Krønikeskrivningen startet april Indskannet filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59)."

Transkript

1 Baks krønike ved Ellen Jensen , ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april Indskannet filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar Overpostbud N.C.N. Esbjergs kone er død [boede i Storegade. EJ] 69 år, har boet i Bramming i ca. 40 år. 5. Pensioneret lærer Jørgen Chr. Pedersen blev begravet i går i Holstebro, Sønnen lærer Vinding Pedersen takkede. 6. Mindre brand hos overportør J.M. Sørensen, Plantagevej. Der var gået ild i optændingsbrændet. - Haragergårdvej til drøftelse på Hotel Kikkenborg, planer om en større regulering. - Sag mod mekaniker Emil Mortensen der havde krævet 177 kr. for reparation af en motorcykel tilhørende montør A. Jørgensen 10. Mælkehandler Hans Jessen, Ribevej har af arvingerne efter slagter Knudsen købt huset på Ribevej for Sognerådsmøde fredag med 1. behandling af budget 50/51. Beboerne i Østergade ansøger om istandsættelse af vejen. Fotograf frk. Maren Olesen søger om at gadebelysningen ud for hendes ejendom i Jernbanegade 10 må brænde hele natten. Beboerne på Rolighedsvej ansøger om græs på vejen. 13. Gårdejer Hans Ingvartsen, Kragelund død 75 år, efterlader hustru, ingen børn. - Gårdejer Knud Hansen, Ll. Darum har solgt Haragergård til Poul Jessen, Bryndum for kr. Gården har 50 tdr. land. 14. Haragergårdvejens regulering vedtaget i sognerådet, et projekt til kr. hvoraf kommunen betaler Aksel Hansen, Kjærgård mark har solgt sin ejendom til Hans Madsen, Hillerup for kr. 16. Pastor Juul Christensen blev indsat til præst ved Sct. Knuds kirke og Ansgar kirke af dr. teol. Grønbech. 18. Haragergårdvejen gennem V. Nykirke vil antagelig koste "Én Verden" har holdt møde på Peters Hotel, ikke stor tilslutning, en deltagere. 20. Sidste omgang i Bramming ret idet dommer Brun rejser til Falster 1.2., adskillige sager blev udsat da sagsøgte ikke var mødt. 21. Viggo Larsen og hustru har mistet en dreng på 2½ år uden forudgående sygdom.

2 23. Vellykket dilettantforestilling i Bramming "Sankelmark". - Landmand Chr. Rasmussen og hustru, Præstevej har sølvbryllup Blikkenslager Winther fylder 70 år torsdag Gårdejer Søren Thomsen, Søvej, fylder 75 år Der er personer på valglisten til kommune- og amtsrådsvalget mod i Boligforeningens byggeri på Ribevej er næsten klar til indflytning. Til marts tages de første lejligheder i brug og resten i løbet af foråret. 16 af de 18 lejligheder er udlejet. 31. Karen Hansen [kaldet fru Bade-Hansen], Nørregade bliver 65 år den 5.2. Februar Drøftelse af om Bramming skal have fjernvarme - Gårdejer Søren K. Jensen, Lunagård, fylder 60 år den Dansk-amerikaneren H.P. Hansen, Racine, Visconsin er pludselig død, 53 år. 14. Landinspektør Erik Arnfred Lund har fået patent på et løsneapparet til sandsugere. 17. En repræsentant for Jysk motor union Knud Larsen var i byen og påpegede at der mangler et skilt om at der kommer en viadukt, ligeledes at der burde være en fodgængerovergang i hovedgaden og ved banegården. - Bramming ret var igen sat og behandlede flere sager med dommer Brun, der ellers havde taget afsked med Bramming. 18. Thea Rasmussen, Kærgårds mark er død 60 år gammel. 20. Den største udstilling byen har set afholdes på Kikkenborg, den sidste var for 30 år siden. Udstillerne er byens håndværkere og forretninger plus "Dansk Arbejde" : Udstillingen åbner med 38 udstillere og mannequinopvisning. 21. Hotel Kikkenborg solgt til grosserer Dalgård, Horsens for , overtagelse 1. april. 25. Bestyrelsen for "Malende kunstneres Sammenslutning" har tildelt Frida Buch (f. Petersen) fra Darum "Berlingske Tidendes" kunstlegat på 500 kr. 27. Mads Jessen, Vejrup, har en ko der har fået tvillinger 4 gange i træk. - Malerinden Agnete Therkildsen (født i Darum) udstiller i Ovenlyssalen i Esbjerg. Marts Der er 6 lister til sognerådsvalget i Bramming den Den 8. fylder Karen Hansen "Petaluma" 60 år 7. Torvehandel i Bramming, prisen for gode grise kr. pr. stk., marked igen i morgen.

3 8. Til markedet i dag en 50 kreaturer til store priser, kælvekøer og kælvekvier kr. 9. Forfatteren Thomas Olesen Løkken besøgte byen efter indbydelse fra afholdslogen IOGT. 10. Amtsvejassistent P. Jensen fylder 60 i morgen. - Snedkermester Niels Hansen har solgt sit hus i Pederstræde til frk. Johanne Andersen for , overtagelse Ved sognerådsvalget i går var der vælgere, deraf stemte af de valgte var nye. 17. Landmand og mælkekusk Axel Pedersen, Nørå, fylder 50 år lørdag. 21. Murer Søren Martinusen og hustru, Hellesvej, har guldbryllup den Slagter Rohde, Tømmerby, har solgt sin ejendom med 4 tdr. land til Peter Jepsen Petersen for kr., overtagelse Festlig afslutning på ungdomsundervisningen, der har været 38 elever i husholdning og 30 landbrugselever. 29. Fjernvarmemøde i Bramming, men i første omgang er der kun tale om få der kan få fjernvarme. - Mælkehandler Quist, Nørregade, fejrer 25 års jubilæum 30. Stor interesse for fjernvarmen, 54 af de mødte tegnede sig som deltagere. 31. Udnævnelser ved Postvæsenet: Anton Marius Sørensen udnævnt til overpostbud, landpost Sv. Aage L. Erhardtsen blev udnævnt til postbud, begge fra 1.4. April Slagtermester Viggo Nielsen død 39 år gammel. - Gårdejer Hans Carl Simonsen, Mulvad, fylder 60 år i morgen 5. Robert Daniels cirkus fra Vejrup har premiere i Bramming med 70 personer og 25 raceheste. Teltet rummer tilskuere. - Smed Jeppesen, Nørregade, fylder 70 år langfredag. 8. Forsikringsinspektør Emanuel Andreas Petersen er død 52 år 11. Hedens pioner Peder Erlang, Endrup mark, fylder 80 år den Påskeulykke på Bramming jernbanestation, Asbjørn Hansen fik højre fod kørt over. 12. Smed Jeppesen, Nørregade død den Hunderup sogneråd er gældfri. - Gårdejer Kr. Hansen har købt Marie Vandborgs ejendom i Terpager med 8 tdr. land for kr. overtagelse 1.5.

4 14. Bogholder Kvist, Helsingør, har solgt sit hus Ribevej 23 (tidl. 28) for til lærer Nim, Esbjerg. 18. Sognerådsmødet var langvarigt, Flintholm valgt til formand. Valg af skolekommission: nævnet blev ikke nedsat. 19. Postbud Poul Dylmer arbejder på at få oprettet et vandredepot [for Dansk Vandrelaug, sh] i Bramming. 20. Nævningegrundlisten foreligger 21. Stiftende generalforsamling i Fjernvarmen, der indmeldtes 40 husejere og flere kommer til. Udvalgets formand: Erik Madsen. - Cykelhandler Svend Pedersen, Nørregade har solgt sin forretning til Bramming Andelsmejeri for kr. - Storkene laver ballade ved ankomsten og indtagelsen af reden. 22. Overportør J.O. Jensen og hustru har sølvbryllup den Gårdejer Niels Knudsen Jensen, Lundmegård, Nørå er død 61 år. - Teddy Petersen og hans ti mands orkester besøger Bramming fredag aften brødre finder hinanden efter 30 års forløb, Arbejdsmand Jacob Sørensen, Plantagealle broren boede i Rødby på Lolland Andelsfryseri i Nørå med 15 bokse Fuld hus til koncerten med Teddy Petersen - Der stilles kommunegaranti på til fjernvarmeprojektet Maj Fhv. kaptajn, tobakshandler J.K. Jensen, Storegade fylder i dag 75 år. Har været skibsfører på Fanø-overfarten. 2. Missionskredsmøde i Bramming i går 3 Den 5. har husmand Kristian Jensen (V. Aastrup) og hustru sølvbryllup 8. Bramming brugsforening har i dag bestået i 40 år 9. Tilslutningen til fjernvarmen var overvældende, idet ejendomme, foreløbig med en kapital på , er tilsluttet. 10. Chr. Strandbyggår-Christiansen, Østergade (tidl. 12) fylder 70 år den Fjernvarmen udbydes i licitation.

5 13. Landmand Peter Olsen Skjøtt er død 70 år, Ribevej. - Ane Katrine Pedersen, De gamles Hjem, er død 62 år. 15. Dr. Starcke fra Retsforbundet holder møde i Bramming på lørdag. 16. Vandredepotet er nu oprettet i Sydvestjyllands kiosk hvor vandrerne kan få kort. 17. Fisker Hans Winther fylder 50 den 20. har fiskerhytte i Sneum. 19. Fru Katrine Lang, Alderdomshjemmet (tidl. Plantagevej) fylder i dag Bramming Kosmorama i ny skikkelse efter ombygning. 22. Gårdejer Chr. Madsen, Høe, har solgt sin ejendom på ca. 3 tdr.land for kr. til Henrik Hansted, Esbjerg. 24. Frisør H. Chr. Pultz, Nørregade fylder 60 år den Husmordag på Endrupholm 1.6. arrangeret af Midtjyske Husholdningsforeninger. - Sølvbryllup Marius Pedersen og hustru i Sneum den Pinsedag den 28. fylder rentier Simon Simonsen, Sportsvej 70 år - Haragergårdvejen er godt i gang, 6-7 mænd beskæftiget med stenslagning på Gabelsvej. Vejen skal udbygges gennem Nørå. 26. Købmand Peter Andersen og hustru, Nørregade (nr. 25, senere Plantagevej 6C. sh) har sølvbryllup den Bramming Fjernvarme udbudt i licitation: opførelse af kedelhus. Juni Maskinhandler Th. Lungholt fyldt 70 år den Nedgang i Brammings storkebestand, der er 1 enkelt par, mod 16 par under krigen. 3. Mindre lagerrum styrtet sammen hos jernhandler Holger Thomsen - Fjernvarmebestyrelsen var samlet med ingeniøren for at finde ud af hvor vand og el ligger. 10. Fjernvarmen i Bramminge er nu påbegyndt meter skal entreprenør T. Tonnesen grave - Licitation af kedelhuset gik til murermester N.Th. Madsen og Brdr. Jensen, lydende på kr. 12. Dyrskuet i Bramminge er fastsat til torsdag Sommerudflugten for de gamle er fastsat til og går til Vejen, Askov, Skibelund og Foldingbro. - Gårdhandel: Teglværksgård [Gabelsvej 20. sh] er af ejeren Iver Iversen solgt til Laurids Jacobsen, Holsted, for kr. 13. Italienerne var i dag i Bramminge for at købe slagteheste. Der var 50 heste og der blev købt 40, prisen var kr. pr. stk., de vejede op til 950 kr.

6 14. Festlig afslutning på Bramminge Handelsskole på Kikkenborg. Forstanderen uddelte eksamensbeviser til de 14 elever. 16. Haragergårdvejens udvidelse og regulering: licitation om vejarbejdet på en strækning af meter med tilbud på fra til I eftermiddag forhandles erstatning for afståelse af jord. 19. I morgen fylder Peter Schmidt i Tømmerby 65 år. 20. Cirkus Miehe er i Bramminge den 22. og Fhv. mejeribestyrer N.J.C. Haltrup fylder 60 år den Der er faldet 22 mm nedbør på to dage. 29. Samariterøvelse hos Farup-Hansen og i markedspladsens restauration. 30. Boligmonterings udstilling i Boligforeningens blok på Ribevej. Juli Købmand Ejler Riber Bertelsen har solgt sin forretning [Storegade 15. sh] til købmand Bent Henriksen - Fjernvarmearbejde er klar til at gå i gang, men der mangler rør, men de håber de kommer i morgen så de kan fortsætte i Storegade. - Bramminge Sangforening giver koncert i Lystanlægget. 3. Stor samaritterøvelse i Bramminge med deltagelse fra Esbjerg, Jerne, Ribe og Gørding. Lægerne Karkov og Svith deltog. Om aftenen fælles kaffebord på Sommerlyst. 4. Fjernvarmen påbegyndtes i går. 5. Signalbetjent E.M. Olesen er udnævnt til signalmontør, fra 1.7. bor han i Bramminge. - Elevmøde på Bramminge Efterskole med generalforsamling. 6. Tapetserer Villy Andersen har foræret en partiel albinistisk solsort til Jagt- og Skovbrugsmuseet. - Uddeler Markus Skak, Allerup, er i går bisat fra Sneum kirke, han blev 81 år. 7. Retten i Bramminge: Dansk Tipstjeneste mod Victor Petersen om tilbagebetaling af 788 kr., som var udbetalt for meget. Der vil blive forsøgt udpantning hvis ikke beløbet bliver tilbagebetalt. - Retten i Bramminge: Angående salæret ved Kikkenborgs handel: sagen udsat til parternes forklaring. - Fhv. købmand Kr. [også stavet: Chr.] Sørensen, Rolighedsvej fylder 50 år den 13. Han drev en årrække tørvefabrikationsvirksomhed. 8. Rentier Jepsen Brock, Storegade fylder 80 år den 13. Han ejede og drev en årrække Sommerlyst. Han var handelsmand og flittig, bor sammen med en søster. [Han står også opført som: Jep N. Jepsen Broch. sh]

7 10. Træskomager Rasmus Ravn er død 50 år gl. efter lang tids sygdom, han efterlader sig sin hustru. - Bramminge Håndværkerforening har udflugt til Kolding og Kristianshave den Møbelfabrikant Thomas Bjerrum Jørgensen fejrer 50-årsdagen i sommerhuset i Vejers med alle 3 generationer. 12. Fru Sophie Pedersen, Nørregade 12 fylder onsdag 75 år.. SP er enke efter murermester, pantefoged N.P. Petersen. - Skotøjsarbejder Andreas Christensen, Lindegade 1, fylder 30 år i dag. 13. Ølhandler Jens Møller Sørensen kan fejre 40-års jubilæum som indehaver af Carlsbergdepotet. - Uheld: I går ved tiden ville cykelhandler Henry Ingversen, Storegade [3] prøvekøre en cykel med påhængsmotor [en knallert] og et stykke ude ad vejen ville han vende cyklen, men styrtede og slog sig en del. Læge Karkov konstaterede hjernerystelse og hudafskrabninger og HI blev indlagt på Centralsygehuset i Esbjerg. - Ejendomshandel: Signalmontør R. Hebsgård har solgt sin ejendom på Westergårds alle [10] til værkfører [Torben] Schønnemann for Fru Monberg Andreasen, København, har solgt fru Thorsens ejendom Fengers alle [7?] til fru J[osia?]. Knudsen, Grimstrup for Maler P. Poulsen har af 'Kunstnerens Efterårsudstilling' fået tildelt barakken 'Trefoldigheden' på Grønlandstorvet til en separat udstilling september. 15. Fru (Edith?) Jørgensen, Tatol fylder 50 år den på lørdag 18. International kammeratskabsforening, The league of pals, holder kongres på Bramminge Hovedgård juli. Foreningen blev stiftet i 1932 og tæller medlemmer fra alle lande, undtagen Rusland. Man ser gerne gæster. 19. Arbejdet med fjernvarmen skrider godt fremad. Når det er nået til købmand Bertelsens ejendom skal røgerne trykprøves, så først kan udgravningen kastes til. - Feriepige kommet slemt til skade ved ulykke i Tømmerby, hendes kjole kom ind i en hakkemaskine til kød til mink, hun kom på Sct. Josefs hospital i Esbjerg med en flænge i bene og kraftig hjernerystelse. 21. Forskellige sager i Bramming ret: "Vestjyden" mod Johs. Olsen. Laurids Jensen mod Sillas Svendsen. Karl Th. Eskildsen mod J.H. Bertramsen. Afvandingssag anlagt af landinspektør Lund mod Simon Nielsen. Jensen og Nielsen mod repræsentant A. Jørgensen. 22. Uvejr i går. Gårdejer Magne Kjær dræbt af lynet da han cyklede på vej til sit hjem. Han blev 45 år. (se også 26.7.) - Store oversvømmelser i Bramming, vandet stod 1½ meter over vejbanen, 99 mm regn på få timer. - Fru grosserer M.A. Madsen [hun hed faktisk Louise, sh] fylder 80 år på tirsdag. Sønnen Erik Madsen overtog ledelsen af virksomheden i Stationsforstanderen [J. Sieck] anmoder om at opmærksomheden henledes på at færdsel over sporene er forbudt.

8 24. Læserbrev om: Åben strid på hovedgaden i Bramming mellem fru Vera Lassen og Paul Lund angående en sag om Oluf Bøegh. 26. Pastor Balslev, Bagsværd, tidligere præst i Bramming har mindeord om Magne Kjær (se 22.7.) kr. i erstatning for en rift på fingere til Inga Quist, hun havde slået sig på en falske hos mælkehandler Thorvald Quist. 29. Klage over at fjernvarmearbejdet tager så lang tid. Vejvæsenet er ved at blive utålmodig over at ledningsarbejdet ikke bliver færdigt. 31. Kaj Lykke spejdertrop har af Danmarkssamfundet fået tildelt en fane der indvies i Lystanlæget. August Kreaturmarkederne i Bramminge svinder ind til det rene ingenting, der har kun været tilført 2 kreaturer de sidste 2 gange. 2. Cirkus Benneweis giver forestilling mandag og tirsdag aften. - Lagerforvalter Ingvard Petersen fylder 60 år den Fru Kristiane Schmidt, Lindegade 5 fylder 70 år den 5.8. Hun bragte i 18 år Vestkysten ud til en stor del af abonnenterne i Bramminge. 3. Jes P. Jørgensen er ny kredsdyrlæge i Bramminge, han har købt grund af boghandler Iversen på Hellesvej (nr. 16). - Fjernvarmen har forskellige vanskeligheder med oversvømmelse, det kneb også med at få rørene hjem fra Belgien, nu er det Velo cementen det er galt med. 4. Velo cementen er bevilliget og tirsdag skal isoleringen begynde, så jævningen af kanalerne kan ske og fortovene igen kan komme i brug. - Bramminge ret: Sagsøger er fhv. hotelejer Andersen, Kikkenborg (se 7. juli). Insemineringspengene igen. Laurids Jensen mod Sillas Svendsen. -ejendomshandel: Fru (Bertha?) Hauge, Storegade har solgt sit hus på Sportsvej til Jens Jensen, Plougstrup, for kr. 8. Bramminge Boldklub holder generalforsamling i aften 9. I går kom den ventede cement, 300 sække der skal i alt bruges 800. Christiani og Nielsen gik straks i gang. Nu varer det ikke længe inden hovedgaden er normal. 11. Pensionist Nicolai Borg (tidl. klodsmager, sh), Ribevej fylder lørdag 83 år. 15. Fjernvarmen søger en varmemester. Der er tilsluttet 67 ejendomme. Centralen skal være klar 1. oktober. - Bramminge Boldklub fordobler kontingentet. 16. Bramminge Handelsskole modtog 19 elever. - Der er vælgere i Bramminge kommune

9 - Stationsforstander J. Sieck fylder 60 år den Kirkebetjent Frederik C. Olsen, Nørregade 40 fylder 80 år den 23. FCO var desuden pedel ved Bramminge skole og i 10 år bademester ved Badeanstalten. (se også 23.8.) - Tillægsbevilling giver mulighed for yderligere byggeri af landarbejderboliger, men håndværkerne er tilbageholdende. 18. Landmand Holger Rasmussen, Gabelsvej, er død 75 år gammel. - Bygning af landarbejderboliger (se 17.8.) er sendt til boligministeriet til godkendelse. 22. Der er 21 ansøgere til stillingen som varmemester ved Bramminge Fjernvarme 23. Pastor Balslev har sendt et digt i anledning af kirkebetjent Olsens fødselsdag (17.8.) 24. Bramminge Fjernvarmecentral har holdt licitation over intern isolation af kedelhuset. (se 25.) 25. Isoleringsarbejdet ved Fjernvarmecentralen overdraget Nielsen og Kjær, Bramminge. - Frk. Ingeborg Tamsen, Flensborg Lager, er død, 69 år gammel. 28. Et kraftigt uvejr lørdag aften gav mange oversvømmede kældre. September Livligt vælgermøde i Bramminge med fuldt hus 2. Fjernvarmearbejdet der har ligget stille i de sidste dage, har fået et parti cement. 6. Jernbanerestauranten i Bramminge forpagtes ud den 1. oktober. - Valgene i Bramming: Ud af stemte eller 85.5%. [Det var valget hvor Socialdemokraterne gled i smørret, og Hedtoft trådte tilbage senere. sh] 7. Bramminge Sogneråd holder ordinært møde fredag, kun få sager på dagsordenen. 8. Rentier Johs. Hermansen har solgt sin villa (Storegade 52?) til Terkel Pedersen for kr. - Bramminge ret behandlede i går nogle gældssager 9. Bramminge sogneråd foretager vejsyn den 13. oktober. - Norske soldater på weekend i Bramminge den 30. oktober - Rentier Th. Villadsen (tidl. uddeler ved Foderstoffen?), Kirkestien fylder i dag 75 år. - Ny formand for Bramminge Boldklub blev koncertsanger Robert Madsen. Viggo Ullerichs og Otto Sørensen fortsætter som kasserer og sekretær. 11. Banegårdsrestauratør Olsen er udnævnt i Randers. 15. Basar i Bramminge på Efterskolen afholdes af Kirkeligt Samfunds kvindekreds til fordel for Ydre Mission.(se 18.) - Nu vil de 61 husstande der har fået installeret fjernvarme gerne vide, hvornår fjernvarmen leverer. Der holdes møde om sagen.

10 16. Bramminge Foderstofforening holdt fredag ordinær generalforsamling 18. Basaren den 15. gav overskud på 2.247,07 kr. 20. Banearbejder T.T. Frandsen efter ansøgning afskediget fra DSB p.g.a. alder 21. Det er ved at være efterår og koldt. Ingeniørfirmaet Anderschou der har ansvaret mente på et møde at der ville komme varme omkring 1. oktober. Omkring 1. oktober? Hvad er omkring 1. oktober. Det er væsentligt at sige en bestemt dag. 22. Fru Marie Jakobsen, Østergade, fyldte mandag 75 år. - Bramminge ret behandlede et par injuriesager, der udsattes til vidneafhøring og går tilbage til retten i Kolding 23. Skoleidrætsstævne i dag trods truende skyer, fra 8 skoler var mødt 400 børn. 25. Møbelfabrikant N.A. Jørgensen er i morges afgået ved døden 77 år gammel. - S. Farup Hansen sender brev angående fjernvarmen som han kan se ikke kan levere varme til den tid Anderschou lover. 26. Fhv. brugsuddeler N.C.N Nøhr, Holbæk, er død 58 år, han var gift med en datter af pensioneret førstelærer A.H. Manich. Nøhr har været uddeler i Bramming i 20 år. - Mindeord fra billedskærer C. Lundbæk, Esbjerg til N.A. Jørgensen (25.) - N.A. Petersen kan fejre 40 års jubilæum som murermester. Oktober Uheld med mælkebil der leverer mælk fra Bramminge Mejeri til den amerikanske zone i Tyskland. På grund af et cementrør drejede chaufføren til venstre hvor han ramte en personbil. Ingen personskader. 5. Fjernvarmen nærmer sig nu. Det forlyder at den kommer i flere afdelinger. I Storegade og Nørregade vil man kunne få varme i denne uge, afhængigt af at de autoriserede installationsfirmaer kan få tilslutningen i kælderen i orden. 6. Arbejdersammariternes basar på Kikkenborg åbner i aften, der er forskellige aktiviteter og overskuddet går til en lysbadeanstalt i Bramminge. 7. Den fejrer cigarhandler J.L. Jensen og hustru sølvbryllup. J.L. J. har sejlet som skibsfører. Hans datter Inger Margrethe er gift med portør H.R. Hansen. 9. Frk. Dina Andersen, Mulvadvej fylder 75 år den 10., hun drev i nogle år viktualieforretning og i 15 år inkassator for sygekassen. Hun var kaptajn i Frelsens Hær og næstformand i Rentemodtagerforeningen. - P. Chr. Pedersen er død 83 år, han har siden 1936 boet på Alderdomshjemmet i Bramminge 10. Der er tilfredshed med fjernvarmen da de første fik varme i lørdags, der er ca. 70 abonnenter.

11 11. Mange kældre fyldt med vand efter det stærke regnskyl, adskillige steder måtte Falck træde til. 13. Nu er cementmanglen kommet i vejen for det fremadskridende arbejde med fjernvarmen der mangler 350 poser før arbejdet kan blive færdigt. Man lever dog i håbet. 14. Bramminge sogneråds møde i aftes genvalgte til grundlisteudvalget [nævninge?]: Jacob Sørensen og Gunner Hansen og nyvalgte Boje Christensen, Nørå. Dommeren valgte Farup Hansen og landsretten sognefoged Brix. På mødet omtalte vejassistent Jensen grundlag for vejsyn. 17. Lauge Nørgaard, Alderdomshjemmet fylder 80 år. - Chr. Jensen, Nygårdsvej, har solgt sin landejendom med 20 tdr. land til Ths. Christiansen, Agerbæk, for kr. 18. Marius Skov har udstilling i Nykøbing Mors på fredag idrætsmærker til Bramming kommuneskoles elever: 4 guld, 11 sølv og 24 bronze. - Indbrud på Bramminge apotek, kasseapparatet der dog kun indeholdt et mindre beløb, blev tømt. 19. Fhv. gårdejer Jens M. Jensen, Mæglergade, fylder 78 år i morgen. 25. Bramminge Andelsmejeri nærmer sig stærkt 5 mill. kg mælk. - Enkefru Bodil Sørensen, Aikevej 9, fylder 73 år den ved Olaf Bak. Året i glimt. Fra dagbladet Vestkystens Bramming-rubrik + evt. øvrige sider. (I denne oversigt bruges de gl. husnumre, altså dem fra før Efter 1961 bruges de nye numre. - Forkortelser: s.a.k & s.k.k = Sct. Ansgar Kirke & Sct. Knuds Kirke.bak) Januar J. P. Jensens hustru, Mathea Jensen, død. De boede hos datteren og svigersønnen Edel og Hans Snitgård, Sportsvej. (I en dødsann. staver de selv hendes navn som Edle.bak) 9. Opsynsmand Th. Thomsen, Bramming, sælger sit hus på Ribevej til gdr. Anders Nielsen, Kaj Lykkes Allé. 10. Musiker Holger Jørgensen og hustru, Søndergade, har sølvbryllup d. 11. jan. Han er s. a. snedkermester Chr. Jørgensen, Bramming, hun er fra København. De har en datter og en søn. 16. Ved retten (bitingstedet), Bramming, behandles huslejesag, som husejer Chr. Hansen, Storegade, har anlagt mod lejeren, fru Marie Wiig. Ved dommen d. 22/01 dømmes fru Wiig til fraflytning. 17. På sognerådsmøde får Hans Hallum afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af en iskiosk. 20.

12 Fhv. cykelhandler Carl Emil Ingversen, død, 77 år, g. m. Rebekka. Købmand i Bramming, så cykelhandel, som han overdrog til sønnen i Ved begravelsen takkede svigersønnen, autoreparatør Knud Hansen, Bindslev, for deltagelsen.. Reklame-annonce fra tandtekniker Lily Sechers tandklinik, Storegade 39. (Nu nr. 40). 21. Dødsdannonce: Vor far, svigerfar og bedstefar fhv. cykelhandler i Bramming, Chr. P. Jensen, er død i Odense, Skibhusvej 207. U-skrev: Gerda Jensen, Erna og Ronald Truelsen. Ved begravelsen takkede matros Ronald Truelsen, Esbjerg, for deltagelsen. 23. stud. med. Henning Dylmer, s. a. postmester Dylmer, Bramming, har bestået 1. del af med. embedseksamen. 26. Fhv. skotøjshandler A. Nissen, Hellesvej, fylder 65 år d. A. Nissen, der er s. a. afd. manufakturhandler Nissen, drev en årrække skoforretning, som han afstod til sønnen Carl Nissen, (Nissen-Sko). Remisearbejder H. P. Schultz, Nørregade 1, fylder 60 år d. 28. jan. Han er fra Esbjerg og var med til at anlægge Grindstedbanen. 27. Brygger Thomsen, Bramming, har solgt bryggeriet + maskiner til grosserer Frands Hjort, Mulvadvej. 31. Rentier Johs. Ravn og hustru, Mulvadvej, fylder 80 år hhv. d. 2/2 og 3/2. Februar Rentier Johs. Ravn Mulvadvej, fylder 80 år d. 2/2, han er f. i Gauerslund, Børkop, og fru Ravn, der fylder 80 d. 3/2 er fra Lejrskov. I 1934 kom de fra Føvling til Bramming og har 2 døtre og 3 sønner. 3. Fhv. landmand Hans Winther, Bramming, er død, 75 år. Boede hos brodersønnen Svend Winther til han kom på alderdomshjem. Han var ugift. 4. Afdøde lærerinde Karen Sørensens hus i Lindegade er solgt til stationsbetjent E. Johansen. (Det er nok Emar. bak) 6 Handelsmand K. Oxenvad fører sag mod Nis Brammer, Gabelsvej, om en roeskærer. (Gave eller køb?) 12. Handelsgartner Joh. Jepsen, gartneriet Kirkely, påkøres af en bil og beskadiger et ben. 14. Vaskeriejer Knud Erik Lauridsen, Westergårds Allé får byggetilladelse til et vaskeri. 16. Gårdejer Max Frøsig og hustru, Tømmerby, har sølvbryll. d. 19/02. Han er fra Sædding v. Esbjerg, og hun er fra Sædding v. Nr. Nebel. Købte gården i Tømmerby ved giftermålet. Har 1 datter, 2 sønner. (Gården lå skråt over for Stejlgård. bak) Fhv. landmand Simon Simonsen, Bramming, er død, 73 år. Efterlader hustru Sine + 8 børn. Arbejdsmand Valdemar Hansen, Nygårdsvej, har brækket benet. 17.

13 Hingstekåring i Bramming har 15 hingste tilmeldt. Flagallé langs markedspladsen, og tilskuertal ca Fhv. landmand Knud M. Nielsen, Jerne, er død. Han var til omkring 1940-erne staldkarl på Hotel Kikkenborg. Hustruen døde for år tilbage, han har 2 sønner og 5 døtre, hvoraf én er g. m. Thomas Mikkelsen, Terpager. 20. Håndværkerudstilling åbnes i Bramming og står på i 3 dage. Det er første udstilling efter 30 års pause. 24. Otto Jessen har solgt sin ejendom i Porsholt til Søren Chr. Sørensen. (Nedrevet primo 1970-erne. bak) 25. Ludvig Christensen, Gram, fhv. gdr. i Tømmerby, begravet på Sct. Ansg. Kirkegård. Svigersønnen, bogholder Michaelsen, Gram, takkede følget. 26. Fru Petra Kranker, Kaj Lykkes Allé 1, fylder d. 28/02 65 år. Hun er fra Bornholm, var g. m. fabrikant Kranker, Dannevirke, der døde for nogle år siden. En aktiekreds inden for JAK er nu stiftet på et møde i Bramming, der samlede ca. 100 deltagere. 27. J. Thøstesen, Gabelsvej, har solgt en tyrekalv til Jens Astesen, Fåborg. Marts Rentier Søren Jensen, Thorsensvej, fylder 70 år d. 5. marts. Han er sallingbo, har 4 børn, det ældste i USA, en datter er gift og bor i Hyggild, Herning, hvor festen holdes. 6. Fru møller Poulsen, Nørregade, fylder 80 d. 7/3. Mælkehandler Quist og hustru, Nørregade, har sølvbryllup d. 10. marts. Han er fra Naur, Holstebro, og har boet i Bramming i over 30 år, heraf de 37 som mælkehandler for Bramming Mejeri ligesom han har dets udsalg. Sølvbruden er fra Ilsted som datter af afd. landpostbud Mathiesen. Fru Ane Kathrine Sørensen (Kaldet Lang), Bramming, er død, 87 år. Hun og hendes afdøde mand havde en gård i Høe. For ca. 20 år siden kom hun til Bramming og byggede hus på Plantagevej. Grosserer Kaj Petersen, Viadukten, har solgt sit en gros firma til grosserer H. Stubbe, Vejle. 9. Fru Christine Thomsen, Nørregade, enke efter grosserer Søren Thomsen, er død, 85 år. Hun var f. i Frederikshavn, kom som 1-årig til Alsodde. Blev g. m. grosserer Søren Thomsen, Vong, de kom til Bramming i 1898, Søren døde Har haft 10 børn, de 6 lever. Damefrisør Ellen Thomsen er for nylig død. Sønnen Holger Thomsen fører jernhandlerfirmaet videre. 10. Gdr. Laust Bendixen og hustru, Tømmerby, har sølvbryllup d. 13/3. Han er fra Hillerup, hun er fra Sneum. Har 1 datter og 2 sønner. Hans Holdensen/Kr. Oxenvad har i fællesskab en annonce og byder heri til møde i Storegade 54 for at søge at skabe interesse for forskellig underholdning. 14. Ca. 30 kom til Holdensens/Oxenvads møde, her var sang og snak og lidt musik, og man ville gentage forsøget. (Det var vistnok på loftet i nr. 54. bak). 18.

14 Dødsann.: Vor mor Anna Gaarde, 77 år. U-skrevet: Clara Christensen. (Clara har Vejrup Kro. bak). 19.: Nekrolog: Anna Gaarde var fra Henne, d. a. handelsmand Hans Jakob Jensen. Boet forsk. steder, Ringkøbing, Esbjerg, Størsbøl, så til Bramming Hendes (unavngivne) mand døde Konsulent frk. Sigrid Krogh, Bramming, har 25-års konsulentjubilæum i De samv. danske husholdningsforeninger. Cirkus Daniels lægger ud med sommersæsonen med premiere 2. påskedag i Bramming. 20. Dødsann: Hustru Else Kirstine Nicolajsen (f. Vestermark). Uskrevet: Asmus Nicolajsen, Anna og Peder. Nekrolog: Else K. Nicolajsen, død 47 år, var fra Bork. Repræsentant P. Johansen, Bramming, i retssag om husleje. Arbejdsmand Charles Højland, Bramming, anlægger sag mod lærerne Larsen og Nørgaard for voldsom adfærd. 21. Osvald Helmuth underholder ved Borgerforeningens og Landboforeningens fælles vinterfest. 23. Fru Skovfoged Sørensen, Nørå, leder børnehold ved folkedanseropvisning i Bramming. Fru Karen Nielsen, Sportsvej, fylder 75 år d. 25/ Maler Erling Lykke Jepsen, s. a. handelsgartner Jepsen består svendeprøve med bronze. Peter Lauridsen, Gabelsvej, fylder 73 år d. 25/ Fru Helene Nielsen, Storegade, død, 83 år. Hun var enke efter Niels Peter Nielsen. Boet en årrække på gård i Ilsted. Efterlader søn arbejdsmand Chr. Nielsen. 31. Chaufør Wagn Hansen Thøstesen, Bramming, kom lettere til skade på knallert uden kørekort i Esbjerg. April 1953: 1. Den 65-årige skoleinspektør Andreas Knudsen, kommuneskolen, fratræder. Han er f. i Bork, Egtved, kom i 1934 fra Vejen til Bramming, flytter nu til Herlev, hvor en datter bor. 4. Gunnar Hansen, Tværsigvej, har solgt sin ejendom til Johannes Mølgård, Lourup. 7. Dødsann: Far m.v. barber Olaf Holmberg. U-skrevet: Johanne Holmberg. Begraves ved Starup Kirke. 8. Oluf Pedersen, Tværsigvej, har solgt sin ejendom til Aksel Bach, Gørding. 9. Jens P. Jensen, Tømmerby, har solgt sin ejendom til Gunnar Hansen, Tværsigvej. J.P.Jensen har derpå købt Nørregade 49 af boet efter Kirstine Andersen. 13. Modehandler, frk. Karen Holmboe, Storegade, har den 15. april 25 års forretningsjubilæum. Hun er fra Mors. Bramming IM køber fru murermester Skjærbæks hus, Borgergade, som er nabo til Missionshuset. (Det må være huset i Skolegade? bak) Nyindrettede lokaler i kommuneskolen (3 normalklasser + fysiklokale) indvies. 15.

15 Anna Nielsen, husbestyrerinde hos Peter Lauridsen, Gabelsvej, fylder 60 år d. 19. april Inspektør Mikkelsen sælger hus på Sportsvej til inspektør Chr. Christiansen, Fanø. (Nr. 7 dette nutte hus boede vi i i 30 år bak) 17. Rentier Anders Poulsen Jepsen, Bramming, fylder 70 år d. 18. april. Han kom fra Sejstrup til Bramming i Navne, der optræder i retssager på Bitingstedet: Apotekerkarl Carl Nielsen. Den 12-årige John Højland. Vaskeriejer Anne Margrethe Jørgensen. Tømrer Gerhard Thomsen og tømrer Niels Friberg Christiansen består svendeprøven. 18. Murermester Harry Petersen, Bramming, sælger til Robert Birk, Bramming, 1200 kr. (en byggegrund måske? bak). Dødsann: Mand, far m.v. Hans Hallum. Uskrevet: Thora Hallum, Eigil, Canada, Lindy, Sonja, Arne, Hundested, Flemming, Lejf, Sverige og Annemarie. Begraves i Esbjerg. 20. Nekrolog: Arbejdsmand Hans Hallum, Elmegade, død, 56 år. f. i Strellev sogn, var rejsebud i Bramming, flyttede til Esbjerg, retur til Bramming Efterlader hustru, som er d.a.afd. stenhugger Nielsen + 6 børn. Fhv. landmand Hans A. Friis, Østergade, fyld. 80 år d. 21. april. han er fra Lustrup, Ribe, drev en tid en gård i Terp, så slagterforretning i Tjæreborg, til Bramming i Gdr. Knud Schmidt, Bramming, fylder 50 d. 21. april. 29. Skotøjsfabrikant Erik Madsen og hustru (Ella. bak), Nørregade, har sølvbryll. d.4. maj. Han er s. a. afd. grosserer Mads Andersen Madsen og overtog i 1944 faderens landskendte forretning. Havde en tid boet i Odense, hvor han fandt sin tilkommende hustru. De har 1 søn og 3 døtre, hvoraf den ældste er g.m. mejeribrugskandidat Holm, Vejen. 30. Forskolelærerinde Anna Marie Graverholt, Bramming, er ansat i Roust Skole pr. 1. juni. Maj cand. jur. Frede Pinborg, København, er ansat som skoleinspektør i Bramming pr. 1. juni. Pinborg er f. i V. Vedsted d. 8/ Fru Pinborg (Inger. bak) er lærerdatter fra Haurum, Hammel. De har 2 børn. (Anne Marie og Niels. bak) 4. Johs. Hermansen, Elmegade, har solgt et hus på Kirkestien til murer Magnus Christensen, Kravense. Syerske Herta Eriksen, Elmegade, har solgt sit hus til chauffør Jørgen Andersen. (Jørgen A. var min superbe chauffør, indtil jeg selv fik bil april 1959, en VW-boble, dueblå.. bak) 5. (Side 4): Redaktør Chr. Vestergaard, Vestkysten, Bramming, fylder 70 år d. 10. maj. Han er landmandssøn fra Lemvigegnen, uddannet landbrugskandidat, tiltrådte 1922 som redaktør i Ribe, flyttet til Bramming Anna Nielsen (se 15/04) har 30 års jubilæum som bestyrerinde hos P. Lauridsen. Fhv. landpostbud H. P. Reppien, Kaj Lykkes Allé, fylder 70 år d. 7. maj. Han er gårdmandssøn fra Hunderup ansat ved postvæsenet i Medlem af IOGT. 9. På sognerådsmøde får Bramming IM tilladelse til at nedlægge en lejlighed i det nyerhvervede hus, Skolegade, for at etablere bl.a. fritidsklub her.

16 11. Edith og Valdemar Johnsen, Bramming, har sølvbryll. d. 13. maj. Han er s.a. smedemester Carl Johnsen, Sdr. Vium.. De kom i 1932 til Glejbjerg og kom i 1949 til Bramming, hvor de etablerede Bramming Turistfart. De har en datter, der er g. m. lærer Jørgensen, Tistrup. 13. Fru Elisa Bak, Gabelsvej, er som 72-død hos en datter og svigersøn i Ringsted. Hendes mand Chr. Bak, døde Hun har 5 børn. (Lærer Arne Bak, Sandfeld, takkede følget ved begravelsen). 16. Dødsann: Mand, far m. v. Lars Dinesen død. U-skrev: Laurine Dinesen. 20. Referat: Fhv. smed og landmand Lars Dinesen begravet. Efterfølgende mindesammenkomst i Missionshuset. 22. Fru Johanne Nielsen, Ribevej, fylder 60 år d. 23. maj, hun er g. m. Anders Nielsen, har tidligere boet på Kaj Lykkes Allé. 23. Gdr. Johs. C. Jensen, Nørå, er faldet med sin cykel, da barn fik ben i hjulet. Johs. fik brud på ribben og blev indlagt. 26. Fru Marie Tækker, Alderdomshjemmet, Bramming, er død, 76 år. Manden død for ca. 25 år siden. De havde en ejendom på Tværsigvej, nu afstået til sønnen Alfred. Har 8 børn. Begraves v. Sct. Knuds Kirke. 29. Rentier T. T. Hansen, Nørregade, Bramming, er død 88 år, han ejede Spangsbjerg Mølle fra , mistede konen i 1940, har boet i Bramming en halv snes år, efterlader 9 børn, heraf 3 sønner i udlandet. Begraves i Esbjerg. 30. Radioforhandler Svend Andersen, Ribevej, har solgt sit hus til Peter Larsen, Krogsgård Mark. Juni Simon Christensen og hustru, Sportsvej, har guldbryllup d. 5. juni, og samme dag vies deres yngste datter. Han er fra Seem, Ribe, hvor faderen var karetmager og landmand. Ved giftermålet overtog de Simons fædrenehjem, rejste 14 år senere til Sdr. Farup, kom i 1924 til Sejstrup, derpå til Nørå, og i 1948 til Bramming. De har 4 døtre, og den yngste, Julie, bliver samme dag viet til sergent Søren P. Thomsen, s. a. jernhandler Holger Thomsen. Dødsann: Moder Kathrine Hansen, Elmegade 13, er død U.-skrev.: Gudrun Bramming Hansen. (Ved begravelsen takkede datteren, adjunkt Gudrun B. Hansen følget.) 6. Enkefru Ellen Johansen, Funders Allé, har solgt sit hus til rentier Anders Peder Højen, Terp. 8. Dødsann: Vor kære lille Verner er død. Tømmerby. U-skrev.: Thea og Hans Christiansen, Asta, Birgit og Inge Marie. Begrav. v. S. Ansgar K. 11. Vaskeriejerske, frk. Marie Christensen, Nørregade, fylder 75 år d. 12. juni, hun er fra Haderslev, har boet og drevet vaskeri i Bramming i en menneskealder. 15.

17 (Ribe-lokalside): aut. VW-forhandler Å. C. Pahuus, Bramming, samlede d. 13. juni ved sin VWdemonstration på Rømø over 100 VW-ejere, han har solgt bil til. 20. Fru Kristine Marie Magdalene Jensen, Mulvadvej 14, fylder 50 år d. 21. juni, hun er f. v. Ribe, kom til Esbjerg og blev gift. Har 4 børn. Dagen fejres hos hendes forældre Nørvang 94, Esbjerg. 22. Fhv. gartner Jeppe Noe Hyldahl, Bramming, er død, 82 år. Han var gårdmandssøn fra Lemvigegnen, uddannet vinterlærer, begyndte 1900 gartneri i Bramming og drev firmaet til Har en datter, der bor i Nr. Sundby. Dødsann: underskrevet Ingrid og Andreas Aagaard og Ole Noe Aagaard. 23. Fhv. snedkermester Th. C. Iversen, Bramming, død, 84 år, var f. i Ølgod, startede 1909 i Bramming med snedkeri og savskæreri. Efterlader hustru og 3 døtre og 1 søn. Ved begrav. takkede svigersøn, ingeniør Sam Nielsen, Brønderslev, følget. 24. Byfesten, som arrangeres af Borgerforeningen + andre organisationer, afvikles d. 15. og 16. aug. Overskud går til anlæg af kælkebakke/skøjtebane. Juli (Der mangler en del udgaver med Bramming-lokalrubrik i første halvdel af juli. bak) 1. Mælkehandler Kristensens søn, Flemming består alm. forberedelseseksamen i Gørding. Der etableres Fuld stop på hovedvej A11 ved Viaduktens udmunding i Storegade. 3. Lokale navne fra retslisten, bitingstedet: Montør C. M. Jochumsen (varme-efterbetaling for et værelse). Vognmand Niels Sørensen (betaling for købte varer). Handelsmand Svend Andersen (for halm han fik tærsket). 8. Landmand Ejnar Nielsen, Nørå, er vært for husmandsforeningens markvandring. 6. Dødsann: Hustru, mor m.v. Anne-Marie Snitgaard. Uskre.: Jens Snitgård. (Svigersønnen, arbejdsmand Emil Muurholm, Vejen, takkede begravelsesfølget). 11. Paul Lund, Bramming Hovedgård, udgiver sin bog Bag flygtningelejrenes pigtråd. Pastor Balslev, Bagsværd, tidl. Bramming, fylder 74 år d. 13. juli. 17. Side 7: Tidl. lærer i Kokspang, Antonsen, Struer, skriver stor artikel v. 40-års dagen for togulykken 26/ Ekstrakontorist, (!) frk. K. M. Andersen ansættes 1/8 på Bramming Station. Lokale navne fra retslisten, bitingstedet: arbejdsmand Hans Pedersen (betaling for tørv). Savskærer Chr. Rasmussen og rentier Niels Jensen (partsforklaring). 21. Gdr. Chr. Christensen, Terpager, er tidligt i gang med årets høst. Stationsforstander A. L. Andersen, Hurup, fratræder. Han var en tid ansat i Bramming. 24. Radioforhandler Michaelsen, Storegade, har solgt sin forretning til Anton Sønder, Egebjerg, Vinderup. Overportør Johs. Jacobsen, Funders Allé, fylder 60 år d. 26. juli. Han er fra Hobro, har været i Bramming i knap 25 år. 25.

18 Ladmand Elis Thomsen, Nørå, kørte løbsk ved Bramming Hovedgård. Fik kvæstelser og blev indlagt. 28. Arbejdsmand Magnus Christensen, Bramming, påvirket på motorcykel mod Bramming fra Esbjerg. August Fru Andrea Skade, villa Allerup, Terpager, fylder 75 år d. 5. august, hun er d. a. afd. gdr. Kristen Kristensen Bjerg, Sneum, og blev g. m. Peter Skade, gårdmandssøn fra Allerup. Bosættelse på en gård i Ilsted, derpå til Peters fødehjem i Allerup, derfra til Allerup. I fjor døde Peter, og ægteskabets eneste barn døde for år tilbage. 3. Don Kosakkerne giver opvisning i Bramming. Fhv. indremissionær i Bramming H. C. Bechmann, Ålborg, fylder 50 år d. 5. aug. 4. Enkefru Andrea Skade, Terpager, har solgt sit hus til Peder Hundebøll, Ll. Darum. Efter licitation overdrages bækoprensningen til Niels Julius Petersen, Otto Nissen og Alfred Petersen. 6. Fru Metha Schmidt, Ribevej, solgt hus til gdr. Chr. Broch, Hejnsvig. 8. Maskinhandler Carl Beck, Mulvadvej, fylder 50 år d. 9. aug. Han er fra Sdr. Farup, drev maskinhandel og bilværksted på Ribevej, som han solgte til Pahuus og har nu maskinstation. Følgende er valgt som snefogeder: vejmand Andreas Sørensen, Anders Nielsen, Kaj Lykkes Allé, Anton J. Hansen, Terpager, Hans Holdensen, Stejlgård, Magnus Christensen, Nørå, Peder Højer Hansen, Høe og Knud Knudsen, Terp. Boje Christensen, Nørå, er udgået. 10. Adjunkt G. Bramming Hansen, Odense, har solgt hus i Elmegade til radiotekniker K. Michaelsen, Storegade. Pens. N. Borg, Ribevej, fylder 86 år d. 12. aug. 12. I går opstod der brand i træbygningen på markedspladsen. Bygningen ejes af hotelejer Dalgaard, Kikkenborg, men er udlejet til snedkermester Kjeldsen, som har værksted deri. Taget blev ødelagt. (Det er Æ Punchhus. bak) 21. Købmand E. Riber Bertelsen, Bramming, er medstifter af selskabet A/S Nordisk Flaskegas Holding Co. Esbjerg. Fru læge Schultz, Jernbanegade, fylder 50 år d. 23. aug. 22. Fhv. købmand Niels Chr. Jensen, Terp, har solgt sin ejd. på 18 td. ld. til landmand Ejnar Bayer, s. a. gdr. Johan Bayer, Tømmerby. Snedker Kurt Timmermann, Ribevej, blev ramt af kulilteforgiftning i kælderen, er atter i bedring. Fru Laura Nissen, Lindegade (ell. Lundegade?) har 25 års forretningsjubilæum. 26. Fru Jensine Nielsen, Bramming, fylder 70 år d. 28. aug. Hun har boet i Bramming i 35 år og har drevet et velrenommeret pensionat. Nu er hun husbestyrerinde for repræsentant N. A. Madsen. Hun har 2 sønner i København. 29. Bankkasserer Anders Iversen, Landmandsbanken, Bramming, har 25 års jubilæum d. 1. sep. Han er fra Åstrup, s. a. gdr. Iver Iversen.

19 31. Kirkebetjent Jens Josphsen, Bramming, får dom i V. Landsret ang. betaling af pyntegrønt. September Sognerådet vedtager at bygge nyt alderdomshjem i Bramming, det får 50 pladser. (Det er så Solgården. bak) 4. Dødsann: Mor, svigermor m.v. Kathrine Kristensen, Sportsvej 2. Uskrev: Børn og svigerbøn. Gdr. Laurids Jensen, Gabelsvej, stævnes af dyrlæge Krogh, Bramming, efter behandling af en hest. 5. Nekrolog: fru Kathrine Kristensen, Sportsvej 2, er død, 82 år. Hun var enke efter Ole K. Kristensen, som døde for 2 år siden. 8. Markedsreferat: Til Bramming Marked var der ingen kreaturer tilført, men en lille snes heste, plage og føl samt grise. Handelen træg. 9. Fhv. gdr. Thomas Kjær og hustru, Mulvadvej, har guldbryll. d. 11 sept. og samme dag har deres datter og svigersøn, Meinert Hundebøl og hustru, Terpager, sølvbryllup. Th. Kjær og hustru afstod gården til sønnen Morten Kjær, og de bor nu sammen med datteren Karen, der er organist. Thomas Kjær er medlem af De gl. musikere. Sølvbrudeparret har 1 datter og 1 søn. 11. Murermester N. A. Pedersen, villa Øberg, Bramming (nu Søvej. bak), fylder 70 år d. 12. sept. Han er fra Øberg, Sdr. Jylland, kom til Bramming i 1907 og startede som selvstændig i Sønnen Frank er nu optaget i firmaet. Fødselaren har forvandlet et gammelt mosehul til en fin sø. 12. Fru Kjerstine Christensen, Østergade 26, fylder 65 år d. 14. sept. Af hendes 11 børn bor de 10 her på egnen, en datter bor i Canada. For tiden er fødselaren fuldt optaget af at tage kartofler op. 15. Jørgen Bengaard, s. a. afd. elværksbestyrer Bengaard, Bramming, har på ca. 3 år oparbejdet en virksomhed i København, hvor han fremstiller cembali og solgt 2 til radioen. Han er uddannet orgelbygger i Åbenrå. Gdr. Chr. Broch, Hejsnvig, har solgt hus på Ribevej til radioforhandler Svend Andersen, Ribevej. 16. Sigfred Andreasen, Terpager, har bortbyttet sin ejendom med et hus i Henne. Fry Nygård, Nørregade 44, har solgt sit hus til vognmand Niels Thomsen. Referat efter sognerådets vejsynstur 1953: Der bygges en del nyt i Terpområdet i kommunens nordøstlige hjørne, bl.a. nogle statshusmandsbrug på tdr. ld. 17. Afvandingsprojekt er i gang på ca. 25 tdr. ld. i Tømmerby Mose. Tilstødende arealer får også gavn heraf. 21. Gdr. Søren Kjær, Mulvad, fylder 80 år d. 23. sept. De har 8 børn, hvoraf de 6 lever. For 3 år siden mistede de sønnen Magne, der blev dræbt af et lyn. Fru Ane Kjerstine Juel, Mulvad, er død, 55 år. Hun var g. m. gdr. Peter Juel, og hun efterlader ham og 2 sønner, Erik Juel, Darum, og Niels Juel, Fredericia.

20 22. Automobilforhandler P. E. Petersen har af Esbjerg Svineslagteri A/S købt Storegade 20 med henblik på udvidelse af firmaet. Fru Lütchemeier, Bramming, er død, 80 år. Hun efterlader sin mand og 3 døtre og 3 sønner. 23. Dødsann: Hustru, mor m.v. Frida Lütchemeier. Uskr. Ejnar Lütchemeier, børn og svigerbørn og Henny. Sønnen Erik takkede følget efter begravelsen. 26. Installatør Lars M. Jensen og hustru, Søndergade, har sølvbryll. d. 28. sept. Han er fra Bramming, hun er fra Fanø, de har 1 datter og 2 sønner. 28. Traktordemonstration hos gdr. Søverin Ernstsen, Tømmerby. (Fr. Husteds tidl. gård.). 30. Kontorbestyrer P. J. Pedersen, Sct. Knuds Allé, har mistet sin hustru, der er død, 62 år. Hun efterlader mand og 7 børn. Dødsann: Hustru, mor m.v. Metha Pedersen, f. Enevoldsen. Uskr. P. J. Pedersen. En søn, installatør Magnus Pedersen, Stenstrup, takkede følget ved begravelsen. Oktober Th. Andersen, formand for Arbejdersamaritternes Bramming-afdl. opfordrer til køb af mærker. Pladsoverportør P. E. Pedersen, Bramming, forflyttes til Svendborg. 2. Musiker Holger Aakjær Jørgensen, Søndergade, fylder 50 år d. 2. okt. Navne fra bitingstedets retsliste: gdr. Aksel Petersen, Tømmerby, Peter Schmidt og Aage Larsen. Tvist om færdselsret på en vej. 3. Dyrlæge Rask Thomsen, Elmegade, fylder 50 år d. 5. okt. Boet i Bramming siden Udlejningsvogn u. fører, tilhørende postbud G. Nielsen, Bramming, rammer dreng i Glejbjerg. Fru Petra Kranker, Østergade, er død, 65 år. Hun var enke efter maskinhandler Kranker, Dannevirke (Sct. Knuds Allé 3. bak). Iver Mortensen, Bramming, har modtaget meddelelse om, at hans yngste bror Otto er død i USA, 58 år. Otto udvandrede i 1922 til USA, hvor han har 4 brødre: Niels, Jens, Marius og Hans. 12. Inkassator Mads Hansen, Nørregade, fyld. 75 år d. 15. okt. Familien fotograf Olesen har fået melding om, at deres broder Otto K. Olesen, USA, har mistet sin hustru, godt 60 år, hun var d. a. slagtermester Sønderballe, Bramming. Arbejdsmand Hugo Gasner, Bramming, fylder 80 år d. 13. okt. 13. Trafikassistent K. E. Madsen, Bramming, forflyttes til Vejen 1. nov. 15. Aldersrenteforeningen indvier ny fane. 16. Arbejdersamaritterne markerer 15 års stiftelse d. 18 okt. Fodermester Hans Lauridsen, Bramming Nygård, har købt karetmager Fr. Petersens hus. Automedhjælper Jens Grejsen, Storegade 80, har solgt sit hus til frk. Ellids Krogh, Horne. 19.

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk)

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Hovedentrepriser Byg A/S - 21829579 Bent Nielsen & Søn A/S - 29407312 Bertels Entreprise - 33847696 Bredsten

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere