Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997"

Transkript

1 medlemsblad medlemsblad

2 medlemsblad medlemsblad

3 medlemsblad medlemsblad

4 medlemsblad medlemsblad

5 Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende AABYBRO Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 1997 Tilstede: Jette, Erik, Per og Anne Mette afbud fra Inge Lis 1. Valg af dirigent Jette 2. Protokol Anne Mette 3. Byrådsdagsorden Ingen bemærkninger 4. Kommunalpolitik Erik været til møde i SiD frarådede dem at slette egen liste 5. Meddelelser Jette tager til politisk og organisatorisk konference i Horsens Kommunalpolitisk konference i Svendborg: Mette tager af sted eventuel også Erik 6. Generalforsamling Afholdes 12. marts. Samtidig vælges opstillingsform og delegeret til Landsmødet 7. Næste medlemsmøde 12. februar prøves endelig vedtagelse af valgprogrammet. 8. Eventuelt Intet referent: Anne Mette Jacobsen Af Randi Borg AABYBRO: En sag om i fremtiden at kalde Horsebækken, der løber gennem industriområderne ved Knøsgaardvej, for et kloakafløb fik i aftes byrådet til at afbryde mødet og vedtage noget, det i virkeligheden ikke helt mente. For byrådet blev enige om at vedtage forslaget, som det lå. Afgørelsen skal dog helst betyde, at en del af sagen slet ikke kommer med i forslaget, når byrådet efter en offentlighedsfase skal godkende for anden gang. Teknisk udvalg havde afleveret et punkt til afstemning om at omklassificere den del af Horsebækken, der skal flyttes, når området bliver bebygget. Slut med at være vandløb, nu skal vandet betragtes som et kloakafløb, lød budskabet i punktet. Men så blandede socialudvalgsformand Ole Hermansen (V) sig i debatten, og da han til daglig arbejder i amtets miljøafdeling kunne han tilføre nye aspekter til fremtidens konsekvenser, hvis byrådet sagde ja til at afskaffe et kommunalt vandløb. -Jeg vil være sikker på, at forslaget er gennemtænkt, for lovgivningen er nærmest kinesisk på dette område, og det betyder, at nedlægger vi Horsebækken, så udelukker vi muligheden for at lede drænvand ud i bækken, sagde han. -Når området så bliver bebygget, skal der findes andre muligheder for dræning. Det lyder tåbeligt, men sådan er lovgivningen. Jeg synes derfor, at vi skal overveje at beholde Horsebækken som vandløb og så lave en reguleringssag om omlægningen, tilføjede han. Teknisk udvalgs formand (K) Jørn Krogsgaard kunne godt følge Ole Hermansen derhen, at det på lang sigt ville betyde, at der kunne undgåes eventuelle problemer, hvis nogen skulle få behov for at dræne i området. Men, men, men, teknisk udvalg havde valgt at nedlægge vandløbet til et kloak afløb, fordi alle efterfølgende reguleringer af resten af vandløbet på den måde kan behandles hurtigt. Reguleringssag Borgmester Ole Lykkegaard Andersen mente, at spørgsmålet så måtte være, om sagen ikke kunne behandles lige hurtigt, fordi der i begge tilfælde ville være tale om en reguleringssag. Kun hvis teknisk udvalg skulle have sagen tilbage, ville det tage længere tid, funderede han. -Vi kan bare godkende at regulere nu, og så senere lave det om til en nedklassificering, foreslog Ole Hermansen, der derefter - som Carsten B Andersen (S) senere kaldte det - begyndte at tale kinesisk om amtets regler om D- og C-kategorier. Krogsgaard mente, at det var rart med en ekspert som byrådskollega, mens Erik Ingerslev (SF) kaldte hele historien for et nyt problem, og Knud Winther synes, at sådanne spørgsmål slet ikke hørte hjemme i byrådssalen. -Var der landbrug i området, var det en anden sag. Men man dræner altså ikke for industri om at gøre. Teknisk udvalg har diskuteret argumenterne for at gøre som foreslået, sagde han. Men Knud Ogstrup og Ole Hermansen, begge V, gjorde ham opmærksom på, at der er en stump landbrugsjord, der indtil nu har haft ret til at lade sig dræne med Horsebækken som aftager. Dorthe Pedersen (V) foreslog, at byrådet skulle afbryde debatten og lade teknikerne komme på banen med et par ekspertvurderinger. Røget i utide Så der blev røget i utide, snakket i flok og foldet papirer ud. Eften et lille kvarters tid, ringede borgmesteren til samling igen, og den borgerlige gruppe havde i samråd med teknikerne besluttet sig for, at Ole Hermansens ide nok var bedst. Derfor foreslog de, at

6 -Det letteste - og dyreste ville selvfølgelig være at sende alle papirer ud. Men jeg har indtryk af, at det virker irriterende med så meget papir, sagde han. Carl Laursen (S) støttede Erik Ingerslev Larsen ved at sige, at bilagene til sagen, altså de ikkeeksisterende papirer, var en tynd kop te. Og SF'eren svarede borgmesteren, at bilaget uden bemærkninger ganske rigtigt havde været til irritation. Han sagde, at det jo ikke var første gang, byrådet diskuterede, om Horsebækken skulle flyttes, men stadig kaldes for et vandløb, og at teknisk udvalg så ved en senere lejlighed kunne nedklassificere vandet, hvis det fik lyst til det. Det synes socialdemokraterne ikke om. Carl Laursen syntes, at sagen havde taget en uheldig vending i pausen. -Der er mange der er på herrens mark i denne sag nu. Vi foreslår, at den går tilbage til teknisk udvalg, sagde han, hvilket fik Jørn Krogsgaard til at mindes et ordsprog, han havde lært nærmere at kende de 11 år, han har været i byrådet. -De mindste punkter på dagsordenen, bliver altid til de største sager, erklærede han. Carsten B. Andersen (S) tilføjede, at hvis de ville have ham til at stemme for den nye ide, ville det være at bede ham om at stemme for noget, han ikke vidste hvad var. Ole Lykkegaard Andersen mente så, at Carsten B. Andersen nok ikke vidste alverden om emnet, vandløbsregulerings- lovgivning, alligevel. Og så var det, at Carsten B. Andersen kaldte Ole Hermansens tale for kinesisk, inden borgmester i samråd med hele byrådet fik formuleret et forslag, der mest mindede om det første, men som, når det efter offentlighedsfasen, når tilbage til endelig vedtagelse uden afsnittet om at helt at nedlægge. -Og så lader vi teknisk udvalg om resten, og vi vil aldrig se den sag igen, sagde borgmesteren. Og deri kunne alle kun være enige. byråd, så derfor mener jeg, at der burde være sendt bilag med ud, bemærkede Erik Ingerslev Larsen. -Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke kriterier, der ligger til grund for den beslutning. For eksempel er der til dette møde bilag med til et punkt, hvor der står i både bilag og dagsorden, at der ingen bemærkninger er, fortsatte han. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen forklarede, at bilagene blev sendt ud efter skøn. Virker irriterende For mange og for få Aabybro Kommune, Erik Ingerslev Larsen, var forleden på byrådsmødet utilfreds med de bilag, der var sendt med dagsordenen ud. Han ville gerne have at vide, hvilke kriterier, der ligger bag valget af papirerne til de folkevalgte. Byrådsgruppe splittet Aalborg Stiftstidende SF's byrådsmedlem i Bilag for meget - og også for lidt Aalborg Stiftstidende AABYBRO: Erik Ingerslev Larsen (SF) mente på byrådsmødet forleden, at de udsendte bilag til mødet ikke var udvalgt på en særlig smart måde. Byrådet behandlede på det tidspunkt en sag om at bede Undervisningsministeriet om dispensation til at fortsætte med de kombinerede institutioner i Aabybro, Birkelse og på GjøL. Erik Ingerslev Larsen (SF) fastholdt sit nej til at lade ordningen fortsætte i Aabybro, fordi byen i virkeligheden er for stor til at passe til den årsag, der har fået kommunen til i første omgang at søge dispensationen, nemlig at tilgodese små samfund på en rationel måde. Resten af byrådet var enige om at bede om at få dispensationen fra 1992 forlænget eller at få en lovændring, der gør de kombinerede børnehaver/sfo'er lovlige. Gang i debat Så skulle denne sag egentlig være ude af verden, men punktet satte gang i diskussionen om, hvilke og hvor mange bilag byrådsmedlemmerne skal have sendt ud sammen med dagsordenen. -Denne sag blev første Fire socialdemokrater har fortalt den femte, at han er uønsket ved gruppemøderne Aalborg Stiftstidende Hellum, og at de derfor for fremtiden vil holde gruppemøder uden dennes deltagelse. AABYBRO: Formand for Situationen er opstået, den socialdemokratiske efter at Jørgen Hellum, da partiforening i Aabybro han var indkaldt som Kommune, Jørgen Hellum, afløser for Benny er blevet smidt ud af Christiansen, i sidste time byrådsgruppen, og er nu nægtede at skrive under på en slags socialdemokratisk budgetforliget for 1997, løsgænger i byrådet. som Socialdemokratiet Formand for indgik med Venstre og de byrådsgruppen, Carl V. Konservative. Laursen, har sammen med Jørgen Hellum nøjedes de tre øvrige medlemmer: derefter ikke med at Knud Winther, Karl undlade at stemme for Schrøder og Carsten B. forliget. Han stemte for Andersen sendt et brev til Erik Ingerslev Larsens (SF) deres femte partikollega i ændringsforslag, altså en byrådet. direkte understregning af, I brevet står der, at de fire at han var imod det forlig, under de nuværende som et flertal i gruppen omstændigheder hverken havde indgået. kan eller vil arbejde Senere på året overtog sammen med Jørgen Af Randi Borg SF'er utilfreds med de papirer, der sendes ud sammen med dagsordenen til byrådsmedlemmerne Erik Ingerslev Larsen ville have tingene præciseret gang behandlet af et andet det var de rigtige bilag, som blev sendt med. Ole Lykkegaard Andersen erklærede, at problemet først ville blive løst, når alle politikerne kom i elektronisk forbindelse med rådhusets arkiver. Og det kan ikke lade sig gøre rent teknisk endnu. Dertil bemærkede Knud Winther, at det så ville have været rart, hvis de borgerlige havde stemt for, at politikerne fik skærmforbindelser istedet for at ændre holdning i sidste øjeblik, sidst sagen var oppe. Jørgen Hellum Benny Christiansens plads i byrådet, og kort tid derefter brød de fire partifæller med ham. Ingen ønskede dengang at udtale sig nærmere om uenighederne i partiet, endsige bekræfte at problemerne havde ført en splittelse med sig. Gruppeformand Carl V. Laursen vil nu, efter at Stiftstidende er kommet i besiddelse af brevet til Jørgen Hellum, stadig ikke sige noget som helst. -Jeg har ingen kommentarer til sagen, før efter vi har holdt generalforsamling, siger gruppeformanden. Generalforsamlingen finder sted 8. februar på Aabybro Bibliotek.

7 medlemsblad medlemsblad

8 medlemsblad medlemsblad

9 AABYBRO Bestyrelsesmøde den 24. februar 1997 på Rådhuset i Aabybro Tilstede: Erik, Jette, Inge Lis, Anne Mette og Per afbud: ingen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Protokol 3. Byrådsdagsorden 4. Kommunalpolitik 5. Meddelelser 6. Generalforsamling, beretninger mv. 7. Valgprogram 8. Næste medlemsmøde 9. Eventuelt ad 1. Jette ad 2. Anne Mette havde glemt protokollen, så ved næste møde skal både referat fra 27. januar og 24. februar godkendes. ad 3. Dagsordenen til byrådsmødet blev gennemgået med følgende kommentarer: Byggegrundpriser skal bibeholdes på 150,- kr. SF forslag. Kloakmidler skal ikke anvendes til rørfremlægning af Elbækken. Angående det nye psykiatriske værested: adgangsforholdene for gangbesværede for dårlige pga. stejl trappe til 1. sal bør nævnes ellers godt tiltag med større forhold end tidligere Byrådsflertallet vedtog i aftes at bruge hele budgettet, 2,1 mio. kr., på et forsinkelsesbassin til overfladevand fra Biersted by. Foto: Søren Schnoor Uenighed om spildevandskloak Fire socialdemokrater, SF og FRP mente, at sagen skulle tilbage i udvalg for at blive ordentligt behandlet politisk Af Randi Borg ad 4. Ingen kommunalpolitiske i øvrigt. ad 5. Post gennemgået referat fra Jettes deltagelse i politisk og organisatorisk konference referat fra amtsrepræsentantskabsmøde fra Per: vi støtter Busses forslag om at urafstemningens spidskandidat også er vores amtsborgmesterkandidat, forhandlingsleder og udvalgsformandskandidat - Sagen blev efter denne detailering sendt rundt til partiforeningerne inden endelig beslutning på næste møde i amtsbestyrelsen. ad 6. Jette og Erik fik godkendt beretninger Inge Lis regnskab. SiD lokale reserveret Jette bager boller Inge Lis køber vin og ost. ad 7. Gennemgået og rettet til. ad 8. Generalforsamlingen den 12. marts udgør denne måneds medlemsmøde ad 9. Intet referent: Anne Mette Jacobsen AABYBRO: Ja, der bliver bygget et forsinkelsesbassin til overfladevandet fra Biersted. Og nej, det skete ikke i fordragelighed, da byrådet i aftes diskuterede sagen. To socialdemokratisk ændringsforslag om at lade sagen gå tilbage til teknisk udvalg, og det oprindelige om at gennemføre projektet - endte 6-10 i bassinets favør. Inden da var byrådsmedlemmerne gennem en lang debat om, hvorvidt et bassin til spildevand er en kloak, om at kunne huske dengang budgettet blev lagt. Og endelig om, hvorvidt det moralsk er i orden - eller lovligt - at bruge borgernes opsparede penge på et spildevandsbassin, når de er sparet op til kloakmoderniseringer. Carl Laursen (S) indledte med at slå fast, at alle vist var enige om, at projektet ved Elbækken skal laves. -Vi opponerer mod måden, det er foregået på. Der har ikke været valg, ingen politisk prioritering eller beslutning, sagde han. -Der ligger administrative projekter for mio. kr. Det ville have været rimeligt, om teknisk udvalg havde foretaget en prioritering, tilføjede han. Han slog desuden fast, at partiet ikke brød sig om, at de få kroner, der blev afsat på budgettet til kloakmoderniseringer, skulle bruges på et spildevandsprojekt. -Folk får ikke, hvad de har betalt for. Der er veje i Biersted, Aabybro, Nørhalne og Birkelse, der stadig mangler at få kloakkerne moderniseret. Vi synes, at folk skal have, hvad de har betalt for, sagde han. -Vi foreslår, at der laves en politisk prioritering, det burde den politiske ledelse af teknisk forvaltning have sørget for, tilføjede han. Formand for teknisk udvalg Jørn Krogsgaard (K) greb hentydningen i luften,

10 men ville hellere tale fagligt og sagligt om sagen. -Her har jeg et kort over din by, Carl Laursen. Biersted er efterhånden separatkloakeret (moderniseret, red.), der mangler 10 pct. Det er derfor, at det nu er på tide at gennemføre sidste del af moderniseringen, nemlig forsinkelsbassinet, sagde han. Krogsgaard havde også en del kommentarer til socialdemokratens mening om den manglende politiske prioritering september behandlede vi i teknisk udvalg en klage. I har hele tiden vidst det. Du sidder arbejdet i udvalget, bilagene og problemet ved Elbækken overhørige, sagde udvalgsformanden. Ikke mindes Ernst Christensen (FRP) kunne ikke mindes, at han havde fået nogle papirer tidligere, eller at teknisk udvalg havde taget politisk stilling til sagen. -Som budgettet nu er, er der 2,1 mio. kr. på kontoen. Nu bruger I det hele på afvanding. Det er urimeligt over for borgerne. Er det lovligt at bruge kloakfondens midler på afvanding?, sagde han. Hertil svarede borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V), at projektet åbenbart var nødvendigt at gennemføre nu, og at man selvfølgelig ikke må lade vand løbe ud på en mark. - Men jeg vil ikke have siddende på mig, at sagen ikke er behandlet Hellum gik imod Aalborg Stiftstidende politisk sagde han efterfølgende. Modernisering Det havde Knud Winther (S) en anden mening om. -Jeg kan lige forestille mig, hvordan det er foregået. Der er sket det, at en politiker går til forvaltningen og spørger, hvad man kan få for 2,1 mio. kr., mente han. Han nævnte, at der er mange steder, som trænger til kloakmodernisering. For eksempel Aaby Sdr, Gade, hvor der for øjeblikket bygges andelsboliger. -Det er også sørgeligt, at man løber fra en principbeslutning om at sætte to-tre mio. kr. af hvert år til kloakmodernisering. Vi har opkrævet pengene hos borgerne, og alligevel vil V og K kun gå med til at afsætte 2,1 mio. kr. på budgettet. Vi accepterede det, men det er sørgeligt, sagde Knud Winther. Erik Ingerslev Larsen (SF) støttede socialdemokraterne i, at et forsinkelsesbassin ikke er en kloakmodernisering. -Jeg forstår ikke, hvorfor projektet skal laves nu. Problemet er ikke af nyere dato, og det er derfor ikke kun de nye kloakker, der er skyld i det, sagde han. -Vi skal have kloakmoderniseringer for de penge, der er afsat til formålet, tilføjede han. Jørn Krogsgaard ville stadig gerne overbevise socialdemokraterne og Ernst Christensen om, at det hele tiden havde været meningen, at projektet ved Elbækken skulle gennemføres Projektet var tidligt med i bilagene, sagde han. Men Knud Winther lod sig ikke sådan overtale. -Det er rigtigt, at vi skrev et svar på en klage i september. Men det var et svar som alle andre, om at vi ville se på sagen i forbindelse med budgettet. Men vi var også enige om, at vi først ville prioritere, når budgettet var lagt, sagde han. -Det var først i onsdags, at borgmesteren viste os administrationens notater om forskellige projekter. Det er en fadæse, at teknisk udvalg ikke har prioriteret en klap, tilføjede han, og han fik støtte fra Ernst Christensen, der heller ikke havde set noget, før i onsdags. -Men projektet står nævnt i budgettet, sagde Krogsgaard, der fik støtte fra borgmester Ole Lykkegaard Andersen, der tilbød at hente et eksemplar af kommunens finanslov, hvis det kunne skabe enighed. Men det havde ingen interesse, ligesom modstandernes ændringsforslag om at lade sagen gå tilbage til teknisk udvalg, der så kunne få lov at vælge. Elbækkens udløb får et forsinkelsesbassin til overfladevandet, og Niels Abildgaards mark får lov til at være mark og ikke vandbassin. AABYBRO: Netop som stridighederne i Socialdemokratiet syntes bilagt, valgte byrådsmedlem og tildligere partiformand Jørgen Hellum at stemme mod sine fire kolleger. -Det er slet ikke noget nyt projekt, og det har været diskuteret i teknisk udvalg for år tilbage, sagde han. -Jeg er bange for, at vi ellers får en miljøsag på halsen på grund af vandkvaliteten, forklarede han om sit ja til projektet. Jørgen Hellum foreslog, at byrådet brugte de 1,45 mio. kr, som det under et tidligere punkt vedtog at låne, på at modernisere nogle kloakker, så der blev til begge dele. -Hvis der sidder nogle her og har svært ved at leve op til en principbeslutning, får de muligheden for at gennemføre et eller to små projekter, sagde han. Ældreboliger står klar til september Aalborg Stiftstidende AABYBRO: I går fejrede håndværkere, politikere og repræsentanter fra BSB Aabybro, at byggeriet på Torvestræde nu er nået til rejsegilde-alderen og endda lidt til. Formand for BSB Aabybro Knud Winther roste byggeriet og var glad for, at BSB med boligerne nu kunne markere enden på renoveringen af bymidten. -Tak til kommunen, fordi vi fik opgaven. Det har været svært, fordi grundprisen var høj, og beløbet til at bygge boligerne derfor blev lavere, sagde han. -Det var svært, hvis byggeriet samtidig skulle matche resten af kvarteret, men det er da lykkedes indtil videre, tilføjede han. Han håbede, at det færdige byggeri kom til at stå mål med Her lå engang en maskinfabrik og et varmeværk. Nu efter fem år er midtbyrenoveringen ved at være færdig. Ældreboligerne er klar til indflytning i september. Foto: Claus Søndberg forventningerne. BSB har selv sat ekstra penge i projektet, fordi kommunens rammebeløb på kr. pr. kvm. ikke kunne finansiere byggeriet på grund af den høje grundpris. De 16. ældreboliger samt et fælleshus med mødelokale, køkken og en sal på omkring 53 kvm. har kostet 12,3 mio. kr. at bygge. Der er i alt kvm. beboelse, hver lejlighed er toværelsers på 67 kvm. Boligerne er klar til indflytning i løbet af september. De er forlængst lejet ud og koster kr. om måneden inklusive vand, varme og antenneudgift. Byråd vedtog byggemodning af grunde Aalborg Stiftstidende Af Randi Borg AABYBRO: Meningerne var delte, da byrådet i Aabybro Kommune forleden vedtog at byggemodne grunde i Aabybro Øst-Nord. Flertallet vedtog at sælge grundene til en pris, der ligger under udgifterne til byggemodning. Mindretallet bestod af Ernst Christensen (FRP), der ville sætte prisen op fra 120 kr. pr. kvm. til 150 kr. og Erik Ingerslev Larsen (SF), som fulgte fremskridtsmanden i

11 prisen og samtidig gik imod anden del af byggemodningen, som først skal gennemføres ved en senere lejlighed. Det, der skal ske nu, er, at der skal gøres klar til 18 parcelhusgrunde og en stor grund til et tæt-lavt byggeri med 12 boliger. For at byggemodningen kan ske så hurtigt som muligt - der er kun en ledig grund tilbage i Aabybro - får teknisk forvaltning myndighed til at godkende licitationens resultat. Budgettet viser, at det vil koste kr. at byggemodne det område, som byrådet skulle bevilge penge til på mødet. Pr. kvm. er det 134,60 kr. og i budget 97' står der, at kommunens byggegrunde skal koste 120 kr. pr. kvm. Denne ide huede ikke Erik Ingerslev Larsen (SF). -Vi kunne godt sætte salgsprisen op udelukkende på disse grunde. Der er tale om et nyt projekt, plus at priserne kunne komme op i et leje, der er rimeligt i forhold til udgifterne, sagde han. Han forklarede derefter, at han ikke kunne gå ind for den del af byggemodningen, der først skal gennemføres senere, fordi den kræver en ny lokalplan. -Det er underligt at inddrage en del af området, som var bestemt til at være en grøn kile i byen, i projektet, sagde han. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) svarede, at byrådet sagtens kunne sætte prisen op eller ned. På venstres gruppemøde havde politikerne netop diskuteret at sætte priserne ned i lokalområderne for at få grundene solgt. -Prisen skal afspejle markedsværdien. Men arealet bliver først salgbart sidst på sommeren, og det er derfor uhensigtsmæssigt at sætte prisen op nu, forklarede borgmesteren. -Vi tager det op og vurderer situationen i forhold til budgettet for 1998, tilføjede han. Ernst Christensen (FRP) ville gerne have, at politikerne fulgte teknisk forvaltnings indstilling om en pris på kr, Han havde regnet lidt på priser og udgifter. -Skatteyderne betaler næsten kr. i tilskud pr. grund. Desuden er der ingen hensyn taget til grundværdien, og gør man det, bliver der tale om en pris på kr. - eller kr. fra skatteyderne pr. grund, sagde han. Borgmesteren mente, at man kunne vende tal på mange måder. -Hver gang, der kommer nye borgere, er muligheden der for at komme til at betale mindre i skat for de øvrige, sagde han, og tilføjede, at nogle kommuner solgte grunde for 40 kr. pr. kvm. Jørn Krogsgaard (K) forklarede, at byggemodningen er en investering i fremtiden, og at den grønne kile, som Erik Ingerslev Larsen talte om, var diskuteret i udvalget. -Vi mener, at bydelene trænger til at komme til at hænge bedre sammen østen for Toftevej. Der vil stadig være grønt vesten for vejen, sagde han. Erik Ingerslev Larsen pointerede over for Ole Lykkegaard Andersen, at denne havde sagt, at der kunne arbejdes for en prisdifferentiering. -Og det ligger der jo netop i det, hvis priserne stiger i Aabybro, sagde han. Ole Lykkegaard Andersen mente dog stadig, at det er uhensigtmæssigt med prisdifferentiering nu, og socialdemokraternes gruppeformand Carl Laursen støttede ham. -Jeg mener ikke tiden er til at indføre slingrekurs. Lad prisen indgå i en samlet vurdering om center og lokalområders udvikling. Lad os få en bolig- og bymæssigt debat i forbindelse med budgettet, sagde han. Og derved blev det. De nye grunde kommer til at koste 120 kr. pr. kvm. medlemsblad

12 medlemsblad medlemsblad

13 medlemsblad medlemsblad

14 medlemsblad medlemsblad

15 medlemsblad medlemsblad

16 medlemsblad medlemsblad

17 medlemsblad AABYBRO Generalforsamling den 12. marts Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af et bestyrelsesmedlem og to suppleanter 7. Valg af amtsbestyrelsesmedlem 8. Eventuelt ad 1. Per Overgaard Pedersen blev valgt til dirigent ad 2. Jette Staal gennemgik den udsendte organisatoriske beretning. Enstemmigt vedtaget. Erik Ingerslev Larsen gennemgik den udsendte politiske beretning. Enstemmigt vedtaget. ad 3. Det udsendte regnskab blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. Kontingentsatser uændret. ad 4. Ingen ad 5. Jette Staal blev enstemmigt genvalgt som formand. ad 6. Erik Ingerslev Larsen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Lars Jacobsen blev valgt til 1. suppleant, Karen Risager Frøstrup til 2. suppleant. ad 7. Anne Mette Jacobsen blev valgt til amtsrepræsentant. ad 8. Intet

18 medlemsblad AABYBRO Medlemsmøde den 13. marts 1997 Valgprogram til kommunevalget vedtagelse af valgprogrammet udsat til medlemsmødet den 16. april alle medlemmer vil modtage eksemplar. Opstillingsmøde bliver 21. maj Opstillingsform til kommunevalget: 8 stemmer for partiliste 1 imod. Delegeret til Landsmødet 1997: Anne Mette Jacobsen Kandidat til amtsrådsvalget: Anne Mette Jacobsen referent: Anne Mette Jacobsen

19 medlemsblad medlemsblad

20 medlemsblad AABYBRO Bestyrelsesmøde den 24. marts 1997 på Aabybro Rådhus Tilstede: Inge Lis, Jette og Erik Dagsorden 1. Dirigent 2. Protokol 3. Byrådsdagsorden 4. Kommunalpolitik 5. Meddelelser 6. Næste medlemsmøde 7. Eventuelt ad Jette ad 3. Intet at bemærke ad 4. Kommunalpolitik Vedrørende punktet fra den lukkede dagsorden Erik vil gøre opmærksom på at det skal være en åben dagsorden + referat af beslutningerne. ad 5. Jette orienterer om tilsendt materiale fra amtet angående regionsplan 97. Der er formøde med deltagelse af de politiske partier i Aalborg Kreds Nord Jette deltager. Der afholdes debatmøde den 28. april, og som konsekvens heraf flyttes vores bestyrelsesmøde til den 29. april ad 6. Næste medlemsmøde Endelig vedtagelse af kommunalpolitisk valgprogram. Angående valgkampen: Vi skal til at sende ansøgning til fagforeninger om økonomisk støtte til valgkampen. referent: Jette Staal

21 Byråd kom på regnearbejde Økonomien omkring flygtningeprojektet fik flertallets ja Aalborg Stiftstidende Af Randi Borg AABYBRO: En regnefejl på godt tre mio. kr. i et bilag havde på byrådsmødets onsdag aften undgået de flestes opmærksomhed. Kun Ernst Christensen (FRP) havde kigget fremtidens udgifter til flygtninge grundigt nok efter i sømmene og fundet fejlen. Ernst Christensen gjorde bemærkninger til dagsorden, inden behandlingen af punkterne begyndte. -Der er fejl i materialet, sagde han. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) ville gerne vide hvor. -Der er en regnefejl, sagde fremskridtsmanden, der helst så, at punktet blev taget af dagsordenen. -Fortæl mig, hvor den er, så vi kan få den rettet, mente borgmesteren. Det ville Ernst Christensen i første omgang ikke. Han ville vente, til punktet blev behandlet. Så det gik byrådet straks i gang med, da ingen andre havde et bud på, hvad det kunne være for en fejl. -Det er en værre sag, den er sværere end den vanskeligste kryds og tværs. Ingen i økonomiudvalget kunne hitte ud af sagen. Jeg bad om en forenkling, det er forsøgt, tak for det, men., sagde Ernst Christensen. Han havde bedt om at få bruttoudgifterne til flygtningene gjort op. Forvaltningen have lavet budget for , og i 1998 så det på papiret ud til at komme til at koste 6,8 mio. kr. Over tre mio. kr. mere end de øvrige år. -Har ingen af jer opdaget, at det er et meget stort tal, spurgte Ernst Christensen. -Ja, det ser stort ud. Har du regnet ud, hvad det i virkeligheden giver? svarede Ole Lykkegaard Andersen lidt mat. -Ja, sagde Ernst Christensen blot, og derefter måtte alle byrådsmedlemmer til at finde det omfangsrige bilag, den rigtige kolonne og regne efter i hovedet. Først et stykke tid senere gav fremskridtsmanden sig. -Det giver kr., oplyste han. Han bemærkede desuden, at udgifterne til lønninger så meget høje ud. -To personer skal deles om kr. Jeg går ud fra, at der er tale om helårsarbejde, bemærkede han. Resten af byrådet gjorde sig klar til at vedtage de økonomiske rammer for flygtningenes integration. Men kun for 1997, som økonomiudvalget havde indstillet, fordi udgifterne for de øvrige år er meget svære at beregne. Dermed kunne regnefejlen i bilaget heller ikke gøre nogen forskel. Det ville Erik Ingerslev Larsen (SF) ikke være med til. -Hvad hvis et flertal ikke vil i Jeg synes, at vi skal vedtage overslagsårene også, ellers siger vi, at vi ikke ved, hvor vi står om et år, sagde han. Han påpegede også, at han næppe regnede med, at tidsplanen for at flytte flygtningene til Kattedamsvej, Værestedet til Toftevej og legestuen til Øster Hovensvej kunne holde. Han fik et særstandpunkt med i beslutningen om, at det i hans øjne ville være bedre at vedtage alle års økonomi. Også Ernst Christensen fik sit særstandpunkt med. Han ville ikke gå ind for integrationen, som han synes er for ambitiøs og for dyr. Grønt lys for McDonald's Lokalplan godkendt efter debat - kritik af forholdene for cyklisterne Aalborg Stiftstidende AABYBRO: Byrådet i Aabybro gav i aftes grønt lys for opførelsen af en McDonald's restaurant og en benzinstation ved Knøsgaardvej, da en lokalplan for området blev endelig godkendt. Kun Ernst Christensen (FRP) sagde ubetinget nej til lokalplanen, mens Erik Nielsen (Landsbylisten) sagde nej, fordi de trafikale forhold for cyklisterne ikke er i orden i området, mens Erik Ingerslev (SF) sagde nej til den del af lokalplanen, som handler om cykelstierne ved Knøsgaardvej. Både Erik Ingerslev og Erik Nielsen var meget utilfredse med forholdene for de cyklister, som skal krydse Knøsgaardvej. Erik Nielsen mente, at der tidligere i byrådet var givet lovning på, at cyklisterne skulle have en tunnel under Knøsgaardvej, hvis der blev bygget, hvor McDonald's og Metax nu skal igang. -Nogen i byrådet vil sikkert sige, at det er for dyrt med en tunnel til cyklisterne, men jeg har aldrig set nogen beregning over hvad, det vil koste, sagde Erik Nielsen. -Vi kan blot konstatere, at der ingen politisk vilje er til at løse problemerne for de bløde trafikanter, tilføjede han. Erik Ingerslev betegnede krydset ØstergadeKnøsgaardvej som en ren dødsfælde for cyklisterne. -De to virksomheder, som nu skal bygge, skal leve af at tiltrække bilister. Derfor bliver der en voldsom trafik på Knøsgaardvej, sagde Erik Ingerslev. Han foreslog, at cykelstierne bliver hævet over gadeniveau, når de Erik Ingerslev (SF): Hæv cykelstierne over gadeniveau Erik Nielsen (L): Tidligere blev der lovet en tunnel til cyklisterne Jørn Krogsgaard: Cyklisterne kan krydse Knøsgaardvej sikkert. Knud Winther (S): Ikke optimale forhold for cyklisterne krydser Knøsgardvej. Det betyder, at bilisterne kommer til at køre over cykelstierne som over bump, og det vil automatisk sænke hastigheden hos bilisterne. Borgmester Ole Lykkegaard (V) sagde, at en tunnel vil blive alt for dyr. Desuden havde han fra trafikeksperter fået oplyst, at hvis cykelstier skal krydse veje, så er det bedst, det sker i kryds. -Forholdene for cyklisterne er ikke optimale. En anden placering af rundkørslen kunne have skabt bedre forhold, men et flertal i byrådet ønskede den nuværende placering af rundkørslen, sagde Knud Winther (S). Overdrevet Formanden for teknisk udvalg, Jørn Krogsgaard

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere