UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen Hedehusene EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 GODKEND IGANGSÆTTELSE AF JOB... 5 Søg... 5 Vælg... 6 Kontrollér oplysninger... 6 Skift status... 6 Opdatér... 7 udskriv... 7 PÅBEGYND JOB... 8 Søg... 8 Vælg... 9 Tjek oplyninger... 9 Skift status... 9 Opdatér...10 STOP JOB MIDLERTIDIGT...11 Søg...11 Vælg...12 Skift status...12 Opdatér...13 UDFØR JOB...14 Søg...14 Vælg...15 Skift status...15 Opdatér...16 OPGØR MÆNGDER PÅ JOB...17 Søg...17 Vælg...18 Opgør planlagte mængder...18 Opgør klarmeldte mængder...19 Opdater af 23

3 Skift status...20 Opdater...20 AFREGN JOB...21 Søg Job...21 Statusskift mængder opgjort...22 Statusskift slutafregnet...22 Opdatér af 23

4 INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til det formål at beskrive de processer, man skal igennem når man behandler s i JobManager. De seks overordnede faser, er illustreret i nedenstående figur. Godkend igangsættelse Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Øverst på alle sider, inklusiv denne, er ovenstående figur vist, med det formål at illustrere hvilket emne den pågældende side beskriver (blå baggrundsfarve i modsætning til grå). Hver fase opdeles i underfaser for at give et overblik over de trin, som skal gennemgås for at fuldgøre den pågældende fase. 4 af 23

5 GODKEND IGANGSÆTTELSE AF JOB For med status Igangsat kan igangsætningen godkendes. Hvis igangsætning af et med statustrin Igangsat ikke kan godkendes, skiftes til statustrin Oprettet for genbehandling oprettelsen. Proceduren for godkendelse af igangsættelse er vist herunder. Søg Vælg Kontrollér oplysninger Skift status Opdatér Udskriv SØG JOB For at åbne det, der skal have godkendt igangsættelsen, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives. Sørg for, at udfylde Status til Igangsat som udvælgelseskriterie, som pilen indikerer på næste skærmbillede. 5 af 23

6 Vælges blankt felt under kategori pil 2 vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E-s, vælges det under kategori. Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind i Joblisten, vælges knappen som pil 3 indikerer herover. En liste, der indeholder med statustrin Igangsat kommer nu frem. VÆLG JOB For at redigere i bet og ændre status, skal det vælges i listen. Tryk på redigeringsikonet ud for det ønskede. Skærmbilledet Opdatér åbnes nu. KONTROLLÉR OPLYSNINGER Tjek at alle oplysningerne er som aftalt, inden du godkender igangsættelsen. SKIFT STATUS For at godkende igangsættelsen bet, skal du i vinduet Opdatér sætte status til Igangsætning godkendt. Dette gøres ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du statustrin Igangsætning godkendt som pil 1 herunder markerer. Vælg herefter knappen eller, som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. 6 af 23

7 Nu er bet i statustrin Igangsætning godkendt. OPDATÉR JOB Igangsætningen gemmes ved at klikke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Nu er igangsætning bet godkendt og bet er derfor i statustrin Igangsætning godkendt. UDSKRIV JOB Der kan udskrives en Arbejdsrapport, som indeholder følgende: Oplysninger om bets administrative oplysninger. Specificering af: o placering (stedfæstelse), o indhold, o evt. billeder, o planlagte mængder, o skema for manuel angivelse af faktisk forbrug, samt o angivelse af færdigmelding via SMS eller mundtlig indmelding. Arbejdsrapporten kan udskrives fra listen under Masse-ret og rapporter, ved at markere et eller flere, hvortil en arbejdsrapport ønskes udskrevet. Se herunder. 7 af 23

8 PÅBEGYND JOB Dette afsnit beskriver, hvordan man påbegynder et. Jobs med status Igangsætning godkendt og Midlertidigt stoppet kan påbegyndes. Se proceduren for at påbegynde et herunder. Søg Vælg Tjek oplysninger Skift status Opdatér SØG JOB Søg først det, der skal påbegyndes via JobManager Forsiden og navigér herfra til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bliver mere effektiv. Når et skal påbegyndes skal det enten have status Igangsætning godkendt eller Midlertidigt stoppet. Udfyld derfor Status til Igangsætning godkendt og Midlertidigt stoppet som udvælgelseskriterie, som pil 1 indikerer herunder. Hold ctrl knappen nede, for at vælge to statustrin. 8 af 23

9 Vælges blankt felt under kategori pil 2 vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E-s, vælges det under kategori. Klik herefter på knappen, som pil 3 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne med status Igangsætning godkendt og/eller Midlertidig stoppet. VÆLG JOB ud for Jobbet og siden Op- Find i listen det der skal have statustrin Påbegyndt. Klik datér åbner nu for det pågældende. TJEK OPLYNINGER Tjek, at alle oplysningerne er som aftalt. SKIFT STATUS For at påbegynde bet, skal du i vinduet Opdatér sætte status til Påbegyndt. Dette gøres ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Påbegyndt som pil 1 herunder indikerer. Vælg herefter knappen eller, som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. 9 af 23

10 OPDATÉR JOB Ændringerne gemmes ved at klikke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Nu er bet i statustrin Påbegyndt. 10 af 23

11 STOP JOB MIDLERTIDIGT Job med statustrin Påbegyndt kan stoppes midlertidigt, fx hvis det ikke uden videre kan udføres som planlagt og arbejdsområdet rømmes. Når arbejdet genoptages, skal bets statustrin altid skiftes til Påbegyndt (se afsnittet Påbegynd Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Søg Vælg Skift status Opdatér SØG JOB For at stoppe et midlertidigt, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier angives, så søgningen bliver mere effektiv. Kun med status Påbegyndt kan stoppes midlertidigt. Udfyld derfor Status til Påbegyndt, som pil 1 indikerer herunder. 11 af 23

12 Vælges blankt felt under kategori pil 2 vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E-s, vælges det under kategori. Klik herefter på knappen, som pil 3 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne med status Påbegyndt. VÆLG JOB Find i listen det, der skal have statustrin Påbegyndt. Klik skærmbilledet Opdatér. ud for Jobbet. Hermed åbnes SKIFT STATUS For at stoppe et påbegyndt midlertidigt, opdateres bet med status Midlertidigt stoppet. Dette gøres ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Midlertidigt stoppet som pil 1 herunder indikerer. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. 12 af 23

13 OPDATÉR JOB Ændringerne gemmes ved at trykke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Nu er bet i statustrin Midlertidigt stoppet 13 af 23

14 UDFØR JOB Job med statustrin Igangsætning godkendt eller Påbegyndt kan færdigmeldes med statusskift Udført. Proceduren for dette afsnit er vist herunder. Søg Vælg Skift status Opdatér SØG JOB For at skifte status på et til udført, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bliver mere effektiv. Når et skal udføres, skal det have status Igangsætning godkendt eller Påbegyndt. Udfyld derfor Status til Igangsætning godkendt og/eller Påbegyndt, som pil 1 indikerer herunder. 14 af 23

15 Vælges blankt felt under kategori pil 2, vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E-s, vælges det under kategori. Tryk herefter på knappen, som pil 3 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne, der i dette tilfælde har status Påbegyndt. VÆLG JOB Find i listen det, der skal have statustrin Udført. Klik åbnes skærmbilledet Opdatér. ud for det ønskede. Herved SKIFT STATUS Gør følgende for at skifte status og dermed færdigmelde et. Vælg knappen højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Udført som pil 1 herunder indikerer. Er den faktiske dato en anden end den dato, der skiftes status på, vælges kalenderen pil 2, og det bliver så den valgte dato, der er den faktiske udførte dato. Vælger man ikke at notere en faktisk dato, bliver udførelsdato den autogenerede dato = den dato man statusskifter til udført. Vælg herefter knappen eller, som pil 3 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. i 15 af 23

16 OPDATÉR Ændringerne gemmes endeligt ved at klikke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Nu er bet i statustrin Udført. 16 af 23

17 OPGØR MÆNGDER PÅ JOB For med statustrin Udført kan de faktisk forbrugte mængder opgøres. Dette er beskrevet i indeværende afsnit og proceduren er vist herunder. Søg Vælg Opgør planlagte mængder Opgør klarmeldte mængder Opdatér Skift status Opdatér SØG JOB For at opgøre de faktisk forbrugte mængder på et, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bliver mere effektiv. Når et skal have opgjort faktisk forbrugte mængder, skal det have status Udført. Udfyld derfor Status til Udført, som pil 1 indikerer herunder. 17 af 23

18 Vælges blankt felt under kategori, pil 2 vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E- s, vælges det under kategori. Klik herefter på knappen, som pil 3 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne, der i dette tilfælde har status Udført. VÆLG JOB Find i listen det, der skal have opgjort mængder. Klik skærmbilledet Opdatér. ud for Jobbet. Herved åbnes OPGØR PLANLAGTE MÆNGDER For hvor der kun er udført mængder på nogle eller alle planlagte tilbudslisteposter gøres følgende: Sæt hak ud for de poster der skal godkendes, i listen Planlagte mængder som pil 1 indikerer herunder. Klik på knappen Fra planlagte (pil 2), enten med eller uden mængder. Med mængder bruges hvis man skal afregne det hele. Uden mængder hvis der skal delafregnes. 18 af 23

19 Herved åbnes et nyt skærmbillede, der viser de planlagte poster. Tjek og ret mængderne, så de svarer til dem, der skal afregnes, og klik på knappen. Nu fremgår de opgjorte mængder af listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder nederst i skærmbilledet. NB! Det er vigtigt, at der ikke er mængden 0 (nul) på nogle bene, da dette vil medføre en fejl ved låsning af aconto. Klik på knappen, for at gemme oplysningerne i databasen. Linjer i listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder kan slettes, hvis de IKKE har status godkendt. Linjen slettes ved at klikke på den pågældende linjes efterfulgt af knappen. OPGØR KLARMELDTE MÆNGDER For hvor der skal afregnes mængder på poster der ikke indgår i Planlagte mængder, anvendes en af følgende tre metoder: 1. For poster, der afregnes med priser fra tilbudslisten indenfor kontrakten: Klik på knappen. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser og den planlagte mængde på posterne i tilbudslisten nedskrives. Indtast de mængder, der planlægges anvendt, i hver enkelt post i TBL. 2. For poster, der afregnes med priser fra tilbudslisten(ekstra arbejder): Klik på. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser, men de planlagte mængder nedskrives ikke. Indtast de mængder, der planlægges anvendt, i hver enkelt post i TBL. 3. For poster, der afregnes med enhedspriser, (både kontrakt- og ekstraarbejder): Klik på. Herved åbnes et vindue hvor man kan oprette en supplerende tilbudsliste: Planlagt pris uden for prislisten. Opret posten med navn, enhedspris og antal, der skal afregnes. Klik på knappen på siden Opdatér for at gemme oplysningerne i databasen. Linjer i listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder kan slettes, hvis de IKKE har status godkendt. Linjen slettes ved at klikke på den pågældende linjens efterfulgt af knappen. 19 af 23

20 OPDATER Klik på knappen på siden Opdatér for at gemme oplysningerne i databasen. SKIFT STATUS Skift statustrin på bet til Mængder opgjort ved at vælge knappen af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. i højre side I dette vindue vælger du status trin Mængder opgjort som pil 1 indikerer herunder. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. For at gemme den valgte status på bet, skal bet opdateres. OPDATER Ændringerne gemmes endeligt ved at trykke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Nu er mængderne opgjort på bet og bet i statustrin Mængder opgjort 20 af 23

21 AFREGN JOB Dette afsnit omhandler det, at afregne et. Når entreprisestyreren har godkendt mængderne, kan bet afregnes. Afregning sker ved at danne en acontobegæring, se materialet omkring Acontobegæringer. I acontobegæringen opsamles, for alle inden for en entreprise, alle linjer med godkendt mængdeopgørelse. Herefter skiftes statustrin på bet til Slutafregnet. Proceduren for dette afsnit er vist herunder. Søg Vælg Tjek oplysninger Skift status Opdatér SØG JOB For at afregne et, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bliver mere effektiv. Som udvælgelseskriterium angives med statustrin Godkendt til afregning pil af 23

22 Vælges blankt felt under kategori, pil 2 vælges både VD og E-s. Ønsker man kun at se E- s, vælges det under kategori. Klik herefter på knappen som pil 3 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne, der i dette tilfælde har status Godkendt- til afregning STATUSSKIFT MÆNGDER OPGJORT Såfremt der skal delafregnes, skal bet befinde sig i statusskiftet mængder opgjort, og der må ikke være sat flueben i slutafregnes på bet. Først når bet er helt færdigt, sættes fluebenet pil 1 Delafregningsbeløbet bliver lagt ned i de færdigmeldte mængder, så entreprisestyreren kan godkende disse. STATUSSKIFT SLUTAFREGNET Når entreprisestyreren har godkendt mængderne, sætter entreprisestyreren hak i slutafregnes, pil 1 ( i tegningen ovenfor) og ændrer statustrin til Godkendt til afregning. Når bet efterfølgende afregnes på acontoen, sker der et automatisk statusskift til Slutafregnet, som igen pr. automatik skifter bet til sidste statusskift Faktura SAP afstemt. OPDATÉR Afregningen gemmes endeligt ved at trykke på knappen eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. 22 af 23

23 23 af 23

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B EN TREP RENØR se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N DH OLD SFORTEGN E LSE I NTRODUKTI ON......... 4 GODKEND I GANGSÆTTELS

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1.februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DEBITORBOGHOLDEREN Dan næste acontobegæring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12.maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING SAP-OPGAVEANSVARLIG Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER, ENTREPRENØR, DEBITORBOGHOLDER, SAP OPGAVEANSVARLIG Guldalderen

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF TILBUD ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

JobManager,- Quick Guide

JobManager,- Quick Guide JobManager,- Quick Guide Kom godt i gang og effektivt videre Overblik Vejledning Hjælp Hvad er JobManager? JobManager er Vejdirektoratets entreprisestyringssystem. Det understøtter samarbejdet mellem bestiller/entreprisestyrer

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE TIL ANLÆGSPROJEKTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7422 STEDFORTRÆDER FOR 2. GODKENDER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. januar 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INTRODUKTION TIL JOBMANAGER VEJDIREKTORATET Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER

BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk:

Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vejledning til foreningsadministration.randers.dk: Vær opmærksom på, at nogle skærmbilleder kan have ændret sig en smule, siden denne vejledning er skrevet. OBS! Ekstra hjælp i findes på flere sider inde

Læs mere

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 13. marts 2017 13/04164-3 Dorte Billskog Hansen dbh@vd.dk 7244 7024 BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Introduktion og indholdsoversigt

Introduktion og indholdsoversigt Introduktion og indholdsoversigt Denne guide omhandler kursus oprettelse i et web-modul (KOSMO). Processen gør det muligt at oprette en mindre mængde kurser af gangen, og dermed gå til og fra kursusoprettelsen.

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere