BESTYRELSESFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014"

Transkript

1 BESTYRELSESFORENINGEN LEDELSESBERETNING 2014

2 LEDELSESBERETNING Bestyrelsernes opgaver er vokset i omfang, sværhedsgrad, tidsanvendelse og betydning for værdiskabelsen. Tendensen spores i børsnoterede selskaber såvel som erhvervsfonds-, kapitalfonds-, andels- og medlems- og privatejede selskaber samt offentlige virksomheder. Især i børsnoterede og i institutionelt ejede selskaber er bestyrelserne kommet tættere på virksomheden og på ejernes forventninger til afkast og langsigtet værdiskabelse, i overensstemmelse med aktionærernes interesser og udviklingen inden for Corporate Governance. Værdiskabelse er blevet det overordnede pejlemærke for bestyrelsernes indsats og afspejler sig i prioriteringen af bestyrelsesarbejde med fokus på strategi, evaluering af selskabets og direktionens performance, risikostyring og kapitalgrundlag samt på bestyrelsens sammensætning, kompetencer og funktionsmåde. De mindre og mellemstore selskaber følger i et vist omfang udviklingen, men med betydelig variation. I denne meget betydelige del af erhvervslivet er samme behov for opprioritering af bestyrelsesarbejde og kompetencer med orientering mod værdiskabelse. Til gavn for ejere, selskaber, stakeholders og samfund. BESTYRELSESARBEJDE er undervejs i en udvikling til et egentligt fag. Med tilknyttet forskning, uddannelser, faglig dialog og networking aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle Board Leadership & Corporate Governance som fagområde og styrke rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne. Med mere end bestyrelsesposter alene i aktieselskaberne er der behov for en omfattende indsats. Det vurderes af afgørende betydning, at fagområdet udvikles i tæt dialog mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne, erhvervsliv, investorer og forskning. Ambitionen er at samle de bedste kræfter herom. Bestyrelsesforeningen blev stiftet den 7. maj FORENINGENS FORMÅL OG AKTIVITETER Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en stadig forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. Foreningen fremmer formålet efter vedtægternes nærmere bestemmelse og kan herunder blandt andet (i) arrangere faglige møder, seminarer og konferencer, (ii) udvikle og vedligeholde et virtuelt informations-, debat- og ressourcenetværk, (iii) sammenfatte og formidle faglige synspunkter på god selskabsledelse og på kompetenceudvikling og uddannelse 2

3 af bestyrelser, og (iv) være en aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde. Siden åbningskonferencen den 7. maj 2013 har foreningen afholdt 18 møder og konferencer 1 : Bestyrelsesarbejde i virksomhedernes og samfundets tjeneste ( ) Bestyrelsens aktieejerskab ( ) The Nordic Corporate Governance Model ( ) Aktivt ejerskab i små og mellemstore virksomheder ( ) Status for Corporate Governance ( ) Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder ( ) Aktivt ejerskab i erhvervsfonde ( ) Formandskabets rolle i ledelsen af bestyrelsen og samspil med direktionen ( ) Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber. ( ) Trends in International Corporate Governance and Board Leadership Practices ( ) Møde for stiftende medlemmer om bestyrelsesevaluering ( ) CEO Compensation Packages Stock Options and Incentives. Facts and trends from the US. ( ) Succession Planning ( ) Dansk selskabsledelse et godt system under pres ( ) Erhvervsdrivende fonde og god fondsledelse ( ) The Board as Team the concept and impact of board dynamics ( ) Ole Andersen tiltrædelsesforelæsning Bestyrelsesdynamik og bestyrelsesledelse ( ) Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i offentlige selskaber ( ) personer, i altovervejende grad medlemmer af Bestyrelsesforeningen, har deltaget i debatten med udgangspunkt i indlæg fra en lang række erfarne bestyrelsesformænd og adm. direktører, professorer fra ind- og udland samt andre nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet: Ole Andersen, Thomas Thune Andersen, Ken Bechmann, Torben Bender, Tom Berglund, Inge Berneke, Flemming Besenbacher, Jørgen Blom, Lars-Erik Brenøe, Dr. Solange Charas, Jeppe Christiansen, Claus Clausen, Bjarne Corydon, Karsten Dybvad, Christian Dyvig, Guenter Franke, Christian Frigast, Kim Füchsel, Bent Hansen, Jesper Lau Hansen, Henrik Heideby, Tom Jacobsgaard, Niels Jacobsen, Peter Engberg Jensen, Lars Nørby Johansen, Bill Judge, Jens Klarskov, Anders 1 På side 6 og 7 er en detaljeret oversigt over møder og konferencer i 2014/forår

4 Lavesen, Ed Lazear, Per Lekvall, Leena Linnainmaa, Carsten Lønfeldt, Colin Mayer, Finn L. Meyer, Erik Nielsen, Ulrik Nødgaard, Birgit Nørgaard, Peter Ohnemus, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Thomas Plenborg, Thomas Poulsen, Trond Randoy, Tine Roed, Sten Scheibye, Majken Schultz, Peter Schütze, Kathryn Shaw, F. Daniel Siciliano, Mikkel Skougaard, Bo Smith, Jim Hagemann Snabe, Vagn Sørensen, Steen Thomsen, Birgit Aagaard-Svendsen, Niels Westergård-Nielsen og Claus Wiinblad. Bestyrelsesforeningens andet år afsluttes med en konference den 20. maj 2015 kl til om RISK Management og bestyrelsesansvar. Ved konferencen holder Marianne Philip tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Bestyrelsesområdet har derved fået to adjungerede professorer, Ole Andersen og Marianne Philip, der styrker udviklingen af faget og samspillet mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne og forskningen. Såvel Marianne Philip som Ole Andersen er nøglepersoner i den uddannelses- og kompetence-udviklingsaktivitet, der er omkring CBS bestyrelsesuddannelserne. Siden etableringen af CBS bestyrelsesuddannelserne i sommeren 2013 har mere end 350 bestyrelsesmedlemmer deltager i Board Leadership Masterclass, CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, Bestyrelsesarbejde i pensionsselskaber, Bestyrelsesarbejde i erhvervsfonde, Bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore samt ejerledede virksomheder. Til efteråret 2015 starter Board Leadership i finansielle virksomheder. MEDLEMMER Bestyrelsesforeningen blev stiftet af 8 virksomheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer 2. I dag har foreningen 460 medlemmer heraf 43 medlemsvirksomheder: ATP, Axcel, Asnet, Carlsberg, Carnegie, CBS Executive, Coloplast, Copenhagen Business School, COOP, COWI, Danish Crown, Danske Bestyrelsesadvokater, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Bank, Danske Regioner, Deloitte, DSB, DVCA, Egon Zehnder, EY, Finansrådet, FSR Danske Revisorer, GN Store Nord, Horten, Kromann Reumert, Kommunernes Landsforening, LD, Nordea Bank, Novo Nordisk, Novozymes, Odgers Berndtson, Pandora, PenSam, PensionDanmark, PFA, Poul Due Jensens fond, Provas, PwC, Rambøll, Scandinavian Executive Institute, TDC, Toms. Foreningens grundlag er unikt - også i international sammenhæng - med en medlemskreds i virkefeltet mellem forskningen, erfaring fra bestyrelseslokalerne, selskaberne, ejere og institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer samt rådgivere til toppen af dansk erhvervsliv. Foreningen er fri for interesser udover at bidrage til den faglige udvikling af bestyrelsesarbejde, at formidle erfaring og best practices samt at sætte betydningen af godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor på dagsordenen. Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens bestyrelse, som træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted. Kriterier for medlemsskab findes i vedtægternes paragraf 4. Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i Bestyrelsesforeningen er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde 4 2 På side 8 oversigt over foreningens stiftere.

5 samt ønske om at deltage i aktiviteter og dialog om udvikling af bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor. Medlemskredsen udgøres i altovervejende grad af erfarne bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer fra især større danske virksomheder. ØKONOMI Foreningen havde i 2014 kontingentindtægter på kr. Efter afholdelse af omkostninger til seminarer og konferencer, hjemmeside samt til foreningens arbejde og sekretariat er opnået et overskud på kr., hvilket bestyrelsen anser som tilfredsstillende. FORVENTNINGEN TIL DEN KOMMENDE PERIODE 2015/2016 Bestyrelsesforeningens hovedaktivitet i 2015 og frem til generalforsamlingen i maj 2016 vil være afholdelse af faglige seminarer og konferencer, hvor best practice og væsentlige forhold omkring godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser herfor er på dagsordenen. Der vil være fokus på værdiskabelse henholdsvis RISK Management samt Board Leadership dimensionerne i bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen som team; bestyrelseskomiteer; bestyrelsens rolle, sammensætning og opgaver i strategiarbejdet; bestyrelseskompetencer fremadrettet. Desuden er igangsat et projekt om udvikling af Corporate Governance og bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore samt ejerledede virksomheder. Projektet samler en række af de centrale aktører på området, videns- og kompetencemæssigt såvel som forretningsmæssigt og erhvervspolitisk. Konferencen om statens ny ejerskabspolitik vil blive fulgt op og knytte an til de aktiviteter, som kommuner og regioner har igangsat inden for bl.a. bestyrelsesarbejde i arbejdsmarkedspensionsselskaber. Foreningen vil arbejde for, at der etableres et professorat i bestyrelsesledelse, og at der til området knyttes 5 adjungerede professorer samt et mindre antal senior forskere. Det er et væsentligt mål for foreningens arbejde, at erfaring fra bestyrelseslokalerne systematiseres og udvikles til ny viden, og at dialog, formidling og uddannelse om best practices og nyeste viden om Corporate Governance og selskabsledelse kommer bedst mulig til gavn. Bestyrelsesforeningens hjemmeside vil fortsat blive udviklet. Der vil særligt blive arbejdet med området for medlemmer, hvor efterspørgslen efter dokumentation fra møder og konferencer og faglige artikler og referencemateriale i øvrigt er stigende.

6 BESTYRELSESFORENINGENS MØDER OG KONFERENCER EFTERÅR 2014 OG FORÅR maj 2014 kl til CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven AKTIVT EJERSKAB I BØRSNOTEREDE SELSKABER Indlægsholdere: Thomas Plenborg, Steen Thomsen, Flemming Besenbacher, Claus Wiinblad, Sten Scheibye, Birgit Aagaard-Svendsen, Marianne Philip Deltagerantal: september 2014 kl til CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven TRENDS IN INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE AND BOARD LEADERSHIP PRACTICES Indlægsholdere: Steen Thomsen, Vagn Sørensen, Peter Ohnemus, F. Daniel Siciliano, Jesper Lau Hansen, Mikkel Skougaard Deltagerantal: november 2014 kl til EY, Osvald Helmuths Vej 4 SUCCESSION PLANNING OG REKRUTTERING AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER Indlægsholdere: Inge Berneke, Thomas Thune Andersen, Finn L. Meyer Deltagerantal: december 2014 kl til KU, Alexandersalen, Bispetorvet 1-3 DANSK SELSKABSLEDELSE ET GODT SYSTEM UNDER PRES Indlægsholdere: Jesper Lau Hansen, Per Lekvall, Leena Linnainmaa, Tine Roed, Lars-Erik Brenøe, Birgit Aagaard-Svendsen, Steen Thomsen Deltagerantal: oktober 2014 kl til DI, Rådhuspladsen MØDE FOR STIFTENDE MEDLEMMER OM BESTYRELSESEVALUERING Indlægsholdere: Majken Schultz, Birgit Aagaard-Svendsen, Ole Andersen Deltagerantal: oktober 2014 kl til CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet CEO COMPENSATION PACKAGES - STOCK OPTIONS AND INCENTIVES. FACTS AND TRENDS FROM THE US Indlægsholdere: Ed Lazear, Kathryn Shaw, Niels Westergård-Nielsen, Ken Bechmann, Christian Frigast Deltagerantal: januar 2015 kl til EY, Osvald Helmuths Vej 4 ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Indlægsholdere: Niels Jacobsen, Steen Thomsen, Marianne Philip, Finn Meyer, Jørgen Blom Deltagerantal: marts 2015 kl til Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmen 1, 1216 København K THE BOARD AS TEAM - THE CONCEPT AND IMPACT OF BOARD DYNAMICS Indlægsholdere: Majken Schultz, Dr. Solange Charas, Jim Hagemann Snabe Deltagerantal: 140

7 26. marts 2015 kl til CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet OLE ANDERSENS TILTRÆDELSESFORELÆSNING BESTYRELSESDYNAMIK OG BESTYRELSESLEDELSE Indlægsholdere: Ole Andersen, Per Holten-Andersen, Steen Thomsen Deltagerantal: maj 2015 kl CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven AKTIVT EJERSKAB OG GOD SELSKABSLEDELSE I OFFENTLIGE SELSKABER Indlægsholdere: Bjarne Corydon, Peter Schütze, Thomas Thune Andersen, Steen Thomsen, Bo Smith, Bent Hansen, Erik Nielsen Deltagerantal: maj 2015 kl til CBS, Porcelænshaven 22, Auditoriet RISK MANAGEMENT OG BESTYRELSESANSVAR MARIANNE PHILIPS TILTRÆDELSESFORELÆSNING CORPORATE GOVERNANCE I PERSPEKTIV Indlægsholdere: Steen Thomsen, Marianne Philip, Henrik Heideby, Rene Offersen og Frank Bøggild Forventet deltagerantal: 120 7

8 BESTYRELSESFORENINGENS STIFTERE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER: Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, PensionDanmark, Copenhagen Business School, EY, Kromann Reumert, CBS Executive. ERFARING FRA BESTYRELSESLOKALERNE: Ole Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini, Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Henning Kruse Petersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, Tine Roed, Annette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze, Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen, Birgit Aagaard-Svendsen. PROFESSORER: Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid, Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen, Niels Westergård-Nielsen. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT Virksomheder og organisationer mere end 100 ansatte kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 10 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er kr. inklusive moms. Virksomheder og organisationer mindre end 100 ansatte kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 5 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er kr. inklusive moms. Personligt medlemskab. Årligt medlemskab er kr. inklusive moms. BESTYRELSE OG LEDELSE Foreningens bestyrelse består af Birgit Nørgaard (formand), Steffen Lüders (næstformand), Torben Möger Pedersen, Peter Schütze, Anders Lavesen, Torben Bender, Steen Thomsen, Lene Skole, Christian Frigast, Kristian Wendelboe og Adam Wolf. Direktion Tom Jacobsgaard. Bestyrelsen har i 2014 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har konstitueret sig med et formandskab og et nomineringsudvalg. 8

9 9

10 PLAN FOR BESTYRELSESFORENINGENS MØDER OG KONFERENCER EFTERÅR 2015 September/oktober Jylland BESTYRELSESARBEJDE, VÆRDISKABELSE OG GENERA- TIONSSKIFTE I FAMILIEEJEDE OG EJERLEDEDE, MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. Deltagerantal: oktober 2015 kl til DI, Rådhuspladsen ROUNDTABLE ON SUSTAINABILITY FROM CSR TO BUSINESS Deltagerantal: oktober 2015 kl til EY, Flintholm Station BUSINESS OPPORTUNITIES AND THREATS RELATED TO IT DEVELOPMENT AND INDUSTRY DISRUPTION BOARD COMPOSITION, COMPETENCES AND LEADERSHIP IN THE DIGITAL AGE Deltagerantal: december 2015 kl til Kromann Reumert, Sundkrogsgade BESTYRELSENS ROLLE, SAMMENSÆTNING OG OPGAVER I STRATEGIARBEJDET Deltagerantal: Emner og datoer for Bestyrelsesforeningens møder og konferencer forår 2016 vil løbende blive opdateret på hjemmesiden Bestyrelsesforeningen.dk

11

12 POUL DUE JENSEN'S FOND Executive Search BESTYRELSESFORENINGEN bestyrelsesarbejde med fokus på værdiskabelse og ledelse C/O Copenhagen Business School Porcelænshaven 24 A, 2. sal 2000 Frederiksberg bestyrelsesforeningen.dk

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-2

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-2 Bestyrelsesuddannelsen 2014: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 40 deltagere og et unikt undervisningsteam på 9 CBS professorer, 23 erfarne bestyrelsesformænd og 21 toprådgivere, der faciliterer

Læs mere

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015 Bestyrelsesuddannelsen 2013/2014: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 38 deltagere og et unikt undervisningsteam på 12 CBS professorer, 15 erfarne bestyrelsesformænd og 15 toprådgivere, der faciliterer

Læs mere

Topchefer til eksamen

Topchefer til eksamen Topchefer til eksamen Ø Eksamen i bestyrelsesarbejde: Forrest Anne Dorthe Hermansen og Kaja Møller. I anden række fra venstre Claus Vogel, Uffe V. Ernst-Frederiksen, Eggert Cerderholm, Niels Korsholm og

Læs mere

BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-1

BESTYRELSESUDDANNELSEN 2015-1 CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 2015: Energi og kompetence fylder lokalet blandt de 38 deltagere og et unikt undervisningsteam på 11 CBS-professorer, 21 erfarne bestyrelsesformænd og 19 toprådgivere,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2013 01.01.2013 31.12.2013 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Board Certificate. Intensiv bestyrelsesuddannelse. BoardAssure

Board Certificate. Intensiv bestyrelsesuddannelse. BoardAssure Board Certificate Intensiv bestyrelsesuddannelse Boardssure Baggrunden for uddannelsen Hos Board ssure har vi siden 2011 arbejdet med at forsikre danske bestyrelsesmedlemmer og direktører mod det stigende

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

danmark-amerika fondet årsberetning 2014

danmark-amerika fondet årsberetning 2014 danmark-amerika fondet årsberetning 2014 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Regeringen har i sin erhvervsstrategi,.dk21, beskrevet sine visioner for det risikovillige Danmark. Visionerne rækker ind i bestyrelseslokalerne, hvor bestyrelsen har en central placering med hensyn til

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Axcel Årsberetning 2008

Axcel Årsberetning 2008 Axcel Årsberetning 2008 Axcels årsberetning 2008 2008 var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no.

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no. no.02 MAJ 2014 VELKOMMEN TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER BEHOV FOR ØGET FOKUS PÅ RISIKOSTYRING ERIK HOLST JØRGENSEN & MARTIN FAARBORG S.

Læs mere

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM P E R S O N L I G I N V I TAT I O N DYDER &UNODER 06/05 2015 Dette års VL Døgn vil, som noget helt nyt, udnævne de dyder, vi skal dyrke - og de unoder, vi

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere