Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen and Dorte Salomonsen deltager ligeledes I mødet. Afbud fra: Harald Mikkelsen, Gitte Bailey Hass, Claus Hviid Christensen. Ad 1. Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Det indstilles at dagsordnen godkendes. Referat: Dagsorden godkendt. Ad 2. Undertegnelse af referat for bestyrelsesmøde Sagsfremstilling: Referatet er godkendt gennem elektronisk tilkendegivelse. Bilag: BEST/09/02 Referat for bestyrelsesmøde Referat: Referatet blev undertegnet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ad 3. Siden sidst. Sagsfremstilling: Oplæg vedr. siden sidst vedlægges som bilag. Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til forløbet. Bilag: BEST/09/03 siden sidst. Det indstilles: Oplægget tages til efterretning. Referat: oplægget er taget til efterretning. Derudover noteres flg. Vedr. RCE-netværket: NTS-centerets deltagelse i RCE-netværket er gratis. Der vil være en udgift forbundet med til en planlagt undersøgelse af bæredygtig undervisning i grundskole og ungdomsuddannelserne. En tilsvarende undersøgelse i Norge har resulteret i, at Naturfagsenteret har udarbejdet en national handleplan for bæredygtig undervisning.

2 Vedr. EU-projekt Bloom: Lene rundsender projektansøgningen til bestyrelsen til orientering. Vedr. Kemiens år 2011: Næste nummer af det norske tidsskrift Naturfag, der udsendes i april/maj 2011, er et temanummer om undervisning i kemi. Materialet kan også benyttes af danske lærere. PUNKTER TIL DISKUSSION Ad 4. Mødet med repræsentantskabsgruppen i maj. Sagsfremstilling: 1. møde med repræsentantskabsgruppen ligger den 24. maj i Vejle kl Repræsentantskabsmedlemmer er inviteret og der er formuleret et foreløbigt program. Bilag: BEST/09/04: Program for mødet med repræsentantskabsgruppen. Det indstilles: bestyrelsen kommer med supplerende punkter til programmet. Referat: LBM udsender listen over medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. Bestyrelsen pegede på, at det er vigtigt at engagere repræsentantskabets medlemmer i diskussioner mens oplæg bør begrænses. Strategi, og andet materiale rundsendes i god tid inden mødet. Programmet tilpasses efter bestyrelsens forslag Ad 5. Kommunal strategi. Sagsfremstilling: Bestyrelsen ønskede ved mødet den 2. december oplæg præsenteret ved mødet den 15. februar. Centerets oplæg er siden blevet præsenteret internt samt i Undervisningsministeriet, hvor oplægget blev positivt modtaget, og vi modtog nogle konstruktive supplerende forslag. NTS-centeret har indgået aftale om overdragelse af science kommune projektets wiki til NTS-centerets portal samt samarbejde med DNF (Hans Kolind), specifikt tilknyttet et samarbejde i Region Syd. NTS-centeret arbejder på at få en aftale i stand med KL om præsentation af materialet. Bilag: BEST/09/05: kommunal indsats Det indstilles: Bestyrelsen drøfter strategien med henblik på vedtagelse. Referat: Strategien har været præsenteret for tre konsulenter i Undervisningsministeriet d. 20. Januar Strategien har desuden været diskuteret med Jan Sølberg fra IND, KU på et internt møde d. 11. februar Bestyrelsesmedlemmerne havde en række kommentarer og forslag til formuleringer i strategipapiret. Strategien tilrettes efter kommentarerne på mødet og rundsendes til bestyrelsen. Efter tilretning og rundsending forventes strategien godkendt via mail. Bestyrelsen betragter strategien som et dynamisk papir. Designet er godkendt.

3 NTS-centeret vil foranledige at der udarbejdes et udviklingsværktøj til udviklingsprocessen i kommunerne, med inspiration fra andre projekter. Ad 6 Årsregnskab Sagsfremstilling: NTS-centeret skal indsende godkendt årsregnskab til Undervisningsministeriet senest 1. april Indstilling: da næste bestyrelsesmøde først ligger 24. maj indstilles det at bestyrelsen drøfter hvordan årsregnskabet skal håndteres i bestyrelsesregi. Referat: Bestyrelsen overdrager til bestyrelsesformanden og næstformanden at godkende årsregnskabet. Ad 7. Samarbejdsaftaler. Sagsfremstilling: LBM har været til møde med EMU og CFU. Der arbejdes på, at formulere samarbejdsaftaler med EMU i relation til NTS-centerets portal, herunder deling af materialer, etc. Bilag: BEST/09/06: Forslag til samarbejdsaftale med EMU. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer på oplæg til samarbejdsaftale og bemyndiger direktøren til at indgå aftale med EMU. Referat: Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå aftale med EMU. Ad 8 Emnebaserede udskolingslinjer indenfor Natur teknik og sundhed. Sagsfremstilling: Regeringen foreslår emnebaserede udskolingslinjer. 1 Den nye model for udskoling giver mulighed for at den sidste del af folkeskoletiden målrettes mod, at gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse og dermed lette overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det er derfor oplagt at udvikle forløb i den emnebaserede udskolingsforløb med fokus på natur, teknik og sundhed. Emnebaserede udskolingslinjer indenfor natur, teknik og 1 uddrag fra faglighed og frihed, Regeringens udspil til en bedre folkeskole Kommunerne får mulighed for at oprette særlige emnebaserede udskolingslinjer i klasse som alternativ og supplement til den eksisterende valgfagsordning. Eleverne får hermed mulighed for at vælge en linje med tilhørende emnebaserede fag/temaer for eksempel en internationaliseringslinje med fokus på fremmedsprog, en erhvervslinje i samarbejde med en erhvervsskole eller en it-linje. Det vil også være muligt at oprette særlige emnebaserede udskolingslinjer i for eksempel innovation og entreprenørskab. På skoler, der indfører linjer i udskolingen indføres en linjeprojektopgave, hvor eleverne går til prøve i et projekt, der udarbejdes inden for den valgte linje.

4 sundhed kan udvikles i forskellige retninger for at sikre at forskellige elevtyper får mulighed for at møde temaer og arbejdsformer, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Bilag: BEST/09/08: Emnebaserede udskolingslinjer indenfor Natur teknik og sundhed. Indstilling: Bestyrelsen diskuterer det udsendte oplæg og kommer med inspiration og ideer til formulering af materiale vedr. forslag til emnebaserede udskolingslinjer indenfor natur, teknik og sundhed. Referat: bestyrelsen anbefaler at Arbejdsgruppen Naturfag i tiden under ledelse af Peter Norrild, suppleres evt. med yderligere medlemmer for at løse opgaven. Forslag til nye medlemmer af gruppen f.eks. fra erhvervsskolerne er velkomne. Forslag om en tematisk linje med integration af sundhedsdimensionen, med udgangspunkt i temaet dig og din krop, men bredt tænkt. Brobygning bør desuden indtænkes i de emnebaserede udskolingslinjer. Bestyrelsen ønskede et førsteoplæg klar som debatoplæg i repræsentantskabet den 24. maj. Ad 9 Lukket punkt. PUNKTER TIL ORIENTERING Ad 10 Arbejdsgruppe bedre formidling. Sagsfremstilling: Dekanerne på universiteterne har nedsat en arbejdsgruppe som skal levere dekanerne en kort redegørelse for, om det i højere grad end i dag er muligt at samle og målrette ressourcerne og skabe synergi mellem de (for) mange institutioner/medier i Danmark som i dag distribuerer viden fra de danske forskningsinstitutioner universiteter, museer, o.l. inden for natur, teknik og sundhed Nils O. orienterer. Bilag: BEST/10/09: notat vedr. arbejdsgruppe om bedre formidling. Referat: LBM er inviteret til at deltage i arbejdsgruppen. Wenche påpegede, at det er vigtigt, at undervisningsmateriale ikke deles på flere platforme. Ad 11 NTS-centerets nationale konference. Sagsfremstilling: Program er udsendt og konferencen er kommunikeret ud via egne og samarbejdspartneres kanaler samt konferencer på Skolekom. Desuden er der annonceret i blandt andet skolen. Referat: Deltagerne er bredt repræsenteret af lærere, konsulenter, koordinatorer m.fl.

5 Ad 12 Møde med Nana Benjaminsen. Sagsfremstilling: Nana Benjaminsen, leder for Center for Science Didaktik (CSD). Centret er et samarbejde mellem Naturvidenskabelig fakultet KU, DPU, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC. Sammen med en række andre initiativer på området, er centrets formål at skabe et fysisk samlet forskningsbaseret udviklingsmiljø for didaktiske projekter, indenfor feltet; natur, teknik, sundhed og matematik i bredeste forstand, og som (på sigt) dækker hele uddannelseskæden fra børnehave niveau til PhD niveau. Mødet ligger den 14. februar, LBM referer kort. Referat: mødet var konstruktivt og afdækkede forskellige muligheder for samarbejdsrelationer, idet begge centre har den samme målgruppe. Ad 13 Andre sager. Referat: Ingen sager. Ad 14 Eventuelt. Referat: Intet til eventuelt.

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter isorø kl 15.00 18.00, med efterfølgende spisning. Deltagere: Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr. 2013-1 Tid: Mandag 27. maj 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

NTS-centerets årsberetning

NTS-centerets årsberetning ÅRSBERETNING 2013 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere