Fra kostcenter til spydspids

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kostcenter til spydspids"

Transkript

1 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2015 Fra kostcenter til spydspids værdien af it

2 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold Fra kostcenter til spydspids Digitalisering og forretningsforståelse Tænk, mål og kommunikér i forretningens sprog Konklusion & anbefaling Kontakt

3 4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Fra kostcenter til spydspids værdien af it It-rollen er under forandring og bliver påvirket af bl.a. cloud, big data og mobility. Der bliver stillet nye krav, og ud over at varetage de traditionelle driftsopgaver skal it-afdelingen også indtage rollen som forretningspartner. De markante ændringer i it-rollen, som det medfører, har vi beskrevet i rapporten It-rollen under forandring fra I dette års Forventningsbarometer har vi sat yderligere fokus på den udvikling og specifikt på, hvordan it-afdelingen måler og formidler forretningsværdien af de it-ydelser, den dagligt leverer til organisationen. Det gør vi, fordi vi vurderer, at det er afsættet for it-afdelingens videre udvikling. Forretningsudvikling og finansiel transparens er nyt territorium for en it-afdeling, der historisk er blevet betragtet som kostcenter og serviceleverandør. Men i 2015 er det nødvendigt at kunne demonstrere den forretningsmæssige værdi af it. Jeg hæfter mig ved, at 85 % af respondenterne svarer, at de forventer, at forretningen i 2015 vil kræve øget involvering fra it-afdelingen i den strategiske og digitale forretningsudvikling. Lige her, i kravet om øget involvering, foregår der en potentiel transformation fra serviceleverandør og kostcenter til spydspids. Men det er ikke en gratis tur. Det stiller blandt andet krav om, at du kan bevise forretningsværdien af it. Om NNIT Forventningsbarometer Hvert år tager NNIT temperaturen på et it-relateret emne. De forrige år har vi kigget på mobility, information management og senest, hvordan it s mulighed for værdiskabelse bliver ændret under påvirkning af blandt andet cloud, big data og mobility. I alt har 62 respondenter, der alle er CIOs eller har et andet organisatorisk tilhørsforhold til it-afdelingen, deltaget i analysen.

4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 5 Men hvordan dokumenterer man den konkrete sammenhæng? Klassiske it-metrikker er fortsat værdifulde. For it-afdelingen. Men de skal omsættes til forretningsværdi. Forretningen er ikke optaget af server-performance eller frekvensen af incidents. Til gengæld er de optaget af, hvordan digitaliseringen påvirker den måde, de kan drive forretning på. Opgaven består i at bygge et fælles referenceapparat. Hvis du ikke måler og formidler værdien på en måde, der giver mening for forretningen, så er det svært at argumentere for, at it er andet og mere end et kostcenter. Derfor er det en smule foruroligende, at en stor del af respondenterne i denne undersøgelse ikke prioriterer det. Der er fortsat brug for et solidt fundament i form af blandt andet en infrastruktur, der leverer stabil drift. Og hvis der er styr på alt det grundlæggende, hvis serverne kører, hvis sikkerheden er på plads, hvis datakvaliteten er upåklagelig, og hvis du kan demonstrere en transparent it-økonomi, så er der grønt lys for maksimal involvering i forretningen. Men hvis websitet er nede og kunderne ikke kan købe noget, eller produktionslinjen står stille på grund af hyppige applikationsfejl, og din it-økonomi tilsyneladende er en filtret, grå masse, så forspilder du den mulighed, der er for at komme med i de strategiske forretningsfora. Så hvad vil du: kostcenter eller spydspids? Med venlig hilsen Karsten Fogh Ho-Lanng Chief Technology Officer NNIT

5 6 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Digitalisering og forretningsforståelse It-afdelingen driver det helt centrale forretningsfundament med servere, netværk og applikationer, men er også i stigende grad med til at udvikle forretningen. Der kan være flere tilgange til at involvere sig mere i forretningen, for eksempel: Stille en agil udviklingsplatform til rådighed Optimere og digitalisere processer Sikre aktiv involvering i strategi- og produktudvikling. Nogle it-chefer involverer sig proaktivt i forretningen, men andre har en mere reaktiv tilgang, og for mange er det mere end rigeligt at holde den daglige drift i gang med de ressourcer, der er til rådighed. I NNIT Forventningsbarometer 2014 så vi, at fokus på daglig drift udgjorde en konkret barriere i forhold til at udvikle infrastrukturen. Men it-afdelingen er bevidst om, at der er nye udfordringer på vej: Hele 85 % af respondenterne forventer, at forretningen i 2015 vil kræve, at it-afdelingen involverer sig mere i forretningsudvikling. Se figur 1. FIGUR 1 I hvor høj grad vurderer du, at jeres virksomhed i 2015 vil kræve øget involvering fra it-afdelingen i den strategiske og digitale forretningsudvikling? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. %

6 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 7 Figur 1 viser med al tydelighed, at it-chefer oplever en stigende forventning om, at it skal tage aktivt del i virksomhedens forretningsudvikling. Den underliggende præmis er, at forretningen ser it som en væsentlig ressource til virksomhedens værdiskabelse. Hvis vi ser på, hvilke forretningsmæssige krav it-afdelingerne skal honorere, er det især digitalisering, der scorer højt, efterfulgt af øget forretningsforståelse, og nok så interessant scorer kundetilfredshed og loyalitet også højt. Se figur 2. FIGUR 2 I hvor høj grad bliver it-afdelingen mødt af følgende forretningsmæssige krav? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. Bidrage til en øget digitalisering af virksomheden Øget forretningsforståelse Bidrage til øget kundetilfredshed og loyalitet Bidrage til lavere produktionsomkostninger Levere flere it-ydelser for samme eller mindre cost Andet Bidrage til hurtigere time-to-market Bidrage til øget salg Bidrage til produktudvikling Bidrage til lavere salgsomkostninger

7 8 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Øget digitalisering er et område, hvor it-afdelingerne virkelig kan komme frem på banen. De kender de relevante forretningsprocesser indgående og kan dels tage initiativ til udvikling, dels varetage validering og implementering af de digitaliserende teknologier. Der er muligheder og måske udfordringer med den eksisterende samarbejdsmodel mellem forretningen og it. I hvert fald er det højt prioriteret at optimere samarbejdet, jf. figur 3. Mange eksisterende samarbejdsmodeller har udfordringer i forhold til at håndtere behovet for agilitet og hastighed i kundevendte enheder og i forhold til nyere løsningsområder som for eksempel mobility og cloud. Man taler også om at indføre en bi-modal eller two-speed it-model, så it-afdelingen dels kan varetage forretningens behov for agilitet, dels varetage de it-projekter, der kræver compliance i forhold til mere tidskrævende governance-procedurer. FIGUR 3 I hvor høj grad vil I prioritere følgende områder i 2015 for at rykke it-afdelingen længere frem i forretningen? Andel som prioriterer området som 1. eller 2. prioritet. Optimere samarbejdsmodellen mellem forretning og it Øget fokus på digital innovation Øget forretningsfokus hos it-medarbejderne Reducere kompleksiteten i infrastrukturen Frigøre ressourcer fra drift % De næste prioriteter vedrører en mere generel opgradering af kompetencer hos medarbejdere omkring digital innovation og forretningsfokus. Det lyder enkelt og rigtigt, men det bliver nødvendigt med en stringent plan for, hvordan det skal gøres i praksis, når der for det første er en dagligdag med driftsfokus og ikke mindst en række it-medarbejdere, der skal ændre deres fokus. Hvis målet er at rykke it længere frem i forretningen, så er midlet blandt andet at frigøre ressourcer fra drift ved hjælp af outsourcing, så den daglige drift fylder mindre, og medarbejderne får mulighed for at fokusere mere på forretningen.

8 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 9 At driften fortsat fylder meget, ses også af figur 4, hvor der er spurgt ind til henholdsvis den nuværende, den forventede (i 2015) og den ideelle fordeling af ressourcer på kategorier af it-opgaver. Der er et driftsfokus, som er svært at slippe, men der er også en signifikant tendens mod ideelt at ville fokusere flere ressourcer på forretningsudvikling, der går fra de nuværende 21 % til de ideelle 30 %. FIGUR 4 Nuværende, forventet og ideelle allokering af ressourcer Nuværende Forventet Ideelt Infrastruktur 21 % 22 % 14 % Applikationer 27 % 21 % 21 % Integrationer 16 % 16 % 17 % Forretningsudvikling 21 % 23 % 30 % Øvrige 16 % 17 % 18 % Ialt 100 % 100 % 100 % I det ideelle scenarie vil respondenterne gerne bruge færre ressourcer på infrastruktur (fra 21 % til 14 %), men man forventer ikke at reducere i På applikationsområdet er der en reduktion på 6 %-point fra det nuværende til det forventede. Det kan man blandt andet gøre ved hjælp af standardløsninger eller cloud (SaaS)-optioner. Forretningsudvikling er det område, respondenterne ønsker at bruge flere ressourcer på. Her kommer it helt tæt på forretningen og vil blive nødt til at kende de forretningsmæssige mål og identificere, hvordan it kan understøtte disse mål bedst muligt.

9 10 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Tænk, mål og kommunikér i forretningens sprog Når forretningen tydeligvis ønsker, at it-afdelingen skal involvere sig mere i den digitale og strategiske forretningsudvikling, er det, fordi den har en overbevisning om, at it tilfører værdi på forskellige niveauer. Som en konsekvens af det bør it-afdelingen i stigende grad evne at kvantificere og kvalificere den forretningsværdi, som it-løsningerne tilvejebringer. Når it er så integreret en del af forretningen, er det essentielt, at it for det første er afstemt i forhold til forretningsmålene. Dernæst skal man kende og kunne dokumentere den forretningsværdi, it giver. Det forudsætter 3 ting: At man måler og derved tilvejebringer data At man måler på det rette At man kommunikerer værdien af it. Hvis vi ser på, hvilke klassiske it-metrikker respondenterne anvender, er der en tendens til, at it-afdelingerne hænger fast i rollen som kostcenter, jf. figur 5. Næsten 70 % fortæller, at de måler it-omkostninger ift. de samlede omkostninger. Det betyder implicit, at it-afdelingerne måler sig selv på at holde omkostningerne nede, da den overvejende metode er at have et maksimum-mål for den samlede it-omkostning. Konsekvensen kan være, at man ikke får foretaget de fornuftige og værdiskabende it-investeringer, som forretningen efterspørger. Forretningen kan beslutte selv at foretage it-investeringen, og dermed stiger risikoen for, at it-governance-modellen bliver omgået. Den udvikling blev bekræftet i NNIT s Forventningsbarometer 2014 om It-rollen under forandring. FIGUR 5 Hvilke af følgende klassiske it-metrikker anvender I i jeres virksomhed? Respondenten kan angive flere svar. Vi måler it-omkostninger ift. samlede omkostninger Servicedesk KPI Måling på medarbejdernes tilfredshed med it-afdelingens leverance Oppetid Vi benchmarker ift. brancheindex Vi måler it-omkostninger ift. omsætning Vi måler it-omkostninger per medarbejder Vi anvender ikke it-metrikker %

10 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 11 Anvendelsen af metrikker til vurderingen af it s performance varierer. Helt fra, at man ikke måler og dermed ikke fordeler omkostninger, til et meget detaljeret niveau på den enkelte medarbejders træk på servere, storage og applikationer. Jo mere virksomheden ser it som en forretningsudviklende ressource, desto mere skal man væk fra en kostbaseret afregningsmodel til en værdibaseret model. Det har betydning for de mål, man vil holdes op på, og for, hvordan man kommunikerer disse videre i organisationen. Det gælder derfor om at finde en it-afregningsmodel med den rette balance, så den afspejler virksomhedens strategiske intentioner med it. Der skal også måles på parametre, der afdækker, hvordan it-porteføljen kan optimeres, og hvordan it-udgiften reduceres. FIGUR 6 Hvordan kommunikerer I værdien af it til resten af organisationen? Respondenten kan angive flere svar. Management reporting Intranet Nyhedsbreve Dashboards Vi kommunikerer ikke værdien af it Vi synliggør it-værdien via omkostningsfordeling Andet % Management reporting og intranet er traditionelle kanaler, men måske ikke de mest involverende metoder til at kommunikere it s impact på forretningen. Det er ligeledes interessant, at 20 % tilkendegiver, at de ikke kommunikerer værdien af it til resten af organisationen. Det kan skyldes, at man ikke ved, hvad man skal kommunikere, eller at man vurderer, at det, man kan måle, ikke har interesse for resten af organisationen. Transparent er det i hvert fald ikke, når man holder tallene og værdien tæt ind til kroppen, og det modarbejder udviklingen af it som en strategisk forretningspartner. Kun 16 % prioriterer kommunikationen højt eller meget højt. Det modsvarer ganske enkelt ikke betydningen af it i organisationen og er et oplagt indsatsområde i 2015.

11 12 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER FIGUR 7 I hvor høj grad oversætter og anskueliggør I jeres it-metrikker, så de kan relateres til følgende forretningsmål? Skala fra 1 til 6, hvor 1 indikerer i meget lav grad og 6 indikerer i meget høj grad. Medarbejdereffektivitet Øget digitalisering af virksomheden Øget kundetilfredshed og loyalitet Produktudvikling Hurtigere time-to-market Øget salg Lavere salgsomkostninger 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Når det gælder om at relatere it-metrikkerne til forskellige forretningsmål, ligger fokus på medarbejdereffektivitet og digitalisering af virksomheden, jf. figur 7. Det ser ud til, at det er sværere at relatere traditionelle it-metrikker i forhold til for eksempel salg eller produktudvikling, som ofte vil være centrale dele af forretningsmålene. Men hvis it-afdelingen skal længere frem på banen og deltage i forretningsudviklingen, er det essentielt, at man kan relatere den værdi, it leverer, til konkrete forretningsmæssige mål og ideelt optage forretningens mål som sine egne og ikke mindst måle på, hvordan it bidrager. Her kan man for eksempel kortlægge, hvordan forøget agilitet kan understøtte time-to-market eller produktudviklingen, ligesom man med fordel kan se på, om der er processer, der kan automatiseres. Når det bliver mere entydigt for forretningen, hvad it koster, samt hvorfor og hvordan it-investeringerne bidrager til vækst og omsætning, er der tilvejebragt et meget solidt beslutningsgrundlag for de strategiske teknologiinvesteringer, der skal stimulere vækst og understøtte konkurrenceevnen. Samtidig står it med et langt stærkere mandat, når der er budgetforhandlinger. Det bliver tydeligt, hvordan en underinvestering i it vil påvirke forretningens mulighed for at nå sine mål. At skabe transparens i it-økonomien er en nødvendig og ansvarlig tilgang til it-afdelingens rolle som forretningspartner og spydspids. Som i forretning gælder det også for it om at placere sine midler dér, hvor de giver størst afkast. Får man det bedste afkast ved at købe mere serverkapacitet, ved at implementere en BI-løsning eller ved at kanalisere flere penge til at bygge mere it ind i de eksisterende produkter?

12 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 13 FIGUR 8 Hvilken del af it giver størst direkte forretningsværdi? Figuren viser andelen af 1.prioriteter. Forretningsudvikling Applikationslaget Integrationer Infrastruktur Øvrige % Der tegnes ikke overraskende et billede af, at en krone investeret i forretningsudviklingen giver et højere udbytte end en krone investeret i infrastruktur, jf. figur 8. Det er den værdi, it-afdelingen skal sigte efter. Regnestykket er komplekst, men hvis man formår at skabe transparens i it-økonomien og vise, hvad it koster, og hvilken værdi it bidrager med, står it-chefen stærkere i budgetforhandlinger og kan efterfølgende kanalisere midlerne derhen, hvor de giver mest værdi.

13 14 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Konklusion Den digitale transformation, der karakteriser organisationer i de senere år, medfører, at it-afdelingen ikke blot er kostcenter og service-leverandør. It er også en central partner, der ultimativt har de samme mål som forretningen. Derfor skal it-afdelingen naturligvis også måle it-leverancen i forhold til de fælles mål, fx produktudvikling, time-to-market eller kundetilfredshed. Gevinsten er oplagt: Når det er mere tydeligt, hvor og hvordan it bidrager mest til forretningsværdien, opnås dels et anderledes kvalificeret grundlag for kommende it-investeringer, dels den form for transparent it-økonomi, der gør det muligt for it-afdelingen at udfordre opfattelsen af at være it-kostcenter. Måske kan man ligefrem anføre, at det i kraft af digitaliseringen bliver nemmere at kortlægge, i hvor høj grad top- og bundlinje er influeret af it. Men det fordrer, at man omsætter it-metrikker til forretningens termer, og ikke mindst, at man vælger at kommunikere værdien aktivt. Det er ikke nok at fokusere på daglig drift. Forretningen kræver og har brug for involvering fra it-afdelingen. Derfor skal it-chefen være fuldstændig klar over, hvor forretningen vil hen, og hvordan de digitale muligheder kan understøtte den proces. It har potentialet til at blive spydspids i forretningen men først skal der arbejdes. Anbefalinger Gør forretningens mål til dine, og kommunikér It-afdelingen skal tæt på resten af organisationen med folk, der har forretningsindsigt og kan bygge bro mellem teknologi og forretning. Jo bedre du kender forretningens mål, desto bedre forudsætninger har du for at skabe et it-grundlag, der virker. Hvad tjener din organisation penge på? Hvor skaber I forretningsværdien, og hvordan kommunikerer I it s værdi til resten af organisationen? Skab finansiel transparens Gør din it-økonomi transparent, og skab et granulært overblik. Afspejler it-budgettets allokeringer værdiskabelsen? Hvilken SLA kører den enkelte server med, hvilken værdi har den for forretningen, og hvem betaler for den? Har vi den rette afregningsmodel, der reflekterer it s forretningsværdi? Gør det nemt at forstå, og sørg for, at det kan dokumenteres det giver troværdighed. Vær spydspids It-afdelingen skal være en aktiv forretningsudvikler og gå forrest, når det gælder digitale investeringer og projekter. Overvej, hvilke nye kompetencer det kræver hos medarbejderne. Se også på, hvilke processer I kan automatisere, og lad outsourcing-leverandøren løse de mere basale driftsopgaver. It-afdelingen skal søsætte udviklingsmiljøer, varetage teknologivalg og levere den nødvendige inspiration, der kan udvikle forretningen.

14 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 15 Kontakt Du er velkommen til at kontakte Business Development Director Brian Troelsen på eller hvis du vil høre mere om, hvordan NNIT kan hjælpe dig med at optimere forretningsværdien af din it, eller hvis du ønsker en uddybning af nærværende rapport.

15 NNIT NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger. Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen. Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, vi har flere end medarbejdere, og i 2013 omsatte vi for 2,2 mia. kr. NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Tel: NNIT Switzerland Bändliweg 20 CH-8048 Zurich Tel: NNIT Germany Eschenheimer Anlage 1 DE Frankfurt am Main Tel: NNIT Czech Republic Explora Jupiter Bucharova 2641/14 3.NP CZ Prague 5 NNIT China 358 Nanjing Rd. CN-Tianjin Tel: +86 (22) NNIT Philippines 24/F 88 Corporate Center 141 Valero St. PH-Makati City 1227 Tel: NNIT USA 650 College Road East, Princeton, New Jersey Tel: +1 (609)

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring

NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014. It-rollen under forandring NNIT FORVENTNINGSBAROMETER 2014 It-rollen under forandring 4 NNIT FORVENTNINGSBAROMETER NNIT FORVENTNINGSBAROMETER Indhold It-rollen under forandring Nye muligheder giver ændret købs- og brugsadfærd Når

Læs mere

Nyt perspektiv på værdiskabende data

Nyt perspektiv på værdiskabende data NNIT Forventningsbarometer TM 2013 Nyt perspektiv på værdiskabende data Information Management 1 Introduktion I 2013 udgaven af NNIT Forventningsbarometer TM sætter vi fokus på Information Management.

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010

Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010 Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010 En dag med fokus på marketingledelse i en digitaliseret og fragmenteret verden i dialog med andre marketingdirektører Indhold Sammenfatning

Læs mere

It på forkant med forretningen

It på forkant med forretningen Whitepaper It på forkant med forretningen Skab en proaktiv it-organisation, der udstikker den teknologiske retning og giver forretningsmæssig værdi. Whitepaper side 2 Indhold side 3 side 3 side 5 side

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING

KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING KØREPLAN FOR EN SUCCESFULD CRM IMPLEMENTERING FORORD Vi forstår simpelthen ikke, at der stadigvæk er så mange CRM projekter, som fejler. Og så i en tid, hvor der er et stigende behov for netop at have

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

BIG DATA - BEYOND THE HYPE

BIG DATA - BEYOND THE HYPE BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende

Læs mere

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! MÅLING 2 ipads eller 20.000 digitale spørgeskemaer? LØSNINGER

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Applikationsmodernisering og Portfolio Management

Applikationsmodernisering og Portfolio Management Applikationsmodernisering og Portfolio Management Få overblik over de væsentligste udfordringer og succesfaktorer Når private og offentlige virksomheder lægger strategier, kan de opnå store fordele ved

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

Evaluering af IT-organisationen 1998

Evaluering af IT-organisationen 1998 Evaluering af IT-organisationen 1998 Sysstemsektionens evaluering 98-06-17 3. Overordnede krav til DBCs edb-funktion 3.2 Hvilke opgaver skal varetages gennem DBCs edb-funktion? Hvis edb-funktionen skal

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering

Vækstklar gennem standardisering og effektivisering INDLÆG 15: Outsourcing Vækstklar gennem standardisering og effektivisering Torben Ryttersgaard November 2014 Navn Uddannelse Rolle Certificeringer Ba i Samfundsvidenskab Vice President Head of Industries

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

DIGITAL. It skal opfange forretningens ukendte behov. Intranet til SharePoint. Kom i gang på en uge med Wizdom. Vil du fremtidssikre dit intranet?

DIGITAL. It skal opfange forretningens ukendte behov. Intranet til SharePoint. Kom i gang på en uge med Wizdom. Vil du fremtidssikre dit intranet? DIGITAL TIRSDAG 12. NOVEMBER NR. / 2013 219 SharePoint intranet? Så bør du kende Wizdom! www.wizdom.dk It skal opfange forretningens ukendte behov Som it-direktør i Pandora er det Hans Henrik Hoffmeyers

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at:

For at en virksomhed skal opnå succes med UC&C løsninger, er det nødvendigt at: White Paper Samarbejde Sponsored by: TDC Erhverv Jason Andersson November 2013 I DETTE WHITEPAPER Dette Whitepaper er rettet til IT- og forretningsansvarlige i mindre virksomheder. Formålet er at give

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Tag Ansvar for Kunden

Tag Ansvar for Kunden Tag Ansvar for Kunden Hvordan bidrager kundeservice til toplinien i stedet for at minimere bundlinien Jens Aaløse, Koncerndirektør TDC Group 1 Tag Ansvar for Kunden 2 Kundetilfredsheden var faldet 13 kvartaler

Læs mere