Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse"

Transkript

1 Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl Sluttidspunkt: kl Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen, Kirsten Hillman, Hanne Vibeke Sørensen, Thorbjørn Hertz Jensen, Birgitte Mikkelsen. Referent: Lene Rausner Dagsorden Behandlingstype Referat Handling 1. Dagsorden Til godkendelse Godkendt. 2. Godkendelse af referat af 14. januar og 5. februar 3. Gensidig orientering Til godkendelse Orientering Godkendt. - LA -CFU- konsulentdag/samarbejde med UC Syd, Hanne har medarbejdermøde Punkter på mødet er bl.a. UCL akkreditering, kvalitet, handleplan, hjemmeside, fag/moduler, standarder for KomU(opgaveskrivning, producerer), kompetenceforløb indenfor e-læring. Birgitte, orienterede fra konsulentdagen i CFU, hvor temaet havde været kortkursusvirksomhed. CFU har besluttet, at de indenfor kortkursusvirksomheden vil undersøge, om det er muligt at give gennemførselsgaranti (som udgangspunkt hvor det er

2 CFU s egne undervisere på). Hjemmesiden Programmer/værktøjer Ph.d. Ledelsesteamet drøftede hjemmesiden, - Vil gerne kunne se afsender på projekter. - Søgning af navne er hæftet op organisatorisk og ikke ydelsesmæssigt som hjemmesiden er sat op. Ledelsesteamet drøftede, Om der er elementer (jf. mail fra Jesper Vedel Berthelsen 24.2) i Ulla Mulbjergs område som vi kan forbruge. Fx Google doks/drev, e-learning, fronter m.m.. Det er aftalt at Lene, Jørgen og Thorbjørn udvælger/foretager en screening af hvilke områder/programmer der vil være interessante for KomU. Fremlægges på næste ledermøde. Ph.d. - Midler i 2015 er forbrugt. Det betyder, at evt. nye Ph.d.-ere er til fuld betaling fra KomU, hvis vi vil etablere flere ph.d.-ere end vi allerede har d.d. - Differencen mellem drift og faktisk løn finansieres af området selv. - KomU vil naturligvis indgå i en dialog, hvis medfinancieringen dækkes med ¾ af de samlede omkostninger. Lene/Jørgen/ Thorbjørn - Administrationen Thorbjørn orienterede om - EPOS, når et projektnr./sis nr. er oprettet fremgår det ikke med det sammen i EPOS, men først næste dag. Man skal anvende Explorer Browser for at EPOS virker. - Fællesdag d. 26.2, er fokus på igangværende opgaver,

3 handleplan, teamdannelse/ teamarbejde. - SCK har været vendt tilbage med enkelte spørgsmål til den indsendte ansøgning. - Videreuddannelsen JH- Bestyrelsesmødet, Lidt om alt i UCL, Ph.d. Odense Kommune, Kirsten orienterede om, - Afdelingen har d. 9.3 dag ud af huset med medarbejdere der har særligt fokus i handleplan. - Ansøgning med Langeland /A.P. Møller, positiv tilsagn fra AP Møller 1.5 mill. - Møde med erhvervsskolerne. - Efterlyser dokumentet vedr. Samarbejde med konsulenthuse. Aftalt at endeligt dokument udsendes til ledelsesteamet. - Afholder p.t. MUS samtaler. - Personalestatus. - Kort orientering fra bestyrelsesmøde. - Strategisk Ledelse omhandlede bestyrelsesmøde og kvalitetssikring/akkreditering. - Der bliver nedsat en arbejdsgruppe (centralt fra)som skal kigge på køb og salg uddannelserne i mellem (som fx procedurer, hvem bærer risikoen, fælles kompetenceudvikling(forløb) m.m.) - Direktionen har fokus på midler forbrugt til transport og forplejning på interne møder. - APV for hele UCL er behandlet i HAU. HAU har udarbejdet fælles handleplan, som vil undergå forandringer før den fremlægges igen Lene/ Thorbjørn

4 4. Kvalitetssikring Nedsættelse af uddannelsesudvalg for efter- og videreuddannelser I forbindelse med hele kvalitets- og akkrediteringssystemet, er de såkaldte uddannelsesudvalg indskrevet i grunduddannelsernes proces omkring kvalitetsstandarderne. Jf. Professionshøjskoleloven (https://www.retsinformation.dk/forms/r071 0.aspx?id=164459#Kap2) 18 skal disse udvalg være etableret på alle uddannelserne (se nedenfor). Thorbjørn spørger derfor: Har KomU et sådant? Eller har vi en praksis el. regel, der gør, at vi ikke behøver have det? Hvis vi har, ville vi have et dejligt gennemsigtigt system til kvalitetsopfølgning. 18. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Stk. 2. Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til Kvalitet generelt: Overordnet arbejdes der i 2 spor. Spor 1) Statusberetning (Dots for KomU rundsendes af Thorbjørn) Spor 2) Kvalitet, kvalitetsstandarderer indikationer (sikre frafaldsreduktion, attraktivitet, m.m. ) Overvejelse til senere møde: Skal KomU implementere stud.puls, hvilket ville gøre arbejdet med kvalitet lettere på en del punkter. Evt. nedsættelse af et uddannelsesudvalg i KomU er drøftet. Konklusion: KomU (Efter- og videreuddannelsen) er tilforordnet på de enkelte grunduddannelser og den vej repræsenteret. Fremadrettet skal der på ledermøderne drøftes om der er punkter der skal med på møder i uddannelsesudvalgene. Thorbjørn

5 5. Udviklingscentre - Grundideen (Bilag- Forskning og Udvikling) Der er ingen kommentar indkommet og vi formoder derfor det er godkendt. 6. Prioritering Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. 12, stk. 4, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. Stk medlemmer vælges af og blandt de studerende e ved professionshøjskolen, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde. Stk medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Endelig godkendelse af dokument, hvor efter det udsendes til medarbejderne. Prioriterer vi vores tid korrekt? Prioriterer vi vores udviklingsopgaver korrekt? m.m. Dokumentet tilrettes jf. indkomne rettelser og udsendes til endelig godkendelse. Udsat. Lene /Jørgen

6 7. Fælles dag d. 17. marts kl Forslag til punkter på dagen: 15.00, Lucernemarken lokale - Strategi, introducere medarbejderne for 1+2. tankerne bag måden vi(ledere) har gjort det på. - SCK ansøgning, fortælle om planen herfor - Diskussion af forretningsudvikling for KomU 8. Økonomi Årsregnskab opmærksomhedspunkter - Meromsætningen på 10 mill. i 2014 viser sig ikke i resultatet! - Prisfastsættelse af indtægtsdækkede aktiviteter Dette tema er en bombe under vores økonomi. Vidensrejserne løber rundt før bidrag til fælles UCL Kommissorie aftalerne løber rundt før bidrag til fælles UCL Konsekvensen af denne udvikling er, at de øvrige aktiviteter skal skabe et overskud kan dække bidraget til fælles UCL for blandt andet ovenstående aktiviteter Eksempel: I 2014 har vi haft en omsætning på ca 10 mill. indenfor vidensrejser, kommissorier m.m. Ud af de 10 mill. skal KomU svarer ca 3 mill. til fælles UCL reelt er der kr.! Udsat. Budget: Drøftet hvordan fastholder vi muligheden for frie midler og prioritere vi vores midler rigtigt? Jørgen fremlagde her eksempler fra områderne af. Den prioritering vi har lavet i 2014 kan ikke forsætte i Konklusion: Jørgen laver udkast til næste møde(udsendes), om hvor Jørgen vi tør prioritere frie midler.

7 9. Korte punkter - Kompetenceklynger kort status - Ressourceenheden - Lektor 10. Eventuelt Årsregnskaber foreligger ikke d.d.. De løbende justeringer der sker er ikke til KomU s fordel. Dvs. vi nærmer os et resultat meget tæt på O. Budget 2015 opmærksomhedspunkter - Svarer vores indtægter til vores udgifter? Personaleressourcer, driftsomkostninger m.m. Hvordan håndterer vi aktiviteter, hvor der ikke er budgetteret med bidrag til fælles UCL? Jf. årsregnskab - Hvordan er KomU kommet fra land i 2015? - Uddannelseseksport investering eller? Konklusion vedr. budget 2015 vi skal vækste i 2015 og det skal kunne ses på årsresultatet. En kort status evaluering af kompetenceklyngernes. Oplever vi som ledelse - At de giver medarbejderne en videndeling på tværs? - At de medvirker til et fagligt løft? -?? Udsat. Intet.

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Referat Kantineudvalgsmøde

Referat Kantineudvalgsmøde Referat Kantineudvalgsmøde Mødedato: onsdag den 24. november 2010 Starttidspunkt: kl. 13.45 Sluttidspunkt: kl. 15.15 Mødested: Mødelokale: Asylgade Jørgens kontor Journalnummer: Deltagere: Jørgen Hansen

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere