Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 4 7.-9. februar 2007"

Transkript

1 USA bakker Dansk Erhverv op Blandt gæsterne ved Dansk Erhvervs nytårsreception var også USA's ambassadør James P. Cain. Midtersiderne Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar Skattereform på vej Skatteminister Kristian Jensen har præsenteret en ny skattepakke. Ministeren vil sænke selskabsskatten med 6 procentpoint, fordi regeringen gennemfører et stort indgreb over for virksomhedernes muligheder for at fradrage renteudgifter og afskrive aktiver Dagbladet Børsen den 1. februar AF CARLOS VILLARO LASSEN > Dansk Erhverv er imidlertid stærkt bekymret for indgrebets konsekvenser. Ministeren bør sænke personskatterne i stedet for at lette selskabsskatten. Det vil både virksomhederne, de ansatte og samfundet få mere gavn af, mener organisationen. En sænkning af selskabsskatten fra % svarer til, at der sendes 8,45 milliarder kroner tilbage til erhvervslivet. Når man nu med det her indgreb sidder med et milliardprovenu, som man af hensynet til skattestoppet vil føre tilbage til erhvervslivet, så bør man altså også tænke på erhvervslivets prioritering: Nemlig at man al- lerhelst ser, at skatten på arbejde lempes frem for på selskabsskatten, siger administrerende direktør, Lars Krobæk, Dansk Erhverv, til dagbladet Børsen. Dansk Erhverv mener, at der med kapitalfondspakken er tale om så stort et indgreb, at det har karakter af en skattereform. Her burde man tænke langt bredere end blot snævert erhvervspolitisk: "Indgrebet har fået en generel ka- rakter. Det er ikke de samme virksomheder, der får penge tilbage, som betaler. Derfor burde man i mine øjne se lidt bredere på det. Man kunne lige så godt give det, som de fleste virksomheder i talrige undersøgelser har givet udtryk for. Nemlig at de helst vil have lettelser i personskatterne," konkluderer Lars Krobæk. Dansk Erhverv frygter dog for konsekvenserne af indgrebet: Vi føler os langt fra sikre på, at regeringen har det fulde overblik over indgrebets konsekvenser for en række danske virksomheder, siger Lars Krobæk. Det nærmere indhold af regeringens store skatteindgreb og forringelser for virksomhederne er fremlagt efter redaktionens afslutning. Læs opdaterede nyheder om skatteindgrebet på: Danmark kan ikke vente på WTO Servicevirksomhederne sparer 250 millioner kr. på AES Butiksindretning ikke skyld i fedmeproblem Side 3 Side 8 Side 9

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Branding Denmark! Årsdag 2007 Dansk Erhverv holder Årsdag torsdag den 10. maj 2007 Sæt allerede nu kryds i kalenderen Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Maj T 1 O 2 T 3 F 4 Danmark tilbyder en unik pakke af kvaliteter. Vi står - som et af de få lande i verden - meget stærkt, både når det gælder velstand og konkurrenceevne samt bløde faktorer som livskvalitet og lykke. Ingen andre kan præstere den samme pakke af kvaliteter. Vi skal bare være bedre til at fortælle det til resten af verden! Regeringen har netop præsenteret et oplæg til en handlingsplan for en offensiv global markedsføring af Danmark, som skal gøre Danmark mere synlig på verdenskortet. Dansk Erhverv byder handlingsplanen hjertelig velkommen og vil bidrage aktivt til den langsigtede globale markedsføring af Danmark. Opgaven er yderst vigtig for Danmark og ikke mindst dansk erhvervsliv. Men helt afgørende for succés er, at vi får omsat de gode tanker i nye og innovative konkrete indsatser. Globaliseringen byder på muligheder for Danmark, der ligger langt ud over traditionel vareeksport. Derfor skal vore muligheder inden for både turisme, investeringer, eksport, uddannelse og arbejdsmarked sammentænkes. Hvis Danmark skal udnytte sine styrkepositioner i det globale marked, så skal vi satse på en bred vifte af elementer baseret på en tankegang, der tager højde for hele værdikæden. Danmark har et væsentligt potentiale inden for en lang række af værdikædens grundelementer baseret på den brugerdrevne innovation og service. Vi har for eksempel styrker inden for turisme, design, udvikling af produkter og videnbaserede serviceelementer. Alle områder, der gør danske virksomheder til enestående samhandelspartnere globalt. Men også inden for procesinnovation, kreativitet, ledelsesformer, værdier og velfærdsmodeller har vi stærk konkurrencekraft, som kan og bør udnyttes i markedsføringen. Erkendelsen af Danmark som et land med mange mindre virksomheder, med kreativ tankegang og med handelserfaring er et væsentligt element i at fastlægge den forretningsplan, der skal være med til at markedsføre Danmark. Branding af Danmark kræver et langt sejt træk på tværs af mange forskellig sektorer, når der skal formidles et sammenhængende og troværdigt billede af Danmark. Vi skal være modige og tænke utraditionelt. Der skal skabes store begivenheder, markante flagskibe og nyheder. Så bliver Danmark verdenskendt som et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og investere i, importere og eksportere fra. L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 AF KIM ØSTRØM Dansk Erhverv og transportbranchen efterlyser et ellers lovet udspil fra justitsminister Lene Espersen om at ændre bødekataloget for at overtræde køre- og hviletidsreglerne. Umiddelbart før jul præsenterede organisationerne et fælles oplæg for hende. Ved den lejlighed stillede ministeriet i udsigt, at Lene Espersen ville tage stilling til oplægget Udgives af: Transportbranchen venter spændt Børsen 1217 København K. Telefon Fax i løbet af januar Nu er vi nået ind i februar. Derfor sendte de involverede organisationer forleden et brev til ministeren for at få et snarligt svar. Følgende organisationer står bag henvendelsen til Lene Espersen: 3F, International Transport Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Danske Busvognmænd og HTS. Redaktion: Carlos Villaro Lassen (ansvarshavende redaktør). Kristian Kongensgaard. Dorthe Pihl. Jesper Brønnum. Pernille Mow-Nielsen. Kim Østrøm. Malene Rasmussen. Michael E.J. Stilborg. Anders Stjernholm Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 35 gange årligt Oplag: ISNN: Annoncesalg: Telefon

3 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 POLITIK 3 Danmark kan ikke vente på WTO Dansk Erhverv imødeser, at regeringen offensivt vil nedbryde de barrierer, der besværliggør dansk erhvervslivs muligheder for at få del i den øgede globale vækst AF MALENE RASMUSSEN OG LINDA JAKOBSEN > Dansk Erhverv mener, at det har været vanskeligt for WTO at træffe de nødvendige beslutninger for international handel, der skal komme både industrilandene og udviklingslandene til fordel. Den danske markedsandel af den globale vækst er ikke tilfredsstillende. Vi taber markedsandele - ikke mindst til de lande, der har en høj vækst i bruttonationalproduktet. Det var udgangspunktet, da regeringen og erhvervslivet forleden mødtes for at lægge grundstenen for Danmarks nye handelspolitiske strategi: Danmark skal have sin egen målrettede politik. Det er der ikke tvivl om. Vore konkurrenter fører i langt større udstrækning egne interesser både i WTO - World Trade Organization og i det indre europæiske marked, siger formanden for Dansk Erhverv, Poul Erik Pedersen, og fortsætter: Ser vi på den globale handel, ville det været ideelt, hvis WTO var en stærk organisation, der kunne træffe progressive beslutninger. Det har imidlertid været vanskeligt for WTO at træffe de nødvendige beslutninger for international handel, der skal komme både industrilandene og udviklingslandene til fordel. Dansk Erhverv støtter, at regeringen nu lægger op til et mere proaktivt bilateralt arbejde: Det må gerne primært finde sted gennem det europæiske fællesskab. Der er dog behov for, at EU s medlemmer i højere grad står sammen handelspolitisk. De sydeuropæiske lande har en mere protektionistisk holdning til den globale verdenshandel, og det har vi svært ved at leve med i Danmark. Det skal være en dansk topprioritet at arbejde hårdt for, at EU står sammen. Men vi må ikke glemme vore egne interesser i frihandel uden protektionisme - og blandt andet udnytte de muligheder, der måtte findes i WTO, forklarer Poul Erik Pedersen og uddyber: De bilaterale aftaler må ikke fjerne fokus fra vores ambition om at opnå en global aftale via WTO. Den skal sikre, at den globale verdenshandel trækker i samme frihandelsretning. Vi skal have globale regelsæt, der blandt andet sikrer immaterielle rettigheder, arbejdskraftens bevægelse og et frit marked for serviceydelser. Væk med barriererne Regeringen vil offensivt nedbryde de barrierer, der besværliggør dansk erhvervslivs muligheder for at få del i den øgede globale vækst. Det imødeser Dansk Erhverv: Vi har op til konferencen analyseret vore internationale virksomheders konkurrencekraft. Billedet er klart: En stadig større del af erhvervslivet er offensiv på vækstmarkederne, både hvad angår eksport og outsourcing. Netop disse markeder byder på særlige handelsbarrierer som uigennemskuelig lovgivning, told og piratkopiering, forklarer Poul Erik Pedersen og understreger det akutte behov for en offensiv handelsstrategi med en målrettet indsats for at nedbryde disse barrierer: I samarbejde mellem erhvervslivet og regeringen skal vi sikre, at danske virksomheder kan bevæge sig fremad i verden i samme takt eller hurtigere end vore konkurrenter - også selv om frihandlens organisation WTO kun snegler sig afsted. De sydeuropæiske lande har en mere protektionistisk holdning til den globale verdenshandel, og det har vi svært ved at leve med i Danmark, siger Dansk Erhvervs formand, Poul Erik Pedersen. (Foto: Kim Wendt). Du kan få mere information hos globaliseringschef Linda Jakobsen, Dansk Erhverv, på:

4 4 POLITIK DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Socialdemokraterne støtter indgreb mod kapitalfonde Partiets erhvervspolitiske ordfører Niels Sindal forstår dog ikke, hvorfor indgrebet kædes sammen med lavere selskabsskat. Socialdemokraterne vil hellere bruge pengene på mere velfærd AF JESPER BRØNNUM > Good guys and bad guys. Begge typer findes blandt de store internationale kapitalfonde, mener Socialdemokraternes erhvervspolitiske ordfører Niels Sindal: Jeg hører ikke til dem, der mener, at alle kapitalfonde er noget skidt. En virksomhed som for eksempel Junckers er et godt eksempel på, at Niels Sindal 56 år Folketingsmedlem, valgt i Fyns amt siden 2001 Europa-Parlamentsmedlem Viceborgmester i Ærøskøbing Erhvervskonsulent Afdelingsleder, Fyns Amts Sygehus Konsulent, Odense Stålskibsværft Uddannet fysioterapeut 1976 kapitalfonde kan være nyttige, siger han. Til gengæld vil Socialdemokraterne gerne slå hårdt ned på det, partiet opfatter som selskabstømmere blandt kapitalfondene: Nogle brodne kar blandt kapitalfondene går målrettet ind og tømmer et selskab for værdier, belåner det hele, hvorefter staten går glip af milliardindtægter i skat. Det er et meget kedeligt spor, disse kapitalfonde er inde på. Pengene skal i stedet blive i virksomheden, så de kan bruges på at uddanne medarbejderne og udvikle produkterne, påpeger Niels Sindal. Socialdemokraternes erhvervsordfører bakker derfor op om skatteministerens indgreb over for kapitalfondene: Vi skal have stoppet disse selskabstømmere. Det er positivt, at regeringen også ser ud til at ville gøre noget ved sagen. Jeg forstår dog ikke, hvorfor man kæder det sammen med en lettelse af selskabsskatten. Det spørgsmål må klares separat, mener han. Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, har over for Berlingske Business slået fast, at partiet vil være parat til at hæve selskabsskatten igen, hvis skatteministeren kommer igennem med at sænke den fra %, som han har bebudet. Socialdemokraterne ønsker i stedet at bruge pengene på mere velfærd. Branding af Danmark Turismen i Danmark går lysere tider i møde, vurderer Niels Sindal. Socialdemokraterne har længe kritiseret regeringen for at nedprioritere turismepolitikken. Men i forbindelse med fordelingen af de såkaldte Globaliseringsmidler er der afsat store summer til at markedsføre Danmark som turistland: Regeringen har nu indset, at der er brug for en større indsats på turis- Jeg hører ikke til dem, der mener, at alle kapitalfonde er noget skidt, siger Niels Sindal, erhvervspolitisk ordfører, Socialdemokraterne. meområdet, og det er vi glade for. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med regeringen, og sådan set også med de andre forligspartier, om at sætte branding af Danmark i højsædet. Over de næste 3 år bruger vi 73,5 millioner kroner på at markedsføre dansk kystturisme, storbyferie og konferencekonceptet, påpeger Niels Sindal. I hvert nummer af avisen får et politisk parti mulighed for at fremlægge sine synspunkter. Partierne har ordet Nyt center for etisk handel på vej Bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere købsparameter for forbrugeren i fremtiden, selv om den politiske forbruger ikke er slået helt igennem endnu AF MALENE RASMUSSEN Dansk Erhverv er gået med i styregruppen for oprettelsen af et nyt dansk center for etisk handel. Her vil forbrugerorganisationer, erhvervsliv, fagforeninger og NGO'er samarbejde om at skabe fælles viden, kunnen og initiativer for at nå det fælles mål: at varer på danske butikshylder er produceret under etisk forsvarlige forhold i udviklingslandene. Forbrugerordfører Mette Gjerskov (S) gav for nylig udtryk for, at detailhandlen bærer et stort ansvar for, at danskerne får adgang til varer, der er produceret bæredygtigt. Detailhandlen bør gribe muligheden for at påvirke, hvordan vores verden skal se ud, mener hun. Dansk Erhverv er enig i, at bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere købsparameter for forbrugeren i fremtiden, selv om den politiske forbruger ikke er slået helt igennem endnu. En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i november 2006 viser da også, at etik i erhvervslivet opfattes som et stadigt vigtigere konkurrenceparameter: Handelsbranchen er fuldt ud klar over problemstillingen og arbejder med at sikre bæredygtighed i produkterne. Virksomhederne tager deres ansvar seriøst. Der er brug for en bred dialog og åbenhed mellem erhvervsliv og forbrugere om, hvor og hvordan varerne bliver produceret, påpeger globaliseringschef Linda Jakobsen, Dansk Erhverv, og fortsætter: Det er i denne debat vigtigt at huske på, at de danske virksomheder deler ansvaret for forsvarlige miljøog arbejdsforhold med lokale regeringer, NGO'er, det internationale samfund og producenterne. Dansk erhvervsliv kan ikke løfte opgaven alene. Derfor tror vi på, at det brede samarbejde i det kommende center er vejen frem.

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 POLITIK 5 Brug de frivillige hænder De nye kommuner bør udnytte de frivillige kræfter. Især i sundhedssektoren kan frivillige organisationer løfte en stor del af læsset, når samfundets allersvageste medlemmer skal bruge hjælp, mener Dansk Erhverv AF ANDERS STJERNHOLM > detusch&luba detusch & luba Kommunalreformen er trådt i kraft, og det betyder, at ansvaret for hele det sociale område nu er lagt i de kommunale hænder. Altså også områder som sundhedsforebyggelse, genoptræning og socialt udsatte børn, som hidtil har været amternes ansvar. Det giver kommuner og private aktører en unik chance for at samarbejde om at udvikle de offentlige ydelser - ikke mindst på socialog sundhedsområdet, hvor offentligprivat samspil halter noget bagefter. Frivillige organisationer som Red Barnet, KFUM og Frelsens Hær er til stor gavn for de, der er i nød. Men de kan også lette mange af de nye kommuners byrder - hvis bare kommunerne får øjnene op for mulighederne: Jeg er sikker på, at den frivillige sektor kan løfte mange vigtige opgaver i samarbejde med kommunerne. Det kan være som alternativ serviceyder, det kan dreje sig om nye idéer til at løse kendte opgaver. Eller det kan være opgaver, som det offentlige ikke løser i dag. Det siger Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet, og fortsætter: Mulighederne er mangfoldige, og opskriften er egentlig enkel: Vi skal gøre det, vi er bedst til. Vi skal kende hinandens kompetencer og svaghe- De frivillige organisationer har en opgave i at kæfte op, hvis kommunerne forsømmer deres forpligtelser, mener Red Barnets generalsekretær, Mimi Jakobsen. der og så være pragmatiske. Endelig har de frivillige organisationer naturligvis en opgave i at være fortalervirksomhed og holde kommunerne til ilden - altså kæfte op, hvis de forsømmer deres forpligtelser. Økonomisk handler det ikke om småpenge. Den frivillige sektor i Danmark beskæftiger mennesker og udgør 9,6 % af bruttonationalproduktet ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Der er derfor mange gode grunde til at inddrage de frivillige kræfter i arbejdet i de nye kommuner, som ikke behøver at forslæbe sig på de nye byrder, mener Dansk Erhverv: Der er stærke hænder i den frivillige sektor, der virkelig kan trække et stort læs på det sociale område, siger organisationens erhvervspolitiske konsulent, Martin Koch Petersen, og tilføjer: Den frivillige sektor råder over mange medarbejdere med stor erfaring, så kommunerne behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. Hvis bare de tænker i samarbejde med de mange selvejende institutioner, kan utrolig mange af disse opgaver udføres på et højt niveau med overkommelige budgetter. Selvejende institutioner inden for den frivillige sektor tæller for eksempel daginstitutioner, plejehjem, krisecentre, væresteder for handicappede, herberger og rådgivningscentre. MIAPRISEN 2007 HVEM ER BEDST TIL MANGFOLDIGHED I ARBEJDSLIVET? KONKURRENCEN ER ÅBEN! Konkurrencen om Danmarks eneste erhvervspris for mangfoldighed og lige muligheder er åben igen. Frem til den 15. marts 2007 kan I indstille jeres virksomhed til MIAPRISEN for Mangfoldighed I Arbejds livet. Både små og store virksomheder kan indstille sig til prisen. Det kræver blot, at jeres virksomhed gør en aktiv indsats for at fremme mangfoldighed og sikre lige muligheder for alle. Og så skal I have lyst til at inspirere andre til at gøre det samme. Vinderne afsløres ved en festlig priscere moni den 27. april på Københavns Rådhus. HVAD ER MIAPRISEN? MIAPRISEN blev indstiftet i 2003 af Institut for Menneskerettigheder og uddeles hvert år til offentlige og private virksomheder.formålet med prisen er at synliggøre de gode eksempler, der viser, hvordan vi kon struktivt kan anvende mangfoldighedens ressourcer, når vi sikrer, at alle har lige muligheder uanset forskelle som køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap eller seksuel orientering. Vinderne hædres med en flot MIAPRIS-skulptur, diplo mer, medieomtale og anerkendelse på både lokalt, nationalt og europæisk plan. HVORDAN GØR MAN? Indstil jer til MIAPRISEN via miapris.dk. Her kan I og så hente det nye MIAPRIS katalog, der giver gode råd til jeres indstilling og indeholder masser af konkrete eksempler på god mangfoldigheds praksis hentet fra tidligere indstillede virksomheder. Jeres virksomhed vil konkurrere på lige fod med lig nende virksomheder indenfor fire forskellige kategorier: Små virksomheder, mellemstore virksomheder, store offentlige og store private virk somheder. MIAPRISENS dommerkomité vil finde to nominerede virksomheder indenfor hver kategori. Dom merkomitéen består af eksperter fra DI, KL, LO, Dansk Erhverv, Beskæftigelsesministeriet og Perso na lestyrelsen. BESØG MIAPRIS.DK I kan læse mere om MIAPRISEN, indstilling, prisens prin cipper, konferencen, der åbner MIAPRISEN, tid lige re vindere og meget mere på MIAPRISENS hjemmeside Vi glæder os til at læse jeres indstilling! Husk at fristen for indstilling er den 15. marts kl. 12:00! Institut for Menneskerettigheders arbejde med mangfoldighed i arbejdslivet er støttet af EU. EU og Danmark har indført nye regler, der skal sikre alle lige muligheder på arbejdsmarkedet uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, handicap eller seksuel orientering.

6 6 RECEPTION DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Der var kø ved gæstebogen. USA s ambassadør i Danmark, James P. Cain, til venstre, hilser på Dansk Erhvervs administrerende direktør, Lars Krobæk. I midten organisationens formand, Poul Erik Pedersen. Erhvervspolitisk direktør Michael Svane - HTS Handel, Transport og Service, og direktør Katia K. Østergaard, Dansk Erhverv. Søren B. Henriksen - direktør i Dansk Erhverv, flankeret af to af organisationens bestyrelsesmedlemmer, restauratør Allan Carlsen, til venstre, og direktør Jens Zimmer Christensen. Dansk Erhvervs EU-chef, Anne Marie Damgaard, drøfter transportpolitik på europæisk plan med Anker M. Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og tidligere formand for Dansk Transport og Logistik, og Leo Jensen, til venstre, der er næstformand i DTL. Jørgen A. Horwitz - direktør for Finansrådet, Niels Sindal - erhvervsordfører for Socialdemokraterne, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, samt Colette L. Brix - erhvervsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Dansk Erhvervssammenslutning. Fra venstre: Dansk Erhvervs næstformand Torben Qvist, USA s ambassadør i Danmark James P. Cain, juridisk direktør Jes Herbert og administrerende direktør Jarle Trandokken - begge CityMail, samt chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv. Københavns Kommunes forhenværende overborgmester og nuværende formand for Dansk Fitness & Helse Organisation - DFHO, Jens Kramer Mikkelsen, og forsvarsminister Søren Gade. I midten Christoffer Susé, advokat i Dansk Erhverv og sekretariatschef for DFHO.

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 RECEPTION 7 Dansk Erhverv fik en ønskestart Mere end 500 gæster havde taget imod invitationen til at deltage i Dansk Erhvervs nytårsreception på Børsen i København for at ønske den nye organisation tillykke Det store fremmøde ved receptionen gav Dansk Erhverv en ønskestart. Blandt gæsterne var flere ministre, ambassadører, en lang række af organisationens samarbejdspartnere samt repræsentanter for politiske partier. I sin tale til Dansk Erhverv og dens medlemsvirksomheder sagde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen blandt andet: Jeg ser frem til et inspirerende og konstruktivt med- og modspil fra Jeres side til de politiske udfordringer, Danmark står overfor. Vi har sat milliardbeløb af til at skabe rammerne for et samfund med øget vækst, viden og iværksætteri. Men det er Jer, der skal udfylde rammerne. Foto: Kaj Bonne Mortensen AF KIM ØSTRØM OG KRISTIAN KONGENSGAARD > Mere end 500 gæster fyldte Børssalen henover de par timer, receptionen varede. Formanden for Håndværksrådet, Poul Ulsøe, havde en særlig flot dåbsgave med til den nyfødte organisation: Et gavekort på Dansk Erhvervs hjemmesideadresse, som Håndværksrådet oprindelig havde rettighederne til. Poul Erik Pedersen og Lars Krobæk tog imod. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen bød Dansk Erhverv velkommen. Chefredaktør Henrik Denman, DetailBladet, og formanden for Danmarks Handelsstandsforeninger, Bent Aarebo Pedersen. I midten chefredaktør Carsten Steno, ErhvervsBladet. En lang række landes ambassadører i Danmark deltog i receptionen. Svend Erik Hovmand, formand for Venstres folketingsgruppe, skriver i Dansk Erhvervs gæstebog.

8 8 FAKTA DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har til høring Skatteministeriet Forslag til ændring af tinglysningsafgiftsloven. Svarfrist: Fredag den 9. februar 2007 Finanstilsynet Lovforslag om særligt dækkede obligationer - fælles funding. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Se de nominerede til e-handelsprisen på Transport- og Energiministeriet Indlandstransport af farligt gods. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Færdselsstyrelsen Forslag til lov om ændring af busloven og godskørselsloven. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Videnskabsministeriet Udkast til ændring af universitetsloven - opfølgning på velfærdsaftalen. Svarfrist: Mandag den 12. februar 2007 Fødevareministeriet Ændring af bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter. Svarfrist: Onsdag den 14. februar 2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Udkast til bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, lov om dyrlæger samt udkast til vejledning om reklame for lægemidler. Svarfrist: Onsdag den 14. februar 2007 Servicevirksomhederne sparer 250 millioner kr. på AES Fra 2008 ændres den metode, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES benytter til at beregne virksomhedernes årlige bidrag. Det betyder, at det årlige bidrag fra alle virksomheder i servicebrancherne vil falde AF JAN POULSEN OG DORTHE PIHL > Hvad, der er sparet, er tjent. Det kommer servicevirksomhederne til at mærke, når de skal betale deres bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES i 2008: Størrelsen af besparelsen vil variere inden for de seks nye opdelinger af servicebrancherne. Men at der samlet set bliver tale om mærkbare besparelser, er der ingen tvivl om. Serviceerhvervenes totale bidrag ventes at blive omkring 140 millioner kr. i Det er blot en tredjedel af bidraget udregnet efter den gamle metode, oplyser direktør Per G. Gotfredsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Lovforslaget er på trapperne Mange virksomheder har hidtil oplevet voldsomme svingninger i AESbidraget fra år til år. Det skyldes blandt andet, at virksomhederne har været fordelt i 106 branchegrupper, som skulle ligne hinanden på aktivitet og risiko for erhvervssygdomme. Hver enkelt gruppe har haft sit eget bidrag. Men netop fordi grupperne har været så små, er bidraget blevet påvirket af blot få nye skader. Ud over dækningen af de aktuelle udgifter har bidraget dækket reservehensættelser til forventede fremtidige udgifter. AES-bidragene er derfor blevet kritiseret for at være for ustabile og for dyre. Derfor nedsatte beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i 2005 et AES-udvalg, som nu afleverer sit forslag til et mere retfærdigt sikringssystem. Ministeren forventes snart at fremsætte et lovforslag, som i al væsentlighed udmønter udvalgets anbefalinger. Samtidig med ændringerne i erhvervssygdomssystemet vil lovforslaget også omfatte ændringer i arbejdsskadesystemet. AES-udvalgets anbefalinger adskiller sig især fra det nuværende system på tre områder: Alle arbejdsgivere betaler til AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES udbetaler erstatninger for følger efter erhvervssygdomme anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Sikringen er obligatorisk for alle arbejdsgivere i Danmark. I 2006 betalte virksomhederne næsten 1,9 milliard kr. i bidrag til AES. Antallet af branchegrupper sættes ned fra 106 til 16, hvorved der sikres en større stabilitet i bidragene, fordi der er flere virksomheder til at bære udgifterne. Der indføres en pay-as-you-goordning, så virksomhederne kun skal betale de aktuelle udgifter, og ikke også reservehensættelser til forventede fremtidige udgifter. Rabat i bidraget til virksomheder, der forebygger skader. Dansk Erhverv har løbende fulgt og aktivt påvirket arbejdet i AES-udvalget, og Per G. Gotfredsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet: Ud over, at alle servicevirksomheder opnår betydelige besparelser, får de også et langt mere stabilt og overskueligt system. Det belønner de virksomheder, der gør en indsats for arbejdsmiljøet, siger han.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 FAKTA 9 Butiksindretning ikke skyld i fedmeproblem Det er at sætte kikkerten for det blinde øje, når politikerne vil give butikkernes indretning skylden for fedmeproblemet. Fedme er et livsstilsproblem, der ikke findes enkle løsninger på. Dansk Erhverv anbefaler at starte med en kampagne for de nye kostråd AF ANDERS STJERNHOLM > Antallet af danskere med alt for mange overflødige kilo på hofterne stiger foruroligende. Der er ingen tvivl om, at fedme er blevet et alvorligt samfundsproblem, som alle må tage del i at bekæmpe. Men udgangspunktet skal være viden om, hvorfor folk bliver fede og ikke hovsaløsninger, ingen har undersøgt til bunds, mener Dansk Erhverv. De seneste ugers forslag om fedtskat og bortvisning af fede fødevarer til butikkernes bagvægge er useriøse og vil ikke knække fedmekurven: Vi bliver fede, fordi vi spiser alt for meget, fordi vi spiser forkert, og fordi vi ikke bevæger os nok. Der er brug for en holdningsbearbejdning, så sunde vaner bliver indarbejdet i hverdagen. Et godt sted at starte er en landsdækkende kampagne for sund kost og livsstil i form af de nye kostråd, mener forbrugerpolitisk chef Lone Rasmussen, Dansk Erhverv. De ukendte kostråd Fedmeproblemet skyldes først og fremmest vore vaner, påpeger Lone Rasmussen. Dem ændrer indretningen af butikkerne ikke meget ved. Uanset, hvor varerne står i butikken, så skal forbrugerne selv gøre en aktiv handling, før de havner i indkøbskurven. I de fleste supermarkeder er sodavand for eksempel placeret bagerst i butikken - og det ser ikke ud til at have betydning for salget. Vores fokus har været at øge tilgængeligheden af de sunde valg. I de seneste år har frugt og grønt været højt prioriteret. I langt de fleste supermarkeder er det første, forbrugerne møder, en indbydende grøntafdeling med et stort udvalg af lækkert frugt og grønt. Udfordringen ligger i at få forbrugerne til at vælge de sunde ting, siger Lone Rasmussen. For et år siden kom de otte nye kostråd sammen med en undersøgelse, der viste, at danskerne hverken kendte eller efterlevede dem. Motions- og Ernæringsrådet advarede dengang om, at der var brug for en forstærket oplysningsindsats. Siden er der ikke sket noget. Fedtfattigt er ikke lig med sundt Det er den samlede kost og mængden af den, der afgør, om folk bliver fede. Dansk Erhverv advarer derfor mod at bandlyse enkelte fødevarer - ligesom det er en misforståelse, at fedtfattigt altid er sundt: Hylderne i de amerikanske supermarkeder er fulde af light og low-fatprodukter. Men ingen ved deres fulde fem vil vel vove at påstå, at det har haft nogen positiv virkning på størrelsen af amerikanerne?, spørger Lone Rasmussen. Dansk Erhverv er sammen med repræsentanter for dagligvarehandlen inviteret til møde med familie- og forbrugerminister Carina Christensen for at drøfte løsninger på fedmeproblemet. Voksende marked for medicinsk udstyr i Brasilien Dansk Erhverv planlægger delegationsrejse til udstillingen Hospitalar 2007 i Brasilien Tirsdag den fredag den 15. juni 2007 São Paulo Danske eksportører af medicinsk udstyr kan benytte den kommende udstilling Hospitalar 2007 i São Paulo til at komme ind på det brasilianske marked og som springbræt til resten af Sydamerika. Dansk Erhverv planlægger en delegationsrejse til udstillingen i samarbejde med det danske generalkonsulat i São Paulo. Rejsen forventes at blive ledet af en person fra det officielle Danmark. Udstillingen er den største af sin art i regionen. Brasilien er dybt afhængig af leverandører af medicinsk udstyr, da der ikke findes tilstrækkelig produktion af high-tech kvalitetsudstyr til sektoren i landet. Hovedimporten består af diagnostisk udstyr, Dansk Erhverv foreslår en landsdækkende kampagne for sund kost og livsstil. proteser, instrumenter og high-tech udstyr i al almindelighed, fortæller markedskonsulent Marianne Pedersen, Dansk Erhverv. Brasilien importerer medicinsk udstyr for næsten $ 1 milliard om året. Sundhedssektoren består, som så mange andre steder, både af en offentlig og en privat sektor med cirka privathospitaler og cirka offentlige: Den private sektor står for hovedparten af importen af udenlandsk udstyr og er finansielt meget stærkere end den offentlige sektor. Derudover er der en tendens til at anerkende udenlandske produkter som værende kvalitetsmæssigt overlegne. Det øger mulighederne for udenlandske leverandører for at komme ind i det brasilianske sundhedssystem, understreger Marianne Pedersen. Brasilien Danske eksportører af medicinsk udstyr kan benytte den kommende udstilling Hospitalar 2007 i São Paulo til at komme ind på det brasilianske marked og som springbræt til resten af Sydamerika. Hun betegner generelt Brasilien som et væsentligt eksportmarked for Danmark. Den helt overskyggende eksportpost udgøres af netop medicinske og pharmaceutiske produkter med en andel i 2005 på godt 1/3. Yderligere information om fremstødet kan fås ved henvendelse til Marianne Pedersen på: Telefon:

10 10 LEAN DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 LEAN kræver motiverede medarbejdere Det handler ikke om at løbe stærkere, men om at løbe i den rigtige retning, lød det på Dansk Erhvervs og Ejerledernes seminar om LEAN AF KRISTIAN KONGENSGAARD Hvis vi ikke skifter retning, havner vi dér, hvor vi er på vej hen! Ordene kommer fra konsulent Arne Kolze, Teknologisk Institut, der ruskede op i deltagerne på et seminar om LEAN, arrangeret af Dansk Erhverv og foreningen Ejerlederne på Børsen i København. Sætningen lyder lidt kryptisk ved første ørekast. Men det er lige præcis essensen i begrebet LEAN, at man ikke kan opnå et bedre resultat uden også at ændre adfærd. Offentlige udbud Udvalgte EU-udbud Holdningen kommer før værktøjet, som han udtrykker det. Men det er heller ikke gavnligt for resultatet, hvis ledelsen ikke også er motiveret: Hvis ledelsen er ligeglad, er medarbejderne det også, konkluderer Arne Kolze. BY EMNE NR. FRIST København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND Frederiksberg Rør og rørfittings af jern ND Frederiksberg El-udstyr ND Sorø Mammografi-apparatur ND Esbjerg Kørestole ND Århus CT-scannere ND Dianalund Rengøring ND Søborg Tjenesteydelser i forbindelse med affald ND Holte Kontormaskiner og computere, kontorudstyr og -artikler ND København LEAN-konceptet er udviklet af Toyota. Grundidéen er at sikre, at alle gøremål i dagligdagen tilfører værdi til kunderne ved at minimere organisatorisk og produktionsmæssig spild af virksomhedens ressourcer og samtidig sikre et bevidst og optimalt flow i arbejdsgangen. LEAN er derfor også relevant for alle former for servicevirksomhed. Ifølge Arne Kolze er det afgørende for at få succés med LEAN, at medarbejderne er motiverede. Det dur ikke at presse noget ned over hovedet på dem: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for PC'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr ND København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND København EDB-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser ND København Leverancer til rørsystemer ND København Affaldsforbrændingsanlæg ND Århus MR-scanner ND Charlottenlund Rengøring ND København Elektroniske meddelelses- og informationstjenester ND Søborg Brystproteser ND Odense Fotogrammetritjenester ND København Transporttjenester ND Holte Kontormaskiner og computere, kontorudstyr og -artikler ND Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. Konsulent Arne Kolze, Teknologisk Institut, hævdede på Dansk Erhvervs og Ejerledernes seminar om LEAN, at det kan hæve produktiviteten med %. (Foto: Ole Bjerg). Stræb efter det perfekte Han hævder, at LEAN kan hæve produktiviteten med mindst 30 % og ofte helt op til 50 %. LEAN handler ikke om selve fremstillingsprocessen i en virksomhed men om det, der foregår mellem to maskiner eller to produktionsled. Det vil sige håndteringen: I enhver virksomhed skal man spørge sig selv om hvor meget håndtering, der er så nødvendig, at kunden vil betale for det. Jo kortere gennemløbstiden er for et produkt eller en serviceydelse, desto højere bliver produktiviteten, hævder Arne Kolze. Han nævner et eksempel med en produktionsvirksomhed, hvor indkøbschefen altid bestilte den billigste komponent. Der var bare den hage ved det, at komponenten ikke umiddelbart kunne indgå i produktionen, men først skulle rettes til af medarbejderne: Løsningen var naturligvis at indkøbe komponenter færdig til brug. Det gælder om at holde fokus på helheden i stedet for at superoptimere. Halvdelen af alle tab i produktionen er påført udefra, påpeger Arne Kolze. Han er en varm fortaler for at standardisere så meget som muligt: Det lyder umiddelbart kedeligt. Men det frigiver ressourcer til netop at udvikle og forbedre standarderne. Jo mere struktur, desto mindre stress. Så stræb efter det perfekte.

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 FAKTA 11 Mere fart på standardiseringen NYE MEDLEMMER I DANSK ERHVERV SMT Data A/S Strandvejen, Hellerup Hotel Lynggården Nr. Lindvej, Herning I samarbejde med IT-Branchen og Dansk IT inviterer Dansk Erhverv offentlige og private aktører til den tredje og sidste workshop med fokus på fælles åben standardisering for at fremme digital forvaltning Nordija A/S Nørgaardsvej, Kongens Lyngby Nidab ApS Vester Voldgade, København V Hotel Hedegaarden Valdemar Poulsensvej, Vejle Jobindex A/S Holger Danskes Vej, Frederiksberg Onsdag den 21. februar 2007 Kl Børsen, Slotsholmsgade, København K Åben IT-standardisering er nøglen til at skabe en effektiv, digital offentlig sektor. Det overordnede mål med serien af workshops er at fremme fælles offentlig åben standardisering - dels ved at skabe fokus og øget opmærksomhed på de eksisterende rammer, dels ved at sætte til debat, hvad der mangler for at komme videre. Den tredje og sidste workshop stiller skarpt på visioner og rammer for IT-Governance med særlig blik for set up, styring, incitamenter og efterlevelse. PROGRAM Regeringens ny digitaliseringsstrategi Visioner, redskaber og initiativer - Hvilke governancemodeller, redskaber og incitamenter ligger i den ny strategi? v/lars Frelle-Petersen, chef for den digitale taskforce, Finansministeriet. Arbejdet med åbne standarder - fokus på implementeringen af B103 Definition, comply or explain i praksis, business case for standarder i OIO. v/marie Munk, vicedirektør, IT- og Telestyrelsen. Den politiske vision om åbne standarder Bliver visionen om åbne standarder indfriet med B103? Hvad betyder den for digitaliseringen af Danmark? v/morten Helveg, folketingsmedlem, det radikale venstre. Debat og spørgsmål Formanden for IT-Branchen, Lars Monrad-Gylling, der indleder og afrunder workshoppen, siger: Fordelene ved IT-standardisering er åbenlyse. Men hvorfor står det så lidt i stampe? I dag har myndigheder på tværs af den offentlige sektor ikke fælles begreber for data og systemer. Derfor kan vi ikke udveksle optimalt de informationer, som er rygraden i vort samfund. Der er brug for en generisk model, hvor det offentlige definerer spillereglerne for fremtidens IT-systemer, som kan bruges inden for de forskellige domæneområder. Erhvervspolitisk konsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv, finder det helt naturligt, at det er erhvervslivets organisationer, der presser på for mere standardisering i den digitale forvaltning: Vi kan ikke læne os tilbage og håbe på, at det offentlige selv tager initiativ til at udvikle og ikke mindst implementere standarder. Standardiseringen vil give væsentligt forbedrede konkurrencemuligheder til både kunders og leverandørers fordel. Der er altså så store samfundsøkonomiske gevinster for det offentlige i at investere og styre de digitale forvaltninger i retningen af fælles åbne standarder, at vi ikke blot kan se på, påpeger han. CareConsult A/S Hertug Hans Vej, Sønderborg TomorrowsNextMedia ApS Enebærvej, København NV Knappe & Kragh ApS Borrelyngvej, Hasle Halmtrans ApS Åbjergvej, Brenderup Fyn FB Transport Østerkærvej, Kongerslev Eurodania Pilelunden, Høng Syscom Strandvejen, Hellerup Meyer & Munk, Management & Mental Udvikling Møllevænget, Hørsholm DONG Energy Tele A/S Nesa Allé, Gentofte Chr. 4 s Køkken Strandgade, København K Safeshore Solutions ApS Symbion Science Park Fruebjergvej, København Ø Sirius IT A/S Rygårds Allé, Hellerup Safewhere Symbion Science Park Fruebjergvej, København Ø Ærø Bilen Lille Risevej, Ærøskøbing Netcom Kursus af ApS Sankt Peders Stræde, København K Omada A/S Dessaus Boulevard, Hellerup Multi-Trading Vængevej, Hundested BBF Transport og Kurér Service Tybjergparken, Brøndby Strand MOKO Transport og Service Virkensbjerget, Odense SV Hotel Dalgas Storegade, Brande Hovborg Kro ApS Holmeåvej, Hovborg Teaterbodega ApS Skolegade, Århus C Front IT ApS Rosenvængets Allé, København Ø iloop Mobile Europe ApS Rentemestervej, København NV ChannelCRM A/S Diplomvej, Kongens Lyngby SiCargo ApS Falstergade, Silkeborg B.H. Kurér Nygade, Gørding SH-Transport Aldershøjvej, Hjørring Gl. Rye Kro Ryesgade, Ry Fordelene ved IT-standardisering er åbenlyse. Men hvorfor står det så lidt i stampe, spørger IT-Branchens formand, Lars Monrad- Gylling. Tilmelding til workshoppen skal ske på: Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-show gebyr på 250 kr. Der er kaffe, morgenbrød og networking fra kl A-Skrot Nebel, Egtved Jacob Larsen ApS Porshedevej, Nibe Carls Old Inn Rødovrevej, Rødovre Dagens Rat Lejrvejen, Padborg

12 12 OPLEVELSE DANSK ERHVERV I NUMMER 4 I FEBRUAR 2007 Netværk for havnebyer forener økonomi og kultur Maskinel Magasinpost ID-nr Danmark er nu også blevet repræsenteret i netværket Si tous les ports du monde - Hvis alle verdens havne... AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Havnebyer i henholdsvis Frankrig, Spanien, Italien, Skotland, Irland, Japan, Guadeloupe og senest Danmark er repræsenteret via politiske institutioner, private organisationer samt virksomheder i netværket Si tous les ports du monde - eller på dansk: Hvis alle verdens havne.... Netværket har base i Saint-Malo i Bretagne og arbejder inden for økonomi og kultur: Kendskabet til og ikke mindst accepten af hinandens kulturer er en vigtig brik i et konstruktivt, økonomisk samarbejde, påpeger netværkets direktør, Loïc Frémont. I modsætning til mange andre og større netværk er der ingen krav om fælles accept af en overordnet strategi - intet tidsrøvende bureaukrati. Idéer fra såvel medlemmer som netværkets medarbejdere kan være starten på en aktivitet. Det er op til hvert enkelt medlem, om man vil deltage, fortæller chefkonsulent Claes Dalhoff Jensen, Dansk Erhverv, der er en af netværkets kontaktpersoner i Danmark. Hovedoverskrifterne på de igangværende tiltag er: Bioteknologi Bæredygtig Udvikling Kultur Turisme Gastronomi Sport. Vores styrke er hurtig reaktionsevne og at kunne realisere mikroprojekter på kort og mellemlang sigt ud fra en pragmatisk indgang til tingene, præciserer Loïc Frémont. Til netværkets aktiviteter hører blandt andet det kendte Tall ships races. Senest er Danmark repræsenteret i netværket Si tous les ports du Les Saintes Som den første danske by er Fredericia blevet medlem af havnebyernes netværk: «Si tous les ports du monde». monde gennem et nytegnet medlemskab i Fredericia. Muligheden for projektarbejde på tværs af landegrænser, videndeling samt idéudveksling har tiltrukket den innovative havneby. Såvel Fredericia Kommune, Fredericia Erhvervsforum samt Associated Danish Ports A/S er aktive parter. Ifølge Claes Dalhoff Jensen overvejer netværket at placere sit årsmøde i København i 2008 eller I så fald vil Dansk Erhvervs ene domicil, Børsen, formentlig blive en central ramme. I størrelse tæller netværkets årsmøder cirka 200 deltagere. Hvis De vil vide mere, så kontakt Claes Dalhoff Jensen, Dansk Erhverv, på: Afsender: Schultz PortoService Postboks Pandrup

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere