DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

3 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI

4 VI/2 DA Forslag til almindeligt budget INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2017 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

5 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/3 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste KAPITEL I ALT , % 2015/2017 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. KAPITEL I ALT Titel 4 - I alt ,

6 VI/4 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU- ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Retsgrundlag Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8) Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Provenu af det særlige fradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

7 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/5 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m.

8 VI/6 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE Artikel Betegnelse Konto KAPITEL Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2015/ Indtægter ved salg af fast ejendom Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Indtægt ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti KAPITEL I ALT KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0,

9 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/7 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m ,

10 VI/8 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

11 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/9 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER Indtægt ved udlejning af inventar og materiel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret

12 VI/10 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

13 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/11 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Andre indtægter fra den administrative forvaltning Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

14 VI/12 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL 9 0 p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. Titel 9 - I alt p.m. p.m. TILSAMMEN ,

15 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/13 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m.

16 VI/14 DA Forslag til almindeligt budget UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2017 og 2016) og gennemførelse (2015) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE , 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE , 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER , 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN , Titel 1 - I alt , 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE , 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER , 2 5 DRIFTSUDGIFTER , 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION , Titel 2 - I alt , 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0, 10 2 RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0, TILSAMMEN ,

17 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/15 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Specifikke godtgørelser og tillæg Specifikke godtgørelser og tillæg Ikke-opdelte bevillinger , 80, Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter Ikke-opdelte bevillinger , 97, Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger , 113,12 Artikel I alt , 97, Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse Ikke-opdelte bevillinger , 98,52 KAPITEL I ALT , 97,73 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger , 93, Betalt overarbejde Ikke-opdelte bevillinger , 62, Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger , 90,74 Artikel I alt , 93, Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. 0, Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. 0, 0

18 VI/16 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Formålsbestemt reserve Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT , 93,35 KAPITEL Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger , 98, Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Ikke-opdelte bevillinger , 80, Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Ikke-opdelte bevillinger , 65,00 Artikel I alt , 93, Eksterne ydelser Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Ikke-opdelte bevillinger , 43, Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde Ikke-opdelte bevillinger , 100, Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Ikke-opdelte bevillinger , 21,33 Artikel I alt , 61, Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT , 80,12 KAPITEL Personaleforvaltning Ansættelse Efteruddannelse Ikke-opdelte bevillinger , 65,94 Ikke-opdelte bevillinger , 85,56 Artikel I alt , 84,00

19 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/17 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Tjenesterejser Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger , 87, Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd Ikke-opdelte bevillinger , 67, Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger , 96, Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger , 51, Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger , 84,87 Artikel I alt , 82, Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT , 83,99 Titel 1 - I alt , 93,35

20 VI/18 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE Specifikke godtgørelser og tillæg Specifikke godtgørelser og tillæg , Denne bevilling skal dække godtgørelser og tillæg til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, bl.a. funktionstillæg og andre tillæg, forsikringspræmier, herunder syge-, ulykkes- og rejseforsikring, samt særlige foranstaltninger for handicappede medlemmer Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter , Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer ,

21 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/19 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække betalinger til delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse , Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmers og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)-delegeredes sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer. KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Der er anvendt en fast nedskæring på 4,5 % på bevillingerne i dette kapitel Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser , Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

22 VI/20 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) (fortsat) (fortsat) syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning faste godtgørelser for overarbejde øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Betalt overarbejde , Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

23 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/21 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) (fortsat) (fortsat) Bevillingen skal også dække følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden , Denne bevilling skal dække følgende udgifter: rejseudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

24 VI/22 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde p.m. 0, Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, tjenestemænd, der har fået tjenestefrihed af tjenstlige grunde, eller tjenestemænd, som beklæder en højere tjenestemandsstilling, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c og 50 samt bilag IV Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække følgende udgifter: godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0,

25 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/23 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) (fortsat) Formålet med denne bevilling var at dække følgerne af eventuelle løntilpasninger, Rådet måtte beslutte i løbet af regnskabsåret. Den indgår i konto , og Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte , Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter: vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde faste overarbejdsgodtgørelser betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt

26 VI/24 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) (fortsat) (fortsat) følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd , Denne bevilling skal dække følgende udgifter: godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration udgifter til programmer til fremme af en europæisk bevidsthed hos unge følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

27 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/25 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) (fortsat) Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden , Denne bevilling skal dække følgende udgifter: rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet dagpenge til ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested forskellen mellem de bidrag, de ansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt følger af tilpasning af lønningerne i løbet af året. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Eksterne ydelser Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten , Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser udført af eksterne oversættelseskontrahenter og andre relaterede oversættelsestjenester, som udføres uden for institutionen.

28 VI/26 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) (fortsat) (fortsat) Denne konto dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer anmodes om samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde , Denne bevilling skal dække betalinger til eksperter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning , Bevillingen skal dække alle interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter inden for personaleforvaltning. Bevillingen skal også dække alle eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Formålsbestemt reserve p.m. p.m. 0, Formålet med denne bevilling var at dække følgerne af eventuelle løntilpasninger, Rådet måtte beslutte i løbet af regnskabsåret. Den indgår i konto , og

29 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/27 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) (fortsat) Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Personaleforvaltning Ansættelse , Denne bevilling skal dække følgende udgifter: tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte. betaling af konsulentydelser ved udvælgelse af ledende personale (assessmentcentre) betaling af ulykke og død-forsikringspræmie. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

30 VI/28 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) (fortsat) Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa- Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56) Efteruddannelse , Denne bevilling skal dække følgende udgifter: afholdelse af efter- og videreuddannelseskurser samt sprogkurser for personalet på en interinstitutionel basis. I behørigt begrundede tilfælde kan nogle af bevillingerne anvendes til afholdelse af interne kurser i udvalget indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser foretaget af eksperter med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning, navnlig udarbejdelse af kompetenceoversigter tjenesterejser i forbindelse med efteruddannelse. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Tjenesterejser ,

31 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/29 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen Velfærd , Denne bevilling skal dække udgifter til: handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede: tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

32 VI/30 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) (fortsat) foranstaltninger af medicinsk-social karakter (som f.eks. familiehjælp, pasning af syge børn, psykologhjælp eller mægling) mindre udgifter afholdt af socialtjenesten. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger , Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem udvalgets ansatte og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Den dækker ligeledes støtte til personaleudvalgets deltagelse i administrationen af og kontrollen med sociale organer som f.eks. klubber, sports-, kultur- og fritidsaktiviteter. Bevillingen har også til formål at yde økonomisk støtte til foranstaltninger af social art, der vedtages af institutionen i tæt samarbejde med personaleudvalget (vedtægtens artikel 1e). Den dækker Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs finansielle andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse i Belgien. Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO 2 -aftrykket Lægetjeneste ,

33 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/31 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt. Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II Restauranter og kantiner p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække driften af restauranten Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem , Denne bevilling skal dække Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs andel i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem. De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til EUR.

34 VI/32 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Bidrag til akkrediterede Europaskoler Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække EØSU's bidrag til type II-Europaskoler akkrediterede af Europaskolernes bestyrelse eller refusion til Kommissionen af et bidrag til type II-Europaskoler akkrediterede af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt i EØSU's navn og på dennes vegne på grundlag af det mandat og den tjenesteaftale, som er indgået med Kommissionen. Bevillingen vil dække udgifterne for børn af EØSU's ansatte, som indskrives i en type II-Europaskole.

35 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/33 TITEL 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Ejendomme Leje Ikke-opdelte bevillinger , 93, Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter Ikke-opdelte bevillinger , 99, Køb af fast ejendom Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Opførelse af bygninger Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger , 66, Andre udgifter Ikke-opdelte bevillinger , 143, Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt , 97, Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse Energiforbrug Sikring af og tilsyn med bygninger Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger , 94,65 Ikke-opdelte bevillinger , 85,42 Ikke-opdelte bevillinger , 101,30 Ikke-opdelte bevillinger , 39,86 Artikel I alt , 95,05 KAPITEL I ALT , 97,09

36 VI/34 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 5 DRIFTSUDGIFTER Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder Ikke-opdelte bevillinger , 100, Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDBsystemerne Ikke-opdelte bevillinger , 102, Telekommunikation Ikke-opdelte bevillinger , 95,75 Artikel I alt , 100, Inventar Teknisk materiel og tekniske anlæg Transportmateriel Ikke-opdelte bevillinger , 52,29 Ikke-opdelte bevillinger , 78,21 Ikke-opdelte bevillinger , 75,70 KAPITEL I ALT , 94,78 KAPITEL Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer Ikke-opdelte bevillinger , 96, Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger , 100, Retsomkostninger og skadeserstatning Ikke-opdelte bevillinger , 55, Porto og andre forsendelsesomkostninger Ikke-opdelte bevillinger , 97, Flytteudgifter og andre udgifter til den administrative drift Ikke-opdelte bevillinger , 109,91 KAPITEL I ALT , 92,98 KAPITEL Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign Diverse udgifter til interne møder Ikke-opdelte bevillinger , 109,68

37 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/35 KAPITEL 2 5 DRIFTSUDGIFTER (fortsat) KAPITEL 2 6 KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger (fortsat) Udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger , 85, Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer Ikke-opdelte bevillinger , 47, Repræsentationsudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 60, Konferencetolke Ikke-opdelte bevillinger , 90,84 Artikel I alt , 90,42 KAPITEL I ALT , 90,42 KAPITEL Kommunikation, information og publikationer Kommunikation Ikke-opdelte bevillinger , 98, Publikationer og promovering af publikationer Ikke-opdelte bevillinger , 112, Den Europæiske Unions Tidende Ikke-opdelte bevillinger , 96,36 Artikel I alt , 102, Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering Studier, research og høringer Ikke-opdelte bevillinger , 81, Dokumentation- og biblioteksudgifter Ikke-opdelte bevillinger , 75, Arkivering og dertil knyttet arbejde Ikke-opdelte bevillinger , 94,50 Artikel I alt , 82,26 KAPITEL I ALT , 97,87 Titel 2 - I alt , 95,13

38 VI/36 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 2 EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel Ejendomme Leje , Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter , Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som afholdes af institutionen i henhold til lejekontrakter.

39 DA Forslag til almindeligt budget 2017 VI/37 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) (fortsat) Køb af fast ejendom p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen Opførelse af bygninger p.m. p.m. 0, Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger Indretning af lokaler , Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder renovering (f.eks. for at nedbringe energiforbruget under EMAS-ordningen) og særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten, samt de øvrige udgifter, der er direkte forbundet med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer mv Andre udgifter ,

40 VI/38 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) (fortsat) (fortsat) Denne bevilling skal dække følgende udgifter: udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. tekniske eller arkitektoniske konsulenttjenester i forbindelse med projekter vedrørende indretning af lokaler og advokatbistand i forbindelse med»forkøbsret«til bygninger, EMAS-rådgivning, andre undersøgelser i forbindelse med ejendomsprojekter Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse , Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)-normen, kontrol mv. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til EUR.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA. Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2008 CT/CA-078/2007DA Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006

INDTÆGTER. Regnskabsår et Regnskabsåret 2006 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2008 Tekst Regnskabsår et 2008 Regnskabsår et 2007 Regnskabsåret 2006 Anmærkninger 1 PROVENU AF YDEDE TJENESTER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2010 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-036/DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B

10837/4/04 REV 4 ikn/pp/hl/bl/nlk 1 DGA 1B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2004 (30.07) (OR. en) 10837/4/04 REV 4 STAT 55 FIN 305 NOTE fra: til:: Vedr.: formandskabet Vedtægtsgruppen Det Europæiske Forsvarsagentur Vedlagt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere