Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv"

Transkript

1 Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret af summen af medarbejdernes adfærd og er afgørende for virksomhedens succes. Kultur og adfærd er dog et overset element i risikostyringen, og får sjældent den nødvendige opmærksomhed. Der er behov for en struktureret og pålidelig tilgang til vurdering af risici forbundet med virksomhedens kultur og adfærd. Anne-Louise Thon Schur, Leder af Sustainability (PwC)

2

3 Et nyt perspektiv Man hører om kultur- og adfærdsmæssige risici overalt i medierne; de påvirker utallige erhverv og brancher ofte med alvorlige konsekvenser. I mange tilfælde er bestyrelsen klar over, at der er problemer, men formår ikke at identificere den egentlige årsag eller gribe aktivt ind og adressere systemiske adfærdsmæssige problemer. Dette er i særlig grad et problem for virksomheder, der er i global vækst, joint ventures, samarbejder med tredjepart eller står over for et betydeligt generationsskifte. Samtidig er der væsentlige fordele ved at udvikle en stærk virksomhedskultur, der vil styrke organisationens modstandskraft.

4 Hvad holder dig vågen om natten? En virksomheds kultur defineres som summen af medarbejdernes adfærd. Der sker ofte en afvejning af prioriteter hvad er fx vigtigst; profit eller kunder? Det er afgørende for din forretning, at der tages de rette beslutninger i de væsentlige øjeblikke. Et enkelt råddent æble eller et systemisk problem? Når noget går galt, trøster de fleste virksomheder sig med, at de kan give en enkelt person skylden. Men hvorfor gjorde denne person, som han gjorde? Hvor mange andre i organisationen har lært samme adfærd? Hvordan kan du være sikker på, at dét, som synes at være et engangstilfælde, ikke er tegn på et dybereliggende systemisk problem i virksomhedens kultur? For at løse det egentlige problem er det af afgørende betydning at få identificeret den underliggende årsag, så man kan opbygge en mere robust virksomhedskultur. Lyt til medarbejdere i alle lag såvel som til ledelsen Mange mener, at ledelsens adfærd the tone at the top er det bedste værktøj til at fremme en bestemt adfærd i en virksomhed. Der er dog flere og flere, som mener, at resten af medarbejderstabens adfærd er lige så vigtig. Tilsammen definerer de, hvad der er godt. Denne adfærd kan udgøre en væsentlig faktor, når man vil forhindre dårlig adfærd. Det kan dog være svært for ledelsen at høre og håndtere, hvis adfærden i virksomheden fremstår som værende util-strækkelig eller forkert, og problemet kan derfor nemt ignoreres. Positiv psykologi opbygning af en stærk kultur Ved at opbygge en kultur, som er baseret på virksomhedens stærke sider, principper og uddelegering af ansvar i stedet for på regler, vil din virksomhed blive mere smidig og beslutningsprocessen kortere. Emner eskaleres og håndteres hurtigt; potentielle kriser håndteres og løses, inden de blusser op. Guleroden virker bedre end pisken. Kontroller vs. overvågning Stigningen i brugen af sociale medier har givet forbrugerne mere magt. Gennemsigtighed i virksomhederne og mere ansvar til medarbejderne er emner, der er oppe i tiden. Dette kan udløse spændinger mellem den kontrol, som virksomheden tilstræber at have, og at give folk friheden til at tage beslutninger og tage ansvar. Det handler ikke om at blive en slags Big Brother, men om at forstå, hvordan din virksomhed understøtter eller modarbejder den adfærd, du ønsker, skal herske i virksom heden. Det kan være en udfordring at finde den rette balance.

5 Det handler om at forstå, hvordan din virksomhed understøtter eller modarbejder den adfærd, du ønsker, skal herske i virksomheden. En virksomheds kultur er defineret af dens adfærd Vores perspektiv Mennesker handler som regel ikke isoleret eller efter en pludselig indskydelse adfærd er som oftest påvirket eller formet af miljøet gennem en længere periode. Adfærd kan ændres, men ikke uden hjælp. En evidensbaseret tilgang er pragmatisk og fokuseret. Den har til hensigt at give viden om, hvad der driver adfærd, og komme med anbefalinger til specifikke forbedringer, som opbygger tillid og forbedrer resultatet. Virksomheder med succes har afstemt forventet, funderet og faktisk adfærd Afstemning af adfærden er nøglen til succes. Hvis forventet, funderet og faktisk adfærd ikke stemmer overens, kan det have alvorlige konsekvenser for din virksomhed. Du skal gøre det, du siger, du vil gøre. Tag et tilbageblik Du skal på ny undersøge, hvorfor din virksomhed eksisterer. Hvad er virksomhedens formål, vision og værdier? Hvilken adfærd skal der være i virksomheden for at nå disse? Understøtter virksomhedens politikker, processer og procedurer den nødvendige adfærd? Væsentlige øjeblikke Det er umuligt at undersøge alle typer adfærd hele tiden. Du skal i stedet fokusere din indsats. Du bevarer fokus ved at se på de væsentlige øjeblikke dvs. specifikke tidspunkter, hvor der tages beslutninger, og hvor adfærden har en uforholdsmæssig stor betydning for resultatet. Måling af adfærd Adfærd betragtes som noget uhåndgribeligt; noget, som er uden substans og afgrænsninger og derfor er svært at vurdere. Men det er muligt at definere adfærd. Det gør man ved at måle adfærden både kvantitativt og kvalitativt, så du får et helhedsbillede, der giver dig indsigt i virksomhedens stærke og svage sider. Det gode resultat Der er visse grund læg gende forhold, som skaber tillid til en virksomheds kultur og adfærd: Kultur og adfærd er et strategisk vigtigt emne, der skal håndteres på bestyrelsesniveau. Medarbejdere på alle niveauer i organisationen er personligt ansvarlige for deres egen adfærd og ved, hvad der forventes af dem Adfærd, som er væsentlig for din virksomhed, er tydeligt defineret og i tråd med virksomhedens formål, mission og vision. Adfærden baseres på den samlede medarbejderstabs adfærd ikke kun the tone at the top. Succesfulde virksomheder anerkender, at ledelse sker på alle niveauer. Forventet, funderet og faktisk adfærd stemmer overens og kan måles på baggrund af konkrete beviser.

6 Hvornår skal du agere? Der er en række naturlige omstændigheder omkring din virksomheds aktiviteter, som bør udløse handling. I disse tilfælde vil du næsten altid skulle tale med os. Her er nogle eksempler: Opførsel og adfærd, som resulterer i et skadet omdømme. Lovmæssige ændringer og granskninger. Strategiske ændringer med det formål at maksimere udbytte. Større hændelser i branchen eller hos konkurrenter. Intern revisions observationer indikerer adfærdsmæssige problemer. En opfriskning af værdierne og adfærdsregulerende programmer. Større hændelser i virksomheden, herunder opkøb og nye driftsmodeller. Nyudnævnelser i topledelsen. PwC kan hjælpe PwC kan hjælpe dig med at udvikle en stærkere kultur og adfærd Vurdering af virksomhedskulturen opnå tryghed og få støtte, så du får mest mulig værdi ud af kulturen i din virksomhed. I tilfælde af en konkret hændelse kan vi analysere, hvad de dybereliggende årsager til hændelsen var, og give anbefalinger til løsning af systemiske kulturelle problemer. Få en forståelse for, hvad god adfærd er få hjælp til at definere den adfærd, din virksomhed har brug for, under hensyntagen til virksomhedens målsætninger og risikovillighed. Effektiv måling af adfærden få indsigt i, hvad der sker i din virksomhed. Det er væsentligt hele tiden at måle på og forbedre adfærden. Uafhængig vurdering undgå, at der går politik i sagen internt, og få hjælp, når dine vurderinger møder ekstern skepsis. Betydelig praktisk erfaring med risikovurderinger et team af specialister med erfaring med pragmatisk og evidensbaseret risikovurderinger og en dyb forståelse for psykologien i virksomheder. Bevar fokus opbygning af momentum og engagement, så virksomheden holder sig til planen og når målene. Hvad får din virksomhed ud af det? Beskyttelse af omdømme Tiltroen og tillid fra virksomhedens interessenter fremmes, samt engagementet og troen på din egen og medarbejdernes integritet styrkes. En stærkere organisation Virksomheden bliver mere smidig og fleksibel, så den står bedre rustet til at klare forandringer og håndtere uønsket adfærd. Bedre præstation Forankring af adfærd, som kan give konkurrencemæssige fordele og styrke virksomhedens ydeevne. Tillid der fremmer proaktivitet Effektivt governance bygget på medarbejdernes principper og virksomhedens værdier.

7 Vi leverer værdi PwC har været med helt fremme i udviklingen af metoder til at måle og vurdere virksomhedskultur i banker, hvilket har gjort dem i stand til at forstå deres adfærd. Dette har været afgørende, når lovgivere har skullet se håndgribelige fremskridt i en ustabil tid. Vi har været med til at sætte fokus på, hvor væsentligt det er, at bestyrelsen er opmærksom på kultur og adfærd i virksomheden. Derudover har vi været med til at kvalitetssikre et stort adfærdsændringsprogram gennem test af nøglekontroller til sikring af, at det ønskede resultat blev nået. Brian Christiansen Partner M: E: Anne-Louise Thon Schur Director M: E: Mikkel Schrøder Consultant M: E: Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C

8 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer FranklinCovey - White Paper De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer Tidsløse principper er et konsekvent kendetegn for enestående virksomheder. Jim Collins & Jerry Porras, -Built to

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere