Valg om velfærd og job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg om velfærd og job"

Transkript

1 Nr. 5 september BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob Side 3 Side 8 Side 11 Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 leder Af Henrik Lippert Formand Udvikling uden afvikling Efter alle prognoser vil København i de næste 30 år vokse med 27 % eller med andre ord: der vil komme flere københavnere. Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ), Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (130793) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Oplag: stk. Politikerne må meget hurtigt tage en række nødvendige beslutninger, hvis København skal have den fremgang, som den store befolkningstilvækst giver byen mulighed for. Den første strækning af metroen åbnede i Men da var der også gået ti år, fra Folketinget besluttede den. Metroen har siden indvielsen haft mere end 50 mio. passagerer årligt, og der er ingen tvivl om, at trafikforholdene tager et kæmpe skridt fremad, når Cityringen bliver taget i brug. Det ser ud til, at planerne om en letbane langs Ring 3 også bliver en realitet. Dertil bør anlægget af en tunnel under Københavns havn snarligt besluttes. Hvis en havnetunnel oven i købet skal laves som en sænketunnel, vil det vel være passende, at fortsætte produktionen af tunnelelementer fra Femernforbindelsen, således at de kan anvendes til en havnetunnel. Da man havde anlagt broen over Storebælt og umiddelbart derefter fortsatte med at bygge Øresundsforbindelsen, kunne man i kraft af den erfaring, som man havde opbygget, udføre opgaven hurtigere end beregnet. Blandt andet derfor er der god mening i at beslutte yderligere projekter for at få infrastrukturen til at passe med udbygningen af København. Det er også sådan, at infrastrukturen skal være på plads, før byen har fået nye indbyggere og ikke bagefter. For så går det galt. For vores byggefolk er det jo sød musik, at der skal bygges og anlægges så meget i vores område. Men for at København, vores medlemmer og samfundet rigtig kan få glæde af de mange og store investeringer, der i øjeblikket udgør ca. 40 milliarder kr., må vi forlange, at der kommer styr på det grå arbejdsmarked med dets sociale dumping og sorte økonomi. Styr på de firmaer, der unddrager sig skat og moms, og hvor overenskomsternes lønog arbejdsforhold undertrykkes med vold og trusler Vi forventer, at der efter valget tages initiativer, som effektivt standser dette grå arbejdsmarked, så vores bygge- og anlægsfolk kommer i arbejde på de overenskomster, der er indgået, uden at blive udkonkurreret af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Det bliver nødvendigt at tage beslutninger, for eksempel om at sikre vores unge praktikpladser, så vi er i stand til at løse de bygge- og anlægsopgaver, der er nødvendige for, at vores by kan udvikle sig. Vores skattekroner skal ikke ryger direkte i kriminelles lommer og vores løn- og arbejdsforhold skal ikke afvikles. Deadlines: Nr. 6: 3. oktober Udgivelse: 17. oktober Nr. 7: 14. november Udgivelse: 28. november Redaktionsmøder: 3. oktober 7. november Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagforeningen. Få nyheder, aktiviteter, faglige meddelelser med mere fra fagforeningen direkte i din mailboks og hold dig ajour. Det kræver bare to klik på hjemmesiden 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Et af de seneste eksempler på, at en Pihl-underentreprenør ikke kunne finde ud af at holde overenskomsten, var i FNbyen, hvor der faldt en bod på kr. Man lurer på om viljen er tilstede Svaret på stribevis af sager om overenskomstbrud hos Pihl & Søn og deres underfirmaer er skærpet kontrol og bedre redskaber, siger fagforeningen og peger på bl.a. lov om bestilleransvar og kædeansvar i overenskomsterne. Tekst: Mads Bruun Pedersen foto: Lotte Ott For nylig fik den store entreprenørvirksomhed Pihl & Søn igen en bod for at have overtrådt overenskomsten. Den føjer sig til rækken af sager, hvor fagforeningen har konstateret, at firmaet har rodet sig ud i kritisable forhold. Vi har spurgt faglig sekretær i fagforeningen, Michael de Gier, hvorfor det er så vanskeligt for firmaet at overholde indgåede aftaler. Er det huller i lovgivningen og overenskomsten som gør, at Pihl & Søn falder i hele tiden? - Formelt er det ikke Pihl, der overtræder overenskomsten. Det er underentreprenørerne. Det er jo fint at skrive i kontrakten, at man skal følge overenskomsten. Men hvis man ikke følger op, går det galt. Hver gang der er problemer, siger Pihl, at det er et problem mellem fagforeningen og underentreprenøren. Moralsk ansvar og vilje Er overenskomsten ikke er stærk nok, eller er det loven der gør, at de er i stand til at smøre ansvaret af sig? - Der er mange redskaber, der vil kunne rette op på det her: bestilleransvar rent lovgivningsmæssigt og kædeansvar ret overenskomstmæssigt. I princippet er der også et moralsk ansvar. Hvis Pihl tog ansvar for at gennemkontrollere deres underentreprenører, kunne de forebygge meget. - De har jo fine systemer til kvalitetskontrol af deres byggerier. Deres sikkerhedsorganisation er også rimelig velorganiseret. Så hvis de gennemførte nogle af de samme principper med egenkontrol af underentreprenører i virksomheden, så ville det også hjælpe på det. Hvad forhindrer, at de går den vej? - Ikke noget. Det er bare et spørgsmål om at sikre det i deres entrepriseaftaler. Men man lurer jo på, om viljen er til stede til at gå i gang med problematikken. Når det ikke sker, hvad er så din opfattelse af grunden? - Det er, at man ikke prioriterer at sikre sig, at overenskomsten bliver overholdt hos underentreprenøren i samme grad, som man prioriterer at få overskud på sine sager. Pihl er ikke alene Er Pihl en undtagelse i den danske entreprenørbranche? - Vi har set eksempler hos NCC og MT Højgaard på noget af det samme, hvor der har været problemer med polske underentreprenører. Hvilke løsninger vil fagforeningen pege på både til overenskomstforhandlingerne og til den kommende regering? - Vi ønsker bestilleransvar og kædeansvar, og vi ønsker øget kontrol af forholdene derude, så vi ikke er alene om at kontrollere de her forhold. Det overenskomstmæssige er vores boldbane. Men når der bliver snydt, så er det som regel ikke kun i forhold til overenskomsten, så er det også tit i forhold til skat og moms og i værste tilfælde også til sociale forsikringer osv. Så der er brug for øget kontrol og samarbejde om det. Fagligt fokus 3

4 Valg 2011 Drop din lykkesmed og vælg fællesskabet Brug din stemme den kan blive afgørende for, hvilket samfund vi får fremover, siger fagforeningens formand, Henrik Lippert. Henrik Lippert, fagforeningsformand, mener ikke, at en fagforening kan være upolitisk. Der er for mange forhold i samfundet, der påvirker det faglige arbejde. Men BJMF er ikke partipolitisk. tekst: mads bruun pedersen - Dette valg stiller os over for en situationen på arbejdsmarke- Det drejer sig om alt lige fra løn- let lokalt. Det er kandidater, som beslutning om, hvilket samfund det, påpeger han. og arbejdsforhold, sikkerhed, har bakket op om de krav, som vi vil have. Skal vi fortsætte med - Tænk bare på den økonomi- social dumping, som har stor fagforeningen har til en anden den nuværende politik, hvor det ske krise. Den bliver man nødt betydning for vores medlem- politik: nemlig at få gjort noget er din-egen-lykkes-smed-hold- til som fagforening at forholde mer, og til prisen på børnehave- for at bekæmpe løndumping, ningen, der gælder? Eller skal vi sig til, for det har direkte indfly- pladser til medlemmernes un- manglende praktikpladser, for- vælge den fælles, solidariske vej, delse på medlemmernes situati- ger og de ældres efterløn. Men bedringer for de arbejdsløse og velfærdsvejen som deler res- on, siger han. vi er ikke partipolitiske og til- en række andre ting. Men vi sourcerne i samfundet mere - Og så hjælper det jo heller knyttet et bestemt parti. peger ikke på en bestemt af jævnt? ikke, at den nuværende regering adoptivbørnene det er op til For formand Henrik Lippert er med sine skattelettelser til de Fagforeningen har adopteret tre folk selv at sætte deres kryds på der ingen tvivl. Og det kommer rige, har gjort ondt værre. kandidater fra Socialdemokra- valgdagen. da nok næppe heller som nogen terne, SF og Enhedslisten. Hvad overraskelse, at han vælger den Men hvorfor blander fagforenin- ligger der i det? Så folk skal gå hen og stemme? sidste model. For en fagforening gen sig i folketingsvalgkampen? - Vi ønsker at synliggøre over for - Helt bestemt det er ikke lige- kan ikke være upolitisk. Der er - Det er vi simpelthen nødsaget medlemmerne i vores område gyldigt. for mange forhold i samfundet til, for alt i dette samfund er (Valby og Sydhavnen), hvilke ud over de faglige, der påvirker påvirket af de politiske forhold. kandidater, partierne har opstil- Valg 2011 Se også side 5, hvor Fagligt Fokus har stillet hver af de tre partirepræsentanter Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Ø) 4 skarpe spørgsmål til deres politik. 4 Fagligt fokus

5 Valg 2011 Fire skarpe til de tre adoptivbørn i fagforeningen tekst: Lotte Ott og mads bruun pedersen Valgkampen flyder over med spørgsmål og svar, løfter og tilbud. Det kan være vanskeligt at følge med i det hele. Derfor har Fagligt Fokus stillet fire korte, præcise spørgsmål, som vi har bedt BJMFs tre adoptivbørn blandt folketingskandidaterne i Valby Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Enhedslisten) svare på. Det er spørgsmål, som optager mange medlemmer af fagforeningen, som dagligt møder de problemer, som den økonomiske krise og arbejdsløsheden sætter på dagsordenen ikke bare i den politiske debat op til folketingsvalget den 15. september. Men hver dag! 1. Vil du føre dagpengeperioden tilbage til fire år? Ida: Som udgangspunkt ja. Men det er vigtigt, at vi indgår i dialog med arbejdsmarkedets parter. Vi har forpligtet os til at finde 15 milliarder kr. i trepartsforhandlingerne. Susan: Jeg vil allerhelst stille et ordinært arbejde til rådighed i en 12 måneders periode inden for medlemmets fagområde til rådighed, sådan at man bevarer sin tilknytning og sin faglighed. Rosa: JA! For Enhedslisten er det helt afgørende, at de arbejdsløse får ordentlige vilkår. Det betyder stop for nytteløs aktivering, en 4-årig dagpengeperiode, og selvfølgelig at vi skaber arbejdspladser. 2. Vil du føre efterlønsreformen tilbage til den oprindelige ordning? Ida: Ja, det vil jeg. Susan: Hvis jeg kunne bestemme, skulle man ikke have rørt efterlønnen, og man skulle heller ikke have ændret den fra at være en solidarisk ordning. Rosa: Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at mennesker, der har været på arbejdsmarkedet længe og har bidraget til vores velfærdssamfund, kan trække sig værdigt tilbage 3. Vil du genindføre lærlingelønnen på Skolepraktikordningen, SKP? Ida: Ja, det er der virkelig behov for. Susan: Ja. Rosa: Ja. I forvejen er det ikke skide sjovt at være i skolepraktik, og det bliver kun værre af, at man bliver ramt på pengepungen også. Det vigtigste er selvfølgelig, at der bliver skabt lærepladser til alle. 4. Vil du sikre, at fagforeningskontingentet bliver fuldt fradragsberettiget igen? Ida: Ja. Susan: Ja. Rosa: Ja. Fagforeningerne er en vigtig del af det danske arbejdsmarked. Hvis kontingenterne bliver fradragsberettiget, så bliver det nemmere at organisere folk på arbejdspladserne, og dermed få flere med i fællesskabet. ida auken rosa lund susan hedlund Fagligt fokus 5

6 Valg 2011 Valgkamp og gang i Fandens Oldemor Smukt kort under pres Af Mattias Tesfaye Hele forlandet i TIBernes gamle fagforeningshus på Mølle Alle stod i valgkampens tegn, da seniorer og pensionister gav en stor hånd med til pakning af valgfoldere. tekst og foto: Lotte Ott En hel uundværlig indsats i fagforeningens valgkampagne er blevet varetaget af pensionister og efterlønnere. De sørgede nemlig for, at stykker valgmateriale blev pakket klar til den hustandsomdeling, som fagforeningen står for. På Mølle Allé var forlandet fyldt med valgmaterialer - Vi har haft gratis lokale og strøm her i mange år. Det er en måde at sige tak på, siger en fra Seniorklubben i det gamle TIB. Hun bliver suppleret af de omkringsiddende, der også synes det er hyggeligt. - Ja, ellers gad vi jo ikke komme så mange, siger en af de andre. fra de tre partier, S, SF og Ø. De blev lagt i et omslag fra fagforeningen og bagefter i plasticposer klar til uddelingsholdene, der frem til valget deler ud i Valby, Sydhavnen og Kongens Enghave. Levende musik Der blev gjort alt for hyggen: mad og drikke og lidt musik til arbejdet. Seniororkesteret, der havde øvedag, kom op og leverede nogle numre og hele pakkeholdet skrålede med, da Tak for støtte Nogle af pakkerne har været med mange sangen Fandens Oldemor blev spillet. Pensionisterne kom både fra BJMF (Seniorklubben) gange. Men hvorfor gør det det? og fra 3F Industri og Service. Hvad er det smukkeste ved Danmark? Det gule sygesikringskort! Der er nogen, der mener, at det kan skaffe dig gratis på hospitalet. Det er forkert. Der er betalt. Når min mormor skvatter med sin rollator, så har DU betalt. Når din familie kommer galt af sted, så har jeg betalt. Vi tager os af hinanden. Det kaldes solidaritet. De sidste ti år har det her kort været under pres fra politikere, der mener, der skal etableres et parallelt, privat sundhedssystem, hvor der ikke er adgang til lige behandling. Det sker for eksempel ved at give fradrag for private sundhedsforsikringer og overbetale de private hospitaler. Altså ved at introducere noget mere brug af det her kort (kontokort). Det her folketingsvalg handler også om de her to kort. Der findes de partier Venstre, konservative og Liberal Alliance der ønsker, at vi skal bruge kontokortet noget mere, når vi skal til doktormanden. Og så findes der de partier Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten der ønsker at holde fast i, at vi skal betale over skatten, altså gennem sygesikringskortet. Det er forskellen på solidaritet og egoisme! Mattias Tesfaye er faglig sekretær i BJMF. Pakkeholdet i fuld sving. I baggrunden Seniororkesteret, der sørger for musik til arbejdet. 6 Fagligt fokus

7 Valg 2011 Den 1. juli næste år står tusindvis af arbejdsløse til at falde ud af dagpengesystemet. Måske kan nogle af dem få kontanthjælp men det er ikke sikkert. En historie der kan blive virkelighed Af søren andersen Leder af a-kassen i BJMF Den halvering af dagpengeperiode, som træder i kraft 1. juli næste år, vil sende 250 af fagforeningens medlemmer direkte ned på kontakthjælp hvis de da overhovedet kan opnå den! Du ser lidt bleg ud, hvad er der sket, Knud? - De tog arbejdsløshedsdagpengene fra mig, og så gik jeg faktisk lidt i sort. Jamen Knud, de har sgu aldrig kunne tage pusten fra dig. Fik du så ikke bare noget kontanthjælp? - Næ, de bad mig om at sælge min bil og tage lån i mit hus. Så nu ved jeg sgu ikke hva jeg ska. Jeg havde faktiske lige været i arbejde et helt år hos NKL Byg. Men jeg nåede ikke de nødvendige timer. Jeg havde kun arbejde omkring 1700 timer på det år, tja jeg forstår det ikke og nu er der bare ikke mere at lave. - Jo, så sagde de, at jeg bare kunne tage et andet job, f.eks. som opvasker på en restaurant. Her kunne jeg da i hvert fald få en halvtresser i timer. Ja, og så blev jeg tosset igen. Du synes måske, at historien virker lidt søgt. Men det er slet ikke tilfældet. På grund af halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsretten, vil mange af dine kolleger komme til at miste deres dagpenge i kortere eller længere tid efter den 1. juli Ned på kontanthjælp I fagforeningen er der aktuelt 800 ledige medlemmer. Var halveringsloven en realitet i dag, ville vi kun være ca. 550 ledige. Resten ville have mistet retten til dagpenge. I henhold til alle undersøgelser vil omkring 50 % af disse ikke vil kunne modtage kontanthjælp. Enten fordi de er gift, og der er forsørgerpligt. Eller fordi de har en formue på over kr. Det kan være en bil, en båd, en andelsbolig, en ejerbolig, et sommerhus, en pensionsopsparing, nogle penge i banken eller andet. Men kan vi, der er i arbejde, ikke bare være ligeglade, vi har jo vores fede arbejde? Nej Ned i løn Alle disse nye fattige for det bliver de! vil selvfølgelig tage konkurrence op med de andre lavtlønnede: polakker, tyskere, personer med løntilskud, virksomhedspraktikanter, arbejde og ben -firmaer, sort arbejde m.v. Derved øges presset på vores arbejdsplads også. Det betyder, at arbejdsgiverne vil stille krav om, at du skal gå ned i løn, arbejde mere, tage større chancer blandt andet på det sikkerhedsmæssige område. Bliver længere Du kender sikkert allerede blandt dine kolleger, at enkelte siger nej tak til kørepenge, skurpenge og overarbejdsbetaling. At de bliver lidt ekstra på arbejdspladsen, siger nej til arbejdsgivergodtgørelse, når de bliver hjem- sendt, at de undlader sikkerhedsforanstaltninger og for Guds skyld lader være med at kontakte fagforeningen, selv om man godt ved, at der er noget galt, for, som mange siger: Man skulle jo gerne kunne komme tilbage til mester igen? Så det berører alle almindelige lønmodtagere. Lad dig ikke narre Til sidst men ikke mindst: Lad dig ikke narre af den tal -debat, som foregår imellem journalisterne og politikerne. Man forsøger at gøre det mere legalt, hvis det kun er arbejdsløse, der falder ud af dagpenge systemet, og ikke Det er under alle omstændigheder en tragedie for den enkelte, der efter mange år på arbejdsmarkedet har bidraget til vores fælles velfærdssamfund, at skulle miste sin ret, for at betale for andres overforbrug. Når du står i boksen, så overvej lige om du virkelig er så rig, at du kan leve med O, K, V, I eller R, eller du er en almindelig lønmodtager, der gerne vil have dagpenge, når der ikke er arbejde, vil kunne komme på hospitalet uden at tænke på penge og give sine børn en god uddannelse, selv om man ikke er rig. Læs mere om konsekvenserne af halveringsloven i Fagligt Fokus nr. 2 (april) findes som pdf-fil på fagforeningens hjemmeside: Fagligt fokus 7

8 >Alle mand Landet over gik faglige folk på byggepladser for at kortlægge brugen af udenlandsk arbejdskraft. Vejret er ikke med tillidsfolkene, da de møder mandag morgen den 5. september i fagforeningen. Regnvejrsskyer holder ikke tilbage på indholdet. Det hindrer dog ikke, at folkene kommer af sted med kort og skemaer til registreringer af lønog arbejdsforhold samt adresser, som trænger til besøg. Hjem med tal Pladsgrupperne bogfører løn, arbejdssted, overenskomster, oprindelsesland for firmaet, fagområder og arbejdsmiljøet. Der er mange udenlandske arbejdere på byggepladserne i hovedstadsområdet, sammenfatter Claus von Elling, formand for byggegruppen i BJMF: - Selv om der er krise, er der rigtig mange udenlandske arbejdere her. Deres løn ligger i den lave ende, og mange firmaer er ikke registreret korrekt, siger han. Man noterer 145 pladser og møder 280 udenlandske arbejdere. Halvdelen oplyser, at de får en løn fra 135 kr. i timen og ned til omkring 70 kr. Signal til regeringen Hvordan vurderer du aktionen? - Den er et klart signal om, at der ligger en masse penge, man kan kradse ind i skatter, siger Claus von Elling. Skal man komme det til livs, skal vi have kædeansvar og en kontrolenhed, der kan lukke kasse i. Så kan vi håndtere det. Han langer ud efter de EUregler, som betyder, at man ikke må lave konflikt for en overenskomst på danske vilkår over for en udenlandsk arbejdsgiver. - Det kan ikke være sådan, at Resultater indgår i en lands- Især er det polske arbejdere, vi ikke kan stille samme krav til undersøgelse, som byggefagfor- der er på pladserne. Men også et udenlandsk firma, som vi kan tekst: mads bruun pedersen bundene under Bygge-, Anlægs- fra Tyskland og Litauen er der til et dansk. Hvordan skal vi så Foto: Lotte Ott og Trækartellet (BAT) laver. folk. kunne stille krav om lige vilkår? Hvorfor er du med i dag? tømrer murer blikkenslager vvs er Peter Grandtoft Nicolas Jensen Peter Jørgensen Ole Pedersen For at fremme bekæmpelsen af den ulige konkurrence, som vores fag udsættes for med underbetaling. Det, der har overrasket mig mest med udenlandsk arbejdskraft, er, at det virker som om det er meget mere omfattende, end man tror. For at få en status på omfanget af udenlandsk arbejdskraft og om der arbejdes ulovligt og uden overenskomst. Det er jo selve grundlaget for vores arbejde. Det er jeg meget gerne med til igen. Vi mødte polakker på to pladser, og her så det ud til, at der var ordnede forhold. De sagde, at de gik 120 kr. i timen. Det er vigtigt, at der sker noget på det her område. Det er godt, at fagforeningen gør noget, når nu politikerne ikke gør det. Og staten går glip af meget her. Jeg vil gerne være med til at stoppe polsk arbejdskraft, som arbejder uden overenskomst. Det har været en fin aktion, og den feedback, som vi fik på pladserne, har været, at de var glade for, at vi kom. BAT-aktionsdag 8 Fagligt fokus

9 på banen< Nu venter en stor opgave med at overenskomstdække firmaerne. Det har BJMF frikøbt fire mand til i 14 dage. Politiske krav Fra BAT-kartellet lyder det, at der skal politisk handling til. Palle Bisgaard siger til Fagligt Fokus: - De stjerneklare krav er blandt andet en skærpet pligt ift. virksomhedernes registrering. De må først begynde arbejde efter at være opført i RUTregistret og have forsikringer i orden. Den ene af BJMFs tre adopterede folketingskandidater, Rosa Lund fra Enhedslisten, besøger her en byggeplads i Vanløse og får førstehåndsviden om de forhold, som udenlandske byggefolk oplever og om fagforeningens indsats (Foto: Rasmus Gudmandsen). EU, klimabyg og social dumping Alle debatter om social dum- Til bekæmpelse af arbejdsløs- til formålet. Men som VK-rege- fra h.) sagde, at samvirket ikke ping kommer omkring spørgs- heden slog de fast, at en ny rege- ringen har stjålet, som det blev har en holdning til EU. Men man målet: Hvad stiller vi op med et ringen vil sætte skub i klimare- udtrykt fra en deltager i salen. stiller krav om sikring af fagbe- EU? Det skete også da kandida- noveringer af almene boliger for Formand i Byggefagenes vægelsens krav om en social terne Bo Sandberg (S) (th.), Finn de penge, lejerne har sparet op Samvirke, Anders Olesen (nr. 2 protokol. Sørensen (Ø) (yderst tv.) og Pernille Frahm (SF) (nr. 2 fra v.) diskuterede med deltagerne i pladsaktionen. De mente, at der skal love til, så fagbevægelsen kan forsvare sig mod underbetaling, udhuling af overenskomsterne og social dumping. Man er uenige om EU, men enige om at sætte spørgsmålet om de faglige rettigheder over kapitalens fri bevægelighed. BAT-aktionsdag Fagligt fokus 9

10 kommentar VK-regeringens nedskæringer på arbejdsmiljøet Af janne hansen Arbejdsmiljøkonsulent og formand for Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere. Den borgerlige regering har med støtte af Dansk Folkeparti gennemført mange væsentlige forringelser på arbejdsmiljøområdet. Især er lovgivning, der skulle styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres lokale arbejde, blevet svækket. En anden forringelse er, at administrative bøder for manglende arbejdspladsvurdering er fjernet, og grænsen for hvornår der skal vælges Arbejdsmiljørepræsentant er hævet fra 5 til 10 ansatte. Desuden er pligten til medlemskab af bedriftssundhedstjeneste blevet fjernet. Nedenfor er en liste over denne regerings initiativer: April 2002: Afskaffelse af administrative bøder vedrørende manglende arbejdspladsvurdering, bedriftssundhedstjeneste, sikkerhedsorganisation. Juli 2002: Afskaffelse af retten til Arbejdsmiljørepræsentant ved fem ansatte. Januar 2003: Afskaffelse af den såkaldte incitamentspakke til fremme af et bedre arbejdsmiljø. Den bestod af nogle afgifter, som arbejdsgiverne kunne slippe for, hvis de tilskyndede til et bedre arbejdsmiljø. Januar 2005: Arbejdsmiljøreform: Pligten til at være tilknyttet bedriftssundhedstjeneste fjernes. Alle virksomheder skal igennem en arbejdsmiljø-screening. Etablering af arbejdsmiljø-smileys Kommentar: Det lokale forebyggende arbejde svækkes. Rådgivning skal nu bruges, når skaden er sket ikke som forebyggelse før skaden sker. Arbejdsgiverne sparer ca. 400 mio. kr. årligt. 2006: Velfærdsforliget: Efterløns- og pensionsalder hæves og der etableres i denne forbindelse en Forebyggelsesfond: Fonden får 350 mio. kr. pr. år. Kommentar: En del af fondens midler kommer til at gå til Arbejdstilsynet, så nedskæringer undgås/reduceres. En del af midlerne går til sundhedsfremme - ikke til arbejdsmiljø. April 2006: Svækkelse af det objektive arbejdsgiveransvar for arbejdsulykker. Kommentar: Ændringen betyder, at det er vanskeligere at give arbejdsgiverne bøde, når der er sket lovovertrædelser. 2010: Genopretnings-pakken: Halvering af midlerne til samarbejdet mellem parterne i branchernes arbejdsmiljøråd. 2011: Nedskæringer på Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Ordinær generalforsamling i BJMF Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 17 Indskrivningen begynder kl. 16 Dagsorden 1. Velkomst ved Henrik Lippert, formand 2. Valg af 2 dirigenter 3. Formalia: a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer b. Godkendelse af dagorden c. godkendelse af forretningsorden 4. Bestyrelsens beretning ved Henrik Lippert, formand - herunder arbejdsplanen 5. Økonomi ved Jesper Palmelund, kasserer a. Regnskaber for 2010 b. budget for 2012 c. kontingent fastsættelse Indkomne forslag 7. Valg ifølge lovene Vær opmærksom på: 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer. 7 stk. 10 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen. 10 Fagligt fokus

11 Unge praktikpladser på City-ringen Efter langvarig påvirkning lykkedes fagforeningen inden sommer at få en aftale om brug af lærlinge på City-metrobyggeriet på plads. Nu indledes arbejdet med at sikre aftalen i praksis. Tekst: Mads Bruun Pedersen Den aftale, som inden sommer- Metroselskabet går med til, at Til at udmønte aftalen er der sted, så sikres det, at der stilles ferien blev indgået mellem par- der skal findes praktikpladser. sat midler af til det praktiske krav til de udførende entrepre- terne på den nye metro, City- Det er det, alle har nikket til. arbejde med at opsøge og etab- nører om at bruge lærlinge. ringen, åbner mulighed for, at lere praktikpladser. Aftalen indeholder en række hundredvis af unge lærling kan 400 lærepladser - Partnerskabsaftalen er ble- anvisninger på, hvordan arbej- få en uddannelse med praktik- I tiden frem til 2018 venter der vet en realitet på baggrund af det med at sikre praktikpladser- plads under jorden. opførelse af nye stationer, un- en ihærdig indsats fra fagfor- ne skal ske: Den partnerskabsaftale, som derjordiske køreanlæg og an- eningen og vores unge, der over- en erklæring om vilje til at er tiltrådt af Metroselskabet, af læggelse af spor til at køre på. beviste ejerne af metroselskabet skabe praktikpladser det italienske entreprenørfirma Målsætningen er, at 5-7 % af om vigtigheden af brug af lær- ansættelse af en person med Ansaldo, af Dansk Byggeri, byg- de timelønnede på metrobygge- linge, siger Elo Hansen. dette ansvarsområde gefagforbundene i BAT-kartellet riet er lærlinge. De faggrupper, der vil kunne etablering af kontakt til alle og af fagforeningen, kan blive et En forsigtig beregning foreta- nyde godt af aftale, vil først og udførende entreprenører, når stykke Danmarks historie. get på baggrund af det anslåede fremmest være struktørerne. de påbegynder deres entrepri- Det vurderer faglig sekretær antal arbejdstimer i hele pro- Men også brolæggere, elektrike- se om mulighederne for opret- hos Bygge-, Jord- og Miljøarbej- jektperioden viser, at der skulle re og smede bliver der mulighed telse af praktikpladser derens Fagforening, Jens Kirke- være plads til ca. 400 læreplad- for, kan få en praktikplads på aftale om et månedligt fælles- gaard, som siger: ser, vurderer faglig sekretær Elo projektet. møde for alle lærlinge på byg- - Der blev skrevet en lille smu- Hansen i fagforeningen. Han - Vi håber, at dette betyder, at geriet. le Danmarks-historie her, hvor arbejder med Metroen som når det offentlige bygger eksem- en offentlig virksomhed som område. pelvis den nye jernbane til Ring- Med den nye praktikpladsaftale på Cityringen får disse byggefolk en håndfuld nye kolleger, når lærlingene begynder på deres uddannelse under jorden. (Foto: Lotte Ott) Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen blokader CVR Firmanavn Adresse Postnr. By Blokeret den Tempovikar Sjælland ApS Thistedgade 8 B 2630 Taastrup Bjørn Solutions ApS Torvevænget Tranbjerg J R Sebastian Wesolowski Polen Køge Murerfirma v/tayfon Ünsal Boholtevej 61, 2.tv Køge Koby Byg ApS Måløv Byvej Måløv R Lars Laj Polska Sp. Zoo Polen Byggeservice.eu ApS Mosebuen Gentofte Danbyggeri A/S Langebrogade København K Kaj Glindvad Kristensen Katholmvej Vanløse Lejesvendene ApS Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS Wildersgade København K AMF Service ApS Hammerensgade København K Lokaldistribution Knardrup Bygade Stenløse CR Living ApS Randrupvej Rødovre Vega-Invest v/janusz Jankowski Frederikssundsvej Brønshøj Mølle Byg v/jesper Nøer Meisner Ny Holstedvej Næstved Jensen & Christensen A/S Horsbred Vallensbæk Innovations Byggeri Frederiksborgvej 45, st.th København NV Storm Larsen Byg & Service ApS Løgumvej Rødovre nye tiltrædelsesoverenskomster byggegruppen CPH Tagentreprise Bøgevej 5, Aale 7160 Tørring Dansk Multi Have Service Gammel Byvej 12 B 2650 Hvidovre Den Syngende Murermester Thor Langes Alle Søborg Thomas Bo Henriques c/o CUBE Henningsens Alle 22 B, Hellerup F.H.U. Pavement Byg Polen Zaklad Ogolnobudowlany Polen Protag ApS Ulstrupvej Hvidovre valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk byggegruppen: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lennard Hermansen Brdr. Viuff Retten på Fr.berg Beton nye arbejdspladser Per Jeberg Virum Gymnasium Fliser/Klinker 3T Ole Jørgensens Gade 7-9 Renovering Georg Berg Lyskjær 3 B, Herlev Blandet arbejde Hovedstadens Bygningsentre. A/S Holsteinsgade 30 Renovering Karl A. Hansen Tranegårdsvej 4-6, Hellerup Pudsearbejde MBP Hartmandsvej 44, Gentofte Fugearbejde Øens Østerbrogade/Nygårdsvej, Østerbro Tag Generalforsamling Struktør- og Betonklubben i Bjmf Tirsdag d. 27. september 2011, kl i fagforeningens lokaler, Trekronergade 26, St., Valby Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Protokol og beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder A. Lovændringer B. Bevillinger 5. Valg af: Formand (for 2 år) 1 Bestyrelsesmedlem (2 år) 1 Revisor (2 år) 1 Suppleant til bestyrelsen (2 år) 1 Suppleant til bestyrelse (1 år) 6. Bjmf-generalforsamling 7. Faglig orientering, herunder ok-fornyelsen Evt. Der vil være spisning fra kl Vel mødt / Bestyrelsen HUSK Valg september 12 Fagligt fokus

13 Fællessikkerhedsudvalg i BJMF 0nsdag den 21. september 2011 kl på ( 2. sal) Mølle Allé 26 i Valby. Mødet starter med mad kl Dagsorden: 1. Præsentation af fagforeningens miljøudvalg 2. Referat fra forbundets miljøudvalg 3. Aktuelle sager 4. Find en fælles sag 5. Meddelelser 6. Eventuelt Med venlig hilsen Freddy Ridderhaugen, Faglig sekretær Med murerne og arbejdsmændene i engen Den lunefulde sommer satte sit præg på dette års skovtur for murerarbejdsmænd og murersvende der foregik på Damhusengen. En pæn flok familier trodsede torden og skybrud og nød hinandens kollegiale selskab med grill og hygge, hvilket gjorde dagen til en rigtig god dag. Dette års skovtur vil for eftertiden blive husket for vejret, og de kommende skovture vil blive sammenlignet med dengang i 2011, da det regnede det ad h til. Jens Kirkegaard, murerbrancheformand Snedker-Tømrer Brancheklubbens efterårsudflugt Klubben inviterer hermed til byvandring i København med Allan Mylius Thomsen Søndag den 18. september Vi starter med en frokostplatte på Københavner Cafeen, Badstuestræde 10, Kbh. K. kl Kl letter vi den tunge del og begiver os ind på Gammeltorv, hvor Allan begynder turen kl Så må vi hører, om det er luderne, lommetyvene, vand (værtshusene) hullerne eller silkespinderne, der stå for skud. Turen slutter kl inden for voldene alt efter Allans lune, dog naturligvis med et indlagt vandhul undervejs. Turen er åben for alle medlemmer af BJMF, men da der kun er et begrænset antal pladser, er det først-til-mølle - princippet, der gælder. Tilmelding senest onsdag den 14. september kl til: - Susanne l. Mortensen - tlf Vibeke Pedersen - tlf På klubbens vegne. René Green og Viggo Toften-Jørgensen Generalforsamling i Servicegruppen Mandag den 3. oktober, kl. 17 i store sal, stuen, Trekronergade 26. Der vil være et let måltid fra kl. 16 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Beretning 3. Valg iflg. lovene 4. Indkomne forslag Opmærksomheden henledes på, at ændringerne i BJMFs love medfører, at der på Servicegruppens generalforsamling i år ikke skal vælges BJMF-bestyrelsesmedlemmer. På Servicegruppens vegne Jesper Bjørn NB! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til gruppeformanden senest den 10. hverdag før generalforsamlingen. Fagligt fokus 13

14 Det sker i fagforeningen - følg også med på Skurmøde Faste begivenheder: Hver mandag kl : A-klubben mødes. Trekronergade Hver mandag kl : Gymnastik for ældre svende og gamle gutter. Trekronergade. Hver tirsdag kl : JBF Efterløns- og pensionisklub mødes. Trekronergade. Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge. Mølle Allé. September 14/09 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 18/09 kl : Byvandring med Allan Mylius. Arr. ST-brancheklubben. 19/09 kl. 7.00: Kursus for nyvalgte tillidsfolk. Mølle Allé 20/09 kl. 7.00: Kursus for nyvalgte tillidsfolk. Mølle Allé 21/09 kl : Møde i BJMF Ungdom. Trekronergade. 21/09 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 23/09 kl : Fredagsbar i Trekronergade. Arr.: BJMF ungdom. 27/09 kl : Generalforsamling i Strukør- og Betonklubben. Oktober 01/10 kl : Sejltur med Struktør- og Betonklubben 04/10 kl : LO-seniorer i protest mod forringelser på Chr.borg Slotsplads 05/10 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 07/10 kl : Tildrikning nye svende 12/10 kl : Møde i BJMF Ungdom. Trekronergade. 14/10 kl : Fredagsbar i Trekronergade. Arr.: BJMF ungdom. 19/10 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 25/10 kl : Ordinær generalforsamling i BJMF. Trekronergade. November 02/11 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 08/11 kl : Mæglingsudvalg 08/11 kl : Murerseniorer fra Århus på besøg. Trekronergade 16/11 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé 21/11 kl : Kursus i byggepladsens indretning (LO-Skolen) Tirsdag den 20. september 2011 Kl. 10 i Trekronergade 26 Så er det blevet tid til at starte op igen i vores Seniorklub, efter en forhåbentligt god sommer. Skurmødet vil i første omgang blive en orientering om de kommende arrangementer, både vores egne, men også dem vi har i fællesskab med de 5 andre klubber i huset, og i enkelte tilfælde vil hovedstadens region også havde arrangementer, som vi kan deltage i. Men der er altid plads for gode ideer og forslag til andre aktiviteter, så kom med dem på dette møde. På skurmødet vil der ligge et program for den kommende sæson på de arrangementer som ligger fast, og også lidt om dem som er i støbeskeen. Skurmødet er også tænkt som et hyggeligt og kammeratligt samvær. Der vil også på det møde blive budt på lidt at spise. Mødet er kun for medlemmer af Murernes Seniorklub. Er din hustru/samlever ikke medlem af klubben, men ønsker at blive det kan, vedkommende blive det på dette møde P.K.V. Allan Schmidt Struktør- og Betonklubben Inviterer medlemmer på en guidet tur i Københavns Havn lørdag d. 1. oktober Guide er Allan Mylius Thomsen Tag din kone, mand eller kæreste med. Turen starter fra Nyhavn kl. 14 og slutter ved Gammel Strand kl. 16. Efter turen vil der være en let anretning. Der er en egenbetaling på 100 kr. pr. deltager. Tilmelding senest d. 21. september. EO / Ebbe December 07/12 kl : Bestyrelsesmøde i Snedker-Tømrernes Brancheklub. Mølle Allé 07/12 kl : Miljøudvalgsmøde (snedker-tømrer). Mølle Allé Ledige lejligheder i Murergade Lej billige sommerhuse i Rørvig Ring: Murersvendeforeningens Stiftelse 14 Fagligt fokus

15 ÅBNINGSTIDER Receptionen Mandag-onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag-onsdag Torsdag Fredag (Faglig afdeling på Mølle Alle åbner kl. 8.00) A-kassen Mandag-tirsdag Onsdag lukket (dog åbent i receptionen) Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag-onsdag Torsdag Fredag I nødsituationer kan du uden for åbningstiden ringe på (mellem kl. 18 og kl. 09) Lukkedage Fagforeningen har, ud over almindelige helligdage, lukket fredag 16. september på grund af kursus. Telefon & kontakt: Telefon: Mail: Atter i år vil LO Faglige Seniorer Storkøbenhavn og 3F s Senior-klubber i Region Hovedstaden i fællesskab markere FN s Internationale Ældredag. Det sker med en demonstration på Christiansborg Slotsplads tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 13 under parolen: NEJ TIL FORRINGELSER FOR DE DÅRLIGST STILLEDE, FINAN- SIERET AF SKATTELETTELSER TIL DE BEDST STILLEDE Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 4. oktober og mød op, så vi talstærkt kan råbe politikerne op. Bemærk, at demonstrationen holdes den dag, hvor Folketinget åbner efter sommerferien. Så der er en god anledning. Ole Larsen, Formand 3F s seniorer Region Hovedstaden Knud Johnsen, Formand LO Faglige Seniorer Storkøbenhavn J&B Entreprise A/S Understøttelsesfond Tidligere ansatte kan søge støtte Seniorer i protest mod forringelser Som tidligere medarbejder i det kooperative byggefirma J&B Entreprise A/S kan du eller dine børn søge økonomisk støtte fra J&B Entreprise A/S Understøttelsesfond. Også afdø-de medarbejderes ægtefæller og deres børn kan opnå støtte. Medarbejderne i det konkursramte firma og JME A/S oprettede to fonde, der siden hen er slået sammen. Fonden administreres af en fondsbestyrelse. Ansøgningen sendes til Fagligt Fælles Forbund, Kampmannsgade 4, att. gruppeformand Peter Hougård Nielsen, 1790 København V. Sidste frist for at søge støtte er 15. oktober Fisketure Snedkerstiftelsen arrangerer igen fisketure på Øresund. Så er vi klar med to fisketure til efteråret. Det er som sædvanlig rederiet SKJOLD, som er booket til fisketurene. Deltagelse er forbeholdt tidligere TIB-medlemmer. Pris pr. tur er 75 kr. Billetter købes hos Frank Andersen, tlf.: (BEMÆRK) nyt telefonnummer 1. tur Lørdag den 15. oktober 2011, kl fra Vedbæk havn 2. tur Lørdag den 19. november 2011, kl fra Vedbæk havn Kom i god tid, da vi sejler præcis kl Med venlig hilsen Snedkerstiftelsen. (bth) Afdøde kolleger Bjarne Persson Tømrer Kurt Andreasen Beton Stereos Sifakis Murerarb Preben Jørgensen Offentlig Niels S. Kristensen Offentlig Preben Siemsen Murer Gregers Kristensen Tømrer Ære være deres minde Gymnastik for ældre svende og gamle gutter Få rørt lemmerne, bliv mere smidig og få hjælp til at fjerne skavankerne. Hver mandag med start 5. september kl i Trekronergade 26. Tilmelding ikke nødvendig. Fagligt fokus 15

16 Omstilling til fremtiden Samme dag som valget til Folketinget blev udskrevet, udkom en bog om væksten i samfundet. Formand for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen, talte om kvalitet og vækst i byggeriet. Magasinpost MMP ID-nr: Af Anders Olesen I de seneste uger har vi oplevet, hvordan politikere i strakt galop i debatten om krisen har punket os med, at der skal skabes vækst det er nærmest blevet et helligt mantra. Og så er det, at man ikke kan lade være med at tænke: er vækst bare lykken? Det kan måske lyde underligt, at jeg som formand for Byggefagenes Samvirke hvis medlemmer oplever en voldsom arbejdsløshed lige nu siger sådan. For er det ikke min vigtigste opgave at sikre vækst i byggeriet, så de arbejdsløse får noget at lave? Jo, det er det, men det er ikke ligegyldigt, hvad vi laver, for jeg og det er jeg rigtig glad for at offentligt er inderligt modstander af enhver form for senkapitalistiske behovsudvidende profitmaksimeringsprodukter af ringe kvalitet. Også i byggeriet. Ildsjæle Heldigvis er der i byggeriet ildsjæle blandt mestre og svende, der lægger mange kræfter i at finde på bedre måder at bygge på måder der udvikler byggeteknikker og konstruktioner, og som udfordrer den energiforslugne produktion af materialer og anviser veje i byggeriet, som peger på løsninger af byggeopgaver, der tager højde for miljø og klima. Den væksttilbedelse, vi oplever nu og vil komme til at høre om gang på gang under denne valgkamp har brug for et korrektiv. Der er behov for, at nogen stiller det borende spørgsmål: Er det nu det rigtig, det fornuftige, det hensigtsmæssige, I er i gang med? Det er sådanne tanker og problematiseringer, der ligger bag modvækst-ideen, og som denne bog tager livtag med. Klimaplan I Byggefagenes Samvirke har vi udviklet et bidrag til den debat nemlig ved at se byggeriet med klimabriller. Sidste år tog vi sammen med de arbejdsløse i vores fagforeninger initiativ til en finansieret klimarenoveringsplan, som både får vores arbejdsløse i arbejde med at renovere boliger, bygninger, anlæg og så videre. Og får gjort noget aktivt for at få et forbedret klima. I den forbindelse bliver jeg nødt til at tilføje, at modvækst for mig ikke er nulvækst, men en anden vækst. For eksempel gennem udvikling af kvalitet i byggeriet, i materialerne og udvikling af vores teknikker. Ynk Og lad mig så lige vende tilbage til valgudskrivelsen: den vækstpakke, regering foreslår, er jo det rene ynk. 10 mia. kr. for at løse samfundets problemer er latterligt lidt. Det svarer til et weekendophold på Lalandia for alle danskere. For os i Byggefagenes Samvirke er det vigtigt, at vi får valgt en ny regering, der for alvor tør tage fat på løsningen af de vækstmæssige problemer på en bæredygtig måde. Eksempelvis ved at få sat gang i udbygning af vedvarende energianlæg, klimarenoveringer, klimatilpasning af vores kloakker, udvidelse af de kollektive trafikforsyningsanlæg for eksempel. Alle disse elementer vil vi presse på for at et nyt flertal får gennemført, sådan at den fremtidige arbejdsindsats kommer til at beskæftige sig med kvalitet, sådan at vi får mindre af jeg elsker at sige det senkapitalistiske behovsudvidende profitmaksimeringsprodukter af ringe kvalitet. Se mere om byggefagenes klimaplan på under Klima og byggeri. Bogen 'Modvækst omstilling til fremtiden' udgivet på Forlaget Hovedland:

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere