Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning..."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 Indhold Centrale Dagrofa-begivenheder i Organisationsdiagram...6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa S-Engros...17 Ledelsespåtegning...18 Den uafhængige revisors påtegning Regnskab...20 Anvendt regnskabspraksis Noter...31 Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

4 4

5 Centrale Dagrofa-begivenheder i Februar 2010 Marts 2010 April 2010 April 2010 Dagrofa S-Engros afholder lederkonference og søsætter S-Engros Sund med fokus på at øge sundheden blandt selskabets medarbejdere. Catering Engros opnår den største månedsomsætning i selskabets historie. Rekorden slås flere gange i løbet af året. KIWI lancerer ½ møms-kampagne, der betyder, at forbrugeren kun betaler ½ moms på køb af økologiske varer. Spar lancerer Eurospar-kæden. Juni 2010 Dagrofa køber Pisiffik-aktier af Greenland Ventures og øger sin ejerandel til 86%. Juni 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 August 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 December 2010 KIWI åbner sin første butik i København (Østerbro), som hurtigt får en fast plads i top 5 blandt KIWI-butikkerne. Alle SuperGros-lagre i Østdanmark samles på ét sted i Ringsted. Dagrofa Bornholm udvider sine faciliteter med 30% efter stor vækst i omsætning. SuperGros lancerer private label-serien TJEK! i Spar, SuperBest og KIWI. Målsætningen med serien er at tilbyde varer af høj kvalitet til en god pris. Se mere på Det første spadestik til Grønlands første egentlige butikscenter, Nuuk Centeret, på mere end m 2 salgsareal tages. Pisiffik bliver ankerbutik i centeret med repræsentation af fire af sine koncepter, heriblandt Grønlands største supermarked. Fase 1 af koncernens største IT-omlægning nogensinde går i luften i SuperGros med konvertering af en række eksisterende IT-systemer til SAP. SuperBest, Østerfælled Torv, gennemgår gennemgribende modernisering og indrettes efter nyt instore lay-out som Dagrofas bud på fremtidens SuperBest-butik. Dagrofa erhverver de resterende 49% af Catering Engros fra Ole Flensted Holding og styrker ad den vej FoodService Danmark. Dagrofa etablerer ejendomsudviklingsselskab for at accelerere udviklingen af ejendomme i købmandssektoren. Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

6 6 Organisationsdiagram Pr. 31. december 2010 Dagrofa-koncernen DAGROFA DETAIL SUPERGROS FOODSERVICE DAGROFA SUPERBEST DAGROFA S-ENGROS PISIFFIK CATERING ENGROS KIWI DANMARK Ledende medarbejdere Navn Stilling Selskab Henrik Gundelach Adm. direktør/koncernchef Dagrofa a/s Mogens Haahr Bagger Koncernøkonomidirektør Dagrofa a/s Annette Kreiner Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Catering Engros a/s - - Adm. direktør Dagrofa S-Engros a/s Carsten Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør SuperGros a/s Gotfred Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Dagrofa SuperBest a/s Morten Lund Økonomidirektør SuperGros a/s Per Thau Indkøbs- og kategoridirektør SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Niels Peter Habekost Økonomidirektør Catering Engros a/s Henrik Clausen Markedsdirektør Catering Engros a/s Allan Nielsen HR-direktør Dagrofa a/s Peter Ryhmer Salgs- & marketingdirektør Dagrofa S-Engros a/s Peter Thomsen Driftsdirektør Dagrofa S-Engros a/s Anders Mogensen Driftsdirektør Dagrofa SuperBest a/s Morten Villum Driftsdirektør Dagrofa SuperBest a/s Thomas Kristiansen Økonomidirektør Dagrofa SuperBest a/s Bjarne Bak Adm. direktør KIWI Danmark a/s Jan-Roger Henriksen Driftsdirektør KIWI Danmark a/s Per Steen Larsen Adm. direktør Pisiffik a/s Ivan Kristensen Driftsdirektør Pisiffik a/s Mogens Henriksen Økonomidirektør Pisiffik a/s

7 7 BESTYRELSE Direktør Anders Colding Friis, formand Direktør Aksel Gybel, næstformand Direktør Niels Frederiksen Direktør Per Skov Koncernregnskabschef Michael Klitgaard * Edb-systemplanlægger Keld Lakshøj-Hansen * * Medarbejdervalgt medlem EJERFORHOLD I overensstemmelse med selskabsloven skal oplyses at følgende aktionærer er registreret som indehavere af mere end 5 % af aktiekapitalen i Dagrofa a/s: Skandinavisk Holding A/S, Søborg ApS KFI-Figros, København A/S KFI-Detail, København DIREKTION Henrik Gundelach (adm.) Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Selskabets årsregnskab indgår i koncernregnskabet for Skandinavisk Holding A/S, Søborg, som den mindste koncern, samt i koncernregnskabet for Augustinus Fonden København som den største koncern. REVISION PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab SELSKABSOVERSIGT MODERSELSKAB Dagrofa a/s DATTERSELSKABER SuperGros a/s (53% ejet) FoodService Danmark a/s l Dagrofa Bornholm a/s (51% ejet) l Catering Engros a/s (100% ejet) l HKI Ost ApS (60% ejet) l KK Engros I/S (38% ejet) Dreisler Storkøb a/s l Fog Anlæg a/s KIWI Danmark a/s (60% ejet) Pisiffik a/s (86% ejet) l KK Engros I/S (62% ejet) Hjemsted Vejle Hvidovre Bornholm Varde Brøndby Nuuk Odense Odense Vejle Sisimiut Nuuk Alle datterselskaber er 100% ejet, hvor intet andet er anført. Herudover ejer Dagrofa a/s en række 100% ejede datterselskaber uden aktivitet.

8 Hoved- og nøgletal Dagrofa-koncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2010 på 181 mio. kr., mod 146 mio. kr. i regnskabsåret Omsætningen blev mio. kr., hvilket er 500 mio. kr. under Årets samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver var 418 mio. kr. Antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i året var i gennemsnit imod i 2009, svarende til en nedgang på 292 medarbejdere. Set over en 5-årig regnskabsperiode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DAGROFA-KONCERNEN 5 års hoved -og nøgletalsoversigt mio. kr. 2006/ / H Resultatopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Resultat efter skat og minoriteter Balance Balancesum Investeret kapital Dagrofas andel af egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktiviteter investeringsaktiviteter heraf investeringer i im- og materielle anlægsaktiver finansieringsaktiviteter Årets forskydninger i likvider Antal medarbejdere Nøgletal 2 Overskudsgrad (EBITA) 1,1% 1,2% 0,2% 0,9% 1,0% Afkastningsgrad (afkast på investeret kapital) 15,7% 16,3% 2,9% 10,3% 9,8% Egenkapitalandele 18,2% 19,0% 17,6% 23,0% 25,2% Forrentning af egenkapital 13,1% 17,0% -8,8% 5,4% 7,4% 1) Dagrofa omlagde i løbet af 2008 regnskabsåret fra 1/7-30/6 til kalenderåret. Regnskabstallene omfatter derfor halvåret 1/7-31/ ) Nøgletal beregnes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Finansanalytikerforening og som defineret på side

9 Året i hovedtal Dagrofa koncernen omlagde i løbet af 2008 regnskabsåret fra 1/7-30/6 til kalenderåret. De foreliggende reviderede regnskaber består derfor af henholdsvis regnskabsperiode 1/7-31/ og hele regnskabsåret 1/ / Der foreligger således ikke et revideret regnskab for kalenderåret 2008.

10 10 Ledelsesberetning 2010 Dagrofa-koncernen Dagrofa er gennem årene skabt ved opkøb og fusioner, især i grossistleddet, af dagligvare- og fødevarehandlen samt gennem opkøb af en række centrale supermarkedskæder. Dagrofa fremstår i dag med en samlet markedsandel på ca. 25% af danskernes dagligvareforbrug. Det er Dagrofas vision at give danskerne de mest inspirerende indkøbsoplevelser og varer, der gør livet nemmere. Dette sker dels gennem købmandsejede og egne detailbutikker (Super- Best, Spar og KIWI), hvor grossistvirksomheden SuperGros sikrer vareforsyningen gennem optimale indkøb og effektiv logistik, og dels gennem Foodservice Danmark-koncernen (S-Engros og Catering Engros), som sikrer, at den andel af danskernes fødevareforbrug, som dækkes gennem virksomhedskantiner, restauranter, kiosker og fastfood-barer, også har en stabil og effektiv vareforsyning. Derudover ejer Dagrofa aktiemajoriteten i Grønlands førende detailkæde Pisiffik samt cateringgrossisten KK Engros I/S, Grønland. Årsresultat Omsætningen blev på 23 mia. kr., hvilket er ca. 500 mio. kr. lavere end i Dagrofakoncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2010 på 181 mio. kr., mod 146 mio. kr. i Resultatet er tilfredsstillende. Medarbejder- og ledelsesforhold Gennemsnittet af fuldtidsansatte medarbejdere i Dagrofa-koncernen var i året 4.009, hvilket er 292 færre end året før. I løbet af 2010 er der på tværs af koncernen gennemført en række tiltag på HR-området. Således blev der i efteråret gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle koncernens medarbejdere, som danner grundlag for udviklingssamtaler med medarbejdere på alle niveauer. Dagrofa lancerede i 2010 også en særlig elevlinje med speciale i måltidsløsninger. Uddannelsen sigter mod at give kunderne inspirerende rådgivning om anvendelse af det brede udbud af fødevarer, som tilbydes i koncernens supermarkeder. Med henblik på at tiltrække de bedste medarbejdere blev to nye websites (www.karriere-i-dagrofa.dk) og (www.elev-i-dagrofa.dk) lanceret i efteråret. Bent Brønd fratrådte den 31. maj 2010 som administrerende direktør for Dagrofa Super- Best og blev afløst af Gotfred Christiansen. Som aftalt med KIWI Norge i forbindelse med opstarten af KIWI Danmark fratrådte driftsdirektør Bjarne Sand den 30. november 2010 og blev afløst af Jan-Roger Henriksen. I juni 2010 erhvervede Dagrofa yderligere 14% af aktiekapitalen i Pisiffik, således at Dagrofa nu ejer 86% af selskabet. I december 2010 erhvervede FoodService Danmark a/s 49% af Catering Engros fra Ole Flensted Holding. Selskabet er herefter et helejet datterselskab. IT-forhold I efteråret blev første fase af de IT-systemer i SuperGros, der konverteres til SAP, igangsat. Projektet har gennem året trukket mange ressourcer i hele koncernen, og idriftsættelse af de nye systemer har desværre været alt andet end problemfri, hvilket har påvirket koncernen og koncernens kunder negativt, ligesom det har medført en række ekstraomkostninger. I løbet af vinteren gennemførtes et større IT-strategiarbejde på tværs af koncernen med henblik på at sikre en bedre og mere effektiv udnyttelse af koncernens IT-investeringer. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010 men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten samlet set var negativ for året. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. Væksten for dagligvarehandlen eksklusive discountbutikkerne var således i 2010 i lighed med 2009 negativ. Dagrofas discountkoncept, KIWI, havde i 2010 en pæn vækst på ca. 10%, men KIWIs andel af discountsegmentet er relativ lav, hvorfor denne vækst ikke har kunne opveje tilbagegangen i de øvrige butikssegmenter. Ydermere tabte SuperBest-kæden, der udgør en relativ stor andel af koncernens detail- og grossistomsætning, markedsandel i Samlet set faldt omsætningen i koncernens dagligvarevirksomheder derfor med omkring 3%. Foodservicemarkedet har også i 2010 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORECA-markedet. Set i det lys er det tilfredsstillende, at koncernens foodservicevirksomheder voksede med ca. 6% drevet af tilgangen af nye kunder. Samlet set er der således tale om en stigning i markedsandelen. Fokusområder Arbejdet med at fastholde Dagrofas stærke po- Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

11 11 sition på det danske dagligvare- og fødevaremarked fortsættes i 2011 gennem en række aktiviteter. De væsentligste fokusområder i 2011 omfatter: l Skabelse af en tidssvarende struktur i dagligvaresegmentet l Udbygning af KIWIs position i discountsegmentet l Udvikling af Dagrofas SuperBest-butikker gennem målrettede investeringer l Udbygning af FoodService-virksomhedernes stærke markedsposition l Fortsat HR-udvikling gennem tiltag som f.eks. talenthold, købmandsudvikling og gennemførelse af GRUS (GRuppeUdviklingsSamtaler) i hele koncernen l Implementering af ny IT-strategi Samfundsansvar Dagrofa ønsker at være og blive opfattet som en ansvarlig virksomhed ved at arbejde på en række områder, der påvirker vores omverden, som for eksempel: l Fødevaresikkerhed l Reduktion af energiforbrug l Sundhedsprofil både blandt medarbejdere og kunder l Engagement i lokalsamfundet Dagrofa er en bredt sammensat og decentralt organiseret virksomhed, hvorfor der ikke opereres med et samlet sæt af politikker på området. De forskellige forretningsområder har formuleret politikker på en eller flere af de nævnte områder, ligesom koncernen har et værdisæt og et internt regelsæt, som regulerer medarbejderes adfærd. Koncernens selskaber har i løbet af 2010 gennemført tiltag på alle fire områder. F.eks. gennemførte Dagrofa S-Engros projektet S-Engros Sund med det formål at forbedre medarbejdernes sundhed gennem motion og kostomlægning, mens SuperGros i april blev medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel, hvis formål er at fremme international handel, der respekterer menneske - og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. SuperGros lancerede ligeledes omtankemærket Grøn Balance, hvis produkter har fokus på miljø, sundhed og økologi og som lever op til flere af de kendte mærkningers krav. Fremtiden I 2011 forventes et svagt stigende dagligvaremarked, men fortsat stor konkurrenceintensitet inden for alle Dagrofas forretningsom råder og en fortsat stigende markedsandel for discountsegmentet. Samtidig vil tabet af to store grossistkunder i SuperGros isoleret set medføre en nedgang i omsætningen. I 2011 forventes derfor en omsætningsnedgang og et resultat før skat under niveauet for Dagrofas koncerndirektion (fra venstre): Gotfred Christiansen Annette Kreiner Henrik Gundelach Carsten Christiansen Mogens Haahr Bagger Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

12 12 SuperGros Morten Lund (økonomidirektør), Lars Arnløv Jørgensen (logistikdirektør), Per Thau (indkøbs- og kategoridirektør) og Carsten Christiansen (administrerende direktør) SuperGros er Danmarks største grossist inden for dagligvarer med SuperBest, Spar og KIWI som de største kunder. Herudover leverer SuperGros dagligvarer til en lang række kiosk- og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i Danmark, Grønland, på Færøerne og på Island. I Danmark har SuperGros kunder en markedsandel på ca. 21% af det danske dagligvaremarked, mens SuperGros i 2010 leverede ca. 45% af de varer, som sælges i kiosk-/conveniencemarkedet. Dagrofa ejer 53% af SuperGros, medens Samkøb Holding A/S ejer 44% og Spar Danmark a/s 3%. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 168 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er ca. 3% lavere end i SuperGros havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 32 færre end et år tidligere. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010, men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten samlet set var negativ for året. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. Væksten for dagligvarehandlen eksklusive discountbutikkerne var således i 2010 i lighed med 2009 negativ. Da SuperGros kunder har en lav markedsandel på discount påvirkede denne udvikling SuperGros negativt i regnskabsåret. Vigtige begivenheder i årets løb I 2010 fortsatte det store indkøbsprojekt i samarbejde med SuperBest, Spar og KIWI, som blev igangsat i Udover fortsat sortimentssanering er der i samarbejdet fokus på udvikling af nye private label-serier. Således lanceredes i august måned de første produkter i TJEK!-serien, ligesom udvikling af Grøn Balance-serien betød, at de første produkter kunne lanceres i januar Målsætningen med TJEK!-serien er at tilbyde varer af høj kvalitet til en god pris, mens Grøn Balance er et såkaldt omtanke-mærke. Alle Grøn Balance-fødevareprodukter er økologiske og bærer enten det danske Ø-mærke eller det grønne europæiske mærke. Der findes også en lang række Grøn Balance vaske- og rengøringsprodukter, der er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark og de bærer så godt som alle Svanemærket. I efteråret valgte Spar-kæden med virkning pr. 1. januar 2011 at skifte til en anden frugt og grønt leverandør end SuperGros, ligesom en stor kunde på kioskområdet opsagde sin kontrakt med SuperGros. Driftstjenestens økonomiske konsulenter har gennem året deltaget i en række generationsskifter og har også assisteret mange købmænd i forbindelse med de likviditetsmæssige udfordringer, som krisen har medført. Herudover har ButiksUdvikling været involveret i moderniseringer og ombygninger af en række butikker, idet der på trods af krisen fortsat investeres i købmandssektoren. I RegnskabsService er antallet af butikker, hvor SuperGros har overtaget bogholderistyringen, vokset til 122. I efteråret blev første fase af de IT-systemer, som konverteres til SAP, igangsat. Projektet har gennem året trukket mange ressourcer i hele virksomheden, og idriftsættelse af de nye systemer har desværre været alt andet end problemfri, hvilket har påvirket SuperGros kunder negativt gennem hele fjerde kvartal, ligesom det også har medført en række ekstraomkostninger for SuperGros. Fokusområder Et af de vigtigste fokusområder i 2011 er at få genskabt en høj grad af leveringssikkerhed til Super- Gros kunder oven på problemerne med SAPkonverteringen i fjerde kvartal af Den store IT-konverteringsproces fortsættes, hvor egenudviklede systemer omlægges til systemer baseret på SAP. Projektet trækker mange ressourcer i hele virksomheden, og investeringerne vil også påvirke driftsresultatet i indeværende år. Arbejdet med at udvikle stærke handelsserier i samarbejde med kæderne fortsættes i 2011, hvor en lang række produkter i såvel Grøn Balance som TJEK!-serien vil blive lanceret i SuperBest, Spar og KIWI. I 2011 fortsættes leanaktiviteterne, der blev startet op i driften i 2010 med fokus på den samlede værdikæde for grossist- og detailaktiviteter. Målsætningen er at få optimeret forretningsgangene frem til forbrugeren. Pr 1. marts flyttes administrationen fra Brøndby til Ringsted og samles i den nybyggede administrationsbygning med administrationerne for Spar, SuperBest og Dagrofa. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne, tabet af frugt- og grøntleverancer til Spar samt tabet af kunder på kioskområdet forventes i 2011 en omsætning ca. 1,2 mia. kr. under Pr. 1. januar 2011 har SuperGros valgt at flytte endnu mere konkurrencekraft ud i butiksleddet gennem omlægninger af samhandelsbetingelserne. Dette vil påvirke SuperGros resultat for 2011 i negativ retning. Årets resultat for 2011 forventes på den baggrund væsentligt lavere end det realiserede resultat for Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 49% 30%

13 Dagrofa SuperBest 13 Dagrofa SuperBest dækker over koncernens egenejede SuperBest-butikker, som er samlet i selskabet Dreisler Storkøb a/s. Herigennem drives 47 SuperBest-supermarkeder over hele Danmark. Dagrofas SuperBest-butikker udgør ca. 25% af omsætningen i SuperBest-kæden. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -33 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er 9% lavere end i Dagrofa SuperBest havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 91 færre end et år tidligere. Markedet Dagligvaremarkedet voksede kun svagt i Samtidig fortsatte discountsegmentet med at vinde markedsandele på bekostning af blandt andet supermarkeder. Dagligvarehandlen eksklusiv discount gik således tilbage i Samtidig måtte SuperBest-kæden se sin markedsandel reduceret. Alt sammen forhold som har været medvirkende til den faldende omsætning i koncernens SuperBest-butikker. Vigtige begivenheder i årets løb Tre af koncernens største SuperBest-supermarkeder på Østerbro i København, på Frederiksberg og i Odense gennemgik i årets løb en gennemgribende ombygning og modernisering, hvilket har løftet omsætningen i de pågældende butikker signifikant. I februar blev Stenløse SuperBest overtaget, og også denne butik blev gennemgribende renoveret. Alle de moderniserede supermarkeder fremstår med åbne slagterafdelinger, hvor produktionen er synlig for kunderne. Administrerende direktør Bent Brønd fratrådte 31. maj 2010, hvorefter Gotfred Christiansen er tiltrådt som ny administrerende direktør. I samme forbindelse er Thomas Kristiansen udnævnt til økonomidirektør. opdaterede og moderne for forbrugerne. På IT-området vil fokus være på udvikling og implementering af ét fælles varestyringssystem for alle Dagrofakoncernens butikker. Derudover vil der på HR-området være yder - ligere fokus for at sikre medarbejdernes trivsel samt virksomhedens fortsatte udvikling. Fremtiden Der forventes en omsætning i 2011 på niveau med En eventuel beslutning om at overflytte butikker til andre af Dagrofas butikskoncepter kan medføre en lavere omsætning. Der er igangsat en række forbedringsprojekter, som forventes at medføre et noget bedre resultat i 2011 end i Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital -13% -7% Tallene omfatter de konsoliderede tal for Dagrofa SuperBest-selskaberne incl. hovedkontorsadministration Ledelsen i Dagrofa SuperBest pr. 1. januar 2011: Thomas Kristiansen (økonomidirektør) Anders Mogensen (driftsdirektør) Gotfred Christiansen (adm. direktør) Morten Villum (driftsdirektør) Allan Nielsen (HR-direktør). Fokusområder I 2011 vil der fortsat være stor fokus på driftsmæssig optimering af koncernens butikker, herunder en vurdering af hvorvidt alle butikker kan rummes af SuperBest-konceptet. Dette er formentlig ikke tilfældet, idet en række af de mindre butikker ikke kan bære de omkostninger, der hører til at opretholde de mange elementer i det nuværende SuperBest. Der vil ligeledes i år være fortsat fokus på at renovere de større butikker, således at disse fremstår Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

14 14 KIWI Danmark Bjarne Bak (administrerende direktør) Jan-Roger Henriksen (driftsdirektør) KIWI Danmark driver discountkæden KIWI minipris. KIWI minipris er et norsk koncept, som i løbet af de sidste ti år er blevet en af Norges største succeser inden for dagligvarer. De danske butikker tager udgangspunkt i det norske koncept, men med et sortiment og butikstype som er tilpasset danskernes indkøbsønsker. Dagrofa ejer 60% af KIWI Danmark, mens NorgesGruppen ejer de resterende 40%. I 2008 åbnedes 50 butikker i Jylland og på Fyn. I dag har kæden 71 butikker fordelt over hele landet, og flere butikker er på vej. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -61 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er en fremgang på 11% i forhold til KIWI havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 102 flere end et år tidligere. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010 men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten for året samlet set var negativ. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. KIWIs vækst er således et resultat af discountsegmentets stigende andel af det samlede dagligvaremarked samt en forøgelse af markedsandelen, så den ved udgangen af 2010 udgjorde ca. 1,6% af det totale dagligvaremarked. Vigtige begivenheder i årets løb I løbet af regnskabsåret er der etableret 12 nye butikker, heriblandt den første butik i København, samt yderligere 3 butikker på Sjælland, således at der i dag er 5 butikker på Sjælland. Heller ikke i 2010 har det været muligt at opfylde kædens vækstambitioner om ca. 20 nye butikker om året. Til støtte for kædens vækststrategi tilførte de to aktionærer i efteråret 2010 ny kapital gennem en kapitalforhøjelse på 100 mio. kr. Som aftalt med NorgesGruppen i forbindelse med etableringen af KIWI Danmark fratrådte driftsdirektør Bjarne Sand sin stilling 1. december 2010 for at vende tilbage til KIWI Norge. Til erstatning er tiltrådt driftsdirektør Jan-Roger Henriksen, der kommer fra en stilling i KIWI Norge. Fokusområder KIWIs fokusområder i 2011 omfatter at øge den gennemsnitlige omsætning gennem en række planlagte aktiviteter inklusiv sortimentstilpasning og ændret markedsføring, som gennemføres i første kvartal af Derudover skal kæden fortsat udbygges med en række placeringer i især de større byer baseret på de positive erfaringer med nyetableringerne i større byer, herunder København. KIWI forventer i den sammenhæng at nyde godt af den ejendomsudviklingsfunktion, som Dagrofa etablerede ved udgangen af Fremtiden Også i 2011 forventes en væsentlig omsætningsvækst drevet af nyetableringer samt discountsegmentets forventede fortsatte fremmarch. Den fortsatte investering i ekspansion og nyetableringer vil fortsat påvirke indtjeningen på den korte bane. Der forventes et bedre resultat end i Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital -33% -30% Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

15 Pisiffik 15 Pisiffik a/s er Grønlands førende detailkæde og består af mere end 30 butikker fordelt på den grønlandske vestkyst. Butikskoncepterne omfatter Pisiffik (større supermarkeder), Spar (nærbutikker), Torrak Fashion (tekstil-modebutikker), Pisattat (isenkram og forbrugerelektronik) samt JYSKbutikker. Desuden ejer Pisiffik a/s sammen med Dagrofa Grønlands førende cateringgrossist, KK Engros. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 44 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev 889 mio. kr., hvilket er en stigning på 12 mio. kr. i forhold til sidste år. Markedet Grønland generelt har i 2010 været ramt af den økonomiske krise. Detailaktiviteterne udviste dog en rigtig god udvikling drevet af målrettet prisstrategi og markedsføring, hvilket har været med til at fastholde positionen som Grønlands foretrukne indkøbssted. Engrosaktiviteterne har også i 2010 været påvirket af udviklingen i hotel- og restaurationsbranchen, som også i Grønland har været under pres. Vigtige begivenheder i årets løb 2010 bød på en fortsættelse af Pisiffiks store investeringer i moderniseringer af butiksnettet, således at selskabet i dag står med det mest moderne butiksnet i Grønland. I foråret blev JYSK i Qaqortoq udvidet og moderniseret, ligesom Pisiffik indviede en større og moderniseret nonfood-afdeling i Butikshuset i Maniitsoq. Fokusområder Der vil i 2011 fortsat være fokus på at modernisere og ombygge butiksnettet, ligesom Pisiffik vil blive ankerbutik i det kommende Nuuk Center, der forventes at åbne i sommeren I den nye bydel Qinngorput i Nuuk åbnes i sommeren 2011 en ny fødevarebutik. Udvidelsen og moderniseringen af Butikshuset i Qaqortoq vil blive indviet i efteråret og endelig forventes udvidelsen af en Spar-butik i Ilulissat at stå færdig sidst på året. Medarbejderudvikling gennem relevante uddannelsesaktiviteter samt ledertræning står fortsat højt på agendaen med en række planlagte aktiviteter. Fremtiden I kraft af investeringerne i butiksnettet forventer Pisiffik at fortsætte den positive udvikling med vækst i såvel omsætning som resultat. Konkurrencesituationen er en konstant udfordring, og med fokus på særlige profilområder forventes en udbygning af markedspositionen i de seks Pisiffik-byer i Grønland. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 8% 10% Mogens Henriksen (økonomidirektør) Ivan Kristensen (driftsdirektør) Per Steen Larsen (administrerende direktør)

16 16 Catering Engros Niels Peter Habekost (økonomidirektør) Annette Kreiner (administrerende direktør) Henrik Clausen (markedsdirektør) Catering Engros en del af FoodService Danmark Catering Engros er en førende aktør på det danske foodservicegrossistmarked med virksom - hedskantiner, hoteller, restau ranter og caféer som de primære kunder. I Grønland drives i fællesskab med Pisiffik a/s Grønlands førende foodservicegrossist, KK-Engros I/S. Catering Engros og Dagrofa S-Engros udgør tilsammen FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på catering samt cash & carry. Årets resultat Årets EBITA-resultat for Catering Engros-koncernen blev 28 mio. kr. Udviklingen i selskabet har været tilfredsstillende, dog er resultatet ikke på et tilfredsstillende niveau. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er en vækst på 6% i forhold til Catering Engros havde pr. 31. december 516 fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 18 færre end sidste år. Markedet Foodservicemarkedet har i 2010 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORESTAmarkedet. Set i det lys er det tilfredsstillende, at Catering Engros har haft en omsætningsmæssig fremgang drevet af tilgangen af nye kunder men også fordi afgangen af kunder har været beskeden. Samlet set er der således tale om en væsentlig stigning i markedsandelen. Vi forventer også i 2011 et svært marked for såvel HORESTA-segmentet som virksomhedskantiner men forventer, at vi fortsat kan udbygge vores markedsposition. Herudover er samarbejdet i FoodService Danmark vedrørende den fælles IT-platform blevet løbende udvidet i årets løb. En fortsat optimering af selskabets logistik-set up har betydet, at terminalen i Hvidovre har fået udvidet køle- og oprankningskapaciteten. Fokusområder Fokus i 2011 vil være lønsom vækst gennem tilførsel af nye kunder, udvikling af eksisterende kunder til totalkunder samt øgede effektiviseringer af især logistikfunktionerne. Øget integration og samhandel med Dagrofa-koncernens øvrige selskaber står fortsat højt på dagsordenen med henblik på såvel omsætningsvækst som lønsomhedsforbedringer. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2011 en stigende omsætning og en forbedret indtjening. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 6% 8% Tallene omfatter de konsoliderede tal for Catering Engros-koncernen incl. KK Engros I/S Vigtige begivenheder i årets løb I januar 2010 fusionerede Catering Engros a/s og Madsen Kød (Kødgrossisten) ApS med Catering Engros a/s som det fortsættende selskab. I december 2010 erhvervede Dagrofa de resterende aktier af Catering Engros fra Ole Flensted Holding, hvorved selskabet nu er 100% ejet af Dagrofa. Herudover købte selskabet ejendommen i Skovlund, hvor administrationen har til huse. I løbet af året er samhandelen med Dagrofakoncernselskaberne blevet øget, særligt med S-Engros, hvor samhandlen omkring kød og ost fra Catering Engros a/s' enheder er steget. Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

17 Dagrofa S-Engros 17 Dagrofa S-Engros er den førende cash & carryaktør på det danske foodservice- og kioskgrossistmarked med kiosker, fast food-restauranter og caféer som de primære kunder. Dagrofa S-Engros er den eneste landsdækkende cash & carry-aktør med 29 butikker over hele landet. Sammen med Catering Engros udgør S-Engros FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på salg af især fødevarer til professionelle erhvervsdrivende, som enten videresælger fødevarer (f.eks. kiosker) eller bearbejder fødevarer (f.eks. restauranter, kantiner). Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 63 mio. kr.. Resultatet er steget med 12% og dermed tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., 6% højere end Dagrofa S-Engros havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 18 færre end sidste år. Markedet Foodservicemarkedet har i 2010 fortsat været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer og dermed en nedgang i HORECAmarkedet. Samtidig har kioskmarkedet også været under pres. Set i det lys er omsætningsudviklingen tilfredsstillende og et udtryk for en stigende markedsandel. Vigtige begivenheder i årets løb I 2010 fortsatte Dagrofa S-Engros modernisering af butiksnettet og udvidede 5 butikker med store fryserum for på bedste vis at kunne servicere det stigende cateringmarked. Lanceringen af Fastfood Discount har givet en kraftig vækst på det københavnske marked specielt rettet mod fastfoodsegmentet. Et væsentligt fokusområde har været øget samarbejde i Foodservice-koncernen, hvor stigende samhandel på tværs af koncernen er blevet gennemført. Fokusområder Udbygning af positionen på cash & carry-salget til cateringsegmentet vil fortsat være det primære fokus bl.a. ved modernisering af de få butikker, som endnu ikke er blevet gennemgribende renoveret. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2011 en omsætning og et resultat på niveau med Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 28% 27% Tallene er inkl. Dagrofa Bornholm a/s Peter Ryhmer (salgs- og marketingdirektør) Annette Kreiner (administrerende direktør) Peter Thomsen (driftsdirektør) en del af FoodService Danmark

18 18 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Dagrofa a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringsted, den 18. marts 2011 Direktion Henrik Gundelach Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Bestyrelse Anders Colding Friis Aksel Gybel Niels Jørgen Frederiksen Formand Næstformand Per Skov Keld Lakshøj-Hansen Michael Klitgaard

19 Den uafhængige revisors påtegning 19 Til aktionærerne i Dagrofa a/s Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Dagrofa a/s for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for moderselskabet såvel som for koncernen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af moderselskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 18. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Jensen Statsautoriseret revisor Jørgen Lund Antonsen Statsautoriseret revisor

20 20 Koncernpengestrømsopgørelse 1/1-31/12 1/1-31/ Note T.kr. T.kr. Resultat før afskrivninger Regulering for ændringer i driftskapital: Varedebitorer og andre tilgodehavender Handelsvarer Leverandørgæld, moms og afgifter samt anden gæld Pengestrøm fra primær drift Betalte renter m.v Modtagne renter m.v Betalt skat Pengestrøm fra driften Investering, immaterielle og materielle anlægsaktiver Afhændelse materielle anlægsaktiver Afgang finansielle anlægsaktiver Køb af kapitalandele Salg af kapitalandele Cash flow vedrørende køb af virksomheder Pengestrøm fra investeringsaktiviteter Kapitalindskud Optagelse af langfristet gæld Afgang langfristet gæld Betalt udbytte Udbetaling af overskudsandele i interessentskaber m.m Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter Nettoforskydning i likvide beholdninger og værdipapirer Likvide beholdninger og værdipapirer ved årets begyndelse Tilgang ved virksomhedskøb Likvide beholdninger og værdipapirer ved årets udgang

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest...

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest... Årsrapport 09 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008

ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008 ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008 CVR-nr. : 28 52 74 11 ÅRSRAPPORT 1.7.2008-31.12.2008 INDHOLD SIDE Organisationsdiagram... 2 Ledende medarbejdere... 2 Året i hovedtal... 4 Ledelsesberetning 1.7.-31.12.2008 Dagrofa-koncernen...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere