Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde"

Transkript

1 initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes. Direktionen udarbejder oplæg til beskrivelse af politikområdet Klima og miljø til budgetdokumentet for Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for området senest 1. februar Oplægget indeholder overordnet forslag til ambitionsniveau for Ringsted kommunes ageren på området De politisk vedtagne handleplaner er igangsat En overordnet politik for Klima og energi er vedtaget inden 1. april Budgetdokumentet for 2010 indeholder beskrivelse af politikområdet Klima og energi samt giver grundlag for at Ringsted Kommune kan tilslutte sig et forpligtende arbejdsfællesskab med andre kommuner i f.eks. Ålborg Commitments eller Dogme 2000 Igangsatte handleplaner kan dokumenteres inden udgangen af året. Kvartalsvis opfølgning i direktionen. Første evaluering udarbejdes november Februar 2009 af oplæg om overordnet politik samt procedure for det videre arbejde. Løbende i ØU/MTU af forslag til handleplaner. Budgetfasen af politik for området Klima og energi Kommunaldirektøren og Teknisk direktør for overordnet politik. Teknisk direktør for det videre arbejde. Der nedsættes tværgående klima- og energigruppe, der leverer opspil, udspil og konkretiseringer. Politikkerne lægges på hjemmesiden.

2

3 Borgerinddragelse Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for borgerinddragelse. Oplæg beskrives for henholdsvis borgere og brugere. Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes. Direktionen udarbejder oplæg til beskrivelse af politikområdet Borgerinddragelse til budgetdokumentet for 2010 Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for området senest 1. april En overordnet politik for Borgerinddragelse er vedtaget inden 1. august Budgetdokumentet for 2010 indeholder beskrivelse af politikområdet Borgerinddragelse. Igangsatte handleplaner kan dokumenteres inden udgangen af året. Kvartalsvis opfølgning i direktionen. Første evaluering udarbejdes november Løbende i ØU om udfyldelse af politikken og de heraf følgende handleplaner. Kommunaldirektøren. Politikkerne lægges på hjemmesiden.

4 Internt rettede temaer Eget mål Risikostyring Ringsted Kommunes arbejde med risikostyring og forsikring analyseres. På den baggrund udarbejdes et oplæg til langsigtet drift af området, oplægget indeholder bl.a. - Beskrivelse af organisering og bemanding af området, herunder hvordan risikostyregruppens tværgående arbejde styrkes. - Klarlæggelse af økonomien på området, så der sikres at der er tilstrækkelige midler til sikring mod skader og ulykker, samt til forsikring i relevant omfang. - Begrebet risikostyring beskrives og der udarbejdes formål og forventet udbytte af fokuseringen. - Risikoafvejning og styring indtænkes i alle væsentlige administrative beslutninger. Analysearbejdet gennemføres i samarbejde med risikostyringsgruppen, og vil kunne danne grundlag for politisk beslutning inden sommer 2009 Risikoafvejning indtænkes i alle væsentlige administrative beslutninger. Risikostyringsgruppen og dens arbejdsområde er kendt i organisationen. Kvartalsvis opfølgning i direktion. Første evaluering udarbejdes marts ØU behandler oplæg inden sommer Teknisk direktør Risikostyringsgruppen orienterer løbende på intranettet.

5 IT- Governance Begrebet IT-Governance beskrives og der formuleres formål og forventet udbytte af fokuseringen. Ringsted kommune øger kvalitet og kvantitet af digitale arbejdsgange så vi løbende medvirker til digitalisering af det offentlige Danmark. Vi hjemtager de afledte gevinster til løbende prioritering af nye indsatser samt nedbringelse af omkostninger. Der nedsættes en tværgående gruppe til styring af arbejdet. Der udarbejdes en beskrivelse af begrebet IT-Governance og angivelse af den tværgående gruppes arbejdsområder og kompetencer senest 1. april Der udarbejdes en handleplan for initiativer. De digitale løsninger opleves som en forbedring hos borgerne samtidig med at de øger produktiviteten. Der foreligger en handleplan senest 1. juni Der er taget aktivt stilling til reinvestering af nedsatte omkostninger. Kvartalsvis opfølgning i direktion og chefgruppe. Første evaluering udarbejdes marts ØU orienteres juni 2009 Kommunaldirektøren Handleplan og projekter synliggøres på intranettet

6 Ledelsesinformationssystem Begrebet Ledelsesinformation defineres og beskrives. Der udarbejdes behovsanalyse for alle mål- og økonomiansvarlige niveauer i kommunen. Der udarbejdes en beskrivelse af begrebet Ledelsesinformation, herunder formål og forventet udbytte af denne fokusering. Der udarbejdes forslag til kriterier for informationsselektion (mål og økonomi) senest april Der tages stilling til udbud og leverandør. Der foreligger kravspecifikationer til et ledelsesinformationssystem senest juni Det valgte ledelsesinformationssystem kan anvendes fra medio Kvartalsvis opfølgning i direktionen. Brugerevaluering november ØU inddrages i kravspecifikation for så vidt angår det politiske niveau. Økonomidirektøren Handleplan og projekter synliggøres på intranettet

7 Temaer til politisk godkendelse Eget mål Forberedelse af byrådsperioden ØU/Byråd udarbejder en proces- og proceduremæssig afleveringsforretning til den ny byrådsperiode. Der planlægges initiativer der kan hjælpe det nye byråd igennem den første fase med fastsættelse af visioner, overordnede mål for byrådsperioden, arbejdsgange og vedtagelsen af det første budget. Der foreligger en politisk godkendt afleveringsforretning senest 1. august Det nye byråd finder afleveringsforretningen relevant som grundlag for eget valg af initiativer i den første fase af perioden. Kvartalsvis opfølgning i direktionen Løbende afstemning i ØU til det endelige produkt foreligger. Evaluering med Byrådet november ØU inddrages løbende. Byrådet godkender produktet. Kommunaldirektøren. Produktet offentliggøres på hjemmesiden.

8 Analyse af handicapområdet Handicapområdet er et højt politisk prioriteret område i Ringsted kommune. For at sikre en løbende afstemning af mål og økonomi analyseres det samlede område. Der foreligger en analyse til politisk senest maj Første evaluering oktober Analysen giver Byrådet et kvalitativt grundlag for fastsættelse af mål og organisering af området. Kvartalsvis opfølgning i direktionen Beslutning truffet så konsekvenser kan indarbejdes i budget SSU/BUU orienteres løbende. Byrådet behandler analysen senest juni Børne- og kulturdirektøren og social- og sundhedsdirektøren. Der sikres løbende inddragelse af områdets væsentligste interessenter. Intranettet

9 Temaer rettet mod kvalitetsudvikling og innovation Eget mål Tilsyn De kommunale institutioner udsættes i stigende grad for krav om dokumentation, kontrol og tilsyn. Ringsted kommune ønsker at udvikle et tilsyn, der har mere fokus på synliggørelse af den gode kvalitet end på kontrol. Der udarbejdes en beskrivelse af begrebet tilsyn samt formål og forventet udbytte af en anden anvendelse af begrebet. Der foreligger en beskrivelse til politisk senest maj Oplægget er konsistent ift eksisterende værdier i organisation og institutioner. Oplægget opleves relevant, anvendeligt og umiddelbart implementerbart. Kvartalsvis opfølgning i direktionen Første evaluering foreligger oktober 2009 SSU/BUU orienteres løbende. Børne- og kulturdirektøren. Der sikres løbende inddragelse af områdets væsentligste interessenter. Blog, debatfora m.m.

10 Kompetenceudvikling af socialrådgivere og formidlere Kommunale ydelser som retskrav stiller skærpede krav til den administrative praksis på bl.a. handicapområdet. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for socialrådgivere og -formidlere inden for området. Der foreligger en ansøgning til bestyrelsen for håndteringen af trepartsmidler senest august Kompetenceudviklingsinitiativer igangsættes 4. kvartal Ringsted kommunes administration af ydelserne er kvalitativt forbedret (fagligt, brugeroplevelsesmæssigt og organisatorisk). Kvartalsvis opfølgning i direktionen Første evaluering foreligger ultimo SSU/BUU orienteres løbende. Børne- og kulturdirektøren og social- og sundhedsdirektøren. Der sikres løbende inddragelse af områdets væsentligste interessenter. Inter- og intranettet

11 Offentligt-privat samarbejde Som en variant af offentlig-privat samarbejde undersøges mulighederne for etablering af et kommercielt selskab til sikring af planmæssige interesser. Konkret skal undersøgelsen afdække hvorvidt der findes andre modeller end de nu anvendte til i højere grad at give en kommune mulighed for at sikre sig de nødvendige arealer til planmæssig udvikling. Der foreligger en beskrivelse til politisk senest juni Undersøgelsen resulterer i konkrete handlemuligheder. Kvartalsvis opfølgning i direktionen Konkret evaluering efter politisk stillingtagen. ØU forelægges til beslutning. Udviklingsdirektøren. Hvis selskabsdannelse er mulig, markedsføres ideen i dags- og fagpresse.

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene Version d. 6. marts 2009 Samlet Årsberetning 2008 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere