Krønikeskrivningen startet april Indskannet filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59)."

Transkript

1 Baks krønike ved Ellen Jensen , ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april Indskannet filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar Overpostbud N.C.N. Esbjergs kone er død [boede i Storegade. EJ] 69 år, har boet i Bramming i ca. 40 år. 5. Pensioneret lærer Jørgen Chr. Pedersen blev begravet i går i Holstebro, Sønnen lærer Vinding Pedersen takkede. 6. Mindre brand hos overportør J.M. Sørensen, Plantagevej. Der var gået ild i optændingsbrændet. - Haragergårdvej til drøftelse på Hotel Kikkenborg, planer om en større regulering. - Sag mod mekaniker Emil Mortensen der havde krævet 177 kr. for reparation af en motorcykel tilhørende montør A. Jørgensen 10. Mælkehandler Hans Jessen, Ribevej har af arvingerne efter slagter Knudsen købt huset på Ribevej for Sognerådsmøde fredag med 1. behandling af budget 50/51. Beboerne i Østergade ansøger om istandsættelse af vejen. Fotograf frk. Maren Olesen søger om at gadebelysningen ud for hendes ejendom i Jernbanegade 10 må brænde hele natten. Beboerne på Rolighedsvej ansøger om græs på vejen. 13. Gårdejer Hans Ingvartsen, Kragelund død 75 år, efterlader hustru, ingen børn. - Gårdejer Knud Hansen, Ll. Darum har solgt Haragergård til Poul Jessen, Bryndum for kr. Gården har 50 tdr. land. 14. Haragergårdvejens regulering vedtaget i sognerådet, et projekt til kr. hvoraf kommunen betaler Aksel Hansen, Kjærgård mark har solgt sin ejendom til Hans Madsen, Hillerup for kr. 16. Pastor Juul Christensen blev indsat til præst ved Sct. Knuds kirke og Ansgar kirke af dr. teol. Grønbech. 18. Haragergårdvejen gennem V. Nykirke vil antagelig koste "Én Verden" har holdt møde på Peters Hotel, ikke stor tilslutning, en deltagere. 20. Sidste omgang i Bramming ret idet dommer Brun rejser til Falster 1.2., adskillige sager blev udsat da sagsøgte ikke var mødt. 21. Viggo Larsen og hustru har mistet en dreng på 2½ år uden forudgående sygdom.

2 23. Vellykket dilettantforestilling i Bramming "Sankelmark". - Landmand Chr. Rasmussen og hustru, Præstevej har sølvbryllup Blikkenslager Winther fylder 70 år torsdag Gårdejer Søren Thomsen, Søvej, fylder 75 år Der er personer på valglisten til kommune- og amtsrådsvalget mod i Boligforeningens byggeri på Ribevej er næsten klar til indflytning. Til marts tages de første lejligheder i brug og resten i løbet af foråret. 16 af de 18 lejligheder er udlejet. 31. Karen Hansen [kaldet fru Bade-Hansen], Nørregade bliver 65 år den 5.2. Februar Drøftelse af om Bramming skal have fjernvarme - Gårdejer Søren K. Jensen, Lunagård, fylder 60 år den Dansk-amerikaneren H.P. Hansen, Racine, Visconsin er pludselig død, 53 år. 14. Landinspektør Erik Arnfred Lund har fået patent på et løsneapparet til sandsugere. 17. En repræsentant for Jysk motor union Knud Larsen var i byen og påpegede at der mangler et skilt om at der kommer en viadukt, ligeledes at der burde være en fodgængerovergang i hovedgaden og ved banegården. - Bramming ret var igen sat og behandlede flere sager med dommer Brun, der ellers havde taget afsked med Bramming. 18. Thea Rasmussen, Kærgårds mark er død 60 år gammel. 20. Den største udstilling byen har set afholdes på Kikkenborg, den sidste var for 30 år siden. Udstillerne er byens håndværkere og forretninger plus "Dansk Arbejde" : Udstillingen åbner med 38 udstillere og mannequinopvisning. 21. Hotel Kikkenborg solgt til grosserer Dalgård, Horsens for , overtagelse 1. april. 25. Bestyrelsen for "Malende kunstneres Sammenslutning" har tildelt Frida Buch (f. Petersen) fra Darum "Berlingske Tidendes" kunstlegat på 500 kr. 27. Mads Jessen, Vejrup, har en ko der har fået tvillinger 4 gange i træk. - Malerinden Agnete Therkildsen (født i Darum) udstiller i Ovenlyssalen i Esbjerg. Marts Der er 6 lister til sognerådsvalget i Bramming den Den 8. fylder Karen Hansen "Petaluma" 60 år 7. Torvehandel i Bramming, prisen for gode grise kr. pr. stk., marked igen i morgen.

3 8. Til markedet i dag en 50 kreaturer til store priser, kælvekøer og kælvekvier kr. 9. Forfatteren Thomas Olesen Løkken besøgte byen efter indbydelse fra afholdslogen IOGT. 10. Amtsvejassistent P. Jensen fylder 60 i morgen. - Snedkermester Niels Hansen har solgt sit hus i Pederstræde til frk. Johanne Andersen for , overtagelse Ved sognerådsvalget i går var der vælgere, deraf stemte af de valgte var nye. 17. Landmand og mælkekusk Axel Pedersen, Nørå, fylder 50 år lørdag. 21. Murer Søren Martinusen og hustru, Hellesvej, har guldbryllup den Slagter Rohde, Tømmerby, har solgt sin ejendom med 4 tdr. land til Peter Jepsen Petersen for kr., overtagelse Festlig afslutning på ungdomsundervisningen, der har været 38 elever i husholdning og 30 landbrugselever. 29. Fjernvarmemøde i Bramming, men i første omgang er der kun tale om få der kan få fjernvarme. - Mælkehandler Quist, Nørregade, fejrer 25 års jubilæum 30. Stor interesse for fjernvarmen, 54 af de mødte tegnede sig som deltagere. 31. Udnævnelser ved Postvæsenet: Anton Marius Sørensen udnævnt til overpostbud, landpost Sv. Aage L. Erhardtsen blev udnævnt til postbud, begge fra 1.4. April Slagtermester Viggo Nielsen død 39 år gammel. - Gårdejer Hans Carl Simonsen, Mulvad, fylder 60 år i morgen 5. Robert Daniels cirkus fra Vejrup har premiere i Bramming med 70 personer og 25 raceheste. Teltet rummer tilskuere. - Smed Jeppesen, Nørregade, fylder 70 år langfredag. 8. Forsikringsinspektør Emanuel Andreas Petersen er død 52 år 11. Hedens pioner Peder Erlang, Endrup mark, fylder 80 år den Påskeulykke på Bramming jernbanestation, Asbjørn Hansen fik højre fod kørt over. 12. Smed Jeppesen, Nørregade død den Hunderup sogneråd er gældfri. - Gårdejer Kr. Hansen har købt Marie Vandborgs ejendom i Terpager med 8 tdr. land for kr. overtagelse 1.5.

4 14. Bogholder Kvist, Helsingør, har solgt sit hus Ribevej 23 (tidl. 28) for til lærer Nim, Esbjerg. 18. Sognerådsmødet var langvarigt, Flintholm valgt til formand. Valg af skolekommission: nævnet blev ikke nedsat. 19. Postbud Poul Dylmer arbejder på at få oprettet et vandredepot [for Dansk Vandrelaug, sh] i Bramming. 20. Nævningegrundlisten foreligger 21. Stiftende generalforsamling i Fjernvarmen, der indmeldtes 40 husejere og flere kommer til. Udvalgets formand: Erik Madsen. - Cykelhandler Svend Pedersen, Nørregade har solgt sin forretning til Bramming Andelsmejeri for kr. - Storkene laver ballade ved ankomsten og indtagelsen af reden. 22. Overportør J.O. Jensen og hustru har sølvbryllup den Gårdejer Niels Knudsen Jensen, Lundmegård, Nørå er død 61 år. - Teddy Petersen og hans ti mands orkester besøger Bramming fredag aften brødre finder hinanden efter 30 års forløb, Arbejdsmand Jacob Sørensen, Plantagealle broren boede i Rødby på Lolland Andelsfryseri i Nørå med 15 bokse Fuld hus til koncerten med Teddy Petersen - Der stilles kommunegaranti på til fjernvarmeprojektet Maj Fhv. kaptajn, tobakshandler J.K. Jensen, Storegade fylder i dag 75 år. Har været skibsfører på Fanø-overfarten. 2. Missionskredsmøde i Bramming i går 3 Den 5. har husmand Kristian Jensen (V. Aastrup) og hustru sølvbryllup 8. Bramming brugsforening har i dag bestået i 40 år 9. Tilslutningen til fjernvarmen var overvældende, idet ejendomme, foreløbig med en kapital på , er tilsluttet. 10. Chr. Strandbyggår-Christiansen, Østergade (tidl. 12) fylder 70 år den Fjernvarmen udbydes i licitation.

5 13. Landmand Peter Olsen Skjøtt er død 70 år, Ribevej. - Ane Katrine Pedersen, De gamles Hjem, er død 62 år. 15. Dr. Starcke fra Retsforbundet holder møde i Bramming på lørdag. 16. Vandredepotet er nu oprettet i Sydvestjyllands kiosk hvor vandrerne kan få kort. 17. Fisker Hans Winther fylder 50 den 20. har fiskerhytte i Sneum. 19. Fru Katrine Lang, Alderdomshjemmet (tidl. Plantagevej) fylder i dag Bramming Kosmorama i ny skikkelse efter ombygning. 22. Gårdejer Chr. Madsen, Høe, har solgt sin ejendom på ca. 3 tdr.land for kr. til Henrik Hansted, Esbjerg. 24. Frisør H. Chr. Pultz, Nørregade fylder 60 år den Husmordag på Endrupholm 1.6. arrangeret af Midtjyske Husholdningsforeninger. - Sølvbryllup Marius Pedersen og hustru i Sneum den Pinsedag den 28. fylder rentier Simon Simonsen, Sportsvej 70 år - Haragergårdvejen er godt i gang, 6-7 mænd beskæftiget med stenslagning på Gabelsvej. Vejen skal udbygges gennem Nørå. 26. Købmand Peter Andersen og hustru, Nørregade (nr. 25, senere Plantagevej 6C. sh) har sølvbryllup den Bramming Fjernvarme udbudt i licitation: opførelse af kedelhus. Juni Maskinhandler Th. Lungholt fyldt 70 år den Nedgang i Brammings storkebestand, der er 1 enkelt par, mod 16 par under krigen. 3. Mindre lagerrum styrtet sammen hos jernhandler Holger Thomsen - Fjernvarmebestyrelsen var samlet med ingeniøren for at finde ud af hvor vand og el ligger. 10. Fjernvarmen i Bramminge er nu påbegyndt meter skal entreprenør T. Tonnesen grave - Licitation af kedelhuset gik til murermester N.Th. Madsen og Brdr. Jensen, lydende på kr. 12. Dyrskuet i Bramminge er fastsat til torsdag Sommerudflugten for de gamle er fastsat til og går til Vejen, Askov, Skibelund og Foldingbro. - Gårdhandel: Teglværksgård [Gabelsvej 20. sh] er af ejeren Iver Iversen solgt til Laurids Jacobsen, Holsted, for kr. 13. Italienerne var i dag i Bramminge for at købe slagteheste. Der var 50 heste og der blev købt 40, prisen var kr. pr. stk., de vejede op til 950 kr.

6 14. Festlig afslutning på Bramminge Handelsskole på Kikkenborg. Forstanderen uddelte eksamensbeviser til de 14 elever. 16. Haragergårdvejens udvidelse og regulering: licitation om vejarbejdet på en strækning af meter med tilbud på fra til I eftermiddag forhandles erstatning for afståelse af jord. 19. I morgen fylder Peter Schmidt i Tømmerby 65 år. 20. Cirkus Miehe er i Bramminge den 22. og Fhv. mejeribestyrer N.J.C. Haltrup fylder 60 år den Der er faldet 22 mm nedbør på to dage. 29. Samariterøvelse hos Farup-Hansen og i markedspladsens restauration. 30. Boligmonterings udstilling i Boligforeningens blok på Ribevej. Juli Købmand Ejler Riber Bertelsen har solgt sin forretning [Storegade 15. sh] til købmand Bent Henriksen - Fjernvarmearbejde er klar til at gå i gang, men der mangler rør, men de håber de kommer i morgen så de kan fortsætte i Storegade. - Bramminge Sangforening giver koncert i Lystanlægget. 3. Stor samaritterøvelse i Bramminge med deltagelse fra Esbjerg, Jerne, Ribe og Gørding. Lægerne Karkov og Svith deltog. Om aftenen fælles kaffebord på Sommerlyst. 4. Fjernvarmen påbegyndtes i går. 5. Signalbetjent E.M. Olesen er udnævnt til signalmontør, fra 1.7. bor han i Bramminge. - Elevmøde på Bramminge Efterskole med generalforsamling. 6. Tapetserer Villy Andersen har foræret en partiel albinistisk solsort til Jagt- og Skovbrugsmuseet. - Uddeler Markus Skak, Allerup, er i går bisat fra Sneum kirke, han blev 81 år. 7. Retten i Bramminge: Dansk Tipstjeneste mod Victor Petersen om tilbagebetaling af 788 kr., som var udbetalt for meget. Der vil blive forsøgt udpantning hvis ikke beløbet bliver tilbagebetalt. - Retten i Bramminge: Angående salæret ved Kikkenborgs handel: sagen udsat til parternes forklaring. - Fhv. købmand Kr. [også stavet: Chr.] Sørensen, Rolighedsvej fylder 50 år den 13. Han drev en årrække tørvefabrikationsvirksomhed. 8. Rentier Jepsen Brock, Storegade fylder 80 år den 13. Han ejede og drev en årrække Sommerlyst. Han var handelsmand og flittig, bor sammen med en søster. [Han står også opført som: Jep N. Jepsen Broch. sh]

7 10. Træskomager Rasmus Ravn er død 50 år gl. efter lang tids sygdom, han efterlader sig sin hustru. - Bramminge Håndværkerforening har udflugt til Kolding og Kristianshave den Møbelfabrikant Thomas Bjerrum Jørgensen fejrer 50-årsdagen i sommerhuset i Vejers med alle 3 generationer. 12. Fru Sophie Pedersen, Nørregade 12 fylder onsdag 75 år.. SP er enke efter murermester, pantefoged N.P. Petersen. - Skotøjsarbejder Andreas Christensen, Lindegade 1, fylder 30 år i dag. 13. Ølhandler Jens Møller Sørensen kan fejre 40-års jubilæum som indehaver af Carlsbergdepotet. - Uheld: I går ved tiden ville cykelhandler Henry Ingversen, Storegade [3] prøvekøre en cykel med påhængsmotor [en knallert] og et stykke ude ad vejen ville han vende cyklen, men styrtede og slog sig en del. Læge Karkov konstaterede hjernerystelse og hudafskrabninger og HI blev indlagt på Centralsygehuset i Esbjerg. - Ejendomshandel: Signalmontør R. Hebsgård har solgt sin ejendom på Westergårds alle [10] til værkfører [Torben] Schønnemann for Fru Monberg Andreasen, København, har solgt fru Thorsens ejendom Fengers alle [7?] til fru J[osia?]. Knudsen, Grimstrup for Maler P. Poulsen har af 'Kunstnerens Efterårsudstilling' fået tildelt barakken 'Trefoldigheden' på Grønlandstorvet til en separat udstilling september. 15. Fru (Edith?) Jørgensen, Tatol fylder 50 år den på lørdag 18. International kammeratskabsforening, The league of pals, holder kongres på Bramminge Hovedgård juli. Foreningen blev stiftet i 1932 og tæller medlemmer fra alle lande, undtagen Rusland. Man ser gerne gæster. 19. Arbejdet med fjernvarmen skrider godt fremad. Når det er nået til købmand Bertelsens ejendom skal røgerne trykprøves, så først kan udgravningen kastes til. - Feriepige kommet slemt til skade ved ulykke i Tømmerby, hendes kjole kom ind i en hakkemaskine til kød til mink, hun kom på Sct. Josefs hospital i Esbjerg med en flænge i bene og kraftig hjernerystelse. 21. Forskellige sager i Bramming ret: "Vestjyden" mod Johs. Olsen. Laurids Jensen mod Sillas Svendsen. Karl Th. Eskildsen mod J.H. Bertramsen. Afvandingssag anlagt af landinspektør Lund mod Simon Nielsen. Jensen og Nielsen mod repræsentant A. Jørgensen. 22. Uvejr i går. Gårdejer Magne Kjær dræbt af lynet da han cyklede på vej til sit hjem. Han blev 45 år. (se også 26.7.) - Store oversvømmelser i Bramming, vandet stod 1½ meter over vejbanen, 99 mm regn på få timer. - Fru grosserer M.A. Madsen [hun hed faktisk Louise, sh] fylder 80 år på tirsdag. Sønnen Erik Madsen overtog ledelsen af virksomheden i Stationsforstanderen [J. Sieck] anmoder om at opmærksomheden henledes på at færdsel over sporene er forbudt.

8 24. Læserbrev om: Åben strid på hovedgaden i Bramming mellem fru Vera Lassen og Paul Lund angående en sag om Oluf Bøegh. 26. Pastor Balslev, Bagsværd, tidligere præst i Bramming har mindeord om Magne Kjær (se 22.7.) kr. i erstatning for en rift på fingere til Inga Quist, hun havde slået sig på en falske hos mælkehandler Thorvald Quist. 29. Klage over at fjernvarmearbejdet tager så lang tid. Vejvæsenet er ved at blive utålmodig over at ledningsarbejdet ikke bliver færdigt. 31. Kaj Lykke spejdertrop har af Danmarkssamfundet fået tildelt en fane der indvies i Lystanlæget. August Kreaturmarkederne i Bramminge svinder ind til det rene ingenting, der har kun været tilført 2 kreaturer de sidste 2 gange. 2. Cirkus Benneweis giver forestilling mandag og tirsdag aften. - Lagerforvalter Ingvard Petersen fylder 60 år den Fru Kristiane Schmidt, Lindegade 5 fylder 70 år den 5.8. Hun bragte i 18 år Vestkysten ud til en stor del af abonnenterne i Bramminge. 3. Jes P. Jørgensen er ny kredsdyrlæge i Bramminge, han har købt grund af boghandler Iversen på Hellesvej (nr. 16). - Fjernvarmen har forskellige vanskeligheder med oversvømmelse, det kneb også med at få rørene hjem fra Belgien, nu er det Velo cementen det er galt med. 4. Velo cementen er bevilliget og tirsdag skal isoleringen begynde, så jævningen af kanalerne kan ske og fortovene igen kan komme i brug. - Bramminge ret: Sagsøger er fhv. hotelejer Andersen, Kikkenborg (se 7. juli). Insemineringspengene igen. Laurids Jensen mod Sillas Svendsen. -ejendomshandel: Fru (Bertha?) Hauge, Storegade har solgt sit hus på Sportsvej til Jens Jensen, Plougstrup, for kr. 8. Bramminge Boldklub holder generalforsamling i aften 9. I går kom den ventede cement, 300 sække der skal i alt bruges 800. Christiani og Nielsen gik straks i gang. Nu varer det ikke længe inden hovedgaden er normal. 11. Pensionist Nicolai Borg (tidl. klodsmager, sh), Ribevej fylder lørdag 83 år. 15. Fjernvarmen søger en varmemester. Der er tilsluttet 67 ejendomme. Centralen skal være klar 1. oktober. - Bramminge Boldklub fordobler kontingentet. 16. Bramminge Handelsskole modtog 19 elever. - Der er vælgere i Bramminge kommune

9 - Stationsforstander J. Sieck fylder 60 år den Kirkebetjent Frederik C. Olsen, Nørregade 40 fylder 80 år den 23. FCO var desuden pedel ved Bramminge skole og i 10 år bademester ved Badeanstalten. (se også 23.8.) - Tillægsbevilling giver mulighed for yderligere byggeri af landarbejderboliger, men håndværkerne er tilbageholdende. 18. Landmand Holger Rasmussen, Gabelsvej, er død 75 år gammel. - Bygning af landarbejderboliger (se 17.8.) er sendt til boligministeriet til godkendelse. 22. Der er 21 ansøgere til stillingen som varmemester ved Bramminge Fjernvarme 23. Pastor Balslev har sendt et digt i anledning af kirkebetjent Olsens fødselsdag (17.8.) 24. Bramminge Fjernvarmecentral har holdt licitation over intern isolation af kedelhuset. (se 25.) 25. Isoleringsarbejdet ved Fjernvarmecentralen overdraget Nielsen og Kjær, Bramminge. - Frk. Ingeborg Tamsen, Flensborg Lager, er død, 69 år gammel. 28. Et kraftigt uvejr lørdag aften gav mange oversvømmede kældre. September Livligt vælgermøde i Bramminge med fuldt hus 2. Fjernvarmearbejdet der har ligget stille i de sidste dage, har fået et parti cement. 6. Jernbanerestauranten i Bramminge forpagtes ud den 1. oktober. - Valgene i Bramming: Ud af stemte eller 85.5%. [Det var valget hvor Socialdemokraterne gled i smørret, og Hedtoft trådte tilbage senere. sh] 7. Bramminge Sogneråd holder ordinært møde fredag, kun få sager på dagsordenen. 8. Rentier Johs. Hermansen har solgt sin villa (Storegade 52?) til Terkel Pedersen for kr. - Bramminge ret behandlede i går nogle gældssager 9. Bramminge sogneråd foretager vejsyn den 13. oktober. - Norske soldater på weekend i Bramminge den 30. oktober - Rentier Th. Villadsen (tidl. uddeler ved Foderstoffen?), Kirkestien fylder i dag 75 år. - Ny formand for Bramminge Boldklub blev koncertsanger Robert Madsen. Viggo Ullerichs og Otto Sørensen fortsætter som kasserer og sekretær. 11. Banegårdsrestauratør Olsen er udnævnt i Randers. 15. Basar i Bramminge på Efterskolen afholdes af Kirkeligt Samfunds kvindekreds til fordel for Ydre Mission.(se 18.) - Nu vil de 61 husstande der har fået installeret fjernvarme gerne vide, hvornår fjernvarmen leverer. Der holdes møde om sagen.

10 16. Bramminge Foderstofforening holdt fredag ordinær generalforsamling 18. Basaren den 15. gav overskud på 2.247,07 kr. 20. Banearbejder T.T. Frandsen efter ansøgning afskediget fra DSB p.g.a. alder 21. Det er ved at være efterår og koldt. Ingeniørfirmaet Anderschou der har ansvaret mente på et møde at der ville komme varme omkring 1. oktober. Omkring 1. oktober? Hvad er omkring 1. oktober. Det er væsentligt at sige en bestemt dag. 22. Fru Marie Jakobsen, Østergade, fyldte mandag 75 år. - Bramminge ret behandlede et par injuriesager, der udsattes til vidneafhøring og går tilbage til retten i Kolding 23. Skoleidrætsstævne i dag trods truende skyer, fra 8 skoler var mødt 400 børn. 25. Møbelfabrikant N.A. Jørgensen er i morges afgået ved døden 77 år gammel. - S. Farup Hansen sender brev angående fjernvarmen som han kan se ikke kan levere varme til den tid Anderschou lover. 26. Fhv. brugsuddeler N.C.N Nøhr, Holbæk, er død 58 år, han var gift med en datter af pensioneret førstelærer A.H. Manich. Nøhr har været uddeler i Bramming i 20 år. - Mindeord fra billedskærer C. Lundbæk, Esbjerg til N.A. Jørgensen (25.) - N.A. Petersen kan fejre 40 års jubilæum som murermester. Oktober Uheld med mælkebil der leverer mælk fra Bramminge Mejeri til den amerikanske zone i Tyskland. På grund af et cementrør drejede chaufføren til venstre hvor han ramte en personbil. Ingen personskader. 5. Fjernvarmen nærmer sig nu. Det forlyder at den kommer i flere afdelinger. I Storegade og Nørregade vil man kunne få varme i denne uge, afhængigt af at de autoriserede installationsfirmaer kan få tilslutningen i kælderen i orden. 6. Arbejdersammariternes basar på Kikkenborg åbner i aften, der er forskellige aktiviteter og overskuddet går til en lysbadeanstalt i Bramminge. 7. Den fejrer cigarhandler J.L. Jensen og hustru sølvbryllup. J.L. J. har sejlet som skibsfører. Hans datter Inger Margrethe er gift med portør H.R. Hansen. 9. Frk. Dina Andersen, Mulvadvej fylder 75 år den 10., hun drev i nogle år viktualieforretning og i 15 år inkassator for sygekassen. Hun var kaptajn i Frelsens Hær og næstformand i Rentemodtagerforeningen. - P. Chr. Pedersen er død 83 år, han har siden 1936 boet på Alderdomshjemmet i Bramminge 10. Der er tilfredshed med fjernvarmen da de første fik varme i lørdags, der er ca. 70 abonnenter.

11 11. Mange kældre fyldt med vand efter det stærke regnskyl, adskillige steder måtte Falck træde til. 13. Nu er cementmanglen kommet i vejen for det fremadskridende arbejde med fjernvarmen der mangler 350 poser før arbejdet kan blive færdigt. Man lever dog i håbet. 14. Bramminge sogneråds møde i aftes genvalgte til grundlisteudvalget [nævninge?]: Jacob Sørensen og Gunner Hansen og nyvalgte Boje Christensen, Nørå. Dommeren valgte Farup Hansen og landsretten sognefoged Brix. På mødet omtalte vejassistent Jensen grundlag for vejsyn. 17. Lauge Nørgaard, Alderdomshjemmet fylder 80 år. - Chr. Jensen, Nygårdsvej, har solgt sin landejendom med 20 tdr. land til Ths. Christiansen, Agerbæk, for kr. 18. Marius Skov har udstilling i Nykøbing Mors på fredag idrætsmærker til Bramming kommuneskoles elever: 4 guld, 11 sølv og 24 bronze. - Indbrud på Bramminge apotek, kasseapparatet der dog kun indeholdt et mindre beløb, blev tømt. 19. Fhv. gårdejer Jens M. Jensen, Mæglergade, fylder 78 år i morgen. 25. Bramminge Andelsmejeri nærmer sig stærkt 5 mill. kg mælk. - Enkefru Bodil Sørensen, Aikevej 9, fylder 73 år den ved Olaf Bak. Året i glimt. Fra dagbladet Vestkystens Bramming-rubrik + evt. øvrige sider. (I denne oversigt bruges de gl. husnumre, altså dem fra før Efter 1961 bruges de nye numre. - Forkortelser: s.a.k & s.k.k = Sct. Ansgar Kirke & Sct. Knuds Kirke.bak) Januar J. P. Jensens hustru, Mathea Jensen, død. De boede hos datteren og svigersønnen Edel og Hans Snitgård, Sportsvej. (I en dødsann. staver de selv hendes navn som Edle.bak) 9. Opsynsmand Th. Thomsen, Bramming, sælger sit hus på Ribevej til gdr. Anders Nielsen, Kaj Lykkes Allé. 10. Musiker Holger Jørgensen og hustru, Søndergade, har sølvbryllup d. 11. jan. Han er s. a. snedkermester Chr. Jørgensen, Bramming, hun er fra København. De har en datter og en søn. 16. Ved retten (bitingstedet), Bramming, behandles huslejesag, som husejer Chr. Hansen, Storegade, har anlagt mod lejeren, fru Marie Wiig. Ved dommen d. 22/01 dømmes fru Wiig til fraflytning. 17. På sognerådsmøde får Hans Hallum afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af en iskiosk. 20.

12 Fhv. cykelhandler Carl Emil Ingversen, død, 77 år, g. m. Rebekka. Købmand i Bramming, så cykelhandel, som han overdrog til sønnen i Ved begravelsen takkede svigersønnen, autoreparatør Knud Hansen, Bindslev, for deltagelsen.. Reklame-annonce fra tandtekniker Lily Sechers tandklinik, Storegade 39. (Nu nr. 40). 21. Dødsdannonce: Vor far, svigerfar og bedstefar fhv. cykelhandler i Bramming, Chr. P. Jensen, er død i Odense, Skibhusvej 207. U-skrev: Gerda Jensen, Erna og Ronald Truelsen. Ved begravelsen takkede matros Ronald Truelsen, Esbjerg, for deltagelsen. 23. stud. med. Henning Dylmer, s. a. postmester Dylmer, Bramming, har bestået 1. del af med. embedseksamen. 26. Fhv. skotøjshandler A. Nissen, Hellesvej, fylder 65 år d. A. Nissen, der er s. a. afd. manufakturhandler Nissen, drev en årrække skoforretning, som han afstod til sønnen Carl Nissen, (Nissen-Sko). Remisearbejder H. P. Schultz, Nørregade 1, fylder 60 år d. 28. jan. Han er fra Esbjerg og var med til at anlægge Grindstedbanen. 27. Brygger Thomsen, Bramming, har solgt bryggeriet + maskiner til grosserer Frands Hjort, Mulvadvej. 31. Rentier Johs. Ravn og hustru, Mulvadvej, fylder 80 år hhv. d. 2/2 og 3/2. Februar Rentier Johs. Ravn Mulvadvej, fylder 80 år d. 2/2, han er f. i Gauerslund, Børkop, og fru Ravn, der fylder 80 d. 3/2 er fra Lejrskov. I 1934 kom de fra Føvling til Bramming og har 2 døtre og 3 sønner. 3. Fhv. landmand Hans Winther, Bramming, er død, 75 år. Boede hos brodersønnen Svend Winther til han kom på alderdomshjem. Han var ugift. 4. Afdøde lærerinde Karen Sørensens hus i Lindegade er solgt til stationsbetjent E. Johansen. (Det er nok Emar. bak) 6 Handelsmand K. Oxenvad fører sag mod Nis Brammer, Gabelsvej, om en roeskærer. (Gave eller køb?) 12. Handelsgartner Joh. Jepsen, gartneriet Kirkely, påkøres af en bil og beskadiger et ben. 14. Vaskeriejer Knud Erik Lauridsen, Westergårds Allé får byggetilladelse til et vaskeri. 16. Gårdejer Max Frøsig og hustru, Tømmerby, har sølvbryll. d. 19/02. Han er fra Sædding v. Esbjerg, og hun er fra Sædding v. Nr. Nebel. Købte gården i Tømmerby ved giftermålet. Har 1 datter, 2 sønner. (Gården lå skråt over for Stejlgård. bak) Fhv. landmand Simon Simonsen, Bramming, er død, 73 år. Efterlader hustru Sine + 8 børn. Arbejdsmand Valdemar Hansen, Nygårdsvej, har brækket benet. 17.

13 Hingstekåring i Bramming har 15 hingste tilmeldt. Flagallé langs markedspladsen, og tilskuertal ca Fhv. landmand Knud M. Nielsen, Jerne, er død. Han var til omkring 1940-erne staldkarl på Hotel Kikkenborg. Hustruen døde for år tilbage, han har 2 sønner og 5 døtre, hvoraf én er g. m. Thomas Mikkelsen, Terpager. 20. Håndværkerudstilling åbnes i Bramming og står på i 3 dage. Det er første udstilling efter 30 års pause. 24. Otto Jessen har solgt sin ejendom i Porsholt til Søren Chr. Sørensen. (Nedrevet primo 1970-erne. bak) 25. Ludvig Christensen, Gram, fhv. gdr. i Tømmerby, begravet på Sct. Ansg. Kirkegård. Svigersønnen, bogholder Michaelsen, Gram, takkede følget. 26. Fru Petra Kranker, Kaj Lykkes Allé 1, fylder d. 28/02 65 år. Hun er fra Bornholm, var g. m. fabrikant Kranker, Dannevirke, der døde for nogle år siden. En aktiekreds inden for JAK er nu stiftet på et møde i Bramming, der samlede ca. 100 deltagere. 27. J. Thøstesen, Gabelsvej, har solgt en tyrekalv til Jens Astesen, Fåborg. Marts Rentier Søren Jensen, Thorsensvej, fylder 70 år d. 5. marts. Han er sallingbo, har 4 børn, det ældste i USA, en datter er gift og bor i Hyggild, Herning, hvor festen holdes. 6. Fru møller Poulsen, Nørregade, fylder 80 d. 7/3. Mælkehandler Quist og hustru, Nørregade, har sølvbryllup d. 10. marts. Han er fra Naur, Holstebro, og har boet i Bramming i over 30 år, heraf de 37 som mælkehandler for Bramming Mejeri ligesom han har dets udsalg. Sølvbruden er fra Ilsted som datter af afd. landpostbud Mathiesen. Fru Ane Kathrine Sørensen (Kaldet Lang), Bramming, er død, 87 år. Hun og hendes afdøde mand havde en gård i Høe. For ca. 20 år siden kom hun til Bramming og byggede hus på Plantagevej. Grosserer Kaj Petersen, Viadukten, har solgt sit en gros firma til grosserer H. Stubbe, Vejle. 9. Fru Christine Thomsen, Nørregade, enke efter grosserer Søren Thomsen, er død, 85 år. Hun var f. i Frederikshavn, kom som 1-årig til Alsodde. Blev g. m. grosserer Søren Thomsen, Vong, de kom til Bramming i 1898, Søren døde Har haft 10 børn, de 6 lever. Damefrisør Ellen Thomsen er for nylig død. Sønnen Holger Thomsen fører jernhandlerfirmaet videre. 10. Gdr. Laust Bendixen og hustru, Tømmerby, har sølvbryllup d. 13/3. Han er fra Hillerup, hun er fra Sneum. Har 1 datter og 2 sønner. Hans Holdensen/Kr. Oxenvad har i fællesskab en annonce og byder heri til møde i Storegade 54 for at søge at skabe interesse for forskellig underholdning. 14. Ca. 30 kom til Holdensens/Oxenvads møde, her var sang og snak og lidt musik, og man ville gentage forsøget. (Det var vistnok på loftet i nr. 54. bak). 18.

14 Dødsann.: Vor mor Anna Gaarde, 77 år. U-skrevet: Clara Christensen. (Clara har Vejrup Kro. bak). 19.: Nekrolog: Anna Gaarde var fra Henne, d. a. handelsmand Hans Jakob Jensen. Boet forsk. steder, Ringkøbing, Esbjerg, Størsbøl, så til Bramming Hendes (unavngivne) mand døde Konsulent frk. Sigrid Krogh, Bramming, har 25-års konsulentjubilæum i De samv. danske husholdningsforeninger. Cirkus Daniels lægger ud med sommersæsonen med premiere 2. påskedag i Bramming. 20. Dødsann: Hustru Else Kirstine Nicolajsen (f. Vestermark). Uskrevet: Asmus Nicolajsen, Anna og Peder. Nekrolog: Else K. Nicolajsen, død 47 år, var fra Bork. Repræsentant P. Johansen, Bramming, i retssag om husleje. Arbejdsmand Charles Højland, Bramming, anlægger sag mod lærerne Larsen og Nørgaard for voldsom adfærd. 21. Osvald Helmuth underholder ved Borgerforeningens og Landboforeningens fælles vinterfest. 23. Fru Skovfoged Sørensen, Nørå, leder børnehold ved folkedanseropvisning i Bramming. Fru Karen Nielsen, Sportsvej, fylder 75 år d. 25/ Maler Erling Lykke Jepsen, s. a. handelsgartner Jepsen består svendeprøve med bronze. Peter Lauridsen, Gabelsvej, fylder 73 år d. 25/ Fru Helene Nielsen, Storegade, død, 83 år. Hun var enke efter Niels Peter Nielsen. Boet en årrække på gård i Ilsted. Efterlader søn arbejdsmand Chr. Nielsen. 31. Chaufør Wagn Hansen Thøstesen, Bramming, kom lettere til skade på knallert uden kørekort i Esbjerg. April 1953: 1. Den 65-årige skoleinspektør Andreas Knudsen, kommuneskolen, fratræder. Han er f. i Bork, Egtved, kom i 1934 fra Vejen til Bramming, flytter nu til Herlev, hvor en datter bor. 4. Gunnar Hansen, Tværsigvej, har solgt sin ejendom til Johannes Mølgård, Lourup. 7. Dødsann: Far m.v. barber Olaf Holmberg. U-skrevet: Johanne Holmberg. Begraves ved Starup Kirke. 8. Oluf Pedersen, Tværsigvej, har solgt sin ejendom til Aksel Bach, Gørding. 9. Jens P. Jensen, Tømmerby, har solgt sin ejendom til Gunnar Hansen, Tværsigvej. J.P.Jensen har derpå købt Nørregade 49 af boet efter Kirstine Andersen. 13. Modehandler, frk. Karen Holmboe, Storegade, har den 15. april 25 års forretningsjubilæum. Hun er fra Mors. Bramming IM køber fru murermester Skjærbæks hus, Borgergade, som er nabo til Missionshuset. (Det må være huset i Skolegade? bak) Nyindrettede lokaler i kommuneskolen (3 normalklasser + fysiklokale) indvies. 15.

15 Anna Nielsen, husbestyrerinde hos Peter Lauridsen, Gabelsvej, fylder 60 år d. 19. april Inspektør Mikkelsen sælger hus på Sportsvej til inspektør Chr. Christiansen, Fanø. (Nr. 7 dette nutte hus boede vi i i 30 år bak) 17. Rentier Anders Poulsen Jepsen, Bramming, fylder 70 år d. 18. april. Han kom fra Sejstrup til Bramming i Navne, der optræder i retssager på Bitingstedet: Apotekerkarl Carl Nielsen. Den 12-årige John Højland. Vaskeriejer Anne Margrethe Jørgensen. Tømrer Gerhard Thomsen og tømrer Niels Friberg Christiansen består svendeprøven. 18. Murermester Harry Petersen, Bramming, sælger til Robert Birk, Bramming, 1200 kr. (en byggegrund måske? bak). Dødsann: Mand, far m.v. Hans Hallum. Uskrevet: Thora Hallum, Eigil, Canada, Lindy, Sonja, Arne, Hundested, Flemming, Lejf, Sverige og Annemarie. Begraves i Esbjerg. 20. Nekrolog: Arbejdsmand Hans Hallum, Elmegade, død, 56 år. f. i Strellev sogn, var rejsebud i Bramming, flyttede til Esbjerg, retur til Bramming Efterlader hustru, som er d.a.afd. stenhugger Nielsen + 6 børn. Fhv. landmand Hans A. Friis, Østergade, fyld. 80 år d. 21. april. han er fra Lustrup, Ribe, drev en tid en gård i Terp, så slagterforretning i Tjæreborg, til Bramming i Gdr. Knud Schmidt, Bramming, fylder 50 d. 21. april. 29. Skotøjsfabrikant Erik Madsen og hustru (Ella. bak), Nørregade, har sølvbryll. d.4. maj. Han er s. a. afd. grosserer Mads Andersen Madsen og overtog i 1944 faderens landskendte forretning. Havde en tid boet i Odense, hvor han fandt sin tilkommende hustru. De har 1 søn og 3 døtre, hvoraf den ældste er g.m. mejeribrugskandidat Holm, Vejen. 30. Forskolelærerinde Anna Marie Graverholt, Bramming, er ansat i Roust Skole pr. 1. juni. Maj cand. jur. Frede Pinborg, København, er ansat som skoleinspektør i Bramming pr. 1. juni. Pinborg er f. i V. Vedsted d. 8/ Fru Pinborg (Inger. bak) er lærerdatter fra Haurum, Hammel. De har 2 børn. (Anne Marie og Niels. bak) 4. Johs. Hermansen, Elmegade, har solgt et hus på Kirkestien til murer Magnus Christensen, Kravense. Syerske Herta Eriksen, Elmegade, har solgt sit hus til chauffør Jørgen Andersen. (Jørgen A. var min superbe chauffør, indtil jeg selv fik bil april 1959, en VW-boble, dueblå.. bak) 5. (Side 4): Redaktør Chr. Vestergaard, Vestkysten, Bramming, fylder 70 år d. 10. maj. Han er landmandssøn fra Lemvigegnen, uddannet landbrugskandidat, tiltrådte 1922 som redaktør i Ribe, flyttet til Bramming Anna Nielsen (se 15/04) har 30 års jubilæum som bestyrerinde hos P. Lauridsen. Fhv. landpostbud H. P. Reppien, Kaj Lykkes Allé, fylder 70 år d. 7. maj. Han er gårdmandssøn fra Hunderup ansat ved postvæsenet i Medlem af IOGT. 9. På sognerådsmøde får Bramming IM tilladelse til at nedlægge en lejlighed i det nyerhvervede hus, Skolegade, for at etablere bl.a. fritidsklub her.

16 11. Edith og Valdemar Johnsen, Bramming, har sølvbryll. d. 13. maj. Han er s.a. smedemester Carl Johnsen, Sdr. Vium.. De kom i 1932 til Glejbjerg og kom i 1949 til Bramming, hvor de etablerede Bramming Turistfart. De har en datter, der er g. m. lærer Jørgensen, Tistrup. 13. Fru Elisa Bak, Gabelsvej, er som 72-død hos en datter og svigersøn i Ringsted. Hendes mand Chr. Bak, døde Hun har 5 børn. (Lærer Arne Bak, Sandfeld, takkede følget ved begravelsen). 16. Dødsann: Mand, far m. v. Lars Dinesen død. U-skrev: Laurine Dinesen. 20. Referat: Fhv. smed og landmand Lars Dinesen begravet. Efterfølgende mindesammenkomst i Missionshuset. 22. Fru Johanne Nielsen, Ribevej, fylder 60 år d. 23. maj, hun er g. m. Anders Nielsen, har tidligere boet på Kaj Lykkes Allé. 23. Gdr. Johs. C. Jensen, Nørå, er faldet med sin cykel, da barn fik ben i hjulet. Johs. fik brud på ribben og blev indlagt. 26. Fru Marie Tækker, Alderdomshjemmet, Bramming, er død, 76 år. Manden død for ca. 25 år siden. De havde en ejendom på Tværsigvej, nu afstået til sønnen Alfred. Har 8 børn. Begraves v. Sct. Knuds Kirke. 29. Rentier T. T. Hansen, Nørregade, Bramming, er død 88 år, han ejede Spangsbjerg Mølle fra , mistede konen i 1940, har boet i Bramming en halv snes år, efterlader 9 børn, heraf 3 sønner i udlandet. Begraves i Esbjerg. 30. Radioforhandler Svend Andersen, Ribevej, har solgt sit hus til Peter Larsen, Krogsgård Mark. Juni Simon Christensen og hustru, Sportsvej, har guldbryllup d. 5. juni, og samme dag vies deres yngste datter. Han er fra Seem, Ribe, hvor faderen var karetmager og landmand. Ved giftermålet overtog de Simons fædrenehjem, rejste 14 år senere til Sdr. Farup, kom i 1924 til Sejstrup, derpå til Nørå, og i 1948 til Bramming. De har 4 døtre, og den yngste, Julie, bliver samme dag viet til sergent Søren P. Thomsen, s. a. jernhandler Holger Thomsen. Dødsann: Moder Kathrine Hansen, Elmegade 13, er død U.-skrev.: Gudrun Bramming Hansen. (Ved begravelsen takkede datteren, adjunkt Gudrun B. Hansen følget.) 6. Enkefru Ellen Johansen, Funders Allé, har solgt sit hus til rentier Anders Peder Højen, Terp. 8. Dødsann: Vor kære lille Verner er død. Tømmerby. U-skrev.: Thea og Hans Christiansen, Asta, Birgit og Inge Marie. Begrav. v. S. Ansgar K. 11. Vaskeriejerske, frk. Marie Christensen, Nørregade, fylder 75 år d. 12. juni, hun er fra Haderslev, har boet og drevet vaskeri i Bramming i en menneskealder. 15.

17 (Ribe-lokalside): aut. VW-forhandler Å. C. Pahuus, Bramming, samlede d. 13. juni ved sin VWdemonstration på Rømø over 100 VW-ejere, han har solgt bil til. 20. Fru Kristine Marie Magdalene Jensen, Mulvadvej 14, fylder 50 år d. 21. juni, hun er f. v. Ribe, kom til Esbjerg og blev gift. Har 4 børn. Dagen fejres hos hendes forældre Nørvang 94, Esbjerg. 22. Fhv. gartner Jeppe Noe Hyldahl, Bramming, er død, 82 år. Han var gårdmandssøn fra Lemvigegnen, uddannet vinterlærer, begyndte 1900 gartneri i Bramming og drev firmaet til Har en datter, der bor i Nr. Sundby. Dødsann: underskrevet Ingrid og Andreas Aagaard og Ole Noe Aagaard. 23. Fhv. snedkermester Th. C. Iversen, Bramming, død, 84 år, var f. i Ølgod, startede 1909 i Bramming med snedkeri og savskæreri. Efterlader hustru og 3 døtre og 1 søn. Ved begrav. takkede svigersøn, ingeniør Sam Nielsen, Brønderslev, følget. 24. Byfesten, som arrangeres af Borgerforeningen + andre organisationer, afvikles d. 15. og 16. aug. Overskud går til anlæg af kælkebakke/skøjtebane. Juli (Der mangler en del udgaver med Bramming-lokalrubrik i første halvdel af juli. bak) 1. Mælkehandler Kristensens søn, Flemming består alm. forberedelseseksamen i Gørding. Der etableres Fuld stop på hovedvej A11 ved Viaduktens udmunding i Storegade. 3. Lokale navne fra retslisten, bitingstedet: Montør C. M. Jochumsen (varme-efterbetaling for et værelse). Vognmand Niels Sørensen (betaling for købte varer). Handelsmand Svend Andersen (for halm han fik tærsket). 8. Landmand Ejnar Nielsen, Nørå, er vært for husmandsforeningens markvandring. 6. Dødsann: Hustru, mor m.v. Anne-Marie Snitgaard. Uskre.: Jens Snitgård. (Svigersønnen, arbejdsmand Emil Muurholm, Vejen, takkede begravelsesfølget). 11. Paul Lund, Bramming Hovedgård, udgiver sin bog Bag flygtningelejrenes pigtråd. Pastor Balslev, Bagsværd, tidl. Bramming, fylder 74 år d. 13. juli. 17. Side 7: Tidl. lærer i Kokspang, Antonsen, Struer, skriver stor artikel v. 40-års dagen for togulykken 26/ Ekstrakontorist, (!) frk. K. M. Andersen ansættes 1/8 på Bramming Station. Lokale navne fra retslisten, bitingstedet: arbejdsmand Hans Pedersen (betaling for tørv). Savskærer Chr. Rasmussen og rentier Niels Jensen (partsforklaring). 21. Gdr. Chr. Christensen, Terpager, er tidligt i gang med årets høst. Stationsforstander A. L. Andersen, Hurup, fratræder. Han var en tid ansat i Bramming. 24. Radioforhandler Michaelsen, Storegade, har solgt sin forretning til Anton Sønder, Egebjerg, Vinderup. Overportør Johs. Jacobsen, Funders Allé, fylder 60 år d. 26. juli. Han er fra Hobro, har været i Bramming i knap 25 år. 25.

18 Ladmand Elis Thomsen, Nørå, kørte løbsk ved Bramming Hovedgård. Fik kvæstelser og blev indlagt. 28. Arbejdsmand Magnus Christensen, Bramming, påvirket på motorcykel mod Bramming fra Esbjerg. August Fru Andrea Skade, villa Allerup, Terpager, fylder 75 år d. 5. august, hun er d. a. afd. gdr. Kristen Kristensen Bjerg, Sneum, og blev g. m. Peter Skade, gårdmandssøn fra Allerup. Bosættelse på en gård i Ilsted, derpå til Peters fødehjem i Allerup, derfra til Allerup. I fjor døde Peter, og ægteskabets eneste barn døde for år tilbage. 3. Don Kosakkerne giver opvisning i Bramming. Fhv. indremissionær i Bramming H. C. Bechmann, Ålborg, fylder 50 år d. 5. aug. 4. Enkefru Andrea Skade, Terpager, har solgt sit hus til Peder Hundebøll, Ll. Darum. Efter licitation overdrages bækoprensningen til Niels Julius Petersen, Otto Nissen og Alfred Petersen. 6. Fru Metha Schmidt, Ribevej, solgt hus til gdr. Chr. Broch, Hejnsvig. 8. Maskinhandler Carl Beck, Mulvadvej, fylder 50 år d. 9. aug. Han er fra Sdr. Farup, drev maskinhandel og bilværksted på Ribevej, som han solgte til Pahuus og har nu maskinstation. Følgende er valgt som snefogeder: vejmand Andreas Sørensen, Anders Nielsen, Kaj Lykkes Allé, Anton J. Hansen, Terpager, Hans Holdensen, Stejlgård, Magnus Christensen, Nørå, Peder Højer Hansen, Høe og Knud Knudsen, Terp. Boje Christensen, Nørå, er udgået. 10. Adjunkt G. Bramming Hansen, Odense, har solgt hus i Elmegade til radiotekniker K. Michaelsen, Storegade. Pens. N. Borg, Ribevej, fylder 86 år d. 12. aug. 12. I går opstod der brand i træbygningen på markedspladsen. Bygningen ejes af hotelejer Dalgaard, Kikkenborg, men er udlejet til snedkermester Kjeldsen, som har værksted deri. Taget blev ødelagt. (Det er Æ Punchhus. bak) 21. Købmand E. Riber Bertelsen, Bramming, er medstifter af selskabet A/S Nordisk Flaskegas Holding Co. Esbjerg. Fru læge Schultz, Jernbanegade, fylder 50 år d. 23. aug. 22. Fhv. købmand Niels Chr. Jensen, Terp, har solgt sin ejd. på 18 td. ld. til landmand Ejnar Bayer, s. a. gdr. Johan Bayer, Tømmerby. Snedker Kurt Timmermann, Ribevej, blev ramt af kulilteforgiftning i kælderen, er atter i bedring. Fru Laura Nissen, Lindegade (ell. Lundegade?) har 25 års forretningsjubilæum. 26. Fru Jensine Nielsen, Bramming, fylder 70 år d. 28. aug. Hun har boet i Bramming i 35 år og har drevet et velrenommeret pensionat. Nu er hun husbestyrerinde for repræsentant N. A. Madsen. Hun har 2 sønner i København. 29. Bankkasserer Anders Iversen, Landmandsbanken, Bramming, har 25 års jubilæum d. 1. sep. Han er fra Åstrup, s. a. gdr. Iver Iversen.

19 31. Kirkebetjent Jens Josphsen, Bramming, får dom i V. Landsret ang. betaling af pyntegrønt. September Sognerådet vedtager at bygge nyt alderdomshjem i Bramming, det får 50 pladser. (Det er så Solgården. bak) 4. Dødsann: Mor, svigermor m.v. Kathrine Kristensen, Sportsvej 2. Uskrev: Børn og svigerbøn. Gdr. Laurids Jensen, Gabelsvej, stævnes af dyrlæge Krogh, Bramming, efter behandling af en hest. 5. Nekrolog: fru Kathrine Kristensen, Sportsvej 2, er død, 82 år. Hun var enke efter Ole K. Kristensen, som døde for 2 år siden. 8. Markedsreferat: Til Bramming Marked var der ingen kreaturer tilført, men en lille snes heste, plage og føl samt grise. Handelen træg. 9. Fhv. gdr. Thomas Kjær og hustru, Mulvadvej, har guldbryll. d. 11 sept. og samme dag har deres datter og svigersøn, Meinert Hundebøl og hustru, Terpager, sølvbryllup. Th. Kjær og hustru afstod gården til sønnen Morten Kjær, og de bor nu sammen med datteren Karen, der er organist. Thomas Kjær er medlem af De gl. musikere. Sølvbrudeparret har 1 datter og 1 søn. 11. Murermester N. A. Pedersen, villa Øberg, Bramming (nu Søvej. bak), fylder 70 år d. 12. sept. Han er fra Øberg, Sdr. Jylland, kom til Bramming i 1907 og startede som selvstændig i Sønnen Frank er nu optaget i firmaet. Fødselaren har forvandlet et gammelt mosehul til en fin sø. 12. Fru Kjerstine Christensen, Østergade 26, fylder 65 år d. 14. sept. Af hendes 11 børn bor de 10 her på egnen, en datter bor i Canada. For tiden er fødselaren fuldt optaget af at tage kartofler op. 15. Jørgen Bengaard, s. a. afd. elværksbestyrer Bengaard, Bramming, har på ca. 3 år oparbejdet en virksomhed i København, hvor han fremstiller cembali og solgt 2 til radioen. Han er uddannet orgelbygger i Åbenrå. Gdr. Chr. Broch, Hejsnvig, har solgt hus på Ribevej til radioforhandler Svend Andersen, Ribevej. 16. Sigfred Andreasen, Terpager, har bortbyttet sin ejendom med et hus i Henne. Fry Nygård, Nørregade 44, har solgt sit hus til vognmand Niels Thomsen. Referat efter sognerådets vejsynstur 1953: Der bygges en del nyt i Terpområdet i kommunens nordøstlige hjørne, bl.a. nogle statshusmandsbrug på tdr. ld. 17. Afvandingsprojekt er i gang på ca. 25 tdr. ld. i Tømmerby Mose. Tilstødende arealer får også gavn heraf. 21. Gdr. Søren Kjær, Mulvad, fylder 80 år d. 23. sept. De har 8 børn, hvoraf de 6 lever. For 3 år siden mistede de sønnen Magne, der blev dræbt af et lyn. Fru Ane Kjerstine Juel, Mulvad, er død, 55 år. Hun var g. m. gdr. Peter Juel, og hun efterlader ham og 2 sønner, Erik Juel, Darum, og Niels Juel, Fredericia.

20 22. Automobilforhandler P. E. Petersen har af Esbjerg Svineslagteri A/S købt Storegade 20 med henblik på udvidelse af firmaet. Fru Lütchemeier, Bramming, er død, 80 år. Hun efterlader sin mand og 3 døtre og 3 sønner. 23. Dødsann: Hustru, mor m.v. Frida Lütchemeier. Uskr. Ejnar Lütchemeier, børn og svigerbørn og Henny. Sønnen Erik takkede følget efter begravelsen. 26. Installatør Lars M. Jensen og hustru, Søndergade, har sølvbryll. d. 28. sept. Han er fra Bramming, hun er fra Fanø, de har 1 datter og 2 sønner. 28. Traktordemonstration hos gdr. Søverin Ernstsen, Tømmerby. (Fr. Husteds tidl. gård.). 30. Kontorbestyrer P. J. Pedersen, Sct. Knuds Allé, har mistet sin hustru, der er død, 62 år. Hun efterlader mand og 7 børn. Dødsann: Hustru, mor m.v. Metha Pedersen, f. Enevoldsen. Uskr. P. J. Pedersen. En søn, installatør Magnus Pedersen, Stenstrup, takkede følget ved begravelsen. Oktober Th. Andersen, formand for Arbejdersamaritternes Bramming-afdl. opfordrer til køb af mærker. Pladsoverportør P. E. Pedersen, Bramming, forflyttes til Svendborg. 2. Musiker Holger Aakjær Jørgensen, Søndergade, fylder 50 år d. 2. okt. Navne fra bitingstedets retsliste: gdr. Aksel Petersen, Tømmerby, Peter Schmidt og Aage Larsen. Tvist om færdselsret på en vej. 3. Dyrlæge Rask Thomsen, Elmegade, fylder 50 år d. 5. okt. Boet i Bramming siden Udlejningsvogn u. fører, tilhørende postbud G. Nielsen, Bramming, rammer dreng i Glejbjerg. Fru Petra Kranker, Østergade, er død, 65 år. Hun var enke efter maskinhandler Kranker, Dannevirke (Sct. Knuds Allé 3. bak). Iver Mortensen, Bramming, har modtaget meddelelse om, at hans yngste bror Otto er død i USA, 58 år. Otto udvandrede i 1922 til USA, hvor han har 4 brødre: Niels, Jens, Marius og Hans. 12. Inkassator Mads Hansen, Nørregade, fyld. 75 år d. 15. okt. Familien fotograf Olesen har fået melding om, at deres broder Otto K. Olesen, USA, har mistet sin hustru, godt 60 år, hun var d. a. slagtermester Sønderballe, Bramming. Arbejdsmand Hugo Gasner, Bramming, fylder 80 år d. 13. okt. 13. Trafikassistent K. E. Madsen, Bramming, forflyttes til Vejen 1. nov. 15. Aldersrenteforeningen indvier ny fane. 16. Arbejdersamaritterne markerer 15 års stiftelse d. 18 okt. Fodermester Hans Lauridsen, Bramming Nygård, har købt karetmager Fr. Petersens hus. Automedhjælper Jens Grejsen, Storegade 80, har solgt sit hus til frk. Ellids Krogh, Horne. 19.

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52)

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) 1 Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) Torsdag den 22. juli 1932, Otto kørte mælk Vi kørte resten af baaehøet, 12 læs hjem på de 4 raner i vestre ende af laden, der

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående.

Slægtsbogen er skrevet i Word Ver. 6.0, så hvis nogen vil have et kopi af overnævnte, er man meget velkommen til at kontakte understående. SLÆGTSBOGEN 1 Forord: Denne slægtsbog er en revideret udgave af en tidligere slægtsbog som er tilvejebragt af mig en ukendt person, men jeg har forsøgt at opdaterer bogen enkelte steder, inden for min

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920 Kristian Gøntveds dagbøger fra 10. januar 1920 til 12. november 1920 Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV. Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere