Valg om velfærd og job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg om velfærd og job"

Transkript

1 Nr. 5 september BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob Side 3 Side 8 Side 11 Side 16 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade Valby

2 leder Af Henrik Lippert Formand Udvikling uden afvikling Efter alle prognoser vil København i de næste 30 år vokse med 27 % eller med andre ord: der vil komme flere københavnere. Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby Tlf.: Hjemmeside: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ), Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Henrik Lippert Layout: Wiegaarden (130793) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Oplag: stk. Politikerne må meget hurtigt tage en række nødvendige beslutninger, hvis København skal have den fremgang, som den store befolkningstilvækst giver byen mulighed for. Den første strækning af metroen åbnede i Men da var der også gået ti år, fra Folketinget besluttede den. Metroen har siden indvielsen haft mere end 50 mio. passagerer årligt, og der er ingen tvivl om, at trafikforholdene tager et kæmpe skridt fremad, når Cityringen bliver taget i brug. Det ser ud til, at planerne om en letbane langs Ring 3 også bliver en realitet. Dertil bør anlægget af en tunnel under Københavns havn snarligt besluttes. Hvis en havnetunnel oven i købet skal laves som en sænketunnel, vil det vel være passende, at fortsætte produktionen af tunnelelementer fra Femernforbindelsen, således at de kan anvendes til en havnetunnel. Da man havde anlagt broen over Storebælt og umiddelbart derefter fortsatte med at bygge Øresundsforbindelsen, kunne man i kraft af den erfaring, som man havde opbygget, udføre opgaven hurtigere end beregnet. Blandt andet derfor er der god mening i at beslutte yderligere projekter for at få infrastrukturen til at passe med udbygningen af København. Det er også sådan, at infrastrukturen skal være på plads, før byen har fået nye indbyggere og ikke bagefter. For så går det galt. For vores byggefolk er det jo sød musik, at der skal bygges og anlægges så meget i vores område. Men for at København, vores medlemmer og samfundet rigtig kan få glæde af de mange og store investeringer, der i øjeblikket udgør ca. 40 milliarder kr., må vi forlange, at der kommer styr på det grå arbejdsmarked med dets sociale dumping og sorte økonomi. Styr på de firmaer, der unddrager sig skat og moms, og hvor overenskomsternes lønog arbejdsforhold undertrykkes med vold og trusler Vi forventer, at der efter valget tages initiativer, som effektivt standser dette grå arbejdsmarked, så vores bygge- og anlægsfolk kommer i arbejde på de overenskomster, der er indgået, uden at blive udkonkurreret af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Det bliver nødvendigt at tage beslutninger, for eksempel om at sikre vores unge praktikpladser, så vi er i stand til at løse de bygge- og anlægsopgaver, der er nødvendige for, at vores by kan udvikle sig. Vores skattekroner skal ikke ryger direkte i kriminelles lommer og vores løn- og arbejdsforhold skal ikke afvikles. Deadlines: Nr. 6: 3. oktober Udgivelse: 17. oktober Nr. 7: 14. november Udgivelse: 28. november Redaktionsmøder: 3. oktober 7. november Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet fra fagforeningen. Få nyheder, aktiviteter, faglige meddelelser med mere fra fagforeningen direkte i din mailboks og hold dig ajour. Det kræver bare to klik på hjemmesiden 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Et af de seneste eksempler på, at en Pihl-underentreprenør ikke kunne finde ud af at holde overenskomsten, var i FNbyen, hvor der faldt en bod på kr. Man lurer på om viljen er tilstede Svaret på stribevis af sager om overenskomstbrud hos Pihl & Søn og deres underfirmaer er skærpet kontrol og bedre redskaber, siger fagforeningen og peger på bl.a. lov om bestilleransvar og kædeansvar i overenskomsterne. Tekst: Mads Bruun Pedersen foto: Lotte Ott For nylig fik den store entreprenørvirksomhed Pihl & Søn igen en bod for at have overtrådt overenskomsten. Den føjer sig til rækken af sager, hvor fagforeningen har konstateret, at firmaet har rodet sig ud i kritisable forhold. Vi har spurgt faglig sekretær i fagforeningen, Michael de Gier, hvorfor det er så vanskeligt for firmaet at overholde indgåede aftaler. Er det huller i lovgivningen og overenskomsten som gør, at Pihl & Søn falder i hele tiden? - Formelt er det ikke Pihl, der overtræder overenskomsten. Det er underentreprenørerne. Det er jo fint at skrive i kontrakten, at man skal følge overenskomsten. Men hvis man ikke følger op, går det galt. Hver gang der er problemer, siger Pihl, at det er et problem mellem fagforeningen og underentreprenøren. Moralsk ansvar og vilje Er overenskomsten ikke er stærk nok, eller er det loven der gør, at de er i stand til at smøre ansvaret af sig? - Der er mange redskaber, der vil kunne rette op på det her: bestilleransvar rent lovgivningsmæssigt og kædeansvar ret overenskomstmæssigt. I princippet er der også et moralsk ansvar. Hvis Pihl tog ansvar for at gennemkontrollere deres underentreprenører, kunne de forebygge meget. - De har jo fine systemer til kvalitetskontrol af deres byggerier. Deres sikkerhedsorganisation er også rimelig velorganiseret. Så hvis de gennemførte nogle af de samme principper med egenkontrol af underentreprenører i virksomheden, så ville det også hjælpe på det. Hvad forhindrer, at de går den vej? - Ikke noget. Det er bare et spørgsmål om at sikre det i deres entrepriseaftaler. Men man lurer jo på, om viljen er til stede til at gå i gang med problematikken. Når det ikke sker, hvad er så din opfattelse af grunden? - Det er, at man ikke prioriterer at sikre sig, at overenskomsten bliver overholdt hos underentreprenøren i samme grad, som man prioriterer at få overskud på sine sager. Pihl er ikke alene Er Pihl en undtagelse i den danske entreprenørbranche? - Vi har set eksempler hos NCC og MT Højgaard på noget af det samme, hvor der har været problemer med polske underentreprenører. Hvilke løsninger vil fagforeningen pege på både til overenskomstforhandlingerne og til den kommende regering? - Vi ønsker bestilleransvar og kædeansvar, og vi ønsker øget kontrol af forholdene derude, så vi ikke er alene om at kontrollere de her forhold. Det overenskomstmæssige er vores boldbane. Men når der bliver snydt, så er det som regel ikke kun i forhold til overenskomsten, så er det også tit i forhold til skat og moms og i værste tilfælde også til sociale forsikringer osv. Så der er brug for øget kontrol og samarbejde om det. Fagligt fokus 3

4 Valg 2011 Drop din lykkesmed og vælg fællesskabet Brug din stemme den kan blive afgørende for, hvilket samfund vi får fremover, siger fagforeningens formand, Henrik Lippert. Henrik Lippert, fagforeningsformand, mener ikke, at en fagforening kan være upolitisk. Der er for mange forhold i samfundet, der påvirker det faglige arbejde. Men BJMF er ikke partipolitisk. tekst: mads bruun pedersen - Dette valg stiller os over for en situationen på arbejdsmarke- Det drejer sig om alt lige fra løn- let lokalt. Det er kandidater, som beslutning om, hvilket samfund det, påpeger han. og arbejdsforhold, sikkerhed, har bakket op om de krav, som vi vil have. Skal vi fortsætte med - Tænk bare på den økonomi- social dumping, som har stor fagforeningen har til en anden den nuværende politik, hvor det ske krise. Den bliver man nødt betydning for vores medlem- politik: nemlig at få gjort noget er din-egen-lykkes-smed-hold- til som fagforening at forholde mer, og til prisen på børnehave- for at bekæmpe løndumping, ningen, der gælder? Eller skal vi sig til, for det har direkte indfly- pladser til medlemmernes un- manglende praktikpladser, for- vælge den fælles, solidariske vej, delse på medlemmernes situati- ger og de ældres efterløn. Men bedringer for de arbejdsløse og velfærdsvejen som deler res- on, siger han. vi er ikke partipolitiske og til- en række andre ting. Men vi sourcerne i samfundet mere - Og så hjælper det jo heller knyttet et bestemt parti. peger ikke på en bestemt af jævnt? ikke, at den nuværende regering adoptivbørnene det er op til For formand Henrik Lippert er med sine skattelettelser til de Fagforeningen har adopteret tre folk selv at sætte deres kryds på der ingen tvivl. Og det kommer rige, har gjort ondt værre. kandidater fra Socialdemokra- valgdagen. da nok næppe heller som nogen terne, SF og Enhedslisten. Hvad overraskelse, at han vælger den Men hvorfor blander fagforenin- ligger der i det? Så folk skal gå hen og stemme? sidste model. For en fagforening gen sig i folketingsvalgkampen? - Vi ønsker at synliggøre over for - Helt bestemt det er ikke lige- kan ikke være upolitisk. Der er - Det er vi simpelthen nødsaget medlemmerne i vores område gyldigt. for mange forhold i samfundet til, for alt i dette samfund er (Valby og Sydhavnen), hvilke ud over de faglige, der påvirker påvirket af de politiske forhold. kandidater, partierne har opstil- Valg 2011 Se også side 5, hvor Fagligt Fokus har stillet hver af de tre partirepræsentanter Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Ø) 4 skarpe spørgsmål til deres politik. 4 Fagligt fokus

5 Valg 2011 Fire skarpe til de tre adoptivbørn i fagforeningen tekst: Lotte Ott og mads bruun pedersen Valgkampen flyder over med spørgsmål og svar, løfter og tilbud. Det kan være vanskeligt at følge med i det hele. Derfor har Fagligt Fokus stillet fire korte, præcise spørgsmål, som vi har bedt BJMFs tre adoptivbørn blandt folketingskandidaterne i Valby Susan Hedlund (S), Ida Auken (SF) og Rosa Lund (Enhedslisten) svare på. Det er spørgsmål, som optager mange medlemmer af fagforeningen, som dagligt møder de problemer, som den økonomiske krise og arbejdsløsheden sætter på dagsordenen ikke bare i den politiske debat op til folketingsvalget den 15. september. Men hver dag! 1. Vil du føre dagpengeperioden tilbage til fire år? Ida: Som udgangspunkt ja. Men det er vigtigt, at vi indgår i dialog med arbejdsmarkedets parter. Vi har forpligtet os til at finde 15 milliarder kr. i trepartsforhandlingerne. Susan: Jeg vil allerhelst stille et ordinært arbejde til rådighed i en 12 måneders periode inden for medlemmets fagområde til rådighed, sådan at man bevarer sin tilknytning og sin faglighed. Rosa: JA! For Enhedslisten er det helt afgørende, at de arbejdsløse får ordentlige vilkår. Det betyder stop for nytteløs aktivering, en 4-årig dagpengeperiode, og selvfølgelig at vi skaber arbejdspladser. 2. Vil du føre efterlønsreformen tilbage til den oprindelige ordning? Ida: Ja, det vil jeg. Susan: Hvis jeg kunne bestemme, skulle man ikke have rørt efterlønnen, og man skulle heller ikke have ændret den fra at være en solidarisk ordning. Rosa: Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at mennesker, der har været på arbejdsmarkedet længe og har bidraget til vores velfærdssamfund, kan trække sig værdigt tilbage 3. Vil du genindføre lærlingelønnen på Skolepraktikordningen, SKP? Ida: Ja, det er der virkelig behov for. Susan: Ja. Rosa: Ja. I forvejen er det ikke skide sjovt at være i skolepraktik, og det bliver kun værre af, at man bliver ramt på pengepungen også. Det vigtigste er selvfølgelig, at der bliver skabt lærepladser til alle. 4. Vil du sikre, at fagforeningskontingentet bliver fuldt fradragsberettiget igen? Ida: Ja. Susan: Ja. Rosa: Ja. Fagforeningerne er en vigtig del af det danske arbejdsmarked. Hvis kontingenterne bliver fradragsberettiget, så bliver det nemmere at organisere folk på arbejdspladserne, og dermed få flere med i fællesskabet. ida auken rosa lund susan hedlund Fagligt fokus 5

6 Valg 2011 Valgkamp og gang i Fandens Oldemor Smukt kort under pres Af Mattias Tesfaye Hele forlandet i TIBernes gamle fagforeningshus på Mølle Alle stod i valgkampens tegn, da seniorer og pensionister gav en stor hånd med til pakning af valgfoldere. tekst og foto: Lotte Ott En hel uundværlig indsats i fagforeningens valgkampagne er blevet varetaget af pensionister og efterlønnere. De sørgede nemlig for, at stykker valgmateriale blev pakket klar til den hustandsomdeling, som fagforeningen står for. På Mølle Allé var forlandet fyldt med valgmaterialer - Vi har haft gratis lokale og strøm her i mange år. Det er en måde at sige tak på, siger en fra Seniorklubben i det gamle TIB. Hun bliver suppleret af de omkringsiddende, der også synes det er hyggeligt. - Ja, ellers gad vi jo ikke komme så mange, siger en af de andre. fra de tre partier, S, SF og Ø. De blev lagt i et omslag fra fagforeningen og bagefter i plasticposer klar til uddelingsholdene, der frem til valget deler ud i Valby, Sydhavnen og Kongens Enghave. Levende musik Der blev gjort alt for hyggen: mad og drikke og lidt musik til arbejdet. Seniororkesteret, der havde øvedag, kom op og leverede nogle numre og hele pakkeholdet skrålede med, da Tak for støtte Nogle af pakkerne har været med mange sangen Fandens Oldemor blev spillet. Pensionisterne kom både fra BJMF (Seniorklubben) gange. Men hvorfor gør det det? og fra 3F Industri og Service. Hvad er det smukkeste ved Danmark? Det gule sygesikringskort! Der er nogen, der mener, at det kan skaffe dig gratis på hospitalet. Det er forkert. Der er betalt. Når min mormor skvatter med sin rollator, så har DU betalt. Når din familie kommer galt af sted, så har jeg betalt. Vi tager os af hinanden. Det kaldes solidaritet. De sidste ti år har det her kort været under pres fra politikere, der mener, der skal etableres et parallelt, privat sundhedssystem, hvor der ikke er adgang til lige behandling. Det sker for eksempel ved at give fradrag for private sundhedsforsikringer og overbetale de private hospitaler. Altså ved at introducere noget mere brug af det her kort (kontokort). Det her folketingsvalg handler også om de her to kort. Der findes de partier Venstre, konservative og Liberal Alliance der ønsker, at vi skal bruge kontokortet noget mere, når vi skal til doktormanden. Og så findes der de partier Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten der ønsker at holde fast i, at vi skal betale over skatten, altså gennem sygesikringskortet. Det er forskellen på solidaritet og egoisme! Mattias Tesfaye er faglig sekretær i BJMF. Pakkeholdet i fuld sving. I baggrunden Seniororkesteret, der sørger for musik til arbejdet. 6 Fagligt fokus

7 Valg 2011 Den 1. juli næste år står tusindvis af arbejdsløse til at falde ud af dagpengesystemet. Måske kan nogle af dem få kontanthjælp men det er ikke sikkert. En historie der kan blive virkelighed Af søren andersen Leder af a-kassen i BJMF Den halvering af dagpengeperiode, som træder i kraft 1. juli næste år, vil sende 250 af fagforeningens medlemmer direkte ned på kontakthjælp hvis de da overhovedet kan opnå den! Du ser lidt bleg ud, hvad er der sket, Knud? - De tog arbejdsløshedsdagpengene fra mig, og så gik jeg faktisk lidt i sort. Jamen Knud, de har sgu aldrig kunne tage pusten fra dig. Fik du så ikke bare noget kontanthjælp? - Næ, de bad mig om at sælge min bil og tage lån i mit hus. Så nu ved jeg sgu ikke hva jeg ska. Jeg havde faktiske lige været i arbejde et helt år hos NKL Byg. Men jeg nåede ikke de nødvendige timer. Jeg havde kun arbejde omkring 1700 timer på det år, tja jeg forstår det ikke og nu er der bare ikke mere at lave. - Jo, så sagde de, at jeg bare kunne tage et andet job, f.eks. som opvasker på en restaurant. Her kunne jeg da i hvert fald få en halvtresser i timer. Ja, og så blev jeg tosset igen. Du synes måske, at historien virker lidt søgt. Men det er slet ikke tilfældet. På grund af halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsretten, vil mange af dine kolleger komme til at miste deres dagpenge i kortere eller længere tid efter den 1. juli Ned på kontanthjælp I fagforeningen er der aktuelt 800 ledige medlemmer. Var halveringsloven en realitet i dag, ville vi kun være ca. 550 ledige. Resten ville have mistet retten til dagpenge. I henhold til alle undersøgelser vil omkring 50 % af disse ikke vil kunne modtage kontanthjælp. Enten fordi de er gift, og der er forsørgerpligt. Eller fordi de har en formue på over kr. Det kan være en bil, en båd, en andelsbolig, en ejerbolig, et sommerhus, en pensionsopsparing, nogle penge i banken eller andet. Men kan vi, der er i arbejde, ikke bare være ligeglade, vi har jo vores fede arbejde? Nej Ned i løn Alle disse nye fattige for det bliver de! vil selvfølgelig tage konkurrence op med de andre lavtlønnede: polakker, tyskere, personer med løntilskud, virksomhedspraktikanter, arbejde og ben -firmaer, sort arbejde m.v. Derved øges presset på vores arbejdsplads også. Det betyder, at arbejdsgiverne vil stille krav om, at du skal gå ned i løn, arbejde mere, tage større chancer blandt andet på det sikkerhedsmæssige område. Bliver længere Du kender sikkert allerede blandt dine kolleger, at enkelte siger nej tak til kørepenge, skurpenge og overarbejdsbetaling. At de bliver lidt ekstra på arbejdspladsen, siger nej til arbejdsgivergodtgørelse, når de bliver hjem- sendt, at de undlader sikkerhedsforanstaltninger og for Guds skyld lader være med at kontakte fagforeningen, selv om man godt ved, at der er noget galt, for, som mange siger: Man skulle jo gerne kunne komme tilbage til mester igen? Så det berører alle almindelige lønmodtagere. Lad dig ikke narre Til sidst men ikke mindst: Lad dig ikke narre af den tal -debat, som foregår imellem journalisterne og politikerne. Man forsøger at gøre det mere legalt, hvis det kun er arbejdsløse, der falder ud af dagpenge systemet, og ikke Det er under alle omstændigheder en tragedie for den enkelte, der efter mange år på arbejdsmarkedet har bidraget til vores fælles velfærdssamfund, at skulle miste sin ret, for at betale for andres overforbrug. Når du står i boksen, så overvej lige om du virkelig er så rig, at du kan leve med O, K, V, I eller R, eller du er en almindelig lønmodtager, der gerne vil have dagpenge, når der ikke er arbejde, vil kunne komme på hospitalet uden at tænke på penge og give sine børn en god uddannelse, selv om man ikke er rig. Læs mere om konsekvenserne af halveringsloven i Fagligt Fokus nr. 2 (april) findes som pdf-fil på fagforeningens hjemmeside: Fagligt fokus 7

8 >Alle mand Landet over gik faglige folk på byggepladser for at kortlægge brugen af udenlandsk arbejdskraft. Vejret er ikke med tillidsfolkene, da de møder mandag morgen den 5. september i fagforeningen. Regnvejrsskyer holder ikke tilbage på indholdet. Det hindrer dog ikke, at folkene kommer af sted med kort og skemaer til registreringer af lønog arbejdsforhold samt adresser, som trænger til besøg. Hjem med tal Pladsgrupperne bogfører løn, arbejdssted, overenskomster, oprindelsesland for firmaet, fagområder og arbejdsmiljøet. Der er mange udenlandske arbejdere på byggepladserne i hovedstadsområdet, sammenfatter Claus von Elling, formand for byggegruppen i BJMF: - Selv om der er krise, er der rigtig mange udenlandske arbejdere her. Deres løn ligger i den lave ende, og mange firmaer er ikke registreret korrekt, siger han. Man noterer 145 pladser og møder 280 udenlandske arbejdere. Halvdelen oplyser, at de får en løn fra 135 kr. i timen og ned til omkring 70 kr. Signal til regeringen Hvordan vurderer du aktionen? - Den er et klart signal om, at der ligger en masse penge, man kan kradse ind i skatter, siger Claus von Elling. Skal man komme det til livs, skal vi have kædeansvar og en kontrolenhed, der kan lukke kasse i. Så kan vi håndtere det. Han langer ud efter de EUregler, som betyder, at man ikke må lave konflikt for en overenskomst på danske vilkår over for en udenlandsk arbejdsgiver. - Det kan ikke være sådan, at Resultater indgår i en lands- Især er det polske arbejdere, vi ikke kan stille samme krav til undersøgelse, som byggefagfor- der er på pladserne. Men også et udenlandsk firma, som vi kan tekst: mads bruun pedersen bundene under Bygge-, Anlægs- fra Tyskland og Litauen er der til et dansk. Hvordan skal vi så Foto: Lotte Ott og Trækartellet (BAT) laver. folk. kunne stille krav om lige vilkår? Hvorfor er du med i dag? tømrer murer blikkenslager vvs er Peter Grandtoft Nicolas Jensen Peter Jørgensen Ole Pedersen For at fremme bekæmpelsen af den ulige konkurrence, som vores fag udsættes for med underbetaling. Det, der har overrasket mig mest med udenlandsk arbejdskraft, er, at det virker som om det er meget mere omfattende, end man tror. For at få en status på omfanget af udenlandsk arbejdskraft og om der arbejdes ulovligt og uden overenskomst. Det er jo selve grundlaget for vores arbejde. Det er jeg meget gerne med til igen. Vi mødte polakker på to pladser, og her så det ud til, at der var ordnede forhold. De sagde, at de gik 120 kr. i timen. Det er vigtigt, at der sker noget på det her område. Det er godt, at fagforeningen gør noget, når nu politikerne ikke gør det. Og staten går glip af meget her. Jeg vil gerne være med til at stoppe polsk arbejdskraft, som arbejder uden overenskomst. Det har været en fin aktion, og den feedback, som vi fik på pladserne, har været, at de var glade for, at vi kom. BAT-aktionsdag 8 Fagligt fokus

9 på banen< Nu venter en stor opgave med at overenskomstdække firmaerne. Det har BJMF frikøbt fire mand til i 14 dage. Politiske krav Fra BAT-kartellet lyder det, at der skal politisk handling til. Palle Bisgaard siger til Fagligt Fokus: - De stjerneklare krav er blandt andet en skærpet pligt ift. virksomhedernes registrering. De må først begynde arbejde efter at være opført i RUTregistret og have forsikringer i orden. Den ene af BJMFs tre adopterede folketingskandidater, Rosa Lund fra Enhedslisten, besøger her en byggeplads i Vanløse og får førstehåndsviden om de forhold, som udenlandske byggefolk oplever og om fagforeningens indsats (Foto: Rasmus Gudmandsen). EU, klimabyg og social dumping Alle debatter om social dum- Til bekæmpelse af arbejdsløs- til formålet. Men som VK-rege- fra h.) sagde, at samvirket ikke ping kommer omkring spørgs- heden slog de fast, at en ny rege- ringen har stjålet, som det blev har en holdning til EU. Men man målet: Hvad stiller vi op med et ringen vil sætte skub i klimare- udtrykt fra en deltager i salen. stiller krav om sikring af fagbe- EU? Det skete også da kandida- noveringer af almene boliger for Formand i Byggefagenes vægelsens krav om en social terne Bo Sandberg (S) (th.), Finn de penge, lejerne har sparet op Samvirke, Anders Olesen (nr. 2 protokol. Sørensen (Ø) (yderst tv.) og Pernille Frahm (SF) (nr. 2 fra v.) diskuterede med deltagerne i pladsaktionen. De mente, at der skal love til, så fagbevægelsen kan forsvare sig mod underbetaling, udhuling af overenskomsterne og social dumping. Man er uenige om EU, men enige om at sætte spørgsmålet om de faglige rettigheder over kapitalens fri bevægelighed. BAT-aktionsdag Fagligt fokus 9

10 kommentar VK-regeringens nedskæringer på arbejdsmiljøet Af janne hansen Arbejdsmiljøkonsulent og formand for Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere. Den borgerlige regering har med støtte af Dansk Folkeparti gennemført mange væsentlige forringelser på arbejdsmiljøområdet. Især er lovgivning, der skulle styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres lokale arbejde, blevet svækket. En anden forringelse er, at administrative bøder for manglende arbejdspladsvurdering er fjernet, og grænsen for hvornår der skal vælges Arbejdsmiljørepræsentant er hævet fra 5 til 10 ansatte. Desuden er pligten til medlemskab af bedriftssundhedstjeneste blevet fjernet. Nedenfor er en liste over denne regerings initiativer: April 2002: Afskaffelse af administrative bøder vedrørende manglende arbejdspladsvurdering, bedriftssundhedstjeneste, sikkerhedsorganisation. Juli 2002: Afskaffelse af retten til Arbejdsmiljørepræsentant ved fem ansatte. Januar 2003: Afskaffelse af den såkaldte incitamentspakke til fremme af et bedre arbejdsmiljø. Den bestod af nogle afgifter, som arbejdsgiverne kunne slippe for, hvis de tilskyndede til et bedre arbejdsmiljø. Januar 2005: Arbejdsmiljøreform: Pligten til at være tilknyttet bedriftssundhedstjeneste fjernes. Alle virksomheder skal igennem en arbejdsmiljø-screening. Etablering af arbejdsmiljø-smileys Kommentar: Det lokale forebyggende arbejde svækkes. Rådgivning skal nu bruges, når skaden er sket ikke som forebyggelse før skaden sker. Arbejdsgiverne sparer ca. 400 mio. kr. årligt. 2006: Velfærdsforliget: Efterløns- og pensionsalder hæves og der etableres i denne forbindelse en Forebyggelsesfond: Fonden får 350 mio. kr. pr. år. Kommentar: En del af fondens midler kommer til at gå til Arbejdstilsynet, så nedskæringer undgås/reduceres. En del af midlerne går til sundhedsfremme - ikke til arbejdsmiljø. April 2006: Svækkelse af det objektive arbejdsgiveransvar for arbejdsulykker. Kommentar: Ændringen betyder, at det er vanskeligere at give arbejdsgiverne bøde, når der er sket lovovertrædelser. 2010: Genopretnings-pakken: Halvering af midlerne til samarbejdet mellem parterne i branchernes arbejdsmiljøråd. 2011: Nedskæringer på Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Ordinær generalforsamling i BJMF Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 17 Indskrivningen begynder kl. 16 Dagsorden 1. Velkomst ved Henrik Lippert, formand 2. Valg af 2 dirigenter 3. Formalia: a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer b. Godkendelse af dagorden c. godkendelse af forretningsorden 4. Bestyrelsens beretning ved Henrik Lippert, formand - herunder arbejdsplanen 5. Økonomi ved Jesper Palmelund, kasserer a. Regnskaber for 2010 b. budget for 2012 c. kontingent fastsættelse Indkomne forslag 7. Valg ifølge lovene Vær opmærksom på: 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer. 7 stk. 10 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen. 10 Fagligt fokus

11 Unge praktikpladser på City-ringen Efter langvarig påvirkning lykkedes fagforeningen inden sommer at få en aftale om brug af lærlinge på City-metrobyggeriet på plads. Nu indledes arbejdet med at sikre aftalen i praksis. Tekst: Mads Bruun Pedersen Den aftale, som inden sommer- Metroselskabet går med til, at Til at udmønte aftalen er der sted, så sikres det, at der stilles ferien blev indgået mellem par- der skal findes praktikpladser. sat midler af til det praktiske krav til de udførende entrepre- terne på den nye metro, City- Det er det, alle har nikket til. arbejde med at opsøge og etab- nører om at bruge lærlinge. ringen, åbner mulighed for, at lere praktikpladser. Aftalen indeholder en række hundredvis af unge lærling kan 400 lærepladser - Partnerskabsaftalen er ble- anvisninger på, hvordan arbej- få en uddannelse med praktik- I tiden frem til 2018 venter der vet en realitet på baggrund af det med at sikre praktikpladser- plads under jorden. opførelse af nye stationer, un- en ihærdig indsats fra fagfor- ne skal ske: Den partnerskabsaftale, som derjordiske køreanlæg og an- eningen og vores unge, der over- en erklæring om vilje til at er tiltrådt af Metroselskabet, af læggelse af spor til at køre på. beviste ejerne af metroselskabet skabe praktikpladser det italienske entreprenørfirma Målsætningen er, at 5-7 % af om vigtigheden af brug af lær- ansættelse af en person med Ansaldo, af Dansk Byggeri, byg- de timelønnede på metrobygge- linge, siger Elo Hansen. dette ansvarsområde gefagforbundene i BAT-kartellet riet er lærlinge. De faggrupper, der vil kunne etablering af kontakt til alle og af fagforeningen, kan blive et En forsigtig beregning foreta- nyde godt af aftale, vil først og udførende entreprenører, når stykke Danmarks historie. get på baggrund af det anslåede fremmest være struktørerne. de påbegynder deres entrepri- Det vurderer faglig sekretær antal arbejdstimer i hele pro- Men også brolæggere, elektrike- se om mulighederne for opret- hos Bygge-, Jord- og Miljøarbej- jektperioden viser, at der skulle re og smede bliver der mulighed telse af praktikpladser derens Fagforening, Jens Kirke- være plads til ca. 400 læreplad- for, kan få en praktikplads på aftale om et månedligt fælles- gaard, som siger: ser, vurderer faglig sekretær Elo projektet. møde for alle lærlinge på byg- - Der blev skrevet en lille smu- Hansen i fagforeningen. Han - Vi håber, at dette betyder, at geriet. le Danmarks-historie her, hvor arbejder med Metroen som når det offentlige bygger eksem- en offentlig virksomhed som område. pelvis den nye jernbane til Ring- Med den nye praktikpladsaftale på Cityringen får disse byggefolk en håndfuld nye kolleger, når lærlingene begynder på deres uddannelse under jorden. (Foto: Lotte Ott) Fagligt fokus 11

12 arbejdspladsen blokader CVR Firmanavn Adresse Postnr. By Blokeret den Tempovikar Sjælland ApS Thistedgade 8 B 2630 Taastrup Bjørn Solutions ApS Torvevænget Tranbjerg J R Sebastian Wesolowski Polen Køge Murerfirma v/tayfon Ünsal Boholtevej 61, 2.tv Køge Koby Byg ApS Måløv Byvej Måløv R Lars Laj Polska Sp. Zoo Polen Byggeservice.eu ApS Mosebuen Gentofte Danbyggeri A/S Langebrogade København K Kaj Glindvad Kristensen Katholmvej Vanløse Lejesvendene ApS Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Larsen & Arnetta Facaderenovering ApS Wildersgade København K AMF Service ApS Hammerensgade København K Lokaldistribution Knardrup Bygade Stenløse CR Living ApS Randrupvej Rødovre Vega-Invest v/janusz Jankowski Frederikssundsvej Brønshøj Mølle Byg v/jesper Nøer Meisner Ny Holstedvej Næstved Jensen & Christensen A/S Horsbred Vallensbæk Innovations Byggeri Frederiksborgvej 45, st.th København NV Storm Larsen Byg & Service ApS Løgumvej Rødovre nye tiltrædelsesoverenskomster byggegruppen CPH Tagentreprise Bøgevej 5, Aale 7160 Tørring Dansk Multi Have Service Gammel Byvej 12 B 2650 Hvidovre Den Syngende Murermester Thor Langes Alle Søborg Thomas Bo Henriques c/o CUBE Henningsens Alle 22 B, Hellerup F.H.U. Pavement Byg Polen Zaklad Ogolnobudowlany Polen Protag ApS Ulstrupvej Hvidovre valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk byggegruppen: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lennard Hermansen Brdr. Viuff Retten på Fr.berg Beton nye arbejdspladser Per Jeberg Virum Gymnasium Fliser/Klinker 3T Ole Jørgensens Gade 7-9 Renovering Georg Berg Lyskjær 3 B, Herlev Blandet arbejde Hovedstadens Bygningsentre. A/S Holsteinsgade 30 Renovering Karl A. Hansen Tranegårdsvej 4-6, Hellerup Pudsearbejde MBP Hartmandsvej 44, Gentofte Fugearbejde Øens Østerbrogade/Nygårdsvej, Østerbro Tag Generalforsamling Struktør- og Betonklubben i Bjmf Tirsdag d. 27. september 2011, kl i fagforeningens lokaler, Trekronergade 26, St., Valby Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Protokol og beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag, herunder A. Lovændringer B. Bevillinger 5. Valg af: Formand (for 2 år) 1 Bestyrelsesmedlem (2 år) 1 Revisor (2 år) 1 Suppleant til bestyrelsen (2 år) 1 Suppleant til bestyrelse (1 år) 6. Bjmf-generalforsamling 7. Faglig orientering, herunder ok-fornyelsen Evt. Der vil være spisning fra kl Vel mødt / Bestyrelsen HUSK Valg september 12 Fagligt fokus

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke

står op 2013 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde Klausuler i Gentofte Bag millionkrav Metroaftale virker ikke MØLLE ALLÉ Nr. 4 august 2013 www.3f.dk/bjmf Medlemsmøde den 9. oktober side 10 Altaner er også tømrerarbejde Stenene står op Side 5-7 Metroaftale virker ikke Side 3 Bag millionkrav til Trevi Side 4 Klausuler

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Kommunens seje, grønne fingre

Kommunens seje, grønne fingre Nr. 4 juni 2012 www.3f.dk/bjmf Kommunens seje, grønne fingre Altaner er også tømrerarbejde Det gror og vokser i Københavns kommunes gartneri Side 10-11 Nordsø eller Nordhavn - hvilken OK? Side 3 Læsekursus

Læs mere

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf

stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé 26 2500 Valby www.3f.dk/bjmf Nr. 2 marts 2014 Overenskomst 2014 Altaner er også tømrerarbejde Kamppladser er must-read Side 4 Amager Bakke Side 8-9 Festival blæser støvet af historien Side 12 Side 3 stem nej! 3F Bygge-, Jord- og Miljø

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby

2011 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. En STOR familie. 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Nr. 1 marts 2011 www.3f.dk/bjmf Altaner er også tømrerarbejde En STOR familie 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Trekronergade 26 2500 Valby Upolitisk er et politisk valg Af Henrik Lippert

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Lim. i stribevis. side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 4 MAJ 2009 Lim i stribevis side 3 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 4 MAJ 2009 SKOVTUR 2009 Onsdag den 3. juni kl. 13.00 Stiftelsen De forenede

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER 2008 GENERAL- FOR- SAMLING 2008 KOM TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16.00 I FAGFORENINGEN LÆS BERETNINGER,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 FEBRUAR 2009 Gulvlæggerne har rejst sig fra alle fire Læs side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 2 FEBRUAR 2009 Et lille stykke fagforeningshistorie

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

Kastrup Nr. 3 Juli 2006

Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Gang i ombygningen Side 2 Forsvar for velfærden Side 3 og 4 Fagligt arbejde og udvikling af demokrati i Mellemamerika Side 12 og 13 Uddannelse i bagagen Side 17 Peter Paysen er

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere