DEN FØRSTE MEDARBEJDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FØRSTE MEDARBEJDER"

Transkript

1 DEN FØRSTE MEDARBEJDER

2 INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten indeholde?... 4 Overenskomst... 4 Funktionærloven... 4 Forskellige kontrakttyper... 5 LØNFORHOLD... 5 Lønsedlen... 5 Administration af lønforhold... 5 Indbetaling til ATP Livslang Pension Indbetaling til barsel.dk Indbetaling til FerieKonto... 6 FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Arbejdsskadeforsikring... 6 AES Erhvervsansvarsforsikring... 7 Sygedagpengeforsikring... 7 ARBEJDSMILJØ... 7 APV Arbejdsulykker... 8 MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET... 8 PERSONALEHÅNDBOG... 8 KONTAKT OS Den første medarbejder Side 2

3 DEN FØRSTE MEDARBEJDER Denne vejledning retter sig mod den situation, hvor du skal ansætte din første medarbejder og dermed bliver arbejdsgiver. I vejledningen beskriver vi de vigtigste pligter, du får som arbejdsgiver, og de overvejelser, der følger med. HVORNÅR ER DU ARBEJDSGIVER? Når du får brug for ekstra arbejdskraft i din virksomhed, kan du enten vælge at ansætte en medarbejder eller indgå et samarbejde med en selvstændig erhvervsdrivende, f.eks. en freelancer eller en konsulent. Ansætter du en medarbejder, følger der en række pligter med. Du har pligt til at tegne forsikring, indbetale feriepenge mv. Det kan derfor virke mindre omfattende at indgå en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende, som bare skal sende en faktura til dig. Du skal dog være opmærksom på, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold. I det tilfælde følger dine pligter som arbejdsgiver med, uanset om forholdet kaldes et ansættelsesforhold, en konsulentaftale, en samarbejdsaftale eller lignende. Det, der afgør, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold er bl.a., om du tilrettelægger og leder arbejdet, om du bærer ansvaret for arbejdets udførelse, om arbejdet udføres i dit navn og, om du er den eneste, som medarbejderen arbejder for, men andre forhold spiller også ind. Det følgende retter sig mod at blive arbejdsgiver REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER Hvis medarbejderen får udbetalt løn, skal du registrere dig som arbejdsgiver. Registrering sker via Registreringen skal ske, for at du af medarbejderens løn kan indberette A-skat og AM-bidrag til SKAT. Du skal registrere dig senest 8 dage efter den første lønudbetaling. Når du registrerer dig som arbejdsgiver, bliver du automatisk registreret som arbejdsgiver hos SKAT og ATP REKRUTTERING Målet med en rekruttering er, at du skal finde den rette medarbejder til jobbet. Det første, du skal tage stilling til, er derfor, hvilke opgaver din kommende medarbejder skal varetage. Det er en god ide at skrive en stillingsbeskrivelse, så det fremgår helt klart, hvilke opgaver stillingen skal indeholde. Gør dig også gerne nogle tanker om, hvilken persontype der vil passe godt ind i din virksomhed. Når disse overvejelser er gjort, skal du have skrevet et stillingsopslag, som matcher personprofilen og stillingens indhold. Jo flere overvejelser du har gjort dig inden opstart af rekrutteringen, desto større er chancen for, at du finder den rette medarbejder. Ase Selvstændig kan hjælpe med udarbejdelsen af stillingsopslaget, og du har mulighed for at benytte vores rekrutteringstilbud med gratis annoncering på Jobindex.dk. ANSÆTTELSESSAMTALEN Når du har modtaget ansøgninger til din stilling, skal du i gang med at udvælge de kandidater, du vil se til samtale. Udvælgelsen skal ske ved at sammenholde stillingens indhold med kandidatens erfaring, ansøgning og eventuelle referencer. Typisk indkalder man 3-5 kandidater til 1. samtale. Derefter er det op til dig, om du ønsker at se kandidaterne igen til 2. samtale. Den første medarbejder Side 3

4 Ase Selvstændig tilbyder skabeloner til samtaledrejebøger, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal forberede samtalens forløb og afholde selve samtalen. Det er en god ide at tage referencer på de kandidater, som er interessante for stillingen. Det er dog vigtigt, at du indhenter tilladelse hos kandidaterne, før du ringer til deres referencepersoner. Når du tager en reference, gælder det om især at spørge ind til de områder, hvor du kan være i tvivl om kandidatens egnethed til stillingen. Ase Selvstændig kan være behjælpelig med at formulere nogle gode spørgsmål. KONTRAKTEN Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en ansættelseskontrakt til ham/hende. HVAD SKAL KONTRAKTEN INDEHOLDE? En medarbejder, der skal være ansat i mere end en måned, og som gennemsnitligt skal arbejde mere end 8 timer pr. uge, har krav på en ansættelseskontrakt, der opfylder ansættelsesbevislovens regler. Det anbefales dog, at du altid laver en ansættelseskontrakt til din medarbejder. Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet fremgå af kontrakten. Eksempelvis skal kontrakten angive medarbejderens arbejdstid, løn og opsigelsesvarsel. Hvis kravene i ansættelsesbevisloven ikke overholdes, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse til din medarbejder. Som udgangspunkt er det dig som arbejdsgiver, der fastsætter vilkårene for ansættelsesforholdet. Det gælder f.eks. medarbejderens løn, arbejdstider, opsigelsesvarsel og om medarbejderen skal have fuld løn under sygdom. Love og overenskomster kan dog begrænse din mulighed for selv at fastsætte vilkårene for ansættelsesforholdet. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de krav, der stilles til en ansættelseskontrakt. OVERENSKOMST En overenskomst er en aftale indgået mellem en lønmodtagerorganisation på den ene side og en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver på den anden side. Overenskomsten fastsætter løn og ansættelsesvilkår for de parter, der er omfattet af den. Det er som udgangspunkt valgfrit, om man vil være omfattet af en overenskomst. Visse medarbejdere skal dog have overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår. Det gælder medarbejdere i løntilskud eller fleksjob samt elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Hvis du er med i en arbejdsgiverorganisation, eller hvis din virksomhed har tiltrådt en overenskomst, er du forpligtet til at følge overenskomsten på området. Vær opmærksom på, at der også kan være andre situationer, hvor du er bundet af en overenskomst. FUNKTIONÆRLOVEN Funktionærloven indeholder regler om bl.a. opsigelsesvarsler, løn under sygdom og barsel. Disse regler skal følges, hvis din medarbejder er funktionær. Som arbejdsgiver kan du ikke selv bestemme, om en medarbejder er funktionær. Det vil derimod afhænge af, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen skal udføre og af, om medarbejderen skal arbejde mere end 8 timer ugentligt. Det afhænger endvidere af, om medarbejderen ansættes i en tjenestestilling, dvs. at han/hun er underlagt din ledelse. Det er udgangspunktet, når du ansætter en medarbejder. Den første medarbejder Side 4

5 Du kan aftale med en medarbejder, at han/hun skal ansættes på samme vilkår som en funktionær, selvom medarbejderen ikke ud fra funktionærlovens definition har krav på det. Det kaldes ansættelse på funktionærlignende vilkår. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om, hvorvidt din medarbejder skal ansættes som funktionær. FORSKELLIGE KONTRAKTTYPER Typisk ansættes medarbejdere på ubestemt tid, dvs. at ansættelsesforholdet først ophører, når en af parterne opsiger kontrakten. Det er imidlertid også muligt at lave en ansættelseskontrakt, der er begrænset enten tidsmæssigt til en bestemt periode eller begrænset til fuldførelsen af en bestemt opgave. Hos Ase Selvstændig kan vi rådgive om de forskellige ansættelsesformer. Du kan finde kontraktskabeloner i Værktøjskassen på LØNFORHOLD Før du kan udbetale løn til din medarbejder, skal du indhente medarbejderens eskattekort hos SKAT. Medarbejderens eskattekort kan du bestille i eindkomst. Du skal have oplyst af din medarbejder, om du skal indhente hovedkort, bikort eller frikort. eindkomst er et offentligt indkomstregister, som administreres af SKAT. Alle oplysninger om borgernes indkomst bliver indberettet til eindkomst. Det er obligatorisk for arbejdsgivere at anvende eindkomst. Når du udbetaler løn til medarbejderen, skal du trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) i medarbejderens løn. Dette beløb skal indbetales til SKAT. Læs mere om indberetning til eindkomst på LØNSEDLEN Ved lønudbetalingen skal medarbejderen have en lønseddel. Lønsedlen skal indeholde oplysning om følgende forhold: Hvilken periode, lønsedlen vedrører Hvor meget medarbejderen har tjent i perioden Hvilke beløb, der er trukket i A-skat og AM-bidrag samt hvad, der er indbetalt til ATP Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Er din virksomhed eller ansættelsesforholdet dækket af en overenskomst, kan det stille yderligere krav til indholdet af en lønseddel. Eksempelvis krav til hvordan forskellige løndele skal specificeres på lønsedlen. ADMINISTRATION AF LØNFORHOLD Hver måned skal du til eindkomst indberette oplysninger om din medarbejders løn, A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge m.v. Indberetningen kan ske via TastSelv Erhverv på virk.dk. Du kan vælge selv at stå for indberetningen. Alternativt kan du vælge at få et lønbureau eller en revisor til at tage sig af al administration og indberetning af lønforhold. En mulighed er også at anvende LetLøn. LetLøn er et elektronisk program, der kan hjælpe med beregning og indberetning af A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. Du tilmelder dig LetLøn via SKAT. Læs mere om lønforhold på og Den første medarbejder Side 5

6 INDBETALING TIL ATP LIVSLANG PENSION Som arbejdsgiver har du pligt til at betale til medarbejderens ATP Livslang Pension. Du betaler 2/3 af medarbejderens ATP-bidrag, mens han/hun selv betaler 1/3 af bidraget. Medarbejderens bidrag trækkes i han/hendes løn. Bidraget betales for alle medarbejdere, der er fyldt 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Som arbejdsgiver skal du indberette ATP-bidrag til eindkomst. Hvert kvartal modtager du en opkrævning fra ATP Livslang Pension. Læs mere om ATP Livslang Pension på INDBETALING TIL BARSEL.DK Du har pligt til at indbetale til barsel.dk, hvis dine medarbejdere er over 16 år og arbejder mere end 9 timer pr. uge. Barsel.dk er en barselordning, der giver dig mulighed for at få hel eller delvis refusion for lønudgifterne til din medarbejder, hvis han/hun er på barsel. Forudsætningen for at få refusion er, at du betaler løn til medarbejderen under hans/hendes barsel, og lønnen er højere end barselsdagpengesatsen. Du indbetaler et fast beløb pr. kvartal til barsel.dk uafhængigt af medarbejderens køn. Se mere på INDBETALING TIL FERIEKONTO Alle medarbejdere optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferien optjenes i kalenderåret men afholdes det efterfølgende år i perioden 1. maj til 30. april også kaldet ferieåret. En medarbejder kan enten have ret til ferie med feriepenge eller ferie med løn afhængig af medarbejderens stilling og kontrakt. Administration og udbetaling af feriepenge sker gennem FerieKonto. Når du registrerer dig som arbejdsgiver på virk.dk, bliver du automatisk oprettet hos FerieKonto. Funktionærer har som udgangspunkt ret til fuld løn under ferie. Feriepenge til funktionærer skal derfor først indberettes, når funktionæren fratræder. Øvrige medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under ferie, optjener typisk feriepenge med 12,5 % af bruttolønnen. Feriepengene indberettes til eindkomst. Efterfølgende modtages en opkrævning fra FerieKonto. Læs mere om FerieKonto på FORSIKRINGER, NÅR DU FÅR MEDARBEJDERE Som arbejdsgiver har du ansvaret for dine medarbejdere. Det indebærer bl.a., at du kan blive erstatningsansvarlig, hvis din medarbejder kommer til skade i forbindelse med udførslen af sit arbejde eller bliver syg som følge af sit arbejde. Som arbejdsgiver har du pligt til at forsikre dig mod dette ansvar. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Den første medarbejder Side 6

7 Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, som medarbejderen får i forbindelse med arbejdet. Forsikringen tegnes ved et almindeligt forsikringsselskab. Læs nærmere om arbejdsskadeforsikring på AES Som arbejdsgiver har du pligt til at være omfattet af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). AES dækker følgerne af såkaldte erhvervssygdomme, din medarbejder måtte få i forbindelse med arbejdet, f.eks. allergi og eksem, hørelidelser og rygproblemer. Du bliver automatisk tilmeldt AES, når du betaler til ATP. Læs nærmere om AES på ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en erhvervsansvarsforsikring, men du har ikke pligt til at gøre det. Foruden den skade, som medarbejderen pådrager sig selv, kan du som arbejdsgiver blive ansvarlig for den skade, som udøvelse af din virksomhed kan påføre andres ting eller andres person. Ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring kan du sikre dig mod dette ansvar. Forsikringen kan du tegne ved dit forsikringsselskab. Du har muligvis allerede tegnet den i forbindelse med opstart af din virksomhed. SYGEDAGPENGEFORSIKRING Som arbejdsgiver kan du vælge at tegne en sygedagpengeforsikring. Forsikringen giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 2. til og med 30. sygedag. Har du ikke tegnet forsikringen, skal du som udgangspunkt betale løn eller sygedagpenge de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Forsikringen tegnes ved Statens Administration. Læs mere på ARBEJDSMILJØ Som arbejdsgiver har du pligt til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det indebærer, at du skal sørge for: at oplære og instruere medarbejderne i arbejdets udførelse, så den sker sikkerheds- og sundheds mæssigt forsvarligt. at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet. at danne arbejdsorganisationer, hvis dette er krævet. at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) Vær opmærksom på, at der i nogle brancher stilles særlige krav til arbejdsmiljø. På findes brancherelevante vejledninger om arbejdsmiljø. APV Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. En APV er en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og -problemer. Efter omstændighederne kan en APV også indeholde en handlingsplan for, hvordan du vil følge op på APV en. Den første medarbejder Side 7

8 En APV skal medvirke til, at virksomheden lægger forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer ind i den daglige drift. Arbejdspladsvurderingen udarbejdes af dig og dine medarbejdere i fællesskab. Læs mere om APV på ARBEJDSULYKKER En arbejdsulykke, der sker i forbindelse med arbejde på din virksomhed, skal anmeldes til arbejdstilsynet, arbejdsskadestyrelsen og dit forsikringsselskab. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter, skaden er sket, såfremt ulykken medfører uarbejdsdygtighed i en eller flere dage. Anmeldelse kan ske via eller Læs mere om arbejdsulykker på MEDARBEJDERENS FØRSTE DAG PÅ ARBEJDET Når din medarbejder skal starte på sit nye job, er det en god ide at lave et introduktionsprogram for ham/ hende. Det sikrer, at medarbejderen bliver systematisk introduceret til de relevante afdelinger og arbejdsområder i virksomheden. Dernæst giver det den nye medarbejder en tryghed at vide, at der er taget stilling til, hvordan han/hun bedst muligt bliver sat ind i de nye arbejdsopgaver. Ase Selvstændig hjælper gerne med skabeloner og input til velkomstbrev og introduktionsprogram for nye medarbejdere. PERSONALEHÅNDBOG Når du som arbejdsgiver får flere ansatte, er det en god idé at udarbejde en personalehåndbog. Formålet med en personalehåndbog er, at medarbejderne får en fælles forståelse for rammer og retningslinjer på virksomheden. Den synliggør virksomhedens holdninger og værdier, hvilket betyder, at både nye og eksisterende medarbejdere har let ved at sætte sig ind forholdene på virksomheden. Personalehåndbogen er også en mulighed for at formidle enkelte daglige rutiner og arbejdsgange, som er gældende for alle virksomhedens medarbejdere. Områder, som typisk er nævnt i en personalehåndbog, kunne være arbejdstid (pauser, overarbejde) feriepolitik (ferielukning, fridage), fraværspolitik, rygepolitik, beredskabsplan, arbejdstøj/dresscode mm. I udarbejdelsen af personalehåndbogen anbefales det at etablere en god dialog mellem medarbejdere og ledelse omkring de forhold, som skal gælde på virksomheden. Hvis nogle af medarbejderne har lyst til at deltage i udarbejdelsen, er det en fordel, da det sikrer et langt større ejerskab for personalehåndbogen blandt medarbejderstaben. Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på, at personalehåndbogen ikke strider imod gældende lovgivning og evt. overenskomst på virksomheden. Det betyder i praksis, at personalehåndbogen løbende skal opdateres. Dernæst er det vigtigt, at alle medarbejdere har adgang til den seneste opdaterede udgave af personalehåndbogen enten via mail, print, fællesdrev eller intranet. Ase Selvstændig har en skabelon og en vejledning liggende, som du kan finde inspiration i, når du skal i gang med at udarbejde virksomhedens personalehåndbog. Den første medarbejder Side 8

9 KONTAKT OS Har du spørgsmål til ansættelse af din første medarbejder, kan du ringe til vores hotline på Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter, og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. Den første medarbejder Side 9

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER Gode råd fra Bluegarden 2016 Sådan kommer du i gang Denne guide handler om alle de overvejelser, du som selvstændig skal gøre dig, inden du ansætter din første medarbejder. Mange

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Opstart af virksomhed Overvejelser vedrørende medarbejdere. v/thomas Meyer Stage og Lars Roslyng

Opstart af virksomhed Overvejelser vedrørende medarbejdere. v/thomas Meyer Stage og Lars Roslyng Opstart af virksomhed Overvejelser vedrørende medarbejdere v/thomas Meyer Stage og Lars Roslyng Lars Roslyng Titel: Senior Manager i Outsourcing Øst Danmark 48 år og gift med Bettina HD, R, registreret

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Gode råd om ansættelse i nystartede virksomheder

Gode råd om ansættelse i nystartede virksomheder RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse i nystartede virksomheder Indhold Den første medarbejder 3 Lovbestemte arbejdsomkostninger 4 Ferie og feriegodtgørelse 6 Sygdom 8 Refusion af sygedagpenge 9 Løn og refusion

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Rideklubben som arbejdsgiver

Rideklubben som arbejdsgiver Rideklubben som arbejdsgiver Dansk Ride Forbund har udarbejdet denne lille pjece som beskriver nogle af de forpligtelser en rideklub har i forbindelse med at have personale. Pjecen tager udgangspunkt i

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet Den nye ferielov Forklaret, uddybet og forenklet Er du klar til den nye ferielov? - Bare rolig, Blik og Rør hjælper dig Du har nok hørt det allerede: 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Dermed

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

Kom i gang med din første medarbejder

Kom i gang med din første medarbejder Kom i gang med din første medarbejder Hvad skal du tænke på? Erhvervsrådgiver Nina Wahl Asmussen 2 Dagens formål og program Direktør i egen virksomhed hvad så? Hvad betyder det for dig og dit firma? Hvad

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Hjælp til syge medarbejdere

Hjælp til syge medarbejdere Opdateret december 2017 Hjælp til syge medarbejdere og virksomheden Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde arbejdskraft. I dette dokument kan du få overblik over, hvilke

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Fair løn- og arbejdsvilkår

Fair løn- og arbejdsvilkår Fair løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger København mod Side 1 social dumping Træk i arbejdstøjet under fair forhold Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune du er med til at

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 ANSVARLIG PARTNER: Vi er af FAS' Sygefond blevet anmodet om at vurdere, om vikarer

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september Ferieloven Agenda Gældende regler Ny ferielov Overgangsperioden Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov Den nye Ferielov Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret 2018 Indholdsfortegnelse Intro Overblik lønmodtagere og arbejdsgivere Indberetninger for overgangsåret Indbetaling til Lønmodtagernes

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til at ansætte en privat passer Du kan få tilskud til at ansætte en person, der passer dit barn i dit eget hjem. Sådan fungerer ordningen Som forælder kan du vælge

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Danmark får en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Inden da har man lavet en overgangsordning, der begynder den 1. september 2019.

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere