Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Hanne S. Hjortby, Henrik Svendsen, Birgit Bilstrup, Bjarke Holm, Jørgen Rørvold, Mogens Bentzen Fra KAB: Kundechef John Gilbert Nielsen, Driftsleder Jesper Rolland, Udlejningschef Finn Larsen Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 30. april Organisationsbestyrelsens sammensætning Revisionsprotokol Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning Dankort til bestyrelsesmedlemmer Bolignøglen evaluering... 5 Sager til orientering Ny proces for løsøre ved fraflytningssyn Likviditetsstyring /19

2 10. Skærpet proces for frivillige forlig Orientering om investeringsforeninger Selskabets økonomiske situation Beboerklagenævnssager Nyt fra afdelingerne/driften Nyt fra udvalgene Kommende møder Eventuelt Referat fortrolighed Bilag 1: Bolignøglen oversigt over modelvalg Bilag 2: Oversigt over migration eksternt og internt i boligorganisationen Bilag 3: Antal flytninger efter oprykningsventelisten Bilag 4: Udlejning 1. januar 2009 til 30. juni Bilag 5: Notat om ny proces for løsøre Bilag 6: Ejerskabserklæring Bilag 7: Oversigt over egen trækningsret Bilag 8: Oversigt over beboerklagenævnssager /19

3 1. Valg af dirigent Organisationsbestyrelsen valgte Birgit Bilstrup til dirigent. 2. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 30. april 2015 Referat af organisationsbestyrelsesmødet (inkl. referat af tillægsdagsorden) afholdt den 30. april 2015 er udsendt den 12. maj Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referaterne som efterfølgende underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referat af organisationsbestyrelsesmødet den 30. april 2015, samt referat af tillægsdagsorden. 3. Organisationsbestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Carsten Groth-Rasmussen, formand 2016 Mogens Bentzen, næstformand 2015 Birgit Bilstrup 2015 Jørgen Rørvold 2016 Hanne S. Hjortby 2016 Henrik Svendsen 2015 Bjarke Holm /19

4 4. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i revisionsprotokollen siden sidste møde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Aktuelle meddelelser om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde vil blive meddelt på mødet. Repræsentanter for organisationsbestyrelsen har været til kundechefens reception i KAB-huset i anledning af kundechefens 60 års fødselsdag. Har på vegne af organisationsbestyrelsen givet en god flaske rom i gave. Arbejdet med formulering af strategi for boligafdelingerne i fortsætter og forventes afsluttet i efteråret Styringsdialogmødet med Hvidovre Kommune blev aflyst i foråret Det er Hvidovre Kommune der er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse af styringsdialogmøder. Kundechefen rykker Hvidovre Kommune for afholdelse af styringsdialogmøde. Arbejdet med helhedsplan i Hvidovreparken fortsætter. Baunevangen har besluttet ikke at fortsætte med udarbejdelse af helhedsplan, grundet ringe muligheder for økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. Der blev udtrykt tilfredshed med driftsbetjeningen. 4/19

5 Sager til beslutning 6. Dankort til bestyrelsesmedlemmer Der har været en del kritik blandt bestyrelsesmedlemmer af den nuværende ordning med MasterCard. Bestyrelsesmedlemmer med lokalkonti kan derfor nu få udstedt Dankort til de gældende konti. Dermed bliver det mere enkelt at foretage indkøb m.v. i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Fordelen ved Dankort er, at kortet kan bruges alle steder. Ulempen er, at den tilknyttede konto kan trækkes over, selvom der er tale om et betalingskort og ikke et kreditkort. Hvis der sker overtræk, er det afdelingen, som i sidste ende dækker et eventuelt tab, som skyldes overtræk på kontoen. Danske Bank har en service, som minimerer risikoen for store tab: Mindre overtræk på oprettede konti rapporteres straks til KAB fra banken med anmodning om inddækning af overtrækket. Selv små overtræk accepteres ikke fra bankens side. Større overtræk medfører blokering af kortet. Proceduren ved bestilling af Dankort er, at Dankort og tilknyttet konto bestilles af boligorganisationens kundechef på organisationens CVR-nummer efter organisationsbestyrelsens godkendelse. Den eksterne kontrol, bogføring og afstemning for brugen af Dankort og den tilknyttede konto, er den samme som for oprettede konti til lokale kontorer. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter/godkender, at bestyrelsesmedlemmer med lokalkonti får adgang til at benytte Dankort. Organisationsbestyrelsen godkendte, at bestyrelsesmedlemmer med lokalkonti får adgang til at benytte Dankort. 7. Bolignøglen evaluering Boligorganisationen har tidligere besluttet at tilslutte sig fællesventelisten Bolignøglen, som trådte i kraft 1. januar Der blev samtidig besluttet, hvilken udlejningsmodel der skulle anvendes for de enkelte afdelinger. Modelvalg fremgår af bilag 1. 5/19

6 Kommunen har ikke godkendt modelvalg. Formålet med Bolignøglen er todelt: - at etablere en slagkraftig fællesventeliste til en konkurrencedygtig pris, der sikrer gode ventelister til alle boligorganisationer administreret af KAB samt at etablere en nem og overskuelig måde for den enkelte boligsøgende at søge en bolig i Hovedstadsområdet, såvel fra oprykningsventelisten (intern venteliste) og fra den almindelige venteliste. - en modernisering af udlejningsmodellen for boligsøgende på den almindelige venteliste gennem beslutning om udlejning efter modellerne A, B eller C for den enkelte afdeling i de enkelte boligorganisationer. Bolignøglen erstattede et antal gamle fællesventelister, der samtidig blev lukket, så de boligsøgende ikke længe kunne lade sig opnotere på dem. Allerede opnoterede på de gamle fællesventelister kommer foran opnoterede på Bolignøglen ved anvisning af boliger. Bolignøglen består af 2 dele, en fællesventeliste for de almene boligorganisationer og en ny udlejningsmodel til den almindelige venteliste (ekstern venteliste). Boligorganisationen besluttede efter hvilken model hver enkelt afdeling skal udlejes, alt efter hvor stor en andel af de ledige boliger, man ønsker, skal tilbydes opnoterede på den almindelige venteliste. Modellerne kan kort beskrives således: Model A: - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i boligorganisationen - Hver anden ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste Model B: - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen - 3 ud af 4 ledige boliger tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i boligorganisationen og opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, og 1 ud af 4 af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste Model C: - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen - Hver anden tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i boligorganisationen og opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøg- 6/19

7 len, og hver anden af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste I alle 3 modeller bliver en ledig bolig først tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen. Derefter adskiller modellerne sig ved, at i model B og C trækkes de opnoterede på den almindelige venteliste længere frem og får boliger tilbudt på linje med opnoterede på oprykningsventelisten i boligorganisationen og fællesventelisten Bolignøglen. Model C er den model, hvor flest opnoterede på den almindelige venteliste får adgang til den største andel af ledige boliger. Boligorganisationen kan selvstændigt beslutte at tilslutte sig en fællesventeliste, hvorimod udlejning efter model A, B eller C kræver en kommunal godkendelse, da udlejning efter disse modeller påvirker oprykningsretten. Da kommunen ikke har godkendt modelvalg udlejes boligerne efter model O - Ledige boliger tilbydes opnoterede på oprykningsventeliste i afdelingen - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i boligorganisationen - Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer der er med i Bolignøglen. - Ledig bolig tilbydes den eksterne venteliste På baggrund af boligorganisationens beslutning om modelvalg fremadrettet, vil administrationen rette henvendelse til kommunen med henblik på at få godkendt modelvalg. Ventelister Beboerne og de almindelige boligsøgende i KAB fællesskabet har taget Bolignøglen til sig. Både andelen, der vælger at lade sig opnotere til hele Bolignøglen, og opnoteringer på oprykningsventelisten har været stigende igennem perioden. Boligsøgende, der kun ønsker at søge bolig i en specifik afdeling/afdelinger kan nøjes med en opskrivning til en enkelt boligorganisation. Her har tilgangen været svingende. Tilgangen til ventelisterne anses som værende tilfredsstillende. KAB fælleskabet Opnoterede i alt Nye opnoterede i alt i året Bolignøglen opnoterede i året Ej oprettet Til den enkelte boligorganisation Oprykningsventelisten opnoterede Boligorganisationen Almindelig venteliste Oprykningsventeliste /19

8 I boligorganisation er der sket en forøgelse af opnoterede til selskabet og på oprykningsventelisten. Udlejning Oprykningsventelisten Beboerne i KAB fællesskabet har taget fællesventelisten til sig. Der har været en støt stigende andel af boliger, der er udlejet til opskrevne på oprykningsventelisten via fællesventelisten. KAB fællesskabet Venteliste oprykning 21,1 % 23,3 % 25,2 % Andelen, der er udlejet til oprykningsventelisten, er i perioden steget fra 21,1 % til 25,2 % i I perioden 2012 til 2014 er 616 husstande flyttet fra et boligselskab til et andet under bolignøglen og husstande internt i den enkelte afdeling eller boligselskab. Vedlagt som bilag 2 og 3 migrationstal imellem boligselskaberne og internt i de enkelte boligselskaber og afdelinger. I boligselskabet har der fra 2012 til 2013 været en markant stigning i antal af boliger, der er udlejet efter oprykningsventelisten. Andelen er nu stabiliseret. Boligorganisationen Venteliste oprykning 18,2% 39,5% 34,2% Den almindelige venteliste Moderniseringen af anvisningen med modelvalg er i mindre grad slået igennem. Udlejning til opskrevne på den almindelige venteliste KAB fællesskabet Venteliste almindelig 20,7 % 18,5 % 18,1 % Venteliste fleksibel 24,9 % 24,7 % 21,9 % I alt 45,5 % 43,2 % 40 % 8/19

9 Udlejningen til den almindelige venteliste har i perioden været faldende fra 45,5 % i 2012 til 40 % i Der er kun for ganske få afdelingerne der har truffet beslutning om udlejning efter model B og C. Da anvisningen til kommunerne ligger nogenlunde stabilt, vil forskydningerne i andelen af udlejninger ske imellem oprykningsventelisten og den almindelige venteliste. Derudover har der været tekniske startproblemer med at udleje efter de trufne modelvalg, som først faldt helt på plads i eftersommeren Som følge af Bolignøglen har der været langt færre udlejninger til den almindelige venteliste fra 2012 til Der er ikke indgået aftale om fleksibel udlejning mellem boligorganisationen og kommunen. Boligorganisationen Venteliste almindelig 57,6% 30,2% 42,1% I alt 30,2 43,9 29,5 Bilag 4 viser udlejningen i boligorganisationen i perioden 1. januar 2009 til 30. juni Boligorganisationens valg af modeller, har betydning for hvordan udlejningerne fordeler sig mellem boligsøgende fra oprykningsventelisten og den almindelige venteliste. Oprykningsventelisten oprykningsret og karenstid For opnoterede på oprykningsventelisten gør følgende sig gældende: - Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om karenstid på oprykningsretten. Der er variationer fra 0 til 2 år. - Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om der er oprykningsret til familieboligerne for beboere i ungdoms- og ældreboliger. Her er der variationer fra ingen oprykningsret til oprykningsret med karenstid fra 1 til 2 år. Disse variationer er truffet i de enkelte boligorganisationer ud fra lokale forhold. Dette gør det vanskeligt for den enkelte opnoterede på oprykningsventelisten at gennemskue, hvilke regler der gælder, når de ønsker at anvende oprykningsretten og tilpasse deres boligforhold til deres aktuelle familiesituation. Der er en del boligorganisationer, der har 2 års karenstid på oprykningsretten i såvel afdeling som boligorganisation og oprykningsret fra ungdoms- og ældreboliger. har tidligere besluttet følgende: 9/19

10 - Der er 2 års karenstid på oprykningsretten i såvel afdeling som selskab - Beboere i ungdomsboliger har oprykningsret til familieboliger med en karenstid på 2 år. Der er ingen oprykningsret for beboere i ældreboliger. Bilag 1: Bolignøglen oversigt over modelvalg Bilag 2: Oversigt over migration eksternt og internt i boligorganisationen Bilag 3: Antal flytninger efter oprykningsventelisten Bilag 4: Udlejning 1. januar 2009 til 30. juni 2015 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, træffer beslutning om modelvalg for den enkelte afdeling for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019 og godkender at administrationen retter henvendelse til kommunen med henblik på modelvalg, samt træffer beslutning om karenstid og oprykningsret for ungdoms- og ældreboliger. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og traf beslutning om følgende modelvalg: Baunevangen Model A Hvidovreparken Model B Skårupvej Model B Organisationsbestyrelsen godkendte, at KAB s administration retter henvendelse til kommunen med henblik på aftale om modelvalg. Organisationsbestyrelsen traf beslutning om 2 års karenstid på oprykningsretten på afdelingen og selskabet. Organisationsbestyrelsen traf ligeledes beslutning om 2 års karenstid på oprykningsretten fra ældreboligerne. Organisationsbestyrelsen drøftede på mødet karenstiden ved boligbytte. Det blev aftalt, at kundechefen undersøger tidligere beslutning om karenstid. Afklaring: Organisationsbestyrelsen har tidligere godkendt en karenstid ved boligbytte på 3 år. 10/19

11 Sager til orientering 8. Ny proces for løsøre ved fraflytningssyn For at sikre klarhed om ejerskabet til løsøre ved lejerskifte, har KAB i en årrække fastholdt, at fraflytters løsøre som opvaskemaskine, vaskemaskine m.v. skulle placeres udenfor lejemålet i forbindelse med fraflytningssynet. Disse retningslinjer ændrer KAB nu, så håndteringen af løsøre bliver mere tidssvarende og efter de behov, som både driftspersonale og beboere har ytret ønske om. Den nye procedure følger gældende lovgivning. Udgangspunktet er således fortsat, at lejligheden skal være tømt for fraflytters løsøre med mindre fraflytter og indflytter har udfyldt en ejerskabserklæring, som gør det klart for indflytter, at løsøret ikke tilhører afdelingen. Fraflytter og indflytter skal udfylde og underskrive en fælles ejerskabserklæring om, at indflytter overtager navngivet og præcist beskrevet løsøre, som det fremgår af ejerskabserklæringen. Begge parter underskriver ejerskabserklæringen og skriver dermed under på, at al vedligeholdelse m.v. af det beskrevne løsøre er afdelingen uvedkommende Den underskrevne ejerskabserklæring skal overdrages til den synsansvarlige/ejendomskontoret før fraflytningssynet, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt. Det er til enhver tid den synsansvarlige, der vurderer, om synet kan gennemføres forsvarligt og med løsøret i boligen. Ejerskabserklæringen opbevares under sagen vedrørende det konkrete lejemål, så afdelingen undgår at overtage vedligeholdelsespligten af det løsøre, som er lejernes ansvar. Den enkelte afdeling kan vurdere, hvilke former for løsøre der kan dækkes af ejerskabserklæringen. De typiske eksempler på løsøre fremgår af ejerskabserklæringen, som kan justeres til lokale forhold. Bilag 5: Notat om ny proces for løsøre Bilag 6: Ejerskabserklæring 11/19

12 9. Likviditetsstyring I den seneste tid er renten faldet betydeligt, og vi er nu i den situation, at vi i KAB- Fællesskabet skal betale renter for at have et indestående over et vist beløb i banken. For at undgå dette og forhåbentlig opnå et positivt afkast af boligorganisationens midler, overvåger vi i øjeblikket likviditeten meget tæt, og placerer den overskydende likviditet i investeringsforeningerne, ligesom der bliver etableret en kassekredit til hver organisation på meget fordelagtige vilkår. Det betyder, at KAB ikke har mulighed for at spørge boligorganisationen først, men må handle ad hoc for at sikre det mest optimale afkast af boligorganisationens midler. I forbindelse med de kommende organisationsbestyrelsesmøder vil kundechefen fremlægge en oversigt over midler anbragt i investeringsforeningerne. 10. Skærpet proces for frivillige forlig KAB har indført nye retningslinjer for ja eller nej til at indgå frivilligt forlig. Baggrunden for de nye retningslinjer er, at der er en øget risiko for, at afdelingerne får et tab ved de frivillige forlig. Ændringerne træder i kraft pr. den 1. september Hidtil har KAB ført en restancepolitik, hvor mange henvendelser fra lejere gav mulighed for et frivilligt forlig. KAB har været meget imødekommende overfor den enkelte lejer. Blandt andet har beboeren blot ved en opringning til KAB fået den forfaldne husleje fordelt over tre rater eller mere. I 2014 udgjorde andelen af udsættelsessager, hvor der var indgået frivilligt forlig, ca. 20 %. De ikke overholdte forlig betyder, at beboeren ved udsættelse har en huslejerestance, der er større end ved en almindelig udsættelse. Dermed er der en risiko for, at afdelingen har et øget tab. 12/19

13 For at dæmme op for denne udvikling, har KAB besluttet at stramme retningslinjerne for indgåelse af frivillige forlig. Det betyder blandt andet, at der kun indgås frivilligt forlig, når der er udsigt til, at en midlertidig afdragsordning hjælper og medfører, at huslejen fremover kan betales rettidigt. Der føres en tæt dialog med den enkelte beboer, der skylder husleje og de forskellige muligheder afdækkes. Blandt andet, om beboeren har ret til boligstøtte m.v. 11. Orientering om investeringsforeninger Som det fremgår af nedenstående tabel, så endte det med en pæn værdiudvikling for 2014, især hvis man sammenligner med året før. Den gennemsnitlige værdistigning på de tre investeringsforeninger var i 2014 ca. 4,50 %-point, sammenlignet med ca. 0,50 %-point i Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning 21. aug (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 21. aug Værdiudvikling hidtil 2015 Værdiudvikling hele ,87 110,53-0,34 %-point 4,50 %-point SEB ,99 110,16-0,83 %-point 4,03 %-point Nykredit Port ,42 113,13-0,29 %-point 4,95 %-point Det ser desværre ikke ud til at den gode stime forsætter i indeværende år. Vi har dog en forhåbning om, at det samlede resultat for kalenderåret 2015 vil være positivt. Vi skal også gøre opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering, og historisk set har investeringsforeningerne altid givet et større afkast end eksempelvis at have pengene stående i banken set over en længere periode. Renten på bankindestående er som udgangspunkt i øjeblikket 0 %. Vores bankforbindelser har dog stillet os i udsigt, at man kan risikere at få negative renter af bankindestående, hvis 13/19

14 disse bliver for store. Derfor vil der fremover fra administrators side være endnu mere fokus på likviditetsstyring. Set i lyset heraf har i løbet af sommeren 2015 netto investeret for ca. 3 mio. kr. ligeligt fordelt på de tre investeringsforeninger. Det er ikke utænkeligt, at yderligere investeringer kommer på tale senere i år. I så fald vil der blive orienteret herom på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde. 12. Selskabets økonomiske situation Arbejdskapital Arbejdskapitalen står til rådighed for boligorganisationen som likvid pengebeholdning, dels til diverse udlæg, dels til opstart af projekter, til imødegåelse af tab og tilskud til afdelingerne. Der er ikke fastsat specifikke regler for arbejdskapitalens anvendelse, men det er forudsat, at dens midler anvendes inden for almenboliglovens rammer. Arbejdskapitalen opbygges ved overførsel af overskud fra boligorganisationens drift. Boligorganisationen kan endvidere vælge, at boligafdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidragene kan årligt højst udgøre 156 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålshed (2014-tal). Disponeret beløb i henhold til regnskab Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Saldo pr Henlagt Anvendt Saldo pr Hvidovreparken; asfalt/trægulv Hjemmeside Storskraldsplads Lejlighedssammenlægning Hvidovre- parken Tilkøb af driftschef /19

15 ydelser I alt s arbejdskapital udgør pr. 30. juni 2015 herefter kr. Den disponible del er på kr., hvilket svarer til 442 kr. pr. lejemålsenhed. Der tages forbehold for de oplyste beløb, indtil endeligt regnskabsresultat pr. den 30. juni 2015 kendes. Dispositionsfonden Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder. Afdelingerne er lovmæssigt forpligtiget til at indbetale et bidrag, der årligt udgør 554 kr. pr. lejemål, indtil dispositionsfonden samlet set udgør kr. pr. lejemålsenhed (2014-tal). Hvis dispositionsfondsmidlerne bringes under dette beløb, skal beboerne indbetale til dispositionsfonden. s dispositionsfondsmidler, pr. den 30. juni 2015, udgør kr., den disponible likvide del er på kr., hvilket svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Der tages forbehold for de oplyste beløb, indtil endeligt regnskabsresultat pr. den 30. juni 2015 kendes. Egen trækningsret Trækningsretten er en slags opsparingskonto, som 60 % af boligafdelingernes pligtmæssige bidrag, i form af A eller G bidrag, overføres til. Fra trækningsretten ydes tilskud til maksimalt 2/3 af udgifter til forbedringsarbejder. s trækningsret pr. den 30. juni 2015 udgør kr. Bilag 7: Oversigt over egen trækningsret 13. Beboerklagenævnssager Der vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden /19

16 Bilag 8: Oversigt over beboerklagenævnssager Organisationsbestyrelsen tilkendegav på mødet, at en årlig orientering om beboerklagenævnssager, i forbindelse med organisationsbestyrelsens årsberetning, er tilstrækkelig. 14. Nyt fra afdelingerne/driften Ejendomskontoret på Hvidovrevej har fået ny medarbejder. Efter endt prøvetid med tilfredsstillende indsats er Jørgen Jørgensen ansat. Jørgen er udlært automekaniker, men kommer fra andet arbejde i lignende stilling. Jørgen er faldet rigtigt godt til. Hvidovreparken Der arbejdes videre med helhedsplan for området. Hovedrør fra varmecentral, under Hvidovrevej, er blevet afsyret, brugsvandsvekslere er blevet renset og pumpen i centralen er blevet fornyet. Alle cikulationsventiler, også kaldet cirkonventiler, skal gennemgås inden varmesæson starter. 18 altaner er blevet afrenset, opspartlet og malerbehandlet på blok ved Hvidovrevej. Ny pulje på 2,5 million kr. til individuel modernisering af køkken- og badrenovering, med tilskud fra egen trækningsret, er under opstart. Baunevangen Helhedsplan er, efter drøftelser med rådgivningsfirmaet Gaihede, blevet fravalgt. I stedet skal der arbejdes videre med udførelse af alle nødvendige arbejder kombineret med løsninger, der kan indebære tilskud fra fonde eller samarbejdspartnere som f.eks. forsyningsselskaber. Separering af regnvand og lokal afvanding med nedsivning, i forbindelse med udskiftning af kloak, overvejes. Alle bygninger er nu blevet kortlagt i forbindelse med nedtagne skillevægge. Fugtmålinger i kældrene blev gennemført samtidig. 16/19

17 Dominia har gennemgået tegningsmateriale og vejledninger, således at bærende vægge er identificeret, vejledninger er blevet opdateret og klar til udlevering, og nødvendig indsats i gamle sager kan håndteres. Ny pulje på 2,5 mio. kr. til individuel køkken- og badrenovering, med tilskud fra egen trækningsret, er under opstart. Skårupvej Pulje til individuel modernisering på 2,5 mio. kr., til køkkenmodernisering og flytning af intern trappe til 1.sal er under opstart. Trappeprojektet er blevet belastet af, at det er væsentligt dyrere end forventet at udføre forskriftmæssigt. Forskellige løsningmodeller skal overvejes inden igangsætning. Udskiftning af ventilationsindretning med oprettelse af nye føringsveje er nu, stærkt forsinket, ved at være udført. Fravalg af hovedentreprenør hovedårsag til forsinkelser. Organisationsbestyrelsen besluttede, at driftslederens kommentarer vedrørende Baunevangens Ældreboliger medsendes referatet. Driftslederens kommentarer: Udvendige malerarbejder er igangsat, som beskrevet i DV-planer for budgetåret 2015/2016. Arbejdet forventes tilendebragt i begyndelsen af oktober Med hensyn til ventilationsproblematikken i afdelingen, har vi fra firmaet DVKT modtaget et nyt forslag til udbedring af anlægget. Forslaget er mere fordelagtigt end det forrige fra firmaet Pacco, med hensyn til pris og løsning af fejl og mangler i anlægget. DVKT s tilbud og løsningsforslag fremsendes til bestyrelsen i afdelingen. 17/19

18 15. Nyt fra udvalgene Formændene for udvalgene, vil give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Hjemmesideudvalget: Baunevangens og Skårupvejs hjemmesider er færdige, og der har været afholdt vejledning i brug af den nye hjemmeside. Hvidovreparkens og Baunevangens Ældreboliger er endnu ikke færdige, da der fortsat mangler input til hjemmesiden. IT-udvalget: Undersøgt, at hvis aftalen med YouSee skal opsiges, skal dette ske senest april Udvalget planlægger at invitere YouSee til et møde om fremtiden. Ældreboligudvalget: Intet nyt. Driftsudvalget: Intet nyt. 16. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder: Tirsdag den 24. november 2015, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136. Repræsentantskabsmøde: Tirsdag den 24. november 2015, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej /19

19 17. Eventuelt Orientering om at tidligere beboer i Hvidovreparken har stævnet for erstatning på kr. grundet sygdom i forbindelse med skimmelsvampsag. Kundechefer i Hvidovre selskaberne er inviteret til fællesmøde om boligplacering af flygtninge i Hvidovre Kommune. Direktør Jens Elmelund deltager på næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde den 24. november Punkter til næste møde: - Indkøb af hjertestartere til afdelingerne. - Elektronisk betjening af organisationsbestyrelsen. 18. Referat fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortroligt. Der var intet til fortroligt referat. 19/19

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.00 i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. september 2015, kl Selskabslokalet, Hækmosen 2F

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. september 2015, kl Selskabslokalet, Hækmosen 2F Organisationsbestyrelsesmøde den 9. september 2015, kl. 17.00 Selskabslokalet, Hækmosen 2F Til stede Bodil Berardino, Barry Taylor, Joan Birck-Madsen, Bjarne Rasmussen, Bjørn Petersen og René Løfqvist

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl. 15.00 Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Til stede Bjarke J. Christensen, Torben Berg, Louise Koch, Curt Carlsen, Stig Torben Christiansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B

Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsesmøde den 13. december 2016, kl. kl. 17:00 Skovbakkevej 92 B Bestyrelsen: Susan Egede, Tonni Munkberg, Johnny Hornsyld, Tommy Hjuler, Merete Kjær, René V. Pedersen, Lene Johansen, Bente Pedersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens Bentzen, Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. september 2015, kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. september 2015, kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. september 2015, kl. 19.00 på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse Til stede: Nina Møller, Steffen Bargholz, Aksel Hein Pedersen, Anna Christina Sørensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra KAB: Leif Tingvad, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, Connie Poulsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin

Læs mere

Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde d. 27. november 2015 på ejendomskontoret kl. 15:00

Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde d. 27. november 2015 på ejendomskontoret kl. 15:00 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde d. 27. november 2015 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Torben

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl. 17.30 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Til stede: Gæst: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2013, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2013, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2013, kl. 17.00 i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Mogens Bentzen, Carsten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014, kl. 17.00 i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit Bilstrup,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Organisationsbestyrelsen: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen, Jørgen Juul, Jytte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 14. september 2016, kl. 17.30 i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal - mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal - mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015, kl. 17.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal - mødelokale 3 Organisationsbestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Lindebjerg Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Maigaard Heidi Jørgensen Jens Klokhøj - Afbud

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bent Maigaard Heidi Jørgensen Jens Klokhøj - Afbud Boligorganisationen Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 18.00 På Holberggaard, Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit Bilstrup,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 2 1. Godkendelse af referat efter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit Bilstrup,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 13. marts 2017 kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 13. marts 2017 kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 13. marts 2017 kl. 17.30 på hovedkontoret, Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Til stede: Bjørli Denbak, Lene Søberg Knoblauch, Nina Møller, Torben Tingstrup, Jens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Velkommen til din nye bolig Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Inden du flytter ind Nøgler Det er ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl. 17.00 i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra administrationen: Fra revisionen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Øvrige deltagere (repræsentantskabet var inviteret til at overvære mødet):

Øvrige deltagere (repræsentantskabet var inviteret til at overvære mødet): Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 30. marts 2011 kl. 17.00 på Den Røde Cottage, Strandvejen 550, 2930 Klampenborg. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2012, kl Skårupvejs Grønne Fælleshus

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2012, kl Skårupvejs Grønne Fælleshus Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2012, kl. 17.00 Skårupvejs Grønne Fælleshus Til stede: Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen, Jørgen Madsen, Anette Ploug

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere