Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)"

Transkript

1 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton.

2 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton.

3 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetiske bølger: a. er det samme som naturlig radioaktivitet b. forplanter sig som partikelspredning c. kan bestemmes ved deres halveringstid d. bevæger sig alle med samme hastighed e. omfatter radiobølger og mikrobølger.

4 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 2. Elektromagnetiske bølger: a. er det samme som naturlig radioaktivitet b. forplanter sig som partikelspredning c. kan bestemmes ved deres halveringstid d. bevæger sig alle med samme hastighed e. omfatter radiobølger og mikrobølger.

5 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. En intraoral røntgenoptagelse med den største intraorale CCD-sensor: a. skal udføres med et rektangulært strålefelt b. viser ca. fire færre tandflader på en bitewing end en størrelse 2 filmoptagelse c. skal komprimeres inden lagring på grund af det høje pixeltal d. kan ikke kopieres digitalt e. skal udføres med et DC-apparat (jævnspænding).

6 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 3. En intra-oral røntgenoptagelse med den største intra-orale CCD-sensor: a. skal udføres med et rektangulært strålefelt b. viser ca. fire færre tandflader på en bitewing end en størrelse 2 filmoptagelse c. skal komprimeres inden lagring på grund af det høje pixeltal d. kan ikke kopieres digitalt e. skal udføres med et DC-apparat (jævnspænding).

7 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Vævsvægtningsfaktoren: a. er afhængig af strålingens art og varighed b. beregnes efter sandsynligheden for, at cancer opstår i et organ efter en given dosis c. angives i Sv d. er afgørende for, hvor stort den effektive dosis bliver efter en given røntgenundersøgelse e. angives i Bq.

8 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 4. Vævsvægtningsfaktoren: a. er afhængig af strålingens art og varighed b. beregnes efter sandsynligheden for, at cancer opstår i et organ efter en given dosis c. angives i Sv d. er afgørende for, hvor stort den effektive dosis bliver efter en given røntgenundersøgelse e. angives i Bq.

9 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Som en del af kvalitetsstyringen i forbindelse med røntgenundersøgelser: a. skal der udarbejdes en skiftlig instruktion for de typer undersøgelser, der udføres med et givet røntgenapparat b. skal der fremkaldes testfilm en gang hver 3. måned c. skal der ske en modtagekontrol ved ibrugtagning af nyt udstyr d. skal der fremkaldes testbilleder optaget med alle røntgenapparater, der findes på en klinik en gang ugentligt e. skal vægge, gulv og loft besigtiges og undersøges for lækager en gang om året.

10 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 5. Som en del af kvalitetsstyringen i forbindelse med røntgenundersøgelser: a. skal der udarbejdes en skiftlig instruktion for de typer undersøgelser, der udføres med et givet røntgenapparat b. skal der fremkaldes testfilm en gang hver 3. måned c. skal der ske en modtagekontrol ved ibrugtagning af nyt udstyr d. skal der fremkaldes testbilleder optaget med alle røntgenapparater, der findes på en klinik en gang ugentligt e. skal vægge, gulv og loft besigtiges og undersøges for lækager en gang om året.

11 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Efter en bitewing-undersøgelse har/skal patienten: a. give tilladelse til at optagelsen overdrages til en anden tandlæge b. krav på at få billedindholdet forklaret af tandlægen c. krav på at få udleveret de originale røntgenbilleder d. krav på aktindsigt i beskrivelsen af undersøgelsen e. have en kopi af billedet uden beregning.

12 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 6. Efter en bitewing-undersøgelse har/skal patienten: a. give tilladelse til at optagelsen overdrages til en anden tandlæge b. krav på at få billedindholdet forklaret af tandlægen c. krav på at få udleveret de originale røntgenbilleder d. krav på aktindsigt i beskrivelsen af undersøgelsen e. have en kopi af billedet uden beregning.

13 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Ifølge Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 209 af 1999 skal: a. tandlægen journalføre antal omtagninger (ikke brugbare billeder) b. tandlægen føre optegnelse over, hvor mange optagelser der udføres med et givet røntgenapparat c. man meddele navnet på den ansvarlige leder af et røntgenanlæg til Statens Institut for Strålebeskyttelse d. patientens skriftlige informerede samtykke indhentes, inden der udføres en røntgenundersøgelse e. det ved henvisning af en patient meddeles, hvilke tidligere optagelser, der foreligger på patienten.

14 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 7. Ifølge Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 209 af 1999 skal: a. tandlægen journalføre antal omtagninger (ikke brugbare billeder) b. tandlægen føre optegnelse over, hvor mange optagelser der udføres med et givet røntgenapparat c. man meddele navnet på den ansvarlige leder af et røntgenanlæg til Statens Institut for Strålebeskyttelse d. patientens skriftlige informerede samtykke indhentes, inden der udføres en røntgenundersøgelse e. det ved henvisning af en patient meddeles, hvilke tidligere optagelser, der foreligger på patienten.

15 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. En deterministisk stråleskade: a. kan forekomme efter odontologiske røntgenundersøgelser b. kan udmøntes i form af katarakt c. kan påvises efter påvirkning af radon i indåndingsluften d. kan ses efter terapeutisk bestråling e. er resultatet af en lokal bestråling til et organ.

16 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 8. En deterministisk stråleskade: a. kan forekomme efter odontologiske røntgenundersøgelser b. kan udmøntes i form af katarakt c. kan påvises efter påvirkning af radon i indåndingsluften d. kan ses efter terapeutisk bestråling e. er resultatet af en lokal bestråling til et organ.

17 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Påvirkning fra den kosmiske stråling: a. er højere på Bornholm end i Vestjylland b. er menneskeskabt c. er højere, hvis man opholder sig udendørs end indendørs d. er i Danmark ca. 2 msv pr. år e. er højere jo højere op man kommer fra jordens overflade.

18 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 9. Påvirkning fra den kosmiske stråling: a. er højere på Bornholm end i Vestjylland b. er menneskeskabt c. er højere, hvis man opholder sig udendørs end indendørs d. er i Danmark ca. 2 msv pr. år e. er højere jo højere op man kommer fra jordens overflade.

19 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Den effektive stråledosis ved en bitewing optagelse: a. er afhængig af om patienten er et barn eller en voksen b. ligger mellem ca. 1 og ca. 5 µsv afhængigt af udstyret c. er så lille, at den ikke kan beregnes d. svarer til baggrundsstrålingen i en uge e. måles i mgy.

20 DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 10. Den effektive stråledosis ved en bitewing optagelse: a. er afhængig af om patienten er et barn eller en voksen b. ligger mellem ca. 1 og ca. 5 µsv afhængigt af udstyret c. er så lille, at den ikke kan beregnes d. svarer til baggrundsstrålingen i en uge e. måles i mgy.

21 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11. Beskriv, hvilke ændringer der er foretaget mellem optagelsen markleret 1 og optagelsen markeret 2. Beskriv ændringerne i billedkvaliteten.

22 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 11. Fokus-film afstanden er øget (el. længere tubus påsat). Mindre forstørrelse og mindre uskarphed af billedet (tanden).

23 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Du opdager, at et dentalapparat lækker stråling når der ikke eksponeres. Du har mistanke om, at en person kan være blevet udsat for høje doser. Hvad skal du gøre ifølge Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 206, 1990?

24 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) 12. Kontakt: 1. Arbejdstilsynet 2. læge 3. Sundhedsstyrelsen 4. evt. sikkerhedsrepræsentant.

25 DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13) 13. På en intra-oral periapikal optagelse af 8- ses tandens rødder at overlejre canalis mandibulae. Hvilke optagelser/undersøgelser kunne du udføre for at få yderligere information om tandens lejring i faciolingual retning i forhold til kanalen?

26 DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13) Ekscentriske intraorale optagelser vinklet i horisontal- og eller vertikalplanet. 2. Stereo-skanogrammer 3. CBCT-undersøgelse (lille felt).

27 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: Intra-orale optagelser af tænderne i overkæben hos en 40-årig patient. 1.a. Beskriv den endodontiske behandling af b. Der ses et radiopakt emne (metal) i kronerne af 2+2. Begrund om du mener dette er en fyldning eller et tandsmykke.

28 DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 1: 1.a. 1.b. Overskud af fyldning i den palatinale rod (parodontitis apicalis pal. rod +6, evt. mes. rod). Fyldninger, da de er placeret på oral-fladen (bagsiden) af tænderne. Det filmnære følger tubus.

29 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: To intra-orale optagelser af regio 1+1,2,3,4. 2.a. 2.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske tilstande (ikke caries). Hvad peger pilen på (den tynde radiopake linje)?

30 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 2: 2.a. Parodontitis apicalis +2 og +3. Deformeret +3, dens invaginatus, manglende roddannelse. 2.b. Et septum i venstre sinus maxillaris/sinus maxillaris.

31 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: Bitewing-optagelser fra 1998, 2003 og 2008, opsat i rigtig rækkefølge med de ældste øverst. 3.a. 3.b. 3.c. 3.d. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske tilstande for tænderne i Hvilke(n) behandling(er)/omlavning(er) er udført mellem disse 5-års intervaller? og molarerne er de mest posteriore tænder i tandrækken. Hvilket bite-wing-sæt er det bedste? Begrund svaret. Angiv årsag til den radiopake struktur, der ses mellem rødderne af -4 og -5. (fortsættes)

32 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: fortsat

33 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 3: 3.a. Carieslæsion 4-, distalt, evt. fyldningsdefekt 5+, evt. tabt fyldning b : Kroner 6,5,4+ Rodbehandling : Plastfyldninger 7,5,4-4,5,7 og +4,5,7 Kroner c. 1998, dækker flest tandflader 3.d. Amalgam (fyldningsmateriale) inkorporeret i blødtvæv.

34 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: Intra-orale optagelser af regio -3,4,5,6,7. 4.a. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske tilstande.

35 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 4: 4.a. Parodontitis apicalis -7 (kronen knækket -7).

36 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: To bitewing-optagelser. 5.a. 5.b. 5.c. Angiv flader med carieslæsion i dentin (ikke visdomstanden). Angiv flader, der med meget høj sandsynlighed har kavitet i overfladen. Hvordan ville du ændre placeringen af filmen, hvis du skulle tage bite-wings om?

37 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 5: 5.a. 5.b. 5.c. 7- mesialt, 6- distalt + mesialt, 5- mesialt, 4- distalt, -6 distalt. (+6 mesialt), (6+ distalt). 5- mesialt, 4- distalt. Den mest posteriore, frembrudte tands okklusalflade skal med på billedet. Filmen skal derfor placeres længere posteriort i begge sider. Hvis 8- er frembrudt skal den med på billedet i højre side. Evt. tages 2 billeder i hver side et anteriort og et posteriort.

38 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: Seks intra-orale optagelser af tænderne i venstre side hos en ældre patient. 6.a. 6.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold (ikke caries). Der ses en rodbehandlet molar med to kanaler i den mesiale rod. Hvilken kanal peger pilens spids på? Begrund svaret. fortsættes

39 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: fortsat

40 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 6: 6.a. Dens retentus +5; Dens resorptio +5 Intern/ekstern resorption -5 (Dens rotatio +4). 6.b. Den mesio-linguale kanal (det filmnære følger tubus).

41 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: Fire intra-orale optagelser af tænderne i venstre side af overkæben. 7.a. 7.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold (ikke caries). Der har været et traume til fortænderne i overkæben for nogle år siden. Angiv følgerne efter traumet.

42 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 7: 7.a. Agenesi +5 Persistens +05, Ankylose +05, Infraposition +05 Dens retentus +8 (stort foramen coecum på fronttænderne). 7.b. Exarticulatio 1+ / Ekstraktion 1+ Fractura corona dentis +1 (mesiale hjørne knækket).

43 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: Panorama-optagelse af et barn. 8.a. Hvilke permanente tænder og tandanlæg ses på optagelsen? 8.b. Angiv diagnose(r) for eventuelle patologiske/anomale forhold. 8.c. Angiv barnets omtrentlige alder. (fortsættes)

44 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: fortsat

45 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 8: 8.a. 8,7,6,5,4,3,2,1+1,2,3,4,5,6,7,(8) 7,6,5,4,3,2,1-1,2,3,4,6,7 En overtallig underkæbeincisiv. 8.b. Dens supernummerarius 2/1- Agenesi -5 Taurodonti 6±6 (3+3 ændret frembrudsretning). 8.c. 9 ± 1år.

46 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: Panorama-optagelse af en yngre patient (teenage-alderen). 9.a. 9.b. 9.c. Angiv 3 sandsynlige differentialdiagnoser for knogleændringen i regio -3 til -4. Angiv diagnose(r) for eventuelle andre patologiske/anomale forhold. Billedet har en noget dårlig kontrast. Angiv teoretiske årsager til dårlig kontrast i filmbilleder (mindst 3). fortsættes

47 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: fortsat

48 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 9: 9.a. Simpel knoglecyste, unilokulært ameloblastom, keratocyste (keratocystisk odontogen tumor), centralt kæmpecelle-granulom. 9.b. Dens semi-retentus c. Slidt, inaktiv fremkaldervæske For højt grundslør i filmen ( gammel film) Højt kv-tal under eksponeringen Meget spredt stråling har ramt filmen.

49 DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: En intra-oral optagelse af regio 7,6,5,4-. Der er indsat implantat i regio a. 10.b. Angiv, hvilken side af implantatet der står skarpest. Hvordan vil du ændre projektionsretningen for at få begge side til stå lige skarpt? Angiv mulige årsager til de hvide streger/strukturer, der ses overprojicerende kronen af 7-, roden af 6- og i knoglen apikalt for 6-.

50 DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10) BILLEDE NR. 10: 10.a. 10.b. Højre side står skarpest. Da venstre side er mest uskarp skal stråleretningen være mere nedad (mod gulvet). Det er tråde af guld ( fremmedlegemer vil blive accepteret), som patienten har fået lagt ind i behandlingsøjemed (for gigt). Differentialdiagnoser kan evt. være: Udsmykninger ekstraoralt, ridser i fosforlaget.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr

Juni 2009, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) røntgenstrr DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. udbredes med forskellig hastighed alt efter typen b. indeholder såvel s røntgenstrr ntgenstråling som synligt lys c. transporterer energien

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. For lovligt at anvende et dentalrøntgenapparat gælder at: a. det skal være EU-certificeret b. det skal yde mindst 60 kv c. det må ikke stå i samme rum som tandlægestolen

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk stråling: a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden b. har ingen biologisk virkning c. omfatter blandt andet kosmisk stråling d. kan modtages indendørs

Læs mere

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler: a. er en form for korpuskular stråling b. er en form for partikelstråling ling c. har en gennemtrængningsevne, ngningsevne, der varierer med bølgelængden

Læs mere

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. Røntgenstrålernes bølgelb lgelængde: a. er kortere end bølgelb lgelængden for synligt lys b. er omvendt proportional med strålernes hastighed c. er proportional

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav

Januar 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler udsendt fra et røntgenapparat: r a. har en bølgelb lgelængde, der er kortest, hvis røntgenapparatets spænding er lav b. opstår, når n r bremsestråler rammer

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2006, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ved anvendelse af høj h rørspænding: a. fås s oftere bevægelsesuskarphed i billedet b. skal der anvendes en mindre blænde ndeåbning c. fås s en større dosis fra den spredte

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler:

Januar 2001, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråler: DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) Opgave 1. RøntgenstrR ntgenstråler: a. bevæger sig med samme frekvens vekselstrøm b. har samme frekvens som synligt lys c. er af samme natur som synligt lys d. kan ses med

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film Kvalitetssikring i flg. Bekendtgørelse om røntgendentalanlr ntgendentalanlæg g med en spænding op til 70 kv Krav vedr. kvalitetssikring Modtagekontrol Autoriseret røntgenfirma Hanne Hintze Afd. for Oral

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2002, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Ioniserende stråling: a. udsendes fra forstærkningsfolier rkningsfolier b. har biologisk virkning c. omfatter blandt andet gammastråling d. omfatter udelukkende partikelstråling

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Filmfejl Dette program redegør for nogle af de muligheder, der findes for at behandle filmen forkert under eksponering og fremkaldning. Filmfejl giver sjældent anledning til fejldiagnoser,

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Digital røntgenoptagelse med sensorer Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Den digitale sensor En sensor er en røntgenreceptor, hvor energien fra røntgenstråling konverteres

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder

Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Undervisningsmateriale til AMU-kursus Røntgen - intraorale billeder Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 1.7.2014. Materialet er udviklet

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Vælg farve Vælg billede Røntgenstråler - hvad er risikoen? Radiologisk Afdeling Henvisning fra læge Når du skal have foretaget en undersøgelse

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

T R E P A R T S I N T E R V I E W

T R E P A R T S I N T E R V I E W 6 Priserne på digitalt røntgenudstyr har ikke ændret sig meget gennem de seneste 10 år, siger Ann Wenzel, der derfor mener, tiden til at investere i udstyret længe har været inde. (Arkivfoto: Thomas Arnbo).

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 693 Offentligt Sundhedsstyrelsen J.nr. 7-307-20-95/1 Statens Institut for Strålebeskyttelse 28. april 2011 Åbent samråd i

Læs mere

Information om røntgenstråler

Information om røntgenstråler Information om røntgenstråler Regionshospitalet Randers og Grenaa Billeddiagnostisk afdeling Regionshospitalet Silkeborg Radiologisk afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive Billeddiagnostisk afdeling

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg

Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg Bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 Bekendtgørelse om større dentalrøntgenanlæg (Bekendtgørelsen omfatter dentalrøntgenanlæg med tomograf, cephalostat eller intraoralt røntgenrør, samt dentalrøntgenanlæg

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere