Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 4 7.-9. februar 2007"

Transkript

1 USA bakker Dansk Erhverv op Blandt gæsterne ved Dansk Erhvervs nytårsreception var også USA's ambassadør James P. Cain. Midtersiderne Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar Skattereform på vej Skatteminister Kristian Jensen har præsenteret en ny skattepakke. Ministeren vil sænke selskabsskatten med 6 procentpoint, fordi regeringen gennemfører et stort indgreb over for virksomhedernes muligheder for at fradrage renteudgifter og afskrive aktiver Dagbladet Børsen den 1. februar AF CARLOS VILLARO LASSEN > Dansk Erhverv er imidlertid stærkt bekymret for indgrebets konsekvenser. Ministeren bør sænke personskatterne i stedet for at lette selskabsskatten. Det vil både virksomhederne, de ansatte og samfundet få mere gavn af, mener organisationen. En sænkning af selskabsskatten fra % svarer til, at der sendes 8,45 milliarder kroner tilbage til erhvervslivet. Når man nu med det her indgreb sidder med et milliardprovenu, som man af hensynet til skattestoppet vil føre tilbage til erhvervslivet, så bør man altså også tænke på erhvervslivets prioritering: Nemlig at man al- lerhelst ser, at skatten på arbejde lempes frem for på selskabsskatten, siger administrerende direktør, Lars Krobæk, Dansk Erhverv, til dagbladet Børsen. Dansk Erhverv mener, at der med kapitalfondspakken er tale om så stort et indgreb, at det har karakter af en skattereform. Her burde man tænke langt bredere end blot snævert erhvervspolitisk: "Indgrebet har fået en generel ka- rakter. Det er ikke de samme virksomheder, der får penge tilbage, som betaler. Derfor burde man i mine øjne se lidt bredere på det. Man kunne lige så godt give det, som de fleste virksomheder i talrige undersøgelser har givet udtryk for. Nemlig at de helst vil have lettelser i personskatterne," konkluderer Lars Krobæk. Dansk Erhverv frygter dog for konsekvenserne af indgrebet: Vi føler os langt fra sikre på, at regeringen har det fulde overblik over indgrebets konsekvenser for en række danske virksomheder, siger Lars Krobæk. Det nærmere indhold af regeringens store skatteindgreb og forringelser for virksomhederne er fremlagt efter redaktionens afslutning. Læs opdaterede nyheder om skatteindgrebet på: Danmark kan ikke vente på WTO Servicevirksomhederne sparer 250 millioner kr. på AES Butiksindretning ikke skyld i fedmeproblem Side 3 Side 8 Side 9

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Branding Denmark! Årsdag 2007 Dansk Erhverv holder Årsdag torsdag den 10. maj 2007 Sæt allerede nu kryds i kalenderen Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Maj T 1 O 2 T 3 F 4 Danmark tilbyder en unik pakke af kvaliteter. Vi står - som et af de få lande i verden - meget stærkt, både når det gælder velstand og konkurrenceevne samt bløde faktorer som livskvalitet og lykke. Ingen andre kan præstere den samme pakke af kvaliteter. Vi skal bare være bedre til at fortælle det til resten af verden! Regeringen har netop præsenteret et oplæg til en handlingsplan for en offensiv global markedsføring af Danmark, som skal gøre Danmark mere synlig på verdenskortet. Dansk Erhverv byder handlingsplanen hjertelig velkommen og vil bidrage aktivt til den langsigtede globale markedsføring af Danmark. Opgaven er yderst vigtig for Danmark og ikke mindst dansk erhvervsliv. Men helt afgørende for succés er, at vi får omsat de gode tanker i nye og innovative konkrete indsatser. Globaliseringen byder på muligheder for Danmark, der ligger langt ud over traditionel vareeksport. Derfor skal vore muligheder inden for både turisme, investeringer, eksport, uddannelse og arbejdsmarked sammentænkes. Hvis Danmark skal udnytte sine styrkepositioner i det globale marked, så skal vi satse på en bred vifte af elementer baseret på en tankegang, der tager højde for hele værdikæden. Danmark har et væsentligt potentiale inden for en lang række af værdikædens grundelementer baseret på den brugerdrevne innovation og service. Vi har for eksempel styrker inden for turisme, design, udvikling af produkter og videnbaserede serviceelementer. Alle områder, der gør danske virksomheder til enestående samhandelspartnere globalt. Men også inden for procesinnovation, kreativitet, ledelsesformer, værdier og velfærdsmodeller har vi stærk konkurrencekraft, som kan og bør udnyttes i markedsføringen. Erkendelsen af Danmark som et land med mange mindre virksomheder, med kreativ tankegang og med handelserfaring er et væsentligt element i at fastlægge den forretningsplan, der skal være med til at markedsføre Danmark. Branding af Danmark kræver et langt sejt træk på tværs af mange forskellig sektorer, når der skal formidles et sammenhængende og troværdigt billede af Danmark. Vi skal være modige og tænke utraditionelt. Der skal skabes store begivenheder, markante flagskibe og nyheder. Så bliver Danmark verdenskendt som et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og investere i, importere og eksportere fra. L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 AF KIM ØSTRØM Dansk Erhverv og transportbranchen efterlyser et ellers lovet udspil fra justitsminister Lene Espersen om at ændre bødekataloget for at overtræde køre- og hviletidsreglerne. Umiddelbart før jul præsenterede organisationerne et fælles oplæg for hende. Ved den lejlighed stillede ministeriet i udsigt, at Lene Espersen ville tage stilling til oplægget Udgives af: Transportbranchen venter spændt Børsen 1217 København K. Telefon Fax i løbet af januar Nu er vi nået ind i februar. Derfor sendte de involverede organisationer forleden et brev til ministeren for at få et snarligt svar. Følgende organisationer står bag henvendelsen til Lene Espersen: 3F, International Transport Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Danske Busvognmænd og HTS. Redaktion: Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør). Kristian Kongensgaard. Dorthe Pihl. Jesper Brønnum. Pernille Mow-Nielsen. Kim Østrøm. Malene Rasmussen. Michael E.J. Stilborg. Anders Stjernholm Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 35 gange årligt Oplag: ISNN: Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 POLITIK 3 Danmark kan ikke vente på WTO Dansk Erhverv imødeser, at regeringen offensivt vil nedbryde de barrierer, der besværliggør dansk erhvervslivs muligheder for at få del i den øgede globale vækst AF MALENE RASMUSSEN OG LINDA JAKOBSEN > Dansk Erhverv mener, at det har været vanskeligt for WTO at træffe de nødvendige beslutninger for international handel, der skal komme både industrilandene og udviklingslandene til fordel. Den danske markedsandel af den globale vækst er ikke tilfredsstillende. Vi taber markedsandele - ikke mindst til de lande, der har en høj vækst i bruttonationalproduktet. Det var udgangspunktet, da regeringen og erhvervslivet forleden mødtes for at lægge grundstenen for Danmarks nye handelspolitiske strategi: Danmark skal have sin egen målrettede politik. Det er der ikke tvivl om. Vore konkurrenter fører i langt større udstrækning egne interesser både i WTO - World Trade Organization og i det indre europæiske marked, siger formanden for Dansk Erhverv, Poul Erik Pedersen, og fortsætter: Ser vi på den globale handel, ville det været ideelt, hvis WTO var en stærk organisation, der kunne træffe progressive beslutninger. Det har imidlertid været vanskeligt for WTO at træffe de nødvendige beslutninger for international handel, der skal komme både industrilandene og udviklingslandene til fordel. Dansk Erhverv støtter, at regeringen nu lægger op til et mere proaktivt bilateralt arbejde: Det må gerne primært finde sted gennem det europæiske fællesskab. Der er dog behov for, at EU s medlemmer i højere grad står sammen handelspolitisk. De sydeuropæiske lande har en mere protektionistisk holdning til den globale verdenshandel, og det har vi svært ved at leve med i Danmark. Det skal være en dansk topprioritet at arbejde hårdt for, at EU står sammen. Men vi må ikke glemme vore egne interesser i frihandel uden protektionisme - og blandt andet udnytte de muligheder, der måtte findes i WTO, forklarer Poul Erik Pedersen og uddyber: De bilaterale aftaler må ikke fjerne fokus fra vores ambition om at opnå en global aftale via WTO. Den skal sikre, at den globale verdenshandel trækker i samme frihandelsretning. Vi skal have globale regelsæt, der blandt andet sikrer immaterielle rettigheder, arbejdskraftens bevægelse og et frit marked for serviceydelser. Væk med barriererne Regeringen vil offensivt nedbryde de barrierer, der besværliggør dansk erhvervslivs muligheder for at få del i den øgede globale vækst. Det imødeser Dansk Erhverv: Vi har op til konferencen analyseret vore internationale virksomheders konkurrencekraft. Billedet er klart: En stadig større del af erhvervslivet er offensiv på vækstmarkederne, både hvad angår eksport og outsourcing. Netop disse markeder byder på særlige handelsbarrierer som uigennemskuelig lovgivning, told og piratkopiering, forklarer Poul Erik Pedersen og understreger det akutte behov for en offensiv handelsstrategi med en målrettet indsats for at nedbryde disse barrierer: I samarbejde mellem erhvervslivet og regeringen skal vi sikre, at danske virksomheder kan bevæge sig fremad i verden i samme takt eller hurtigere end vore konkurrenter - også selv om frihandlens organisation WTO kun snegler sig afsted. De sydeuropæiske lande har en mere protektionistisk holdning til den globale verdenshandel, og det har vi svært ved at leve med i Danmark, siger Dansk Erhvervs formand, Poul Erik Pedersen. (Foto: Kim Wendt). Du kan få mere information hos globaliseringschef Linda Jakobsen, Dansk Erhverv, på:

4 4 POLITIK DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Socialdemokraterne støtter indgreb mod kapitalfonde Partiets erhvervspolitiske ordfører Niels Sindal forstår dog ikke, hvorfor indgrebet kædes sammen med lavere selskabsskat. Socialdemokraterne vil hellere bruge pengene på mere velfærd AF JESPER BRØNNUM > Good guys and bad guys. Begge typer findes blandt de store internationale kapitalfonde, mener Socialdemokraternes erhvervspolitiske ordfører Niels Sindal: Jeg hører ikke til dem, der mener, at alle kapitalfonde er noget skidt. En virksomhed som for eksempel Junckers er et godt eksempel på, at Niels Sindal 56 år Folketingsmedlem, valgt i Fyns amt siden 2001 Europa-Parlamentsmedlem Viceborgmester i Ærøskøbing Erhvervskonsulent Afdelingsleder, Fyns Amts Sygehus Konsulent, Odense Stålskibsværft Uddannet fysioterapeut 1976 kapitalfonde kan være nyttige, siger han. Til gengæld vil Socialdemokraterne gerne slå hårdt ned på det, partiet opfatter som selskabstømmere blandt kapitalfondene: Nogle brodne kar blandt kapitalfondene går målrettet ind og tømmer et selskab for værdier, belåner det hele, hvorefter staten går glip af milliardindtægter i skat. Det er et meget kedeligt spor, disse kapitalfonde er inde på. Pengene skal i stedet blive i virksomheden, så de kan bruges på at uddanne medarbejderne og udvikle produkterne, påpeger Niels Sindal. Socialdemokraternes erhvervsordfører bakker derfor op om skatteministerens indgreb over for kapitalfondene: Vi skal have stoppet disse selskabstømmere. Det er positivt, at regeringen også ser ud til at ville gøre noget ved sagen. Jeg forstår dog ikke, hvorfor man kæder det sammen med en lettelse af selskabsskatten. Det spørgsmål må klares separat, mener han. Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, har over for Berlingske Business slået fast, at partiet vil være parat til at hæve selskabsskatten igen, hvis skatteministeren kommer igennem med at sænke den fra %, som han har bebudet. Socialdemokraterne ønsker i stedet at bruge pengene på mere velfærd. Branding af Danmark Turismen i Danmark går lysere tider i møde, vurderer Niels Sindal. Socialdemokraterne har længe kritiseret regeringen for at nedprioritere turismepolitikken. Men i forbindelse med fordelingen af de såkaldte Globaliseringsmidler er der afsat store summer til at markedsføre Danmark som turistland: Regeringen har nu indset, at der er brug for en større indsats på turis- Jeg hører ikke til dem, der mener, at alle kapitalfonde er noget skidt, siger Niels Sindal, erhvervspolitisk ordfører, Socialdemokraterne. meområdet, og det er vi glade for. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med regeringen, og sådan set også med de andre forligspartier, om at sætte branding af Danmark i højsædet. Over de næste 3 år bruger vi 73,5 millioner kroner på at markedsføre dansk kystturisme, storbyferie og konferencekonceptet, påpeger Niels Sindal. I hvert nummer af avisen får et politisk parti mulighed for at fremlægge sine synspunkter. Partierne har ordet Nyt center for etisk handel på vej Bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere købsparameter for forbrugeren i fremtiden, selv om den politiske forbruger ikke er slået helt igennem endnu AF MALENE RASMUSSEN Dansk Erhverv er gået med i styregruppen for oprettelsen af et nyt dansk center for etisk handel. Her vil forbrugerorganisationer, erhvervsliv, fagforeninger og NGO'er samarbejde om at skabe fælles viden, kunnen og initiativer for at nå det fælles mål: at varer på danske butikshylder er produceret under etisk forsvarlige forhold i udviklingslandene. Forbrugerordfører Mette Gjerskov (S) gav for nylig udtryk for, at detailhandlen bærer et stort ansvar for, at danskerne får adgang til varer, der er produceret bæredygtigt. Detailhandlen bør gribe muligheden for at påvirke, hvordan vores verden skal se ud, mener hun. Dansk Erhverv er enig i, at bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere købsparameter for forbrugeren i fremtiden, selv om den politiske forbruger ikke er slået helt igennem endnu. En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i november 2006 viser da også, at etik i erhvervslivet opfattes som et stadigt vigtigere konkurrenceparameter: Handelsbranchen er fuldt ud klar over problemstillingen og arbejder med at sikre bæredygtighed i produkterne. Virksomhederne tager deres ansvar seriøst. Der er brug for en bred dialog og åbenhed mellem erhvervsliv og forbrugere om, hvor og hvordan varerne bliver produceret, påpeger globaliseringschef Linda Jakobsen, Dansk Erhverv, og fortsætter: Det er i denne debat vigtigt at huske på, at de danske virksomheder deler ansvaret for forsvarlige miljøog arbejdsforhold med lokale regeringer, NGO'er, det internationale samfund og producenterne. Dansk erhvervsliv kan ikke løfte opgaven alene. Derfor tror vi på, at det brede samarbejde i det kommende center er vejen frem.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 POLITIK 5 Brug de frivillige hænder De nye kommuner bør udnytte de frivillige kræfter. Især i sundhedssektoren kan frivillige organisationer løfte en stor del af læsset, når samfundets allersvageste medlemmer skal bruge hjælp, mener Dansk Erhverv AF ANDERS STJERNHOLM > detusch&luba detusch & luba Kommunalreformen er trådt i kraft, og det betyder, at ansvaret for hele det sociale område nu er lagt i de kommunale hænder. Altså også områder som sundhedsforebyggelse, genoptræning og socialt udsatte børn, som hidtil har været amternes ansvar. Det giver kommuner og private aktører en unik chance for at samarbejde om at udvikle de offentlige ydelser - ikke mindst på socialog sundhedsområdet, hvor offentligprivat samspil halter noget bagefter. Frivillige organisationer som Red Barnet, KFUM og Frelsens Hær er til stor gavn for de, der er i nød. Men de kan også lette mange af de nye kommuners byrder - hvis bare kommunerne får øjnene op for mulighederne: Jeg er sikker på, at den frivillige sektor kan løfte mange vigtige opgaver i samarbejde med kommunerne. Det kan være som alternativ serviceyder, det kan dreje sig om nye idéer til at løse kendte opgaver. Eller det kan være opgaver, som det offentlige ikke løser i dag. Det siger Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet, og fortsætter: Mulighederne er mangfoldige, og opskriften er egentlig enkel: Vi skal gøre det, vi er bedst til. Vi skal kende hinandens kompetencer og svaghe- De frivillige organisationer har en opgave i at kæfte op, hvis kommunerne forsømmer deres forpligtelser, mener Red Barnets generalsekretær, Mimi Jakobsen. der og så være pragmatiske. Endelig har de frivillige organisationer naturligvis en opgave i at være fortalervirksomhed og holde kommunerne til ilden - altså kæfte op, hvis de forsømmer deres forpligtelser. Økonomisk handler det ikke om småpenge. Den frivillige sektor i Danmark beskæftiger mennesker og udgør 9,6 % af bruttonationalproduktet ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Der er derfor mange gode grunde til at inddrage de frivillige kræfter i arbejdet i de nye kommuner, som ikke behøver at forslæbe sig på de nye byrder, mener Dansk Erhverv: Der er stærke hænder i den frivillige sektor, der virkelig kan trække et stort læs på det sociale område, siger organisationens erhvervspolitiske konsulent, Martin Koch Petersen, og tilføjer: Den frivillige sektor råder over mange medarbejdere med stor erfaring, så kommunerne behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. Hvis bare de tænker i samarbejde med de mange selvejende institutioner, kan utrolig mange af disse opgaver udføres på et højt niveau med overkommelige budgetter. Selvejende institutioner inden for den frivillige sektor tæller for eksempel daginstitutioner, plejehjem, krisecentre, væresteder for handicappede, herberger og rådgivningscentre. MIAPRISEN 2007 HVEM ER BEDST TIL MANGFOLDIGHED I ARBEJDSLIVET? KONKURRENCEN ER ÅBEN! Konkurrencen om Danmarks eneste erhvervspris for mangfoldighed og lige muligheder er åben igen. Frem til den 15. marts 2007 kan I indstille jeres virksomhed til MIAPRISEN for Mangfoldighed I Arbejds livet. Både små og store virksomheder kan indstille sig til prisen. Det kræver blot, at jeres virksomhed gør en aktiv indsats for at fremme mangfoldighed og sikre lige muligheder for alle. Og så skal I have lyst til at inspirere andre til at gøre det samme. Vinderne afsløres ved en festlig priscere moni den 27. april på Københavns Rådhus. HVAD ER MIAPRISEN? MIAPRISEN blev indstiftet i 2003 af Institut for Menneskerettigheder og uddeles hvert år til offentlige og private virksomheder.formålet med prisen er at synliggøre de gode eksempler, der viser, hvordan vi kon struktivt kan anvende mangfoldighedens ressourcer, når vi sikrer, at alle har lige muligheder uanset forskelle som køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap eller seksuel orientering. Vinderne hædres med en flot MIAPRIS-skulptur, diplo mer, medieomtale og anerkendelse på både lokalt, nationalt og europæisk plan. HVORDAN GØR MAN? Indstil jer til MIAPRISEN via miapris.dk. Her kan I og så hente det nye MIAPRIS katalog, der giver gode råd til jeres indstilling og indeholder masser af konkrete eksempler på god mangfoldigheds praksis hentet fra tidligere indstillede virksomheder. Jeres virksomhed vil konkurrere på lige fod med lig nende virksomheder indenfor fire forskellige kategorier: Små virksomheder, mellemstore virksomheder, store offentlige og store private virk somheder. MIAPRISENS dommerkomité vil finde to nominerede virksomheder indenfor hver kategori. Dom merkomitéen består af eksperter fra DI, KL, LO, Dansk Erhverv, Beskæftigelsesministeriet og Perso na lestyrelsen. BESØG MIAPRIS.DK I kan læse mere om MIAPRISEN, indstilling, prisens prin cipper, konferencen, der åbner MIAPRISEN, tid lige re vindere og meget mere på MIAPRISENS hjemmeside Vi glæder os til at læse jeres indstilling! Husk at fristen for indstilling er den 15. marts kl. 12:00! Institut for Menneskerettigheders arbejde med mangfoldighed i arbejdslivet er støttet af EU. EU og Danmark har indført nye regler, der skal sikre alle lige muligheder på arbejdsmarkedet uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, handicap eller seksuel orientering.

6 6 RECEPTION DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Der var kø ved gæstebogen. USA s ambassadør i Danmark, James P. Cain, til venstre, hilser på Dansk Erhvervs administrerende direktør, Lars Krobæk. I midten organisationens formand, Poul Erik Pedersen. Erhvervspolitisk direktør Michael Svane - HTS Handel, Transport og Service, og direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv. Søren B. Henriksen - direktør i Dansk Erhverv, flankeret af to af organisationens bestyrelsesmedlemmer, restauratør Allan Carlsen, til venstre, og direktør Jens Zimmer Christensen. Dansk Erhvervs EU-chef, Anne Marie Damgaard, drøfter transportpolitik på europæisk plan med Anker M. Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og tidligere formand for Dansk Transport og Logistik, og Leo Jensen, til venstre, der er næstformand i DTL. Jørgen A. Horwitz - direktør for Finansrådet, Niels Sindal - erhvervsordfører for Socialdemokraterne, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, samt Colette L. Brix - erhvervsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Dansk Erhvervssammenslutning. Fra venstre: Dansk Erhvervs næstformand Torben Qvist, USA s ambassadør i Danmark James P. Cain, juridisk direktør Jes Herbert og administrerende direktør Jarle Trandokken - begge CityMail, samt chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv. Københavns Kommunes forhenværende overborgmester og nuværende formand for Dansk Fitness & Helse Organisation - DFHO, Jens Kramer Mikkelsen, og forsvarsminister Søren Gade. I midten Christoffer Susé, advokat i Dansk Erhverv og sekretariatschef for DFHO.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 RECEPTION 7 Dansk Erhverv fik en ønskestart Mere end 500 gæster havde taget imod invitationen til at deltage i Dansk Erhvervs nytårsreception på Børsen i København for at ønske den nye organisation tillykke Det store fremmøde ved receptionen gav Dansk Erhverv en ønskestart. Blandt gæsterne var flere ministre, ambassadører, en lang række af organisationens samarbejdspartnere samt repræsentanter for politiske partier. I sin tale til Dansk Erhverv og dens medlemsvirksomheder sagde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen blandt andet: Jeg ser frem til et inspirerende og konstruktivt med- og modspil fra Jeres side til de politiske udfordringer, Danmark står overfor. Vi har sat milliardbeløb af til at skabe rammerne for et samfund med øget vækst, viden og iværksætteri. Men det er Jer, der skal udfylde rammerne. Foto: Kaj Bonne Mortensen AF KIM ØSTRØM OG KRISTIAN KONGENSGAARD > Mere end 500 gæster fyldte Børssalen henover de par timer, receptionen varede. Formanden for Håndværksrådet, Poul Ulsøe, havde en særlig flot dåbsgave med til den nyfødte organisation: Et gavekort på Dansk Erhvervs hjemmesideadresse, som Håndværksrådet oprindelig havde rettighederne til. Poul Erik Pedersen og Lars Krobæk tog imod. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen bød Dansk Erhverv velkommen. Chefredaktør Henrik Denman, DetailBladet, og formanden for Danmarks Handelsstandsforeninger, Bent Aarebo Pedersen. I midten chefredaktør Carsten Steno, ErhvervsBladet. En lang række landes ambassadører i Danmark deltog i receptionen. Svend Erik Hovmand, formand for Venstres folketingsgruppe, skriver i Dansk Erhvervs gæstebog.

8 8 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring Skatteministeriet Forslag til ændring af tinglysningsafgiftsloven. Svarfrist: Fredag den 9. februar 2007 Finanstilsynet Lovforslag om særligt dækkede obligationer - fælles funding. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Se de nominerede til e-handelsprisen på Transport- og Energiministeriet Indlandstransport af farligt gods. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Færdselsstyrelsen Forslag til lov om ændring af busloven og godskørselsloven. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Videnskabsministeriet Udkast til ændring af universitetsloven - opfølgning på velfærdsaftalen. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Fødevareministeriet Ændring af bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter. Svarfrist: Onsdag den 14. februar 2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Udkast til bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, lov om dyrlæger samt udkast til vejledning om reklame for lægemidler. Svarfrist: Onsdag den 14. februar 2007 Servicevirksomhederne sparer 250 millioner kr. på AES Fra 2008 ændres den metode, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES benytter til at beregne virksomhedernes årlige bidrag. Det betyder, at det årlige bidrag fra alle virksomheder i servicebrancherne vil falde AF JAN POULSEN OG DORTHE PIHL > Hvad, der er sparet, er tjent. Det kommer servicevirksomhederne til at mærke, når de skal betale deres bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES i 2008: Størrelsen af besparelsen vil variere inden for de seks nye opdelinger af servicebrancherne. Men at der samlet set bliver tale om mærkbare besparelser, er der ingen tvivl om. Serviceerhvervenes totale bidrag ventes at blive omkring 140 millioner kr. i Det er blot en tredjedel af bidraget udregnet efter den gamle metode, oplyser direktør Per G. Gotfredsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Lovforslaget er på trapperne Mange virksomheder har hidtil oplevet voldsomme svingninger i AESbidraget fra år til år. Det skyldes blandt andet, at virksomhederne har været fordelt i 106 branchegrupper, som skulle ligne hinanden på aktivitet og risiko for erhvervssygdomme. Hver enkelt gruppe har haft sit eget bidrag. Men netop fordi grupperne har været så små, er bidraget blevet påvirket af blot få nye skader. Ud over dækningen af de aktuelle udgifter har bidraget dækket reservehensættelser til forventede fremtidige udgifter. AES-bidragene er derfor blevet kritiseret for at være for ustabile og for dyre. Derfor nedsatte beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i 2005 et AES-udvalg, som nu afleverer sit forslag til et mere retfærdigt sikringssystem. Ministeren forventes snart at fremsætte et lovforslag, som i al væsentlighed udmønter udvalgets anbefalinger. Samtidig med ændringerne i erhvervssygdomssystemet vil lovforslaget også omfatte ændringer i arbejdsskadesystemet. AES-udvalgets anbefalinger adskiller sig især fra det nuværende system på tre områder: Alle arbejdsgivere betaler til AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES udbetaler erstatninger for følger efter erhvervssygdomme anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Sikringen er obligatorisk for alle arbejdsgivere i Danmark. I 2006 betalte virksomhederne næsten 1,9 milliard kr. i bidrag til AES. Antallet af branchegrupper sættes ned fra 106 til 16, hvorved der sikres en større stabilitet i bidragene, fordi der er flere virksomheder til at bære udgifterne. Der indføres en pay-as-you-goordning, så virksomhederne kun skal betale de aktuelle udgifter, og ikke også reservehensættelser til forventede fremtidige udgifter. Rabat i bidraget til virksomheder, der forebygger skader. Dansk Erhverv har løbende fulgt og aktivt påvirket arbejdet i AES-udvalget, og Per G. Gotfredsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet: Ud over, at alle servicevirksomheder opnår betydelige besparelser, får de også et langt mere stabilt og overskueligt system. Det belønner de virksomheder, der gør en indsats for arbejdsmiljøet, siger han.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 FAKTA 9 Butiksindretning ikke skyld i fedmeproblem Det er at sætte kikkerten for det blinde øje, når politikerne vil give butikkernes indretning skylden for fedmeproblemet. Fedme er et livsstilsproblem, der ikke findes enkle løsninger på. Dansk Erhverv anbefaler at starte med en kampagne for de nye kostråd AF ANDERS STJERNHOLM > Antallet af danskere med alt for mange overflødige kilo på hofterne stiger foruroligende. Der er ingen tvivl om, at fedme er blevet et alvorligt samfundsproblem, som alle må tage del i at bekæmpe. Men udgangspunktet skal være viden om, hvorfor folk bliver fede og ikke hovsaløsninger, ingen har undersøgt til bunds, mener Dansk Erhverv. De seneste ugers forslag om fedtskat og bortvisning af fede fødevarer til butikkernes bagvægge er useriøse og vil ikke knække fedmekurven: Vi bliver fede, fordi vi spiser alt for meget, fordi vi spiser forkert, og fordi vi ikke bevæger os nok. Der er brug for en holdningsbearbejdning, så sunde vaner bliver indarbejdet i hverdagen. Et godt sted at starte er en landsdækkende kampagne for sund kost og livsstil i form af de nye kostråd, mener forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv. De ukendte kostråd Fedmeproblemet skyldes først og fremmest vore vaner, påpeger Lone Rasmussen. Dem ændrer indretningen af butikkerne ikke meget ved. Uanset, hvor varerne står i butikken, så skal forbrugerne selv gøre en aktiv handling, før de havner i indkøbskurven. I de fleste supermarkeder er sodavand for eksempel placeret bagerst i butikken - og det ser ikke ud til at have betydning for salget. Vores fokus har været at øge tilgængeligheden af de sunde valg. I de seneste år har frugt og grønt været højt prioriteret. I langt de fleste supermarkeder er det første, forbrugerne møder, en indbydende grøntafdeling med et stort udvalg af lækkert frugt og grønt. Udfordringen ligger i at få forbrugerne til at vælge de sunde ting, siger Lone Rasmussen. For et år siden kom de otte nye kostråd sammen med en undersøgelse, der viste, at danskerne hverken kendte eller efterlevede dem. Motions- og Ernæringsrådet advarede dengang om, at der var brug for en forstærket oplysningsindsats. Siden er der ikke sket noget. Fedtfattigt er ikke lig med sundt Det er den samlede kost og mængden af den, der afgør, om folk bliver fede. Dansk Erhverv advarer derfor mod at bandlyse enkelte fødevarer - ligesom det er en misforståelse, at fedtfattigt altid er sundt: Hylderne i de amerikanske supermarkeder er fulde af light og low-fatprodukter. Men ingen ved deres fulde fem vil vel vove at påstå, at det har haft nogen positiv virkning på størrelsen af amerikanerne?, spørger Lone Rasmussen. Dansk Erhverv er sammen med repræsentanter for dagligvarehandlen inviteret til møde med familie- og forbrugerminister Carina Christensen for at drøfte løsninger på fedmeproblemet. Voksende marked for medicinsk udstyr i Brasilien Dansk Erhverv planlægger delegationsrejse til udstillingen Hospitalar 2007 i Brasilien Tirsdag den fredag den 15. juni 2007 São Paulo Danske eksportører af medicinsk udstyr kan benytte den kommende udstilling Hospitalar 2007 i São Paulo til at komme ind på det brasilianske marked og som springbræt til resten af Sydamerika. Dansk Erhverv planlægger en delegationsrejse til udstillingen i samarbejde med det danske generalkonsulat i São Paulo. Rejsen forventes at blive ledet af en person fra det officielle Danmark. Udstillingen er den største af sin art i regionen. Brasilien er dybt afhængig af leverandører af medicinsk udstyr, da der ikke findes tilstrækkelig produktion af high-tech kvalitetsudstyr til sektoren i landet. Hovedimporten består af diagnostisk udstyr, Dansk Erhverv foreslår en landsdækkende kampagne for sund kost og livsstil. proteser, instrumenter og high-tech udstyr i al almindelighed, fortæller markedskonsulent Marianne Pedersen, Dansk Erhverv. Brasilien importerer medicinsk udstyr for næsten $ 1 milliard om året. Sundhedssektoren består, som så mange andre steder, både af en offentlig og en privat sektor med cirka privathospitaler og cirka offentlige: Den private sektor står for hovedparten af importen af udenlandsk udstyr og er finansielt meget stærkere end den offentlige sektor. Derudover er der en tendens til at anerkende udenlandske produkter som værende kvalitetsmæssigt overlegne. Det øger mulighederne for udenlandske leverandører for at komme ind i det brasilianske sundhedssystem, understreger Marianne Pedersen. Brasilien Danske eksportører af medicinsk udstyr kan benytte den kommende udstilling Hospitalar 2007 i São Paulo til at komme ind på det brasilianske marked og som springbræt til resten af Sydamerika. Hun betegner generelt Brasilien som et væsentligt eksportmarked for Danmark. Den helt overskyggende eksportpost udgøres af netop medicinske og pharmaceutiske produkter med en andel i 2005 på godt 1/3. Yderligere information om fremstødet kan fås ved henvendelse til Marianne Pedersen på: Telefon:

10 10 LEAN DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 LEAN kræver motiverede medarbejdere Det handler ikke om at løbe stærkere, men om at løbe i den rigtige retning, lød det på Dansk Erhvervs og Ejerledernes seminar om LEAN AF KRISTIAN KONGENSGAARD Hvis vi ikke skifter retning, havner vi dér, hvor vi er på vej hen! Ordene kommer fra konsulent Arne Kolze, Teknologisk Institut, der ruskede op i deltagerne på et seminar om LEAN, arrangeret af Dansk Erhverv og foreningen Ejerlederne på Børsen i København. Sætningen lyder lidt kryptisk ved første ørekast. Men det er lige præcis essensen i begrebet LEAN, at man ikke kan opnå et bedre resultat uden også at ændre adfærd. Offentlige udbud Udvalgte EU-udbud Holdningen kommer før værktøjet, som han udtrykker det. Men det er heller ikke gavnligt for resultatet, hvis ledelsen ikke også er motiveret: Hvis ledelsen er ligeglad, er medarbejderne det også, konkluderer Arne Kolze. BY EMNE NR. FRIST København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND Frederiksberg Rør og rørfittings af jern ND Frederiksberg El-udstyr ND Sorø Mammografi-apparatur ND Esbjerg Kørestole ND Århus CT-scannere ND Dianalund Rengøring ND Søborg Tjenesteydelser i forbindelse med affald ND Holte Kontormaskiner og computere, kontorudstyr og -artikler ND København LEAN-konceptet er udviklet af Toyota. Grundidéen er at sikre, at alle gøremål i dagligdagen tilfører værdi til kunderne ved at minimere organisatorisk og produktionsmæssig spild af virksomhedens ressourcer og samtidig sikre et bevidst og optimalt flow i arbejdsgangen. LEAN er derfor også relevant for alle former for servicevirksomhed. Ifølge Arne Kolze er det afgørende for at få succés med LEAN, at medarbejderne er motiverede. Det dur ikke at presse noget ned over hovedet på dem: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for PC'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr ND København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND København Leverancer til rørsystemer ND København Affaldsforbrændingsanlæg ND Århus MR-scanner ND Charlottenlund Rengøring ND København Elektroniske meddelelses- og informationstjenester ND Søborg Brystproteser ND Odense Fotogrammetritjenester ND København Transporttjenester ND Holte Kontormaskiner og computere, kontorudstyr og -artikler ND Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. Konsulent Arne Kolze, Teknologisk Institut, hævdede på Dansk Erhvervs og Ejerledernes seminar om LEAN, at det kan hæve produktiviteten med %. (Foto: Ole Bjerg). Stræb efter det perfekte Han hævder, at LEAN kan hæve produktiviteten med mindst 30 % og ofte helt op til 50 %. LEAN handler ikke om selve fremstillingsprocessen i en virksomhed men om det, der foregår mellem to maskiner eller to produktionsled. Det vil sige håndteringen: I enhver virksomhed skal man spørge sig selv om hvor meget håndtering, der er så nødvendig, at kunden vil betale for det. Jo kortere gennemløbstiden er for et produkt eller en serviceydelse, desto højere bliver produktiviteten, hævder Arne Kolze. Han nævner et eksempel med en produktionsvirksomhed, hvor indkøbschefen altid bestilte den billigste komponent. Der var bare den hage ved det, at komponenten ikke umiddelbart kunne indgå i produktionen, men først skulle rettes til af medarbejderne: Løsningen var naturligvis at indkøbe komponenter færdig til brug. Det gælder om at holde fokus på helheden i stedet for at superoptimere. Halvdelen af alle tab i produktionen er påført udefra, påpeger Arne Kolze. Han er en varm fortaler for at standardisere så meget som muligt: Det lyder umiddelbart kedeligt. Men det frigiver ressourcer til netop at udvikle og forbedre standarderne. Jo mere struktur, desto mindre stress. Så stræb efter det perfekte.

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 FAKTA 11 Mere fart på standardiseringen NYE MEDLEMMER I DANSK ERHVERV SMT Data A/S Strandvejen, Hellerup Hotel Lynggården Nr. Lindvej, Herning I samarbejde med IT-Branchen og Dansk IT inviterer Dansk Erhverv offentlige og private aktører til den tredje og sidste workshop med fokus på fælles åben standardisering for at fremme digital forvaltning Nordija A/S Nørgaardsvej, Kongens Lyngby Nidab ApS Vester Voldgade, København V Hotel Hedegaarden Valdemar Poulsensvej, Vejle Jobindex A/S Holger Danskes Vej, Frederiksberg Onsdag den 21. februar 2007 Kl Børsen, Slotsholmsgade, København K Åben IT-standardisering er nøglen til at skabe en effektiv, digital offentlig sektor. Det overordnede mål med serien af workshops er at fremme fælles offentlig åben standardisering - dels ved at skabe fokus og øget opmærksomhed på de eksisterende rammer, dels ved at sætte til debat, hvad der mangler for at komme videre. Den tredje og sidste workshop stiller skarpt på visioner og rammer for IT-Governance med særlig blik for set up, styring, incitamenter og efterlevelse. PROGRAM Regeringens ny digitaliseringsstrategi Visioner, redskaber og initiativer - Hvilke governancemodeller, redskaber og incitamenter ligger i den ny strategi? v/lars Frelle-Petersen, chef for den digitale taskforce, Finansministeriet. Arbejdet med åbne standarder - fokus på implementeringen af B103 Definition, comply or explain i praksis, business case for standarder i OIO. v/marie Munk, vicedirektør, IT- og Telestyrelsen. Den politiske vision om åbne standarder Bliver visionen om åbne standarder indfriet med B103? Hvad betyder den for digitaliseringen af Danmark? v/morten Helveg, folketingsmedlem, det radikale venstre. Debat og spørgsmål Formanden for IT-Branchen, Lars Monrad-Gylling, der indleder og afrunder workshoppen, siger: Fordelene ved IT-standardisering er åbenlyse. Men hvorfor står det så lidt i stampe? I dag har myndigheder på tværs af den offentlige sektor ikke fælles begreber for data og systemer. Derfor kan vi ikke udveksle optimalt de informationer, som er rygraden i vort samfund. Der er brug for en generisk model, hvor det offentlige definerer spillereglerne for fremtidens IT-systemer, som kan bruges inden for de forskellige domæneområder. Erhvervspolitisk konsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv, finder det helt naturligt, at det er erhvervslivets organisationer, der presser på for mere standardisering i den digitale forvaltning: Vi kan ikke læne os tilbage og håbe på, at det offentlige selv tager initiativ til at udvikle og ikke mindst implementere standarder. Standardiseringen vil give væsentligt forbedrede konkurrencemuligheder til både kunders og leverandørers fordel. Der er altså så store samfundsøkonomiske gevinster for det offentlige i at investere og styre de digitale forvaltninger i retningen af fælles åbne standarder, at vi ikke blot kan se på, påpeger han. CareConsult A/S Hertug Hans Vej, Sønderborg TomorrowsNextMedia ApS Enebærvej, København NV Knappe & Kragh ApS Borrelyngvej, Hasle Halmtrans ApS Åbjergvej, Brenderup Fyn FB Transport Østerkærvej, Kongerslev Eurodania Pilelunden, Høng Syscom Strandvejen, Hellerup Meyer & Munk, Management & Mental Udvikling Møllevænget, Hørsholm DONG Energy Tele A/S Nesa Allé, Gentofte Chr. 4 s Køkken Strandgade, København K Safeshore Solutions ApS Symbion Science Park Fruebjergvej, København Ø Sirius IT A/S Rygårds Allé, Hellerup Safewhere Symbion Science Park Fruebjergvej, København Ø Ærø Bilen Lille Risevej, Ærøskøbing Netcom Kursus af ApS Sankt Peders Stræde, København K Omada A/S Dessaus Boulevard, Hellerup Multi-Trading Vængevej, Hundested BBF Transport og Kurér Service Tybjergparken, Brøndby Strand MOKO Transport og Service Virkensbjerget, Odense SV Hotel Dalgas Storegade, Brande Hovborg Kro ApS Holmeåvej, Hovborg Teaterbodega ApS Skolegade, Århus C Front IT ApS Rosenvængets Allé, København Ø iloop Mobile Europe ApS Rentemestervej, København NV ChannelCRM A/S Diplomvej, Kongens Lyngby SiCargo ApS Falstergade, Silkeborg B.H. Kurér Nygade, Gørding SH-Transport Aldershøjvej, Hjørring Gl. Rye Kro Ryesgade, Ry Fordelene ved IT-standardisering er åbenlyse. Men hvorfor står det så lidt i stampe, spørger IT-Branchens formand, Lars Monrad- Gylling. Tilmelding til workshoppen skal ske på: Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show gebyr på 250 kr. Der er kaffe, morgenbrød og networking fra kl A-Skrot Nebel, Egtved Jacob Larsen ApS Porshedevej, Nibe Carls Old Inn Rødovrevej, Rødovre Dagens Rat Lejrvejen, Padborg

12 12 OPLEVELSE DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Netværk for havnebyer forener økonomi og kultur Maskinel Magasinpost ID-nr Danmark er nu også blevet repræsenteret i netværket Si tous les ports du monde - Hvis alle verdens havne... AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Havnebyer i henholdsvis Frankrig, Spanien, Italien, Skotland, Irland, Japan, Guadeloupe og senest Danmark er repræsenteret via politiske institutioner, private organisationer samt virksomheder i netværket Si tous les ports du monde - eller på dansk: Hvis alle verdens havne.... Netværket har base i Saint-Malo i Bretagne og arbejder inden for økonomi og kultur: Kendskabet til og ikke mindst accepten af hinandens kulturer er en vigtig brik i et konstruktivt, økonomisk samarbejde, påpeger netværkets direktør, Loïc Frémont. I modsætning til mange andre og større netværk er der ingen krav om fælles accept af en overordnet strategi - intet tidsrøvende bureaukrati. Idéer fra såvel medlemmer som netværkets medarbejdere kan være starten på en aktivitet. Det er op til hvert enkelt medlem, om man vil deltage, fortæller chefkonsulent Claes Dalhoff Jensen, Dansk Erhverv, der er en af netværkets kontaktpersoner i Danmark. Hovedoverskrifterne på de igangværende tiltag er: Bioteknologi Bæredygtig Udvikling Kultur Turisme Gastronomi Sport. Vores styrke er hurtig reaktionsevne og at kunne realisere mikroprojekter på kort og mellemlang sigt ud fra en pragmatisk indgang til tingene, præciserer Loïc Frémont. Til netværkets aktiviteter hører blandt andet det kendte Tall ships races. Senest er Danmark repræsenteret i netværket Si tous les ports du Les Saintes Som den første danske by er Fredericia blevet medlem af havnebyernes netværk: «Si tous les ports du monde». monde gennem et nytegnet medlemskab i Fredericia. Muligheden for projektarbejde på tværs af landegrænser, videndeling samt idéudveksling har tiltrukket den innovative havneby. Såvel Fredericia Kommune, Fredericia Erhvervsforum samt Associated Danish Ports A/S er aktive parter. Ifølge Claes Dalhoff Jensen overvejer netværket at placere sit årsmøde i København i 2008 eller I så fald vil Dansk Erhvervs ene domicil, Børsen, formentlig blive en central ramme. I størrelse tæller netværkets årsmøder cirka 200 deltagere. Hvis De vil vide mere, så kontakt Claes Dalhoff Jensen, Dansk Erhverv, på: Afsender: Schultz PortoService Postboks Pandrup

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet

Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation Vinderne af Københavns Erhvervspris er fundet Tre københavnske virksomheder har modtaget Københavns Erhvervspris 2016.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV!

Juni 2016 Nr. 2 EMNER I DETTE NYHEDSBREV! NYHEDSBREV Juni 2016 Nr. 2 NÆSTVED ERHVERVSFORENING BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE! MISSION 2016: Arbejde for, at kommunen er endnu mere ambitiøs i deres erhvervsfremmende aktiviteter Arbejde

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år...

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... ARBEJDSMILJØPRISEN 2008 På ArbejdsmiljøDagen den 18. november 2008 er alle danske virksomheder med i kapløbet om at vinde Danmarks mest prestigefulde

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere