblematikken omkring ejendomsfunktionærernes arbejde og dermed de formelle ansættelsesforhold. Højesteretsdommen slog endvidere fast, at en afdeling er en del af en boligorganisation og altså ikke en juridisk selvstændig enhed. Dommens resultat betød, at Boligkontoret Fredericia gennem de fire boligforeninger fik tilbagebetalt adskillige tusinde kroner i for meget indbetalt lønsumsafgift, og nu får beboerne i vore lejemål nedsat deres husleje i juli og december måneder svarende til det beløb, vi har fået tilbage i lønsumsafgift. Beløbets størrelse afhænger af huslejens størrelse, siger direktør Finn Muus.

7 Side 7 bliver moderniseret er der lagt vedligeholdelsesreglementer, husorden, vedtægter, kontaktopslag, budgetter, seneste afdelingsregnskab, festlokaler m.m. ind, så det er nemt for lejerne at hente disse oplysninger. Dem skulle man før henvende sig til kontoret for at få udleveret. Boligkontoret Fredericias hjemmeside bliver grundigt moderniseret, så den vil fremstå spændende og indbydende og ikke mindst særdeles informativ, målrettet både nuværende, men også kommende lejere. Hjemmesiden forventes endelig i luften i 3. kvartal Det er assistenterne Anja Paaske og Helle Gantzel på Boligkontoret Fredericia, der har stået for moderniseringen i samarbejde med boligkontorets it-medarbejdere. Firmaet Danline har udført det grafiske arbejde. Mange dokumenter fra de fire boligforeninger i Boligkontoret Fredericia er blevet redigeret og gjort ensartet, og hele det omfattende arbejde med moderniseringen har taget ca. et halvt år, men de implicerede medarbejdere har selvfølgelig også udført deres sædvanlige arbejde i samme tidsrum. Vi har arbejdet med beskrivelser af afdelingerne, og der er lagt flotte billeder ind af alle afdelinger, både luftfotos og bygningsbilleder. Hver afdeling er blevet nøje beskrevet, og der er tilføjet oplysninger om beliggenhed samt afstand til centrum, skoler, idrætsforeninger, børnehaver og hvor det er tilladt at holde husdyr, siger Anja Paaske og Helle Gantzel. På hjemmesiden er der adgang til Google Map, så man via satellit kan se kort, terræn, rutevejledning m.v., hvor afdelingen er beliggende i Fredericia og omegn. Der er ligeledes en orientering om, hvilke lejligheder der henvises af Fredericia Kommune og informationer om der kan søges indskudslån til lejlighederne og mulighed for opnotering på venteliste via hjemmesiden mod net-betaling. Som boligsøgende er der også mulighed for at se størrelse, beliggenhed, husleje, a conto varme og ud fra disse oplysninger søge lige netop den bolig, man kan tænke sig. Anja Paaske og Helle Gantzel fortæller, at man som lejer kan logge ind med ID, hvis man vil se sin lejerstatus og Min Bolig, der indeholder oplysninger om husleje m.v. For alle fire organisationer siden skal videreudvikles Også i fremtiden vil Anja Paaske og Helle Gantzel i fællesskab stå for opdateringer og vedligeholdelse af den nye hjemmeside. Siden er under stadig udvikling, og de to web-redaktører håber, at både beboere og boligsøgende får stor glæde af hjemmesiden. Vi planlægger at lægge billeder af boligerne indvendigt på siden sammen med mulighed for svar på tilbudsbreve via hjemmesiden, ligesom boligsøgende vil få mulighed for at tilføje eller slette boliger på ansøgningen. Der skal også indlægges billeder af hovedbestyrelsen, varmemestre samt medarbejderne i Boligkontoret Fredericia, så der bliver sat ansigter på de mennesker, mange kun kender fra telefonen, siger Anja Paaske og Helle Gantzel. ejendomsservicefolk søger sammen Fællesskab gør stærk hedder et ordsprog. Og det har de 45 ejendomsservicemedarbejdere i Boligkontoret Fredericia besluttet sig for at efterfølge. Efter sommerferien går den nye varmemesterklub i gang med sit virke. Jan Christensen, LAB, er valgt som formand, og varmemestrenes fælles-tillidsrepræsentant Kresten Binns er næstformand. Vi har længe arbejdet på at skabe rammerne for en fællesklub, siger Kresten Binns. Og nu er det forberedende arbejde på plads. Vi mangler lige økonomien, som vi forventer bliver sammensat af kontingent og bidrag fra boligkontoret. Det er begges interesse, at der er sammenhold i medarbejdergrupperne. Så er det lettere at udvikle et godt samarbejde med de enkelte grupper. Kresten Binns peger på, at man i dag i mange sammenhænge foretrækker ensartethed, og det behøver ikke være et negativt begreb. Når der er en god kommunikation mellem parterne på en arbejdsplads, glider arbejdet meget bedre. Man slipper for en masse bøvl, og ude i afdelingerne fungerer dialogen også perfekt med beboerne. Kresten Binns fremhæver, at der i forvejen er et godt samarbejde mellem boligforening og ejendomsservicefolkene. Binns er tillige næstformand i Boligkontorets virksomhedsnævn, hvor Boligkontoret Fredericias direktør Finn Muus er direktør og formand. Kresten Binns ejendomsservicefolkene går sammeni klub.

8 Side 89 arbejdernes Boligforenings 95 års jubilæum Arbejdernes Boligforening er en almen Andelsboligorganisation der blev stiftet den 18.maj Boligorganisationen råder i dag over 531 boliger, fordelt på 10 afdelinger, som er fordelt på etageblokke og rækkehuse beliggende i Fredericia Kommune både udenfor og indenfor voldene, samt i oplandet Lidt historie (ældste Boligforening i fredericia) arbejdernes Boligforening blev stiftet den 18.maj 1915 efter at der forud havde været indbydelse af Arbejdernes Brugsforenings Formand til et møde. Her anbefaledes det at oprette en Boligforening, da der var stor trang til boliger, der blev nedsat et udvalg på 5 medlemmer til at arbejde videre på sagen og fremkomme med eventuelle forslag til love m.m. (Formand Murer C. Honoré - Snedker F. Hansen- Elektriker C. Hansen- Kusk O. Olsen- Murer E. Ernest) Foreningen opførte efter de da gældende støttelove indtil 1930 i alt 31 ejendomme med 171 lejligheder samt 5 butikker beliggende Dronningsgade/Fynsgade// Kongensgade/Lollandsgade samt Nørrebrogade/Falkevej. Senere er disse love ændret således at hvert afsluttet byggeri skal være en selvstændig afdeling og økonomisk uafhængig af andre afdelinger ligesom lejerne skal indskyde andele fra 3 til 5% af byggesummen, uden dog nogen sinde at kunne blive ejere af ejendommene. Fra 1930 til 38 foretoges intet byggeri, men da der 1938 blev vedtaget en ny støttelov på rigsdagen tog foreningen atter fat på byggeriet og opførte 40 lejligheder på 1.Falkevej/2.Glentevej /3.Frantz Hansens Alle/4.Johs.Jensens Alle som var beregnet for børnerige familier. Billedet viser Kongensgade nr i baggrunden det det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Det næste byggeri var 2 blokke med 24 lejligheder i hver. Det var i en meget vanskelig og usikker tid, da anden verdenskrig rasede på fjerde år og det meste af verden var tændt i brand og landet var besat af en fremmed krigsmagt. Krigsforholdene ude i den store verden indvirker på materiale og boligsituationen således at det private initiativ næsten ligger stille, hvorfor Boligselskabet har optaget byggeriet det omfang man syntes forsvarligt for at skaffe gode og tidssvarende boliger til en overkommelig pris. De gældende vedtægter foreskrev, at der skulle være 2 bestyrelser, en for Arbejdernes Boligforening og en for de nybyggede ejendomme. Så den 16. marts 1944 vedtoges det at afd skulle danne en selvstændig forening og antog navnet Fredericia Andelsboligforening. Arbejdernes Boligforening foretog derefter intet nybyggeri, da foreningens vedtægter ikke opfyldte de krav der stilledes for at opnå statslån i henhold til gældende støttelove. I august måned 1957 henvendte formanden for sygehusudvalget Borgmester I. Arent sig til Arbejdernes Boligforening og forespurgte om man kunne påtage sig opgaven at bygge funktionærboliger for sygehusets Læger/sygeplejersker og elever. Arbejdernes Boligforening indkaldte til en ekstra generalforsamling og det blev vedtaget at give bestyrelsen bemyndigelse til at gå i gang med byggeriet som man vedtog skulle kaldes Østerbo afd. 2 etagebyggeri med 48 lejligheder senere opførtes i : 1970 Afd. 3 Ullerupdalvej Etagebyggeri 1982 Afd. 4 Herslev 10 rækkehuse Herslev 1984/88 Afd. 5 Pjedsted 15 rækkehuse 1985/88 Afd. 6 Skærbæk 51 rækkehuse 1989 Afd. 9 Taulov 18 rækkehuse 1990/92 Afd. 10 Jyllandsgade m.m. Etagebyggeri 1989 Afd. 11 Egeskov 8 rækkehuse Afd. 13 Afd. 13 Skærbæk 44 rækkehuse Den 17. august 1998 fik afd. 1 der blev bygget i årene en HÆDERSPRIS fra Fredericia Fondens forskønnelsespris. Det var første gang det tildeltes en etagebebyggelse. Det havde taget 3 år at give den sorte firkant den store boligkarre i Kongensgade, Fynsgade, Lollandsgade og Dronningsgade sine gamle farver tilbage efter en omfattende renovering. I anledning af Arbejdernes Boligforenings 95 års jubilæum havde man booket for lejerne cirkusforestilling hos Cirkus Dannebrog. Billedet viser Kongensgade nr i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet T sgade nr i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Billedet viser hjørnet af Kongensgade 83 og Lollandsgade afd. 1 Billedet viser hjørnet af Kongensgade 83 og Lollandsgade afd. 1 Billedet viser hjørnet af Kongensgade 83 og Lollandsgade afd. 1

9 Side 9 succes for nye grønne medarbejdere Der var ikke tale om kritik af varmemestrenes arbejde, da Boligkontoret Fredericia tidligere på året ansatte fem anlægsgartner-uddannede medarbejdere. Varmemestrene har udført en stor indsats i deres afdelinger, men de er ikke faguddannede til at lave langtidsplanlægning af vedligehold og udvikling af afdelingernes grønne områder. Et arbejde, der bl.a. rummer fem års- planlægning i forlængelse af og i samarbejde med afdelingsbestyrelserne i forbindelse med de årlige markvandringer. De fem nye medarbejdere er faldet godt til i afdelingerne, og har også et godt samarbejde med varmemestrene. Det er jo ikke meningen, at arbejdet skal udføres dobbelt, så det er vigtigt, at der er en saglig dialog mellem parterne om, hvem der udfører hvad, siger inspektør Stefan Weihrauch, Boligkontoret Fredericia. Boligforeningerne har i otte-ti år arbejdet med en sprøjtefri-politik, og det har medført indførelse af alternativ ukrudtsbekæmpelse, og i den forbindelse har det været nødvendigt at konsultere eksterne eksperter for at få erfaringer om, hvordan eksempelvis brug af gasbrændere skåner/påvirker miljøet. Der er også opstået andre tvivlsspørgsmål om f.eks. belægning, som kræver professionel viden på området. Inspektør Stefan Weihrauch fortæller, at varmemestrenes arbejdsmængde ikke er faldet i forbindelse med, at de nye grønne medarbejdere har overtaget en del af gartnerfunktionerne. Varmemestrene deltager i dag oftere i registreringen af flyttelejligheder, siger inspektøren,- så de har fået kompenseret for den mindre arbejdstid, de skal bruge på de grønne områder. Stefan Weihrauch udtrykker også håb om, at de fem nye medarbejderes indsats på sigt vil kunne højne det æstetiske udseende i og omkring afdelingerne bl.a. i forbindelse med udskiftning af de gamle beplantninger, mange afdelinger har levet med i adskillige år. cirkus dannebrog 2010 fejende, fortryllende, fantastisk forestilling Den 17. og 18. april havde de 4 Boligorganisationer købt fire cirkusforestillinger til deres lejere. Baggrunden for cirkusforestillingerne var, at Andelsboligforeningen i 2009 havde 65 års jubilæum som ikke blev markeret, at Selvbyggerbo har 60 års jubilæum i år, Arbejdernes Boligforening har 95 års jubilæum i år og Boligselskabet LAB havde pengegaver fra deres 60 års jubilæum i Forestillingerne var en vældig succes med næsten 4000 gæster til de fire forestillinger. tårnlineartister fra columbia Et af højdepunkter var Duo Guerreros. der balancerede på line højt oppe under telttaget, uden brug af hverken sikkerhedsnet eller sikkerhedsline. Selv om de har det nødvendige kraftoverskud til at udføre nummeret sikkert, er det alligevel sindsoprivende og vanvittig svært. Nummeret var et spændingsnummer, der blev udført meget æstetisk, med stemningsfuld sang og musik, som understregede præstationen og stimulerede oplevelsen. spanske klovne Et andet højdepunkt var den spanske klovnetrio The Michels. De appellerer ikke, som tårnlineartisterne, til gys, men til grin, når de opfører den gamle vandentre, hvor de dænger hinanden til med vand først dråbevis, siden med spande og i badekar. Nummeret er lavet før, men The Michels er de bedste i verden til netop den entre. Det kunne man høre på publikums latter. dyrene i cirkus Ligesom klovne hører til i cirkus, skal der også være dyr gerne mange dyr. Cirkus Dannebrog havde i år engageret Gabi Donnert, som sammen med sin datter fremførte 6 fuldblodsheste i frihedsdressur. Og senere i forestillingen et potpourri, hvor heste og ponyer arbejdede sammen. Bernhard Kaselowskis kameler fyldte manegen i et orientalsk kamelshow, og han præsenterede elefanten Dumbo i en demonstration af, hvad samspillet mellem mennesker og dyr kan udvikle sig til, når der vises respekt for og tillid til dyret. andre artister Det er snart længe siden, at et dansk cirkus har vist et ægte arabernummer artister fra Nordafrika, som har specialiseret sig i flotte, fyrige springkombinationer og bygning af levende pyramider. Casablanca-truppen kunne deres fag et humørfuldt og livsbekræftende nummer. Veslovskis udførte et rulleskøjte-show for 3 personer et anderledes nummer, fordi artisterne hvirvler rundt på en cirkelformet scene. Voladas er en ung mand fra Hviderusland, som udfører et styrkebetonet og kraftfuldt recknummer. Og endelig var der et stort illusionsnummer, hvor Augusto Goncalves, der netop har afsluttet et engagement i Japan, tryller og fortryller i et stort magic show.

10 Side Else Marie har kæmpet 25 år for almen boligsektor Bliver formanden for Arbejdernes Boligforening, Else Marie Gøhns, spurgt om et ønske i anledning af hendes 25 års jubilæum i AB, har hun svar på rede hånd: Jeg håber, vi kan få alle beboerne til at arbejde aktivt med på de initiativer, der bliver taget omkring helhedsplanerne i Korskærparken og Sønderparken. Nu har vi den endegyldige chance for at skabe de rigtige rammer for området. Både økonomien og de enkelte dele af projektet peger fordomsfrit fremad, men det er op til beboerne, om de vil give planerne det afgørende skub mod realisation, siger Else Marie Gøhns. Hun har selv boet i Korskærparken, men har i de seneste år boet i selskabets afdeling i Skærbæk, hvor man ikke kæmper med de samme problemer som i de store afdelinger tættere på byen. I Korskærparken og Sønderparken bor mange forskellige typer beboere, men fælles for dem alle er, at de ikke ønsker deres privatsfære påvirket. De vil nok være med til at bakke op omkring forbedringsprojekt, men de har deres egen grænse og vil oftest gerne være i fred. Og så kan man endelig ikke tvinge beboerne til at komme til aktiviteter, der ikke interesserer dem. Det skal man gøre sig klart, fastslår Else Marie Gøhns. Hun har oplevet mange omvæltninger i de 25 år i Arbejdernes Boligforening, der i år i maj er blevet 95 år. Jeg syntes, det var et tilbageskridt med administrationsselskabet. At gå fra en selvstændig boligforening til et større samarbejde, men jeg kunne godt se, at der ikke var andre veje, hvis vi skulle udvikle os. Vi havde nogle år forud drøftet et tættere samarbejde med Andelsboligforeningen, uden at det var blevet til noget. Og så må man sige, at det er svært at være den lille i dag. Men vi har i mange år haft et godt samarbejde mellem boligforeningerne i Fredericia, så et administrationssamarbejde var en naturlig følge. Nu skal vi så i gang med en regulær sammenlægning, men vi får nok lov til at bevare en vis selvstændighed et par år endnu. Det er også vigtigt, at der sker forandringer i administrationen, og myndigheder og organisationer forlanger, at vi skal kunne så mange forskellige ting, som en lille boligforening ikke kan klare selv. Det er derfor vigtigt med en dygtig og professionel administration, der overordnet klarer paragrafferne, siger Else Marie Gøhns. Hun peger på, at Arbejdernes Boligforening kunne have været en af de største boligforeninger i Fredericia, men de øvrige foreninger har været bedre til at komme til fadet, når der skulle i gangsættes kommunale projekter. Vi har simpelt hen haft bestyrelser, der har været meget lidt risikovillige, siger AB-formanden.- Jeg har kikket de gamle protokoller igennem for at se, hvad der var årsag til tilbageholdenheden, men det har ikke været muligt at få fuld klarhed over baggrunden. Så jeg tolker det i retning af, at bestyrelserne var forsigtige i deres planlægning. Formanden for Arbejdernes Boligforening, Else Marie Gøhns slipper ikke sit engagement i boligforeningsarbejdet, selv om hun har haft 25 års jubilæum. Håb om boligsektorens fremtid Mange tænker slet ikke over, at det er alment boligbyggeri, de bor i. Tidligere var der større identitetsforståelse omkring det at bo til leje i alment byggeri. Mange, der flytter i alment i dag, kommer fra egne parcelhuse, og de har ikke helt den samme forståelse og den samme indsigt for det almene. Men det gør dem jo ikke til ringere beboere, siger Else Marie Gøhns. Når hun kikker 25 år eller længere tilbage i tiden, og sammenligner med i dag, kan hun se en betydelig udvikling, som også stiller krav til boligorganisationerne. Lejerne vil have større boliger, og de vil ikke have skrabede boliger. Og måske skal vi til at tænke mere alternativt i forbindelse med nybyggeri. Måske skal vi ikke levere hårde hvidevarer med i fremtiden, men lade lejerne selv købe de ting, de vil have. Det er vigtigt at give beboerne mere selvbestemmelse og samtidig holde boligerne nede i huslejeniveau, siger Else Marie Gøhns. Arbejdernes Boligforening kom med i Boligkontoret i anden ombæring, men Else Marie Gøhns har været glad for forløbet. Vi har haft et godt samarbejde med hinanden, og har vel heller ikke betragtet hinanden som konkurrenter. Der har tidligere været lidt skarpere konkurrence mellem nogle af organisationerne, men det nytter ikke at bære nag. Vi skal se fremad og glæde os over de fordele, der ligger i samarbejdet, siger AB-formanden. AB havde i mange år ry for at være lidt mere fleksible med råderetten end andre. Det fik vi ofte ros for, husker AB-formanden. I dag skal boligerne jo heller ikke være ens, hvilket klart er beskrevet i de udvidede råderets bestemmelserne som regulerer sektoren i dag. Vi gjorde ikke noget ulovligt dengang, men udnyttede de muligheder der var inden for den gældende lovgivning, fuldt ud. Else Marie Gøhns bruger megen fritid på boligforeningsarbejdet, men har ikke tænkt sig at stoppe her ved sammenlægningen. Vi har svært ved at engagere beboerne, også i afdelingerne, til at tage en tørn i det boligdemokratiske arbejde, og der har aldrig været større behov for at få en engageret medvirken til arbejdet. Faktisk er møderne på et ganske højt niveau i dag. Det er ikke blot bagateller, der bliver drøftet, så der er mange ting at sætte sig ind i, når tingene skal gøres ordentligt, og det bliver de, fastslår Else Marie Gøhns.

11 Side 11 Selvbyggerbo s reception den 11. juni 2010 Den 11. juni holdt Selvbyggerbo reception på Fredericia Messecenter, i anledning af foreningens 60 års jubilæum den 14 juni. Indbudt til receptionen var hovedbestyrelser, afdelingsbestyrelser medarbejdere og samarbejdspartnere. Formanden Bent Klindt Andersen tale bringes her i sin fulde længde. Tale ved Selvbyggerbos 60 års fødselsdag: Jeg vil gerne på vegne af hovedbestyrelsen have lov til at byde afdelingsbestyrelser beboere medarbejdere - bestyrelseskollegaer og samarbejdspartnere velkommen her til Selvbyggerbo s 60 års jubilæums reception. Baggrunden for at vi mødes her i dag er, at en flok driftige mænd den 14. juni 1950 havde fået den ide at der skulle oprettes en ny andelsboligforening i Fredericia. Kunne vi gennem en tidsrejse have aflagt det stiftende møde et besøg og fortalt historien om de forløbne 60 år frem til nu, ville vi givetvis dengang i 1950 være blevet kåret som årets fantaster og måske ikke rigtig kloge. Selvbyggerbo har været igennem en rivende udvikling frem til i dag en udvikling der også gør at vi godt tør tage skridtet fra en forlovelse til et giftemål, ved at sammenlægge os med Boligkontoret Fredericia og vore kollegaer i administrationsselskabet, Boligkontoret Fredericia. Selvbyggerbo har gennemgået den samme udvikling, som mange mennesker gennemløber som enkeltpersoner. Som ny boligorganisation brændte man dengang for radikale boligpolitiske synspunkter, hvilket vel også var årsagen til at man ikke søgte indflydelse i såvel Arbejdernes Boligforening Boligselskabet LAB Andelsboligforeningen og Social Boligbyggeri. Man ønskede sin egen boligorganisation med egne værdier og egen administration. Med årene er kanterne blevet slebet af, holdningerne er blevet mere runde, man har erkendt, at andre også kan have ret med streg under kan - man er kort sagt blevet mere voksen og følsom. Men og her skal også lyde et men dette er sket uden at smide de helt grundlæggende holdninger om beboerdemokratiet ud med badevandet. Værdier som vi fortsat værner om! At vi med skiftende bestyrelser og repræsentantskaber har tænker forskelligt igennem de seneste 60 år, skyldes naturligvis de opgaver og de udfordringer der er på forskellige tidspunkter i den tidslinje vore boligorganisation har gennemlevet. Vore forgængere har tænkt på en måde og vi har tænkt på vores måde fordi vi står midt i udfordringerne. Sådan skal det være, det er menneskets drivkraft. Som menneske tænker vi, at den tid vi selv er med, er den allervigtigste tid i Boligforeningens historie. Vi synes, at det er nu tingene sker det er nu der er udvikling og sådan er det forhåbentlig også. Men vi skal ikke glemme, at det vore forgængere har tænkt og udrettet og det vi gør i dag er årsagen til, at Selvbyggerbo kan fejre 60 års fødselsdag, og endda stadig være fuld af livskraft og gåpåmod. I år 2000 begyndte BL. at tale om større boligadministrationer, og da vi ikke havde bygget længe og vi heller ikke forventede at komme over de ca lejligheder, som man regnede med ville blive et lovkrav for Boligorganisationerne, blev der i et uformelt forum talt med de 4 andre organisationer i Fredericia vedr. et administrationssamarbejde. I bestyrelsens beretning for 2002 blev samarbejdet nævnt og i den sammenhæng diskuteret på selvsamme repræsentant mødet. I 2003 blev det oplyst på repræsentantskabsmødet at LAB og Andelsboligorganisationen, havde indgået et administrationssamarbejde, resten af 2003 blev der ført intense forhandlinger, og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8/3 2004, blev det besluttet at Selvbyggerbo, ville indgå i et administrativt samarbejde med boligkontoret, med opstart på samarbejdet den 1/ Dette blev begyndelsen til et nyt kapitel i vores historie, Da vi indtrådte i det administrative samarbejde blev det nemmere at være lille, da den samlede administration hurtigt blev god til at tackle de udfordringer, som var blevet os pålagt, her ikke mindst de opgaver der opstod op igennem starten af det nye årtusind. Jeg kan her nævne; skimmelsvamp håndtering, boligsociale helhedsplaner, renoveringsopgaver, styringsdialog, benchmarking, salg af almene boliger, 10 års vedligeholdelsesplaner, lønsumsafgift, EMO, forvaltningsrevision, styringsdialog, moms på viceværter, målsætningsprogram, APV, MUS, ja mange flere ting kunne skrives på. Det vil her være på sin plads, at sige tak til alle, høj som lav, der har været med til at guide/styrer Selvbyggerbo hen til hvor vi står i dag, for uden de ansatte, og de folkevalgtes, store interesse og passion, for at vores almene boliger lever op til tidens standarder, ville vi ikke stå her, men være forsvundet i mængden. Nogen vil måske sige at vi vil forsvinde efter 2010, her tænker jeg på vores sammenlægningen, af de 4 organisationer, da vil jeg minde om at det ikke er en fusion, men en sammenlægning af 4 ligeværdige partnere/organisationer som kan se en gevinst for vores lejere ved en sammenlægning, som munder ud i en stærk organisation, der vil være en stærk spiller indenfor den almene sektor i Fredericia, som det vil være svært at komme uden om. Vore fire kulturer vil lever videre i en ny boligorganisation hvor det bedste fra alle vil overleve og bringe os videre i den ny virkelighed som omgiver os. Så endnu en gang tak til alle fordi I kom, tak fordi I ville donere et beløb til kræftens bekæmpelse. Bent Klindt Andersen Formand Selvbyggerbo

12 Så er det nu! Mist ikke din Anciennitet Er du medlem af Andelsboligforeningen Fredericia Selvbyggerbo eller Arbejdernes Andelsboligforening i Fredericia? Læs her om den helt nye lovgivning! Ny lovgivning betyder, at medlemsnumrene i almene boligforeninger laves om til placering på en venteliste. Hvis du er medlem i en af ovenstående foreninger, skal du henvende dig til Boligkontoret Fredericia inden den 30. juni 2010, hvis du vil bevare den anciennitet, som dit medlemsnummer giver dig. Det vil altså sige, at du skal henvende dig skriftligt eller mundtligt senest onsdag den 30. juni 2010 før kontorets lukketid som er kl Overholdes denne frist ikke, fortaber du den anciennitet, som du kan have oparbejdet gennem mange år. Konsekvensen er at der skal startes helt forfra på ventelisten, hvis du senere ønsker en bolig. Alle medlemmer og lejere har modtaget særskilt brev herom i udgangen af marts måned. Det koster ikke noget at tilmelde dig, men herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr for at stå på ventelisten. Dette vil første gang blive opkrævet i januar Med venlig hilsen Boligkontoret Fredericia

13 Lidt til smilebåndet Blind mand med førerhund Hvordan ved en blind mand i en faldskærm, at han er ved at nå jorden? Linen til førerhunden bliver slap. Mester til lærlingen: Du kan begynde med at male disse store vinduer. Efter nogle timer ringer lærlingen til mester og spørger, - skal jeg også male rammerne rundt om vinduerne? Bondemanden: De er vel nok en modig mand, siden De tør gå ned med faldskærm i dette stormvejr. - Jeg er sandelig ikke gået ned med faldskærm, jeg er gået op med et telt! Man hører tit om, at 20% af alle færdselsuheld skyldes alkohol. Mon det er mangel på alkohol som er skyld i resten????? Julemanden På Sygehuset Sidste år forsøgte jeg at forklare mine børn, at julemanden ikke findes. I år forsøger jeg at forklare det til min kone En bondemand har været ude og høste sædekorn og skal til at fylde det i sin silo. Han klatrer op får at se om kornet kommer rigtigt ind i siloen. Men silo-lemmen falder ned over hans knæ. Senere på Sygehuset: Bondemanden har fået sit knæ undersøgt og skal nu til at sove, men han får ikke lukket et øje. Hver time kommer en sygeplejerske ind og læser lægejournalen for enden af sengen, hvorefter hun løfter dynen og kikker ind imellem hans ben. Da lægen kommer ind på stuen næste morgen, spørger manden om han ikke gider at læse journalen højt for ham. For han kan ikke forstå hvorfor at sygeplejerskerne hele tiden skulle løfte hans dyne. - Det kan jeg da godt, svarede lægen og begynder at læse op: - Under sædudtømning, faldt lem ned, og smadrede knæ. - Politiet siger, at De var fuld og at De kørte 140 kilometer i timen. Var De da ikke bange for at køre ind i en anden bil? Køre ind i en anden bil, hr. dommer, på fortovet? Søfartssamtale: a: Er på kollisionskurs anmoder Dem derfor om at skifte kurs omgående, skifter! b: Er ganske rigtig på kollisionskurs, men anmoder Dem om at skifte kurs, skifter! a: Negativt, ifølge søfartsreglerne bør De ud fra Deres position skifte kurs, skifter! b: Det lader sig desværre ikke gøre, De bliver nød til at skifte kurs, skifter! a: Dette er en ordre: SKIFT OMGÅENDE KURS, skifter! - Det siges jo, at når en engel kysser et nyfødt barn på panden, så bliver det en tænker eller stor filosof. Kysser englen barnet på munden, bliver det en sanger eller en lysende taler. Et kys på hånden giver en kunstner eller dygtig håndværker. Hvor englen har kysset vores kontorfuldmægtig ved jeg ikke, men kun sige, at han har siddet usædvanlig længe på sin post. b: Er ikke villig til at samarbejde, mener stadig at De bør skifte kurs, skifter! a: Hør her min gode mand! Dette er et større amerikansk hangarskib, de har bare at skifte deres kurs omgående, skifter! b: Dette er et fyrtårn, skifter! Væddemål To skotter havde væddet om hvem der kunne giver bartenderen færrest drikkepenge. Den første skotte gav bartenderen den mindste mønt han kunne finde og kiggede triumferende over på den anden, der tørt sagde: - Den er fra os begge to. Mellem veninder: - Jeg hører din mand søgte arbejde ved kommunen, Hvad laver han? - Ingenting. Han fik jobbet.

14 Side Udlejning Selskabslokaler og gæsteværelser: Andelsboligforeningen: Afd. 14. (Ullerupdalvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal og gæsteværelser. Kontaktperson: Per Hermansen, Ullerupdalvej 205, st.th., tlf Afd. 16. (Søndermarksvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal og gæsteværelser. Kontaktperson: Kirsten Jensen, Søndermarksvej 90, st.th., tlf Afd. 17. (Søndermarksvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal og gæsteværelser. Kontaktperson: Kirsten Jensen, Søndermarksvej 90, st.th., tlf Afd. 20. (Skovvej alle beboere i Andelsboligforeningen kan leje det) Gildesal Kontaktperson: Henny Majgaard, Skovvej 325, tlf (træffetid, kun mandag fra til 13.00) LAB: Afd. 1. (Jernbanegade kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gæsteværelse Kontaktperson: John Sciegienny, tlf /tlf Afd. 12. (Nestlegården alle beboere i LAB kan leje det) Beboerhus til ca. 50 pers. 1 gæsteværelse Kontaktperson: Kirsten Grombe, Kongensgade 2 B, st.tv., tlf Afd. 13. (Kirsebærhaven kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal i kælderen til ca. 30 pers. 2 gæsteværelser Kontaktperson: Administrationen, Kirsten Källberg, tlf /tlf Afd. 15. (Fuglsangparken kan kun lejes af beboere i afdelingen + huse i grundejerforeningen) Beboerhus til ca. 50 pers. 1 gæsteværelse Kontaktperson: Britta Møller, Fuglebakken 60a, tlf Afd. 16. Kælderlokale til ca. 20 pers. kan lånes af beboerne i afd. 16. Kontaktperson: Mia Hansen, tlf Afd. 17. (Damsbohaven kan kun lejes af beboere i afdelingen) Beboerhus til ca. 30 pers. Kontaktperson: Jørgen Andersen, Damsbovænget 32, tlf /tlf Vinterhave kan lånes af beboerne i afdelingen til fødselsdage og lign. ca. 20 pers. Vinterhaven lånes gratis, men samtidig skal man leje gæsteværelset hvor der er toilet og køkken. Afd.2. Kælderlokale kan lånes af beboerne i afd. 2 til mindre fester gratis. Ca. 25 pers. Kontaktperson: Bo Micheelsen, tlf Afd. 5. (Vaseparken 1 alle beboere i LAB kan leje det) Øl og vand skal købes i huset. Beboerhus til ca. 90 pers. og gæsteværelser, Lumbyesvej 2, tlf Kontaktperson: Leif Jørgensen, tlf gæsteværelser: Kontaktperson: Michael Petersen mellem kl , tlf Afd. 6. (Vaseparken 2 kan kun lejes af beboere i afdeling 5 og 6) Beboerhus til ca. 50 pers. Lumbyesvej 8 Kontaktperson: Bent Pedersen, tlf Gæsteværelser, Lumbyesvej 8 Kontaktperson: Helle Larsen, tlf Afd. 7. (Korskærparken kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal til ca. 50 pers. og 8 stk. gæsteværelser Kontaktperson: Birthe Frost, Korskærvej 14, st.th., tlf (træffetid, kl ) Afd. 10. (Sønderparken kan kun lejes af beboere i afdelingen) Beboerhus til ca. 50 pers. Kontaktperson: Ib Marcussen, Prangervej 144, 1.th., tlf Gæsteværelser Kontaktperson: Edvin Steiness, tlf Afd. 11. (Hasselhøj kan lejes af beboere i de 4 boligorganisationer) Beboerhus til ca. 55 pers. Beboerhus til ca. 30 pers. 1 gæsteværelse (kun beboere i afd. 11) Kontaktperson: Christina Overgaard, Holmbjerggårdsvej 74, tlf (mellem 18-20) Afd. 26. Beboerlokale (kan kun lejes af beboere i afdelingen) 1 gæsteværelse Kontaktperson: Vagn Holm, tlf Selvbyggerbo: Afd. 2. (alle beboere i Selvbyggerbo, kan leje det) Festlokale, Chr. Richardtsvej 1a Kontaktperson: Poul Erik Poulsen, Chr. Richardtsvej 28, tlf Afd. 5. (Ullerupdalvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Festlokale og gæsteværelser. Kontaktperson: Inga Pedersen, Ullerupdalvej 129, st.tv., tlf Afd. 6. (Søndermarksvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Festlokale og gæsteværelser. Kontaktperson: Jytte Matthiesen, Søndermarksvej 112, 1.th., tlf Arbejdernes Boligforening: Afd. 1. (kan kun lejes af beboere i afd. 1-2 & 10) Gildesal, Kongensgade 75 Kontaktperson: Alex Nielsen, Dronningensgade 82, st.th., tlf Afd. 3. (Ullerupdalvej kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gildesal og gæsteværelser. Kontaktperson: Tommy O. Hansen, Ullerupdalvej 9, st.tv. tlf Afd. 10. (kan kun lejes af beboere i afdelingen) Gæsteværelser. Kontaktperson: Connie Lauridsen, Bjergegade 51, 2.th., tlf Afd. 13. (Skolevej kan kun lejes beboere I afdelingen) Gildesal og gæsteværelser. Kontaktperson: Anne Marie Hansen, Skolevej 145

15 Side 15 Telefonliste Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia. Tlf Fax Kontortid: ma. ti. ons. fre , tors Administration: Direktør Finn Muus Regnskabschef P. Lærche Inspektør Jens Kongstad Inspektør Jørn Brynaa Inspektør Birgitte Jensen Inspektør Stefan Weihrauch Inspektør Michael Tonsberg Fuldmægtig Connie Rybro Inspektør Vagn Larsen Inspektør Simon Klok Døssing Kontorassistent Lisbeth Pedersen Kontorassistent Gitte Olesen Kontorassistent Anja Paaske Kontorassistent Helle Gantzel Fuldmægtig Kirsten Källberg Fuldmægtig Gitte Madsen Fuldmægtig Susanne Friis Fuldmægtig Lene Sølyst Fuldmægtig Inge Lauridsen Projektchef Jane Findahl Projektleder Iben Maxsø Andelsboligforeningen Bestyrelse: Formand Fl. Lorenzen Næstform. Rita Jensen Medlem Kirsten Sørensen Medlem Torsten Mørck Medlem Gitte Christiansen Varmemestre: Afd Ørnegården m.fl. Jeppe Siig Afd Fr. Hansens Allé m.fl. Finn Hansen Mogens Hansen Afd. 10 Ringparken Jørgen Jensen Afd Midgårdsvej m.fl. Johannes B. Nielsen Poul Stougaard Afd. 14 Korskærparken Jens S. Andersen Lars Herlufsen Afd. 16 Sønderparken Mogens Madsen Afd. 17 Søndermarken Finn Rasmussen Afd. 18 Skovvej, Parcelvej Jens Schubert Afd Vesterbrogade m.fl. Allan Jensen Afd. 20 Skovvej Kresten Binns Boligselskabet LAB Bestyrelse: Formand Lis Gregersen Næstform. V. Zachariassen Medlem Jørgen Andersen Medlem Lone Jensen Medlem Jonna Hansen Medlem Edvin Steiness Varmemestre: Afd. 1 Birkehaven Charles Petersen Afd Rønnehaven, Madsbyhus, Trelde Jørgen Brøgger Afd. 3-4 Christianshusene, Fyrrehaven Ib Nordkrog Afd. 5 Vaseparken I Laurids Schmidt Afd. 6 Vaseparken II Jan Christensen Afd Korskærparken, Ullerupdalvej Hans Overgaard Poul Erik Andreasen Afd. 10 Sønderparken Henrik Larsen Aage Kjærgaard Afd. 11 Hasselhøj Steen Rasmussen Afd Nestlegården, Dr.gade, Bjergegade Kent Jensen Afd Kirsebærhaven, Ved Volden Erik Schmidt Fritz Rauchfuss Afd. 15 Fuglsangparken Kenneth Jensen Afd Damsbohaven, Kirsebærlunden Benny Hansen Afd. 18 Vesterbrogade Michael Olesen Afd.19 Vesterbrogade Allan Jensen Afd. 23 Snoghøjparken Mogens Kristensen Afd. 26 Treldevænget Mogens Madsen Område 6 Svend Aage Pedersen VVS og El Vagt VVS vagt: YIT Tlf. nr EL vagt: L.H. Olesen A/S Tlf. nr Vagtordningen gælder for uopsættelige forhold, uden for varmemesterens arbejdstid. Selvbyggerbo Bestyrelse: Formand Bent Andersen Næstform. Poul Erik Poulsen Medlem Anker Warncke Medlem Jytte Matthiesen Medlem Jimmy Andersen Varmemestre: Afd Chr. Richardtsvej m.fl. Jan Nissen Afd. 3 Rahbeksvej m.fl. Jan Christensen Afd. 4 Christiansberg Bjarne Christiansen Afd. 5 Korskærparken Stephen Jensen Afd. 6 Sønderparken Brian Bo Petersen Afd. 7 Viaduktvej Kenneth Jensen Afd. 8-8B Købmagergade, Dalegade Michael Olsen Afd. 16 Mosegårdsvej Mogens Kristensen Benny Hansen Arbejdernes Boligforening Bestyrelse: Formand Else-Marie Gøhns Næstform. Connie Lauridsen Medlem Solveig Damkjær Medlem Lone Löyche Medlem Allan Deluga Varmemestre: Afd. 1 Kongensgade m.fl. Harly Borbjerg Bjarne Christiansen Afd. 2 Østerbo Jørgen Køngerskov Afd. 3 Korskærparken Ole Hoffmann Afd. 4 Åbrinken, Herslev Jens Schubert Afd. 5 Pjedsted Aage Kjærgaard Afd Skærbæk Ivan Dam Jensen Afd. 9 Taulov Finn Rasmussen Afd. 10 Jyllandsgade m.fl. Jørgen Køngerskov Afd. 11 Egeskov Henrik Larsen Gartnere: Område 1+2 Alex Hofstedt Område 3 René Jessen Område 4 Tine Rud Eriksen Område 5+7 Tenna Hentzen Område 6+8 Iben S. Dahl-Nielsen

16

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 5. august 2015, kl. 17.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen Verner

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 696 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. oktober 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening. Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012

Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening. Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012 Præsentation af Aabenraa Almene Boligselskab ÅAB og Padborg Boligforening Fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 21. november 2012 Historiske facts. ÅAB blev grundlagt i 1950 under navnet Åbenrå Amts Boligselskab.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om de emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2013 til 01.03.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere