Valg om velfærd og job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg om velfærd og job"

Transkript

1 Nr. 5 september BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob Side 3 Side 8 Side 11 Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 leder Af Henrik Lippert Formand Udvikling uden afvikling Efter alle prognoser vil København i de næste 30 år vokse med 27 % eller med andre ord: der vil komme flere københavnere. Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ), Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (130793) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Oplag: stk. Politikerne må meget hurtigt tage en række nødvendige beslutninger, hvis København skal have den fremgang, som den store befolkningstilvækst giver byen mulighed for. Den første strækning af metroen åbnede i Men da var der også gået ti år, fra Folketinget besluttede den. Metroen har siden indvielsen haft mere end 50 mio. passagerer årligt, og der er ingen tvivl om, at trafikforholdene tager et kæmpe skridt fremad, når Cityringen bliver taget i brug. Det ser ud til, at planerne om en letbane langs Ring 3 også bliver en realitet. Dertil bør anlægget af en tunnel under Københavns havn snarligt besluttes. Hvis en havnetunnel oven i købet skal laves som en sænketunnel, vil det vel være passende, at fortsætte produktionen af tunnelelementer fra Femernforbindelsen, således at de kan anvendes til en havnetunnel. Da man havde anlagt broen over Storebælt og umiddelbart derefter fortsatte med at bygge Øresundsforbindelsen, kunne man i kraft af den erfaring, som man havde opbygget, udføre opgaven hurtigere end beregnet. Blandt andet derfor er der god mening i at beslutte yderligere projekter for at få infrastrukturen til at passe med udbygningen af København. Det er også sådan, at infrastrukturen skal være på plads, før byen har fået nye indbyggere og ikke bagefter. For så går det galt. For vores byggefolk er det jo sød musik, at der skal bygges og anlægges så meget i vores område. Men for at København, vores medlemmer og samfundet rigtig kan få glæde af de mange og store investeringer, der i øjeblikket udgør ca. 40 milliarder kr., må vi forlange, at der kommer styr på det grå arbejdsmarked med dets sociale dumping og sorte økonomi. Styr på de firmaer, der unddrager sig skat og moms, og hvor overenskomsternes lønog arbejdsforhold undertrykkes med vold og trusler Vi forventer, at der efter valget tages initiativer, som effektivt standser dette grå arbejdsmarked, så vores bygge- og anlægsfolk kommer i arbejde på de overenskomster, der er indgået, uden at blive udkonkurreret af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Det bliver nødvendigt at tage beslutninger, for eksempel om at sikre vores unge praktikpladser, så vi er i stand til at løse de bygge- og anlægsopgaver, der er nødvendige for, at vores by kan udvikle sig. Vores skattekroner skal ikke ryger direkte i kriminelles lommer og vores løn- og arbejdsforhold skal ikke afvikles. Deadlines: Nr. 6: 3. oktober Udgivelse: 17. oktober Nr. 7: 14. november Udgivelse: 28. november Redaktionsmøder: 3. oktober 7. november Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagforeningen. Få nyheder, aktiviteter, faglige meddelelser med mere fra fagforeningen direkte i din mailboks og hold dig ajour. Det kræver bare to klik på hjemmesiden 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Et af de seneste eksempler på, at en Pihl-underentreprenør ikke kunne finde ud af at holde overenskomsten, var i FNbyen, hvor der faldt en bod på kr. Man lurer på om viljen er tilstede Svaret på stribevis af sager om overenskomstbrud hos Pihl & Søn og deres underfirmaer er skærpet kontrol og bedre redskaber, siger fagforeningen og peger på bl.a. lov om bestilleransvar og kædeansvar i overenskomsterne. Tekst: Mads Bruun Pedersen foto: Lotte Ott For nylig fik den store entreprenørvirksomhed Pihl & Søn igen en bod for at have overtrådt overenskomsten. Den føjer sig til rækken af sager, hvor fagforeningen har konstateret, at firmaet har rodet sig ud i kritisable forhold. Vi har spurgt faglig sekretær i fagforeningen, Michael de Gier, hvorfor det er så vanskeligt for firmaet at overholde indgåede aftaler. Er det huller i lovgivningen og overenskomsten som gør, at Pihl & Søn falder i hele tiden? - Formelt er det ikke Pihl, der overtræder overenskomsten. Det er underentreprenørerne. Det er jo fint at skrive i kontrakten, at man skal følge overenskomsten. Men hvis man ikke følger op, går det galt. Hver gang der er problemer, siger Pihl, at det er et problem mellem fagforeningen og underentreprenøren. Moralsk ansvar og vilje Er overenskomsten ikke er stærk nok, eller er det loven der gør, at de er i stand til at smøre ansvaret af sig? - Der er mange redskaber, der vil kunne rette op på det her: bestilleransvar rent lovgivningsmæssigt og kædeansvar ret overenskomstmæssigt. I princippet er der også et moralsk ansvar. Hvis Pihl tog ansvar for at gennemkontrollere deres underentreprenører, kunne de forebygge meget. - De har jo fine systemer til kvalitetskontrol af deres byggerier. Deres sikkerhedsorganisation er også rimelig velorganiseret. Så hvis de gennemførte nogle af de samme principper med egenkontrol af underentreprenører i virksomheden, så ville det også hjælpe på det. Hvad forhindrer, at de går den vej? - Ikke noget. Det er bare et spørgsmål om at sikre det i deres entrepriseaftaler. Men man lurer jo på, om viljen er til stede til at gå i gang med problematikken. Når det ikke sker, hvad er så din opfattelse af grunden? - Det er, at man ikke prioriterer at sikre sig, at overenskomsten bliver overholdt hos underentreprenøren i samme grad, som man prioriterer at få overskud på sine sager. Pihl er ikke alene Er Pihl en undtagelse i den danske entreprenørbranche? - Vi har set eksempler hos NCC og MT Højgaard på noget af det samme, hvor der har været problemer med polske underentreprenører. Hvilke løsninger vil fagforeningen pege på både til overenskomstforhandlingerne og til den kommende regering? - Vi ønsker bestilleransvar og kædeansvar, og vi ønsker øget kontrol af forholdene derude, så vi ikke er alene om at kontrollere de her forhold. Det overenskomstmæssige er vores boldbane. Men når der bliver snydt, så er det som regel ikke kun i forhold til overenskomsten, så er det også tit i forhold til skat og moms og i værste tilfælde også til sociale forsikringer osv. Så der er brug for øget kontrol og samarbejde om det. Fagligt fokus 3

4 Valg 2011 Drop din lykkesmed og vælg fællesskabet Brug din stemme den kan blive afgørende for, hvilket samfund vi får fremover, siger fagforeningens formand, Henrik Lippert. Henrik Lippert, fagforeningsformand, mener ikke, at en fagforening kan være upolitisk. Der er for mange forhold i samfundet, der påvirker det faglige arbejde. Men BJMF er ikke partipolitisk. tekst: mads bruun pedersen - Dette valg stiller os over for en situationen på arbejdsmarke- Det drejer sig om alt lige fra løn- let lokalt. Det er kandidater, som beslutning om, hvilket samfund det, påpeger han. og arbejdsforhold, sikkerhed, har bakket op om de krav, som vi vil have. Skal vi fortsætte med - Tænk bare på den økonomi- social dumping, som har stor fagforeningen har til en anden den nuværende politik, hvor det ske krise. Den bliver man nødt betydning for vores medlem- politik: nemlig at få gjort noget er din-egen-lykkes-smed-hold- til som fagforening at forholde mer, og til prisen på børnehave- for at bekæmpe løndumping, ningen, der gælder? Eller skal vi sig til, for det har direkte indfly- pladser til medlemmernes un- manglende praktikpladser, for- vælge den fælles, solidariske vej, delse på medlemmernes situati- ger og de ældres efterløn. Men bedringer for de arbejdsløse og velfærdsvejen som deler res- on, siger han. vi er ikke partipolitiske og til- en række andre ting. Men vi sourcerne i samfundet mere - Og så hjælper det jo heller knyttet et bestemt parti. peger ikke på en bestemt af jævnt? ikke, at den nuværende regering adoptivbørnene det er op til For formand Henrik Lippert er med sine skattelettelser til de Fagforeningen har adopteret tre folk selv at sætte deres kryds på der ingen tvivl. Og det kommer rige, har gjort ondt værre. kandidater fra Socialdemokra- valgdagen. da nok næppe heller som nogen terne, SF og Enhedslisten. Hvad overraskelse, at han vælger den Men hvorfor blander fagforenin- ligger der i det? Så folk skal gå hen og stemme? sidste model. For en fagforening gen sig i folketingsvalgkampen? - Vi ønsker at synliggøre over for - Helt bestemt det er ikke lige- kan ikke være upolitisk. Der er - Det er vi simpelthen nødsaget medlemmerne i vores område gyldigt. for mange forhold i samfundet til, for alt i dette samfund er (Valby og Sydhavnen), hvilke ud over de faglige, der påvirker påvirket af de politiske forhold. kandidater, partierne har opstil- Valg 2011 Se også side 5, hvor Fagligt Fokus har stillet hver af de tre partirepræsentanter Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Ø) 4 skarpe spørgsmål til deres politik. 4 Fagligt fokus

5 Valg 2011 Fire skarpe til de tre adoptivbørn i fagforeningen tekst: Lotte Ott og mads bruun pedersen Valgkampen flyder over med spørgsmål og svar, løfter og tilbud. Det kan være vanskeligt at følge med i det hele. Derfor har Fagligt Fokus stillet fire korte, præcise spørgsmål, som vi har bedt BJMFs tre adoptivbørn blandt folketingskandidaterne i Valby Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Enhedslisten) svare på. Det er spørgsmål, som optager mange medlemmer af fagforeningen, som dagligt møder de problemer, som den økonomiske krise og arbejdsløsheden sætter på dagsordenen ikke bare i den politiske debat op til folketingsvalget den 15. september. Men hver dag! 1. Vil du føre dagpengeperioden tilbage til fire år? Ida: Som udgangspunkt ja. Men det er vigtigt, at vi indgår i dialog med arbejdsmarkedets parter. Vi har forpligtet os til at finde 15 milliarder kr. i trepartsforhandlingerne. Susan: Jeg vil allerhelst stille et ordinært arbejde til rådighed i en 12 måneders periode inden for medlemmets fagområde til rådighed, sådan at man bevarer sin tilknytning og sin faglighed. Rosa: JA! For Enhedslisten er det helt afgørende, at de arbejdsløse får ordentlige vilkår. Det betyder stop for nytteløs aktivering, en 4-årig dagpengeperiode, og selvfølgelig at vi skaber arbejdspladser. 2. Vil du føre efterlønsreformen tilbage til den oprindelige ordning? Ida: Ja, det vil jeg. Susan: Hvis jeg kunne bestemme, skulle man ikke have rørt efterlønnen, og man skulle heller ikke have ændret den fra at være en solidarisk ordning. Rosa: Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at mennesker, der har været på arbejdsmarkedet længe og har bidraget til vores velfærdssamfund, kan trække sig værdigt tilbage 3. Vil du genindføre lærlingelønnen på Skolepraktikordningen, SKP? Ida: Ja, det er der virkelig behov for. Susan: Ja. Rosa: Ja. I forvejen er det ikke skide sjovt at være i skolepraktik, og det bliver kun værre af, at man bliver ramt på pengepungen også. Det vigtigste er selvfølgelig, at der bliver skabt lærepladser til alle. 4. Vil du sikre, at fagforeningskontingentet bliver fuldt fradragsberettiget igen? Ida: Ja. Susan: Ja. Rosa: Ja. Fagforeningerne er en vigtig del af det danske arbejdsmarked. Hvis kontingenterne bliver fradragsberettiget, så bliver det nemmere at organisere folk på arbejdspladserne, og dermed få flere med i fællesskabet. ida auken rosa lund susan hedlund Fagligt fokus 5

6 Valg 2011 Valgkamp og gang i Fandens Oldemor Smukt kort under pres Af Mattias Tesfaye Hele forlandet i TIBernes gamle fagforeningshus på Mølle Alle stod i valgkampens tegn, da seniorer og pensionister gav en stor hånd med til pakning af valgfoldere. tekst og foto: Lotte Ott En hel uundværlig indsats i fagforeningens valgkampagne er blevet varetaget af pensionister og efterlønnere. De sørgede nemlig for, at stykker valgmateriale blev pakket klar til den hustandsomdeling, som fagforeningen står for. På Mølle Allé var forlandet fyldt med valgmaterialer - Vi har haft gratis lokale og strøm her i mange år. Det er en måde at sige tak på, siger en fra Seniorklubben i det gamle TIB. Hun bliver suppleret af de omkringsiddende, der også synes det er hyggeligt. - Ja, ellers gad vi jo ikke komme så mange, siger en af de andre. fra de tre partier, S, SF og Ø. De blev lagt i et omslag fra fagforeningen og bagefter i plasticposer klar til uddelingsholdene, der frem til valget deler ud i Valby, Sydhavnen og Kongens Enghave. Levende musik Der blev gjort alt for hyggen: mad og drikke og lidt musik til arbejdet. Seniororkesteret, der havde øvedag, kom op og leverede nogle numre og hele pakkeholdet skrålede med, da Tak for støtte Nogle af pakkerne har været med mange sangen Fandens Oldemor blev spillet. Pensionisterne kom både fra BJMF (Seniorklubben) gange. Men hvorfor gør det det? og fra 3F Industri og Service. Hvad er det smukkeste ved Danmark? Det gule sygesikringskort! Der er nogen, der mener, at det kan skaffe dig gratis på hospitalet. Det er forkert. Der er betalt. Når min mormor skvatter med sin rollator, så har DU betalt. Når din familie kommer galt af sted, så har jeg betalt. Vi tager os af hinanden. Det kaldes solidaritet. De sidste ti år har det her kort været under pres fra politikere, der mener, der skal etableres et parallelt, privat sundhedssystem, hvor der ikke er adgang til lige behandling. Det sker for eksempel ved at give fradrag for private sundhedsforsikringer og overbetale de private hospitaler. Altså ved at introducere noget mere brug af det her kort (kontokort). Det her folketingsvalg handler også om de her to kort. Der findes de partier Venstre, konservative og Liberal Alliance der ønsker, at vi skal bruge kontokortet noget mere, når vi skal til doktormanden. Og så findes der de partier Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten der ønsker at holde fast i, at vi skal betale over skatten, altså gennem sygesikringskortet. Det er forskellen på solidaritet og egoisme! Mattias Tesfaye er faglig sekretær i BJMF. Pakkeholdet i fuld sving. I baggrunden Seniororkesteret, der sørger for musik til arbejdet. 6 Fagligt fokus

7 Valg 2011 Den 1. juli næste år står tusindvis af arbejdsløse til at falde ud af dagpengesystemet. Måske kan nogle af dem få kontanthjælp men det er ikke sikkert. En historie der kan blive virkelighed Af søren andersen Leder af a-kassen i BJMF Den halvering af dagpengeperiode, som træder i kraft 1. juli næste år, vil sende 250 af fagforeningens medlemmer direkte ned på kontakthjælp hvis de da overhovedet kan opnå den! Du ser lidt bleg ud, hvad er der sket, Knud? - De tog arbejdsløshedsdagpengene fra mig, og så gik jeg faktisk lidt i sort. Jamen Knud, de har sgu aldrig kunne tage pusten fra dig. Fik du så ikke bare noget kontanthjælp? - Næ, de bad mig om at sælge min bil og tage lån i mit hus. Så nu ved jeg sgu ikke hva jeg ska. Jeg havde faktiske lige været i arbejde et helt år hos NKL Byg. Men jeg nåede ikke de nødvendige timer. Jeg havde kun arbejde omkring 1700 timer på det år, tja jeg forstår det ikke og nu er der bare ikke mere at lave. - Jo, så sagde de, at jeg bare kunne tage et andet job, f.eks. som opvasker på en restaurant. Her kunne jeg da i hvert fald få en halvtresser i timer. Ja, og så blev jeg tosset igen. Du synes måske, at historien virker lidt søgt. Men det er slet ikke tilfældet. På grund af halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsretten, vil mange af dine kolleger komme til at miste deres dagpenge i kortere eller længere tid efter den 1. juli Ned på kontanthjælp I fagforeningen er der aktuelt 800 ledige medlemmer. Var halveringsloven en realitet i dag, ville vi kun være ca. 550 ledige. Resten ville have mistet retten til dagpenge. I henhold til alle undersøgelser vil omkring 50 % af disse ikke vil kunne modtage kontanthjælp. Enten fordi de er gift, og der er forsørgerpligt. Eller fordi de har en formue på over kr. Det kan være en bil, en båd, en andelsbolig, en ejerbolig, et sommerhus, en pensionsopsparing, nogle penge i banken eller andet. Men kan vi, der er i arbejde, ikke bare være ligeglade, vi har jo vores fede arbejde? Nej Ned i løn Alle disse nye fattige for det bliver de! vil selvfølgelig tage konkurrence op med de andre lavtlønnede: polakker, tyskere, personer med løntilskud, virksomhedspraktikanter, arbejde og ben -firmaer, sort arbejde m.v. Derved øges presset på vores arbejdsplads også. Det betyder, at arbejdsgiverne vil stille krav om, at du skal gå ned i løn, arbejde mere, tage større chancer blandt andet på det sikkerhedsmæssige område. Bliver længere Du kender sikkert allerede blandt dine kolleger, at enkelte siger nej tak til kørepenge, skurpenge og overarbejdsbetaling. At de bliver lidt ekstra på arbejdspladsen, siger nej til arbejdsgivergodtgørelse, når de bliver hjem- sendt, at de undlader sikkerhedsforanstaltninger og for Guds skyld lader være med at kontakte fagforeningen, selv om man godt ved, at der er noget galt, for, som mange siger: Man skulle jo gerne kunne komme tilbage til mester igen? Så det berører alle almindelige lønmodtagere. Lad dig ikke narre Til sidst men ikke mindst: Lad dig ikke narre af den tal -debat, som foregår imellem journalisterne og politikerne. Man forsøger at gøre det mere legalt, hvis det kun er arbejdsløse, der falder ud af dagpenge systemet, og ikke Det er under alle omstændigheder en tragedie for den enkelte, der efter mange år på arbejdsmarkedet har bidraget til vores fælles velfærdssamfund, at skulle miste sin ret, for at betale for andres overforbrug. Når du står i boksen, så overvej lige om du virkelig er så rig, at du kan leve med O, K, V, I eller R, eller du er en almindelig lønmodtager, der gerne vil have dagpenge, når der ikke er arbejde, vil kunne komme på hospitalet uden at tænke på penge og give sine børn en god uddannelse, selv om man ikke er rig. Læs mere om konsekvenserne af halveringsloven i Fagligt Fokus nr. 2 (april) findes som pdf-fil på fagforeningens hjemmeside: Fagligt fokus 7

8 >Alle mand Landet over gik faglige folk på byggepladser for at kortlægge brugen af udenlandsk arbejdskraft. Vejret er ikke med tillidsfolkene, da de møder mandag morgen den 5. september i fagforeningen. Regnvejrsskyer holder ikke tilbage på indholdet. Det hindrer dog ikke, at folkene kommer af sted med kort og skemaer til registreringer af lønog arbejdsforhold samt adresser, som trænger til besøg. Hjem med tal Pladsgrupperne bogfører løn, arbejdssted, overenskomster, oprindelsesland for firmaet, fagområder og arbejdsmiljøet. Der er mange udenlandske arbejdere på byggepladserne i hovedstadsområdet, sammenfatter Claus von Elling, formand for byggegruppen i BJMF: - Selv om der er krise, er der rigtig mange udenlandske arbejdere her. Deres løn ligger i den lave ende, og mange firmaer er ikke registreret korrekt, siger han. Man noterer 145 pladser og møder 280 udenlandske arbejdere. Halvdelen oplyser, at de får en løn fra 135 kr. i timen og ned til omkring 70 kr. Signal til regeringen Hvordan vurderer du aktionen? - Den er et klart signal om, at der ligger en masse penge, man kan kradse ind i skatter, siger Claus von Elling. Skal man komme det til livs, skal vi have kædeansvar og en kontrolenhed, der kan lukke kasse i. Så kan vi håndtere det. Han langer ud efter de EUregler, som betyder, at man ikke må lave konflikt for en overenskomst på danske vilkår over for en udenlandsk arbejdsgiver. - Det kan ikke være sådan, at Resultater indgår i en lands- Især er det polske arbejdere, vi ikke kan stille samme krav til undersøgelse, som byggefagfor- der er på pladserne. Men også et udenlandsk firma, som vi kan tekst: mads bruun pedersen bundene under Bygge-, Anlægs- fra Tyskland og Litauen er der til et dansk. Hvordan skal vi så Foto: Lotte Ott og Trækartellet (BAT) laver. folk. kunne stille krav om lige vilkår? Hvorfor er du med i dag? tømrer murer blikkenslager vvs er Peter Grandtoft Nicolas Jensen Peter Jørgensen Ole Pedersen For at fremme bekæmpelsen af den ulige konkurrence, som vores fag udsættes for med underbetaling. Det, der har overrasket mig mest med udenlandsk arbejdskraft, er, at det virker som om det er meget mere omfattende, end man tror. For at få en status på omfanget af udenlandsk arbejdskraft og om der arbejdes ulovligt og uden overenskomst. Det er jo selve grundlaget for vores arbejde. Det er jeg meget gerne med til igen. Vi mødte polakker på to pladser, og her så det ud til, at der var ordnede forhold. De sagde, at de gik 120 kr. i timen. Det er vigtigt, at der sker noget på det her område. Det er godt, at fagforeningen gør noget, når nu politikerne ikke gør det. Og staten går glip af meget her. Jeg vil gerne være med til at stoppe polsk arbejdskraft, som arbejder uden overenskomst. Det har været en fin aktion, og den feedback, som vi fik på pladserne, har været, at de var glade for, at vi kom. BAT-aktionsdag 8 Fagligt fokus

9 på banen< Nu venter en stor opgave med at overenskomstdække firmaerne. Det har BJMF frikøbt fire mand til i 14 dage. Politiske krav Fra BAT-kartellet lyder det, at der skal politisk handling til. Palle Bisgaard siger til Fagligt Fokus: - De stjerneklare krav er blandt andet en skærpet pligt ift. virksomhedernes registrering. De må først begynde arbejde efter at være opført i RUTregistret og have forsikringer i orden. Den ene af BJMFs tre adopterede folketingskandidater, Rosa Lund fra Enhedslisten, besøger her en byggeplads i Vanløse og får førstehåndsviden om de forhold, som udenlandske byggefolk oplever og om fagforeningens indsats (Foto: Rasmus Gudmandsen). EU, klimabyg og social dumping Alle debatter om social dum- Til bekæmpelse af arbejdsløs- til formålet. Men som VK-rege- fra h.) sagde, at samvirket ikke ping kommer omkring spørgs- heden slog de fast, at en ny rege- ringen har stjålet, som det blev har en holdning til EU. Men man målet: Hvad stiller vi op med et ringen vil sætte skub i klimare- udtrykt fra en deltager i salen. stiller krav om sikring af fagbe- EU? Det skete også da kandida- noveringer af almene boliger for Formand i Byggefagenes vægelsens krav om en social terne Bo Sandberg (S) (th.), Finn de penge, lejerne har sparet op Samvirke, Anders Olesen (nr. 2 protokol. Sørensen (Ø) (yderst tv.) og Pernille Frahm (SF) (nr. 2 fra v.) diskuterede med deltagerne i pladsaktionen. De mente, at der skal love til, så fagbevægelsen kan forsvare sig mod underbetaling, udhuling af overenskomsterne og social dumping. Man er uenige om EU, men enige om at sætte spørgsmålet om de faglige rettigheder over kapitalens fri bevægelighed. BAT-aktionsdag Fagligt fokus 9

10 kommentar VK-regeringens nedskæringer på arbejdsmiljøet Af janne hansen Arbejdsmiljøkonsulent og formand for Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere. Den borgerlige regering har med støtte af Dansk Folkeparti gennemført mange væsentlige forringelser på arbejdsmiljøområdet. Især er lovgivning, der skulle styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres lokale arbejde, blevet svækket. En anden forringelse er, at administrative bøder for manglende arbejdspladsvurdering er fjernet, og grænsen for hvornår der skal vælges Arbejdsmiljørepræsentant er hævet fra 5 til 10 ansatte. Desuden er pligten til medlemskab af bedriftssundhedstjeneste blevet fjernet. Nedenfor er en liste over denne regerings initiativer: April 2002: Afskaffelse af administrative bøder vedrørende manglende arbejdspladsvurdering, bedriftssundhedstjeneste, sikkerhedsorganisation. Juli 2002: Afskaffelse af retten til Arbejdsmiljørepræsentant ved fem ansatte. Januar 2003: Afskaffelse af den såkaldte incitamentspakke til fremme af et bedre arbejdsmiljø. Den bestod af nogle afgifter, som arbejdsgiverne kunne slippe for, hvis de tilskyndede til et bedre arbejdsmiljø. Januar 2005: Arbejdsmiljøreform: Pligten til at være tilknyttet bedriftssundhedstjeneste fjernes. Alle virksomheder skal igennem en arbejdsmiljø-screening. Etablering af arbejdsmiljø-smileys Kommentar: Det lokale forebyggende arbejde svækkes. Rådgivning skal nu bruges, når skaden er sket ikke som forebyggelse før skaden sker. Arbejdsgiverne sparer ca. 400 mio. kr. årligt. 2006: Velfærdsforliget: Efterløns- og pensionsalder hæves og der etableres i denne forbindelse en Forebyggelsesfond: Fonden får 350 mio. kr. pr. år. Kommentar: En del af fondens midler kommer til at gå til Arbejdstilsynet, så nedskæringer undgås/reduceres. En del af midlerne går til sundhedsfremme - ikke til arbejdsmiljø. April 2006: Svækkelse af det objektive arbejdsgiveransvar for arbejdsulykker. Kommentar: Ændringen betyder, at det er vanskeligere at give arbejdsgiverne bøde, når der er sket lovovertrædelser. 2010: Genopretnings-pakken: Halvering af midlerne til samarbejdet mellem parterne i branchernes arbejdsmiljøråd. 2011: Nedskæringer på Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Ordinær generalforsamling i BJMF Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 17 Indskrivningen begynder kl. 16 Dagsorden 1. Velkomst ved Henrik Lippert, formand 2. Valg af 2 dirigenter 3. Formalia: a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer b. Godkendelse af dagorden c. godkendelse af forretningsorden 4. Bestyrelsens beretning ved Henrik Lippert, formand - herunder arbejdsplanen 5. Økonomi ved Jesper Palmelund, kasserer a. Regnskaber for 2010 b. budget for 2012 c. kontingent fastsættelse Indkomne forslag 7. Valg ifølge lovene Vær opmærksom på: 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer. 7 stk. 10 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen. 10 Fagligt fokus

11 Unge praktikpladser på City-ringen Efter langvarig påvirkning lykkedes fagforeningen inden sommer at få en aftale om brug af lærlinge på City-metrobyggeriet på plads. Nu indledes arbejdet med at sikre aftalen i praksis. Tekst: Mads Bruun Pedersen Den aftale, som inden sommer- Metroselskabet går med til, at Til at udmønte aftalen er der sted, så sikres det, at der stilles ferien blev indgået mellem par- der skal findes praktikpladser. sat midler af til det praktiske krav til de udførende entrepre- terne på den nye metro, City- Det er det, alle har nikket til. arbejde med at opsøge og etab- nører om at bruge lærlinge. ringen, åbner mulighed for, at lere praktikpladser. Aftalen indeholder en række hundredvis af unge lærling kan 400 lærepladser - Partnerskabsaftalen er ble- anvisninger på, hvordan arbej- få en uddannelse med praktik- I tiden frem til 2018 venter der vet en realitet på baggrund af det med at sikre praktikpladser- plads under jorden. opførelse af nye stationer, un- en ihærdig indsats fra fagfor- ne skal ske: Den partnerskabsaftale, som derjordiske køreanlæg og an- eningen og vores unge, der over- en erklæring om vilje til at er tiltrådt af Metroselskabet, af læggelse af spor til at køre på. beviste ejerne af metroselskabet skabe praktikpladser det italienske entreprenørfirma Målsætningen er, at 5-7 % af om vigtigheden af brug af lær- ansættelse af en person med Ansaldo, af Dansk Byggeri, byg- de timelønnede på metrobygge- linge, siger Elo Hansen. dette ansvarsområde gefagforbundene i BAT-kartellet riet er lærlinge. De faggrupper, der vil kunne etablering af kontakt til alle og af fagforeningen, kan blive et En forsigtig beregning foreta- nyde godt af aftale, vil først og udførende entreprenører, når stykke Danmarks historie. get på baggrund af det anslåede fremmest være struktørerne. de påbegynder deres entrepri- Det vurderer faglig sekretær antal arbejdstimer i hele pro- Men også brolæggere, elektrike- se om mulighederne for opret- hos Bygge-, Jord- og Miljøarbej- jektperioden viser, at der skulle re og smede bliver der mulighed telse af praktikpladser derens Fagforening, Jens Kirke- være plads til ca. 400 læreplad- for, kan få en praktikplads på aftale om et månedligt fælles- gaard, som siger: ser, vurderer faglig sekretær Elo projektet. møde for alle lærlinge på byg- - Der blev skrevet en lille smu- Hansen i fagforeningen. Han - Vi håber, at dette betyder, at geriet. le Danmarks-historie her, hvor arbejder med Metroen som når det offentlige bygger eksem- en offentlig virksomhed som område. pelvis den nye jernbane til Ring- Med den nye praktikpladsaftale på Cityringen får disse byggefolk en håndfuld nye kolleger, når lærlingene begynder på deres uddannelse under jorden. (Foto: Lotte Ott) Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen blokader CVR Firmanavn Adresse Postnr. By Blokeret den Tempovikar Sjælland ApS Thistedgade 8 B 2630 Taastrup Bjørn Solutions ApS Torvevænget Tranbjerg J R Sebastian Wesolowski Polen Køge Murerfirma v/tayfon Ünsal Boholtevej 61, 2.tv Køge Koby Byg ApS Måløv Byvej Måløv R Lars Laj Polska Sp. Zoo Polen Byggeservice.eu ApS Mosebuen Gentofte Danbyggeri A/S Langebrogade København K Kaj Glindvad Kristensen Katholmvej Vanløse Lejesvendene ApS Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS Wildersgade København K AMF Service ApS Hammerensgade København K Lokaldistribution Knardrup Bygade Stenløse CR Living ApS Randrupvej Rødovre Vega-Invest v/janusz Jankowski Frederikssundsvej Brønshøj Mølle Byg v/jesper Nøer Meisner Ny Holstedvej Næstved Jensen & Christensen A/S Horsbred Vallensbæk Innovations Byggeri Frederiksborgvej 45, st.th København NV Storm Larsen Byg & Service ApS Løgumvej Rødovre nye tiltrædelsesoverenskomster byggegruppen CPH Tagentreprise Bøgevej 5, Aale 7160 Tørring Dansk Multi Have Service Gammel Byvej 12 B 2650 Hvidovre Den Syngende Murermester Thor Langes Alle Søborg Thomas Bo Henriques c/o CUBE Henningsens Alle 22 B, Hellerup F.H.U. Pavement Byg Polen Zaklad Ogolnobudowlany Polen Protag ApS Ulstrupvej Hvidovre valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk byggegruppen: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lennard Hermansen Brdr. Viuff Retten på Fr.berg Beton nye arbejdspladser Per Jeberg Virum Gymnasium Fliser/Klinker 3T Ole Jørgensens Gade 7-9 Renovering Georg Berg Lyskjær 3 B, Herlev Blandet arbejde Hovedstadens Bygningsentre. A/S Holsteinsgade 30 Renovering Karl A. Hansen Tranegårdsvej 4-6, Hellerup Pudsearbejde MBP Hartmandsvej 44, Gentofte Fugearbejde Øens Østerbrogade/Nygårdsvej, Østerbro Tag Generalforsamling Struktør- og Betonklubben i Bjmf Tirsdag d. 27. september 2011, kl i fagforeningens lokaler, Trekronergade 26, St., Valby Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Protokol og beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder A. Lovændringer B. Bevillinger 5. Valg af: Formand (for 2 år) 1 Bestyrelsesmedlem (2 år) 1 Revisor (2 år) 1 Suppleant til bestyrelsen (2 år) 1 Suppleant til bestyrelse (1 år) 6. Bjmf-generalforsamling 7. Faglig orientering, herunder ok-fornyelsen Evt. Der vil være spisning fra kl Vel mødt / Bestyrelsen HUSK Valg september 12 Fagligt fokus

13 Fællessikkerhedsudvalg i BJMF 0nsdag den 21. september 2011 kl på ( 2. sal) Mølle Allé 26 i Valby. Mødet starter med mad kl Dagsorden: 1. Præsentation af fagforeningens miljøudvalg 2. Referat fra forbundets miljøudvalg 3. Aktuelle sager 4. Find en fælles sag 5. Meddelelser 6. Eventuelt Med venlig hilsen Freddy Ridderhaugen, Faglig sekretær Med murerne og arbejdsmændene i engen Den lunefulde sommer satte sit præg på dette års skovtur for murerarbejdsmænd og murersvende der foregik på Damhusengen. En pæn flok familier trodsede torden og skybrud og nød hinandens kollegiale selskab med grill og hygge, hvilket gjorde dagen til en rigtig god dag. Dette års skovtur vil for eftertiden blive husket for vejret, og de kommende skovture vil blive sammenlignet med dengang i 2011, da det regnede det ad h til. Jens Kirkegaard, murerbrancheformand Snedker-Tømrer Brancheklubbens efterårsudflugt Klubben inviterer hermed til byvandring i København med Allan Mylius Thomsen Søndag den 18. september Vi starter med en frokostplatte på Københavner Cafeen, Badstuestræde 10, Kbh. K. kl Kl letter vi den tunge del og begiver os ind på Gammeltorv, hvor Allan begynder turen kl Så må vi hører, om det er luderne, lommetyvene, vand (værtshusene) hullerne eller silkespinderne, der stå for skud. Turen slutter kl inden for voldene alt efter Allans lune, dog naturligvis med et indlagt vandhul undervejs. Turen er åben for alle medlemmer af BJMF, men da der kun er et begrænset antal pladser, er det først-til-mølle - princippet, der gælder. Tilmelding senest onsdag den 14. september kl til: - Susanne l. Mortensen - tlf Vibeke Pedersen - tlf På klubbens vegne. René Green og Viggo Toften-Jørgensen Generalforsamling i Servicegruppen Mandag den 3. oktober, kl. 17 i store sal, stuen, Trekronergade 26. Der vil være et let måltid fra kl. 16 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Beretning 3. Valg iflg. lovene 4. Indkomne forslag Opmærksomheden henledes på, at ændringerne i BJMFs love medfører, at der på Servicegruppens generalforsamling i år ikke skal vælges BJMF-bestyrelsesmedlemmer. På Servicegruppens vegne Jesper Bjørn NB! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til gruppeformanden senest den 10. hverdag før generalforsamlingen. Fagligt fokus 13

14 Det sker i fagforeningen - følg også med på Skurmøde Faste begivenheder: Hver mandag kl : A-klubben mødes. Trekronergade Hver mandag kl : Gymnastik for ældre svende og gamle gutter. Trekronergade. Hver tirsdag kl : JBF Efterløns- og pensionisklub mødes. Trekronergade. Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge. Mølle Allé. September 14/09 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 18/09 kl : Byvandring med Allan Mylius. Arr. ST-brancheklubben. 19/09 kl. 7.00: Kursus for nyvalgte tillidsfolk. Mølle Allé 20/09 kl. 7.00: Kursus for nyvalgte tillidsfolk. Mølle Allé 21/09 kl : Møde i BJMF Ungdom. Trekronergade. 21/09 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 23/09 kl : Fredagsbar i Trekronergade. Arr.: BJMF ungdom. 27/09 kl : Generalforsamling i Strukør- og Betonklubben. Oktober 01/10 kl : Sejltur med Struktør- og Betonklubben 04/10 kl : LO-seniorer i protest mod forringelser på Chr.borg Slotsplads 05/10 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 07/10 kl : Tildrikning nye svende 12/10 kl : Møde i BJMF Ungdom. Trekronergade. 14/10 kl : Fredagsbar i Trekronergade. Arr.: BJMF ungdom. 19/10 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 25/10 kl : Ordinær generalforsamling i BJMF. Trekronergade. November 02/11 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 08/11 kl : Mæglingsudvalg 08/11 kl : Murerseniorer fra Århus på besøg. Trekronergade 16/11 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 21/11 kl : Kursus i byggepladsens indretning (LO-Skolen) Tirsdag den 20. september 2011 Kl. 10 i Trekronergade 26 Så er det blevet tid til at starte op igen i vores Seniorklub, efter en forhåbentligt god sommer. Skurmødet vil i første omgang blive en orientering om de kommende arrangementer, både vores egne, men også dem vi har i fællesskab med de 5 andre klubber i huset, og i enkelte tilfælde vil hovedstadens region også havde arrangementer, som vi kan deltage i. Men der er altid plads for gode ideer og forslag til andre aktiviteter, så kom med dem på dette møde. På skurmødet vil der ligge et program for den kommende sæson på de arrangementer som ligger fast, og også lidt om dem som er i støbeskeen. Skurmødet er også tænkt som et hyggeligt og kammeratligt samvær. Der vil også på det møde blive budt på lidt at spise. Mødet er kun for medlemmer af Murernes Seniorklub. Er din hustru/samlever ikke medlem af klubben, men ønsker at blive det kan, vedkommende blive det på dette møde P.K.V. Allan Schmidt Struktør- og Betonklubben Inviterer medlemmer på en guidet tur i Københavns Havn lørdag d. 1. oktober Guide er Allan Mylius Thomsen Tag din kone, mand eller kæreste med. Turen starter fra Nyhavn kl. 14 og slutter ved Gammel Strand kl. 16. Efter turen vil der være en let anretning. Der er en egenbetaling på 100 kr. pr. deltager. Tilmelding senest d. 21. september. EO / Ebbe December 07/12 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 07/12 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé Ledige lejligheder i Murergade Lej billige sommerhuse i Rørvig Ring: Murersvendeforeningens Stiftelse 14 Fagligt fokus

15 ÅBNINGSTIDER Receptionen Mandag-onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag-onsdag Torsdag Fredag (Faglig afdeling på Mølle Alle åbner kl. 8.00) A-kassen Mandag-tirsdag Onsdag lukket (dog åbent i receptionen) Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag-onsdag Torsdag Fredag I nødsituationer kan du uden for åbningstiden ringe på (mellem kl. 18 og kl. 09) Lukkedage Fagforeningen har, ud over almindelige helligdage, lukket fredag 16. september på grund af kursus. Telefon & kontakt: Telefon: Mail: Atter i år vil LO Faglige Seniorer Storkøbenhavn og 3F s Senior-klubber i Region Hovedstaden i fællesskab markere FN s Internationale Ældredag. Det sker med en demonstration på Christiansborg Slotsplads tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 13 under parolen: NEJ TIL FORRINGELSER FOR DE DÅRLIGST STILLEDE, FINAN- SIERET AF SKATTELETTELSER TIL DE BEDST STILLEDE Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 4. oktober og mød op, så vi talstærkt kan råbe politikerne op. Bemærk, at demonstrationen holdes den dag, hvor Folketinget åbner efter sommerferien. Så der er en god anledning. Ole Larsen, Formand 3F s seniorer Region Hovedstaden Knud Johnsen, Formand LO Faglige Seniorer Storkøbenhavn J&B Entreprise A/S Understøttelsesfond Tidligere ansatte kan søge støtte Seniorer i protest mod forringelser Som tidligere medarbejder i det kooperative byggefirma J&B Entreprise A/S kan du eller dine børn søge økonomisk støtte fra J&B Entreprise A/S Understøttelsesfond. Også afdø-de medarbejderes ægtefæller og deres børn kan opnå støtte. Medarbejderne i det konkursramte firma og JME A/S oprettede to fonde, der siden hen er slået sammen. Fonden administreres af en fondsbestyrelse. Ansøgningen sendes til Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, att. gruppeformand Peter Hougård Nielsen, 1790 København V. Sidste frist for at søge støtte er 15. oktober Fisketure Snedkerstiftelsen arrangerer igen fisketure på Øresund. Så er vi klar med to fisketure til efteråret. Det er som sædvanlig rederiet SKJOLD, som er booket til fisketurene. Deltagelse er forbeholdt tidligere TIB-medlemmer. Pris pr. tur er 75 kr. Billetter købes hos Frank Andersen, tlf.: (BEMÆRK) nyt telefonnummer 1. tur Lørdag den 15. oktober 2011, kl fra Vedbæk havn 2. tur Lørdag den 19. november 2011, kl fra Vedbæk havn Kom i god tid, da vi sejler præcis kl Med venlig hilsen Snedkerstiftelsen. (bth) Afdøde kolleger Bjarne Persson Tømrer Kurt Andreasen Beton Stereos Sifakis Murerarb Preben Jørgensen Offentlig Niels S. Kristensen Offentlig Preben Siemsen Murer Gregers Kristensen Tømrer Ære være deres minde Gymnastik for ældre svende og gamle gutter Få rørt lemmerne, bliv mere smidig og få hjælp til at fjerne skavankerne. Hver mandag med start 5. september kl i Trekronergade 26. Tilmelding ikke nødvendig. Fagligt fokus 15

16 Omstilling til fremtiden Samme dag som valget til Folketinget blev udskrevet, udkom en bog om væksten i samfundet. Formand for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen, talte om kvalitet og vækst i byggeriet. Magasinpost MMP ID-nr: Af Anders Olesen I de seneste uger har vi oplevet, hvordan politikere i strakt galop i debatten om krisen har punket os med, at der skal skabes vækst det er nærmest blevet et helligt mantra. Og så er det, at man ikke kan lade være med at tænke: er vækst bare lykken? Det kan måske lyde underligt, at jeg som formand for Byggefagenes Samvirke hvis medlemmer oplever en voldsom arbejdsløshed lige nu siger sådan. For er det ikke min vigtigste opgave at sikre vækst i byggeriet, så de arbejdsløse får noget at lave? Jo, det er det, men det er ikke ligegyldigt, hvad vi laver, for jeg og det er jeg rigtig glad for at offentligt er inderligt modstander af enhver form for senkapitalistiske behovsudvidende profitmaksimeringsprodukter af ringe kvalitet. Også i byggeriet. Ildsjæle Heldigvis er der i byggeriet ildsjæle blandt mestre og svende, der lægger mange kræfter i at finde på bedre måder at bygge på måder der udvikler byggeteknikker og konstruktioner, og som udfordrer den energiforslugne produktion af materialer og anviser veje i byggeriet, som peger på løsninger af byggeopgaver, der tager højde for miljø og klima. Den væksttilbedelse, vi oplever nu og vil komme til at høre om gang på gang under denne valgkamp har brug for et korrektiv. Der er behov for, at nogen stiller det borende spørgsmål: Er det nu det rigtig, det fornuftige, det hensigtsmæssige, I er i gang med? Det er sådanne tanker og problematiseringer, der ligger bag modvækst-ideen, og som denne bog tager livtag med. Klimaplan I Byggefagenes Samvirke har vi udviklet et bidrag til den debat nemlig ved at se byggeriet med klimabriller. Sidste år tog vi sammen med de arbejdsløse i vores fagforeninger initiativ til en finansieret klimarenoveringsplan, som både får vores arbejdsløse i arbejde med at renovere boliger, bygninger, anlæg og så videre. Og får gjort noget aktivt for at få et forbedret klima. I den forbindelse bliver jeg nødt til at tilføje, at modvækst for mig ikke er nulvækst, men en anden vækst. For eksempel gennem udvikling af kvalitet i byggeriet, i materialerne og udvikling af vores teknikker. Ynk Og lad mig så lige vende tilbage til valgudskrivelsen: den vækstpakke, regering foreslår, er jo det rene ynk. 10 mia. kr. for at løse samfundets problemer er latterligt lidt. Det svarer til et weekendophold på Lalandia for alle danskere. For os i Byggefagenes Samvirke er det vigtigt, at vi får valgt en ny regering, der for alvor tør tage fat på løsningen af de vækstmæssige problemer på en bæredygtig måde. Eksempelvis ved at få sat gang i udbygning af vedvarende energianlæg, klimarenoveringer, klimatilpasning af vores kloakker, udvidelse af de kollektive trafikforsyningsanlæg for eksempel. Alle disse elementer vil vi presse på for at et nyt flertal får gennemført, sådan at den fremtidige arbejdsindsats kommer til at beskæftige sig med kvalitet, sådan at vi får mindre af jeg elsker at sige det senkapitalistiske behovsudvidende profitmaksimeringsprodukter af ringe kvalitet. Se mere om byggefagenes klimaplan på under Klima og byggeri. Bogen 'Modvækst omstilling til fremtiden' udgivet på Forlaget Hovedland:

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2014-2015. Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere