Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold."

Transkript

1 16 DLF kongres 2013 Ole er sej Ole Mikkelsens elever glemmer hurtigt, at han sidder i kørestol, så de kan godt finde på at spørge, om han vil med ud at spille fodbold. SIDE 22 n r. 1 6 / 2 6. s e p t e m b e r / f o l k e s k o l e n. d k kongres 2013 Vrede og et forsigtigt kig fremad. Reportage fra DLF s kongres. Side 6-17 Skyd dit kontor Se de billeder, lærere fra hele Danmark har sendt ind. Side 29 Da læreren slog Første bind af»dansk skolehistorie«er udkommet. Side 36

2 SAMFUNDSFAG FAGPORTAL TIL SAMFUNDSFAG digital og fleksibel undervisning Arbejd med forløbet Kommunalvalg, og deltag i konkurrencen LAV EN VALGVIDEO. Gå ind på samfundsfag.gyldendal.dk og få et gratis prøvelogin! 8836 SAMFUNDSFAG.GYLDENDAL.DK gør undervisningen i samfundsfag digital med et bredt udvalg af tekster, videoer, interaktive opgaver, forklarende infografikker, IWB-filer og meget mere. Arbejd med de færdige forløb, eller tilrettelæg frit din egen undervisning med fagtekster og kildemateriale fra Mediebasen. FORLØBENE på samfundsfag.gyldendal.dk indeholder et varieret udbud af større og mindre opgaver, som lægger op til at arbejde problemorienteret og perspektiverende med faget. Alle forløb er suppleret med læringsmål, tjek-dig-selv-opgaver og oplæg til evaluering. MEDIEBASEN tilbyder et stort udvalg af fagtekster og kildemateriale. Download materialet og sæt det sammen i forløb tilpasset den aktuelle undervisning, eller anvend det til prøveoplæg, opgaver, gennemgange og præsentationer. METODER I SAMFUNDS FAG indeholder korte introduktioner til fagets metoder, suppleret med handleorienterede vejledninger, videoinstruktioner og eksempler, så eleverne kan gå i gang med interview, feltundersøgelse, analyse m.m. Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms få tilskud gyldendal-uddannelse.dk tlf

3 ! Efterårsgyser Mens bladene gulner, og efteråret fejer over landet, udspiller sig et drama i den kommunale virkelighed. Det foregår så regelmæssigt som årstiderne, hver gang landspolitikerne under stor medieopmærksomhed har vedtaget smukke visioner: De kommunale budgetforhandlinger. Det er nu, man kan se, hvad det egentlig er, politikerne har vedtaget. For pengene skal jo passe. Der tegner sig et billede af, hvad lærerne skal betale, når visionerne skal slå rødder i den kommunale jordbund. Vejle: 2,5 klokketimer ekstra. Aarhus: Kun to ekstra lektioner. På Stevns er der lagt op til Danmarksrekord i undervisning: 2,67 ekstra lektioner, hvilket bliver til knap 27 lektioner om ugen. I gennemsnit! Da alle bedyrer, at lærerne ikke skal arbejde flere timer, bliver det forberedelsen, det kommer til at gå ud over. Det er i sidste ende eleverne, som ender med regningen. Det er let nok at skælde ud på kommunerne. Men som Hernings kredsformand, Helen Sørensen, siger til folkeskolen.dk:»jeg synes ikke, det ligner et byråd, der er ude med riven, men det er et byråd, som agerer på den lovgivning, der er vedtaget«. Og så er der det med, hvor lærerne skal forberede sig. Skoleledernes formand, Anders Balle, har lagt sig fast på en zigzagkurs mellem at love arbejdspladser til alle og samtidig sige, at det kan lærerne ikke ligefrem stille krav om. Det blev debatteret på DLF s nyligt afholdte kongres. Men Anders Bondo forsvarede lederne og sagde, at de er en af de små DLF-medlemsgrupper, som er særligt udsatte. Det synspunkt kom bag på nogle af de kongresdelegerede, som stadig er knotne på Skolelederforeningen efter forårets lockout. Men som DLF-formanden forklarede, er det lederne, som sidder tilbage med aben og risikerer en fyreseddel, når de skal gennemføre politiske visioner uden at have midlerne til det. Det synspunkt mødte en vis skepsis. Et par dage senere demonstrerede overborgmester i København Frank Jensen dog, at det er helt relevant: Skolelederne i København skal fyres, hvis de ikke sørger for, at eleverne får bedre resultater! Og lederne kan så bare fyre de lærere, som ikke leverer. Alle kan vise handlekraft, alle kan fyre nogen. Selvfølgelig skal uduelige lærere og ledere væk. Men det hjælper ikke på, at eleverne får lærere, som har forberedt sig to lektioner plus forberedelse mindre end tidligere. Det sikrer heller ikke opbakning til folkeskolen. Men det kan være, at det skal sikre genvalg fra nogle forældre? Læs om kongressen og om DLF s strategi i et interview med Anders Bondo fra side 6. LÆRERPROFESSION.DK ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING Lærerprofession.dk er et site med bachelorprojekter og pædagogiske diplomopgaver.»i Fælles Mål 2009 er medieområdet i danskfagets formål kategoriseret som andre udtryksformer. Det giver det talte og skrevne sprog en værdi som danskfagets kerne«. Fra Merete Breinholts bachelorprojekt, Læreruddannelsen i Silkeborg»Vi skal som fysik/kemilærere have for øje, at undervisningen også kan bære præg af narrative aspekter«. Fra Morten Sejerup Knudsens bachelorprojekt, Læreruddannelsen i Esbjerg»Med eleven som producent får det endnu en udfordring, da det slutprodukt, eleven fremlægger eller afleverer, ikke i sig selv er udtryk for elevens videneller sprogtilegnelse«. Dorte Halberg Jakobsen i sit PDprojekt fra Via University College Den 15. november uddeler Folkeskolen og professionshøjskolerne priser til de allerbedste og mest anvendelige bachelor- og PD-projekter. Hanne Birgitte Jørgensen, Ansv. chefredaktør Læs mere på lærerprofession.dk folkeskolen / 16 / 2013 / 3

4 Sælg flotte til/fra-kort Tjen 2.500,Til klassen indhold 6-17 og hjælp samtidigt børn i nød GO JU D L! 2013 DLF ko ngr es Kongres præget af vrede, galgenhumor og snusfornuft FRi ReTURReT L Bondo: Vigtigt at vi påtager os ansvar. KL-formand bød Bondo på fredspibe. Antorini på udebane. alle klasser tjener 2.500,- for hver kasse kort der sælges Yderligere information / bestilling af kort: Tørsvømning, nej tak! I Dragør kom våddragterne frem, da svømmehallen lukkede. Skolekonkurrencen Tlf / folkeskolen / 16 / p04-05_fs1613_indhold.indd 4 23/09/

5 à Oversigt Portræt Lærer i kørestol Ingen ville ansætte en handicappet jurist, så i stedet læste Ole Mikkelsen til lærer. Han underviser de ældste klasser på Gistrup Skole i dansk, engelsk og matematik med en nøgle til elevatoren som eneste hjælpemiddel. Send kontoret ind Deltag i Folkeskolens lodtrækning se dine kollegers fotos af lærerarbejdspladser. Læreren slog med ferlen Også i tallet var læreren helt central for skolen faktisk var læreren skolen.»læreren holdt skole, sagde man dengang«, fortæller historikerne Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen. Aktualiseret Kongres 2013 præget af vrede, galgenhumor og snusfornuft.../ 6 Antorini på udebane.../ 8 KL-formand bød Bondo på fredspibe.../ 10 Enighed: Skoleledere og lærere vil sikre lærerne et professionelt råderum.../ 11 Stinusprisen til Svend Kreiner.../ 11»Vi kæmper for skolens fremtid«.../ 12 Skolelederne får egen strejkekasse.../ 14 Bondo:»Vi skal kunne agere«.../ 16 Folkeskolen.dk.../ 18 Portrætteret Ole går for at være skolens sejeste lærer.../ 22 Sådan får en lærer med handicap job.../ 24 #Lærerarbejdsplads / 29 Debatteret Kronik: Professionsidentitet: Læreren som professor eller provo?.../ 30 DLF mener.../ 32 Læserbreve.../ 33 Interviewet Matroser og knapmagere var skolens lærere.../ 36 Kvantificeret Mændene haler ind på kvinderne på uddannelse.../ 39 Ny viden/spot.../ 42 Publiceret En rigtig god skolehistorie.../ 44 Bogen, som alle ipad-administratorer har ventet på.../ 45 Job & karriere.../ 47 Ledige stillinger.../ 47 Bazar.../ 54 Uskolet.../ 58 folkeskolen / 16 / 2013 / 5

6 aktualiseret 2013 DLF kongres Kongres præget af vrede, galgenhumor og snusfornuft Vreden over lockouten fyldte godt op, både i formand Anders Bondos mundtlige beretning og blandt de delegerede. Men de fleste af talerne bar også præg af et snusfornuftigt: Hvad gør vi nu og i 2014, så lærerne kommer helskindet igennem hverdagen? Tekst Hanne Birgitte Jørgensen Galgenhumoren kom på banen, da en usædvanlig afdæmpet undervisningsminister i sin tale om folkeskolereformen sagde, at nu skal lærerne væk fra at arbejde som enkeltpraktiserende lærere og over til at arbejde i team. Den vantro latter fra forsamlingen var højlydt. Vidste Antorini ikke, at lærerne i mange år har samarbejdet i team? Ændringer i folkeskolen kræver tryghed Lise Vadsager Ringsted-Sorø Lærerkreds, lærer på Frederiksberg Skole»Efter lovindgrebet havde jeg en klar fornemmelse af, at med de ændringer, vi står over for, så er det enormt vigtigt, at arbejdspladsen har et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor man føler sig tryg. Derfor valgte jeg faktisk at skifte skole. Stemningen blandt mine kollegaer er meget præget af, at vi har fået tæsk. Det er en balancegang at holde på de idealer, vi står for, og samtidig komme videre sammen med børn og forældre«. Konflikten satte i det hele taget sit præg på starten af kongressen, hvor både Christine Antorini og KL-formand Erik Nielsen sad på første række og overhørte Anders Bondos mundtlige beretning. Han lagde ikke fingrene imellem i forhold til lockouten. Men han pegede også fremad og inviterede til samarbejde både lokalt og centralt. De to gæster tacklede situationen forskelligt. Antorini gjorde en dyd ud af at fortælle, at hun godt er klar over, at lærerne er frustrerede, og pointerede, at hun ikke ville sige, at nu skulle alle bare se fremad. KL-formanden lagde op til, at hvis bare han og Anders Bondo satte sig ned med en kop kaffe, så skulle samarbejdet nok komme op at stå igen. Gæsterne forlod kongressen efter et par timer. Og derefter blev der ikke brugt meget tid på at se tilbage på konflikten. Her og nusamarbejdet i kommunerne fyldte meget af taletiden. Flere kredsformænd fortalte, at deres kommune ikke inviterer den lokale lærerkreds med til samtaler, men i stedet nedsætter arbejdsgrupper med udvalgte lærere. Andre fortalte om et rimeligt samarbejde. Kongressens talere forsøgte at balancere mellem to hensyn. Det ene er, at ansvaret for at løse de problemer, lærerne kan se i horisonten, skal placeres solidt hos de politikere, som har gennemført et lovindgreb hen over hovedet på lærerne. Det andet hensyn er, at lærerne stadig vedkender sig et professionelt ansvar for skolen og eleverne.»det er vigtigt, at vi påtager os vores ansvar for udviklingen af skolen, såvel i vores daglige arbejde som i de politiske diskussio- ner«, sagde Anders Bondo blandt andet i sin mundtlige beretning.»i vores professionsideal har vi formuleret det på denne måde: Læreren vil bidrage til udviklingen af elevernes menneskelige, sociale og politiske dannelse, så alle elever får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som samfundet «. Et gennemgående tema var også bekymring for, hvad der kommer til at ske med skolen og velfærdsstaten. Flere kritiserede, at dannelsen af eleverne træder i baggrunden, og at fremtidens folkeskole kun har til formål at uddanne soldater i en konkurrencestat. 6 / folkeskolen / 16 / 2013

7 Kongresbeslutninger Kongressens beslutninger kan læses i fuld længde på dlf.org, Kongres Resolutioner: Demokratiet skal styrkes Kvaliteten af de specialiserede undervisningstilbud Vi kæmper for skolens fremtid Den danske aftalemodel Tyveri ved højlys dag Kongresvedtagelse: Vi vil sammen arbejde for en fælles løsning Fotos fra Kongressen: Thomas Arnbo Tekst Foto Hanne Birgitte Jørgensen Thomas Arnbo Blandt andre formanden for KL, Erik Nielsen, KL s chefforhandler, Michael Ziegler, og undervisningsminister Christine Antorini sad på første række under den mundtlige beretning. Anders Bondo lagde ikke fingrene imellem, men han inviterede også til samarbejde. Demokratisynet blev også kritiseret, fordi beslutningen om fremtidens skole og lockouten af lærerne ikke har været til offentlig debat, men er blevet afgjort bag lukkede døre. Fremtidens skoleledere For mange fyldte spørgsmålet om lærerarbejdspladser og forholdet til skolelederne rigtig meget. På overfladen sås kun små briser af det stormvejr, som forholdet til lederne har været i under forårets konflikt. Lederne fik som hovedstyrelsen ønskede udlagt en del af Særlig Fond og dermed midler til at betale konfliktkontingent. Og spørgsmålet om, hvorvidt det er en god ide, at ledere og lærere er i samme forening, blev gemt til en analyse, som skal drøftes på næste års kongres. Men en udtalelse fra Anders Balle i et interview i Folkeskolen førte til debat. Formanden for skolelederne ville ikke love, at lærerne kunne få lov til at arbejde hjemme. Men heller ikke, at der var gode arbejdspladser på alle skoler. Anders Bondo mente, at det ikke var til diskussion:»det er en selvfølge, at der er arbejdspladser til lærerne. Vi siger jo ikke til en på rådhuset: Du kan se, om du kan finde et hjørne i kantinen. Jeg glæder mig da til at få frigivet de seks-syv hyldemeter, min kone har til sine materialer derhjemme. De ryger 1. august 2014«, sagde Anders Bondo. Se også interview med Anders Bondo om Lærerforeningens nye strategi side 16. folkeskolen / 16 / 2013 / 7

8 aktualiseret opbakning Vores opbakning til jeres arbejde er central, sagde ministeren hvorefter mumlende mishagsytringer i salen blev tysset ned af andre delegerede. grin Mange delegeredes antipati boblede over i vantro latter, da Christine Antorini kaldte det et»radikalt nybrud«, at der skal arbejdes med team i skolen. Samarbejde»Folkeskolen løftes af jer: Lærere og skoleledere. Jeres samarbejde er helt centralt for, at reformen lykkes«, konstaterede Antorini. 8 / folkeskolen / 16 / 2013

9 2013 DLF kongres Antorini på udebane Undervisningsministeren forsøgte at klinke skårene oven på forårets konflikt på DLF-kongressen. Anders Bondo mente i en kommentar, at lærerne har svært ved at se sig selv i Christine Antorinis virkelighed. Tekst Esben Christensen I september 2011 blev DLF s kongres afholdt dagen før folketingsvalget, og partiernes uddannelsespolitikere var indbudt til debat. Socialdemokraternes undervisningsordfører, Christine Antorini, blev hurtigt forsamlingens helt. Hun fortalte med begejstring om Ny Nordisk Skole, om at lave en Blå Betænkning 2, og hun drømte om at indstifte en nobelpris i pædagogik. Den kommende undervisningsminister var på hjemmebane, da hun plantede håb i lærerstandens delegerede, der tørstede efter en politisk ledelse med aktivt medspil til skolen. Man skal være meget tykhudet for ikke at mærke en dyb frustration fra rigtig mange lærere... Christine Antorini Undervisningsminister I september 2013 blev DLF s kongres afholdt i slipstrømmen på forårets lockout af lærerne og den medfølgende aftale om en ny folkeskolereform. Socialdemokraternes undervisningsminister Christine Antorinis optræden var markant anderledes. Den ellers så energiske taler var famlende og afdæmpet. Og hvor hun normalt har teksten som skabelon og primært søger kontakt med forsamlingen, stod den på oplæsning fra en synligt påvirket minister.»man skal være meget tykhudet for ikke at mærke en dyb frustration fra rigtig mange lærere, som ligger lige under overfladen. Det mærker jeg blandt andet, når jeg i forbindelse med skolestart er ude på skolebesøg, og hvor vi også har diskuteret den nye skolereform. Der er sagt og skrevet meget, og der er også faldet hårde ord«, sagde Christine Antorini blandt andet.»så jeg vil ikke sige, at nu skal vi bare komme videre eller kigge fremad, som Anders Bondo sagde i sin beretning. Men omvendt, så skal vi heller ikke lade konflikten spærre for, at skolen kan udvikle sig, med de mange muligheder der ligger i skolereformen«, sagde undervisningsministeren. Hun understregede flere gange i løbet af talen, at reformen er aftalt af en historisk bred forligskreds, som består af seks partier. Mange ting i reformen vil være kendt på forhånd, fortalte ministeren, der også varslede, at lærerne vil opleve reformen som et»radikalt nybrud i forhold til skolekulturen«.»det er en skolekultur, hvor man går fra én lærer, én klasse, én time til fælles planlægning og gennemførelse af undervisningen i team omkring klassen eller årgangen«, sagde ministeren blandt andet. Hvad med virkeligheden? DLF-formand Anders Bondo Christensen fik mulighed for at kommentere ministerens tale, umiddelbart efter at hun havde forladt talerstolen.»når jeg hører din tale her til kongressen, så tror jeg, at mange lærere vil sidde og tænke: Hvor er min virkelighed hvor er min situation? Det bliver vi nødt til at forholde os til, vi kan ikke bare snakke fine målsætninger og så videre. Vi brænder for at gøre det godt for vores skole. Men hvordan får vi det realiseret i virkeligheden? På et eller andet tidspunkt må vi komme ind i et konkretiseringsniveau, så vi kan tale samme sprog. For ellers vil lærerne føle, at vi helt sikkert har en velmenende minister, men hun taler bare ikke vores sprog«, sagde DLF-formanden. Det er besparelser, der optager os Ullis Wagnholt Johansen center for høretab, fredericia»vi taler ikke så meget om lov 409 eller reformen. Vi mærker, at kommunerne trækker børn hjem, fordi der ikke er nogen penge. Det giver stor frustration, når du kan se et barn, der kunne have gavn af at bruge vores tilbud, og så må konstatere, at det barn ikke får mulighed for at benytte sig af det. Fyringsrunderne betyder, at vi mister kolleger med særlige kompetencer fagligheden smuldrer«. Vi skal nok komme videre helge christiansen Farstrup Skole ved Nibe, aalborg lærerforening»humøret på lærerværelset er ikke så højt ved starten af det her skoleår, som det plejer at være. Forårets overgreb fra politikerne har sat sine spor. Vi skal nok komme videre, vi kan ikke lade være, når vi kommer ud i klassen til børnene. Men det kræver, at man fra arbejdsgivers side holder op med at tale i floskler og er parat til at drøfte skolen. Lige nu er der ingen sammenhæng mellem de fine ord og virkeligheden ude på skolerne«. folkeskolen / 16 / 2013 / 9

10 aktualiseret 2013 DLF kongres»vi har stor respekt for Lærerforeningen og jeres viden«, sagde KL-formand Erik Nielsen fra talerstolen på kongressens første dag. KL-formand bød Bondo på en fredspibe KL-formand Erik Nielsen inviterede under sin kongrestale Anders Bondo på en fredspibe. Tekst Lise Frank Fra kongressens talerstol lod KL-formand Erik Nielsen alle i salen vide, at det selvfølgelig er politisk ukorrekt at ryge. Ikke desto mindre ville han gerne invitere DLF-formand Anders Bondo Christensen på en fredspibe.»det er vores pligt at samarbejde. Det skylder vi vores børn. Vi to (Bondo, redaktionen) bliver nok aldrig enige om begivenhederne i foråret. Men jeg håber, at I er klar til samarbejde. Vi har stor respekt for Lærerforeningen og jeres viden«, sagde Erik Nielsen. Kommunalbestyrelse og skolebestyrelse skal ind i reformarbejdet fra første færd, lød det også fra KL-formanden. Da han tilføjede, at han også oplever skoleledernes engagement i forhold til reformen, var der flere blandt kongresdeltagerne, der grinede.»det er det samme engagement, jeg oplever hos mine kolleger i kommunalpolitikken. Vi har sagt til alle kommuner, at de skal kigge deres skolepolitik igennem. Vi skal ændre vores fokus fra tid til resultater og effekt«, sagde Erik Nielsen. Bondo: Samarbejdet kan kun blive bedre Til trods for at Erik Nielsen undervejs bemærkede, at alle er enige om, at lærerne udfører et meget vigtigt stykke arbejde hver dag, modtog han ingen klapsalver fra salen under sin tale. Men Anders Bondo tog imod den symbolske fredspibeinvitation til et kaffemøde og sagde fra talerstolen:»lige nu er samarbejdet med KL på et nulpunkt, så det kan jo kun gå fremad«. Godt at være opdateret»det er vigtigt at have nyhedsoverblikket, når man er med i kredsarbejdet«, sagde matematiklærer Karen Vestergaard, da hun vandt lodtrækningen blandt de mange delegerede, der tilmeldte sig folkeskolen.dk s nyhedsbrev under DLF s kongres. På folkeskolen.dk kan du selv tilmelde dig et personligt nyhedsbrev om de emner, der interesserer dig. 10 / folkeskolen / 16 / 2013

11 Enighed: Skoleledere og lærere vil sikre lærerne et professionelt råderum Lærerformanden på Frederiksberg er ikke i tvivl om, at skolelederne i hendes kommune vil arbejde for rimelige rammer for lærernes arbejdstid. Frederiksberg-lederne er ikke de eneste, viste det sig. Tekst Lise Frank Lederne vil heller ikke bryde sig om at give lærer Andersen og lærer Nissen forskellig forberedelsestid«, tilføjede hun.»skolelederne på Frederiksberg ønsker, at den pædagogiske rolle skal være den bærende også under lov 409. Det er min klare opfattelse«, sagde lærerformand på Frederiksberg Ane Søegaard under DLF s kongres.»mit indtryk er, at skolelederne på Frederiksberg ønsker at finde løsninger, som sikrer alle lærere et professionelt råderum«, fortalte Ane Søegaard, der er formand for Frederiksberg Lærerforening, på DLF s kongres.»det er også mit klare indtryk, at lederne ønsker, at den pædagogiske rolle skal være den bærende også under lov 409. Det fordrer, at vi bruger tiden på andre opgaver end at forhandle arbejdstiden minut for minut. Frederiksberg-ledere er repræsentative Axel Bech fra Skolelederforeningens hovedbestyrelse havde følgende kommentar til Ane Søegaards oplæg:»jeg tror, at Anes oplevelse af skolelederne på Frederiksberg er ganske repræsentativ for skoleledere over hele landet«, sagde han og ville gerne understrege, at ingen ønsker en»rigid og anakronistisk ledelsesstil, hvor skolens behov for fleksibilitet og tillid erstattes af optælling og kontrol«, som Ane Søegaard havde skrevet i sit forslag til en kongresvedtagelse. Skoleledernes formand, Anders Balle, kunne også anerkende vedtagelsen om, at skoleledere, kredse og tillidsrepræsentanter i fællesskab sikrer lærere og børnehaveklasseledere et reelt professionelt råderum. Stinusprisen til Pisa-kritiker Professor emeritus Svend Kreiner blev på kongressen hyldet for sin vedvarende kritik af Pisa-undersøgelserne med DLF s Stinuspris.»Jeg er meget glad og beæret. Jeg har arbejdet med pædagogisk statistik i 45 år, og folkeskolen, lærerne og Lærerforeningen fylder meget i min verden, så det betyder meget med denne pris«, sagde Svend Kreiner i sin takketale. Svend Kreiner er ekspert i pædagogisk statistik, og han har igennem flere år kritiseret Pisa-testene for ikke at være valide og rangordningerne for at være ubrugelige. Senest er en artikel med hans kritik blevet optaget i det internationale forskningstidsskrift»psychometrica«. Ved overrækkelsen af prisen på kroner sagde Anders Bondo Christensen, at den går til en seriøs forsker, der ikke går på kompromis med sin forskning.»det kræver mandsmod at holde fast i resultater, selvom de ikke passer ind i mainstreamholdningerne. Svend har ihærdigt holdt fast i sin kritik, og det er nødvendigt, hvis vi vil bruge resultaterne«. Husk mødelokaler til teamsamarbejde Elisa Bagger Sørensen er med som gæst. Bylderup Skole i Bylderup-Bov»Når man taler lærerarbejdsplads, så er det tit skriveborde og computere, men der skal også være møderum, hvor man kan arbejde i team. Det er vores ledelse begyndt at tænke på, men alt er jo luftigt. Der er plads til lærerarbejdspladser på min skole, men jeg er i tvivl om, hvorvidt der er plads til mødelokaler. Skal vi have tilstedeværelse, skal tingene være i orden, og det skal være fra august 2014«. folkeskolen / 16 / 2013 / 11

12 aktualiseret 2013 DLF kongres»vi kæmper for skolens fremtidder har ingen reel debat været. Ikke om klasselæreren, ikke om skolens pædagogiske center, ikke om klassens fællesskab og ikke om, hvorvidt det egentlig er det bedste for fagligheden, at vi indsnævrer den til få testbare mål i læsning og matematik«, sagde DLF-næstformand Dorte Lange. Regeringen er ved at gøre skolen til en kompetencefabrik, der skal producere effektiv arbejdskraft, mener DLF s kongres. Uden at spørge befolkningen, om den deler det skolesyn. DLF vil derfor rejse en debat om skolens opgave i velfærdssamfundet. Tekst John Villy Olsen En enig kongres vedtog en resolution med overskriften»vi kæmper for skolens fremtid«. Med resolutionen vil lærerne prøve at rejse en debat om, hvad skolens opgave egentlig skal være. Der er nemlig ved at ske det, forklarede DLF-næstformand Dorte Lange i sin fremlæggelse, at regeringen er ved at gøre skolen til et sted, der skal uddanne effektiv arbejdskraft, uden nogen egentlig offentlig debat, men med en implicit begrundelse i konkurrencestatens nødvendighed. DLF mener, at det er for snævert i formål, og»vi insisterer på, at der tages en reel debat, Skal skolen kun uddanne til arbejdsmarkedet eller også danne til livet? Dorte Lange Næstformand for DLF som kan skære igennem hurra-ordene og bringe virkeligheden på banen«, sagde Dorte Lange. Finansminister Bjarne Corydon (Socialdemokraterne) sagde på Folkemødet på Bornholm i juni, at»nu må Danmarks Lærerforening til at forstå, at skolen ikke er lærernes, den er samfundets«, fortalte Dorte Lange.»Og ja, Folketinget bestemmer over skolen, sådan er det i et demokrati. Men hvordan kan Bjarne Corydon egentlig vide, hvad samfundet vil med skolen, når han ikke har taget debatten? Der har ingen reel debat været«, tilføjede hun. Det er dén debat, lærerne vil rejse. Skal skolen kun uddanne til arbejdsmarkedet eller også danne til livet? Tilstedeværelse kan være min garanti Rene Steenberg Olsen Haderslev Lærerkreds, lærer på Moltrup Skole»Jeg arbejder på en specialskole, som ikke har været konfliktramt. Vi knokler videre som før, men fortrænger nok de ændringer, vi står over for. Jeg forventer større arbejdspres. På den måde har jeg det fint med fuld tilstedeværelse, fordi det måske kan afholde mig fra at brænde ud. Alle lærere drømmer nok om jobbets fleksibilitet, men jeg håber, at tilstedeværelsen kan være en garanti for, at rettigheder og arbejdstid overholdes«. For dårlige undervisningstilbud på specialområdet Bekymringerne om udviklingen af det specialiserede undervisningsområde har vist sig at holde stik. Mange kommuner har ikke løftet den opgave, de fik ved kommunalreformen, når det gælder børn, unge og voksne med handicap, sagde udvalgsformand Bjørn Hansen på kongressen. Området er ramt af store udsving. Mange steder finder kommunerne det billigste tilbud frem for det bedste, og det har som konsekvens, at det er svært at fastholde og udvikle den fagligt specialiserede viden. Hovedstyrelsens forslag til resolution blev vedtaget efter debat. DLF opfordrer regeringen til at foretage en analyse af kvaliteten i de specialiserede undervisningsområder før og efter kommunalreformen. Analysen skal fokusere på den ændrede finansierings betydning for omfanget og kvaliteten af de tilbud, som borgerne får.»det er en samfundsmæssig opgave at sikre, at såvel børn som voksne, der kæmper med funktionsnedsættelser, får det kvalificerede undervisningstilbud, de har behov for«, står der. Bjørn Hansen fortalte, at for eksempel Synscenter Refsnæs har oplevet en voldsom nedgang i elevtallet over de seneste år fra til nu omkring 20 elever, på trods af at antallet af børn med synshandicap er stabilt. Anders Liltorp fra Rødovre Lærerforening sagde, at DLF som forening skulle have været skarpere og have handlet på området. Han opfordrer til, at man finder de mennesker, der er kommet i klemme, og fortæller deres historier. Formand Anders Bondo erklærede sig helt enig. 12 / folkeskolen / 16 / 2013

13 Den danske Lærerstands Begravelseskasse Fra alle skoleformer optages lærere og lærerægtefæller/samlevere og ligeledes pædagoger, der ikke er fyldt 50 år. Kontakt undertegnede formand pr. telefon eller tele.dk, eller søg på for nærmere oplysninger. I henhold til vedtægterne skal der i oktober-december afholdes valg af styrelse og revisorer. På valg til styrelsen er Bent Munk- Hansen, Munkebo, og Aase Kruse, Viborg, og som 2.-suppleant til styrelsen Hanne Korup, Viborg, samt som revisor Poul Finn Odegaard, Billund. Forslag til valget, der skal være underskrevet af stillere i henhold til vedtægterne, skal være formanden i hænde senest 31. oktober. Alle elever skal opleve, at de dur På kongressen præsenterede Danmarks Lærerforening et nyt initiativ, hvor lærerne vil sætte ind for at sikre, at alle elever forlader folkeskolen med oplevelsen af, at»jeg dur«.»vi har netop haft det første møde med en række eksperter og videnspersoner, der skal hjælpe os med et projekt, hvor målet er at støtte lærere og ledere i at kunne opfylde vores fælles målsætning om, at alle elever skal forlade skolen som livsduelige mennesker med oplevelsen: Jeg dur «, siger DLF-formand Anders Bondo Christensen. Med afsæt i den ambition er det nu meningen, at lærerne skal støttes i dette arbejde.»folkeskolen har været et politisk profileringsprojekt, men der er langt mere brug for viden om, hvad der rent faktisk virker i praksis. Vi viste med projektet Vi læser for livet, at hvis man bringer den nyeste viden i spil ude på den enkelte skole, så flytter det noget for alvor«. I april kvartal er der for 6 afdøde medlemmer udbetalt en begravelseshjælp på kr. heraf bonus kr. Jørgen Mejlgaard Birkevej 11, Lem 7860 Spøttrup Telefon folkeskolen / 16 / 2013 / 13

14 aktualiseret En så godt som enig kongres vedtog, at skolelederne skal have deres egen strejkekasse. LUK OP FOR leg med sproget kom godt i gang med læsningen regn den ud sæt ord på følelser quiz jer klogere læg farver på SPROGPOSEN p 7 L h K 5 f d 9 B c G 2 M J E 4 A i n så skal du bare se! Vi har materialerne Du kan bestille en brochure med forslag til undervisningen på: Du kan også se alle vores materialer på Special-pædagogisk forlag Birk Centerpark Herning Tlf / folkeskolen / 16 / 2013

15 2013 DLF kongres Skolelederne får egen strejkekasse I lighed med lokalkredsene får Skolelederforeningen nu udlagt sin andel af strejkekassen Særlig Fond. Kongressen besluttede desuden, at ledernes særlige dobbeltrolle i Lærerforeningen skal analyseres. Analysen skal være klar til kongressen næste år. Tekst John Villy Olsen En næsten 100 procent enig kongres besluttede at ændre Lærerforeningens vedtægter, så en del af Særlig Fond bliver udlagt til Skolelederforeningen på samme måde som lokalkredsene.»det er som med enhver anden kreds: Hvis kredsen bliver nedlagt, bliver midlerne ført tilbage til hovedforeningen så der er ingen risiko for, at vi sender penge ud i det blå. Det er Danmarks Lærerforenings penge«, fastslog DLF-formand Anders Bondo Christensen. Desuden vedtog kongressen, at hovedstyrelsen sammen med Skolelederforeningen skal analysere skoleledernes fremtidige rolle i DLF. Kun en enkelt delegeret, Steen Bach Henriksen fra Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg, ønskede ordet. Der er ingen grund til analysearbejde, for Skolelederforeningen vil alligevel bryde ud af DLF, gættede han på.»analysearbejdet er bare en afværgedagsorden; du kan lige så godt trutte i ren røv, Balle«, sagde han til lederformand Anders Balle. DLF-formand Anders Bondo Christensen sagde, at»det er nødvendigt, at vi har et godt samarbejde med skolelederne. Vi ved, at KL Hvor skal tiden komme fra? Nina Margrethe Boertmann underviser på Utterslev Skole i København»Vi er rigtig, rigtig bekymrede over, hvordan det vil gå efter lovindgrebet og reformen. Vi har en meget udviklingsorienteret skole, vi har brug for tid til samarbejde. Normalt, når man laver udvikling, så afsætter man tid til det. Der bliver jo lagt op til en hel masse forandringer. Det kan godt være, at Christine Antorini siger, at reformen blot er justeringer, men det bliver en stor indgriben på en afdelingsopdelt skole som vores«. og Moderniseringsstyrelsen prøver at presse en kile ned imellem os. Vi skal ikke forstærke sådanne teknokratiske tendenser, vi skal hellere vende dem om«. Foråret har mærket os Pia Jessen Horne Skole ved Faaborg, børnehaveklasseleder og formand for Børnehaveklasseforeningen»Vi har været mærket af det (lockout, lovindgreb og skolereform, redaktionen) alle sammen. Det har været en hård tid, og det krævede, at man skulle komme lidt til kræfter igen der var nogle sår, der skulle heles. Efter sommerferien har der været ny energi, og vi prøver at se fremad, men samtidig mærker vi da også, at fokus er lagt på den nye folkeskolereform fra ledelsens og kommunens side«. Kom på forkant med Klassetrivsel.dk Med klassetrivsel.dk opsætter du med få klik en trivselsundersøgelse, som eleverne gennemfører online, hvorefter rapporter med svar og sociogrammer generes automatisk. På 60 minutter får du og dine kolleg er overblik over klassens og den enkelte elevs trivsel og I er klædt på til skole/hjem samtalerne. Login med dit Uni-Login allerede i dag gratis prøveperiode ToucheReklame.dk skolevisioner Tel _Folkeskolen Annonce_Klassetrivsel_genindrykning.indd 1 folkeskolen / 11/09/13 16 / / 15

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere