Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning..."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 Indhold Centrale Dagrofa-begivenheder i Organisationsdiagram...6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa S-Engros...17 Ledelsespåtegning...18 Den uafhængige revisors påtegning Regnskab...20 Anvendt regnskabspraksis Noter...31 Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

4 4

5 Centrale Dagrofa-begivenheder i Februar 2010 Marts 2010 April 2010 April 2010 Dagrofa S-Engros afholder lederkonference og søsætter S-Engros Sund med fokus på at øge sundheden blandt selskabets medarbejdere. Catering Engros opnår den største månedsomsætning i selskabets historie. Rekorden slås flere gange i løbet af året. KIWI lancerer ½ møms-kampagne, der betyder, at forbrugeren kun betaler ½ moms på køb af økologiske varer. Spar lancerer Eurospar-kæden. Juni 2010 Dagrofa køber Pisiffik-aktier af Greenland Ventures og øger sin ejerandel til 86%. Juni 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 August 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 December 2010 KIWI åbner sin første butik i København (Østerbro), som hurtigt får en fast plads i top 5 blandt KIWI-butikkerne. Alle SuperGros-lagre i Østdanmark samles på ét sted i Ringsted. Dagrofa Bornholm udvider sine faciliteter med 30% efter stor vækst i omsætning. SuperGros lancerer private label-serien TJEK! i Spar, SuperBest og KIWI. Målsætningen med serien er at tilbyde varer af høj kvalitet til en god pris. Se mere på Det første spadestik til Grønlands første egentlige butikscenter, Nuuk Centeret, på mere end m 2 salgsareal tages. Pisiffik bliver ankerbutik i centeret med repræsentation af fire af sine koncepter, heriblandt Grønlands største supermarked. Fase 1 af koncernens største IT-omlægning nogensinde går i luften i SuperGros med konvertering af en række eksisterende IT-systemer til SAP. SuperBest, Østerfælled Torv, gennemgår gennemgribende modernisering og indrettes efter nyt instore lay-out som Dagrofas bud på fremtidens SuperBest-butik. Dagrofa erhverver de resterende 49% af Catering Engros fra Ole Flensted Holding og styrker ad den vej FoodService Danmark. Dagrofa etablerer ejendomsudviklingsselskab for at accelerere udviklingen af ejendomme i købmandssektoren. Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

6 6 Organisationsdiagram Pr. 31. december 2010 Dagrofa-koncernen DAGROFA DETAIL SUPERGROS FOODSERVICE DAGROFA SUPERBEST DAGROFA S-ENGROS PISIFFIK CATERING ENGROS KIWI DANMARK Ledende medarbejdere Navn Stilling Selskab Henrik Gundelach Adm. direktør/koncernchef Dagrofa a/s Mogens Haahr Bagger Koncernøkonomidirektør Dagrofa a/s Annette Kreiner Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Catering Engros a/s - - Adm. direktør Dagrofa S-Engros a/s Carsten Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør SuperGros a/s Gotfred Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Dagrofa SuperBest a/s Morten Lund Økonomidirektør SuperGros a/s Per Thau Indkøbs- og kategoridirektør SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Niels Peter Habekost Økonomidirektør Catering Engros a/s Henrik Clausen Markedsdirektør Catering Engros a/s Allan Nielsen HR-direktør Dagrofa a/s Peter Ryhmer Salgs- & marketingdirektør Dagrofa S-Engros a/s Peter Thomsen Driftsdirektør Dagrofa S-Engros a/s Anders Mogensen Driftsdirektør Dagrofa SuperBest a/s Morten Villum Driftsdirektør Dagrofa SuperBest a/s Thomas Kristiansen Økonomidirektør Dagrofa SuperBest a/s Bjarne Bak Adm. direktør KIWI Danmark a/s Jan-Roger Henriksen Driftsdirektør KIWI Danmark a/s Per Steen Larsen Adm. direktør Pisiffik a/s Ivan Kristensen Driftsdirektør Pisiffik a/s Mogens Henriksen Økonomidirektør Pisiffik a/s

7 7 BESTYRELSE Direktør Anders Colding Friis, formand Direktør Aksel Gybel, næstformand Direktør Niels Frederiksen Direktør Per Skov Koncernregnskabschef Michael Klitgaard * Edb-systemplanlægger Keld Lakshøj-Hansen * * Medarbejdervalgt medlem EJERFORHOLD I overensstemmelse med selskabsloven skal oplyses at følgende aktionærer er registreret som indehavere af mere end 5 % af aktiekapitalen i Dagrofa a/s: Skandinavisk Holding A/S, Søborg ApS KFI-Figros, København A/S KFI-Detail, København DIREKTION Henrik Gundelach (adm.) Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Selskabets årsregnskab indgår i koncernregnskabet for Skandinavisk Holding A/S, Søborg, som den mindste koncern, samt i koncernregnskabet for Augustinus Fonden København som den største koncern. REVISION PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab SELSKABSOVERSIGT MODERSELSKAB Dagrofa a/s DATTERSELSKABER SuperGros a/s (53% ejet) FoodService Danmark a/s l Dagrofa Bornholm a/s (51% ejet) l Catering Engros a/s (100% ejet) l HKI Ost ApS (60% ejet) l KK Engros I/S (38% ejet) Dreisler Storkøb a/s l Fog Anlæg a/s KIWI Danmark a/s (60% ejet) Pisiffik a/s (86% ejet) l KK Engros I/S (62% ejet) Hjemsted Vejle Hvidovre Bornholm Varde Brøndby Nuuk Odense Odense Vejle Sisimiut Nuuk Alle datterselskaber er 100% ejet, hvor intet andet er anført. Herudover ejer Dagrofa a/s en række 100% ejede datterselskaber uden aktivitet.

8 Hoved- og nøgletal Dagrofa-koncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2010 på 181 mio. kr., mod 146 mio. kr. i regnskabsåret Omsætningen blev mio. kr., hvilket er 500 mio. kr. under Årets samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver var 418 mio. kr. Antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i året var i gennemsnit imod i 2009, svarende til en nedgang på 292 medarbejdere. Set over en 5-årig regnskabsperiode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DAGROFA-KONCERNEN 5 års hoved -og nøgletalsoversigt mio. kr. 2006/ / H Resultatopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat og minoriteter Resultat efter skat og minoriteter Balance Balancesum Investeret kapital Dagrofas andel af egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktiviteter investeringsaktiviteter heraf investeringer i im- og materielle anlægsaktiver finansieringsaktiviteter Årets forskydninger i likvider Antal medarbejdere Nøgletal 2 Overskudsgrad (EBITA) 1,1% 1,2% 0,2% 0,9% 1,0% Afkastningsgrad (afkast på investeret kapital) 15,7% 16,3% 2,9% 10,3% 9,8% Egenkapitalandele 18,2% 19,0% 17,6% 23,0% 25,2% Forrentning af egenkapital 13,1% 17,0% -8,8% 5,4% 7,4% 1) Dagrofa omlagde i løbet af 2008 regnskabsåret fra 1/7-30/6 til kalenderåret. Regnskabstallene omfatter derfor halvåret 1/7-31/ ) Nøgletal beregnes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Finansanalytikerforening og som defineret på side

9 Året i hovedtal Dagrofa koncernen omlagde i løbet af 2008 regnskabsåret fra 1/7-30/6 til kalenderåret. De foreliggende reviderede regnskaber består derfor af henholdsvis regnskabsperiode 1/7-31/ og hele regnskabsåret 1/ / Der foreligger således ikke et revideret regnskab for kalenderåret 2008.

10 10 Ledelsesberetning 2010 Dagrofa-koncernen Dagrofa er gennem årene skabt ved opkøb og fusioner, især i grossistleddet, af dagligvare- og fødevarehandlen samt gennem opkøb af en række centrale supermarkedskæder. Dagrofa fremstår i dag med en samlet markedsandel på ca. 25% af danskernes dagligvareforbrug. Det er Dagrofas vision at give danskerne de mest inspirerende indkøbsoplevelser og varer, der gør livet nemmere. Dette sker dels gennem købmandsejede og egne detailbutikker (Super- Best, Spar og KIWI), hvor grossistvirksomheden SuperGros sikrer vareforsyningen gennem optimale indkøb og effektiv logistik, og dels gennem Foodservice Danmark-koncernen (S-Engros og Catering Engros), som sikrer, at den andel af danskernes fødevareforbrug, som dækkes gennem virksomhedskantiner, restauranter, kiosker og fastfood-barer, også har en stabil og effektiv vareforsyning. Derudover ejer Dagrofa aktiemajoriteten i Grønlands førende detailkæde Pisiffik samt cateringgrossisten KK Engros I/S, Grønland. Årsresultat Omsætningen blev på 23 mia. kr., hvilket er ca. 500 mio. kr. lavere end i Dagrofakoncernens resultat før skat og minoriteter blev i 2010 på 181 mio. kr., mod 146 mio. kr. i Resultatet er tilfredsstillende. Medarbejder- og ledelsesforhold Gennemsnittet af fuldtidsansatte medarbejdere i Dagrofa-koncernen var i året 4.009, hvilket er 292 færre end året før. I løbet af 2010 er der på tværs af koncernen gennemført en række tiltag på HR-området. Således blev der i efteråret gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle koncernens medarbejdere, som danner grundlag for udviklingssamtaler med medarbejdere på alle niveauer. Dagrofa lancerede i 2010 også en særlig elevlinje med speciale i måltidsløsninger. Uddannelsen sigter mod at give kunderne inspirerende rådgivning om anvendelse af det brede udbud af fødevarer, som tilbydes i koncernens supermarkeder. Med henblik på at tiltrække de bedste medarbejdere blev to nye websites (www.karriere-i-dagrofa.dk) og (www.elev-i-dagrofa.dk) lanceret i efteråret. Bent Brønd fratrådte den 31. maj 2010 som administrerende direktør for Dagrofa Super- Best og blev afløst af Gotfred Christiansen. Som aftalt med KIWI Norge i forbindelse med opstarten af KIWI Danmark fratrådte driftsdirektør Bjarne Sand den 30. november 2010 og blev afløst af Jan-Roger Henriksen. I juni 2010 erhvervede Dagrofa yderligere 14% af aktiekapitalen i Pisiffik, således at Dagrofa nu ejer 86% af selskabet. I december 2010 erhvervede FoodService Danmark a/s 49% af Catering Engros fra Ole Flensted Holding. Selskabet er herefter et helejet datterselskab. IT-forhold I efteråret blev første fase af de IT-systemer i SuperGros, der konverteres til SAP, igangsat. Projektet har gennem året trukket mange ressourcer i hele koncernen, og idriftsættelse af de nye systemer har desværre været alt andet end problemfri, hvilket har påvirket koncernen og koncernens kunder negativt, ligesom det har medført en række ekstraomkostninger. I løbet af vinteren gennemførtes et større IT-strategiarbejde på tværs af koncernen med henblik på at sikre en bedre og mere effektiv udnyttelse af koncernens IT-investeringer. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010 men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten samlet set var negativ for året. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. Væksten for dagligvarehandlen eksklusive discountbutikkerne var således i 2010 i lighed med 2009 negativ. Dagrofas discountkoncept, KIWI, havde i 2010 en pæn vækst på ca. 10%, men KIWIs andel af discountsegmentet er relativ lav, hvorfor denne vækst ikke har kunne opveje tilbagegangen i de øvrige butikssegmenter. Ydermere tabte SuperBest-kæden, der udgør en relativ stor andel af koncernens detail- og grossistomsætning, markedsandel i Samlet set faldt omsætningen i koncernens dagligvarevirksomheder derfor med omkring 3%. Foodservicemarkedet har også i 2010 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORECA-markedet. Set i det lys er det tilfredsstillende, at koncernens foodservicevirksomheder voksede med ca. 6% drevet af tilgangen af nye kunder. Samlet set er der således tale om en stigning i markedsandelen. Fokusområder Arbejdet med at fastholde Dagrofas stærke po- Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

11 11 sition på det danske dagligvare- og fødevaremarked fortsættes i 2011 gennem en række aktiviteter. De væsentligste fokusområder i 2011 omfatter: l Skabelse af en tidssvarende struktur i dagligvaresegmentet l Udbygning af KIWIs position i discountsegmentet l Udvikling af Dagrofas SuperBest-butikker gennem målrettede investeringer l Udbygning af FoodService-virksomhedernes stærke markedsposition l Fortsat HR-udvikling gennem tiltag som f.eks. talenthold, købmandsudvikling og gennemførelse af GRUS (GRuppeUdviklingsSamtaler) i hele koncernen l Implementering af ny IT-strategi Samfundsansvar Dagrofa ønsker at være og blive opfattet som en ansvarlig virksomhed ved at arbejde på en række områder, der påvirker vores omverden, som for eksempel: l Fødevaresikkerhed l Reduktion af energiforbrug l Sundhedsprofil både blandt medarbejdere og kunder l Engagement i lokalsamfundet Dagrofa er en bredt sammensat og decentralt organiseret virksomhed, hvorfor der ikke opereres med et samlet sæt af politikker på området. De forskellige forretningsområder har formuleret politikker på en eller flere af de nævnte områder, ligesom koncernen har et værdisæt og et internt regelsæt, som regulerer medarbejderes adfærd. Koncernens selskaber har i løbet af 2010 gennemført tiltag på alle fire områder. F.eks. gennemførte Dagrofa S-Engros projektet S-Engros Sund med det formål at forbedre medarbejdernes sundhed gennem motion og kostomlægning, mens SuperGros i april blev medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel, hvis formål er at fremme international handel, der respekterer menneske - og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. SuperGros lancerede ligeledes omtankemærket Grøn Balance, hvis produkter har fokus på miljø, sundhed og økologi og som lever op til flere af de kendte mærkningers krav. Fremtiden I 2011 forventes et svagt stigende dagligvaremarked, men fortsat stor konkurrenceintensitet inden for alle Dagrofas forretningsom råder og en fortsat stigende markedsandel for discountsegmentet. Samtidig vil tabet af to store grossistkunder i SuperGros isoleret set medføre en nedgang i omsætningen. I 2011 forventes derfor en omsætningsnedgang og et resultat før skat under niveauet for Dagrofas koncerndirektion (fra venstre): Gotfred Christiansen Annette Kreiner Henrik Gundelach Carsten Christiansen Mogens Haahr Bagger Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

12 12 SuperGros Morten Lund (økonomidirektør), Lars Arnløv Jørgensen (logistikdirektør), Per Thau (indkøbs- og kategoridirektør) og Carsten Christiansen (administrerende direktør) SuperGros er Danmarks største grossist inden for dagligvarer med SuperBest, Spar og KIWI som de største kunder. Herudover leverer SuperGros dagligvarer til en lang række kiosk- og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i Danmark, Grønland, på Færøerne og på Island. I Danmark har SuperGros kunder en markedsandel på ca. 21% af det danske dagligvaremarked, mens SuperGros i 2010 leverede ca. 45% af de varer, som sælges i kiosk-/conveniencemarkedet. Dagrofa ejer 53% af SuperGros, medens Samkøb Holding A/S ejer 44% og Spar Danmark a/s 3%. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 168 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er ca. 3% lavere end i SuperGros havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 32 færre end et år tidligere. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010, men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten samlet set var negativ for året. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. Væksten for dagligvarehandlen eksklusive discountbutikkerne var således i 2010 i lighed med 2009 negativ. Da SuperGros kunder har en lav markedsandel på discount påvirkede denne udvikling SuperGros negativt i regnskabsåret. Vigtige begivenheder i årets løb I 2010 fortsatte det store indkøbsprojekt i samarbejde med SuperBest, Spar og KIWI, som blev igangsat i Udover fortsat sortimentssanering er der i samarbejdet fokus på udvikling af nye private label-serier. Således lanceredes i august måned de første produkter i TJEK!-serien, ligesom udvikling af Grøn Balance-serien betød, at de første produkter kunne lanceres i januar Målsætningen med TJEK!-serien er at tilbyde varer af høj kvalitet til en god pris, mens Grøn Balance er et såkaldt omtanke-mærke. Alle Grøn Balance-fødevareprodukter er økologiske og bærer enten det danske Ø-mærke eller det grønne europæiske mærke. Der findes også en lang række Grøn Balance vaske- og rengøringsprodukter, der er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark og de bærer så godt som alle Svanemærket. I efteråret valgte Spar-kæden med virkning pr. 1. januar 2011 at skifte til en anden frugt og grønt leverandør end SuperGros, ligesom en stor kunde på kioskområdet opsagde sin kontrakt med SuperGros. Driftstjenestens økonomiske konsulenter har gennem året deltaget i en række generationsskifter og har også assisteret mange købmænd i forbindelse med de likviditetsmæssige udfordringer, som krisen har medført. Herudover har ButiksUdvikling været involveret i moderniseringer og ombygninger af en række butikker, idet der på trods af krisen fortsat investeres i købmandssektoren. I RegnskabsService er antallet af butikker, hvor SuperGros har overtaget bogholderistyringen, vokset til 122. I efteråret blev første fase af de IT-systemer, som konverteres til SAP, igangsat. Projektet har gennem året trukket mange ressourcer i hele virksomheden, og idriftsættelse af de nye systemer har desværre været alt andet end problemfri, hvilket har påvirket SuperGros kunder negativt gennem hele fjerde kvartal, ligesom det også har medført en række ekstraomkostninger for SuperGros. Fokusområder Et af de vigtigste fokusområder i 2011 er at få genskabt en høj grad af leveringssikkerhed til Super- Gros kunder oven på problemerne med SAPkonverteringen i fjerde kvartal af Den store IT-konverteringsproces fortsættes, hvor egenudviklede systemer omlægges til systemer baseret på SAP. Projektet trækker mange ressourcer i hele virksomheden, og investeringerne vil også påvirke driftsresultatet i indeværende år. Arbejdet med at udvikle stærke handelsserier i samarbejde med kæderne fortsættes i 2011, hvor en lang række produkter i såvel Grøn Balance som TJEK!-serien vil blive lanceret i SuperBest, Spar og KIWI. I 2011 fortsættes leanaktiviteterne, der blev startet op i driften i 2010 med fokus på den samlede værdikæde for grossist- og detailaktiviteter. Målsætningen er at få optimeret forretningsgangene frem til forbrugeren. Pr 1. marts flyttes administrationen fra Brøndby til Ringsted og samles i den nybyggede administrationsbygning med administrationerne for Spar, SuperBest og Dagrofa. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne, tabet af frugt- og grøntleverancer til Spar samt tabet af kunder på kioskområdet forventes i 2011 en omsætning ca. 1,2 mia. kr. under Pr. 1. januar 2011 har SuperGros valgt at flytte endnu mere konkurrencekraft ud i butiksleddet gennem omlægninger af samhandelsbetingelserne. Dette vil påvirke SuperGros resultat for 2011 i negativ retning. Årets resultat for 2011 forventes på den baggrund væsentligt lavere end det realiserede resultat for Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 49% 30%

13 Dagrofa SuperBest 13 Dagrofa SuperBest dækker over koncernens egenejede SuperBest-butikker, som er samlet i selskabet Dreisler Storkøb a/s. Herigennem drives 47 SuperBest-supermarkeder over hele Danmark. Dagrofas SuperBest-butikker udgør ca. 25% af omsætningen i SuperBest-kæden. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -33 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er 9% lavere end i Dagrofa SuperBest havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 91 færre end et år tidligere. Markedet Dagligvaremarkedet voksede kun svagt i Samtidig fortsatte discountsegmentet med at vinde markedsandele på bekostning af blandt andet supermarkeder. Dagligvarehandlen eksklusiv discount gik således tilbage i Samtidig måtte SuperBest-kæden se sin markedsandel reduceret. Alt sammen forhold som har været medvirkende til den faldende omsætning i koncernens SuperBest-butikker. Vigtige begivenheder i årets løb Tre af koncernens største SuperBest-supermarkeder på Østerbro i København, på Frederiksberg og i Odense gennemgik i årets løb en gennemgribende ombygning og modernisering, hvilket har løftet omsætningen i de pågældende butikker signifikant. I februar blev Stenløse SuperBest overtaget, og også denne butik blev gennemgribende renoveret. Alle de moderniserede supermarkeder fremstår med åbne slagterafdelinger, hvor produktionen er synlig for kunderne. Administrerende direktør Bent Brønd fratrådte 31. maj 2010, hvorefter Gotfred Christiansen er tiltrådt som ny administrerende direktør. I samme forbindelse er Thomas Kristiansen udnævnt til økonomidirektør. opdaterede og moderne for forbrugerne. På IT-området vil fokus være på udvikling og implementering af ét fælles varestyringssystem for alle Dagrofakoncernens butikker. Derudover vil der på HR-området være yder - ligere fokus for at sikre medarbejdernes trivsel samt virksomhedens fortsatte udvikling. Fremtiden Der forventes en omsætning i 2011 på niveau med En eventuel beslutning om at overflytte butikker til andre af Dagrofas butikskoncepter kan medføre en lavere omsætning. Der er igangsat en række forbedringsprojekter, som forventes at medføre et noget bedre resultat i 2011 end i Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital -13% -7% Tallene omfatter de konsoliderede tal for Dagrofa SuperBest-selskaberne incl. hovedkontorsadministration Ledelsen i Dagrofa SuperBest pr. 1. januar 2011: Thomas Kristiansen (økonomidirektør) Anders Mogensen (driftsdirektør) Gotfred Christiansen (adm. direktør) Morten Villum (driftsdirektør) Allan Nielsen (HR-direktør). Fokusområder I 2011 vil der fortsat være stor fokus på driftsmæssig optimering af koncernens butikker, herunder en vurdering af hvorvidt alle butikker kan rummes af SuperBest-konceptet. Dette er formentlig ikke tilfældet, idet en række af de mindre butikker ikke kan bære de omkostninger, der hører til at opretholde de mange elementer i det nuværende SuperBest. Der vil ligeledes i år være fortsat fokus på at renovere de større butikker, således at disse fremstår Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

14 14 KIWI Danmark Bjarne Bak (administrerende direktør) Jan-Roger Henriksen (driftsdirektør) KIWI Danmark driver discountkæden KIWI minipris. KIWI minipris er et norsk koncept, som i løbet af de sidste ti år er blevet en af Norges største succeser inden for dagligvarer. De danske butikker tager udgangspunkt i det norske koncept, men med et sortiment og butikstype som er tilpasset danskernes indkøbsønsker. Dagrofa ejer 60% af KIWI Danmark, mens NorgesGruppen ejer de resterende 40%. I 2008 åbnedes 50 butikker i Jylland og på Fyn. I dag har kæden 71 butikker fordelt over hele landet, og flere butikker er på vej. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev -61 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er en fremgang på 11% i forhold til KIWI havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 102 flere end et år tidligere. Markedet Det danske dagligvaremarked voksede svagt i 2010 men udelukkende grundet en stigende pristrend, idet volumenvæksten for året samlet set var negativ. Forbrugerne har i 2010 fortsat vandringen fra supermarkeder til discountbutikker. KIWIs vækst er således et resultat af discountsegmentets stigende andel af det samlede dagligvaremarked samt en forøgelse af markedsandelen, så den ved udgangen af 2010 udgjorde ca. 1,6% af det totale dagligvaremarked. Vigtige begivenheder i årets løb I løbet af regnskabsåret er der etableret 12 nye butikker, heriblandt den første butik i København, samt yderligere 3 butikker på Sjælland, således at der i dag er 5 butikker på Sjælland. Heller ikke i 2010 har det været muligt at opfylde kædens vækstambitioner om ca. 20 nye butikker om året. Til støtte for kædens vækststrategi tilførte de to aktionærer i efteråret 2010 ny kapital gennem en kapitalforhøjelse på 100 mio. kr. Som aftalt med NorgesGruppen i forbindelse med etableringen af KIWI Danmark fratrådte driftsdirektør Bjarne Sand sin stilling 1. december 2010 for at vende tilbage til KIWI Norge. Til erstatning er tiltrådt driftsdirektør Jan-Roger Henriksen, der kommer fra en stilling i KIWI Norge. Fokusområder KIWIs fokusområder i 2011 omfatter at øge den gennemsnitlige omsætning gennem en række planlagte aktiviteter inklusiv sortimentstilpasning og ændret markedsføring, som gennemføres i første kvartal af Derudover skal kæden fortsat udbygges med en række placeringer i især de større byer baseret på de positive erfaringer med nyetableringerne i større byer, herunder København. KIWI forventer i den sammenhæng at nyde godt af den ejendomsudviklingsfunktion, som Dagrofa etablerede ved udgangen af Fremtiden Også i 2011 forventes en væsentlig omsætningsvækst drevet af nyetableringer samt discountsegmentets forventede fortsatte fremmarch. Den fortsatte investering i ekspansion og nyetableringer vil fortsat påvirke indtjeningen på den korte bane. Der forventes et bedre resultat end i Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital -33% -30% Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

15 Pisiffik 15 Pisiffik a/s er Grønlands førende detailkæde og består af mere end 30 butikker fordelt på den grønlandske vestkyst. Butikskoncepterne omfatter Pisiffik (større supermarkeder), Spar (nærbutikker), Torrak Fashion (tekstil-modebutikker), Pisattat (isenkram og forbrugerelektronik) samt JYSKbutikker. Desuden ejer Pisiffik a/s sammen med Dagrofa Grønlands førende cateringgrossist, KK Engros. Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 44 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Omsætningen blev 889 mio. kr., hvilket er en stigning på 12 mio. kr. i forhold til sidste år. Markedet Grønland generelt har i 2010 været ramt af den økonomiske krise. Detailaktiviteterne udviste dog en rigtig god udvikling drevet af målrettet prisstrategi og markedsføring, hvilket har været med til at fastholde positionen som Grønlands foretrukne indkøbssted. Engrosaktiviteterne har også i 2010 været påvirket af udviklingen i hotel- og restaurationsbranchen, som også i Grønland har været under pres. Vigtige begivenheder i årets løb 2010 bød på en fortsættelse af Pisiffiks store investeringer i moderniseringer af butiksnettet, således at selskabet i dag står med det mest moderne butiksnet i Grønland. I foråret blev JYSK i Qaqortoq udvidet og moderniseret, ligesom Pisiffik indviede en større og moderniseret nonfood-afdeling i Butikshuset i Maniitsoq. Fokusområder Der vil i 2011 fortsat være fokus på at modernisere og ombygge butiksnettet, ligesom Pisiffik vil blive ankerbutik i det kommende Nuuk Center, der forventes at åbne i sommeren I den nye bydel Qinngorput i Nuuk åbnes i sommeren 2011 en ny fødevarebutik. Udvidelsen og moderniseringen af Butikshuset i Qaqortoq vil blive indviet i efteråret og endelig forventes udvidelsen af en Spar-butik i Ilulissat at stå færdig sidst på året. Medarbejderudvikling gennem relevante uddannelsesaktiviteter samt ledertræning står fortsat højt på agendaen med en række planlagte aktiviteter. Fremtiden I kraft af investeringerne i butiksnettet forventer Pisiffik at fortsætte den positive udvikling med vækst i såvel omsætning som resultat. Konkurrencesituationen er en konstant udfordring, og med fokus på særlige profilområder forventes en udbygning af markedspositionen i de seks Pisiffik-byer i Grønland. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 8% 10% Mogens Henriksen (økonomidirektør) Ivan Kristensen (driftsdirektør) Per Steen Larsen (administrerende direktør)

16 16 Catering Engros Niels Peter Habekost (økonomidirektør) Annette Kreiner (administrerende direktør) Henrik Clausen (markedsdirektør) Catering Engros en del af FoodService Danmark Catering Engros er en førende aktør på det danske foodservicegrossistmarked med virksom - hedskantiner, hoteller, restau ranter og caféer som de primære kunder. I Grønland drives i fællesskab med Pisiffik a/s Grønlands førende foodservicegrossist, KK-Engros I/S. Catering Engros og Dagrofa S-Engros udgør tilsammen FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på catering samt cash & carry. Årets resultat Årets EBITA-resultat for Catering Engros-koncernen blev 28 mio. kr. Udviklingen i selskabet har været tilfredsstillende, dog er resultatet ikke på et tilfredsstillende niveau. Omsætningen blev mio. kr., hvilket er en vækst på 6% i forhold til Catering Engros havde pr. 31. december 516 fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 18 færre end sidste år. Markedet Foodservicemarkedet har i 2010 været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer, og dermed en nedgang i HORESTAmarkedet. Set i det lys er det tilfredsstillende, at Catering Engros har haft en omsætningsmæssig fremgang drevet af tilgangen af nye kunder men også fordi afgangen af kunder har været beskeden. Samlet set er der således tale om en væsentlig stigning i markedsandelen. Vi forventer også i 2011 et svært marked for såvel HORESTA-segmentet som virksomhedskantiner men forventer, at vi fortsat kan udbygge vores markedsposition. Herudover er samarbejdet i FoodService Danmark vedrørende den fælles IT-platform blevet løbende udvidet i årets løb. En fortsat optimering af selskabets logistik-set up har betydet, at terminalen i Hvidovre har fået udvidet køle- og oprankningskapaciteten. Fokusområder Fokus i 2011 vil være lønsom vækst gennem tilførsel af nye kunder, udvikling af eksisterende kunder til totalkunder samt øgede effektiviseringer af især logistikfunktionerne. Øget integration og samhandel med Dagrofa-koncernens øvrige selskaber står fortsat højt på dagsordenen med henblik på såvel omsætningsvækst som lønsomhedsforbedringer. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2011 en stigende omsætning og en forbedret indtjening. Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 6% 8% Tallene omfatter de konsoliderede tal for Catering Engros-koncernen incl. KK Engros I/S Vigtige begivenheder i årets løb I januar 2010 fusionerede Catering Engros a/s og Madsen Kød (Kødgrossisten) ApS med Catering Engros a/s som det fortsættende selskab. I december 2010 erhvervede Dagrofa de resterende aktier af Catering Engros fra Ole Flensted Holding, hvorved selskabet nu er 100% ejet af Dagrofa. Herudover købte selskabet ejendommen i Skovlund, hvor administrationen har til huse. I løbet af året er samhandelen med Dagrofakoncernselskaberne blevet øget, særligt med S-Engros, hvor samhandlen omkring kød og ost fra Catering Engros a/s' enheder er steget. Dagrofa ÅRSRAPPORT 2010

17 Dagrofa S-Engros 17 Dagrofa S-Engros er den førende cash & carryaktør på det danske foodservice- og kioskgrossistmarked med kiosker, fast food-restauranter og caféer som de primære kunder. Dagrofa S-Engros er den eneste landsdækkende cash & carry-aktør med 29 butikker over hele landet. Sammen med Catering Engros udgør S-Engros FoodService Danmark-koncernen, som fokuserer på salg af især fødevarer til professionelle erhvervsdrivende, som enten videresælger fødevarer (f.eks. kiosker) eller bearbejder fødevarer (f.eks. restauranter, kantiner). Årets resultat Årets EBITA-resultat blev 63 mio. kr.. Resultatet er steget med 12% og dermed tilfredsstillende. Omsætningen blev mio. kr., 6% højere end Dagrofa S-Engros havde pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte, hvilket er 18 færre end sidste år. Markedet Foodservicemarkedet har i 2010 fortsat været kraftigt påvirket af den økonomiske krise, som har ført til mindre udespisning samt færre hotelophold og konferencer og dermed en nedgang i HORECAmarkedet. Samtidig har kioskmarkedet også været under pres. Set i det lys er omsætningsudviklingen tilfredsstillende og et udtryk for en stigende markedsandel. Vigtige begivenheder i årets løb I 2010 fortsatte Dagrofa S-Engros modernisering af butiksnettet og udvidede 5 butikker med store fryserum for på bedste vis at kunne servicere det stigende cateringmarked. Lanceringen af Fastfood Discount har givet en kraftig vækst på det københavnske marked specielt rettet mod fastfoodsegmentet. Et væsentligt fokusområde har været øget samarbejde i Foodservice-koncernen, hvor stigende samhandel på tværs af koncernen er blevet gennemført. Fokusområder Udbygning af positionen på cash & carry-salget til cateringsegmentet vil fortsat være det primære fokus bl.a. ved modernisering af de få butikker, som endnu ikke er blevet gennemgribende renoveret. Fremtiden På baggrund af markedsforventningerne samt de igangsatte tiltag forventes i 2011 en omsætning og et resultat på niveau med Mio. kr Omsætning Driftresultat (EBITA) Årets investeringer Investeret kapital Afkast på investeret kapital 28% 27% Tallene er inkl. Dagrofa Bornholm a/s Peter Ryhmer (salgs- og marketingdirektør) Annette Kreiner (administrerende direktør) Peter Thomsen (driftsdirektør) en del af FoodService Danmark

18 18 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Dagrofa a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringsted, den 18. marts 2011 Direktion Henrik Gundelach Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger Bestyrelse Anders Colding Friis Aksel Gybel Niels Jørgen Frederiksen Formand Næstformand Per Skov Keld Lakshøj-Hansen Michael Klitgaard

19 Den uafhængige revisors påtegning 19 Til aktionærerne i Dagrofa a/s Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Dagrofa a/s for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter for moderselskabet såvel som for koncernen samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af moderselskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 18. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Jensen Statsautoriseret revisor Jørgen Lund Antonsen Statsautoriseret revisor

20 20 Koncernpengestrømsopgørelse 1/1-31/12 1/1-31/ Note T.kr. T.kr. Resultat før afskrivninger Regulering for ændringer i driftskapital: Varedebitorer og andre tilgodehavender Handelsvarer Leverandørgæld, moms og afgifter samt anden gæld Pengestrøm fra primær drift Betalte renter m.v Modtagne renter m.v Betalt skat Pengestrøm fra driften Investering, immaterielle og materielle anlægsaktiver Afhændelse materielle anlægsaktiver Afgang finansielle anlægsaktiver Køb af kapitalandele Salg af kapitalandele Cash flow vedrørende køb af virksomheder Pengestrøm fra investeringsaktiviteter Kapitalindskud Optagelse af langfristet gæld Afgang langfristet gæld Betalt udbytte Udbetaling af overskudsandele i interessentskaber m.m Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter Nettoforskydning i likvide beholdninger og værdipapirer Likvide beholdninger og værdipapirer ved årets begyndelse Tilgang ved virksomhedskøb Likvide beholdninger og værdipapirer ved årets udgang

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere