På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

2 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste 5 Børnepasning 5 Om dokumentation, afregning, oplysning til Skat mv. 5 Baggrunden for vores rejseregler TL s værdier 6 Bilag 1: Satser 7 Bilag 2: Særligt for medarbejdere i TL 8 1

3 Når du rejser for TL Når du rejser for TL, er der ofte udgifter forbundet med transport, overnatning, bespisning o.l. Er du tillidsvalgt, kan der også være tale om, at du skal have dækket tabt arbejdsfortjeneste, telefonudgifter eller udgifter til børnepasning. I pjecen fortæller vi om: hvem kan få dækket udgifter? hvad kan du få dækket? hvordan afregner vi? normer og værdier når vi rejser Hvem gælder reglerne for? Reglerne gælder for dig, der er enten tillidsvalgt eller medarbejder i TL. Deltager du som medlem i et TL-arrangement, vil du i forbindelse med arrangementet blive oplyst om, hvordan udgifter refunderes. Generelt Du holder dine udgifter på et fornuftigt niveau Du har haft en udgift, og der er dokumentation for den, fx billet, taxakvittering, bon osv. Du må rejse som du vil, men vi dækker udgifterne efter beskrivelsen nedenfor Du skal vælge den billigste transportform (som oftest er tog) Reglerne gælder både for rejse i Danmark og udlandet Vi tager hensyn til, at rejsetiden ikke bliver alt for lang Administrationen skal være så enkel som mulig Transport Du skal som udgangspunkt bruge offentligt transport og rejse på standardklasse i tog og økonomiklasse i fly. Du kan vælge mellem forskellige transportmidler, afhængigt af din samlede rejsetid. Vælger du at køre i egen bil hele vejen, dækker vi den udgift, du ville have haft, hvis du havde brugt offentlig transport. 2

4 Mellem Københavns lufthavn og Forbundshuset skal du som udgangspunkt benytte metro eller regionaltog, da det både er hurtigere og billigere end taxa. Rejsetid Rejsetiden og hvad der kan dækkes i forbindelse med møder, kurser m.m. 0-3½ timer Tog (DSB standardklasse) + valgfri til og fra togstation over 3½ time Tog (DSB standardklasse), bus eller fly + valgfri til og fra station/lufthavn Et eksempel: Rejser du under 3½ time, får du dækket togbillet-prisen på standardklasse samt taxa/kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil med den høje sats for transporten mellem hjem/arbejdsplads og stationen. Vælger du at køre i egen bil hele vejen, dækkes transportudlæg svarende til, hvad du skulle have haft efter ovenstående regler. Du vil dog aldrig kunne modtage mere end svarende til den faktiske kørsel. Fælles transport Af og til tilbydes fællestransport. Det skal du som udgangspunkt benytte dig af. Vælger du, at gøre noget andet, kan du højst få refunderet beløbet for fællestransporten, som transportudlæg. Egen bil Skal du til møde, forhandling mm på virksomheder, skoler og andre institutioner, som er vanskeligt at komme til uden egen bil, dækker vi udgifterne hertil med den store kilometersats. Skal du på kursus eller til interne TL-møder (typisk i Forbundsregi), er det kun transporten til og fra station/lufthavn, der dækkes med den store kilometersats. Vælger du undtagelsesvist at køre i bil til forbundsanliggender, dækkes udgifterne med den lille kilometersats og andre udgifter som broafgifter, færge, parkering mv. dækkes ikke. I helt særlige tilfælde kan broafgifter mv. refunderes, men det skal aftales med den økonomiansvarlige for området. Er I flere i bilen, så de samlede udgifter til biltransporten bliver mindre end den samlede udgift til fx tog, dækker vi med den store kilometersats og øvrige udgifter fx broafgift og parkering dækkes også. 3

5 Mad og drikke Møder og forhandlinger Deltager du i møder og forhandlinger mv., hvor det er nødvendigt at spise frokost og/eller middag, får du refunderet udgifterne efter regning med max. vores standardsatser. På rejse Er du på rejse i forbindelse med kursus/møder ol., refunderes udgifter til frokost/middag ligeledes efter regning med max. vores standardsatser. Skal du tidligt hjemmefra, kan du også få dækket udgifter til morgenmad med max. vores standardsatser. Møder på forbundskontoret Når der holdes møde på forbundskontoret, foregår spisning normalt i gæstekantinen. Småfornødenheder Når du rejser, kan der ud over hovedmåltiderne være udgifter til mindre småfornødenheder. Udgiften skal være relevant i forhold til rejsen (det vil de fleste almindelige kioskvarer være, dog ikke cigaretter, spiritus, tegneserier og lignende). Udgifterne godtgøres efter regning med max. standardsatsen. Overnatning Når du overnatter i forbindelse med kurser, møder mv. får du dækket udgifterne til et standard-klasse hotel. Har du i stedet mulighed for privat overnatning, kan du få logigodtgørelse. Telefon Telefontilskud Du kan få telefontilskud, hvis du er tillidsvalgt uden fastansættelse i TL og har mindst én af følgende funktioner: HB-medlemmer, formænd for og medlemmer af HBnedsatte udvalg (faste udvalg) samt karteludvalg og faglige netværk. Øvrige telefonudgifter Har du samtaler i tilknytning til TL-arbejdet, får du refunderet udgiften mod behørig dokumentation. 4

6 Ved TL-arrangementer i Danmark kan du, hvis du ikke har en TL-betalt mobiltelefon, i almindelighed frit ringe hjem fra hotelværelset. Tabt arbejdsfortjeneste Er du tillidsvalgt og deltager du i møder eller kurser i arbejdstiden, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste eller firmalønrefusion. Du skal sende dokumentation for kravet. Du kan få dækket følgende: tabt arbejdsfortjeneste feriepenge heraf kun ved løntræk (kopi af lønseddel som dokumentation) pensionsindbetaling kun ved løntræk (kopi af lønseddel som dokumentation) Børnepasning Er du enlig og har børn under 15 år, er der mulighed for tilskud til børnepasning, hvis du skal på kursus eller til konference mv. Er du ikke enlig, men har en ægtefælle/sambo, der har aftenarbejde/skifteholdsarbejde, kan der også ydes tilskud til børnepasning. Om dokumentation, afregning, oplysning til Skat mv. Afregning Skal du have udgifter refunderet, skal du udfylde et rejseafregningsbilag. Bilaget afleveres eller sendes til den ansvarlige på mødet/kurset/konferencen. Når bilaget er godkendt af den økonomiansvarlige, overføres beløbet til din bankkonto. Dokumentation Husk at vedlægge dokumentation til afregningen. Dette har også betydning for, om udbetalte beløb er skattefrie. Indberetning til Skat Refusion af afholdte udgifter iflg. bilag til transport, mad, telefon, småfornødenheder er skattefrie og indberettes ikke til Skat. Dog må udgifter til småfornødenheder ikke være af privat karakter (fx cigaretter, spiritus, kulørte ugeblade, tegneserier), for så kan beløbet ikke udbetales skattefrit. 5

7 Er du tillidsvalgt/medlem, indberetter TL tabt arbejdsfortjeneste, honorarer og børnepasningsbidrag til Skat. Du skal selv indberette befordrings- og logigodtgørelse til Skat. TL indberetter den ikke. Er du medarbejder, indberetter TL den udbetalte skattefri befordrings- og logigodtgørelse og evt. børnepasningsbidrag til Skat. Kontrol af afregningen Den økonomiansvarlige for et område/en aktivitet er ansvarlig for at reglerne overholdes. Den økonomiansvarlige attesterer derfor bilaget som dokumentation for, at det er godkendt. Takstændringer TL bruger de satser for skattefri befordrings- og logigodtgørelse, der fastsættes af Skat hvert år. De øvrige satser fastsættes af TL s forretningsudvalg. Baggrunden for vores rejseregler TL s værdier Du rejser for medlemmernes penge. Så du er selvfølgelig ansvarlig og holder dine udgifter på et fornuftigt niveau. Vi har forsøgt at skabe regler, der på den ene side er klare og på den anden side er pragmatiske og meningsfulde. Det betyder, at hvis den samlede udgift for TL bliver lavere ved at vælge én løsning frem for en anden løsning, så kan man det, uanset hvad reglerne siger. Reglerne for dækning af udgifter ikke er bygget op som rettigheder, men som vejledende normer for, hvordan vi bruger vores penge. Så vi både har klare regler, men også mulighed for at være fleksibel og tage hensyn til særlige forhold. Vi er mange der rejser, og der kan hurtig danne sig mange forskellige normer. Du skal derfor som udgangspunkt holde dig inden for de regler, der er beskrevet. Det er den økonomiansvarlige for et område/en aktivitet, der er ansvarlig for at overholde de fælles normer for at rejse. Det er også den økonomiansvarlige, der kan dispensere, hvor der er gode grunde til det. Opstår der uenighed, er det i sidste ende ledelsen, der fastsætter rammerne for normerne. 6

8 Bilag 1: Satser gældende fra Transport Skattefri befordringsgodtgørelse pr. km. indtil km. Skattefri befordringsgodtgørelse pr. km. over km. 3,70 kr. 2,05 kr. Mad og drikke Morgenmad maks. pr. måltid efter regning Frokost maks. pr. måltid efter regning Middag maks. pr. måltid efter regning 75 kr. 150 kr. 225 kr. Småfornødenheder Småfornødenheder max. pr. dag efter regning 75 kr. Logigodtgørelse Logigodtgørelse ved privat overnatning if. med et TL-arrangement 202 kr. Telefon Ikke ansatte HB-medlemmer og udvalgsformænd pr. kvartal Ikke ansatte udvalgsmedlemmer pr. kvartal 300 kr. 150 kr. Tilskud til børnepasning Tilskud pr. kursusdag Dog max. pr. år 300 kr kr. 7

9 Bilag 2: Særligt for medarbejdere i TL Tid og transport Er du medarbejder i TL, tager vi særligt hensyn til dit tidsforbrug på rejsen ift. hvilken rejseform, du skal benytte og får udgifterne refunderet efter. Den økonomiansvarlige sørger for, at dette element indgår, når man tilrettelægger arrangementer med rejse og opholdsudgifter. Derfor kan der forekomme afvigelser fra de gældende rejseregler, hvis det er hensigtsmæssigt set ud fra en helhedsbetragtning, hvor både tid/løn og rejseudgifter indgår. Skattefri befordringsgodtgørelse Er du medarbejder, gør følgende vilkår sig gældende, når du kører i egen bil for beregning af skattefri befordringsgodtgørelse: Der kan ikke ydes godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejdssted. Der ydes godtgørelse for den korteste afstand (fra hjem eller arbejdssted) til mødestedet, når der køres direkte til/fra hjemmet til mødestedet. Medarbejdere med flere arbejdssteder Du kan ikke få dækket udgifter til frokost, når du arbejder på ét af dine faste TLarbejdspladser, selvom du har rejst for at komme dertil. 8

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Kontoplan. Ungekurserne

Kontoplan. Ungekurserne for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter:...

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere