BRUGSANVISNING Type HD8763

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Type HD8763"

Transkript

1 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Minuto One Touch Cappuccino! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8763. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele bønner og er udstyret med en mælkekande til let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine. RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Advarsel... 4 Vigtigt... 6 Overensstemmelse med regler... 7 INSTALLATION... 8 Oversigt over maskinen... 8 Beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Installering af maskinen FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensecyklus Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+" Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...21 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af kaffeudløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop... 24

3 DANSK 3 BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...25 Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe MÆLKEKANDE...27 Fyldning af mælkekande Indsætning af mælkekande Fjernelse af mælkekande Tømning af mælkekande UDLØB AF EN CAPPUCCINO...30 Indstilling af mængden af cappuccino i en kop SÅDAN PISKER DU MÆLK...33 Indstilling af mængden af mælkeskum i koppen UDLØB AF VARMT VAND...36 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...38 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af mælkekande Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...56 PROGRAMMERING...61 De følgende parametre kan justeres Sådan programmeres maskinen FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER...64 FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING...68 ENERGIBESPARELSE...70 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...71 GARANTI OG ASSISTANCE...71 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...72

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Dette symbol signalerer, at det er vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarsel Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød!

5 DANSK 5 Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger! Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år (eller derover), hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskine og strømkabel uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og/eller kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.

6 6 DANSK Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen. Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen.

7 DANSK 7 Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand, hver gang maskinen bruges. Overensstemmelse med regler Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Denne maskine fra Philips stemmer overens med alle standarder og gældende bestemmelser på området for eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 INSTALLATION Oversigt over maskinen

9 Beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Kaffebønnebeholder 3. Beholder til formalet kaffe 4. Vandbeholder + låg 5. Låg til kaffebønnebeholder 6. Betjeningspanel 7. Kaffeudløb 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Kopbakke 10. Drypbakke 11. Skuffe til kafferester 12. Kaffeenhed 13. Skuffe til opsamling af kaffe 14. Inspektionslåge 15. Vandudløb (udtageligt) 16. Mælkekande 17. Stik til strømkabel 18. Afbryderkontakt 19. Smørefedt til kaffeenhed 20. Strømkabel 21. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe 22. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed 23. Pensel til rengøring 24. Knap til espresso 25. Knap til kaffeudløb 26. Knap til cappuccino 27. Knap til specialprodukter 28. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 29. Menuknap 30. ON/OFF-knap 31. Afkalkningsmiddel - sælges separat DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Fjern maskinen fra emballagen. 2 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 3 Fjern låget til vandbeholderen. 4 Løft vandbeholderen ud af ved hjælp af håndtaget.

11 DANSK 11 5 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 6 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 7 Fjern låget fra kaffebønnebeholderen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

12 12 DANSK 12 Flyt afbryderkontakten til I for at tænde maskinen. Knappen blinker. 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen. Maskinen fortsætter med en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Maskinen foretager en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Maskinen fortsætter med en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul

13 DANSK 13 Gul 2 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk. Gul 3 Herefter viser betjeningspanelet symbolet for opvarmning af maskinen. Automatisk skylle-/selvrensecyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning af de indvendige kredsløb med frisk vand. Denne operation kræver mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 2 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Gul Bemærk: Tryk på knappen for at stoppe udløbet. Grøn 3 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Nu kan den manuelle skyllecyklus udføres.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem vandkredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Anbring en beholder under kaffeudløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display. Grøn Grøn 3 Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen. Maskinen viser dette display. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud af kaffeudløbet. 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6. 6 Sæt en beholder under vandudløbet.

15 DANSK 15 7 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 8 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Grøn 9 Symbolet her ved siden af vises. Maskinen angiver, at vandudløbet skal installeres. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud. 10 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist. Rød Bemærk: Tryk på knappen for at afbryde den manuelle skyllecyklus.

16 16 DANSK Grøn 11 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Det display, der er angivet til venstre, bliver vist. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.

17 DANSK 17 Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til én måling. 2 Vent et minut. 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed Bemærk: Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). 1 Gul 4 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil symbolet her ved siden af er vist. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand.

18 18 DANSK Gul 5 Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. Grøn 7 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. Vandfilteret "INTENZA+" sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

19 DANSK 19 3 Konfigurer vandfilteret "INTENZA+" på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen 4 Sæt vandfilteret "INTENZA+" i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. 6 Lad alt vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet Udløb af varmt vand ). 7 Fyld vandbeholderen igen. Gul 8 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil displayet her ved siden af er vist. Gul 9 Tryk på knappen for at vælge ON, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Grøn 10 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes.

20 20 DANSK Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" Når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes, vises symbolet her ved siden af. Gul 1 Udskift vandfilteret "INTENZA+" som beskrevet i det forudgående kapitel. Gul 2 Tryk på knappen, og rul gennem valgmulighederne ved hjælp af knappen, indtil symbolet her ved siden af er vist. 3 Vælg valgmuligheden RESET. Tryk på knappen for at bekræfte. Gul Grøn 4 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen viser dette display og er klar til at tilberede drikke. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt "INTENZA+"-vandfilter. Gul Bemærk: Hvis vandfilteret "INTENZA+" allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen OFF. Hvis vandfilteret "INTENZA+" ikke er installeret, skal det lille hvide filter, som blev fjernet tidligere, sættes i beholderen.

21 INDSTILLINGER DANSK 21 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen karamelliserede eller aromatiserede bønner. Maskinen reguleres automatisk efter udløb af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket af kaffen. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Advarsel: Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt.

22 22 DANSK 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen, som er placeret inde i kaffebønnebeholderen, et klik ad gangen. Brug den medfølgende nøgle til indstilling af kaffekværnen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe Referencemærkerne inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede kværning. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. Grøn Grøn Når du trykker på knappen, får du fem valgmuligheder. Ved hvert tryk på knappen ændres aromaen med en grad afhængigt af den valgte mængde: = ekstra mild aroma = mild aroma = mellem aroma = stærk aroma = ekstra stærk aroma = formalet kaffe

23 Indstilling af kaffeudløb DANSK 23 Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Til store kopper. Man kan stille to kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe eller espresso samtidigt.

24 24 DANSK Indstilling af mængden af kaffe i en kop Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og til størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen eller, lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb. Den følgende fremgangsmåde illustrerer programmeringen af knappen. 1 Sæt en kop under udløbet. Grøn 2 Hold knappen nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip derefter knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud. 3 Tryk på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Grøn Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere knappen. Brug altid knappen til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer knappen.

25 BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO DANSK 25 Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på betjeningspanelet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 kopper under udløbet. 2 Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen for at vælge den ønskede aroma. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Grøn 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede en espresso eller en kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Grøn 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede to espresso eller to kopper kaffe. Symbolet her ved siden af vises. Bemærk: I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso eller to kopper kaffe kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen. 6 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 7 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen.

26 26 DANSK Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. Grøn 1 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Advarsel: Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Udløbscyklussen starter. 4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller hvis der tilføjes 2 eller flere mål kaffe, brygger maskinen ikke kaffen, og den malede kaffe tømmes ud i skuffen til kafferester.

27 MÆLKEKANDE DANSK 27 Dette kapitel illustrerer, hvordan mælkekanden bruges til tilberedning af cappuccino eller mælkeskum. Bemærk: Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug. Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. Advarsel: Må kun bruges til mælk eller vand til rengøring. Fyldning af mælkekande Mælkekanden kan fyldes før eller under brugen. 1 Løft kandens låg som vist i figuren. 2 Hæld mælken i kanden. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. 3 Mælkekanden er klar til brug.

28 28 DANSK 1 2 Indsætning af mælkekande 1 Hvis vandudløbet er installeret, skal det fjernes som vist på figuren: - Tryk på de to knapper på siderne for at frigøre udløbet, og løft det en smule. - Træk vandudløbet ud for at fjerne det. 2 Hold mælkekanden lidt på skrå. Sæt den helt ind i maskinens skinner. 3 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på drypbakken. Undgå at forcere kanden. Fjernelse af mælkekande 1 Drej kanden opad, indtil den automatisk frigøres fra indsatsen på drypbakken. Derefter fjernes den.

29 Tømning af mælkekande 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden. DANSK 29 2 Løft den øverste del af kanden. Tøm mælkekanden, og rengør den grundigt. Bemærk: Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

30 30 DANSK UDLØB AF EN CAPPUCCINO Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en fremragende cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Sæt kanden i maskinen. 3 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. Bemærk: Hvis kandens udløb ikke tages helt ud, kan der eventuelt løbe damp ud, og mælken vil ikke skumme ordentligt. 4 Sæt en kop under udløbet.

31 DANSK 31 5 Tryk på knappen for at starte udløbet. Grøn Grøn Gul Grøn 6 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. 7 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 8 Når dette symbol er vist, lader maskinen mælken løbe ud. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. 9 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. 10 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet " ". Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Det er muligt at tilberede en cappuccino med formalet kaffe. Tryk på knappen for at vælge formalet kaffe, og hæld formalet kaffe i beholderen.

32 32 DANSK Indstilling af mængden af cappuccino i en kop Hver gang du trykker på knappen, lader maskinen en foruddefineret mængde cappuccino løbe ud. Maskinen gør det muligt at indstille den mængde cappuccino, der løber ud, så den passer til ens smag og til størrelsen på kopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen. 2 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. Sæt en kop under udløbet. 3 Hold knappen nede, indtil symbolet MEMO vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringsfasen. Grøn Grøn Gul Grøn 4 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. 5 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 6 Når maskinen viser symbolet her ved siden af, begynder mælkeskummet at løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, skal du trykke på knappen. 7 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på knappen. Nu er knappen programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde cappuccino løbe ud.

33 DANSK 33 SÅDAN PISKER DU MÆLK Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en fremragende cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Sæt kanden i maskinen. 3 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Bemærk: Hvis kandens udløb ikke tages helt ud, kan der eventuelt løbe damp ud, og mælken vil ikke skumme ordentligt. 4 Sæt en kop under udløbet.

34 34 DANSK 5 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 6 Tryk på knappen for at vælge pisket mælk. Grøn Gul Grøn 7 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. 8 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 9 Maskinen lader en foruddefineret mængde mælkeskum løbe ud i koppen. Afbryd udløbet ved at trykke på knappen. 10 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet " ". Bemærk: Efter brug af mælkekanden skal den vaskes grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

35 Indstilling af mængden af mælkeskum i koppen DANSK 35 Hver gang denne funktion vælges, lader maskinen en foruddefineret mængde mælkeskum løbe ud i koppen. Maskinen gør det muligt at indstille den udløbne mængde mælkeskum, så den passer til din smag og størrelsen på kopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen. 2 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. Sæt en kop under udløbet. 3 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 4 Hold knappen nede for at vælge pisket mælk, indtil symbolet MEMO vises på displayet. Slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringsfasen. Grøn 5 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud.

36 36 DANSK Gul 6 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 7 Når den ønskede mængde mælkeskum er nået, skal du trykke på knappen. Nu er knappen pisket mælk programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde mælkeskum løbe ud. UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på maskinen. 2 Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast på maskinen som vist på figuren.

37 DANSK 37 3 Stil en beholder under varmtvandsudløbet. 4 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 5 Tryk på knappen for at starte udløbet. Grøn 6 Symbolet her ved siden af vises. Maskinen angiver, at vandudløbet skal installeres. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud. Grøn Gul 7 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 8 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet af varmt vand.

38 38 DANSK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk. Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. I modsat fald holder maskinen op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - Kun kopbakken samt alle kandens dele kan vaskes i opvaskemaskine. Alle andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn Skuffen til kafferester og drypbakken skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. 1 Løft kaffeudløbet. 2 Tryk på knapperne i siden. 3 Fjern drypbakken. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Fjern skuffen til kafferester, og tøm den. 3 Tøm og vask drypbakken.

39 DANSK Sæt skuffen til kafferester ind i drypbakken igen, og sæt den på plads i maskinen. 2 Bemærk: Tøm også drypbakken og skuffen til kafferester, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand.

40 40 DANSK Daglig rengøring af mælkekande Det er vigtigt at rengøre mælkekanden hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden. 2 Skyl den øverste del af kanden og mælkekanden med lunkent vand. Fjern alle mælkerester. 3 Indsæt den øverste del af mælkekanden, og sørg for, at den sidder godt fast. 4 Fjern låget, og fyld mælkekanden med frisk vand til niveauet MAX.

41 DANSK 41 5 Sæt låget på plads igen på mælkekanden. 6 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. 7 Sæt en beholder under udløbet. 8 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 9 Tryk på knappen for at vælge pisket mælk.

42 42 DANSK Grøn Gul Grøn 10 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. 11 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 12 Når udløbet stopper, er vaskecyklussen færdig. 13 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet " ". Fjern mælkekanden, og tøm den. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. 2 Rengør beholderen til formalet kaffe med den medfølgende pensel.

43 DANSK Ugentlig rengøring af mælkekande Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi den fjerner alle mælkerester fra udløbet. 1 Tryk på låseknapperne for at fjerne den øverste del af kanden. 2 Tag låget af. 3 Løft udløbet for at tage det ud af den øverste del af kanden. Mælkekandens udløb består af fem dele, som skal afmonteres. Hver del er mærket med et stort bogstav (A, B, C, D, E) som vist i figurerne nedenfor. 4 Fjern opsugningsrøret med samlingen (A) fra mælkeskummeren. A 5 Fjern samlingen (B) fra opsugningsrøret. B

44 44 DANSK C 6 Skil låget (C) fra mælkekandens udløb ved at trykke nedad og udøve et let tryk på siderne. 7 Afmonter yderligere som vist i figuren. D 8 Tag samlingen (E) ud af mælkeskummeren ved at trække den udad. E 9 Vask alle komponenterne grundigt i lunkent vand. Bemærk: De enkelte komponenter kan også vaskes i opvaskemaskine. 10 Genmonter alle komponenterne i omvendt rækkefølge af proceduren.

45 Ugentlig rengøring af kaffeenhed DANSK 45 Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen. Vent, til knappen blinker, før du tager strømkablets stik ud. 1 2 Løft kaffeudløbet, og fjern drypbakken og skuffen til kafferester ved at trykke på knapperne i siden. Først nu kan inspektionslågen åbnes Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. Træk den ud horisontalt uden at dreje den. 4 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og vask den grundigt.

46 46 DANSK 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 6 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 7 Rengør omhyggeligt maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal du gøre som beskrevet i punkt Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden. 10 Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet.

47 DANSK Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads i rummet, og sørg for, at den er placeret korrekt. Bemærk: Hvis skuffen til opsamling af kaffe ikke placeres korrekt, kan kaffeenheden muligvis ikke sættes i maskinen. 12 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen PUSH. 13 Sæt skuffen til kafferester med drypbakken på plads indvendigt i maskinen, og luk inspektionslågen.

48 48 DANSK Månedlig rengøring af mælkekande Ved den månedlige rengøringscyklus anbefales det at bruge systemet Saeco Milk Circuit Cleaner til rengøring af mælkekredsløbet for at fjerne eventuelle mælkerester fra kredsløbet. Saeco Milk Circuit Cleaner sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. Bemærk: Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt helt op til niveauet MAX, før du begynder proceduren. 1 Fyld mælkekanden med vand til det øverste niveau (MAX). 2 Hæld rengøringsmidlet i mælkekanden, og vent, til det er fuldstændigt opløst. 3 Sæt kanden i maskinen. Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". 4 Sæt en beholder under udløbet.

49 DANSK 49 5 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 6 Tryk på knappen for at vælge pisket mælk. Grøn Gul Grøn 7 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. 8 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. 9 Efter endt udløb gentages proceduren fra punkt 5 til punkt 8, indtil kanden er helt tømt. Advarsel: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. 10 Indsæt kandens udløb igen ved at skubbe det frem til symbolet " ". Fjern mælkekanden.

50 50 DANSK 11 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. 12 Skyl og fyld mælkekanden med frisk vand til niveauet MAX. 13 Sæt mælkekanden i maskinen. Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Stil en beholder under udløbet for at starte skyllecyklussen. 14 Tryk på knappen. Maskinen viser dette display. Grøn 15 Tryk på knappen for at vælge pisket mælk. Grøn 16 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud.

51 DANSK 51 Gul 17 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid: I denne fase vises symbolet her ved siden af. Grøn 18 Efter endt udløb gentages proceduren fra punkt 13 til punkt 16, indtil kanden er helt tømt. 19 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. Gentag proceduren, som er beskrevet fra punkt 11 til punkt 16, en gang til. 20 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekande". Månedlig smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner.

52 52 DANSK 2 Smør også akslen. 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). 4 Luk inspektionslågen, og sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning".

53 DANSK 53 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX". 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. Grøn 4 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe i beholderen. 5 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 6 Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop kaffe løbe ud. 7 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "0".

54 54 DANSK 8 Lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 9 Stil afbryderkontakten, der sidder bag på maskinen, på "I". Tryk på knappen for at tænde maskinen. Vent, indtil den automatiske skyllecyklus er færdig. 10 Fjern drypbakken og skuffen til kafferester, tøm dem, og åbn inspektionslågen. Tag kaffeenheden ud. 11 Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand. 12 Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen, til den klikker i position (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Indsæt drypbakken og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen.

55 DANSK 55 Grøn 13 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen. 14 Tryk på knappen for at starte kaffeudløbscyklussen. 15 Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 13 til pkt. 14, to gange. Sørg for at smide det udløbne vand ud Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

56 56 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Gul Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet CALC CLEAN, er det nødvendigt at afkalke maskinen. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug udelukkende afkalkningsmidlet, der er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. Afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. Hvis det sker, skal du starte afkalkningscyklussen forfra og vente, indtil den er afsluttet. Afkalkningscyklussen genoptages fra det punkt, hvor den blev afbrudt. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Inden du starter afkalkningen: 1 Tøm drypbakken og skuffen til kafferester

57 DANSK 57 2 Indsæt den tomme mælkekande. 3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen, og udskift det med det lille, hvide originale filter. Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 4 Tryk på knappen, indtil displayet her ved siden af vises. Gul 5 Tryk på knappen for at starte afkalkningsprocessen. Gul 6 Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at indsætte kanden og tage kandens udløb ud. Gul Bemærk: Hvis knappen knappen. trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på 7 Tag vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld derefter beholderen med frisk vand til niveauet CALC CLEAN. 8 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen.

58 58 DANSK 9 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. Stil en rummelig beholder (1,5 l) under mælkekandens udløb og under kaffeudløbet. 10 Tryk på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Gul Gul 11 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud i intervaller. Bjælken på betjeningspanelet angiver status for cyklussen. Gul Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. 12 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Rød 13 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 14 Fjern og tøm beholderen og mælkekanden.

59 DANSK Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position Installer mælkekanden i maskinen. Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet. Stil beholderen tilbage under mælkekandens udløb og under kaffeudløbet. 17 Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen. Rød Gul Bemærk: Skyllecyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. 18 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 13 til punkt 17. Når maskinen igen viser dette symbol, kan du gå videre til punkt Når vandbeholderen er tom, skal du trække den ud, skylle den og fylde den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 20 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under udløbet. Bemærk: Kredsløbet skal rengøres med en forudindstillet mængde vand. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen bede om fyldning af beholderen to eller tre volte til skylningen.

60 60 DANSK Grøn 21 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen. 22 Maskinen gennemfører en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul 23 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne Fjern og tøm beholderen. 25 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 26 Nu er afkalkningscyklussen fuldført. 27 Fjern det lille hvide filter, og sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed".

61 PROGRAMMERING DANSK 61 Det er muligt at gøre maskinens funktioner personlige ved at åbne programmeringsmenuen. Gul De følgende parametre kan justeres Kaffetemperatur Denne funktion gør det muligt at indstille temperaturen på kaffen, der brygges. Gul Timer (standby) Denne funktion gør det muligt at indstille tiden, inden maskinen går i standby efter brygning af sidste kop kaffe. Gul Kontrast Denne funktion gør det muligt at indstille kontrasten på displayet for at få en optimal visning af meddelelserne. Gul Vandets hårdhed Denne funktion gør det muligt at konfigurere indstillingerne på basis af vandets hårdhed i brugerens område. 1 = meget blødt vand 2 = blødt vand 3 = hårdt vand 4 = meget hårdt vand Se kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for at få yderligere oplysninger. Gul "INTENZA+" vandfilter Denne funktion gør det muligt at håndtere INTENZA+ -vandfiltret. Læs kapitlet om håndtering af filteret for at få yderligere oplysninger. Gul Afkalkningscyklus Denne funktion gør det muligt at udføre afkalkningscyklussen.

62 62 DANSK Gul Fabriksindstillinger Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. Sådan programmeres maskinen Eksemplet viser, hvordan man programmerer kontrasten på displayet. Brug samme fremgangsmåde mht. programmering af andre funktioner. Grøn Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er tændt og viser displayet her ved siden af. 1 Tryk på knappen for at åbne programmeringsmenuen. 2 Hovedskærmbilledet vises. Gul Gul 3 Tryk på knappen for at gå gennem valgmulighederne, til funktionen for displayets kontrast er vist.

63 DANSK 63 4 Tryk på knapperne og for at øge eller mindske funktionens værdi. Gul 5 Når værdien er blevet ændret, vises meddelelsen OK. Tryk på knappen for at bekræfte ændringen. 6 Tryk på knappen for at afslutte programmeringen. Bemærk: Maskinen forlader automatisk programmeringstilstanden, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 minutter. Indstillinger, der er blevet ændret men ikke bekræftet, gemmes ikke.

64 64 DANSK FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signalerne på displayet. Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til brygning af produkter. Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe. Maskinen er ved at brygge en espresso. Maskinen er ved at brygge en kaffe. Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe. Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges. Brygning af kaffe med formalet kaffe i gang. Valg af pisket mælk eller varmt vand.

65 DANSK 65 Statussignaleringer (grøn) Udløb af varmt vand. Udløb af pisket mælk. Maskinen er ved at piske mælken, der skal bruges til tilberedning af cappuccinoen. Maskinen er i fasen for udløb af kaffe, der skal bruges til tilberedning af cappuccinoen. Maskinen er ved at programmere mængden af mælk, der skal bruges til tilberedning af cappuccino. Maskinen er i programmeringsfasen for mængden af kaffe, der skal bruges til tilberedelse af cappuccino. Maskinen er ved at programmere mængden af mælk, der skal bruges til tilberedning af mælkeskum. Indsæt vandudløbet, og tryk på knappen Tryk på for at afslutte. for at starte udløbet. Maskinen minder brugeren om at indsætte kanden. Maskinen minder brugeren om at indsætte kanden, når der lagres et produkt med mælk i hukommelsen.

66 66 DANSK Advarselssignaler (gul) Maskinen varmer op til tilberedning af drikke eller udløb af varmt vand/ damp. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, til maskinen har afsluttet cyklussen. Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes. Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen. Maskinen foretager en automatisk påfyldning af kredsløbet. Maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at starte afkalkningsprocessen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Hvis du vil udsætte afkalkningen og fortsætte med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen. Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere