Fra kostcenter til spydspids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kostcenter til spydspids"

Transkript

1 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2015 Fra kostcenter til spydspids værdien af it

2 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold Fra kostcenter til spydspids Digitalisering og forretningsforståelse Tænk, mål og kommunikér i forretningens sprog Konklusion & anbefaling Kontakt

3 4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Fra kostcenter til spydspids værdien af it It-rollen er under forandring og bliver påvirket af bl.a. cloud, big data og mobility. Der bliver stillet nye krav, og ud over at varetage de traditionelle driftsopgaver skal it-afdelingen også indtage rollen som forretningspartner. De markante ændringer i it-rollen, som det medfører, har vi beskrevet i rapporten It-rollen under forandring fra I dette års Forventningsbarometer har vi sat yderligere fokus på den udvikling og specifikt på, hvordan it-afdelingen måler og formidler forretningsværdien af de it-ydelser, den dagligt leverer til organisationen. Det gør vi, fordi vi vurderer, at det er afsættet for it-afdelingens videre udvikling. Forretningsudvikling og finansiel transparens er nyt territorium for en it-afdeling, der historisk er blevet betragtet som kostcenter og serviceleverandør. Men i 2015 er det nødvendigt at kunne demonstrere den forretningsmæssige værdi af it. Jeg hæfter mig ved, at 85 % af respondenterne svarer, at de forventer, at forretningen i 2015 vil kræve øget involvering fra it-afdelingen i den strategiske og digitale forretningsudvikling. Lige her, i kravet om øget involvering, foregår der en potentiel transformation fra serviceleverandør og kostcenter til spydspids. Men det er ikke en gratis tur. Det stiller blandt andet krav om, at du kan bevise forretningsværdien af it. Om NNIT Forventningsbarometer Hvert år tager NNIT temperaturen på et it-relateret emne. De forrige år har vi kigget på mobility, information management og senest, hvordan it s mulighed for værdiskabelse bliver ændret under påvirkning af blandt andet cloud, big data og mobility. I alt har 62 respondenter, der alle er CIOs eller har et andet organisatorisk tilhørsforhold til it-afdelingen, deltaget i analysen.

4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 5 Men hvordan dokumenterer man den konkrete sammenhæng? Klassiske it-metrikker er fortsat værdifulde. For it-afdelingen. Men de skal omsættes til forretningsværdi. Forretningen er ikke optaget af server-performance eller frekvensen af incidents. Til gengæld er de optaget af, hvordan digitaliseringen påvirker den måde, de kan drive forretning på. Opgaven består i at bygge et fælles referenceapparat. Hvis du ikke måler og formidler værdien på en måde, der giver mening for forretningen, så er det svært at argumentere for, at it er andet og mere end et kostcenter. Derfor er det en smule foruroligende, at en stor del af respondenterne i denne undersøgelse ikke prioriterer det. Der er fortsat brug for et solidt fundament i form af blandt andet en infrastruktur, der leverer stabil drift. Og hvis der er styr på alt det grundlæggende, hvis serverne kører, hvis sikkerheden er på plads, hvis datakvaliteten er upåklagelig, og hvis du kan demonstrere en transparent it-økonomi, så er der grønt lys for maksimal involvering i forretningen. Men hvis websitet er nede og kunderne ikke kan købe noget, eller produktionslinjen står stille på grund af hyppige applikationsfejl, og din it-økonomi tilsyneladende er en filtret, grå masse, så forspilder du den mulighed, der er for at komme med i de strategiske forretningsfora. Så hvad vil du: kostcenter eller spydspids? Med venlig hilsen Karsten Fogh Ho-Lanng Chief Technology Officer NNIT

5 6 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Digitalisering og forretningsforståelse It-afdelingen driver det helt centrale forretningsfundament med servere, netværk og applikationer, men er også i stigende grad med til at udvikle forretningen. Der kan være flere tilgange til at involvere sig mere i forretningen, for eksempel: Stille en agil udviklingsplatform til rådighed Optimere og digitalisere processer Sikre aktiv involvering i strategi- og produktudvikling. Nogle it-chefer involverer sig proaktivt i forretningen, men andre har en mere reaktiv tilgang, og for mange er det mere end rigeligt at holde den daglige drift i gang med de ressourcer, der er til rådighed. I NNIT Forventningsbarometer 2014 så vi, at fokus på daglig drift udgjorde en konkret barriere i forhold til at udvikle infrastrukturen. Men it-afdelingen er bevidst om, at der er nye udfordringer på vej: Hele 85 % af respondenterne forventer, at forretningen i 2015 vil kræve, at it-afdelingen involverer sig mere i forretningsudvikling. Se figur 1. FIGUR 1 I hvor høj grad vurderer du, at jeres virksomhed i 2015 vil kræve øget involvering fra it-afdelingen i den strategiske og digitale forretningsudvikling? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. %

6 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 7 Figur 1 viser med al tydelighed, at it-chefer oplever en stigende forventning om, at it skal tage aktivt del i virksomhedens forretningsudvikling. Den underliggende præmis er, at forretningen ser it som en væsentlig ressource til virksomhedens værdiskabelse. Hvis vi ser på, hvilke forretningsmæssige krav it-afdelingerne skal honorere, er det især digitalisering, der scorer højt, efterfulgt af øget forretningsforståelse, og nok så interessant scorer kundetilfredshed og loyalitet også højt. Se figur 2. FIGUR 2 I hvor høj grad bliver it-afdelingen mødt af følgende forretningsmæssige krav? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. Bidrage til en øget digitalisering af virksomheden Øget forretningsforståelse Bidrage til øget kundetilfredshed og loyalitet Bidrage til lavere produktionsomkostninger Levere flere it-ydelser for samme eller mindre cost Andet Bidrage til hurtigere time-to-market Bidrage til øget salg Bidrage til produktudvikling Bidrage til lavere salgsomkostninger

7 8 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Øget digitalisering er et område, hvor it-afdelingerne virkelig kan komme frem på banen. De kender de relevante forretningsprocesser indgående og kan dels tage initiativ til udvikling, dels varetage validering og implementering af de digitaliserende teknologier. Der er muligheder og måske udfordringer med den eksisterende samarbejdsmodel mellem forretningen og it. I hvert fald er det højt prioriteret at optimere samarbejdet, jf. figur 3. Mange eksisterende samarbejdsmodeller har udfordringer i forhold til at håndtere behovet for agilitet og hastighed i kundevendte enheder og i forhold til nyere løsningsområder som for eksempel mobility og cloud. Man taler også om at indføre en bi-modal eller two-speed it-model, så it-afdelingen dels kan varetage forretningens behov for agilitet, dels varetage de it-projekter, der kræver compliance i forhold til mere tidskrævende governance-procedurer. FIGUR 3 I hvor høj grad vil I prioritere følgende områder i 2015 for at rykke it-afdelingen længere frem i forretningen? Andel som prioriterer området som 1. eller 2. prioritet. Optimere samarbejdsmodellen mellem forretning og it Øget fokus på digital innovation Øget forretningsfokus hos it-medarbejderne Reducere kompleksiteten i infrastrukturen Frigøre ressourcer fra drift % De næste prioriteter vedrører en mere generel opgradering af kompetencer hos medarbejdere omkring digital innovation og forretningsfokus. Det lyder enkelt og rigtigt, men det bliver nødvendigt med en stringent plan for, hvordan det skal gøres i praksis, når der for det første er en dagligdag med driftsfokus og ikke mindst en række it-medarbejdere, der skal ændre deres fokus. Hvis målet er at rykke it længere frem i forretningen, så er midlet blandt andet at frigøre ressourcer fra drift ved hjælp af outsourcing, så den daglige drift fylder mindre, og medarbejderne får mulighed for at fokusere mere på forretningen.

8 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 9 At driften fortsat fylder meget, ses også af figur 4, hvor der er spurgt ind til henholdsvis den nuværende, den forventede (i 2015) og den ideelle fordeling af ressourcer på kategorier af it-opgaver. Der er et driftsfokus, som er svært at slippe, men der er også en signifikant tendens mod ideelt at ville fokusere flere ressourcer på forretningsudvikling, der går fra de nuværende 21 % til de ideelle 30 %. FIGUR 4 Nuværende, forventet og ideelle allokering af ressourcer Nuværende Forventet Ideelt Infrastruktur 21 % 22 % 14 % Applikationer 27 % 21 % 21 % Integrationer 16 % 16 % 17 % Forretningsudvikling 21 % 23 % 30 % Øvrige 16 % 17 % 18 % Ialt 100 % 100 % 100 % I det ideelle scenarie vil respondenterne gerne bruge færre ressourcer på infrastruktur (fra 21 % til 14 %), men man forventer ikke at reducere i På applikationsområdet er der en reduktion på 6 %-point fra det nuværende til det forventede. Det kan man blandt andet gøre ved hjælp af standardløsninger eller cloud (SaaS)-optioner. Forretningsudvikling er det område, respondenterne ønsker at bruge flere ressourcer på. Her kommer it helt tæt på forretningen og vil blive nødt til at kende de forretningsmæssige mål og identificere, hvordan it kan understøtte disse mål bedst muligt.

9 10 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Tænk, mål og kommunikér i forretningens sprog Når forretningen tydeligvis ønsker, at it-afdelingen skal involvere sig mere i den digitale og strategiske forretningsudvikling, er det, fordi den har en overbevisning om, at it tilfører værdi på forskellige niveauer. Som en konsekvens af det bør it-afdelingen i stigende grad evne at kvantificere og kvalificere den forretningsværdi, som it-løsningerne tilvejebringer. Når it er så integreret en del af forretningen, er det essentielt, at it for det første er afstemt i forhold til forretningsmålene. Dernæst skal man kende og kunne dokumentere den forretningsværdi, it giver. Det forudsætter 3 ting: At man måler og derved tilvejebringer data At man måler på det rette At man kommunikerer værdien af it. Hvis vi ser på, hvilke klassiske it-metrikker respondenterne anvender, er der en tendens til, at it-afdelingerne hænger fast i rollen som kostcenter, jf. figur 5. Næsten 70 % fortæller, at de måler it-omkostninger ift. de samlede omkostninger. Det betyder implicit, at it-afdelingerne måler sig selv på at holde omkostningerne nede, da den overvejende metode er at have et maksimum-mål for den samlede it-omkostning. Konsekvensen kan være, at man ikke får foretaget de fornuftige og værdiskabende it-investeringer, som forretningen efterspørger. Forretningen kan beslutte selv at foretage it-investeringen, og dermed stiger risikoen for, at it-governance-modellen bliver omgået. Den udvikling blev bekræftet i NNIT s Forventningsbarometer 2014 om It-rollen under forandring. FIGUR 5 Hvilke af følgende klassiske it-metrikker anvender I i jeres virksomhed? Respondenten kan angive flere svar. Vi måler it-omkostninger ift. samlede omkostninger Servicedesk KPI Måling på medarbejdernes tilfredshed med it-afdelingens leverance Oppetid Vi benchmarker ift. brancheindex Vi måler it-omkostninger ift. omsætning Vi måler it-omkostninger per medarbejder Vi anvender ikke it-metrikker %

10 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 11 Anvendelsen af metrikker til vurderingen af it s performance varierer. Helt fra, at man ikke måler og dermed ikke fordeler omkostninger, til et meget detaljeret niveau på den enkelte medarbejders træk på servere, storage og applikationer. Jo mere virksomheden ser it som en forretningsudviklende ressource, desto mere skal man væk fra en kostbaseret afregningsmodel til en værdibaseret model. Det har betydning for de mål, man vil holdes op på, og for, hvordan man kommunikerer disse videre i organisationen. Det gælder derfor om at finde en it-afregningsmodel med den rette balance, så den afspejler virksomhedens strategiske intentioner med it. Der skal også måles på parametre, der afdækker, hvordan it-porteføljen kan optimeres, og hvordan it-udgiften reduceres. FIGUR 6 Hvordan kommunikerer I værdien af it til resten af organisationen? Respondenten kan angive flere svar. Management reporting Intranet Nyhedsbreve Dashboards Vi kommunikerer ikke værdien af it Vi synliggør it-værdien via omkostningsfordeling Andet % Management reporting og intranet er traditionelle kanaler, men måske ikke de mest involverende metoder til at kommunikere it s impact på forretningen. Det er ligeledes interessant, at 20 % tilkendegiver, at de ikke kommunikerer værdien af it til resten af organisationen. Det kan skyldes, at man ikke ved, hvad man skal kommunikere, eller at man vurderer, at det, man kan måle, ikke har interesse for resten af organisationen. Transparent er det i hvert fald ikke, når man holder tallene og værdien tæt ind til kroppen, og det modarbejder udviklingen af it som en strategisk forretningspartner. Kun 16 % prioriterer kommunikationen højt eller meget højt. Det modsvarer ganske enkelt ikke betydningen af it i organisationen og er et oplagt indsatsområde i 2015.

11 12 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER FIGUR 7 I hvor høj grad oversætter og anskueliggør I jeres it-metrikker, så de kan relateres til følgende forretningsmål? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. Medarbejdereffektivitet Øget digitalisering af virksomheden Øget kundetilfredshed og loyalitet Produktudvikling Hurtigere time-to-market Øget salg Lavere salgsomkostninger 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Når det gælder om at relatere it-metrikkerne til forskellige forretningsmål, ligger fokus på medarbejdereffektivitet og digitalisering af virksomheden, jf. figur 7. Det ser ud til, at det er sværere at relatere traditionelle it-metrikker i forhold til for eksempel salg eller produktudvikling, som ofte vil være centrale dele af forretningsmålene. Men hvis it-afdelingen skal længere frem på banen og deltage i forretningsudviklingen, er det essentielt, at man kan relatere den værdi, it leverer, til konkrete forretningsmæssige mål og ideelt optage forretningens mål som sine egne og ikke mindst måle på, hvordan it bidrager. Her kan man for eksempel kortlægge, hvordan forøget agilitet kan understøtte time-to-market eller produktudviklingen, ligesom man med fordel kan se på, om der er processer, der kan automatiseres. Når det bliver mere entydigt for forretningen, hvad it koster, samt hvorfor og hvordan it-investeringerne bidrager til vækst og omsætning, er der tilvejebragt et meget solidt beslutningsgrundlag for de strategiske teknologiinvesteringer, der skal stimulere vækst og understøtte konkurrenceevnen. Samtidig står it med et langt stærkere mandat, når der er budgetforhandlinger. Det bliver tydeligt, hvordan en underinvestering i it vil påvirke forretningens mulighed for at nå sine mål. At skabe transparens i it-økonomien er en nødvendig og ansvarlig tilgang til it-afdelingens rolle som forretningspartner og spydspids. Som i forretning gælder det også for it om at placere sine midler dér, hvor de giver størst afkast. Får man det bedste afkast ved at købe mere serverkapacitet, ved at implementere en BI-løsning eller ved at kanalisere flere penge til at bygge mere it ind i de eksisterende produkter?

12 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 13 FIGUR 8 Hvilken del af it giver størst direkte forretningsværdi? Figuren viser andelen af 1.prioriteter. Forretningsudvikling Applikationslaget Integrationer Infrastruktur Øvrige % Der tegnes ikke overraskende et billede af, at en krone investeret i forretningsudviklingen giver et højere udbytte end en krone investeret i infrastruktur, jf. figur 8. Det er den værdi, it-afdelingen skal sigte efter. Regnestykket er komplekst, men hvis man formår at skabe transparens i it-økonomien og vise, hvad it koster, og hvilken værdi it bidrager med, står it-chefen stærkere i budgetforhandlinger og kan efterfølgende kanalisere midlerne derhen, hvor de giver mest værdi.

13 14 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Konklusion Den digitale transformation, der karakteriser organisationer i de senere år, medfører, at it-afdelingen ikke blot er kostcenter og service-leverandør. It er også en central partner, der ultimativt har de samme mål som forretningen. Derfor skal it-afdelingen naturligvis også måle it-leverancen i forhold til de fælles mål, fx produktudvikling, time-to-market eller kundetilfredshed. Gevinsten er oplagt: Når det er mere tydeligt, hvor og hvordan it bidrager mest til forretningsværdien, opnås dels et anderledes kvalificeret grundlag for kommende it-investeringer, dels den form for transparent it-økonomi, der gør det muligt for it-afdelingen at udfordre opfattelsen af at være it-kostcenter. Måske kan man ligefrem anføre, at det i kraft af digitaliseringen bliver nemmere at kortlægge, i hvor høj grad top- og bundlinje er influeret af it. Men det fordrer, at man omsætter it-metrikker til forretningens termer, og ikke mindst, at man vælger at kommunikere værdien aktivt. Det er ikke nok at fokusere på daglig drift. Forretningen kræver og har brug for involvering fra it-afdelingen. Derfor skal it-chefen være fuldstændig klar over, hvor forretningen vil hen, og hvordan de digitale muligheder kan understøtte den proces. It har potentialet til at blive spydspids i forretningen men først skal der arbejdes. Anbefalinger Gør forretningens mål til dine, og kommunikér It-afdelingen skal tæt på resten af organisationen med folk, der har forretningsindsigt og kan bygge bro mellem teknologi og forretning. Jo bedre du kender forretningens mål, desto bedre forudsætninger har du for at skabe et it-grundlag, der virker. Hvad tjener din organisation penge på? Hvor skaber I forretningsværdien, og hvordan kommunikerer I it s værdi til resten af organisationen? Skab finansiel transparens Gør din it-økonomi transparent, og skab et granulært overblik. Afspejler it-budgettets allokeringer værdiskabelsen? Hvilken SLA kører den enkelte server med, hvilken værdi har den for forretningen, og hvem betaler for den? Har vi den rette afregningsmodel, der reflekterer it s forretningsværdi? Gør det nemt at forstå, og sørg for, at det kan dokumenteres det giver troværdighed. Vær spydspids It-afdelingen skal være en aktiv forretningsudvikler og gå forrest, når det gælder digitale investeringer og projekter. Overvej, hvilke nye kompetencer det kræver hos medarbejderne. Se også på, hvilke processer I kan automatisere, og lad outsourcing-leverandøren løse de mere basale driftsopgaver. It-afdelingen skal søsætte udviklingsmiljøer, varetage teknologivalg og levere den nødvendige inspiration, der kan udvikle forretningen.

14 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 15 Kontakt Du er velkommen til at kontakte Business Development Director Brian Troelsen på eller hvis du vil høre mere om, hvordan NNIT kan hjælpe dig med at optimere forretningsværdien af din it, eller hvis du ønsker en uddybning af nærværende rapport.

15 NNIT NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger. Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen. Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, vi har flere end medarbejdere, og i 2013 omsatte vi for 2,2 mia. kr. NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Tel: NNIT Switzerland Bändliweg 20 CH-8048 Zurich Tel: NNIT Germany Eschenheimer Anlage 1 DE Frankfurt am Main Tel: NNIT Czech Republic Explora Jupiter Bucharova 2641/14 3.NP CZ Prague 5 NNIT China 358 Nanjing Rd. CN-Tianjin Tel: +86 (22) NNIT Philippines 24/F 88 Corporate Center 141 Valero St. PH-Makati City 1227 Tel: NNIT USA 650 College Road East, Princeton, New Jersey Tel: +1 (609)

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014 It-rollen under forandring 4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold It-rollen under forandring Nye muligheder giver ændret købs- og brugsadfærd Når

Læs mere

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres NNIT Forventningsbarometer TM 12 Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres Mobility er en game changer med de omstillingsparate som vindere 1 Mobility giver nye muligheder og kræver en helt

Læs mere

Nyt perspektiv på værdiskabende data

Nyt perspektiv på værdiskabende data NNIT Forventningsbarometer TM 2013 Nyt perspektiv på værdiskabende data Information Management 1 Introduktion I 2013 udgaven af NNIT Forventningsbarometer TM sætter vi fokus på Information Management.

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

Effekt gennem professionel projektadfærd

Effekt gennem professionel projektadfærd 8. JUNI 2017 Effekt gennem professionel projektadfærd Undersøgelse om danske organisationers udviklingsevne Program Kl. 8.30 Morgenmad + kaffe mm. Kl. 09.00 Velkommen, Introduktion til morgenmødet og hinanden

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

2016 CIO SOM FORRETNINGS- UDVIKLER. CapaSystems - CIO som forretningsudvikler 1 7

2016 CIO SOM FORRETNINGS- UDVIKLER. CapaSystems - CIO som forretningsudvikler 1 7 2016 CIO SOM FORRETNINGS- UDVIKLER CapaSystems - CIO som forretningsudvikler 1 7 EXECUTIVE SUMMARY Det er afgørende for virksomhedens CIO at være i stand til at udpege, vælge og evaluere de IT-services,

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR

SE, HVAD ANDRE IKKE GØR DATABJERGRAPPORTEN: SE, HVAD ANDRE IKKE GØR IDENTIFICER DINE DATAS VÆRDI, RISICI OG OMKOSTNINGER STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK 02 STATUS PÅ INFORMATIONSSTYRING DANMARK DATABJERGRAPPORTEN OVERBLIK

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Topledelsen vil fremover fortsætte med at øge kravene til, at it-organisationen og især itledelsen

Læs mere

Kickstarter eller flaskehals?

Kickstarter eller flaskehals? NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2016 Kickstarter eller flaskehals? It-afdelingens rolle i digitaliseringen 2 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Redaktion Karsten Fogh Ho-Lanng, CTO, NNIT Brian Troelsen, Business Development

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010

Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010 Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010 En dag med fokus på marketingledelse i en digitaliseret og fragmenteret verden i dialog med andre marketingdirektører Indhold Sammenfatning

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Separat? Måske ik så smart.

Separat? Måske ik så smart. Separat? Måske ik så smart. Knap 60 % af spildevandsnettet er i dag separeret. Den andel stiger de kommende år for at modvirke konsekvenser af klimaændringer. Kouno har set på separeringernes betydning

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

It på forkant med forretningen

It på forkant med forretningen Whitepaper It på forkant med forretningen Skab en proaktiv it-organisation, der udstikker den teknologiske retning og giver forretningsmæssig værdi. Whitepaper side 2 Indhold side 3 side 3 side 5 side

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT I samarbejde med PRODUCT BRIEF MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT Vi hjælper kunder med deres forretning og IT ved at levere kompromisløs kvalitet BEHOV FOR AT NYTÆNKE IT-DRIFT HURTIG OMSTILLING

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere